Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 4. Yapılarda polimer kullanımı 4.1. Polimer kimyası ve sınıflandırma Polimer, monomer ve polimerizasyon Polimerlerin sınıflandırılması Mühendislik plastikleri Plastiklerin genel özellikleri 1

2 Polimer, monomer ve polimerizasyon * Polimerler küçük kimyasal yapıların çok sayıda tekrarından oluşan geniş moleküllerdir. * Polimerler monomer veya kısaca mer denilen basit ünitelerden oluşur. Polietilen kat büyütme 2

3 Polimer, monomer ve polimerizasyon * Sentez yoluyla bileşiğin kendi küçük molekülünden daha büyük moleküllerin üretilmesine polimerizasyon denir. İki türlüdür: - İlave polimerizasyonu (additional polymerisation) - Kondensasyon polimerizasyonu (condensation) monomer polimer 3

4 Polimer, monomer ve polimerizasyon -Katılımlı (ilave) polimerizasyon (additional polymerisation) Monomer uç uca eklenerek birleşip polimeri oluşturur. Reaksiyonun başlaması ve ilerlemesi için başlatıcı (initiator) ve katalizör eklenir. Yan ürün açığa çıkmaz. Vid.1 (00:20) - Kondensasyon polimerizasyonu Monomer diğer monomerle birleşirken bazı bileşenlerini kaybeder. Bu sırada yan ürünler açığa çıkar (çoğunlukla su). Daha yavaş gerçekleşir. Çoğu kopolimer kondensasyon reaksiyonu ile oluşur. asit +alkol = yağ + su 4

5 Polimer, monomer ve polimerizasyon * Polimerizasyon için gerekli parametreler: -Sıcaklık -Basınç -Katalizör 5

6 Polimer, monomer ve polimerizasyon Homopolimer Kopolimer * Polimerizasyon ortamında tek bir mer yerine, iki mer varsa, bunların birleşiminden oluşan ve metallerdeki alaşıma benzeyen bir ürün elde edilir. Bu olaya kopolimerizasyon, ürüne ise kopolimer denir. -A-A-A-A-A-A-A-Aörnek: polietilen * Örneğin PVC (polivinil klorür) bir kopolimerdir. -B-A-B-A-B-A-B-A-B- 6

7 Polimer, monomer ve polimerizasyon Terpolimer * Günümüzde terpolimerler üzerine çok sayıda araştırma yapılmakta ve yeni terpolimer ürünler ortaya çıkmaktadır. EPDM kauçuk (ethylene propylene diene monomer) Teras yalıtım malzemesi Vid.2 (02:08) 7

8 Polimerlerin sınıflandırılması Sınıflandırma-1 * Polimerler, doğal ve yapay (doğadaki hammaddelerden işlenerek elde edilen, sentetik) olarak iki gruba ayrılabilir. 8

9 Polimerlerin sınıflandırılması * Doğal kauçuk (lastiğin temel malzemesi) termoplastik ve elastomerik özelliklere sahiptir. Çok büyük şekil değişimleri yapabilen (elastomer) lastik; sert, aşınmaya dayanıklı ve düşük permeabilite özelliklerine sahip bir malzemedir. * Kükürt katarak çapraz bağlarını arttırmak suretiyle doğal kauçuğun dayanımı ve enerji yutabilme yeteneği geliştirilerek vulkanize kauçuk (doğal lastik) elde edilir. Lastik, mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürerek şok darbelerini sönümleyerek yutabilir. Lastik petrol türevlerinden de üretilmektedir. 9

10 Polimerlerin sınıflandırılması Ham kauçuk (isopren) Sülfür molekülü Vulkanize kauçuk,

11 Polimerlerin sınıflandırılması * Yapay polimerler sentetik ya da yarı sentetik olabilir. silikonlar 11

12 Polimerlerin sınıflandırılması Sınıflandırma-2 * Polimerler, kimyasal bileşimlerine göre organik, ve inorganik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İnorganik polimerler Organik polimerler Organik polimerlerde başta karbon olmak üzere hidrojen, azot ve halojen atomları bulunur. Bir atomun polimer ana zinciri üzerinde bulunabilmesi için en az iki değerlikli olması şarttır. Bu nedenle hidrojen ve halojenler ana zincir üzerinde bulunamazlar. İkinci şart ise ana zincir üzerinde bulunan atomlar arasındaki bağ enerjisinin yeterli olmasıdır. İnorganik polimerlerde ise ana zincirde karbon yerine silisyum, germanyum, bor, fosfor gibi elementler bulunur. Ana zincirde bulunan elementlerin bağ enerjileri organik polimerlerde bulunan elementlerin enerjilerinden daha yüksektir. Bu nedenle organik polimerler daha yaygın olarak kullanılmalarına rağmen, inorganik 12 polimerlerden daha yüksek ısıl ve mekanik dayanıklılık elde edilebilir.

13 Polimerlerin sınıflandırılması Sınıflandırma-3 * Polimerlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılan esas işleme yöntemlerine göre yapılan sınıflandırma olup, polimerler termoplastikler ve termosetler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. * Polimerizasyon sonucu değişik tiplerde polimerler üretilebilir. a) Düz bağlı b) Dallanmış bağlı c) Çapraz bağlı 13

14 Polimerlerin sınıflandırılması Termoplastikler (thermoplastics, thermosoftening polymers) * Düz veya dallanmış zincir tipi plastiklere termoplastik adı verilir. Bu tip malzemeler ısıtıldığında yumuşarlar ve tekrar şekillendirilebilirler. Bu farklı davranışa, birincil bağ olan kimyasal bağlardan çok, ikincil fiziksel bağlar sebep olur. Kolay şekil verilir. Örn: polietilen * Polietilenin paralel zincirleri arasındaki zayıf Van der Waals bağları çekme sırasında yüksek orana uzamayı sağlar. * Sıcaklık artışı ile aynı yükteki uzama artışı da paralel zincirleri arasındaki zayıf Van der Waals bağları ile açıklanabilir. 14

15 Polimerlerin sınıflandırılması Termoplastikler (thermoplastics, thermosoftening polymers) * Termoplastikler, normal sıcaklıkta kırılgandan, düktile kadar değişen davranışlar gösterirler. * Termoplastikler doğal ve sentetik olmak üzere iki gruba ayrılırlar. * Doğal termoplastikler reçine ve asfalt bazlı bağlayıcılardır. Sentetik termoplastiklerin İnşaat Mühendisliğinde kullanım alanları bir sonraki bölümde incelenecektir. 15

16 Polimerlerin sınıflandırılması Termoset plastikler (thermoset) Çapraz bağlı ve dallanmış türler sıcaklık etkisiyle yumuşayarak reaksiyona girip erir. Sıcaklık bir noktayı aşınca polimerizasyon sonucu, plastik sert, kırılgan bir malzeme haline dönüşür. Bu malzemeler tekrar ısıtılınca yumuşamazlar, sert ve kırılgandır. Bu tip malzemelere termoset plastikler adı verilir. Genelde termoset malzemeler düktil değillerdir. Ancak formülasyonunda yapılacak değişikliklerle düktil özellik gösteren türleri de üretilmektedir. Vid.3 (02:08) 16

17 Mühendislik plastikleri * Plastikler (yapay polimer) doğadaki malzemeler kullanılarak üretilen ancak doğada bulunmayan bir malzemedir. * Plastikler, adından da anlaşılabileceği gibi plastik davranış gösterebilen ve üretimlerinin belirli aşamasında (sıcakta) istenen şekle sokulabilen ve soğuduğunda bu şekli koruyan malzemelerdir.

18 Mühendislik plastikleri * Plastikler 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmışlar ve 20. yüzyılın malzemesi olmuştur. İlk plastik malzemelerden biri selüloz-nitrattır (fotoğrafçılıkta negatif film). * Bunu izleyerek 1910'da bakalit, 1927'de PVC, 1929'da üre ve melamin, 1940'da poliamitin özel bir türü naylon, 1943'de polietilen, pvc, silikon ve 1948'de epoksi sentezlenmiştir. * Günümüzde amaca yönelik sınırsız sayıda plastik türü mevcuttur. Kullanım amacına göre katılan kimyasal maddeler plastiklere değişik özellikler 18 kazandırmaktadır. Vid.4 (03:40)

19 Plastiklerin genel özellikleri * Plastiklerin mekanik özelliklerine etki eden faktörler ise; yükleme hızı, sıcaklık ve çevre koşullarıdır. * Plastikler yük altında viskoelastik davranış gösterirler. Bu davranış da sıcaklık ve zamana bağlıdır. Gerilme Sert, dayanıklı plastikler (kalıplanmış termosetler) Plastiklerin çoğu Yüksek oranda esneyebilen plastikler Birim şekil değişimi 19 * Bazı plastikler yüksek dayanımlı iken, bazıları düşük dayanım değerlerine sahiptir. Bazıları kırılgan, gevrek davranış gösterirken, bazıları çok düktildir.

20 Plastiklerin genel özellikleri 1. Hafiflik (özgül ağırlığı ), 2. Düşük elektriksel iletkenlik (elektrik yalıtım malzemesi olarak uygundur), 3. Düşük ısı iletkenlik (yalıtım avantajı sağlar, köpük formu +) 4. Renk seçeneği (şeffaftan opağa kadar değişen optik özellikler), 5. Kimyasal maddelere dayanıklılık (inorganik asitlere, tuzlara, bazlara, tatlı,tuzlu ve pis su etkisine dayanıklılık sağladığı için ideal bir alt yapı malzemesidir), 6. Düşük su emme, 7. Kolay imalat ve işlenebilirlik (örneğin imalat sırasında plastiklerin içine metal parçalar gömülebilir veya matkapla vb. aletle delik açılıp, kesilebilir). 8. Plastiklerin yüksek termal genleşme katsayıları, diğer malzemelerle birleştirilirken dikkate alınmalıdır. 9. Sünme ve yorulma olayları plastikleri olumsuz yönde etkiler. 10. Yüksek sıcaklıklar plastikleri olumsuz yönde etkiler. 11. Plastiklerin UV dayanıklılığı düşüktür. 20

21 Plastiklerin genel özellikleri Polimerlerin yangına dayanıklılığı Bazı türleri o C sıcaklığa kadar dayanmasına karşın (teflon, melamin, vb.), çoğunluğu termoplastik polimerler 80 o C nin aşılması halinde zarar görür. Sıcak ortamlarda elastisite modülleri düşer. Polimerler karbon, hidrojen ve nitrojen kökenli organik bileşikler içerdiğinden yüksek sıcaklıklarda yanıcı özellik gösterebilir. İlk tutuşma oksidasyonu, alev alma veya tamamen yanma durumlarında farklı türlerde gazlar açığa çıkabilir. Polimerlerin yangın sırasında zehirli gaz ve duman çıkarma özelliği zehirlenme ile ölümlere neden olabilir. Polimerleri yangına karşı korunmak için (a)yangını başlangıçta kontrol altına alma sistemleri (yağmurlama veya köpükleme) (b) Reçine formülasyonuna halojen kökenli katkılar ilave etmek (florin, klorin, bromin veya iyodin sınıfı kimyasallar) (c) Yanarken zararlı gaz çıkarmadan kömürleşen pasif koruyucu boyaların yüzeye uygulanması (intumescent coating) Vid.5 (01:05) 21

22 Plastiklerin genel özellikleri Polimerlerin UV ile bozulması * Termoplastikler daha hassastır. (polipropilen, polietilen, polimetilmetakrilat, naylon) Vid.6 (01:05) 22

23 Plastiklerin genel özellikleri Ultraviyole (UV) ışın (morötesi) Elektromanyetik ışınım (radyasyon) spektrumunda görünür ışıkla X-ışınlarına arasında kalan dalgaboyundaki (100 nm-400nm) ışınlardır. UV ışını enerjisi 3 ev ile 124 ev arasında değişir. İnsan gözünün algıladığı en yüksek frekanslı ışık viyole (mor) olduğu için daha yüksek frekanslı bu ışına ultra viyole (mor ötesi) denmiştir. 23

24 Plastiklerin genel özellikleri Ultraviyole (UV) ışın (morötesi) Bir miktar UV ışını D vitamini sentezi için gereklidir. Aşırısı deri için zararlıdır. 24

25 Plastiklerin genel özellikleri Ultraviyole florosan lambaları UV ışınını görünür ışına çevirirler (civalı lambalar). Düşük sıcaklıkta dezenfeksiyon (30 o C) sağlama amacıyla kullanılırlar. UV ışınını görünür ışına çeviren teleskoplarla ve kameralarla güneşin veya başka kaynakların yaydığı UV ışını gözlenebilir. 25

26 Plastiklerin genel özellikleri Polimerlerin UV ile bozulması Mekanizma-1: Molekül zinciri kopması ile elastik özelliklerde gerileme Mekanizma-2: Molekül zinciri kopması ile yüzey erozyonu (filler ve pigmentin kaybedilmesi) filler ve pigment sağlam polimer zinciri açığa çıkan filler veya pigment UV etkisi Polimer zincirlerinde hasar 26

27 Plastiklerin genel özellikleri Polimerlerin UV ile bozulması Elektromanyetik spektrumun UV aralığındaki dalgaboyuna sahip fotonlar kısa dalgaboyları nedeniyle yüksek enerjilidirler. Yüksek enerjili fotonlar polimer yüzeyindeki moleküllere veya atomlara çarpma anında bazı değişikliklere neden olur. UV etkisinde geçen zaman Plastik ve kauçuk gibi polimerik malzemeler uzun molekül zincirlerine sahiptir. Ana zincir yapısı, molekül ağırlığı ve molekül mimarisi UV etkisi ile bozulur. * UV fotonlarının enerjisi malzeme tarafından molekül bağlarını kıracak kadar 27 yüksek oranda soğurulduğunda molekül zinciri kopar ve molekül ağırlığı azalır. Buna paralel olarak elastik özellikler kaybolur ve çatlama olasılığı artar.

28 Plastiklerin genel özellikleri Polimerlerin UV ile bozulması * Polimer bağ yapıları ve içerdikleri kimyasal gruplar da çok çeşitlidir. Örneğin naylonda amit bağlanması söz konusudur (-CONH-). Her grup farklı oranda UV spektrumunda enerji soğurur. Ne yazık ki çoğu polimer grubu UV spektrumunda yüksek oranda ışın soğurur. 28

29 Plastiklerin genel özellikleri Polimerlerin UV ile bozulması * Polimer yüzeyinde tozuma olur (chalking). Genelde beyazdır ancak pigmant kullanılmışsa toz renkli de olabilir. UV etkisi ile: - yüzeyde çatlama - yüzeyde matlaşma ve şeffaflık kaybı - kolay kırılma * Seramikler ve metaller kristal yapıları (güçlü iyonik ve metalik bağlanma) nedeniyle UV etkisine daha dirençlidir. 29

30 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 4. Yapılarda polimer kullanımı 4.2. Termoplastik polimerler Sınıflandırma ve örnekler Polistiren (PS) Polietilen (PE) Polimetil metakrilat (PMMA, pleksiglas) Polivinil klorit (PVC) Poliamitler (naylon) Polipropilen (PP) Polikarbonat (PC) Plastik borular Polietilen tereftalat (PET) 1

31 Sınıflandırma ve örnekler 1- Polietilen (LDPE, LLDPE, HDPE) 2- Polivinil klorit (PVC) 3- Polipropilen (PP) 4- Polistiren (PS) 5- Pleksiglas (PMMA) 6- Poliamitler (naylon) 7- Polikarbonat 8- Polietilen tereftalat (PET) 2

32 Sınıflandırma ve örnekler Plastikler atmosfer ve diğer dış etkilere karşı çok büyük dayanıklılık gösterdiğinden, doğada kolay yok olmazlar. Çoğunlukla, polietilen ve nitroselüloz dışında plastikler zamanla doğada yokolmaz. Bu nedenle plastik artıkların giderilmesi önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. 1- PET, polietilen tereftalat 2- HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen 3- PVC, polivinil klorit 4- LDPE, düşük yoğunluklu polietilen 5- PP, polipropilen 6- PS, polistiren 7- Diğer plastik türleri Plastik üreticileri tarafından kullanılan uluslar arası kodlama (geri dönüşüm) 3

33 Polietilen (PE, tonaj olarak dünyada en çok kullanılan polimerdir) Polietilen: Etilen (C 2 H 4 ) monomerinde karbon atomlarından oluşan ana zincire hidrojen atomları bağlıdır. Etilen monomerinin polimerizasyonu ile elde edilir. Etilen uygun basınç, sıcaklık ve katalizörlerin etkisinde bırakılırsa: 4

34 Polietilen Saf polietilen şeffaf veya beyaz olabilir. İnce film kalınlığında şeffaf, kalınlaştıkça parlak ve opak görünüm alır. Pigment ilavesi ile renklendirilebilir. Erime sıcaklığı o C arasındadır. Polimerizasyon sıcaklığı, basınç ve kullanılan yönteme göre 3 farklı türü vardır: 1. Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE): Dallanmış yan zincirlerin bağlı olduğu bir ana zincir yapısına sahiptir. Özellikle LDPE kimyasallara dirençli değil. 2. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE): Düz bir ana zincire bağlı kısa ve az sayıda yan zincir yapısına sahiptir. Bu nedenle polimer ana zincirleri birbirlerine daha yakındır ve yoğunluk ile dayanım artmıştır. 3. Lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE): Ana zincire sık ve kısa yan zincirler bağlanmıştır. 5

35 Polietilen 6

36 Polietilen HDPE dirsek HDPE su borusu HDPE doğalgaz borusu HDPE temiz su tesisat boruları HDPE koruge boru 7 PE kaynak makinası

37 Polietilen HDPE, LDPE, LLDPE geomembran (sızdırmazlık için) HDPE bidon HDPE şişe PE çuval 8

38 Polietilen LDPE geomembran LDPE pelet hammade LDPE eldiven LDPE poşet LDPE geri dönüşüm torba LDPE film LDPE sıvı kapları 9

39 Polivinil klorit (PVC) (kullanım oranı plastikler içinde ikinci sıradadır) Kimyasallara dirençli olması nedeniyle pis su borusu ve sanayide atık su borusu olarak kullanımda tercih edilir. Amorf yapılıdır. Güçlü dipol bağları nedeniyle hem erime sıcaklığı yüksektir (204 o C), hem de kimyasallara dirençlidir. (PVC kimlik kaplama) Saf PVC polimeri yüksek dayanımlıdır ancak bağlı klor nedeniyle gevrek davranış gösterir. PVC'ye çeşitli katkılar ilave edilerek gevreklik özelliği amaca göre azaltılır. 10

40 Polivinil klorit (PVC) PVC'ye ilave edilen çeşitli katkılar (diğer polimerlerde de kullanılabilirler): Akışkanlaştırıcılar (plasticizers): Polimerin esnekliğinin arttırılması için eklenir. Yumuşak PVC üretiminde gereklidir. Yüksek molekül ağırlıklı bileşikler kullanılır. Fitalat esterleri genellikle tercih edilir (PVC'den zamanla sızma riski nedeniyle oyuncaklarda ve medikal gereçlerde sınırlandırılmıştır). Stabilizatörler (heat stabilizers): Polimerin üretimi sırasında ısı nedeniyle çatlamasını, bozulmasını önlemek ve nihai ürünün kullanım ömrünü uzatmak (***UV dayanımı sağlamak) için ilave edilen organometalik bileşiklerdir. Kalay, kurşun (ağır metal), baryum, kadmiyum, kalsiyum, çinko bileşikleri, grafit *** Hatırlatma: Ultraviyole ışık altında uzun karbon zinciri moleküllerin parçalanması 11 sonucu plastik özelliğini kaybedip kırılgan hale gelir.

41 Polivinil klorit (PVC) Kaydırıcılar (lubricants): Erimiş polimerin üretimi sırasında metal kalıba yapışmasını engellemek için kullanılır. Wakslar, yağlar, sabun türevleri Toz malzeme (fillers): Dolgu malzemesi olarak PVC'nin maliyetini düşürmek için ilave edilen inert toz maddelerdir (talk: Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ),kalsit:caco 3, silikatlar ) Pigment: Renklendirme için organik veya inorganik Donatı Maddeleri: Plastiklerin tokluk özelliklerini geliştirmek amacıyla en çok cam lifleri kullanılır. Lif donatılı polimer kompozitler incelenirken bu konuya dönülecektir. 12

42 Polivinil klorit (PVC) Sert PVC (rigid): Tek başına PVC işlenemeyecek kadar gevrek bir malzemedir. Bir miktar kauçuk benzeri malzeme ilavesi ile sert ancak işlenebilir bir ürüne dönüştürülebilir. Sert PVC inşaat sektöründe en çok kullanılan polimerdir. Yumuşak PVC (plasticized): Akışkanlaştırıcı ilavesi ile PVC çok daha esnek, şekil değiştirme yeteneği yüksek bir malzeme haline getirilebilir. Oyuncak sektörünün en önemli hammaddesidir. Kağıt kaplama, tekstil sektörü, elektrik kablosu bantı işlerinde kullanılır. 13

43 Polivinil klorit (PVC) - sert PVC Plastik profillerin ekstrüzyon yöntemiyle üretimi Kalıptan çıkan ürünün kalibreye verilmesi 14

44 Polivinil klorit (PVC) - sert PVC Ko-ekstrüzyon yöntemi İç içe farklı polimerlerden oluşan boru üretimi 15

45 Polivinil klorit (PVC) - sert PVC PVC kapı ve pencere kasaları, profiller PVC kalorifer tesisatı boruları 16

46 Polivinil klorit (PVC) - sert PVC PVC pis su tesisatı boruları Sandalye Baret Su bidonu (polikarbonattan da yapılıyor) 17

47 Polipropilen (PP) Ana zincirde bağlı olan metil grubu (CH 3 ) zincirin dönme hareketini kısıtlar. Bu nedenle sert ve esnekliği az, aşınmaya dayanıklı bir plastiktir. Polietilene kıyasla erime sıcaklığı da daha yüksektir ( o C). Şekil değiştirmeden 120 o C'ye kadar dayanır. Ataktik polipropilen Hafif (0.9g/cm 3 ), kimyasallara dayanıklı, su emme oranı düşüktür. En ucuz polimerlerdendir. 18

48 Polipropilen (PP) PP saklama kabı PP'nin erime sıcaklığı yüksek olduğu için radyatör fanlarında kullanılır. PP sandalye Kapak PP PP halat PP beher ve laboratuvar ekipmanı PP film 19

49 Polipropilen (PP) PP sulama borusu PP Su drenaj borusu Un, şeker, tahıl, gübre vb. çuvalı (PP-PE karma) Sade PE çuval 20

50 Polipropilen (PP) PP Kalorifer ısıtma tesisatı borusu 21

51 Polipropilen (PP) Alüminyum folyolu PP borular Alüminyumun oksijen yalıtımı sağlaması ve konsantrasyon farkı nedeni ile tesisata havada bulunan oksijen moleküllerinin geçmesin engellenmesi amaçlanır. Isıtma tesisatları kapalı devre olarak çalışmaktadırlar. Bu tesisatlarda sisteme oksijen difüzyonunun olması durumunda su içerisine giren oksijen molekülleri sistemdeki metalik aksamlarda korozyona sebep olmaktadır. Bu durumda kombi ve radyatörlerin kullanım ömrü kısalmaktadır. Bu nedenle tesisatlarda yaygın olarak bakır ve alüminyum folyolu plastik borular kullanılmalıdır. Tesisata giren oksijen; korozyon, kavitasyon ve erozyon, cihazlarda verim düşüklüğü, servis sıklığı, pompa problemleri, tesisatın belirli bölgelerinde ısınmama ve sirkülasyon problemleri gibi sorunlara da neden olur. Bu problemler; ısı eşanjörlerinde, pompalarda, ısı sayaçlarında, üç yollu vanalarda, yerden ısıtma sistemlerinde kendini sıkça gösterir. Tesisata oksijenin girmesi ise sıklıkla oksijen bariyersiz plastik boru (Düz PP-R, PEX ve Cam Takviyeli PP-R gibi) kullanımından dolayı plastik boru üzerinden difüzyon yolu ile oluşmaktadır. 22

52 Plastik borular Plastik boru sektöründe farklı amaçlarla kullanılmak üzere değişik hammaddelerden boru üretilmektedir. Bu hammaddelerden en önemlileri; - Polipropilen (PP) - Polietilen (HDPE) - Polivinil Klorür (PVC) 23

53 Plastik borular Plastik Boruların Kullanım Alanları Genel olarak plastik boruların en çok kullanıldığı alanlar şunlardır; 1. Şebeke Sistemleri -Doğalgaz taşıma sistemleri - Temiz ve atık su taşıma sistemleri -Sıcak su ve jeotermal su taşıma sistemleri 2. Tarımsal Sulama -Basınçlı sulama sistemleri -Yağmurlama sulama sistemleri - Damla sulama sistemleri -Yarı açık su iletim sistemleri - Derin kuyu boruları - Sondaj boruları - Drenaj boruları - Sera ısıtma boruları 3. Isıtma Sistemleri - Folyolu plastik borular - Kalorifer tesisat sistemleri - Yerden ısıtma sistemleri PP 24

54 Plastik borular Avrupa'da Plastik Boru Sektörünün Durumu Plastik borular Avrupa kıtasının tamamında ülkelerin coğrafi yapılarında uyumlu hammadde kullanımıyla, atık su hatlarındaki yüksek sızdırmazlık ve esneklik özelliği ile piyasayı ele geçirmiş durumdadır. Fransa da ve İspanya da PVC li boru hatları; Finlandiya, Almanya, İtalya ve İngiltere de polietilenli boru hatları; Danimarka ve İsveç te polipropilenli boru hatları kullanımı yaygındır. Türkiye de Plastik Boru Sektörünün Durumu Plastik, bakır, çelik, beton, asbest, alüminyum ve demir gibi malzemelerle imal edilen ürünlerin oluşturduğu Türkiye boru pazarında plastik sektörü en büyük paya sahiptir. Pazar kaybeden gruplar ise kendilerine yeni pazarlar bulmak için çalışmalarını başka alanlara yönlendirmektedir. Özellikle geçmiş yıllarda altyapı çalışmalarında sıkça kullanılan beton borular artık yerlerini plastik borulara bırakmaktadır. Plastik borular, doğalgaz yatırımlarında da paylarını giderek arttırmaktadır li yıllarda sulama borularında başlayan dönüşüm ve de 1995 yılından bu yana konut tesisatlarında kullanılan çelik boruların tamamen plastik boruya dönüşmesiyle çelik boru üreticileri bu iki alanı plastik boru üreticilerine bırakmaktadır. 25

55 Plastik borular cam takviyeli plastik (CTP) borular Türkiye de Plastik Boru Sektörünün Durumu Plastik borular, özellikle 2000 li yıllarla beraber altyapı çalışmalarında beton borunun, sıhhi tesisatlarda ise galvaniz borunun yerini alarak sektörde diğer ürünlere göre büyük bir çıkış göstermiştir, pazar büyüklüğünün 1 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye de plastik ürünlerin kullanım bilincinin artmasına rağmen henüz gelişmiş ülkelerin tüketim hızlarına ulaşılamamıştır. Yurtiçi talebin net olarak rakamsal verilerine sektörde tam olarak ulaşılamamakla birlikte plastik borularda en fazla hammadde olarak kullanılan polipropilen ve polivinil klorürün Avrupa da tüketiminin her yıl %5 civarında arttığı, bu maddelerden Türkiye de üretilen boruların ihracatının her yıl %3 civarında arttığı göz önüne alındığında tüketimin artan bir eğilim gösterdiği görülmektedir. 26

56 Plastik borular Türkiye de Plastik Boru Üreticileri Pilsa Plastik Sanayi A.Ş., Fırat Plastik Kauçuk San. Tic. A.Ş, Dizayn Teknik Plastik Boru Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Arılı Plastik Sanayi A.Ş., Ege Yıldız A.Ş., Egeplast A.Ş., Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çağlar Plastik San. A.Ş., Söğüt Plastik ve Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş *Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Adres : Halkalı C. Tez-İş İş Merkezi No: 132/1 Kat: Sefaköy/İSTANBUL Web : *PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Adres : Aliağa, İZMİR Web : 27

57 Plastik borular Plastik Borularla ilgili Türk Standartları TS NO TS 201 TS 6690 TS 6692 TS 6693 TS 9937 TS TS STANDART KONUSU Plastik borular sert polivinil klorürden Polipropilen (PP) borular ve bağlantı elemanları Polipropilen borular Polietilen borular ve bağlantı elemanları Plastik borular-polipropilenden genel amaçlı Plastikler-Termoplastik boru ve ekleme parçaları Plastik borular ve ekleme parçaları-polietilenden-büyük çaplı 28

58 Polistiren (PS) Polistiren, stiren monomerinin polimerizasyonu ile üretilen bir polimerdir. Yoğunluğu 1,03-1,06 g/cm 3 arasında değişir Rijit polistirenin erime sıcaklığı o C arasındadır. Malzemeler termal şekillendirme veya enjeksiyon kalıplama yöntemleri ile üretilir. 29

59 Polistiren (PS) Rijit polistiren Saf polistiren (homopolimer) oldukça sert, kırılgan ve parlaktır. Nispeten düşük erime noktasına sahip çok pahalı olmayan bir reçinedir. Modifikasyon yöntemleriyle kauçuk ilavesiyle esneklik kazandırılabilir. Rijit polistiren hızlı yanar, kuvvetli gaz kokusu yayar, önemli miktarda kurum üretir. Asetonlu ortamda erir. UV ışınlarına dirençlidir. Rijit polistiren ile üretilen laboratuvar beherleri Rijit polistiren ile üretilen eşyalar 30

60 Polistiren (PS) Rijit polistiren basınç yükleri altında yüksek dayanıma sahiptir ve düktil davranış gösterir. Ancak çekme yükleri altında daha az dayanıklı ve gevrektir (kırılgan). Yük Basınç Çekme Şekil değişimi 31

61 Polistiren (PS) Genleştirilmiş polistiren köpük (expanded polystrene (EPS) foam) EPS köpük, polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz Pentan dır. Organik bir bileşen olan pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağlar. Reaksiyon için buhar verilir. Üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede pentan hava ile yer değiştirir. Açığa çıkan pentan gazı atmosferde zaten bulunan CO 2 ve su buharına-h 2 O ya dönüşür. Vid.7 (01:30) Solvent eritir Vid.8 (00:50) 32

62 Polistiren (PS) Genleştirilmiş polistiren köpük (expanded polystrene (EPS) foam) Pentanın açığa çıkmasıyla, malzemenin bünyesinde bulunan çok sayıdaki (yoğunluğa bağlı olarak 1 m 3 EPS de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin % 98 i hareketsiz havadır; %2 si ise polistirendir. 33

63 Polistiren (PS) Genleştirilmiş polistiren köpük (expanded polystrene (EPS) foam) Daha sonra özel silolorda dinlendirilen genleştirilmiş taneciklerin kalıp içerisinde su buharı yardımı ile birbirleriyle kaynaşması ve malzemenin özelliklerini kazanması sağlanır. Tanelerin birbiri ile kaynaşması sonucunda balpeteği görünümünde, arada boşluk kalmadan birbiri ile kaynaşmış çokgenlerin oluşturduğu sürekli bir kütle meydana gelir. Daha sonraki üretim adımları ise malzemenin kullanım sahasına (ısı yalıtım amaçlı veya ambalaj malzemesi olarak) göre değişiklik gösterir. 34

64 Polistiren (PS) Genleştirilmiş polistiren köpük (expanded polystrene (EPS) foam) EPS köpüklerin genel özellikleri ISO 3008 TS 7316 EN standartlarında farklı yoğunluklar ve yangın sınıflarında üretilebilmektedir. Geniş bir yoğunluk aralığında üretilebildiği için, farklı uygulama seçenekleri sunar. Yüksek ısı yalıtımı sağlar. Isı iletkenliği düşük olduğu gibi sabittir, şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişmez. Kapalı gözenekli yapısı nedeniyle su geçirmez. Hafif olduğu için taşıma ve montaj esnasında kolaylık sağlar kg/m 3 Üretiminde sağlığa zararlı ve ozon tabakasına etki eden madde kullanılmaz. Yangın sınıfı B1 (zor alev alan). Alev kaynağının sürekli temas etmesi ile yanmaya devam eder. Alev kaynağı uzaklaştırılınca yanma durur. Ancak 200 o C sıcaklıkta erimiş polimer akarak yangını yayabilir. 35

65 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) İlk Ekstrüde Polistren Köpük 1940'lı yılların başında, Amerika'da askeri amaçlı talep üzerine yüzer sallar için üretilmiştir. Yoğun kullanımı sonucunda, su ve neme karşı oldukça dirençli olduğu fark edilen bu ürünlerin aynı zamanda ısı yalıtım teknik özelliklerinin farkına varılmıştır ve ısı yalıtımı amacıyla üretimine devam edilmiştir 1941 yöntemin keşfi ilk styrofoam 36

66 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) Piyasada sert köpük olarak adlandırılır. Dış cephe mantolamasında en çok kullanılan malzemedir. Polistiren kristallerine farklı genleştirici katkılar eklenerek karıştırılıp ergitilir. Viskoz plastik sıvı basınçla ekstrüdere besleme yapılır. Çıkış ucunun şekline göre dışarı çıkan plastik genleşir, soğutulup istenen boyutta kesilir. Üretiminde HCFC (hidrokloroflorokarbon) gazları kullanılmaktadır

67 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) Ekstrüder vidası Erime sıcaklığı C'dir 38

68 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) 39

69 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) Gezilebilir teras yalıtımı Panel eleman ısı yalıtımı 40

70 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) mantolama Isı köprüsü yalıtmı 41

71 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) 42

72 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük Expanded polistiren köpük 10 kat büyütme 10 kat büyütme XPS EPS Mikroskop altında kıyaslama Vid.9 (03:00) 43

73 Polistiren (PS) Isı köprüsü XPS 44

74 Polistiren (PS) 140 C su sıcaklığına dayanıklı XPS poliüretan köpük kıyaslaması Isı yalıtımlı jeotermal borular Poliüretan köpük ile XPS'in kıyaslaması Vid.10 (03:00) Kalite kontrol Farklı yoğunluk farklı ısı yalıtım performansı!!! Soğutma sistemlerinin yalıtımında poliüretan köpük kullanılır. 45

75 Polistiren (PS) Ekstrüde polistiren köpük (extrude polystrene (XPS) foam) fitil üretimi Binaların derz ve dilatasyonlarında, ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu fitili kullanılır. Mastik, silikon gibi derz dolgu malzemelerine yapışmamalı ve ayrı çalışmalıdır. Derz ve ditasyonlarda uygulanarak ihtiyaç duyulan derz dolgu malzemesi miktarını azaltır. Suya ve buhara karşı dirençli olmalıdır. XPS dolgu fitillerinin üretiminde ve kullanımı sırasında sera gazlarının çıkışı (CFC gazı) bir dezavantajdır. 46

76 Polistiren (PS) 2011'den itibaren CFC içermeyen polietilen (PE) dolgu fitili ve sıcak su borusu yalıtım gömleği üretimine başlanmıştır (İzocam). Önümüzdeki yıllarda geçiş oranı artacaktır. PE dolgu fitili PE sıcak su borusu yalıtım gömleği PE köpük 47

77 Polistiren (PS) Son yıllarda grafit formunda toz karbon ile birlikte granüle edilip genleştirilen EPSler geliştirilmiştir (Neopor). Bu malzemeler ısıl iletkenlik açısından (yüksek refleksiyon kapasitesi) daha üstün plaka ürünlerin gelişmesini sağlamıştır. 48

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I POLİMERLER Yrd.Doç.Dr. üseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Polimerler küçük kimyasal yapıların çok sayıda

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

POLYAMİD & NYLON 6,6 SENTEZİ. Bektaş DOĞAN Gökhan GÜRSOY

POLYAMİD & NYLON 6,6 SENTEZİ. Bektaş DOĞAN Gökhan GÜRSOY POLYAMİD & NYLON 6,6 SENTEZİ Bektaş DOĞAN Gökhan GÜRSOY MONOMER NEDİR? POLİMER NEDİR? POLİMERLERİN ÖZELLİKLERİ Polimerler, büyük moleküller olduğu için katı ve serttirler. Polimer zincirleri kolay katlanmaya

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD. ısıtaş. inşaat A.Ş.

YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD. ısıtaş. inşaat A.Ş. YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD ısıtaş 1950 inşaat A.Ş. R ISITAŞ HAKKINDA Üretim çalışmalarına 1950 yılında soba imalatıyla başlayan ISITAŞ, 2008 yılına kadar Türkiye,Balkan Ülkeleri,Azerbaycan

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi,

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, başlangıçtaki elastik davranışı akma ve sonrasında plastik

Detaylı

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS)

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS) TERMOPLASTİKLER GENEL TİARİ PLASTİKLER (OMMODITY PLASTIS) Genel ticari plastikler talep fazla olduğundan çok miktarlarda üretilen ve günlük yaşamımızda çok karşılaştığımız plastikler grubudur; ancak mekanik

Detaylı

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ HAZIRLAYAN DERSİN ADI :SELCAN KAYAN : ENSTRÜMANTAL

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler TERMOPLASTİKLER Polimerler Amorf Yarı-kristalin Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler 1 Amorf Ticari Termoplastikler Karakteristikler Düşük maliyet Düşük sıcaklık direnci Düşük dayanım İyi ölçüsel

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

Plastik boruların kullanım alanlarına bakılırsa, ilgili standartları mevcuttur. Bazılarını şöyle sıralayabilirler.

Plastik boruların kullanım alanlarına bakılırsa, ilgili standartları mevcuttur. Bazılarını şöyle sıralayabilirler. PLASTĐK BORULAR Prof. Dr. Ahmet AKAR Đ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim üyelerindendir. Doktorasını Đngiltere'de polimerler üzerinde yapmıştır. 1988-1990 yıllarında ise Modern Plastik-Kauçuk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları -10 Boru içten tamir elemanları . Şirket Tanıtımı., 30 yılı aşkın süredir bütün boru hattı uygulamalarının rehabilitasyon ve tamirinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Uygulamalarımız, 30 yılı aşkın süredir

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

5. POLİMERLER. ME 220T Tasarım ve İmalat POLİMER MALZEMELER. Mehmet DEMİRKOL. Polimer Türleri. Polimer. b. Termosetler. a.

5. POLİMERLER. ME 220T Tasarım ve İmalat POLİMER MALZEMELER. Mehmet DEMİRKOL. Polimer Türleri. Polimer. b. Termosetler. a. POLİMER MALZEMELER ME 220T Tasarım ve İmalat 5. POLİMERLER 1. Polimer teknolojisinin temelleri 2. Yapısal Özellikler 3. Polimer Türleri 1. Termoplastikler 2. Termosetler 3. Elastomerler 4. Polimerlerin

Detaylı

1. Giriş Malzeme Türleri

1. Giriş Malzeme Türleri 1. Giriş Malzemeler, mühendislik ürün ve sistemlerinin imalinde kullanılan ve mekanik, fiziksel ve kimyasal olarak arzu edilen özelliklere sahip katılardır. Malzemeler insanlık tarihinde her zaman önemli

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Hexapan Honeycomb Hakkında

Hexapan Honeycomb Hakkında www.hexapan.com Hexapan Honeycomb Hakkında Üretimimiz temel olarak termoplastik HoneyComb Core ve termoplastik HoneyComb Sandwich panellerdir. Hafiflik, yüksek basma dayanımı ve çevreye dost olması gibi

Detaylı

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI PLASTİK MALZEMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Malzemelerin Özellikleri 2 Hafiflik: Özgül ağırlıkları 0,8 2,2 g/cm 3 aralığındadır. Mekanik Özellikler:

Detaylı

Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Mantolama Sistemi ile Isı Yalıtımınız Garanti Altında Kale Beyaz EPS Sistem Bileşenleri

Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Mantolama Sistemi ile Isı Yalıtımınız Garanti Altında Kale Beyaz EPS Sistem Bileşenleri Mantolama Sistemleri Mantolama Nedir? Kale Son Kat Kaplamalar Kale Mantolama Sistem Bileşenleri 9 Adımda Mantolama Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 Termoplastik şekillendirme süreçleri Ekstrüzyon-1 3 Ekstrüzyon-2 4 Ekstrüzyon-3 çift vidalı ekstrüzyon sistemleri (co-rotating,

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi En üst yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli olan bu sistem HDPE, LDPE, PPi metal, cam gibi yüzeylerde çok parlak

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMER NEDİR Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN 15.03.2010 Sayfa 1 / 10 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ

KATI YALITIM MALZEMELERİ KATI YALITIM MALZEMELERİ ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ Kauçuk

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI MALZEMELERİN GENEL TANIMI Giriş: Tasarlanan yapının belirli bir amaca hizmet edebilmesinde en önemli öğe malzemedir. Bu nedenle yapı malzemelerinin özelliklerinin

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Nedir? Genel anlamda ihtiyaçlarımızı karşılamak ve belli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her türlü maddeye malzeme denir. Teknik anlamda

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SİKA

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SİKA SIVI YALITIM MALZEMELERİ SİKA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SİKA Bitüm ve bitümlü maddelerin hemen hepsi siyah

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ - I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ - I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ - I YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 1. Giriş 1 KAYNAK KİTAP: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları Yayın No : 307

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerin dıştan İZOTEX markalı Su Yalıtım Membranı ile yüzeye yapıştırılması suretiyle su yalıtımının yapılması

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS)

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS) TERMOPLASTİKLER GENEL TİARİ PLASTİKLER (OMMODITY PLASTIS) POLİPROPİLEN (PP), POLİSTİREN (PS), POLİVİNİLKLORÜR (PV) Polipropilen, polistiren ve polivinil klorür, R = genel formülüyle tanımlan monomerlerden

Detaylı

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri YANGNA AYANKL Zettex Yangına ayanıklı İzolasyon Ürünleri Yangın güvenliği son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu olmuştur. Yangın güvenliğinin başlangıç noktası bölmelere ayırmadır. Buna

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı