HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ"

Transkript

1 YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu NİSAN-2013

2 Öveçler Huzur Mah Sok. Çınar Apt. No: 6/3 ÇANKAYA/ANKARA Tel : Faks: web: cinarmuhendislik.com Bu raporun tüm hakları saklıdır. Raporun tamamı yada bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. nin yazılı izni olmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle sayısal ve/veya elektronik ortamda çoğaltılamaz, kopya edilmez, çoğaltılmış nüshaları yayınlanamaz, ticarete konu edilemez, elektronik yöntemlerle iletilemez, satılamaz, kiralanamaz, amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.

3 PROJE SAHİBİNİN ADI TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESİ Arslanbey Beldesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Kartepe / KOCAELİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI Tel: (0-262) Fax:(0-262) PROJENİN ADI HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ PROJE BEDELİ TL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, 170 Ada 1 Nolu Parsel PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ Proje alanını kapsayan UTM 6 O ve Coğrafi Koordinat Sistemine göre koordinatlar takip eden sayfada verilmiştir Tarih ve Sayılı ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi Madde 4: Demir ve Çeliğin Ergitilmesi İle İlgili Tesisler c) Haddehaneler ( ton/yıl ve üzeri) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. Yeterlik Belge No : 02 Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi : RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Öveçler Huzur Mahallesi Sok. Çınar Apt. No: 6/ Çankaya/ ANKARA Tel : 0 (312) Faks: 0 (312) RAPOR SUNUM TARİHİ a

4 Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zone Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Datum: ED-50 Türü: UTM D.O.M.: 33 Zon: 36 Ölçek Fak.: 6 derecelik Koor. Sırası: Enlem, Boylam Datum: WGS-84 Türü: Coğrafik D.O.M.: - Zon: - Ölçek Fak.: - Proje Alanı b

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...i TABLOLAR DİZİNİ... iv ŞEKİLLER DİZİNİ... vi EKLER DİZİNİ... viii BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1. Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu... 1 I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin ve yardımcı ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler,... 3 I.3. Proje ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, proses akım şeması I.4. Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden temin edileceği I.5. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar nasıl pazarlanacakları ve depolanması, I.6. Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması I.7. Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri I.8. Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Bölgeye ilişkin varsa 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar (bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının plan üzerinde işaretlenmesi II.2. 1/ ve 1/5.000 lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı, faaliyet alanı merkezli 1 km lik yarıçap üzerinde yer altı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının gösterimi, II.3. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri, sızdırmasız fosseptik, depolama alanları, yollar, şantiye binalarının gösterilmesi), II.4. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları, faaliyet alanına ait panoramik fotoğrafların eklenmesi, BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III.1. Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, büyük ölçekli jeolojik harita ve stratigrafik kesit) III.2. Doğal Afet ve Deprem Durumu III.2.a. Doğal Afet Durumu ( Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar) III.2.b. Deprem Durumu (Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının eklenmesi) III.3. Hidrojeolojik özellikler ve yer altı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri (sahanın genel karakteri, yer altı su seviyesi, yeraltı suyundan faydalanma durumu, mevcut her türlü keson, derin, artezyen v.b. kuyu), i

6 III.4. Alana ve yakın çevresine ilişkin hidrolojik özelliklerin verilmesi, yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.4.a. Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre mesafesi, III.4.b. İçme, kullanma ve sulama amaçlı kullanım durumları, III.5. Flora ve Fauna III.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel iklim koşulları, basınç, sıcaklık, yağış, nem dağılımı, buharlaşma durumu, sayılı günler dağılımı, rüzgar dağılımı, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri, meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar değerleri kapsaması) III.7. Toprak Özellikleri III.8. Tarım ve Hayvancılık, III.9. Koruma Alanları (Proje Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri III.10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Proje etki alanında ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı; bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, proje yerinin ormanlık sahaya mesafesinin belirtilmesi, III.11. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi (toprak, hava, su ve radyoaiktif v.b. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması varsa analiz sonuçlarının eklenmesi BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER.. 75 (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri önlemek en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.) IV.1. Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafr,yat atığı malzemelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, IV.2. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, IV.3. Yerleşimler (işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler, alınacak önlemler ve mesafeleri ve proje sahasının yerleşim mesafesi, bunun 1/ lik harita üzerinde gösterilmesi) IV.4. Nüfus Hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) IV.5. Proje kapasamındaki elektrifikasyon planı (Proje sahasından geçen elektrik iletim, dağıtım hattı var ise bilgi verilmesi), IV.6. Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar, arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, (Burada gerekli izinler alınmalı) IV.7. Proje kapsamında faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, miktarları ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, oluşacak emisyonlar ve alınacak önemler, IV.8. Proses akım şemasında emisyon noktaları, kontrol sistemleri (torbalı jet-plus ve elektro filtrelerin) yerlerinin gösterilmesi ve kapasiteleri IV.9. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler, 93 IV.10. Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, tehlikeli (atık yağ, vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği, (proses katı atığının tehlikeli atık kapsamında olup olmadığı hakkında açıklamaların yer alması), ii

7 IV.11. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları IV.12. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler IV.13. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, bağlantı yolları, şekli, güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, proje yerine ve yerleşim yerlerine göre konumu, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldırılmayacağı, yapılması düşünülen revizyonlar, tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb., alınacak izinler) IV.14. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, ( tesis izni ve açılma ruhsatı ile ilgili bilgilerin ve taahhüdün yer alması ), IV.15. Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, toz tutma ünitelerinin devre dışı kalması, atık su arıtma tesisinin arızalanması veya herhangi bir nedenle devre dışı kalması v.b. durumlar ile yaygın, deprem, sel ve sabotaja karşı alınması gerekli önlemler), IV.16. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler. (Arazi ıslahı, işletme sonu ve uzun süreli saha bakım programı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon çalışmaları, mevcut yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri ve izlenmesi) BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI (Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve Belgeler) BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ, (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi. Tesisten kaynaklanacak gaz ve toz emisyonları ile atık su, katı atık, gürültü vb. ölçüm ve izleme parametrelerinin oluşturulması) iii

8 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo I.1.1. Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması...2 Tablo I.2.1. Yüzey Temizleme Hattı Ürün Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...7 Tablo I.2.2. Soğuk Haddehane Hattı Ürün Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...8 Tablo I.2.3. Tavlama Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...9 Tablo I.2.4. Temper Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...9 Tablo I.2.5. Galvaniz Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...10 Tablo I.2.6. Boyama Hattı Özellikleri ve Üretim Kapasitesi...12 Tablo I.4.1. Üretimde Kullanılan Hammaddeler ve Miktarları, Temin Edilme Şekilleri...18 Tablo I.5.1. Üretimde Kullanılan Hammaddeler ve Miktarları, Temin Edilme Şekilleri...18 Tablo II.3.1. Tesis Üniteleri ve Kullanım Alanları...21 Tablo III.2.b.1. İzmit İlinde Kaydedilen Büyüklükleri 5 ve Üzeri Olan Depremler...34 Tablo III.5.1. Proje Alanı Çiçekli Bitkileri...42 Tablo III.5.2. IUCN Kategorileri ve Anlamları...45 Tablo III.5.3. Proje Alanı ve Çevresi Amfibi Türleri...46 Tablo III.5.4. Proje Alanı ve Çevresi Sürüngen Türleri...47 Tablo III.5.5. Proje Alanı ve Çevresi Kuş Türleri...49 Tablo III.5.6. Proje Alanı ve Çevresi Memeli Türleri...50 Tablo III.6.1. Uzun Yıllar Basınç Verileri...52 Tablo III.6.2. Uzun Yıllar Sıcaklık Verileri...53 Tablo III.6.3. Uzun Yıllar Yağış Verileri...54 Tablo III.6.4. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Nisbi Nem Değerleri...55 Tablo III.6.5. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Buharlaşma Değerleri..56 Tablo III.6.6. Sayılı Günler Verileri...57 Tablo III.6.7. Maksimum Kar Kalınlığı (cm)...58 Tablo III.6.8. Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Rüzgar Dağılım Değerleri...59 Tablo III.6.9. Yönlere Göre Rüzgârın Ortalama Hızı...61 Tablo III Yönlere Göre Rüzgârın Esme Sayıları Toplamı...61 Tablo III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Yönlere Göre Rüzgârın Mevsimlik Esme Toplamları...62 Tablo III.7.1. Toprak Özellikleri Açısından İlçeler Bazında Genel Bilgiler...66 Tablo III.8.1. Kocaeli Alt Bölgeler Kapsamındaki İlçeler...67 Tablo III.8.2. Türkiye, Kocaeli ve Alt Bölgelere Ait Arazi Dağılımı...67 iv

9 Tablo III.8.3. Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle İlgili İlçeler Bazında Genel Bilgiler...68 Tablo III.8.4. Kocaeli İli Tarımsal Üretim Miktarları...69 Tablo III.8.5. Kocaeli İli Arazi Varlığının Niteliklerine Göre Dağılımı...70 Tablo III.8.6. İlçeler Bazında Tarım Alanlarının Kullanım Şekillerine Göre Dağılımı...70 Tablo III.8.7. Kartepe İlçesinde Yetiştirilen Tarla Bitkileri...70 Tablo III.8.8. İlçeler Bazında Meyve Veren Ağaç Sayılarının Dağılımı...71 Tablo III.8.9. İlçeler Bazında Sebze Ekim Alanlarının Dağılımı (ha)...71 Tablo III Alt Bölgelere Göre Hayvan Varlığının Dağılımı (2002)...72 Tablo III.9.1. Koruma Alanları ve Proje Alanına Olan Uzaklıkları...72 Tablo IV.4.1. Kocaeli İli ve İlçelerine Ait 2012 Yılı Nüfus Bilgileri...76 Tablo IV Kartepe İlçesine Ait Nüfus Bilgileri...76 Tablo IV.4.3. Kocaeli İlinde Göç Olayları...77 Tablo IV.6.1. Kapasite Artışı Yapılacak Ünitelerde Su Kullanımı...79 Tablo IV.6.2. İşletme Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü...79 Tablo IV.7.1. Doğalgazın Hacimsel Bileşenleri...81 Tablo IV.7.2. USEPA dan Alınan Emisyon Faktörleri...81 Tablo IV Yılında Ölçülen Fiili Emisyon Miktarları ve SKHKKY Sınır Değerleri...84 Tablo IV.7.4. Kapasite Artışı Aşamasında Meydana Gelecek Emisyon Miktarları ve SKHKKY Sınır Değerleri...84 Tablo IV.7.5. Birinci Senaryo Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri ve SKHKKY Sınır Değerleri...87 Tablo IV.7.6. İkinci Senaryo Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri ve SKHKKY Sınır Değerleri...88 Tablo IV Proseslerden Kaynaklı Oluşan Endüstriyel Nitelikli Atıklar ve Atığın Oluştuğu Ünitelere Ait Bilgiler...95 Tablo IV Haddehane Tesisinde Prosesten Kaynaklı Oluşan Endüstriyel Atıklar, Atık Miktarı ve Bertaraf Tesisleri...95 Tablo VI.1. Önlemler Planı Tablo VI.2. İzleme Programı v

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil I.2.1. Haddehane Tesisi Proseslerinin Şematik Gösterilişi...4 Şekil I.2.2. Haddehane Tesisi Proseslerinin Mevcut ve Planlanan Kapasiteleri...5 Şekil I.2.3. Sıcak Rulo Yüzey Temizleme Hattından Görünüm...6 Şekil I.2.4. Soğuk Haddehane Hattından Genel Görünümler...7 Şekil I.2.5. Tavlama Hattından Genel Görünümler...8 Şekil I.2.6. Temper Hattından Genel Görünüm...9 Şekil I.2.7. Galvaniz Hattından Genel Görünüm...10 Şekil I.2.8. Yüzey Düzgünleştirme Hattından Genel Görünüm...11 Şekil I.2.9. Gergili Düzeltme Hattından Genel Görünüm...11 Şekil I Boyama Hattından Genel Görünüm...12 Şekil I Çelik Servis Merkezi...12 Şekil I.3.1. Tesise Ait Genel İş Akış Şeması...17 Şekil II.3.1. Proje Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı...22 Şekil II.4.1. Tesisin Genel Görünümü...23 Şekil II.4.2. Kurulması Planlanan Temizleme Hattı Alanından Görünüm...23 Şekil II.4.3. Modernizasyon Çalışmaları Yapılacak Asit Hattından Görünüm...24 Şekil II.4.4. Kurulması Planlanan Tav Fırınınları Alanından Görünüm...24 Şekil II.4.5. Modernizasyon Çalışmaları Yapılacak Hidrojen Üretim Tesisi...25 Şekil II.4.6. Kurulması Planlanan Soğuk Haddehane Hattı Alanından Görünüm...25 Şekil II.4.7. Kurulması Planlanan Boyama Hattı Alanından Görünüm...26 Şekil II.4.8. Geçici Atık Depolama Alanından Görünüm...26 Şekil II.4.9. Proje Alanı ve Arslanbey OSB Sınırlarını Gösteren Uydu Görüntüsü...27 Şekil II Proje Alanı Çevresini Gösterir Uydu Görüntüsü...28 Şekil III.1.1. Proje Alanı ve Çevresine Ait Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesit...30 Şekil III.2.b.1. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası...33 Şekil III.2.b.2. İzmit İli Depremsellik Haritası...33 Şekil III.2.b.3. İzmit İli ve Çevresi Büyüklükleri 4 ve Üzeri (M 4) Olan Depremler...35 Şekil III.2.b.4. Proje Alanı ve Çevresi Diri Fay Haritası...36 Şekil III.2.b.5. Proje Alanı ve Çevresi Büyük Ölçekli Diri Fay Haritası...37 Şekil III.3.1. Proje Alanı ve Çevresi Mevcut Su Kullanım Durumu, Planlanan ve Mevcut Sulama Tesisleri...38 Şekil III.5.1. Faaliyet Alanın Grid Kareleme Sistemindeki Yeri...40 Şekil III.5.2. Türkiye deki Fitocoğrafik Bölgeler ve Anadolu Diyagonali (Çaprazı)...41 Şekil III.5.3. Fitocoğrafya Spektrumu...43 Şekil III.5.4. IUCN Kategorileri Arasındaki İlişkiler...46 vi

11 Şekil III.6.1. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Aylık Yerel Basınç Değerleri Grafiği...53 Şekil III.6.2. Kocaeli Meteoroloji İstasyonundan Elde Edilen Aylık Sıcaklık Dağılımları Grafiği...54 Şekil III.6.3. Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Verilerine Ait Yağış Değerleri Grafiği...55 Şekil III.6.4. En Düşük ve Ortalama Nispi Nem Verilerinin Grafiksel Gösterimi...56 Şekil III.6.5. Buharlaşma Verilerinin Grafiksel Gösterimi...57 Şekil III.6.6. Kar Yağışlı Günler, Kar Örtülü Günler ve Sisli Günler Sayısı Grafiği...58 Şekil III.6.7. Dolulu Günler, Kırağılı Günler Ve Orajlı Günler Sayısı Ortalaması Grafiği...58 Şekil III.6.8. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği...59 Şekil III.6.9. Ortalama Rüzgar Hızı ve Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği...60 Şekil III Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Grafiği...60 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı...61 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Rüzgârın Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı...62 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramı...63 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramı...64 Şekil III Kocaeli Meteoroloji İstasyonu na Ait 2006 Yılı ve Uzun Yıllar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı...65 Şekil III.9.1. Proje Alanı, Korunan Alanlar ve Uzaklıkları...73 Şekil IV.7.1. Kocaeli Meteoroloji İstasyonu na Ait 2006 Yılı ve Uzun Yıllar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı...87 Şekil IV.8.1. Emisyon Noktalarının Gösterildiği Vaziyet Planı...91 Şekil IV.8.2. Temizleme Hattı Scruber Sistemi...92 Şekil IV.8.3. Haddeleme Ünitesi Filtrasyon Sistemi...93 Şekil IV Tesis Alanı Çevresi Ulaşım Yollarını Gösterir Uydu Görüntüsü Şekil IV D-100 Karayolunun Proje Alanını Kapsayan Bölümündeki Trafik Yükü vii

12 Ek-1 Resmi Yazılar ve Dökümanlar 1.1. ÇED Olumlu Belgesi 1.2. Tapu Senedi 1.3. Yapı Kullanma İzin Belgeleri 1.4. Tesise Ait İşletme Belgesi 1.5. Tesise Ait Kapasite Raporu EKLER DİZİNİ 1.6. Su İhtiyacının İSU Şebeke Hattından Karşılandığını Gösterir Yazı ve İSU Genel Müdürlüğü İle Yapılan Su Abonman Sözleşmesi 1.7. Atıksu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 1.8. Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Sözleşmeleri ve Ulusal Atık Taşıma Formları 1.9. Kontamine Atık Sözleşmesi ve Ulusal Atık Taşıma Formları Tıbbi Atık Sözleşmesi Ambalaj Atığı Sözleşmeleri Elektrikli-Elektronik Atık ve Atık Akü Sözleşmesi ve Ulusal Atık Taşıma Formları Ek-2 Yer Bulduru Haritası EK-3 Proje Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejand ve Plan Hükümleri Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Proje Alanını Gösterir 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Proje Alanını Gösterir 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Proje Alanı 1/ Ölçekli Nazım İmar Planı 1/5.000 Ölçekli Kocaeli-Arslanbey OSB Nazım İmar Planı 1/1.000 Ölçekli Mevzii Uygulama İmar Planları Proje Alanına Ait 1/1.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek-10 Akustik Rapor Ek-11 Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi İş Akım Şeması Ek-12 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Verileri (10 Sayfa) Ek-13 Emisyon Ölçüm Raporu EK-14 Hava Dağılım Modelleme Dökümanları CO Model Çıktıları ve Model Dağılım Profilini Gösterir Haritalar PM Model Çıktıları ve Model Dağılım Profilini Gösterir Haritalar NOx Model Çıktıları ve Model Dağılım Profilini Gösterir Haritalar Ek-15 Acil Durum Eylem Planı viii

13 BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI

14 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1. Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Arslanbey Beldesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yaklaşık ,28 m 2 lik tapulu alanda 170 nolu ada ve 1 nolu parselde yaklaşık m 2 kapalı alanda üretimini gerçekleştirmektedir (Bkz. Ek-1.2). Söz konusu tesiste gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak tarihinde ÇED Olumlu kararı alınarak kapasite artışına gidilmiştir (Bkz. Ek-1.1 Resmi Yazılar ve Dokümanlar). Toplam m 2 kapalı alanda üretimini gerçekleştiren Haddehane Tesisinde mevcut kapalı alanlar kullanılarak Haddehane Tesisi Kapasite Artışı Entegre Projesi nin tesis edilmesi planlanmaktadır. Haddeleme işlemi; kütük çeliklerin otomotiv, inşaat, demiryolu, gemi yapımı, tarım alet ve makineleri, beyaz eşya, savunma vb. sanayi gruplarında kullanılabilir duruma getirilmesi için, parça kalınlığının ve şeklinin karşılıklı dönen iki merdane tarafından uygulanan basınç kuvveti ile şekillendirilmesi işlemidir. Tarih boyunca sanayileşmede, temel bir enstrüman olarak görülen ve endüstrinin tüm dallarında girdi olarak kullanılan demir-çelik sektöründeki gelişmeler, ekonomik, siyasal ve sosyal yapılar üzerinde etkili olmuştur. Ülkelerin ekonomik gelişmesinde bir ölçüt olarak kabul edilen demir-çelik ürünleri, üretim ve tüketim düzeyi günümüzde de önemini korumakta, ara malı ve yatırım malı sanayilerinin temel girdisi durumundadır. Bir çok sanayi koluna hammadde girdisi sağlayan demir-çelik sanayisinde kütük çelik üretim tesislerinden hammadde olarak çıkan kütük çeliklerin, sanayi kollarına göre ihtiyaç dahilinde belli şekil ve ölçütlere getirilmesi bir zorunluluktur. Türkiye yassı mamul üretim sektöründe son teknolojilerle üretim yapan üç firmadan birisi olan Tezcan, 1983 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi''nde Galva-1 fabrikası ile sektöre adımını atmıştır. Ülkemizin yassı mamule olan yoğun talebine paralel olarak gelişimini devam ettiren TEZCAN, 2000 yılında teknolojisini tamamen yenileyerek ve dünya üzerindeki sendzimir metodu olarak da bilinen son teknolojiyi ülkemize ilk olarak getirerek sektörde bir çığır açmıştır. Galvanizli sac üretim hattı için gereksinim duyduğu hammaddesini, sıcak haddelenmiş sacların asitle temizlenmesi ve ardından soğuk haddelenmesi ile kendisi üretmeye başlayan TEZCAN, 2006 yılı başlarında devreye alınan tav fırınları ile birlikte soğuk sac satışlarına da başlamıştır. İşletmeye aldığı soğuk haddelerdeki tavlama hatlarında günümüz teknolojisinin en üst düzeyi olan hidrojen gazı ile tavlama (HICON/H 2 ) yöntemini kullandığından dolayı, bu tarz çan tipi tavlama hatlarında gerçekleştirilen tavlama işlemleri, başka gaz karışımları kullanan hatlarda yapılan tavlama işlemlerine göre, yarı yarıya daha çabuk gerçekleşmekte ve daha iyi yüzey kaliteleri elde edilebilmektedir. TEZCAN GALVANİZ, beyaz eşya sektörü başta olmak üzere birçok sektörün soğuk sac ihtiyaçlarını kendi üretimleriyle karşılamaktadır. TEZCAN GALVANİZ, mevcut üretiminde yaptığı kapasite artışı ile daha da güçlenerek; ürün yelpazesi, kalitesi ve servis hızıyla üretimine devam etmektedir. 1

15 Tesiste hammadde olarak kullanılan Sıcak Rulo Sac (HR), yurt içinden Erdemir ve İsdemir, yurt dışından Nlmk (Rusya), Arcelor (Romanya) firmalarından sağlanmaktadır. Demir çelik ürünleri dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları sanayinin ana girdisidir. Bu nedenle, bir ülkenin demir çelik ürün tüketim düzeyi, o ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Ekonomileri güçlü ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde demir çelik tüketimi sürekli artmakta ve tüketim hızını karşılayabilecek üretim kapasiteleri oluşturulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplam demir çelik üretimi ve tüketimi içerisinde yassı çelik ürünün payının, gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olması çelik tüketimi ile kalkınmışlık düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Dünya Çelik Derneği (World Steel Association) verilerine göre, ham çelik üretimi 2010 yılının tamamında %15 oranında artışla 1 milyar 229 milyon tondan, 1 milyar 413 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye deki duruma bakıldığında, 2010 yılının tamamında % 15,2 oranında artışla 29,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirilmiştir yılı ham çelik üretimi sıralamalarına bakıldığında ilk üç sıralamada Çin (626 milyon ton), Japonya (109 milyon ton) ve ABD (80 milyon ton) yer almaktadır. 29,1 milyon ton üretim kapasitesi ile birlikte Türkiye 2010 yılı ham çelik üretiminde 10. sırada yer almıştır yılında ham çelik üretimini, 2009 yılındaki 25,3 milyon seviyesinden % 15,2 artışla, 29,1 milyon tona yükselten Türkiye nin yassı ürünlere yönelik ham çelik üretimi, yeni kapasitelerin üretimlerini arttırmalarının da katkısıyla %51,2 oranında artışla, 4,78 milyon tondan 7,23 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye, 40 yıl önce 1,2 milyon ton (Mt) Ham Çelik üretimi ile Dünya Çelik Üretiminde 38. sırada iken, yaptığı yatırımlarla; 1990 yılında 20. sıraya, 2005 yılında 11. sıraya, 2009 yılında 10.sıraya yükselerek, 20 yılda üretimini 3 kat üzerinde artıran 3. ülke olmuştur. Halen Türkiye de kişi başına ham çelik tüketimi 390 kg seviyelerinde olup, Türkiye nin Gelişmiş Ülkeler seviyesine ulaşması için kişi başına Ham Çelik Tüketiminin 600 kg a ulaşması gerekmektedir. Tablo I.1.1. Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması Kaynak: WSA(World Steel Association) 2

16 Yassı çelik ürünleri dört ana ürün grubu altında ele alınmaktadır. Bu ana gruplar; levha, sıcak haddelenmiş ürünler, soğuk haddelenmiş ürünler ve kaplamalı ürünlerden (teneke, galvaniz, galvalum, galfan, boya kaplanmış ürünler) oluşmaktadır. Yassı çelik sektörünün en önemli sorunu üretim kapasitelerinin yetersizliğidir. Türkiye ham çelik kapasitesinin %15 i, üretim miktarının ise %18 i yassı çelik üretimine yönelik iken son yıllarda yapılan yatırımlarla üretimin % 25 i yassı çelik üretimine yönelik hale getirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 60 yassı çelik üretimi şeklinde olup Türkiye nin gelişmişlik düzeyine ulaşması için bu oranın % 60 seviyelerine çıkmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkede üretilen yassı çelik ile talebin yaklaşık yarısı karşılanabilmekte, kalanı ise ithal edilmektedir. Dolayısıyla yeni kapasiteler yaratmak için çeşitli projeler üretilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Türkiye nin içinde bulunduğu şartlarda yeterli sermaye, yetişmiş insan gücü ve sürekli güvenilir iç pazar ve kolay ulaşılabilir komşu ülke pazarları mevcuttur. Planlanan proje kapsamında ÇED Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek üzere verimlilik artışının sağlanması noktasında ilave üniteler tesis edilmesi ve ekipmanların modernizasyonuna yönelik çalışmaların yapılması için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesi 4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler: c) Haddehaneler ( ton/yıl ve üzeri), madde hükümleri gereğince bu rapor hazırlanmıştır. Haddehane Tesisinde mevcut durumda faaliyette olan ünitelere ek olarak, bir adet haddeleme ünitesi, bir adet sürekli boya hattı, bir adet yüzey temizleme hattı ve 2 adet tav fırını ilave edilecek olup, başta asit geri kazanım (ARP) hattı, hidrojen üretim ünitesi olmak üzere tesis içerisindeki ünitelerde iyileştirme (modernizasyon) çalışmaları yapılarak kapasite artışı yapılacaktır. Yapılacak kapasite artışı sonrası ürün miktarı yaklaşık olarak ton/yıl artacaktır (Bkz. Bölüm I.2). Planlanan kapasite artışı ve modernizasyon çalışmalarının 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, projenin toplam yatırım bedeli, TL olarak öngörülmektedir. Mevcut durumda tesiste yaklaşık 300 kişi çalışmakta olup, bu sayı kapasite artışı sonrası yaklaşık 350 kişi olacaktır. Proje kapsamında tesis, 3 vardiya halinde günde 24 saat ve yılda 300 gün çalışacak olup, projenin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Bu sürenin sonunda günün ekonomik ve sosyal koşulları gereğince uzatılabilecektir. I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin ve yardımcı ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Kapasite artışı ve modernizasyon çalışmaları yapılacak Haddehane Tesisi içerisinde mevcut durumda yer alan tüm proseslerinin şematik gösterimi Şekil I.2.1 de verilmiştir. 3

17 Şekil I.2.1. Haddehane Tesisi Proseslerinin Şematik Gösterilişi 4

18 Tezcan Galvanizli Haddehane Tesisi proseslerinin mevcut kapasiteleri ve proje kapsamında yapılacak kapasite artışı sonrası kapasitelerini gösterir şekil ise aşağıda verilmiştir. Hammadde Yüzey Temizleme ton/yıl (Toplam ton/yıl) ton/yıl Soğuk Hadde ton/yıl Soğuk Hadde ton/yıl Soğuk Hadde ton/yıl Yüzey Temizleme ton/yıl Galvaniz ton/yıl Galvaniz ton/yıl Tavlama Hattı 6 adet Soğutma Çanı 5 adet Tav Fırını + 2 adet Tav Fırını (Toplam 7 adet Tav Fırını) Boya Hattı ton/yıl Boya Hattı ton/yıl Temper Hattı ton/yıl ÜRÜN ÜRÜN ton/yıl ton/yıl Şekil I.2.2. Haddehane Tesisi Proseslerinin Mevcut ve Planlanan Kapasiteleri Yukarıda yer alan şekilden de görüldüğü gibi proje kapsamında yapılacak kapasite artışı sonrası ürün miktarı yaklaşık olarak ton/yıl artacaktır. Yüzey Temizleme Hattı ve Tavlama Hattı prosesleri tesiste elde edilen ürün miktarına değil, ürünün kalitesine katkıda bulunmaktadır. Tesise ait 2011 yılı kapasite raporu Ek-1.5 te sunulmuştur. Proje kapsamında yer alan ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştiği, kapasiteleri ise aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. 5

19 a) Sıcak Rulo Yüzey Temizleme Hattı Şekil I.2.3. Sıcak Rulo Yüzey Temizleme Hattından Görünüm Sıcak haddelenmiş bobinler, temizleme hattında oksitli yüzeyleri temizlenerek haddelenmeye hazır hale getirilirler. Yüzey temizleme işlemi hidroklorik asit (HCl) ile yapılır. Hattan çıkan ürün asitle temizlenmiş sıcak sac olarak adlandırılır. Ticari adı RP veya HRP dir. Ön yıkama banyolarında yağı ve kiri alınan sıcak sac, daha sonra asit banyolarından geçer. Bu işlemin ardından sıcak sac, durulama banyolarından, kurutma, kenar kesme ve yağlama ünitelerinden geçerek rulo olarak sarılır. Temizlenmiş sıcak sac, bu haliyle satılabilir ya da soğuk haddelere gönderilerek inceltilebilir. Asitleme işleminde kullanılan hidroklorik asit, doğaya herhangi bir zarar vermemesi için asit renerasyon ünitesi (ARP) tarafından temiz aside dönüştürülerek tekrar kullanılır hale gelmektedir. Temizleme hattının ana işlevi, soğuk haddehane ünitesine hammadde üretmektir. Sıcak rulo temizleme hattının üretim kapasitesi ve ürün özellikleriyle ilgili bilgiler Tablo I.2.1 de verilmiştir. 6

20 Tablo I.2.1. Yüzey Temizleme Hattı Ürün Özellikleri ve Üretim Kapasitesi Mevcut Yüzey Temizleme Hattı Planlanan Yüzey Temizleme Hattı Ürün Kalınlığı 1,50 4,50 mm 1,50 4,50 mm Maksimum Genişlik 1550 mm 1550 mm Üretim Hızı 150 m/dakika 150 m/dakika Maksimum Rulo Ağırlığı 25 ton 25 ton Üretim Kapasitesi ton/yıl ton/yıl ton/yıl Planlanan proje kapsamında mevcut durumda işletilen yüzey temizleme hattında iyileştirme yapılacak olup, hattın kapasitesi ton/yıl olacak şekilde yaklaşık %20 arttırılacaktır. Ayrıca kapasite artışı projesi kapsamında yaklaşık ton/yıl kapasiteli bir adet yüzey temizleme hattı kurulacaktır. Yüzey temizleme hattında amaç, ürün kalitesini arttırmak olduğundan söz konusu ünitede yapılacak kapasite artışı, elde edilecek nihai ürün kapasitesine etki etmeyecektir. b) Soğuk Haddehane Hattı Şekil I.2.4. Soğuk Haddehane Hattından Genel Görünümler Soğuk Haddehane Hatları, 25 ton ağırlığına kadar olan 1,50 mm ile 4,50 mm kalınlık ağırlığındaki asitle temizlenmiş sıcak haddelenmiş bobinlerin, 0.25 ile 2 mm kalınlıklara kadar haddelenerek inceltildiği üretim hatlarıdır. Haddelerden çıkan tam sert (Full Hard) bobinler, galvaniz ve tav fırınlarının hammaddesini oluşturmaktadırlar. Hat Ekipmanları Yüzey Şekil Düzelticisi (Stressometer): Hadde soğutma yağı sıvı miktarını, destek merdane baskı kuvvetini ve iş merdanelerinin ekstra bükülme oranını otomatik ayarlayarak, ürün yüzey düzgünlüğünü sağlar. 7

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

YÜZEY TEMİZLEME, SOĞUK HADDELEME, GALVANİZ, BOYAMA VE ÇELİK SERVİS TESİSİ PROJESİ

YÜZEY TEMİZLEME, SOĞUK HADDELEME, GALVANİZ, BOYAMA VE ÇELİK SERVİS TESİSİ PROJESİ TEZCAN GALVANİZLİ YAPI TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BARIŞ ÇEVRE VE SİSTEM DANIŞMANLIĞI İLAÇ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü,

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü, Hakkımızda VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerden levha ve rulo üretmek amacıyla 2006 yılında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. VIG Metal faaliyetlerine dünya da ilk kez

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ERDEMİR 4 NOLU SLAB ISITMA FIRINI: SEVİYE 2 ISI OPTİMİZASYON SİSTEMLİ YÜRÜYEN TABANLI DİJİTAL FIRIN Vedat BEKTAŞ 1, Ercan ARI 2, 1 Ereğli

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SELİM SÜLEYMAN ÖZDEN 20059275 NOLU IV. GRUP KUVARSİT OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ İLE KUVARS KUMU OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ Serpil Çimen Teknik İşler Direktörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 15 Ocak 2014 WOW Kongre Merkezi -İstanbul Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (mmt)

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA İLİ, AYAŞ İLÇESİ,

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ Ek 2 ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI PROBLEM TANIMI KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ 1. Giriş Türk kömür rezervlerinden metanol üretimi Kömürden metanol üretimi,

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ KIRIKKALE-KAYSERİ KARAYOLU 7.KM

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ KIRIKKALE-KAYSERİ KARAYOLU 7.KM ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİKHANE VE MONOBLOK TEKERLEK ÜRETİM TESİSİ PROJESİ [Endüstriyel Atık (Cüruf-Tufal) Depolama Alanı Dahil] ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ KIRIKKALE-KAYSERİ

Detaylı

ERDEMİR. Temiz Çelik Kalite Çemberi

ERDEMİR. Temiz Çelik Kalite Çemberi ERDEMİR Temiz Çelik Kalite Çemberi İçerik Hata Kaynaklarının Belirlenmesi İyileştirme Konusunun Belirlenmesi Problemin Analizi Çözüm İçin Yapılan Çalışmalar Çalışmaların Değerlendirilmesi Sonuç Yaygınlaştırma

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖLORMANI

Detaylı

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Çelikhane Gazı Kazanım ve Kullanımının Artırılması Projesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Sunum Akışı Erdemir de Enerji, Proses

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK

TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK 1 TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK 2 Misyonumuz İleri ve pratik mühendislik çözümleri sunmak, Müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmetler vermek, Sektöre hitap eden yeni teknolojik ürünler geliştirmek, Kaliteli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

20062066 RUHSAT NO LU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU ANKARA İLİ, POLATLI İLÇESİ, KARAKUYU KÖYÜ

20062066 RUHSAT NO LU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU ANKARA İLİ, POLATLI İLÇESİ, KARAKUYU KÖYÜ TAMTAŞ YAPI MALZEMELERİ 20062066 RUHSAT NO LU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU ANKARA İLİ, POLATLI İLÇESİ, KARAKUYU KÖYÜ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4 ÇANKAYA

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

Atık/Hurda Demir & Metal Tam Entegre Geri Dönüşüm Tesisi Fabrikası Demir Boru Profil Üretimi

Atık/Hurda Demir & Metal Tam Entegre Geri Dönüşüm Tesisi Fabrikası Demir Boru Profil Üretimi Atık/Hurda Demir & Metal Tam Entegre Geri Dönüşüm Tesisi Fabrikası Demir Boru Profil Üretimi Demir Çelik hurdaları atıl olarak her yerde bulunmaktadır ve oksidasyon sebebiyle de yok olmaktadır. Bu atıl

Detaylı

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş.

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş. 20068693 Ruhsat No lu II. Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ÇED RAPORU SAKARYA İLİ, FERİZLİ İLÇESİ, AKÇUKUR KÖYÜ AKÇEV MÜH. DAN. MAD. ÇEV. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Bilindiği gibi, demir ve alaşımları bir çok alanda kullanılan malzemelerdir. Kullanım

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı