PHP Programlama 3. Bölüm. Tolga GÜYER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHP Programlama 3. Bölüm. Tolga GÜYER 2009-2010"

Transkript

1 PHP Programlama 3. Bölüm

2 İçindekiler 3.1 Neden Veritabanı Kullanırız? 3.2 MySQL Veritabanı Hakkında 3.3 MySQL Veritabanının Yönetimi 3.4 PHP & MySQL 3.5 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı 3.6 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: Öğrenci Bilgileri Girişi 2

3 Neden Veritabanı Kullanırız? Çünkü verilerimizi düzenli ve kalıcı olarak saklamanın başka yolu yoktur. Bildiğimiz gibi değişkenler ve sabitler, taşıdıkları değerleri programımız çalıştığı sürece saklayabilirler. Çünkü değişken ve sabitlerin veri saklamak için kullandıkları fiziksel ortam, bilgisayarın belleğidir. 3

4 Neden Veritabanı Kullanırız? Oysa verilerin kalıcı olarak saklandıkları ortamlar, öncelikle sabit disk ortamlarıdır. Bu donanım birimlerde veri saklayabilmek için, verilerimizi dosya adı verilen yazılım öğelerine aktarmamız gerekir. 4

5 Neden Veritabanı Kullanırız? Verilerimizi saklayabileceğimiz dosyaları üç kategoride gruplandırabiliriz. Bunlardan ilki, yazılımların kullandıkları kendilerine özgü formatlardaki dosyalardır. İkili (binary) türdeki bu dosyalara örnek olarak doc, pdf, xls gibi dosya biçimleri verilebilir. 5

6 Neden Veritabanı Kullanırız? İkinci grupta ise metin-tabanlı (text-based) dosyalar yer alır ki veritabanlarının alternatifi olarak bu dosya türünü düşünebiliriz. Ancak bu tür dosyalarda saklanacak büyük veri yığınlarında istenilen bilgiye ulaşmanın oldukça güçleştiğini göz önünde bulundurursak, veri saklamak için çok da uygun olmadıkları anlaşılacaktır. Üçüncü grupta ise veritabanları yer almaktadır. 6

7 Neden Veritabanı Kullanırız? Veritabanları çok büyük veri yığınlarını, istenildiğinde aranan bilgi ya da bilgilere en kısa sürede ulaşılabilecek şekilde tasnif ederler. Bunun için kullandıkları temel veri saklama birimleri, tablolardır. Tablolar, bildiğimiz anlamdaki çizelgelerden çok farklı değildir. 7

8 Neden Veritabanı Kullanırız? Örneğin aşağıdaki çizelge, bir veritabanı tablosu olabilir: Sıra No Adı Soyadı Mesleği Cinsiyeti 1 Cüneyt Sancak Yıllık izninin bir kısmını kullanan köşe yazarı Erkek 2 Nilay Ulusoy Son ütücü Kadın 3 Hüseyin Korkmaz Kaplumbağa terbiyecisi Erkek 8

9 Neden Veritabanı Kullanırız? Bir veritabanı bir çok tabloyu içerebilir. Her tablonun bir adı vardır. Tablodaki her bir alanın da (sütun) bir adı ve içersine yerleşecek verinin türü gibi özellikleri vardır. 9

10 Neden Veritabanı Kullanırız? Bütün bu yapının oluşturulmasına veritabanının tasarımı adı verilir. Bu süreç, doğal olarak, boş bir veritabanının oluşturulması ile başlar. Ardından tablolar ve bu tablolarda yer alacak alanlar ve bu alanların özelliklerinin atanması, dizin oluşturma işlemleri, anahtarların belirlenmesi gibi işlemler gelecektir. 10

11 Neden Veritabanı Kullanırız? Veritabanları sadece verilerin tasnif edilmesi için gereken altyapının oluşturulduğu yazılımlar değildir. Veriye en kısa sürede ulaşmak için kullandıkları çeşitli algoritmik yöntemler, veri kapasitesi, veri güvenliği, programlama desteği gibi daha bir çok özellik, bu yazılımlarda standart olarak yer almaktadır. 11

12 Neden Veritabanı Kullanırız? Farklı veritabanı yazılımlarını birbirlerinden ayıran farklar da yukarıda sayılan özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Microsoft Access yazılımı da bütün standart özelliklere sahip bir veritabanı yazılımı olmasına karşın, veri kapasitesi ve güvenliği konularındaki sınırlılıkları nedeniyle çok fazla verinin işlenmesi gerektiği profesyonel uygulamalarda tercih edilmemektedir. 12

13 Neden Veritabanı Kullanırız? Bilinen bazı kalburüstü veritabanı yazılımları olarak Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, dbase ve Paradox sayılabilir. 13

14 MySQL Veritabanı Hakkında MySQL Veritabanı yazılımın diğerlerinden ayıran en önemli fark, kuşkusuz ki açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır. Diğer yandan, ücretsiz olarak dağıtılan yazılımların kalitelerinin de düşük olmadığına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Şöyle ki genel olarak düşünülenin aksine, MySQL veritabanı sistemi çok büyük veri yığınlarında oldukça iyi performans sergilemektedir. 14

15 MySQL Veritabanı Hakkında Yazılımın günümüzde Google ve Yahoo gibi şirketler tarafından kullanıldığını söylersek, sanırız kapasitesi hakkında bir fikir verecektir. 15

16 MySQL Veritabanının Yönetimi XAMPP yazılımı bilgisayarınıza birinci bölümde anlatıldığı gibi kurulduysa, MySQL veritabanını yazılımın kontrol panelini kullanarak başlatabilirsiniz. Veritabanına ait yönetim paneline ulaşmak için ise, herhangi bir internet tarayıcısının adres çubuğuna yazmak yeterli olacaktır. 16

17 MySQL Veritabanının Yönetimi Ancak öncelikle localhost dizinine ulaşabilmemiz için, Apache sunucusunun da yine XAMPP kontrol panelinden başlatılmış olması gerektiğini hatırlatalım. Karşımıza MySQL localhost adlı, veritabanı yönetimiyle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebileceğimiz ekran gelecektir. İlk olarak bir veritabanı oluşturmakla başlayalım. 17

18 MySQL Veritabanının Yönetimi Veritabanı Tanımlama 18

19 MySQL Veritabanının Yönetimi (1) numaralı alana oluşturacağımız veritabanının ismini yazalım. Bu isim belirlenirken, standart değişken isimlendirme kuralları geçerli olacaktır. (2) numaralı alandan ise oluşturacağımız veritabanında yer alacak bilgilere uygun bir karakter kodlama tablosu seçilir. Türkçe için seçebileceğimiz en uygun karakter tablosu utf8_turkish_ci olacaktır. 19

20 MySQL Veritabanının Yönetimi Oluştur butonuna bastığımızda veritabanı oluşturulur. İkinci aşama olarak ilk tablomuzu oluşturmalıyız. Her veritabanı, en az bir tablo içermek zorundadır. 20

21 MySQL Veritabanının Yönetimi Tablo Oluşturma 21

22 MySQL Veritabanının Yönetimi (1) numaralı alana oluşturacağımız tablonun ismini yazalım. Bu isim belirlenirken de standart değişken isimlendirme kuralları geçerli olacaktır. (2) numaralı alana ise oluşturacağımız tabloda yer alacak alanların sayısını yazalım. 22

23 MySQL Veritabanının Yönetimi Git butonuna bastığımızda tablomuz oluşturulur ve her bir alanla ilgili özellikleri belirleyebileceğimiz ekranla karşılaşırız. Bu özelliklerden şu an için gereksinim duyduğumuz kadarını belirleyelim. 23

24 MySQL Veritabanının Yönetimi Alanların Özellikleri 24

25 MySQL Veritabanının Yönetimi 25

26 MySQL Veritabanının Yönetimi (1) numaralı bölüme tanımladığımız alanın ismi yazılır. Bu isimler yine değişken isimlendirme kurallarına uyularak verilir. (2) numaralı bölümde tanımlanan alana ait veri türü seçilir. (3) numaralı bölümde ise seçilen veri türü için maksimum uzunluk değeri girilir. 26

27 MySQL Veritabanının Yönetimi (4) numaralı bölüm, alana ait indeks türünün seçileceği bölümdür. Her tabloda en az bir birincil anahtar (primary key) alanı bulunmak zorundadır. Biz bu alanı sıra numarasının saklandığı alan olarak belirledik. Index özelliği alanı arama işlemlerinde hızlı ulaşım için indeksler. Full Text özelliği ise alana tam metin indeksi özelliği vermek için kullanılır. 27

28 MySQL Veritabanının Yönetimi Daha sonra veritabanımızla ilgili herhangi bir işlem yapmamız gerektiğinde, phpmyadmin panelinin sol tarafından veritabanımız seçmemiz yeterli olacaktır. Bu yapıldığında, sağ bölümde veritabanımızla ilgili olarak gerçekleştirebileceğimiz bütün işlemleri içeren görsel tasarımlı bir ekran gelecektir. 28

29 MySQL Veritabanının Yönetimi Benzer şekilde tablolarımızdaki her türlü güncellemeyi yine panelin sol tarafında veritabanımız seçili iken veritabanı adının altında yer alan tablo isimlerine tıklayarak yapabiliriz. 29

30 MySQL Veritabanının Yönetimi Genel olarak, Veritabanı => Tablo => Alan hiyerarşik yapısını düşündüğümüzde, phpmyadmin panelini kullanarak ayarlarını güncellemek istediğimiz nesnelere daha rahat ulaşabiliriz. 30

31 MySQL ile Bağlantı Kurma PHP programı içersinden, daha önceden oluşturduğumuz bir MySQL veritabanına, geçerli kullanıcı olan root kullanıcısı ile şifresiz olarak erişim örnekteki gibi sağlanabilir. 31

32 <?php $snc1 = mysql_connect("localhost","root",""); $snc2 = mysql_select_db("adres_defteri"); if ($snc1 and $snc2) { echo "Bağlantı kuruldu ve veritabanı seçildi."; } else { echo "Sorun var!"; }?> 32

33 Burada $snc1 ve $snc1 değişkenlerinin her ikisinin de True değerini aldığı durumda, MySQL ile bağlantı kurulabilmiş ve adres_defteri adlı veritabanı seçilebilmiş demektir. Aksi durum bu iki işlemden birisinde problem var anlamına gelecektir. 33

34 Biraz daha profesyonel tarzda bir bağlantı kurma kodu yazalım: <?php define("myserver","localhost"); define("mydatabase","adres_defteri"); define("myuser","root"); define("mypassword",""); function sqlconnect() { $snc1=mysql_connect(myserver,myuser,mypassword); $snc2 = mysql_select_db(mydatabase); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger; } 34

35 if (sqlconnect()) { echo "Bağlantı kuruldu ve veritabanı seçildi."; } else { echo "Sorun var!"; }?> Devamı 35

36 Büyük programlarda genellikle sabit ve fonksiyon tanımlamaları ayrı dosyalarda tutulur. Böylece bu kodların her programda tekrarlanmasına da gerek kalmamış olur. Bu dosyaların içerikleri include ya da require fonksiyonları kullanılarak okunur. 36

37 Örneğin; <?php require("tanimlar.php"); require("fonksiyonlar.php"); sqlconnect();?> kodunun çalışabilmesi için sistemde, ve, <?php define("myserver","localhost"); define("mydatabase","basvuru"); define("myuser","root"); define("mypassword","");?> 37

38 <?php function sqlconnect() { $snc1 =?> mysql_connect(myserver,myuser,mypassword); $snc2 = mysql_select_db(mydatabase); mysql_query("set NAMES 'latin5'"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger; } kodlarını içeren dosyaların da bulunması gerekir. 38

39 Temel Veritabanı İşlemleri Veritabanlarının kullanım amacı, veri saklamak ve istenildiğinde bunlar üzerinde işlem yapmaktır. Bu işlemler ayrıntıya inildikçe çok fazla çeşitlilik gösterse de, temel olarak verilerimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz ortak işlemler 39

40 Kaydetme Arama Güncelleme Silme şeklinde sıralanabilir. 40

41 Bu tür işlemlerin kullanılan veritabanı ya da programlama dilinden bağımsız olarak standart yöntemlerle gerçekleştirilebilmeleri amacıyla SQL (Structured Query Language) adlı dil geliştirilmiştir. Diğer bir deyişle SQL dilinin amacı, bütün veritabanlarının bütün programlama dilleri ile aynı dili konuşmalarını sağlamaktır. 41

42 Bu kesimde gerçekleştireceğimiz PHP ve MySQL arasındaki iletişimlerde de SQL cümlelerini kullanacağız. 42

43 Insert (Kayıt Girme) Veritabanının bir tablosuna veri eklemek için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: INSERT INTO <tablo adı> (<alan adları> VALUES (<değerler>) 43

44 Alan adları aynen veritabanında tanımlandığı biçimleri ile yazılmalıdır ve birbirlerinden virgül işreti ile ayrılırlar. Değerler ise karşılık gelen alan adları ile aynı sırada yazılırlar ve yine birbirlerinden virgül işreti ile ayrılırlar. Değerler yazılırken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, veritabanında yerleştikleri alanın veri türü ile uyuşmalarıdır. 44

45 ogrenci1 adlı, aşağıdaki yapıda tanımlanmış bir veritabanımızın bulunduğunu varsayalım: sirano ad soyad eposta

46 Aşağıdaki program, bu veritabanına bir kayıt girdisi yapacaktır: <?php mysql_connect("localhost","root", ""); mysql_select_db("ogrenci1"); mysql_query("insert INTO anatablo (ad, soyad, eposta) VALUES ('Tolga', 'Güyer', 46

47 Programda, veritabanına sabit veriler aktarılmaktadır. Bunun yerine kullanıcı tarafından girilecek verilerin girilmesini sağlayabilir misiniz? 47

48 Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek geliştirelim. Bu defa veritabanımızın aşağıdaki gibi olsun: numara ad soyad vize final gecme harf basari 48

49 Bu durumda öğrenciye ait numara, ad, soyad, vize ve final notları kullanıcı tarafından giriliyor. Geçme notu, vize notunun %40 ı ve final notunun %60 ı toplanarak elde ediliyor. Harf notu ise referans değer tablosuna göre yine program tarafından atanıyor. 49

50 Başarı durumu, geçme notuna göre hesaplanmaktadır. Eğer geçme notu 50 ve üzerinde ise bu alana geçti, aksi halde kaldı bilgisi otomatik olarak girilmektedir. 50

51 Sonuç olarak, kullanıcı tarafından girilen beş değer, programımız tarafından hesaplanan üç değerle birlikte veritabanımızın tablosuna bir kayıt girdisi olarak eklenmektedir. 51

52 <form action="" method="post"> <table width="503" border="1"> <tr> <td width="169" bgcolor="#ffffcc">numara :</td> <td width="318" bgcolor="#33ffff"><input size="10" type="text" name="numara"></td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">ad :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="20" type="text" name="ad"></td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">soyad :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="20" type="text" name="soyad"></td></tr> 52

53 <tr> <td bgcolor="#ffffcc">vize :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="3" type="text" name="vize"></td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">final :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="3" type="text" name="final"></td></tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffcc99"><input name="dugme" type="submit" value="hesapla & Kaydet"></td></tr> </table> </form> Devamı 53

54 Devamı <?php function sqlconnect() { $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} function gecmenotuhesapla($v, $f){ return (2*$v+3*$f)/5;} function harfnotuhesapla($not){ if ($Not<=39) {$harf = "FF"; $basari=0;} elseif ($Not<=49){$harf = "DC"; $basari=0;} elseif ($Not<=59){$harf = "CC"; $basari=1;} elseif ($Not<=69){$harf = "CB"; $basari=1;} elseif ($Not<=79){$harf = "BB"; $basari=1;} elseif ($Not<=89){$harf = "BA"; $basari=1;} elseif ($Not<=100){$harf = "AA"; $basari=1;} return $harf;} 54

55 function basaridurumu($not){ if ($Not<=49) {$basari=0;} else {$basari=1;} return $basari;} if(isset($_post["dugme"])){ if (sqlconnect()){ echo "<p>bağlantı başarılı..."; $numara = $_POST['numara']; $ad = $_POST['ad']; $soyad = $_POST['soyad']; $vize = (int)$_post['vize']; $final = (int)$_post['final']; $gecme = number_format(gecmenotuhesapla($vize, $final),2); $harf = harfnotuhesapla($gecme); Devamı 55

56 Devamı if (basaridurumu($gecme)==1) {$basari_durumu="geçti";} else {$basari_durumu="kaldi";} $sonuc=mysql_query("insert INTO anatablo (numara, ad, soyad, vize, final, gecme, harf, basari) VALUES ('$numara', '$ad', '$soyad', '$vize', '$final', '$gecme', '$harf', '$basari_durumu')"); if ($sonuc){ echo "<p>geçme Notu...", $gecme; echo "<p>harf Notu...", $harf; echo "<p>başarı Durumu...", $basari_durumu; echo "<p>bilgiler veritabanına eklenmiştir...";} else{echo "Bilgiler eklenemedi...";} } else { echo "Bağlantıda sorun var... ;} }?> 56

57 Select (Kayıt Okuma) Veritabanının bir tablosunda yer alan verileri okumak için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: SELECT <alan adları> FROM <tablo adı> 57

58 Alan adları aynen veritabanında tanımlandığı biçimleri ile yazılmalıdır ve birbirlerinden virgül işreti ile ayrılırlar. Eğer veritabanından bütün alanların içerdiği değerleri çekmek istiyorsak alan adları yerine ALL ya da * ifadesi kullanılır. 58

59 Bir önceki örneğimizde kullandığımız ogrenci2 veritabanındaki kayıtları okuyarak ekranda listeleyecek bir örnek uygulama geliştirelim. 59

60 <?php function sqlconnect(){ $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} if (sqlconnect()){ $sonuclar = mysql_query("select numara,ad,soyad FROM anatablo"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ echo $row['numara']," ",$row['ad']," ", $row['soyad'],"<br>"; } }?> 60

61 Burada anatablo dan her bir öğrenciye ait numara, ad ve soyad bilgileri çekilmiştir. Sorgulama sonucunda elde edilen kayıt kümesi (record set), $sonuçlar adlı bir değişkende saklanmıştır. while döngüsü bu veri kümesini tarayarak her bir kaydın ekrana yazılmasını sağlamaktadır. 61

62 Where (Kayıt Süzme) Bu kesimde SELECT cümlesinin koşullu kullanımını göreceğiz. Bu kullanımda, belirli bir koşulu sağlayan verilerin süzülmesi sağlanmaktadır. 62

63 Genel yapısı aşağıdaki gibidir: SELECT <alan adları> FROM <tablo adı> WHERE <koşul> Koşul, alanlar üzerine tanımlı Boolean bir ifade şeklinde belirlenir. 63

64 Yine önceki örneğimizde kullandığımız ogrenci2 veritabanını kullanan bir örnek geliştirelim. Ancak bu defa, çektiğimiz verileri kullanıcının tercihine göre geçenler ya da kalanlar biçiminde süzecek bir tasarım yapalım. 64

65 <?php function sqlconnect(){ $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} if (sqlconnect()){ $basari_durumu = $_POST['filtre']; $sonuclar = mysql_query("select numara,ad,soyad FROM anatablo WHERE basari='$basari_durumu'"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ echo $row['numara']," ",$row['ad']," ", $row['soyad'],"<br>"; } }?> 65

66 Order By (Sıralı Kayıt Süzme) WHERE koşulu ORDER BY deyimi ile birlikte kullanıldığında, çekilen kayıt kümesini istenilen alan ya da alanlara göre sıralı olarak oluşturur. 66

67 Genel yapısı aşağıdaki gibidir: SELECT <alan adları> FROM <tablo adı> ORDER BY <alan(lar)> ASC DSC Artan sıralama isteniyorsa ASC, azalan sıralama için ise DSC ifadesi kullanılır. 67

68 Bu defaki örneğimizde, tablomuzdaki verileri öğrenci adına göre artan sırada listeleyelim. 68

69 <?php function sqlconnect(){ $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} if (sqlconnect()){ $sonuclar = mysql_query("select numara,ad,soyad FROM anatablo ORDER BY ad ASC"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ echo $row['numara']," ",$row['ad']," ", $row['soyad'],"<br>"; } }?> 69

70 Update (Kayıt Güncelleme) Veri güncellemek için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: UPDATE <tablo adı> SET <alan1>=<değer>, <alan2>=<değer>, WHERE <koşul> 70

71 Bu durumda, koşul cümlemizi sağlayan kayıt kümesindeki alanlar üzerinde güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. 71

72 <?php $baglanti=mysql_connect("localhost","root",""); if (!$baglanti){ die('bağlanılamadı: '. mysql_error());} mysql_select_db("veritabanim", $baglanti); mysql_query("update Kisiler SET Yas = '36 WHERE Adi = 'Murtaza' AND Soyadi = 'Dalkılıç'"); mysql_close($baglanti);?> Bu örnekte, veritabanim adlı veritabanının Kisiler tablosunda yer alan Murtaza Dalkılıç adlı yaş bilgisi 36 olarak güncellenmiştir. 72

73 Delete (Kayıt Silme) Veri silmek için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: DELETE FROM <tablo adı> WHERE <koşul> 73

74 Bu durumda, kayıt kümesinde koşul cümlemizi sağlayan alanları içeren satırlar tablomuzdan silineceklerdir. 74

75 <?php $baglanti=mysql_connect("localhost","root",""); if (!$baglanti){ die('bağlanılamadı: '. mysql_error()); } mysql_select_db("veritabanim", $baglanti); mysql_query( DELETE FROM Kisiler WHERE Soyadi = 'Dalkılıç'"); mysql_close($baglanti);?> Bu örnekte, veritabanim adlı veritabanının Kisiler tablosunda yer alan ve soyadı Dalkılıç olan bütün kayıtlar silinecektir. 75

76 Dâhili MySQL Fonksiyonları Bu kesimde, PHP içersinden MySQL veritabanı üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılan dahili fonksiyonlar hakkında bilgi verilecektir. 76

77 Fonksiyon mysql_affected_rows() mysql_change_user() mysql_client_encoding() mysql_close() mysql_connect() mysql_create_db() mysql_data_seek() MySQL Fonksiyonları İşlevi Bir önceki MySQL işleminden etkilenen satırların sayısını verir Anlık MySQLbağlantısının kullanıcısın değiştirir. Kullanımı tavsiye edilmez. Anlık bağlantının karakter kümesinin ismini gönderir Anlık MySQL bağlantısını kapatır MySQL bağlantısını kurar Yeni bir MySQL veritabanı oluşturur. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir Kayıt işaretçisini konumlandırır 77

78 Fonksiyon mysql_db_name() mysql_db_query() mysql_drop_db() mysql_errno() mysql_fetch_array() MySQL Fonksiyonları İşlevi mysql_list_dbs() den bir veritabanı ismi alır Veritabanına bir MySQL sorgusu gönderir. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_select_db() ve mysql_query() önerilir Bir MySQL veritabanını siler. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir En son MySQL işleminin ürettiği hata mesajının numarasını gönderir Kayıt kümesinden bir satırı ilişkilendirilmiş ve/veya sayısal bir dizi olarak gönderir 78

79 Fonksiyon mysql_fetch_array() mysql_fetch_assoc() mysql_fetch_field() mysql_fetch_lengths() mysql_fetch_object() mysql_fetch_row() MySQL Fonksiyonları İşlevi Kayıt kümesinden bir satırı ilişkilendirilmiş ve/veya sayısal bir dizi olarak gönderir Kayıt kümesinden bir satırı ilişkilendirilmiş bir dizi olarak gönderir Kayıt kümesinden bir alan bilgisini nesne olarak gönderir Sonuç satırındaki her alanın içerik uzunluklarını gönderir Kayıt kümesinden bir satırı nesne olarak gönderir Kayıt kümesinden bir satırı sayısal bir dizi olarak gönderir 79

80 Fonksiyon mysql_field_flags() mysql_field_len() mysql_field_name() mysql_field_seek() mysql_field_table() mysql_field_flags() MySQL Fonksiyonları İşlevi Kayıt kümesinden bir alanla ilişkilendirilmiş bayrak değerlerini gönderir Bir kayıt kümesindeki bir alanda yer alan maksimum uzunluğu gönderir Bir kayıt kümesindeki belirli bir alanın adını gönderir Kayıt işaretçisini belirli bir alana konumlandırır Belirli bir alanı içeren tablonun adını gönderir Kayıt kümesinden bir alanla ilişkilendirilmiş bayrak değerlerini gönderir 80

81 Fonksiyon mysql_field_type() mysql_free_result() mysql_get_client_info() mysql_get_host_info() mysql_get_proto_info() mysql_get_server_info() mysql_info() mysql_insert_id() MySQL Fonksiyonları İşlevi Kayıt kümesinde yer alan belirli bir alanın veri türünü gönderir Boş sonuç belleğini verir MySQL istemci bilgisini verir MySQL ana bilgisayar bilgisini verir MySQL protokol bilgisini verir MySQL sunucu bilgisini verir En son sorgulama bilgisini verir En son INSERT işlemi ile gerçekleştirilen AUTO_INCREMENT ID (otomatik artan sayı) bilgisini verir 81

82 Fonksiyon mysql_list_dbs() mysql_list_fields() mysql_list_processes() mysql_list_tables() mysql_num_fields() mysql_num_rows() MySQL Fonksiyonları İşlevi MySQL sunucuda bulunan veritabanı listesini verir MySQL tablo alanlarını listeler. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir MySQL işlemlerini listeler MySQL tablolarını listeler. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir Bir kayıt kümesindeki alanların (sütunların) sayısını gönderir Bir kayıt kümesindeki satırların sayısını gönderir 82

83 Fonksiyon mysql_pconnect() mysql_ping() mysql_query() mysql_real_escape_string() mysql_result() mysql_select_db() İşlevi Sürekli bir MySQL bağlantısı başlatır MySQL Fonksiyonları Bir sunucu bağlantısı denetimi gerçekletiri (ping) ve eğer bağlantı yoksa tekrar bağlantı kurar MySQL veritabanı üzerinde bir sorgu çalıştırır SQL cümlesinde kullanılmak üzere bir string alır Bir kayıt kümesindeki bir alanın değerini verir Etkin MySQL veritabanını belirler 83

84 Fonksiyon mysql_stat() mysql_tablename() mysql_thread_id() mysql_unbuffered_query() İşlevi MySQL sunucusunun anlık sistem durumunu verir MySQL Fonksiyonları Bir alana ait tablo adını verir. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir Anlık çalıştırılan prosedür (thread) kimlik (ID) bilgisini verir MySQL veritabanı üzerinde bir sorgu çalıştırır (verileri çekmez, tampon bellek kullanır) 84

85 Veritabanı-bağlantılı Sayfa Tazeleme Sayfamız üzerinde yer alan nesnelerin, veritabanından gelen bilgiler kullanılarak doldurulması işlemine verilen addır. 85

86 Bu nesneler açılan kutular (combobox) ya da liste kutuları (listbox) olabileceği gibi, gazetelerin web sayfalarında olduğu gibi resim alanları bile bu şekilde güncel tutulabilir. Böylelikle oluşturulan web sitesinin dinamik bir yapıda olması sağlanmış olur. 86

87 Bu kesimde, sayfa tazeleme için bir Javascript kodunun kullanılacağı sayfaveritabanı bağlantısı tekniği, bir örnek üzerinden anlatılacaktır. Öncelikle, sayfa tazeleme işlemimin gerçekleştirecek Javascript kodumuzu yazalım. 87

88 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function frmyenile() { document.form1.method='post'; document.form1.submit(); } </SCRIPT> Burada kırmızı ile işaretlenen form1 ifadesi, kullandığımız HTML formunun adı olacaktır. Şimdi HTML formumuzu tasarlayalım. 88

89 <form name="form1" action="" method="post"> <p>adı : <?php echo "<input size=\"20\" type=\"text\" name=\"ad\" value=\"$_post[ad]\"></p>";?> <p>soyadı : <?php echo "<input size=\"20\" type=\"text\" name=\"soyad\" value=\"$_post[soyad]\"></p>";?> <p>personel No : <select size="1" name="per_no" onchange="frmyenile();"> <?php sqlconnect(); $sonuclar = mysql_query("select pernum FROM personel"); $secenekler="<option value=\"-1\" selected=\"selected\">seçiniz</option>"; 89

90 while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ $secenekler.= "<option value=".$row['pernum']."></option>\n"; } echo ($secenekler);?> </select> <p><input name="dugme" type="submit" value="veritabanına Ekle"></p> </form> Devamı 90

91 Örneğimizde dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki, ad ve soyad alanlarında value parametresinin kullanımdır. Bunun amacı, sayfa tazelendiğinde bu alanların kullanıcı tarafından önceden girilmiş olan değerlerini kaybetmemelerini sağlamaktır. 91

92 İkinci nokta ise, bir açılan kutu olarak tasarlanan personel numarası alanıdır. Bu alana ait seçenekler, doğrudan veritabanında yer alan personel tablosundan çekilmektedir. Alandan herhangi bir seçim yapıldığı anda frmyenile() kodu, sayfayı tazelemektedir. 92

93 Bunun sebebi, örnek uygulamalarımızda da olduğu gibi, bu alana bağlı olarak başka bir alanda gerçekleştirilebilecek herhangi bir değişikliğin geçerli olmasını sağlamaktır. 93

94 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Şimdi, MySQL veritabanını kullanan bir ikinci el otomobil satış uygulaması geliştireceğiz. 94

95 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı <?php // Otomobil markaları ve seçilen markanın modelleri veritabanında ilgili tablodan geliyor. // Kullanılan Veritabanı (otomobil) // Tablolar: // otomobil_bilgileri (no(*), marka, model, renk, yil, ytip, klima, cdcalar, sunroof, fiyat) // marka_model (no(*), marka, model) function sqlconnect() { $snc1 = mysql_connect("localhost","root",""); $snc2 = mysql_select_db("otomobil"); mysql_query("set NAMES 'latin5'"); // Türkçe harfleri içeren karakter setine geçiliyor. $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger; }?> 95

96 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function frmyenile() { document.otogir.method='post'; document.otogir.submit(); } </SCRIPT> <form name="otogir" action="" method="post"> <table width="503" border="1"> <tr> <td width="169" bgcolor="#ffffcc">marka :</td> <td width="318" bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="marka" onchange="frmyenile();"> 96

97 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <?php sqlconnect(); if (isset($_post['marka'])) { $sonuc = mysql_query("select marka FROM marka_model WHERE marka='".$_post['marka']."'"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuc)) { $marka = $row['marka']; } echo "<option value=\"$_post[marka]\" selected=\"selected\">$marka</option>"; 97

98 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı $sonuclar = mysql_query("select marka FROM marka_model WHERE marka<>'".$_post['marka']."' GROUP BY marka"); $secenekler=""; while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)) { $secenekler.= "<option value=".$row['marka'].">".$row['marka']."</option> \n"; } } else { $sonuclar = mysql_query("select marka FROM marka_model GROUP BY marka"); 98

99 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı $secenekler="<option value=\"-1\" selected=\"selected\">== S E Ç İ N İ Z ==</option>"; while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)) { $secenekler.= "<option value=".$row['marka'].">".$row['marka']."</option> \n"; } } echo ($secenekler);?> </select> </td> </tr> 99

100 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <tr> <td width="169" bgcolor="#ffffcc">model :</td> <td width="318" bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="model"> <option value="-1" selected="selected">== S E Ç İ N İ Z ==</option> <?php $sonuclar = mysql_query("select model FROM marka_model WHERE marka='".$_post['marka']."'"); $secenekler=""; while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)) { $secenekler.= "<option value=".$row['model'].">".$row['model']."</option> \n ; } echo ($secenekler);?> 100

101 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı </select> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">yýl :</td> <td bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="yil"> <option value="-1" selected="selected">== S E Ç İ N İ Z ==</option> <?php $secenekler=""; for ($y=1980;$y<=2009;$y++) { $secenekler.= "<option value=".$y.">".$y."</option>\n"; } echo $secenekler;?> </select></td></tr> 101

102 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <tr> <td bgcolor="#ffffcc">renk :</td> <td bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="renk"> <option value="-1" selected="selected">== S E Ç İ N İ Z ==</option> <option value="kırmızı">kırmızı</option> <option value="beyaz">beyaz</option> <option value="gri">gri</option> <option value="siyah">siyah</option> </select> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">yakıt Tipi :</td> <td bgcolor="#33ffff"> 102

103 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <input type="radio" name="ytip" value="benzin">benzinli <input type="radio" name="ytip" value="dizel">dizel <input type="radio" name="ytip" value="lpg">lpg </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">donanım :</td> <td bgcolor="#33ffff"> <input type="checkbox" name="klima">klima <input type="checkbox" name="cdcalar">cd Çalar <input type="checkbox" name="sunroof">sunroof </td> </tr> <tr> 103

104 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <td bgcolor="#ffffcc">fiyat :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="20" type="text" name="fiyat"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffcc99"><input name="dugme" type="submit" value="kaydet"></td> </tr> </table> </form> <?php if(isset($_post["dugme"])){ if (sqlconnect()){ echo "<p>bağlantı Kuruldu..."; $renk = $_POST['renk']; $marka = $_POST['marka']; 104

105 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı $model = $_POST['marka']; $yil = (int)$_post['yil']; $ytip = $_POST['ytip']; $klima = $_POST['klima']; $cdcalar = $_POST['cdcalar']; $sunroof = $_POST['sunroof']; $fiyat = (double)$_post['fiyat']; if (mysql_query("insert INTO otomobil_bilgileri (marka, model, renk, yil, ytip, klima, cdcalar, sunroof, fiyat) VALUES ('$marka', '$model', '$renk', $yil, '$ytip', '$klima', '$cdcalar', '$sunroof', $fiyat)")) { echo "<p>bilgiler veritabanına eklenmiştir..."; } 105

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. BÖLÜM: MySQL ile Veritabanı Uygulamaları Neden Veritabanı Kullanırız?

Detaylı

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları Php Programlama Dili İle MySQL Uygulamaları S.Çağlar Onur caglar.onur@tubitak.gov.tr İşlenecek Konular? Php Nedir? MySQL Nedir? Kullanılan Yazılımlar MySQL e Bağlanmak MySQL ile İlgili Bilgi Almak Veritabanlar

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. BÖLÜM: Bilgisayarımızı PHP ye Hazırlamak PHP Yorumlayıcısı ve Sunucu Yazılımı

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr MySQL PHP web geliştiricileri genel olarak database tercihlerini çok rahat sql komutları yardımıyla kontrol edilebilen MySQL den yana kullanılar. Özellikle PHP+MySQL+Apache üçlüsü performans olarak web

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 6. BÖLÜM: AJAX Uygulamaları Neden AJAX? Dördüncü bölümde yer alan Veritabanı-bağlantılı

Detaylı

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net 10-Veri Tabanları 1 VERİ TABANI VERİTABANI (DATABASE) Birbiri ile ilişkili bir veya daha fazla tablodan oluşan bilgi topluluğudur. Veri tabanındaki tablolara ulaşılarak sorgulama yapılır ve istenilen bilgiler

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2015-2016 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2015 Yrd.Doç.Dr. M. İLKUÇAR 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Nedir? Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Görünüm (view) için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?? a) Veritabanındaki kayıtlı verileri düzenlemek, yönetmek ve elde etmek için kullanılan bir dildir b) Bir ilişkinin

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Vega Ayarları Vega muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Laboratuar Notları #5

Laboratuar Notları #5 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU VERİTABANI-II DERSİ FİNAL SINAVI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU VERİTABANI-II DERSİ FİNAL SINAVI 1- Aşağıdaki özelliklere sahip PHP fonksiyonunu yazınız. Fonksiyonun amacı DOKTORLAR isimli tabloya kayıt eklemektir. Kendisine gönderilen doktor bilgilerini(adi,soyadi vs.) tabloya ekleyecektir. Fonksiyonun

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter. PHP Kod Yapısı Basit PHP Kod Yapısı PHP Scriptleri ile başlar ve ile biter. PHP Kodlarımız bu aralığa yazılır. Ayrıca çoğu sunucu

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Tanımlama Değişken isimlerinin başında @ sembolü bulunur. @ad, @soyad, @tarih değişken isimlerine birer örnektir.

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Access 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Veritabanı Sistemleri Veritabanı Sistemleri Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 02

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 02 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 02 İçerik Web sunucusunun yapılandırılması için gerekli yazılımların temini Yazılımlarının sunucuya yüklenmesi Ön test Uygulama yazılımlarının yapılandırılması Son

Detaylı

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler. Dizi Oluşturma. Tek Boyutlu Diziler

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU  PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler. Dizi Oluşturma. Tek Boyutlu Diziler PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler Dizilerle ilgili örneklere geçmeden önce aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Tabloda dizi kavramının mantığı açıklanmaktadır. Tablonun tamamını bir dizi olarak düşünün ve bu

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırların Engellenmesi Aynı değerlere sahip satırlar

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

MongoDB. Doğan Aydın. Eylül, 2011

MongoDB. Doğan Aydın. Eylül, 2011 MongoDB Doğan Aydın Eylül, 2011 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Geleneksel Veri Tabanları Ve MongoDB................................. 3 3 Doküman Odaklı.............................................

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN 1 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ ORACLE VERİTABANI KURULUMU VE PL/SQL DEYİMLERİ SUAT ÜSTKAN 102173019 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ARALIK 2010 2 İçindekiler 1. Oracle Database

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

Q-Biz İş Zekası 5.1. Versiyon Yenilikleri

Q-Biz İş Zekası 5.1. Versiyon Yenilikleri Q-Biz İş Zekası 5.1 Versiyon Yenilikleri İçindekiler Q-Biz İş Zekası 5.1 Versiyon Yenilikleri... 1 1. Performans Gösterim Sahası... 3 2. Anahtar Performans Tanımları (KPI)... 5 3. Dashboard Özellikleri...

Detaylı

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında 5.2. Veritabanı İşlemleri MS Access MS Access ilişkisel veritabanıdır. Yani verileri, birbirleriyle ilişkili tablolar t içerisinde saklar. Birçok veritabanı yönetim sistemi uygulama programlarının aksine,

Detaylı

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI TABLOLARIN OLUŞTURULMASI Programda beş temel dosya üzerinde çalışılmiştır. Bunlar aşağıdaki resimde görülen Malzeme, Personel,

Detaylı