Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık!

2 İçndekler Equotp Pccolo 2 Equotp Bambno Güvenlk ve Sorumluluk Güvenlk ve Kullanıma İlşkn Önlemler Sorumluluk ve Garant Güvenlk Talmatları Etketler 4 2. Öğretc Prensp Numunelern Hazırlanması Test Prosedürü Haff Numunelern Test Edlmes Eğr Yüzeylern Test Edlmes 6 3. Genel Görünüm Uygulama Örnekler Ürün Sürümü ve Aksesuarlar Chaz Genel Görünümü İşlev Tuşları Temel Ayarlar Gelşmş Ayarların Programlanması Başlarken Güç açma / kapatma Otomatk Kapatma Pln Şarj Edlmes Performans Kontrolü Ayarlar Sertlk Ölçekler Malzeme Grupları Dkey olmayan Darbe Yönünün Telafs Çekme Dayanımı (sadece Equotp Pccolo 2) Özel Dönüştürme Eğrler (sadece Equotp Pccolo 2) Gelşmş Ayarlar DL Aksesuar Setnn Kullanımı Shore Dönüştürme Standardı Klt Ayarları (sadece Equotp Pccolo 2) Sabt Darbe Sayısı (sadece Equotp Pccolo 2) Darbe Sayaçları (sadece Equotp Pccolo 2) Ver Değerlendrmes İstatstk PC Uygulama Yazılımı Pccolnk (sadece Equotp Pccolo 2) Teknk Özellkler Genel Geçerl Standartlar ve Rehberler Parça Numaraları ve Aksesuarlar Proceq SA 2

3 10. Bakım ve Destek Düzenl Chaz Kontroller Yerleşk Yazılımın Güncellenmes Temzlk Saklama Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 Chazı Yerleşk Yazılımının Güncellenmes Sorun gderme Pl Boş Ekran Sıfırla Hatalı Ölçümler veya başarısız Performans Kontrolü Hata İletler 23 Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) Güvenlk ve Sorumluluk Güvenlk ve Kullanıma İlşkn Önlemler Sorumluluk ve Yazılım Lsans Sözleşmes Pccolnk Yazılımının Kurulması Pccolnk'n Kurulması USB Sürücünün Kurulması Chazla Blgsayar arasında Bağlantı Kurulması Pccolnk Yazılımının Kullanılması Uygulama Örnekler Pccolnk'n Başlatılması Verlern Düzenlenmes Verlern Slnmes Verlern Dışarı Gönderlmes Uzaktan Kumanda Chazı kltleme Yazılımdan ve Bağlantıdan Çıkılması Chaz Ayarları Darbe Sayaçları Sabt Darbe Sayısı Özel Dönüştürme Eğrler 29 Sertlk değer LD Shore Dönüştürme Standardı D / DL darbe uygulayıcı gövdes Sorun gderme Ürünle brlkte gelen USB Sürücülern kurmak çn varsayılan Sürücülern kaldırılması Ver Bağlantısının Keslmes Destek Sstem Gerekler Proceq SA 3

4 Equotp Pccolo 2 Equotp Bambno 2 1. Güvenlk ve Sorumluluk 1.1. Güvenlk ve Kullanıma İlşkn Önlemler Bu kılavuz, Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 chazının güvenlğ, kullanımı ve bakımı konusunda öneml blgler çerr. Ölçüm chazının lk kullanımından önce kılavuzu baştan sonra dkkatle okuyun. Kılavuzu lerde başvurmak üzere güvenl br yerde saklayın Sorumluluk ve Garant Proceq n Satış ve Teslmata İlşkn Genel Koşullar ı her durumda geçerldr. Aşağıdak nedenlerden br veya brkaçından kaynaklanan yaralanmalar ve madd hasarlar çn garant ve sorumluluk taleplernde bulunulamaz: Ölçüm chazının bu kılavuzda açıklanmış olan tasarlanan kullanım amacına uygun olarak kullanılmaması. Ölçüm chazının ve bleşenlernn şletm ve bakımı çn hatalı performans kontrolü. Ölçüm chazının ve bleşenlernn performans kontrolü, şletm ve bakımının ele alındığı kılavuz bölümlerne uyulmaması. Ölçüm chazında ve bleşenlernde znsz yapısal değşklkler yapılması. Yabancı maddelern, kazaların, vandalzm ve mücbr sebeplern etklernden doğan cdd hasarlar. Bu dokümantasyonda yer alan tüm blgler, y nyetle sunulmuştur ve doğru olduğuna nanılmaktadır. Proceq SA, blglern ekskszlğ ve/veya doğruluğu konusunda hçbr garant vermez ve tüm sorumluluğu reddeder Güvenlk Talmatları Ölçüm chazının çocuklar veya alkol, laçlar veya ecza preparatlarının etks altındak kmselerce kullanılmasına zn verlmez. Bu kılavuzdan haberdar olmayan kmseler, ölçüm chazını kullanırken gözetm altında olmalıdırlar Etketler Bu kılavuzda yer verlen tüm öneml güvenlk notları le bağlantılı olarak aşağıdak smgeler kullanılmıştır. Tehlke: Bu smge, belrl davranış kurallarının göz ardı edlmes durumunda cdd veya ölümcül br yaralanma rskn gösterr. Bu smge öneml blgler gösterr Proceq SA 4

5 2. Öğretc 2.1. Prensp Pccolo 2 / Bambno 2 le ölçüm yapılırken, sert metalden br ölçüm ucu taşıyan br darbe uygulayıcı gövde, ölçülecek olan numuneye karşı yay enerjs le harekete geçrlr ve darbe uygulayıcı gövde ger seker. Darbeden önce ve sonra, darbe uygulayıcı gövdenn çndek br kalıcı mıknatıs, br bobnn çnden geçerek ler ve ger hareketler le br V gerlm snyaln endükler. Bu endüklenme snyal, hızlarla orantılı br davranış gösterr. v r ger sekme hızının v darbe hızına oranının 1000 le çarpımı, HL (Leeb sertlğ) sertlk değern verr. HL, br doğrudan sertlk ölçüsüdür. HLD, D chaz sürümü (27 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövde, düz destek halkası) le yapılan ölçümler fade ederken HLDL, DL Aksesuar Setnn (82 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövde, nce uzun ön elemanın bulunduğu destek halkası) nce ön elemanı le yapılan ölçümler fade eder Numunelern Hazırlanması Test sırasında numuney ttreşmden uzak tutun. Haff ve nce parçalar özellkle sabtlenmeldr (bkz. "Haff numunelern test edlmes"). İş parçası yüzeynn temz, pürüzsüz ve kuru olduğundan emn olun. Gerekrse, aseton veya zopropanol (su değl!) gb uygun temzlk maddeler kullanarak temzleyn. Mnmum numune ağırlığı Kompakt şekll 5 kg (11 lb) Katı br kade üzernde 2 kg (4,5 lb) Katı br kade le bağlaşık 0,1 kg (0,25 lb) Mnmum numune kalınlığı Ayrık 25 mm (1 nç) Bağlaşık 3 mm (1/8 nç) Tabaka kalınlığı 0,8 mm (1/32 nç) Numune yüzeynn durumu Pürüzlülük sınıfı ISO N7 Maksmum pürüzlülük dernlğ Rt 10 μm Ortalama pürüzlülük dernlğ Ra 2 μm Maksmum numune sertlğ 890 HLD (~ 950 HLDL, ~ 955 HV, ~ 68 HRC) 2.3. Test Prosedürü Br sertlk brm seçn ( Ayarlar bölümüne bakınız). HLD / HLDL'de test yaparken aşağı doğru dkey yön dışındak darbe yönler çn otomatk telafy seçn ( ). düğmesne basarak AVE ortalama modunu ( ) seçn. 1. yükleme 2. konumlandırma 3. tetkleme mekanzmasını takp ederek test darbelern uygulayın. 1. Darbe chazı - test parçası le temas halnde değlken - br elle sıkıca tutulur ve temas hssedlnceye kadar dğer elle yükleme tüpü aşağı bastırılır. Yükleme tüpünün başlangıç noktasına yavaşça ger dönmesne zn verlr. Dğer br seçenek olarak, bu yükleme hareket, br darbenn ardından (chaz yen br konuma taşınmadan önce) yernde veya daha sonra test edlmeyecek olan herhang br başka konumda gerçekleştrleblr. 2. Destek halkasını test parçası üzernde konumlandırın. Halkayı test parçası üzerne tam olarak oturtmaya, ancak öncek ölçüm zne denk getrmemeye özellkle dkkat edn. 3. Br darbey tetklemek çn, tahrk tüpünü dış gövde yönünde tn. Yaklaşık 1 mm (0,04 nç) sonra, darbe uygulayıcı gövde serbest bırakılır. Br sernn son darbesnn ardından, sertlk ortalamasını görüntülemek çn ve Equotp Pccolo 2'de ayrıntılı ölçüm statstklern görüntülemek çn tuşuna üst üste basın Proceq SA 5

6 Mümkünse DIN (metalk malzemeler) veya ASTM A956 (sadece çelk, döküm çelk ve döküm demr) ulusal standartlarında açıklanan ger sekme yöntem le sertlk test standart uygulamasını takp edn. Bu mümkün değlse, kullanıcının her ölçüm konumunda 3 la 5 mm aralıklarla (0,12 la 0,20 nç) en az 3 la 5 darbe gerçekleştrmes ve münfert değerlern ortalamasını kullanması tavsye edlr. Br darbe le zaten deforme olmuş br alana başka br darbe uygulamayın. Ayrıca, chazın altındak malzeme öncek gerlmden etklenebleceğ çn, chazı yen test konumuna yerleşmş durumda yüklemeyn Haff Numunelern Test Edlmes Numunelern 2 kg'den haff olduğu veya numune kestlernn elverşsz kütle dağılımına sahp olduğu durumlarda, darbe uygulayıcı gövde test noktasına çarptığında numuneler ttreşme geçeblr. Bu, stenmeyen enerj soğurmasını doğurur ve böylelkle test sonucunu çarpıtır. Bu nedenle, 5 kg'nn altındak numuneler her zaman katı tezgahlarla desteklenmeldr. Kütlenn 2 kg'nn altında fakat yne de 0,1 kg'nn üzernde olması durumunda, numunenn daha büyük br kütleye bağlanması, numune le br katı kade arasında rjt br bağlantı sağlayacağından, ttreşmlern önlenmesne yardım edeblr. Bağlama şlem çn aşağıdak gerekler karşılanmalıdır: Numunenn temas yüzey ve katı kadenn yüzey aynı sevyede, düz ve pürüzsüz taşlanmış olmalıdır. Numune en az 3 mm (0,12 nç) kalınlığında olmalıdır. Bağlama prosedürünü takp edn: Numunenn temas yüzeyne nce br katman halnde bağlama macunu sürün. Numuney desteğe sıkıca bastırın. Numuney desteğe daresel br hareketle sürtün. Darbey her zamank gb uygulayın; darbe, bağlaşık yüzeye dkey olarak gerçekleştrlmeldr Eğr Yüzeylern Test Edlmes Chaz ancak darbe uygulayıcı gövde darbe anında tam olarak tüpün ucundaysa düzgün çalışır. İçbükey veya dışbükey yüzeyler test edlrken darbe uygulayıcı gövde ya test tüpünü tamamen terk etmez ya da fazlaca dışına çıkar. Standart destek halkasını, teste uygun özel br halka le değştrn ("Aksesuarlar"a bakın veya yerel Proceq temslcnze başvurun) Proceq SA 6

7 3. Genel Görünüm Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 tpk olarak metalk yüzeylern sertlğnn test edlmesnde kullanılır. Ölçüm chazı, ger sekme yöntemn kullanarak HLD (DL Aksesuar Set le HLDL) Leeb sertlğn ölçer. Kompakt tasarımı sayesnde, ölçümler noktasal olarak ve herhang br konumda ve yönde hızla gerçekleştrleblr. Belrlenen HLD veya HLDL sertlğnden Brnell (HB), Vckers (HV), Rockwell (HRB, HRC) ve Shore (HS) gb farklı sertlk ölçeklerne dönüştürmeler mevcuttur Uygulama Örnekler Halhazırda montajı yapılmış makneler veya çelk ve döküm konstrüksyonlar üzerndek sertlk testler. Ölçüm znn mümkün olduğunca küçük olması gereken metalk ş parçalarının test edlmes. Özel br ısıl şlem koşulunun hızla belrlenmesne yönelk kalte kontrol ölçümler. Genş alanlardak sertlk değşmn ncelemek üzere çok sayıda ölçüm noktasının hızla test edlmes. Otomasyonlu testler (sadece Pccolo 2) Dkkat: Dğer uygulamalar tehlkel olablr. İmalatçı, yanlış kullanımdan veya hatalı şletmden kaynaklanan hasardan sorumlu değldr Ürün Sürümü ve Aksesuarlar Equotp Bambno 2 Temel şlevlere sahp ölçüm chazı Equotp Pccolo 2 lave olarak şunları sunar: İstatstkler dahl olmak üzere belgelendrlmş testler çn lave Pccolnk PC Yazılımı Müşterye özgü sertlk dönüştürmeler kullanılarak özel malzemelern test edlmes Çelk çn çekme dayanımına (Rm) dönüştürme Genşletlmş statstk şlev İstenmeyen ayar değşklklern önlemek çn chaz kltleme şlev Her test sers başına düşen test sayısının yapılandırılabldğ durumlarda sabt darbe sayısı Ser üretmde htyaç duyulan verlern USB arayüzü üzernden PC'ye veya dzüstü blgsayara (gerçek zamanlı) aktarılması Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, sadece Equotp DL Aksesuar Set le brlkte: Dar yerlerdek ve grntl yüzeylerdek testler Equotp Pccolo 2'nn koyu, Bambno 2'nnse açı gr br dış gövde tabanı vardır Proceq SA 7

8 3.3. Chaz Genel Görünümü 1 USB soket 2 USB kapağı 3 darbe uygulayıcı gövde 4 destek halkası 5 parmak kavraması 6 chaz ekranı 7 CANCEL şlev tuşu 8 dış gövde 9 FEED şlev tuşu 10 MENU şlev tuşu 11 kılavuz tüp 12 yükleme tüpü 3.4. İşlev Tuşları Tuş «CANC» «FEED» «MENU» İşlevler Son darbey sler. Öncek menü seçeneğne gder. Ölçüm sersn başlatır / sonlandırır. Sonrak menü seçeneğne gder. Sonrak menü basamağına gder. İlgl menü basamağındak seçm onaylar. En az 2 sanye süreyle «CANC» ve «MENU» Gelşmş ayarlar menüsüne grş 2013 Proceq SA 8

9 3.5. Temel Ayarlar Darbe Düzey Dönüştürme basamağına yanlışlıkla grdysenz sonrak darbey tetklemenz yeterldr. Esk seçm kalacaktır. Dönüştürme Basamağı Doğru dönüştürmeye gtmek çn tuşlarını kullanın Onaylamak çn tuşuna basın Seçm Basamağı Ekran Geçerl okumayı ptal etmek çn tuşunu kullanın Ölçüm sersn başlatmak/btrmek çn tuşunu kullanın HLD sertlk ölçeğ (D ön elemanı) HLDL sertlk ölçeğ (DL ön elemanı) Menü tuşu sz br alt basamağa götürür HLD / HLDL düzeltmesz HLD / HLDL darbe yönü çn düzeltmel * Doğru dönüştürmeye gtmek çn tuşlarını kullanın Leeb Sertlğ - + yön düzeltmes... Malzeme grubu Malzeme Seçme Basamağı Sınıf Seçme Basamağı Çekme dayanımı Özel eğr Sadece Pccolo 2 çn geçerldr * DL darbe uygulayıcı gövdes le: 2013 Proceq SA 9

10 3.6. Gelşmş Ayarların Programlanması En az 2 sanye süreyle brlkte basın Sadece Pccolo 2 çn geçerldr Kaydırma çn tuşlarını kullanın Onaylamak çn tuşuna basın Kaydırma çn Darbe uygulayıcı gövde Dönüştürme standardı Kltleme / kld açma Sabt darbe sayısı tuşlarını kullanın Onaylamak çn tuşuna basın Öncek görünüme dön 2013 Proceq SA 10

11 4. Başlarken 4.1. Güç açma / kapatma Ölçüm chazı her zaman kullanıma hazırdır. Equotp Pccolo 2 / Bambno 2'y açmak çn, br tuşa basmanız ve "Test prosedürü" bölümünde açıklandığı gb, br darbey tetklemenz yeterldr. Ölçüm chazı, kapatmadan önce gösterlen değer görüntüler. Ölçüm chazı yen br darbe gerçekleştrlerek açılacak olursa ekranda yen ölçüm gösterlr Otomatk Kapatma İşlem yapılmadan geçen 5 dakkanın ardından, chaz otomatk olarak uyku moduna (boş ekran) geçer. Hataları düzeltmek, ser numarasını görüntülemek ve chazı varsayılan ayarlarına döndürmek çn br sıfırlama yapılablr. Üç tuşun (,, ) hepsne aynı anda basın. Ölçüm chazı, tanılama amaçlı br otomatk kontrol gerçekleştrr. Chazla lgl şu blgler görüntülenecektr: ürün adı, ser numarası, dönüştürme standardı ve USB bağlantı durumu Pln Şarj Edlmes Tam şarj olmuş br pl, en az ölçüm çn yeterldr. Pl başka ölçüm yapılamayacak kadar zayıfsa, son ölçümün sonucu le dönüşümlü olarak mesajı görünecektr. Pl şarj etmek çn, Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 USB soketn USB güç kaynağına veya br PC'ye / dzüstü blgsayara bağlayın. Pln şarj durumu LED le gösterlr. Hızlı yanıp sönen Pl şarj oluyor. Pln gerlm durumu başka br ölçüm çn yeterl değldr. Hızlı yanıp sönen LED brkaç dakka sonra yavaş yanıp sönmeye başlar. Yanıp sönen Pl şarj oluyor. Sürekl yanan LED Pl tam dolu. Pl tam şarj etmek çn, 2 saate kadar şarj süres yeterldr. Chazın kullanılmaması durumunda 3-5 ay sonra pl kendlğnden boşalacaktır. Dkkat: Entegre L-İyon pl 500'den fazla komple şarj / deşarj döngüsüne mkan verr. Hızlı yanıp sönen LED brkaç dakkalık şarjın ardından kendlğnden yavaş yanıp sönmeye başlamazsa pl ömrü tükenmştr. Bu durumda pl sadece kalfye servs personel tarafından değştrlmeldr Proceq SA 11

12 4.4. Performans Kontrolü 1. Equotp test bloğunun hareket etmemesn ve ttreşmemesn sağlamak çn bloğun br katı tezgahla desteklendğn doğrulayın. 2. Koruyucu flm çıkarıp daha sonra tekrar kullanmak üzere saklayın. Test yüzeynn temz, pürüzsüz ve kuru olduğundan emn olun. Gerekrse aseton, zopropanol veya benzern (su değl!) kullanarak tüm yapışkan veya kr kalıntılarını temzleyn. 3. Gücü açın: Chazı açmak çn, herhang br tuşa basın veya br yükleme hareket gerçekleştrn. 4. Ayarlar: tuşuna basarak Dönüştürme Ölçeğ menü basamağına grn (D darbe uygulayıcı gövdes çn ve DL Aksesuar Set kapsamındak nce test ucuna sahp DL darbe uygulayıcı gövdes çn ). Leeb sertlk ölçeğ Seçm menü basamağına grmek çn tuşuna tekrar basın. veya tuşunu kullanarak otomatk yön telafsn seçn. Seçm onaylamak çn tuşuna basın. tuşuna basarak ortalama modunu başlatın. 5. İdeal olarak test bloğunun çapı boyunca eşt dağıtılmış 10 ölçüm z oluşturun. 6. Blok yüzeynde bloğun ortalama ayar noktası sertlğ kadar br oyuk oluşur. Ölçülen ortalama, hedef ermle örtüşecektr. Tebrkler! Yen Equotp Pccolo 2 / Bambno 2'nz tamamen çalışır durumda, artık ölçümlernze geçeblrsnz. İlk kez kullananlar: Öğretc y tamamlayın veya kalfye br Proceq temslcs tarafından yapılan gösterm zleyn. Koruyucu flm tekrar test bloğunun üzerne yapıştırmadan önce test yüzeynn temz, pürüzsüz ve kuru olduğundan emn olun. Chaz kurulumunu D le DL probu arasında değştrmek çn, bkz. Advanced Settngs (Gelşmş Ayarlar) Usng the DL Accessory Kt (DL Aksesuar Setnn Kullanımı) Proceq SA 12

13 5. Ayarlar Sıfırlamadan sonra veya pl bttkten sonra chazı başlattığınızda Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, Darbe menü basamağındadır ve varsayılan ayarlardadır (darbe yönü düzeltmes ve münfert okumalarla HLD / HLDL sertlk ölçeğ). Ayarları düzenlemek çn, tuşuna basarak Dönüştürme menü basamağına grn. Equotp Pccolo 2 çn, ayarlara bakılmaksızın tüm verler otomatk olarak darbe yönü ve zamanı le brlkte asıl HLD / HLDL değerler olarak kaydedlr. Pccolnk yazılımı kullanılarak verler PC'ye aktarılırken bu verler, kaydedlen asıl HLD / HLDL değer tüm dönüştürmeler çn asıl değer olarak kullanıldığından, bu verler dönüştürme hataları oluşmaksızın dğer herhang br ölçeğe dönüştürüleblrler Sertlk Ölçekler Sertlk ölçeğn değştrmek çn, aşağıdak adımları takp edn: tuşuna basarak Dönüştürme menü basamağına grn. İstedğnz sertlk ölçeğ ekranda görününceye kadar veya tuşları le sertlk ölçeklernde geznn. Malzeme grubu seçmne grmek çn tuşuna basın. Sertlk ölçeğn değştrmek çn, geçerl br malzeme grubu seçlmeldr (Bkz. "Malzeme grupları" bölümü). Sertlk ölçeklern değştrmeden Darbe menü basamağına dönmek çn, br darbe gerçekleştrmenz yeterldr. Asıl HLD / HLDL ger sekme ölçeğnde ölçüm yapmak çn, dönüştürme uygulanmadığından malzeme grubunun seçlmes gerekmez. Dğer ölçeklere yapılacak sertlk ölçeğ dönüştürmeler ancak uygun malzeme grubu seçldğnde geçerldr. Belrl malzemeler çn dönüştürmelern uygunluğu, kullanım öncesnde kalbre edlmş numuneler üzernde tespt edlmeldr Malzeme Grupları Malzeme grubunu değştrmek çn, aşağıdak adımları takp edn: Tuşları kullanarak br sertlk ölçeğ seçn ve Seçm menü basamağına grn (bkz. "Sertlk ölçekler" bölümü). İstedğnz malzeme grubu ekranda görününceye kadar veya tuşları le malzeme gruplarında geznn. tuşuyla seçm onaylayın ve darbeye ger dönün. Sertlk ölçeğ smges veya dönüştürülen son ölçüm görüntülenecektr Proceq SA 13

14 Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, D darbe uygulayıcı gövdes le: Malzeme grubu HLD HV HB HRC HRB HS Rm * 1 Çelk ve döküm çelğ Çekme dayanımı σ 1 Çekme dayanımı σ 2 Çekme dayanımı σ Soğuk şlem takım çelğ Paslanmaz çelk (malzeme grubundan bağımsız) 4 Lamel graftl dökme demr GG Küresel graftl dökme demr GGG Döküm alümnyum alaşımlar Alu-AN Bakır / çnko alaşımları (prnç) CuAI / CuSn alaşımları (bronz) Dövme bakır alaşımlar, düşük alaşımlı * sadece Equotp Pccolo Proceq SA 14

15 Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, DL darbe uygulayıcı gövdes le: Malzeme grubu HLDL HV HB HRC HRB HS Rm * 1 Çelk ve döküm çelğ Çekme dayanımı σ (malzeme grubundan bağımsız Çekme dayanımı σ Çekme dayanımı σ Soğuk şlem takım çelğ Döküm alümnyum alaşımlar * sadece Equotp Pccolo Dkey olmayan Darbe Yönünün Telafs Dönüştürülen ölçekler (dğer br deyşle HV, HB, HRC, HRB, HS ve Equotp Pccolo 2 çn ayrıca Rm) görüntülenrken, aşağı doğru dkey yönden farklı darbe yönlernn etks her zaman otomatk olarak telaf edlr. HLD / HLDL görüntülenrken kullanıcı, otomatk telafy steyp stemedğn seçeblr: tuşuna basarak Dönüştürme menü basamağına grn. veya tuşlarını kullanarak HLD / HLDL sertlk ölçeğne ( / ) gdn. tuşuna basarak Seçm menü basamağına geçmey onaylayın. veya tuşlarını kullanarak (otomatk darbe yönü telafs) veya (darbe yönü telafs yok) seçeneğn seçn. tuşuna basarak tekrar Darbe basamağına geçmey onaylayın Çekme Dayanımı (sadece Equotp Pccolo 2) Bazı çelkler çn ölçümler, DIN EN ISO 18265'e göre çekme dayanımına dönüştürüleblr. "Sertlk ölçekler"nde verlen aynı talmatları takp edn Özel Dönüştürme Eğrler (sadece Equotp Pccolo 2) İlgl genel geçer dönüştürmelern bulunmadığı malzemeler test ederken Pccolnk yazılımı sayesnde kullanıcıya özgü dönüştürmeler tanımlanablr. Bu özel dönüştürme eğrlerne, sertlk ölçeğ menüsündek seçeneğ üzernden erşleblr; bkz. Sertlk ölçekler bölümü. Özel dönüştürme eğrler ayarlamak çn, bu kılavuzun Pccolnk bölümüne bakınız Proceq SA 15

16 6. Gelşmş Ayarlar Gelşmş Ayarlar menüsüne erşmek çn, ve tuşlarına brlkte en az 2 sanye süreyle basın. Bu menüde geznmek çn veya tuşlarını kullanın ve aşağıdak ayar alt menülernden brne grmek çn tuşuyla onaylayın: 6.1. DL Aksesuar Setnn Kullanımı Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, sırasıyla, D darbe uygulayıcı gövdes (standart) le ya da DL darbe uygulayıcı gövdes (aksesuar olarak bulunur) le brlkte kullanılablr: D ön elemanı (27 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövdes), ger sekme yöntemyle yapılan pek çok Leeb test çn yaygın olarak kullanılır ve sıklıkla çoğu uygulama çn ünversal prob" olarak anılır. DL nce ön eleman (82 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövdes), dar yerlere ve grntl yüzeylere dar proflle erşleblen durumlarda kullanılır. Chaza doğru darbe uygulayıcı gövdesnn ve destek halkasının takıldığından emn olun, aks takdrde ölçüm chazı br sertlk değer göstermez. Destek halkası ve darbe uygulayıcı gövdes, br darbe serbest bırakılarak ve destek halkası çevrlp sökülerek kolayca değştrleblr. Doğru darbe uygulayıcı gövdesn kullanmak çn, aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar basamağında, seçeneğne gdn ve le onaylayın. veya tuşlarını kullanarak D (HLD sertlk ölçeğ ) veya DL (HLDL sertlk ölçeğ ) darbe uygulayıcı gövdes arasında seçm yapın. Seçm tuşuyla onaylayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Darbe uygulayıcı gövdes (D / DL) ayarı, Pccolnk kullanılarak da değştrleblr. Darbe uygulayıcı gövdesnn değştrlmes, ölçüm chazını tekrar varsayılan ayarlarına döndürür (darbe yönü düzeltmes ve münfert okumalarla HLD / HLDL sertlk ölçeğ). Ayarları düzenlemek çn, bkz. "Ayarlar" bölümü Shore Dönüştürme Standardı HS Shore sertlğne dönüştürme çn kullanılan dönüştürme standardı, Gelşmş Ayarlar menüsünden değştrleblr. Aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar basamağında, seçeneğne gdn ve tuşu le onaylayın. veya tuşlarını kullanarak ASTM E 140'a göre varsayılan dönüştürme veya JIS B 7731'e göre Japon sstemnde dönüştürme arasında seçm yapın. Seçm tuşuyla onaylayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar menü basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Shore dönüştürme standardı, Pccolnk kullanılarak da değştrleblr Proceq SA 16

17 6.3. Klt Ayarları (sadece Equotp Pccolo 2) Ölçüm chazının ayarlarına erşm engellemek çn tuşu kltleneblr. Klt tuşu devredeyken tuşuna basıldığında smges görünür. Ayarları kltlemek / kld açmak çn, aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar menüsünde, seçeneğne gdn ve tuşu le onaylayın. veya tuşlarını kullanarak ayarları kltlemek veya ayarların kldn açmak arasında seçm yapın. Seçm tuşuyla onaylayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar menü basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Kltleme / kld açma şlev, Pccolnk kullanılarak da kontrol edleblr Sabt Darbe Sayısı (sadece Equotp Pccolo 2) Br test sersn sonlandırmak çn, kullanıcı genellkle tuşunu kullanarak sery kapatır. Ancak, her ser çn örneğn n = 5 gb sabt sayıda darbe stenyorsa, Gelşmş Ayarlar menü basamağında, kaydedlen 5 değerden sonra sernn otomatk olarak sonlandırılması ayarlanablr. Sabt br darbe sayısı ayarlamak çn, aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar basamağında, seçeneğne gdn ve tuşu le onaylayın. Ölçüm chazında ayarlı olan geçerl sayıyı (ör.: ) azaltmak veya artırmak çn (1 la 99 aralığında), veya tuşlarını kullanın. tuşuyla yen br sabt darbe sayısı ayarlayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Darbe sayısı, Pccolnk kullanılarak da ayarlanablr Darbe Sayaçları (sadece Equotp Pccolo 2) Equotp Pccolo 2, k adet bağımsız darbe sayacına sahptr: Ölçüm sayacı, Pccolnk üzernden kullanıcı tarafından kontrol edleblr (bu kılavuzun Pccolnk bölümüne bakınız). Bu sayacın değer, ortalama modunda br n'lk sernn lk ölçümü le veya ortalama modu kullanılmadığında her br münfert ölçümle artar. Darbe sayacı sıfırlanamaz. Bu sayaç, her darbenn ardından artış gösterr. Darbe sayacı esasen genel bakış ve bakım amaçlarıyla kullanılacaktır, ölçüm sayacı tesste kullanıcı tarafından br test sers belrlemek üzere kullanılablr. Test statstklerne göz atıldığında, tamamlanan son sernn sayısı görüntülenr Proceq SA 17

18 7. Ver Değerlendrmes 7.1. İstatstk 99'a kadar darbeden oluşan ölçüm serler çn statstkler otomatk olarak hesaplanablr: Ortalama moduna grmek çn, Darbe basamağında tuşuna basın. görünür. İstedğnz sayıda darbey gerçekleştrn. Son okumayı ptal etmek çn, ölçüm ekranda görüntülenrken tuşuna basın. Sery kapatmak çn tuşuna basın. Ölçüm chazı, ölçüm sersnn artmetk ortalamasını görüntüleyecektr. İstatstklere göz atmak çn tuşuna basın. Equotp Bambno 2 sadece ortalamayı, okuma sayısını, sertlk ölçeğn ve malzeme grubunu görüntüleyeblr. n = 99 geçldğ anda ölçüm sers otomatk olarak tamamlanır. Takp eden ölçüm, yen br ölçüm sersnn lk değerdr. Ger Sl Ölçüm 1 Ölçüm 2 Ölçüm x Darbe Düzey Ortalama Standart sapma Aralık Ekran Mnmum Maksmum Okuma sayısı Sertlk ölçeğ Malzeme grubu Ser sayacı 7.2. PC Uygulama Yazılımı Pccolnk (sadece Equotp Pccolo 2) Pccolnk yazılımı aracılığıyla daha fazla Equotp şlevne ulaşılablr (bkz. Pccolnk Yazılımı ) Proceq SA 18

19 8. Teknk Özellkler 8.1. Genel Ölçüm aralığı HLD / HLDL Çözünürlük 1 HLD / HLDL, 1 HV, 1 HB, 0,1 HRC, 0,1 HRB, 0,1 HS, 1 N/mm 2 Rm Ölçüm hassasyet ± 4 HLD / HLDL (800 HLD / HLDL'de %0,5) Darbe yönü otomatk telaf Darbe uygulayıcı gövde D / DL tp Darbe enerjs 11,5 Nmm / 11,2 Nmm Darbe uygulayıcı gövdenn hızı 2,1 m/sn / 1,7 m/sn Darbe uygulayıcı gövdenn kütles 5,5 g (0,2 ons) / 7,2 g (0,25 ons) Ölçüm ucunun çapı 3,0 mm (0,12 nç) / 2,8 mm (0,11 nç) Ölçüm ucu malzemes tungsten karbür (yaklş HV) Maksmum test sertlğ 955 HV Boyutlar 147,5 x 44 x 20 mm (5,71 x 1,75 x 0,79 nç) Ağırlık 142 g (5 ons) Dış gövde çzlmez, sert kaplamalı çnko alaşım Ekran genş, yüksek kontrastlı LCD Tümleşk bellek kalıcı, RAM 32 Kbayt Dahl ver depolama ~ ölçüm değer Arayüz USB 2.0 (çft yönlü) Pl türü şarj edleblr L yon Şarj akımı 100 ma Pl şletm süres darbeden fazla Çalışma sıcaklığı -10 la +60 C (14 la 140 F) Nem maks. % Geçerl Standartlar ve Rehberler DIN (2007) DGZfP Rehber MC 1 (2008) VDI / VDE Rehber 2616 Belges 1 (2002) ISO (2003) ASTM A956 (2006) GB/T (1998) JB/T 9378 (2001) JJG 747 (1999) CNAL T0299 (2008) JIS B7731 (2000) 2013 Proceq SA 19

20 9. Parça Numaraları ve Aksesuarlar Parça No. Açıklaması Equotp Pccolo 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Pccolo 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), Pccolnk yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges Proceq test bloğu D le Equotp Pccolo 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Pccolo 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), Pccolnk yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges, belgel Equotp test bloğu D/DC (~775HLD/~630HV) Equotp Bambno 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Bambno 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), PqUpgrade yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges Proceq test bloğu D le Equotp Bambno 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Bambno 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), PqUpgrade yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges, belgel Equotp test bloğu D/DC (~775HLD/~630HV) Equotp DL Aksesuar Set Equotp bağlama macunu Equotp test bloğu D/DC (<500HLD/<225HV) Equotp test bloğu D/DC (~600HLD/~335HV) Equotp test bloğu D/DC (~775HLD/~630HV) Equotp test bloğu DL (<710HLDL/<225HV) Equotp test bloğu DL (~780HLDL/~335HV) Equotp test bloğu DL (~890HLDL/~630HV) Equotp test bloğu eklents kalbrasyonu D/DC Equotp test bloğu eklents kalbrasyonu DL D/DC/C/E/D+15 çn uygun Equotp destek halkası (12 adet) set Equotp destek halkası Z Equotp destek halkası Z 14, Equotp destek halkası Z Equotp destek halkası HZ Equotp destek halkası HZ 12, Equotp destek halkası HZ 16, Equotp destek halkası K Equotp destek halkası K 14, Equotp destek halkası HK Equotp destek halkası HK 12, Equotp destek halkası HK 16, Equotp destek halkası UN 2013 Proceq SA 20

21 10. Bakım ve Destek Proceq, bu ölçüm chazı çn komple br destek hzmet sunmayı taahhüt eder. Kullanıcının mevcut güncellemeler ve dğer kullanıcı blglern düzenl olarak temn etmes tavsye edlr Düzenl Chaz Kontroller Ölçüm chazının performans kontroller (bkz. Performans kontrolü bölümü) en azından günde br kez veya en geç 1000 darbeden sonra gerçekleştrlmeldr. Chazın sık kullanılmaması durumunda, kontrolü br ölçüm sersnn başlangıcından önce ve sonunda gerçekleştrn. Ayrıca, chazı yılda br kez yetkl br Proceq servs merkezne kalbre ettrn. Ortalama, hedef aralık çndeyse chaz düzgün çalışıyordur. Ortalama, ayar noktası değerne göre ±6 HLD / HLDL'nn üzernde br sapma gösteryorsa, bkz. "Sorun gderme" bölümü Yerleşk Yazılımın Güncellenmes Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 chazının yerleşk yazılımı, PqUpgrade PC yazılımı kullanılarak güncelleneblr Temzlk Darbe chazı: 1. Destek vdasını çevrerek sökün. 2. Darbe uygulayıcı gövdey kılavuz tüpten çıkarın. 3. Kılavuz tüpü temzleme fırçası le temzleyn. 4. Yenden monte edn. Ölçüm ucu: Darbe uygulayıcı gövdenn ölçüm ucunu asetonla, zopropanolle veya benzer le temzleyn. Dış gövde: Her kullanımdan sonra ekranı temz, kuru br bezle temzleyn. USB konektörü soketn temz, kuru br fırçayla temzleyn. Chazı kesnlkle suya batırmayın veya akan suyun altında temzleyn. Chazı temzlemek çn aşındırıcılar, çözücüler veya yağlama maddeler kullanmayın Saklama Equotp Pccolo / Bambno 2'y sadece orjnal ambalajında ve tozsuz, kuru br odada saklayın Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 Chazı Yerleşk Yazılımının Güncellenmes Chazı blgsayara bağlayın. Chaz yerleşk yazılımı güncellemeler ya PqUpgrade ya da Pccolnk kullanılarak yapılablr. PqUpgrade'n kullanımı Express (Ekspres) modunda güncelleme çn blgsayar nternete bağlı olmalıdır. Equotp CD'sndek Equotp Bambno 2\PqUpgrade\ klasöründen "PqUpgrade.exe y başlatın. Express (Ekspres) seçn ve Next (İler) le onaylayın Proceq SA 21

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

TAŞINABİLİR SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

TAŞINABİLİR SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI Büyük, okuması kolay, arka ışıklı ekran ± 4 HL yüksek doğruluk Darbe yönü için otomatik düzeltme Tüm yaygın sertlik birimlerine dönüştürme (,,,, HS, R m ) Hafif ve kullanımı

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Taşınabilir Tahribatsız Metal Test Cihazları

Taşınabilir Tahribatsız Metal Test Cihazları Taşınabilir Tahribatsız Metal Test Cihazları Sertlik Testi Çözümleri Equotip Piccolo / Bambino 2 Equotip 550 Leeb Equotip 550 Portable ~v i B vr HL = * 1000 = * 1000 A vi Zaman Prensip ~v r Aksesuarlar

Detaylı

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş -

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

Taşınabilir Tahribatsız Metal Test Cihazları. Yeni Equotip 550 UCI

Taşınabilir Tahribatsız Metal Test Cihazları. Yeni Equotip 550 UCI Taşınabilir Tahribatsız Metal Test Cihazları Yeni UCI Sertlik Testi Çözümleri Equotip Piccolo / Bambino 2 Leeb Portable UCI ~v i B vr HL = * 1000 = * 1000 A vi Zaman Aksesuarlar Kullanıcı arayüzü Ekran

Detaylı

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

Referans Kılavuz. Kurma ve Sıvı Geçirme

Referans Kılavuz. Kurma ve Sıvı Geçirme Referans Kılavuz Kurma ve Sıvı Geçrme Kurulum öncesnde şu malzemey toplayın: Br 500 ml veya 1000 ml sıvı geçrme solüsyonu (1 U/ml heparn eklenmş olarak %0,9 NaCl) torbası/şşes Mühür sıvı geçrme çn br 500

Detaylı

İçindekiler Cihazın Kurulumu İşlemler Teknik Veriler Ayarlar Mesaj Kodları Bakım Garanti Emniyet Talimatnamesi İşlevler

İçindekiler Cihazın Kurulumu İşlemler Teknik Veriler Ayarlar Mesaj Kodları Bakım Garanti Emniyet Talimatnamesi İşlevler DEWALT DW03201 İçndekler Chazın Kurulumu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Genel bakış - - -

Detaylı

Taşınabilir Tahribatsız Makara Testi Cihazları

Taşınabilir Tahribatsız Makara Testi Cihazları Taşınabilir Tahribatsız Makara Testi Cihazları Made in Switzerland Kağıt, Film ve Folyo Makarası Sertlik Testleri Prensip Equotip 550 Leeb U PaperSchmidt Original Schmidt (L/LR) Test parçasının yüzeyine

Detaylı

SCHMIDT OS-120 KULLANMA KILAVUZU. Made in Switzerland 60 Years of Innovation

SCHMIDT OS-120 KULLANMA KILAVUZU. Made in Switzerland 60 Years of Innovation SCHMIDT OS-120 KULLANMA KILAVUZU Made in Switzerland 60 Years of Innovation İçindekiler 1. Güvenlik ve Sorumluluk... 2 1.1 Güvenlik ve Kullanıma İlişkin Önlemler...2 1.2 Sorumluluk...2 1.3 Güvenlik Talimatları....2

Detaylı

G-Note Dijital Not Kaydedici

G-Note Dijital Not Kaydedici G-Note Djtal Not Kaydedc Model: G-Note Seres Kullanıcı kılavuzu Federal Communcatons Commsson (FCC) Radyo Frekansı Parazt Bldrs Bu ekpman, FCC kuralları 15. Kısmı'na göre, B Sınıfı djtal br chaz çn belrlenmş

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni.

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni. Servs Bldrs BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren TSB 3709 / 4309 / 4312 Servs Bldrs SH SK S..LL BPW ECO Dsc Servs Bldrs BPW Servs Takýmýnýn Ýçerð BPW Aks Etket

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

1. Daha önce bilgisayarınıza USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaşacaksanız, lütfen tıklayınız.

1. Daha önce bilgisayarınıza USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaşacaksanız, lütfen tıklayınız. USB Yazıcı Paylaşımı Windows Vista USB Yazıcı Paylaşımı 1.1 USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaştırma 1.2 Bilgisayarınıza USB portundan direkt bağlı ve aktif olarak

Detaylı

Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler

Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler HIZLI BA LAMA KILAVUZU EziWeigh6i Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler Kutunun açılması... 1 Pilin şarj edilmesi... 2 Cihaza bakış... 3

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

Şekil 2.1 : Şekil 2.2 : Şekil 2.3 :

Şekil 2.1 : Şekil 2.2 : Şekil 2.3 : BÖLÜM 2 MĐCROWIN 32 PROGRAMININ BĐLGĐSAYARA YÜKLENMESĐ 2.1 - Giriş: PLC de tasarlanan projeyi çalıştırabilmek için Micro/WIN 32 veya Micro/WIN 16 paket programın öncelikle bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı

HARTIP-1500 PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

HARTIP-1500 PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

TELESKOPLAR AZ Destekli

TELESKOPLAR AZ Destekli TLSKOPLAR AZ Destekl Kullanma talmatları No. 1 F B C G B I c j h 1%1^ 1& No. 1a C 1& D 1$ G h No. 1b c d Z 1) 1# C D 1@ 2@ No. 1c 1$ No. 4 1$ 1! No. 1d No. 2 No. 3 J 2) 1) 2! 1% 1& 1^ I Aksesuarlar modele

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Durometre PCE 1000

Kullanım Kılavuzu Durometre PCE 1000 Durometre PCE 1000 Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi: 22.06.2016 İçindekiler 1 Giriş...3 1.1 Genel...3 1.2 Ölçüm Yöntemi...3 2 Güvenlik Bilgisi...4 3 Özellikler...5 4 Sistem Açıklaması...6 4.1 Cihaz...6 4.2

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATEGORİLERİMİZ. Vücut Koruyucular. Kulak Koruyucular. El Koruyucular. Temizlikçi Emniyet Kemeri

ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATEGORİLERİMİZ. Vücut Koruyucular. Kulak Koruyucular. El Koruyucular. Temizlikçi Emniyet Kemeri ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATEGORİLERİMİZ El Koruyucular Kulak Koruyucular Vücut Koruyucular Temzlkç Emnyet Kemer ABA N1813 33 cm Yeşl Ntrl Eldven ABA N1815 38 cm Yeşl Ntrl Eldven ABA RNU-18 46 cm Yeşl Ntrl Eldven

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Bu kılavuz EziWeigh7i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır.

Bu kılavuz EziWeigh7i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. HIZLI BA LAMA KILAVUZU EziWeigh7i Bu kılavuz EziWeigh7i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler Kutunun açılması... 1 Pilin şarj edilmesi... 2 Cihaza bakış... 3

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

VT30 TPM HİZMET ARACI

VT30 TPM HİZMET ARACI Hızlı Başucu Kılavuzu VT30 TPM HİZMET ARACI VT30 Müşteri Hizmetleri 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sürüm: MJC-1409-TR2 QRG3814d İÇINDEKILER Bölüm A - GENEL TANIM A1 - Ön Taraf sayfa 3/10 A2 - Güç Kaynağı

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ TR ] Içndekler 1 Grş ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Bu el ktabı hakkında ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Özellikler Alıcı Işık/Yakınlık Sensörü LED Dokunmatik Ekran Programlanabi lir Düğme Ses Kontrolü Programlanabi lir Düğme Mikrofon Hoparlör Şarj Kontakları Kamera Pil Kapağı

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

A KILAVU KULLANM BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İSTANBUL-TURKEY

A KILAVU KULLANM BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İSTANBUL-TURKEY KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY Phone : +90 212 671 02 24 / 671 02 25

Detaylı

İçindekiler Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies

İçindekiler Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies İçndekler Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overzcht - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

USB 2.0 Paylaşım Anahtarı

USB 2.0 Paylaşım Anahtarı USB 2.0 Paylaşım Anahtarı Kullanım Kılavuzu Model: DA-70135-1 ve DA-70136-1 USB 2.0 Paylaşım Anahtarıyla Başlarken USB 2.0 Paylaşım Anahtarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Günümüzde, USB bağlantıları,

Detaylı

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 testo 550, testo 557, testo 570 testo 550 testo 557 testo 570 Dijital manifold testo 550 - Soğutma

Detaylı

Harita güncelleme direktifleri

Harita güncelleme direktifleri Harita güncelleme direktifleri ilk olarak Türkiye haritasını güncellemeniz için http:// www.mlsnavigasyon.com.tr web sitesine üye olarak kaydolmanız gerekiyor. 1) Yeni üye kaydı ve Güncelleme A) Web sitesinden

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

TKM-459 PORTATİF ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

TKM-459 PORTATİF ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI PORTATİF ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel :

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu EKRUCBS Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe İçindekiler İçindekiler Kullanıcı için 2 1 Düğmeler 2 2 Durum simgeleri 2 Montör için 3 3 Genel bilgi: Montaj ve yapılandırma 3 4

Detaylı

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği Kullanım Kılavuzu 85205 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Size güvenli ve uygun yeni bir depolama konseptini göstereceğiz,

Detaylı

HARTIP-1500 PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

HARTIP-1500 PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI PORTATİF SRTLİK ÖLÇM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671 02

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GENEL KULLANIM ŞEKLİ RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU - Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Verimli bir kullanım için gerekli bilgiler; cihazın tüm fonksiyonlarını iyi öğrenmek ve

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

IP55. Akıllı Megapixel/HD MPEG-4 Network Kamera. Compro Technology, Inc.

IP55. Akıllı Megapixel/HD MPEG-4 Network Kamera. Compro Technology, Inc. IP55 Akıllı Megapixel/HD MPEG-4 Network Kamera Compro Technology, Inc. www.comprousa.com Tel. +886 2 2918 0169, Fax +886 2 2915 2389 4/F, No.12, Alley 6, Lane 45, Pao Shin Road Hsintein City, Taipei, Taiwan.

Detaylı

Kablosuz 802.11N USB Adaptör

Kablosuz 802.11N USB Adaptör Kablosuz 802.11N USB Adaptör Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Garanti Belgesi NWD-270N Kablosuz 802.11n USB Adaptör Genel Bakış NWD-270N, WPS (Kablosuz Gu venlik Yapılandırması) destekli USB arayu zu ne sahip

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473 VMX OFFICE Türkçe Kullanma Kılavuzu İlgl modeller : VMX OFFICE 502473 Özellkler Kulaklık Özellkler : VoceMax Çft mkrofon teknolojs Adaptve Intellgence : Ortam gürültüsünü otomatk olarak dengeler ve kullanıcının

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Yazılım Kurulum Rehberi

Yazılım Kurulum Rehberi Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. İş akış şeması

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400.

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400. VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknk şartname 21 maddeden oluşmaktadır. 2. Bu teknk şartname le aşağıda türler, özellkler ve mktarları yazılı vakumlu kan tüpler ve sstemlerinn alımı hedeflenmektedr.

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

eboard Kullanım Klavuzu

eboard Kullanım Klavuzu eboard Kullanım Klavuzu INDEX 1. Paketin içerisindekiler ---- 3 2. Alıcıları Yerleştirme ---- 4 2.1 Hazırlık ---- 4 2.2 Yükleme ---- 4 2.3 Çaliştırma ---- 6 2.3.1 USB kabloyu bilgisayara bağlamak ----

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

Eee Pad TF201 için SSS

Eee Pad TF201 için SSS Eee Pad TF201 için SSS Dosyaları yönetme... 2 MicroSD, SD kartı veya USB aygıtında depolanan verilerime nasıl erişirim?... 2 Seçili dosyaları başka bir klasöre nasıl taşırım?... 2 Seçili dosyaları bağlı

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

HARTIP-3000 PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

HARTIP-3000 PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler Bölüm 5 Tercihler Windows masaüstü çalışırken ZoomText in nasıl başladığını, oluştuğunu ve göründüğünü kontrol eden özelliklerdir. Ayrıca buradan otomatik güncellemelerde yapılabilir. Böylece ZoomText

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş- - - - - - - - -

Detaylı

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu 1. Karakteristikler SATA yayılı spektrum iletici desteği SATA II Eşzamansız Sinyal Kurtarma (Tak-Çıkar) özelliği desteği USB 2.0 (Yüksek Hız USB)

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Referans Kılavuzu. Kurulum ve Önceden Bağlı Tüple Sıvı Geçirme

Referans Kılavuzu. Kurulum ve Önceden Bağlı Tüple Sıvı Geçirme Referans Kılavuzu Kurulum ve Önceden Bağlı Tüple Sıvı Geçrme Kurulum öncesnde şu malzemey toplayın: Mlltre (ml) saln başına (1) ünte (U) heparn le br 500 ml veya 1000 ml normal saln torbası/şşes. Mühür

Detaylı