Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim"

Transkript

1 Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, LL.M., DES, Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu İstanbul Tel : +90 (212) Fax: +90 (212) Akademik Pozisyon Haziran İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü Dersler: İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları, Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları 2000 Eğitim Doktora Derecesi Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1998 DES, Diplome d Etudes Superior - Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1994 Yüksek Lisans Derecesi Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992 Lisans Derecesi Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Sertifikalar Kasım 1998 Mart 1998 Mart 1998 Droit Bancaire I, Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Droit Bancaire II, Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk (Partie special)- Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Introduction au Droit Anglo-American - Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Mesleki Tecrübe Haziran Mayıs Eylül 2010-Eylül 2012 Eylül 2009-Eylül 2012 Ocak Profesör, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Direktör, Özel Hukuk Doktora Programı Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktör, Hukuk Yüksek Lisans Programı Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Şubat 2008-Eylül 2008 Doçent, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Direktör, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Programı

2 Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yardımcı Doçent, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İngilizce, Fransızca, Almanca (orta düzeyde) Yabancı Diller Burslar ve Ödüller Araştırma Bursu, DAAD, Almanya, Haziran 2003 Eylül 2003 (Danışman: Prof. Dr. Dr. Manfred Löwisch) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uluslararası Derneği Bursu, VII. Avrupa Bölgesel Kongresi, Stockholm, 4-6 Eylül Araştırma Bursu, Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny, İsviçre, (Danışman: Prof. Dr. Gabriel Aubert) Araştırma Bursu, İsviçre Konfederayon Bursu, İsviçre, (Danışman: Prof. Dr. Gabriel Aubert) Dernek Üyelikleri Uluslararası İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, Cenevre İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, İstanbul İstihdam Araştırmaları Derneği, Ankara

3 YAYIN LİSTESİ Kitaplar İş Hukukunun Emredici Yapısı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014, 440+XXI s. Social Security Law in Turkey, Ed. Prof. R. Blanpain, Kluwer Law International, 2013, 236 s. İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, Alman ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Legal Yayıncılık, İstanbul 2007, 487+XXII s. La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français, Schulthess Verlag, Zürih 2005, 456 s. Makaleler ve Kitap İçi Bölümler Sendikal Örgütlenmede İşkolu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi, Çalışma ve Toplum Der., 2013, S. 39, s Hizmet Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler-Tebliğler, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s İş Hukukunda Cezai Şart, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 1, Prof. Dr. Ali Güzel/Ar. Gör Deniz Ugan, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, 2012, s Ünite 1-İş Hukukunun Konusu ve Uygulama Alanı ve Ünite 2-İş Hukukunun Temel Kavramları, Bireysel İş Hukuku, ed. Ufuk Aydın/Fatma Kocabaş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012, s Sosyal Kamu Düzeni: İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, III. Sempozyum, 2011, Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli Barosu, s İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası: Sosyal Kamu Düzeni Kurallarına Bir Bakış, Prof. Dr. Sarper Süzek e Armağan, C. I, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011, s Roma Hukukunun Modern İş Hukuku Üzerindeki Etkilerine Bir Bakış, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş a Armağan, Der Yayınları, İstanbul 2011, s Çalışma Koşullarında Değişikliğin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi ve Sonuçları, III. Çalışma Yaşamı Kongresi, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı, 3-4 Nisan 2010, Ankara, s Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi, Çalışma ve Toplum Der., 2010, S.26, s

4 Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi-Kazanılmış Hakların Korunması, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2010, s Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Bu İlişkiden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar, Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Uygulamadaki Sorunlar, İş Müfettişleri Derneği Yayını, İstanbul 2010, s Sosyal-Piyasa Karşıtlığında Sosyal Haklara Farklı Bir Yaklaşım Yapabilirlik Yaklaşımı-, Prof. Dr. Ali Güzel e Armağan, C. I, Beta Yayıncılık, İstanbul 2010, s İşyerinin Devri Çerçevesinde İşyeri ve İşyeri Bölümü Kavramları, İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 2009, s Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay ın 2006 Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Türk İş Hukuku Milli Komitesi, Ankara 2009, s Şüphe Feshi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2008, s (Ö. Öztürk ile birlikte), İşçinin Sözleşme Sonrası Ticari Sırları Saklama Yükümlülüğü, Prof. Dr. Devrim Ulucan a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2008, s On the Way to Attain a Free Exercise of Trade Union Rights and Free Collective Bargaining Case of Turkey-, An Era of Human Rights: Weighing the Balance, International Legal Essays in Honour of Carby-Hall, Barmarick Publications, Enholmes Hall, Patrington, East Yorkdhire, Endland 2006, s Sona Eren Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Hukuki Niteliği Üzerine Bir Deneme, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayırımcılık Yasağı, Çalışma ve Toplum Der., 2006/4, S. 11, s Çalışma Koşullarında Değişiklik, III. Yılında İş Yasası, Eylül 2005, Bodrum, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Yayınları, İstanbul 2006, s İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcuna İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri, Sicil İş Hukuku Der., Haziran 2006, s Harmonisation of Turkish Law with EU Regulations in respect of Equal Treatment, Managerial Law, 2005, Vol. 47/6, s Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasında Metodoloji ve Orantılılık İlkesi, Legal-İSGHD, 2005, S. 7, s "The Actors of Collective Bargaining", Bulletin of Comparative Labour Relations, 2003, Chapter 20 "Gender Equality in Labour Law", Bulletin of Comparative Labour Relations, 2002, Chapter 22

5 "Prohibition of Cartels in Turkey", European Competition Law Review, Vol. 23, Issue 1- January 2002, s "Kadın-Erkek Eşitliği Bakımından Türk İş Hukukunun Avrupa Birliği Hukuku İle Olası Uyum Sorunları", Yargıç Dr. Aydın Özkul'a Armağan, Kamu-İş, C.6, 2002, S.4, s "Hizmet Akdinin Değiştirilmesi ve Ücretsiz İzin Uygulaması," Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi, Galatasaray Üniversitesi/İstanbul Barosu, Mayıs 2002, s İşverene Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Hükümlerin Denetimi, Prof. Dr. Nuri Çelik e Armağan, Cilt II, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, s Hizmet Akdine Tek Taraflı Müdahale ve İş Şartlarının Esaslı Tarzda Değiştirilmesi, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni 2001, s La protection du salarié face à une modification in pejus, Halil Aksu ya Armağan, İstanbul 2000, s La modification du contrat de travail, Essai de comparaison entre le droit suisse et le droit turc, -Journées juridiques turco-suisses-, Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, XXXII, No , s Doğan, K./Nidenegger, Y., La remise conventionnelle du contrat de travail, in Guide Pratique du droit du travail pour les entreprises, Directeur de publication, F. Gillioz, Partie 5, Chapitre 14, s. 1-9 Doğan, K./Nidenegger, Y., La modification du contrat de travail et le congémodification, in Guide Pratique du droit du travail pour les entreprises, Directeur de publication, F. Gillioz, Partie 5, Chapitre 13.3, s Kuban, A./Doğan, K., Rapport turc" L ordre public, Travaux de l'association Henri Capitant, Journées Libanaises, Tome XLIX/1998, s Sosyal Sigortalar İlişkisinin Hukuki Niteliği Üzerine Bir Deneme, İş Hukuku Dergisi, Cilt III, Sayı III, Temmuz-Eylül 1993, s Seçilmiş Tebliğler Report on Collective Bargaining Turkey, Project: International industriel relations: Increasing and disseminating expertise. Focus on the Mediterranean countries, 30 Eylül- 2 Kasım 2013, Roma Türk Borçlar Kanununun Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Hukuku Açısından Önemi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Ekim 2013, Antalya Regulating Legal Relation Between Different Employer Entities: A Satisfied Answer to Outsourcing Issues?, Labour Law Research Network Inagural Conference, Barselona 2013

6 Sosyal Kamu Düzeni: İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, III. Sempozyum, 2011, Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli Barosu, s Çalışma Koşullarında Değişikliğin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi ve Sonuçları, III. Çalışma Yaşamı Kongresi, 3-4 Nisan 2010, Ankara, s The Reasons Behind Resorting Fundamental Rights in Employment Law, International Society for Labour and Social Security Law XIX World Congress, 1-4 September 2009, Sydney, Australia Labour Law (in its individual and collective dimensions) and productive decentralization (outsourcing of work and contracting of labour), Report of Turkey, Paris World Congress of the International Society for Labour and Social Security Law, Eylül 2006 (CD) Harmonisation of Turkish Law with EU Regulations in Respect of the Principle of Equal Treatment, Poland in the European Union: The Social Dimension, International Conference Andrzej Frcyz Modrzewski Cracow, 2-29 October 2005 Turkish Labour Law Challanged by New Forms of Work, 12th Annual Conference of Socio-Legal Studies Association, University of Wales, Aberythwthy, 3-5 April 2002 Çalışma Sürelerinde Esneklik, (Flexibility of Working Time), İş Hukukunda Esneklik, Uluslararası İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Türk ve Alman Milli Komiteleri, Antalya, Nisan 2002

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL

Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi International Association of Legal Sciences Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul, 16.03.1978 İstanbul

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

Doç. Dr. Orhan ÇELİK

Doç. Dr. Orhan ÇELİK Doç. Dr. Orhan ÇELİK Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951484 E-posta:ocelik@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans İktisat Bölümü 1994 Yüksek Lisans İşletme Anabilim Dalı 1997 Misafir

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Tülin İÇLİ ÖĞRENİM GEÇMİŞİ Lisans 1962-1968 Muğla Turgutreis Lisesi (Lise Birincisi Olarak) 1968-1973 Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı