T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015

2 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

3 Yayıma Hazırlayan Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Mehmet Baki ÖZTÜRK Daire BaĢkanı Hülya YILDIZ Eğitim Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan 2015 Yılı İş Takvimi Bakanlık Makamının12/12/2014 tarihli ve sayılı olurları ile Destek Hizmetleri nce 500 adet bastırılmıştır.

4 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 1 Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 3 İç Denetim Birimi Başkanlığı 6 Temel Eğitim 7 Ortaöğretim 12 Mesleki ve Teknik Eğitim 22 Din Öğretimi 29 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 36 Hayat Boyu Öğrenme 41 Özel Öğretim Kurumları 43 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 49 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 55 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 60 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 64 Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim 70 Strateji Geliştirme Başkanlığı 74 Hukuk Müşavirliği 82 İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 104 İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 106 Projeler Yılı Performans Programı 119 Belirli Gün ve Haftalar 132

5 LER LERE GÖRE FAALĠYETLERĠN SAYISAL DAĞILIMI Faaliyet Sayısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 10 Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 15 İç Denetim Birimi Başkanlığı 9 Temel Eğitim 37 Ortaöğretim 65 Mesleki ve Teknik Eğitim 42 Din Öğretimi 44 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 33 Hayat Boyu Öğrenme 14 Özel Öğretim Kurumları 36 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 39 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 35 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 25 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 33 Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim 22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 57 Hukuk Müşavirliği 9 İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 13 İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 27 Projeler Yılı Performans Programı 42 TOPLAM 777

6 2015 YILI TAKVĠMĠ OCAK Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa ġubat Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa MART Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa NĠSAN Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa MAYIS Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa HAZĠRAN Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa TEMMUZ Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa EKĠM Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa AĞUSTOS Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa KASIM Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa EYLÜL Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa ARALIK Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa

7 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Eğitim ve öğretim programları ile haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesi Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklara ilişkin öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarını belirleyen tarihli ve 9 sayılı Kurul kararının Bakanlığımız ilgili birimlerinden/kişi/kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda güncellemesi Talim ve Terbiye Kurulu Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin işlemlerin yapılması Talim ve Terbiye Kurulu İlkokul 2 ve 3. sınıf İngilizce, ortaokul 5 ve 6. sınıf matematik, fen bilimleri ve İngilizce ders kitaplarının izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması 31 Mart Talim ve Terbiye Kurulu Ortaöğretim 9 ve 10. sınıf fizik, kimya, biyoloji ve matematik ders kitaplarının izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması 31 Mart Talim ve Terbiye Kurulu Taslak ders kitaplarının Başkanlığa elektronik ortamda teslim edilmesi 16 Ocak 02 Şubat 1

8 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Taslak ders kitaplarının incelenmesi 03 Şubat 01 Haziran Talim ve Terbiye Kurulu Taslak ders kitaplarının Başkanlığa elektronik ortamda teslim edilmesi 16 Temmuz 03 Ağustos Talim ve Terbiye Kurulu Taslak ders kitaplarının incelenmesi 04 Ağustos 30 Kasım Talim ve Terbiye Kurulu eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitapları listesinin Tebliğler Dergisi nde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri ne gönderilmesi 02 Aralık 2

9 REHBERLĠK VE DENETĠM BAġKANLIĞI Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve Denetim Sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan Rehberlik ve Denetim Esasları ile Denetim Rehberlerinin uygulamaya konulması ve güncelleme çalışmalarının yapılması Rehberlik ve Denetim Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinde rehberlik ve denetim yapılması Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve Denetim Bakanlık Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinde rehberlik ve denetim yapılması Yeterli sayıda müfettişi olmayan illerin okul ve kurumlarında rehberlik ve denetim yapılması Maarif Müfettişlerinin Görev Standartları ve yeterliliklerinin belirlenmesi 27 Şubat Rehberlik ve Denetim Maarif müfettişlerine, yeterliliklerinin artırılmasına yönelik mesleki eğitim verilmesi Rehberlik ve Denetim Denetim Kalite Standartlarının Oluşturulması 3

10 REHBERLĠK VE DENETĠM BAġKANLIĞI Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve Denetim Maarif Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilme faaliyetlerine devam edilmesi Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesinin Türkiye ve Romanya hareketliliğinin gerçekleştirilmesi, proje uygulama sürecinin tamamlanması Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi (REDBİS) kapsamında e-izleme ve Değerlendirme Sistemi Modülü ile ilgili çalışmalarının sürdürülmesi Rehberlik ve Denetim Başkanlıkta ve illerde görevli Maarif Müfettişleri tarafından denetlenen okul/ kurumların denetim planına uygunluğunun değerlendirilmesi Rehberlik ve Denetim Bakanlık okul/kurum ve personeline yönelik rehberlik ve denetim ile inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucu tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırlanması Rehberlik ve Denetim Denetimi yapılan okul/kurum tarafından düzenlenen, gelişim planlarında yer alan hususların, yapılan planlama doğrultusunda, ilgili birimlerce gerçekleştirme durumlarının izlenmesi 4

11 REHBERLĠK VE DENETĠM BAġKANLIĞI Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve Denetim Rehberlik ve denetim hizmetlerinin kalite, nitelik, etkinlik ve verimliliği ile işlevselliğini artırmak amacıyla öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınması Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca düzenlenen yılsonu faaliyet raporları doğrultusunda Rehberlik ve Denetim Başkanlığının İzleme Raporunun hazırlanması 02 Haziran 30 Eylül 5

12 ĠÇ DENETĠM Ġ BAġKANLIĞI Ġç Denetim Birimi 2015 Yılı (ilk altı ay) İç Denetim Programına konulacak Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri 30 Haziran Ġç Denetim Birimi 2014 yılı dönemsel gözden geçirme ve iç değerlendirme çalışması 30 Haziran Ġç Denetim Birimi 2015 yılı hizmetiçi eğitim dönemi 02 Şubat 30 Mart Ġç Denetim Birimi 2015 Yılı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Hizmetiçi Eğitimleri 11 Mayıs 12 Haziran Ġç Denetim Birimi 2015 yılı (ikinci 6 ay) iç denetim programına konulacak danışmanlık ve denetim hizmetleri 01 Temmuz Ġç Denetim Birimi 2015 yılı hizmetiçi eğitim dönemi 31 Ağustos 04 Eylül Ġç Denetim Birimi 2016 yılı denetim programı hazırlıkları 16 Kasım Ġç Denetim Birimi İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesinin gözden geçirilmesi 16 Kasım Ġç Denetim Birimi İç Denetim Birimi Başkanlığı Rehberinin gözden geçirilmesi 16 Kasım 6

13 TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Bu Benim Eserim proje çalışmasına katılacak proje başvurularının kabul edilmesi Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Yarışması ile ilgili iş ve işlemler 2015 Mali Yılı Bütçesi ile Temel Eğitim Hizmetlerinin yürütülmesi için tahsis edilen ödeneklerin serbesti oranlarına göre merkez ve taşra bazında dağıtımının yapılması Eğitim Öğretim Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Eğitim Öğretim Materyallerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Öğrenci Başarılarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 08 Aralık Ocak 08 Aralık Haziran Temel Eğitim Türk Büyüklerini Anma ve Kahramanlık Günlerinin kutlanması Temel Eğitim Ulusal ve uluslararası kardeş okul uygulamalarına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi Temel Eğitim Milli bayramlardaki kutlamalara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi 7

14 TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi Yatılı bölge ortaokulları ile ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve STK ların Bakanlık merkez teşkilatı düzeyinde yapılan iş birliği sözleşmeleri ve protokolleri çerçevesindeki çalışmaların düzenlemesi ve takip edilmesi Okul Sütü Programı kapsamında eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılması ve. Okul Sütü Modülü-nün uygulanmasına yönelik olarak eğitimler yapılması Temel Eğitim İlköğretim Kurumları(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerden ihtiyaç duyulanların öğretim programlarının güncellenmesi Temel Eğitim İlköğretim Kurumları(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerin ders kitaplarının güncellenen öğretim programlarına uygun olarak hazırlanması 8

15 TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemin ilişkin iş ve işlemlerin devam etmesi Burslu öğrencilerle ilgili okulların e-burs sistemi üzerinden yapamadıkları burs iptali, mezun ve bursa alma gibi iş ve işlemlerin yapılması Bu Benim Eserim Öğrenci projelerinin il çalışma gruplarınca ön değerlendirilmesi Burs taleplerinin değerlendirilmesi Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere Mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının oluşturulması 05 Ocak 21 Aralık 16 Şubat 20 Mart 23 Şubat 11 Aralık 01 Mart 31 Mart Temel Eğitim Kurum Standartları sisteminin genelinde tekrar açılması yurt 01 Mart 30 Haziran Temel Eğitim İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü 12 Mart Temel Eğitim Üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 9 16 Mart 23 Mart

16 TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Bu Benim Eserim Öğrenci projelerinin bölge çalışma gruplarınca ön değerlendirmesi Bu Benim Eserim Projesinin Bölge Bilim Kurullarınca değerlendirilmesi ve Bölge Sergisine Katılacak Projelerin belirlenmesi Geçmiş yıllardan burs ücreti alması gereken öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yıldönümü anma törenleri kapsamında eserlerin seçilerek Çanakkale Morabın Parkında sergilenmek üzere gönderilmesi 23 Mart 27 Mart 30 Mart 20 Nisan 20 Nisan 18 Aralık 21 Nisan 25 Nisan Temel Eğitim Bu Benim Eserim Projesine ait Bölge Sergilerinin Düzenlemesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin belirlenmesi 05 Mayıs 06 Mayıs Temel Eğitim Burs hizmetleri ile ilgili yapılması gereken hususları içeren Genelgenin valiliklere gönderilmesi 18 Mayıs 25 Mayıs Temel Eğitim Üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 26 Mayıs 05 Haziran 10

17 TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Eğitim Bu Benim Eserim Projesinin Ankara da Final Sergisinin düzenlenmesi 02 Haziran 03 Haziran Temel Eğitim Temel Eğitim Bu Benim Eserim Projesinin Ödül Töreni e-okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle yapılan ilkokul 1 inci ve 5 inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve anasınıfı için kayıtların başlaması 04 Haziran 15 Haziran Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Temel Eğitim Kurum Standartları sisteminin kurum, ilçe, il ve merkezi düzeyde raporlarının alınması Bir sonraki yıl kullanılacak burs göstergesinin tespiti ile ilgili protokolün hazırlanması Kurum Standartları sisteminde alınan raporların n ilgili birimleri ile paylaşılması ve niteliği geliştirici politikaların başlatılması Üç aylık ödeneklerin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 01 Temmuz 31 Temmuz 12 Temmuz 30 Kasım 01 Ağustos 07 Eylül 18 Eylül Temel Eğitim Üç aylık burs ücretinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 16 Kasım 07 Aralık 11

18 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ortak ve seçmeli derslere ait taslak ders kitaplarının, ön incelenmesinin yapılarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan (Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile spor liseleri) derslerin öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, çalışmalarının yürütülmesi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yürütülen Türk eğitim sistemi ve öğretim programlarının AB ülkelerinin eğitim sistemleri ile karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlanması Güncellenecek olan öğretim programları doğrultusunda Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile spor liseleri haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması 2009 yılında hazırlanan sınıf temel ders kitaplarının 5 yıllık sürelerin dolması nedeniyle güncelleme çalışmalarının yapılması Okulların bütçelerine esas teşkil etmek üzere okullardan istatistikî bilgilerin istenmesi 29 Haziran 31 Ocak 12

19 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim 2012 yılında öğretim programı yenilenen derslerin kitaplarının hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması Pansiyon ve Burs Hizmetlerinin İzlenip Değerlendirilmesi e-pansiyon modülüne işlerlik kazandırılması Maliye Bakanlığınca 3 er aylık serbest bırakılan cari giderler ile parasız yatılı öğrencilerin beslenme ve barınma giderlerinin ilgili muhasebe birimlerine gönderilmesi Ortaöğretimde eğitim gören burslu öğrencilerin burs giderlerinin e-bütçe modülü üzerinden gönderilmesi Burs, parasız yatılık ve okul pansiyonları ile ilgili mevzuatın değerlendirilmesine, güncellenmesine ve birleştirilerek yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması 2015 yılında eğitim-öğretime yeni açılacak olan ve takviye donatım ihtiyacı bulunan okullarla ilgili ile koordineli hazırlık çalışmalarının yapılması 2015 yılı hizmet içi eğitim planının valiliklere duyurulması 29 Haziran 31 Ocak 16 Ocak 30 Ocak 13

20 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin açılması ve kapatılması 30 Haziran Ortaöğretim Tahsis, kiralama, kamulaştırma ve imar planları hakkında ilgili birimler ile işbirliği yapılması Ortaöğretim Alman uyruklu öğretmenlerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması Ortaöğretim Goethe Enstitüsüyle yapılan iş birliği çerçevesinde ortaöğretime bağlı okullarda görevli Almanca öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması Ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yapılan Bilim Olimpiyatları Danışmanlığı Kursu İş Birliği Protokolü çerçevesinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan bilgisayar, matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerine ait seminerlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönergede değişiklik yapılması ile ilgili çalışmaların yapılması 31 Mart 14

21 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Eğitim kademelerindeki değişiklik ve düzenlemeler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin güncellenmesine yönelik çalışmalar Ortaöğretim Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması, okul çeşitliliğinin azaltılması ve programların güncellenmesi paralelinde yürütülecek mevzuat altyapı çalışmaları Ortaöğretim Örgün ortaöğretim sistemi ile yaygın ortaöğretim sisteminin (Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi) uyumlu hale getirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları Ortaöğretim Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik proje ve faaliyetler kapsamında ilgili mevzuatta (ortaöğretim mevzuatı) değişiklik ve düzenleme çalışmaları Ortaöğretim İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları Ortaöğretim Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları 15

22 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları Ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları Ortaöğretim Yükseköğretime Geçiş Sınavı Sonuçlarının İzlenmesine Yönelik Çalışmalar Ortaöğretim Eğitimde Niteliğin Artırılmasına Yönelik İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Bünyesinde Tematik Alanlarda Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması ve Sunulması Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Göstergeleri Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Sosyal Etkinlik Portfolyosunun geliştirilmesi ve öğretmen eğitimlerinin düzenlenmesi, bu çalışmaların yaygınlaştırılması için pilot okullarda eylem araştırmalarının yapılması 30 Nisan Ortaöğretim Bilim Fuarları kapsamında pilot okulların belirlenmesi ve belirlenen okulların projelerini hazırlamaları 30 Mart 16

23 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesinin uygulanması Ortaöğretim Trafik ve Yol Güvenliği Projesinin Trafik ve İlk Yardım dersi ile Trafik ve İlk Yardım Kulübü çalışmaları kapsamında uygulanması 15 Haziran Ortaöğretim Ortaöğretimin eğitim ve öğretim boyutuna yönelik araştırma, planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri Ortaöğretim Ortaöğretimle ilgili kararlaştırılan politika ve stratejilerin uygulanması Ortaöğretim Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi Ortaöğretim Ortaöğretimde eğitim gören burslu öğrencilerin burs giderlerinin e-bütçe modülü üzerinden gönderilmesi Ortaöğretim eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili 26 Ocak 06 Şubat Ortaöğretim eğitim-öğretim yılı II. döneminin başlaması 09 Şubat Ortaöğretim Yılı Mali Bütçe çalışmalarının başlatılması 03 Şubat 30 Eylül 17

24 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Ortaöğretim Ortaöğretim Takviye donatımında bulunan okulların taleplerinin e-donatım modülünden onaylanması Trafik ve Yol Güvenliği Projesi kapsamında trafik ve yol güvenliği konusunda olumlu davranış değişikliği yaratmak amacıyla gönüllü öğretmen ve öğrencilerle ders dışı uygulamalar yapılması ve bu uygulamalara velilerin davet edilmesi Trafik ve Yol Güvenliği Projesi uygulamalarının raporlanması 09 Şubat 27 Şubat 01 Şubat 30 Haziran 02 Mart 15 Haziran Ortaöğretim Güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenci alımına ilişkin Genelgenin hazırlanarak valiliklere gönderilmesi 01 Nisan 30 Nisan Ortaöğretim Bilim Fuarları kapsamında pilot okul tarafından hazırlanan projelerin sergilenmesi 01 Nisan 20 Mayıs Ortaöğretim eğitim ve öğretim yılı başlangıcı, yarıyıl tatili, öğretim yılının sona ermesi ve öğretim yılı başlangıcına ait takvimin belirlenerek valiliklere gönderilmesi 06 Mayıs 29 Mayıs Ortaöğretim Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması 26 Mayıs 29 Mayıs 18

25 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim eğitim-öğretim yılında Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin 9'uncu ve hazırlık sınıflarına yeni alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 03 Haziran 26 Haziran Ortaöğretim Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması 03 Haziran 30 Temmuz Ortaöğretim bütçe tekliflerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi 10 Haziran 30 Temmuz Ortaöğretim eğitim ve öğretim yılı II. döneminin sona ermesi 12 Haziran Ortaöğretim Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından mezun olanların bursluluklarının modül üzerinde mezun olarak işlenmesi ve kaydedilmesi 22 Haziran 26 Haziran Ortaöğretim Ortaöğretime Uyum Programının ülke genelinde yaygınlaştırılması kapsamında programın revize edilmesi ve uygulanması 01 Temmuz 21 Eylül 19

26 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim yılı Devlet Yatırım Programı tekliflerinin e-yatırım modülü üzerinden onaylanması 20 Temmuz 31 Ağustos Ortaöğretim Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması 03 Ağustos 31 Ağustos Ortaöğretim öğretim yılında yeni faaliyete geçecek pansiyonlu okulların bütçeleri ile yeni acılan okulların bütçelerinin gönderilmesi 03 Ağustos 30 Ekim Ortaöğretim eğitim ve öğretim yılının başlaması 14 Eylül Ortaöğretim İlköğretim kurumlarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca e- Burs modülündeki Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri bölümünün durumu penceresindeki mezun ibaresinin burslu olarak değiştirilmesi 30 Eylül Ortaöğretim 2015 yılında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması 01 Ekim 16 Kasım 20

27 ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ait Bakanlığa gönderilen formlar düzenlenip Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanması 01 Aralık Ortaöğretim İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY u Anma Günü Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının düzenlenmesi 01 Aralık Ortaöğretim Harcama birimi taşınır yönetim kesin hesabının yılsonu işlemlerinin tamamlanması 01 Aralık 21

28 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu değişikliği çalışmalarının yürütülmesi 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında" Kanunda değişiklik çalışmalarının yapılması "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan /Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge" nin hazırlanması Mesleki ve teknik eğitimde okul yönetim modeli çalışmaları Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi Mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim-sektör istişare toplantıları düzenlenmesi Yeterliliğe dayalı modüler öğretim programlarına ait bireysel öğretim materyallerinin (modüller) yazılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Yürürlükte olan öğretim programlarından 22 alanın programlarının güncellenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 22

29 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Modüler yapıda kazanımlara dayalı geliştirilen öğretim programlarının tanıtılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) kapsamında illerde; dezavantajlı gruplara mesleki yeterlilik kazandıracak kursların açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında il ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacağı derslere ilişkin gerekli düzenlemenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, İnsan Kaynakları ve ilgili üniversitelerle iş birliğinde yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim ne bağlı okullarda DynED İngilizce eğitim programının aktif kullanımının sağlanması Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/ kurumlarından pilot olarak seçilen 100 okulda öz değerlendirme sistemi uygulama çalışmaları 23

30 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi (e-mezun) Projesi web sayfası güncelleme çalışmalarının tamamlanarak Türkiye genelinde hizmete sunulması ve kullanıcılara hizmetiçi eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının ve programlarının akreditasyonu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Sağlıklı Yaşlı Gündüz Bakımevi Oluşturma ve Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi kapsamında istihdama yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek ve yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ- TAK) arasında imzalanan Girişimciliğin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve meslek dersleri öğretmenlerine yönelik olarak verilecek "Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri seminerleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 24

31 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel "Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları" ile "Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı" konularında duyurusu yapılan hususlara yönelik iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beslenme Dostu Okullar Programı" iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Sağlık Bakanlığı koordinesinde hazırlanan "Ulusal Eylem Programı" kapsamındaki el hijyeni konusunda duyurusu yapılan iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan "Okullarda Diyabet Eğitim Programı iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Protokol kapsamında yürütülen "Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi"nin iş ve işlemlerinin yapılması 25

32 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Protokol kapsamında yürütülen "Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi"nin iş ve işlemlerinin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Protokol kapsamında yürütülen Ergenlik Dönemi Değişim (ERDEP) Projesi nin iş ve işlemlerinin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Protokol kapsamında her yıl düzenlenen "Altın Kep Aşçılar Yarışması" ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Protokol kapsamında Uluslararası Gastronomi Festivaline katılımın sağlanması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2 (METEK 2) nin hibe projelerinin izlenmesi, açılış konferansının gerçekleştirilmesi ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP 2) nin hibe projelerinin izlenmesi, açılış konferansının gerçekleştirilmesi ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi 26

33 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi (JICA-TİKA) proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kapanış konferansının gerçekleştirilmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesinin açılış konferansının gerçekleştirilmesi ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Türkiye ile Japonya arasında Mesleki Beceriler Transfer Köprüsü Projesinin, açılış konferansının gerçekleştirilmesi ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mahalli Yemekler Derleme Kitabının Hazırlanması Projesi kapsamında yemek kitabının basım ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) kapsamında 2014 Yılı Genel Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve kapanış konferansının yapılması 01 Temmuz 27

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı