Che nin çocuklarına veda mektubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Che nin çocuklarına veda mektubu"

Transkript

1 . 40 تهيه و تنظيم : شورای نویسندگان پان ایرانيست کرمان تهيه شده به 4 زبان پارسی, روسی, ترکی استانبولی و انگليسی ( 110 ) 9 اکتبر 2007 برابر با 17 مهر 1386 چهلمين سالگرد دستگيری و قتل انقلابی مشهور ا مریکای لاتين ارنستو چه گووارا ميباشد.چه یک انقلابی ا زاده وکاملن بی همتا بود که مرزهای انقلابی را شکست و اندیشه ای نو برای مبارزه با ظلم و استبداد بنيان نهاد هر چند که نتوانست به ا رزوهای انقلابيش جامه عمل بپوشاند ليکن از دروازه ی گذشت و به افسانه ها پيوست. تاریخ خانندگان عزيز بخوبی واقفند که تاييد و علاقمندی به ايدي ولوژی ارنستو چه گوارا به معنای تاييد شيوه ی حکومت مارکسيستی و کمونيستی برای کشور عزيزمان نميباشد و همانطور که ميدانيد ملت ايران ملتی سنت گرا می باشند که بيش از هزاران سال ميباشد که ا يين يکتا پرستی داشته اند کمونيسم در ايران بطور کلی در طول تاريخ هيچگاه و شکست گروه های چپی گواه اين موضوع ميباشد که راه به جايی نبرده است. همانطور که ایدي ولوژی و مبارزات ماي و فقط در چين موفق بود افکار و مبارزات چه گووارا و یا کاسترو نيز فقط در کشورهای ا مریکای لاتين ميتوانست موفق باشد و در هر جای دیگری محکوم به شکست است نام چه که بر ابتدای گوارا ا مده است و وی را مشهور کرده در واقع یک اسم عام و همگانی است و همه ی ا رژانتينی ها در بيرون از کسورشان ویا حتی در داخل ا رژانتين یکدیگر را با ا ن صدا ميکنند بدون ا نکه همدیگر را بشناسند. مثل شيرازیها که یکدیگر را کاکو یا کاکا ميخواند و یا لرستانيها که به هم خالو ميگویند.

2 وقتی گوارا به کوبا رفت همه او را چه صدا ميزدند در نتيجه این اسم عام بر وی ماند و بر بالای نامش و تبدیل به یک اسم خاص و مشهور گردید. برد. دکتر ارنستو گووارا دلاسرنا در سال 1928 در شهر روزاریو سومين شهر بزرگ ا رژانتين پس از بوي نس ا یرسدر ميان یک خانواده اسپانيایی-ایلندی الاصل متولد و پس از اتمام تحصيلات مقدماتی وارد دانشکده ی پزشکی شده و در سال 1953 موفق به اخذ دکترای پزشکی گردید و به اتفاق دوست طبيب خود گرانادو به جنگل های ا مازون رفته و در یک بيمارستان جذامی مشغول به کار شد و تمام تلا ش خود را برای کمک به بيماران فقير و محروم به کار او در خلال ایام دانشگاهی و همچنين کار در بيمارستان با مشاهده ی فقر تبعيض و سلطه استعمار و استثمار و دخالتهای بسيار علنی ا مریکا و سيا در امور داخلی کشور های ا مریکای لاتينبه مطالعه ا ثار مارکس و لنين و دیگر کمونيستهای مشهور علاقمند شد و در کوتاه زمان پيرو ایدي ولوژی مارکسيسم-لنينيسم گردید.او مدتها در بوليوی خدمت کرد و سپس به همراه گروهی از یاران خود به گواتمالا رفت و شاهد دخالت های ا مریکا در بر اندازی رژیم ا ربنز بود و با تمام تلاشی که برای کمک به انقلابيون کردند متاسفانه کاری از پيش نبردند و از همان زمان او هدف سيا و حکومت دست نشانده ی ا مریکا در گواتمالا گردید. با کمک مخفيانه یکی از سفارت خانه های کشوری که نما ا ن در رم و راز است از گواتمالا خارج شد و به مکزیک رفت و در سال 1955 فيدل کاسترو را در ا نجا ملاقات کرد. دیدار این دو پس از یک سری ملاقات و مذاکرات یاران نزدیک کاسترو در گواتمالا با چه گوارا پایه ریزی شده بود.ليکن کاسترو در فرار او از گواتمالا دست نداشت و حتی چندی پيش در مصاحبه اش این نکته را تایيد نمود که هنور نميداند کدام سفارتخانه چه گوارا را از گواتمالا فراری داده است! چه در طول سفرهای خود تجربيات زیادی ا موخت و چون دارای هوش سرشاری بود در کارهای خود ظرافتی عجيب و بی همتا داشت در کوتاه زمان نه تنها تبدیل به یک نظریه پرداز انقلابی و سياسی شد بلکه به دليل گذراندن دوره

3 های ا موش چریکی به عنوان یک مبارز و تکاور کاملن استثنایی مشهور گردید. علاوه بر اینها مردی بود بسيار ا رام و کم حرف با ویژگيهای سرشار انسانی که رفاقت, نوعدوستی,ایثارگری و شهامتش زبانزد همه ی یارانش گشته بود کاسترو پس از این ملاقات بی درنگ وی را وارد صفوف یاران انقلابی خيش کرد وی در ابتدا بعنوان پزشک انقلابيون وارد مبارزه شد ليکن به دليل انضباط بی حد و همچنين قدرت تيراندازی و عمليات چریکی که داشت, بزودی به صفوف گروه های ضربت پيوست و چيزی نگذشت گروه های مختلف انقلابيون جنگل را بر عهده گرفت. او با تمام وجود خود را در خدمت انقلاب کوبا قرار داد و برخی عمليات خطرناک را که حتی خود کاسترو از انجام ا نها واهمه داشت بر عهده گرفت.او در همان موقع چند اختلاف کوچک ولی دوستانه با کاسترو پيدا کرده بود که اختلاف اول ماموریتهای پيچيده و بسيار خطرناک بود که چه برنامه ریزی ميکرد ولی کاسترو برای حفظ جان وی و یارانش جلوی او را بشدت ميگرفت و دیگر رقابت ا نها بر سر مسي له ی ا شپزی بود!چون این دو در ا شپزی رقابت بسيار عجيب و جالبی داشتند و هر کدام خود را بهتر از دیگری ميدانست که البته این ماجرا تبدیل به یک شوخی بين ا ن دو و یاران انقلابيشان شده بود و مدام هم به قول معروف کرکری ميخاندند!حتی سالها پس از کشته شدن چه در یک مصاحبه به این نکته اشاره نمود و با خنده گفت: ا شپزی چه هرگز به پای من نمی رسيد.او فقط غذاهای گوشتی را خوب ميپخت اینجور غذاها را فقط روستایيان خوب ميپزند! اما کاسترو در یک جا درباره ی چه گووارا گفته است«چه عظمت اخلاقی فوق العاده ای داشت, او ثابت کرد انسانی دارای عقاید عميق,کارگری خستگی ناپذیر و پرقدرت و منظم در انجام وظيفه است. بيش از هر چيز او نمونه و الگو برای تمام یارانش بود در هر کاری اول ميشد.به کليه قانونهایی که وضع ميکرد پایدار بود.احترام و نفوذ زیادی در ميان یارانش داشت «وقتی انقلاب کوبا به ثمر رسيد,مدتها در ا ن کشور مسي وليتهای انقلابی بر عهده گرفت ليکن پس از زمانی نه چندان طولانی ا نجا را ترک کرد. جدایی او داستانها و شایعات زیادی را رواج داد. بسياری معتقد بودند که اختلافات عميق او با کاسترو در شيوه مبارزه و ادامه کار سبب این جدایی گشت,زیرا چه ميخاست این انقلاب را در تمام ا مریکای لاتين و حتی دیگر کشورهای تحت استعمار ا مریکا تعميم دهد ليکن کاسترو به همان محدوده ی کوبا بسنده کرده بود.چه گووارا بر این

4 باور بود که ما برای پشت ميز نشستن انقلاب نکرده ایم,ما برای مردم انقلاب کرده ایم و باید حکومت را بدست مردمان شریف و پاکدامن بدهيم و خود برای رهایی یک ملت تحت استعمار دیگر وارد مبارزه شویم. در حاليکه کاسترو پس از پيروزی انقلاب خود حکومت را بدست گرفت. در واقع چه برای ا زادی همه ی ملتها احساس رسالت و مسي وليت ميکرد و برای خود و انقلابش مرزی قاي ل نبود و ا رزوی پشت ميز نشينی و حکومت داری بر دل نداشت.کاسترو در پاسخ به این اتهامات گفت: «من به چه قول دادم که پس از پيروزی انقلاب,به وی اجازه دهم که مارا ترک کند و به جای دیگر برود. این خاستهی خود او یود و من به ا ن عمل کردم او یک روز ا مد و گفت ميخاهم به یک ماموریت انقلابی بروم و من گفتم بسيار خوب من سر قول خود هستم!» ليکن بسياری از یاران چه این ادعا را رد ميکنند و بر این باورند که کاسترو وی را خطری بزرگ برای خود ميپنداشت و لذا خيلی مودبانه و سياستمدارانه شر او را از سر خود کم کرد و وی را از کوبا خارج ساخت و گروهی هم در پی این ادعا می افزایند کاسترو سبب شد مخفيگاه چه توسط سيا کشف شود و در نتيجه به قتل برسد. زیرا ا نها بر این باورند که تنها کاسترو ميدانست که چه گووارا کجاست و چه ميکند. چه پس از ترک کوبا به ا فریقا رفت و در کنگو به همراه یک گروه چریک انتر ناسيوناليست پا به پای یاران و هواداران پاتریس لومبوما وارد مبارزه شد و در جریان این مبارزات تجربيات زیادی ا موخت. پس از مدتی به تانزانيا رفت و سپس به کوبا بازگشت و برای ادامه ی مبارزه به بوليوی رفت( 1966 ). ليکن حدود یک سال بعد او و یارانش در بوليوی لو رفتند و مخفيگاه ا نها شناسایی و سرانجام دستگير و ناجوانمردانه تيرباران شدند. در شناسایی او بلاشک سيا نقش اول را بازی ميکرد زیرا همه ی یاران او حتی گروه بسيار کثيری از جوانان انقلابی ا مریکای لاتين خود را مثل او ا رایش ميکردند و شبيه او لباس ميپوشيدند و ریش گذاشته بودند و همدیگر را چه صدا ميزدند ليکن چه گووارا به دليل اعتياد شدید به سيگار برگ, مبتلا به بيماری ا سم بود و هميشه مایع افشان مخصوص تنگی نفس همراه داشت و مدام ا نرا درون دهان و حلق خود ميافشانيد و ميگویند همين ا سم سبب

5 شناسایی وی از بين یاران بيشمارش گردید.اما دژخيمان برای راحتی خيال خود و سيا به هيچ کس رحم نکرده و کليه ی یاران او و همه ی کسانی که با لياس و هيبت و شکل و شمایل چه دیدند به تير بستند و اجساد ا نها را سر به نيست کردندتا کسی اثری از ا نها نيابد.در واقع سيا و اربابان استعمار از مرده ی او بيشتر از زنده ش ترس داشتند.ترسس ا نها این بود که اگر او تبدیل به اسطوره شود کار ظلم و زور گویی و تجاوز ا نها به بن بست ميرسيد و از هر قطره خون چه گووارا هزارا انقلابی سر از خاک بيرون می ا ورد. به هر صورت چندی پيش جسد او و همرزمانش پيدا شد و در جایگاهی که به او تعلق داشت قرار گرفت ليکن هنوز هم ظلم و تجاوز و استعمار در بسياری از کشور های جهان از جمله کشور عزیزمان ایران حاکم است به اميد ایرانی ا زاد وا باد به دور از حاکميت دینی و فرقه ای پاینده ایران 1.Guerulla Warfare 2.Reminiscences of cuban revulotionary war 3.Bolivian diary 4.The motocycle diary 5.A journey around south 6.Dr. Mahmoud Karimi 7.www.TurkSolu.org 8.www.Turk-Che.org منابع : Che nin çocuklarına veda mektubu Sevgili Hildacık, Aleidacık, Camilo, Celia ve Ernesto

6 Eğer bu mektubu okumanız gerekirse bu, sizlerin arasında olmadığımdan olacaktır. Beni zar zor hatırlayacaksınız, en küçükleriniz ise hiç hatırlamayacaktır. Babanız düşündüğü gibi hareket eden bir adamdı ve kesinlikle inançlarına bağlıydı. İyi bir devrimci olarak yetişin. Doğaya egemen olmayı olanak kılan tekniğe egemen olmak için çok çalışın. Devrimin önemli olduğunu ve bizlerin yalnız başımıza hiçbir değerimizin olmadığı hatırda tutun. Herşeyden önce de dünyanın herhangi bir yerinde hehangi bir kişiye karşı yapılan herhangi bir haksızlığı daima yüreğinizin en derin yerinde hissedebilin. Bu, bir devrimcinin en güzel niteliğidir. Sizi ufaklıklar, hep görmeyi umuyor ve kocaman kucaklıyorum. Babanız Che nin Fidel e veda mektubu Fidel, Dünyanın başka ülkeleri benim mütevazi çabalarımın yardımını istiyor. Ben senin Küba ya olan sorumluluğunun sana imkan vermediği şeyi yapabilirim. Ayrılmamızın zamanı geldi. Bunu acı ve sevincin karışımıyla yaptığım bilinsin; burada benim kurucu umutlarımın en safını ve sevdiklerim arasında en sevgili olanı bırakıyorum ve beni evladı gibi kabul eden bir halkı bırakıyorum. Bu, benim ruhumdan bir parça koparmaktır. Yeni savaş alanlarında bana vermiş olduğun inancı, halkımın devrimci ruhunu, görevlerin en kutsalı olan nerde olursa olsun emperyalizme karşı mücadele etme görevini yerine getirme duygusunu taşıyacağım. Başka gökler altında son saatim geldiğinde benim son düşüncem bu halk ve özellikle sen olacaksın. Öğrettiklerin için ve eylemlerimin en son sonuçlarına dek sadık olmaya çalışacağım, örneğin için sana teşekkür ettiğimi, Devrimimizin dış politikası ile her zaman özdeşleştiğimi ve buna devam edeceğimi, sonumun geldiği herhangi bir yerde Kübalı devrimci olmanın sorumluluğunu duyacağımı ve öyle davranacağımı, çocuklarıma ve karıma maddi hiçbir şey bırakmadığımı ve bundan üzüntü duymadığımı, aksine sevindiğimi, onlar için hiçbir şey istemediğimi çünkü devletin onlara yaşama ve eğitim görmeleri için gereken her şeyi vereceğini biliyorum. Her zaman zafere kadar! Ya vatan ya ölüm! Che nin Ailesine Veda Mektubu Sevgili Canlar, Bir kez daha bacaklarımın arasında Rocinante nin kemikleri fırlamış sağrılarını hissetmeye başladım. Yine elde kalkan, yollara düşüyorum. Yaklaşık on yıl kadar önce, size yine böyle bir veda mektubu yazmıştım. Hatırladığımca, daha iyi bir asker, daha iyi bir doktor olamamaktan yakınmıştım. Artık doktorlukla ilgilenmiyorum, ama öyle kötü bir asker değilim artık.

7 Çok daha bilinçli olmanın dışında, hiçbir şey değişmedi özünde; Marksizm anlayışım derinleşti ve netleşti. Özgürlük adına savaşanlar için tek çözüm yolunun silahlı mücadele olduğuna inanıyorum ve bu inanca uygun olarak davranıyorum. Çokları bana maceracı diyecek, evet öyleyim -ama farklı bir türden- inançlarını doğrulamak için postunu tehlikeye atan türden... Belki de bu benim son mektubum olacak. Ölmeye niyetim yok ama, mantıklı ihtimaller arasında bu da var. Öyle olursa, son kez kucaklarım sizleri. Sizleri çok sevdim, yalnız bu sevgiyi nasıl ifade edeceğimi bilemedim; aşırı bir katılıkla kendi yöntemlerime bağlı kaldım, ve bazı kereler beni anlayamadığınızı sanıyorum. Beni anlamak kolay değildi, ama salt bugünlük olsun bana inanın. Bir sanatçının dikkatiyle eksiklerini giderdiğim iradem taşıyacak artık sallanan bacaklarımı ve tükenmiş ciğerlerimi. Bunu yapacağım. Arada bir düşünün yirminci yüzyılın şu fedaisini. Celia yı, Roberto yu, Juan Martin i, Pototin i, Beatriz i, herkesi öperim. Ve isyankâr, başıboş oğlunuz sizleri kucaklar. Ernesto Che nin Özgeçmişi : Che Guevara, Rosario de la Fe de dünyaya gelir Mayıs: Che ilk astım nöbetini geçirir. Nöbet, Ernesto nun henüz 15 günlükken yakalanmış olduğu zatürrenin kalıntısı olan bir akciğer zafiyetinin belirtisidir. 1935: Eğitim Bakanı, ailesine yazdığı bir yazıyla, yedi yaşına gelmiş olan Ernesto nun neden okula gitmediğini soruşturur. Ernesto astımı yüzünden okula gidememiştir. Birinci yılda kendisini annesi eğitir. İkinci ve üçüncü sınıflara, düzenli olarak gidebilen Ernesto ya altıncı sınıfa dek yine kardeşleri ve annesi ders verir. Son öğretim yılında Cordoba daki Colegio Nacional Dean Funes e gider, yakasını bir türlü bırakmayan hastalıkla mücadele etmek için futbol ve rugbi oynar. 1937: Babası Altagracia da, İspanyol Cumhuriyeti ni desteklemek üzere bir komite kurar. 1943: Gençliği Peronculuğun ateşli günlerine rastlar. Cordoba da öğrenciler greve giderler. Okul arkadaşının kardeşi, bir gösteri sırasında tutuklanıp Cordoba Emniyet Müdürlüğü ne götürülür. Ernesto, ağabeyini ziyaret eden arkadaşına eşlik eder Mart: Ernesto tıp öğrenimine başlar : Nöroloji konusunda verdiği son sınavın ardından alerjiler üzerine yaptığı bir çalışmayla Buenos Aires Tıp Fakültesi nden doktor ünvanını elde eder.

8 1953 Temmuz: Bir arkadaşıyla birlikte Latin Amerika yolculuğuna çıkar. Yolculuğunun ilk durağı olan Bolivya da bir halk ayaklanması reformcu Paz Estenssoro yu iktidara getirmiştir. Guevara durumu şu sözlerle değerlendirir: Yerlilere bite karşı DDT verecekler; ama bu, bitin nedenine ilişkin daha özsel sorunu çözmeyecek 1953 Aralık: Ernesto Guatemala ya vardığında yanında, Arbenz hükümetinin üyelerinden Juan Angel Nunez e hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu vardır. Bu ilişki sayesinde, bu ülkede, sürgün olarak yaşayan Perulu Hilda Gaedea ile tanışır ve birkaç ay sonra evlenir. Hilda nın aracılığıyla, Moncada Kışlası saldırısının ardından Guatemala ya gelmiş olan Kübalı sığınmacılarla bağ kurar : Siete dergisinin 45. sayısında bazı bilimsel makaleleri yayımlanır Şubat: Guatemala Komünist Partisi ne girer; sendika hekimi olarak çalışır : Annesine yazdığı coşku dolu bir mektupta, United Fruit in savaş açmış olduğu, Albay Arbenz in demokratik cumhuriyetini bekleyen tehlikelerden söz eder. Paralı askerler, Honduras dan ülkeye girerler; başkent bombalanır : Castillo Armas ın askeri darbesi, Guatemala daki durumu tersine çevirmiştir. Kübalı ve Guatemalalı dostlarının, kendisinin de kalmakta olduğu Arjantin Büyükelçiliği ne sığınmalarına yardımcı olur. Dostları güvenliğe kavuşunca, trenle Meksika ya gitmeyi planlamaktadır Eylül sonu: Meksika nın başkenti Mexico dadır Mayıs: Bir hastanenin kardiyoloji ve alerji bölümünde çalışmaktadır. 26 Temmuz Hareketi nden Kübalı sığınmacılarla yeniden ilişki kurar. Raul Castro, birkaç hafta sonra da Fidel Castro Meksika ya gelir Temmuz/Ağustos: Maria Antonia Gonzales de Paloma nın evinde Che Guevara Fidel Castro ile tanıştırılır. Bütün geceyi, tartışarak geçirirler; sabahleyin Fidel Castro, kendisini Küba nın kurtuluşu seferine hekim olarak katılmaya ikna eder : Annesine yazdığı bir mektupta 16 Haziran tarihli Peron karşıtı darbeden sonra Arjantin deki durumu tahlil eder. Guevara, Peronculuğun uluslararası tutumunu, nesnel olarak ABD karşıtı biçiminde değerlendirir : Annesine yazdığı ve Peron un devrilişinin Latin Amerika üzerindeki etkilerinden söz ettiği bir mektupta, Hilda Gadea ile evlendiğini ve bir çocuk beklediklerini de haber verir Ocak: Annesine, çocuğun Şubat ın son haftasında dünyaya geleceğini, Mart tan sonra da hayatı konusunda karar vereceğini yazar Şubat: Mexico yakınlarındaki Los Gamitos poligonunda atış talimlerine başlar İlkbaharı: Atış talimleri Chalco kentinin yakınındaki Santa Rosa Çiftliği nde sürer. Yönetici İspanyol Cumhuriyeti ordusunun eski generallerinden Alberto Bayo dur Mart: Annesine yazdığı mektupta kızı Hildita nın doğumunu haber verir : Fidel Castro ve daha bir dizi Kübalı devrimciyle birlikte tutuklanır : Ailesinin hapishaneden aldığı bir mektupta Ernesto, hekimliği bırakıp Kübalı devrimcilere katıldığını açıklar : Bir hafta önce salıverilen Fidel Castro dan sonra Guevara da serbest bırakılır.

9 : Granma ya binmeden az önce annesine yazar. 24/ : Gecenin ikisinde, ışıkları söndürülmüş Granma, Tuxpan dan denize açılır. Hava son derece kötüdür; gemide tam 82 insan, silahlar ve erzak bulunmaktadır. Bu 82 kişiden 20 si, Moncada Kışlası baskınına katılmıştır; dördü Kübalı değildir; Arjantinli hekim Che Guevara, İtalyan Gino Dore, Meksikalı Guillen ve Dominikli pilot Ramon Meyas : Gün doğarken gemi Los Colorados kumsalında karaya oturur. Gemidekiler, kendilerini kıyıya atıp sık bitki örtüsü içinde, kendilerine makinalı tüfeklerle ateş açan savaş uçaklarından korunmaya çalışırlar. Granma nın varışı gözlenmiştir. Che, sonraları bu sahneyi: Karaya çıkmadık, karaya oturduk diye betimleyecektir : Yola çıktıktan on gün sonra bir gece yürüyüşünün ardından şafak vakti Algeria del Pio ya ulaşırlar. Burada sabah saat 4.00 te saldırıya uğrayarak, ağır kayıplar verirler. Che de yaralanır : Sabah saat 2.40 ta Fidel Castro nun yönetimindeki 22 kişi, La Plata daki deniz kuvvetleri kışlasına saldırır. Bu ilk zaferleridir Haziran: Ernesto Guevara nın komutasındaki Cuarta Columna (Dördüncü Kol), El Hombrito dolayındaki Sierra Maestra Centrale de savaşmaktadır : Pino del Agua daki savaşı kazanırlar : Alto de Conrado çevresindeki savaşta topuğundan yaralanır : Sierra da Radio Rebelde vericisi, Guevara nın yönetimi altında yayımlarına başlar. Bu girişim, bir yıl önce kurulan ve yöneticiliğini yine Che nin yaptığı aylık El Cubano Libre dergisinin yayımlanışını izlemektedir Ağustos: Castro genel karargahını Le Plata da kurar. Guevara, 8. Ciro Redondo Kolunun komutanlığına getirilir; kendisine verilen stratejik görev, adayı ortasından ikiye bölmektir. 148 erkek ve kadından oluşan 8. Kolun elinde 6 makinalı tüfek, çok sayıda tüfek, bir de bazuka bulunmaktadır : Rio Falcon üzerindeki köprüyü havaya uçuran Che, böylece Las Villas ilinin merkezi Santa Clara ya ana yolu keserek ili tecrit eder. Che nin Kolu değişik yerlerde Batista birliklerine saldırır; o arada Fomento da 100 tüfeği ganimet olarak ele geçirir : Cabaiguan ve Guayos kentlerine eş zamanlı ve başarılı saldırılar : Comandante Che Guevara, Santa Clara da Batista ya karşı verilen meydan savaşını kazanarak diktatörü kaçmaya zorlar. Çatışmalar sırasında Ernesto sol kolundan yara alır : Che ile Cienfuegos La Habana ya girerken Fidel, Santiago de Cuba ya ulaşır : Yeni Devlet Konseyi Che yi Küba yurttaşlığına kabul eder : Escambray dağlarındaki bütün savaşlarda yanında yer almış olan Aleida March ile evlenir. Ondan üç çocuğu olur : Küba elçisi olarak, Afrika ve Asya nın çeşitli ülkeleriyle iktisadi ilişkiler kurmak üzere çıktığı gezide Mısır, Japonya, Seylan, Pakistan, Sudan, Fas ve Yugoslavya ya uğrar Ekim: Yurda dönüşünde Tarımın Sanayileştirilmesi Dairesi nin (INRA) müdürlüğüne atanır Kasım: Merkez Bankası Başkanlığı na getirilir.

10 : Sanayi Bakanlığı na atanır. O günlerde şöyle yazar: Komünizm yeni bir insanın yaratılmasına yol açmazsa en ufak bir anlamı olmaz Ağustos: Paraguay ın Punta del Este kentinde düzenlenen birinci Amerikalararası Ekonomik ve Sosyal Konferansı nda (CIES) Küba heyetinin başında yer alır. Konuşmasında paralı askerlerin Nisan ayında Domuzlar Körfezi ne yapmış oldukları çıkarmayla alay eder. Esirlere karşılık traktör ister ve kıta devrimi fikrini geliştirir : New York ta Birleşmiş Milletler genel kurulunda konuşur. Gerekli gördüğüm anda bu Latin Amerika ülkelerinin birisinin özgürlüğü için, karşılığında kimseden hiçbir şey talep etmeden tereddütsüzce hayatımı veririm : Cezayir de Afrika-Asya Dayanışma Örgütü nün İkinci İktisat seminerine katılır. Konuşmasında, iktisadi anlaşmaları kötüye kullanmakla suçladığı SSCB yi eleştirir Mart: Kamu hayatından çekilir; askeri danışman olarak Afrika ya gider : Fidel Castro Che nin veda mektubunu kamuoyuna açıklar:...bu dünyanın başka ülkelerinin benim sınırlı gücümün desteğine ihtiyaçları var. Küba daki hükümet sorumluluğunun sana yaptırmadığı işi ben yapabilirim : Guevara, Adolfo Mena Gonzales sahte adıyla Bolivya ya gider. Kavga adı Ramon dur : Bolivya da Nancahuazu daki gerilla üssüne ulaşır : Bolivya birlikleriyle ilk silahlı çatışma : La Habana da düzenlenen Tricontinentale toplantısında Osnamy Cienfuegos Che nin veda mesajını okur : Amerikan haber ajansı AP, askeri kaynaklara dayanarak Bolivya ordusunun 1500 kişiyle Che nin peşine düştüğünü bildirir : Che nin grubu, yüzlerce asker tarafından El Yuro vadisinde kuşatılır. Bacaklarından yaralanan Che tutsak alınır. Higueras taki okul binasına götürülüp sorgulanır. Sorulara cevap vermez. Yaraları tedavi edilmez : Che saat da makinalı tüfek ateşiyle kurşuna dizilir. Fail Astsubay Mario Teran dır ve Bolivya Devlet Başkanı Rene Barientos un doğrudan emriyle hareket etmiştir. Comandante Ernesto Che Guevara nın cesedi, bir av ganimetiymişçesine teşhir edilir. Bolivyalı bir subay, kalbinden aldığı öldürücü makinalı tüfek yarasını gösterir. Che, korkutucu propaganda etkisi yaratmak amacıyla, bütün geleneklere aykırı olarak, gözleri kapatılmadan gömülür : Fidel Castro, Küba televizyonundan Che Guevara nın ölümünü yeniden açıklar. Че Гевара Материал из Википедии свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск

11 Эрне сто Че Гева ра (полное имя Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна, исп. Ernesto Rafael Guevara Lynch de la Serna); 14 июня 1928, Аргентина 9 октября 1967, Боливия) латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года. Кроме латиноамерикаского континента действовал также в республике Конго. Прозвище Че получил в Мексике за характерное для аргентинского испанского междометие che, которым злоупотреблял в устной речи. [править] Детство и юность Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 (это официальная дата рождения, которую сам Че постоянно указывал. На самом деле он родился на месяц раньше, но родители, скрывая добрачную беременность, изменили дату в документах) в городе Росарио (Аргентина) в семье Эрнесто Гевары Линча и Селии Де Ла Сернаи-де ла Льоса. Ребенка назвали Эрнесто в честь отца. Домашние называли его Тэтэ. По отцовской линии он был аргентинцем в двенадцатом поколении, по материнской в восьмом. Предком его отца по материнской линии был ирландец, участник войны за независимость против Англии, переселившийся в Аргентину во второй половине XVIII века. Предками Че по остальным линиям были испанцы. Эрнесто Гевара Линч планировал открыть в Росарио фабрику по переработке парагвайского чая, однако его планы не увенчались успехом вследствие мирового экономического кризиса, и семья вскоре после рождения Че была вынуждена вернуться на свою плантацию матэ в провинции Мисьонес, которая досталась Селии по наследству. [править] Основные даты жизни 14 июня 1928 в городе Росарио, Аргентина родился Эрнесто Гевара, первенец Эрнесто Гевары Линча и Селии де ла Серны. С 1946 по 1953 студент медицинского факультета Национального университета в Буэнос-Айресе матрос на нефтеналивном судне. Совершает путешествие на Тринидад и в Британскую Гвиану. С февраля 1952 по август 1952 путешествует вместе с Альберто Гранадосом по странам Латинской Америки. Посещает Чили, Перу, Колумбию и Венесуэлу, откуда возвращается самолётом через Майами (США) в Буэнос-Айрес заканчивает учёбу в университете и получает диплом врача. С 1953 по 1954 совершает второе путешествие по странам Латинской Америки. Посещает Боливию, Перу, Эквадор, Колумбию. Панаму, Коста-Рику, Сальвадор. В Гватемале встречает свою первую жену, революционерку из Перу Ильду Гадеа, и под её воздействием окончательно становится левым радикалом. В 1954 году США начинает бомбардировки столицы Гватемалы. Эрнесто Гевара принимает активное участие в защите правительства президента Х. Арбенса, после поражения которого поселяется в Мексике вместе с женой. С 1954 по 1956 в Мексике работает врачом в Институте кардиологии. В это время он получает своё знаменитое прозвище Че. В семье появляется ребёнок, дочь Ильдита встречается с Фиделем Кастро, вступает в его революционный отряд «М- 26-7», участвует в подготовке экспедиции на яхте «Гранма». С июня по август 1956 заключён в тюрьму города Мехико за принадлежность к отряду Фиделя Кастро. С 25 ноября по 2 декабря 1956 направляется из порта Туспан на яхте «Гранма» в числе 82 повстанцев во главе с Фиделем Кастро на Кубу в качестве корабельного врача.

12 С 1956 по 1959 участник революционно-освободительной войны на Кубе, дважды ранен в боях. С 27 по 28 мая 1957 бой при Уверо. 5 июня 1957 назначен майором, командиром четвёртой колонны. 21 августа 1958 получает приказ перебазироваться в провинцию Лас-Вильяс во главе восьмой колонны «Сиро Редондо». 16 октября 1958 колонна Че достигает гор Эскамбрая. Декабрь 1958 предпринимает наступление на город Санта-Клару. С 28 по 31 декабря 1958 Че руководит сражением за Санта-Клару. 1 января 1959 освобождение Санта-Клары. 2 января 1959 колонна Че входит в Гавану, где занимает крепость Кабанью. Куба полностью в руках повстанцев, война окончена. Наступает мирный период жизни Че. 9 февраля 1959 Че президентским декретом провозглашается гражданином Кубы с правами урождённого кубинца. К этому времени он уже знаменит на весь мир, прогрессивная студенческая молодёжь считает его своим кумиром. 2 июня 1959 разводится с Ильдой Гадеа и сочетается браком с Алейдой Марч. С 13 июня по 5 сентября 1959 в должности посла по особым поручениям с полномочиями вице-президента совершает поездки в Египет, Судан, Пакистан, Индию, Бирму, Индонезию, Цейлон, Японию, Марокко, Югославию, Испанию. Цели налаживание экономических связей новой Кубы, а также покупка оружия достигнуты не были. Че в должности начальника департамента промышленности 7 октября 1959 назначается начальником департамента промышленности Национального Института Аграрной Реформы (ИНРЛ). 26 ноября 1959 назначается директором Национального банка Кубы. 5 февраля 1960 в Гаване участвует в открытии Советской выставки достижений науки, техники и культуры, впервые встречается с А. И. Микояном. В мае в Гаване выходит книга Че «Партизанская война». С 22 октября по 9 декабря 1960 посещает во главе экономической миссии Кубы Советский Союз, Чехословакию, ГДР, КНР, КНДР. 23 февраля 1961 назначается министром промышленности и членом Центрального совета планирования, который вскоре возглавляет по совместительству. 17 апреля 1961 вторжение наёмников на Плайя-Хирон. Че возглавляет войска в Пинар-дель-Рио. 2 июня 1961 Че подписывает экономическое соглашение с СССР. Здесь начинается сотрудничество Кубы и СССР, вылившееся в октябре 1962 года в Карибский кризис. 24 июня 1961 встречается с Юрием Гагариным в Гаване. Август 1961 представляет Кубу на конференции Межамериканского экономического совета в Пунта-дель-Эсте (Уругвай), на которой разоблачает империалистический характер создаваемого США «Союза ради прогресса». Посещает Аргентину и Бразилию, где ведёт переговоры с президентами Фрондиси и Куадросом. 2 марта 1962 назначается членом Секретариата и Экономической комиссии Объединённых революционных организаций (ОРО). 8 марта 1962 назначается членом Национального руководства.

13 15 апреля 1962 выступает в Гаване на профсоюзном конгрессе трудящихся Кубы, призывает к развёртыванию социалистического соревнования. С 27 августа по 8 сентября 1962 находится в Москве во главе кубинской партийно-правительственной делегации. После Москвы посещает Чехословакию. Со второй половины октября по начало ноября 1962 возглавляет войска в Пинар-дель-Рио. Май 1963 ОРО преобразовывается в Единую партию кубинской социалистической революции, Че назначается членом её Центрального Комитета, Политбюро ЦК и Секретариата. Июль 1963 находится в Алжире во главе правительственной делегации на праздновании первой годовщины независимости этой республики. 16 января 1964 подписывает кубино-советский протокол о технической помощи. С 20 марта по 13 апреля 1964 возглавляет кубинскую делегацию на конференции ООН по торговле и развитию в Женеве (Швейцария). С 15 по 17 апреля 1964 посещает Францию, Алжир, Чехословакию. С 5 по 19 ноября 1964 находится в Советском Союзе во главе кубинской делегации на праздновании 47-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 11 ноября 1964 выступает в Доме дружбы на учредительном собрании Общества советско-кубинской дружбы. С 9 по 17 декабря 1964 участвует во главе кубинской делегации в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. С трибуны произносит неодобрительные слова в адрес СССР. Вторая половина декабря[1964] посещает Алжир. С января по март 1965 совершает поездку в КНР, Мали, Конго (Браззавиль), Гвинею, Гану, Дагомею, Танзанию, Египет, Алжир, где участвует во 2 экономическом семинаре афроазиатской солидарности. В речи обвиняет СССР в том, что тот «продаёт свою помощь народным революциям», исходя из своих корыстных интересов. В Москве речь воспринята как оскорбление, отношения Че с Фиделем Кастро испорчены окончательно. 14 марта 1965 возвращается в Гавану. 15 марта 1965 последнее публичное выступление на Кубе, выступает с отчётом о зарубежной поездке перед сотрудниками министерства промышленности. 1 апреля 1965 пишет прощальные письма родителям, детям, Фиделю Кастро. 8 октября 1965 Фидель Кастро зачитывает на учредительном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы прощальное письмо Че, в котором тот в том числе отказывается от Кубинского гражданства. весна 1965 осень 1966 находится в Бельгийском Конго, где осуществляет подготовку партизан Лорана-Дезире Кабилы (сторонников убитого за несколько лет до этого Патриса Лумумбы) с целью свержения правительства. После незначительных боевых действий покидает Конго, так и не получив поддержки у местного населения. Сам Че считает операцию в Конго провалом. 15 февраля 1966 направляет письмо дочери Хильде, в котором поздравляет её с днём рождения. 7 ноября 1966 прибывает в партизанский лагерь на реке Ньянкауасу в Боливии. 28 марта 1967 начало военных действий партизанского отряда (Армии национального освобождения Боливии), возглавляемого Че (он представляется как Фернандо Рамон).

14 17 апреля 1967 публикация в Гаване послания Че в адрес Трёхконтинентальной организации солидарности. 20 апреля 1967 арест боливийскими властями Дебрэ, Бустоса и Роса. 29 июля 1967 открытие в Гаване учредительной конференции Организации латиноамериканской солидарности. 31 августа 1967 гибель отряда Хоакина, в том числе партизанки Тани. 8 октября 1967 бой в ложбине Юро, раненый Че попадает в плен. 9 октября 1967 Че расстрелян «рейнджерами» (сержантом Марио Тераном) в селении Ла Игуэра по приказу из Вашингтона. Тело выставлено на всеобщее обозрение в Валлергранде. Ему отрезают руки, чтобы сравнить с отпечатками пальцев, имеющимися в архивах. 15 октября 1967 Фидель Кастро подтверждает гибель Че в Боливии. Июнь 1968 в Гаване выходит первое издание «Боливийского дневника» Че прах Че Гевары перевезён из Боливии на Кубу и торжественно погребён в мавзолее, в городе Санта-Клара. Ernesto (Che) Guevara de la Serna ( ) - Nickname "Che" derived from Guevara's habit of punctuating his speech with the interjection che, a common Argentine expression for a friend Latin American revolutionary leader, who rejected both capitalism and orthodox Soviet communism. Like T.E. Lawrence ( ), better known as 'Lawrence of Arabia', Guevara lived an adventurous life. Guevara's tragic early death in Bolivia created a legend that still lives. He once said that "the true revolutionary is guided by a great feeling of love", but he also wrote influential works of guerrilla warfare. "The guerrilla band is an armed nucleus, the fighting vanguard of the people. It draws its great force from the mass of the people themselves. The guerrilla band is not to be considered inferior to the army against which it fights simply because it is inferior in fire power. Guerrilla warfare is used by the side which is supported by a majority but which possesses a much smaller number of arms for use in defense against oppression." (from Guerrilla Warfare, 1960) Ernesto Guevara de la Serna was born in Rosario, Argentina into a middle-class family of Spanish-Irish descent. Celia de la Serna y Llosa, his mother, had lost her parents while she was still a child. Celia was raised by her religious aunt and her older sister, Carmen de la Serna, who married in 1928 the Communist poet Cayetano Córdova Itúrburu. Guevara's family was liberal, anti-nazi and anti-peronist, and not very religious. With Celia's fortune, the family lived comfortably, although Ernerto Guevara Lynch, Ernesto's father, managed to spend much of it in his unlucky business ventures. In his youth Guevara read widely and among his reading list in the 1940s were Sartre, Pablo Neruda, Ciro Alegría, and Karl Marx's Das Kapital. He also kept a philosophical diary and in Africa 1965 Guevara planned to write a biography of Marx. In 1953 Guevara graduated from the University of Buenos Aires, where he was trained as a doctor. During these years Guevara read Stalin and Mussolini but did not join radical student organizations. He made long travels in Argentina and in other Latin America countries. At the same time his critical views about the expanding economic influence of the United States

Translators: Lenlin. Çevirenler: Lenlin. Reviewers: Kurtuluş. Kontrol Edenler: Kurtuluş. Kanada, Şubat 2009

Translators: Lenlin. Çevirenler: Lenlin. Reviewers: Kurtuluş. Kontrol Edenler: Kurtuluş. Kanada, Şubat 2009 Yukarıda bir kopyasının ön ve arka kapak görüntüsü verilen Visiting Cuba Türkçe ye, Küba ile Dayanışma kampanyası içinde ABD Ablukasına karşı Yanlış bilgilendirmeye karşı Dayanışma nın daha geniş örgütlenmesi

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Kasım-1 Aralık 2013 / 1 st November 1 st December 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Birinci Lisansüstü Mezuniyet

Detaylı

Science Of Storytelling

Science Of Storytelling > INTRODUCTION SUNUŞ Salih Uyan Science Of Storytelling Hikâye Anlatım Bilimi In 1748, the British politician and aristocrat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, spent a lot of his free time playing

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:26 Fiyat / Price: 10 Kadın; dünyadaki güzellik DÜNYA KADINI BURSA NIN KADINLARI İPEKTEKİ KADIN ELİ KLEOPATRA

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

1. ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ (2006)

1. ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ (2006) GİRİŞ 2. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl da 1-7 Mayıs tarihleri arasında; İstanbul, Ankara ve İzmir de eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihlerden sonra ise Adana dan Artvin e, Bursa

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk İ. Gürşen KAFKAS Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Yazar / Author : İ. Gürşen KAFKAS Derleyen-Çevirmen-Editör / Compiler-Translator-Editor:

Detaylı

1001 Belgesel Film Festivali - Katalog bilgileri

1001 Belgesel Film Festivali - Katalog bilgileri 1001 Belgesel Uluslararası Film Festivali bu yıl sekiz bölüm başlığı altında gösterilecek 68 filmden oluşuyor. International 1001 Documentary Film Festival includes 8 sections and 68 documentary films.

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY TÜRKİYE OCAK/JANUARY 2012 SAYI/NUMBER:1 TÜRK SPORUNUN DÜNYA MARKASI / WORLD BRAND OF TURKISH SPORTS PARALİMPİK OKUL GÜNLERİ / PARALYMPICS SCHOOL DAYS PARALİMPİK TAKIMINA İTİCİ

Detaylı

Tüm gösterimler ücretsiz ve halkın katılımına açıktır.

Tüm gösterimler ücretsiz ve halkın katılımına açıktır. Tüm gösterimler ücretsiz ve halkın katılımına açıktır. > Tüm gösterimler ücretsizdir. Ücretsiz seans biletleri sinema gişelerinden temin edilecektir. All screenings are free of charge. Free entry tickets

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

7. ARABIAN PENINSULA AND THE GULF OF BASRA / ARAP YARIMADASI VE BASRA KÖRFEZİ

7. ARABIAN PENINSULA AND THE GULF OF BASRA / ARAP YARIMADASI VE BASRA KÖRFEZİ MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 02 FEBRUARY / ŞUBAT 2011 NO: 1086 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK 2. IRAN / İRAN 3. ISRAEL - PALESTINE / İSRAİL FİLİSTİN 4. AFRICA and EGYPT / AFRİKA

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ

Detaylı

Tüm gösterimler ücretsiz ve halkın katılımına açıktır.

Tüm gösterimler ücretsiz ve halkın katılımına açıktır. Tüm gösterimler ücretsiz ve halkın katılımına açıktır. > Tüm gösterimler ücretsizdir. Ücretsiz seans biletleri sinema gişelerinden temin edilecektir. All screenings are free of charge. Free entry tickets

Detaylı

Ortadoğu da Yeni Açılımlar

Ortadoğu da Yeni Açılımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Ocak-1 Mayıs 2014 / 1 st January 1 st May 2014 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Hizmet

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers,

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers, CONTENTS İÇİNDEKİLER Sahibi / Publisher Recep Altepe Genel Yayın Yönetmeni / Editor In Chief M. Cemil Arslan Yayın Kurulu / Editorial Board Fatih Sanlav Nail Yılmaz Ülkü Arıkboğa Yazı İşleri Müdürü / Managing

Detaylı

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf TELVE Turkish Society of Canada www.turkishcanada.org İÇİNDEKİLER İÇİN TIKLAYIN BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION Volume 7, Issue 51 June July 2013 TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

Detaylı

TELVE Turkish Society of Canada

TELVE Turkish Society of Canada TELVE Turkish Society of Canada Whoever saves one life, saves the entire world. Volume 6, Issue 36 February 2012 Special Days in February: February 14 Valentines Day February 21 Family Day Inside this

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION 20 YAZ2014SUMMER www.aci.k12.tr EVRENSEL HOŞGÖRÜ UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION İZMİR

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı