GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi."

Transkript

1

2 GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA BAYBURT DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. b) tarih ve 2015 / 01 sayılı İl Genel Meclis Kararı D E N E T İ M K O M İ S Y O N U : Başkan Başkan V Üyeler : Ömer ŞEN : Süleyman AĞIN : Hicabi KURTULMUŞ,Ahmet ARSLAN,H.Yaşar BİLGEOĞLU D E N E T İ M T A R İ H İ : tarihleri arası. B A Ş L A N G I Ç : Denetim komisyonumuz 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi gereğince,il Genel Meclisinin tarih ve 2015 / 01 sayılı kararı ile oluşmuş olup, günü görevine başlamıştır.denetim komisyonumuz İl Özel İdaresi ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Özel İdarelerimizin 2014 yılı Gelir-Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi sırasında ekteki hususlar tespit edilmiştir. 1- DENETİMİN AMACI : Denetim komisyonumuzun amacı, İl Özel İdaremizin ilgili kanun ve yasal mevzuatlar Çerçevesinde kendisine erilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, tahsis edilen yetki ve bütçesini en iyi şekilde kullanıyor mu sorusunun cevabını ararken elde ettiği tespitlerinin ışığında bir sonraki yıla ait mali ve idari portresinin daha iyi olmasına katkıda bulunabilmek olmuştur. 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: Denetim Komisyonu, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm mevzuat ile bağlı olmakla birlikte birincil mevzuat olarak aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürmüştür s. İl Özel İdaresi Kanunu 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 4734 s. Kamu ihale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2286 s. Devlet İhale Kanunu 657 s. Devlet Memurları Kanunu

3 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun Taşınır Mal Yönetmeliği İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hk. Yön. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3- DENETİMİN KAPSAMI : Öncelikle 2014 yılı gelir ve gider kesin hesabı, yıllık mizan,, gerek birim müdürlerinin gerekse diğer yetkililerin ilgili hususlarda bilgilerine başvurulmuştur. Denetim işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürülmüş, gerektiğinde detaylı incelemeye girilmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve incelemek suretiyle hizmetin veya yatırımın yapıldığı yerlerde dış denetim de yapılmıştır. Meclisimiz adına bu görevi yaparken, denetim kapsamımızın daha ziyade genel bir bakış açısı ile ifade bulmasını ve İl Özel İdaremizin kaynaklarını daha doğru kullanmasını, üstlenmiş olduğu misyonunu tam olarak yerine getirmesini, çalışmalarıyla ilgili halkımızı yeteri kadar bilgilendirmesini,kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına hassasiyet gösterip, denetim sonucu tespit edilen hususlar ile ilgili tenkit ve teklifler, raporda birim müdürlükleri ölçeğinde yapılan incelemeler ile birlikte kanaat olarak belirtilmiş, Tespit ve Öneriler başlığı altında topluca rapor özeti şeklinde sunulmuştur. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME NETİCESİNDE; İl Özel İdare binamızın veznesi olmadığından tahsildar eliyle tahsilat yapılamadığından kasa hesabı çalıştırılmamaktadır. Kasa bakiyesi bulunmamaktadır mali yılı sonu İtibarîyle banka hesapları; İL SİNİN TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU CARİ HESAPLAR BANKA ADI DEVİR ( MİKTAR ) VADELİ HESAPLAR T.C.ZİRAAT BANKASI ,60 T.VAKIFLAR BANKASI 982,18 T.HALK BANKASI T.C.ZİRAAT BANKASI ,46 T.VAKIFLAR BANKASI ,13 T.HALK BANKASI ,70 TOPLAM ,07

4 İl Özel İdaresi hesaplarında yapılan incelemede değerli kâğıt olarak ,86.TL lik teminat mektubunun var olduğu, bu mektupların özel idare Muhasebe bürosunda çelik kasada kıymetli evrak olarak tamamının muhafaza edildiği, 1543 adet ödeme emri yapıldığı, 820 adet teslimat müzekkeresi ile İl Özel İdaresine para akışı yapıldığı görülmüştür yılı İl Özel İdare Bütçesi ,00.- TL olup, gelir gider denk olarak hazırlandığı, 2013 yılından devreden ,92.- TL ödenek olup, 2014 yılı 12. ay sonu itibarıyla ek ödenek olarak eklenen ,92.- TL, birlikte toplam ,84.- TL olarak gerçekleşmiş.2014 mali yılı sonu itibarıyla ,96.-TL harcama yapıldığı,harcanamayan ve aktarılan ,02.- TL ödeneğin ,86.-TL si iptal edilmiş olup, 2015 yılına ,02.- TL ödenek devredildiği,bu harcamalara karşı toplam ,49.- TL gelir kaydedilmiş olduğu,bu gelirlerin 2014 sonu itibarıyla toplamı, a)vergi Gelirleri b)teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri c)alınan Bağış ve Yardımlar d)diğer Gelirler ,09.- TL ,73.- TL ,50.-TL ,22.- TL TOPLAM ,49.- TL olduğu mizan üzerinde yapılan tetkikten anlaşılmıştır mali yılında İl Özel İdaresinin personel giderleri,cari,yatırım ve transfer giderleri için 2013 yılından devreden ve bütçe ile verilen ödeneklerle birlikte toplam ,96.- TL sinin, a-personel Giderleri b-sosyal Güvenlik Kurumları Devlet yardımı c-cari Harcamalar d-cari Transferler e-sermaye Giderleri f-sermaye Transfer ,40.-TL ,70.- TL ,78.- TL ,53.- TL ,39.-TL ,07.- TL TOPLAM = ,96.- TL olduğu görülmüştür.

5 Vilayetler Hizmet Birliğine İl Özel İdare Bütçesinden %1 oranındaki pay tutarı ,27. TL'nin ödenmiş olduğu, Yine 2014 mali yılı Kalkınma Ajanslarına ,27.TL, Erzurum-Erzincan-Bayburt Kalkınma Birliğine ,00 TL ödemede bulunulduğu, 2014 mali yılında yıl sonu itibarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım faslından toplam ,00.TL İlimiz Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren bu birliklere yardım olarak verildiği, 2012 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR 1- Merkez ,00 TL 2 - Aydıntepe ,00 TL 3 - Demirözü ,00 TL TOPLAM ,00 TL 2014 MALİ YILINDA MERKEZ-AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ KÖYLERİMİZ YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR KÖYÜN ADI HANE NO İLÇESİ YARDIM AMACI MİKTARI KARAR NO A.KIŞLAK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. A.PINARLI MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 59 No'lu Enc.Kar. AKÇAKUZU 23 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AYDINCIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ASLANDEDE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ALIÇLIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 56 No'lu Enc.kar BAYIRTEPE 45 MERKEZ İMAMEVİ PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BAŞÇIMAĞIL MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALCA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALLIKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRBAĞ 60 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRYOLU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRÖZÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. DARICA 90 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar.

6 DAĞTARLA MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DEMİRIŞIK 15 MERKEZ OKUL BİN KÖY KONAĞINA DÖN ,00 24 no'lu Enc.Kar. DÖVMEKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GENÇOSMAN 70 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜZELCE 26 MERKEZ YAPIMI DEVAM EDEN CAMİİ İNŞ ,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜNEDOĞRU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. GÖKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TAHT MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. HEYBETTEPE MERKEZ CAMİ OTURMA ODASI ONR ,00 24 no'lu Enc.Kar. KARŞIGEÇİT 53 MERKEZ ÇOBAN EVİ YAPIM İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KAVACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOÇBAYIR 37 MERKEZ KÖY KONAĞI ÇATI ONR 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOPUZ 29 MERKEZ WC VE MUH.KÖY PROJESİ ONR ,00 24 no'lu Enc.Kar. KOZLUK MERKEZ KÖY ÇEVRE DÜZ.İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KONURSU MERKEZ KÖY PROJESİ İÇİN 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KIRKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 09 No'lu Enc.Kar KİTRE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 56 No'lu Enc.kar MASAT 230 MERKEZ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. MUTLU 150 MERKEZ ÇOBANEVİ,WC ONR.İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. NİŞANTAŞI 70 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. KARLICA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar POLATLI 28 MERKEZ SANCAKTEPE 80 MERKEZ İÇME SUYU DEPO FAYANS İŞİ İMAMEVİ VE KÖY PROJE İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar ,00 24 no'lu Enc.Kar. SOĞUKGÖZE 22 MERKEZ HAYVAN SULAK YAPIMI 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar.

7 TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar ÜZERGİLİ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANIKÇAM MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. YERLİCE 17 MERKEZ YERLİCE 17 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar ,00 59 No'lu Enc.Kar. YEDİGÖZELER MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. AKYAKA D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATALÇEŞME 55 D.ÖZÜ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRÖZÜ 52 D.ÖZÜ DUVAR YAPIM İŞİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİMENTEPE 18 D.ÖZÜ KÖY PROJESİ İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMTEPE D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KARAYAŞMAK 17 D.ÖZÜ YEMEKHANE YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SERENLİ 50 D.ÖZÜ KANALİZASYON ONR İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. OTLUKBELİ 22 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.DİKMETAŞ 45 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIMI 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ALACA 46 A.TEPE WC I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AKBULUT A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATIKSU 204 A.TEPE CAMİİ,KÖY KONAĞI ONR 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMLİK A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DUMLU A.TEPE KÖY ODASI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. PINARGÖZÜ 86 A.TEPE KÖY KONAĞI I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SIRATAŞLAR 71 A.TEPE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANOBA 22 A.TEPE KÖY KONAĞI I İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.KIRZI 205 A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. TOPLAM , Mali yılında köy yardımlarına ,00.TL ödenek ayrılmış olup yıl sonu itibarıyla bu ödenekten ,00.TL harcamada bulunulmuştur.

8 Özel İdaresine ait hazır nakitlerin değerlendirilmesi açısından ve İl Özel idaresi bütçesine gelir kazandırılması açısından vadeli hesapların açıldığı görülmüştür.bu vadeli hesaplara ait tüm iş ve işlemler muhasebe birimince yapılmakta olup, 2014 mali yılında kullanılan vadeli hesapların ayrı, ayrı dosyalar halinde muhafaza edildiği vadesi dolanların sürelerinin nizami takip edildiği vadesi dolanlarda nakit ihtiyacına göre hesapların yenilendiği veya vadesiz hesaba aktarılmak üzere kullanıldığı, İl özel idaresi muhasebe müdürlüğüne ait ödeme evrakları üzerinde yapılan incelemede ödeme belgelerinin kanunun ve nizamlara muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olduğu,ödeme belgelerinin Muhasebe biriminde bir asıl bir suret olarak saklandığı, 2014 Mali yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı tarafından malî denetiminin yapıldığı, Yapılan tüm ödemelerin çek ve banka talimatı ile yapıldığı tüm yapılan ödemelerin, defter kayıtlarına uygun olduğu, tüm defter kayıtlarının bilgisayar ortamında tanzim edildiği ve yılları itibariyle düzenli bir şekilde saklandığı görülmüştür. İl özel İdaresinin gayrimenkul varlıkları listesinden yapılan inceleme sonucu, Gayrimenkul varlıkları listesi aşağıya çıkarılmıştır. İL Sİ MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ: SIRA CİNSİ MEVKİİ ADA PARSEL M2 LOJMAN ve İŞYERİ SAYISI 1 Mesken Merkez Vali konağı Mesken Aydıntepe Kaymakam evi Mesken Demirözü Kaymakam evi Mesken Özel İdare Personel lojmanı a Mesken Eski kaymakam evi 1 5 Hizm. Binası Özel İdare işhanı Arsa TuzcuzadeMahallesi a Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,36 1 b Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,27 c Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) ,27 1

9 d Hizm Binası Özel İdare İşhanı 3 Kat Büro Mesken Aydıntepe Öz. İd. Lojmanı Müşterek Mesken Demirözü Öz. İd. Lojmanı Müşterek İş yeri Demirözü Öz. İd. Dükkân Müşterek Otel Merkez Bayburt Oteli Otel Kop Kayak Evi Mesken Örnek Bayburt Evi Tesis Kop Alabalık Tesisi Tarla Gümüşsu-Almuşka yolu Eski Köy Hiz.Binası a Hizm. Binası Köy Hizmetleri 4 kat b Mesken Lojman 6 kat c Mesken Lojman 6 kat d Tesis Misafirhane 2 kat e Tesis Isı santrali 1 kat f Tesis Atölye 1 kat g Tesis Ambar 1 kat ğ Tesis Akaryakıt 1 kat Şantiye Aydıntepe 1 kat Şantiye Demirözü 1 kat Şantiye Konursu 1 kat Şantiye Aslandede Köyü 1 kat Arsa Aslandede Köyü Mesken Gümüşsu Dinamit Deposu Şantiye Gümüşsu Asfalt Plenti Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii ,47 23 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii ,12 24 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii

10 27 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii Kilise Söğütlü Köyü Maşatlık Oruçbeyli Köyü Arsa Taşocağı Köyü Arsa Kemertaş Köyü Kilise yeri Taşkesen Köyü Arsa Kurbanpınar Köyü Tesis Soğanlı yayla evi Hazine 2-kat ASLANDAĞINDA BULUNAN HİSSELİ TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL TAMAMI METRE KARESİ PAYI M2 1 Merkez Bahçecik , ,00 2 Merkez Kilisederesi , ,00 3 Merkez Kilisederesi , ,00 4 Merkez Bahçecik , ,00 5 Merkez Rubalideresi , ,00 6 Merkez Rubalideresi , ,00 7 Merkez Kilisederesi , ,00 8 Merkez Kilisederesi , ,00 9 Merkez Kilisederesi , ,00 10 Merkez Kilisederesi , ,00 11 Merkez Kilisederesi , ,00 12 Merkez Bahçecik , ,00 13 Merkez Çefte kozak , ,00 14 Merkez Rubalideresi , ,00 15 Merkez Kavlık , ,00

11 16 Merkez Kilisederesi , ,00 17 Merkez Rubalideresi , ,00 18 Merkez Rubalideresi , ,00 19 Merkez Çolpanlar , ,00 20 Merkez Kilisederesi , ,00 21 Merkez Kilisederesi , ,00 22 Merkez Kilisederesi , ,00 23 Merkez Bahçecik , ,00 24 Merkez Bahçecik , ,00 25 Merkez Tivsizler , ,00 26 Merkez Tivsizler , ,00 27 Merkez Kilisederesi , ,00 28 Merkez Bahçecik , ,00 29 Merkez Çolpanlar , ,00 TOPLAM , ,00 ASLANDAĞINDA BULUNAN TAM TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Merkez Çolpanlar ,00 2 Merkez Çolpanlar ,00 3 Merkez Kilisederesi ,00 4 Merkez Kilisederesi ,00 5 Merkez Kilisederesi ,00 6 Merkez Kilisederesi ,00 7 Merkez Kilisederesi ,00 8 Merkez Kilisederesi ,00 9 Merkez Kilisederesi ,00 10 Merkez Bahçecik ,00

12 11 Merkez Kilisederesi ,00 12 Merkez Kilisederesi ,00 13 Merkez Kilisederesi ,00 14 Merkez Kilisederesi ,00 15 Merkez Kilisederesi ,00 16 Merkez Kilisederesi ,00 17 Merkez Kilisederesi ,00 18 Merkez Kilisederesi ,00 19 Merkez Kilisederesi ,00 20 Merkez Kilisederesi ,00 21 Merkez Kilisederesi ,00 22 Merkez Kilisederesi ,00 23 Merkez Kilisederesi ,00 24 Merkez Kilisederesi ,00 25 Merkez Bahçecik ,00 26 Merkez Bahçecik ,00 27 Merkez Rubalideresi ,00 28 Merkez Rubalideresi ,00 29 Merkez Kilisederesi ,00 30 Merkez Kilisederesi ,00 31 Merkez Kilisederesi ,00 32 Merkez Kilisederesi ,00 33 Merkez Kilisederesi ,00 34 Merkez Kilisederesi ,00 35 Merkez Kilisederesi ,00 36 Merkez Kilisederesi ,00 37 Merkez Kilisederesi ,00 38 Merkez Kilisederesi ,00 39 Merkez Kilisederesi ,00

13 40 Merkez Kilisederesi ,00 41 Merkez Kilisederesi ,00 42 Merkez Kilisederesi ,00 43 Merkez Kilisederesi ,00 44 Merkez Bahçecik ,00 45 Merkez Bahçecik ,00 46 Merkez Kilisederesi ,00 47 Merkez Kilisederesi ,00 48 Merkez Kilisederesi ,00 49 Merkez Bahçecik ,00 50 Merkez Kilisederesi ,00 51 Merkez Kilisederesi ,00 52 Merkez Kilisederesi ,00 53 Merkez Bahçecik ,00 54 Merkez Bahçecik ,00 55 Merkez Bahçecik ,00 56 Merkez Bahçecik ,00 57 Merkez Bahçecik ,00 58 Merkez Bahçecik ,00 59 Merkez Ruhalideresi ,00 60 Merkez Çolpanlar ,00 TOPLAM ,00 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ HİSSELİ TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL ÖZEL İDARE PAYI M2 TAMAMI M2 1 Kop Kaleboynu , ,26 2 Kop Kaleboynu , ,85

14 3 Kop Kaleboynu , ,84 4 Kop Kaleboynu , ,75 TOPLAM , ,70 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ TAM TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Kop Kaleboynu ,99 2 Kop Kaleboynu ,42 3 Kop Kaleboynu ,14 4 Kop Kaleboynu ,61 5 Kop Kaleboynu ,53 6 Kop Kaleboynu ,98 7 Kop Haydarlar ,97 8 Kop Kayabaşı ,00 9 Kop Kayabaşı ,89 10 Kop Haydarlar ,00 11 Kop Kaleboynu ,59 12 Kop Kaleboynu ,69 13 Kop Kaleboynu ,81 14 Kop Kaleboynu ,02 15 Kop Kaleboynu ,28 16 Kop Kaleboynu ,00

15 17 Kop Kaleboynu ,43 18 Kop Kayabaşı ,00 19 Kop Kaleboynu ,14 20 Kop Kaleboynu ,73 21 Kop Kaleboynu ,68 22 Kop Kaleboynu ,16 23 Kop Kaleboynu ,97 24 Kop Kaleboynu ,90 25 Kop Kaleboynu ,26 26 Kop Kaleboynu ,73 27 Kop Kaleboynu ,80 28 Kop Kaleboynu ,83 29 Kop Kayabaşı ,00 30 Kop Kayabaşı ,11 31 Kop Kaleboynu ,33 32 Kop Kaleboynu ,88 33 Kop Kaleboynu ,13 34 Kop Kaleboynu ,26 35 Kop Kaleboynu ,57 36 Kop Kaleboynu ,45 37 Kop Kaleboynu ,72 38 Kop Kaleboynu ,88 39 Kop Kaleboynu ,59 40 Kop Kaleboynu ,95 TOPLAM ,42

16 İL GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT GAYRİ MENKULLERİN 2012 YILI KİRA GÖSTERGESİ S.NO ADI VE SOYADI DÜK. LOJ. TESİS BÜRO AYLIK KİRA BUL.YER. SÖZ.TARİHİ 1 Ahmet KAYA 1 195, MUHTARLAR DERNEĞİ 1 181, Sinan TÜRKMENLİ 1 645,00 BAYBURT KALE Öncü Hizm.İnş.Ltd ,00 KOP KAYAK E FAZIL DURSUN 1 670,00 ASLAN DAĞI Müntaz GÖRÜCÜ 1 483,50 KOP KÖYÜ Yusuf ODABAŞ 1 183, Ali GÖKAY 1 216, ZİYEDDİN BABACAN 1 216, Mustafa KARACA 1 216, AHMET GÜRBÜZ 1 216, HATİCE ESMER 1 216, MAHMUT BOYACI 1 216, Muharrem PEKMEZCİ 1 216, YUSUF BOYACI 1 216, H.Bahri GAZİOĞLU 1 216, HAKAN CEM ÇORUH 1 216, Servet TÜRKOĞLU 1 216, İSMAİL ÇARPATAN 1 216, İSMET YILDIZ 1 177,55 21 İlhami OCAK 1 177,55 22 ENGİN KAHRAMAN 1 177,55 23 Münevver SARI 1 177,55 24 M.AKİF AKGÜN 1 177,55 25 Erol POLAT 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ Ömer AKTAŞ 1 177,55 KÖY

17 HİZMETLERİ 27 Naci KURT 1 177,55 28 MUSTAFA ÇİMEN 1 177,55 29 SİYAMİ AYDINLI 1 177,55 30 Mehmet DOĞAN 1 177,55 31 Yaşar SARIKAN 1 177,55 32 ÖZKAN ERGENEKON 1 177,55 33 S.İbrahim ÜNLÜ 1 177,55 34 Cemil TUĞRUL 1 177,55 35 Mutlu ADAK 1 177,55 36 Tuncay KILINÇLI 1 177,55 37 İSA ARSLAN 1 177,55 38 Nadim YILDIZ 1 177,55 39 A.Hamit SİLSÜPÜR 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ Erdem AKKOYUNLU 1 177,55 YATILI BÖLGE O Gülsüm ÖZTÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O Fadime AKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE O Ziya AÇIKGÖZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O Ali AKPINAR 1 190,84 YATILI BÖLGE O Cemalettin MEHMETOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O FATİH ÇÖKERDENOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O Gülsüm KÖSE 1 190,84 YATILI BÖLGE O Zübeyde YAZICI 1 190,84 YATILI BÖLGE O Hacı CAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O Nazan TÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O

18 51 Nihan KESTEK 1 190,84 YATILI BÖLGE O MUSTAFA AYGÜN 1 190,84 YATILI BÖLGE O MUSTAFA KARAKOLCU 1 190,84 YATILI BÖLGE O Suat YÜCE 1 190,84 YATILI BÖLGE O Sedef AK 1 190,84 YATILI BÖLGE O Şener KENSOY 1 190,84 YATILI BÖLGE O SELMAN BAYDEMİR 1 190,84 YATILI BÖLGE O Yasin AKYOL 1 190,84 YATILI BÖLGE O Veli BALLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O HASAN DOHMAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O MİKAİL KARABACAK 1 190,84 YATILI BÖLGE O HALİS GÜRBÜZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O MEHMET NARMANLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O Zeynep TEKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE.O Abdullah KÜFEOĞLU ,00 66 Abdullah KÜFEOĞLU ,00 BİRTAT LOKANTASI ÜNİVERSİTE KANTİNİ TOPLAM Ayrıca 2010 Mali Yılında İl Özel İdare tarafından kiraya verilmiş olup,ancak bazı nedenlerle kiralarını alamamış ve 2014 Mali Yılına takipli borç olarak muhasebeleştirilen takipli borç çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır. Mali Yılı Adı ve Soyadı Tesisin Adı Takipli Alacak 2014 Hayri TEKİN Aslandede Köyü (Kum-Çakıl) , Zöhdü BAHADIR Adabaşı Köyü Kum-Çakıl ocağı kirası , Ergin KAHRAMAN Lojman Kirası 325, Resul TOKAY Alabalık Tesisleri , Samet ŞAHİN Zemin Kat.Dükkan Kirası 9.148, Yusuf NAS Özel İdare 5.Kat Çay Ocağı 1.022, Resul TOKAY Alabalık Tesisleri Su bedeli 893, Fazıl DURSUN Aslandağı Sosyal tesis 911,00

19 2014 Hasan KOÇAK Alabalık Tesisi Su Kirası 386, Hüseyin BAYRAM Alabalık Tesisi Su Kirası 1.210, Bedrettin FİDAN Üniversite Sosyal Tesis 7.660, Fazıl DURSUN Aslandağı sosyal Tesis 1.760, Yaşar YILMAZ Kum-Çakıl Ocağı kira Bedeli , Selim YILDIRIM Kum-Çakıl Ocağı Kira Bedeli 31,508, Kenan ÇAKIR Alabalık Tesisi Su Kirası 2.417, Muhammet ŞEKER Gökçedere Beldesi Sosyal Tesis Kirası 2.124, Muhammet Kalhan 1.083, Abdullah KÜFEOĞLU Özel İdare İşhanı zemin Kat Dükkan 8.199, Mümtaz GÖRÜCÜ Alabalık Tesisi Kira Bedeli 483, İlhami OCAK Lojman Kira Bedeli 160,60 Geçmiş Yıllar Yılmaz SAKA Kopkayakevi ,40.- Geçmiş Yıllar Cengiz SARAL Soğanlı Yaylaevi 4.052,00.- TOPLAM , Yılı bütçesinin İl stratejik planına uygun olarak ve izleyen 2 yıl içerisindeki gelir ve gider tahminlerini düzenleyecek şekilde hazırlandığı, harcama programlarının eklendiği, bütçe dışı herhangi bir harcamanın olmadığı, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcandığı, 2014 yılı bütçe taslağının EYLÜL 2013 ayı içerisinde Encümene sunulduğu, yönetmeliğin 24. maddesi gereğince tarih ve 47 sayılı,karar ile Encümen tarafından İl Genel Meclisine sunulduğu, İl Genel Meclisimin bütçeyi Kasım ayı toplantısında İl,Encümeninden geldiği şekliyle görüşülerek,fonksiyonel Sınıflandırmanın İlk Düzeyinde okunarak kabul red ve çekimser olarak Yönetmelik gereği oylandığı, Bütçenin Fonksiyonel sınıflandırmasının Oy Birliği ve ile kabul edildiği tespit edildiği; İl Genel Meclisi tarih ve 82 sayılı karar ile bütçeyi bağlayarak, 14/12/2007 tarih ve sayılı yazı ile yönetmelik gereği Valilik Makamına sunulduğu görülmüştür.

20 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Servisler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımın müteakip müdürlüğüne bağlı servislerde; 1) Görev personellerin yetki ve sorumlu amiridir. 2) Görevlerin yürütülmesi, koordinasyon ve düzenini sağlamakla görevli ve sorumludur. 3) Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli talebeleri alır. 4) Görevin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar. 5) Birimin istatistikî bilgilerinin, en az ayda bir güncelleşmiş hali ile her an hazır bulundurur. 6) İhtiyaç halinde kurun genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, birim brifing dosyasını hazırlar. 7) Birinde görevli personelin, konular ile ilgili hizmet içi eğitimlerini yapar veya yaptırır. 8) İlgili mevzuata ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisinin Görev ve Yetkileri: İlgili mevzuat hükümleri doğurmuştur; 1) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolarlı ağında bulunan yollar ile köy içi yolların tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize, kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton-kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, 2) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak, 3) Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak, 4) Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak,

21 5) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak, 6) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik levha işaretlerini yapmak veya yaptırmak, 7) İl Özel İdaresi ve programındaki işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak, 8) Servis ile ilgili protokol işleri yapmak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi Görevlilerinin Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımının müteakip; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi görevlisi/ görevlilerden her biri bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili yetkili ve sorumlu olup ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karşı doğrudan sorumludur. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN DENETİM NETİCESİNDE; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde evraklar üzerinde yapılan incelemede evrakların vasıflarına göre dosyalandığı kanun veya nizamlara göre ilgili birim arşivinde saklanarak muhafaza edildiğini Etüt-Proje çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür. AYRILAN TOPLAM ,00 TL. ÖDENEKLERDEN; a) ,00 TL. İl Özel İdaresinden, AYRILAN BU ÖDENEKLERLE; 1) Köy altyapı hizmetleri yol yapımında, 2) Köy altyapı hizmetleri sanat yapısı (menfez ve istinat duvarı) yapımında, Alınan malzemeler Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Asfalt şantiyesinde yılı içerisinde ihtiyaçlar nispetinde tamamen kullanıldığının görüldüğü, 2014 YILI İÇERİSİNDE YİNE; Programları dahilinde köy yollarında 26 Km. stabilize yol, 15 Km. tesviye yol ve 2500 km greyderli bakım yapıldığı görülmüştür. Tesviye Stabilize kaplama Karla Mücadele Greyderli bakım Bakım ve onarım (Yama) 15 Km 26,7 Km Km Km. 127 Km

22 Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 170 köy ve bunlara bağlı 102 yerleşim birimlerindeki toplam nüfusa ulaşım sağladığı, bu yol ağı içerisinde bulunan 1840 Km.lik yolların açılması, onarımı, stabilize ve asfalt onarımlarının yapılıp standartlarla uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapıldığı, Ayrıca ödeneği il özel idaresi tarafından karşılanan aşağıdaki işler yapılmıştır YILI İL Sİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PROĞRAMI (SANAT YAPILARI ) S.NO PROJE ADI İŞİN NEVİ KM GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (KDV HARİÇ) AÇIKLAMA YAPIM ŞEKLİ FİZİKİ GERÇEKLŞEME 1 AKÇAKUZU-KABAÇAYIR- KİTRE-KURBANPINAR- TAŞÇILAR-YAYLAPINAR- YONCALI KÖYLERİ SANAT YAPILARI ,60 TL BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 2 BAYBURT İLİ AYDINTEPE İLÇESİ İNİCİLİ KÖY YOLU SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI ,65 TL DOKAP BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 3 GÜNEYDERE K. ERENLER MAH. SANAT YAPILARI ,00 TL BÜTÇESİNDEN KÖYLÜ DEVLET İŞBİRLİĞİ BİTTİ 4 BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI ,00 TL JANDARMA BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 5 Yeşil Yol Projesi YOL YAPIM İŞİ 6, ,00 TL DOKAP İHALELİ YER TESLİMİ YAPILDI GENEL TOPLAM ,25 TL

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ GD.FORM../11/2016 1 2 Adı Soyadı Mali İşler (Tahakkuk) (Birim/Servis) Bülent ERKÖK Unvanı Bilgisayar İşletmeni Görev - Yetki ve Sorumlulukları Görev Tanımı

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1)

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARAMAN

T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARAMAN T.C. KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SAYI: 883 04.06.2009 KONU: BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARAMAN İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdüıiüğifnün Görev Tanımı ve Çalışma Yönetme! \

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı