Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat"
  • Su Öz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özlem Çakmut Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Karşılaştırmalı-Tablolu Türk Ceza Ceza Muhakemesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Mayıs 2015

2 Yayın No : 3130 Hukuk Dizisi : Bası - Mayıs İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy / Sincan / Ankara (Sertifika No ) (0312) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 S U N U Ş 2005 Yılından itibaren ülkemizde ceza hukuku alanındaki temel yasaların tamamı yenilendi. Yeni yasalar henüz yürürlüğe girmeden yapılmaya başlanan değişiklikler ise halen devam etmektedir. Elinizdeki mevzuat derlemesinde tüm bu yasal değişiklikler ile Anayasa Mahkemesi iptal kararları dikkate alınmış ve ilgili yerlerde gösterilmiştir. Önceki mevzuat derlememizin yayınından bu yana geçen son sekiz aylık dönemde çalışmamızın kapsamı bakımından değişiklik getiren yasalara örnek olarak şunlar gösterilebilir: Günlü ve 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 12 Aralık 2014, No Mükerrer); Günlü ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 4 Nisan 2015, No.29316). Bu dönemde Anayasa Mahkemesi nin iptal kararları ise şu hükümlere ilişkin olmuştur: TCK m.272/6 ( /2015-4, RG No.29341). Bu derlemede, Türk Ceza, Terörle Mücadele, Ceza Muhakemesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Yürürlük Kanunları, Kabahatler, Çocuk Koruma, Polis Vazife ve Salâhiyet ve ilgili mevzuat ile yönetmeliklere yer verilmektedir Sayılı Ceza Muhakemesi nun temyize ilişkin hükümleri bir süre daha yürürlükte kalacağından, söz konusu hükümler de ayrı başlık altında gösterilmektedir.

4 IV Çalışmanın amacı, okuyucuya yasa metin ve değişikliklerini olabildiğince doğru biçimde sunmaktır. Yöntem olarak, bu çalışmada, madde metninin hemen altında önce, varsa maddede yapılan değişiklik; ikinci olarak maddenin ilişkin olduğu yasa içindeki ilgili diğer maddeler; üçüncü olarak bu maddeyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve nihayet, varsa maddeyi ilgilendiren Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları gün ve sayısı itibariyle gösterilmektedir. Öte yandan, uygulamacılara kolaylık sağlamak amacıyla Türk Ceza nda madde metinlerinde parantez içerisinde suçu yargılamakla görevli mahkemeye de yer verilmektedir. Söz konusu eklerin madde metnine dahil olmadığını vurgulamak isteriz. Yine uygulamacılara ve bilimsel araştırma yapanlara karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak üzere, Türk Ceza maddelerinin hemen altında 765 sayılı Türk Ceza nda karşılığı olan madde metni gösterilmiştir. Her iki metni Gerekçeyle birlikte görmek isteyen okuyucuların bu çalışmanın Beşinci Basısına (2005) bakmalarını önermekteyiz. Kapsamı genişletmemek amacıyla, diğer yasalarda bu yöntem izlenmemiştir. Çalışmanın son sayfalarında ise yayınlandıkları Resmi Gazete künyesiyle birlikte değişiklik yasaları ile Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının kronolojik listesi, yönetmelikler listesi ve ayrıca sayılı Türk Ceza Yasaları ile sayılı Ceza Muhakemesi Yasaları madde numaralarının karşılaştırmalı tablosu yer almaktadır. Bu vesileyle, mevzuat çalışmamızın yayına hazırlanmasında emeği geçen sevgili Gökhan Ayrancı ve Gülgonca Çarpık a ve kitabın kısa sürede basılmasını sağlayan sayın Seyhan Satar a ve tüm Beta çalışanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız. İstanbul, 1 Mayıs 2015 Nur CENTEL / Hamide ZAFER / Özlem ÇAKMUT

5 İ Ç İ N D E K İ L E R KANUNLAR Sayılı Türk Ceza (RG , No.25611) (765 sayılı TCK ile Karşılaştırmalı) Sayılı Türk Ceza nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG , No.25685) Sayılı Terörle Mücadele (RG , No Mükerrer) Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (RG , No.25685) Sayılı Kabahatler (RG , No Mükerrer) Sayılı Ceza Muhakemesi (RG , No.25673) Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü nun Yürürlükte Olan Hükümleri (RG , No.1172) Sayılı Ceza Muhakemesi nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG , No Mükerrer) Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (RG , No.25606) Sayılı Adlî Sicil (RG , No.25832) Sayılı Çocuk Koruma (RG , No.25876)

6 VI Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet (RG , No.2751) YÖNETMELİKLER 13. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği (RG , No.25832) Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği (RG , No.25832) İLGİLİ TÜZÜK-YÖNETMELİK LİSTESİ 15. İlgili Tüzükler Listesi İlgili Yönetmelikler Listesi KRONOLOJİK LİSTE Değişiklik Kanunlarının Kronolojik Listesi Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Kronolojik Listesi TABLOLAR 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi ndaki Maddelerin 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü ndaki Karşılığı Sayılı Eski Ceza Muhakemeleri Usulü ndaki Maddelerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi ndaki Karşılığı Sayılı Türk Ceza ndaki Maddelerin 765 sayılı Türk Ceza ndaki Karşılığı Sayılı Türk Ceza ndaki Maddelerin 5237 sayılı Türk Ceza ndaki Karşılığı

7 VII Adlî KollukY Adli SK Adli SicilY AİHS Aklama SuçuY K I S A L T M A L A R : 1 Haziran 2005 Günlü Adlî Kolluk Yönetmeliği : Gün ve 5352 sayılı Adlî Sicil : 8 Eylül 2005 Günlü Adli Sicil Yönetmeliği : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 4 Ağustos 2007 Günlü Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik Amme AlacaklarıK : Gün ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AramaY AsCK Ateşli SilahK AsMKYUK AvK Ay AyM Bak. : 1 Haziran 2005 Günlü Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : Gün ve 1632 sayılı Askeri Ceza : Gün ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun : Gün ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usûlü Hakkında Kanun : Gün ve 1136 sayılı Avukatlık : Gün ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : Anayasa Mahkemesi : Bakınız

8 VIII BankacılıkK BankalarK BasınK BilirkişiY CD CGİK CMK CMK YürürlükK ÇHS ÇKK Çocuk BüroY : Gün ve 5411 sayılı Bankacılık : Gün ve 4389 sayılı Bankalar : Gün ve 5187 sayılı Basın : 1 Haziran 2005 Günlü Ceza Muhakemesi na Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik : Ceza Dairesi : Gün ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun : Gün ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi : Gün ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun : Çocuk Hakları Sözleşmesi : Gün ve 5395 sayılı Çocuk Koruma : 13 Nisan 2001 Günlü Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çocuk KorumaY : 24 Aralık 2006 Günlü Çocuk Koruma nun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çocuk TedbirY : 24 Aralık 2006 Günlü Çocuk Koruma na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

9 Denetimli SK Devlet MK ECİK IX : Gün ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri : Gün ve 657 sayılı Devlet Memurları : Gün ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında ECMUK : Gün ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Emanet ParaY : 13 Temmuz 2005 Günlü Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik ETCK f geç. GözaltıY GözlemY Hükümlü-Açık İnfaz KurumuY İletişimin DenetlenmesiY İcra İflasK : Gün ve 765 sayılı Türk Ceza : fıkra : geçici : 1 Haziran 2005 Günlü Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 17 Haziran 2005 Günlü Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği : 17 Haziran 2005 Günlü Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik : 14 Şubat 2007 Günlü Ceza Muhakemesi nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik : Gün ve 2004 sayılı İcra ve İflas

10 X İnfaz Kurumunda EşyaY İnfaz HakimliğiK İnfazT İnternet SuçlarıK İstihbaratK JTGYK KabahatlerK Karayolları TK KültürK m Mesleki EğitimK MuayeneY : 17 Haziran 2005 Günlü İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik : Gün ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği : 6 Nisan 2006 Günlü Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük : Gün ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun : Gün ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı : Gün ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri : Gün ve 5326 sayılı Kabahatler : Gün ve 2918 sayılı Karayolları Trafik : Gün ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma : madde : Gün ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim : 1 Haziran 2005 Günlü Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

11 XI Müdafi ve VekilY mük. No. NüfusK OrmanK Olağanüstü HalK Özel GüvenlikK Polis için AvukatY PVSK PVST RG s Ses/Görüntü KullanılmasıY SıkıyönetimK sk. : 2 Mart 2007 Günlü Ceza Muhakemesi Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik : mükerrer : Numara : Gün ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri : Gün ve 6831 sayılı Orman : Gün ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal : Gün ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun : Günlü Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik : Gün ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet : 25 Nisan 1938 Günlü Polis Vazife ve Selâhiyet Tüzüğü : Resmi Gazete : sayılı : Günlü Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik : Gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim :... sayılı Kanun

12 XII Suç EşyasıY Suç GelirleriK T (t.) TebligatK TCK TCK YürürlükK TelekomünikasyonY : 1 Haziran 2005 Günlü Suç Eşyası Yönetmeliği : Gün ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun : tarihli : Gün ve 7201 sayılı Tebligat : Gün ve 5237 sayılı Türk Ceza : Gün ve 5252 sayılı Türk Ceza nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 10 Kasım 2005 Günlü Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişim Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik Terörizmin Finansmanının ÖHK. : 7 Şubat 2013 Gün ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun TeşkilâtK : Gün ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun TKY : 11 Kasım 2008 Günlü Cumhuriyet Başsavcılıkları Ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik TMK : Gün ve 3713 sayılı Terörle Mücadele TKK : Gün ve 5726 sayılı Tanık Koruma

13 Uyuşmazlık MK UzlaştırmaY Y. : Yönetmelik VUK YİBK YTCK : Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı XIII : 26 Temmuz 2007 Günlü Ceza Muhakemesi na Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik : Gün ve 213 sayılı Vergi Usul : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı : Gün ve 5237 sayılı Türk Ceza ZiyaretY : 17 Haziran 2005 Günlü Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik

14 XIV

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Yayımlandığı Tarih 07 Ocak 2006 Sayı 294 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI EĞİTİM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı