GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi."

Transkript

1

2 GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA BAYBURT DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. b) tarih ve 2015 / 01 sayılı İl Genel Meclis Kararı D E N E T İ M K O M İ S Y O N U : Başkan Başkan V Üyeler : Ömer ŞEN : Süleyman AĞIN : Hicabi KURTULMUŞ,Ahmet ARSLAN,H.Yaşar BİLGEOĞLU D E N E T İ M T A R İ H İ : tarihleri arası. B A Ş L A N G I Ç : Denetim komisyonumuz 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi gereğince,il Genel Meclisinin tarih ve 2015 / 01 sayılı kararı ile oluşmuş olup, günü görevine başlamıştır.denetim komisyonumuz İl Özel İdaresi ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Özel İdarelerimizin 2014 yılı Gelir-Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi sırasında ekteki hususlar tespit edilmiştir. 1- DENETİMİN AMACI : Denetim komisyonumuzun amacı, İl Özel İdaremizin ilgili kanun ve yasal mevzuatlar Çerçevesinde kendisine erilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, tahsis edilen yetki ve bütçesini en iyi şekilde kullanıyor mu sorusunun cevabını ararken elde ettiği tespitlerinin ışığında bir sonraki yıla ait mali ve idari portresinin daha iyi olmasına katkıda bulunabilmek olmuştur. 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: Denetim Komisyonu, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm mevzuat ile bağlı olmakla birlikte birincil mevzuat olarak aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürmüştür s. İl Özel İdaresi Kanunu 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 4734 s. Kamu ihale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2286 s. Devlet İhale Kanunu 657 s. Devlet Memurları Kanunu

3 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun Taşınır Mal Yönetmeliği İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hk. Yön. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3- DENETİMİN KAPSAMI : Öncelikle 2014 yılı gelir ve gider kesin hesabı, yıllık mizan,, gerek birim müdürlerinin gerekse diğer yetkililerin ilgili hususlarda bilgilerine başvurulmuştur. Denetim işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürülmüş, gerektiğinde detaylı incelemeye girilmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve incelemek suretiyle hizmetin veya yatırımın yapıldığı yerlerde dış denetim de yapılmıştır. Meclisimiz adına bu görevi yaparken, denetim kapsamımızın daha ziyade genel bir bakış açısı ile ifade bulmasını ve İl Özel İdaremizin kaynaklarını daha doğru kullanmasını, üstlenmiş olduğu misyonunu tam olarak yerine getirmesini, çalışmalarıyla ilgili halkımızı yeteri kadar bilgilendirmesini,kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına hassasiyet gösterip, denetim sonucu tespit edilen hususlar ile ilgili tenkit ve teklifler, raporda birim müdürlükleri ölçeğinde yapılan incelemeler ile birlikte kanaat olarak belirtilmiş, Tespit ve Öneriler başlığı altında topluca rapor özeti şeklinde sunulmuştur. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME NETİCESİNDE; İl Özel İdare binamızın veznesi olmadığından tahsildar eliyle tahsilat yapılamadığından kasa hesabı çalıştırılmamaktadır. Kasa bakiyesi bulunmamaktadır mali yılı sonu İtibarîyle banka hesapları; İL SİNİN TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU CARİ HESAPLAR BANKA ADI DEVİR ( MİKTAR ) VADELİ HESAPLAR T.C.ZİRAAT BANKASI ,60 T.VAKIFLAR BANKASI 982,18 T.HALK BANKASI T.C.ZİRAAT BANKASI ,46 T.VAKIFLAR BANKASI ,13 T.HALK BANKASI ,70 TOPLAM ,07

4 İl Özel İdaresi hesaplarında yapılan incelemede değerli kâğıt olarak ,86.TL lik teminat mektubunun var olduğu, bu mektupların özel idare Muhasebe bürosunda çelik kasada kıymetli evrak olarak tamamının muhafaza edildiği, 1543 adet ödeme emri yapıldığı, 820 adet teslimat müzekkeresi ile İl Özel İdaresine para akışı yapıldığı görülmüştür yılı İl Özel İdare Bütçesi ,00.- TL olup, gelir gider denk olarak hazırlandığı, 2013 yılından devreden ,92.- TL ödenek olup, 2014 yılı 12. ay sonu itibarıyla ek ödenek olarak eklenen ,92.- TL, birlikte toplam ,84.- TL olarak gerçekleşmiş.2014 mali yılı sonu itibarıyla ,96.-TL harcama yapıldığı,harcanamayan ve aktarılan ,02.- TL ödeneğin ,86.-TL si iptal edilmiş olup, 2015 yılına ,02.- TL ödenek devredildiği,bu harcamalara karşı toplam ,49.- TL gelir kaydedilmiş olduğu,bu gelirlerin 2014 sonu itibarıyla toplamı, a)vergi Gelirleri b)teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri c)alınan Bağış ve Yardımlar d)diğer Gelirler ,09.- TL ,73.- TL ,50.-TL ,22.- TL TOPLAM ,49.- TL olduğu mizan üzerinde yapılan tetkikten anlaşılmıştır mali yılında İl Özel İdaresinin personel giderleri,cari,yatırım ve transfer giderleri için 2013 yılından devreden ve bütçe ile verilen ödeneklerle birlikte toplam ,96.- TL sinin, a-personel Giderleri b-sosyal Güvenlik Kurumları Devlet yardımı c-cari Harcamalar d-cari Transferler e-sermaye Giderleri f-sermaye Transfer ,40.-TL ,70.- TL ,78.- TL ,53.- TL ,39.-TL ,07.- TL TOPLAM = ,96.- TL olduğu görülmüştür.

5 Vilayetler Hizmet Birliğine İl Özel İdare Bütçesinden %1 oranındaki pay tutarı ,27. TL'nin ödenmiş olduğu, Yine 2014 mali yılı Kalkınma Ajanslarına ,27.TL, Erzurum-Erzincan-Bayburt Kalkınma Birliğine ,00 TL ödemede bulunulduğu, 2014 mali yılında yıl sonu itibarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım faslından toplam ,00.TL İlimiz Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren bu birliklere yardım olarak verildiği, 2012 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR 1- Merkez ,00 TL 2 - Aydıntepe ,00 TL 3 - Demirözü ,00 TL TOPLAM ,00 TL 2014 MALİ YILINDA MERKEZ-AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ KÖYLERİMİZ YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR KÖYÜN ADI HANE NO İLÇESİ YARDIM AMACI MİKTARI KARAR NO A.KIŞLAK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. A.PINARLI MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 59 No'lu Enc.Kar. AKÇAKUZU 23 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AYDINCIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ASLANDEDE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ALIÇLIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 56 No'lu Enc.kar BAYIRTEPE 45 MERKEZ İMAMEVİ PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BAŞÇIMAĞIL MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALCA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALLIKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRBAĞ 60 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRYOLU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRÖZÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. DARICA 90 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar.

6 DAĞTARLA MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DEMİRIŞIK 15 MERKEZ OKUL BİN KÖY KONAĞINA DÖN ,00 24 no'lu Enc.Kar. DÖVMEKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GENÇOSMAN 70 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜZELCE 26 MERKEZ YAPIMI DEVAM EDEN CAMİİ İNŞ ,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜNEDOĞRU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. GÖKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TAHT MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. HEYBETTEPE MERKEZ CAMİ OTURMA ODASI ONR ,00 24 no'lu Enc.Kar. KARŞIGEÇİT 53 MERKEZ ÇOBAN EVİ YAPIM İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KAVACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOÇBAYIR 37 MERKEZ KÖY KONAĞI ÇATI ONR 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOPUZ 29 MERKEZ WC VE MUH.KÖY PROJESİ ONR ,00 24 no'lu Enc.Kar. KOZLUK MERKEZ KÖY ÇEVRE DÜZ.İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KONURSU MERKEZ KÖY PROJESİ İÇİN 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KIRKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 09 No'lu Enc.Kar KİTRE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 56 No'lu Enc.kar MASAT 230 MERKEZ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. MUTLU 150 MERKEZ ÇOBANEVİ,WC ONR.İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. NİŞANTAŞI 70 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. KARLICA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar POLATLI 28 MERKEZ SANCAKTEPE 80 MERKEZ İÇME SUYU DEPO FAYANS İŞİ İMAMEVİ VE KÖY PROJE İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar ,00 24 no'lu Enc.Kar. SOĞUKGÖZE 22 MERKEZ HAYVAN SULAK YAPIMI 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar.

7 TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar ÜZERGİLİ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANIKÇAM MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. YERLİCE 17 MERKEZ YERLİCE 17 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar ,00 59 No'lu Enc.Kar. YEDİGÖZELER MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. AKYAKA D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATALÇEŞME 55 D.ÖZÜ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRÖZÜ 52 D.ÖZÜ DUVAR YAPIM İŞİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİMENTEPE 18 D.ÖZÜ KÖY PROJESİ İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMTEPE D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KARAYAŞMAK 17 D.ÖZÜ YEMEKHANE YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SERENLİ 50 D.ÖZÜ KANALİZASYON ONR İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. OTLUKBELİ 22 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.DİKMETAŞ 45 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIMI 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ALACA 46 A.TEPE WC I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AKBULUT A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATIKSU 204 A.TEPE CAMİİ,KÖY KONAĞI ONR 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMLİK A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DUMLU A.TEPE KÖY ODASI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. PINARGÖZÜ 86 A.TEPE KÖY KONAĞI I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SIRATAŞLAR 71 A.TEPE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANOBA 22 A.TEPE KÖY KONAĞI I İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.KIRZI 205 A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. TOPLAM , Mali yılında köy yardımlarına ,00.TL ödenek ayrılmış olup yıl sonu itibarıyla bu ödenekten ,00.TL harcamada bulunulmuştur.

8 Özel İdaresine ait hazır nakitlerin değerlendirilmesi açısından ve İl Özel idaresi bütçesine gelir kazandırılması açısından vadeli hesapların açıldığı görülmüştür.bu vadeli hesaplara ait tüm iş ve işlemler muhasebe birimince yapılmakta olup, 2014 mali yılında kullanılan vadeli hesapların ayrı, ayrı dosyalar halinde muhafaza edildiği vadesi dolanların sürelerinin nizami takip edildiği vadesi dolanlarda nakit ihtiyacına göre hesapların yenilendiği veya vadesiz hesaba aktarılmak üzere kullanıldığı, İl özel idaresi muhasebe müdürlüğüne ait ödeme evrakları üzerinde yapılan incelemede ödeme belgelerinin kanunun ve nizamlara muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olduğu,ödeme belgelerinin Muhasebe biriminde bir asıl bir suret olarak saklandığı, 2014 Mali yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı tarafından malî denetiminin yapıldığı, Yapılan tüm ödemelerin çek ve banka talimatı ile yapıldığı tüm yapılan ödemelerin, defter kayıtlarına uygun olduğu, tüm defter kayıtlarının bilgisayar ortamında tanzim edildiği ve yılları itibariyle düzenli bir şekilde saklandığı görülmüştür. İl özel İdaresinin gayrimenkul varlıkları listesinden yapılan inceleme sonucu, Gayrimenkul varlıkları listesi aşağıya çıkarılmıştır. İL Sİ MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ: SIRA CİNSİ MEVKİİ ADA PARSEL M2 LOJMAN ve İŞYERİ SAYISI 1 Mesken Merkez Vali konağı Mesken Aydıntepe Kaymakam evi Mesken Demirözü Kaymakam evi Mesken Özel İdare Personel lojmanı a Mesken Eski kaymakam evi 1 5 Hizm. Binası Özel İdare işhanı Arsa TuzcuzadeMahallesi a Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,36 1 b Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,27 c Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,27 1

9 d Hizm Binası Özel İdare İşhanı 3 Kat Büro Mesken Aydıntepe Öz. İd. Lojmanı Müşterek Mesken Demirözü Öz. İd. Lojmanı Müşterek İş yeri Demirözü Öz. İd. Dükkân Müşterek Otel Merkez Bayburt Oteli Otel Kop Kayak Evi Mesken Örnek Bayburt Evi Tesis Kop Alabalık Tesisi Tarla Gümüşsu-Almuşka yolu Eski Köy Hiz.Binası a Hizm. Binası Köy Hizmetleri 4 kat b Mesken Lojman 6 kat c Mesken Lojman 6 kat d Tesis Misafirhane 2 kat e Tesis Isı santrali 1 kat f Tesis Atölye 1 kat g Tesis Ambar 1 kat ğ Tesis Akaryakıt 1 kat Şantiye Aydıntepe 1 kat Şantiye Demirözü 1 kat Şantiye Konursu 1 kat Şantiye Aslandede Köyü 1 kat Arsa Aslandede Köyü Mesken Gümüşsu Dinamit Deposu Şantiye Gümüşsu Asfalt Plenti Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii ,47 23 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii ,12 24 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii

10 27 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Kilise Söğütlü Köyü Maşatlık Oruçbeyli Köyü Arsa Taşocağı Köyü Arsa Kemertaş Köyü Kilise yeri Taşkesen Köyü Arsa Kurbanpınar Köyü Tesis Soğanlı yayla evi Hazine 2-kat ASLANDAĞINDA BULUNAN HİSSELİ TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL TAMAMI METRE KARESİ PAYI M2 1 Merkez Bahçecik , ,00 2 Merkez Kilisederesi , ,00 3 Merkez Kilisederesi , ,00 4 Merkez Bahçecik , ,00 5 Merkez Rubalideresi , ,00 6 Merkez Rubalideresi , ,00 7 Merkez Kilisederesi , ,00 8 Merkez Kilisederesi , ,00 9 Merkez Kilisederesi , ,00 10 Merkez Kilisederesi , ,00 11 Merkez Kilisederesi , ,00 12 Merkez Bahçecik , ,00 13 Merkez Çefte kozak , ,00 14 Merkez Rubalideresi , ,00 15 Merkez Kavlık , ,00

11 16 Merkez Kilisederesi , ,00 17 Merkez Rubalideresi , ,00 18 Merkez Rubalideresi , ,00 19 Merkez Çolpanlar , ,00 20 Merkez Kilisederesi , ,00 21 Merkez Kilisederesi , ,00 22 Merkez Kilisederesi , ,00 23 Merkez Bahçecik , ,00 24 Merkez Bahçecik , ,00 25 Merkez Tivsizler , ,00 26 Merkez Tivsizler , ,00 27 Merkez Kilisederesi , ,00 28 Merkez Bahçecik , ,00 29 Merkez Çolpanlar , ,00 TOPLAM , ,00 ASLANDAĞINDA BULUNAN TAM TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Merkez Çolpanlar ,00 2 Merkez Çolpanlar ,00 3 Merkez Kilisederesi ,00 4 Merkez Kilisederesi ,00 5 Merkez Kilisederesi ,00 6 Merkez Kilisederesi ,00 7 Merkez Kilisederesi ,00 8 Merkez Kilisederesi ,00 9 Merkez Kilisederesi ,00 10 Merkez Bahçecik ,00

12 11 Merkez Kilisederesi ,00 12 Merkez Kilisederesi ,00 13 Merkez Kilisederesi ,00 14 Merkez Kilisederesi ,00 15 Merkez Kilisederesi ,00 16 Merkez Kilisederesi ,00 17 Merkez Kilisederesi ,00 18 Merkez Kilisederesi ,00 19 Merkez Kilisederesi ,00 20 Merkez Kilisederesi ,00 21 Merkez Kilisederesi ,00 22 Merkez Kilisederesi ,00 23 Merkez Kilisederesi ,00 24 Merkez Kilisederesi ,00 25 Merkez Bahçecik ,00 26 Merkez Bahçecik ,00 27 Merkez Rubalideresi ,00 28 Merkez Rubalideresi ,00 29 Merkez Kilisederesi ,00 30 Merkez Kilisederesi ,00 31 Merkez Kilisederesi ,00 32 Merkez Kilisederesi ,00 33 Merkez Kilisederesi ,00 34 Merkez Kilisederesi ,00 35 Merkez Kilisederesi ,00 36 Merkez Kilisederesi ,00 37 Merkez Kilisederesi ,00 38 Merkez Kilisederesi ,00 39 Merkez Kilisederesi ,00

13 40 Merkez Kilisederesi ,00 41 Merkez Kilisederesi ,00 42 Merkez Kilisederesi ,00 43 Merkez Kilisederesi ,00 44 Merkez Bahçecik ,00 45 Merkez Bahçecik ,00 46 Merkez Kilisederesi ,00 47 Merkez Kilisederesi ,00 48 Merkez Kilisederesi ,00 49 Merkez Bahçecik ,00 50 Merkez Kilisederesi ,00 51 Merkez Kilisederesi ,00 52 Merkez Kilisederesi ,00 53 Merkez Bahçecik ,00 54 Merkez Bahçecik ,00 55 Merkez Bahçecik ,00 56 Merkez Bahçecik ,00 57 Merkez Bahçecik ,00 58 Merkez Bahçecik ,00 59 Merkez Ruhalideresi ,00 60 Merkez Çolpanlar ,00 TOPLAM ,00 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ HİSSELİ TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL ÖZEL İDARE PAYI M2 TAMAMI M2 1 Kop Kaleboynu , ,26 2 Kop Kaleboynu , ,85

14 3 Kop Kaleboynu , ,84 4 Kop Kaleboynu , ,75 TOPLAM , ,70 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ TAM TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Kop Kaleboynu ,99 2 Kop Kaleboynu ,42 3 Kop Kaleboynu ,14 4 Kop Kaleboynu ,61 5 Kop Kaleboynu ,53 6 Kop Kaleboynu ,98 7 Kop Haydarlar ,97 8 Kop Kayabaşı ,00 9 Kop Kayabaşı ,89 10 Kop Haydarlar ,00 11 Kop Kaleboynu ,59 12 Kop Kaleboynu ,69 13 Kop Kaleboynu ,81 14 Kop Kaleboynu ,02 15 Kop Kaleboynu ,28 16 Kop Kaleboynu ,00

15 17 Kop Kaleboynu ,43 18 Kop Kayabaşı ,00 19 Kop Kaleboynu ,14 20 Kop Kaleboynu ,73 21 Kop Kaleboynu ,68 22 Kop Kaleboynu ,16 23 Kop Kaleboynu ,97 24 Kop Kaleboynu ,90 25 Kop Kaleboynu ,26 26 Kop Kaleboynu ,73 27 Kop Kaleboynu ,80 28 Kop Kaleboynu ,83 29 Kop Kayabaşı ,00 30 Kop Kayabaşı ,11 31 Kop Kaleboynu ,33 32 Kop Kaleboynu ,88 33 Kop Kaleboynu ,13 34 Kop Kaleboynu ,26 35 Kop Kaleboynu ,57 36 Kop Kaleboynu ,45 37 Kop Kaleboynu ,72 38 Kop Kaleboynu ,88 39 Kop Kaleboynu ,59 40 Kop Kaleboynu ,95 TOPLAM ,42

16 İL GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT GAYRİ MENKULLERİN 2012 YILI KİRA GÖSTERGESİ S.NO ADI VE SOYADI DÜK. LOJ. TESİS BÜRO AYLIK KİRA BUL.YER. SÖZ.TARİHİ 1 Ahmet KAYA 1 195, MUHTARLAR DERNEĞİ 1 181, Sinan TÜRKMENLİ 1 645,00 BAYBURT KALE Öncü Hizm.İnş.Ltd ,00 KOP KAYAK E FAZIL DURSUN 1 670,00 ASLAN DAĞI Müntaz GÖRÜCÜ 1 483,50 KOP KÖYÜ Yusuf ODABAŞ 1 183, Ali GÖKAY 1 216, ZİYEDDİN BABACAN 1 216, Mustafa KARACA 1 216, AHMET GÜRBÜZ 1 216, HATİCE ESMER 1 216, MAHMUT BOYACI 1 216, Muharrem PEKMEZCİ 1 216, YUSUF BOYACI 1 216, H.Bahri GAZİOĞLU 1 216, HAKAN CEM ÇORUH 1 216, Servet TÜRKOĞLU 1 216, İSMAİL ÇARPATAN 1 216, İSMET YILDIZ 1 177,55 21 İlhami OCAK 1 177,55 22 ENGİN KAHRAMAN 1 177,55 23 Münevver SARI 1 177,55 24 M.AKİF AKGÜN 1 177,55 25 Erol POLAT 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ Ömer AKTAŞ 1 177,55 KÖY

17 HİZMETLERİ 27 Naci KURT 1 177,55 28 MUSTAFA ÇİMEN 1 177,55 29 SİYAMİ AYDINLI 1 177,55 30 Mehmet DOĞAN 1 177,55 31 Yaşar SARIKAN 1 177,55 32 ÖZKAN ERGENEKON 1 177,55 33 S.İbrahim ÜNLÜ 1 177,55 34 Cemil TUĞRUL 1 177,55 35 Mutlu ADAK 1 177,55 36 Tuncay KILINÇLI 1 177,55 37 İSA ARSLAN 1 177,55 38 Nadim YILDIZ 1 177,55 39 A.Hamit SİLSÜPÜR 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ Erdem AKKOYUNLU 1 177,55 YATILI BÖLGE O Gülsüm ÖZTÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O Fadime AKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE O Ziya AÇIKGÖZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O Ali AKPINAR 1 190,84 YATILI BÖLGE O Cemalettin MEHMETOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O FATİH ÇÖKERDENOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O Gülsüm KÖSE 1 190,84 YATILI BÖLGE O Zübeyde YAZICI 1 190,84 YATILI BÖLGE O Hacı CAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O Nazan TÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O

18 51 Nihan KESTEK 1 190,84 YATILI BÖLGE O MUSTAFA AYGÜN 1 190,84 YATILI BÖLGE O MUSTAFA KARAKOLCU 1 190,84 YATILI BÖLGE O Suat YÜCE 1 190,84 YATILI BÖLGE O Sedef AK 1 190,84 YATILI BÖLGE O Şener KENSOY 1 190,84 YATILI BÖLGE O SELMAN BAYDEMİR 1 190,84 YATILI BÖLGE O Yasin AKYOL 1 190,84 YATILI BÖLGE O Veli BALLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O HASAN DOHMAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O MİKAİL KARABACAK 1 190,84 YATILI BÖLGE O HALİS GÜRBÜZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O MEHMET NARMANLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O Zeynep TEKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE.O Abdullah KÜFEOĞLU ,00 66 Abdullah KÜFEOĞLU ,00 BİRTAT LOKANTASI ÜNİVERSİTE KANTİNİ TOPLAM Ayrıca 2010 Mali Yılında İl Özel İdare tarafından kiraya verilmiş olup,ancak bazı nedenlerle kiralarını alamamış ve 2014 Mali Yılına takipli borç olarak muhasebeleştirilen takipli borç çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır. Mali Yılı Adı ve Soyadı Tesisin Adı Takipli Alacak 2014 Hayri TEKİN Aslandede Köyü (Kum-Çakıl) , Zöhdü BAHADIR Adabaşı Köyü Kum-Çakıl ocağı kirası , Ergin KAHRAMAN Lojman Kirası 325, Resul TOKAY Alabalık Tesisleri , Samet ŞAHİN Zemin Kat.Dükkan Kirası 9.148, Yusuf NAS Özel İdare 5.Kat Çay Ocağı 1.022, Resul TOKAY Alabalık Tesisleri Su bedeli 893, Fazıl DURSUN Aslandağı Sosyal tesis 911,00

19 2014 Hasan KOÇAK Alabalık Tesisi Su Kirası 386, Hüseyin BAYRAM Alabalık Tesisi Su Kirası 1.210, Bedrettin FİDAN Üniversite Sosyal Tesis 7.660, Fazıl DURSUN Aslandağı sosyal Tesis 1.760, Yaşar YILMAZ Kum-Çakıl Ocağı kira Bedeli , Selim YILDIRIM Kum-Çakıl Ocağı Kira Bedeli 31,508, Kenan ÇAKIR Alabalık Tesisi Su Kirası 2.417, Muhammet ŞEKER Gökçedere Beldesi Sosyal Tesis Kirası 2.124, Muhammet Kalhan 1.083, Abdullah KÜFEOĞLU Özel İdare İşhanı zemin Kat Dükkan 8.199, Mümtaz GÖRÜCÜ Alabalık Tesisi Kira Bedeli 483, İlhami OCAK Lojman Kira Bedeli 160,60 Geçmiş Yıllar Yılmaz SAKA Kopkayakevi ,40.- Geçmiş Yıllar Cengiz SARAL Soğanlı Yaylaevi 4.052,00.- TOPLAM , Yılı bütçesinin İl stratejik planına uygun olarak ve izleyen 2 yıl içerisindeki gelir ve gider tahminlerini düzenleyecek şekilde hazırlandığı, harcama programlarının eklendiği, bütçe dışı herhangi bir harcamanın olmadığı, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcandığı, 2014 yılı bütçe taslağının EYLÜL 2013 ayı içerisinde Encümene sunulduğu, yönetmeliğin 24. maddesi gereğince tarih ve 47 sayılı,karar ile Encümen tarafından İl Genel Meclisine sunulduğu, İl Genel Meclisimin bütçeyi Kasım ayı toplantısında İl,Encümeninden geldiği şekliyle görüşülerek,fonksiyonel Sınıflandırmanın İlk Düzeyinde okunarak kabul red ve çekimser olarak Yönetmelik gereği oylandığı, Bütçenin Fonksiyonel sınıflandırmasının Oy Birliği ve ile kabul edildiği tespit edildiği; İl Genel Meclisi tarih ve 82 sayılı karar ile bütçeyi bağlayarak, 14/12/2007 tarih ve sayılı yazı ile yönetmelik gereği Valilik Makamına sunulduğu görülmüştür.

20 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Servisler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımın müteakip müdürlüğüne bağlı servislerde; 1) Görev personellerin yetki ve sorumlu amiridir. 2) Görevlerin yürütülmesi, koordinasyon ve düzenini sağlamakla görevli ve sorumludur. 3) Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli talebeleri alır. 4) Görevin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar. 5) Birimin istatistikî bilgilerinin, en az ayda bir güncelleşmiş hali ile her an hazır bulundurur. 6) İhtiyaç halinde kurun genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, birim brifing dosyasını hazırlar. 7) Birinde görevli personelin, konular ile ilgili hizmet içi eğitimlerini yapar veya yaptırır. 8) İlgili mevzuata ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisinin Görev ve Yetkileri: İlgili mevzuat hükümleri doğurmuştur; 1) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolarlı ağında bulunan yollar ile köy içi yolların tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize, kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton-kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, 2) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak, 3) Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak, 4) Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak,

21 5) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak, 6) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik levha işaretlerini yapmak veya yaptırmak, 7) İl Özel İdaresi ve programındaki işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak, 8) Servis ile ilgili protokol işleri yapmak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi Görevlilerinin Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımının müteakip; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi görevlisi/ görevlilerden her biri bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili yetkili ve sorumlu olup ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karşı doğrudan sorumludur. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN DENETİM NETİCESİNDE; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde evraklar üzerinde yapılan incelemede evrakların vasıflarına göre dosyalandığı kanun veya nizamlara göre ilgili birim arşivinde saklanarak muhafaza edildiğini Etüt-Proje çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür. AYRILAN TOPLAM ,00 TL. ÖDENEKLERDEN; a) ,00 TL. İl Özel İdaresinden, AYRILAN BU ÖDENEKLERLE; 1) Köy altyapı hizmetleri yol yapımında, 2) Köy altyapı hizmetleri sanat yapısı (menfez ve istinat duvarı) yapımında, Alınan malzemeler Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Asfalt şantiyesinde yılı içerisinde ihtiyaçlar nispetinde tamamen kullanıldığının görüldüğü, 2014 YILI İÇERİSİNDE YİNE; Programları dahilinde köy yollarında 26 Km. stabilize yol, 15 Km. tesviye yol ve 2500 km greyderli bakım yapıldığı görülmüştür. Tesviye Stabilize kaplama Karla Mücadele Greyderli bakım Bakım ve onarım (Yama) 15 Km 26,7 Km Km Km. 127 Km

22 Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 170 köy ve bunlara bağlı 102 yerleşim birimlerindeki toplam nüfusa ulaşım sağladığı, bu yol ağı içerisinde bulunan 1840 Km.lik yolların açılması, onarımı, stabilize ve asfalt onarımlarının yapılıp standartlarla uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapıldığı, Ayrıca ödeneği il özel idaresi tarafından karşılanan aşağıdaki işler yapılmıştır YILI İL Sİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PROĞRAMI (SANAT YAPILARI ) S.NO PROJE ADI İŞİN NEVİ KM GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (KDV HARİÇ) AÇIKLAMA YAPIM ŞEKLİ FİZİKİ GERÇEKLŞEME 1 AKÇAKUZU-KABAÇAYIR- KİTRE-KURBANPINAR- TAŞÇILAR-YAYLAPINAR- YONCALI KÖYLERİ SANAT YAPILARI ,60 TL BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 2 BAYBURT İLİ AYDINTEPE İLÇESİ İNİCİLİ KÖY YOLU SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI ,65 TL DOKAP BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 3 GÜNEYDERE K. ERENLER MAH. SANAT YAPILARI ,00 TL BÜTÇESİNDEN KÖYLÜ DEVLET İŞBİRLİĞİ BİTTİ 4 BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI ,00 TL JANDARMA BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 5 Yeşil Yol Projesi YOL YAPIM İŞİ 6, ,00 TL DOKAP İHALELİ YER TESLİMİ YAPILDI GENEL TOPLAM ,25 TL

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARAMAN

T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARAMAN T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SAYI: 883 04.06.2009 KONU: BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARAMAN İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdüıiüğifnün Görev Tanımı ve Çalışma Yönetme! \

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2014 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2014 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2014 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Kuruluş İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı