ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KTRA TEZİ nur BALCI FARKLI BİTİM (APRE) İŞLEMLERİNİN KUMAŞ RENGİNE LAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE UGUN TAHMİN MELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKSTİL MÜHENİSLİĞİ ANABİLİM ALI AANA, 2008

2 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI BİTİM (APRE) İŞLEMLERİNİN KUMAŞ RENGİNE LAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE UGUN TAHMİN MELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ nur BALCI KTRA TEZİ TEKSTİL MÜHENİSLİĞİ ANABİLİM ALI Bu tez 07/08/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından ybirliği/yçokluğu İle Kabul Edilmiştir. İmza..... Prof.r.R.Tuğrul ĞULATA anışman İmza.... Prof.r.sman BABAARSLAN Üye İmza..... oç.r. Rızvan ERL Üye İmza..... oç. r. Mesut BAŞIBÜÜK Üye İmza... rd. oç. r. Hüseyin Gazi ÖRTLEK Üye Bu tez Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Anabilim alında hazırlanmıştır. Kod No. Prof. r. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından esteklenmiştir. Proje No:MMF Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ KTRA TEZİ FARKLI BİTİM (APRE) İŞLEMLERİNİN KUMAŞ RENGİNE LAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE UGUN TAHMİN MELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ nur BALCI ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENİSLİĞİ ANA BİLİM ALI anışman : Prof.r. R.Tuğrul ĞULATA ıl : 2008, Sayfa: 268 Jüri : Prof.r. R.Tuğrul ĞULATA Prof.r. sman BABAARSLAN oç.r. Rızvan ERL oç.r. Mesut BAŞIBÜÜK rd.oç.r. Hüseyin Gazi ÖRTLEK Tez kapsamında, boyalı kumaşların CIELab değerlerine, çeşitli kimyasal apre uygulamaları ve bunların bazı çalışma parametrelerinin etkisi ile oluşturdukları renk farkı değerleri tespit edilmeye ve daha sonra farklı yöntemler kullanılarak tüm bu renk değerlerinin tahminine çalışılmıştır. Burada apreye bağlı renk değişiminin önüne geçilmesi için değişimi önceden bilebilmek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak BERAN Tekstil İşletmelerinde boyanarak alınan numunelere, Ç.Ü. alt yapısı kullanılarak apre işlemleri uygulanmış ve renk değerleri ölçülerek kaydedilmiştir. Renk ölçümlerin RealColor 1.3, hesaplamalarda CHRMA CM tercih edilmiştir. aha sonra uygun girdiler ve ölçülen-hesaplanan çıktılar ile SA ve lineer regresyon tekniği kullanılarak tahmin modelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Tahmin modelleri 2106 veri üzerinden kurulmuştur. Regresyon modelleri için SPSS 15.0, SA modelleri için ise NeuroSolutions 5.0 programları kullanılmıştır. Sonuç olarak kumaşa apre işlemi uygulanmadan yapısal özellikleri, boyama ve apre reçetesi ve orijinal L *, a *, b * değerleri bilinerek, apre sonrası CIELab değerleri ve süreçte meydana gelecek renk değişimleri tahmin edilebilmiştir. Anahtar Kelimeler: CIELab, Regresyon, Tahmin, Varyans Analizi, apay Sinir Ağları. I

4 ABSTRACT Ph Thesis INVESTIGATIN F THE EFFECT F THE IFFERENT FINISHING PRCESSES T THE CLR F THE FABRIC AN ESTABLISHING F SUITABLE PREICTIN MELS nur BALCI THE UNIVERSIT F CUKURVA INSTITUTE F NATURAL AN APPLIE SCIENCE EPARTMENT F TEXTILE ENGINEERING Supervisor : Prof.r. R.Tuğrul ĞULATA ear : 2008, Page: 268 Jury : Prof.r. R. Tuğrul ĞULATA Prof.r. sman BABAARSLAN Associate. Prof. r. Rızvan ERL Associate. Prof. r. Mesut BAŞIBÜÜK Assistant. Prof. r. Hüseyin Gazi ÖRTLEK In the content of thesis, it was tried to be determined the effect of different chemical finishing applications and their some working parameters on CIELab values of dyed fabrics and color differences value. And then these values have been tried to predict using different methods. In this situation, it was aimed to know the changing in advance in order to discourage the color changing which was related to finishing application. The finishing applications were applied using the substructure of the University of Cukurova to specimens which were dyed in BERAN Textile Mills, and the color values were recorded. RealColor 1.3 and CHRMA CM were preferred for measurement of color and calculations of color differences, respectively. And then prediction models were tried to be established with suitable inputs and measured-calculated outputs by artificial neural network (ANN) and lineer regression techniques. Prediction models were established using 2106 data. SPSS 15.0 and NeuroSolutions 5.0 were used for regression and ANN models, respectively. As a conclusion, before application of finishing processes, CIELab values and color changing could be predicted knowing structural properties, dyeing and finishing recipes and original L *, a *, b* values. Key Words: CIELab, Regression, Prediction, ANVA, Artificial Neural Network (ANN) II

5 TEŞEKKÜR Tez çalışmamın başından sonuna kadar bilgi birikimi, tecrübesi, akademik bakış açısıyla desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın danışman hocam Prof.r.R.Tuğrul ĞULATA ya teşekkürü borç bilir, saygılarımı sunarım. Çalışmam boyunca desteklerini gördüğüm sayın tez izleme komitesi üyelerine, hocalarıma, tüm iş arkadaşlarıma ve bölüm idari kadrosuna teşekkür ederim. Çalışmamın deneysel kısmının yürütülebilmesi için destek işletme bulunması konusunda yol gösteren ve bu çalışma esnasında kimyasal madde ihtiyacımı karşılayan SETAŞ Kimya Bölge Müdürü Sayın İlkay TEZCAN a ve kurum çalışanı Sayın Nurettin TALTEKİN e teşekkür ederim. Tez çalışmasının tümünün yürütüldüğü BERAN Tekstil işletmeleri Terbiye airesi Müdürü Sayın Mehmet CAN a, yardımcısı Sayın sman HAKSEVER e, laboratuar şefi Sayın idem HAKSEVER e ve işletmenin tüm çalışanlarına, bilgi birikimlerini paylaştıkları, değerli zamanlarını ayırdıkları, kumaş ve kimyasal madde tedariği ve proseslerin yürütülmesi açısından verdikleri destekten ötürü teşekkürü borç bilirim. Çalışmanın başlangıcında, planın çıkarılmasında ve laboratuar cihazlarının kalibrasyonu konusunda büyük yardımını gördüğüm KIVANÇ Tekstil Terbiye airesi Müdürü Sayın Tufan KARAMAN a teşekkürlerimi sunarım. Çalışmada kullanılmak üzere özel apre kimyasallarının üretiminde destek veren VESKİM Kimya Pazarlama Müdürü Sayın Levent ÇETİN e, Ar-Ge Müdürü Sayın Bahar HARMANCIĞLU ve Sayın Aşkın SLMAZ a teşekkürlerimi sunarım. aşam boyu desteklerini yanımda hissettiğim ve bu çalışmam boyunca da gerek manevi ve gerekse fiili olarak desteklerini gördüğüm sevgili aileme teşekkürü borç bilirim. oğun çalışmalarım boyunca sabırla gösterdiği destek, büyük özveri ve sonsuz anlayışı için eşim Huriser BALCI ya teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİEKİLER SAFA ÖZ.. I ABSTRACT.. II TEŞEKKÜR.. III İÇİNEKİLER. IV ÇİZELGELER İZİNİ VIII ŞEKİLLER İZİNİ XX 1.GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Önceki Çalışmaların Araştırmaya lan Katkıları MATERAL VE METT eneysel Uygulama Laboratuar Apre enemeleri İçin eneysel Uygulama Materyal Metot (1). Numune Kumaşların Ön Terbiye ve Boyanması (1).(a). Ön Terbiye (1).(b).Polyester/Viskon Esaslı Numunelerin (N1-N2-N3) Boyanması (1).(c). Pamuk Esaslı Numunelerin Boyanması (2). Numune Kumaşların Apre İşlemleri İçin Hazırlanması (3). Numune Kumaşlara Laboratuar Şartlarında Apre Uygulanması (3).(a). Tutum Apresi (3).(b). Su İticilik Apresi (Teflon Apre) (3).(c). Buruşmazlık Apresi (3).(d). Kurutma ve Kondense İşlemleri 58 IV

7 (4).Bitim Prosesini luşturan Bazı Parametrelerin Etkisinin Belirlenmesi (4).(a). Kondense İşleminin Etkisi (4).(b). Kurutmanın Etkisi (4).(c). Apre Maddelerinin Kimyasal apısının Etkisi Renk Ölçümü Renk Ölçümü ve Fark eğerlerinin Hesaplanması Prensibi İstatistiksel eğerlendirme Girdi ve Çıktı larak Kullanılacak Verilerin Analizi apay Sinir Ağı Modelleri apay Sinir Ağı Modellerinin Kurulması (1). Veri Analizi (Girdi-Çıktı) (2). ptimum Ağ Parametrelerinin Bulunması ve ikkat Edilmesi Gereken Hususlar Regresyon Modelleri Kurulan Modellerin Kontrolü İçin eneysel Uygulama BULGULAR Laboratuarda ürütülen Apre enemelerinin Sonuçları Numunelerin Teknik Özelliklerinin Tanımlanması Numunelerin Apre Uygulamaları Öncesi CIELab eğerleri Makro-Mikro (MM) Silikon umuşaklık Apre Uygulamalarının CIELab ve Renk Farkı eğerlerine Etkisinin Belirlenmesi Makro Silikon umuşaklık Apre Uygulamalarının CIELab ve Renk Farkı eğerlerine Etkisinin Belirlenmesi Mikro Silikon umuşaklık Apre Uygulamalarının CIELab ve Renk Farkı eğerlerine Etkisinin Belirlenmesi Katyonik umuşaklık Apre Uygulamalarının CIELab ve Renk Farkı eğerlerine Etkisinin Belirlenmesi Su İticilik Apre Uygulamalarının CIELab ve Renk Farkı eğerlerine Etkisinin Belirlenmesi. 138 V

8 Buruşmazlık Apre Uygulamalarının CIELab ve Renk Farkı eğerlerine Etkisinin Belirlenmesi Genel eğerlendirme Bazı Apre Uygulaması Parametrelerinin Renk eğişimine Etkisinin etaylı İncelenmesi Kimyasal Apre Maddesinin apısal Özelliklerinin Renk eğişimine Etkisi (1). Apre enemeleri ile İlgili Varyans Analizi ve Model Grafikleri Isıl İşlemlerin Renk eğişimine Etkisi (1). Kurutma (2). Kondense İSTATİSTİKSEL EĞERLENİRME Verilerin İncelenmesi Varyans Analizi UGUN TAHMİN MELLERİNİN KURULMASI Regresyon Uygulamaları Regresyon Modellerinin Kurulması Regresyon Modellerin Test Edilmesi apay Sinir Ağı (SA) Uygulamaları Ağ Parametrelerin ve Matrisinin eney Tasarımı ile Belirlenmesi Ağların Eğitimi Eğitilen Ağların Performansının Test Edilmesi Test Verileri ile Ağların Performansının Sınanması ve En İyi Ağların Bulunması Kontrol Verileri" ile Ağların Performansın Test Edilmesi Ağ Performansı İçin Varyans Analizi Bulguları SA Regresyon Performansının Karşılaştırılması Regresyon Sonuçlarına Göre Kurulan Ağlar ve Performans Kıyaslaması EĞERLENİRME VE SNUÇ VI

9 7.1. eneysel Araştırmanın Özeti eğerlendirme KANAKLAR ÖZGEÇMİŞ 259 EK VII

10 ÇİZELGELER İZİNİ SAFA Çizelge 3.1. N1 Kodlu Numunenin İplik Özellikleri Çizelge 3.2. N1 Kodlu Numunenin Kumaş Özellikleri 38 Çizelge 3.3. N2 Kodlu Numunenin İplik Özellikleri Çizelge 3.4. N2 Kodlu Numunenin Kumaş Özellikleri 38 Çizelge 3.5. N3 Kodlu Numunenin İplik Özellikleri Çizelge 3.6. N3 Kodlu Numunenin Kumaş Özellikleri 39 Çizelge 3.7. N4 Kodlu Numunenin İplik Özellikleri Çizelge 3.8. N4 Kodlu Numunenin Kumaş Özellikleri 39 Çizelge 3.9. N5 Kodlu Numunenin İplik Özellikleri Çizelge N5 Kodlu Numunenin Kumaş Özellikleri 39 Çizelge N6 Kodlu Numunenin İplik Özellikleri Çizelge N6 Kodlu Numunenin Kumaş Özellikleri 40 Çizelge Polyester/Viskon Tiplerin Boyama Reçeteleri. 44 Çizelge Polyester/Viskon tiplerin Boyanmasında-ıkanmasında Kullanılan ardımcı Kimyasalları ve Reçeteleri. 44 Çizelge Çalışmada Kullanılan Boyarmaddelerin Color Index Numaraları 45 Çizelge Boyama İşleminde Kullanılan ardımcı Kimyasal Maddeler Çizelge Pamuklu tiplerin Reaktif Boyama Reçeteleri.. 50 Çizelge Pamuklu Tiplerin Boyanmasında-ıkanmasında Kullanılan ardımcı Kimyasalları ve Reçeteleri Çizelge Çalışmada Kullanılan Boyarmaddelerin Color Index Numaraları 51 Çizelge Boyama İşleminde Kullanılan ardımcı Kimyasal Maddeler ve Fonksiyonları.. 51 Çizelge Uygulanan Apre Reçeteleri.. 55 Çizelge enemelerde Kullanılan Suyun Kalitesi.. 58 VIII

11 Çizelge Polyester/Viskon Tipler (N1-N2-N3) İçin Kurutma Süreleri. 58 Çizelge Pamuklu Tipler (N4-N5-N6) İçin Kurutma Süreleri 59 Çizelge Kontrol Boyama Reçeteleri.. 79 Çizelge Kontrol Apre enemeleri. 80 Çizelge 4.1. Numune Kumaşların Teknik Özellikleri (N1-N2-N3). 82 Çizelge 4.2. Numune Kumaşların Teknik Özellikleri (N4-N5-N6). 82 Çizelge 4.3. Numune Kumaşların Boyama Reçeteleri (N1-N2-N3) 82 Çizelge 4.4. Numune Kumaşların Boyama Reçeteleri (N4-N5-N6) 83 Çizelge 4.5. Kimyasal Apre Uygulamaları Çizelge 4.6. Numunelerin Kurutma Sıcaklık ve Süreleri. 83 Çizelge 4.7. N1 İçin Apre Öncesi CIELab eğerleri Çizelge 4.8. N2 İçin Apre Öncesi CIELab eğerleri Çizelge 4.9. N3 İçin Apre Öncesi CIELab eğerleri Çizelge N4 İçin Apre Öncesi CIELab eğerleri 85 Çizelge N5 İçin Apre Öncesi CIELab eğerleri Çizelge N6 İçin Apre Öncesi CIELab eğerleri 85 Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton:A1).. 86 Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A).. 87 Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 89 Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: A). 90 Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: ). 91 Çizelge N1-N2-N3 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: K). 92 IX

12 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge N4-N5-N6 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A) 93 N4-N5-N6 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) 94 N4-N5-N6 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 95 N4-N5-N6 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: A.. 96 N4-N5-N6 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: ). 97 N4-N5-N6 İçin MM Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: K). 98 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A1). 99 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A). 100 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) 101 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 102 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: A). 103 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: ). 104 N1-N2-N3 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: K). 105 N4-N5-N6 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A) 106 N4-N5-N6 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) 107 X

13 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge 4.41 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge N4-N5-N6 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 108 N4-N5-N6 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: A). 109 N4-N5-N6 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: ). 110 N4-N5-N6 İçin Makro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: K). 111 N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A1) N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A) 113. N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) 114 N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 115 N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: A). 116 N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: ). 117 N1-N2-N3 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: K). 118 N4-N5-N6 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A) 119 N4-N5-N6 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) 120 N4-N5-N6 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 121 N4-N5-N6 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: A). 122 N4-N5-N6 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası XI

14 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: ) 123 N4-N5-N6 İçin Mikro Silikon Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo-Ton: K). 124 N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A1) 125 N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: A) N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: ) 127 N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi-Ton: K) 128 N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: A) N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: ) N1-N2-N3 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: K) N4-N5-N6 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: A) N4-N5-N6 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: ) N4-N5-N6 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: K) N4-N5-N6 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: A) N4-N5-N6 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: ) N4-N5-N6 İçin Katyonik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: K) N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: A1) 139 XII

15 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: A) N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: ) N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: K) N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo- Ton: A) 143 N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo- Ton: ) 144 N1-N2-N3 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo- Ton: K) 145 N4-N5-N6 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: A) N4-N5-N6 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: ) N4-N5-N6 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: K) N4-N5-N6 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo- Ton: A) 149 N4-N5-N6 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo- Ton: ) 150 N4-N5-N6 İçin Su İticilik Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo- Ton: K) 151 N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: A1). 152 N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: A) N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: ) XIII

16 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi- Ton: K) N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: A) N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: ) N1-N2-N3 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: K) N4-N5-N6 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: A) N4-N5-N6 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: ) N4-N5-N6 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Kahverengi - Ton: K). 161 N4-N5-N6 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: A) N4-N5-N6 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: ) N4-N5-N6 İçin Buruşmazlık Apre Uygulaması Sonrası CIELab eğerleri (Renk: Bordo - Ton: K) Özel Silikonlar Kullanılarak N1-1 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 166 Özel Silikonlar Kullanılarak N1-2 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 167 Özel Silikonlar Kullanılarak N1-3 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 167 Özel Silikonlar Kullanılarak N1-4 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 167 Özel Silikonlar Kullanılarak N1-5 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 168 XIV

17 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Özel Silikonlar Kullanılarak N1-6 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 168 Özel Silikonlar Kullanılarak N1-7 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 168 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-1 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 169 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-2 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 169 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-3 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 170 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-4 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 170 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-5 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 170 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-6 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 171 Özel Silikonlar Kullanılarak N2-7 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 171 Özel Silikonlar Kullanılarak N3-1 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 172 Özel Silikonlar Kullanılarak N3-2 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 172 Özel Silikonlar Kullanılarak N3-3 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 172 Özel Silikonlar Kullanılarak N3-4 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 173 Özel Silikonlar Kullanılarak N3-5 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 173 Özel Silikonlar Kullanılarak N3-6 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 173 XV

18 Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Çizelge Özel Silikonlar Kullanılarak N3-7 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 174 Özel Silikonlar Kullanılarak N4-1 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 174 Özel Silikonlar Kullanılarak N4-2 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 175 Özel Silikonlar Kullanılarak N4-3 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 175 Özel Silikonlar Kullanılarak N4-4 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 175 Özel Silikonlar Kullanılarak N4-5 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 176 Özel Silikonlar Kullanılarak N4-6 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 176 Özel Silikonlar Kullanılarak N5-1 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 177 Özel Silikonlar Kullanılarak N5-2 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 177 Özel Silikonlar Kullanılarak N5-3 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 177 Özel Silikonlar Kullanılarak N5-4 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 178 Özel Silikonlar Kullanılarak N5-5 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 178 Özel Silikonlar Kullanılarak N5-6 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 178 Özel Silikonlar Kullanılarak N6-1 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 179 Özel Silikonlar Kullanılarak N6-2 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 179 XVI

19 Çizelge Özel Silikonlar Kullanılarak N6-3 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 180 Çizelge Özel Silikonlar Kullanılarak N6-4 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 180 Çizelge Özel Silikonlar Kullanılarak N6-5 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 180 Çizelge Özel Silikonlar Kullanılarak N6-6 İle Gerçekleştirilen enemelerin CIELab ve Renk Farkı eğerleri. 181 Çizelge Varyans Analizi Uygulamasında Kullanılan eğişkenler ve Seviyeleri Çizelge Varyans Analizi Sonuçları 182 Çizelge Sadece Kurutma (150 C de) İşleminin Renge Etkisi 185 Çizelge İşlem İçin Renk Farkı Sonuçları Çizelge İşlem İçin renk Farkı Sonuçları Çizelge 5.1. Renk Farkı Sonuçlarının İstatistiksel eğerlendirmesi. 190 Çizelge 5.2. CIELab eğerlerinin İstatistiksel eğerlendirmesi Çizelge 5.3. L * -a * -b * Çıktıları İçin Tek önlü Varyans Analizi Sonuçları 193 Çizelge 5.4. C * -h Çıktıları İçin Tek önlü Varyans Analizi Sonuçları 194 Çizelge 5.5. ΔL * -Δa * -Δb * Çıktıları İçin Tek önlü Varyans Analizi Sonuçları 195 Çizelge 5.6. ΔC * -ΔH * -ΔE Çıktıları İçin Tek önlü Varyans Analizi Sonuçları 196 Çizelge 6.1. Girdi Parametrelerinin Formüller Kullanılan Kısaltmaları Çizelge 6.2. Tüm Çıktılar İçin Kurulan Modelin Özeti 200 Çizelge 6.3. Kurulan Modellerin Testi Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler 201 Çizelge 6.4. Kurulan Modellerin Testi Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler Çizelge 6.5. Kurulan Ağların Topolojisi Çizelge 6.6. Ağların Eğitim evirleri XVII

20 Çizelge 6.7. Test Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler (TÜM Veri Seti) 207 Çizelge 6.8. Test Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler (TÜM Veri Seti) 207 Çizelge 6.9. Bazı Seçilmiş eney Noktaları İçin Gerçek-Tahmin eğer Performansı Çizelge Bazı Seçilmiş eney Noktaları İçin Gerçek-Tahmin eğer Performansı Çizelge Test Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler (PES Veri Seti) Çizelge Test Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler (PES Veri Seti) Çizelge Bazı Seçilmiş eney Noktaları İçin Gerçek-Tahmin eğer Performansı Çizelge Bazı Seçilmiş eney Noktaları İçin Gerçek-Tahmin eğer Performansı Çizelge Test Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler (PAM Veri Seti) 221 Çizelge Test Sonucu Elde Edilen İstatistik Veriler (PAM Veri Seti) 221 Çizelge Bazı Seçilmiş eney Noktaları İçin Gerçek-Tahmin eğer Performansı Çizelge Bazı Seçilmiş eney Noktaları İçin Gerçek-Tahmin eğer Performansı Çizelge Seçilmiş Bazı eney Noktaları İçin Ağların Test Sonuçları 227 Çizelge Seçilmiş Bazı eney Noktaları İçin Ağların Test Sonuçları 228 Çizelge İncelenen Ağ Parametreleri İçin ANVA 229 Çizelge L *, a *, b * İçin Regresyon SA Performansının Kıyaslanması. 230 Çizelge C *, h İçin Regresyon SA Performansının Kıyaslanması 231 Çizelge ΔL *, Δa *, Δb * İçin Regresyon SA Performansının Kıyaslanması. 231 Çizelge ΔC *, ΔH *, ΔE İçin Regresyon SA Performansının Kıyaslanması. 232 Çizelge L *, a *, ve b * İçin Seçilmiş Test Noktaları Üzerinden Modellerin Kıyaslanması XVIII

21 Çizelge Çizelge Çizelge C * ve h İçin Seçilmiş Test Noktaları Üzerinden Modellerin Kıyaslanması. 233 ΔL *, Δa *, ve Δb * İçin Seçilmiş Test Noktaları Üzerinden Modellerin Kıyaslanması ΔC *, ΔH *, ve ΔE İçin Seçilmiş Test Noktaları Üzerinden Modellerin Kıyaslanması XIX

22 ŞEKİLLER İZİNİ SAFA Şekil 3.1. Kullanılan Reaktif Boyarmaddelerin (Procion Grubu) apısal Özellikleri. 42 Şekil 3.2. Polyesterin ispers Boyarmaddelerle Boyanması Grafiği 46 Şekil 3.3. Redüktif ıkama Grafiği.. 46 Şekil 3.4. urulama Grafiği.. 47 Şekil 3.5. Nötralizasyon Grafiği 47 Şekil 3.6. Viskonun Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması Grafiği.. 47 Şekil 3.7. Reaktif Boyama Sonrası Uygulanan Ard İşlemler 48 Şekil 3.8. Kullanılan Boyarmaddelerin apısal Özellikleri. 51 Şekil 3.9. Temel Silikon apısı 53 Şekil Laboratuar Tipi Fular 56 Şekil Amino Fonksiyonel Silikon apısı. 56 Şekil Laboratuar Tipi Ramöz. 58 Şekil Spektrofotometre.. 62 Şekil Renk Çemberleri Şekil Üç Boyutlu Renk üzlemi 65 Şekil Temel Bir apay Sinir Hücresi 69 Şekil Sigmoid Fonksiyonu. 77 Şekil 4.1. Örnek Bir Sonuç iyagramı Şekil 4.2. Örnek Bir Sonuç iyagramı Şekil 4.3. İşlem Sonrası Toplam Renk Farkı eğerleri Şekil 4.4. İşlem Sonrası Toplam Renk Farkı eğerleri Şekil 5.1. Renk Farkı Sonuçlarının Normal ağılım Eğrileri Şekil 5.2. CIELab Sonuçlarının Normal ağılım Eğrileri 192 Şekil 6.1. Çalışılan Ağın Temel apısı. 204 Şekil 6.2. L * Çıktısı İçin eney No-Artık eğer Grafiği Şekil 6.3. a * Çıktısı İçin eney No-Artık eğer Grafiği Şekil 6.4. b * Çıktısı İçin eney No-Artık eğer Grafiği. 211 Şekil 6.5. C * Çıktısı İçin eney No-Artık eğer Grafiği XX

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Huriser BALCI AKILLI (FONKSİYONEL) TEKSTİLLER, SEÇİLMİŞ KUMAŞLARDA ANTİBAKTERİYEL APRE VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ BİTİRME TASARIM PROJESİ Hazırlayan 140060061

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KONFEKSİYONDA KUMAŞ VE MODEL ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erman COŞKUN AKILLI TEKSTİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet İsmail SOLMAZ EĞİMLİ ARAZİLERİN DETAYLI TOPRAK ETÜD VE HARİTALANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİNİ

Detaylı

REAKTİF BOYALI ÖRGÜ KUMAŞLARIN PARÇA BASKIDAKİ ISIL İŞLEM SONRASINDA RENK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

REAKTİF BOYALI ÖRGÜ KUMAŞLARIN PARÇA BASKIDAKİ ISIL İŞLEM SONRASINDA RENK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) REAKTİF BOYALI ÖRGÜ KUMAŞLARIN PARÇA BASKIDAKİ ISIL İŞLEM SONRASINDA RENK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF COLOUR CHANGE TENDENCY OF REACTIVE DYED KNITTED FABRICS

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TALAŞLI İMALATTA BİR KALİTE KARAKTERİSTİĞİNİN MODELLENMESİ Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burak GÜHER İKİNCİ EL TRAKTÖR SATINALMA BEDELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI İÇİN İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Yusuf TÜLÜN SERALARDA TOPRAK SOLARİZASYONU UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE TOPRAK PROFİLİNDE SICAKLIK DAĞILIMININ MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı