VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları"

Transkript

1 Varantın İpuçları

2 VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni başlayandan tecrübeli yatırımcılara kadar her kademeden yatırımcı için uygundur

3 VARANT AKADEMİ 1. Varant Fiyatına etki eden faktörler nelerdir? I. Dayanak Varlık Fiyatı II. Örtük Oynaklık III. Vadeye Kalan Zaman IV. Faiz V. Temettü 2. Sıkça Srulan Srular

4 VARANT FİYATINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR? Varant fiyatı, içsel değer ve zaman değerinin tplamına eşittir. Bu iki değeri farklı parametreler etkiler. Varant Fiyatı = İçsel Değer + Zaman Değeri

5 DAYANAK VARLIK ETKİSİ Dayanak Varlık Fiyatı İçsel Değer Kullanım Fiyatı İçsel değer(alım) = Dayanak Varlık Fiyatı Kullanım Fiyatı İçsel değer(satım) = Kullanım Fiyatı Dayanak Varlık Fiyatı Dayanak Varlık Fiyatı Alım Varantı Fiyatı Satım Varantı Fiyatı

6 Fiyat ÖRTÜK OYNAKLIK ETKİSİ Vadeye Kalan Zaman Oynaklık (Vlatilite) Karlı Hareket Olasılığı OYNAKLIK: Bir kıymetin fiyatının belli bir zaman aralığındaki değişkenliğine ynaklık denir. Pzitif ya da negatif fiyat değişiminden bağımsızdır. Oynaklık Düşük Oynaklık Yüksek Oynaklık

7 ÖRTÜK OYNAKLIK ETKİSİ Oynaklığın en bilinen ölçümü standart sapma ile yapılır. Standart sapma, bir fiyatta görülen değişimlerin rtalama değişim ranından ne kadar farklılaştığını ifade eder. Örtük ynaklık, varant fiyatına etkisi lan parametrelerin en başında gelir. Örtük ynaklık belli vadede bir kıymette beklenen (tahmin edilen) ynaklığı ifade eder. Gerçekleşen ynaklık kıymetin hâlihazırda luşmuş fiyatlarından hesaplanır bu nedenle beklenen ynaklıkla örtük ynaklık farklılık gösterebilir.

8 ÖRTÜK OYNAKLIK ETKİSİ Örtük ynaklık beklenti değeri lması dlayısıyla göreceli bir değerdir. Piyasa yapıcının vade için ynaklık öngörüsüne bağlı bir değerdir. Örtük Oynaklık Alım Varantı Fiyatı Satım Varantı Fiyatı

9 VADEYE KALAN ZAMAN ETKİSİ İtfaya Kalan Zaman Oynaklık (Vlatilite) Karlı Hareket Olasılığı VADEYE KALAN ZAMAN: Varantın itfa tarihi ile fiyatlama yapılan tarih arasındaki farktır. Vadeye kalan zaman uzadıkça varantın karda bitme lasılığı artar. Bu lasılığın artması varantın zaman değerini arttır ve varant fiyatı artar. Vadeye Kalan Zaman Alım Varantı Fiyatı Satım Varantı Fiyatı

10 VADEYE KALAN ZAMAN ETKİSİ Vadeye kalan zaman ile teta değeri, θ (zaman değeri kaybı) ters rantılıdır. Vadeye kalan zaman azaldıkça, teta değeri artar. Varant itfaya yaklaştıkça günlük zaman değeri kaybı artacaktır. Vadeye Kalan Zaman Teta (Zaman Değeri Kaybı)

11 FAİZ ETKİSİ Faiz Brçlanma Maliyeti O vade için beklenen faiz arttıkça alım varantının fiyatı artar ve satım varantının fiyatı düşer. Bu durum maliyetlerle ilişkilendirilir. Dayanak varlığı almak için alınan brca ödenen faiz veya mevcut sermayenin dayanak varlığı almak için kullanılması durumunda kaybedilen faiz miktarı larak ele alınabilir. Faiz Alım Varantı Fiyatı Satım Varantı Fiyatı

12 TEMETTÜ ETKİSİ Temettü Dayanak Fiyatında Değişim Beklenen bir temettü ödemesi varant fiyatını etkilemez. Fakat beklenen dışında bir temettü ödemesi lursa, alım varantı fiyatı düşer, satım varantı fiyatı artar. Temettü Alım Varantı Fiyatı Satım Varantı Fiyatı

13 SIKÇA SORULAN SORULAR FARKLI PİYASA YAPICILARIN AYNI ÖZELLİKTE OLAN VARANTININ FARKLI FİYATI OLABİLİR Mİ? Farklı piyasa yapıcıların ihraç ettiği varantların her ne kadar dayanak varlık, kullanım fiyatı ve vadesi aynı lsa da fiyatları farklı labilir. Bu durumun sebebi; Farklı piyasa yapıcıların dayanak varlıkta farklı örtük ynaklık beklentilerinin lması O vade için faiz ve temettü beklentilerinin farklı lması larak açıklanır.

14 SIKÇA SORULAN SORULAR VARANTLAR HANGİ FİYAT ARALIĞINDA İŞLEM GÖREBİLİR? Varantlar, piyasa yapıcı kurumun verdiği fiyatlar arasında işlem görebilir. Eğer varant makası 0,01TL ise işlemler, sadece piyasa yapıcı fiyatlarından geçer. Varantın makası 0,01TL den büyük bir değer ise piyasa yapıcının fiyatları sınır değer lacak şekilde işlem gerçekleşebilir. Piyasa Yapıcı Alış Fiyatı Piyasa Yapıcı Satış Fiyatı Örnek 1 Örnek 2

15 SIKÇA SORULAN SORULAR PİYASA YAPICI NE ZAMAN KOTASYON VERMEZ? Alış ktasynu lmaması durumu: Piyasa yapıcı kuruluşlar varantların fiyatlarını brsaya virgülden snra iki hane ile kte etmek zrundadır ve brsaya verilen ktasynların 0 dan büyük lması gerekmektedir. Bu da varantın fiyatının minimum 0,01 TL (1 kuruş) lması demektir. Fakat bazı çk zararda lan varantların fiyatları 0,0025, 0,0038 vs gibi çk düşük değerler labilir. Varantın fiyatının 0,0025 lması varantın değerinin 1 kuruş değil 0,25 kuruş lduğu gösterir. Bu değer minimum gösterilebilecek (1 kuruş) değerin yarısının çk altında lduğu için varant değersiz sayılır ve bu varant için alış ktasyn verilmez.

16 PİYASA YAPICI NE ZAMAN KOTASYON VERMEZ? Satış ktasynu lmaması durumu: Varantın deltası %5 in altında ise Varantın deltasının %5 in altında lması varantın çk zararda lması ve duyarlılığının çk yüksek lduğunu gösterir. Sembl Dayanak Dayanak Fiyatı Delta Duyarlılık Varant Fiyatı OZIUBV XU %2, ,01 Yukardaki OZIUB varantının fiyatı ucuz lduğu için bu varantın riskli lduğunu bilmeyen yatırımcılarımız, bu varanta yatırım yapmak isteyebilirler. Ama bu varantın fiyatının 0,01 TL den 0,02TL ye yükselmesi için dayanak varlıkta (VİOP XU030) 1790 puanlık bir yükseliş lması gerekmektedir. Çk düşük lasılık ile gerçekleşebilecek lan bu durum varantın riskini arttırır. Yatırımcılarımızı bu riskten krumak için deltası %5 in altında lan varantlara satış ktasynu verilmemektedir.

17 PİYASA YAPICI NE ZAMAN KOTASYON VERMEZ? Satış ktasynu lmaması durumu: Varantlar belli bir sayıda ihraç lurlar, piyasa yapıcının elindeki varantlar tükendiğinde, piyasa yapıcı ilgili varantlarda daha fazla satış işlemi gerçekleştiremez. Varantın itfa günü (vade snu) satış ktasynu verilmemektedir.

18 SIKÇA SORULAN SORULAR VARANTLARDA LİKİDİTE YOKSA BİLE DAHA ÖNCE ALDIĞIM VARANTI GERİ SATABİLİR MİYİM? Varantın değeri var ise, İş yatırım piyasa yapıcı larak her zaman alış ktasynu verir. Dlayısıyla bir varant, piyasa yapıcı tarafından değeri lduğu sürece geri alınır.

19 SIKÇA SORULAN SORULAR DAYANAK VARLIK FİYATI DEĞİŞMESİNE RAĞMEN, VARANTIN FİYATI SABİT KALIR MI? Varant fiyatının 1 kuruş değişmesi için Alım varantında, dayanak varlığın duyarlılık değeri kadar yükselmesi Satım varatında, dayanak varlığın duyarlılık değeri kadar düşmesi gerekmektedir. Dayanak varlık fiyatı duyarlılık değeri kadar değişim yaşamadıysa, varantın fiyatı sabit kalır.

20 SIKÇA SORULAN SORULAR DAYANAK VARLIK FİYATI DEĞİŞMEMESİNE RAĞMEN VARANTIN FİYATI BİR GÜN ÖNCESİNE GÖRE DÜŞEBİLİR Mİ? Zaman değeri, teta (θ), literatürde iki şekilde hesaplanır; Bir yıldaki gün sayısı 252 alınarak, sadece iş günleri sayılır. Bir yıldaki gün sayısı 365 alınarak, her takvim günü sayılır. İş Yatırım varantları zaman değeri kaybı 365 gün üzerinden hesaplanır. İki fiyatlama arasındaki fark nedir? Varantın tüm özellikleri aynı lduğu takdirde bir hafta için zaman değeri kaybı aynıdır. Örneğin, tüm özellikleri aynı lan iki varantın bir haftada tplam zaman değeri kaybı 0,35 TL lsun. Dlayısıyla, 365 gün alınarak hesaplanan zaman değeri kaybı her gün için 0,05TL lur. 252 gün alınarak hesaplanan zaman değeri kaybı her iş günü için 0,07TL lur. θ252 (0,07TL) > θ365 (0,05TL)

21 SIKÇA SORULAN SORULAR DAYANAK VARLIK FİYATI DEĞİŞMEMESİNE RAĞMEN VARANTIN FİYATI BİR GÜN ÖNCESİNE GÖRE DÜŞEBİLİR Mİ? Günlük zaman değerinden dlayı, dayanak varlık fiyatı bir gün öncesine göre değişmese bile varant değer kaybeder. Her varantın günlük zaman değeri kaybı (teta) vardır ve varantlar her gün bu teta kadar değer kaybeder.

22 SIKÇA SORULAN SORULAR BAZI VARANTLARIN ALIM/SATIM MAKASI BİR KURUŞ İKEN, DİĞER VARANTLARINKİ DAHA FAZLA OLABİLİR Mİ? İş yatırım larak varantlarımızda adil fiyatlama esas lduğu için labilecek en dar makas verilmektedir. Varant alım/satım makası dayanak varlık alım/satım makası ve likidite ile ilgilidir. Dayanak varlıkta likiditenin düşük lması makası etkiler. Aynı zamanda, zararda lan bir varant ile karda lan bir varantın alım/satım makaslarının aynı lması beklenmemelidir. Çünkü, karda varant dayanak varlığa daha duyarlı hareket eder. Başabaş Varant Zararda Varant Karda Varant Duyarlılık Sıralaması

23 SIKÇA SORULAN SORULAR VERİ SAĞLAYICIDA DAYANAK VARLIK FİYATINDA YÜZDESEL DEĞİŞİM OLMASINA RAĞMEN, VARANT FİYATI EKSİ GETİRİLİ GÖZÜKEBİLİR Mİ? Veri sağlayıcılar, menkul kıymette en sn işlem geçen fiyata göre yüzdesel değişimi hesaplar. Dayanak varlıkta, 17:30 ile 17:45 arasında bir değişim lursa varantın veri sağlayıcıdaki fiyatı etkilenmez. Varantın yüzdesel değişimi ile dayanak varlığın yüzdesel değişimini karşılaştırabilmek için, varantta en sn işlem geçen zaman ile güncel zaman arasında gerçekleşen dayanak varlık fiyat değişimi hesaplanmalıdır. Saat 17:30 Varant İşlemi Kapanış 17:40 Hisse İşlemi Kapanış 17:45 VİOP İşlemi Kapanış

24 SIKÇA SORULAN SORULAR BU KADAR ÇOK VARANTIN ARASINDAN KENDİME UYGUN VARANTI NASIL SEÇEBİLİRİM? Varant izleme ekranına tıklayarak size uygun risk grubunu seçebilirsiniz. Risk grupları nedir? Varant Akademi bölümündeki önceki eğitim sunumlarımızı inceleyebilirsiniz.

25 VARANT AKADEMİ KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. Srularınız ve geri bildirimleriniz için İş Varant Destek Hattına mail ve telefn yluyla ulaşabilirsiniz

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Ders Kodu: 1011 Türev Araçlar Sınavı Prof. Burak Saltoğlu Boğaziçi Üniversitesi ve Risktürk Bu kitabın tüm yayın hakları

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9 MART 2015 Nasdaq Projesi Takvimi - I Nasdaq Projesi Takvimi - II Paydaşlarla Toplantılar / Sunumlar TARİH TOPLANTI / SUNUM DAVETLİLER Şubat 2014 Nasdaq

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ağustos 2014 İçindekiler I. ALTINCI

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

FOREX TEMEL KAVRAMLAR

FOREX TEMEL KAVRAMLAR FOREX TEMEL KAVRAMLAR Kaldıraç: Kaldıraç yatırımcının parasının belli bir katına kadar işlem yapabilmesini sağlayan araçtır. Türkiye de Forex piyasasında, SPK tarafından düzenlenmiş bu oran maksimum 1:100

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı