İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI 63

2 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR : Ömer Asım ÖZGÜZÜKARA (YMM ) Adnan NAS (YMM ) Talha APAK (YMM ) KONUSU : Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Vergi Düzenlemeleri TARİH : 22 Aralık BAŞKAN CİHAN ERAY İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odasında tertip edilen 2005 yılının son aylık paneline hoş geldiniz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Hemen panelimize başlamadan önce, çalışmamıza gelen mesajları kısaca size okumak istiyorum. Sayın Sezai Onaral, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı. Düzenlemiş olduğunuz Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Vergi Düzenlemeleri konulu toplantıya ilişkin davetinize teşekkür ederim. Toplantının başarılı geçmesini diler, size ve katılan tüm davetlilere selam ve sevgilerimi sunarım. Kemal Unakıtan Maliye Bakanı Sayın Sezai Onaral, Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Vergi Düzenlemeleri konulu toplantıya davetiniz için teşekkür ederim. Bütçe çalışmaları nedeniyle katılamıyorum. Toplantının başarılı geçmesini diler, şahsınızda tüm Oda mensuplarına iyi dileklerimi, selam ve saygılarımı sunarım. Hasan Basri Aktan Maliye Müsteşarı Sayın Sezai Onaral, Odanız tarafından 22 Aralık 2005 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilecek olan Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Vergi Düzenlemeleri konularındaki toplantınızı başta siz olmak üzere, Oturum Başkana ve Konferansa konuşmacı olarak katılanlara başarılar diler, tüm katılımcılara saygılar sunarım. Yılmaz Bodur Baş Hesap Uzmanı Hesap Uzmanları Kurulu İzmir Grup Başkanı Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli meslektaşlarımız panele katılan çok değerli panelistlerimiz meslektaşlarımızı tanıyorsunuz ama, Ama ben yine sırayla kendilerini tanıtayım. Sayın Adnan Nas, sayın Ömer Asım Özgözükara ve sayın Talha Apak. Sayın Adnan Nas sizlere Yeni Vergi Düzenlemeleri yle ilgili hükümetçe hazırlanan tasarılarla ilişkin çeşitli bilgiler verecek. Vergi Konseyi nde bu konuda yapılan çalışmalarla paralellikler kurarak. Sayın Talha Apak yine bu vergi düzenlemeleriyle bağlantılı olarak Dönem Sonu İşlemleri hakkında bizlere bilgiler verecek. Sayın Ömer Asım Özgözükara da Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin diğer 64

3 panelistlerin anlattığı konularla ilgili bağlantılarını ve daha genel bazı ilginç konuları sizlerle paylaşacak. Ben programı da şöyle vereyim. Konuşmacılarımız konuşmalarını bitirdikten sonra, her zaman olduğu gibi yine bir istirahat molası vereceğiz. Daha sonra sözlere çay, kahve molası sonunda bir sunum gerçekleşecek E imza ile ilgili ve akabinde de sorularınızı yanıtlayacaklar panelist arkadaşlarımız. Benim sizlerden ricam, mola esnasında sorularınızı kime yönelttiğinizi ve sorunuzu içeren yazılı bir metin halinde kürsüye bırakmanız şeklinde olacak. Teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan sayın Adnan Nas a bırakmak istiyorum. Buyurun sayın Nas. ADNAN NAS Teşekkürler sayın Başkan. Bu salona gelince bayağı nostaljik oldu hakikaten. Birkaç yıldır çeşitli nedenlerle, biraz da seyahatlerden dolayı hem sevgili üstadımızın fazla ziyaretine gelemiyordum, hem de toplantılara katılamıyordum. Bir bakıma bu uzun panelde soru cevap bölümünde de karşılıklı Maliyeci arkadaşlarımızla görüş alışverişi dışında biraz da hasret gidermiş olacağız. Çok memnunum bu nedenle. Şimdi efendim vergi kanunlarında düzenlemeler bölümü aslında tabii çok uzun. Fakat ben mecburen kafamda bir sistematik belirledim. Bir gün, iki günde konuşulabilecek ayrıntısı olan şeyler. Zaten, muhtemelen hepiniz bu işi bir ölçüde takip ediyorsunuz. Şu açıdan muhtemelen diyorum. Çünkü bu konu şimdiye kadar alışılmamış bir şekilde, hakikaten oldukça geniş bir uzman tabanında tartışılarak oluşturuluyor. Yani bu şimdiye kadar olmamış bir yaklaşım. Bu bakımdan hükümetin bu yaklaşımı toplumla paylaşarak hem kamu kesiminden, hem üniversitelerden, hem özel sektörden uzmanlara, Maliyeciler ve diğer uzmanlara danışarak, çok iyi bir süreç sonunda hazırlanmaya çalışılıyor. Tabii bütün bu süreç sonunda alternatif görüşler ortaya çıkıyor. Bu alternatif görüşler de son söz yine muhakkak ki gene hükümette, bakanlıkta. Toplumdan gelecek tepkileri bugün bile, almaya çalışıyorlar. Son şeklini onlar verecek tabii. Ama esas itibariyle tartışılan konuların ana kalemlerin neler olduğunu ve bu müesseselerin mahiyetlerini size anlatmak istiyorum. Şimdi vakti verimli kullanabilmek i- çin ben şöyle düşündüm. Temel ilkeler ve henüz hazırlıkları sürmekte olan Gelir Vergisi ile ilgili konuları bir on dakikada toparlayıp, kalan 20 dakikayı büyük ölçüde tamamlanmış bulunan Kurumlar Vergisi Kanunu na ayırayım. Ondan sonrada soru cevapta da belki daha ayrıntılı şeyler konuşma imkanı olacak. Birinci olarak şunu söylemek istiyorum; Bir defa vergi sistemimizin sistematik bir bütünlük, bir tutarlılıktan son yıllarda özellikle tümüyle uzaklaştığı herkesin zannediyorum kabulü, yani burada mutabakat var lerden beri, işte modern bir vergi sistemine geçmek için bütün çabalarımıza rağmen, uygulamada Türk Vergi Sistemi etkin olamadı. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Uluslararası kuruluşlar da defaatle bunu tesbit ediyorlar. Dolayısıyla sonuca ulaşamamış, hasılata yansımamış, bütçeye yansımamış, ekonomik amaçlarını gerçekleştirememiş bir vergi sistemi kağıt üzerinde ne kadar iyi olursa olsun, çok fazla savunulur bir vergi sis- 65

4 temi olmuyor. Yani bir şekilde toplumumuza uygun, toplumda daha verimli olabilecek ve hayata geçecek bir vergi sistemi geliştirmek gerekiyor. O açıdan, birinci ilke bir defa bu bütünlüğü ve tutarlılığı sağlamak oluyor bütün bu çalışmalarda. Bu benim şimdiye kadar ki gerek Maliyede, gerek özel sektördeki (ki, ben Türk özel sektöründe de bulundum yönetici olarak) çalışma hayatında. göremediğim bir şekilde yoğun olarak üzerinde durulan şey, bu tutarlılığı sağlamak. Bu takdire değer bir şey. Umarız da bozulmaz. Yine yamalı bohça haline gelmez sistemimiz. Yani sistemi mümkün olduğu kadar sade ve anlamlı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kanunların yazımı anlamında da bu böyle ve sonuç olarak mesela Kurumlar Vergisi 34 maddeye inmiş oluyor ve üstelik daha iyi anlaşılır bir şekle gelmiş oluyor. Kanunlar arasındaki atıflar mümkün olduğu kadar azaltılıyor ve bu atıflardan mesela elde eden kurumsa, onunla ilgili stopaj başka bir yerde aranmaya gerek duyulmadan Kurumlar Vergisi Kanunu nda bulunsun isteniyor. Bu tür bir yaklaşım var. Bu itibarla zannediyorum mükellef açısından da çok daha kolay anlaşılır bir Kanun seti ortaya çıkacak. Esasında bir noktaya değinmek istiyorum. Bütün bu çalışmalar sırasında tartışılan görüşlerden bir tanesi de bunların hepsini bir kanun içinde toplamaktı. Yani bazı Batı ülkelerindeki gibi. tek bir vergi kanunu. İçinde geliri, kurumları ayrı ayrı olsun diye. Fakat bu aşamada, üzerinde çok durulmadı. Belki ileride yine bu gündeme gelecek. Şu aşamada Kurumlar Vergisi Kanunu nu biran önce zaten yürürlüğe geçirmek gerekiyordu. Performans kriteriydi aynı zamanda IMF programında. Bu açıdan bir de bir takım sinyaller vermek gerekiyordu uluslararası yatırımcılara ve Türkiye deki Kurumlar Vergisi mükelleflerine. O sinyaller açısından bunun üzerinde çok yoğun çalışıldı. Çok fazla sayıda uzman arkadaşımız çalıştı. Gece yarılarına kadar yapılan çalışmalar bunlar ve sonunda oldukça net bir hale geldi Kurumlar Vergisi Kanunu çok küçük değişiklikler dışında. Bu haliyle yasalaşacak diye umuyoruz. Şimdi bütün bu kanunların yaklaşımıyla ilgili konuşurken temel ekonomi politikaları ve stratejileriyle uyumlu bir vergi sistemi, vergi politikası amaçlandı. Yani şimdiye kadar genellikle vergi politikaları, sanki vergi tümüyle ekonomik politikalardan bağımsızmış gibi ele alınan ve sadece teknik düzeyde bir takım manipülasyonlarla uğraşan bir disiplin ve meslek grubu gibiydi. Bundan sonra verginin aslında diğer makro ekonomik politikalarla uyumunun esas olduğu Kanun metinlerinde bile anlaşılacak. Yani orada siyasi iktidarın nerede tercihini koyacağı, nereden sonrasına karışmayacağı çok daha garanti altında olacak yeni metinlerle. Nereden sonra işte bağımsız, yarı özerk diyelim Gelir İdaresi nin konusuna girecek. Orada belli olacak. Politika nerede belirlenecek. O belli olacak. Gene hep umarım diyorum, çünkü şu anda gördüğümüz kadarıyla sistem böyle kuruluyor. Büyüme, dışa açıklık, bunlar çok önemli eksenler olarak dikkate alınıyor bu vergi sisteminin dizaynında. Yani dışa açık bir ekonomi, bu noktada bence çok önemli. Çünkü 1980 lere kadar Türk ekonomisi büyük ölçüde himayeci bir ekonomiydi. Dışa kapalıydı. Dolayısıyla mevzuatımız da öyle bir ekonomik düzenin biçimlendirdiği bir mevzuattı. Yani daha çok dışarıyla ilişkileri gözönüne almayan hükümler vardı ve bu nedenle dışarıyla ilişki- 66

5 leri yoğunlaştığında 1980 den sonra, bizim mevzuatını yorumu falan da zorlaşmaya başladı. Hepiniz uygulamalardan biliyorsunuz işte. Dar mükellef hükümlerinin yorumlanması,yurt dışına yapılan ödemeler, v.s. Türk şirketleri de dışarıya gitmeye başladı. Bu açıdan da vergi kanunumuzu uluslararası piyasalara entegre olmuş bir ekonominin vergi kanunu haline getirmeye çalışıyor Bakanlık büyük ölçüde. Yani sadece Bakanlık demiyorum, Bakanlık ve uzmanlar grubu. Yani en az 150 uzmandan bahsediyoruz bu konuda çalışan. Dolaylı Vergilerin ve Dolaysız Vergilerin kıyası biliyorsunuz popüler bir konu ve romantik bir şekilde işte, dolaysız vergiler çok adil değil deniyor. Doğrudur da bu. Ama bu konularda da yine ekonomik bir bakış açısı var ve genellikle kabul edilen şu; Bir ekonomi tam istihdama gelinceye kadar dolaysız vergilerin, dolaylı vergileri aşması mümkün değil ekonomik olarak zaten. Dolayısıyla bu tip tartışmaları yaparken mutlaka işin ekonomik boyutu da dikkate alınıyor. Nitekim Konsey de ve diğer çalışma komitelerinde iktisat profesörü arkadaşlarımız da var. Yani işin o tarafı da dikkate alınıyor. Meselenin sadece bir vergici gözüyle değil, aynı zamanda iktisatçı gözüyle de ele alınmasına çalışılıyor. Bu açıdan da o gibi noktaları da tespit etmiş oluyoruz. Tasarruf, yatırım ve istihdamın düşük oranda vergilenmesi gerektiğinde genel bir konsensüs var. Tabii bunun uygulamaya geçilmesi zaman alabilir. Belli bir döneme yayılabilir. Ama esas itibariyle istihdam maliyetinin düşürülmesinde bir uzlaşma var. Tasarrufun yüksek oranda vergilenmemesi gerektiğinde uzlaşma var. teşviklerin selektif ve bölgesel olmasında uzlaşma var. Gelir Vergisi alt çalışma grupları düzeyinde devam ediyor. Çünkü takdir edersiniz ki, Kurumlar Vergisi nden çok daha zor Gelir Vergisi nin reformunu, ya da değişikliğini yapmak. Çünkü daha geniş bir kitleyi ilgilendiriyor ve Gelir Vergisi aslında vergi sisteminin temel Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi nin bir türevi sayılabilir. Yani o da sonunda bir Gelir Vergisi. Kurumların Gelir Vergisi. Hatta Kurumlar Vergisi nin gerekçesi de o açıdan tartışılabilir. Çünkü Gelir Vergisi yle mükerrer bir vergi olduğu da eğer dikkate alınırsa. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi ndeki ilgili müessese sayısı da az olduğu için ve hangi konularda, hangi müesseselerde tartışma olduğu da büyük ölçüde belli olduğu için, Kurumlar Vergisi ni yapmak eğer bu kadar zaman aldıysa diyoruz, Gelir Vergisi ni yapmak inşallah çok daha fazla zaman almaz. Ama o konuda da çalışmalar çok yoğun devam ediyor. Belki bugün soru cevap bölümünde de sizden aldığımız bazı görüşleri ilgili çalışma gruplarına iletiriz. Yani buradaki arkadaşların hepsi vergi kanunlarıyla çok yoğun ilgilenen kişiler. O çalışma gruplarında olan arkadaşlarda vardır muhtemelen içinizde. O bilgileri de alıp, i- letmeye çalışırız. Onun için Gelir Vergisi nde ana konuları kısaca bir belirteyim. Gelir Vergisi nde ana amaçlar dilimlerin büyütülmesi ve tarifenin düşürülmesi. Ama belli bir vadede. Yani en fazla üç orana indirebilmek. Mümkünse iki orana indirebilmek Gelir Vergisi ni belli bir vade içinde ve dilimleri de daha genişleterek. Biz asgari geçim indirimi diyoruz. Dışarıda genelde standart indirim adı altında bahsediliyor. Bütün Gelir Vergisi mükellef- 67

6 lerinin sadece ücretlilerin değil, bütün Gelir Vergisi mükelleflerinin yararlanacağı bir indirim. Vergiden müstesna olması gerektiği konusunda bir mutabakat var. Ama bunun yöntemi konusunda değişik şeyler tartışılabilir. Belki asgari ücretin bir oranı olsun diyenler olabilir. Aile indiriminin eklenmesi gerekiyor denebilir. Fakat her halükarda, temel amaçlardan biri gönüllü uyumu sağlamak olduğu için, yani gönüllü uyumdan kasıt da insanların, mükelleflerin kendi istekleriyle bilinçli olarak vergi ödemeleri için de vergi sisteminin mümkün olduğu kadar adil ve kabul edilebilir olması lazım. Bu anlamda bir indirim mekanizmasının bütün mükellefler için sisteme sokulması gerektiği konusunda anlaşıyoruz. Çeşitli yöntemlerle herkesin beyanname vermesi, yine bir belli vade içinde temel amaçlardan biri. Ama bu stopajdan kaçmak anlamında değil. Stopajı da beyannameyi cazip kılacak bir şey gibi kullanmak. Mesela bazı konularda ihtiyari beyanname tanıyıp, eğer ihtiyari beyanname yaparsan indirimden yararlanırsın gibi. Mesela ücretlilere ihtiyari beyan hakkı tanıyıp, tekrar 9 uncu maddedeki indirimlerden yararlanma hakkı vererek, bu şekilde genelde bir beyana doğru gönüllü uyumu sağlamak. Çünkü cebri uyumla bir yere pek varamadık. Uyun dedik, onlar da uymuyorum dedi. İdare de pek bir şey yapamadı görüyorsunuz 30 senedir. Dolayısıyla biraz daha ayakları yere basan bir şekilde, insanların da karşılıklı çıkarlarını telif eden, yabancıların deyimiyle win-win durumu sağlayarak iki tarafın da kazanacağı, mükellefin de kazanacağı bir şekilde bunu yerleştirmek. Mümkün olduğu kadar gerçek usule yaklaştırmak Gelir Vergisi yle ilgili bütün müesseseleri. Bu anlamda da basit usulün arızalarını gidermek gerektiği konusunda da bir mutabakat var. Konu başlıklarını söylüyorum ki, bu konularda bir şeyler olursa YMM Odası kanalıyla bizlere de, yani Vergi Konseyi nin çeşitli komitelerine de iletebilirsiniz diye. Basit usulün bazı otokontrol tedbirleriyle güçlendirilmesi konusunda bir mutabakat var. Çünkü bu haliyle çok verimsiz. Aslında her ne kadar belgeleri toplama zorunluluğu iyi bir şey ise de sonuçları verimsiz. Mali piyasaların düz ve düşük oranda vergilendirilmesi, zaten şimdi bir geçiş dönemi var. % 15 lik vergi nihai rejim mi olur, bilmiyorum ama mali piyasaların aracılık faaliyetlerini yansıttığı için sonunda her halükarda nihai olarak başkalarına yansıdığı için, çok yüksek tutulmaması gerektiği konusunda mutabakat var. Harcama gelir karşılaştırılmasına bir şekilde işlerlik kazandırılması konusunda uzlaşma var. Bazı vergi dışı alanların bir şekilde kavranması gerektiği konusunda mutabakat var. Özel inşaat, hatta tarım gibi alanların. Tabii rasyonel bir şekilde, yani tamamen tabanı kaybetmemek kaydıyla. Yani vergiyi çok almak değil a- maç orada, ama oralarda kaydın dışında kalmak sistemin tümünü çökertiyor. O açından bunların yavaş yavaş kayıt içine alınması yolunda belki çok düşük vergilerle, ya da hatta hiç vergi almadan, mesafe almalıyız. Tarım da mesela bir çiftçi kayıt sistemi var, doğrudan gelir dolayısıyla, zaten gelişmiş olan. Onun rahatlıkla vergiler açısından da bir kayıt sisteminin esasının oluşturabileceğini düşünüyoruz. İstihdam maliyetini azaltmak, işte Türkiye OECD içerisinde % 43 toplam istihdam maliyetiyle bir numaralı ülke. En yüksek vergi yükü Türkiye de. Tabii bu parafsikalle birlikte. SSK primleriyle birlikte. Bu % 43 ü indirmek lazım. Ama tabii hemen inecek şeyler değil bunlar. Ana çatıyı çatı- 68

7 yoruz ama, bunun zamanını herhalde ilgili hükümler belirleyecek bütçe imkanları neticesinde. En önemli şey stratejinin belirlenmesi arkadaşlar. Şimdiye kadar Türkiye de böyle üzerinde uzlaştığımız stratejiler olmadığı için, sistem bölük pörçük. Zümrelerin ağlama derecesine ve şiddetine göre verilen tavizlerle olacak geçici maddelerden, v.s. den oluşan bir sistem yerine, belli tercihleri yansıtan, belli bir stratejisi olan, belli zaman, belli vadelere endekslenen bir strateji öngörülüyor. Yatırım İndirimi çok tartışılacak bir konu. Muhtemelen soru cevaplarda çok konuşulur o. Onun için üzerinde çok durmuyorum. Çok alternatif tartışıldı yalnız. Yani bu son durum, aslında baştan beri tartışılan tek durum değil. Burada zannediyorum Kurumlar Vergisi indirimi karşılığında böyle bir bütçeyi de biraz rahatlatmak için bu tercih edildi. Sakıncaları mutlaka var. Doğru tarafları da var. Yani uygulamanın çok kötü sonuçlar verdiği, istismar edildiği, v.s. gibi. Biz bunu çeşitli vesilelerle konuştuğumuz uluslararası kuruluşların uzmanlarından da Avrupa Topluluğu, IMF, Dünya Bankası uzmanlarından da duyuyoruz. Siz de Yatırım İndirimi çok istismar e- diliyor. Bu lafı ben 10 senedir duyuyorum. Yani biz çok iyidir desek bile, dışarıdan bakan gözler bunun çok iyi olmadığı sonucuna varıyor. Dolayısıyla bazı olumsuz tarafları da var. Belli istihdam ihracat koşullarıyla vergi tatili veya indirimli vergi hep üzerinde durduğumuz bir konuydu. Bu Kurumlar Vergisi nde bir şekilde son taslakta var. Umarım, bir şekilde kabul edilir. Çünkü Türkiye için yüksek tutardaki büyük yatırımların hem istihdam açısından, hem ihracat açısından çok kritik önemi olduğu kanısındayız. Yani bu yatırımlara birilerine avantaj sağlamak diye bakılmamalı. Türkiye de istihdamı artırması, ihracat kapasitesini artırması, v.s. yönünden çok kaçınılmaz olduğu kanısındayız. Yalnız bu konuda da henüz nihai sonucu bilmiyoruz. Ücret beyanında biraz değişiklikler getirmeyi düşünüyoruz. En azında ihtiyari yapmayı. Yabancı çalışanların bildirim zorunluluğu gibi, yani aslında hiç düşünülmeyen şeyleri de bu arada çünkü, arkadaşlar bir özelliği var Türk Vergi Sistemi nin. Türk Vergi Sistemi ana prensipleri itibariyle yüksek vergiyi öngören, ama o yüksek vergiyi uygulamaya pek yansıtamayan bir sistem oldu.. Fiilen toplanan vergi düşük. Yüksek vergi öngören, buna mukabil hakkı olan konularda da kendini koruyan bazı müesseseleri olmayan bir vergi sistemi. Mesela dünyanın her tarafında ücretliler genellikle beyanname verir. Biz de vermez. Yabancılar bildirim verir. Biz de vermez. Yani kimse de bizi zorlamamış, bunları böyle yapın! diye. Biz öyle yapmışız. Vergi cennetleriyle ilgili bir hüküm yoktur bizde. Transfer fiyatlamasıyla ilgili bir hüküm yoktur. Örtülü sermaye, örtülü kazanç hükümleri son derece belirsizdir. Dolayısıyla bu konuda getirilen hükümler, biraz sonra daha anlatacağım. Bunlar aslında Vergi İdaresi ni de daha çok koruyor. Mükelleften çok Vergi İdaresi ni koruyor. Yani bu çalışmalar sırasında özel sektörden uzmanlar dahil herkesin vardığı nokta, aynı zamanda Maliye Bakanlığı na, Vergi İdaresi ne de şimdiye kadar ellerinde olmayan bazı güçleri vermek. Çünkü başka vergi idarelerinde bu güçler var. Bizim Vergi İdaremizde de bu yetkiler olmalı diye düşünüldü. O şekilde konuldu. Gene hisse senedi edindirme planları çok önemli. Türkiye de hiç yok mevzuatta. Çalışanların hisse senedi şeklinde de ücret veya sair menfaat- 69

8 ler elde etmesi ve bunun da mevzuata sokulması. Çünkü gelişen bir ekonomiyiz artık, daha da gelişmemiz lazım. Bu tip müesseselere de mevzuatın yol göstermesi gerekiyor. Mesela kötü durumdaki şirketlerin çalışanları tarafından kurtarılması söz konusu yurt dışında. Bizde böyle bir müessese yok mevzuatta. Dolayısıyla bunları da biraz düzeltmek, motivasyon sağlamak açısından bu müesseselerin konulması gerekiyor. Gayrimenkul alım satımını önemli bir konu gibi görüyoruz. Bu konuyla ilgili hükümlerinde yeniden gözden geçirilmesini düşünüyoruz. Özel inşaat kazançlarında olduğu gibi. Burada kentsel rantlarda bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğu kanaati var ve ayrıca Geçici Verginin 4 üncü dönemin kaldırılması falan gibi, sizin her zaman tartıştığınız bazı teknik hususlar da var. Gelir Vergisi nin şu anda daha yarısına bile gelmiş sayılmaz çalışmalar. Çünkü epey tartışılacak zannediyorum. Onun için bu konudaki her türlü görüşünüzü Yeminli Odasına bildirirseniz, biz de onlardan alırız. Biz de derken, ben Maliye Bakanlığı ve bu uzmanlar grubu adına konuşuyorum. Tabii yani kendi adıma değil. YMM Odası onların kimler olduğunu biliyor. Dolayısıyla YMM Odası ilgili gruplara iletir diye söylüyorum. Kurumlar Vergisi son haliyle, belki bugün bu da değişmiştir. Ama yani son haliyle elimde. Kanun metninin açıklamaları üzerinden gideceğim.. Şimdi birincisi, tümüyle yeni bir Yasa oluyor. Yani eski Kurumlar Vergisi Kanunu na çok benzemeyen, çok daha sistematik ve daha kısa bir kanunla karşılaşacaksınız. Tam mükellef ve dar mükellef ayırımı yapılıyor. Dar mükelleflerin vergilenmesi tümüyle ayrı bir bölümde ele alınıyor. Kodifikasyon ve sistematik açısından ciddi bir sadeleştirme var. Yeni madde numaraları. Fıkraların, bentlerin ve alt bentlerin nasıl biçimlendirileceği belli. Konuların birbiriyle ilgili hususların birbirini takip etmesi özen gösteriliyor. Kanun dilinin daha yaşayan kelimelerden kullanılması. Gelir Vergisi Kanununda yapılan atıflar azaltılıyor. Mesela kurum kazançları üzerinden yapılacak stopajlar Kurumlar Vergisi Kanunu nda düzenleniyor. Mahsuplar, kanunen kabul edilmeyen giderler, aynı şekilde kurumlar açısındansa Kurumlar Vergisi Kanunun da yer alıyor. Maliye Bakanlığı na e- sasları belirleme yetkisi verilmiyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesinden gelen çeşitli itirazlardan dolayı vergilemeyle ilgili esasların sadece kanun ile düzenlenebileceği öngörülüyor. Değiştirilen hükümler kısaca belirteyim. Kurumlar Vergisi oranı % 30 dan % 20 ye indiriliyor bir kalemde. Aslında bu konuda umulandan daha iyi sonuç alındı. Aslında Vergi Konseyi nin çeşitli kurulların önerileri de en azından bir kademeli geçiş yapalım, herhalde toptan geçişi kabul etmezler diye bir eğilim vardı. Fakat Başbakan, insiyatifini kullanarak bir defada indirim yapalım, böylece iyi bir sinyal verelim dedi. Ama bizim çalışmalarımız sırasında ortaya atılan görüşler bu kademeli indirimin % 15 e kadar düşmesidir. Onu da söyleyelim yani. Tabii şimdi birdenbire % 20 indirince, % 15 e indirirler mi ileride, o da bir tahmin konusu olacak. Ama sonuçta şunu söylemek istiyorum. Yani Amerika ya ve İngiltere ye bakarak vergi kanunu yapmamalıyız. Biz bizim durumumuzdaki ülkelere bakarak vergi kanunu yapmalıyız. Bizim durumumuzdaki bize rakip ülkelerin uygulamalarında çok düşük Kurumlar 70

9 Vergisi uygulamaları var ve bu yıllardır bizim çok aleyhimize sonuçlar veriyor. Çünkü uluslararası yatırımcılar sorduğu zaman, bir ülkede yatırım düşündükleri zaman ilk sordukları konulardan birisi Kurumlar Vergisi kaç? diyor. Kurumlar Vergisi kaç? İşte Kurumlar Vergisi % 44, % 37 falan dediğiniz zaman, haaa deyip, geçebiliyor başka konuya. Çünkü % 15 veren Bulgaristan, % 16 veren Macaristan, % 16 veren Romanya, % 19 Kurumlar Vergisi olarak Polonya, % 12,5 Kurumlar Vergisi olarak İrlanda gibi ülkeler varken, yani hemen bir dezavantaj daha ekleniyor. Zaten dezavantajımız çok biliyorsunuz. Hani imaj yönünden bile dezavantajımız var. Ülke imajında sorularımız var, onlar vergi dışı faktörler. Ama vergiyle bu faktörleri biraz hafifletebiliriz en azından. Kurumlar Vergisi % 20 ye indirilirken, Geçici Vergi de Kurumlar Vergisinin % 80 ni kadar. Yani % 16 olması öngörülüyor. Örtülü Sermaye de en önemli nokta, şimdiye kadarkinden farklı olarak bir açık oran konuldu. Bir açık oran konulması, rasyo konulması. Bu rasyo da çok tartışıldı. Bizim dünya uygulamalarına göre vardığımız sonuç, ö- nerdiğimiz şey 3 tü. 3 e 1 di ; 2 ye 1 şu anda kabul edilmiş görünüyor. Yani tasarıda o haliyle var. 2 ye 1, borç / sermaye oranı 2 borç, 1 sermaye şeklinde. Şimdi biliyorsunuz bir oran yok. Uygulama da ama inceleme elemanları geldiğinde 0,50/1 gibi, yani özsermaye 1, borç o- nun yarısı gibi genellikle yorum yapıyorlar. Dolayısıyla bizim söylediğimiz yaygın teamül 0,50 risksizdir. 0,50 nin üstünde risk vardır. Size tarhiyat yapabilirler demektir orada risk. Dolayısıyla bu ihtimalleri ortadan kaldırıyoruz, net bir şekilde. Ama bunu söyleyeyim, bu oran bazı ülkelerde 7. Belçika da 7 mesela. Ama ortalamada çoğu ülkede 3. Biz aslında 3 kabul edelim dedik ama, Maliye biraz daha konservatif davranıyor galiba. Şimdilik ikiyle başlıyor gibi görünüyor bu uygulama. Yıl içinde herhangi bir tarihte iki kat borç sınırını aşan borç örtülü sermaye sayılıyor. Tabii bu örtülü sermaye tanımına filan girmiyorum. İlişkili banka veya benzeri kuruluş olursa bu oran 4 e, 1 e oluyor. Bu ilişkili kişiler ortamına ana ortak ve ana ortağın ilgili olduğu kişiler. Ana ortak kurulu sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortak o- lan veya oy veya kar payı hakkına sahip olan hisselerini elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi. Özsermayede de dönem başı özsermaye esas alınıyor. Bu da tartışılan bir konuydu. Yani dönem başı mı alınmalı? Dönem başı, dönem sonu mu? Ortalaması mı? Medyanı mı? v.s. Çeşitli gerekçelerle tasarıya dönem başındaki özsermayenin konması istismarı önlemek bakımından en sağlıklı yol olarak kabul edildi. Bir de şunu söyleyeyim; Bu oran, ana kişi ve ilişkili kişiler için topluca dikkate alınacak tabii, yani tek şirketler için değil. Bütün hepsinin borçları toplamı dikkate alınarak. Örtülü sermaye sayılmayacak bazı borçlanmalar var. İşte gayri nakdi teminatlar karşılığında yapılanlar. İlişkili kişilerin banka ve sermaye piyasalarından tamamen aynen aktardığı. Hani bizim dekontla aktardığı dediğimiz hadiseler. Cari hesap ilişkisinde içinde yürütülen borçlar. Bir önemli nokta da, bu şekilde örtülü sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faiz ve kur farkları hem Gelir Vergisi, hem Kurumlar Vergisi uygulaması açısından, borçlu kurum açısından dağıtılan kar payı. Alacaklı 71

10 kişi açısından elde edilen kar payı. Dar mükellefte de merkeze aktarılan kar payı olarak yeniden sınıflandırılıyor. Mükerrer vergilemeyi önlemek i- çin, karşı tarafta yapılan vergilendirme üzerine, öbür tarafta düzeltme yapılması öngörülüyor. Bu konularda da biliyorsunuz biraz belirsizlik ve tartışmalar vardı ve uygulama doğru dürüst değildi. Düzeltme için de örtülü sermayeyi dağıtmış olan kurumun o vergiyi ödemesi şartı aranıyor. Ödemesi kanıtlanması kaydıyla düzeltme yapılabilir. Örtülü sermaye dağıttığı tespit edilen kurumda hem kapsama giren faiz ve kur farkları için, hem de kar dağıtımı için cezalı tarhiyat yapılacak. Önemli bir değişiklik, borcun devamlı veya uzun süreli kullanılması şartı kaldırılıyor. Yalnızca özsermayenin iki katını aşan borç yükü örtülü sermaye sayılacak. Yani borcun o kadarı örtülü sermaye sayılacak. Dar mükelleflerin Türkiye deki şubeleri için de bu uygulama yapılacak. Yani ana merkez, ana ortak gibi kabul edilecek. Şubeyi transparan, diğer şirketle aynı kuruluş kabul etmiyoruz. Önemli değişiklikten biri de örtülü kazanç dağıtımı. Buna bir de dünya çapındaki ismi olan transfer fiyatlandırması nı da ekliyoruz. Yani transfer fiyatlandırması da Kanuna giriyor. Çünkü biz örtülü kazanç dağıtımı diyoruz ama, genellikle daha geniş tanım transfer fiyatlandırması. OECD rehberi esas alındı bu konuda. İlişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkelerine aykırı olarak tesbit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alımı ve satımında bulunulması halinde, kazanç kısmen veya tamamen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılıyor ve sonucunu biliyorsunuz. Bunların vergi matrahından indirimine müsaade edilmiyor. Mal veya hizmet alım ve satımı, burada önemli konu şu; Bir defa tanım çok geniş. İlişkili kişiler arasındaki her türlü iktisadi, ticari ve finansal işlemlerle istihdam ilişkisi bu kapsama giriyor. İlişkili kişiler de oldukça geniş. Kurumların kendi ortakları, onların ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler. Kurumun idaresinde veya. sermaye bakımından dolaylı ve doğrudan bağlı bulunduğu kişiler. Eşleri veya eşlerinin üst soy veya alt soyu, v.s. Bu şekilde bütün bağlantılarıyla. Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından zararlı vergi rekabetine yol açtığı kabul edilen, yani vergi cenneti ve benzeri ülkelerde bulunan kişilerle yapılan işlemler de hep ilişkili kişilerle yapılmış işlem sayılıyor. Şimdi burada temel konu, demin ki tanımda gördüğünüz gibi emsallere uygunluk. Emsallere uygunluk bugünkü Kanunda da var. Yeni Kanunda ki farkı şu; Emsallere uygunluğu adam akıllı açıklıyoruz ve kullanılacak yöntemleri açıklıyoruz. Yani Kanunda artık ne yöntemler kullanacağını görecek. Eskiden yöntemler yoktu biliyorsunuz. Herkes serbestçe yorum yapıyordu. Bu serbestçe meselesi de önemlidir. Aslında bizde bazı müşavirlerin yorumu şu; Bir konu serbest bırakıldı mı o iyidir. Demek ki mükellef istediği gibi yapacak. Hayır kardeşim böyle bir mantık olamaz. Çünkü serbest bırakıldı mı başına ne geleceğini de bilemez. Dolayısıyla başına ne geleceğini bilmesi gerekir. Yani burada iki görüş vardı aslında. Serbest bırakalım daha iyi filan diye. Hayır, geçmiş 30 yılda bunlar serbest kaldı, bak iyi çalışmadı. Yani bu hükümleri gören yatırımcının ben vazgeçtiğini defalarca biliyorum. Benim başıma ne geleceği belli değil 72

11 buradan diyor. Sizde örtülü kazanç var mı? Örtülü sermaye var mı? diyor. Var, ama böyle var deyince, vazgeçiyor, çünkü buradaki eski hükümler tamamen vergi inceleme elemanını serbest bırakıyor istediği yorumda Yani nasıl yorumlayacağı belli değil. Dolayısıyla burada yöntemleri belirliyoruz. Bu yöntemlerde emsallere uygun fiyat ve bedelde bu yöntemlerden hangisi en uygunsa onu kullanacağız. Yöntemlerin birincisi veya çok atıf yapılanı karşılaştırılabilir fiyat yöntemi. Bunun açıklaması da şu; Karşılaştırılabilir mal, hizmet alım veya satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan, yani üçüncü şahıs gibi olan dediğimiz gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle yaptığı işlemlerdeki piyasa fiyatı ile karşılaştırma. Yöntem bu ama bazen uygulanmayabilir bazı konularda. Yani tam ona uygun bir emsal bulamayabilirsiniz. O zaman başka bir yöntem var maliyet artı yöntemi. Onu da kanun belirliyor. Emsallere uygun fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin uygun bir kar oranıyla arttırılarak hesaplanması. Üçüncü yöntem de yeniden satış fiyatı yöntemi. Emsallere uygun fiyatın mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde bağlantı bulunmayan kişilere yeniden satılması halinde, uygulanacak fiyattan uygun bir brüt satış karı düşülerek satarız. Yani son fiyattan geriye veya maliyetten ileriye. İki yöntem. Diğeri de karşılaştırılabilir. Bunun dışında da yöntemler var ama, Kanun bu üç yöntemi sayıyor. Yalnız şöyle bir şey diyor; Eğer bu yöntemlerin üçüyle de sizin o- layınıza en uygun emsal bulamazsanız, başka yöntemlerde kullanabilirsiniz. Başka ülkelerin mevzuatlarında, başka yöntemler de saymış. Onlardan da en çok kullanılanı işlem bazında kar marjı yöntemi. Mesela çoğu batılı ülkede en fazla kullanılan yöntem. Ama bizim Kanuna biraz fazla karışık gelir diye bu yöntemi şimdilik koymadılar. Ama şu var; eğer literatürden bulabilirseniz ve diğer yöntemler uymuyorsa şu yöntemi kullanacağım diyebilirsiniz. Yani o açıdan da Kanun izin veriyor başka yöntem kullanın diye. Şimdi örtülü kazanç yöntemiyle ilgili başka konular var mı, çünkü bu çok başımıza gelen konular hakikaten. Çok önemli bir müessese daha getiriyoruz. Mükellef eğer talep ederse, Maliye Bakanlığı yla ön anlaşma yapabilir. Uygulanacak yöntem konusunda ön anlaşma yapabilir. Ön anlaşma yapabilir bu yurt dışında çok yaygın. Şartlar değişmezse üç yıla kadar geçerli olur. Anlaşma hem Vergi İdaresi, hem mükellef açısından bağlayıcıdır. Bu şu bakımdan önemli. Biz tabii ileride inşallah 50 sene sonra filan belki biz göremeyeceğiz ama, bizden sonraki kuşaklar görecekler. Bu konuda gelişmiş ülkelerde hem Vergi İdaresinde, hem danışman firmalarda, hem mükelleflerde çok özel departmanlar var. Sadece bu ön anlaşmalarla ilgilenen uzmanlar var. Amerikan Vergi İdaresinde sadece bu ön anlaşmalarla ilgilenen çok büyük departman vardır. Bizim gibi firmalarda çok üst düzeyde sadece bu konuya bakan insanlar var ve onlarca, yüzlerce. Yani sadece bu konuya bakıyor. Verginin başka bir bölümünden anlamıyor. Bu konuda uzmanlaşıyor. Dolayısıyla 100 sene sonraki Türkiye de bu düzeyde uzmanlaşırsa, böyle kadrolar ortaya çıkacak. Biz de önceden görenler olarak belki mezarda övüneceğiz. Örtülü kazanç dağıtımında bir başka nokta, Maliye Bakanlığı açısından yine bir konu var. Maliye Bakanlığı nın alt yapısı da çok müsait değil şimdi buna. Bunun için çok özel insan yetiş- 73

12 tirmesi, eğitmesi lazım. Teknik alt yapı oluşturması lazım. Bir önemli konuda örtülü kazancın transfer fiyatlandırmasının usulleri Maliye Bakanlığı nca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek. Bu yönetmeliğin de çok büyük önemi var. Yani esas mevzuat o olacak. Çünkü transfer fiyatlandırması kendi başına bir kanunu olacak kadar önemli bir konu. Bunu yönetmelikle belirleyeceğini düşünüyorum. Umarım tebliğle yapmazlar. Çünkü Kanun tasarısında şu anda yönetmelik şeklinde. Tebliğle yapınca biliyorsunuz çok sık değişiyor. Dolayısıyla çok sık değişmeyecek bir şey olmasında yarar var. Yurt dışı iştirak kazançları istisnası, biliyorsunuz geçen sene belki mükellefleriniz dolayısıyla da bilmiyorsunuz, yani herkes dikkat etmedi ona ama, şimdiye kadar olandan çok önemli bir hüküm getirildi Kurumlar Vergisi Kanununa geçen sene. Gene Vergi Konseyi nin önerilerinden biri olarak. Yurt dışı iştirak kazançları istisnası getirildi. Biliyorsunuz yurt içinde vardı bu istisna, ama yurt dışından gelen kazançlar vergiye tabi idi.vergi mahsubu yoluyla yapılıyordu. Yurt dışı iştirak kazancı da istisna tutuldu. Fakat tabii orada konulan bazı şartlar biraz ağırdı. Daha doğrusu bizim önerdiğimizden de biraz farklıydı. Biliyorsunuz son noktayı Maliye koyuyor. Maliye de her zaman muhafazakardır. O nedenle bu uygulama sonuçlarını gördüğümüz için bir senedir bu sefer yeniden çıkan tasarıya hükmü biraz daha değiştirecek ve daha yumuşatacak hükümler koyuyoruz. Çünkü bu hükümlerin hepsi diğer ülkelerde var. Diğer ülkelerde çok güzel çalışıyor. Ama biz onlardan yüksek oranlar koyarak kendi önümüzü gene tıkamışız maddeyi çıkarırken. Maddenin mantığı doğru, oranlar yüksek. Yurt dışı iştirakteki pay oranı % 25 konulmuştu ki, Konseyin önerisi bu değildi. Şimdi % 10 a düşürdü Konseyin önerisi şeklinde. % 25 çok yüksek diye. İştirak hissesi iade tutma süresi iki yıldı, bir yıla indiriliyor. Yurt dışı iştirakin ilgili ülkede tabi olması gereken asgari vergi yükü oranı % 20 den, % 15 e indiriliyor. Bazı ülkelerde bu oran hiç yok. Mesela Hollanda da, Belçika da. Yani onlar hiçbir sınır koymadan alıyorlar dışarıdan şirketleri. Dolayısıyla çoğu Türk şirketinin de dahil, biliyorsunuz Hollanda da BV var. O BV ler bizde olsun istedik. Yani Hollanda ya gitmesin, ya da başka yerlere gitmesin. Ama yine sıfır yapamadık ama, hiç değilse % 15 e düşürün dendi ve şu anda kabul edilmiş görünüyor. Yurt dışı iştirak kazançlarının en az % 75 inin operasyonel kazanç olması, yani ticari, zirai, serbest meslek kazancı olması şartı kaldırılıyor. Yani biraz daha yumuşatma açısından. Biraz fazla teknik konular. İsterseniz soru cevap da bir soru varsa ilgilenelim. Yurtdışı iştirakin anonim veya limited şirket mahiyetinde olması şartını yeni Kanunda da koruyoruz. Bir de bir başka nokta getirildi. Uluslararası yatırım şirketleri istisnası getirildi. Uluslararası şirketlerden kasıt, Türk veya yabancı olsun, Türkiye de kurulan yatırım şirketleri. Bu şirketlerin tanımı şöyle; Kazancın nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamın dışında kalan % 75 veya fazlası kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine en az % 10 oranında iştirakler oluşan, hatta mükellef anonim şirketler. Bu şirketlerin hem kendilerinin iştirak kazançları vergiden muaf tutuluyor, hem de yurt dışındaki ortaklarına gönderdiği kar payları üzerindeki stopaj normal oran olan % 10 dan, daha düşük % 5 ola- 74

13 rak. Burada da amaç Türkiye yi bölgesel şirketlerin merkezi haline getirmek. Türkiye de şirket kursunlar, başka yerlere buradan yatırım yapsınlar. Kazakistan a yatırımı buradan yapsın. Adam Amerikalı olabilir, ama şirketini Türkiye de kurup Kazakistan a, Mısır a, bilmem nereye buradan yatırım yapsın diye. Bu hükümlerin hepsi aslında bizden daha çok geri ülkeler de bile var. Biz biraz geç kalmışız. Biran önce bunları biz de uygulamaya koyalım. İştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazançları istisnası hepinizin en çok uyguladığı maddelerden biri. Karı sermayeye ilave etme şartı kaldırılıyor. Karın en az beş yıl süreyle özel bir fon hesabında tutulması şartı getiriliyor. İstisna kazancın % 75 ine uygulanacak. Ancak hisse senetlerini aldığı ardında istisna tüm kazanca uygulanacak ve satışın yapıldığı dönemde uygulanacak. İki yıl içinde satış bedeli tahsil edilmez veya ilgili kazanç özel fondan çekilir veya başka bir hesaba aktarılırsa vergi ziyaı sayılacak. Kurucu hisse senetleri intifa senetleri de istisna kapsamında. Devir veya bölünme suretiyle devir alınanlar için. İki yıllık elde tutma süresinin hesabında devir olunan veya bölünen kurumdaki sürede dikkate alınıyor. Tüketim taşıma kooperatiflerinde muafiyet kaldırılıyor. Kamu kurumlarına ait kantinlerle ilgili muafiyetin kapsamı daraltılıyor. Lojmanlar ve kantinler kapsam dışına çıkartılıyor. Yani muafiyet ve istisnalar da bayağı bir rasyonalizasyon yolunda. Büyük şehir belediyeleri tarafından işletilen su dağıtım, yolcu taşıma, mezbaha, soğuk hava deposu işletmeleri muafiyeti kaldırılıyor. Organize sanayi bölgeleriyle, küçük sanayi sitelerini işleten şirketlerin muafiyeti kaldırılıyor ve sadece arsa satışlarından beş yıl süreyle kazanç istisnası tanınıyor. Tasfiye Beyannamesinin verilme süresi 15 günden, 30 güne çıkarılıyor. Bütün tasfiye hükümleri bir araya, bir bölüm halinde toplanıyor. Bölünmede devredilen aktif kıymetlerle ilgili pasif kalemlerin de devri zorunlu hale getiriliyor. İşletme bütünlüğü esas alınıyor. Devralan şirketin bölünen kurumun borçları için sorumluluğu devraldığı kıymetlerin emsal bedeliyle sınırlandırılıyor. Rüçhan hakkı kupon satışlarındaki istisna kaldırılıyor. Çok önemli bir şey var, onu söyleyeceğim. Tecil faizlerinin gider yazılma imkanını öngörüyor Kanun tasarısı. Umarım yasalaşır. Çünkü tecil faizlerindeki durumun gecikme faizlerinden farklı olduğu kanısında çalışma grupları. Beyanname verme süresi 30 Nisan takvim yılı kullanan kurumlar için. Yeni hükümler var. Kontrol edilen yabancı şirket, bunların da detayına soru cevap isterseniz gireceğiz. Bunlar Türk mevzuatında yoktu. Vergi cennetleriyle mücadele. Konsolide Kurumlar Vergisi Beyannamesi. Yani % 90 iştirak oranı olan kurumların hepsinin bir tek Kurumlar Vergisi Beyannamesinde toplanması. Geriye doğru zarar mahsubu, bir yıldan fazla olmamak kaydıyla. Bu da enteresan bir şey. Hatta bazı arkadaşlarımız üç yılı önerdi, ama bir yıl en azından kabul edilmiş gibi görünüyor şu ana kadar Maliye Bakanlığı tarafından da. Büyük yatırımlarda teşviki biz gene büyük ısrarlarla ve mücadelelerle koyduk. Kademeli indirim şeklinde, vergi tatili şeklinde olmuyor. Ama kademeli indirim şeklinde onun da açıklamasını belki soru cevapta yaparım. Mahsup hükümlerindeki bazı belirsizlikler gideriliyor. O konuları soru cevapta açacağım. Çok teşekkür ederim sayın Başkan. 75

14 BAŞKAN CİHAN ERAY Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız başlangıç konuşmamda bir konuyu ifade etmeyi unuttum. Kusura bakmayınız. Onu söylemek istiyorum. Panelimizin sonunda Odamızın ev sahipliğinde mütevazı bir kokteylimiz olacak. Hepinizi orada da görmeyi arzu ediyoruz. Şimdi sözü sayın Talha Apak a bırakıyorum. TALHA APAK Teşekkür ederim sayın Başkan. Sayın Oda Başkanım, değerli hocalarım, üstatlarım ve sevgili meslektaşlarım. Bugünkü toplantımızın gündemi, Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Vergi Düzenlemeleri olarak belirtilmiş ise de, yüksek ihtimal değerli üstatlarım Bakanlıkla olan ilişkileri (vergi konseyi) dolayısıyla Ankara daki havayı ve vergiyle ilgili dönem sonu yasal düzenlemeler ve beklentilerin dışındaki yasal düzenlemelerin taslak prosedürlerini bize arz edeceklerdir. Ben ise, dönem sonu işlemleri ve muhasebe tekniklerinde yoğunlaşmayı planlamış iken, daha ziyade bu güzide toplantıyı ve bu imkanı bulmuş iken, değerli üstatlarım Vergi Konseyi adına görüşlerini dile getirirken, ben ise Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın dönem sonuna girilirken klasik vergi düzenlemelerinin dışında daha yüksek bir beklenti olmaları hasebiyle gerek mükellef grupları, gerek meslek mensupları ilişkilerinden her gün yaşadığımız bazı ciddi sıkıntılarımız ve Bakanlıktan bu yıl sonu itibariyle yapılacak bazı klasik düzenlemelerin dışında çok köklü beklentilerimiz de bulunmaktadır. Bunların mesleğimizle de ciddi ilişkisi var. Birinci bölümde kısaca bunlara değindikten sonra, ikinci bölümde dönem sonu işlemlerinde özellik arz eden hususları dile getirmeye çalışacağım. Malum her yıl sene sonlarında ve yeni yılın başlarında küçük çapta da olsa vergi düzenlemeleriyle karşılaşmaktayız. Ancak son yıllarda bu düzenlemeler daha sıkça olmaya ve ciddi boyutlarıyla ele alınmaya başlandı. Ancak ülkemizde yıllardır mücadelesi verilen mali disiplin arzu edilen seviyeye henüz gelememesi dolayısıyla, bunun doğal sonucu olarak vergi sistemimiz de maalesef arzu edilen sisteme henüz gelmiş bulunmamaktadır. Mali disiplinin kamu maliyesi çerçevesinde sağlıklı oluşması halinde vergi sistemimizin de arzu edilen sağlıklı seviyeye geleceğinden hareketle, özellikle maliye politikasının üç ayağından devlet harcamaları, devlet borçları ve vergiler olarak bahsedilmesi gereklidir. Burada, borçları karşılayan vergi düzeninde çok sağlıklı bir vergi sisteminin oluşturulabilmesi için, bazı temel ilkelerin öncelikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu temel ilkeler özellikle şöyle sıralanabilir; Vergi sisteminin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Uygulaması basit olmalıdır. Adil ve tarafsız olmalıdır. Etkinlik ilkesini uygun olmalıdır. Kimseye ayrıcalık tanımamalıdır. 76

15 Bu arzu edilen çağdaş vergi sistemini Bakanlığımızın değerli bürokratları da gerçekten yıllardır çalışmaları ile arzu etmekte olmalarına rağmen, ekonominin diğer ayakları dolayısıyla taraflar olarak zorlanmaktayız. Türk Vergi Sisteminde dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu ve vergi sistemimizde sık sık yasaların değiştiği, dolayısıyla tarafların memnun olmadığı günümüzde de görülmektedir. Biz bu noktadan hareketle öne çıkan bazı önerilerimizi, özellikle Vergi Konseyi ne de iletilmek üzere kamuoyunun bilmesi açısından altı önemli başlıkta sıralamak istiyorum. Sağlıklı beyanların yapılması, meslek mensuplarının iş yükünün a- zaltılması amacıyla, vergi beyannameleri basitleştirilmeli, bazıları birleştirilmeli, dönemleri yeniden belirlenmeli, başta KDV beyannameleri olmak üzere sorumlu sıfatıyla verilen tüm beyannameler üçer aylık dönemler halinde beyan edilmeli, Gelir ve Kurum Geçici Vergi beyannameleri ise altışar aylık dönemler halinde yılda iki kez beyan edilmelidir. Vatandaşlık kimlik numarası esas alınarak, 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların yıllık gelir vergisi beyanında bulunmaları sağlanmalıdır. Kanunların suç saydığı harcamalar dışındaki tüm harcamaların vergi beyanlarında dikkate alınarak vergi matrahlarından indirim hakkı tanınmalıdır. Servet ve harcamaların kaynağının açıklanması için gereken alt yapı ve düzenleme yapılmalıdır. Gelir ve Kurumlar vergisi oranları düşürülmeli, muafiyet ve istisnalar azaltılmalı ve zamanla kaldırılmalıdır. Ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Belge düzeninin yerleştirilmesi, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesini önlemek için özellikle genel KDV oranı indirilmelidir. Katma Değer Vergisinde indirim ve iade esasları yeniden düzenlenmeli. Özellikle, indirilemeyen, iadesi veya mahsubu gereken KDV esasları günün koşullarına uyarlanmalıdır. Sonraki dönemlere devreden yüksek tutarlardaki KDV nin belli miktarı aşan kısmı için yıl sonlarında YMM raporları veya inceleme elemanı raporları ile diğer vergi borçlarına mahsup hakkı tanınmalıdır. Vergi denetim mekanizması etkin ve yaygın bir şekilde çalıştırılmalıdır. Özellikle, denetimin bazı kademelerinde Yeminli Mali Müşavirlerden yararlanılmalıdır. Vergi, muhasebe ve denetim sahasında önemli görev ve fonksiyonlar üstlenen 3568 sayılı SM, SMMM, YMM yasası yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına göre gerekli değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. Özellikle, vergi yasalarının ilgili maddelerinde 3568 sayılı yasa gereği görev yapan meslek mensuplarının fonksiyonları yeniden düzenlenmelidir. Belge düzenlenmesi ve tüm muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda ve entegre paket programlar aracılığı ile yapılması sağlanmalı, ilgili bilgisayarlı muhasebe programlarının kullanım usul ve esasları Maliye Bakanlığı nca takip ve denetime tabi tutulmalı, ayrıca bu programların kullanım ve denetimine yönelik yetki ve şifrelerinin, belli sorumluluklar dahilinde ilgili mükellefin sözleşmeli Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ne de verilmelidir. 77

16 Vergi düzenlemeleriyle ilgili arzu ettiğimiz ve öne çıkan başlıklar bu şekilde. İkinci bölüm dönem sonu işlemleriyle ilgili. Anlatacaklarım ise ö- zetle, dönem sonlarında özellik arz eden, problem olan hesaplarla ilgili kısa izahatlar olacak. Dönem sonu işlemleri teknik olarak bir muhasebe işlemi olmakla birlikte, teorik olarak bir vergi işlemidir. Muhasebe tekniğinin oturması, ancak vergi tekniğinin, vergi teorisinin yeterli düzeyde oturamamasına bağlıdır. Ben özellikle dönem sonunda zorunlu olabilecek, öne çıkan birkaç hesaptan bahsedip fazla zamanınızı almak istemiyorum. Soru cevap bölümünde gelecek sorulara cevap vermeye çalışacağım. Çoğunlukla bu notlar size dağıtılmış olmalı. Buradan da soracağınız, anlatmakta vakit bulamadığınız hesaplar olursa da tartışırız. Aktif hesaplar içerisinde alacakların değerlemesi her dönem sonlarında sorun olmaktadır. Burada da uzun zamandır dile getirdiğimiz Vergi U- sul Kanunu 280 inci maddesi değerlemeye ilişkin hükümleri bugünkü işlemlere yeterince cevap verememektedir. Bu da daha çok yabancı paraların değerlemesi noktasında karşımıza çıkmakta. Yabancı paraların değerlemesinde özellikle yurt dışı alacaklarından olan ihracat bedellerinin ülkeye getirilen kısımları, getirilmeyen kısımları, terkin edilen kısımları, telkin edilmeyen kısımları üzerinde mevzuatla ilgili ciddi sıkıntıların yanı sıra muhasebe tekniğinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Burada kısaca arz etmek istediğimiz husus; İhracat bedellerinin getirilmesi, kayıtlara geçirilmesi ve bunların nasıl değerleneceği ile ilgili değil. Daha çok karşılaştığımız sorunlar, serbest kullanıma bırakılan veya küçük ihracat bedellerinin gelmemesi dolayısıyla dönem sonlarında bunların ne şekilde kapatılacağı, hangi yönteme göre değerlemeye tabi tutulacağı, değerlemeye tabi tutulup tutulmadığı, tutulmayacağı veya herhangi bir belgeyle kapatılıp kapatılamayacağı konusunda sıkça tartışmalar veya tereddütler yaşanmaktadır. Bu ve benzeri konuları biz her Çarşamba günü Odamızın okulu dediğimiz Platform toplantısında bu ve benzeri teknik konuları çok değerli arkadaşlarımızın katkısıyla hep tartışırız. Platform Dergisi aracılığıyla da üyelere ulaştırmaya çalıştırıyoruz. Ancak, burada bazı isteklerimizin Yasada da yeri olmadığı için sıkıntı çektiğimiz noktaları var. Burada Bakanlıktan arzu ettiğimiz husus, VUK 280.maddesinin günün koşullarına uyarlanması, konuyla ilgili bir sirküler veya tebliğ ile küçük bakiye ihracat bedellerine bir çözüm getirilmesidir. Diğer bir tartışmalı konu ise şüpheli alacaklarla ilgili. Şüpheli alacakların ne zaman karşılık ayrılacağı, dönem sonlarından hangi dönemin kastedildiği hususunda tartışmalar var. Şüpheli alacağın şüpheli hale geldiği dönem sonlarında karşılık ayrılır der mevzuatımız. Oysa bir kişi bir sonraki yıla bunu sarkıtarak karşılık ayırmak istediği hallerde burada açık ve net bir çözüm getirilmiş bulunmadığından, alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılması suretiyle karşılık ayrılmaktadır. Tabii bu konular bir çoğunuzun bildiği konulardır. Buradaki bir başka amacımızda sene sonu yaklaşmışken bazı hesapları, öne çıkan hesapları hatırlatmak, denetim sırasında hangi hesaplara daha dikkatli bakmamız açısından da hesapları gündeme aldık. Bir başka husus; Şüpheli alacak mevzuuna bağlı olarak tahsil edilmemiş bir Katma Değer Vergisi nin de şüpheli alacak karşılığı ayrılması ta- 78

17 lebidir. Bilindiği gibi, vadeli satışlarda Katma Değer Vergisi tahsil edilmediği halde, siz bunu beyan edip ödeyebilme durumundasınız. Ancak, Katma Değer Vergisi dahil tutarı tamamen tahsil edilmemesi, KDV siyle birlikte şüpheli hale düşmesi halinde, Katma Değer kısmını şüpheli alacaktan dolayı karşılık ayırma hakkından yoksun kalınmakta, sadece ticari alacak için karşılık ayrılabilmesi bir haksız hükümdür. Öte yandan yetkili müesseseler (döviz büfelerinin) depozito/teminat adı altında Merkez Bankası na yatırdıkları ve faaliyetleri süresince orada kalan döviz cinsindeki bir tutarın, her sene sonu değerlemeye tabi tutulması dolayısıyla gerçek olmayan gelirlerin beyanı söz konusuyken, daha sonra verilen bir mukteza ve mahkeme kararlarıyla bunlara değerleme hakkı tanınmaması yerindedir görüşü verilmiş. Uygulama da bu şekilde yapılmakla birlikte, maalesef benzeri konular Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde henüz yerini bulamamıştır. Stokların değerlemesinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi; Ticari mal alış ve satış iadelerinde, satış iskontolarında, üretilen malların değerlemesinde, depozitolu ambalaj maddelerinin değerlemesinde ve özellikle iki yıldır ticari ve mesleki hayatımıza giren Enflasyon Düzeltmesi yle ilgili dönem sonu işlemlerinde stok değerlemelerine dikkat edilmesini öne çıkarıyoruz. Burada Enflasyon Düzeltmesi demişken, kısaca onu da hatırlatmakta fayda vardır. Öyle zannediyorum ki, Aralık sonu verileri de Yasanın verdiği ölçülerde gerçekleşmeyeceğinden dolayı, bu sene sonu (2005) da Enflasyon Düzeltmesi nin yapılmayacağı yüksek ihtimaldir. Ancak Enflasyon Düzeltmesi nin yapılmaması, Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili dönem sonunda her şeyden kurtulduk anlamına gelmemektedir. Maalesef Enflasyon Düzeltmesi sonucu 2003 ve 2004 sonlarında günümüze gelen bazı hesaplarında dönem sonlarında ciddi bir şekilde değerlendirilmesi, envanter çalışmalarında önümüze çıkmaktadır. Öte yandan döviz olarak alınan ve verilen avansların değerlemesinde de sıkıntı yaşanmaktadır. Örneğin, siz ticari anlamda bir avans verdiğinizde veya avans aldığınızda, nakit kasanızda döviz kasası olarak işlem gördüğünde, yabancı paraların değerlemesi hükmü ile Vergi Usul Kanunu ile değerlemeye tabi tutuyoruz. Ancak öbür taraftan, bir kira sözleşmesi veya herhangi bir kurum için verilen depozito veya teminatlarda değerleme hükümlerinin aynı anlamda uygulanmadığı veya ihmal edildiği görülmektedir. Her türlü alnan veya verilen depozitoların değerlemeye tabi tutulması gereklidir. Dolayısıyla sadece bir 280 inci maddenin tüm bu konulara yeterli olmadığını, cevap vermediğini arz etmek istiyorum. Öte yandan duran varlıkların değerlemesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerinde sabit varlıkların, makinelerin ithal yoluyla elde edilmesi, temin edilmesi suretiyle yabancı para cinsinden değerlerinin ödenmesi ve buna bağlı olarak kur farklarının hangi zamanlarda bu sabit varlıkların maliyetine ilave edileceği, hangi aşamalarda sabit varlığın dışındaki diğer hesaplara atılacağı hükmü vardır. Burada da konu çok net olmakla birlikte hatalı işlemleri önlemek için şu izahatı yapmak istiyorum. Hesap dönemi kapanmadan tıpkı ithalatlarda olduğu gibi bir sabit varlığın döviz ile yabancı para 79

18 cinsiyle temini suretiyle hesap dönemi sonuna kadar ki ödenen faiz, kur farkı, vade farklarının ilgili makinenin aktifleştirilerek maliyetine ilave edilmesi gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda devam eden bu tür faiz ve kur farkı hesaplarının ilgili malın veya makinelerin maliyetine değil, diğer gider hesaplarında finansman gideri ve benzeri hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir. Bir de buna bağlı olarak maliyeti azaltıcı unsurlar var. Bu da yine son yıllarda önümüze gelen kur farklarının ters bakiye vermesi dolayısıyla kurlardaki düşüş nedeniyle sabit varlıkların alımı dolayısıyla aleyhe oluşan veya lehe oluşan kur farklarında da artı veya eksi yönde aynı doğrultuda işlem yapılması gerekmektedir. Amortisman hesaplarının dikkate değer yanı ise, yine Enflasyon Düzeltmesinin uygulanmadığı bir ortam, dönem sonu düşünülerek 2005 sonuna girilirken, 01 Ocak 2004 tarihinden önce aktife alınanlar ile 01 Ocak 2004 tarihinden sonra aktife alınanlar açısından farklı uygulamaları normal amortisman sisteminde yapıldığına, bunun dışında azalan bakiyeler sistemi azalan bakiyeler sistemi uygulaması var ve öte yandan binek otolarda kıst amortisman uygulamasının da devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Öne çıkan dönem sonu hesaplarından bir diğeri, sabit kıymetlerin satışında karşılaşılan muhasebe hataları veya bedel satışları dolayısıyla birikmiş amortismanlar ve Enflasyon Düzeltmesi sonucu çıkan farkların yanlış muhasebeleştirilmesi sonucu hatalarla karşılaşılmaktadır. Yenileme fonu hesabı yine yıllardan beri tartışılmakta olan bir mevzudur. Özellikle yeni vergi düzenlemeleri konusunda bunun da dikkate alınmasını, yenileme fonu ve özel maliyet hesaplarının da artık günün şartlarına uyarlanması gerekmektedir. Özellikle özel maliyetler hesabında ciddi tartışmalar şöyle devam etmektedir; X kişi bir arsayı kiralamak suretiyle üzerinde beş katlı bir fabrika binası yapmakta ve onu da özel maliyet ve hatta daha ileri boyutta da yatırım indirimi hakkını kullanmaya kadar götürebilmektedir. Bu tür yanlış uygulamalarında yeni vergi düzenlemeleri içerisinde dikkate alınmasında fayda bulunmaktadır. Kredi faizlerinde dönemsellik ilkesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Keza aldığınız bir kredinin iki yıl vadeli olduğunu varsaydığınızda, iki yıl boyunca yaptığınız anapara ödemelerinden tahakkuk esası mı, tediye esası mı geçerli olmalıdır?. Burada da farklı iki gider sistemi uygulanmakta olup, kimisi faiz hesabının tamamını kredinin alındığı dönemde giderleştirmekte i- ken, kimisi de kredi taksitlerinin faizlerinin de aynı vadeye paralel olarak tahakkuk ettirilmesi sistemini uygulamaktadır. Sermaye hesabına bağlı olarak sermaye yedekleri, kar yedekleri ve kar / zarar hesaplarının da dönem sonunda irdelenmesinde özellikle Enflasyon Düzeltmesi sonrası gelen geçmiş yıl 2003 ve 2004 sonrası sermaye olumlu fark hesapları ve kar zarar hesaplarında meydana gelen farklılıklar dolayısıyla kar dağıtımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Burada da yapılması gereken husus; Eğer Enflasyon Düzeltmesi sonrası karınız 100 lira artmış ise, siz bunu 100 lira artmış vaziyette dağıtmayacaksınız. Enflasyon Düzeltmesi 100 lira ilave getirmişse, bu 100 lira fiktif olup, dağıtıma tabi olmayan bir tutardır. Tersi durumda, zarar oluşması halinde de aynı şekilde geçmiş dönem karı ile mahsup edilmesinde fiktif durum dikkate alınmalı- 80

19 dır. Tabii burada 2003 yılı düzeltme katsayıları ve devir rakamları ile 2004 yılı kar dağıtımında bu dönem önümüze çıkacak bir sorun olarak bulunmaktadır. Özellikle dönem sonu işlemlerinde çok fazla tekniğe girmek istemiyorum. Dağıtılan notlarda var, zamanı da fazla kullanmak istemiyorum. Soru cevap bölümünde gelen sorulara göre, tartışmayı sürdüreceğiz. Sonuç olarak şunu ifade istiyorum; Ülkemizde mali disiplinsizliğin ö- nemli boyutlarda olduğu görülmekte ve kabul edilmektedir. Önemli bir kesim yıllardır ortak sorunu, ortak bir dil ile de ifade etmektedir. Ancak kalıcı ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi farklı uygulamalar ve görüşlerle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Ortak dil ve ortak sorunumuz kamu gelir ve giderlerinin disiplin altına alınmasıdır. Yakın bir zamanda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde de Sayıştay ın vergi denetimi konusundaki etkinliğinden sonra, Sayıştay ın bir raporunda da vergi kayıp ve kaçakların önlenmesinde Etkin Bir Vergi İdaresi başlığını üç ana gruba ayırmaktadır. Vergi maliyetlerinin düşürülmesi. Vergi İdaresi nde sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması. Mükelleflerin vergi yasalarına uyumunun sağlanmasıdır. Öte yandan Avrupa Birliği sürecine girilirken bu süreçte Avrupa Birliği ilerleme raporunda da öne çıkan vergiyle ilgili bir cümle şöyle ifade edilmektedir; Türkiye Vergi İdaresi ni modernize etmeye ve vergi toplama kalitesini güçlendirme çabalarına da devam etmelidir. Mevcut hükümetin katkısıyla son yıllarda ciddi vergi düzenlemeleri yapıldığını ve bunların o- lumlu sonuçlarının da alındığını hepimiz yakından takip ediyoruz. Ancak 2006 yılına girilirken, 21 inci yüzyılın 2006 sında artık bu düzenlemelerin gerek vergiyle alakalı muhasebe tekniklerinin ileri düzeye getirilmesi ve gerekse adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için, çok ciddi ve köklü değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Tabii ki Kurumlar Vergisi nde 10 puanın indirilmesi, Gelir Vergisi nde 5 puanın aşağı çekilmesi sevindirici ve olumlu bir adımdır. Diğer vergi uygulamalarını ve tüm vergi kanunlarını top yekun ele alarak köklü bir çözümün yapılabilmesi imkanı var ise, yapılmasının en sağlıklı, en kısa yol olduğunu ve bu anlamda da mali disiplinin tesisi ile birlikte, ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da güçleneceği, daha zengin, daha güçlü, daha adil bir gelir dağılımının yaşandığı bir ülkeyi hep birlikte sağlayacağız ve burada da kendi dalında uzmanlaşmış Yeminli Mali Müşavir kitlesini bu konuyla alakalı, özellikle vergi uygulamalarıyla alakalı, kendilerine verilen her görevi yapmaya hazır olduklarını, diğer meslek gruplarından da farklı olduğumuzu bu noktada her defasında görüyor ve dile de getiriyoruz. Odamız tarafından düzenlenen aylık toplantılar, haftalık platform toplantıları ve benzeri meslek içi eğitim çalışmaları da göstermektedir ki, bu meslek hakikaten bir çok meslekten farklı olarak mesleğini güncel olarak takip etmektedir. Geçenlerde bir avukat arkadaşın mali hukuk ile ilgili bir sorununu birlikte tartışırken değerli hocam sayın Prof.Fikret Öcal da bulundu. Sorun ile ilgili verdiğimiz müzakere karşısında Avukat arkadaş hayretler içerisinde kalarak; siz Yeminli Mali Müşavirlerin 81

20 bu kadar yoğun, derin ve güncel çalışmanızı ve takdir ve övgüyle izledim, doğrusu bu mali sorunum ile ilgili bu kadar ciddi bir çalışmayla ve bana bu kadar zaman ayıracağını meslek aşkına bağlıyorum, bir hukukçu olarak sizleri ve mesleğinize olan bağlılığınızı tebrik ediyorum demişti. Bundan da Yeminli Mali Müşavirlerin sadece mükellef ve ekonomik ilişkilerinin dışında Maliye idaresini de çok yakından takip ettiklerini, dışarıdan da olsa idareye ciddi destekler verdiklerini, bu anlamda da meslektaşlarımızın, ö- zellikle Yeminli Mali Müşavirlerin de katkılarını ilgililerce de bilinmesine ve bu çalışmalarda da devam etmesi amacıyla hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. BAŞKAN M. CİHAN ERAY Sayın Talha Apak teşekkür ederiz. Şimdi son olarak sözü sayın Ömer Asım Özgözükara ya bırakıyorum. Buyurun efendim. ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Sayın Başkanım, değerli üstatlarım, sevgili meslektaşlarım, Bu toplantıyla ilgili yazı bana geldiği zaman biraz üzüldüm. Çünkü Sezai Üstad bizi uvertür sanatçısı olarak koymuştu. Şimdi assolist olarak sahneye çıktık. Ama bir handikap var. Hepiniz yoruldunuz. Biraz da uykunuz geldi. Ben öyle şeyler bulmalıyım ki, sizleri biraz uyandırmalıyım. Bir de şunu söyleyeyim; İki arkadaşımızın konuşmaları, Adnan Bey le biz zaten Vergi Konseyi nden beraberiz. Söylediği her şey doğru. Ben zaten o Komisyonların aşağı yukarı hepsine katıldım. Talha Bey kardeşimiz çok isabetli şeyler söyledi. Şimdi ben size aklımın zekatını vermek istiyorum. Bizim Suat Bey üstadımız var. Biz onu çok seviyoruz. O bizim Vergi Konseyi nde de kanaat önderimiz. Hepiniz tanıyorsunuz. Diyor ki, İslam dininde bir malın zekatı var, bir de aklın zekatı var. Bana Senin artık aklının zekatını verme zamanın geldi. diyor. Şimdi ben size enteresan bir şey söylemek istiyorum. Bakın, bizim dinimizle yaptığımız işin de ilişkisi var. Sezai Üstat beni çok eskiden beri, 40 senedir tanır. Benim dini konulara biraz merakım var. Kuranı Kerimin bir ayeti var. Adı Şura. Şura biliyorsunuz danışma. Bu surenin 38 inci ayetindeki ifade şu; Onların işleri aralarında danışma iledir. Bakın, yani iyi insanları tanımlıyor. Evvelki akşam bir din hocasıyla yemek yedim ben. Ona dedim ki, Müşavirlik yapıyoruz. Bununla ilgili bir hadis, Peygamber sözü var mı? Bakın çok ilginç, dedi ki Şöyle bir Peygamber sözü var. İsterseniz kaynağını da bulurum. Danışan pişman olmaz. Bunları müşterilerinize de söyleyebilirsiniz. Şimdi bakın, gülmeyin. Bu çok isabetli bir şey. Yani Peygamber sözü. Buna saygı göstermemiz lazım ve doğru bir şey tabii. Her biriniz bunu tatbik ediyorsunuz herhalde. Doğruluğu kesin. Şimdi benim konuşmam klasik bir konferans değil. Ben böyle daha samimi bir ortam içinde, 40 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak size bazı şeyler söyleyeceğim. Benim handikabım şu; Yoruldunuz tabii. Bu yorgunluğu gidermemiz lazım. Ama söyleyeceğim şeyler herhalde size enteresan gelecek. Konuşmamın iki bölümü var. Birinci bölümde; Ben bugün işe yeni başlayan bir Yeminli Mali Müşavir olsam nasıl çalışırım? Yani başarılı olmam için nasıl çalışmam lazım? Bi- 82

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI ÖZET 22 Aralık 2011 tarihinde yapılan Dönem Sonu işlemleri konulu Odamız Aylık Toplantısı, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim AKTAN tarafından yönetilmiş olup toplantıya konuşmacı olarak Dr.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

" SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM "

 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM " SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM " PANELİ 8 Mart 2000 Baskı Tarihi : Ağustos 2000 Baskı Adedi : 1000 ISBN 975-8027-79-4 ÜÇ-ER Matbaası Ltd. Şti. Tel : (0212) 629 03 15 SUNUŞ

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR KONUSU : Prof. Dr.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Vehbi KARABIYIK KONUŞMACILAR : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı) Kerim BİLİCİ (İstanbul Vergi Dairesi

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı 10-11 Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

Aylık Bülten ARALIK 2008

Aylık Bülten ARALIK 2008 Aylık Bülten ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER.: Makaleler Yatırıma ve Ölçeğe Teşvik (Adnan Nas) Malın değerinin düşmesi ile oluşan zararlar nasıl gider yazılabilir? (Zeki Gündüz) Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L Oturum Başkanı: Masum TÜRKER, Devlet Eski Bakanı Panelistler (Soyadı

Detaylı

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk.

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. Vergi gündemi VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. GÜMRÜKTE YAPILAN 9 KRİTİK HATA Denetimlerde gümrük işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO: YAYıN NO: 2004-20 istanbu L TicARET ODASı İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: 2004-20 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO)

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı