TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (SİYASET BİLİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU Doktora Tezi Evren HASPOLAT ANKARA-2010

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (SİYASET BİLİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU Doktora Tezi Evren HASPOLAT Tez Danışmanı Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI ANKARA-2010

3

4

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i TABLO LİSTESİ...v KISALTMA LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİR GÜVENLİK VE ZAPT ETME FORMU OLARAK KAPİTALİST DEVLET I. Güvenlik/Zapt Etme Diyalektiği...16 II. Zor-Devlet-Tahakküm...24 III. Devleti Güvenlik ile İlişkilendirmek: Güvenliği Tesis Eden Devlet...29 IV. Geleneksel Devletin Despotik İktidarı ve Güvenlik/Zapt Etme Kapasitesi...34 V. Kapitalist Devletin Altyapısal İktidarı ve Güvenlik/Zapt Etme Kapasitesi...40 VI. Burjuva Toplumsal Düzeni: Güvenliği Mülkiyet ile İlişkilendirmek...49 VII. Kapitalizm, Birikim Stratejileri ve Toplumsal Polislik...56 VIII. Liberal Devlet ve Polis: Efendisizleri Yönetmek, Düzeni Empoze Etmek...61 IX. Müdahaleci Devlet ve Sosyal Güvenlik: Üretim Yönetimi Biçimindeki Zapt Etme...76 X. Otoriter Devletçilik ve Özel Güvenlik: Denetim/Zapt Etme Her Yerde...85 XI. Sonuç ve Değerlendirme: Yeniden Güvenlik/Zapt Etme Diyalektiği Üzerine...93

6 İKİNCİ BÖLÜM NEOLİBERAL BİRİKİM REJİMİ VE YÜKSELTİLEN YENİ GÜVENLİK/ZAPT ETME AYGITI: ÖZEL GÜVENLİK I. Neoliberal Dönemde Güvenlik ve Güvenliksizlik: Algılar ve Gerçekler...97 II. Dış Düşmandan İç Düşmana: Tehlikeli Sınıfların ve Yönetim Stratejisi Olarak Cezalandırmanın Geri Dönüşü III. Otoriter Devletçilik ve Baskı Aygıtının Artan İşlevi Bağlamında Özel Güvenliğin Anlamı IV. Özel Güvenliğin Gelişimi ve Boyutları V. Kamusal ile Özel Arasında Melez Bir Alan: Güvenlik Yönetişimi Bağlamında Özel Güvenliğin Konumu VI. Özel Güvenliğin Toplumsal Polislik İşlevi: Burjuva Toplumsal Düzeninin Devam Ettirilmesi VII. Sonuç ve Değerlendirme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TOPLUMSAL POLİSLİK VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSUNUN GELİŞİMİ I. Neoliberalizm Öncesi Toplumsal Polislik A. Osmanlı Devleti nde Toplumsal Polislik B. Neoliberalizm Öncesi Türkiye Cumhuriyeti nde Toplumsal Polislik ii

7 Öncesi Türkiye Cumhuriyeti nde Uygulanan Birikim Stratejileri Öncesi Türkiye Cumhuriyeti nde Toplumsal Polislik II. Neoliberal Dönemde Toplumsal Polislik A. 24 Ocak tan 12 Eylül e: Neoliberalizmin Türkiye ye Girişi ve Yeni Birikim Stratejisi B. Devletin Otoriterleşmesi ve Toplumsal Polislikte Neoliberal Açılım: Özel Güvenlik Teşkilatları C. AKP İktidarı: Neoliberalizmin İkinci Evresi ve Otoriter Devletçiliğin Kurumsallaşması D. Otoriter Devletçilik ve Toplumsal Polislikte Yeni Açılım-I: Yükseltilen Özel Güvenlik Özel Güvenlikte Şirketleşme Süreci a. Yasa Öncesi Şirketleşme Süreci b Sayılı Yasa ve Özel Güvenlik Şirketlerinde Yasal Dönem c. Yasal Dönem Sonrası Özel Güvenlikte Genel Tablo Göreli Özerkliğin Pekiştirilmesinin Aracı Olarak Özel Güvenlik Bir Zapt Etme Formu Olarak Özel Güvenlik: Gözetim ve Denetimin Derinleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Özel Güvenlik ve Alt Sınıflar: İstihdam Boyutuyla Özel Güvenliğin Rıza İşlevi Özel Güvenlik ve Orta-Üst Sınıflar: Güvenlik Boyutuyla Özel Güvenliğin Rıza İşlevi iii

8 6. Sermaye Birikim Alanı ve Sermaye Transferi Yöntemi Olarak Özel Güvenlik Güvenliğin Taşeronlaştırılması: Neoliberalizmin Yeni İstihdam Biçimleri Bağlamında Özel Güvenlik Otoriter Devletin Olası Milis Gücü Olarak Özel Güvenlik Özel Güvenlik: Suç Önleme den Suçla Bütünleşme ye E. Otoriter Devletçilik ve Toplumsal Polislikte Yeni Açılım-II: Yükseltilen Polis Gücü F. Otoriter Devletçilik ve Toplumsal Polislikte Yeni Açılım-III: Geriletilen Sosyal Güvenlik, Yükseltilen Hayırseverlik III. Sonuç ve Değerlendirme SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT iv

9 TABLO LİSTESİ Tablo-1: İngiltere de Yılları Arasında Polis ve Özel Güvenlikçi Sayılarında Yaşanan Artışlar Tablo-2: İngiltere de Yılları Arasında Birincil ve İkincil Toplumsal Kontrol Mesleklerinde Yaşanan Değişimler (Artış ve Azalmalar) Tablo-3: Petrol-İş Verileriyle Yıllara ve Sektörlere Göre Özel Güvenlik Görevlilerinin Toplam İşçi Sayısına Oranı Tablo-4: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Teşkilatları ve Özel Güvenlik Görevlisi Sayıları Tablo-5: Yıllar İtibariyle Kurulan Özel Güvenlik Şirketi Sayıları (Polis Bölgesi).296 Tablo-6: Yıllar İtibariyle Kurulan Özel Güvenlik Kursu Sayıları (Polis Bölgesi)..296 Tablo-7: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Sayıları (Polis Bölgesi) Tablo-8: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Sınav Verileri Tablo-9: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik İzni Alan Yer Sayısı, Tahsis Edilen Silah Sayısı ve Haklarında Koruma Kararı Çıkarılan Kişi Sayısı (Polis Bölgesi) Tablo-10: 4/a Kapsamındaki İşyeri, Zorunlu Sigortalı Sayıları ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı (SGK Verileri).321 Tablo-11: 2009 Yılında Türkiye de En Son Mezun Olunan Okul ve Mezun Olunan Alana Göre İşgücü Durumu Tablo-12: Yıllar İtibariyle Kamu Kurumlarının Özel Güvenlik Hizmet Alımına İlişkin Ödenek ve Harcama Verileri v

10 Tablo-13:Yıllar İtibariyle Kamu Kurumlarının Açtığı Özel Güvenlik Hizmet Satın Alımı İhaleleri Tablo-14: Yıllar İtibariyle Polis Sayıları Tablo-15: Yıllar İtibariyle Polis Sayısının Toplam Nüfus ve Şehir Nüfusuna Oranı Tablo-16: Yıllar İtibariyle EGM Bütçe Ödeneği ve Harcama Verileri vi

11 KISALTMA LİSTESİ AB ABD ANAP AKP BDDK Bkz. BSB BSIA BUMKO Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Anavatan Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bakınız Bağımsız Sosyal Bilimciler British Security Industry Association Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kadrolar Dairesi BYP Beş Yıllık Plan C. Cilt CHF CHP CIA CMK COESS Çev. DB DDK Der. Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Partisi Central Intelligence Agency Ceza Muhakemesi Kanunu Confederation of Europian Security Services Çeviren Dünya Bankası Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Derleyen vii

12 DİA lar DMK DP DTÖ Ed. EGM EKYİD EPDK ETK FBI GEGP GOA GSMH GSYİH GÜSOD HSB HSR ILO IMF JTGYK KDV KHK KİK KİT Devletin İdeolojik Aygıtları Devlet Memurları Kanunu Demokrat Parti Dünya Ticaret Örgütü Editor Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Kökenli Yönetici ve İdareciler Derneği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Emniyet Teşkilat Kanunu Federal Bureau of Investigation Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı United States Government Accountability Office Gayrisafi Milli Hasıla Gayrisafi Yurt İçi Hasılası Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği Human Security Brief Human Security Report Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Para Fonu Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşekkülleri viii

13 md. MESS MGK MHP MİT MÖ NATO No. OECD OHAL ÖGG ÖGHİŞDER ÖGSİAD ÖZGÜVDER pp. PVSK RTÜK madde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Milli Güvenlik Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi Milli İstihbarat Teşkilatı Milattan Önce Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü Numara Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Olağanüstü Hâl Özel Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitimi İşverenleri Derneği Özel Güvenlik Sektörü İşadamları Derneği Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Page Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu s. Sayfa S. Sayı SGK SHÇEK SIA SPK SSK Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Security Industry Authority Sermaye Piyasası Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu ix

14 STK SYDGM TBMM TCDD TCK TDP Trans. TRT TOBB TTK TÜSİAD vb. Vol. Sivil Toplum Kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türk Ceza Kanunu Toplum Destekli Polislik Translator Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Ticaret Kanunu Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Ve benzeri Volume Y. Yıl x

15 GİRİŞ Türkiye de Neoliberal Devlet Anlayışı Bağlamında Devlet-Güvenlik İlişkisinin Değişen İçeriği ve Özel Güvenlik Olgusu başlıklı tez çalışmasının temeli, özel güvenlik görevlilerinin adeta birer mantar gibi kentsel hayatın hemen her mekânında giderek daha yoğun bir biçimde karşımıza çıkmaya başladığı 2005 yılına dayanmaktadır. Daha önce ağırlıklı olarak bankalarda görmeye alışkın olduğumuz, ama 2005 yılından itibaren artan oranda metrodan alışveriş merkezine kadar çeşitli özel, kamusal ya da yarı-kamusal alanlarda karşımıza çıkan bu yeni polis benzeri görevlilerin, yasal olmayan birer bekçi mi yoksa yasal yetkileri olan birer görevli mi olduğu sorusu üzerinden başlayan araştırma 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi 1 başlıklı kısa bir makale çalışması ile sonuçlanmıştır. Söz konusu çalışmanın bilimsel bir makaleye çevrilmesi sürecinde ise Türkiye de konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar incelenirken bu konu üzerine yazılmış olan sınırlı sayıda yüksek lisans tezi ve ondan çok daha az sayıda olan doktora tezleri 2 incelenmiş ve söz konusu 1 Haspolat, Evren, (2005) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi, Memleket Mevzuat Dergisi, Aralık 2005, S: 6, s: Bu konuda 1994 ten itibaren tez çalışmasının başlangıç tarihi olan 2006 ya kadar yazılan tezler şunlardır: Yılmaz, Ali, (1994) Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik Sistemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi; Sarıaslan, Bekir, (1998) Özel Güvenlik Şirketlerinin Kooperatif Şeklinde Örgütlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Pelit, Kemal, (1998) Özel Güvenlik Teşkilatları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Bozkurt, A. Vahap, (1999) Yönetim Fonksiyonları Açısından Özel Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Türkiye den Uygulama Örnekleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Gemici, Gençay (2001) Özel Güvenlik Kurumlarında Kooperatifleşme Modeline Geçiş ve Uygulama Esasları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Şeneken, Murat, (2001) Türkiye de Özel Güvenlik Teşkilatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi; Köprülü, Onur Murat, (2002) Özel Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Güvenlik Sistemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Mergen, Emin, (2003) Türkiye de Özel Güvenlik Teşkilatlarının Yapılanması ve Güvenlik Hizmetleri

16 çalışmalarda konunun yasal çerçeve, teşkilat yapısı, güvenlik hizmetlerinin etkinliği ya da özel güvenlik eğitiminin içeriği bakış açısının ötesine geçemediği görülmüştür. Yine Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu nun önderliğinde 3 düzenlenen 2004 ve 2005 yıllarındaki iki özel güvenlik sempozyumunda 4 sunulan hemen tüm bildirilerin de özel güvenliği olumlamakta ve özel güvenlik hizmetlerinin gelişimi yoluyla, polisin gereksiz yüklerinden kurtularak kendi görev alanında daha verimli olacağına dair vurguları içermekte olduğu İçindeki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi; Dağdeviren, Deniz, (2003) Özel Güvenlik Sistemi Kapsamında Güvenlik Mühendisliği Kavramının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; Filiz, Orhan, (2006) Türkiye de Özel Güvenlik Yönetimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya, İnönü Üniversitesi; Soylu, Murat, (2006) Özel Güvenlik Personeline Yönelik Düzenlenen Temel Eğitim Etkinliklerine İlişkin Personel Algıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi; Çevik, Elif, (2006) Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Olarak Özel Güvenlik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi; Güney, Alpaslan, (2006) Türkiye de Özel Güvenlik Teşkilatlarının Yetkilerinin Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi; Kasap, Murat, (2006) Özel Güvenlik Şirketlerinin Kooperatifleştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi. Tez çalışması süresince de bu alanda yapılan tez çalışmaları takip edilmiştir. Söz konusu çalışmalar arasında güvenlik anlayışının kentsel bağlamda değişen boyutuna değiniler içeren ve bu bağlamda özel güvenliği küreselleşme-güvenlik ilişkisi bağlamında ele alan olumlu bir çalışma olarak Esra Kaya nın yüksek lisans tezi dışında, konunun daha çok işletme gözlüğü ile değerlendirildiği görülmüştür. Bu anlamda konunun Türkiye deki incelenişinin, devlet kuramı bakış açısından çok uzak olduğu görülmüştür. Söz konusu dönemdeki tez çalışmaları şunlardır: Başoğlu, Ali, (2007) Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetleri ve 5188 Sayılı Kanun, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla, Muğla Üniversitesi; Çetin, Ali İbrahim, (2007) Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yapısı ve Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Polis Akademisi; Dönmez, Özgür Nihat, (2007) Kamu Güvenliği Açısından Türkiye de Özel Güvenlik ve Özel Dedektiflik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; Kaya, Esra, (2008) 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Alanda Değişen Güvenlik Anlayışı: Özel Güvenlik Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; Ulaş, Hüseyin, (2008) Özel Güvenlik Hizmeti Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi Standardizasyonu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Zogo, Recep, (2009) Değişen Kamu Güvenliği Anlayışı: Özel Güvenlik Hizmeti Sunan ve Satın Alanlar Arasındaki Memnuniyet İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Trakya Üniversitesi. 3 Sempozyumların ilki Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve İzmit Ticaret Odası nın ortaklığında, ikincisi ise yine Meslek Yüksekokulu nun önderliğinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, İzmit Ticaret Odası, Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği (GÜSOD), Özel Güvenlik Sektörü İşadamları Derneği (ÖGSİAD), Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitimi İşverenleri Derneği (ÖGHİŞDER), Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖZGÜVDER), Emniyet Kökenli Yönetici ve İdareciler Derneği (EKYİD) ve Kolej Özel Güvenlik Şirketi nin katkılar ile gerçekleştirilmiştir tarihli ilk sempozyumun başlığı 1. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Sempozyumu iken, tarihinde gerçekleştirilen ikinci sempozyumun başlığı 2. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu dur. 2

17 görülmüştür 5. Öyle ki bu olumlama İzmit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Zeytinci nin sunuş konuşmasında olduğu gibi, özel güvenliği demokratikleşmenin olmazsa olmaz gereklerinden birisi olarak değerlendirilmeye kadar varabilmektedir 6. Bunun dışında bildirilerde, gündelik yaşamın giderek güvensizleştiği savından hareketle, genel kolluğun yeterli olmadığının, bu nedenle de bir ön kabul olarak özel güvenliğin gerekliliğinin altı çizilmektedir. Bu yöndeki tespitlerden örnek vermek gerekirse, Meriçli bildirisinde şöyle bir tespitte bulunmaktadır: Ülkemize ve stratejik ve ekonomik tesislerimize yönelebilecek böylesine büyük boyutlu sinsi tehlikeye karşı mücadeleyi yalnız genel kolluk kuvvetlerimizin sürdürmesini beklemek şüphesiz yeterli olamaz. Konuya bu açıdan bakıldığında her kurum, kuruluş ve hatta bireyin kendi özel güvenliğini sağlamak veya en azından özel güvenliğe katkıda bulunmak yükümlülüğünün bilincinde olması gerekmektedir (Meriçli, 2004: 50). Ayrıca bildirilerde özel güvenlik eğitiminin nasıl olması gerektiği, özel güvenlik görevlilerinin hangi davranışlarının insan hakları ihlâli sayılacağı, özel güvenlik personelinin nasıl seçilmesi gerektiği, özel güvenliğin 5188 sayılı Yasa ile Türkiye de ulaştığı boyutlar, 5188 sayılı Yasa nın muğlak bıraktığı noktalara ilişkin eleştiri-değiniler ve bu muğlak noktaların daha açık hâle getirilmesinin sektör açısından daha olumlu olacağı ya da özel güvenlik şirketlerinin Türk hukukuna göre yasal olup olmadığı gibi konulara değinilmektedir Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2004); 2. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2005). 6 Küreselleşen konjonktür içerisinde kamu personelinin her alanda kullanılmasının hem ekonomik olmadığı, hem de demokratik olmadığı artık kabul edilen bir değer olarak ortadayken, kişisel veya kurumsal çıkar amaçlı etkinliklerde devletin kolluk kuvvetlerinin kullanılması hakkaniyet açısından elbette ki düşünülemez (Zeytinci, 2004). 3

18 Söz konusu süreçte konu üzerine yazılan kimi kısa makaleler ile bilimsel nitelikteki makale çalışmalarının ise genel olarak özel güvenlik şirketlerinin ve özel askeri şirketlerin dünyadaki gelişim süreçlerine ya da aldıkları boyutlara, söz konusu bu yeni şirket yapılanmasının yeni sömürgecilik ve yeni savaş yapılanması ile bağlarına, dolayısı ile konunun daha çok savaş ve uluslararası boyutuna odaklandıkları görülmüştür 7. Bu çerçevede, anılan makalelerin özel güvenlik olgusunun savaşın yeni biçimi, yeni sömürgecilik ve uluslararası boyutları ile ortaya koyduğu gerçekliğinin, iç güvenlik, toplumsal denetim, kapitalist devlet ve yönetim pratikleri açısından da bütünlenmesinin konunun Türkçe literatürdeki bağlamını pekiştireceği düşünülerek, özel güvenlik olgusunun Türkiye boyutu ile devlet-güvenlik ilişkisi çerçevesinde ve iç güvenlik-toplumsal denetim başlıkları üzerinden incelenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda özel güvenlik olgusunun neoliberalizm ile birlikte yükselen bir gelişme olduğu gerçeğinden hareket edilerek, konunun kapitalist devlet, birikim stratejileri bağlamında kapitalist devletin farklı tarihsel dönemlerde aldığı farklı biçimler ve 7 Zabcı, Filiz Çulha, (2004) Yeni Savaşın Gizli Yüzü: Özel Askeri Şirketler, Mülkiye, C: XXVIII, S: 243, s: 21-48; Zabcı, Filiz Çulha, (2006) Yeni Sömürgecilikte Şiddet Politikaları ve Özel Askeri Şirketler, Küreselleşmeye Güney den Tepkiler, Ceyhun Gürkan-Özlem Taştan-Oktar Türel (Der), Ankara, Dipnot, s: 31-50; Balta, Evren, (2004) Bildiğimiz Anlamda Devletin Sonu Mu? İmparatorluk ve Özel Ordular, Birikim, S: 178, Şubat 2004, s: 11-19; Bora, Tanıl, (2004) Özel Güvenlik ve Polis Toplumu, Birikim, S: 178, Şubat 2004, s: Tez çalışması sürdürülmekte iken bu konu üzerine yapılan çalışmalardan birisi, özel güvenlik konusunu neoliberal yönetimsellik üzerinden ve özel güvenliğin gelişimini disiplin toplumundan denetim toplumuna geçiş bağlamına yerleştirerek ve bu çerçevede sivil toplum-devlet ayrılığı konusunun anlamsızlaşmasına değinerek, konuyu siyaset bilimi bağlamında incelemektedir (Atılgan, Mehmet, (2007) Güvenliğin Özel Tedariki: Siyaset Teorisi ve Pratiğine Tarihsel Bir Bakış, İstanbul Dergisi, S: 59, Mayıs 2007, s: 52-56; Atılgan, Mehmet, (2009) Özel Güvenlik, TESEV Almanak 2008, Ali Bayramoğlu-Ahmet İnsel (Der.), TESEV, s: ). İkinci bir çalışma neoliberal dönemde gelişen özel güvenlik olgusunu bu döneme özgü güvenlik paranoyası üzerinden incelerken (Paker, Evren Balta, (2009) Güvenlik Endüstrisi ve Güven(siz)liğin İnşası, Toplum ve Bilim, S: 115, s: ), üçüncü bir çalışma da Türkiye özelinde özel güvenliği kentsel güvenlik ve kamu kolluğu ile ilişkileri bağlamında incelemektedir (Yardımcı, Sibel, (2009) Kuşatma Altında Gündelik Hayat: Özel Güvenlik, Kent Yaşamı ve Yönetimsellik, Toplum ve Bilim, S: 115, s: ). 4

19 devletteki bu dönüşümün güvenlik mekanizmasında yarattığı dönüşümler, devletgüvenlik ilişkisi ve devletin şiddet tekelinde neoliberalizm ile birlikte yaşanan dönüşüm başlıkları üzerinden incelenmesinin, gelişen bu yeni olguyu anlamak açısından daha önemli olacağı düşüncesi bu tezin çıkış kaynağı olmuştur. Dolayısıyla, hem özel güvenlik olgusunun neoliberalizm ile birlikte yükselen bir olgu olması gerçeği ve hem de Türkiye nin neoliberalizme uyum sağlamak konusunda kapitalizmin merkez ülkelerini aratmayacak isteği ve çabası dikkate alınarak, kapitalist devlet veri iken özel güvenlik olgusunun devlet-güvenlik ilişkisinde nasıl bir bağlama oturduğu ve Türkiye özelinde bu konumlanışın nasıl bir birikim stratejisine ve devlet biçimine karşılık geldiği konusu bu tez çalışmasının sınırlarını belirlemiştir. Bu çalışmanın sorunu, kapitalizm ile birlikte devlete özgülenen meşru şiddet kullanma tekelinin neoliberalizm ile birlikte özel çıkarı temsil eden güvenlik şirketleri tarafından da kullanılmaya başlanmasının, kapitalist devlet açısından nasıl bir değişime denk düştüğünü Gramsci, Althusser ve Poulantzas ın devlet kuramları çerçevesinde tartışmak ve söz konusu teorik zemin üzerinden Türkiye özelinde özellikle 2001 Ekonomik Krizi nden sonra özel güvenlik şirketlerinin sayısında yaşanan hızlı artışın gerisinde yatan siyasal ve sosyo-ekonomik nedenleri ortaya çıkararak, Türkiye de devletin dönüşümünü güvenlik/zapt etme aygıtlarının artan işlevi ve değişen bileşimi üzerinden incelemek ve bu bağlamda özel güvenliğin neoliberal dönemdeki ayrıcalıklı yerini tespit etmektir. Bu anlamda tezin konusu, Türkiye de 2001 Ekonomik Krizi sonrasında özel güvenlik şirketlerinin sayısında 5

20 yaşanan hızlı artışın, devlet-toplum arasındaki güvenlik/zapt etme ilişkisi çerçevesinde ne anlam ifade ettiğinin tespit edilmesidir. Bu çerçevede tezin ilk amacı, devletin güvenlik işlevinin üst sınıflarla birlikte alt ve orta sınıflara da büyük faydalar sağlaması nedeniyle güvenlik (yurttaşların yaşamlarını iyileştirmek ve güvenliklerini sağlamak), sivil toplumun devlet tarafından zapt edilmesini olanaklı kılarak düzenin inşasını (güvenlik altına alınmasını) sağlaması nedeniyle ise zapt etme olarak işlemesi bağlamında güvenlik/zapt etme diyalektiği eksenine oturtulması ve bu bağlamda güvenlik aygıtlarının çift yönlü (güvenlik/zapt etme) karakterlerinin ortaya konulmasıdır. Tezin ikinci amacı tarihsel bulgular eşliğinde devletin geleneksel formunda sahip olduğu despotik iktidar nedeniyle tam bir güvenlik/zapt etme kapasitesi geliştiremezken, modern formunda kapitalizmin yarattığı altyapısal iktidar sayesinde gerçek bir güvenlik/zapt etme kapasitesi geliştirdiğinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda tezin üçüncü amacı, gerçek bir güvenlik/zapt etme formu olarak beliren kapitalist devletin, farklı üretim biçimleri ve birikim stratejilerine denk düşen biçimlerinde (manifaktür-serbest piyasacı-liberal devlet/fordist-müdahalecimüdahaleci devlet/esnek-neoliberal-otoriter devletçilik) 8 o döneme özgü olarak 8 Kapitalizmin rekabetçi aşamasını içeren dönemi, sanayi burjuvazisinin ekonomik hegemonyası altında gizli elin piyasayı düzenlediği bir büyüme modelini; tekelci aşamasının müdahaleci dönemini içeren dönemi, finans-kapitalin hegemonyası altında devlet müdahaleciliğinin farklı düzeylerinin ve biçimlerinin uygulandığı bir müdahaleci büyüme modelini; tekelci aşamasının 1975 sonrası dönemini kapsayan günümüz kapitalizmi ise finans burjuvazisinin hegemonyasında yürütülen devletin düzenleyici bir rol ile yapılandırıldığı neoliberal bir büyüme modelini tanımlar. Dolayısıyla her bir birikim stratejisi, kapitalist ekonominin yeni bir sermaye birikimine yönelik olarak baştan aşağı yeniden yapılanması na işaret eder (Gülalp, 1993: 40). Bu anlamda kapitalist devlet, kapitalizmin farklı aşamalarına denk düşen farklı üretim biçimleri ve birikim stratejileri çerçevesinde bugüne kadar üç temel biçim almıştır. Bunlardan ilki, manifaktür üretim biçimine ve birikim stratejisi olarak serbest piyasacılığa denk düşen liberal devlet; ikincisi, 6

21 geliştirdiği yeni baskı aygıtlarının (polis/sosyal güvenlik/özel güvenlik) tespit edilmesi; bu bağlamda yoksulların/işçi sınıfının zapt edilmesi sürecinin kapitalist devlette kısmen üniformalı kamu polisince üstlenilmiş olmakla birlikte, bu yöndeki uygulamaların aslen devletin her tarafına dağılmış güvenlik aktörleri aracılığıyla koordine edilmesi gerçeği dikkate alınarak, güvenlik/zapt etme görevini yerine getiren farklı aygıtların Neocleous ve Gramsci nin tespitlerinden yola çıkılarak bir bütün olarak toplumsal polis kavramı ile ifade edilmesi; toplumsal polislik tanımlaması çerçevesinde liberal devlette polislik işinin yalnız üniformalı kamu polisleri tarafından, müdahaleci devlette polis+sosyal güvenlik tarafından, otoriter devletçilik döneminde ise yükseltilen polis+geriletilen sosyal güvenlik+yükseltilen özel güvenlik tarafından oluşturulduğunun tespit edilmesidir. Tezin dördüncü amacı, neoliberal birikim rejiminin sonucu olarak sermayenin kârlılık oranları artarken işsizliğin ve yoksulluğun da aynı hızla artması olgusu karşısında uluslararası arenada bir suç patlaması görülmemesine rağmen, hapsetme oranlarının istisnasız bir biçimde tüm dünyada artış kaydetmesi ile birlikte cezaevlerinin istihdamın yeni alternatifi olarak yükseltilişini; bu bağlamda refah toplumundaki normalleştirilmesi gereken suçlu figürünün yerini yeni dönemde toplumdan dışlanması gereken iç düşmanın 9 alması olgusunu; bunun sonucunda devletin artan baskıcı karakteri ile birlikte seyreden iki baskıcı güvenlik/zapt etme aygıtı olarak polisin ve özel güvenliğin yükselişini; buna karşın inceltilmiş bir güvenlik/zapt etme aygıtı olarak sosyal güvenliğin geriletilişini; neoliberal birikim Fordist üretim biçimine ve birikim stratejisi olarak müdahaleciliğe denk düşen müdahaleci devlet ( arası Keynesyen refah devleti); üçüncüsü ise, esnek (post-fordist) üretim biçimine ve neoliberal birikim stratejisine denk düşen neoliberal devlettir/otoriter devletçiliktir. 9 İç düşman kavramı ile eş anlamlı olarak toplumun açık düşmanları, sınıfaltı ya da tehlikeli sınıflar kavramları da kullanılmaktadır. 7

22 rejiminin ulusal-sosyal devleti gerilettiği oranda beliren güvenliksizlik 10 iklimi 11 nedeniyle güvenliğin yeni egemen ideoloji haline getirilişini; yükselen güvenlik ideolojisinin tüm katı yönleri ile devleti yeniden tarih sahnesine çağırdığı bir dönemde özel güvenliğin, özel alandan yükseltilmekle birlikte yoksullara karşı savaşta yerine getirdiği işlevler 12 bağlamında devletin bu döneme özgü ikincil güvenlik/zapt etme aygıtı olarak işleyişini tespit etmektir. Dolayısıyla tezin dördüncü amacı, özel alandan gelişen bu yeni güvenlik/zapt etme aygıtının (yönetim teknolojisinin) yerine getirdiği işlevler (bir bütün olarak burjuva toplumsal düzeninin sürdürülmesi) bağlamında kapitalist devletin bir parçası/aygıtı olduğu gerçeğini Marksist devlet anlayışı çerçevesinde incelemektir. Tezin beşinci ve son amacı ise, Türkiye de devletin dönüşümünü kapitalist devletin farklı birikim stratejileri döneminde geliştirdiği yeni toplumsal polislik bileşenleri ve 10 Güvenlik sözcüğü toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet anlamlarını taşır. Türkçe de güvenlik sözcüğünün karşıtı/olumsuzu olarak toplumsal düzenin aksaması, güvenlikte olmama, korku içinde yaşama, emniyetsizlik hâlinde olma anlamlarına karşılık gelecek şekilde kullanılan sözcük ise güvensizlik sözcüğüdür. Oysa güvensizlik sözcüğünün anlamı Türkçe Sözlük te şu şekilde belirtilmiştir: güvensiz olma durumu, itimatsızlık; kişinin çevresine karşı, nedenleri açık ve belli olmayan bir kaygı ve gerginlik duygusu içinde olma durumu. Söz konusu anlam ile güvensizlik sözcüğü, kişinin içinde bulunduğu bir durumuna yani güvenlik altında olmama hâline değil, insanlara karşı hissettiği olumsuz bir duyguya karşılık gelir. Bu anlamda güvensizlik sözcüğü insanlara güvenmeme haline işaret eder. Dolayısıyla sözcük toplumsal düzenin aksaması, güvenlikte olmama, korku içinde yaşama, emniyetsizlik hâlinde bulunma anlamlarını karşılamaz. Bu nedenle Türkçe de söz konusu anlamları karşılayan bir sözcüğün bulunmaması gerçeğinden hareket edilerek, anılan anlamları karşılayacak biçimde ve Türkçe deki isimden isim türetme eklerinin verdiği olanak ile güvenlik sözcüğünün olumsuz isim karşılığı olarak güvenliksizlik sözcüğü türetilmiştir. Bu bağlamda tez boyunca Türkçe Sözlük te güvensizlik olarak açıklanan emniyetsizlik sözcüğünün, gerçek anlamda karşılık düşmesi gereken sözcük olarak, yani güvenlik sözcüğünün karşıtı olarak güvenliksizlik sözcüğü kullanılacaktır. Sözcüklerin anlamları için bkz. 11 Söz konusu güvenliksizlik ikliminin birbirini var eden iki yönü ya da iki görünümü vardır. İlki ulusal-sosyal devletin geriletilmesi ile birlikte yoksulların içine itildiği sosyal güvencesizlik hâli iken, diğeri de zenginlerin artan yoksulluk nedeniyle kendilerini içinde buldukları derin güvenliksizlik hâlidir. 12 Devletin göreli özerkliğini pekiştirmek, burjuva devletin mevcut hegemonyasına toplumdan yönelebilecek tehditleri zapt etmek/denetlemek, daha ciddi tehditlerde halka karşı kullanılabilecek olası bir milis güç olarak belirmek, üst sınıflar nezdinde güvenlik bunalımına alt sınıflar nezdinde ise işsizlik bunalımına verdiği yanıt bağlamında rızayı tesis etmek, üretim ilişkilerinin siyasal koşullarının yeniden üretimini sağlamak, yeni bir sermaye birikim alanı yaratarak burjuva düzenini yeniden üretmek, dış güvenlik bağlamında bir yedek ordu olarak işlemek. 8

23 bu anlamda toplumsal polislik bileşiminin değişimi üzerinden incelemek; bu bağlamda neoliberal birikim rejimi ile birlikte devletin otoriter devletçilik biçimine doğru geçirdiği dönüşümü, yükseltilen polis, yükseltilen özel güvenlik ve geriletilen sosyal güvenlik üzerinden bir incelemeye tabi tutmak; neoliberalizme özgü bir olgu olarak özel güvenliğin devlet-sermaye sınıfı-toplum açısından ne anlam ifade ettiğini ve devletin dönüşümü bağlamında nereye oturduğunu tespit etmektir. Bu anlamda tezin son amacı, tezin temel tezleri üzerinden 13, neoliberalizmin Türkiye deki iki dönüm noktası ve aynı zamanda devletin otoriterleşmesinin iki ana uğrağı olan 1980 ve 2001/2002 süreçlerini, özel güvenlik olgusunun ilkinde özel güvenlik teşkilatları ikincisinde ise özel güvenlik şirketleri biçimindeki iki aşamalı yükselişi ekseninde incelemektir. Tezin amaçları çerçevesinde yöntemi, devletle sermaye ilişkilerinde özel güvenliğin özgül konumlanışını ve bu konumlanışın hem devlet aygıtları arasındaki yerini hem de sermaye-bağımlı sınıflar arası ilişkilerdeki işlevini sınıfsal perspektiften çözümlemeye dayanmaktadır. Özetle tez, özel güvenlik olgusunu sınıf ilişkilerinde ve kapitalist devlet aygıtında gördüğü işlevler bağlamında tarihsel maddeci ya da Marksist devlet kuramı perspektifinden incelemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda teze ilişkin olarak belirtilmesi gereken nokta, Marksist devlet kuramına ilişkin olarak ayrı bir başlığın açılmadığıdır. Özel güvenlik olgusu tez boyunca Marksist devlet kuramı ve özelde Gramsci, Althusser ve Poulantzas ın kuramlarının sunduğu perspektif ile kurgulanmakla birlikte, Marksist devlet kuramı birkaç tez boyutunu fazlası ile aşan 13 Neoliberal birikim rejimi ile birlikte devletin artan baskıcı karakteri ve otoriterleşmesi, bu bağlamda güvenlik aygıtlarının artan işlevi, neoliberalizme özgü olarak özel alandan yükselen yeni güvenlik/zapt etme aygıtı olarak özel güvenliğin yerine getirdiği işlevler bağlamında bizatihi devletin güvenlik/zapt etme aygıtı olarak işlediği ve yine bu dönemde hem zor hem de rıza aygıtlarını eşzamanlı olarak besleyen nadide bir alan olarak belirdiğidir. 9

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek

Detaylı

Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine

Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine yetkin Uzmanlık Hakkı Atıl Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine şekillenen mühendislik faaliyetleri teorik ve pratik süreçlerin iç içe geçtiği, kafa ve kol (zihni ve fiili) emeğinin birlikte kullanıldığı

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları TEZ ÖZETLERİ HAZIRLAYANLAR: ASLI KAYHAN MERVE MENEKŞE ÖZER TÜRKİYE'DE SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ: DİSK ÖRNEĞİ (1967-1975) YAZAR: SÜREYYA ALGÜL DANIŞMAN: Prof. Dr. DENİZ VARDAR Marmara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı MAYIS 2010 Şirket e genel bakış Şirket in faaliyetleri 2007 yılında kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ( Başkentgaz veya Şirket ), Türkiye nin en büyük

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER www.kas.de İÇİNDEKİLER 3 ÖNSÖZ 3 TEMEL İLKELER 1. Hukuk devleti ilkesine göre temel düzen...3 2. Mülkiyet sistemi ve istihdam...3

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı