Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu Yönetimi"

Transkript

1 Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu Yönetimi 1. Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu'nun asli görevi, hedef tanımı (bkz. Ek 1) doğrultusunda yayın programını oluşturmaktır. Aşağıdaki görevleri kapsamakla beraber, sadece bunlarla sınırlı değildir: a. Yayın Kurulu toplantılarına düzenli olarak iştirak etmek b. Yayınevine gelen kitap önerilerini ve taslaklarını değerlendirmek, bu konuda oylama yapmak (değerlendirme süreci için bkz. Ek-2) c. Kitap önerilerinde bulunmak (öneri formu için bkz. Ek-3) d. Kitap fikirleri geliştirip yazarlara sipariş etmek e. Yayın Kurulu üyesi olarak kendi uzmanlık alanına giren kitap taslaklarına anonim hakemlik etmek (gizli hakem raporu formu için bkz. Ek-4) f. Yayın Kurulu üyesi olarak kendi uzmanlık alanına giren kitap taslaklarını bağımsız hakemlere anonim olarak değerlendirmek üzere göndermek g. Mevcut ve potansiyel kitap dizileri için dizi editörleri bulmak (bkz. Ek-5). Bunlara ilaveten, Yayın Kurulu yayınevi içindeki gelişmelere bağlı olarak yayınevinin hedef tanımını revize edebilir; bu tür revizyonlar Koç Üniversitesi Akademik Kurul'un ve Mütevelli Heyeti'nin onayına tabidir. Yayın Kurulu sadece akademik içerikten sorumludur; bununla beraber, kurul bir kitap taslağının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verirken mali faktörleri de göz önüne alabilir. Mali konular, kitap tasarımı, pazarlama/reklam, dağıtım ve benzeri konular Yayın Kurulu'nun sorumluluk alanında değildir; fakat kurul üyelerinden öneri ve yorumlarda bulunmaları istenebilir. Mali konular ve pazarlamayla ilgili daha genel kararlar İş Geliştirme Komitesi nin sorumluluk alanına girer (bkz. Ek-6); kitabın yayımlanması ve sonrasındaki süreçlerle (dağıtım, reklam, okuma günleri vb.) ilgili konularlaysa, Yayın Kurulu Başkanı'yla yakın işbirliği halinde yayın koordinatörü ilgilenir. 2. Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu sekiz fakülte üyesinden oluşur. Her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar şahsen ya da yazılı olarak verilebilir. Bir kitap önerisinin ya da taslağının kabul edilebilmesi için oy çokluğu gerekir. Yayın Kurulu toplantılarına ayrıca yayın koordinatörü, editörler ve ilgili danışmanlar da katılır ve Yayın Kurulu'nun değerlendirme ve karar verme sürecinde bu kişilerin görüşleri dikkate alınır. 3. Üyelerden biri, iki yıl boyunca Yayın Kurulu Başkanı olarak görev yapar. Başkan aşağıdaki görevleri yerine getirir: a. Yayın Kurulu toplantılarını düzenlemek b. İlgili yardımcı belgeleri bir araya getirerek toplantı gündemini oluşturmak c. Yayın Kurulu üyelerinin bütün belgeleri vakitlice okuyabilmesi için, toplantı gündemini en az 48 saat önceden bütün kurul üyelerine göndermek d. Toplantı tutanaklarını hazırlamak ve bunları Yayın Kurulu'yla paylaşmak e. Yayın koordinatörüyle beraber her ocak ayında, bir önceki senenin kurul kararları, yayımlanan kitaplar, yapılan faaliyetler ve mali konularla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak ve bu raporu bütün Yayın Kurulu üyeleriyle paylaşmak.

2 f. Yayın Kurulu ile kurum içi ve dışı organlar arasında aracılık görevi yürütmek. Yayın Kurulu Başkanı akademik yıl başına verdiği derslerden birinden muaf olur. 4. Yayın Kurulu üyeleri Koç Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından üç seneliğine seçilir. Akademik Kurul adaylar arasında seçim yaparken mevcut Yayın Kurulu üyelerinin tavsiyelerini dikkate alır. Bir Yayın Kurulu üyesinin görev süresi bitmeden istifa etmesi durumunda, Akademik Kurul, Yayın Kurulu üyelerine danışarak yeni bir kişi seçer. Yayın Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Süreklilik sağlayabilmek için, herhangi bir anda Yayın Kurulu'nun ancak yarısı yeniden seçilebilir. 5. Yayın Kurulu'nun oluşumunda aşağıdaki unsurlar önem taşımaktadır: a. Koç Üniversitesi'ndeki disiplinlerin dağılımı. Dolayısıyla Yayın Kurulu kimi zaman aynı anda, kimi zaman müteakip olarak İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu mensuplarından meydana gelir. Bunun amacı, Koç Üniversitesi'nde temsil edilen disiplinlere ait kitapların yayın programında yer bulabilmesidir. b. Sunulan kitap önerileri ve taslaklarının temsil ettiği disiplinlerin ve alanların dağılımı. 6. Yayın Kurulu, eğitim-öğretim yılı boyunca ayda en az bir kez toplanır. 7. Danışma Kurulu, akademik içerikle, özellikle de Yayın Kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına girmeyen disiplinlere ve alanlara ait içerikle ilgili kararlarda Yayın Kurulu'na yardım eder. Koç Üniversitesi'ndeki her bölümden, Yayın Kurulu'nun seçtiği ve Akademik Kurul'un atadığı bir fakülte mensubu iki sene boyunca Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapar.

3 Ek 1: Hedef Tanımı Koç Üniversitesi Yayınlarının öncelikli amacı fen bilimleri, teknoloji, sosyal bilimler, hukuk, beşeri bilimler, sanat ve edebiyat alanlarındaki yayınlarıyla toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. Yayınlar, Koç Üniversitesinin araştırma, yaratıcılık, disiplinlerarası sorgulama ve sınıf içi-sınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığını göstermektedir. Yayınevi, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, global bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Koç Üniversitesi Yayınları Türkçe dilindeki orijinal çalışmalarla da bilgi üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra Türkçenin bilimsel ve akademik alanda kullanımını yaymayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Türkçe çevirilerle yabancı dillerdeki güncel çalışmaları ve literatürü Türkçe okuyucusuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi Yayınlarının ulaşmayı hedeflediği kitle yalnızca üniversite öğrencileri ve akademisyenler değil, çeşitli alanlardan profesyoneller ve genel olarak akademik çalışmalarla ilgilenen okuyuculardır.

4 Ek 2: Değerlendirme Süreci Notlar: 1. Kitap taslakları konusunda nihai karar ileride yapılacak revizyonlara bağlı olabilir. 2. En azından taslağın kabul edildiği aşamaya kadar, taslağı inceleyen hakemlerin kimliği gizli kalmalıdır.

5 Ek 3: Kitap Öneri Formu İsim Bölüm Tel [Kitabın Adı] Özet [Lütfen kitabın içeriğini, akademik hayata katkısını yaklaşık 350 kelime ile anlatınız] İçindekiler [Özgün kitap taslakları için lütfen içindekiler tablosunu buraya ekleyiniz, önceden yayınlanmış bir kitabın çevirisi için lütfen bir fotokopi ekleyiniz.] Potansiyel Okur [Lütfen kitabın hitap ettiği kişi ya da gruplarla ilgili birkaç cümle yazınız. (ör: üniversite öğrencileri, akademisyenler, belli bir alandaki profesyoneller, genel okur). Sizce kitabı kimin için satışa çıkarmalıyız?] Taslağın /Kitabın Özellikleri [Özgün taslaklar için lütfen yaklaşık kelime sayısını, illüstrasyon, harita, tablo vs. adedini belirtiniz. Önceden yayınlanmış bir kitabın çevirisi için ise kitabın kendisini görmemiz yeterli olacaktır.] Çeviri [Çevrilmesi gereken bir kitap önerecekseniz kitabı dilinden Türkçeye tercüme edebilecek yetkin bir isim tanıyor musunuz?] Yayın Desteği [Kitabınız sonuçta ortaya çıkacak yayınlar için para desteğine sahip bir projenin parçasıysa, siz bir yayın desteği sağladıysanız ya da böyle bir ihtimal söz konusuysa lütfen burada belirtiniz.]

6 Ek 4: Gizli Hakem Raporu Formu GİZLİ HAKEM RAPORU (ORİJİNAL ESER) Kitapla ilgili aşağıdaki ayrıntıları elinizden geldiğince eksiksiz belirtiniz ve yukarıda adresi verilen Yayın Kurulu'na iletiniz. Kimlik bilgileriniz raporda yer almayacak ve açık izniniz olmaksızın açıklanmayacaktır. 1. Yazar, Kitap Adı 2. Bu kitap taslağı/önerisinin temelini oluşturan teorik ve/veya metodolojik hususlar hakkında yorum yapabilir misiniz? 3. Sizce akademik çalışma yeni bir malzeme mi sunuyor yoksa bilinen malzemeleri özgün ya da ufuk açıcı bir şekilde ele alarak yeni bir anlayışın oluşmasına katkıda mı bulunuyor? 4. Kitap açık ve özlü bir üslupla mı yazılmış? 5. Malzeme mantıksal ve kullanışlı bir şekilde yapılandırılmış mı? 6. Sizce kitap taslağının/önerisinin gözden geçirilmesi gerekiyor mu? 7. Yeniden Yazma/Düzenleme a) Kitaptaki bölümler ve kısımlar uygun uzunlukta mı ve bunlar konuyla en çok ilişkili mevzulara yeterince dikkat çekecek şekilde düzenlenmiş mi? b) Özellikle iyileştirilmesi gereken ya da etkili olan pasajlar var mı? c) Konuyla alakasız olan ya da daha özlü hale getirilerek iyileştirilebilecek kısımlar var mı? d) Göze çarpan önemli atlamalar ya da ele alınmamış yeni gelişmeler var mı? e) Olgusal hatalar ya da akademik kusurlar var mı? 8. Kitaba rakip olabilecek (yayımlanacak ya da yayımlanmış olan) başka eserler biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız, söz konusu kitapları bu kitap taslağı/önerisiyle kısaca karşılaştırınız. 9. Bu çalışma hangi alanlarda dolaysız ve dolaylı bir ilgi uyandırabilir?

7 10. Kitabın, hangi ülkelerde ya da dersler bağlamında satış imkânının bulunduğu ve bunun ne kadar olabileceği konusunda yorumlarınız var mı? 11. Genel kanaatiniz nedir? a) Mutlaka yayımlanmasını öneriyorum b) Gözden geçirilip gerekli düzeltmeler yapılırsa yayımlanmasını öneriyorum c) Yayımlanmasını önermiyorum 12. Bu kitabı yayımlamak yönünde bizi teşvik edebilecek başka önemli hususlar var mı? (Eğer önerilen kitap yayımlanmış bir kitabın çevirisiyse, kitap hakkında yayımlanmış eleştiriler var mı? Eğer varsa, rapora ekleyiniz.)

8 GİZLİ HAKEM RAPORU (YAYIMLANMIŞ BİR KİTABIN ÇEVİRİSİ) Kitapla ilgili aşağıdaki ayrıntıları elinizden geldiğince eksiksiz belirtiniz ve yukarıda adresi verilen Yayın Kurulu'na iletiniz. Kimlik bilgileriniz raporda yer almayacak ve açık izniniz olmaksızın açıklanmayacaktır. 1. Eksiksiz kaynakça bilgisi 2. Bu kitap taslağı/önerisinin temelini oluşturan teorik ve/veya metodolojik hususlar hakkında yorum yapabilir misiniz? 3. Sizce akademik çalışma yeni bir malzeme mi sunuyor yoksa bilinen malzemeleri özgün ya da ufuk açıcı bir şekilde ele alarak yeni bir anlayışın oluşmasına katkıda mı bulunuyor? 4. Bu metnin çevrilmesinin Türkçe okuruna ne tür faydalar sağlayacağı konusunda yorum yapabilir misiniz? 5. Bu çalışma hangi alanlarda dolaysız ve dolaylı olarak ilgi uyandırabilir? 6. Orijinal kitap hakkında yayımlanmış eleştiriler var mı? Eğer varsa, rapora ekleyiniz. 7. Bu kitabın çevrilmesi konusundaki genel kanaatiniz nedir (mutlaka çevrilmesini öneriyorum, çevrilmesini öneriyorum, çevrilmesini önermiyorum)? Not: Ayrıntılı bir gizli hakem raporu sunulduğu takdirde, Yayın Kurulu ya da Danışma Kurulu dışından bağımsız hakemler belirli bir hizmet ücreti alacaktır.

9 Ek 5: Kitap Dizisi Editörlüğü Kitap Dizisinin Tanımı ve Amacı: Kitap dizisi, belirli bir konu başlığı altındaki mevzuları ele alan tematik kitaplardan oluşur. Ele alınan konu ya Yayın Kurulu tarafından belirlenir ya da dizi editörlüğü yapmak isteyen akademisyenler tarafından önerilir ve sonrasında Yayın Kurulu tarafından onaylanır. Diziyi oluşturan kitaplar gerek monografi gerekse çeşitli yazarlara ait yazılardan oluşan derlemeler olabilir. Diziye ait kitaplar genelde, en azından yıllık bazda, düzenli aralıklarla yayımlanır, ama öne çıkan ya da güncel bir kitap olduğunda bu sayı artabilir. Kitap kapakları, kitapların beraberce bir dizi oluşturduğunu açıkça gösterecek şekilde tasarlanmalıdır. Kitap dizisinin arkasındaki saik, belli bir konuya dair bir platform oluşturmaktır. Bu platform esnektir ve akademik dergiye kıyasla yayın programına ya da sözcük kısıtlamasına daha az tabidir. Bu durum, hem dizi editörlerinin hem de yazarların yayın tarihlerinden ziyade içeriğe ve temaya odaklanmasına ve dergi makalelerindeki alışıldık 8000 sözcük sınırının ötesine geçerek konuyu ve argümanları daha derinlemesine işlemesine olanak tanır. İş Tanımı: Dizi editörü aşağıdaki işlerden sorumludur: 1. Belirli bir dizinin alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda kitap yazılmasını teşvik etmek Dizi editörü söz konusu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeli, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılmalı, güncel akademik literatüre vakıf olmalıdır. Dizi editörü daha derinlemesine ele alınmayı hak eden konferans bildirilerini ve dergi makalelerini temel alan kitaplar yazılmasını sipariş edebilir. Kitap yazılmasını sipariş etmenin bir başka yolu da, konuyla ilgili listserv gibi kanallar aracılığıyla kitap taslağı çağrılarında bulunmaktır. Dizi editörü söz konusu alanda doldurulması gereken boşlukları tespit etmeli, bu doğrultuda kitap yazılmasını sipariş etmelidir. Böylelikle diziye ve genel olarak da söz konusu alana yön verebilecektir. Dizi editörü dizinin format (monografi/derleme), yaklaşım ve genç/kıdemli akademisyenlerin eserleri bakımından dengeli olmasına özen göstermelidir. Ayrıca kitap taslaklarını zamanında teslim edebilecek yazarlar bulabilmelidir. Dizide her sene en az bir kitap yayımlanabilmesi için KUY'un dizi editöründen beklediği şey, her sene en az dört (4) kitap sipariş etmesidir. Zira bilindiği üzere, kitap siparişi süreci nihayetinde kitabın ancak birkaç sene sonra yayımlanabildiği bir süreçtir, bu sebeple yayınevine sürekli olarak kitap taslaklarının gelmesi çok önemlidir. 2. Kitap taslaklarını incelemek ve önermek Dizi editörü kitap taslaklarını teslim alır ve uygun olmayanları elemek üzere gözden geçirir. Eğer kitap taslağı uygunsa, dizi editörü iki (2) bağımsız hakem seçer ve onlardan taslağı incelemelerini ister. (Taslağı değerlendirenlerden biri dizi editörünün kendisi olabilir. Bağımsız hakemler yaptıkları iş karşılığında istedikleri bir KUY yayınını alabilir.) Taslak incelemelerinin dört (4) ay içerisinde teslim edilmesi dizi editörünün görevidir. İncelemeler geldiğinde, dizi editörü bunları derleyip düzenler ve bir ön yazıyla beraber yazara gönderir. Bu noktada, taslağı gözden geçirmesi ve

10 iyileştirmesi için yazarı teşvik etmek de gene dizi editörünün görevidir, zira taslağın iyice gözden geçirilmesi yönündeki talepler gerginlik doğurabilir. Yazar gözden geçirdiği taslağı teslim ettiğinde, dizi editörü bunu bir kez daha bağımsız hakemlere iletir. Eğer yazar taslağı tatmin edici düzeyde gözden geçirdiyse, dizi editörü taslağı KUY'a gönderir. 3. Alana özgü editörlük işlerine yardım etmek Dizi editörünün, söz konusu alanda özel formatlar kullanılması, konuyla ilgili resimlerin tespit edilmesi, bu resimlerin telif sahiplerinin bulunması, kitap kapağına tanıtıcı yazılar yazılması ve/veya bunların kontrol edilmesi gibi işlerde KUY'daki redaktörlere ve düzeltmenlere yardım etmesi gerekebilir. Dizi editörünün redaksiyon ve/veya düzelti yapmak gibi bir sorumluluğu yoktur; asıl sorumluluğu, özenli bir akademik içerik sağlanmasıdır. 4. Kitap dizilerinin pazarlanmasına yardım etmek Dizi editöründen listserv'ler, bültenler vb. kanallar aracılığıyla, dizinin konferanslarda ve diğer akademik toplantılarda tanıtılmasına yardım etmesi beklenir. 5. Kitap dizisinin geliştirilmesi konusunda KUY ile iletişim halinde olmak Dizideki gelişmeler konusunda en az üç (3) ayda bir KUY'u bilgilendirmek dizi editörünün görevidir. Bu bilgilendirme kısa bir e-posta göndererek yapılabilir, ama mutlaka yazılı halde olmalıdır. Hizmet Şartları: Dizi editörü dört (4) seneliğine hizmet verir ve yeniden göreve gelebilir. Eğer görevden ayrılmak isterse, kendisinden sonra görev yapacak bir kişi tavsiye etmeli ya da atamalıdır. Dizi editörü yayımlanan her kitap için bir hizmet ücreti alır.

11 Ek 6: İş Geliştirme Komitesi İş Geliştirme Komitesi, KUY'un yıllık bütçe, pazarlama, hukuki meseleler vb. dahil olmak üzere genel iş stratejileri konusunda kararlar almasından sorumludur. Bu kurul, Yayın Kurulu Başkanı'ndan (re sen), iş yönetimi, muhasebe ve hukuk bölümlerinden birer fakülte üyesinden (bu kişiler Yayın Kurulu üyesi de olabilir), üniversitenin Mali İşler Direktörlüğü'ne mensup bir danışmandan ve ilgili diğer danışmanlardan oluşur. Ayrıca yayın koordinatörü de İş Geliştirme Komitesi toplantılarına katılır. İş Geliştirme Komitesi gerektiğinde toplanır; bununla beraber yıllık bütçe taslağı hazırlamak ve ertesi yılın iş stratejilerini tartışmak üzere her sene sonbahar başlarında en az bir kez bir araya gelir. İş Geliştirme Komitesi üyeleri, gerekli durumlarda başka zamanlarda da danışmanlık yapmaya hazır olmalıdır.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR. Ramazan Gözen *

DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR. Ramazan Gözen * DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR Ramazan Gözen * Bir derginin başlıca hedefi, yayın yaptığı alana makaleler aracılığıyla katkı yapmaktır. Bu katkının düzeyi ve oranı, yayınladığı

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği Tanımlar

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği Tanımlar İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği Tanımlar Madde 1 1) Burs Havuzu Çalışma Grubu (bundan sonraki maddelerde BHÇG olarak adı geçecektir)

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu IFHHRO Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teşekkürler Bu rehberin taslağını

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI*

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı