KLİNİK NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİNİK NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 KLİNİK NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ

2 EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere özgü teori, inanış ve deneyimlere dayalı bilgi, beceri ve uygulamaları ifade eder. Geleneksel tıp, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişen geniş bir tedavi ve uygulama yelpazesini kapsar. Bazı ülkelerde bu uygulamalar alternatif ya da tamamlayıcı tıp olarak adlandırılır. Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık ile ilgili çalışmalar yürüten hekimlerin büyük katkıları ile binlerce yıldır kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu yöntemlerin yaygın olarak kullanılmaktadır. Konu ile ilgili, Sağlık Bakanlığı da yoğun çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar ile, kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını modern tıp uygulamaları ile bir bütün olarak kullanan integratif tıp (bütüncül, bütünleştirici tıp) yaklaşımı ülkemizde yerleşecek; bireyi zihin, beden ve ruh açısından bir bütün olarak ele alan sağlık yaklaşımının temelleri atılmış olacaktır. Bu yenilikçi anlayışın bir ürünü olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu birim vesilesiyle, ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında faaliyet gösteren dernek ve kurumlar ile işbirliği geliştirerek ilgili alanda araştırmaların yönlendirileceği, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sunulacağı bir bilim ortamı sağlanacaktır. Uzm.Dr.Sedat Yıldız - Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü

3 NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI Değerli Meslektaşlarım, Nöralterapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine etki ederek birçok farklı endikasyonda kullanılabilen bir enjeksiyon yöntemidir. Kas-iskelet sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok klinik durumda ve genel sağlığın korunması amacıyla kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır. Dört basamaklı ve 8 modül olarak düzenlenen klinik nöralterapi eğitiminin sonunda katılımcılar temel enjeksiyon hazırlığı, regülasyon tıbbı kavramı, segment ve bozucu alan tanısı, ileri enjeksiyon teknikleri ve tedavi protokolleri konularında bilgi sahibi olacak ve her düzeyde enjeksiyonları uygulayabilecek seviyeye ulaşacaktır. Bu vesileyle planlanan "Klinik Nöralterapi Eğitim Programı" ile ilgili bilgiler sizlere aktarılmıştır. Bu program kapsamında 60 saat teorik eğitime, 60 saat gözetim altında pratik ve klinik uygulamaya ayrılacaktır. Eğitim için öngörülen süre 6-12 ay olup pratik programla koordineli olarak yürütülecektir. Toplam eğitim süresi 120 saat olarak belirlenmiştir. Uygulamalar sırasında üst düzeyde klinik paylaşım imkanı sağlanacaktır. Katılımınızı bekler saygılar sunarım. Yrd.Doç.Dr. Turgay Altınbilek -İntegratif Tıp Derneği, Nöralterapi Çalışma Grubu Başkanı -Nöralterapi Eğitim Sorumlusu

4 NÖRALTERAPİ TEORİK VE PRATİK MODÜL EĞİTMENLERİ 1- Yrd.Doç.Dr.Turgay Altınbilek -Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - İntegratif Tıp Derneği, Nöralterapi Çalışma Grubu Başkanı 2- Doç.Dr.Aynur Başaran - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 3- Dr.Elif Kaya -İntegratif Tıp Derneği 4- Uzm.Dr.Sedat Yıldız -Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -İntegratif Tıp Derneği TEORİK MODÜL EĞİTMENLERİ Temel ve klinik bilimler alanında teorik modül eğitimleri ve uzaktan eğitimler program kapsamında belirlenen hekimler ve akademisyenler tarafından verilecektir. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR İntegratif Tıp Derneği Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü Nöralterapi Çalışma Grubu İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık Katkıları içi teşekkür ederiz

5 NÖRALTERAPİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN İÇERİĞİ * Nöralterapi eğitimi programı 4 ana basamak ve 8 alt modül olarak uygulanır. Sekiz modül içinde 1. ve 2. Modül Giriş ve Temel Eğitim, 3. ve 4. Modül Orta Düzey Eğitim, 5. ve 6. Modül İleri Düzey Eğitim, 7. ve 8. Modül İleri Düzey Eğitim ve Sınav olarak gruplandırılır. Ek Modül olan kadavra modülüne katılım isteğe bağlıdır. ANA MODÜLLER TEORİK MODÜL Nöralterapiye giriş (Nöralterapinin tarihçesi, nöralterapi enjeksiyon solüsyonların hazırlanması, uygulama teknikleri, endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonlar), kanıta dayalı tıpta nöralterapi, nöralterapi solüsyonları lokal anestetikler, eklem biyomekaniği, kinezyoloji, eklem anatomisi, eklem hastalıkları, bilimsel çalışma yöntemleri, etik ve mediko-legal konular, fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu, baş ağrıları, vertigo, ganglionlar ve anatomisi, kranial sinirler, santral sinir sistemi ve fonksiyonları, tonsil, dişler, huzursuz bacak sendromu, genel adaptasyon sendromu, alt ekstremite dolaşım bozukluğu, bel ve boyun ağrıları, fasial paralizi, akılcı ilaç kullanımı, ulusal nöralterapi ağı, nöralterapi veri tabanı kullanımı, temel yaşam desteği, acil sağlığı kardiyopulmoner resüsitasyon PRATİK MODÜL: 60 saat uygulamalı eğitim KADAVRA MODÜLÜ (İsteğe bağlı): Kadavra üzerinde eğitim programı Ölçme ve değerlendirme: Kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili değerlendirme yapılır. (Anestezi ve reanimasyon ve acil tıp uzmanları kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili değerlendirmeden muafdır). Teorik sınav (Tüm hekimler pratik sınava girmeden önce teorik sınavı tamamlamak zorundadır. Sınav test ve yazılı sınav olarak uygulanır. Geçme notu 60`dır.) Pratik sınav (Tüm hekimler sertifikasyon öncesi pratik sınavı tamamlamak zorundadır. Pratik sınavda katılımcıdan verilen enjeksiyon hazırlığı ve enjeksiyon uygulamalarını yerine getirmesi beklenir. Geçme notu 60`dır.) * T.C.Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili mevzuat çalışması nedeniyle eğitim programı, katılım şartları, program, ölçme ve değerlendirme kriterleri değişiklik gösterebilir.

6 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) - 1 Nöralterapi 1. Basamak Eğitim Programı (Regülasyon tıbbına giriş, vegetatif sinir sistemi, tanı ve tedavide segment) 1.1. (Modül 1) Nöralterapiye Giriş ve Temel Eğitim Teorik 08:00-08:20 a) Nöralterapi tanımı, tarihçesi, etki mekanizması, bilimselliği ve kanıta dayalı altyapı 08:20-08:40 b) Nörovejetatif sistem ve regülasyon tıbbı 08:40-09:00 c) Segmental inervasyon ve organların birbiriyle ilişkisi 09:00-09:20 ç) Lokomotor sistem ve ağrı 09:20-09:40 d) Lokal Anestetikler 09:40-10:00 e) Nöralterapide hormonal aks ve vejetatif sinir sisteminin hormonal sistem ile ilişkisi 10:00-10:20 f) Endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonlar 10:20-10:40 g) Tiroid anatomisi, kanlanması, inervasyonu 10:40-11:00 ğ) Quadell ve segment kavramı 11:00-11:20 h) Matriks, temel madde, Virschow kanunu 11:20-11:40 ı) Pischinger ve Heine temel regülasyon sistemi 11:40-12:00 i) Tonsillerin lenfatik sistem ve vejetatif sinir sistemi ile ilişkisi 12:00-12:20 j) Nöralterapide klinik öykü, muayene ve dökümantasyon 13:30-13:40 k) Viserokutenal refleks ve ağrıda nossiseptif süreç 13:40-14:00 l) Nöralterapide fenomenler 14:00-14:20 m) Bozucu alan kavramı 14:20-14:40 n) Bozucu alanlar ve regülasyon mekanizmasının bozulması 14:40-15:00 o) Bozucu alan enjeksiyon teknikleri 18:30 ö) Değerlendirme ve sorular Pratik 12:20-12:30 Nöralterapide klinik öykü ve muayene 15:00-16:00 Quaddel ve segment nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 16:00-16:20 Belt enjeksiyonu 16:20-17:00 Bozucu alan muayenesi ve enjeksiyonları (mastoid, göbek, aşı skarı) 17:00-17:30 Tiroid nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 17:30-18:00 Tonsil uygulamaları pratik eğitimi 18:00-18:30 Basit akupunktur noktalarına uygulamalar pratik eğitimi

7 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) (Modül 2) Nöralterapiye Giriş ve Temel Eğitim Teorik 08:00-08:20 a) Anatomik segmentler 08:20-08:40 b) Klinikte segmentlerin önemi ve değerlendirilmesi 08:40-09:00 c) Nörovejetatif sistemin fonksiyon bozuklukları 09:00-09:20 ç) Bölgesel ağrılar 09:20-09:40 d) Matriks ve temel madde 09:40-10:00 e) Lenfatik sistem ve önemi 10:00-10:20 f) Latent asidoz kavramı 10:20-10:40 g) Kronik hastalık oluşumu ve bilgi iletiminin bozulması 10:40-11:00 ğ) Lenfatik drenaj anatomi ve kliniği 11:00-11:20 h) Alt ekstremite dolaşım bozukluğu protokolü 11:20-11:40 ı) Artroz ve nöralterapi 11:40-12:00 i) Tetik noktalar 12:00-12:10 j) Tendinit ve bursit 12:10-12:30 k) Skar enjeksiyonları 14:00-14:20 l) İntravenöz ve paravenöz enjeksiyonlar 14:20-14:40 m) Fibromiyalji sendromu 14:40-15:00 n) Şelasyon tedavisi 15:00-15:20 o) Bağ dokusu detoksifikasyonu 12:30-13:30 ö) Akılcı ilaç kullanımı sunumu (İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar) 18:30 p) Değerlendirme ve sorular Pratik 13:30-14:00 Lenfatik drenaj 15:20-16:00 Alt ekstremite dolaşım bozukluğu protokolü 16:00-16:30 Tetik noktalara nöralterapi uygulamaları 16:30-17:30 Eklemlere yüzeyel nöralterapi uygulamaları 17:30-18:30 Sempatik, parasempatik ve spinal ganglion enjeksiyonlarının önemi (demonstrasyon )

8 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) Basamak (Bozucu alanlar, eksen organ ve organ sistemlerine giriş) 2.1. (Modül 3) İleri Enjeksiyon Teknikleri ve Bozucu Alanlar (Orta Seviye Eğitim) Teorik 08:00-08:20 a) Hormonal bozukluklarda nöralterapi 08:20-08:40 b) Uyku bozukluklarında nöralterapi 08:40-09:00 c) Bozucu alan kavramı ve regülasyon mekanizmasının bozulması 09:00-09:20 ç) Bozucu alanın regülasyonu ve klinik değerlendirme 09:20-09:40 d) Hastalıklara bütüncül yaklaşım ve kinezyolojik teşhis 09:40-10:00 e) Bağ dokusu 10:00-10:20 f) Alerjik reaksiyonlar ve nöralterapi 10:20-10:40 g) Trigeminal sinir 10:40-11:00 ğ) Ganglion uterovajinalis 11:00-11:20 h) Nöropatik ağrı ve nöralterapi 11:20-11:40 ı) Lokomotor sistem fonksiyon bozuklukları 11:40-12:00 i) Fasya zinciri ve ekstremite sorunları 12:00-12:30 j) Eksen organ Pratik 13:30-14:30 Nöralterapide klinik öykü ve muayene 14:30-18:30 Klinik örneklerle regülasyon mekanizmasının bozulması ile ilgili nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi (Hormonal bozukluklar, uyku bozuklukları, alerjik reaksiyonlar, nöropatik ağrı, kas-iskelet sistemi sorunları) Trigeminal sinir nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi

9 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) (Modül 4) İleri Enjeksiyon Teknikleri ve Bozucu Alanlar (Orta Seviye Eğitim) Teorik 08:00-08:20 a) Bozucu alanlar ve eksen organ 08:20-08:40 b) Ağız, diş, çene kompleksi ve nöralterapi açısından önemi 08:40-09:00 c) Sezeryan ve cerrahi girişimler 09:00-09:20 ç) Hipertansiyon ve nöralterapi 09:20-09:40 d) Toraks sorunları ve sempatik blokajlar 09:40-10:00 e) Regülasyon tıbbında kronik hastalıklara yaklaşım 10:00-10:20 f) Lokal enjeksiyonların sistemik etkileri 10:20-10:40 g) Torakal segmental tedaviler ve iç hastalıklar 10:40-11:00 ğ) Gastrointestial sistem ve kabızlık 11:00-11:20 h) Karın içi diğer sorunlara nöralterapi yaklaşımı 11:20-11:40 ı) Head zonları ve refleks yansımalar 11:40-12:00 i) Barsak florası ve candida 12:00-12:30 j) Akılcı ilaç kullanımı sunumu (İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar) 18:30 k) Değerlendirme ve sorular Pratik 13:30-14:30 Lumbosakral pleksus nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 14:30-15:30 Gastrointestinal nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 15:30-16:30 Çöliyak Pleksus nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 16:30-18:30 Klinik örneklerle regülasyon mekanizmasının bozulması ile ilgili nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi (Sezeryan sonrası, hipertansiyon, toraks sorunları ve karın içi sorunlar)

10 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) 5 3. Basamak (Omurga üzerinde enjeksiyon teknikleri, ganglion enjeksiyonları ve kompleks hastalıklarda nöralterapi) 3.1. (Modül 5) İleri Enjeksiyon Teknikleri, Ganglionlar ve Klinik Uygulamalar (İleri Seviye Eğitim) Teorik 08:00-08:20 a) Artrozlar ve nöralterapi 08:20-08:40 b) Vaskuler sistem sorunlarında nöralterapi 08:40-09:00 c) Kronik venöz yetmezlik ve ülserler 09:00-09:20 ç) Sakroiliak eklem ve vertebral bozuklukları 09:20-09:40 d) Üst ekstremite sorunları ve nöralterapi 09:40-10:00 e) Üst ekstremite head zonları yansıması ve bozucu alan etkileri 10:00-10:20 f) Epikondilit ve tendinitlerde nöralterapi 10:20-10:40 g) Tuzak nöropatilerde nöralterapi 10:40-11:00 ğ) Post travmatik blokajlar ve instabilitenin vejetatif sinir sistemi üzerine etkileri 11:00-11:20 h) Romatizmal hastalıklarda nöralterapi 11:20-11:40 ı) Enterik sistem ve kas-iskelet sistemi ilişkisi ve regülasyonu 11:40-12:00 i) Ağır metal yüklenmesi ve regülasyon 11:00-12:30 j) Latent asidoz ve beslenme Pratik 13:30-14:30 Üst ekstremite sorunlarında nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 14:30-15:00 Tuzak nöropatilerde nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 15:00-15:30 Epikondilit ve tendinitlerde nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 15:30-16:30 Sakroiliak eklem ve vertebral bozukluklarda nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 16:30-18:30 Klinik örneklerle regülasyon mekanizmasının bozulması ile ilgili nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi (Enterik sistem sorunları, post travmatik blokajlar, vasküler sistem sorunları ve artrozlar)

11 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) (Modül 6) İleri Enjeksiyon Teknikleri, Ganglionlar ve Klinik Uygulamalar (İleri Seviye Eğitim) Teorik 08:00-08:30 a) Gangliyon stellatum 08:30-09:00 b) Ganglion supremum 09:00-09:20 c) Ganglion oticum 09:20-09:40 ç) Ganglion pterigopalatinum ve siliare 09:40-10:00 d) Hormonal aks (hipofiz, tiroid, prostat) 10:00-10:30 e) Çölyak pleksus ve gastrointestinal sistem disfonksiyonları 10:30-11:00 f) Lumbosakral pleksus 17:30-18:30 g) Ölçme ve değerlendirme 1 18:30 ğ) Değerlendirme ve sorular Pratik 11:00-11:30 Gangliyon stellatum nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 11:30-12:00 Ganglion supremum nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 12:00-12:30 Ganglion pterigopalatinum ve siliare nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 13:30-14:00 Ganglion oticum nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 14:00-15:00 Hormonal aks (hipofiz, tiroid, prostat) nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 15:00-16:30 Çölyak pleksus nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi 16:30-17:30 Lumbosakral pleksus nöralterapi uygulamaları pratik eğitimi

12 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) 7 4. Basamak (Vaka örneklerinin değerlendirilmesi, uygulamaları tekrarı ve sınav) 4.1. (Modül 7) 08:00-12:30 Temel teorik bilgilerin gözden geçirilmesi 12:30-13:00 Akılcı ilaç kullanımı sunumu 13:30-18:30 Vaka uygulamalarının derlenmesi ve tartışılması 4.2. (Modül 8) 08:00-12:30 Pratik uygulamaların tekrarı 12:30-14:30 Kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi 14:30-18:30 Sınav hazırlığı ve sınav

13 ÖĞRENME AMAÇLARI - Nöralterapinin etki mekanizmasını tanımlamak - Kanıta dayalı tıpta nöralterapi uygulamalarının yerini tartışmak - Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak - Kas-iskelet-sinir sistemi ve sinir sisteminin genel ve fonksiyonel anatomisini gözden geçirmek - Farklı klinik durumlar ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak - Farklı klinik durumlar ile ilgili uygun endikasyonlarda, nöralterapi uygulamalarını etkili ve güvenli bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak - Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak - CPR bilgilerini tazelemek ANAHTAR NOKTALAR - Yoğun ve katılımcıya özel eğitim programı - El becerilerini geliştirmeyi amaçlayan pratik uygulamalar - Model üzerinde ve klinik uygulamalar - İntegratif Tıp Derneği, Nöralterapi Çalışma Grubu desteği - Öğrenme ve katılımcı memnuniyeti garantisi* - Refresher (tekrar) kurslara %50 indirimli katılma imkanı** - Eğitim sonrası sınırlı danışmanlık hizmeti*** İLERİ TARİHLER İÇİN KATILIMCILARA ÖNERİLER - Kadavra eğitim programı için planlamanızı yapın - Nöralterapi çalışma ağına katılın - Kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimlerinizi gözden geçirin - Hasta deneyimlerinizi Nöralterapi Çalışma Grubu ile paylaşın - Yeniden sertifikasyon gerekliliklerini gözden geçirin YENİDEN SERTİFİKASYON ŞARTLARI**** - Nöralterapi Çalışma Grubuna devam eden üyelik - Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde nöralterapi ile ilişkili en az 20 saat mezuniyet sonrası eğitime (Sempozyum, kongre, İntegratif Tıp Derneği tarafından tanınan uzaktan eğitimler dahil) katılmış olmak - Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde en az 1 kez nöralterapi ile ilgili bir bilimsel çalışmada (derleme, vaka sunumu, klinik çalışma vb) görev almış ve sonucunda isim sıralamasına (yayın, sözel sunum, poster sunumu vb. için) girebilmiş olmak - Belirlenen yeniden sertifikasyon eğitim bedelini ödemek UYARI: T.C.Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili mevzuat çalışması nedeniyle eğitim programı, katılım şartları, program, ölçme ve değerlendirme kriterleri ve yeniden sertifikasyon şartları değişiklik gösterebilir. * %100 ücret geri iade sözleşmesi ile eğitimin sonunda eğitim programı ve içeriğinden memnun kalmadığını belirten katılımcılara temel masraflar (salon kullanım bedeli, eğitmen vb) ile vergisel yükümlülükler dışında kalan eğitim bedeli geri iade edilecektir. ** Katılımcılar daha önce katılmış oldukları bir eğitimi tekrar etmek istemeleri durumunda kontenjan uygunluğu ile sınırlı olmak üzere ilgili eğitime ilan bedeli üzerinden %50 indirim ile faydalanabilecektir. *** Eğitimler sonrası katılımcılara verilecek e-posta adreslerine gönderecekleri tecrübeler veya vaka örnekleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilecektir. ****Yeniden sertifikasyon şartları ve yukarıda belirtilen diğer şartlar eğitmenlerin önerisi ve İntegratif Tıp Derneği yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

14 Organizasyon Sekreteryası (Selver Ünlü) Pirimehmet Mahallesi, 1721 Sokak, no:15 Telefon: +90 (246) Web: e-posta: İletişim Dr.Sedat Yıldız Eğitim yerleri (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü Şubesi olarak hizmet verecektir) 1- Büyükçekmece / İstanbul 2- Kadıköy / İstanbul 3- Kızılay / Ankara Kayıt Kayıt için tıp doktoru veya kendi alanında uygulamak üzere diş hekimi olmak ve eğitim sözleşmesindeki şartları kabul etmek gerekmektedir. Kontenjan her pratik eğitim modülü için bir eğitmen başına en fazla 20 katılımcı ile sınırlıdır ve başvuru önceliğine göredir. Basamaklar-Modüller Eğitim 4 Basamak ve 8 modül olarak düzenlenir. Belirtilen tarihlerdeki sayı basamak sayısını, şehir ise eğitimin yapılacağı yeri belirtir. Her bir basamak 1 hafta sonu olarak düzenlenir ve birer günden oluşan 2 modül içerir. Gerekli durumlarda ek dersler, telafi dersleri ve tekrar dersleri düzenlenir.

15 Nöralterapi 2015 Eğitim Takvimi * ANKARA İSTANBUL 7-8 Şubat 2015 (1. Basamak) 28 Şubat-1 Mart 2015 (1. Basamak) Mart 2015 (2. Basamak) Nisan 2015 (2. Basamak) 9-10 Mayıs 2015 (3. Basamak) Mayıs 2015 (3. Basamak) 3-4 Ekim 2015 (4. Basamak) 7-8 Kasım 2015 (4. Basamak) TEKRAR VE SINAV PROGRAMI (TARİH GRUP VE KİŞİLERE ÖZEL İLAN EDİLECEK) 3. KLİNİK NÖRALTERAPİ SEMPOZYUMU Kasım 2015 (İstanbul) *Eğitim takvimi taslaktır, değişiklikler olabilir. Kayıt Ücretleri Hekim ve Diş Hekimleri 1. Basamak (1. ve 2. modül) için: 1.000TL 2. Basamak (3. ve 4. Modül) için: 1.250TL 3. Basamak (5. ve 6. Modül) için: 1.500TL 4. Basamak (7. ve 8. Modül) için: 1.500TL Toplam 4 basamak (=8 modül) için: TL Kasım Klinik Nöralterapi Sempozyumu Uzman - erken kayıt (21 Eylül 2015`e kadar): 1.000TL Uzman - kayıt (21 Eylül 2015`den sonra): 1.250TL Araştırma Görevlisi: 750TL Yukarıda belirtilen ücrete; eğitim süreleri başlığında tanımlanan eğitim faaliyetlerine kayıt, eğitim sırasında kullanılacak basılı materyaller, katılım belgesi, kahve molaları, ikramlar, İntegratif Tıp Derneği ve Nöralterapi Çalışma Kolu`na üyelik dahil %18 KDV hariçtir. İndirimler ve burslar için eğitim danışmanı ile iletişim kurabilirsiniz. Konaklama Tek kişilik oda Çift kişilik odada kişi başı 4 Eğitim için toplam konaklama (8 gece) İstanbul 240 Euro 150 Euro 750 Euro Ankara 180 Euro 110 Euro 580 Euro Yukarıda belirtilen ücrete; belirtilen oteller veya organizasyon sekreteryasının organize edeceği aynı sınıf otellerde 2 gece oda/kahvaltı konaklama dahil, %8 KDV hariçtir. Alternatif konaklama seçenekleri, indirimler ve burslar için eğitim danışmanı ile iletişim kurabilirsiniz.

16 Transfer Misafirin ulaşacağı Havalimanı veya Otogar ile Konaklama Oteli arasında iki yönlü transfer toplam ücreti %18 KDV`dir. Bu ücret katılımcının programına uygun olarak lüks araçlar ile transferinin planlanması ve takibini içerir. 4 Eğitim için toplam transfer ücreti %18 KDV`dir. *** Kayıt işlemi için ön-kayıt bedeli olan 350 TL ücretin belirtilen hesaplara yatırılması ve dekontun veya ödeme bilgilerinin adresine gönderilmesi gereklidir. Ödeme Bilgileri Banka Adı: Garanti Bankası Şube Adı: Isparta Çarşı Şubesi Şube Kodu: 1356 Kurumsal Hesap Adı: Selver Ünlü İntegratif Sağlık TL Hesap no: IBAN: TR EURO Hesap no: IBAN: TR Eğitim ücretinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının organizasyon sekreteryası ve iletişim bölümüne e-posta, faks veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Kayıt ve konaklama ödemeleri Euro veya TL ödeme günündeki Merkez Bankası döviz efektif satış kuru esas alınacaktır. Ödemelerde banka transfer masrafları katılımcıya aittir. Diğer bilgiler: Organizasyon tarihine 60 günden fazla kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinin %50`si ve varsa konaklama ödemelerinin %50`si kesilerek kalan kayıt ücreti iade edilecektir. Organizasyon tarihine 60 gün ve daha az kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinden hesaplanan KDV oranı, kayıt ücretinin %50`si ve konaklama ücreti kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Tüm geri ödemeler planlanan eğitim tarihinden sonra yapılacaktır. İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık (Selver Ünlü) organizasyon tarihlerinde, eğitim yerinde, eğitmenlerde, bilimsel programda, maksimum katılımcı sayısında, eğitim yerinde, otelde değişiklik yapma ve otel rezervasyonlarının dolması durumunda benzer koşullarda alternatif otel önerme hakkına sahiptir. İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık (Selver Ünlü) belirtilen hesaplar dışında yapılan ödemelerden sorumlu değildir.

17 EĞİTİM BİLGİLERİ (1/2) (ÖZET) 1.Eğitimin Adı: -Nöralterapi Eğitimi 2.Amacı: -Nöralterapinin etki mekanizmasını tanımlamak, -Kanıta dayalı tıpta nöralterapi uygulamalarının yerini tartışmak, -Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak -Kas-iskelet-sinir sistemi ve sinir sisteminin genel ve fonksiyonel anatomisini gözden geçirmek -Farklı klinik durumlar ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak -Farklı klinik durumlar ile ilgili uygun endikasyonlarda, nöralterapi uygulamalarını etkili ve güvenli bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak -Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak -CPR bilgilerini tazelemek -Yetkili resmi kurumlar tarafından belirlenecek diğer amaçlar gerçekleştirmek 3.Kapsamı: -120 saatli nöralterapi eğitimi (60 saat teorik, 60 saat pratik) 4.Hukuki Dayanağı: sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun -17/8/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği -22/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (EK 5) 5.Tanımlar: -Nöralterapi: Belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine etki ederek birçok farklı endikasyonda kullanılabilen bir enjeksiyon yöntemidir. -Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) -Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü -Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YBEM) -Müdür: YBEM Müdürü -Koordinatör: Merkez bünyesinde Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları Eğitim Koordinatörü 6.Eğitim İçeriğinde Yer Alan Konular: -Nöralterapiye giriş -Anatomi, Nöroloji -Enjeksiyonlar -Yan etki ve komplikasyonlar -Acil tıp ve resüsitasyon -Klinik durumların gözden geçirilmesi ve enjeksiyon pratiği -Akılcı ilaç kullanımı

18 EĞİTİM BİLGİLERİ (2/2) (ÖZET) 7.Eğitimin Süresi: ay kısmi zamanlı (120 saat) 8.Eğitim Programı, Yürütülme Usul ve Esasları: -Program koordinatörlük tarafından ve merkez tarafından yetkilendirilen kurum tarafından yürütülür. -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 9.Eğitim Sorumlusu ve Nitelikleri: -Eğitim sorumlusu konuyla ilgili tecrübe ve bilimsel yayınlara sahip tıp doktorudur. 10.Eğiticiler ve Nitelikleri: -Eğiticiler konuyla ilgili çalışmalara sahip tıp doktorlarıdır. 11.Eğitim Merkezi Özellikleri ve Donanımı: -Eğitimler, üniversitenin derslik ve laboratuvarları ile farklı şehirlerde eğitim salonlarında yeterli uygulama ve ilk yardım ekipmanı ile düzenlenir. 12.Eğitim Materyali: -Temel uygulama solüsyonları, tek kullanımlık iğneler, asepsi-antisepsi gereklilikleri -Eğitim notları 13.Katılımcılar ve Nitelikleri: -Tıp doktoru ve kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimi 14.Sınav Biçimi, Değerlendirilmesi ve Başarı Ölçütü: -Her modül kapsamında pratik uygulamaların değerlendirilmesi -Ayrıntıları tanımlanacak olan teorik ve pratik sınav -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 15.Sertifikanın Geçerlilik Süresi: -3 yıl -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 16.Sertifikanın Yenileme Ölçütleri: -20 saatlik yenileme eğitimi ve -Konuyla ilgili bilimsel etkinlik katılımı ve/veya -Bilimsel çalışma (sunum, poster, makale) -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 17.Denetim Esasları, Denetçiler ve Nitelikleri: -Eğitim, koordinatörlük veya yetkilendirdiği kurum tarafından denetlenir. -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır.

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI PROLOTERAPİ EĞİTİMİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere

Detaylı

KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ

KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ KLİNİK KİNEZYOLOJİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI Değerli Meslektaşlarım, Klinik (Uygulamalı) Kinezyoloji uygulamaları ülkemizde günden güne daha fazla

Detaylı

NİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM

NİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ HOMEOPATİ EĞİTİMİ 31 Mayıs 1 Haziran 2014 Ankara 1. modül ve tanıtım dersini kaçırmayınız

Detaylı

1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz. 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu 1-2 Kasım 2014 - Ankara 1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır.

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır. Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu 13-14 Ekim 2012 Denizli. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu 13-14 Ekim 2012 Denizli. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Artrit, bel ağrısı, boyun

Detaylı

Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri 2 31 Mart 1 Nisan 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri 2 31 Mart 1 Nisan 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri 2 31 Mart 1 Nisan 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29166 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No.

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120918-20.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120918-20.htm Page 1 of 6 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 TEBLİĞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/5) BİRİNCİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı