Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık!

2 İçndekler Equotp Pccolo 2 Equotp Bambno Güvenlk ve Sorumluluk Güvenlk ve Kullanıma İlşkn Önlemler Sorumluluk ve Garant Güvenlk Talmatları Etketler 4 2. Öğretc Prensp Numunelern Hazırlanması Test Prosedürü Haff Numunelern Test Edlmes Eğr Yüzeylern Test Edlmes 6 3. Genel Görünüm Uygulama Örnekler Ürün Sürümü ve Aksesuarlar Chaz Genel Görünümü İşlev Tuşları Temel Ayarlar Gelşmş Ayarların Programlanması Başlarken Güç açma / kapatma Otomatk Kapatma Pln Şarj Edlmes Performans Kontrolü Ayarlar Sertlk Ölçekler Malzeme Grupları Dkey olmayan Darbe Yönünün Telafs Çekme Dayanımı (sadece Equotp Pccolo 2) Özel Dönüştürme Eğrler (sadece Equotp Pccolo 2) Gelşmş Ayarlar DL Aksesuar Setnn Kullanımı Shore Dönüştürme Standardı Klt Ayarları (sadece Equotp Pccolo 2) Sabt Darbe Sayısı (sadece Equotp Pccolo 2) Darbe Sayaçları (sadece Equotp Pccolo 2) Ver Değerlendrmes İstatstk PC Uygulama Yazılımı Pccolnk (sadece Equotp Pccolo 2) Teknk Özellkler Genel Geçerl Standartlar ve Rehberler Parça Numaraları ve Aksesuarlar Proceq SA 2

3 10. Bakım ve Destek Düzenl Chaz Kontroller Yerleşk Yazılımın Güncellenmes Temzlk Saklama Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 Chazı Yerleşk Yazılımının Güncellenmes Sorun gderme Pl Boş Ekran Sıfırla Hatalı Ölçümler veya başarısız Performans Kontrolü Hata İletler 23 Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) Güvenlk ve Sorumluluk Güvenlk ve Kullanıma İlşkn Önlemler Sorumluluk ve Yazılım Lsans Sözleşmes Pccolnk Yazılımının Kurulması Pccolnk'n Kurulması USB Sürücünün Kurulması Chazla Blgsayar arasında Bağlantı Kurulması Pccolnk Yazılımının Kullanılması Uygulama Örnekler Pccolnk'n Başlatılması Verlern Düzenlenmes Verlern Slnmes Verlern Dışarı Gönderlmes Uzaktan Kumanda Chazı kltleme Yazılımdan ve Bağlantıdan Çıkılması Chaz Ayarları Darbe Sayaçları Sabt Darbe Sayısı Özel Dönüştürme Eğrler 29 Sertlk değer LD Shore Dönüştürme Standardı D / DL darbe uygulayıcı gövdes Sorun gderme Ürünle brlkte gelen USB Sürücülern kurmak çn varsayılan Sürücülern kaldırılması Ver Bağlantısının Keslmes Destek Sstem Gerekler Proceq SA 3

4 Equotp Pccolo 2 Equotp Bambno 2 1. Güvenlk ve Sorumluluk 1.1. Güvenlk ve Kullanıma İlşkn Önlemler Bu kılavuz, Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 chazının güvenlğ, kullanımı ve bakımı konusunda öneml blgler çerr. Ölçüm chazının lk kullanımından önce kılavuzu baştan sonra dkkatle okuyun. Kılavuzu lerde başvurmak üzere güvenl br yerde saklayın Sorumluluk ve Garant Proceq n Satış ve Teslmata İlşkn Genel Koşullar ı her durumda geçerldr. Aşağıdak nedenlerden br veya brkaçından kaynaklanan yaralanmalar ve madd hasarlar çn garant ve sorumluluk taleplernde bulunulamaz: Ölçüm chazının bu kılavuzda açıklanmış olan tasarlanan kullanım amacına uygun olarak kullanılmaması. Ölçüm chazının ve bleşenlernn şletm ve bakımı çn hatalı performans kontrolü. Ölçüm chazının ve bleşenlernn performans kontrolü, şletm ve bakımının ele alındığı kılavuz bölümlerne uyulmaması. Ölçüm chazında ve bleşenlernde znsz yapısal değşklkler yapılması. Yabancı maddelern, kazaların, vandalzm ve mücbr sebeplern etklernden doğan cdd hasarlar. Bu dokümantasyonda yer alan tüm blgler, y nyetle sunulmuştur ve doğru olduğuna nanılmaktadır. Proceq SA, blglern ekskszlğ ve/veya doğruluğu konusunda hçbr garant vermez ve tüm sorumluluğu reddeder Güvenlk Talmatları Ölçüm chazının çocuklar veya alkol, laçlar veya ecza preparatlarının etks altındak kmselerce kullanılmasına zn verlmez. Bu kılavuzdan haberdar olmayan kmseler, ölçüm chazını kullanırken gözetm altında olmalıdırlar Etketler Bu kılavuzda yer verlen tüm öneml güvenlk notları le bağlantılı olarak aşağıdak smgeler kullanılmıştır. Tehlke: Bu smge, belrl davranış kurallarının göz ardı edlmes durumunda cdd veya ölümcül br yaralanma rskn gösterr. Bu smge öneml blgler gösterr Proceq SA 4

5 2. Öğretc 2.1. Prensp Pccolo 2 / Bambno 2 le ölçüm yapılırken, sert metalden br ölçüm ucu taşıyan br darbe uygulayıcı gövde, ölçülecek olan numuneye karşı yay enerjs le harekete geçrlr ve darbe uygulayıcı gövde ger seker. Darbeden önce ve sonra, darbe uygulayıcı gövdenn çndek br kalıcı mıknatıs, br bobnn çnden geçerek ler ve ger hareketler le br V gerlm snyaln endükler. Bu endüklenme snyal, hızlarla orantılı br davranış gösterr. v r ger sekme hızının v darbe hızına oranının 1000 le çarpımı, HL (Leeb sertlğ) sertlk değern verr. HL, br doğrudan sertlk ölçüsüdür. HLD, D chaz sürümü (27 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövde, düz destek halkası) le yapılan ölçümler fade ederken HLDL, DL Aksesuar Setnn (82 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövde, nce uzun ön elemanın bulunduğu destek halkası) nce ön elemanı le yapılan ölçümler fade eder Numunelern Hazırlanması Test sırasında numuney ttreşmden uzak tutun. Haff ve nce parçalar özellkle sabtlenmeldr (bkz. "Haff numunelern test edlmes"). İş parçası yüzeynn temz, pürüzsüz ve kuru olduğundan emn olun. Gerekrse, aseton veya zopropanol (su değl!) gb uygun temzlk maddeler kullanarak temzleyn. Mnmum numune ağırlığı Kompakt şekll 5 kg (11 lb) Katı br kade üzernde 2 kg (4,5 lb) Katı br kade le bağlaşık 0,1 kg (0,25 lb) Mnmum numune kalınlığı Ayrık 25 mm (1 nç) Bağlaşık 3 mm (1/8 nç) Tabaka kalınlığı 0,8 mm (1/32 nç) Numune yüzeynn durumu Pürüzlülük sınıfı ISO N7 Maksmum pürüzlülük dernlğ Rt 10 μm Ortalama pürüzlülük dernlğ Ra 2 μm Maksmum numune sertlğ 890 HLD (~ 950 HLDL, ~ 955 HV, ~ 68 HRC) 2.3. Test Prosedürü Br sertlk brm seçn ( Ayarlar bölümüne bakınız). HLD / HLDL'de test yaparken aşağı doğru dkey yön dışındak darbe yönler çn otomatk telafy seçn ( ). düğmesne basarak AVE ortalama modunu ( ) seçn. 1. yükleme 2. konumlandırma 3. tetkleme mekanzmasını takp ederek test darbelern uygulayın. 1. Darbe chazı - test parçası le temas halnde değlken - br elle sıkıca tutulur ve temas hssedlnceye kadar dğer elle yükleme tüpü aşağı bastırılır. Yükleme tüpünün başlangıç noktasına yavaşça ger dönmesne zn verlr. Dğer br seçenek olarak, bu yükleme hareket, br darbenn ardından (chaz yen br konuma taşınmadan önce) yernde veya daha sonra test edlmeyecek olan herhang br başka konumda gerçekleştrleblr. 2. Destek halkasını test parçası üzernde konumlandırın. Halkayı test parçası üzerne tam olarak oturtmaya, ancak öncek ölçüm zne denk getrmemeye özellkle dkkat edn. 3. Br darbey tetklemek çn, tahrk tüpünü dış gövde yönünde tn. Yaklaşık 1 mm (0,04 nç) sonra, darbe uygulayıcı gövde serbest bırakılır. Br sernn son darbesnn ardından, sertlk ortalamasını görüntülemek çn ve Equotp Pccolo 2'de ayrıntılı ölçüm statstklern görüntülemek çn tuşuna üst üste basın Proceq SA 5

6 Mümkünse DIN (metalk malzemeler) veya ASTM A956 (sadece çelk, döküm çelk ve döküm demr) ulusal standartlarında açıklanan ger sekme yöntem le sertlk test standart uygulamasını takp edn. Bu mümkün değlse, kullanıcının her ölçüm konumunda 3 la 5 mm aralıklarla (0,12 la 0,20 nç) en az 3 la 5 darbe gerçekleştrmes ve münfert değerlern ortalamasını kullanması tavsye edlr. Br darbe le zaten deforme olmuş br alana başka br darbe uygulamayın. Ayrıca, chazın altındak malzeme öncek gerlmden etklenebleceğ çn, chazı yen test konumuna yerleşmş durumda yüklemeyn Haff Numunelern Test Edlmes Numunelern 2 kg'den haff olduğu veya numune kestlernn elverşsz kütle dağılımına sahp olduğu durumlarda, darbe uygulayıcı gövde test noktasına çarptığında numuneler ttreşme geçeblr. Bu, stenmeyen enerj soğurmasını doğurur ve böylelkle test sonucunu çarpıtır. Bu nedenle, 5 kg'nn altındak numuneler her zaman katı tezgahlarla desteklenmeldr. Kütlenn 2 kg'nn altında fakat yne de 0,1 kg'nn üzernde olması durumunda, numunenn daha büyük br kütleye bağlanması, numune le br katı kade arasında rjt br bağlantı sağlayacağından, ttreşmlern önlenmesne yardım edeblr. Bağlama şlem çn aşağıdak gerekler karşılanmalıdır: Numunenn temas yüzey ve katı kadenn yüzey aynı sevyede, düz ve pürüzsüz taşlanmış olmalıdır. Numune en az 3 mm (0,12 nç) kalınlığında olmalıdır. Bağlama prosedürünü takp edn: Numunenn temas yüzeyne nce br katman halnde bağlama macunu sürün. Numuney desteğe sıkıca bastırın. Numuney desteğe daresel br hareketle sürtün. Darbey her zamank gb uygulayın; darbe, bağlaşık yüzeye dkey olarak gerçekleştrlmeldr Eğr Yüzeylern Test Edlmes Chaz ancak darbe uygulayıcı gövde darbe anında tam olarak tüpün ucundaysa düzgün çalışır. İçbükey veya dışbükey yüzeyler test edlrken darbe uygulayıcı gövde ya test tüpünü tamamen terk etmez ya da fazlaca dışına çıkar. Standart destek halkasını, teste uygun özel br halka le değştrn ("Aksesuarlar"a bakın veya yerel Proceq temslcnze başvurun) Proceq SA 6

7 3. Genel Görünüm Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 tpk olarak metalk yüzeylern sertlğnn test edlmesnde kullanılır. Ölçüm chazı, ger sekme yöntemn kullanarak HLD (DL Aksesuar Set le HLDL) Leeb sertlğn ölçer. Kompakt tasarımı sayesnde, ölçümler noktasal olarak ve herhang br konumda ve yönde hızla gerçekleştrleblr. Belrlenen HLD veya HLDL sertlğnden Brnell (HB), Vckers (HV), Rockwell (HRB, HRC) ve Shore (HS) gb farklı sertlk ölçeklerne dönüştürmeler mevcuttur Uygulama Örnekler Halhazırda montajı yapılmış makneler veya çelk ve döküm konstrüksyonlar üzerndek sertlk testler. Ölçüm znn mümkün olduğunca küçük olması gereken metalk ş parçalarının test edlmes. Özel br ısıl şlem koşulunun hızla belrlenmesne yönelk kalte kontrol ölçümler. Genş alanlardak sertlk değşmn ncelemek üzere çok sayıda ölçüm noktasının hızla test edlmes. Otomasyonlu testler (sadece Pccolo 2) Dkkat: Dğer uygulamalar tehlkel olablr. İmalatçı, yanlış kullanımdan veya hatalı şletmden kaynaklanan hasardan sorumlu değldr Ürün Sürümü ve Aksesuarlar Equotp Bambno 2 Temel şlevlere sahp ölçüm chazı Equotp Pccolo 2 lave olarak şunları sunar: İstatstkler dahl olmak üzere belgelendrlmş testler çn lave Pccolnk PC Yazılımı Müşterye özgü sertlk dönüştürmeler kullanılarak özel malzemelern test edlmes Çelk çn çekme dayanımına (Rm) dönüştürme Genşletlmş statstk şlev İstenmeyen ayar değşklklern önlemek çn chaz kltleme şlev Her test sers başına düşen test sayısının yapılandırılabldğ durumlarda sabt darbe sayısı Ser üretmde htyaç duyulan verlern USB arayüzü üzernden PC'ye veya dzüstü blgsayara (gerçek zamanlı) aktarılması Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, sadece Equotp DL Aksesuar Set le brlkte: Dar yerlerdek ve grntl yüzeylerdek testler Equotp Pccolo 2'nn koyu, Bambno 2'nnse açı gr br dış gövde tabanı vardır Proceq SA 7

8 3.3. Chaz Genel Görünümü 1 USB soket 2 USB kapağı 3 darbe uygulayıcı gövde 4 destek halkası 5 parmak kavraması 6 chaz ekranı 7 CANCEL şlev tuşu 8 dış gövde 9 FEED şlev tuşu 10 MENU şlev tuşu 11 kılavuz tüp 12 yükleme tüpü 3.4. İşlev Tuşları Tuş «CANC» «FEED» «MENU» İşlevler Son darbey sler. Öncek menü seçeneğne gder. Ölçüm sersn başlatır / sonlandırır. Sonrak menü seçeneğne gder. Sonrak menü basamağına gder. İlgl menü basamağındak seçm onaylar. En az 2 sanye süreyle «CANC» ve «MENU» Gelşmş ayarlar menüsüne grş 2013 Proceq SA 8

9 3.5. Temel Ayarlar Darbe Düzey Dönüştürme basamağına yanlışlıkla grdysenz sonrak darbey tetklemenz yeterldr. Esk seçm kalacaktır. Dönüştürme Basamağı Doğru dönüştürmeye gtmek çn tuşlarını kullanın Onaylamak çn tuşuna basın Seçm Basamağı Ekran Geçerl okumayı ptal etmek çn tuşunu kullanın Ölçüm sersn başlatmak/btrmek çn tuşunu kullanın HLD sertlk ölçeğ (D ön elemanı) HLDL sertlk ölçeğ (DL ön elemanı) Menü tuşu sz br alt basamağa götürür HLD / HLDL düzeltmesz HLD / HLDL darbe yönü çn düzeltmel * Doğru dönüştürmeye gtmek çn tuşlarını kullanın Leeb Sertlğ - + yön düzeltmes... Malzeme grubu Malzeme Seçme Basamağı Sınıf Seçme Basamağı Çekme dayanımı Özel eğr Sadece Pccolo 2 çn geçerldr * DL darbe uygulayıcı gövdes le: 2013 Proceq SA 9

10 3.6. Gelşmş Ayarların Programlanması En az 2 sanye süreyle brlkte basın Sadece Pccolo 2 çn geçerldr Kaydırma çn tuşlarını kullanın Onaylamak çn tuşuna basın Kaydırma çn Darbe uygulayıcı gövde Dönüştürme standardı Kltleme / kld açma Sabt darbe sayısı tuşlarını kullanın Onaylamak çn tuşuna basın Öncek görünüme dön 2013 Proceq SA 10

11 4. Başlarken 4.1. Güç açma / kapatma Ölçüm chazı her zaman kullanıma hazırdır. Equotp Pccolo 2 / Bambno 2'y açmak çn, br tuşa basmanız ve "Test prosedürü" bölümünde açıklandığı gb, br darbey tetklemenz yeterldr. Ölçüm chazı, kapatmadan önce gösterlen değer görüntüler. Ölçüm chazı yen br darbe gerçekleştrlerek açılacak olursa ekranda yen ölçüm gösterlr Otomatk Kapatma İşlem yapılmadan geçen 5 dakkanın ardından, chaz otomatk olarak uyku moduna (boş ekran) geçer. Hataları düzeltmek, ser numarasını görüntülemek ve chazı varsayılan ayarlarına döndürmek çn br sıfırlama yapılablr. Üç tuşun (,, ) hepsne aynı anda basın. Ölçüm chazı, tanılama amaçlı br otomatk kontrol gerçekleştrr. Chazla lgl şu blgler görüntülenecektr: ürün adı, ser numarası, dönüştürme standardı ve USB bağlantı durumu Pln Şarj Edlmes Tam şarj olmuş br pl, en az ölçüm çn yeterldr. Pl başka ölçüm yapılamayacak kadar zayıfsa, son ölçümün sonucu le dönüşümlü olarak mesajı görünecektr. Pl şarj etmek çn, Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 USB soketn USB güç kaynağına veya br PC'ye / dzüstü blgsayara bağlayın. Pln şarj durumu LED le gösterlr. Hızlı yanıp sönen Pl şarj oluyor. Pln gerlm durumu başka br ölçüm çn yeterl değldr. Hızlı yanıp sönen LED brkaç dakka sonra yavaş yanıp sönmeye başlar. Yanıp sönen Pl şarj oluyor. Sürekl yanan LED Pl tam dolu. Pl tam şarj etmek çn, 2 saate kadar şarj süres yeterldr. Chazın kullanılmaması durumunda 3-5 ay sonra pl kendlğnden boşalacaktır. Dkkat: Entegre L-İyon pl 500'den fazla komple şarj / deşarj döngüsüne mkan verr. Hızlı yanıp sönen LED brkaç dakkalık şarjın ardından kendlğnden yavaş yanıp sönmeye başlamazsa pl ömrü tükenmştr. Bu durumda pl sadece kalfye servs personel tarafından değştrlmeldr Proceq SA 11

12 4.4. Performans Kontrolü 1. Equotp test bloğunun hareket etmemesn ve ttreşmemesn sağlamak çn bloğun br katı tezgahla desteklendğn doğrulayın. 2. Koruyucu flm çıkarıp daha sonra tekrar kullanmak üzere saklayın. Test yüzeynn temz, pürüzsüz ve kuru olduğundan emn olun. Gerekrse aseton, zopropanol veya benzern (su değl!) kullanarak tüm yapışkan veya kr kalıntılarını temzleyn. 3. Gücü açın: Chazı açmak çn, herhang br tuşa basın veya br yükleme hareket gerçekleştrn. 4. Ayarlar: tuşuna basarak Dönüştürme Ölçeğ menü basamağına grn (D darbe uygulayıcı gövdes çn ve DL Aksesuar Set kapsamındak nce test ucuna sahp DL darbe uygulayıcı gövdes çn ). Leeb sertlk ölçeğ Seçm menü basamağına grmek çn tuşuna tekrar basın. veya tuşunu kullanarak otomatk yön telafsn seçn. Seçm onaylamak çn tuşuna basın. tuşuna basarak ortalama modunu başlatın. 5. İdeal olarak test bloğunun çapı boyunca eşt dağıtılmış 10 ölçüm z oluşturun. 6. Blok yüzeynde bloğun ortalama ayar noktası sertlğ kadar br oyuk oluşur. Ölçülen ortalama, hedef ermle örtüşecektr. Tebrkler! Yen Equotp Pccolo 2 / Bambno 2'nz tamamen çalışır durumda, artık ölçümlernze geçeblrsnz. İlk kez kullananlar: Öğretc y tamamlayın veya kalfye br Proceq temslcs tarafından yapılan gösterm zleyn. Koruyucu flm tekrar test bloğunun üzerne yapıştırmadan önce test yüzeynn temz, pürüzsüz ve kuru olduğundan emn olun. Chaz kurulumunu D le DL probu arasında değştrmek çn, bkz. Advanced Settngs (Gelşmş Ayarlar) Usng the DL Accessory Kt (DL Aksesuar Setnn Kullanımı) Proceq SA 12

13 5. Ayarlar Sıfırlamadan sonra veya pl bttkten sonra chazı başlattığınızda Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, Darbe menü basamağındadır ve varsayılan ayarlardadır (darbe yönü düzeltmes ve münfert okumalarla HLD / HLDL sertlk ölçeğ). Ayarları düzenlemek çn, tuşuna basarak Dönüştürme menü basamağına grn. Equotp Pccolo 2 çn, ayarlara bakılmaksızın tüm verler otomatk olarak darbe yönü ve zamanı le brlkte asıl HLD / HLDL değerler olarak kaydedlr. Pccolnk yazılımı kullanılarak verler PC'ye aktarılırken bu verler, kaydedlen asıl HLD / HLDL değer tüm dönüştürmeler çn asıl değer olarak kullanıldığından, bu verler dönüştürme hataları oluşmaksızın dğer herhang br ölçeğe dönüştürüleblrler Sertlk Ölçekler Sertlk ölçeğn değştrmek çn, aşağıdak adımları takp edn: tuşuna basarak Dönüştürme menü basamağına grn. İstedğnz sertlk ölçeğ ekranda görününceye kadar veya tuşları le sertlk ölçeklernde geznn. Malzeme grubu seçmne grmek çn tuşuna basın. Sertlk ölçeğn değştrmek çn, geçerl br malzeme grubu seçlmeldr (Bkz. "Malzeme grupları" bölümü). Sertlk ölçeklern değştrmeden Darbe menü basamağına dönmek çn, br darbe gerçekleştrmenz yeterldr. Asıl HLD / HLDL ger sekme ölçeğnde ölçüm yapmak çn, dönüştürme uygulanmadığından malzeme grubunun seçlmes gerekmez. Dğer ölçeklere yapılacak sertlk ölçeğ dönüştürmeler ancak uygun malzeme grubu seçldğnde geçerldr. Belrl malzemeler çn dönüştürmelern uygunluğu, kullanım öncesnde kalbre edlmş numuneler üzernde tespt edlmeldr Malzeme Grupları Malzeme grubunu değştrmek çn, aşağıdak adımları takp edn: Tuşları kullanarak br sertlk ölçeğ seçn ve Seçm menü basamağına grn (bkz. "Sertlk ölçekler" bölümü). İstedğnz malzeme grubu ekranda görününceye kadar veya tuşları le malzeme gruplarında geznn. tuşuyla seçm onaylayın ve darbeye ger dönün. Sertlk ölçeğ smges veya dönüştürülen son ölçüm görüntülenecektr Proceq SA 13

14 Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, D darbe uygulayıcı gövdes le: Malzeme grubu HLD HV HB HRC HRB HS Rm * 1 Çelk ve döküm çelğ Çekme dayanımı σ 1 Çekme dayanımı σ 2 Çekme dayanımı σ Soğuk şlem takım çelğ Paslanmaz çelk (malzeme grubundan bağımsız) 4 Lamel graftl dökme demr GG Küresel graftl dökme demr GGG Döküm alümnyum alaşımlar Alu-AN Bakır / çnko alaşımları (prnç) CuAI / CuSn alaşımları (bronz) Dövme bakır alaşımlar, düşük alaşımlı * sadece Equotp Pccolo Proceq SA 14

15 Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, DL darbe uygulayıcı gövdes le: Malzeme grubu HLDL HV HB HRC HRB HS Rm * 1 Çelk ve döküm çelğ Çekme dayanımı σ (malzeme grubundan bağımsız Çekme dayanımı σ Çekme dayanımı σ Soğuk şlem takım çelğ Döküm alümnyum alaşımlar * sadece Equotp Pccolo Dkey olmayan Darbe Yönünün Telafs Dönüştürülen ölçekler (dğer br deyşle HV, HB, HRC, HRB, HS ve Equotp Pccolo 2 çn ayrıca Rm) görüntülenrken, aşağı doğru dkey yönden farklı darbe yönlernn etks her zaman otomatk olarak telaf edlr. HLD / HLDL görüntülenrken kullanıcı, otomatk telafy steyp stemedğn seçeblr: tuşuna basarak Dönüştürme menü basamağına grn. veya tuşlarını kullanarak HLD / HLDL sertlk ölçeğne ( / ) gdn. tuşuna basarak Seçm menü basamağına geçmey onaylayın. veya tuşlarını kullanarak (otomatk darbe yönü telafs) veya (darbe yönü telafs yok) seçeneğn seçn. tuşuna basarak tekrar Darbe basamağına geçmey onaylayın Çekme Dayanımı (sadece Equotp Pccolo 2) Bazı çelkler çn ölçümler, DIN EN ISO 18265'e göre çekme dayanımına dönüştürüleblr. "Sertlk ölçekler"nde verlen aynı talmatları takp edn Özel Dönüştürme Eğrler (sadece Equotp Pccolo 2) İlgl genel geçer dönüştürmelern bulunmadığı malzemeler test ederken Pccolnk yazılımı sayesnde kullanıcıya özgü dönüştürmeler tanımlanablr. Bu özel dönüştürme eğrlerne, sertlk ölçeğ menüsündek seçeneğ üzernden erşleblr; bkz. Sertlk ölçekler bölümü. Özel dönüştürme eğrler ayarlamak çn, bu kılavuzun Pccolnk bölümüne bakınız Proceq SA 15

16 6. Gelşmş Ayarlar Gelşmş Ayarlar menüsüne erşmek çn, ve tuşlarına brlkte en az 2 sanye süreyle basın. Bu menüde geznmek çn veya tuşlarını kullanın ve aşağıdak ayar alt menülernden brne grmek çn tuşuyla onaylayın: 6.1. DL Aksesuar Setnn Kullanımı Equotp Pccolo 2 / Bambno 2, sırasıyla, D darbe uygulayıcı gövdes (standart) le ya da DL darbe uygulayıcı gövdes (aksesuar olarak bulunur) le brlkte kullanılablr: D ön elemanı (27 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövdes), ger sekme yöntemyle yapılan pek çok Leeb test çn yaygın olarak kullanılır ve sıklıkla çoğu uygulama çn ünversal prob" olarak anılır. DL nce ön eleman (82 mm uzunluğunda darbe uygulayıcı gövdes), dar yerlere ve grntl yüzeylere dar proflle erşleblen durumlarda kullanılır. Chaza doğru darbe uygulayıcı gövdesnn ve destek halkasının takıldığından emn olun, aks takdrde ölçüm chazı br sertlk değer göstermez. Destek halkası ve darbe uygulayıcı gövdes, br darbe serbest bırakılarak ve destek halkası çevrlp sökülerek kolayca değştrleblr. Doğru darbe uygulayıcı gövdesn kullanmak çn, aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar basamağında, seçeneğne gdn ve le onaylayın. veya tuşlarını kullanarak D (HLD sertlk ölçeğ ) veya DL (HLDL sertlk ölçeğ ) darbe uygulayıcı gövdes arasında seçm yapın. Seçm tuşuyla onaylayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Darbe uygulayıcı gövdes (D / DL) ayarı, Pccolnk kullanılarak da değştrleblr. Darbe uygulayıcı gövdesnn değştrlmes, ölçüm chazını tekrar varsayılan ayarlarına döndürür (darbe yönü düzeltmes ve münfert okumalarla HLD / HLDL sertlk ölçeğ). Ayarları düzenlemek çn, bkz. "Ayarlar" bölümü Shore Dönüştürme Standardı HS Shore sertlğne dönüştürme çn kullanılan dönüştürme standardı, Gelşmş Ayarlar menüsünden değştrleblr. Aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar basamağında, seçeneğne gdn ve tuşu le onaylayın. veya tuşlarını kullanarak ASTM E 140'a göre varsayılan dönüştürme veya JIS B 7731'e göre Japon sstemnde dönüştürme arasında seçm yapın. Seçm tuşuyla onaylayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar menü basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Shore dönüştürme standardı, Pccolnk kullanılarak da değştrleblr Proceq SA 16

17 6.3. Klt Ayarları (sadece Equotp Pccolo 2) Ölçüm chazının ayarlarına erşm engellemek çn tuşu kltleneblr. Klt tuşu devredeyken tuşuna basıldığında smges görünür. Ayarları kltlemek / kld açmak çn, aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar menüsünde, seçeneğne gdn ve tuşu le onaylayın. veya tuşlarını kullanarak ayarları kltlemek veya ayarların kldn açmak arasında seçm yapın. Seçm tuşuyla onaylayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar menü basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Kltleme / kld açma şlev, Pccolnk kullanılarak da kontrol edleblr Sabt Darbe Sayısı (sadece Equotp Pccolo 2) Br test sersn sonlandırmak çn, kullanıcı genellkle tuşunu kullanarak sery kapatır. Ancak, her ser çn örneğn n = 5 gb sabt sayıda darbe stenyorsa, Gelşmş Ayarlar menü basamağında, kaydedlen 5 değerden sonra sernn otomatk olarak sonlandırılması ayarlanablr. Sabt br darbe sayısı ayarlamak çn, aşağıdak adımları takp edn: Gelşmş Ayarlar basamağında, seçeneğne gdn ve tuşu le onaylayın. Ölçüm chazında ayarlı olan geçerl sayıyı (ör.: ) azaltmak veya artırmak çn (1 la 99 aralığında), veya tuşlarını kullanın. tuşuyla yen br sabt darbe sayısı ayarlayın. Ölçüm chazı, Gelşmş Ayarlar basamağından çıkar ve tekrar Darbe basamağına döner. Darbe sayısı, Pccolnk kullanılarak da ayarlanablr Darbe Sayaçları (sadece Equotp Pccolo 2) Equotp Pccolo 2, k adet bağımsız darbe sayacına sahptr: Ölçüm sayacı, Pccolnk üzernden kullanıcı tarafından kontrol edleblr (bu kılavuzun Pccolnk bölümüne bakınız). Bu sayacın değer, ortalama modunda br n'lk sernn lk ölçümü le veya ortalama modu kullanılmadığında her br münfert ölçümle artar. Darbe sayacı sıfırlanamaz. Bu sayaç, her darbenn ardından artış gösterr. Darbe sayacı esasen genel bakış ve bakım amaçlarıyla kullanılacaktır, ölçüm sayacı tesste kullanıcı tarafından br test sers belrlemek üzere kullanılablr. Test statstklerne göz atıldığında, tamamlanan son sernn sayısı görüntülenr Proceq SA 17

18 7. Ver Değerlendrmes 7.1. İstatstk 99'a kadar darbeden oluşan ölçüm serler çn statstkler otomatk olarak hesaplanablr: Ortalama moduna grmek çn, Darbe basamağında tuşuna basın. görünür. İstedğnz sayıda darbey gerçekleştrn. Son okumayı ptal etmek çn, ölçüm ekranda görüntülenrken tuşuna basın. Sery kapatmak çn tuşuna basın. Ölçüm chazı, ölçüm sersnn artmetk ortalamasını görüntüleyecektr. İstatstklere göz atmak çn tuşuna basın. Equotp Bambno 2 sadece ortalamayı, okuma sayısını, sertlk ölçeğn ve malzeme grubunu görüntüleyeblr. n = 99 geçldğ anda ölçüm sers otomatk olarak tamamlanır. Takp eden ölçüm, yen br ölçüm sersnn lk değerdr. Ger Sl Ölçüm 1 Ölçüm 2 Ölçüm x Darbe Düzey Ortalama Standart sapma Aralık Ekran Mnmum Maksmum Okuma sayısı Sertlk ölçeğ Malzeme grubu Ser sayacı 7.2. PC Uygulama Yazılımı Pccolnk (sadece Equotp Pccolo 2) Pccolnk yazılımı aracılığıyla daha fazla Equotp şlevne ulaşılablr (bkz. Pccolnk Yazılımı ) Proceq SA 18

19 8. Teknk Özellkler 8.1. Genel Ölçüm aralığı HLD / HLDL Çözünürlük 1 HLD / HLDL, 1 HV, 1 HB, 0,1 HRC, 0,1 HRB, 0,1 HS, 1 N/mm 2 Rm Ölçüm hassasyet ± 4 HLD / HLDL (800 HLD / HLDL'de %0,5) Darbe yönü otomatk telaf Darbe uygulayıcı gövde D / DL tp Darbe enerjs 11,5 Nmm / 11,2 Nmm Darbe uygulayıcı gövdenn hızı 2,1 m/sn / 1,7 m/sn Darbe uygulayıcı gövdenn kütles 5,5 g (0,2 ons) / 7,2 g (0,25 ons) Ölçüm ucunun çapı 3,0 mm (0,12 nç) / 2,8 mm (0,11 nç) Ölçüm ucu malzemes tungsten karbür (yaklş HV) Maksmum test sertlğ 955 HV Boyutlar 147,5 x 44 x 20 mm (5,71 x 1,75 x 0,79 nç) Ağırlık 142 g (5 ons) Dış gövde çzlmez, sert kaplamalı çnko alaşım Ekran genş, yüksek kontrastlı LCD Tümleşk bellek kalıcı, RAM 32 Kbayt Dahl ver depolama ~ ölçüm değer Arayüz USB 2.0 (çft yönlü) Pl türü şarj edleblr L yon Şarj akımı 100 ma Pl şletm süres darbeden fazla Çalışma sıcaklığı -10 la +60 C (14 la 140 F) Nem maks. % Geçerl Standartlar ve Rehberler DIN (2007) DGZfP Rehber MC 1 (2008) VDI / VDE Rehber 2616 Belges 1 (2002) ISO (2003) ASTM A956 (2006) GB/T (1998) JB/T 9378 (2001) JJG 747 (1999) CNAL T0299 (2008) JIS B7731 (2000) 2013 Proceq SA 19

20 9. Parça Numaraları ve Aksesuarlar Parça No. Açıklaması Equotp Pccolo 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Pccolo 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), Pccolnk yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges Proceq test bloğu D le Equotp Pccolo 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Pccolo 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), Pccolnk yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges, belgel Equotp test bloğu D/DC (~775HLD/~630HV) Equotp Bambno 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Bambno 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), PqUpgrade yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges Proceq test bloğu D le Equotp Bambno 2 Sertlk Ölçüm Chazı, D brm D darbe uygulayıcı gövdesne sahp Equotp Bambno 2 chazı, küçük (D6a) ve büyük (D6) destek halkaları, temzleme fırçası, USB şarj chazı ve kablosu, taşıma çantası, Proceq boyun / blek askısı (p), PqUpgrade yazılımının bulunduğu Equotp CD's ve ürün dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, ürün belges, belgel Equotp test bloğu D/DC (~775HLD/~630HV) Equotp DL Aksesuar Set Equotp bağlama macunu Equotp test bloğu D/DC (<500HLD/<225HV) Equotp test bloğu D/DC (~600HLD/~335HV) Equotp test bloğu D/DC (~775HLD/~630HV) Equotp test bloğu DL (<710HLDL/<225HV) Equotp test bloğu DL (~780HLDL/~335HV) Equotp test bloğu DL (~890HLDL/~630HV) Equotp test bloğu eklents kalbrasyonu D/DC Equotp test bloğu eklents kalbrasyonu DL D/DC/C/E/D+15 çn uygun Equotp destek halkası (12 adet) set Equotp destek halkası Z Equotp destek halkası Z 14, Equotp destek halkası Z Equotp destek halkası HZ Equotp destek halkası HZ 12, Equotp destek halkası HZ 16, Equotp destek halkası K Equotp destek halkası K 14, Equotp destek halkası HK Equotp destek halkası HK 12, Equotp destek halkası HK 16, Equotp destek halkası UN 2013 Proceq SA 20

21 10. Bakım ve Destek Proceq, bu ölçüm chazı çn komple br destek hzmet sunmayı taahhüt eder. Kullanıcının mevcut güncellemeler ve dğer kullanıcı blglern düzenl olarak temn etmes tavsye edlr Düzenl Chaz Kontroller Ölçüm chazının performans kontroller (bkz. Performans kontrolü bölümü) en azından günde br kez veya en geç 1000 darbeden sonra gerçekleştrlmeldr. Chazın sık kullanılmaması durumunda, kontrolü br ölçüm sersnn başlangıcından önce ve sonunda gerçekleştrn. Ayrıca, chazı yılda br kez yetkl br Proceq servs merkezne kalbre ettrn. Ortalama, hedef aralık çndeyse chaz düzgün çalışıyordur. Ortalama, ayar noktası değerne göre ±6 HLD / HLDL'nn üzernde br sapma gösteryorsa, bkz. "Sorun gderme" bölümü Yerleşk Yazılımın Güncellenmes Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 chazının yerleşk yazılımı, PqUpgrade PC yazılımı kullanılarak güncelleneblr Temzlk Darbe chazı: 1. Destek vdasını çevrerek sökün. 2. Darbe uygulayıcı gövdey kılavuz tüpten çıkarın. 3. Kılavuz tüpü temzleme fırçası le temzleyn. 4. Yenden monte edn. Ölçüm ucu: Darbe uygulayıcı gövdenn ölçüm ucunu asetonla, zopropanolle veya benzer le temzleyn. Dış gövde: Her kullanımdan sonra ekranı temz, kuru br bezle temzleyn. USB konektörü soketn temz, kuru br fırçayla temzleyn. Chazı kesnlkle suya batırmayın veya akan suyun altında temzleyn. Chazı temzlemek çn aşındırıcılar, çözücüler veya yağlama maddeler kullanmayın Saklama Equotp Pccolo / Bambno 2'y sadece orjnal ambalajında ve tozsuz, kuru br odada saklayın Equotp Pccolo 2 / Bambno 2 Chazı Yerleşk Yazılımının Güncellenmes Chazı blgsayara bağlayın. Chaz yerleşk yazılımı güncellemeler ya PqUpgrade ya da Pccolnk kullanılarak yapılablr. PqUpgrade'n kullanımı Express (Ekspres) modunda güncelleme çn blgsayar nternete bağlı olmalıdır. Equotp CD'sndek Equotp Bambno 2\PqUpgrade\ klasöründen "PqUpgrade.exe y başlatın. Express (Ekspres) seçn ve Next (İler) le onaylayın Proceq SA 21

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR NPD4256-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi,

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. PowerFlex 20-750-DNET DeviceNet Opsiyon Modülü Gömülü Yazılım Revizyon Numarası 1.xxx

Kullanıcı El Kitabı. PowerFlex 20-750-DNET DeviceNet Opsiyon Modülü Gömülü Yazılım Revizyon Numarası 1.xxx Kullanıcı El Kitabı PowerFlex 20-750-DNET DeviceNet Opsiyon Modülü Gömülü Yazılım Revizyon Numarası 1.xxx Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanı, elektromekanik ekipmana göre farklı çalışma özelliklerine

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

Polar RS100. Kullanım Kılavuzu

Polar RS100. Kullanım Kılavuzu Polar RS100 Kullanım Kılavuzu BİLEKLİK ÜNİTESİ DÜĞMELERİ Not: Bir düğmeye kısa süreli basılması uzun süreli olarak basılı tutulmasından (en az bir saniye) farklı işlevler gerçekleştirir. TR Işık Arka plan

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu

Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu Resmi Model: UCSE 900 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır. DİKKAT:

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Envanter Emniyet bu001a (2) Back-UPS'yi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya, neme maruz kalacak ya da sıvılara temas edecek şekilde monte etmeyin. Aküyü takın bu059a

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series İçindekiler 1 Nasıl Yaparım?...3 2 HP All-in-One aygıtını tanıyın Yazıcı parçaları...5 Kontrol paneli özellikleri...6 Durum Işıkları...6 3 Yazdır Belge yazdırma...9 Fotoğraf

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı