PHP Programlama 3. Bölüm. Tolga GÜYER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHP Programlama 3. Bölüm. Tolga GÜYER 2009-2010"

Transkript

1 PHP Programlama 3. Bölüm

2 İçindekiler 3.1 Neden Veritabanı Kullanırız? 3.2 MySQL Veritabanı Hakkında 3.3 MySQL Veritabanının Yönetimi 3.4 PHP & MySQL 3.5 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı 3.6 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: Öğrenci Bilgileri Girişi 2

3 Neden Veritabanı Kullanırız? Çünkü verilerimizi düzenli ve kalıcı olarak saklamanın başka yolu yoktur. Bildiğimiz gibi değişkenler ve sabitler, taşıdıkları değerleri programımız çalıştığı sürece saklayabilirler. Çünkü değişken ve sabitlerin veri saklamak için kullandıkları fiziksel ortam, bilgisayarın belleğidir. 3

4 Neden Veritabanı Kullanırız? Oysa verilerin kalıcı olarak saklandıkları ortamlar, öncelikle sabit disk ortamlarıdır. Bu donanım birimlerde veri saklayabilmek için, verilerimizi dosya adı verilen yazılım öğelerine aktarmamız gerekir. 4

5 Neden Veritabanı Kullanırız? Verilerimizi saklayabileceğimiz dosyaları üç kategoride gruplandırabiliriz. Bunlardan ilki, yazılımların kullandıkları kendilerine özgü formatlardaki dosyalardır. İkili (binary) türdeki bu dosyalara örnek olarak doc, pdf, xls gibi dosya biçimleri verilebilir. 5

6 Neden Veritabanı Kullanırız? İkinci grupta ise metin-tabanlı (text-based) dosyalar yer alır ki veritabanlarının alternatifi olarak bu dosya türünü düşünebiliriz. Ancak bu tür dosyalarda saklanacak büyük veri yığınlarında istenilen bilgiye ulaşmanın oldukça güçleştiğini göz önünde bulundurursak, veri saklamak için çok da uygun olmadıkları anlaşılacaktır. Üçüncü grupta ise veritabanları yer almaktadır. 6

7 Neden Veritabanı Kullanırız? Veritabanları çok büyük veri yığınlarını, istenildiğinde aranan bilgi ya da bilgilere en kısa sürede ulaşılabilecek şekilde tasnif ederler. Bunun için kullandıkları temel veri saklama birimleri, tablolardır. Tablolar, bildiğimiz anlamdaki çizelgelerden çok farklı değildir. 7

8 Neden Veritabanı Kullanırız? Örneğin aşağıdaki çizelge, bir veritabanı tablosu olabilir: Sıra No Adı Soyadı Mesleği Cinsiyeti 1 Cüneyt Sancak Yıllık izninin bir kısmını kullanan köşe yazarı Erkek 2 Nilay Ulusoy Son ütücü Kadın 3 Hüseyin Korkmaz Kaplumbağa terbiyecisi Erkek 8

9 Neden Veritabanı Kullanırız? Bir veritabanı bir çok tabloyu içerebilir. Her tablonun bir adı vardır. Tablodaki her bir alanın da (sütun) bir adı ve içersine yerleşecek verinin türü gibi özellikleri vardır. 9

10 Neden Veritabanı Kullanırız? Bütün bu yapının oluşturulmasına veritabanının tasarımı adı verilir. Bu süreç, doğal olarak, boş bir veritabanının oluşturulması ile başlar. Ardından tablolar ve bu tablolarda yer alacak alanlar ve bu alanların özelliklerinin atanması, dizin oluşturma işlemleri, anahtarların belirlenmesi gibi işlemler gelecektir. 10

11 Neden Veritabanı Kullanırız? Veritabanları sadece verilerin tasnif edilmesi için gereken altyapının oluşturulduğu yazılımlar değildir. Veriye en kısa sürede ulaşmak için kullandıkları çeşitli algoritmik yöntemler, veri kapasitesi, veri güvenliği, programlama desteği gibi daha bir çok özellik, bu yazılımlarda standart olarak yer almaktadır. 11

12 Neden Veritabanı Kullanırız? Farklı veritabanı yazılımlarını birbirlerinden ayıran farklar da yukarıda sayılan özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Microsoft Access yazılımı da bütün standart özelliklere sahip bir veritabanı yazılımı olmasına karşın, veri kapasitesi ve güvenliği konularındaki sınırlılıkları nedeniyle çok fazla verinin işlenmesi gerektiği profesyonel uygulamalarda tercih edilmemektedir. 12

13 Neden Veritabanı Kullanırız? Bilinen bazı kalburüstü veritabanı yazılımları olarak Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, dbase ve Paradox sayılabilir. 13

14 MySQL Veritabanı Hakkında MySQL Veritabanı yazılımın diğerlerinden ayıran en önemli fark, kuşkusuz ki açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır. Diğer yandan, ücretsiz olarak dağıtılan yazılımların kalitelerinin de düşük olmadığına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Şöyle ki genel olarak düşünülenin aksine, MySQL veritabanı sistemi çok büyük veri yığınlarında oldukça iyi performans sergilemektedir. 14

15 MySQL Veritabanı Hakkında Yazılımın günümüzde Google ve Yahoo gibi şirketler tarafından kullanıldığını söylersek, sanırız kapasitesi hakkında bir fikir verecektir. 15

16 MySQL Veritabanının Yönetimi XAMPP yazılımı bilgisayarınıza birinci bölümde anlatıldığı gibi kurulduysa, MySQL veritabanını yazılımın kontrol panelini kullanarak başlatabilirsiniz. Veritabanına ait yönetim paneline ulaşmak için ise, herhangi bir internet tarayıcısının adres çubuğuna yazmak yeterli olacaktır. 16

17 MySQL Veritabanının Yönetimi Ancak öncelikle localhost dizinine ulaşabilmemiz için, Apache sunucusunun da yine XAMPP kontrol panelinden başlatılmış olması gerektiğini hatırlatalım. Karşımıza MySQL localhost adlı, veritabanı yönetimiyle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebileceğimiz ekran gelecektir. İlk olarak bir veritabanı oluşturmakla başlayalım. 17

18 MySQL Veritabanının Yönetimi Veritabanı Tanımlama 18

19 MySQL Veritabanının Yönetimi (1) numaralı alana oluşturacağımız veritabanının ismini yazalım. Bu isim belirlenirken, standart değişken isimlendirme kuralları geçerli olacaktır. (2) numaralı alandan ise oluşturacağımız veritabanında yer alacak bilgilere uygun bir karakter kodlama tablosu seçilir. Türkçe için seçebileceğimiz en uygun karakter tablosu utf8_turkish_ci olacaktır. 19

20 MySQL Veritabanının Yönetimi Oluştur butonuna bastığımızda veritabanı oluşturulur. İkinci aşama olarak ilk tablomuzu oluşturmalıyız. Her veritabanı, en az bir tablo içermek zorundadır. 20

21 MySQL Veritabanının Yönetimi Tablo Oluşturma 21

22 MySQL Veritabanının Yönetimi (1) numaralı alana oluşturacağımız tablonun ismini yazalım. Bu isim belirlenirken de standart değişken isimlendirme kuralları geçerli olacaktır. (2) numaralı alana ise oluşturacağımız tabloda yer alacak alanların sayısını yazalım. 22

23 MySQL Veritabanının Yönetimi Git butonuna bastığımızda tablomuz oluşturulur ve her bir alanla ilgili özellikleri belirleyebileceğimiz ekranla karşılaşırız. Bu özelliklerden şu an için gereksinim duyduğumuz kadarını belirleyelim. 23

24 MySQL Veritabanının Yönetimi Alanların Özellikleri 24

25 MySQL Veritabanının Yönetimi 25

26 MySQL Veritabanının Yönetimi (1) numaralı bölüme tanımladığımız alanın ismi yazılır. Bu isimler yine değişken isimlendirme kurallarına uyularak verilir. (2) numaralı bölümde tanımlanan alana ait veri türü seçilir. (3) numaralı bölümde ise seçilen veri türü için maksimum uzunluk değeri girilir. 26

27 MySQL Veritabanının Yönetimi (4) numaralı bölüm, alana ait indeks türünün seçileceği bölümdür. Her tabloda en az bir birincil anahtar (primary key) alanı bulunmak zorundadır. Biz bu alanı sıra numarasının saklandığı alan olarak belirledik. Index özelliği alanı arama işlemlerinde hızlı ulaşım için indeksler. Full Text özelliği ise alana tam metin indeksi özelliği vermek için kullanılır. 27

28 MySQL Veritabanının Yönetimi Daha sonra veritabanımızla ilgili herhangi bir işlem yapmamız gerektiğinde, phpmyadmin panelinin sol tarafından veritabanımız seçmemiz yeterli olacaktır. Bu yapıldığında, sağ bölümde veritabanımızla ilgili olarak gerçekleştirebileceğimiz bütün işlemleri içeren görsel tasarımlı bir ekran gelecektir. 28

29 MySQL Veritabanının Yönetimi Benzer şekilde tablolarımızdaki her türlü güncellemeyi yine panelin sol tarafında veritabanımız seçili iken veritabanı adının altında yer alan tablo isimlerine tıklayarak yapabiliriz. 29

30 MySQL Veritabanının Yönetimi Genel olarak, Veritabanı => Tablo => Alan hiyerarşik yapısını düşündüğümüzde, phpmyadmin panelini kullanarak ayarlarını güncellemek istediğimiz nesnelere daha rahat ulaşabiliriz. 30

31 MySQL ile Bağlantı Kurma PHP programı içersinden, daha önceden oluşturduğumuz bir MySQL veritabanına, geçerli kullanıcı olan root kullanıcısı ile şifresiz olarak erişim örnekteki gibi sağlanabilir. 31

32 <?php $snc1 = mysql_connect("localhost","root",""); $snc2 = mysql_select_db("adres_defteri"); if ($snc1 and $snc2) { echo "Bağlantı kuruldu ve veritabanı seçildi."; } else { echo "Sorun var!"; }?> 32

33 Burada $snc1 ve $snc1 değişkenlerinin her ikisinin de True değerini aldığı durumda, MySQL ile bağlantı kurulabilmiş ve adres_defteri adlı veritabanı seçilebilmiş demektir. Aksi durum bu iki işlemden birisinde problem var anlamına gelecektir. 33

34 Biraz daha profesyonel tarzda bir bağlantı kurma kodu yazalım: <?php define("myserver","localhost"); define("mydatabase","adres_defteri"); define("myuser","root"); define("mypassword",""); function sqlconnect() { $snc1=mysql_connect(myserver,myuser,mypassword); $snc2 = mysql_select_db(mydatabase); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger; } 34

35 if (sqlconnect()) { echo "Bağlantı kuruldu ve veritabanı seçildi."; } else { echo "Sorun var!"; }?> Devamı 35

36 Büyük programlarda genellikle sabit ve fonksiyon tanımlamaları ayrı dosyalarda tutulur. Böylece bu kodların her programda tekrarlanmasına da gerek kalmamış olur. Bu dosyaların içerikleri include ya da require fonksiyonları kullanılarak okunur. 36

37 Örneğin; <?php require("tanimlar.php"); require("fonksiyonlar.php"); sqlconnect();?> kodunun çalışabilmesi için sistemde, ve, <?php define("myserver","localhost"); define("mydatabase","basvuru"); define("myuser","root"); define("mypassword","");?> 37

38 <?php function sqlconnect() { $snc1 =?> mysql_connect(myserver,myuser,mypassword); $snc2 = mysql_select_db(mydatabase); mysql_query("set NAMES 'latin5'"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger; } kodlarını içeren dosyaların da bulunması gerekir. 38

39 Temel Veritabanı İşlemleri Veritabanlarının kullanım amacı, veri saklamak ve istenildiğinde bunlar üzerinde işlem yapmaktır. Bu işlemler ayrıntıya inildikçe çok fazla çeşitlilik gösterse de, temel olarak verilerimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz ortak işlemler 39

40 Kaydetme Arama Güncelleme Silme şeklinde sıralanabilir. 40

41 Bu tür işlemlerin kullanılan veritabanı ya da programlama dilinden bağımsız olarak standart yöntemlerle gerçekleştirilebilmeleri amacıyla SQL (Structured Query Language) adlı dil geliştirilmiştir. Diğer bir deyişle SQL dilinin amacı, bütün veritabanlarının bütün programlama dilleri ile aynı dili konuşmalarını sağlamaktır. 41

42 Bu kesimde gerçekleştireceğimiz PHP ve MySQL arasındaki iletişimlerde de SQL cümlelerini kullanacağız. 42

43 Insert (Kayıt Girme) Veritabanının bir tablosuna veri eklemek için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: INSERT INTO <tablo adı> (<alan adları> VALUES (<değerler>) 43

44 Alan adları aynen veritabanında tanımlandığı biçimleri ile yazılmalıdır ve birbirlerinden virgül işreti ile ayrılırlar. Değerler ise karşılık gelen alan adları ile aynı sırada yazılırlar ve yine birbirlerinden virgül işreti ile ayrılırlar. Değerler yazılırken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, veritabanında yerleştikleri alanın veri türü ile uyuşmalarıdır. 44

45 ogrenci1 adlı, aşağıdaki yapıda tanımlanmış bir veritabanımızın bulunduğunu varsayalım: sirano ad soyad eposta

46 Aşağıdaki program, bu veritabanına bir kayıt girdisi yapacaktır: <?php mysql_connect("localhost","root", ""); mysql_select_db("ogrenci1"); mysql_query("insert INTO anatablo (ad, soyad, eposta) VALUES ('Tolga', 'Güyer', 46

47 Programda, veritabanına sabit veriler aktarılmaktadır. Bunun yerine kullanıcı tarafından girilecek verilerin girilmesini sağlayabilir misiniz? 47

48 Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek geliştirelim. Bu defa veritabanımızın aşağıdaki gibi olsun: numara ad soyad vize final gecme harf basari 48

49 Bu durumda öğrenciye ait numara, ad, soyad, vize ve final notları kullanıcı tarafından giriliyor. Geçme notu, vize notunun %40 ı ve final notunun %60 ı toplanarak elde ediliyor. Harf notu ise referans değer tablosuna göre yine program tarafından atanıyor. 49

50 Başarı durumu, geçme notuna göre hesaplanmaktadır. Eğer geçme notu 50 ve üzerinde ise bu alana geçti, aksi halde kaldı bilgisi otomatik olarak girilmektedir. 50

51 Sonuç olarak, kullanıcı tarafından girilen beş değer, programımız tarafından hesaplanan üç değerle birlikte veritabanımızın tablosuna bir kayıt girdisi olarak eklenmektedir. 51

52 <form action="" method="post"> <table width="503" border="1"> <tr> <td width="169" bgcolor="#ffffcc">numara :</td> <td width="318" bgcolor="#33ffff"><input size="10" type="text" name="numara"></td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">ad :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="20" type="text" name="ad"></td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">soyad :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="20" type="text" name="soyad"></td></tr> 52

53 <tr> <td bgcolor="#ffffcc">vize :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="3" type="text" name="vize"></td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">final :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="3" type="text" name="final"></td></tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffcc99"><input name="dugme" type="submit" value="hesapla & Kaydet"></td></tr> </table> </form> Devamı 53

54 Devamı <?php function sqlconnect() { $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} function gecmenotuhesapla($v, $f){ return (2*$v+3*$f)/5;} function harfnotuhesapla($not){ if ($Not<=39) {$harf = "FF"; $basari=0;} elseif ($Not<=49){$harf = "DC"; $basari=0;} elseif ($Not<=59){$harf = "CC"; $basari=1;} elseif ($Not<=69){$harf = "CB"; $basari=1;} elseif ($Not<=79){$harf = "BB"; $basari=1;} elseif ($Not<=89){$harf = "BA"; $basari=1;} elseif ($Not<=100){$harf = "AA"; $basari=1;} return $harf;} 54

55 function basaridurumu($not){ if ($Not<=49) {$basari=0;} else {$basari=1;} return $basari;} if(isset($_post["dugme"])){ if (sqlconnect()){ echo "<p>bağlantı başarılı..."; $numara = $_POST['numara']; $ad = $_POST['ad']; $soyad = $_POST['soyad']; $vize = (int)$_post['vize']; $final = (int)$_post['final']; $gecme = number_format(gecmenotuhesapla($vize, $final),2); $harf = harfnotuhesapla($gecme); Devamı 55

56 Devamı if (basaridurumu($gecme)==1) {$basari_durumu="geçti";} else {$basari_durumu="kaldi";} $sonuc=mysql_query("insert INTO anatablo (numara, ad, soyad, vize, final, gecme, harf, basari) VALUES ('$numara', '$ad', '$soyad', '$vize', '$final', '$gecme', '$harf', '$basari_durumu')"); if ($sonuc){ echo "<p>geçme Notu...", $gecme; echo "<p>harf Notu...", $harf; echo "<p>başarı Durumu...", $basari_durumu; echo "<p>bilgiler veritabanına eklenmiştir...";} else{echo "Bilgiler eklenemedi...";} } else { echo "Bağlantıda sorun var... ;} }?> 56

57 Select (Kayıt Okuma) Veritabanının bir tablosunda yer alan verileri okumak için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: SELECT <alan adları> FROM <tablo adı> 57

58 Alan adları aynen veritabanında tanımlandığı biçimleri ile yazılmalıdır ve birbirlerinden virgül işreti ile ayrılırlar. Eğer veritabanından bütün alanların içerdiği değerleri çekmek istiyorsak alan adları yerine ALL ya da * ifadesi kullanılır. 58

59 Bir önceki örneğimizde kullandığımız ogrenci2 veritabanındaki kayıtları okuyarak ekranda listeleyecek bir örnek uygulama geliştirelim. 59

60 <?php function sqlconnect(){ $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} if (sqlconnect()){ $sonuclar = mysql_query("select numara,ad,soyad FROM anatablo"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ echo $row['numara']," ",$row['ad']," ", $row['soyad'],"<br>"; } }?> 60

61 Burada anatablo dan her bir öğrenciye ait numara, ad ve soyad bilgileri çekilmiştir. Sorgulama sonucunda elde edilen kayıt kümesi (record set), $sonuçlar adlı bir değişkende saklanmıştır. while döngüsü bu veri kümesini tarayarak her bir kaydın ekrana yazılmasını sağlamaktadır. 61

62 Where (Kayıt Süzme) Bu kesimde SELECT cümlesinin koşullu kullanımını göreceğiz. Bu kullanımda, belirli bir koşulu sağlayan verilerin süzülmesi sağlanmaktadır. 62

63 Genel yapısı aşağıdaki gibidir: SELECT <alan adları> FROM <tablo adı> WHERE <koşul> Koşul, alanlar üzerine tanımlı Boolean bir ifade şeklinde belirlenir. 63

64 Yine önceki örneğimizde kullandığımız ogrenci2 veritabanını kullanan bir örnek geliştirelim. Ancak bu defa, çektiğimiz verileri kullanıcının tercihine göre geçenler ya da kalanlar biçiminde süzecek bir tasarım yapalım. 64

65 <?php function sqlconnect(){ $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} if (sqlconnect()){ $basari_durumu = $_POST['filtre']; $sonuclar = mysql_query("select numara,ad,soyad FROM anatablo WHERE basari='$basari_durumu'"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ echo $row['numara']," ",$row['ad']," ", $row['soyad'],"<br>"; } }?> 65

66 Order By (Sıralı Kayıt Süzme) WHERE koşulu ORDER BY deyimi ile birlikte kullanıldığında, çekilen kayıt kümesini istenilen alan ya da alanlara göre sıralı olarak oluşturur. 66

67 Genel yapısı aşağıdaki gibidir: SELECT <alan adları> FROM <tablo adı> ORDER BY <alan(lar)> ASC DSC Artan sıralama isteniyorsa ASC, azalan sıralama için ise DSC ifadesi kullanılır. 67

68 Bu defaki örneğimizde, tablomuzdaki verileri öğrenci adına göre artan sırada listeleyelim. 68

69 <?php function sqlconnect(){ $snc1 = mysql_connect("localhost","root", ""); $snc2 = mysql_select_db("ogrenci2"); $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger;} if (sqlconnect()){ $sonuclar = mysql_query("select numara,ad,soyad FROM anatablo ORDER BY ad ASC"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ echo $row['numara']," ",$row['ad']," ", $row['soyad'],"<br>"; } }?> 69

70 Update (Kayıt Güncelleme) Veri güncellemek için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: UPDATE <tablo adı> SET <alan1>=<değer>, <alan2>=<değer>, WHERE <koşul> 70

71 Bu durumda, koşul cümlemizi sağlayan kayıt kümesindeki alanlar üzerinde güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. 71

72 <?php $baglanti=mysql_connect("localhost","root",""); if (!$baglanti){ die('bağlanılamadı: '. mysql_error());} mysql_select_db("veritabanim", $baglanti); mysql_query("update Kisiler SET Yas = '36 WHERE Adi = 'Murtaza' AND Soyadi = 'Dalkılıç'"); mysql_close($baglanti);?> Bu örnekte, veritabanim adlı veritabanının Kisiler tablosunda yer alan Murtaza Dalkılıç adlı yaş bilgisi 36 olarak güncellenmiştir. 72

73 Delete (Kayıt Silme) Veri silmek için kullandığımız SQL cümlesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir: DELETE FROM <tablo adı> WHERE <koşul> 73

74 Bu durumda, kayıt kümesinde koşul cümlemizi sağlayan alanları içeren satırlar tablomuzdan silineceklerdir. 74

75 <?php $baglanti=mysql_connect("localhost","root",""); if (!$baglanti){ die('bağlanılamadı: '. mysql_error()); } mysql_select_db("veritabanim", $baglanti); mysql_query( DELETE FROM Kisiler WHERE Soyadi = 'Dalkılıç'"); mysql_close($baglanti);?> Bu örnekte, veritabanim adlı veritabanının Kisiler tablosunda yer alan ve soyadı Dalkılıç olan bütün kayıtlar silinecektir. 75

76 Dâhili MySQL Fonksiyonları Bu kesimde, PHP içersinden MySQL veritabanı üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılan dahili fonksiyonlar hakkında bilgi verilecektir. 76

77 Fonksiyon mysql_affected_rows() mysql_change_user() mysql_client_encoding() mysql_close() mysql_connect() mysql_create_db() mysql_data_seek() MySQL Fonksiyonları İşlevi Bir önceki MySQL işleminden etkilenen satırların sayısını verir Anlık MySQLbağlantısının kullanıcısın değiştirir. Kullanımı tavsiye edilmez. Anlık bağlantının karakter kümesinin ismini gönderir Anlık MySQL bağlantısını kapatır MySQL bağlantısını kurar Yeni bir MySQL veritabanı oluşturur. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir Kayıt işaretçisini konumlandırır 77

78 Fonksiyon mysql_db_name() mysql_db_query() mysql_drop_db() mysql_errno() mysql_fetch_array() MySQL Fonksiyonları İşlevi mysql_list_dbs() den bir veritabanı ismi alır Veritabanına bir MySQL sorgusu gönderir. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_select_db() ve mysql_query() önerilir Bir MySQL veritabanını siler. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir En son MySQL işleminin ürettiği hata mesajının numarasını gönderir Kayıt kümesinden bir satırı ilişkilendirilmiş ve/veya sayısal bir dizi olarak gönderir 78

79 Fonksiyon mysql_fetch_array() mysql_fetch_assoc() mysql_fetch_field() mysql_fetch_lengths() mysql_fetch_object() mysql_fetch_row() MySQL Fonksiyonları İşlevi Kayıt kümesinden bir satırı ilişkilendirilmiş ve/veya sayısal bir dizi olarak gönderir Kayıt kümesinden bir satırı ilişkilendirilmiş bir dizi olarak gönderir Kayıt kümesinden bir alan bilgisini nesne olarak gönderir Sonuç satırındaki her alanın içerik uzunluklarını gönderir Kayıt kümesinden bir satırı nesne olarak gönderir Kayıt kümesinden bir satırı sayısal bir dizi olarak gönderir 79

80 Fonksiyon mysql_field_flags() mysql_field_len() mysql_field_name() mysql_field_seek() mysql_field_table() mysql_field_flags() MySQL Fonksiyonları İşlevi Kayıt kümesinden bir alanla ilişkilendirilmiş bayrak değerlerini gönderir Bir kayıt kümesindeki bir alanda yer alan maksimum uzunluğu gönderir Bir kayıt kümesindeki belirli bir alanın adını gönderir Kayıt işaretçisini belirli bir alana konumlandırır Belirli bir alanı içeren tablonun adını gönderir Kayıt kümesinden bir alanla ilişkilendirilmiş bayrak değerlerini gönderir 80

81 Fonksiyon mysql_field_type() mysql_free_result() mysql_get_client_info() mysql_get_host_info() mysql_get_proto_info() mysql_get_server_info() mysql_info() mysql_insert_id() MySQL Fonksiyonları İşlevi Kayıt kümesinde yer alan belirli bir alanın veri türünü gönderir Boş sonuç belleğini verir MySQL istemci bilgisini verir MySQL ana bilgisayar bilgisini verir MySQL protokol bilgisini verir MySQL sunucu bilgisini verir En son sorgulama bilgisini verir En son INSERT işlemi ile gerçekleştirilen AUTO_INCREMENT ID (otomatik artan sayı) bilgisini verir 81

82 Fonksiyon mysql_list_dbs() mysql_list_fields() mysql_list_processes() mysql_list_tables() mysql_num_fields() mysql_num_rows() MySQL Fonksiyonları İşlevi MySQL sunucuda bulunan veritabanı listesini verir MySQL tablo alanlarını listeler. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir MySQL işlemlerini listeler MySQL tablolarını listeler. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir Bir kayıt kümesindeki alanların (sütunların) sayısını gönderir Bir kayıt kümesindeki satırların sayısını gönderir 82

83 Fonksiyon mysql_pconnect() mysql_ping() mysql_query() mysql_real_escape_string() mysql_result() mysql_select_db() İşlevi Sürekli bir MySQL bağlantısı başlatır MySQL Fonksiyonları Bir sunucu bağlantısı denetimi gerçekletiri (ping) ve eğer bağlantı yoksa tekrar bağlantı kurar MySQL veritabanı üzerinde bir sorgu çalıştırır SQL cümlesinde kullanılmak üzere bir string alır Bir kayıt kümesindeki bir alanın değerini verir Etkin MySQL veritabanını belirler 83

84 Fonksiyon mysql_stat() mysql_tablename() mysql_thread_id() mysql_unbuffered_query() İşlevi MySQL sunucusunun anlık sistem durumunu verir MySQL Fonksiyonları Bir alana ait tablo adını verir. Kullanımı tavsiye edilmez. Yerine mysql_query() önerilir Anlık çalıştırılan prosedür (thread) kimlik (ID) bilgisini verir MySQL veritabanı üzerinde bir sorgu çalıştırır (verileri çekmez, tampon bellek kullanır) 84

85 Veritabanı-bağlantılı Sayfa Tazeleme Sayfamız üzerinde yer alan nesnelerin, veritabanından gelen bilgiler kullanılarak doldurulması işlemine verilen addır. 85

86 Bu nesneler açılan kutular (combobox) ya da liste kutuları (listbox) olabileceği gibi, gazetelerin web sayfalarında olduğu gibi resim alanları bile bu şekilde güncel tutulabilir. Böylelikle oluşturulan web sitesinin dinamik bir yapıda olması sağlanmış olur. 86

87 Bu kesimde, sayfa tazeleme için bir Javascript kodunun kullanılacağı sayfaveritabanı bağlantısı tekniği, bir örnek üzerinden anlatılacaktır. Öncelikle, sayfa tazeleme işlemimin gerçekleştirecek Javascript kodumuzu yazalım. 87

88 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function frmyenile() { document.form1.method='post'; document.form1.submit(); } </SCRIPT> Burada kırmızı ile işaretlenen form1 ifadesi, kullandığımız HTML formunun adı olacaktır. Şimdi HTML formumuzu tasarlayalım. 88

89 <form name="form1" action="" method="post"> <p>adı : <?php echo "<input size=\"20\" type=\"text\" name=\"ad\" value=\"$_post[ad]\"></p>";?> <p>soyadı : <?php echo "<input size=\"20\" type=\"text\" name=\"soyad\" value=\"$_post[soyad]\"></p>";?> <p>personel No : <select size="1" name="per_no" onchange="frmyenile();"> <?php sqlconnect(); $sonuclar = mysql_query("select pernum FROM personel"); $secenekler="<option value=\"-1\" selected=\"selected\">seçiniz</option>"; 89

90 while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)){ $secenekler.= "<option value=".$row['pernum']."></option>\n"; } echo ($secenekler);?> </select> <p><input name="dugme" type="submit" value="veritabanına Ekle"></p> </form> Devamı 90

91 Örneğimizde dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki, ad ve soyad alanlarında value parametresinin kullanımdır. Bunun amacı, sayfa tazelendiğinde bu alanların kullanıcı tarafından önceden girilmiş olan değerlerini kaybetmemelerini sağlamaktır. 91

92 İkinci nokta ise, bir açılan kutu olarak tasarlanan personel numarası alanıdır. Bu alana ait seçenekler, doğrudan veritabanında yer alan personel tablosundan çekilmektedir. Alandan herhangi bir seçim yapıldığı anda frmyenile() kodu, sayfayı tazelemektedir. 92

93 Bunun sebebi, örnek uygulamalarımızda da olduğu gibi, bu alana bağlı olarak başka bir alanda gerçekleştirilebilecek herhangi bir değişikliğin geçerli olmasını sağlamaktır. 93

94 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Şimdi, MySQL veritabanını kullanan bir ikinci el otomobil satış uygulaması geliştireceğiz. 94

95 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı <?php // Otomobil markaları ve seçilen markanın modelleri veritabanında ilgili tablodan geliyor. // Kullanılan Veritabanı (otomobil) // Tablolar: // otomobil_bilgileri (no(*), marka, model, renk, yil, ytip, klima, cdcalar, sunroof, fiyat) // marka_model (no(*), marka, model) function sqlconnect() { $snc1 = mysql_connect("localhost","root",""); $snc2 = mysql_select_db("otomobil"); mysql_query("set NAMES 'latin5'"); // Türkçe harfleri içeren karakter setine geçiliyor. $sncdeger = $snc1 and $snc2; return $sncdeger; }?> 95

96 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function frmyenile() { document.otogir.method='post'; document.otogir.submit(); } </SCRIPT> <form name="otogir" action="" method="post"> <table width="503" border="1"> <tr> <td width="169" bgcolor="#ffffcc">marka :</td> <td width="318" bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="marka" onchange="frmyenile();"> 96

97 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <?php sqlconnect(); if (isset($_post['marka'])) { $sonuc = mysql_query("select marka FROM marka_model WHERE marka='".$_post['marka']."'"); while ($row=mysql_fetch_array($sonuc)) { $marka = $row['marka']; } echo "<option value=\"$_post[marka]\" selected=\"selected\">$marka</option>"; 97

98 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı $sonuclar = mysql_query("select marka FROM marka_model WHERE marka<>'".$_post['marka']."' GROUP BY marka"); $secenekler=""; while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)) { $secenekler.= "<option value=".$row['marka'].">".$row['marka']."</option> \n"; } } else { $sonuclar = mysql_query("select marka FROM marka_model GROUP BY marka"); 98

99 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı $secenekler="<option value=\"-1\" selected=\"selected\">== S E Ç İ N İ Z ==</option>"; while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)) { $secenekler.= "<option value=".$row['marka'].">".$row['marka']."</option> \n"; } } echo ($secenekler);?> </select> </td> </tr> 99

100 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <tr> <td width="169" bgcolor="#ffffcc">model :</td> <td width="318" bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="model"> <option value="-1" selected="selected">== S E Ç İ N İ Z ==</option> <?php $sonuclar = mysql_query("select model FROM marka_model WHERE marka='".$_post['marka']."'"); $secenekler=""; while ($row=mysql_fetch_array($sonuclar)) { $secenekler.= "<option value=".$row['model'].">".$row['model']."</option> \n ; } echo ($secenekler);?> 100

101 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı </select> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">yýl :</td> <td bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="yil"> <option value="-1" selected="selected">== S E Ç İ N İ Z ==</option> <?php $secenekler=""; for ($y=1980;$y<=2009;$y++) { $secenekler.= "<option value=".$y.">".$y."</option>\n"; } echo $secenekler;?> </select></td></tr> 101

102 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <tr> <td bgcolor="#ffffcc">renk :</td> <td bgcolor="#33ffff"> <select size="1" name="renk"> <option value="-1" selected="selected">== S E Ç İ N İ Z ==</option> <option value="kırmızı">kırmızı</option> <option value="beyaz">beyaz</option> <option value="gri">gri</option> <option value="siyah">siyah</option> </select> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">yakıt Tipi :</td> <td bgcolor="#33ffff"> 102

103 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <input type="radio" name="ytip" value="benzin">benzinli <input type="radio" name="ytip" value="dizel">dizel <input type="radio" name="ytip" value="lpg">lpg </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc">donanım :</td> <td bgcolor="#33ffff"> <input type="checkbox" name="klima">klima <input type="checkbox" name="cdcalar">cd Çalar <input type="checkbox" name="sunroof">sunroof </td> </tr> <tr> 103

104 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı <td bgcolor="#ffffcc">fiyat :</td> <td bgcolor="#33ffff"><input size="20" type="text" name="fiyat"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffcc99"><input name="dugme" type="submit" value="kaydet"></td> </tr> </table> </form> <?php if(isset($_post["dugme"])){ if (sqlconnect()){ echo "<p>bağlantı Kuruldu..."; $renk = $_POST['renk']; $marka = $_POST['marka']; 104

105 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El Otomobil Satışı Devamı $model = $_POST['marka']; $yil = (int)$_post['yil']; $ytip = $_POST['ytip']; $klima = $_POST['klima']; $cdcalar = $_POST['cdcalar']; $sunroof = $_POST['sunroof']; $fiyat = (double)$_post['fiyat']; if (mysql_query("insert INTO otomobil_bilgileri (marka, model, renk, yil, ytip, klima, cdcalar, sunroof, fiyat) VALUES ('$marka', '$model', '$renk', $yil, '$ytip', '$klima', '$cdcalar', '$sunroof', $fiyat)")) { echo "<p>bilgiler veritabanına eklenmiştir..."; } 105

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. BÖLÜM: MySQL ile Veritabanı Uygulamaları Neden Veritabanı Kullanırız?

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr MySQL PHP web geliştiricileri genel olarak database tercihlerini çok rahat sql komutları yardımıyla kontrol edilebilen MySQL den yana kullanılar. Özellikle PHP+MySQL+Apache üçlüsü performans olarak web

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Veritabanı Nedir? Veritabanı

Veritabanı Nedir? Veritabanı Veritabanı Nedir? Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde kaybolurlar.

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6 MySQL e Giriş PHP ve MySQL Ders 6 Burada sadece MySQL programı ile veritabanı oluşturmakla kalmayalım, bir anlamda SQL diline de çok kısa bir giriş yapalım. SQL, (Structured Query Language, Yapısal Sorgu

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II 2009 1 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce

Detaylı

Emrah ÜSTÜN ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ. 030207036 http://www.emrahustun.com

Emrah ÜSTÜN ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ. 030207036 http://www.emrahustun.com Emrah ÜSTÜN 030207036 http://www.emrahustun.com ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ Mühendislik eğitiminin en önemli pratik eğitimlerinden olan yaz stajımı Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mikroişlemci

Detaylı

Veritabanı Programlama 2

Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Veritabanı Programlama 2 Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama 2 Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya Özet... 4 1. Sunucu ve İstemci... 5 1.1. Mail Sunucu:... 5 1.2. Ftp Sunucu (File Trasfer Protocol):... 6 1.3. Web Sunucu:... 6 1.4. Veritabanı Sunucu:... 6 1.5. Web-Veritabanı ilişkisi:... 6 1.6. MySQL

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı