T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI

2

3 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C BE AV Dİ Z E M E YE LY EL M E M P LP AL NA I N I ( 2( ) 7 ) Başta orman köylüsü olmak üzere, her kesimden insanın gelir seviyesinin yükseltilerek, hayat kalitesinin artırılmasını hedeflemekteyiz... Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı Dünyamızı ve insanlığın geleceğini tehdit eden tabii kaynaklardaki hızlı kayıplar, acilen tedbir alınmazsa, telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Bakanlığımız bu tehlikenin farkında olarak, ülkemizin tabii kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilerek, bugünkü ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir Dünya oluşturulmasını sağlamak gayesiyle, büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Misyonumuz gereği çalışmalarımızın temelinde, öncelikle ekosistemlerin korunması prensibi yer almakta, bu doğrultuda, çeşitli stratejik hedefler belirlenerek, eylem planları hazırlanmaktadır. Bakanlığımız tabii kaynakların akılcı yönetilerek, sürdürülebilir yönetim kriterlerine uygun şekilde verimli kullanımı için önemli çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizdeki orman varlığını geliştirmek ve genişletmek için yürüttüğümüz faaliyetlerde, sadece alan olarak büyümeyi değil, başta orman köylüsü olmak üzere, her kesimden insanımızın gelir seviyesinin yükseltilerek, hayat kalitesinin de artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, toprağı tutma özelliğinin yanında, meyvesinden faydalanmak suretiyle de yöre insanımızın gelirine katkı sağlayacak olan badem ağacı için eylem planı hazırlanmıştır. Bakanlığımızca yapılacak ağaçlandırmalar ile vatandaşlarımızca yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında, ekolojisine uygun olan alanlarda badem ağacının tercih edilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için yeni istihdam imkanları oluşturacaktır. Ülkemizde bugüne kadar kurum olarak yaptığımız ağaçlandırmalara ilave olarak, gerçek ve tüzel şahısların yapacağı ağaçlandırma çalışmaları da Bakanlığımızca desteklenmektedir. Yapılan özel ağaçlandırmalar için orman alanları ücretsiz tahsis edilmekte, Hazine arazileri ise düşük ücretle kiralanmaktadır. Özel ağaçlandırmalarda, başta badem ve ceviz olmak üzere yapılan çalışmalara önemli destekler verilmekte, bu kapsamda, köy tüzel şahsiyetlerine hibe, gerçek ve tüzel şahıslara ise kredi imkanı getirilerek 74 milyon TL destek sağlanmıştır. Bozuk ve açıklık orman alanlarını ağaçlandırmak, ülkemizi, yıllık badem tüketim miktarının yaklaşık yarısını ithal eden durumdan kurtarmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi gayelerle hazırlanan Badem Eylem Planı nın başta orman köylümüz ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, milletimize hayırlı olması diliyor, planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 1

4 2

5 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) İbrahim ÇİFTÇİ Orman Genel Müdürü Ağaçlandırma çalışmalarında, yöre insanımıza gelir getirici cinslerin kullanılmasına özen gösterilmektedir... Genel Müdürlüğümüzün misyonu, orman ve orman kaynaklarını, her türlü tehlikeye karşı koruyarak, tabiata saygılı bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir. Bu doğrultuda, ülkemizdeki orman alanlarını iyileştirmek ve genişletmek için çalışırken, bu kaynaklardan insanlarımızın koruma-kullanma dengesi içerisinde yararlanması için yoğun çaba göstermekteyiz. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerde, insanımızın, tabii kaynaklardan faydalandığı ölçüde ormanlarımıza ve çevresine sahip çıkacağı ve koruyacağı anlayışıyla, başta orman köylüsü olmak üzere her kesimden insanı sürece dahil etmek gerektiğine inanmaktayız. Ülkemiz yüzölçümünün %27,7 si ormanlarla kaplıdır. Ormanlık alanların; yangın, orman zararlıları, beşeri baskılar, endüstriyel kirlilik, açma, erozyon gibi her türlü tehlikeye karşı etkin bir şekilde korunması, sadece devlet imkanları ile başarılabilecek bir iş değildir. Bu gerçekten hareketle, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda, ülkemizde 20 bin den fazla orman köyü ve yaklaşık 7,5 milyon orman köylüsü bulunduğu da dikkate alınarak, ormanlık alanların korunarak geliştirilmesi gayesiyle, devlet - vatandaş işbirliği ve dayanışmasıyla yaptığımız çalışmaları büyük bir gayretle sürdürmekteyiz. Bu maksatla, Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan eylem planlarında bir taraftan ormanlık alanların nitelik ve nicelik olarak genişlemesi sağlanırken, diğer taraftan da kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın refah seviyesinin artırılması hedeflenmiştir. Ormanlarımızın fonksiyonel faydaları, ölçülemeyecek kadar büyüktür. Toprak kaybının önlenmesi, su ve yağış rejiminin düzenlenmesi, karbon yutağı olarak görev yapması, pek çok canlıya barınak olması, toprak oluşumundaki hayati rolü vb. ekolojik faydalarının yanı sıra, değişik türdeki ağaçların, kökünden-çiçeğine kadar insanlara geniş bir yelpazede ekonomik kazanç imkanı sunması, insanımızın bu kaynaklardan yararlanabilmesi için ormanlarımızın verimli şekilde kullanımını zorunlu kılmaktadır. Köklerinde hayat var sloganıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlüğümüz, son yıllarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarında, odun dışı orman ürünü veren türlere ağırlık vermektedir. Ormanlarımızın sunduğu bu imkanlardan, insanlarımızın sürdürülebilir kullanım ilkelerine uygun olarak, daha çok faydalanması, bunun temini için de insanların çevresini ve ormanını koruyarak, onunla barışık bir şekilde yaşama gayesiyle, yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan türlerin, insanımızın gelir seviyesinin artırılmasına katkı sağlayan türler olmasına özen gösterilmektedir. Badem Eylem Planı da bu maksatla hazırlanmıştır. Ülkemizin badem üretim miktarını artırmak, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine imkân sağlamak, kırsalda yeni istihdam alanları oluşturarak bu kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini yükseltmek, yüksek besleyici özelliklerinden bu günkü ve gelecek nesillerimizin faydalanmasını sağlamak gayesiyle, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, badem ağacının kullanılmasına öncelik vermekteyiz. Bu gayelerle hazırladığımız Badem Eylem Planı nın her kesimden vatandaşımıza bolluk ve bereket getirmesi temennisiyle, çalışmalarda görev alacak bütün teşkilat mensuplarımıza başarılar dilerim. 3

6 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YILLARI ARASINDA SEKİZ MİLYON BADEM FİDANI T O P R A K L A BULUŞTURULACAKTIR. 4

7 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) GİRİŞ Dünya nüfusunun devamlı artması, küresel ekonominin de aynı şekilde gelişmesi ve genişlemesi sebebiyle tabii kaynaklar üzerindeki baskılar her gün biraz daha artmakta, insanların aşırı tüketim alışkanlıkları sonucu ormanlık alanlar azalmakta, yeraltı su seviyeleri düşmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama ısı yükselmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmektedir. Bilhassa gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, tabii kaynaklar hızla tahrip edilmekte olup, bu kaynakların başında yer alan ormanların korunması ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 20 bin den fazla orman köyü ve yaklaşık 7,5 milyon orman köylüsü olan ülkemizde muhakkak ormanların korunmasında ve geliştirilmesinde en tesirli yöntemlerden birisi de mahalli halkın desteğinin sağlanmasıdır. Son zamanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında; meyvesinden, yaprağından, tohumundan, kabuğundan ve çiçeğinden faydalanılan cinslerin kullanılmasına önem verilmektedir. Bu çalışmalardaki gayemiz, elde edilecek ürünlerin yöre halkının faydalanmasına sunmak suretiyle ekonomik şartlarının iyileştirilmesidir. Bu doğrultuda, gerek Bakanlığımızın yapacağı ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve rehabilitasyon çalışmalarında, gerekse özel ağaçlandırma çalışmalarında badem türünün daha fazla kullanılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yılları arasında 27 Orman Bölge Müdürlüğünde hektar alanda yaklaşık 8 milyon adet fidan dikilmesi 75 milyon TL harcanarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca geçmişte yapılan badem ağaçlandırmalarının budama ve bakım suretiyle ekonomik değerinin iyileştirilmesi planlanmıştır. 5

8 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 6

9 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) BADEMİN TARİHÇESİ Bademin tarihçesi eski Babil e kadar uzanmaktadır. Tarihçiler, Babil de bademin tarihinin başladığını ve en eski kültürü yapılan yiyecekler arasında olduğunu kabul etmektedirler. Bademin anavatanının Çin ve Orta Asya olduğu, Asya ile Avrupa arasındaki İpek Yolunda seyyahlar tarafından tüketildiği bilinmektedir. Badem, seyyahlar vasıtasıyla Yunanistan, Türkiye ve Orta Doğuya getirilmiştir. Uzun yıllardır Akdeniz kıyılarında özellikle İspanya ve İtalya da badem yetiştirilmektedir. Ülkemizde, Doğu Karadeniz in kıyı bölgesi ile çok yüksek yaylalar dışında her yörede badem yetiştirilmektedir. Ege bölgesi badem yetiştiriciliğinde ilk sırayı almaktadır. Bölge içerisinde Datça yarımadasının önemli bir yeri vardır. Ege bölgesini Akdeniz, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri izlemektedir. Ege ve Akdeniz bölgeleri, badem üretiminin üçte ikisini karşılamaktadır. 7

10 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEM AĞACININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ağaç 6-8 m. boylanır. Bazı hallerde ağaçların boyları 12 m ye kadar ulaşmaktadır. Yıllık dallar üzerindeki tüm tomurcuklar aynı mevsimde büyür. İkinci dallar meydana gelmesi halinde ağaç yayvan olur. Yıllık sürgünler üzerindeki tomurcukların sürmemesi halinde ise ağaç dik büyür. (Texas çeşidi gibi). Badem ağaçları, ortalama olarak 50 yıl kadar yaşarlar. 100 yaşına kadar yaşayanlara da rastlamak mümkündür. Kök Kazık kök tipindedir. Saçak kök az olduğundan, fidanların yerlerinin değiştirilmesi sırasında zayiat fazla olabilmektedir. 8

11 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) Yapraklar Çeşitlere göre iri, orta ve küçüktür. Yaprağını, bulunduğu dal ve çevre şartları etkiler. Renk, açık ve koyu yeşil arasında değişir. Yaprağın kenarları dişlidir. Tomurcuklar Çiçek tomurcukları, farklı yaştaki dallarla, bunlar üzerindeki 2-13 cm. uzunluğundaki buket denilen kısa meyve dalcıklarında bulunur. Çiçek Çiçekler genelde beyaz veya açık pembe, 5 taç yapraklı ve 3-5 cm. çapındadır. Yapraklardan önce açar. Geç donlardan etkilenir. 9

12 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEM AĞACININ İKLİM İSTEĞİ Badem için, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi idealdir. Bununla beraber, odun kısmının kış soğuklarına dayanıklı olması sebebiyle, aşırı soğuk iklimde de yetişebilmektedir. Badem ağacının odun kısmı 20 C ile - 30 C ye kadar soğuğa dayanabilir. Bademin kış dinlenme ihtiyacı, diğer meyve ağaçlarına göre daha kısadır. Bunun için +5 C nin altında saatlik bir soğuklama yeterlidir. İlkbahardaki hareketli hava şartları badem yetiştiriciliğinde son derece kritiktir. Don olayları bakımından en kritik dönem çiçek ve körpe çağla dönemidir. Çiçeklenme zamanında -4, -5 C ye dayanabilen çiçekler, bu devrenin sonunda -5 C ve körpe çağla döneminde -1 C, -0,5 C lerde zarar görürler. Dona dayanım bakımından çeşitler arasında büyük farklar görülmektedir. Badem, kazık köklü bir ağaç türü olduğu için, kurak şartlara uyum sağlayabilen bir ağaçtır. Ancak yıllık yağış 300 mm nin altına düştüğünde verim de düşer. Türkiye nin en önemli badem üretim bölgesi olan Ege de yıllık ortalama yağış 700 mm. civarındadır. Ancak yağışlar, Ekim ve Mayıs ayı arasında düşer. Bu yüzden kurağa dayanıklı ağaç çeşitlerinin seçilmesi önem taşımaktadır. Çiçek açma döneminde, fazla yağışlı ve sisli hava şartları da badem yetiştiriciliği için zararlıdır. Bu tür olumsuz şartlarda, mantarlı hastalıklar ortaya çıkar. Bu durum ise ürün miktarını etkiler. Genç meyvelere monilya hastalığı zarar verir. Yapraklarda yaprak delen mantarı delik açar ve dallarda çürüme yapar. Daha sonra, dallardaki çürüyen kısımlar çatlarlar. Fazla delikli yapraklar, baharda dökülürerek ağaçların iyi gelişememesine sebep olur. 10

13 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) BADEM AĞACININ TOPRAK İSTEĞİ Badem, toprak istekleri bakımından seçiciliği fazla olmayan bir ağaç türüdür. Hafif, derin, süzek ve alüvyal topraklar badem için verimlidir. Bu gibi topraklarda kökler 3-5 m. derine gider. Kumlu ve çakıllı topraklardan da hoşlanan badem, ağır topraklarda hiç iyi sonuç vermez. Böyle yerlerde anaç olarak erik ağacı kullanılır. Badem yetiştirilecek sahalarda, toprağın kil yapısı kadar, toprakta bulunan aktif kirecin değeri de önemlidir. Ülkemizde kök anacı olarak daha çok yabani badem kullanılmaktadır. Aktif kirecin yüksek olduğu sahalardaki badem üretiminde, doku kültürü laboratuvarlarında gerçekleştirilen GF kök anaçları kullanılmalıdır. GF kök anaçlarının, %1-%12 ye kadar aktif kirece dayanıklı olduğu bilinmektedir. GF kök anaçlarıyla kurulan badem plantasyonlarındaki ağaçlar, ağır topraklara daha dayanıklıdır. Nematoda daha dayanıklı olmasının yanında GF kök anaçlı badem fidanları, erken meyve tutmaktadır. Yabani badem ve yabani şeftali melezi olan GF kök anacının açık alanda yetiştirilmesi ve sökümünün, açık köklü yapılarak sahalara dikilmesinde hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Ağır topraklar için kök anacı seçiminde, üretilen melezin bünyesinde süs eriği de bulunan, Garnem kök anacının tercih edilmesi yerinde bir karar olacaktır. Garnem kök anacının hastalıklara dayanıklılığı, GF kök anacından daha iyidir. ŞANLIURFA 11

14 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEMDE BUDAMA Badem ağaçlarını budamanın gayeleri şunlardır: Meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi en kısa zamanda oluşturmak ve bunu korumak, Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç oluşumu sağlayarak ağaçların bakımını, meyvelerin hasadını, zararlılarla savaş vb. teknik işleri kolaylaştırmak, Kurumuş, hastalıklı, ekolojik veya mekanik etkilerle zarar görmüş ve kırılmış dallar ile birbiri üzerine binmiş veya dar açılı dalları kesmek, Işığın, ağacın iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak yüzeylerini arttırmak, Periyodisiteyi önlemek ve her yıl düzenli ürün almak, Meyve kalitesini iyileştirmek, Ağaca iyi bir şekil vermektir. Budama Tekniği: Budama teknik bir işlemdir. Bu sebeple bazı kuralları vardır. Bu kuralları maddeler halinde sıralayacak olursak; Ağaçlar fizyolojik devrelerden hangisinde ise, ona göre budanmalıdır. Ağacın üzerindeki yaprakların yoğun kümeleşmesinden, seneye oluşacak meyve gruplarının yerini, bu günden kestirebiliriz. Meyveler, daha çok, yan dallarda ya da sürgünün uç olmayan kısımlarında görülmektedir. Budama işlemi ile aynı zamanda, ağacın dengeli gelişmesi ve taç yapması sağlanmaktadır. İlk yaşlarda badem ağacına dokunmaz isek, büyüme kısırlaşır. Onun için ilkbaharla birlikte, bir önceki yılın uç sürgünlerinin, meyve grubu oluşturacak tomurcukların 20 cm. üzerinden budanmasında fayda vardır. Budanacak olan ağaç toplu olarak incelenmeli ve her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır. İyi şekillendirilmiş ağaçta dal kesme vejetatif gelişmenin oluştuğu uç kısımlarda uygulanmalıdır. 12

15 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) BADEMDE TOZLAŞMA Badem ağaçlandırmasında bol ürün alabilmek için, en az 2-3 çeşidin çiçeklerinin, karşılıklı olarak tozlanması esastır. Badem ağaçlarında, karşılıklı tozlanan çiçek sayısının az olması, meyve verimini çok azaltmaktadır. Özellikle çiçeklenme zamanında, ağaç sıralarının çiçek duvarı oluşturması, arıların öteki çeşitten ağaç sıralarına gitmemelerine, sadece sıra üzerlerinde aynı çeşide ait ağaçlara gitmesine sebep olmaktadır. Bu bakımdan, ticari badem yetiştiriciliğinde en önemli husus, başarılı bir tozlanmanın sağlanmasıdır. Bunun için, geç çiçeklenen standart çeşitler kullanılmalıdır. Ana çeşit; geç çiçeklenen, çok verimli olan, ikiz meyve yapmayan, her yıl kararlı bir şekilde meyve veren badem ağacı olmalıdır. Ağaçlar, karşılıklı olarak tozlanan diğer badem çeşidi ile yan yana birer sıra olacak şekilde (ardışık) yerleştirilmelidir. Tozlanmaya arıların katkısından dolayı, çiçeklenme döneminde, ağaçlandırma sahasında mutlaka kuvvetli arı kolonileri bulundurulmasında fayda vardır. İyi bir tozlanma için, hektarda 5-8 adet arasında arı kovanı yerleştirilmelidir. Bademde çiçeklenme 15 Ocak ta başlar, Şubat ayı boyunca devam eder. Yükseklerde ise badem, Mart ayında çiçeklenir. Badem ağacı bol polen verdiği, çok çiçek açtığı için bal üretimi için de oldukça önemlidir. 13

16 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEM AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR Kök Kanseri Hastalığın etmeni, Agrobacterium tumefaciens adlı bir bakteridir. Bu bakteri, kök boğazında urlar oluşturur, iletim demetlerinde özsu faaliyetini büyük ölçüde engeller. Yapraklar sararır, gelişme yavaşlar, gövde ve dallarda sakız oluşur, sonuçta ağaçlar kurur. Genç ağaçlar daha fazla etkilenir. Tedavi için, yazın sıcak aylarda (Temmuz-Ağustos) ağaçların kök boğazı açılarak, urlar sağlam dokuya kadar kesilip, temizlenmelidir. Temizlenen yara üzerine %5 lik göz taşı (Bakır Sülfat) eriyiği sürülür. Eriyik kuruduktan sonra açılan kök boğazı ve kökler toprakla örtülür. Kök Çürüklüğü Hastalığı yapan Armillaria mellea adlı mantardır. Bu mantar, ağaçların köklerinde çürüklük yaparak kurumalarına sebep olur. Hastalığa yakalanan ağaçlar ilk yıl çok az sürgün verir. İkinci yıl yapraklar sararır ve dökülür. Üçüncü yıl dallar kurumaya başlar. Dördüncü yıl ise ağacın tamamı kurur. Kuruyan ağaçların kökleri topraktan çıkarılarak yerine kireç dökülmelidir. Hastalık yeni bulaşmışsa, hastalıklı kökler kesilip, kazındıktan sonra yara yerine %5 lik bordo bulamacı, %2 lik göz taşı sürülerek üzeri aşı macunu ile kapatılmalıdır. Et Lekesi Hastalığı Hastalığı yapan, Polystigma ochraceum adlı mantardır. Yapraklarda et renginde lekelerin oluşması ile bu adı almıştır. Yaygın görülen bir hastalıktır. Hastalıklı yapraklar erken dökülür. Bu hastalıkla mücadelede bakırlı ilaçlar kullanılır. Çiçeklenmeden sonra %1 lik bordo bulamacı uygulanırsa leke sayısı %80 civarında azalabilir. Birinci ilaçlamadan üç hafta sonra yapılacak ikinci ilaçlama ile iyi sonuçlar alınabilir. Yaprak Kıvırcıklığı (Klok) Hastalığı Hastalığı yapan, Taphrina deformans adlı bir mantardır. Hastalık yaprakları kıvırcık hale sokar. Yaprak ayasında büzülme meydana gelir ve yaprak bükülür. Genç sürgünlerde ve meyvelerde de görülebilir. İlk ilaçlama, tomurcukların kabarmasından az önce %2 lik bordo bulamacı ile yapılır. Tomurcuk kabarma devresinde ise %0,4-0,5 lik bakırlı preparat ağaçlara püskürtülür. 14

17 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) Yaprak Delen Hastalığı (Kızıl Leke) Hastalığı yapan, Coryneum Beijerinckii adlı mantardır. Hastalık tomurcuk, sürgün, yaprak ve meyvelerde zarar yapar. Nisan-Mayıs aylarında yaprak üzerinde küçük kırmızı lekeler oluşumu şeklinde görülür. Zamanla mercimek büyüklüğüne ulaşan lekenin orta kısmı kuruyarak dökülür ve lekenin ortasında delik açılır. Meyvelerde lekeler çağla safhasında görülür. Böyle meyveler gelişmezler ve üzerinde çil oluşumu görülür. Tadavi için, hastalıklı tomurcukları taşıyan dallar kesilip yakılır. Sonbaharda %8 lik Bakırlı çözeltinin birincisi ağaçlara püskürtülür. İlkbaharda tomurcuklar patlamadan önce, çözelti ile ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Badem İç Kurdu Bademin en önemli zararlısıdır. Zararlı, Eurytoma amygdali adlı bir arıdır. Ergin dişi arı yumurtayı meyvenin üzerine bırakırken, yara izi oluşturur. Böceğin larvası tohumu yiyerek asıl zararı meydana getirir. İlkbaharda ilk erginlerin çıkışı görüldüğünde ilaçlama çeşitli ilaçlarla ambalaj üzerindeki tarife göre yapılmalıdır. Adi Kapnod (Kapnodis) Önemli bir toprak altı zararlısıdır. Zararlı, Capnodis teneprionis adlı bir böcektir. Meyve ağaçlarının yeşil kısımlarını yiyerek tahrip eden zararlı, asıl zararı 1-4 yaşındaki fidanlarda etkilidir. Zararlı, ağacın kök başlangıcına yakın yerlerde galeriler açmaktadır. Bu zararlı, özellikle bakımsız ve zayıf ağaçlarda görülür. Dipleri otlu ve bakım işlemleri yetersiz ağaçlara daha çok zarar verir. Bu yüzden bakım işlemlerinin aksatılmadan yapılması gerekir. Zararlıya karşı methyl bileşimli ilaçlar kullanılır. Yaprağa ve sürgünlere zarar veren zararlılara karşı, plantasyon ikinci ve üçüncü yılda bir kez ilaçlanır. Yukarıda açıklanan hastalık belirtileri görüldüğünde Tarım İl Müdürlüğü veya Ziraat Fakültesi ve kamu özel/tüzel kişilikleri gibi Kuruluşlardan yardım alınmalıdır. 15

18 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEMDE HASTALIK ve ZARARLILARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER Zararlılarla mücadelede akla ilk gelen yöntem olan ilaçlamadan mümkün olabildiğince kaçınmak gerekir. Özellikle, zarar düşük seviyede ise asla ilaç düşünülmemelidir. Çünkü devamlı ilaçlama, düşük seviyedeki zararlıyı, ileride birinci derecede zararlı olarak karşımıza çıkarır. İlaçlamalarda yeterli derecede bilgi sahibi olunması, ilaçlama sayısını azalttığı gibi doğal dengeyi de korumamıza yardımcı olur. Bu durum, ulusal ve kişisel ekonomimiz açısından fayda sağlar. İlaçla mücadeleyi olabildiğince azaltabilmek maksadıyla, Ürünün sırıkla hasadı yapılmamalıdır. Sırıkla hasat, hastalık ve zararlıların başlıca sebebi olmakla beraber, ağacın erkek çiçek taslaklarının ve gelecek yıl dişi çiçek verecek tomurcuklarının dökülmesine neden olacağı için meyve verimini düşürür. Budama sırasında veya daha önce yere düşen dal ve yapraklar toplanarak yakılmalıdır. Çünkü bir çok hastalık ve zararlı bunların arasında yaşar. Budama sırasında açılan yaralar, mutlaka kapatılmalıdır. 16

19 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) Ağaçta hastalık ve zararlı tespit edilmişse, gövde ve dallar üzerindeki yosun ve likenler temizlenmelidir. Ağacın dibi ve çevresindeki ot, sürgün ve ağaççıkların yanı sıra, diğer ağaç ve ağaççıklar daima kontrol altında bulundurulmalıdır. Hastalık ve zararlılar görüldüğünde, hemen ilaca başvurulmamalı, gözle görülen kurt, tırtıl ve böcekler elle toplanıp imha edilmelidir. Saha, ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca, devamlı olarak gözlem altında tutulmalı, özellikle çekirge, kırmızı örümcek ve her çeşit tırtıl görüldüğünde, en kısa zamanda mücadeleye başlanmalıdır. Temmuz ayı içinde gövde, ana dallar veya diğer dalların çatallanma noktalarına sap, saman, çuval parçaları veya dalgalı kağıtlardan koyarak, buralara saklanacak olan böcekler toplanıp imha edilmelidir. İlkbaharda, geç donlara karşı bol duman çıkaran maddeler, saha içinde ağaçlara yanma zararı vermeden yakılmalıdır. Hastalık ve zararlılara karşı yapılacak ilaçlı mücadelede gaye, koruyucu mücadeledir. Çevre şartlarının hastalık belirtisine uygun seyrettiği dönemde, henüz hastalık çıkmadan veya civarda hastalığın çıkışı fark edilir edilmez, ilaçlamalara başlamak ve belirli aralıklarla bu işlemi devam ettirmek gerekir. Hastalık ve zararlı ortaya çıktıktan ve özellikle yayıldıktan sonra yapılacak ilaçlı mücadele başarısı, sınırlı kalmaya mahkumdur. 17

20 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEM ÇEŞİTLERİ Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yabancı orijinli başlıca badem çeşitleri şunlardır: 1TEXAS Kaliforniya da (A.B.D.) yetiştiricilik açısından Nonpareil dan sonra gelir. Ağacı çok kuvvetli, dış şartlara dayanıklı ve verimliliği yüksektir. Kabuğu yumuşak, iç badem kalitesi ortadır. İç randımanı %45-50, çift badem oranı ise %15-30 dur. Tozlayıcısı Nonpareil dir. 2NONPAREIL Kaliforniya da (ABD) mevcut çeşitlerin en iyisi olarak kabul edilir. Ağacı kuvvetli ve verimlidir. Kabuğu ince, iç badem kalitesi yüksektir. İç randımanı % 60-70, çift badem oranı ise % 5-10 dur. Tozlayıcıları Ne plus Ultra, Texas ve Drake çeşitleridir. 18

21 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) 3FERRAGNES Fransa orjinli bir çeşittir. Dallanma seyrektir. Çabuk meyveye yatar. Bol ve kararlı ürün verir. Kabuklar serttir. İç randıman %35-40 dır. Çift badem oranı %2-3 tür. Tozlayıcısı Texsas, Ferraduel, Nonpariel ve Cristomorto dur. 4DRAKE Sert kabukludur. Diğer çeşitlere göre polen miktarı oldukça fazladır. Randıman %40-50, çift badem oranı %10-20 dir. Tozlayıcısı Nonpareil dir. 5FERRADUEL Fransız orijinlidir. Bir Cristomorto X Ai melezlemesinden elde edilmiştir. Ağacın habitusu çok yayvan, gelişmesi orta kuvvettedir. Çok geç çiçeklenen bir çeşittir. Ağaçlar çok erken meyveye yatar. Verimi iyi ve süreklidir. Ferragnes ile aynı zamanda hasat edilir. Randıman %25-30, çift badem oranı %1 dir. Tozlayıcısı Ferragnes ve Texas dır. 19

22 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü BADEM ve İNSAN SAĞLIĞI Bademin İnsan Sağlığı Bakımından Önemi Tatlı badem tohumlarında, az miktarda protein, demir ve kalsiyumla birlikte yüksek oranda yağ bulunur. Badem yağı cilde ve saçlara iyi gelir. Antioksidan E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem, bu özelliği ile yaşlılık etkilerinden ve pek çok hastalıktan koruyucudur. Özellikle de çocuklar için sağlık deposudur. Acı badem, ağız yoluyla alındığında göğüs yumuşatıcı ve öksürük kesici etkiye sahiptir. Ancak yüksek dozda alındığında zehirlenmeye sebep olacağı için çok dikkatli olunmalıdır. Vitamin mineral için iyi bir kaynaktır: Yeterli miktarda karbonhidrat, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini bulunur. Yarım çay bardağı badem, günlük manganez ihtiyacının % 45 ini, bakır ihtiyacının ise % 20 sini karşılar. Hastalıklardan korur: Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, badem tüketimi koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Badem, LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için çifte koruma sağlar. Araştırmalar, düzenli badem tüketenlerin, total kolesterolde % 4-12 oranında düşme olduğunu göstermiştir. Yarım çay bardağı badem, 18 gram yağ içerir. Bunun 11 gramı, kalp için faydalı olan doymamış yağlardan oluşmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir: Badem iyi bir antioksidan olan, immün sistemini destekleyen E vitaminin ve manganezin iyi bir kaynağıdır. Badem ayrıca, magnezyum, bakır, riboflavin (B2) ve fosforun da iyi kaynaklarındandır. Kilo vermeye yardımcıdır: İçeriğinde bulunan yağlar, kilo vermeyi kolaylaştırır ve tok tutar, ara öğünlerde adet badem tüketilebilir. İspanya da 28 ay süren ve yetişkin erkek ve kadın üzerinde uygulanan ve Obesity dergisinde yayımlanan çalışmada, haftada en az iki kez badem tüketen kişiler, hiç tüketmeyenlere göre % 31 oranında daha fazla kilo kaybetmiştir. Safra taşlarının oluşumunu önler: Yapılan araştırmalarda, haftada 28 gram badem tüketmenin, safra taşlarının oluşma riskini % 25 oranında azalttığı saptanmıştır. 20

23 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) BADEMİN KULLANIM YERLERİ Çerez olarak tüketim Çağla badem Taze iç badem Kavrulmuş badem Şekerleme, çikolata, pasta endüstrisinde tüketim Diğer kullanım alanları: Badem yağı, kozmetik ve ilaç endüstrisi 21

24 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ÜRETİM ve TİCARET Dünya da Durum Badem yetiştiriciliğinin, dünya kabuklu meyve üretimi içerisinde önemli bir yeri vardır. Dünyadaki toplam badem alanı 2000 yılında 1,7 milyon hektar iken, 2009 yılında %7 artışla 1,8 milyon hektara yükselmiştir. İspanya, dünya badem üretiminde %34 lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. İspanya yı sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tunus ve İran izlemektedir. Ülkeler İtibariyle Dünya Badem Üretim Alanı (1.000 Ha) Ülkeler İspanya A.B.D Tunus İran İtalya Suriye Yunanistan Türkiye Diğer Dünya Kaynak: Faostat Örnek bir badem tesisi 22

25 B A D E M E Y L E M P L A N I ( ) ABD sahip olduğu %58 oranındaki pay ile, dünya badem üretiminde ilk sırada yer almaktadır. ABD de badem, iklim şartları Akdeniz iklimine benzeyen Kaliforniya da yetiştirilmektedir. Kaliforniya da 1900 lü yıllara kadar üretimi yapılmayan badem, buraya İspanyol kaşifler tarafından getirilmiştir lı yıllara kadar yetiştiriciler bademin verimli, derin ve drenajı iyi topraklarda sulama ve gübreleme ile çok daha iyi yetiştiğini görmüşler ve verimin marjinal, sulanmayan arazilerdekinin 2-3 katına çıktığını saptamışlardır. Bunun üzerine 1960 lı yıllardan sonra, daha önce yetiştiriciliği yapılan diğer ürünlerin yerine de badem dikilmeye başlanmış ve badem arazisi yaklaşık olarak üç katına çıkmıştır. Böylelikle üretimde de büyük artışlar meydana gelmiştir. Nitekim 1977 yılında Kaliforniya nın badem üretimi, İspanya yı geçmiştir. Bununla birlikte İtalya da bademciliğinin gerilemesi, Avrupa ve Japon pazarlarının açılması da, Kaliforniya bademciliğini teşvik etmiştir yılına gelindiğinde ise Amerika, ticari anlamda tek badem üreticisi olmanın yanı sıra, dünyanın önde gelen badem tedarikçisi ve en büyük ihracatçısı olmuştur. Ülkeler İtibariyle Dünya Badem Üretimi (1.000 Ton) Ülkeler A.B.D İspanya İran İtalya Suriye Tunus Türkiye Yunanistan Diğer Dünya Kaynak: Faostat 23

26 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Türkiye de Durum Badem, Türkiye nin iklim yapısına adapte olmuş, önemli sert kabuklular arasında yer almaktadır. Çok değişik tüketim alanları olan badem; geniş bir kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra, kanaatkar bir tür olması, diğer sert kabuklu meyvelere göre uyum kabiliyetinin daha yüksek olması ve erken verime yatması sebepleriyle, yetiştiriciliğine olan talepler gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde badem, kültürel işlemlerin uygulanması gereken bir tür olarak algılanmamaktadır. Diğer meyve türleriyle kıyaslandığında badem ağaçları, hemen hemen tüm teknik işlemlerden (budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.) yoksun bırakılmıştır. Hatta bu nedenle halk arasında susuz, kıraç topraklarda badem iyi yetişir inanışı mevcuttur. Oysaki genellikle bahçe kenarlarına sınır ağacı olarak düşünülen bademde, verim ve kaliteyi etkileyen budama, gübreleme, sulama gibi işlemler sınırlı kalmaktadır. Yakın zamana kadar, geniş ölçüde tohumla üretimin yapıldığı badem yetiştiriciliğinde, son dönemlerde fidan kullanımı da yaygınlaşmıştır. Ülkemizde 2012 sonu itibarı ile 131 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılmakta olup, bölgelere göre sınıflandırma yapıldığında Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu İç Anadolu ve Batı Marmara Bölgeleri sırasıyla badem alanlarının en geniş olduğu bölgelerdir. Ege Bölgesi tek başına toplam badem alanlarının %48 ine sahiptir. Badem alanlarının iller bazında dağılımında ise, Muğla 30 bin dekar ile toplam badem alanların %23 ünü kapsamaktadır. Muğla yı sırasıyla Manisa, Balıkesir, Antalya ve Mersin illeri takip etmektedir. Bu illerin sahip olduğu badem alanları, 60 bin dekar ile toplam badem alanlarının %47 sini oluşturmaktadır. Badem üretiminde ise ilk sıraları Ege, Akdeniz, Batı Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri almaktadır. Nitekim, Ege ve Akdeniz Bölgeleri, toplam badem üretiminin %61 ini karşılarken, bu dört bölge toplam badem üretiminin %78 ini karşılamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken unsur, Ege Bölgesi toplam badem alanlarının neredeyse yarısına sahipken, toplam üretim miktarının %38 inin bu bölgede üretilmesidir. Bunun nedeni ise, bu bölgede ağaç başına düşen ortalama verimin, 16 kg ile diğer bazı bölgelere göre düşük olmasıdır. 24

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( 2 0 1 2-2 0 1 6 ) Eylem planı süresince 5 milyon adet ceviz fidanı toprakla

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

1. ÖNSÖ. A.Köksal COŞKUN Bölge Müdürü

1. ÖNSÖ. A.Köksal COŞKUN Bölge Müdürü 1 1. ÖNSÖZ 1. ÖNSÖ Sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri çerçevesinde; orman kaynaklarımızın en iyi şekilde işletilmesi, ülke ve yöre halkının optimum faydalanmasına sunulması amaçlanmaktadır. Türk ormancısı

Detaylı

1. GİRİŞ. 2. CEVİZİN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

1. GİRİŞ. 2. CEVİZİN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ 1. GİRİŞ Ceviz (Juglans regia L.), botanikte Dicotiledoneae sınıfı Juglandales takımı, Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer alır. Juglans cinsi içerisinde günümüzde özellikleri belirlenen 18

Detaylı

Fotoğraf: A.Rıza Baykan

Fotoğraf: A.Rıza Baykan Fotoğraf: A.Rıza Baykan T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA (Müsteşar) Yayın Koordinatörü Enver KURGUN (EYD Başkanı) Yazı İşleri Müdürü Aycan

Detaylı

SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık...

SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık... TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (20082012) SONUÇ RAPORU Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık... 1 Kas m 2007 PERfiEMBE Resmî

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI

ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI ZĐRAĐ METEOROLOJĐ VE ĐKLĐM RASATLARI DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ZĐRAĐ METEOROLOJĐ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 - ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1 ARICILIK EYLÜL 2013 www.ordutb.org.tr 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GİRİŞ.3 II. BÖLÜM DÜNYA DA ARICILIK...5 TÜRKİYE DE ARICILIK...8 ORDU İLİNDE ARICILIK 13 III. BÖLÜM BAL İTHALATI VE İHRACATI.18 IV. BÖLÜM Arıcılığın

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

ZEYTİN ZARARLILARI GAP TEYAP

ZEYTİN ZARARLILARI GAP TEYAP ZEYTİN ZARARLILARI GAP TEYAP Zeytin, ülkemiz ekonomisi ve halkımızın beslenmesi için önemli bir kültür bitkisidir. Zeytinyağı, sofralık (siyah, yeşil ve pembe olum) ve sabun olarak tüketilmektedir. Zeytin

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER Çizelgeler...4 Grafikler...5 Şekiller...5 ÖNSÖZ...7 1. GİRİŞ...10 Yayın Sahibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim

Detaylı

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz 1957 EKiM / KASIM / ARALIK YIL:2009 / SAYI: 34 TiCARET COMMODITY EXCHANGE Gelece in Yak t Biyogaz Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar R. Hisarc kl o lu nun Büyük Baflar s Kalk nma Ajanslar, Düzey 1 ve

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 ÜRÜNÜN ORİJİNİ, TANIMI VE KAPSAMI...4 1.1 ÜRÜNÜN TARİHÇESİ, ORİJİNİ VE YAYILIŞI...4 1.2 ÜRÜNÜN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ...4

Detaylı

www.samsun.tarim.gov.tr SAMTİM

www.samsun.tarim.gov.tr SAMTİM Samsun Tarımında Yeni Ufuklar SAMTİM Ocak 2015 Sayı : 48 ISSN : 1305-7588 Kadın Çiftçiye Kadın Vekil Desteği Tarım Ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı Meyve Ağaçlarında Budama Kuduza Karşı Sıkı Yönetim

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI NİZİP ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 2014. Hazırlayan. www.yondes.com

NİZİP TİCARET ODASI NİZİP ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 2014. Hazırlayan. www.yondes.com NİZİP TİCARET ODASI NİZİP ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 2014 Hazırlayan www.yondes.com BU PROJE 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 Hacı Yılmaz www.haciyilmaz.com 2010 Gül Yetiştiriciliği YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 1. GiRiŞ Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu konuda büyük

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı