HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ"

Transkript

1 YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu NİSAN-2013

2 Öveçler Huzur Mah Sok. Çınar Apt. No: 6/3 ÇANKAYA/ANKARA Tel : Faks: web: cinarmuhendislik.com Bu raporun tüm hakları saklıdır. Raporun tamamı yada bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. nin yazılı izni olmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle sayısal ve/veya elektronik ortamda çoğaltılamaz, kopya edilmez, çoğaltılmış nüshaları yayınlanamaz, ticarete konu edilemez, elektronik yöntemlerle iletilemez, satılamaz, kiralanamaz, amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.

3 PROJE SAHİBİNİN ADI TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESİ Arslanbey Beldesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Kartepe / KOCAELİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI Tel: (0-262) Fax:(0-262) PROJENİN ADI HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ PROJE BEDELİ TL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, 170 Ada 1 Nolu Parsel PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ Proje alanını kapsayan UTM 6 O ve Coğrafi Koordinat Sistemine göre koordinatlar takip eden sayfada verilmiştir Tarih ve Sayılı ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi Madde 4: Demir ve Çeliğin Ergitilmesi İle İlgili Tesisler c) Haddehaneler ( ton/yıl ve üzeri) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. Yeterlik Belge No : 02 Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi : RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Öveçler Huzur Mahallesi Sok. Çınar Apt. No: 6/ Çankaya/ ANKARA Tel : 0 (312) Faks: 0 (312) RAPOR SUNUM TARİHİ a

4 Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zone Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Datum: ED-50 Türü: UTM D.O.M.: 33 Zon: 36 Ölçek Fak.: 6 derecelik Koor. Sırası: Enlem, Boylam Datum: WGS-84 Türü: Coğrafik D.O.M.: - Zon: - Ölçek Fak.: - Proje Alanı b

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...i TABLOLAR DİZİNİ... iv ŞEKİLLER DİZİNİ... vi EKLER DİZİNİ... viii BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1. Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu... 1 I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin ve yardımcı ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler,... 3 I.3. Proje ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, proses akım şeması I.4. Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden temin edileceği I.5. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar nasıl pazarlanacakları ve depolanması, I.6. Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması I.7. Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri I.8. Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Bölgeye ilişkin varsa 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar (bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının plan üzerinde işaretlenmesi II.2. 1/ ve 1/5.000 lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı, faaliyet alanı merkezli 1 km lik yarıçap üzerinde yer altı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının gösterimi, II.3. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri, sızdırmasız fosseptik, depolama alanları, yollar, şantiye binalarının gösterilmesi), II.4. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları, faaliyet alanına ait panoramik fotoğrafların eklenmesi, BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III.1. Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, büyük ölçekli jeolojik harita ve stratigrafik kesit) III.2. Doğal Afet ve Deprem Durumu III.2.a. Doğal Afet Durumu ( Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar) III.2.b. Deprem Durumu (Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının eklenmesi) III.3. Hidrojeolojik özellikler ve yer altı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri (sahanın genel karakteri, yer altı su seviyesi, yeraltı suyundan faydalanma durumu, mevcut her türlü keson, derin, artezyen v.b. kuyu), i

6 III.4. Alana ve yakın çevresine ilişkin hidrolojik özelliklerin verilmesi, yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.4.a. Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre mesafesi, III.4.b. İçme, kullanma ve sulama amaçlı kullanım durumları, III.5. Flora ve Fauna III.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel iklim koşulları, basınç, sıcaklık, yağış, nem dağılımı, buharlaşma durumu, sayılı günler dağılımı, rüzgar dağılımı, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri, meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar değerleri kapsaması) III.7. Toprak Özellikleri III.8. Tarım ve Hayvancılık, III.9. Koruma Alanları (Proje Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri III.10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Proje etki alanında ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı; bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, proje yerinin ormanlık sahaya mesafesinin belirtilmesi, III.11. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi (toprak, hava, su ve radyoaiktif v.b. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması varsa analiz sonuçlarının eklenmesi BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER.. 75 (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri önlemek en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.) IV.1. Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafr,yat atığı malzemelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, IV.2. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, IV.3. Yerleşimler (işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler, alınacak önlemler ve mesafeleri ve proje sahasının yerleşim mesafesi, bunun 1/ lik harita üzerinde gösterilmesi) IV.4. Nüfus Hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) IV.5. Proje kapasamındaki elektrifikasyon planı (Proje sahasından geçen elektrik iletim, dağıtım hattı var ise bilgi verilmesi), IV.6. Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar, arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, (Burada gerekli izinler alınmalı) IV.7. Proje kapsamında faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, miktarları ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, oluşacak emisyonlar ve alınacak önemler, IV.8. Proses akım şemasında emisyon noktaları, kontrol sistemleri (torbalı jet-plus ve elektro filtrelerin) yerlerinin gösterilmesi ve kapasiteleri IV.9. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler, 93 IV.10. Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, tehlikeli (atık yağ, vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği, (proses katı atığının tehlikeli atık kapsamında olup olmadığı hakkında açıklamaların yer alması), ii

7 IV.11. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları IV.12. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler IV.13. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, bağlantı yolları, şekli, güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, proje yerine ve yerleşim yerlerine göre konumu, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldırılmayacağı, yapılması düşünülen revizyonlar, tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb., alınacak izinler) IV.14. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, ( tesis izni ve açılma ruhsatı ile ilgili bilgilerin ve taahhüdün yer alması ), IV.15. Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, toz tutma ünitelerinin devre dışı kalması, atık su arıtma tesisinin arızalanması veya herhangi bir nedenle devre dışı kalması v.b. durumlar ile yaygın, deprem, sel ve sabotaja karşı alınması gerekli önlemler), IV.16. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler. (Arazi ıslahı, işletme sonu ve uzun süreli saha bakım programı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon çalışmaları, mevcut yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri ve izlenmesi) BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI (Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve Belgeler) BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ, (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi. Tesisten kaynaklanacak gaz ve toz emisyonları ile atık su, katı atık, gürültü vb. ölçüm ve izleme parametrelerinin oluşturulması) iii

8 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo I.1.1. Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması...2 Tablo I.2.1. Yüzey Temizleme Hattı Ürün Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...7 Tablo I.2.2. Soğuk Haddehane Hattı Ürün Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...8 Tablo I.2.3. Tavlama Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...9 Tablo I.2.4. Temper Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...9 Tablo I.2.5. Galvaniz Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...10 Tablo I.2.6. Boyama Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...12 Tablo I.4.1. Üretimde Kullanılan Hammaddeler ve Miktarları, Temin Edilme Şekilleri...18 Tablo I.5.1. Üretimde Kullanılan Hammaddeler ve Miktarları, Temin Edilme Şekilleri...18 Tablo II.3.1. Tesis Üniteleri ve Kullanım Alanları...21 Tablo III.2.b.1. İzmit İlinde Kaydedilen Büyüklükleri 5 ve Üzeri Olan Depremler...34 Tablo III.5.1. Proje Alanı Çiçekli Bitkileri...42 Tablo III.5.2. IUCN Kategorileri ve Anlamları...45 Tablo III.5.3. Proje Alanı ve Çevresi Amfibi Türleri...46 Tablo III.5.4. Proje Alanı ve Çevresi Sürüngen Türleri...47 Tablo III.5.5. Proje Alanı ve Çevresi Kuş Türleri...49 Tablo III.5.6. Proje Alanı ve Çevresi Memeli Türleri...50 Tablo III.6.1. Uzun Yıllar Basınç Verileri...52 Tablo III.6.2. Uzun Yıllar Sıcaklık Verileri...53 Tablo III.6.3. Uzun Yıllar Yağış Verileri...54 Tablo III.6.4. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Nisbi Nem Değerleri...55 Tablo III.6.5. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Buharlaşma Değerleri..56 Tablo III.6.6. Sayılı Günler Verileri...57 Tablo III.6.7. Maksimum Kar Kalınlığı (cm)...58 Tablo III.6.8. Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Rüzgar Dağılım Değerleri...59 Tablo III.6.9. Yönlere Göre Rüzgârın Ortalama Hızı...61 Tablo III Yönlere Göre Rüzgârın Esme Sayıları Toplamı...61 Tablo III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Yönlere Göre Rüzgârın Mevsimlik Esme Toplamları...62 Tablo III.7.1. Toprak Özellikleri Açısından İlçeler Bazında Genel Bilgiler...66 Tablo III.8.1. Kocaeli Alt Bölgeler Kapsamındaki İlçeler...67 Tablo III.8.2. Türkiye, Kocaeli ve Alt Bölgelere Ait Arazi Dağılımı...67 iv

9 Tablo III.8.3. Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle İlgili İlçeler Bazında Genel Bilgiler...68 Tablo III.8.4. Kocaeli İli Tarımsal Üretim Miktarları...69 Tablo III.8.5. Kocaeli İli Arazi Varlığının Niteliklerine Göre Dağılımı...70 Tablo III.8.6. İlçeler Bazında Tarım Alanlarının Kullanım Şekillerine Göre Dağılımı...70 Tablo III.8.7. Kartepe İlçesinde Yetiştirilen Tarla Bitkileri...70 Tablo III.8.8. İlçeler Bazında Meyve Veren Ağaç Sayılarının Dağılımı...71 Tablo III.8.9. İlçeler Bazında Sebze Ekim Alanlarının Dağılımı (ha)...71 Tablo III Alt Bölgelere Göre Hayvan Varlığının Dağılımı (2002)...72 Tablo III.9.1. Koruma Alanları ve Proje Alanına Olan Uzaklıkları...72 Tablo IV.4.1. Kocaeli İli ve İlçelerine Ait 2012 Yılı Nüfus Bilgileri...76 Tablo IV Kartepe İlçesine Ait Nüfus Bilgileri...76 Tablo IV.4.3. Kocaeli İlinde Göç Olayları...77 Tablo IV.6.1. Kapasite Artışı Yapılacak Ünitelerde Su Kullanımı...79 Tablo IV.6.2. İşletme Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü...79 Tablo IV.7.1. Doğalgazın Hacimsel Bileşenleri...81 Tablo IV.7.2. USEPA dan Alınan Emisyon Faktörleri...81 Tablo IV Yılında Ölçülen Fiili Emisyon Miktarları ve SKHKKY Sınır Değerleri...84 Tablo IV.7.4. Kapasite Artışı Aşamasında Meydana Gelecek Emisyon Miktarları ve SKHKKY Sınır Değerleri...84 Tablo IV.7.5. Birinci Senaryo Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri ve SKHKKY Sınır Değerleri...87 Tablo IV.7.6. İkinci Senaryo Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri ve SKHKKY Sınır Değerleri...88 Tablo IV Proseslerden Kaynaklı Oluşan Endüstriyel Nitelikli Atıklar ve Atığın Oluştuğu Ünitelere Ait Bilgiler...95 Tablo IV Haddehane Tesisinde Prosesten Kaynaklı Oluşan Endüstriyel Atıklar, Atık Miktarı ve Bertaraf Tesisleri...95 Tablo VI.1. Önlemler Planı Tablo VI.2. İzleme Programı v

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil I.2.1. Haddehane Tesisi Proseslerinin Şematik Gösterilişi...4 Şekil I.2.2. Haddehane Tesisi Proseslerinin Mevcut ve Planlanan Kapasiteleri...5 Şekil I.2.3. Sıcak Rulo Yüzey Temizleme Hattından Görünüm...6 Şekil I.2.4. Soğuk Haddehane Hattından Genel Görünümler...7 Şekil I.2.5. Tavlama Hattından Genel Görünümler...8 Şekil I.2.6. Temper Hattından Genel Görünüm...9 Şekil I.2.7. Galvaniz Hattından Genel Görünüm...10 Şekil I.2.8. Yüzey Düzgünleştirme Hattından Genel Görünüm...11 Şekil I.2.9. Gergili Düzeltme Hattından Genel Görünüm...11 Şekil I Boyama Hattından Genel Görünüm...12 Şekil I Çelik Servis Merkezi...12 Şekil I.3.1. Tesise Ait Genel İş Akış Şeması...17 Şekil II.3.1. Proje Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı...22 Şekil II.4.1. Tesisin Genel Görünümü...23 Şekil II.4.2. Kurulması Planlanan Temizleme Hattı Alanından Görünüm...23 Şekil II.4.3. Modernizasyon Çalışmaları Yapılacak Asit Hattından Görünüm...24 Şekil II.4.4. Kurulması Planlanan Tav Fırınınları Alanından Görünüm...24 Şekil II.4.5. Modernizasyon Çalışmaları Yapılacak Hidrojen Üretim Tesisi...25 Şekil II.4.6. Kurulması Planlanan Soğuk Haddehane Hattı Alanından Görünüm...25 Şekil II.4.7. Kurulması Planlanan Boyama Hattı Alanından Görünüm...26 Şekil II.4.8. Geçici Atık Depolama Alanından Görünüm...26 Şekil II.4.9. Proje Alanı ve Arslanbey OSB Sınırlarını Gösteren Uydu Görüntüsü...27 Şekil II Proje Alanı Çevresini Gösterir Uydu Görüntüsü...28 Şekil III.1.1. Proje Alanı ve Çevresine Ait Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesit...30 Şekil III.2.b.1. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası...33 Şekil III.2.b.2. İzmit İli Depremsellik Haritası...33 Şekil III.2.b.3. İzmit İli ve Çevresi Büyüklükleri 4 ve Üzeri (M 4) Olan Depremler...35 Şekil III.2.b.4. Proje Alanı ve Çevresi Diri Fay Haritası...36 Şekil III.2.b.5. Proje Alanı ve Çevresi Büyük Ölçekli Diri Fay Haritası...37 Şekil III.3.1. Proje Alanı ve Çevresi Mevcut Su Kullanım Durumu, Planlanan ve Mevcut Sulama Tesisleri...38 Şekil III.5.1. Faaliyet Alanın Grid Kareleme Sistemindeki Yeri...40 Şekil III.5.2. Türkiye deki Fitocoğrafik Bölgeler ve Anadolu Diyagonali (Çaprazı)...41 Şekil III.5.3. Fitocoğrafya Spektrumu...43 Şekil III.5.4. IUCN Kategorileri Arasındaki İlişkiler...46 vi

11 Şekil III.6.1. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Aylık Yerel Basınç Değerleri Grafiği...53 Şekil III.6.2. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Aylık Sıcaklık Dağılımları Grafiği...54 Şekil III.6.3. Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Verilerine Ait Yağış Değerleri Grafiği...55 Şekil III.6.4. En Düşük ve Ortalama Nispi Nem Verilerinin Grafiksel Gösterimi...56 Şekil III.6.5. Buharlaşma Verilerinin Grafiksel Gösterimi...57 Şekil III.6.6. Kar Yağışlı Günler, Kar Örtülü Günler ve Sisli Günler Sayısı Grafiği...58 Şekil III.6.7. Dolulu Günler, Kırağılı Günler Ve Orajlı Günler Sayısı Ortalaması Grafiği...58 Şekil III.6.8. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği...59 Şekil III.6.9. Ortalama Rüzgar Hızı ve Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği...60 Şekil III Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Grafiği...60 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı...61 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Rüzgârın Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı...62 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramı...63 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramı...64 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonu na Ait 2006 Yılı ve Uzun Yıllar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı...65 Şekil III.9.1. Proje Alanı, Korunan Alanlar ve Uzaklıkları...73 Şekil IV.7.1. Kocaeli Meteoroloji İstasyonu na Ait 2006 Yılı ve Uzun Yıllar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı...87 Şekil IV.8.1. Emisyon Noktalarının Gösterildiği Vaziyet Planı...91 Şekil IV.8.2. Temizleme Hattı Scruber Sistemi...92 Şekil IV.8.3. Haddeleme Ünitesi Filtrasyon Sistemi...93 Şekil IV Tesis Alanı Çevresi Ulaşım Yollarını Gösterir Uydu Görüntüsü Şekil IV D-100 Karayolunun Proje Alanını Kapsayan Bölümündeki Trafik Yükü vii

12 Ek-1 Resmi Yazılar ve Dökümanlar 1.1. ÇED Olumlu Belgesi 1.2. Tapu Senedi 1.3. Yapı Kullanma İzin Belgeleri 1.4. Tesise Ait İşletme Belgesi 1.5. Tesise Ait Kapasite Raporu EKLER DİZİNİ 1.6. Su İhtiyacının İSU Şebeke Hattından Karşılandığını Gösterir Yazı ve İSU Genel Müdürlüğü İle Yapılan Su Abonman Sözleşmesi 1.7. Atıksu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 1.8. Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Sözleşmeleri ve Ulusal Atık Taşıma Formları 1.9. Kontamine Atık Sözleşmesi ve Ulusal Atık Taşıma Formları Tıbbi Atık Sözleşmesi Ambalaj Atığı Sözleşmeleri Elektrikli-Elektronik Atık ve Atık Akü Sözleşmesi ve Ulusal Atık Taşıma Formları Ek-2 Yer Bulduru Haritası EK-3 Proje Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejand ve Plan Hükümleri Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Proje Alanını Gösterir 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Proje Alanını Gösterir 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Proje Alanı 1/ Ölçekli Nazım İmar Planı 1/5.000 Ölçekli Kocaeli-Arslanbey OSB Nazım İmar Planı 1/1.000 Ölçekli Mevzii Uygulama İmar Planları Proje Alanına Ait 1/1.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek-10 Akustik Rapor Ek-11 Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi İş Akım Şeması Ek-12 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Verileri (10 Sayfa) Ek-13 Emisyon Ölçüm Raporu EK-14 Hava Dağılım Modelleme Dökümanları CO Model Çıktıları ve Model Dağılım Profilini Gösterir Haritalar PM Model Çıktıları ve Model Dağılım Profilini Gösterir Haritalar NOx Model Çıktıları ve Model Dağılım Profilini Gösterir Haritalar Ek-15 Acil Durum Eylem Planı viii

13 BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI

14 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1. Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Arslanbey Beldesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yaklaşık ,28 m 2 lik tapulu alanda 170 nolu ada ve 1 nolu parselde yaklaşık m 2 kapalı alanda üretimini gerçekleştirmektedir (Bkz. Ek-1.2). Söz konusu tesiste gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak tarihinde ÇED Olumlu kararı alınarak kapasite artışına gidilmiştir (Bkz. Ek-1.1 Resmi Yazılar ve Dokümanlar). Toplam m 2 kapalı alanda üretimini gerçekleştiren Haddehane Tesisinde mevcut kapalı alanlar kullanılarak Haddehane Tesisi Kapasite Artışı Entegre Projesi nin tesis edilmesi planlanmaktadır. Haddeleme işlemi; kütük çeliklerin otomotiv, inşaat, demiryolu, gemi yapımı, tarım alet ve makineleri, beyaz eşya, savunma vb. sanayi gruplarında kullanılabilir duruma getirilmesi için, parça kalınlığının ve şeklinin karşılıklı dönen iki merdane tarafından uygulanan basınç kuvveti ile şekillendirilmesi işlemidir. Tarih boyunca sanayileşmede, temel bir enstrüman olarak görülen ve endüstrinin tüm dallarında girdi olarak kullanılan demir-çelik sektöründeki gelişmeler, ekonomik, siyasal ve sosyal yapılar üzerinde etkili olmuştur. Ülkelerin ekonomik gelişmesinde bir ölçüt olarak kabul edilen demir-çelik ürünleri, üretim ve tüketim düzeyi günümüzde de önemini korumakta, ara malı ve yatırım malı sanayilerinin temel girdisi durumundadır. Bir çok sanayi koluna hammadde girdisi sağlayan demir-çelik sanayisinde kütük çelik üretim tesislerinden hammadde olarak çıkan kütük çeliklerin, sanayi kollarına göre ihtiyaç dahilinde belli şekil ve ölçütlere getirilmesi bir zorunluluktur. Türkiye yassı mamul üretim sektöründe son teknolojilerle üretim yapan üç firmadan birisi olan Tezcan, 1983 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi''nde Galva-1 fabrikası ile sektöre adımını atmıştır. Ülkemizin yassı mamule olan yoğun talebine paralel olarak gelişimini devam ettiren TEZCAN, 2000 yılında teknolojisini tamamen yenileyerek ve dünya üzerindeki sendzimir metodu olarak da bilinen son teknolojiyi ülkemize ilk olarak getirerek sektörde bir çığır açmıştır. Galvanizli sac üretim hattı için gereksinim duyduğu hammaddesini, sıcak haddelenmiş sacların asitle temizlenmesi ve ardından soğuk haddelenmesi ile kendisi üretmeye başlayan TEZCAN, 2006 yılı başlarında devreye alınan tav fırınları ile birlikte soğuk sac satışlarına da başlamıştır. İşletmeye aldığı soğuk haddelerdeki tavlama hatlarında günümüz teknolojisinin en üst düzeyi olan hidrojen gazı ile tavlama (HICON/H 2 ) yöntemini kullandığından dolayı, bu tarz çan tipi tavlama hatlarında gerçekleştirilen tavlama işlemleri, başka gaz karışımları kullanan hatlarda yapılan tavlama işlemlerine göre, yarı yarıya daha çabuk gerçekleşmekte ve daha iyi yüzey kaliteleri elde edilebilmektedir. TEZCAN GALVANİZ, beyaz eşya sektörü başta olmak üzere birçok sektörün soğuk sac ihtiyaçlarını kendi üretimleriyle karşılamaktadır. TEZCAN GALVANİZ, mevcut üretiminde yaptığı kapasite artışı ile daha da güçlenerek; ürün yelpazesi, kalitesi ve servis hızıyla üretimine devam etmektedir. 1

15 Tesiste hammadde olarak kullanılan Sıcak Rulo Sac (HR), yurt içinden Erdemir ve İsdemir, yurt dışından Nlmk (Rusya), Arcelor (Romanya) firmalarından sağlanmaktadır. Demir çelik ürünleri dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları sanayinin ana girdisidir. Bu nedenle, bir ülkenin demir çelik ürün tüketim düzeyi, o ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Ekonomileri güçlü ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde demir çelik tüketimi sürekli artmakta ve tüketim hızını karşılayabilecek üretim kapasiteleri oluşturulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplam demir çelik üretimi ve tüketimi içerisinde yassı çelik ürünün payının, gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olması çelik tüketimi ile kalkınmışlık düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Dünya Çelik Derneği (World Steel Association) verilerine göre, ham çelik üretimi 2010 yılının tamamında %15 oranında artışla 1 milyar 229 milyon tondan, 1 milyar 413 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye deki duruma bakıldığında, 2010 yılının tamamında % 15,2 oranında artışla 29,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirilmiştir yılı ham çelik üretimi sıralamalarına bakıldığında ilk üç sıralamada Çin (626 milyon ton), Japonya (109 milyon ton) ve ABD (80 milyon ton) yer almaktadır. 29,1 milyon ton üretim kapasitesi ile birlikte Türkiye 2010 yılı ham çelik üretiminde 10. sırada yer almıştır yılında ham çelik üretimini, 2009 yılındaki 25,3 milyon seviyesinden % 15,2 artışla, 29,1 milyon tona yükselten Türkiye nin yassı ürünlere yönelik ham çelik üretimi, yeni kapasitelerin üretimlerini arttırmalarının da katkısıyla %51,2 oranında artışla, 4,78 milyon tondan 7,23 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye, 40 yıl önce 1,2 milyon ton (Mt) Ham Çelik üretimi ile Dünya Çelik Üretiminde 38. sırada iken, yaptığı yatırımlarla; 1990 yılında 20. sıraya, 2005 yılında 11. sıraya, 2009 yılında 10.sıraya yükselerek, 20 yılda üretimini 3 kat üzerinde artıran 3. ülke olmuştur. Halen Türkiye de kişi başına ham çelik tüketimi 390 kg seviyelerinde olup, Türkiye nin Gelişmiş Ülkeler seviyesine ulaşması için kişi başına Ham Çelik Tüketiminin 600 kg a ulaşması gerekmektedir. Tablo I.1.1. Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması Kaynak: WSA(World Steel Association) 2

16 Yassı çelik ürünleri dört ana ürün grubu altında ele alınmaktadır. Bu ana gruplar; levha, sıcak haddelenmiş ürünler, soğuk haddelenmiş ürünler ve kaplamalı ürünlerden (teneke, galvaniz, galvalum, galfan, boya kaplanmış ürünler) oluşmaktadır. Yassı çelik sektörünün en önemli sorunu üretim kapasitelerinin yetersizliğidir. Türkiye ham çelik kapasitesinin %15 i, üretim miktarının ise %18 i yassı çelik üretimine yönelik iken son yıllarda yapılan yatırımlarla üretimin % 25 i yassı çelik üretimine yönelik hale getirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 60 yassı çelik üretimi şeklinde olup Türkiye nin gelişmişlik düzeyine ulaşması için bu oranın % 60 seviyelerine çıkmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkede üretilen yassı çelik ile talebin yaklaşık yarısı karşılanabilmekte, kalanı ise ithal edilmektedir. Dolayısıyla yeni kapasiteler yaratmak için çeşitli projeler üretilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Türkiye nin içinde bulunduğu şartlarda yeterli sermaye, yetişmiş insan gücü ve sürekli güvenilir iç pazar ve kolay ulaşılabilir komşu ülke pazarları mevcuttur. Planlanan proje kapsamında ÇED Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek üzere verimlilik artışının sağlanması noktasında ilave üniteler tesis edilmesi ve ekipmanların modernizasyonuna yönelik çalışmaların yapılması için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesi 4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler: c) Haddehaneler ( ton/yıl ve üzeri), madde hükümleri gereğince bu rapor hazırlanmıştır. Haddehane Tesisinde mevcut durumda faaliyette olan ünitelere ek olarak, bir adet haddeleme ünitesi, bir adet sürekli boya hattı, bir adet yüzey temizleme hattı ve 2 adet tav fırını ilave edilecek olup, başta asit geri kazanım (ARP) hattı, hidrojen üretim ünitesi olmak üzere tesis içerisindeki ünitelerde iyileştirme (modernizasyon) çalışmaları yapılarak kapasite artışı yapılacaktır. Yapılacak kapasite artışı sonrası ürün miktarı yaklaşık olarak ton/yıl artacaktır (Bkz. Bölüm I.2). Planlanan kapasite artışı ve modernizasyon çalışmalarının 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, projenin toplam yatırım bedeli, TL olarak öngörülmektedir. Mevcut durumda tesiste yaklaşık 300 kişi çalışmakta olup, bu sayı kapasite artışı sonrası yaklaşık 350 kişi olacaktır. Proje kapsamında tesis, 3 vardiya halinde günde 24 saat ve yılda 300 gün çalışacak olup, projenin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Bu sürenin sonunda günün ekonomik ve sosyal koşulları gereğince uzatılabilecektir. I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin ve yardımcı ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Kapasite artışı ve modernizasyon çalışmaları yapılacak Haddehane Tesisi içerisinde mevcut durumda yer alan tüm proseslerinin şematik gösterimi Şekil I.2.1 de verilmiştir. 3

17 Şekil I.2.1. Haddehane Tesisi Proseslerinin Şematik Gösterilişi 4

18 Tezcan Galvanizli Haddehane Tesisi proseslerinin mevcut kapasiteleri ve proje kapsamında yapılacak kapasite artışı sonrası kapasitelerini gösterir şekil ise aşağıda verilmiştir. Hammadde Yüzey Temizleme ton/yıl (Toplam ton/yıl) ton/yıl Soğuk Hadde ton/yıl Soğuk Hadde ton/yıl Soğuk Hadde ton/yıl Yüzey Temizleme ton/yıl Galvaniz ton/yıl Galvaniz ton/yıl Tavlama Hattı 6 adet Soğutma Çanı 5 adet Tav Fırını + 2 adet Tav Fırını (Toplam 7 adet Tav Fırını) Boya Hattı ton/yıl Boya Hattı ton/yıl Temper Hattı ton/yıl ÜRÜN ÜRÜN ton/yıl ton/yıl Şekil I.2.2. Haddehane Tesisi Proseslerinin Mevcut ve Planlanan Kapasiteleri Yukarıda yer alan şekilden de görüldüğü gibi proje kapsamında yapılacak kapasite artışı sonrası ürün miktarı yaklaşık olarak ton/yıl artacaktır. Yüzey Temizleme Hattı ve Tavlama Hattı prosesleri tesiste elde edilen ürün miktarına değil, ürünün kalitesine katkıda bulunmaktadır. Tesise ait 2011 yılı kapasite raporu Ek-1.5 te sunulmuştur. Proje kapsamında yer alan ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştiği, kapasiteleri ise aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. 5

19 a) Sıcak Rulo Yüzey Temizleme Hattı Şekil I.2.3. Sıcak Rulo Yüzey Temizleme Hattından Görünüm Sıcak haddelenmiş bobinler, temizleme hattında oksitli yüzeyleri temizlenerek haddelenmeye hazır hale getirilirler. Yüzey temizleme işlemi hidroklorik asit (HCl) ile yapılır. Hattan çıkan ürün asitle temizlenmiş sıcak sac olarak adlandırılır. Ticari adı RP veya HRP dir. Ön yıkama banyolarında yağı ve kiri alınan sıcak sac, daha sonra asit banyolarından geçer. Bu işlemin ardından sıcak sac, durulama banyolarından, kurutma, kenar kesme ve yağlama ünitelerinden geçerek rulo olarak sarılır. Temizlenmiş sıcak sac, bu haliyle satılabilir ya da soğuk haddelere gönderilerek inceltilebilir. Asitleme işleminde kullanılan hidroklorik asit, doğaya herhangi bir zarar vermemesi için asit renerasyon ünitesi (ARP) tarafından temiz aside dönüştürülerek tekrar kullanılır hale gelmektedir. Temizleme hattının ana işlevi, soğuk haddehane ünitesine hammadde üretmektir. Sıcak rulo temizleme hattının üretim kapasitesi ve ürün özellikleriyle ilgili bilgiler Tablo I.2.1 de verilmiştir. 6

20 Tablo I.2.1. Yüzey Temizleme Hattı Ürün Özellikleri ve Üretim Kapasitesi Mevcut Yüzey Temizleme Hattı Planlanan Yüzey Temizleme Hattı Ürün Kalınlığı 1,50 4,50 mm 1,50 4,50 mm Maksimum Genişlik 1550 mm 1550 mm Üretim Hızı 150 m/dakika 150 m/dakika Maksimum Rulo Ağırlığı 25 ton 25 ton Üretim Kapasitesi ton/yıl ton/yıl ton/yıl Planlanan proje kapsamında mevcut durumda işletilen yüzey temizleme hattında iyileştirme yapılacak olup, hattın kapasitesi ton/yıl olacak şekilde yaklaşık %20 arttırılacaktır. Ayrıca kapasite artışı projesi kapsamında yaklaşık ton/yıl kapasiteli bir adet yüzey temizleme hattı kurulacaktır. Yüzey temizleme hattında amaç, ürün kalitesini arttırmak olduğundan söz konusu ünitede yapılacak kapasite artışı, elde edilecek nihai ürün kapasitesine etki etmeyecektir. b) Soğuk Haddehane Hattı Şekil I.2.4. Soğuk Haddehane Hattından Genel Görünümler Soğuk Haddehane Hatları, 25 ton ağırlığına kadar olan 1,50 mm ile 4,50 mm kalınlık ağırlığındaki asitle temizlenmiş sıcak haddelenmiş bobinlerin, 0.25 ile 2 mm kalınlıklara kadar haddelenerek inceltildiği üretim hatlarıdır. Haddelerden çıkan tam sert (Full Hard) bobinler, galvaniz ve tav fırınlarının hammaddesini oluşturmaktadırlar. Hat Ekipmanları Yüzey Şekil Düzelticisi (Stressometer): Hadde soğutma yağı sıvı miktarını, destek merdane baskı kuvvetini ve iş merdanelerinin ekstra bükülme oranını otomatik ayarlayarak, ürün yüzey düzgünlüğünü sağlar. 7

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI

MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ÇED

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖR GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ

KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖR GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖR GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ KOCAELİ İLİ, DİLOVASI İLÇESİ, ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İstasyon Mahallesi,

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı