GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi."

Transkript

1

2 GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA BAYBURT DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. b) tarih ve 2015 / 01 sayılı İl Genel Meclis Kararı D E N E T İ M K O M İ S Y O N U : Başkan Başkan V Üyeler : Ömer ŞEN : Süleyman AĞIN : Hicabi KURTULMUŞ,Ahmet ARSLAN,H.Yaşar BİLGEOĞLU D E N E T İ M T A R İ H İ : tarihleri arası. B A Ş L A N G I Ç : Denetim komisyonumuz 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi gereğince,il Genel Meclisinin tarih ve 2015 / 01 sayılı kararı ile oluşmuş olup, günü görevine başlamıştır.denetim komisyonumuz İl Özel İdaresi ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Özel İdarelerimizin 2014 yılı Gelir-Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi sırasında ekteki hususlar tespit edilmiştir. 1- DENETİMİN AMACI : Denetim komisyonumuzun amacı, İl Özel İdaremizin ilgili kanun ve yasal mevzuatlar Çerçevesinde kendisine erilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, tahsis edilen yetki ve bütçesini en iyi şekilde kullanıyor mu sorusunun cevabını ararken elde ettiği tespitlerinin ışığında bir sonraki yıla ait mali ve idari portresinin daha iyi olmasına katkıda bulunabilmek olmuştur. 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: Denetim Komisyonu, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm mevzuat ile bağlı olmakla birlikte birincil mevzuat olarak aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürmüştür s. İl Özel İdaresi Kanunu 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 4734 s. Kamu ihale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2286 s. Devlet İhale Kanunu 657 s. Devlet Memurları Kanunu

3 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun Taşınır Mal Yönetmeliği İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hk. Yön. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3- DENETİMİN KAPSAMI : Öncelikle 2014 yılı gelir ve gider kesin hesabı, yıllık mizan,, gerek birim müdürlerinin gerekse diğer yetkililerin ilgili hususlarda bilgilerine başvurulmuştur. Denetim işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürülmüş, gerektiğinde detaylı incelemeye girilmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve incelemek suretiyle hizmetin veya yatırımın yapıldığı yerlerde dış denetim de yapılmıştır. Meclisimiz adına bu görevi yaparken, denetim kapsamımızın daha ziyade genel bir bakış açısı ile ifade bulmasını ve İl Özel İdaremizin kaynaklarını daha doğru kullanmasını, üstlenmiş olduğu misyonunu tam olarak yerine getirmesini, çalışmalarıyla ilgili halkımızı yeteri kadar bilgilendirmesini,kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına hassasiyet gösterip, denetim sonucu tespit edilen hususlar ile ilgili tenkit ve teklifler, raporda birim müdürlükleri ölçeğinde yapılan incelemeler ile birlikte kanaat olarak belirtilmiş, Tespit ve Öneriler başlığı altında topluca rapor özeti şeklinde sunulmuştur. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME NETİCESİNDE; İl Özel İdare binamızın veznesi olmadığından tahsildar eliyle tahsilat yapılamadığından kasa hesabı çalıştırılmamaktadır. Kasa bakiyesi bulunmamaktadır mali yılı sonu İtibarîyle banka hesapları; İL SİNİN TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU CARİ HESAPLAR BANKA ADI DEVİR ( MİKTAR ) VADELİ HESAPLAR T.C.ZİRAAT BANKASI ,60 T.VAKIFLAR BANKASI 982,18 T.HALK BANKASI T.C.ZİRAAT BANKASI ,46 T.VAKIFLAR BANKASI ,13 T.HALK BANKASI ,70 TOPLAM ,07

4 İl Özel İdaresi hesaplarında yapılan incelemede değerli kâğıt olarak ,86.TL lik teminat mektubunun var olduğu, bu mektupların özel idare Muhasebe bürosunda çelik kasada kıymetli evrak olarak tamamının muhafaza edildiği, 1543 adet ödeme emri yapıldığı, 820 adet teslimat müzekkeresi ile İl Özel İdaresine para akışı yapıldığı görülmüştür yılı İl Özel İdare Bütçesi ,00.- TL olup, gelir gider denk olarak hazırlandığı, 2013 yılından devreden ,92.- TL ödenek olup, 2014 yılı 12. ay sonu itibarıyla ek ödenek olarak eklenen ,92.- TL, birlikte toplam ,84.- TL olarak gerçekleşmiş.2014 mali yılı sonu itibarıyla ,96.-TL harcama yapıldığı,harcanamayan ve aktarılan ,02.- TL ödeneğin ,86.-TL si iptal edilmiş olup, 2015 yılına ,02.- TL ödenek devredildiği,bu harcamalara karşı toplam ,49.- TL gelir kaydedilmiş olduğu,bu gelirlerin 2014 sonu itibarıyla toplamı, a)vergi Gelirleri b)teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri c)alınan Bağış ve Yardımlar d)diğer Gelirler ,09.- TL ,73.- TL ,50.-TL ,22.- TL TOPLAM ,49.- TL olduğu mizan üzerinde yapılan tetkikten anlaşılmıştır mali yılında İl Özel İdaresinin personel giderleri,cari,yatırım ve transfer giderleri için 2013 yılından devreden ve bütçe ile verilen ödeneklerle birlikte toplam ,96.- TL sinin, a-personel Giderleri b-sosyal Güvenlik Kurumları Devlet yardımı c-cari Harcamalar d-cari Transferler e-sermaye Giderleri f-sermaye Transfer ,40.-TL ,70.- TL ,78.- TL ,53.- TL ,39.-TL ,07.- TL TOPLAM = ,96.- TL olduğu görülmüştür.

5 Vilayetler Hizmet Birliğine İl Özel İdare Bütçesinden %1 oranındaki pay tutarı ,27. TL'nin ödenmiş olduğu, Yine 2014 mali yılı Kalkınma Ajanslarına ,27.TL, Erzurum-Erzincan-Bayburt Kalkınma Birliğine ,00 TL ödemede bulunulduğu, 2014 mali yılında yıl sonu itibarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım faslından toplam ,00.TL İlimiz Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren bu birliklere yardım olarak verildiği, 2012 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR 1- Merkez ,00 TL 2 - Aydıntepe ,00 TL 3 - Demirözü ,00 TL TOPLAM ,00 TL 2014 MALİ YILINDA MERKEZ-AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ KÖYLERİMİZ YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR KÖYÜN ADI HANE NO İLÇESİ YARDIM AMACI MİKTARI KARAR NO A.KIŞLAK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. A.PINARLI MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 59 No'lu Enc.Kar. AKÇAKUZU 23 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AYDINCIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ASLANDEDE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ALIÇLIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 56 No'lu Enc.kar BAYIRTEPE 45 MERKEZ İMAMEVİ PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BAŞÇIMAĞIL MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALCA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALLIKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRBAĞ 60 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRYOLU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRÖZÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. DARICA 90 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar.

6 DAĞTARLA MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DEMİRIŞIK 15 MERKEZ OKUL BİN KÖY KONAĞINA DÖN ,00 24 no'lu Enc.Kar. DÖVMEKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GENÇOSMAN 70 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜZELCE 26 MERKEZ YAPIMI DEVAM EDEN CAMİİ İNŞ ,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜNEDOĞRU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. GÖKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TAHT MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. HEYBETTEPE MERKEZ CAMİ OTURMA ODASI ONR ,00 24 no'lu Enc.Kar. KARŞIGEÇİT 53 MERKEZ ÇOBAN EVİ YAPIM İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KAVACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOÇBAYIR 37 MERKEZ KÖY KONAĞI ÇATI ONR 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOPUZ 29 MERKEZ WC VE MUH.KÖY PROJESİ ONR ,00 24 no'lu Enc.Kar. KOZLUK MERKEZ KÖY ÇEVRE DÜZ.İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KONURSU MERKEZ KÖY PROJESİ İÇİN 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KIRKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 09 No'lu Enc.Kar KİTRE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 56 No'lu Enc.kar MASAT 230 MERKEZ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. MUTLU 150 MERKEZ ÇOBANEVİ,WC ONR.İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. NİŞANTAŞI 70 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. KARLICA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar POLATLI 28 MERKEZ SANCAKTEPE 80 MERKEZ İÇME SUYU DEPO FAYANS İŞİ İMAMEVİ VE KÖY PROJE İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar ,00 24 no'lu Enc.Kar. SOĞUKGÖZE 22 MERKEZ HAYVAN SULAK YAPIMI 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar.

7 TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar ÜZERGİLİ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANIKÇAM MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. YERLİCE 17 MERKEZ YERLİCE 17 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar ,00 59 No'lu Enc.Kar. YEDİGÖZELER MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. AKYAKA D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATALÇEŞME 55 D.ÖZÜ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRÖZÜ 52 D.ÖZÜ DUVAR YAPIM İŞİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİMENTEPE 18 D.ÖZÜ KÖY PROJESİ İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMTEPE D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KARAYAŞMAK 17 D.ÖZÜ YEMEKHANE YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SERENLİ 50 D.ÖZÜ KANALİZASYON ONR İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. OTLUKBELİ 22 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.DİKMETAŞ 45 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIMI 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ALACA 46 A.TEPE WC I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AKBULUT A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATIKSU 204 A.TEPE CAMİİ,KÖY KONAĞI ONR 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMLİK A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DUMLU A.TEPE KÖY ODASI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. PINARGÖZÜ 86 A.TEPE KÖY KONAĞI I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SIRATAŞLAR 71 A.TEPE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANOBA 22 A.TEPE KÖY KONAĞI I İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.KIRZI 205 A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. TOPLAM , Mali yılında köy yardımlarına ,00.TL ödenek ayrılmış olup yıl sonu itibarıyla bu ödenekten ,00.TL harcamada bulunulmuştur.

8 Özel İdaresine ait hazır nakitlerin değerlendirilmesi açısından ve İl Özel idaresi bütçesine gelir kazandırılması açısından vadeli hesapların açıldığı görülmüştür.bu vadeli hesaplara ait tüm iş ve işlemler muhasebe birimince yapılmakta olup, 2014 mali yılında kullanılan vadeli hesapların ayrı, ayrı dosyalar halinde muhafaza edildiği vadesi dolanların sürelerinin nizami takip edildiği vadesi dolanlarda nakit ihtiyacına göre hesapların yenilendiği veya vadesiz hesaba aktarılmak üzere kullanıldığı, İl özel idaresi muhasebe müdürlüğüne ait ödeme evrakları üzerinde yapılan incelemede ödeme belgelerinin kanunun ve nizamlara muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olduğu,ödeme belgelerinin Muhasebe biriminde bir asıl bir suret olarak saklandığı, 2014 Mali yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı tarafından malî denetiminin yapıldığı, Yapılan tüm ödemelerin çek ve banka talimatı ile yapıldığı tüm yapılan ödemelerin, defter kayıtlarına uygun olduğu, tüm defter kayıtlarının bilgisayar ortamında tanzim edildiği ve yılları itibariyle düzenli bir şekilde saklandığı görülmüştür. İl özel İdaresinin gayrimenkul varlıkları listesinden yapılan inceleme sonucu, Gayrimenkul varlıkları listesi aşağıya çıkarılmıştır. İL Sİ MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ: SIRA CİNSİ MEVKİİ ADA PARSEL M2 LOJMAN ve İŞYERİ SAYISI 1 Mesken Merkez Vali konağı Mesken Aydıntepe Kaymakam evi Mesken Demirözü Kaymakam evi Mesken Özel İdare Personel lojmanı a Mesken Eski kaymakam evi 1 5 Hizm. Binası Özel İdare işhanı Arsa TuzcuzadeMahallesi a Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,36 1 b Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,27 c Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,27 1

9 d Hizm Binası Özel İdare İşhanı 3 Kat Büro Mesken Aydıntepe Öz. İd. Lojmanı Müşterek Mesken Demirözü Öz. İd. Lojmanı Müşterek İş yeri Demirözü Öz. İd. Dükkân Müşterek Otel Merkez Bayburt Oteli Otel Kop Kayak Evi Mesken Örnek Bayburt Evi Tesis Kop Alabalık Tesisi Tarla Gümüşsu-Almuşka yolu Eski Köy Hiz.Binası a Hizm. Binası Köy Hizmetleri 4 kat b Mesken Lojman 6 kat c Mesken Lojman 6 kat d Tesis Misafirhane 2 kat e Tesis Isı santrali 1 kat f Tesis Atölye 1 kat g Tesis Ambar 1 kat ğ Tesis Akaryakıt 1 kat Şantiye Aydıntepe 1 kat Şantiye Demirözü 1 kat Şantiye Konursu 1 kat Şantiye Aslandede Köyü 1 kat Arsa Aslandede Köyü Mesken Gümüşsu Dinamit Deposu Şantiye Gümüşsu Asfalt Plenti Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii ,47 23 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii ,12 24 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii

10 27 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Kilise Söğütlü Köyü Maşatlık Oruçbeyli Köyü Arsa Taşocağı Köyü Arsa Kemertaş Köyü Kilise yeri Taşkesen Köyü Arsa Kurbanpınar Köyü Tesis Soğanlı yayla evi Hazine 2-kat ASLANDAĞINDA BULUNAN HİSSELİ TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL TAMAMI METRE KARESİ PAYI M2 1 Merkez Bahçecik , ,00 2 Merkez Kilisederesi , ,00 3 Merkez Kilisederesi , ,00 4 Merkez Bahçecik , ,00 5 Merkez Rubalideresi , ,00 6 Merkez Rubalideresi , ,00 7 Merkez Kilisederesi , ,00 8 Merkez Kilisederesi , ,00 9 Merkez Kilisederesi , ,00 10 Merkez Kilisederesi , ,00 11 Merkez Kilisederesi , ,00 12 Merkez Bahçecik , ,00 13 Merkez Çefte kozak , ,00 14 Merkez Rubalideresi , ,00 15 Merkez Kavlık , ,00

11 16 Merkez Kilisederesi , ,00 17 Merkez Rubalideresi , ,00 18 Merkez Rubalideresi , ,00 19 Merkez Çolpanlar , ,00 20 Merkez Kilisederesi , ,00 21 Merkez Kilisederesi , ,00 22 Merkez Kilisederesi , ,00 23 Merkez Bahçecik , ,00 24 Merkez Bahçecik , ,00 25 Merkez Tivsizler , ,00 26 Merkez Tivsizler , ,00 27 Merkez Kilisederesi , ,00 28 Merkez Bahçecik , ,00 29 Merkez Çolpanlar , ,00 TOPLAM , ,00 ASLANDAĞINDA BULUNAN TAM TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Merkez Çolpanlar ,00 2 Merkez Çolpanlar ,00 3 Merkez Kilisederesi ,00 4 Merkez Kilisederesi ,00 5 Merkez Kilisederesi ,00 6 Merkez Kilisederesi ,00 7 Merkez Kilisederesi ,00 8 Merkez Kilisederesi ,00 9 Merkez Kilisederesi ,00 10 Merkez Bahçecik ,00

12 11 Merkez Kilisederesi ,00 12 Merkez Kilisederesi ,00 13 Merkez Kilisederesi ,00 14 Merkez Kilisederesi ,00 15 Merkez Kilisederesi ,00 16 Merkez Kilisederesi ,00 17 Merkez Kilisederesi ,00 18 Merkez Kilisederesi ,00 19 Merkez Kilisederesi ,00 20 Merkez Kilisederesi ,00 21 Merkez Kilisederesi ,00 22 Merkez Kilisederesi ,00 23 Merkez Kilisederesi ,00 24 Merkez Kilisederesi ,00 25 Merkez Bahçecik ,00 26 Merkez Bahçecik ,00 27 Merkez Rubalideresi ,00 28 Merkez Rubalideresi ,00 29 Merkez Kilisederesi ,00 30 Merkez Kilisederesi ,00 31 Merkez Kilisederesi ,00 32 Merkez Kilisederesi ,00 33 Merkez Kilisederesi ,00 34 Merkez Kilisederesi ,00 35 Merkez Kilisederesi ,00 36 Merkez Kilisederesi ,00 37 Merkez Kilisederesi ,00 38 Merkez Kilisederesi ,00 39 Merkez Kilisederesi ,00

13 40 Merkez Kilisederesi ,00 41 Merkez Kilisederesi ,00 42 Merkez Kilisederesi ,00 43 Merkez Kilisederesi ,00 44 Merkez Bahçecik ,00 45 Merkez Bahçecik ,00 46 Merkez Kilisederesi ,00 47 Merkez Kilisederesi ,00 48 Merkez Kilisederesi ,00 49 Merkez Bahçecik ,00 50 Merkez Kilisederesi ,00 51 Merkez Kilisederesi ,00 52 Merkez Kilisederesi ,00 53 Merkez Bahçecik ,00 54 Merkez Bahçecik ,00 55 Merkez Bahçecik ,00 56 Merkez Bahçecik ,00 57 Merkez Bahçecik ,00 58 Merkez Bahçecik ,00 59 Merkez Ruhalideresi ,00 60 Merkez Çolpanlar ,00 TOPLAM ,00 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ HİSSELİ TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL ÖZEL İDARE PAYI M2 TAMAMI M2 1 Kop Kaleboynu , ,26 2 Kop Kaleboynu , ,85

14 3 Kop Kaleboynu , ,84 4 Kop Kaleboynu , ,75 TOPLAM , ,70 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ TAM TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Kop Kaleboynu ,99 2 Kop Kaleboynu ,42 3 Kop Kaleboynu ,14 4 Kop Kaleboynu ,61 5 Kop Kaleboynu ,53 6 Kop Kaleboynu ,98 7 Kop Haydarlar ,97 8 Kop Kayabaşı ,00 9 Kop Kayabaşı ,89 10 Kop Haydarlar ,00 11 Kop Kaleboynu ,59 12 Kop Kaleboynu ,69 13 Kop Kaleboynu ,81 14 Kop Kaleboynu ,02 15 Kop Kaleboynu ,28 16 Kop Kaleboynu ,00

15 17 Kop Kaleboynu ,43 18 Kop Kayabaşı ,00 19 Kop Kaleboynu ,14 20 Kop Kaleboynu ,73 21 Kop Kaleboynu ,68 22 Kop Kaleboynu ,16 23 Kop Kaleboynu ,97 24 Kop Kaleboynu ,90 25 Kop Kaleboynu ,26 26 Kop Kaleboynu ,73 27 Kop Kaleboynu ,80 28 Kop Kaleboynu ,83 29 Kop Kayabaşı ,00 30 Kop Kayabaşı ,11 31 Kop Kaleboynu ,33 32 Kop Kaleboynu ,88 33 Kop Kaleboynu ,13 34 Kop Kaleboynu ,26 35 Kop Kaleboynu ,57 36 Kop Kaleboynu ,45 37 Kop Kaleboynu ,72 38 Kop Kaleboynu ,88 39 Kop Kaleboynu ,59 40 Kop Kaleboynu ,95 TOPLAM ,42

16 İL GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT GAYRİ MENKULLERİN 2012 YILI KİRA GÖSTERGESİ S.NO ADI VE SOYADI DÜK. LOJ. TESİS BÜRO AYLIK KİRA BUL.YER. SÖZ.TARİHİ 1 Ahmet KAYA 1 195, MUHTARLAR DERNEĞİ 1 181, Sinan TÜRKMENLİ 1 645,00 BAYBURT KALE Öncü Hizm.İnş.Ltd ,00 KOP KAYAK E FAZIL DURSUN 1 670,00 ASLAN DAĞI Müntaz GÖRÜCÜ 1 483,50 KOP KÖYÜ Yusuf ODABAŞ 1 183, Ali GÖKAY 1 216, ZİYEDDİN BABACAN 1 216, Mustafa KARACA 1 216, AHMET GÜRBÜZ 1 216, HATİCE ESMER 1 216, MAHMUT BOYACI 1 216, Muharrem PEKMEZCİ 1 216, YUSUF BOYACI 1 216, H.Bahri GAZİOĞLU 1 216, HAKAN CEM ÇORUH 1 216, Servet TÜRKOĞLU 1 216, İSMAİL ÇARPATAN 1 216, İSMET YILDIZ 1 177,55 21 İlhami OCAK 1 177,55 22 ENGİN KAHRAMAN 1 177,55 23 Münevver SARI 1 177,55 24 M.AKİF AKGÜN 1 177,55 25 Erol POLAT 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ Ömer AKTAŞ 1 177,55 KÖY

17 HİZMETLERİ 27 Naci KURT 1 177,55 28 MUSTAFA ÇİMEN 1 177,55 29 SİYAMİ AYDINLI 1 177,55 30 Mehmet DOĞAN 1 177,55 31 Yaşar SARIKAN 1 177,55 32 ÖZKAN ERGENEKON 1 177,55 33 S.İbrahim ÜNLÜ 1 177,55 34 Cemil TUĞRUL 1 177,55 35 Mutlu ADAK 1 177,55 36 Tuncay KILINÇLI 1 177,55 37 İSA ARSLAN 1 177,55 38 Nadim YILDIZ 1 177,55 39 A.Hamit SİLSÜPÜR 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ Erdem AKKOYUNLU 1 177,55 YATILI BÖLGE O Gülsüm ÖZTÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O Fadime AKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE O Ziya AÇIKGÖZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O Ali AKPINAR 1 190,84 YATILI BÖLGE O Cemalettin MEHMETOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O FATİH ÇÖKERDENOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O Gülsüm KÖSE 1 190,84 YATILI BÖLGE O Zübeyde YAZICI 1 190,84 YATILI BÖLGE O Hacı CAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O Nazan TÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O

18 51 Nihan KESTEK 1 190,84 YATILI BÖLGE O MUSTAFA AYGÜN 1 190,84 YATILI BÖLGE O MUSTAFA KARAKOLCU 1 190,84 YATILI BÖLGE O Suat YÜCE 1 190,84 YATILI BÖLGE O Sedef AK 1 190,84 YATILI BÖLGE O Şener KENSOY 1 190,84 YATILI BÖLGE O SELMAN BAYDEMİR 1 190,84 YATILI BÖLGE O Yasin AKYOL 1 190,84 YATILI BÖLGE O Veli BALLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O HASAN DOHMAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O MİKAİL KARABACAK 1 190,84 YATILI BÖLGE O HALİS GÜRBÜZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O MEHMET NARMANLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O Zeynep TEKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE.O Abdullah KÜFEOĞLU ,00 66 Abdullah KÜFEOĞLU ,00 BİRTAT LOKANTASI ÜNİVERSİTE KANTİNİ TOPLAM Ayrıca 2010 Mali Yılında İl Özel İdare tarafından kiraya verilmiş olup,ancak bazı nedenlerle kiralarını alamamış ve 2014 Mali Yılına takipli borç olarak muhasebeleştirilen takipli borç çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır. Mali Yılı Adı ve Soyadı Tesisin Adı Takipli Alacak 2014 Hayri TEKİN Aslandede Köyü (Kum-Çakıl) , Zöhdü BAHADIR Adabaşı Köyü Kum-Çakıl ocağı kirası , Ergin KAHRAMAN Lojman Kirası 325, Resul TOKAY Alabalık Tesisleri , Samet ŞAHİN Zemin Kat.Dükkan Kirası 9.148, Yusuf NAS Özel İdare 5.Kat Çay Ocağı 1.022, Resul TOKAY Alabalık Tesisleri Su bedeli 893, Fazıl DURSUN Aslandağı Sosyal tesis 911,00

19 2014 Hasan KOÇAK Alabalık Tesisi Su Kirası 386, Hüseyin BAYRAM Alabalık Tesisi Su Kirası 1.210, Bedrettin FİDAN Üniversite Sosyal Tesis 7.660, Fazıl DURSUN Aslandağı sosyal Tesis 1.760, Yaşar YILMAZ Kum-Çakıl Ocağı kira Bedeli , Selim YILDIRIM Kum-Çakıl Ocağı Kira Bedeli 31,508, Kenan ÇAKIR Alabalık Tesisi Su Kirası 2.417, Muhammet ŞEKER Gökçedere Beldesi Sosyal Tesis Kirası 2.124, Muhammet Kalhan 1.083, Abdullah KÜFEOĞLU Özel İdare İşhanı zemin Kat Dükkan 8.199, Mümtaz GÖRÜCÜ Alabalık Tesisi Kira Bedeli 483, İlhami OCAK Lojman Kira Bedeli 160,60 Geçmiş Yıllar Yılmaz SAKA Kopkayakevi ,40.- Geçmiş Yıllar Cengiz SARAL Soğanlı Yaylaevi 4.052,00.- TOPLAM , Yılı bütçesinin İl stratejik planına uygun olarak ve izleyen 2 yıl içerisindeki gelir ve gider tahminlerini düzenleyecek şekilde hazırlandığı, harcama programlarının eklendiği, bütçe dışı herhangi bir harcamanın olmadığı, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcandığı, 2014 yılı bütçe taslağının EYLÜL 2013 ayı içerisinde Encümene sunulduğu, yönetmeliğin 24. maddesi gereğince tarih ve 47 sayılı,karar ile Encümen tarafından İl Genel Meclisine sunulduğu, İl Genel Meclisimin bütçeyi Kasım ayı toplantısında İl,Encümeninden geldiği şekliyle görüşülerek,fonksiyonel Sınıflandırmanın İlk Düzeyinde okunarak kabul red ve çekimser olarak Yönetmelik gereği oylandığı, Bütçenin Fonksiyonel sınıflandırmasının Oy Birliği ve ile kabul edildiği tespit edildiği; İl Genel Meclisi tarih ve 82 sayılı karar ile bütçeyi bağlayarak, 14/12/2007 tarih ve sayılı yazı ile yönetmelik gereği Valilik Makamına sunulduğu görülmüştür.

20 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Servisler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımın müteakip müdürlüğüne bağlı servislerde; 1) Görev personellerin yetki ve sorumlu amiridir. 2) Görevlerin yürütülmesi, koordinasyon ve düzenini sağlamakla görevli ve sorumludur. 3) Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli talebeleri alır. 4) Görevin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar. 5) Birimin istatistikî bilgilerinin, en az ayda bir güncelleşmiş hali ile her an hazır bulundurur. 6) İhtiyaç halinde kurun genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, birim brifing dosyasını hazırlar. 7) Birinde görevli personelin, konular ile ilgili hizmet içi eğitimlerini yapar veya yaptırır. 8) İlgili mevzuata ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisinin Görev ve Yetkileri: İlgili mevzuat hükümleri doğurmuştur; 1) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolarlı ağında bulunan yollar ile köy içi yolların tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize, kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton-kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, 2) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak, 3) Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak, 4) Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak,

21 5) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak, 6) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik levha işaretlerini yapmak veya yaptırmak, 7) İl Özel İdaresi ve programındaki işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak, 8) Servis ile ilgili protokol işleri yapmak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi Görevlilerinin Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımının müteakip; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi görevlisi/ görevlilerden her biri bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili yetkili ve sorumlu olup ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karşı doğrudan sorumludur. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN DENETİM NETİCESİNDE; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde evraklar üzerinde yapılan incelemede evrakların vasıflarına göre dosyalandığı kanun veya nizamlara göre ilgili birim arşivinde saklanarak muhafaza edildiğini Etüt-Proje çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür. AYRILAN TOPLAM ,00 TL. ÖDENEKLERDEN; a) ,00 TL. İl Özel İdaresinden, AYRILAN BU ÖDENEKLERLE; 1) Köy altyapı hizmetleri yol yapımında, 2) Köy altyapı hizmetleri sanat yapısı (menfez ve istinat duvarı) yapımında, Alınan malzemeler Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Asfalt şantiyesinde yılı içerisinde ihtiyaçlar nispetinde tamamen kullanıldığının görüldüğü, 2014 YILI İÇERİSİNDE YİNE; Programları dahilinde köy yollarında 26 Km. stabilize yol, 15 Km. tesviye yol ve 2500 km greyderli bakım yapıldığı görülmüştür. Tesviye Stabilize kaplama Karla Mücadele Greyderli bakım Bakım ve onarım (Yama) 15 Km 26,7 Km Km Km. 127 Km

22 Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 170 köy ve bunlara bağlı 102 yerleşim birimlerindeki toplam nüfusa ulaşım sağladığı, bu yol ağı içerisinde bulunan 1840 Km.lik yolların açılması, onarımı, stabilize ve asfalt onarımlarının yapılıp standartlarla uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapıldığı, Ayrıca ödeneği il özel idaresi tarafından karşılanan aşağıdaki işler yapılmıştır YILI İL Sİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PROĞRAMI (SANAT YAPILARI ) S.NO PROJE ADI İŞİN NEVİ KM GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (KDV HARİÇ) AÇIKLAMA YAPIM ŞEKLİ FİZİKİ GERÇEKLŞEME 1 AKÇAKUZU-KABAÇAYIR- KİTRE-KURBANPINAR- TAŞÇILAR-YAYLAPINAR- YONCALI KÖYLERİ SANAT YAPILARI ,60 TL BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 2 BAYBURT İLİ AYDINTEPE İLÇESİ İNİCİLİ KÖY YOLU SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI ,65 TL DOKAP BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 3 GÜNEYDERE K. ERENLER MAH. SANAT YAPILARI ,00 TL BÜTÇESİNDEN KÖYLÜ DEVLET İŞBİRLİĞİ BİTTİ 4 BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI ,00 TL JANDARMA BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 5 Yeşil Yol Projesi YOL YAPIM İŞİ 6, ,00 TL DOKAP İHALELİ YER TESLİMİ YAPILDI GENEL TOPLAM ,25 TL

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2015 1 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 1- DENETİM AMACI... 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI... 4-5 3- DENETİMİN

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU ve AMBLEMİ Misyonumuz: Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 7 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 8 GENEL BİLGİLER..0 MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BELEDİYENİN GÖREVLERİ...

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı