Che nin çocuklarına veda mektubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Che nin çocuklarına veda mektubu"

Transkript

1 . 40 تهيه و تنظيم : شورای نویسندگان پان ایرانيست کرمان تهيه شده به 4 زبان پارسی, روسی, ترکی استانبولی و انگليسی ( 110 ) 9 اکتبر 2007 برابر با 17 مهر 1386 چهلمين سالگرد دستگيری و قتل انقلابی مشهور ا مریکای لاتين ارنستو چه گووارا ميباشد.چه یک انقلابی ا زاده وکاملن بی همتا بود که مرزهای انقلابی را شکست و اندیشه ای نو برای مبارزه با ظلم و استبداد بنيان نهاد هر چند که نتوانست به ا رزوهای انقلابيش جامه عمل بپوشاند ليکن از دروازه ی گذشت و به افسانه ها پيوست. تاریخ خانندگان عزيز بخوبی واقفند که تاييد و علاقمندی به ايدي ولوژی ارنستو چه گوارا به معنای تاييد شيوه ی حکومت مارکسيستی و کمونيستی برای کشور عزيزمان نميباشد و همانطور که ميدانيد ملت ايران ملتی سنت گرا می باشند که بيش از هزاران سال ميباشد که ا يين يکتا پرستی داشته اند کمونيسم در ايران بطور کلی در طول تاريخ هيچگاه و شکست گروه های چپی گواه اين موضوع ميباشد که راه به جايی نبرده است. همانطور که ایدي ولوژی و مبارزات ماي و فقط در چين موفق بود افکار و مبارزات چه گووارا و یا کاسترو نيز فقط در کشورهای ا مریکای لاتين ميتوانست موفق باشد و در هر جای دیگری محکوم به شکست است نام چه که بر ابتدای گوارا ا مده است و وی را مشهور کرده در واقع یک اسم عام و همگانی است و همه ی ا رژانتينی ها در بيرون از کسورشان ویا حتی در داخل ا رژانتين یکدیگر را با ا ن صدا ميکنند بدون ا نکه همدیگر را بشناسند. مثل شيرازیها که یکدیگر را کاکو یا کاکا ميخواند و یا لرستانيها که به هم خالو ميگویند.

2 وقتی گوارا به کوبا رفت همه او را چه صدا ميزدند در نتيجه این اسم عام بر وی ماند و بر بالای نامش و تبدیل به یک اسم خاص و مشهور گردید. برد. دکتر ارنستو گووارا دلاسرنا در سال 1928 در شهر روزاریو سومين شهر بزرگ ا رژانتين پس از بوي نس ا یرسدر ميان یک خانواده اسپانيایی-ایلندی الاصل متولد و پس از اتمام تحصيلات مقدماتی وارد دانشکده ی پزشکی شده و در سال 1953 موفق به اخذ دکترای پزشکی گردید و به اتفاق دوست طبيب خود گرانادو به جنگل های ا مازون رفته و در یک بيمارستان جذامی مشغول به کار شد و تمام تلا ش خود را برای کمک به بيماران فقير و محروم به کار او در خلال ایام دانشگاهی و همچنين کار در بيمارستان با مشاهده ی فقر تبعيض و سلطه استعمار و استثمار و دخالتهای بسيار علنی ا مریکا و سيا در امور داخلی کشور های ا مریکای لاتينبه مطالعه ا ثار مارکس و لنين و دیگر کمونيستهای مشهور علاقمند شد و در کوتاه زمان پيرو ایدي ولوژی مارکسيسم-لنينيسم گردید.او مدتها در بوليوی خدمت کرد و سپس به همراه گروهی از یاران خود به گواتمالا رفت و شاهد دخالت های ا مریکا در بر اندازی رژیم ا ربنز بود و با تمام تلاشی که برای کمک به انقلابيون کردند متاسفانه کاری از پيش نبردند و از همان زمان او هدف سيا و حکومت دست نشانده ی ا مریکا در گواتمالا گردید. با کمک مخفيانه یکی از سفارت خانه های کشوری که نما ا ن در رم و راز است از گواتمالا خارج شد و به مکزیک رفت و در سال 1955 فيدل کاسترو را در ا نجا ملاقات کرد. دیدار این دو پس از یک سری ملاقات و مذاکرات یاران نزدیک کاسترو در گواتمالا با چه گوارا پایه ریزی شده بود.ليکن کاسترو در فرار او از گواتمالا دست نداشت و حتی چندی پيش در مصاحبه اش این نکته را تایيد نمود که هنور نميداند کدام سفارتخانه چه گوارا را از گواتمالا فراری داده است! چه در طول سفرهای خود تجربيات زیادی ا موخت و چون دارای هوش سرشاری بود در کارهای خود ظرافتی عجيب و بی همتا داشت در کوتاه زمان نه تنها تبدیل به یک نظریه پرداز انقلابی و سياسی شد بلکه به دليل گذراندن دوره

3 های ا موش چریکی به عنوان یک مبارز و تکاور کاملن استثنایی مشهور گردید. علاوه بر اینها مردی بود بسيار ا رام و کم حرف با ویژگيهای سرشار انسانی که رفاقت, نوعدوستی,ایثارگری و شهامتش زبانزد همه ی یارانش گشته بود کاسترو پس از این ملاقات بی درنگ وی را وارد صفوف یاران انقلابی خيش کرد وی در ابتدا بعنوان پزشک انقلابيون وارد مبارزه شد ليکن به دليل انضباط بی حد و همچنين قدرت تيراندازی و عمليات چریکی که داشت, بزودی به صفوف گروه های ضربت پيوست و چيزی نگذشت گروه های مختلف انقلابيون جنگل را بر عهده گرفت. او با تمام وجود خود را در خدمت انقلاب کوبا قرار داد و برخی عمليات خطرناک را که حتی خود کاسترو از انجام ا نها واهمه داشت بر عهده گرفت.او در همان موقع چند اختلاف کوچک ولی دوستانه با کاسترو پيدا کرده بود که اختلاف اول ماموریتهای پيچيده و بسيار خطرناک بود که چه برنامه ریزی ميکرد ولی کاسترو برای حفظ جان وی و یارانش جلوی او را بشدت ميگرفت و دیگر رقابت ا نها بر سر مسي له ی ا شپزی بود!چون این دو در ا شپزی رقابت بسيار عجيب و جالبی داشتند و هر کدام خود را بهتر از دیگری ميدانست که البته این ماجرا تبدیل به یک شوخی بين ا ن دو و یاران انقلابيشان شده بود و مدام هم به قول معروف کرکری ميخاندند!حتی سالها پس از کشته شدن چه در یک مصاحبه به این نکته اشاره نمود و با خنده گفت: ا شپزی چه هرگز به پای من نمی رسيد.او فقط غذاهای گوشتی را خوب ميپخت اینجور غذاها را فقط روستایيان خوب ميپزند! اما کاسترو در یک جا درباره ی چه گووارا گفته است«چه عظمت اخلاقی فوق العاده ای داشت, او ثابت کرد انسانی دارای عقاید عميق,کارگری خستگی ناپذیر و پرقدرت و منظم در انجام وظيفه است. بيش از هر چيز او نمونه و الگو برای تمام یارانش بود در هر کاری اول ميشد.به کليه قانونهایی که وضع ميکرد پایدار بود.احترام و نفوذ زیادی در ميان یارانش داشت «وقتی انقلاب کوبا به ثمر رسيد,مدتها در ا ن کشور مسي وليتهای انقلابی بر عهده گرفت ليکن پس از زمانی نه چندان طولانی ا نجا را ترک کرد. جدایی او داستانها و شایعات زیادی را رواج داد. بسياری معتقد بودند که اختلافات عميق او با کاسترو در شيوه مبارزه و ادامه کار سبب این جدایی گشت,زیرا چه ميخاست این انقلاب را در تمام ا مریکای لاتين و حتی دیگر کشورهای تحت استعمار ا مریکا تعميم دهد ليکن کاسترو به همان محدوده ی کوبا بسنده کرده بود.چه گووارا بر این

4 باور بود که ما برای پشت ميز نشستن انقلاب نکرده ایم,ما برای مردم انقلاب کرده ایم و باید حکومت را بدست مردمان شریف و پاکدامن بدهيم و خود برای رهایی یک ملت تحت استعمار دیگر وارد مبارزه شویم. در حاليکه کاسترو پس از پيروزی انقلاب خود حکومت را بدست گرفت. در واقع چه برای ا زادی همه ی ملتها احساس رسالت و مسي وليت ميکرد و برای خود و انقلابش مرزی قاي ل نبود و ا رزوی پشت ميز نشينی و حکومت داری بر دل نداشت.کاسترو در پاسخ به این اتهامات گفت: «من به چه قول دادم که پس از پيروزی انقلاب,به وی اجازه دهم که مارا ترک کند و به جای دیگر برود. این خاستهی خود او یود و من به ا ن عمل کردم او یک روز ا مد و گفت ميخاهم به یک ماموریت انقلابی بروم و من گفتم بسيار خوب من سر قول خود هستم!» ليکن بسياری از یاران چه این ادعا را رد ميکنند و بر این باورند که کاسترو وی را خطری بزرگ برای خود ميپنداشت و لذا خيلی مودبانه و سياستمدارانه شر او را از سر خود کم کرد و وی را از کوبا خارج ساخت و گروهی هم در پی این ادعا می افزایند کاسترو سبب شد مخفيگاه چه توسط سيا کشف شود و در نتيجه به قتل برسد. زیرا ا نها بر این باورند که تنها کاسترو ميدانست که چه گووارا کجاست و چه ميکند. چه پس از ترک کوبا به ا فریقا رفت و در کنگو به همراه یک گروه چریک انتر ناسيوناليست پا به پای یاران و هواداران پاتریس لومبوما وارد مبارزه شد و در جریان این مبارزات تجربيات زیادی ا موخت. پس از مدتی به تانزانيا رفت و سپس به کوبا بازگشت و برای ادامه ی مبارزه به بوليوی رفت( 1966 ). ليکن حدود یک سال بعد او و یارانش در بوليوی لو رفتند و مخفيگاه ا نها شناسایی و سرانجام دستگير و ناجوانمردانه تيرباران شدند. در شناسایی او بلاشک سيا نقش اول را بازی ميکرد زیرا همه ی یاران او حتی گروه بسيار کثيری از جوانان انقلابی ا مریکای لاتين خود را مثل او ا رایش ميکردند و شبيه او لباس ميپوشيدند و ریش گذاشته بودند و همدیگر را چه صدا ميزدند ليکن چه گووارا به دليل اعتياد شدید به سيگار برگ, مبتلا به بيماری ا سم بود و هميشه مایع افشان مخصوص تنگی نفس همراه داشت و مدام ا نرا درون دهان و حلق خود ميافشانيد و ميگویند همين ا سم سبب

5 شناسایی وی از بين یاران بيشمارش گردید.اما دژخيمان برای راحتی خيال خود و سيا به هيچ کس رحم نکرده و کليه ی یاران او و همه ی کسانی که با لياس و هيبت و شکل و شمایل چه دیدند به تير بستند و اجساد ا نها را سر به نيست کردندتا کسی اثری از ا نها نيابد.در واقع سيا و اربابان استعمار از مرده ی او بيشتر از زنده ش ترس داشتند.ترسس ا نها این بود که اگر او تبدیل به اسطوره شود کار ظلم و زور گویی و تجاوز ا نها به بن بست ميرسيد و از هر قطره خون چه گووارا هزارا انقلابی سر از خاک بيرون می ا ورد. به هر صورت چندی پيش جسد او و همرزمانش پيدا شد و در جایگاهی که به او تعلق داشت قرار گرفت ليکن هنوز هم ظلم و تجاوز و استعمار در بسياری از کشور های جهان از جمله کشور عزیزمان ایران حاکم است به اميد ایرانی ا زاد وا باد به دور از حاکميت دینی و فرقه ای پاینده ایران 1.Guerulla Warfare 2.Reminiscences of cuban revulotionary war 3.Bolivian diary 4.The motocycle diary 5.A journey around south 6.Dr. Mahmoud Karimi 7.www.TurkSolu.org 8.www.Turk-Che.org منابع : Che nin çocuklarına veda mektubu Sevgili Hildacık, Aleidacık, Camilo, Celia ve Ernesto

6 Eğer bu mektubu okumanız gerekirse bu, sizlerin arasında olmadığımdan olacaktır. Beni zar zor hatırlayacaksınız, en küçükleriniz ise hiç hatırlamayacaktır. Babanız düşündüğü gibi hareket eden bir adamdı ve kesinlikle inançlarına bağlıydı. İyi bir devrimci olarak yetişin. Doğaya egemen olmayı olanak kılan tekniğe egemen olmak için çok çalışın. Devrimin önemli olduğunu ve bizlerin yalnız başımıza hiçbir değerimizin olmadığı hatırda tutun. Herşeyden önce de dünyanın herhangi bir yerinde hehangi bir kişiye karşı yapılan herhangi bir haksızlığı daima yüreğinizin en derin yerinde hissedebilin. Bu, bir devrimcinin en güzel niteliğidir. Sizi ufaklıklar, hep görmeyi umuyor ve kocaman kucaklıyorum. Babanız Che nin Fidel e veda mektubu Fidel, Dünyanın başka ülkeleri benim mütevazi çabalarımın yardımını istiyor. Ben senin Küba ya olan sorumluluğunun sana imkan vermediği şeyi yapabilirim. Ayrılmamızın zamanı geldi. Bunu acı ve sevincin karışımıyla yaptığım bilinsin; burada benim kurucu umutlarımın en safını ve sevdiklerim arasında en sevgili olanı bırakıyorum ve beni evladı gibi kabul eden bir halkı bırakıyorum. Bu, benim ruhumdan bir parça koparmaktır. Yeni savaş alanlarında bana vermiş olduğun inancı, halkımın devrimci ruhunu, görevlerin en kutsalı olan nerde olursa olsun emperyalizme karşı mücadele etme görevini yerine getirme duygusunu taşıyacağım. Başka gökler altında son saatim geldiğinde benim son düşüncem bu halk ve özellikle sen olacaksın. Öğrettiklerin için ve eylemlerimin en son sonuçlarına dek sadık olmaya çalışacağım, örneğin için sana teşekkür ettiğimi, Devrimimizin dış politikası ile her zaman özdeşleştiğimi ve buna devam edeceğimi, sonumun geldiği herhangi bir yerde Kübalı devrimci olmanın sorumluluğunu duyacağımı ve öyle davranacağımı, çocuklarıma ve karıma maddi hiçbir şey bırakmadığımı ve bundan üzüntü duymadığımı, aksine sevindiğimi, onlar için hiçbir şey istemediğimi çünkü devletin onlara yaşama ve eğitim görmeleri için gereken her şeyi vereceğini biliyorum. Her zaman zafere kadar! Ya vatan ya ölüm! Che nin Ailesine Veda Mektubu Sevgili Canlar, Bir kez daha bacaklarımın arasında Rocinante nin kemikleri fırlamış sağrılarını hissetmeye başladım. Yine elde kalkan, yollara düşüyorum. Yaklaşık on yıl kadar önce, size yine böyle bir veda mektubu yazmıştım. Hatırladığımca, daha iyi bir asker, daha iyi bir doktor olamamaktan yakınmıştım. Artık doktorlukla ilgilenmiyorum, ama öyle kötü bir asker değilim artık.

7 Çok daha bilinçli olmanın dışında, hiçbir şey değişmedi özünde; Marksizm anlayışım derinleşti ve netleşti. Özgürlük adına savaşanlar için tek çözüm yolunun silahlı mücadele olduğuna inanıyorum ve bu inanca uygun olarak davranıyorum. Çokları bana maceracı diyecek, evet öyleyim -ama farklı bir türden- inançlarını doğrulamak için postunu tehlikeye atan türden... Belki de bu benim son mektubum olacak. Ölmeye niyetim yok ama, mantıklı ihtimaller arasında bu da var. Öyle olursa, son kez kucaklarım sizleri. Sizleri çok sevdim, yalnız bu sevgiyi nasıl ifade edeceğimi bilemedim; aşırı bir katılıkla kendi yöntemlerime bağlı kaldım, ve bazı kereler beni anlayamadığınızı sanıyorum. Beni anlamak kolay değildi, ama salt bugünlük olsun bana inanın. Bir sanatçının dikkatiyle eksiklerini giderdiğim iradem taşıyacak artık sallanan bacaklarımı ve tükenmiş ciğerlerimi. Bunu yapacağım. Arada bir düşünün yirminci yüzyılın şu fedaisini. Celia yı, Roberto yu, Juan Martin i, Pototin i, Beatriz i, herkesi öperim. Ve isyankâr, başıboş oğlunuz sizleri kucaklar. Ernesto Che nin Özgeçmişi : Che Guevara, Rosario de la Fe de dünyaya gelir Mayıs: Che ilk astım nöbetini geçirir. Nöbet, Ernesto nun henüz 15 günlükken yakalanmış olduğu zatürrenin kalıntısı olan bir akciğer zafiyetinin belirtisidir. 1935: Eğitim Bakanı, ailesine yazdığı bir yazıyla, yedi yaşına gelmiş olan Ernesto nun neden okula gitmediğini soruşturur. Ernesto astımı yüzünden okula gidememiştir. Birinci yılda kendisini annesi eğitir. İkinci ve üçüncü sınıflara, düzenli olarak gidebilen Ernesto ya altıncı sınıfa dek yine kardeşleri ve annesi ders verir. Son öğretim yılında Cordoba daki Colegio Nacional Dean Funes e gider, yakasını bir türlü bırakmayan hastalıkla mücadele etmek için futbol ve rugbi oynar. 1937: Babası Altagracia da, İspanyol Cumhuriyeti ni desteklemek üzere bir komite kurar. 1943: Gençliği Peronculuğun ateşli günlerine rastlar. Cordoba da öğrenciler greve giderler. Okul arkadaşının kardeşi, bir gösteri sırasında tutuklanıp Cordoba Emniyet Müdürlüğü ne götürülür. Ernesto, ağabeyini ziyaret eden arkadaşına eşlik eder Mart: Ernesto tıp öğrenimine başlar : Nöroloji konusunda verdiği son sınavın ardından alerjiler üzerine yaptığı bir çalışmayla Buenos Aires Tıp Fakültesi nden doktor ünvanını elde eder.

8 1953 Temmuz: Bir arkadaşıyla birlikte Latin Amerika yolculuğuna çıkar. Yolculuğunun ilk durağı olan Bolivya da bir halk ayaklanması reformcu Paz Estenssoro yu iktidara getirmiştir. Guevara durumu şu sözlerle değerlendirir: Yerlilere bite karşı DDT verecekler; ama bu, bitin nedenine ilişkin daha özsel sorunu çözmeyecek 1953 Aralık: Ernesto Guatemala ya vardığında yanında, Arbenz hükümetinin üyelerinden Juan Angel Nunez e hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu vardır. Bu ilişki sayesinde, bu ülkede, sürgün olarak yaşayan Perulu Hilda Gaedea ile tanışır ve birkaç ay sonra evlenir. Hilda nın aracılığıyla, Moncada Kışlası saldırısının ardından Guatemala ya gelmiş olan Kübalı sığınmacılarla bağ kurar : Siete dergisinin 45. sayısında bazı bilimsel makaleleri yayımlanır Şubat: Guatemala Komünist Partisi ne girer; sendika hekimi olarak çalışır : Annesine yazdığı coşku dolu bir mektupta, United Fruit in savaş açmış olduğu, Albay Arbenz in demokratik cumhuriyetini bekleyen tehlikelerden söz eder. Paralı askerler, Honduras dan ülkeye girerler; başkent bombalanır : Castillo Armas ın askeri darbesi, Guatemala daki durumu tersine çevirmiştir. Kübalı ve Guatemalalı dostlarının, kendisinin de kalmakta olduğu Arjantin Büyükelçiliği ne sığınmalarına yardımcı olur. Dostları güvenliğe kavuşunca, trenle Meksika ya gitmeyi planlamaktadır Eylül sonu: Meksika nın başkenti Mexico dadır Mayıs: Bir hastanenin kardiyoloji ve alerji bölümünde çalışmaktadır. 26 Temmuz Hareketi nden Kübalı sığınmacılarla yeniden ilişki kurar. Raul Castro, birkaç hafta sonra da Fidel Castro Meksika ya gelir Temmuz/Ağustos: Maria Antonia Gonzales de Paloma nın evinde Che Guevara Fidel Castro ile tanıştırılır. Bütün geceyi, tartışarak geçirirler; sabahleyin Fidel Castro, kendisini Küba nın kurtuluşu seferine hekim olarak katılmaya ikna eder : Annesine yazdığı bir mektupta 16 Haziran tarihli Peron karşıtı darbeden sonra Arjantin deki durumu tahlil eder. Guevara, Peronculuğun uluslararası tutumunu, nesnel olarak ABD karşıtı biçiminde değerlendirir : Annesine yazdığı ve Peron un devrilişinin Latin Amerika üzerindeki etkilerinden söz ettiği bir mektupta, Hilda Gadea ile evlendiğini ve bir çocuk beklediklerini de haber verir Ocak: Annesine, çocuğun Şubat ın son haftasında dünyaya geleceğini, Mart tan sonra da hayatı konusunda karar vereceğini yazar Şubat: Mexico yakınlarındaki Los Gamitos poligonunda atış talimlerine başlar İlkbaharı: Atış talimleri Chalco kentinin yakınındaki Santa Rosa Çiftliği nde sürer. Yönetici İspanyol Cumhuriyeti ordusunun eski generallerinden Alberto Bayo dur Mart: Annesine yazdığı mektupta kızı Hildita nın doğumunu haber verir : Fidel Castro ve daha bir dizi Kübalı devrimciyle birlikte tutuklanır : Ailesinin hapishaneden aldığı bir mektupta Ernesto, hekimliği bırakıp Kübalı devrimcilere katıldığını açıklar : Bir hafta önce salıverilen Fidel Castro dan sonra Guevara da serbest bırakılır.

9 : Granma ya binmeden az önce annesine yazar. 24/ : Gecenin ikisinde, ışıkları söndürülmüş Granma, Tuxpan dan denize açılır. Hava son derece kötüdür; gemide tam 82 insan, silahlar ve erzak bulunmaktadır. Bu 82 kişiden 20 si, Moncada Kışlası baskınına katılmıştır; dördü Kübalı değildir; Arjantinli hekim Che Guevara, İtalyan Gino Dore, Meksikalı Guillen ve Dominikli pilot Ramon Meyas : Gün doğarken gemi Los Colorados kumsalında karaya oturur. Gemidekiler, kendilerini kıyıya atıp sık bitki örtüsü içinde, kendilerine makinalı tüfeklerle ateş açan savaş uçaklarından korunmaya çalışırlar. Granma nın varışı gözlenmiştir. Che, sonraları bu sahneyi: Karaya çıkmadık, karaya oturduk diye betimleyecektir : Yola çıktıktan on gün sonra bir gece yürüyüşünün ardından şafak vakti Algeria del Pio ya ulaşırlar. Burada sabah saat 4.00 te saldırıya uğrayarak, ağır kayıplar verirler. Che de yaralanır : Sabah saat 2.40 ta Fidel Castro nun yönetimindeki 22 kişi, La Plata daki deniz kuvvetleri kışlasına saldırır. Bu ilk zaferleridir Haziran: Ernesto Guevara nın komutasındaki Cuarta Columna (Dördüncü Kol), El Hombrito dolayındaki Sierra Maestra Centrale de savaşmaktadır : Pino del Agua daki savaşı kazanırlar : Alto de Conrado çevresindeki savaşta topuğundan yaralanır : Sierra da Radio Rebelde vericisi, Guevara nın yönetimi altında yayımlarına başlar. Bu girişim, bir yıl önce kurulan ve yöneticiliğini yine Che nin yaptığı aylık El Cubano Libre dergisinin yayımlanışını izlemektedir Ağustos: Castro genel karargahını Le Plata da kurar. Guevara, 8. Ciro Redondo Kolunun komutanlığına getirilir; kendisine verilen stratejik görev, adayı ortasından ikiye bölmektir. 148 erkek ve kadından oluşan 8. Kolun elinde 6 makinalı tüfek, çok sayıda tüfek, bir de bazuka bulunmaktadır : Rio Falcon üzerindeki köprüyü havaya uçuran Che, böylece Las Villas ilinin merkezi Santa Clara ya ana yolu keserek ili tecrit eder. Che nin Kolu değişik yerlerde Batista birliklerine saldırır; o arada Fomento da 100 tüfeği ganimet olarak ele geçirir : Cabaiguan ve Guayos kentlerine eş zamanlı ve başarılı saldırılar : Comandante Che Guevara, Santa Clara da Batista ya karşı verilen meydan savaşını kazanarak diktatörü kaçmaya zorlar. Çatışmalar sırasında Ernesto sol kolundan yara alır : Che ile Cienfuegos La Habana ya girerken Fidel, Santiago de Cuba ya ulaşır : Yeni Devlet Konseyi Che yi Küba yurttaşlığına kabul eder : Escambray dağlarındaki bütün savaşlarda yanında yer almış olan Aleida March ile evlenir. Ondan üç çocuğu olur : Küba elçisi olarak, Afrika ve Asya nın çeşitli ülkeleriyle iktisadi ilişkiler kurmak üzere çıktığı gezide Mısır, Japonya, Seylan, Pakistan, Sudan, Fas ve Yugoslavya ya uğrar Ekim: Yurda dönüşünde Tarımın Sanayileştirilmesi Dairesi nin (INRA) müdürlüğüne atanır Kasım: Merkez Bankası Başkanlığı na getirilir.

10 : Sanayi Bakanlığı na atanır. O günlerde şöyle yazar: Komünizm yeni bir insanın yaratılmasına yol açmazsa en ufak bir anlamı olmaz Ağustos: Paraguay ın Punta del Este kentinde düzenlenen birinci Amerikalararası Ekonomik ve Sosyal Konferansı nda (CIES) Küba heyetinin başında yer alır. Konuşmasında paralı askerlerin Nisan ayında Domuzlar Körfezi ne yapmış oldukları çıkarmayla alay eder. Esirlere karşılık traktör ister ve kıta devrimi fikrini geliştirir : New York ta Birleşmiş Milletler genel kurulunda konuşur. Gerekli gördüğüm anda bu Latin Amerika ülkelerinin birisinin özgürlüğü için, karşılığında kimseden hiçbir şey talep etmeden tereddütsüzce hayatımı veririm : Cezayir de Afrika-Asya Dayanışma Örgütü nün İkinci İktisat seminerine katılır. Konuşmasında, iktisadi anlaşmaları kötüye kullanmakla suçladığı SSCB yi eleştirir Mart: Kamu hayatından çekilir; askeri danışman olarak Afrika ya gider : Fidel Castro Che nin veda mektubunu kamuoyuna açıklar:...bu dünyanın başka ülkelerinin benim sınırlı gücümün desteğine ihtiyaçları var. Küba daki hükümet sorumluluğunun sana yaptırmadığı işi ben yapabilirim : Guevara, Adolfo Mena Gonzales sahte adıyla Bolivya ya gider. Kavga adı Ramon dur : Bolivya da Nancahuazu daki gerilla üssüne ulaşır : Bolivya birlikleriyle ilk silahlı çatışma : La Habana da düzenlenen Tricontinentale toplantısında Osnamy Cienfuegos Che nin veda mesajını okur : Amerikan haber ajansı AP, askeri kaynaklara dayanarak Bolivya ordusunun 1500 kişiyle Che nin peşine düştüğünü bildirir : Che nin grubu, yüzlerce asker tarafından El Yuro vadisinde kuşatılır. Bacaklarından yaralanan Che tutsak alınır. Higueras taki okul binasına götürülüp sorgulanır. Sorulara cevap vermez. Yaraları tedavi edilmez : Che saat da makinalı tüfek ateşiyle kurşuna dizilir. Fail Astsubay Mario Teran dır ve Bolivya Devlet Başkanı Rene Barientos un doğrudan emriyle hareket etmiştir. Comandante Ernesto Che Guevara nın cesedi, bir av ganimetiymişçesine teşhir edilir. Bolivyalı bir subay, kalbinden aldığı öldürücü makinalı tüfek yarasını gösterir. Che, korkutucu propaganda etkisi yaratmak amacıyla, bütün geleneklere aykırı olarak, gözleri kapatılmadan gömülür : Fidel Castro, Küba televizyonundan Che Guevara nın ölümünü yeniden açıklar. Че Гевара Материал из Википедии свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск

11 Эрне сто Че Гева ра (полное имя Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна, исп. Ernesto Rafael Guevara Lynch de la Serna); 14 июня 1928, Аргентина 9 октября 1967, Боливия) латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года. Кроме латиноамерикаского континента действовал также в республике Конго. Прозвище Че получил в Мексике за характерное для аргентинского испанского междометие che, которым злоупотреблял в устной речи. [править] Детство и юность Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 (это официальная дата рождения, которую сам Че постоянно указывал. На самом деле он родился на месяц раньше, но родители, скрывая добрачную беременность, изменили дату в документах) в городе Росарио (Аргентина) в семье Эрнесто Гевары Линча и Селии Де Ла Сернаи-де ла Льоса. Ребенка назвали Эрнесто в честь отца. Домашние называли его Тэтэ. По отцовской линии он был аргентинцем в двенадцатом поколении, по материнской в восьмом. Предком его отца по материнской линии был ирландец, участник войны за независимость против Англии, переселившийся в Аргентину во второй половине XVIII века. Предками Че по остальным линиям были испанцы. Эрнесто Гевара Линч планировал открыть в Росарио фабрику по переработке парагвайского чая, однако его планы не увенчались успехом вследствие мирового экономического кризиса, и семья вскоре после рождения Че была вынуждена вернуться на свою плантацию матэ в провинции Мисьонес, которая досталась Селии по наследству. [править] Основные даты жизни 14 июня 1928 в городе Росарио, Аргентина родился Эрнесто Гевара, первенец Эрнесто Гевары Линча и Селии де ла Серны. С 1946 по 1953 студент медицинского факультета Национального университета в Буэнос-Айресе матрос на нефтеналивном судне. Совершает путешествие на Тринидад и в Британскую Гвиану. С февраля 1952 по август 1952 путешествует вместе с Альберто Гранадосом по странам Латинской Америки. Посещает Чили, Перу, Колумбию и Венесуэлу, откуда возвращается самолётом через Майами (США) в Буэнос-Айрес заканчивает учёбу в университете и получает диплом врача. С 1953 по 1954 совершает второе путешествие по странам Латинской Америки. Посещает Боливию, Перу, Эквадор, Колумбию. Панаму, Коста-Рику, Сальвадор. В Гватемале встречает свою первую жену, революционерку из Перу Ильду Гадеа, и под её воздействием окончательно становится левым радикалом. В 1954 году США начинает бомбардировки столицы Гватемалы. Эрнесто Гевара принимает активное участие в защите правительства президента Х. Арбенса, после поражения которого поселяется в Мексике вместе с женой. С 1954 по 1956 в Мексике работает врачом в Институте кардиологии. В это время он получает своё знаменитое прозвище Че. В семье появляется ребёнок, дочь Ильдита встречается с Фиделем Кастро, вступает в его революционный отряд «М- 26-7», участвует в подготовке экспедиции на яхте «Гранма». С июня по август 1956 заключён в тюрьму города Мехико за принадлежность к отряду Фиделя Кастро. С 25 ноября по 2 декабря 1956 направляется из порта Туспан на яхте «Гранма» в числе 82 повстанцев во главе с Фиделем Кастро на Кубу в качестве корабельного врача.

12 С 1956 по 1959 участник революционно-освободительной войны на Кубе, дважды ранен в боях. С 27 по 28 мая 1957 бой при Уверо. 5 июня 1957 назначен майором, командиром четвёртой колонны. 21 августа 1958 получает приказ перебазироваться в провинцию Лас-Вильяс во главе восьмой колонны «Сиро Редондо». 16 октября 1958 колонна Че достигает гор Эскамбрая. Декабрь 1958 предпринимает наступление на город Санта-Клару. С 28 по 31 декабря 1958 Че руководит сражением за Санта-Клару. 1 января 1959 освобождение Санта-Клары. 2 января 1959 колонна Че входит в Гавану, где занимает крепость Кабанью. Куба полностью в руках повстанцев, война окончена. Наступает мирный период жизни Че. 9 февраля 1959 Че президентским декретом провозглашается гражданином Кубы с правами урождённого кубинца. К этому времени он уже знаменит на весь мир, прогрессивная студенческая молодёжь считает его своим кумиром. 2 июня 1959 разводится с Ильдой Гадеа и сочетается браком с Алейдой Марч. С 13 июня по 5 сентября 1959 в должности посла по особым поручениям с полномочиями вице-президента совершает поездки в Египет, Судан, Пакистан, Индию, Бирму, Индонезию, Цейлон, Японию, Марокко, Югославию, Испанию. Цели налаживание экономических связей новой Кубы, а также покупка оружия достигнуты не были. Че в должности начальника департамента промышленности 7 октября 1959 назначается начальником департамента промышленности Национального Института Аграрной Реформы (ИНРЛ). 26 ноября 1959 назначается директором Национального банка Кубы. 5 февраля 1960 в Гаване участвует в открытии Советской выставки достижений науки, техники и культуры, впервые встречается с А. И. Микояном. В мае в Гаване выходит книга Че «Партизанская война». С 22 октября по 9 декабря 1960 посещает во главе экономической миссии Кубы Советский Союз, Чехословакию, ГДР, КНР, КНДР. 23 февраля 1961 назначается министром промышленности и членом Центрального совета планирования, который вскоре возглавляет по совместительству. 17 апреля 1961 вторжение наёмников на Плайя-Хирон. Че возглавляет войска в Пинар-дель-Рио. 2 июня 1961 Че подписывает экономическое соглашение с СССР. Здесь начинается сотрудничество Кубы и СССР, вылившееся в октябре 1962 года в Карибский кризис. 24 июня 1961 встречается с Юрием Гагариным в Гаване. Август 1961 представляет Кубу на конференции Межамериканского экономического совета в Пунта-дель-Эсте (Уругвай), на которой разоблачает империалистический характер создаваемого США «Союза ради прогресса». Посещает Аргентину и Бразилию, где ведёт переговоры с президентами Фрондиси и Куадросом. 2 марта 1962 назначается членом Секретариата и Экономической комиссии Объединённых революционных организаций (ОРО). 8 марта 1962 назначается членом Национального руководства.

13 15 апреля 1962 выступает в Гаване на профсоюзном конгрессе трудящихся Кубы, призывает к развёртыванию социалистического соревнования. С 27 августа по 8 сентября 1962 находится в Москве во главе кубинской партийно-правительственной делегации. После Москвы посещает Чехословакию. Со второй половины октября по начало ноября 1962 возглавляет войска в Пинар-дель-Рио. Май 1963 ОРО преобразовывается в Единую партию кубинской социалистической революции, Че назначается членом её Центрального Комитета, Политбюро ЦК и Секретариата. Июль 1963 находится в Алжире во главе правительственной делегации на праздновании первой годовщины независимости этой республики. 16 января 1964 подписывает кубино-советский протокол о технической помощи. С 20 марта по 13 апреля 1964 возглавляет кубинскую делегацию на конференции ООН по торговле и развитию в Женеве (Швейцария). С 15 по 17 апреля 1964 посещает Францию, Алжир, Чехословакию. С 5 по 19 ноября 1964 находится в Советском Союзе во главе кубинской делегации на праздновании 47-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 11 ноября 1964 выступает в Доме дружбы на учредительном собрании Общества советско-кубинской дружбы. С 9 по 17 декабря 1964 участвует во главе кубинской делегации в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. С трибуны произносит неодобрительные слова в адрес СССР. Вторая половина декабря[1964] посещает Алжир. С января по март 1965 совершает поездку в КНР, Мали, Конго (Браззавиль), Гвинею, Гану, Дагомею, Танзанию, Египет, Алжир, где участвует во 2 экономическом семинаре афроазиатской солидарности. В речи обвиняет СССР в том, что тот «продаёт свою помощь народным революциям», исходя из своих корыстных интересов. В Москве речь воспринята как оскорбление, отношения Че с Фиделем Кастро испорчены окончательно. 14 марта 1965 возвращается в Гавану. 15 марта 1965 последнее публичное выступление на Кубе, выступает с отчётом о зарубежной поездке перед сотрудниками министерства промышленности. 1 апреля 1965 пишет прощальные письма родителям, детям, Фиделю Кастро. 8 октября 1965 Фидель Кастро зачитывает на учредительном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы прощальное письмо Че, в котором тот в том числе отказывается от Кубинского гражданства. весна 1965 осень 1966 находится в Бельгийском Конго, где осуществляет подготовку партизан Лорана-Дезире Кабилы (сторонников убитого за несколько лет до этого Патриса Лумумбы) с целью свержения правительства. После незначительных боевых действий покидает Конго, так и не получив поддержки у местного населения. Сам Че считает операцию в Конго провалом. 15 февраля 1966 направляет письмо дочери Хильде, в котором поздравляет её с днём рождения. 7 ноября 1966 прибывает в партизанский лагерь на реке Ньянкауасу в Боливии. 28 марта 1967 начало военных действий партизанского отряда (Армии национального освобождения Боливии), возглавляемого Че (он представляется как Фернандо Рамон).

14 17 апреля 1967 публикация в Гаване послания Че в адрес Трёхконтинентальной организации солидарности. 20 апреля 1967 арест боливийскими властями Дебрэ, Бустоса и Роса. 29 июля 1967 открытие в Гаване учредительной конференции Организации латиноамериканской солидарности. 31 августа 1967 гибель отряда Хоакина, в том числе партизанки Тани. 8 октября 1967 бой в ложбине Юро, раненый Че попадает в плен. 9 октября 1967 Че расстрелян «рейнджерами» (сержантом Марио Тераном) в селении Ла Игуэра по приказу из Вашингтона. Тело выставлено на всеобщее обозрение в Валлергранде. Ему отрезают руки, чтобы сравнить с отпечатками пальцев, имеющимися в архивах. 15 октября 1967 Фидель Кастро подтверждает гибель Че в Боливии. Июнь 1968 в Гаване выходит первое издание «Боливийского дневника» Че прах Че Гевары перевезён из Боливии на Кубу и торжественно погребён в мавзолее, в городе Санта-Клара. Ernesto (Che) Guevara de la Serna ( ) - Nickname "Che" derived from Guevara's habit of punctuating his speech with the interjection che, a common Argentine expression for a friend Latin American revolutionary leader, who rejected both capitalism and orthodox Soviet communism. Like T.E. Lawrence ( ), better known as 'Lawrence of Arabia', Guevara lived an adventurous life. Guevara's tragic early death in Bolivia created a legend that still lives. He once said that "the true revolutionary is guided by a great feeling of love", but he also wrote influential works of guerrilla warfare. "The guerrilla band is an armed nucleus, the fighting vanguard of the people. It draws its great force from the mass of the people themselves. The guerrilla band is not to be considered inferior to the army against which it fights simply because it is inferior in fire power. Guerrilla warfare is used by the side which is supported by a majority but which possesses a much smaller number of arms for use in defense against oppression." (from Guerrilla Warfare, 1960) Ernesto Guevara de la Serna was born in Rosario, Argentina into a middle-class family of Spanish-Irish descent. Celia de la Serna y Llosa, his mother, had lost her parents while she was still a child. Celia was raised by her religious aunt and her older sister, Carmen de la Serna, who married in 1928 the Communist poet Cayetano Córdova Itúrburu. Guevara's family was liberal, anti-nazi and anti-peronist, and not very religious. With Celia's fortune, the family lived comfortably, although Ernerto Guevara Lynch, Ernesto's father, managed to spend much of it in his unlucky business ventures. In his youth Guevara read widely and among his reading list in the 1940s were Sartre, Pablo Neruda, Ciro Alegría, and Karl Marx's Das Kapital. He also kept a philosophical diary and in Africa 1965 Guevara planned to write a biography of Marx. In 1953 Guevara graduated from the University of Buenos Aires, where he was trained as a doctor. During these years Guevara read Stalin and Mussolini but did not join radical student organizations. He made long travels in Argentina and in other Latin America countries. At the same time his critical views about the expanding economic influence of the United States

15 deepened. In 1952 he made journey with his motor bike, an old Norton 500 single, around South America. The journey opened his eyes about the situation of the Indians and was crucial for the awakening of his social conscience. Like Jack Kerouac later in his book On the Road (1957), Guevara recorded his impressions in The Motorcycle Diaries. "The person who wrote these notes died the day he stepped back on Argentine soil," Guevara wrote in his diary. "Wandering around our 'America with a capital A' has changed me more than I thought." After witnessing American intervention in Guatemala in 1954, Guevara radicalized and become convinced that the only way to bring about change was by violent revolution. He wrote in a letter to home: "Along the way, I had the opportunity to pass through the dominions of the United Fruit, convincing me once again of just how terrible these capitalist octopuses are. I have sworn before a picture of the old and mourned comrade Stalin that I won t rest until I see these capitalist octopuses annihilated." In Guatemala Guevara met Hilda Gadea. They married 1955 and had one child. Guevara was arrested with Fidel Castro in Mexico for a short time. He had joined Castro's revolutionaries to overthrow the Batista government. In 1956 they loaded 38-feet long motor yacht Granma full of guerrillas and weapons and sailed to Cuba, landing near Cabo Cruz on December 2. They made their base in the mountains of Sierra Maestra, attacking garrisons and recruiting peasants to the revolutionary army. In the areas controlled by the guerrillas, Guevara started land reform and socializing process. In spite of his chronic asthma, Guevara enjoyed the hard conditions and war. Land reform become the slogan, the "banner and primary spearhead of our movement" as Guevara described it in an interview, that made eventually peasants participate in the armed struggle. Guevara was respected by his men, although considered violent - he shot Eutimio Guerra who had cooperated with dictator Fulgencio Batista's army. In the mountains Guevara met Aleida March in 1958, 24-year-old revolutionary fighter, and she became Guevara's second wife in He continued to write his diary and composed also articles for El Cubano Libre. A selection of Gurvara's articles, which he wrote between 1959 and 1964, was published in 1963 as PASAJES DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA. For the media Cuba was a hot subject - New York Times, Paris Match and Latin American papers sent reporters to the mountains to make stories of the revolutionaries. At the same time when Guevara was in the mountains, his uncle was Ambassador to Cuba. Guevara rose to the rank of major and led one of the forces that invaded central Cuba in the late After the conquest of power in January 1959 Guevara gained fame as the leading figure in Castro's government. He attracted much attention with his speeches against imperialism and US policy in the Third World. He argued strongly for centralized planning, and emphasized creation of the 'new socialist man'. In his famous article, 'Notes on Man and Socialism', he argued that "to build communism, you must build new men as well as the new economic base." The basis of revolutionary struggle is "the happiness of people," the the goal of socialism is the creation of more complete and more devoped human beings. In a discussion on September 14, 1961 Guevara opposed the right of dissidents to make their views known even within the Communist Party itself. However, privately Guevara was critical of the Soviet bloc, but so was also Nikita Khruschev. When the executions of war criminals started Guevara acted as the highest prosecuting authority. The condemned were soldiers found guilty of murder, torture and other serious crimes. Because Guevara was a doctor, one of his friends once asked how he could work in such a position. Guevara's answer was like from Western movies: "Look, in this thing you have to kill before they kill you." In 1959 Guevara adopted formally the nickname Che and was granted honorary Cuban citizenship. He was visited by such intellectuals as de Beauvoir, and Sartre who saw in him the "most complete human being of our age". The most famous picture of Guevara was taken

16 by Alberto Diaz Gutiérrez, known professionally as Korda. He declined to take royalties when the picture became worldwide icon. When a British advertising agency appropriated the image for a vodka ad Korda rejected the idea: he never drank himself," said the photographer, "and drink should not be associated with his immortal memory." From 1961 to 1965 Guevara was minister for industries, and director of the national bank, signing the bank notes simply 'Che'. He traveled widely in Russia, India and Africa, meeting the leading figures of the world, among others Jawaharel Nehru and Nikita Khruschev. Guevara was also the architect of the close relations between Cuba and the Soviet Union. Although good relationships with Moscow become the cornerstone of Castro's foreign policy, Guevara followed the emergence of the Maoists. In 1965 Guevara made public his disappointments in Algiers and described the Kremlin as "an accomplice of imperialism". Guevara's dismissal from the ministry followed immediately on his return from Algiers. To test his revolutionary theories Guevara resigned from his post as a politician. He had published highly influential manuals Guerrilla Warfare (1961) and Guerrilla Warfare: A Method (1963), which were based on his own experiences and partly chairman Mao Zedong's writings. President John F. Kennedy had Guerrilla Warfare rapidly translated for him by the CIA. Guevara stated that revolution in Latin America must come through insurgent forces developed in rural areas with peasant support. The is no need for right precondition for revolution - guerrilla warfare can begin the activities. In his last article, 'Vietnam and World Struggle', Guevara outlined his global perspectice for revolutionary struggle, and stressed the dual role of hate and love. "And he did have a saving element of humor. I possess a tape of his appearance on an early episode of "Meet the Press" in December 1964, where he confronts a solemn panel of network pundits. When they address him about the "conditions" that Cuba must meet in order to be permitted the sunshine of American approval, he smiles as he proposes that there need be no preconditions: "After all, we do not demand that you abolish racial discrimination." A person as professionally skeptical as I.F. Stone so far forgot himself as to write: "He was the first man I ever met who I thought not just handsome but beautiful. With his curly reddish beard, he looked like a cross between a faun and a Sunday-school print of Jesus. He spoke with that utter sobriety which sometimes masks immense apocalyptic visions." (Christopher Hitchens in New York Review of Books, July 17, 1997) During his disappearance from public life Guevara spent some time in Africa organizing the Lumumba Battalion which took part in the Congo civil war. He was not happy how Laurent Kabila fought against Joseph Mobutu, although his first impression on Kabila was positive. "Africa has a long way to go before it reaches real revolutionary maturity," Guevara concluded in his diary. In 1966 Guevara turned up incognito in Bolivia where he trained and led a guerrilla war in the Santa Cruz region. In his manual Guerrilla Warfare, Guevara had stressed that the guerrilla fighter needs full help from the people of the area, it is an indispensable condition, but Guevara failed to win the support of the peasants and his group was surrounded near Vallegrande by American-trained Bolivian troops. "The decisive moment in a man's life is when he decides to confront death," Guevara once said. "If he confronts it, he will be a hero whether he succeeds or not. He can be a good or a bad politician, but if he does not confront death he will never be more than a politician." After Guevara was captured, Captain Gary Prado Salmón put a security around him to be sure that nothing happened. Guevara told him, "don't worry, captain, don't worry. This is the end. It's finished." (from the document film

17 'Red Chapters,' 1999) Guevara was shot in a schoolhouse in La Higuera on October 9, 1967, by Warrant Officer Mario Terán of the Bolivian Rangers at the request of Colonel Zenteno. Terán was half-drunk, celebrating his borthday. Guevara's last words were according to some sources: "Shoot, coward you are only going to kill a man." In order to make a positive fingerprint comparison with records in Argentina, Guevara's hand were sawed off and put into a flask of formaldehyde. They were later returned to Cuba. Guevara's corpse was buried in a ditch at the end of the runway site of Vallegrande's new airport. "Che considered himself a soldier of this revolution, with absolutely no concern about surviving it," said Fidel Castro later in Che: A Memoir. Guevara's life inspired the film Che! (1969), directed by Richard Fleischer and starring Omar Sharif (Guevara) and Jack Palance (Castro). The fictionalized biography was criticized by James Baldwin in The Devil Finds Work (1976): "The intention of Ché! was to make both the man, and his Bolivian adventure, irrelevant and ridiculous; and to do this, furthermore, with such a syrup of sympathy that any incipient of Ché would think twice before leaving Mama, and the ever-ready friend at the bank." FOR FURTHER READING: Cuba: An American Tragedy by Maurice Zeitlin (1964); Che: The Making of a Legend by Martin Ebon (1969); Che Guevara by A. Sinclair (1970); The Marxism of Che Guevara: Philosophy, Economics and Revolutionary Warfare by Michael Lowy (1973); The Latin American Revolution by Donald C. Hodges (1974); The Legacy of Che Guevara, ed. by Donald C. Hodges (1977); Shadow Warrior: The CIA s Hero of a Hundred Unknown Battles by Felix Rodriguez with John Weisman (1989); Che Guevara, A Revolutionary Life by Jon Lee Anderson (1997); Companero: The Life and Death of Che Guevara by Jorge G. Castaneda (1997); Guevara, Also Known as Che by Paco Ignacio Taibo (1997); Che in Africa: Che Guevara's Congo Diary by William Gálvez (1999); Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution by Peter McLaren (2000) - See also: José Martí Selected works: LA GUERRA DE GUERRILLAS, Guerrilla Warfare PASAJES DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA, Reminiscences of the Cuban E Revolutionary War - Vallankumoussota Kuubassa Guerrilla Warfare: A Method, 1963 EL SOCIALISMO Y EL HOMBRE E CUBA, Socialism and Man Che Guevara Speaks, 1967 (ed. by George Lanvan) DIARIA DE CHE EN BOLIVIA, Diary of Che Guevara (ed. by Robert Scheer) / Bolivian Diary of Ernesto "Che" Guevara OBRAS COMPLETAS, 1968 Venceremos! The Speeches and Writings of Che Guevara, 1968 (ed. by John Gerassi) Che Guevara on Revolution, 1969 (ed. by Jay Mallin) Che Guerava, 1969 (selected works) Che: Selected works of Ernesto Guevara, 1970 (ed. by Rolando Bonachea and Nelson P. Valdes) OBRAS , 1970 (2 vols.) ESCRITOS Y DISCURSOS, 1977 (9 vols.) Che Guevara and the Cuban Revolution: Writings and Speeches of Ernesto Che Guevara, 1987 The Motorcycle Diaries: A Journey Around South America by Ernesto Che Guevara, 1995 (trans. by Ann Wright) - Moottoripyöräpäiväkirja (trans. into Finnish by Aleksi Siltala, from Notas de viaje. Mi primer gran viaje: de la Argentina e Venezuela en motocicleta) - film 2004, dir. by Walter Salles, starring Gael Garcia Bernal, Rodrogo de la Serna

18 Episodes of the Cuban Revolutionary War, , 1996 (ed. by Mary-Alice Waters) Che Guevara Reader: Writings by Ernesto Che Guevara on Guerrilla Strategy, Politics & Revolution, 1997 Che Guevara Speaks: Selected Speeches and Writings, 2000 Che Guevara Talks to Young People, 2000 (ed. by Mary-Alice Waters) The Complete Bolivian Diaries of Che Guevara, and Other Captured Documents, 2000 (ed. by Danile James) The African Dream: The Diaries of the Revolutionary War in the Congo, 2001 (trans. by Patrick Camiller) Back on the Road: A Journey to Latin America, 2002 (trans. by Patrick Camiller) - Tien päällä taas (trans. into Finnish by Anu Partanen, from Otra vez) Che Guevara on Global Justice, 2002

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Ernesto Che Guevara. Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillaların lideri ve devrimci. 30.06.2016 / 16:16

Ernesto Che Guevara. Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillaların lideri ve devrimci. 30.06.2016 / 16:16 Ernesto Che Guevara Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillaların lideri ve devrimci. 30.06.2016 / 16:16 Ernesto Che Guevara, kısaca Che Guevara ya da el Che, (d.14 Hɑzirɑn 1928, ö. 9 Ekim 1967),

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Türkçede Eylemsilerle Kurulan Sıfat İşlevli Yan Tümcelerin Farsçada Kullanımı Üzerine

Türkçede Eylemsilerle Kurulan Sıfat İşlevli Yan Tümcelerin Farsçada Kullanımı Üzerine Curr Res Soc Sci (2017), 3(1) 1-8 Türkçede Eylemsilerle Kurulan Sıfat İşlevli Yan Tümcelerin Farsçada Kullanımı Üzerine Esin Eren Soysal * Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

کميته ی همبستگی کارگران ايران و ترکيه www.hambastegiye-kargaran.blogspot.com بيانيه ی http://www.8mars.com/index.php مشترک به مناسبت فرا رسيدن ٨ مارس روز جهانی زن کميته ی همبستگی کارگران ايران و ترکيه

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

APTLII 2014. Arabic 2 3. Turkish 4 7. Persian 8 11

APTLII 2014. Arabic 2 3. Turkish 4 7. Persian 8 11 APTLII 2014 J U N E 1 4 A U G U S T 9, 2 0 1 4 U N I V E R S I T Y O F W I S C O N S I N The University of Wisconsin-Madison is an international leader in foreign language instruction. APTLII is one of

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

30 GÜNDE KÜBA DOĞUDAN BATIYA

30 GÜNDE KÜBA DOĞUDAN BATIYA OBJEKTİF Dişhekimi Cem Canbay canbaycc@hotmail.com DOĞUDAN BATIYA 30 GÜNDE KÜBA Her türlü koşulda gülümseyen ve yaşamın keyfini çıkarmaya çalışan, müzik ve dansla ruhlarını yıkayan insanlar bu dirençleriyle

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FARSÇA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FARSÇA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FARSÇA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE)

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İngilizcede aile ve akraba bireylerinin tanıtımı ve soy ağacı konu anlatımı örneklerini öğreneceğiz. Ayrıca ailenizi

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Ünite 11. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okutman Aydan ERMİŞ

Ünite 11. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Ünite 11 Ortak Dersler İngilizce II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 11 LISTMANIA Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 11.1. DREAMS AND AMBITIONS (HAYALLER VE İSTEKLER)... 3 11.2. COMMON VERBS AND COLLOCATIONS

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Reading (Okuma) Isn t James playing soccer this year? Aren t they coming to the party? (Partiye gelmiyorlar mı?) (James bu sene

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) FARSÇA (İlkbahar Dönemi) 27 MART 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı