KURUMSAL Hakkımızda. Yetkinlik. Bilimsel Etik. Çok Boyutluluk. Özgünlük. Farklılık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL Hakkımızda. Yetkinlik. Bilimsel Etik. Çok Boyutluluk. Özgünlük. Farklılık"

Transkript

1

2

3 KURUMSAL Hakkımızda Kimlik MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur. Amaç MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur. 1

4 Özgünlük Çok Boyutluluk Farklılık KURUMSAL Hakkımızda İlkeler MSE nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir. Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez. Yetkinlik Bilimsel Etik 2

5 KURUMSAL Danışma Kurulu Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Bülent ARI (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) (E) Tuğg.Dr. Oktay BİNGÖL Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Üniversitesi) (E) Büyükelçi Dr. Ercan ÖZER (Bahçeşehir Üniversitesi) Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi) Enstitü Koordinatörü: Dr. Ali Bilgin VARLIK (Soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.) 3

6 İŞLEVLER Ana Faaliyetler EĞİTİM Sertifika Programları Staj Programları Kurslar Seminerler Konferanslar Sempozyum ve Kongreler ANALİZ Üç Aylık Stratejik Öngörüler Araştırmalar Cari Değerlendirmeler STRATEJİ Kurumsal Kapasite Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme 4 Strateji Geliştirme

7 5

8 EĞİTİM Sertifika Programları Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 6

9 EĞİTİM Sertifika Programları P r o g r a m ı n İ c r a s ı I. Safha: Uzman konuşmacıların bildirilerini sunmaları II. Safha: Katılımcıların sorularının cevaplandırılması III. Safha: Durum çalışması yapılması* ( * ) Durum çalışmasında, verilen bir durum/değerlendirme üzerinde katılımcıların analiz ve değerlendirme yapmaları istenir. Süresi: 1-2 Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 20 7

10 EĞİTİM Sertifika Programları Listesi 1. Millî Güvenlik Sertifika Programı 2. Stratejik Planlama Sertifika Programı 3. Kriz Yönetimi Sertifika Programı 4. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı 5. Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı 6. Küreselleşme Sertifika Programı 7. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı 8. Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı 9. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı 10. NATO Sertifika Programı 11. Avrupa Birliği Sertifika Programı 12. Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı 13. Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı 8

11 EĞİTİM Sertifika Programları Listesi 14. Başarısız Devletler Sertifika Programı 15. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı 16. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı 17. Türkiye nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı 18. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı 19. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı 20. Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) 21. Terörizm Sertifika Programı II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) 22. Terörizm Sertifika Programı III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi ) 23. Terörizm Sertifika Programı IV (Terörizmle Mücadele) 24. Siber Güvenlik Sertifika Programı 9

12 EĞİTİM Sertifika Programları Listesi Barış Çalışmaları Sertifika Programı I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) 26. Barış Çalışmaları Sertifika Programı II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) 27. Barış Çalışmaları Sertifika Programı III (Barış Altyapıları) 28. Barış Çalışmaları Sertifika Programı IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) 29. Orta Doğu Sertifika Programı 30. Balkanlar Sertifika Programı 31. Kafkaslar Sertifika Programı 32. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı 33. Afrika Sertifika Programı 34. Liderlik Sertifika Programı 35. I. Dünya Savaşı Sertifika Programı

13 11

14 BDH (SrP 01) Maksat ve Hedef Maksat BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Hedef Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, BDH nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek. 12 Bu program için ön şart: YDS 60 ve eşiti (İngilizce)

15 BDH (SrP 01) Kapsam Kuramsal Çerçeve BDH nın tanımı, çeşitleri, konsepti, ilkeleri, yöntemleri, tarihsel gelişimi, uluslar arası ve iç hukuktaki yeri, BM, NATO ve AB nin BDH uygulamaları, TSK nın BDH lere katkıları. Bildiriler: BDH Hakkında Kavramsal Bilgi BDH nın Tarihsel Gelişimi BDH nın Hukuktaki Yeri BDH nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM nin BDH Operasyonları NATO ve AB nin BDH Operasyonları TSK nın BDH lere Katkıları Durum Çalışması Seçilen bir BDH ye ilişkin olarak verilen bir durumun/ değerlendirmenin analizinin yapılması, sonuç ve tekliflerin üretilmesi. 13

16 BDH (SrP 01) Program (1. Gün) Konu / Faaliyet (1. Gün) Giriş: - BDH nın tanımı ve çeşitleri - Konsepti ve ilkeleri - Yöntemleri - Tarihsel gelişimi - Uluslar arası ve iç hukuktaki yeri - BM, NATO ve AB nin BDH uygulamaları - TSK nın BDH lere katkıları. BDH nın Tarihsel Gelişimi BDH nın İç Hukuktaki Yeri BDH nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM nin BDH Operasyonları AB nin BDH Operasyonları Soru-Cevap Süre 2 D/S 1 D/S 1D/S 1 D/S 1 D/S 1 D/S 1 D/S 14

17 BDH (SrP 01) Program (2. Gün) Konu / Faaliyet (2. Gün) NATO nun BDH Operasyonları TSK nın BDH lere Katkıları BDH lerin Geleceği Durum Çalışması: ISAF Harekâtı Soru-Cevap Süre 2 D/S 2D/S 1D/S 2 D/S 1 D/S 15

18 16

19 17

20 EĞİTİM Staj Programları (15 Günlük) Siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin ana alt bölümleri, Küresel ve bölgesel güvenlik ve Uluslararası kuruluşlar konularında ders ve araştırma faaliyetlerini içeren ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 18

21 EĞİTİM Staj Programları (15 Günlük) P r o g r a m ı n İ c r a s ı I. Safha: Dersler II. Safha: Bilimsel inceleme ve araştırmaların yapılması III. Safha: Çalışmaların sunumu ve tartışılması Süresi: 15 Gün Katılımcı Yeter Sayısı:

22 EĞİTİM Staj Programları 1. Siyasi Tarih Staj Programı 2. Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Staj Programı 3. Millî Güvenlik Staj Programı 4. Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümlemesi Staj Programı 5. Küresel Güvenlik Sorunları Staj Programı 6. Küreselleşme 7. Jeopolitik Staj Programı 8. Siyasal İletişim Siyasal Kampanya Staj Programı 9. Politik ve Askerî Strateji Staj Programı 10. Barışı Destekleme Harekâtı Staj Programı 11. NATO Staj Programı 12. Türk Dış Politikası Staj Programı 13. Uluslararası İlişkiler Kuramı Staj Programı 20

23 21

24 Millî Güvenlik (StP 01) Maksat ve Hedef Maksat Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi altyapısının oluşturulması, Stajyerlerin millî güvenlik ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Hedef Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi. 22

25 Millî Güvenlik (StP 01) Kapsam Dersler Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme, millî politika ve strateji, millî güvenlik kapasitesi. Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Millî Güvenlik Politikasının Araçları Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi 23

26 Millî Güvenlik (StP 01) Program (1-2. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama 24 Kuramsal Çerçeve Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme Millî Politika ve Strateji Millî Güvenlik Kapasitesi Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi II. Dünya Savaşı na Kadar Olan Dönem II. Dünya Savaşı ndan Sonraki Dönem Millî Güvenliğin Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Liberalist Kuram Realist (Siyasal Gerçekçi) Kuram Marksist Kuram Davranışçı Kuram (Şikago Okulu) Neo-Realist Kuram Çoğulcu (Pluralist) Kuram Neo-Liberalist Kuram Eleştirel Kuram Ara Kuramlar 1. Gün - Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma 2. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 2. Gün (Devamı) -İzlemeTesti - Tartışma

27 Millî Güvenlik (StP 01) Program (3-6. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Millî Güvenlik Kavramının Analizi Kavramsal Analiz Yapısal Analiz Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Devlet ve Millet Egemenlik Erkleri Millî Güvenlik Kurulu Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri Sivil Toplum Uluslararası Kuruluşlar Millî Güvenlik Politikasının Araçları Politik Askerî Ekonomik Bilgi Altyapılı Kültürel Karma Güç ve Siyaset Güvenlik ve Savunma Kuvvet Kullanma 3. Gün 3. Gün (Devamı) - İzlemeTesti - Tartışma 4-6. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 25

28 Millî Güvenlik (StP 01) Program (7-15. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması Güç ve Siyaset Güvenlik ve Savunma Kuvvet Kullanma Politika Geliştirme Kapasite Geliştirme İnceleme ve Araştırma Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi 7-8. Gün - İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma Gün - İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma Sunum ve Değerlendirme 15. Gün - 26

29 27

30 EĞİTİM Kurs Programları Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce dillerinde alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 28

31 EĞİTİM Kurs Programları (15 30 Günlük) P r o g r a m ı n İ c r a s ı I. Safha: Dersler (Konferans, Seminer ve Uygulama) II. Safha: Sınav Süresi: Gün Katılımcı Yeter Sayısı:

32 EĞİTİM Kurs Programları Listesi Türkçe 1. NATO Oryantasyon Kursu 2. Ataşelik Oryantasyon Kursu 3. Ulusal ve Uluslararası Ortamlarda Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Danışmanlık Kursu 4. NATO, AB, BM Barışı Destekleme Harekâtı Oryantasyon Kursu 5. NATO, BM, AGİT, AB ve diğer Uluslararası Kuruluşlar Gözlemci Oryantasyon Kursu 6. Askerî Tarih Kursu 7. Askerî Bilimlere Giriş Kursu Not: - Uluslararası görevlere yönelik olarak ihtiyaca bağlı olarak kurs planlanabilmektedir. - Kurs kapsamında yer alan uygulamalı konular İngilizce olarak verilecektir. 30

33 EĞİTİM Kurs Programları Listesi İngilizce 1. Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Ortamı Kursu (4Hf.) (International Politics and Security Environment Course) 2. Millî Güvenlik Kursu (4Hf.) (National Security Course) 3. Kuvvet Kullanma ve Askerî Terminoloji Kursu (1Hf.) (Use of Force and Military Terminology Course) 4. Askerî Bilimlere Giriş Kursu (4Hf.) (Introduction to Military Sciences Course) 5. Askerî Strateji Kursu (2Hf.) (Military Strategy Course) 6. Askeri Liderlik Kursu (1Hf.) (Military Leadership Course) 7. Askerî Tarih Kursu (4Hf.) (Military History Course) 31

34 EĞİTİM Kurs Programları Listesi İngilizce 8. Terörizm Kursu (1Hf.) (Terrorism Course) 9. Terörizmle Mücadele Kursu (1Hf.) (Combat Against Terrorism Course) 10. Terör Örgütleri Kursu (1Hf.) (Terrorist Organizations Course) 11. Kalkışmalara Karşı Harekât Kursu (3Hf.) (Counter Insurgency Operations Course) 12. Çatışma Çözümlemesi ve Barış Yapma Kursu (4Hf.) (Conflict Resolution and Peace Making Course) 13. Sivil-Asker İşbirliği Kursu (1Hf.) (Civil-Military Cooperation Course) 14. BDH lerden Çıkarılan Dersler Kursu (1Hf.) (Lessons Learned from PSOs Course) BDH Karargah Subayı Kursu (2Hf.) (PSO Staff Officer Course)

35 33

36 NATO (KrP 01) Maksat ve Hedef Maksat Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO) nun tarihsel gelişimi, kurumları, çalışması, işlevleri, güvenlik mimarisi, sivil ve askerî faaliyetleri hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve Stajyerlerin NATO ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Hedef Bilgi düzeyinde, NATO ile ilgili her konuda yeterli bilgi altyapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, NATO konularında araştırma, analiz, değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, NATO ya bağlı veya ilgili kuruluşlarda planlama ve icraya yönelik faaliyetler icra etme ve bilimsel eser üretebilme yeterliliğine ulaşmak. 34

37 NATO (KrP 01) Kapsam Dersler NATO nun Tarihsel Gelişimi NATO nun Yapısı NATO nun Güvenlik Mimarisi NATO Harekât ve Görevleri NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri Tecrübe Aktarımı Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar NATO Faaliyetleri ile İlgili Durum Çalışmaları Staj Projesinin Hazırlanması ve Sunumu 35

38 NATO (KrP 01) Program (1-4. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama NATO nun Tarihsel Gelişimi NATO nun Kurulmasını Hazırlayan Gelişmeler Soğuk Savaş Dönemi Soğuk Savaş Sonrası NATO nun Yapısı Kurumsal Kültür ve Kuruluş Antlaşması NATO nun Politik ve Askerî Yapılanması NATO nun Temel Belgeleri Stratejik Konseptler Doktrinler Dokümanlar NATO nun Güvenlik Mimarisi NATO nun Genişlemesi Avrupa-Atlantik Ortaklığı NATO-AB İlişkileri 1. Gün - Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma 2. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 3. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 4. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 36

39 NATO (KrP 01) Program (5-8. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama NATO nun Güvenlik Mimarisi (Devam) NATO-Rusya ve Ukrayna İlişkileri NATO nun Bölgesel İşbirliği Girişimleri NATO nun Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri NATO Harekât ve Görevleri NATO Harekâtları NATO Görevleri NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri Uluslararası Kurallar Türkiye nin Tezleri NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri NATO Görevlerine Başvuru Diplomasi ve Protokol Kuralları Karargah Çalışma Usulleri 5. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 6. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 7. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 8. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 37

40 NATO (KrP 01) Program (9-20. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Tecrübe Aktarımı 9. Gün - Durum Çalışmaları* Görüşme ve Koordinasyon Faaliyetleri Toplantı Düzenleme ve Yönetme Bilgi, Konuşma Notu, Rapor, Sunu Hazırlama Değerlendirme Yapma Karar Teklifi, D/M ve Emir Hazırlama Proje Hazırlama (*) Türkçe ve İngilizce Staj Bitirme Projesi Hazırlıkları ve Sunumu* (*) İngilizce Gün H/T lerin Tartışılması Günler Değerlendirme 38

41 39

42 EĞİTİM Seminer, Sempozyum, Kongre Belirlenen kuramsal veya güncel konularda alanlarında uzman konuşmacıların görüş bildirdikleri, tartıştıkları toplantılardır. Belirlenen bir konunun farklı boyutları hakkında, alanlarında uzman farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların görüşlerini paylaştıkları, tartıştıkları toplantılardır. Panel veya foruma dönüştürülebilir. Akademik veya siyasi ana konularda temel esasları oluşturmak üzere, alanlarında uzman konuşmacıların bildirilerini sundukları toplantılardır. 40

43 EĞİTİM Katılım Belgesi Nu: XXXX Tarih : XXXX Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Katılım Belgesi Xxxxx XXXXX (Ad ve Soyadı) XX-XX XX 201X tarihleri arasında düzenlenen Xxxxx Xxxxx başarıyla tamamlamıştır/takip etmiştir/katılmıştır. Programı Onaylayan Kurum ve Kuruluşlar XXXX İ M Z A 41

44 EĞİTİM Eğitim Durum Belgesi Nu: XXXX Xxxxx Xxxxx Sertifika/Staj/Kurs Programı Eğitim Durum Belgesi Tarih : XXXX Dersin Konusu Öğretim Elemanı Süresi Notu Durum Çalışması Konusu Notu 42 Yeterlilik Seviyesi : XXXX İ M Z A

45 ANALİZ Üç Aylık Stratejik Öngörüler Bölgesel Öngörüler Kriz Bölgeleri Öngörüleri Ülke Öngörüleri Cari Değerlendirmeler Güncel Makaleler Bilgi Notları Araştırmalar Akademik Makaleler Raporlar Kamuoyu Araştırmaları Kitaplar Dergiler Mülakatlar Veri Tabanları 43

46 STRATEJİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME Kurum İçi Eğitim Problem Çözme Yeniden Yapılanma ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Deneme ve Tatbikat Modelleme Simülasyon Performans Ölçümü STRATEJİ GELİŞTİRME Karar Teklifi Oluşturma Konsept Geliştirme Eylem Planı Ar-Ge 44

47 NOTLAR 45

48 46 NOTLAR

49 İLETİŞİM www. merkezstrateji.com Cep: Tel: + 90 (312) merkezstrateji.com

50

Çökmekte Olan Düzen, Gönülsüz Koruyucular?

Çökmekte Olan Düzen, Gönülsüz Koruyucular? Bilgi Notu 003 05.03.2015 Münih Güvenlik Raporu 2015: Çökmekte Olan Düzen, Gönülsüz Koruyucular? Hazırlayan: (E) Tuğg. Dr. Oktay BİNGÖL Amaç: Bu bilgi notu 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında icra edilen

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1. BAKAN SUNUŞU 1. BAKAN SUNUŞU 1 6 a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 b. İdareye İlişkin Bilgiler 18

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

SAVUNMA REFORMU RAPORU

SAVUNMA REFORMU RAPORU [Metni yazın] GİZLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA REFORMU RAPORU GİZLİ [Metni yazın] İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Amaçlar ve İlkeler 2. Değerlendirmeler ve Öneriler 1. SOĞUK SAVAŞ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte okul MYO Bölüm Birim Anabilim Dalı (ABD) E-posta Web : Tel : Bilgileri : Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Kişisel Bilgiler : / Hukuk : Prof. Dr. : : : : hasretcomak@superonline.com;

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com KİTAP İNCELEMESİ Mustafa AYDIN (ed.), Güvenlik Çalışmaları Serisi 1-10 Fulya GÖKCAN HİSARLIOĞLU

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu OCAK 2015 NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı