TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (SİYASET BİLİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU Doktora Tezi Evren HASPOLAT ANKARA-2010

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (SİYASET BİLİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE NEOLİBERAL DEVLET ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEVLET-GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN DEĞİŞEN İÇERİĞİ VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSU Doktora Tezi Evren HASPOLAT Tez Danışmanı Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI ANKARA-2010

3

4

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i TABLO LİSTESİ...v KISALTMA LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİR GÜVENLİK VE ZAPT ETME FORMU OLARAK KAPİTALİST DEVLET I. Güvenlik/Zapt Etme Diyalektiği...16 II. Zor-Devlet-Tahakküm...24 III. Devleti Güvenlik ile İlişkilendirmek: Güvenliği Tesis Eden Devlet...29 IV. Geleneksel Devletin Despotik İktidarı ve Güvenlik/Zapt Etme Kapasitesi...34 V. Kapitalist Devletin Altyapısal İktidarı ve Güvenlik/Zapt Etme Kapasitesi...40 VI. Burjuva Toplumsal Düzeni: Güvenliği Mülkiyet ile İlişkilendirmek...49 VII. Kapitalizm, Birikim Stratejileri ve Toplumsal Polislik...56 VIII. Liberal Devlet ve Polis: Efendisizleri Yönetmek, Düzeni Empoze Etmek...61 IX. Müdahaleci Devlet ve Sosyal Güvenlik: Üretim Yönetimi Biçimindeki Zapt Etme...76 X. Otoriter Devletçilik ve Özel Güvenlik: Denetim/Zapt Etme Her Yerde...85 XI. Sonuç ve Değerlendirme: Yeniden Güvenlik/Zapt Etme Diyalektiği Üzerine...93

6 İKİNCİ BÖLÜM NEOLİBERAL BİRİKİM REJİMİ VE YÜKSELTİLEN YENİ GÜVENLİK/ZAPT ETME AYGITI: ÖZEL GÜVENLİK I. Neoliberal Dönemde Güvenlik ve Güvenliksizlik: Algılar ve Gerçekler...97 II. Dış Düşmandan İç Düşmana: Tehlikeli Sınıfların ve Yönetim Stratejisi Olarak Cezalandırmanın Geri Dönüşü III. Otoriter Devletçilik ve Baskı Aygıtının Artan İşlevi Bağlamında Özel Güvenliğin Anlamı IV. Özel Güvenliğin Gelişimi ve Boyutları V. Kamusal ile Özel Arasında Melez Bir Alan: Güvenlik Yönetişimi Bağlamında Özel Güvenliğin Konumu VI. Özel Güvenliğin Toplumsal Polislik İşlevi: Burjuva Toplumsal Düzeninin Devam Ettirilmesi VII. Sonuç ve Değerlendirme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TOPLUMSAL POLİSLİK VE ÖZEL GÜVENLİK OLGUSUNUN GELİŞİMİ I. Neoliberalizm Öncesi Toplumsal Polislik A. Osmanlı Devleti nde Toplumsal Polislik B. Neoliberalizm Öncesi Türkiye Cumhuriyeti nde Toplumsal Polislik ii

7 Öncesi Türkiye Cumhuriyeti nde Uygulanan Birikim Stratejileri Öncesi Türkiye Cumhuriyeti nde Toplumsal Polislik II. Neoliberal Dönemde Toplumsal Polislik A. 24 Ocak tan 12 Eylül e: Neoliberalizmin Türkiye ye Girişi ve Yeni Birikim Stratejisi B. Devletin Otoriterleşmesi ve Toplumsal Polislikte Neoliberal Açılım: Özel Güvenlik Teşkilatları C. AKP İktidarı: Neoliberalizmin İkinci Evresi ve Otoriter Devletçiliğin Kurumsallaşması D. Otoriter Devletçilik ve Toplumsal Polislikte Yeni Açılım-I: Yükseltilen Özel Güvenlik Özel Güvenlikte Şirketleşme Süreci a. Yasa Öncesi Şirketleşme Süreci b Sayılı Yasa ve Özel Güvenlik Şirketlerinde Yasal Dönem c. Yasal Dönem Sonrası Özel Güvenlikte Genel Tablo Göreli Özerkliğin Pekiştirilmesinin Aracı Olarak Özel Güvenlik Bir Zapt Etme Formu Olarak Özel Güvenlik: Gözetim ve Denetimin Derinleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Özel Güvenlik ve Alt Sınıflar: İstihdam Boyutuyla Özel Güvenliğin Rıza İşlevi Özel Güvenlik ve Orta-Üst Sınıflar: Güvenlik Boyutuyla Özel Güvenliğin Rıza İşlevi iii

8 6. Sermaye Birikim Alanı ve Sermaye Transferi Yöntemi Olarak Özel Güvenlik Güvenliğin Taşeronlaştırılması: Neoliberalizmin Yeni İstihdam Biçimleri Bağlamında Özel Güvenlik Otoriter Devletin Olası Milis Gücü Olarak Özel Güvenlik Özel Güvenlik: Suç Önleme den Suçla Bütünleşme ye E. Otoriter Devletçilik ve Toplumsal Polislikte Yeni Açılım-II: Yükseltilen Polis Gücü F. Otoriter Devletçilik ve Toplumsal Polislikte Yeni Açılım-III: Geriletilen Sosyal Güvenlik, Yükseltilen Hayırseverlik III. Sonuç ve Değerlendirme SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT iv

9 TABLO LİSTESİ Tablo-1: İngiltere de Yılları Arasında Polis ve Özel Güvenlikçi Sayılarında Yaşanan Artışlar Tablo-2: İngiltere de Yılları Arasında Birincil ve İkincil Toplumsal Kontrol Mesleklerinde Yaşanan Değişimler (Artış ve Azalmalar) Tablo-3: Petrol-İş Verileriyle Yıllara ve Sektörlere Göre Özel Güvenlik Görevlilerinin Toplam İşçi Sayısına Oranı Tablo-4: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Teşkilatları ve Özel Güvenlik Görevlisi Sayıları Tablo-5: Yıllar İtibariyle Kurulan Özel Güvenlik Şirketi Sayıları (Polis Bölgesi).296 Tablo-6: Yıllar İtibariyle Kurulan Özel Güvenlik Kursu Sayıları (Polis Bölgesi)..296 Tablo-7: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Sayıları (Polis Bölgesi) Tablo-8: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Sınav Verileri Tablo-9: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik İzni Alan Yer Sayısı, Tahsis Edilen Silah Sayısı ve Haklarında Koruma Kararı Çıkarılan Kişi Sayısı (Polis Bölgesi) Tablo-10: 4/a Kapsamındaki İşyeri, Zorunlu Sigortalı Sayıları ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı (SGK Verileri).321 Tablo-11: 2009 Yılında Türkiye de En Son Mezun Olunan Okul ve Mezun Olunan Alana Göre İşgücü Durumu Tablo-12: Yıllar İtibariyle Kamu Kurumlarının Özel Güvenlik Hizmet Alımına İlişkin Ödenek ve Harcama Verileri v

10 Tablo-13:Yıllar İtibariyle Kamu Kurumlarının Açtığı Özel Güvenlik Hizmet Satın Alımı İhaleleri Tablo-14: Yıllar İtibariyle Polis Sayıları Tablo-15: Yıllar İtibariyle Polis Sayısının Toplam Nüfus ve Şehir Nüfusuna Oranı Tablo-16: Yıllar İtibariyle EGM Bütçe Ödeneği ve Harcama Verileri vi

11 KISALTMA LİSTESİ AB ABD ANAP AKP BDDK Bkz. BSB BSIA BUMKO Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Anavatan Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bakınız Bağımsız Sosyal Bilimciler British Security Industry Association Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kadrolar Dairesi BYP Beş Yıllık Plan C. Cilt CHF CHP CIA CMK COESS Çev. DB DDK Der. Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Partisi Central Intelligence Agency Ceza Muhakemesi Kanunu Confederation of Europian Security Services Çeviren Dünya Bankası Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Derleyen vii

12 DİA lar DMK DP DTÖ Ed. EGM EKYİD EPDK ETK FBI GEGP GOA GSMH GSYİH GÜSOD HSB HSR ILO IMF JTGYK KDV KHK KİK KİT Devletin İdeolojik Aygıtları Devlet Memurları Kanunu Demokrat Parti Dünya Ticaret Örgütü Editor Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Kökenli Yönetici ve İdareciler Derneği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Emniyet Teşkilat Kanunu Federal Bureau of Investigation Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı United States Government Accountability Office Gayrisafi Milli Hasıla Gayrisafi Yurt İçi Hasılası Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği Human Security Brief Human Security Report Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Para Fonu Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşekkülleri viii

13 md. MESS MGK MHP MİT MÖ NATO No. OECD OHAL ÖGG ÖGHİŞDER ÖGSİAD ÖZGÜVDER pp. PVSK RTÜK madde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Milli Güvenlik Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi Milli İstihbarat Teşkilatı Milattan Önce Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü Numara Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Olağanüstü Hâl Özel Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitimi İşverenleri Derneği Özel Güvenlik Sektörü İşadamları Derneği Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Page Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu s. Sayfa S. Sayı SGK SHÇEK SIA SPK SSK Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Security Industry Authority Sermaye Piyasası Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu ix

14 STK SYDGM TBMM TCDD TCK TDP Trans. TRT TOBB TTK TÜSİAD vb. Vol. Sivil Toplum Kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türk Ceza Kanunu Toplum Destekli Polislik Translator Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Ticaret Kanunu Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Ve benzeri Volume Y. Yıl x

15 GİRİŞ Türkiye de Neoliberal Devlet Anlayışı Bağlamında Devlet-Güvenlik İlişkisinin Değişen İçeriği ve Özel Güvenlik Olgusu başlıklı tez çalışmasının temeli, özel güvenlik görevlilerinin adeta birer mantar gibi kentsel hayatın hemen her mekânında giderek daha yoğun bir biçimde karşımıza çıkmaya başladığı 2005 yılına dayanmaktadır. Daha önce ağırlıklı olarak bankalarda görmeye alışkın olduğumuz, ama 2005 yılından itibaren artan oranda metrodan alışveriş merkezine kadar çeşitli özel, kamusal ya da yarı-kamusal alanlarda karşımıza çıkan bu yeni polis benzeri görevlilerin, yasal olmayan birer bekçi mi yoksa yasal yetkileri olan birer görevli mi olduğu sorusu üzerinden başlayan araştırma 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi 1 başlıklı kısa bir makale çalışması ile sonuçlanmıştır. Söz konusu çalışmanın bilimsel bir makaleye çevrilmesi sürecinde ise Türkiye de konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar incelenirken bu konu üzerine yazılmış olan sınırlı sayıda yüksek lisans tezi ve ondan çok daha az sayıda olan doktora tezleri 2 incelenmiş ve söz konusu 1 Haspolat, Evren, (2005) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi, Memleket Mevzuat Dergisi, Aralık 2005, S: 6, s: Bu konuda 1994 ten itibaren tez çalışmasının başlangıç tarihi olan 2006 ya kadar yazılan tezler şunlardır: Yılmaz, Ali, (1994) Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik Sistemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi; Sarıaslan, Bekir, (1998) Özel Güvenlik Şirketlerinin Kooperatif Şeklinde Örgütlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Pelit, Kemal, (1998) Özel Güvenlik Teşkilatları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Bozkurt, A. Vahap, (1999) Yönetim Fonksiyonları Açısından Özel Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Türkiye den Uygulama Örnekleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Gemici, Gençay (2001) Özel Güvenlik Kurumlarında Kooperatifleşme Modeline Geçiş ve Uygulama Esasları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi; Şeneken, Murat, (2001) Türkiye de Özel Güvenlik Teşkilatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi; Köprülü, Onur Murat, (2002) Özel Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Güvenlik Sistemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Mergen, Emin, (2003) Türkiye de Özel Güvenlik Teşkilatlarının Yapılanması ve Güvenlik Hizmetleri

16 çalışmalarda konunun yasal çerçeve, teşkilat yapısı, güvenlik hizmetlerinin etkinliği ya da özel güvenlik eğitiminin içeriği bakış açısının ötesine geçemediği görülmüştür. Yine Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu nun önderliğinde 3 düzenlenen 2004 ve 2005 yıllarındaki iki özel güvenlik sempozyumunda 4 sunulan hemen tüm bildirilerin de özel güvenliği olumlamakta ve özel güvenlik hizmetlerinin gelişimi yoluyla, polisin gereksiz yüklerinden kurtularak kendi görev alanında daha verimli olacağına dair vurguları içermekte olduğu İçindeki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi; Dağdeviren, Deniz, (2003) Özel Güvenlik Sistemi Kapsamında Güvenlik Mühendisliği Kavramının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; Filiz, Orhan, (2006) Türkiye de Özel Güvenlik Yönetimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya, İnönü Üniversitesi; Soylu, Murat, (2006) Özel Güvenlik Personeline Yönelik Düzenlenen Temel Eğitim Etkinliklerine İlişkin Personel Algıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi; Çevik, Elif, (2006) Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Olarak Özel Güvenlik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi; Güney, Alpaslan, (2006) Türkiye de Özel Güvenlik Teşkilatlarının Yetkilerinin Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi; Kasap, Murat, (2006) Özel Güvenlik Şirketlerinin Kooperatifleştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi. Tez çalışması süresince de bu alanda yapılan tez çalışmaları takip edilmiştir. Söz konusu çalışmalar arasında güvenlik anlayışının kentsel bağlamda değişen boyutuna değiniler içeren ve bu bağlamda özel güvenliği küreselleşme-güvenlik ilişkisi bağlamında ele alan olumlu bir çalışma olarak Esra Kaya nın yüksek lisans tezi dışında, konunun daha çok işletme gözlüğü ile değerlendirildiği görülmüştür. Bu anlamda konunun Türkiye deki incelenişinin, devlet kuramı bakış açısından çok uzak olduğu görülmüştür. Söz konusu dönemdeki tez çalışmaları şunlardır: Başoğlu, Ali, (2007) Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetleri ve 5188 Sayılı Kanun, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla, Muğla Üniversitesi; Çetin, Ali İbrahim, (2007) Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yapısı ve Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Polis Akademisi; Dönmez, Özgür Nihat, (2007) Kamu Güvenliği Açısından Türkiye de Özel Güvenlik ve Özel Dedektiflik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; Kaya, Esra, (2008) 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Alanda Değişen Güvenlik Anlayışı: Özel Güvenlik Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; Ulaş, Hüseyin, (2008) Özel Güvenlik Hizmeti Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi Standardizasyonu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Zogo, Recep, (2009) Değişen Kamu Güvenliği Anlayışı: Özel Güvenlik Hizmeti Sunan ve Satın Alanlar Arasındaki Memnuniyet İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Trakya Üniversitesi. 3 Sempozyumların ilki Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve İzmit Ticaret Odası nın ortaklığında, ikincisi ise yine Meslek Yüksekokulu nun önderliğinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, İzmit Ticaret Odası, Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği (GÜSOD), Özel Güvenlik Sektörü İşadamları Derneği (ÖGSİAD), Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitimi İşverenleri Derneği (ÖGHİŞDER), Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖZGÜVDER), Emniyet Kökenli Yönetici ve İdareciler Derneği (EKYİD) ve Kolej Özel Güvenlik Şirketi nin katkılar ile gerçekleştirilmiştir tarihli ilk sempozyumun başlığı 1. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Sempozyumu iken, tarihinde gerçekleştirilen ikinci sempozyumun başlığı 2. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu dur. 2

17 görülmüştür 5. Öyle ki bu olumlama İzmit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Zeytinci nin sunuş konuşmasında olduğu gibi, özel güvenliği demokratikleşmenin olmazsa olmaz gereklerinden birisi olarak değerlendirilmeye kadar varabilmektedir 6. Bunun dışında bildirilerde, gündelik yaşamın giderek güvensizleştiği savından hareketle, genel kolluğun yeterli olmadığının, bu nedenle de bir ön kabul olarak özel güvenliğin gerekliliğinin altı çizilmektedir. Bu yöndeki tespitlerden örnek vermek gerekirse, Meriçli bildirisinde şöyle bir tespitte bulunmaktadır: Ülkemize ve stratejik ve ekonomik tesislerimize yönelebilecek böylesine büyük boyutlu sinsi tehlikeye karşı mücadeleyi yalnız genel kolluk kuvvetlerimizin sürdürmesini beklemek şüphesiz yeterli olamaz. Konuya bu açıdan bakıldığında her kurum, kuruluş ve hatta bireyin kendi özel güvenliğini sağlamak veya en azından özel güvenliğe katkıda bulunmak yükümlülüğünün bilincinde olması gerekmektedir (Meriçli, 2004: 50). Ayrıca bildirilerde özel güvenlik eğitiminin nasıl olması gerektiği, özel güvenlik görevlilerinin hangi davranışlarının insan hakları ihlâli sayılacağı, özel güvenlik personelinin nasıl seçilmesi gerektiği, özel güvenliğin 5188 sayılı Yasa ile Türkiye de ulaştığı boyutlar, 5188 sayılı Yasa nın muğlak bıraktığı noktalara ilişkin eleştiri-değiniler ve bu muğlak noktaların daha açık hâle getirilmesinin sektör açısından daha olumlu olacağı ya da özel güvenlik şirketlerinin Türk hukukuna göre yasal olup olmadığı gibi konulara değinilmektedir Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2004); 2. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2005). 6 Küreselleşen konjonktür içerisinde kamu personelinin her alanda kullanılmasının hem ekonomik olmadığı, hem de demokratik olmadığı artık kabul edilen bir değer olarak ortadayken, kişisel veya kurumsal çıkar amaçlı etkinliklerde devletin kolluk kuvvetlerinin kullanılması hakkaniyet açısından elbette ki düşünülemez (Zeytinci, 2004). 3

18 Söz konusu süreçte konu üzerine yazılan kimi kısa makaleler ile bilimsel nitelikteki makale çalışmalarının ise genel olarak özel güvenlik şirketlerinin ve özel askeri şirketlerin dünyadaki gelişim süreçlerine ya da aldıkları boyutlara, söz konusu bu yeni şirket yapılanmasının yeni sömürgecilik ve yeni savaş yapılanması ile bağlarına, dolayısı ile konunun daha çok savaş ve uluslararası boyutuna odaklandıkları görülmüştür 7. Bu çerçevede, anılan makalelerin özel güvenlik olgusunun savaşın yeni biçimi, yeni sömürgecilik ve uluslararası boyutları ile ortaya koyduğu gerçekliğinin, iç güvenlik, toplumsal denetim, kapitalist devlet ve yönetim pratikleri açısından da bütünlenmesinin konunun Türkçe literatürdeki bağlamını pekiştireceği düşünülerek, özel güvenlik olgusunun Türkiye boyutu ile devlet-güvenlik ilişkisi çerçevesinde ve iç güvenlik-toplumsal denetim başlıkları üzerinden incelenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda özel güvenlik olgusunun neoliberalizm ile birlikte yükselen bir gelişme olduğu gerçeğinden hareket edilerek, konunun kapitalist devlet, birikim stratejileri bağlamında kapitalist devletin farklı tarihsel dönemlerde aldığı farklı biçimler ve 7 Zabcı, Filiz Çulha, (2004) Yeni Savaşın Gizli Yüzü: Özel Askeri Şirketler, Mülkiye, C: XXVIII, S: 243, s: 21-48; Zabcı, Filiz Çulha, (2006) Yeni Sömürgecilikte Şiddet Politikaları ve Özel Askeri Şirketler, Küreselleşmeye Güney den Tepkiler, Ceyhun Gürkan-Özlem Taştan-Oktar Türel (Der), Ankara, Dipnot, s: 31-50; Balta, Evren, (2004) Bildiğimiz Anlamda Devletin Sonu Mu? İmparatorluk ve Özel Ordular, Birikim, S: 178, Şubat 2004, s: 11-19; Bora, Tanıl, (2004) Özel Güvenlik ve Polis Toplumu, Birikim, S: 178, Şubat 2004, s: Tez çalışması sürdürülmekte iken bu konu üzerine yapılan çalışmalardan birisi, özel güvenlik konusunu neoliberal yönetimsellik üzerinden ve özel güvenliğin gelişimini disiplin toplumundan denetim toplumuna geçiş bağlamına yerleştirerek ve bu çerçevede sivil toplum-devlet ayrılığı konusunun anlamsızlaşmasına değinerek, konuyu siyaset bilimi bağlamında incelemektedir (Atılgan, Mehmet, (2007) Güvenliğin Özel Tedariki: Siyaset Teorisi ve Pratiğine Tarihsel Bir Bakış, İstanbul Dergisi, S: 59, Mayıs 2007, s: 52-56; Atılgan, Mehmet, (2009) Özel Güvenlik, TESEV Almanak 2008, Ali Bayramoğlu-Ahmet İnsel (Der.), TESEV, s: ). İkinci bir çalışma neoliberal dönemde gelişen özel güvenlik olgusunu bu döneme özgü güvenlik paranoyası üzerinden incelerken (Paker, Evren Balta, (2009) Güvenlik Endüstrisi ve Güven(siz)liğin İnşası, Toplum ve Bilim, S: 115, s: ), üçüncü bir çalışma da Türkiye özelinde özel güvenliği kentsel güvenlik ve kamu kolluğu ile ilişkileri bağlamında incelemektedir (Yardımcı, Sibel, (2009) Kuşatma Altında Gündelik Hayat: Özel Güvenlik, Kent Yaşamı ve Yönetimsellik, Toplum ve Bilim, S: 115, s: ). 4

19 devletteki bu dönüşümün güvenlik mekanizmasında yarattığı dönüşümler, devletgüvenlik ilişkisi ve devletin şiddet tekelinde neoliberalizm ile birlikte yaşanan dönüşüm başlıkları üzerinden incelenmesinin, gelişen bu yeni olguyu anlamak açısından daha önemli olacağı düşüncesi bu tezin çıkış kaynağı olmuştur. Dolayısıyla, hem özel güvenlik olgusunun neoliberalizm ile birlikte yükselen bir olgu olması gerçeği ve hem de Türkiye nin neoliberalizme uyum sağlamak konusunda kapitalizmin merkez ülkelerini aratmayacak isteği ve çabası dikkate alınarak, kapitalist devlet veri iken özel güvenlik olgusunun devlet-güvenlik ilişkisinde nasıl bir bağlama oturduğu ve Türkiye özelinde bu konumlanışın nasıl bir birikim stratejisine ve devlet biçimine karşılık geldiği konusu bu tez çalışmasının sınırlarını belirlemiştir. Bu çalışmanın sorunu, kapitalizm ile birlikte devlete özgülenen meşru şiddet kullanma tekelinin neoliberalizm ile birlikte özel çıkarı temsil eden güvenlik şirketleri tarafından da kullanılmaya başlanmasının, kapitalist devlet açısından nasıl bir değişime denk düştüğünü Gramsci, Althusser ve Poulantzas ın devlet kuramları çerçevesinde tartışmak ve söz konusu teorik zemin üzerinden Türkiye özelinde özellikle 2001 Ekonomik Krizi nden sonra özel güvenlik şirketlerinin sayısında yaşanan hızlı artışın gerisinde yatan siyasal ve sosyo-ekonomik nedenleri ortaya çıkararak, Türkiye de devletin dönüşümünü güvenlik/zapt etme aygıtlarının artan işlevi ve değişen bileşimi üzerinden incelemek ve bu bağlamda özel güvenliğin neoliberal dönemdeki ayrıcalıklı yerini tespit etmektir. Bu anlamda tezin konusu, Türkiye de 2001 Ekonomik Krizi sonrasında özel güvenlik şirketlerinin sayısında 5

20 yaşanan hızlı artışın, devlet-toplum arasındaki güvenlik/zapt etme ilişkisi çerçevesinde ne anlam ifade ettiğinin tespit edilmesidir. Bu çerçevede tezin ilk amacı, devletin güvenlik işlevinin üst sınıflarla birlikte alt ve orta sınıflara da büyük faydalar sağlaması nedeniyle güvenlik (yurttaşların yaşamlarını iyileştirmek ve güvenliklerini sağlamak), sivil toplumun devlet tarafından zapt edilmesini olanaklı kılarak düzenin inşasını (güvenlik altına alınmasını) sağlaması nedeniyle ise zapt etme olarak işlemesi bağlamında güvenlik/zapt etme diyalektiği eksenine oturtulması ve bu bağlamda güvenlik aygıtlarının çift yönlü (güvenlik/zapt etme) karakterlerinin ortaya konulmasıdır. Tezin ikinci amacı tarihsel bulgular eşliğinde devletin geleneksel formunda sahip olduğu despotik iktidar nedeniyle tam bir güvenlik/zapt etme kapasitesi geliştiremezken, modern formunda kapitalizmin yarattığı altyapısal iktidar sayesinde gerçek bir güvenlik/zapt etme kapasitesi geliştirdiğinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda tezin üçüncü amacı, gerçek bir güvenlik/zapt etme formu olarak beliren kapitalist devletin, farklı üretim biçimleri ve birikim stratejilerine denk düşen biçimlerinde (manifaktür-serbest piyasacı-liberal devlet/fordist-müdahalecimüdahaleci devlet/esnek-neoliberal-otoriter devletçilik) 8 o döneme özgü olarak 8 Kapitalizmin rekabetçi aşamasını içeren dönemi, sanayi burjuvazisinin ekonomik hegemonyası altında gizli elin piyasayı düzenlediği bir büyüme modelini; tekelci aşamasının müdahaleci dönemini içeren dönemi, finans-kapitalin hegemonyası altında devlet müdahaleciliğinin farklı düzeylerinin ve biçimlerinin uygulandığı bir müdahaleci büyüme modelini; tekelci aşamasının 1975 sonrası dönemini kapsayan günümüz kapitalizmi ise finans burjuvazisinin hegemonyasında yürütülen devletin düzenleyici bir rol ile yapılandırıldığı neoliberal bir büyüme modelini tanımlar. Dolayısıyla her bir birikim stratejisi, kapitalist ekonominin yeni bir sermaye birikimine yönelik olarak baştan aşağı yeniden yapılanması na işaret eder (Gülalp, 1993: 40). Bu anlamda kapitalist devlet, kapitalizmin farklı aşamalarına denk düşen farklı üretim biçimleri ve birikim stratejileri çerçevesinde bugüne kadar üç temel biçim almıştır. Bunlardan ilki, manifaktür üretim biçimine ve birikim stratejisi olarak serbest piyasacılığa denk düşen liberal devlet; ikincisi, 6

21 geliştirdiği yeni baskı aygıtlarının (polis/sosyal güvenlik/özel güvenlik) tespit edilmesi; bu bağlamda yoksulların/işçi sınıfının zapt edilmesi sürecinin kapitalist devlette kısmen üniformalı kamu polisince üstlenilmiş olmakla birlikte, bu yöndeki uygulamaların aslen devletin her tarafına dağılmış güvenlik aktörleri aracılığıyla koordine edilmesi gerçeği dikkate alınarak, güvenlik/zapt etme görevini yerine getiren farklı aygıtların Neocleous ve Gramsci nin tespitlerinden yola çıkılarak bir bütün olarak toplumsal polis kavramı ile ifade edilmesi; toplumsal polislik tanımlaması çerçevesinde liberal devlette polislik işinin yalnız üniformalı kamu polisleri tarafından, müdahaleci devlette polis+sosyal güvenlik tarafından, otoriter devletçilik döneminde ise yükseltilen polis+geriletilen sosyal güvenlik+yükseltilen özel güvenlik tarafından oluşturulduğunun tespit edilmesidir. Tezin dördüncü amacı, neoliberal birikim rejiminin sonucu olarak sermayenin kârlılık oranları artarken işsizliğin ve yoksulluğun da aynı hızla artması olgusu karşısında uluslararası arenada bir suç patlaması görülmemesine rağmen, hapsetme oranlarının istisnasız bir biçimde tüm dünyada artış kaydetmesi ile birlikte cezaevlerinin istihdamın yeni alternatifi olarak yükseltilişini; bu bağlamda refah toplumundaki normalleştirilmesi gereken suçlu figürünün yerini yeni dönemde toplumdan dışlanması gereken iç düşmanın 9 alması olgusunu; bunun sonucunda devletin artan baskıcı karakteri ile birlikte seyreden iki baskıcı güvenlik/zapt etme aygıtı olarak polisin ve özel güvenliğin yükselişini; buna karşın inceltilmiş bir güvenlik/zapt etme aygıtı olarak sosyal güvenliğin geriletilişini; neoliberal birikim Fordist üretim biçimine ve birikim stratejisi olarak müdahaleciliğe denk düşen müdahaleci devlet ( arası Keynesyen refah devleti); üçüncüsü ise, esnek (post-fordist) üretim biçimine ve neoliberal birikim stratejisine denk düşen neoliberal devlettir/otoriter devletçiliktir. 9 İç düşman kavramı ile eş anlamlı olarak toplumun açık düşmanları, sınıfaltı ya da tehlikeli sınıflar kavramları da kullanılmaktadır. 7

22 rejiminin ulusal-sosyal devleti gerilettiği oranda beliren güvenliksizlik 10 iklimi 11 nedeniyle güvenliğin yeni egemen ideoloji haline getirilişini; yükselen güvenlik ideolojisinin tüm katı yönleri ile devleti yeniden tarih sahnesine çağırdığı bir dönemde özel güvenliğin, özel alandan yükseltilmekle birlikte yoksullara karşı savaşta yerine getirdiği işlevler 12 bağlamında devletin bu döneme özgü ikincil güvenlik/zapt etme aygıtı olarak işleyişini tespit etmektir. Dolayısıyla tezin dördüncü amacı, özel alandan gelişen bu yeni güvenlik/zapt etme aygıtının (yönetim teknolojisinin) yerine getirdiği işlevler (bir bütün olarak burjuva toplumsal düzeninin sürdürülmesi) bağlamında kapitalist devletin bir parçası/aygıtı olduğu gerçeğini Marksist devlet anlayışı çerçevesinde incelemektir. Tezin beşinci ve son amacı ise, Türkiye de devletin dönüşümünü kapitalist devletin farklı birikim stratejileri döneminde geliştirdiği yeni toplumsal polislik bileşenleri ve 10 Güvenlik sözcüğü toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet anlamlarını taşır. Türkçe de güvenlik sözcüğünün karşıtı/olumsuzu olarak toplumsal düzenin aksaması, güvenlikte olmama, korku içinde yaşama, emniyetsizlik hâlinde olma anlamlarına karşılık gelecek şekilde kullanılan sözcük ise güvensizlik sözcüğüdür. Oysa güvensizlik sözcüğünün anlamı Türkçe Sözlük te şu şekilde belirtilmiştir: güvensiz olma durumu, itimatsızlık; kişinin çevresine karşı, nedenleri açık ve belli olmayan bir kaygı ve gerginlik duygusu içinde olma durumu. Söz konusu anlam ile güvensizlik sözcüğü, kişinin içinde bulunduğu bir durumuna yani güvenlik altında olmama hâline değil, insanlara karşı hissettiği olumsuz bir duyguya karşılık gelir. Bu anlamda güvensizlik sözcüğü insanlara güvenmeme haline işaret eder. Dolayısıyla sözcük toplumsal düzenin aksaması, güvenlikte olmama, korku içinde yaşama, emniyetsizlik hâlinde bulunma anlamlarını karşılamaz. Bu nedenle Türkçe de söz konusu anlamları karşılayan bir sözcüğün bulunmaması gerçeğinden hareket edilerek, anılan anlamları karşılayacak biçimde ve Türkçe deki isimden isim türetme eklerinin verdiği olanak ile güvenlik sözcüğünün olumsuz isim karşılığı olarak güvenliksizlik sözcüğü türetilmiştir. Bu bağlamda tez boyunca Türkçe Sözlük te güvensizlik olarak açıklanan emniyetsizlik sözcüğünün, gerçek anlamda karşılık düşmesi gereken sözcük olarak, yani güvenlik sözcüğünün karşıtı olarak güvenliksizlik sözcüğü kullanılacaktır. Sözcüklerin anlamları için bkz. 11 Söz konusu güvenliksizlik ikliminin birbirini var eden iki yönü ya da iki görünümü vardır. İlki ulusal-sosyal devletin geriletilmesi ile birlikte yoksulların içine itildiği sosyal güvencesizlik hâli iken, diğeri de zenginlerin artan yoksulluk nedeniyle kendilerini içinde buldukları derin güvenliksizlik hâlidir. 12 Devletin göreli özerkliğini pekiştirmek, burjuva devletin mevcut hegemonyasına toplumdan yönelebilecek tehditleri zapt etmek/denetlemek, daha ciddi tehditlerde halka karşı kullanılabilecek olası bir milis güç olarak belirmek, üst sınıflar nezdinde güvenlik bunalımına alt sınıflar nezdinde ise işsizlik bunalımına verdiği yanıt bağlamında rızayı tesis etmek, üretim ilişkilerinin siyasal koşullarının yeniden üretimini sağlamak, yeni bir sermaye birikim alanı yaratarak burjuva düzenini yeniden üretmek, dış güvenlik bağlamında bir yedek ordu olarak işlemek. 8

23 bu anlamda toplumsal polislik bileşiminin değişimi üzerinden incelemek; bu bağlamda neoliberal birikim rejimi ile birlikte devletin otoriter devletçilik biçimine doğru geçirdiği dönüşümü, yükseltilen polis, yükseltilen özel güvenlik ve geriletilen sosyal güvenlik üzerinden bir incelemeye tabi tutmak; neoliberalizme özgü bir olgu olarak özel güvenliğin devlet-sermaye sınıfı-toplum açısından ne anlam ifade ettiğini ve devletin dönüşümü bağlamında nereye oturduğunu tespit etmektir. Bu anlamda tezin son amacı, tezin temel tezleri üzerinden 13, neoliberalizmin Türkiye deki iki dönüm noktası ve aynı zamanda devletin otoriterleşmesinin iki ana uğrağı olan 1980 ve 2001/2002 süreçlerini, özel güvenlik olgusunun ilkinde özel güvenlik teşkilatları ikincisinde ise özel güvenlik şirketleri biçimindeki iki aşamalı yükselişi ekseninde incelemektir. Tezin amaçları çerçevesinde yöntemi, devletle sermaye ilişkilerinde özel güvenliğin özgül konumlanışını ve bu konumlanışın hem devlet aygıtları arasındaki yerini hem de sermaye-bağımlı sınıflar arası ilişkilerdeki işlevini sınıfsal perspektiften çözümlemeye dayanmaktadır. Özetle tez, özel güvenlik olgusunu sınıf ilişkilerinde ve kapitalist devlet aygıtında gördüğü işlevler bağlamında tarihsel maddeci ya da Marksist devlet kuramı perspektifinden incelemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda teze ilişkin olarak belirtilmesi gereken nokta, Marksist devlet kuramına ilişkin olarak ayrı bir başlığın açılmadığıdır. Özel güvenlik olgusu tez boyunca Marksist devlet kuramı ve özelde Gramsci, Althusser ve Poulantzas ın kuramlarının sunduğu perspektif ile kurgulanmakla birlikte, Marksist devlet kuramı birkaç tez boyutunu fazlası ile aşan 13 Neoliberal birikim rejimi ile birlikte devletin artan baskıcı karakteri ve otoriterleşmesi, bu bağlamda güvenlik aygıtlarının artan işlevi, neoliberalizme özgü olarak özel alandan yükselen yeni güvenlik/zapt etme aygıtı olarak özel güvenliğin yerine getirdiği işlevler bağlamında bizatihi devletin güvenlik/zapt etme aygıtı olarak işlediği ve yine bu dönemde hem zor hem de rıza aygıtlarını eşzamanlı olarak besleyen nadide bir alan olarak belirdiğidir. 9

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM: KOSGEB ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serhat TÜMOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI Özgür GÜNAYDIN SİYASET BİLİMİ VE KAMU

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı ISBN 978-9944-5612-3-5 Sosyal Araştırmalar Vakfı 14 Yakın Tarih Dizisi - 1 Kapitalizmi Planlamak Türkiye de Planlama ve DPT nin Dönüşümü Ümit AKÇAY

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Taner AKPINAR * Özet: Bu çalışma, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Mehmet Atilla GÜLER * Özet: 1980 li yılların başından itibaren neo-liberal ekonomi politikaları aracılığıyla tüm dünyada uygulama alanı

Detaylı

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 3 İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Dilek Kurban Ceren Sözeri DEMOCRATİKLEŞME

Detaylı

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003 T.C. ANKARA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Doktora Tezi Refik YASLIKAYA Ankara-2004

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETİM UYGULAMALARI

İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETİM UYGULAMALARI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETİM UYGULAMALARI Yüksek Lisans Tezi Mehmet TEKERGÜL İSTANBUL - 2010 T.C. KADİR HAS

Detaylı

Bağımsız Sosyal Bilimciler

Bağımsız Sosyal Bilimciler Bağımsız Sosyal Bilimciler Türkiye ekonomisinin ve toplumsal dokunun çözülmesine sebebiyet veren neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesiyle Kasım 2000 de bir araya gelen sosyal

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE YE YÖNELİK DÜZENSİZ GÖÇLER VE GÖÇMENLERİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENFORMEL İSTİHDAMI Doktora

Detaylı

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELERİN KURULMASININ TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ETKİLERİ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı