YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR"

Transkript

1 Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. 2 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 3 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından gönderilen komisyon önerilerinin bildirimine ilişkin yazısı. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından gönderilen komisyon önerilerinin bildirimine ilişkin yazısı Başkanlık Divanı'nında görüşülmesine O.B.K.V. İzmir Barosu levhasına yeniden kaydının yapılmasını isteyen K. Ç.'ın durumunun değerlendirilmesi yapıldı. 4 İzmir Barosu levhasına yeniden kaydının yapılmasını isteyen K. Ç.'ın durumunun değerlendirilmesi İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun gün ve 27 sayılı kararı ile Av. K. Ç.'ın 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 5.maddesinin (a) fıkrasına göre avukatlığa engel bir suçtan hüküm giydiğinden 1.fıkranın (a) bendi delaletiyle 74.madde uyarınca Avukatlık Ruhsatnamesinin geri alınarak iptal edilmesine ve adının bir daha yazılmamak üzere Baro levhasından kaydının silinmesine kararı uyarınca yeniden karar alınmasına ilişkin bir durum söz konusunu olmadığından yeniden bir karar alınmasına yer olmadığına,gereği için Ruhsat İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

2 5 Bolu Barosu Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı, tarihli 48 sayılı Bolu Barosu Yönetim Kurulu ile Bolu Vergi Dairesi'nden alınan tespit tutanağı,kira sözleşmesi ve vergi levhası örneğinin bildirimine ilişkin yazısı. Bolu Barosu Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı, tarihli 48 sayılı Bolu Barosu Yönetim Kurulu ile Bolu Vergi Dairesi'nden alınan tespit tutanağı,kira sözleşmesi ve vergi levhası örneğinin bildirimine ilişkin yazısı Res'en disiplin soruşturması açılmasına Av. Kanunu 72/c gereğince uyarı yazısının yazılmasına,bolu Barosu'na bilgi verilmesine gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Sekreteryası'na tevdiine O.B.K.V. 6 Av. N. T.'un tarihli gelen evrak sayılı,31 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği yasası için eylem yapılması istemine ilişkin yazısı. Av. N. T.'un tarihli gelen evrak sayılı,31 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği yasası için eylem yapılması istemine ilişkin yazısı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve yasa hükümlerinin avukatlık büroları uygulamalarına ilişkin olarak Baro Başkanlığımız tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup,bu çalışmanın sonucunda gereken çalışma ve başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.yazı cevabı için Av. N. T.'a yanıt verilmesi ile İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'na gönderilmesine O.B.K.V. 7 Av. Sinan SÜRÜCÜ ve Av. Dr.Z.Özen İNCİ'nin Türk Ceza Hukuku Derneği'nin düzenlediği Bilişim ve Ceza Hukuku ile ilgili Türkiye Ulusal Grup Raporu'nun tartışıldığı 3.Hazırlık Kollokyumu toplantısının değerlendirme raporunun bildirimine ilişkin yazısı. Av. Sinan SÜRÜCÜ ve Av. Dr.Z.Özen İNCİ'nin Türk Ceza Hukuku Derneği'nin düzenlediği Bilişim ve Ceza Hukuku ile ilgili Türkiye Ulusal Grup Raporu'nun tartışıldığı 3.Hazırlık Kollokyumu toplantısının değerlendirme raporunun bildirimine ilişkin yazısı İnsan Hakları Merkezi'nde arşivlenmek üzere merkezden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Anıl GÜLER'e gönderilmesine O.B.K.V.

3 8 Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,vekalet pulunun elektronik ortamda kullanılabildiğinin bildirimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,vekalet pulunun elektronik ortamda kullanılabildiğinin bildirimine ilişkin yazısı Baro web sitesinde yayınlanmasına,gereği için Bilgi İşlem Servisi'ne gönderilmesine O.B.K.V. 9 Sağlık Bakanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,izmir Cumhuriyet Başsavcılığı,Memur Suçları Soruşturma Bürosunun,Hastane Yöneticiliği'ne hitaplı, tarih 2013/33060 soruşturma no lu yazılarının bildirimine ilişkin yazısı. Sağlık Bakanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,izmir Cumhuriyet Başsavcılığı,Memur Suçları Soruşturma Bürosunun,Hastane Yöneticiliği'ne hitaplı, tarih 2013/33060 soruşturma no lu yazılarının bildirimine ilişkin yazısı Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun ilgi yazısınında eklenerek Av. B. K.'den bilgi istenilmesine,verilen bilgi doğrultusunda konunun yeniden değerlendirilmesine,gereği için Genel Sekreterliğe tevdiine O.B.K.V. 10 İzmir Üniversitesi Rektörlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,"avukatlık Hukuku" dersine İzmir Barosu Meslek Hakları Komisyonu'ndan bir avukatın görevlendirilmesi istemine ilişkin yazısı. İzmir Üniversitesi Rektörlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,"avukatlık Hukuku" dersine İzmir Barosu Meslek Hakları Komisyonu'ndan bir avukatın görevlendirilmesi istemine ilişkin yazısı Genel Sekreterlikçe görüşülmesine,konu ile bilgi alınarak tarihli Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesine O.B.K.V.

4 11 Av. Ü. Ö.'un tarihli gelen evrak sayılı,reddi mirasçılık belgesine işlemeyen mahkeme ilamları ile Tapu Sicil Müdürlükleri arasında yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı. Av. Ü. Ö.'un tarihli gelen evrak sayılı,reddi mirasçılık belgesine işlemeyen mahkeme ilamları ile Tapu Sicil Müdürlükleri arasında yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı Dilekçi avukatın dilekçesinin gerekli hassasiyetin gösterilmesi açısından Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmesine,dilekçi avukata başvurusu ile ilgili bilgi verilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. 12 Av. Ol. H., Av. O. B., Av.H. Y., Av.N. E. D., Av.E. K., Av.B. K., Av.N. K., Av.D. Ö., Av. E. G., Av.B. V., Av. S. T., Av. İ. K., Av. A. B. E.'nın tarihli gelen evrak sayılı,izmir 14.İcra Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı atanması istemine ilişkin yazısı. Av. Ol. H., Av. O. B., Av.H. Y., Av.N. E. D., Av.E. K., Av.B. K., Av.N. K., Av.D. Ö., Av. E. G., Av.B. V., Av. S. T., Av. İ. K., Av. A. B. E.'nın tarihli gelen evrak sayılı,izmir 14.İcra Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı atanması istemine ilişkin yazısı Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na yazı yazılarak durumun bildirilmesine,yazı cevabının dilekçede imzası bulunan tüm avukatlara gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. A. D.'ün kayıt durumunun değerlendirilmesi yapıldı. 13 Av. A. D.'ün kayıt durumunun değerlendirilmesi. Av. A. D.'ün İzmir Barosu levhasına avukat olarak yazılmasına ilişkin günlü İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararının Ankara 12.İdare Mahkemesi'nin 2012/977E.,2013/301 K.sayılı kararı ile iptaline,tbb Yönetim Kurulu'nun tarih sayılı kararına uyulmasına bu kararın TBB ve Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine,gereğinin Av. Utku KILINÇ tarafından yerine getirilmesine O.B.K.V.

5 53 SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Emin ve Çiğdem ÖZMEN davetiye iadesi 320 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,2-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Emin ve Çiğdem ÖZMEN davetiye iadesi 320 tl nin tl nin Baro bütçesine gider Baro bütçesine gider yazılmasına,2-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı yazılması,3-kontrol P tarihli tarihli no lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli tl nin no lu kentsel dönüşüm branda ve Baro bütçesine gider yazılmasına,3-kontrol P tarihli no lu banner basımı 354 tl nin Baro bütçesine gider kentsel dönüşüm branda ve banner basımı 354 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,4-ptt tarihli AE yazılmasına,4-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli tl no lu kargo bedeli tl nin Baro nin Baro bütçesine gider yazılmasına,5-soygül Gıda tarihli bütçesine gider yazılması,5-soygül Gıda no lu çay kahve tüketim bedeli tl nin Baro bütçesine gider tarihli no lu çay kahve yazılmasına,6-serkan Saraç tarihli 1519 no lu staj eğitim merkezi tüketim bedeli tl nin Baro bütçesine için ses sistemi kurulu tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,7- gider yazılması,6-serkan Saraç Ultekege tarihli no lu idare mahkemeleri anons sistemi tarihli 1519 no lu staj eğitim merkezi için ses kurulu tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,8-analiz Dijital sistemi kurulu tl nin Baro bütçesine tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro gider yazılması,7-ultekege tarihli bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V no lu idare mahkemeleri anons sistemi kurulu tl nin Baro bütçesine gider yazılması,8-analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 54 9-Haziran Turizm tarihli no lu kentsel dönüşüm sempozyumu yemek bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,10-aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,11-sdd Bilgisayar 9-Haziran Turizm tarihli no lu kentsel dönüşüm tarihli B no lu baro sempozyumu yemek bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,10- otomasyonu bakım bedeli tl nin Baro Aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,12-agc Yazılım bütçesine gider yazılmasına,11-sdd Bilgisayar tarihli B no tarihli no lu internet lu baro otomasyonu bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider barındırma bedeli 295 tl nin Baro bütçesine yazılmasına,12-agc Yazılım tarihli no lu internet gider yazılması,13-kontrol P tarihli barındırma bedeli 295 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,13-kontrol P no lu kentsel dönüşüm afiş bedeli tarihli no lu kentsel dönüşüm afiş bedeli tl nin tl nin Baro bütçesine gider Baro bütçesine gider yazılmasına,14-arif Özkan tarihli no lu yazılması,14-arif Özkan tarihli asansör bakımı 180 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,15-kültür ve no lu asansör bakımı 180 tl nin Baro Turizm Bakanlığı vekalet ücreti 660 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,16- bütçesine gider yazılması,15-kültür ve Turizm Fatma Günay Körfez Bayan Basketbol takımı antreman bedeli 420 tl nin Baro Bakanlığı vekalet ücreti 660 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,17-litai Otel tarihli no lu bütçesine gider yazılması,16-fatma Günay konaklama bedeli 345 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. Körfez Bayan Basketbol takımı antreman bedeli 420 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,17-litai Otel tarihli no lu konaklama bedeli 345 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,

6 55 18-PTT tarihli AE no lu kargo bedeli 4.5 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,19-analiz Dijital tarihli no lu kırtasiye bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,20-analiz Dijital tarihli no lu ikram 18-PTT tarihli AE no lu kargo bedeli 4.5 tl nin Baro malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine bütçesine gider yazılmasına,19-analiz Dijital tarihli no lu gider yazılması,21-analiz Dijital kırtasiye bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,20-analiz Dijital tarihli no lu temizlik malzemesi alımı tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro tl nin Baro bütçesine gider bütçesine gider yazılmasına,21-analiz Dijital tarihli no lu yazılması,22-kontrol P tarihli temizlik malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, no lu broşür ve davetiye basımı Kontrol P tarihli no lu broşür ve davetiye basımı tl tl nin Baro bütçesine gider nin Baro bütçesine gider yazılmasına,23-kontrol P tarihli yazılması,23-kontrol P tarihli no lu davetiye basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,24-kontrol no lu davetiye basımı tl nin P tarihli no lu fotografçılık kursu sertifika basımı tl Baro bütçesine gider yazılması,24-kontrol P nin Baro bütçesine gider yazılmasına,25-ultekege tarihli tarihli no lu fotografçılık no lu ubap kablo sistemi servis bedeli 330 tl nin Baro bütçesine gider kursu sertifika basımı tl nin Baro yazılmasına,26-mehmet Salim Arslanalp Enver Arslanalp cenaze yardımı bütçesine gider yazılması,25-ultekege tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V tarihli no lu ubap kablo sistemi servis bedeli 330 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,26-mehmet Salim Arslanalp Enver Arslanalp cenaze yardımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması, Celal Osman Arslanalp Enver Arslanalp cenaze yardımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,28-celal Arslanalp, Peyker ve Enver Arslanalp cenaze yardımı 375 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,29-kare Peyzaj 27-Celal Osman Arslanalp Enver Arslanalp cenaze yardımı tl nin Baro tarihli C no lu çiçek alımı bütçesine gider yazılmasına,28-celal Arslanalp, Peyker ve Enver Arslanalp 890 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,30- cenaze yardımı 375 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,29-kare Peyzaj Mustafa Urganlı tarihli no lu tarihli C no lu çiçek alımı 890 tl nin Baro bütçesine gider dosya basımı tl nin Baro bütçesine yazılmasına,30-mustafa Urganlı tarihli no lu dosya basımı gider yazılması,31-aras Kargo tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,31-aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl tarihli B no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider nin Baro bütçesine gider yazılması,32-deniz yazılmasına,32-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli tl nin Baro bütçesine no lu cübbe ve masa örtüsü gider yazılmasına,33-ayna Reklam tarihli no lu bülten temizleme bedeli tl nin Baro basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,34-yenigün Haber bütçesine gider yazılması,33-ayna Reklam Ajansı tarihli S no lu Noyan Özkan vefat ilanı tl nin tarihli no lu bülten basımı Baro bütçesine gider yazılmasına,35-akıntürk Petrol tarihli tl nin Baro bütçesine gider C no lu yakıt bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına yazılması,34-yenigün Haber Ajansı O.B.K.V. tarihli S no lu Noyan Özkan vefat ilanı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,35- Akıntürk Petrol tarihli C no lu yakıt bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,

7 57 36-Kontrol P tarihli no lu davetiye basımı basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,37-kontrol P tarihli no lu sertifika ve broşür basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,38-kontrol P tarihli no lu iş hukuku renkli basım tl nin Baro bütçesine gider yazılması,39- Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu cep telefonu onarım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,40-dilan Matbaa tarihli 3895 no lu matbuu evrak,zarf ve smm basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,41-asım Dursun tarihli no lu arşiv tesisat işi 177 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,42- Uzrek tarihli 1961 no lu cam plaket için ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılması,43-aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması, 36-Kontrol P tarihli no lu davetiye basımı basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,37-kontrol P tarihli no lu sertifika ve broşür basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,38-kontrol P tarihli no lu iş hukuku renkli basım tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,39-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu cep telefonu onarım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,40-dilan Matbaa tarihli 3895 no lu matbuu evrak,zarf ve smm basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,41-asım Dursun tarihli no lu arşiv tesisat işi 177 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,42-uzrek tarihli 1961 no lu cam plaket için ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,43-aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 44-Aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması,45-aras Kargo tarihli B no lu 44-Aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli tl kargo bedeli 9.44 tl nin CMK bütçesine nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına,45-aras Kargo gider yazılması,46-aras Kargo tarihli B no lu kargo bedeli 9.44 tl nin CMK tarihli B no lu kargo bedeli 9.32 tl bütçesine gider yazılmasına,46-aras Kargo tarihli B nin CMK bütçesine gider yazılması,47- no lu kargo bedeli 9.32 tl nin CMK bütçesine gider yazılmasına,47- Analiz Dijital tarihli no Analiz Dijital tarihli no lu toner alımı tl nin 58 lu toner alımı tl nin CMK bütçesine CMK bütçesine gider yazılmasına,49-zülfikar Şimşek tarihli gider yazılması,49-zülfikar Şimşek no lu ulaşım bedeli tl nin Baro bütçesine gider tarihli no lu ulaşım yazılmasına,50-izmir Palas tarihli no lu konaklama bedeli tl nin Baro bütçesine bedeli 170 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,51-bilişim Grup gider yazılması,50-izmir Palas tarihli no lu I-3S Ocas için ödenen tl nin tarihli no lu konaklama bedeli 170 CMK bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. tl nin Baro bütçesine gider yazılması,51- Bilişim Grup tarihli no lu I-3S Ocas için ödenen tl nin CMK bütçesine gider yazılması,

8 Av.M. A.,Av.O. O.,Av. N. K., Av.Ş. K., Av.S. İ., Av. A. Ş. Ö., Av.S. S., Av.İ. E. Y., Av.G. Ü.'nün tarihli 12424,12423,12422,12421,12420,12419, ,12417,12475 gelen evrak sayılı,kemalpaşa İlçesi CMK puanlama sistemi ile ilgili sorunların bildirimine ilişkin yazıları. Av.M. A.,Av.O. O.,Av. N. K., Av.Ş. K., Av.S. İ., Av. A. Ş. Ö., Av.S. S., Av.İ. E. Y., Av.G. Ü.'nün tarihli 12424,12423,12422,12421,12420,12419,12418,12417,12475 gelen evrak sayılı,kemalpaşa İlçesi CMK puanlama sistemi ile ilgili sorunların bildirimine ilişkin yazıları Gereği için CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesine O.B.K.V. 66 Av.F. S.'ün tarihli gelen evrak sayılı,merhum Av. M. E.'nin davasının satış aşamasını tamamlama istemine ilişkin yazısı. Av.F. S.'ün tarihli gelen evrak sayılı,merhum Av. M. E.'nin davasının satış aşamasını tamamlama istemine ilişkin yazısı Avukatlık Kanunu'nun 42.maddesi gereğince geçici olarak görevlendirme yapıldığından talebin reddine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. 67 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarihli B.M.2013/8120 sayılı,cumhuriyet Savcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri'nin yürütülmesine dair yönetmelik taslağının görüşülmesi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı ilk derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine dair Yönetmelik Taslağı'nın taranarak Av.Erkan GÜZGÜLÜ'ye mail yoluyla iletilmesine,av. Erkan GÜZGÜLÜ tarafından ilgili taslağın değerlendirilmek üzere CMK Yürütme Kurulu üyeleri ve eğitmenlerine UZLAŞMA Yürütme Kurulu üyeleri ve eğitmenlerine iletilmesine O.B.K.V.

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.06.2013-30.06.2013 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.06.2013-30.06.2013 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.06.2013 30.06.2013 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sultangazi Belediye Başkanlığında Başkan adına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

Genelge No: 1723 2012/1

Genelge No: 1723 2012/1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No: 1723 2012/1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı