Denizcilik Sektöründe Eğitim ve Eğitim Kurumlarının Durumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.3.6.1. Denizcilik Sektöründe Eğitim ve Eğitim Kurumlarının Durumu"

Transkript

1 Yukarıda bahsedilen söz konusu kıyaslamada dikkat çeken bir başka hususunda, Beyaz Liste de yer alan ülkelerin idari yapılarında, deniz strateji analistlerinin yer aldığı ve ortalama % 60,5 çekirdek kadro içerisinde, izole olarak % 8,4 lük bir yere sahip oldukları gözükmektedir. Ülkemizin idari yapında bu veya buna benzer yeterlilikte bir kadronun olmadığı açıkça gözükmektedir. Burada akla gelen soru, neden bu ülkelerde deniz strateji analisti gibi bir yeterlilik ve kadroya ihtiyaç duyulduğudur? Deniz strateji analistleri, temel olarak en az dört ile beş yıl İdare içerisinde istihdam edilmiş olan çekirdek kadro içerisinden seçilmektedir. Bu yeterlilik için gereken koşullar incelendiğinde, ülkeden ülkeye çeşitli farklılıklar göstermekle birlikte, ortak özelliklerinin Denizcilik İş İdaresi yüksek lisans eğitimleri aldıkları gözükmektedir. İdare içerisindeki çalışma faaliyetlerinin; diğer birimlerden izole olarak gerçekleşmesi, dikkat çeken diğer bir husustur.deniz strateji analistlerinin görevleri tamamıyla İdare nin yakın ve uzun vadedeki aktivitelerini uluslararası koşullar ve gelişmler perspektifinde değerlendirmek ve endüstride yer alan ilgili tüm kurumlara ivme kazandırmaktır. Kısaca bu yeterliliğin esas sorumluluğu, İdare nin üst yönetimi tarafından benimsenmiş, amacına uygun hedefleri gerçekleştirmek ve bunların gerçekleşmesi için projeler üretmektir. O halde en kısa tarifle görevleri, mevcut işlerin yürütülmesi olmayıp, gelecek planlamasına hizmet etmek olduğu gözükmektedir. Bu grup içerisinde göze çarpan diğer bir husus ise, İdare nin Uluslararası Denizcilik teşkilatı nda görevlendirdiği temsilcilerini, ilgili konularına göre eğitmek, deniz strateji analistlerinin görevi olmaktadır. Burada temel husus, ülke menfaatlarını göz önünde bulundurarak, temsilcilerin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı nda konuları ve önerileri nasıl değerlendirmesi ve nereye yönlendirmesi gerektiğine kadar yol gösterici olmaktır. Deniz strateji analisleri, özetle perde arkasında yer alan beyin takımı rölünü üstlenmektedirler. Akla hemen şöyle bir soru gelmektedir: Starteji planlama, İdare içerisindeki bölüm birim sorumlularından başlayarak, üst yöneticiler de dahil idarecilerin görevleri değil midir? Bu sorunun cevabı gerçekçi bir yaklaşım içerisinde HAYIR olmaktadır. Hiyerarşik yapıda atanmış bir üst düzey yönetici; hiç bir zaman deniz strateji analisti kadar derinlemesine bir konuda bilgi sahibi olamaz ve görevi de zaten derinlemesine bilgi sahibi olmak değildir. Üst düzey idarecinin; bu içerikteki temel görevi; takım arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu destek, kaynak ve olanağı sağlayarak, bir orkestra şefi yaklaşımında uyum içerisinde çalışma ve verimliliği artırmaktır. Ülkemizdeki uygulamaya baktığımızda, üst düzey yöneticilerin sırtında hem teknik uzmanlık ve strateji tayini görevi hem de idarecilik mevcuttur. Doğal olarak uzmanlığın mı yoksa idari görevin mi imajı sağlamlaştıracağı, gözlemlenen konuma göre değişecektir. Muhtemelen bu durum, verimsizliğin temellerini atmakta ve başarıyı olumsuz yönde etkileyebilecek aracı bir mekanizma oluşturmaktadır. Bu durum bizler için, beklentilerimizin yakın vadede karşılanması durumunda, iyi bir üst düzey yönetici profili çizebilecek ancak uzun vadede ise durumun bu kadar iyimser olamayacağı da hatırda bulundurulmalıdır. Yukarıda belirtilen bu yaklaşımlar içerisinde, İdaremiz için önerilen yapı, kendi dinamiklerimizi hiç bir zaman gözardı etmeksizin, idareci ve planlayıcı beyin takımlarının ayrı olarak atanması ve birlikte uyum içerisinde çalışacak idari teşkilatlanma ve norm kadroya gitmek olacaktır. Bugün ülkemizde denizcilik konusu bu

2 çerçevede ele alındığında tüm görevlerin, sorumlulukların ve yeterlilik tayininin üst yönetim (örneğin: Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı v.s.) için tarif edilmesi gerekmektedir. Bu durum ulusal mevzuatla birlikte norm kadrolara duyulan aciliyeti açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç olarak,idaremiz kadrosundaki % 11 lik dilime sahip çekirdek kadronun, Beyaz Liste ye giren ülkeler ortalamasında % 60,5 olduğu göz önünde bulundurularak, içerisinde denizcilik strateji analistlerine de yer verilmek suretiyle, yapılacak çalışmaların sistematiği açısından, katedilecek uzunca bir yolumuzun olduğu gözükmektedir. Bu çerçevede İdare ile birlikte sorgulanması gereken diğer bir kurum ise, ülkemizdeki mevcut öğretim kurumları olacaktır. Özellikle Yüksek Öğretim düzeyindeki kurumların meslek adamı yetiştirme aktivitesinin yanında, uzmanlaşma çerçevesinde endüstri ile entegrasyonu ve müşterek hareketin verimliliği irdelenebilir. Bu çerçevede konu ile ilgili olarak, somut uygulanabilir kaç araştırma geliştirme faaliyeti mevcuttur? Bunların kaçının Yüksek Lisans ve Doktora çalışması düzeyindeki elde edilmiş sonuçları mevcuttur? soruları da ayrıca irdelenmelidir Denizcilik Sektöründe Eğitim ve Eğitim Kurumlarının Durumu Osmanlı Devleti döneminde kaptanlar ve gemi inşaatı mühendislerinin tamamı Bahriye den (Deniz Kuvvetleri nden) yetişmişlerdir. Genelde usta-çırak ilişkileri şeklinde eğitilerek yetiştirilmiş olan kaptanlar, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun un kurulması ile Seyr-i Sefain bölümünde kaptanlar ve Gemi İnşaatı bölümünde de gemi inşaatı mühendisleri çağdaş bir eğitimle yetiştirilmeye başlanmıştır. Deniz Ticaret Filosu nun gemi adamı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ilk eğitimöğretim kurumu, 5 Aralık 1884 tarihinde Heybeliada da Mekteb-i Bahriye-i Şahane nin (Deniz Harp Okulu nun) özel bir bölümü şeklinde yatılı Leyli Tüccar Kaptan Mektebi adıyla açılmasıyla başladı. Bu kurum zamanla değişik isimler altında eğitimini sürdürerek, tarihinde İTÜ Denizcilik Fakültesi adını almıştır. Gemileri, limanları, tersaneleri; denizcilik işletmelerini, brokerlikleri, deniz sigortacılığını, deniz hukukçuluğunu, yardımcı gemi hizmetlerini vs. verimli kılacak en önemli unsur; güncel teknik, ticari ve hukuki bilgilere sahip olacak insan varlığıdır. Türkiye de Denizcilik Eğitimi, denizde çalışan personel olarak gemi adamları, karada çalışan olarak da limanda, denizcilik işletmelerinde ve tersanelerde çalışan personelin eğitimi şeklinde incelemek gerekir. Gemi adamlarının eğitimi, IMO kuralları doğrultusunda Dünya da ve Ülkemizdeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler bakımından yeterlilik ve sertifika almaya yönelik olarak yapılmaktadır. Bu amaca yönelik eğitimlerin esasları, STCW Sözleşmesi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Liman, marina ve deniz işletmecisi, broker, sigortacı, acenta ve sörveyör gibi personel ile tersanelerde çalışan gemi inşaatı, gemi makineleri, gemi elektrik ve elektroniği gibi mühendisleri ve teknik elemanların mevzuat veya başka bir nedenle gemi adamları gibi yeterlilik belgesi almaları gerekmemektedir. Şimdi, gerek karada gerekse denizde çalışan personelin eğitimleri ile ilgili Ülkemizdeki uygulamaları kısaca inceleyelim:

3 Ülkemizde denizcilik eğitimi veren kurumlar; YÖK e bağlı fakülteler, iki ve dört yıllık yüksek okullar, MEB na bağlı liseler, askeri okullar, denizcilik ve gemi adamları konusunda kısa süreli kurslar düzenleyen özel kuruluşlar şeklinde incelenebilir. YÖK e bağlı üniversitelerde denizcilik sektörünün, gemi ve karada çalışan personeli için fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları şeklinde değişik alanlarda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Tablo 'de denizcilikle ilgili dört yıllık Yükseköğretim Kurumları verilmektedir. Tablodan görüleceği gibi eğitimlerin birkaçı üretim ve tüketim noktaları arasında nakliye ve depolama faaliyetlerini de içeren lojistik konusundadır. Başlıca eğitim verilen bölümler; gemi inşaatı mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği, güverte, gemi makineleri, denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, denizcilik işletmeciliği ve yönetimidir. Genelde türkçe, bazılarında kısmen veya tamamen ingilizce eğitim verilmektedir. Üniversitelerimizin bir kısmında denizcilik konusunda yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilmektedir. Deniz Bilimlerinin değişik konuları üzerinde araştırma yapan Üniversitelere bağlı üç adet Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü vardır. Tablo 'de gösterilen bu kurumlarda lisans eğitimi olmayıp sadece lisansüstü eğitimde yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi programlarında, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi konuları ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimleri yapılmaktadır. YÖK'e bağlı olarak onbir üniversitede; gemi, yat, liman ve lojistik alanında çalışacak personele eğitim veren iki yıllık Meslek Yüksekokulları (MYO) listesi Tablo 'te verilmiştir. Deniz Ticaret Odasının önderliğinde Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından kurulan iki yıllık meslek yüksek okulunda güverte ve makina zabitan eğitimleri verilmektedir. Su ürünlerinin değişik alanlarında eğitim, öğretim yapan dört yıllık Su Ürünleri Fakülteleri Tablo 'te gösterildiği gibi 12 adettir. Muğla Su Ürünleri Fakültesi 2002 yılı içinde açıldı fakat henüz öğrenci almadı. Su ürünleri konularında eğitim veren iki yıllık Meslek Yüksekokulları Tablo 'te belirtilmiştir. Bunların bazılarında güverte programları da mevcuttur. MEB na bağlı denizcilikle ilgili eğitim kurumlarında ise Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri gibi toplam 16 Anadolu Meslek Lisesinin toplam 28 bölümünün; 10 unda güverte, 13 ünde gemi makineleri, 2 sinde yat kaptanlığı, birerinde de gemi inşa, gemi elektroniği ve haberleşme ve ahşap yat inşası ile ilgili eğitim verilmektedir (Tablo ). Ülkemizde 1938 yılından 1980 lerin başına kadar Haliç Tersanesi nde teorik ve uygulamalı bir eğitim programı ile nitelikli gemi sanayi ara personeli yetiştiren tek kurum olan Gemi Yapı Teknik ve Meslek Lisesi nin kapatılması sonucunda, 1995 yılına kadar bu alanda bir eğitim verilememiştir. Ancak gemi inşa alanına yönelik meslek lisesi eğitiminin 1995 te tekrar başlatılması olumlu olmuştur. Bu alanda eğitim veren okul, İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesidir. Bu okulda, 4 yıllık gemi inşaatı eğitimi verilmektedir. Ayrıca Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları bünyesinde açılan Denizcilik Meslek Liselerinde; güverte, gemi makineleri, gemi elektroniği ve haberleşme alanlarında denizcilik eğitimleri verilmektedir. Ayrıca denizcilikle ilgili

4 olarak; Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Sınıf Okulu ile Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi de denizcilik eğitimi veren askeri kuruluşlardır. Tablo Denizcilikle ilgili dört yıllık yüksek öğretim kurumları. No Üniversite Fakülte / YO / MYO Bölüm Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. Eğitim Dili Puan Türü Gemi İnş. Müh. T SAY Deniz Teknolojisi Müh. T SAY 1 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fak. Deniz Ulaştırma İşl. Müh. (UOLP-SUNY Maritime) Gemi Makineleri İşl. Müh. (UOLP-SUNY Maritime) İ İ SAY SAY Gemi Makineleri İşl. Müh. T SAY Güverte T SAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi YO Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İ EA Güverte İ SAY 3 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak. Deniz Ulaştırma İşl. Müh. T SAY Ulaştırma ve Lojistik YO Ulaştırma ve Lojistik T EA 4 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık teknolojisi Müh. T SAY Gemi İnş. Müh. T SAY Güverte T SAY 5 Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) Denizcilik Fak. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi İ EA Güverte İ SAY Makine İ SAY 6 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fak. Gemi İnşaatı Müh. (*) T SAY 7 Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller YO Uluslararası Lolijistik ve Taşımacılık İ EA Kaynak: 2003 ve 2004 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzları. * Hem örgün hem de ikinci öğretim var. Tablo Deniz bilimleri araştırma enstitüleri. No Üniversitesi Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Bulunduğu Yer 1 İstanbul Üni. İ.Ü. Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü İstanbul 2 Dokuz Eylül Üni. DEÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü İzmir 3 ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/Mersin

5 Tablo Denizcilik eğitimi veren iki yıllık meslek yüksekokulları. No Üniversite Meslek Yüksekokulu Bulunduğu İl Bölüm/Program 1 İstanbul Teknik Üni. İ.T.Ü. MYO İstanbul Gemi Makineleri ** 2 Çanakkale Onsekiz Gelibolu Piri Reis Çanakkale Gemi Makineleri Mart Üni. MYO 3 Kocaeli Üni. Karamürsel MYO Kocaeli Güverte * Gemi İnşaatı Gemi Makineleri * 4 Karadeniz Teknik Üni. Ordu MYO Ordu Gemi Makineleri * 5 Karaelmas Üni. Alaplı MYO Zonguldak Gemi Makineleri ** 6 Uludağ Üni. Yalova MYO Bursa Deniz ve Liman İşl. * Güverte ** Yatçılık ve Yat İşl. 7 İstanbul Ticaret Üni. MYO İstanbul Uluslararası Lojistik 8 İzmir Ekonomi Üni. MYO İzmir Lojistik 9 Yeditepe Üni. MYO İstanbul Uluslararası Taşımacılık Yön. 10 Sakarya Üni. Sakarya MYO Adapazarı Lojistik 11 İzmir Ekonomi Üni. MYO İzmir Lojistik Yönetimi Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı, 2004 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. * Hem örgün hem de ikinci öğretim var. ** Sadece ikinci öğretim var. Tablo Su ürünleri fakülteleri. No Yükseköğretim Kurumu Bulunduğu İl 1 İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İstanbul * 2 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İzmir ** 3 Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Elazığ 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir 5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop ** 6 Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Adana ** 7 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi Rize 8 Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İçel 9 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Çanakkale 10 Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İskenderun 11 Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Antalya 12 Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Muğla Kaynak: 2004 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. * Bir yıllık ingilizce hazırlık sınıfı var. ** Hem örgün hem de ikinci öğretim var

6 Tablo Su ürünleri eğitimi veren iki yıllık meslek yüksekokulları. No Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bulunduğu İl 1 Atatürk Üni. İspir Hazma Polat MYO Su Ürünleri Prog. Erzurum 2 Atatürk Üni. Tercan MYO Su Ürünleri Prog. Erzincan 3 Cumhuriyet Üni. Gürün MYO Su Ürünleri Prog. Sivas 4 Ege Üni. Ege MYO Su Ürünleri Prog. İzmir 5 Fırat Üni. Keban MYO Su Ürünleri Prog. Elazığ 6 Fırat Üni. Kemaliye Hacı Ali Akın MYO Su Ürünleri Prog. Erzincan 7 Gaziosmanpaşa Üni. Almus MYO Su Ürünleri Prog. Tokat 8 Harran Üni. Bozova MYO Su Ürünleri Prog. Şanlıurfa 9 Harran Üni. Kahta MYO Su Ürünleri Prog. Adıyaman 10 İnönü Üni. Sürgü MYO Su Ürünleri Prog. Malatya 11 Karadeniz Teknik Üni. Maçka MYO Su Ürünleri Prog. Trabzon 12 Marmara Üni. Teknik Bilimler MYO Su Ürünleri Prog. İstanbul * 13 Muğla Üni. Ortaca MYO Su Ürünleri Prog. Muğla 14 Mersin Üni. Silifke MYO Su Ürünleri Prog. İçel 15 Niğde Üni. Çamardı MYO Su Ürünleri Prog. Niğde 16 Süleyman Demirel Üni. Eğirdir MYO Su Ürünleri Prog. Isparta 17 İstanbul Üni. Sapanca Su Ürünleri MYO Sakarya 18 Cumhuriyet Üni. Suşehri MYO Sivas 19 Fırat Üni. Bingöl MYO Su Ürünleri Prog. Bingöl 20 Kocaeli Üni. İhsaniye MYO Su Ürünleri Prog. Kocaeli * 21 Çukurova Üni. Yumurtalık MYO Su Ürünleri Prog. Adana 22 Haliç Üni. Su Ürünleri Yüksekokulu İstanbul ** Kaynak: 2004 ÖSYS Yükseköğretim Progr. ve Kontenjanları Kılavuzu, Türk Denizcilik Sempozyumu Nisan * Hem örgün hem de ikinci öğretim var. ** Henüz eğitim-öğretime açılmamış 4 yıllık yüksekokul. Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar; denizcilik eğitimi veren, fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulları ile denizcilik meslek liselerine ilave olarak MEB ve Denizcilik Müsteşarlığı nın onayıyla 70 civarında özel eğitim kurumu STCW ye göre deniz güvenliği, seyir ve benzeri konularda kısa süreli kurs şeklinde eğitim vermektedirler. Yarısı İstanbulda olmak üzere 16 ilde denizcilik konusunda özel kuruluşların düzenlediği kursların % 20 si, şirket bünyesinde kuruluşların kendi personeline verdikleri STCW eğitimleridir. Diğer kurslar ise; zabitan sınıfına yönelik STCW eğitimleri, tayfa sınıfına yönelik STCW ve vardiya tutma eğitimleri, balıkçı gemisi ve yat kaptanlığına yönelik STCW ve vardiya tutma eğitimleri, gemide tıbbi ilk yardım ve bakım, yangınla mücadele ile tanker tanıtım ve işlemleri gibi konularında yapılmaktadır

7 Tablo Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı denizcilikle ilgili liseler. No Okul* Bölüm 1 Bartın Kurucaşile Anadolu Meslek Lisesi Ahş. Yat İnşa 2 İzmir Çeşme Anadolu Meslek Lisesi Yat Kapt. 3 Muğla Bodrum Anadolu Meslek Lisesi Yat Kapt. 4 İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi İnşa 5 İstanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi G. Elekt. ve Hab. 6 Antalya Anadolu Meslek Lisesi Güverte 7 Çanakkale Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 8 İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Anadolu Meslek Lisesi Güverte 9 İstanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 10 Kocaeli Gölcük Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 11 Ordu Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 12 Rize Mimar Sinan Anadolu Meslek Lisesi Güverte 13 İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 14 Rize Çayeli Barbaros Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 15 Zonguldak Ereğli Hatice Erden Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 16 Çanakkale Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 17 Mersin Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 18 Ordu Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 19 İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 20 Antalya Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 21 İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 22 İstanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 23 Rize Mimar Sinan Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 24 Rize Çayeli Barbaros Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 25 Kocaeli Gölcük Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 26 Zonguldak Ereğli Hatice Erden Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 27 İzmir Motor Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 28 Samsun Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı, * 16 Meslek Lisesinde toplam 28 bölüm vardır. Türkiye de gemi adamları eğitimini sürdüren tüm yüksek öğretim kurumlarının mezunlarının tabi olacakları sınav düzeni, 30 Ocak 1997 tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte temellendirilmiş ve Gemi Adamları Sınavları Konu İçerikleri Yönergesi ile belirlenmiştir. Gemi adamları sınavları, Gemi Adamları Sınavları Merkezi Kurulu (GASMK) gözetimi ve denetiminde GASM tarafından yapılmaktadır. GASMK, TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), Fakülteler veya Bölümleri, Yüksek Okullar ile İdarenin belirleyeceği kurum ve kuruluşların çalışanları arasından o kurum ve kuruluşça seçilip İdareye bildirilen ve İdarece öngörülen sayıda kişilerden oluşmaktadır. Türkiye de GASMK, 1997 yılında işlerlik kazanmış ve ilk Gemi Adamları Sınavları da Yönetmelik ve Yönerge ye uygun olarak yine 1997 de gerçekleştirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda GASM halen görevine devam etmektedir

8 Türkiye, STCW Sözleşmesine 1989 yılında taraf olmuş ve bu sözleşmeye uyum kapsamında mevzuatında ve uygulamalarında gerekli revizyonları yapmıştır. STCW Sözleşmesinin Kural I/8, Kod A-1/8 ve Kod B-1/8 hükümleri uyarınca, gemi adamlarına yönelik eğitim ve öğretim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten tüm kamu ve özel eğitim kurum ve kuruluşların kalite standartları sistemi yoluyla izlenmesi, denetlenmesi, gerekli düzenleyici ve düzeltici önlemleri alma mekanizmalarını kurmuştur Türk Deniz Ticaret Filosu İçin Zabitan ve Gemi Adamı Türk Deniz Ticaret Filosu son 3 yıl içinde gerek gemi kalitesi, gerekse modern gemi sayısı bakımından büyük gelişmelere sebep olacak ciddi bir hamleye girmiştir. Yeni gemi yatırımları içinde hemen hemen her büyüklükte ve son derece modern tankerler ön sırada gelmektedir. Yeni ve modern gemilerin uluslararası bankalarca kredilendirilmesi, düzgün itibar ve işletme kabiliyetine sahip Türk Donatanları için artık problem olmaktan çıkmış, sadece uluslararası büyük çaplı navlun pastasından hisse alabilme kaygısı kalmıştır. Uluslararası piyasalarda başarı ile gemi, özellikle tanker işletilmesinin en önemli unsuru eğitilmiş insan gücüdür. Gemi adamları yetiştirilmesinde ülkemizde maalesef donatanlarımızca yapılan atılıma mütenasip ciddi bir gelişme olmaması Türk Donatanları için ciddi bir kaygıdır. Dünyada mevcut en büyük gemilerin inşaası, proje aşamasından sonra 9 aylık bir süre içinde tamamlanırken, bu tip bir gemiyi yönetecek kaptanın yetişmesi 10 yıllık bir sürede ancak mümkün olabilmektedir. Mesleğin son derece zahmetli oluşu sebebiyle, yetişmiş zabitanın gemi üzerinde hizmetleri esnasında da sürekli olarak IMO tarafından belirlenmiş muhtelif model kurslar ile periyodik tazeleyici eğitime tabi tutulmaları sadece bir ihtiyaç olmakla kalmayıp, artık kural haline gelmiştir. Ülkemizde zabitan ve usta gemici yetiştiren birçok kuruluş mevcuttur. Deniz Kuvvetleri menşeli zabitanın emeklilikleri akabinde deniz ticaret filomuza intikalleri mümkün olsa da bu tip personelin kısmen ilerlemiş yaşları ve ayrı bir amaca yönelik olarak görmüş oldukları temel eğitim sebebiyle ticari filoda intibak sağlamaları zorluklarla mümkün olabilmektedir. İTÜ Denizcilik Fakültemizin genel kültür ve gerekli yan dersleri verebilecek kabiliyette toplam 52 kadar öğretim görevlisi arasından ancak 14 adedi gerçek denizcilik prensipleri ve kültürü üzerinde uzmandır. Normal 4 yıllık eğitimi müşkülatla verebilmek durumunda olan Fakülte, en az bu eğitim kadar önemli olan tazeleme kurslarını verebilecek insan kaynaklarına ve özellikle mali güce sahip değildir. Dört yıllık eğitim sağlayan üniversitelerimizden Dokuz Eylül Üniversitesinde de durum pek farklı olmayıp, 46 kişilik öğretim görevlisi kadrosunun çoğu idari bilimler ve benzeri deniz işletme konularında uzman olup, ancak sadece 8 kadar öğretim görevlisinin gemi adamı disiplinleri üzerinde eğitim verebilecek alt yapısı vardır. Karadeniz Teknik Üniversitemizin ilgili bölümünde mevcut 35 adet öğretim görevlisi için de diğer üniversitelere emsal hakikatler geçerlidir. Kocaeli ve Uludağ Üniversitelerimiz, kadro bakımından ilk 3 üniversitemizle kıyaslanamayacak kadar

9 şanssızdır. TÜDEV kuruluşumuz sektörde bir açığı kapatsa da, hakikatte maalesef sektörün gerçek ihtiyacı olan eğitimi yakalayabilecek seviyeden uzaktır. Denizcilik Liselerimiz, sektörün ihtiyacını karşılayacak alt seviyede zabitan yetiştirlmesine yönelik makul kalitede eğitim verebilmektedir. Bırakınız Türk Donatanlarını, Bakanlığımızın dahi ciddi seviyede yetişmiş gemi zabitine büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gemi adamlarının belgelendirilmesi ilgili bakanlıklar veya devlet idareleri tarafından yapılırken, ülkemizde bu görev de İTÜ Denizcilik Fakültesi nezdinde kurulan Gemi Adamları Sınav Merkezi ne tevdi edilmiştir tarihinden itibaren bu görev Türk Deniz Eğitim Vakfı na (TÜDEV) verilmiştir. Muhtelif şikayet ve yanlış değerlendirmelere yol açan bu kararın, ilgili Müsteşarlığımızdaki personel yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Türk Donatanlarının uluslararası navlun piyasalarından hisse alabilmek hususunda karşılaştıkları en önemli sıkıntı, gemilerimizde taşınan Türk Bayrağı nın gittikçe azalan itibarı sorunudur. Buna karşı donatanlarımızın gemi kalitesini ikmal etmek konusunda tedbirler alması kolay ve büyük çoğunlukla tedbir alınmakta olmasına rağmen, personel eğitimi hususunda tedbir alınması Devlet desteği ve düzenlemesi olmaksızın imkansız gözükmektedir. Özellikle alt yapısı ve itibarlı mazisi bakımından, İTÜ Denizcilik Fakültesinin İTÜ den bağımsız bir yapıya kavuşturulması ve uluslararası bir mahiyete sahip olacak çağdaş bir Deniz Ticaret Akademisi haline getirilmesinin; bu tip bir yeni oluşumun sektörümüzü koordine eden bakanlık tarafından yönlendirilmesi ve her yönden desteklenmesinin deniz ticaret filomuz ve ülkemiz denizciliğinin geliştirilmesi bakımından zorunlu bir çözüm olarak gözükmektedir Denizcilik İdaresinin Personel Açısından Durumu Türkiye nin denizcilik idaresi olan Denizcilik Müsteşarlığı ve bağlısı birimlerde temel personel sorunu nitelikli personel ihtiyacının karşılanamayışıdır. Merkezde % 3,9 lar seviyesinde olan denizcilik eğitimi almış personel miktarı son dönemde alınan tedbirlerle % 11 e yükselmekle birlikte yeterli değildir. Yeni hazırlanan teşkilat yasası bu konuda titiz hükümler içermektedir. Yasa hayata geçtiği takdirde uzun dönemde sorun çözülebilecektir. Ancak, sorunun temelinde diğer bazı faktörler de mevcuttur. Öncelikle denizde ayda 3-5 bin dolar kazanan yetenekli ve eğitimli bir personelden milyon TL. maaşla Denizcilik Müsteşarlığında çalışması ve faydalı olması beklenmemeli ve bu konuda personelin tatmin edilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Diğer sorun, siyasi iktidarların tüm diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi personel politikalarının olumsuz etkisidir. Oy kaygısıyla izlenen bu politikalar özellikle nitelikli ve özel eğitimli personel ihtiyacı olan Denizcilik Müsteşarlığına ve dolayısıyla denizciliğimize büyük zararlar vermiş ve vermektedir. Yaklaşık 1-1,5 yıl önce kadro karşılığı istihdam edilme vaadiyle 657 Sayılı Kanunun 4-B maddesi kapsamında Denizcilik Müsteşarlığına alınan 100 e yakın nitelikli, genç ve eğitimli personel kadroya alınmalarının gecikmesiyle motivasyonlarını kaybetmiş ve denize dönmeyi veya kurumu terk etmeyi düşünmektedirler. Bu konuda tedbir alınmalıdır. Denizcilik evrensel ve dış dünya ile yakın ilişkilidir. Bu durum iyi seviyede İngilizce bilmeyi, uluslararası gelişmeleri ve mevzuatı iyi izlemeyi ve personelin kendisini sürekli

10 geliştirmesini gerektirmektedir. Denizcilik Müsteşarlığı ve bağlısı birimlerde görevli personelin bu konuda da başarılı ve yeterli olduğu söylenemez. Denizcilik idaresinin personel sorunu ayrı bir inceleme konusu yapılmalı, alınması gereken tedbirler belirlenmeli ve titizlikle uygulanmalıdır Uluslararası Denizcilik Platformları Türkiye nin uluslararası denizcilik platformlarında etkin olarak temsili en önemli ancak en başarısız olunan konulardan biridir. Sorunun temelinde denizcilik idaresinin genel personel olumsuzluklarının etkisi yatmakla birlikte bugüne kadar bu konu masaya yatırılmamış ve özel bir tedbir alınmamıştır. 6 yıl önce bir yönetmelikle oluşturulan Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu çalıştırılmamıştır. IMO, etkin temsil gerektiren önemli bir denizcilik platformudur. IMO da temsil, iyi hazırlanmış, konusunu iyi bilen bir heyetin toplantılara iştiraki ve gündem ilişkin belge sunulması ile sağlanabilir. Ayrıca, Denizcilik Müsteşarlığı kadrolarından IMO faaliyetleri için Londra Büyükelçiliği ne atanan uzman personelin kalitesi ve yeterliği de önemlidir. Türkiye 23 Mart 1958 tarihinde, zamanın Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ZORLU başkanlığında, IMO nun dokuz kurucu üye ülkesinden birisi olarak, yıllar sonra gemilerin teknik işletmeciliğindeki tüm kararların alınacağı ve uluslararası bütün kuralların çıkarılacağı en büyük hakim güç içerisinde yerini almıştır. Ancak zaman içerisinde yıllar geçtikçe, kurulması ihtiyaç haline gelen, bir seri profesyonellik birikimi ve becerisi gerektiren; komite ve alt komitelerde, Türkiye daha ziyade dinleyici veya zaman zaman temsilci bulunduran pasif üye rolü içerisinde kalmıştır. Hatta bu zaman süresi içerisinde, çeşitli devletler tarafından önerilen taslak kuralların, taslak metinlerini daha önceden incelemek ve alınacak kararlarda nerede, ne zaman, ve nasıl iştirak etmesi gerektiği üzerinde fazlaca düşünmeyen, sadece toplantılar sırasında anladığı kadarı ile aktivitelerden haberdar olan bir katılımcılık sergilenmiştir. Elbette ki Giden evrak yaratamayan, gelen evrak cevaplar felsefesi altında 1958 li yıllardaki prestij ve aktif katılım son yıllara değin, teknik performansın irdelenebilirliği açısından değer kaybına uğramıştır. IMO nun tüm idari bölümleri ile mevcut uluslararası memuru ise 280 civarındadır. Türkiye nin evrensel bir konu olan denizcilikte dünya ile bütünleşmesi ve uluslararası standartlara uygun hale gelebilmesi için Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Uluslararası Tankerciler Birliği (INTERTANKO), Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (IMPA), Uluslararası Tanker Sahipleri Forumu (OCIMF), Klas Kuruluşları Birliği (IACS) gibi uluslararası uzmanlık kuruluşlarına da etkin katılım önemlidir. Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonunun verimli çalıştırılmak suretiyle bu konuda gerekli tedbirlerin belirlenebileceği ve uygulanabileceği düşünülmektedir yılı başlarında petrol şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu (OICMF- Oil Company International Maritime Forum) adlı bir teşkilat kurmak zorunda kalmışlardır. Bu teşkilat; sadece üyeleri arasında yeknesak gemi işletme kriterlerini belirtmekle kalmamış, kontrol edilen gemilerle ilgili kayıtların paylaşımı esasını içeren

11 bir müşterek veri tabanı oluşturarak, standartlar altında olduğu saptanan gemileri bu veri tabanına katmayarak sadece veri tabanındaki gemileri kiralama yolunu seçmişlerdir. Böylece son derece etkin bir şekilde yönlendirilen bir yaptırım içine girmişlerdir. OCIMF üyesi gemicilik şirketleri ve bu şirketlere ait tanker filoları belirgin olup, hazırlanan listelerden görülebilirler. TÜPRAŞ ın OCIMF e üye olması, standartlar altında kalan eski gemilerin Türk Rafinerilerine kabul edilmesinin yasaklanabileceği endişesini taşıyan çevrelerce engellenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu nun OCIMF e üye olunması yönünde TÜPRAŞ a yaptığı öneri de geçen süreye karşın dikkate alınmamıştır. Gemicilik konusunda mühendislik araştırmaları yapan, kriterler saptayan, bilgi aktaran ve gemi inşaatı konusunda kurallar belirleyerek sektörün gelişmesini sağlayan klas kuruluşlarıdır. Türk Loydu 40 yılı aşan geçmişine rağmen Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği ne (IACS- International Association of Classification Societes) kabul edilmesini sağlayacak durumu henüz elde edememiştir Deniz Emniyeti ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Bu konuda bazı genel tanımlamaları da vererek konuyu inceleyeceğiz Bayrak Devleti Uygulamaları Bayrak devleti uygulamaları bir ülkenin kendi bayrağını taşıyan gemilerin, deniz emniyeti ve gemi kaynaklı kirlenme konusunda belirlenmiş uluslararası standartlara uyumu konusunda yaptığı denetim, kontrol ve uygulamalar ile bu ve benzeri yükümlülüklerini icra maksadıyla yaptığı diğer faaliyetler anlamına gelmektedir. Türkiye de bayrak devleti uygulamalarına hukuki zemin oluşturacak herhangi bir özel kanun veya ilgili diğer kanunlar içinde kapsamlı hükümler mevcut olmamakla birlikte Türkiye nin taraf olduğu Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS- International Convention on Safety of Life at Sea), Gemilerden Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL- International Convention on Pollution Prevention from Ships) ve Uluslararası Yükleme Hatları Sözleşmesi (LL- International Convention on Load Line) gibi uluslararası sözleşmeler kısmen hukuki zemin oluşturmaktadır. Halen Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan AB Eşleşme Projesi kapsamında hazırlanan Taslak Deniz Emniyeti ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Kanunu Türkiye nin bayrak devleti uygulamalarına hukuki zemin oluşturacak yeterli ve detaylı hükümler içermekte ve bu konuda ikincil mevzuat olarak ihtiyaç duyulacak yönetmelik taslaklarının da hazırlanmasını öngörmektedir. AB Eşleşme Projesi Kasım 2003 ayında kaynağı AB fonlarından karşılanmak üzere başlatılmış, Türkiye ve İspanya denizcilik idarelerinin işbirliği içerisinde Türkiye de deniz emniyetinin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına ve uluslararası hukuka uyumlu bir Türk denizcilik mevzuatı hazırlanmasını öngören ve halen devam eden bir projedir. Proje kapsamında bir ana kanun ve 31 yönetmelik hazırlanması öngörülmektedir. Bayrak devleti uygulamalarının önemli bir faaliyeti olan bayrak devleti adına faaliyet gösterecek denetim ve belgelendirme kuruluşlarına sörvey yapma ve sertifika

12 düzenleme yetkisi verilmesine ilişkin yönetmelik 1 Ekim 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, yeni yönetmelikte yetki devredilecek denetim ve belgelendirme kuruluşlarına atfedilen bazı yükümlülükler nedeniyle özellikle IACS üyesi klas kuruluşlarının itirazları ve yetki devri protokolü yapmaktan kaçınmaları nedeniyle halen mevcut yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan yetki devri protokolleri geçerlidir. Bu durumda mevcut yürürlükteki yönetmeliğin uygulandığı söylenemez. Ayrıca, AB Eşleşme Projesi kapsamında hukuk uzmanları tarafından yapılan incelmelerde mevcut yönetmeliğin AB müktesebatına ve AB üyesi ülkelerin uygulamalarına uyumsuz olduğu hususlar belirlenerek Denizcilik Müsteşarlığına bildirilmiş ve yönetmelik değişikliği yapılarak uyumsuzlukların değiştirilmesinin zorluğu dikkate alınarak yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. AB eşleşme projesi kapsamında hazırlanan birincil ve ikincil mevzuat taslakları hayata geçirildiği ve uygulandığı takdirde Türkiye nin bayrak devleti uygulamalarında mevzuat sorununun kalmayacağı söylenebilir. Bayrak devleti uygulamalarında potansiyel bir sorun AB müktesebatına uyum çerçevesinde ve Türkiye nin AB ye girişini müteakip Türk Loydu nun AB kriterlerine uyum sağlaması ve AB Komisyonunun tanıdığı bir klas kuruluşu haline gelmesi sorunudur. Bu sorunun, Türk Loydu nun AB kriterlerine, klaslanan toplam tonaj ve istihdam edilen denetim uzmanı dışındakilere uyum sağlanarak geçici yetki alınması ile aşılabileceği, uzun vadede ise Türk Loydu nun tüm kriterlere uyum sağlayabileceği düşünülmektedir. AB eşleşme projesi çerçevesinde hazırlanan AB müktesebatına uyumlu taslak mevzuata göre Türkiye nin AB ye üye olmasına kadar Türk Loydu na belli kriterler istisna tutulmak suretiyle tanınmış kuruluş statüsü verilmesi yetkisi Türk denizcilik idaresi olarak Denizcilik Müsteşarlığına aittir. AB ye tam üye olmayı müteakip bu yetki AB Komisyonuna ait olacaktır. Müsteşarlık tarafından Türk Loydu Vakfı, yönetmelik hükümlerine uygun olarak, gerekli tonaj ve sörveyör sayısına sahip olmadığı için 3 yıllığına yetkilendirilmiştir. IACS Üyesi Bureau Veritas ın yaptığı başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülmüş, Yetki Devri Protokolü imzalanması için Bureau Veritas a gönderilmiştir. Söz konusu kuruluş tarafından henüz bir cevap verilmemiştir. Halen klas kuruluşları dışında idare adına bayrak devleti denetimi yapan denetim uzmanları, birçok AB üyesi ülkeden farklı olarak liman devleti kontrolü denetim uzmanlarından farklı bir örgütlenmeye sahiptir. Bu farklılığın giderilmesi amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip denetim uzmanları hem liman devleti kontrolü hem de bayrak devleti denetimi yapabileceklerdir. Böylece hem AB uygulamalarına uyum sağlanmış olacak hem de zaten yeterli sayıda olmayan denetim uzmanları daha etkin kullanılabilecektir. Türkiye de bayrak devleti denetimi için denetim uzmanları yedi büyük limanda konuşlanmıştır. 300 Grostondan büyük gemilerin ölçme işlemleri İstanbul Bölge Müdürlüğü, 500 grostondan büyük gemilerin sörvey ve sertifikalandırma işlemleri ise İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Diğer bölgelerdeki ve yukarıda belirtilen tonajlara sahip gemilerin sörvey ve sertifikalandırma ile ölçme işlemleri bu bölgelerden Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı görevlendirilerek yapılmaktadır. Yurt dışındaki gemilerimizin yasal sertifikasyona yönelik sörvey işlemleri için yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından yapılmaktadır

13 Denetim uzmanlarının yeterlilikleri ve eğitimleri konusu AB eşleşme projesinin ana konularından biridir. Seminerler ve denetim uzmanlarının İspanya daki uygulamaları yerinde görmeleri için gezi ve müşterek eğitimler tertiplenerek AB eşleşme projesi kapsamında mevcut denetim uzmanlarının yeterlilikleri ve eğitim seviyelerinin artırılması için gayretler sürmektedir. PSC ve GSK uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir grup, İspanya nın Gijon Limanı ndaki Jovellenos Eğitim Merkezi nde bir haftalık kursa katılmışlardır. Türk bayraklı gemilerin ilgili uluslararası sözleşmeler ve uluslararası kabul görmüş kurallarla belirlenen standartlara uyumlarının sağlanması ve bu amaçla denetimi ve belgelendirilmesinin etkinliği bu gemilere yabancı limanlarda yapılan liman devleti kontrolleri ile değerlendirildiği açıktır. Ne yazık ki çoğunlukla AB üyesi ülkelerin taraf olduğu Paris Memorandumu (MOU-Memorandum of Understanding) tarafından yayınlanan istatistiklerde özellikle son 5 yılda Türk bayraklı gemilerin en çok tutulma oranına sahip ve gri veya siyah liste olarak adlandırılan ve çok riskli gemileri içeren listede en çok bulunan gemiler olduğu görülmektedir. Son bir yılda Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan ciddi ve önemli önlemlerle özellikle Paris Mou üyesi ülkelerde düşme eğilimine girmekle birlikte % 20 lerin üzerinde olan gemi tutulmalarını AB ortalaması olan % 2,5 lere indirebilmek için çok titiz bir bayrak devleti denetimi gerektiği açıktır. (2001 yılında 211 adet gemi, 2002 yılında 161 adet gemi, 2003 yılında 151 adet gemi, 2004 yılında itibari ile 59 adet gemi tutlmuştur.) Türkiye de deniz ulaştırmasının geliştirilmesi ile, uluslararası gemi standartlarına uyum ve denizcilik idaresinin direkt veya klas kuruluşları aracılığı ile bunu denetlemesi ve sertifikalandırması arasında çok yakın ilişki olduğu bu noktada ortaya çıkmaktadır. Türk bayraklı gemilerin uluslararası standartlara uygun olmaları etkin bir bayrak devleti denetimi uygulanarak sağlanamazsa bu gemiler diğer ülke limanlarına gittiklerinde tutulacaklardır. Ayrıca, kabotaj hattındaki Türk bayraklı alt standart gemilerin faaliyetlerine göz yumulursa bunun bedeli can, mal, çevre ve seyir emniyeti açısından ortaya çıkacak zarar ve tehlikelerle ödenecektir. Bu durumda, bayrak devleti uygulamalarında titizlik deniz ulaştırmasının geliştirilmesinin ön şartı olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak Müsteşarlığın kararlılıkla sürdürdüğü önlemler sonucunda önemli mesafeler alınması beklenmektedir Liman Devleti Kontrolü Liman devleti kontrolü, Türk limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilerin ilgili uluslararası sözleşmeler ve bölgesel protokoller çerçevesinde uluslararası standartlara uyumlarının kontrolü anlamına gelmektedir. Türkiye, liman devleti kontrolünün etkinliğini artırmak amacıyla oluşturulan Akdeniz MOU ve Karadeniz MOU ya taraftır. Türkiye nin yakın gelecekte hedefi olan AB ye giriş, bunun gereği olarak liman devleti kontrolü mevzuatını ve uygulamalarını AB ile uyumlaştırma ihtiyacı Paris MOU ya taraf olma hedefi ortaya çıkarmıştır. Bu hedef Paris MOU kriterlerine sahip olmayı gerektirmektedir. Bayrak devleti uygulamalarında olduğu gibi liman devleti kontrolü için de hukuki temel oluşturabilecek bir mevzuat yoktur. Uluslararası sözleşmeler ve bölgesel işbirliği protokolleri hukuki temel kabul edilmektedir. AB eşleşme projesi kapsamında hazırlanan, Taslak Deniz Emniyeti ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Kanunu,

14 Taslak Liman Devleti Kontrolü Yönetmeliği ve Taslak Genel Gemi Denetimi Yönetmeliği Türkiye nin bu konuda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uyumlu birincil ve ikincil düzenlemelerdir. Türkiye Akdeniz MOU ve Karadeniz MOU ya taraf olmakla birlikte, Paris MOU prensiplerini yansıtan AB müktesebatına uyum zorunluluğu, Türkiye nin liman devleti kontrolü uygulamalarında karmaşa yaratmaktadır. Bölgesel liman devleti kontrolü işbirliği protokolleri ilgili uluslararası sözleşmelerin ve IMO kural ve tavsiyelerinin öngördüğü prensiplerde farklılık içermemekle birlikte Paris MOU ilave bazı yükümlülükler öngörmektedir. Taslak liman devleti kontrolü yönetmeliği Türkiye nin taraf olduğu Akdeniz MOU ve Karadeniz MOU ile üstlendiği yükümlülükleri koruyarak AB müktesebatına uyumu gerçekleştirmekte, bazı yükümlülükler için geçiş süreci öngörmekte, bazı yükümlülüklerin icrasını ise AB ye tam üyelik sonrasına bırakmaktadır. Türkiye nin uluslararası liman devleti kontrolü yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini bugüne kadar etkileyen en önemli unsurların başında denetim uzmanlarının sayı olarak ve nitelik olarak yetersizliği gelmektedir. Türk limanlarına gelen yabancı bayraklı gemileri denetleme oranları buna bağlıdır. Türkiye, taraf olduğu Akdeniz MOU ve Karadeniz MOU ile limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilerin en az % 15 ini denetleme yükümlülüğü üstlenmiştir. AB müktesebatında bu oran % 25 tir. Taslak liman devleti kontrolü yönetmeliğinde geçiş süreci öngörülerek 2006 yılına kadar % 15 oran uygulaması korunmuştur, 2008 de %20 olarak taslak yönetmelikte öngörülmüştür. Türkiye nin bu güne kadar bu yükümlülüğünü tam olarak yerine getirdiği söylenemez. Ancak, Denizcilik Müsteşarlığının son dönemde denetim uzmanlarının sayısını artırma yönünde aldığı önlemler, AB eşleşme projesi çerçevesinde sağlanacak malzeme, teçhizat, eğitim ve diğer önlemler çok kısa sürede liman devleti denetiminde oran yükümlülüklerinin yerine getirilebileceği konusunda iyimserlik yaratmıştır. Bayrak devleti uygulamalarında olduğu gibi liman devleti kontrolü denetim uzmanları idarece belirlenen 17 ana limanda konuşlandırılmıştır. Denetim uzmanlarının hem liman devleti kontrolü hem de bayrak devleti denetimi yapması için gerekli eğitimler (ilgili kuruluşların desteği ile) verimiş/verilecektir Türk Boğazlarında ve Diğer Deniz Yetki Alanlarında Can, Mal ve Seyir Emniyeti Türk Boğazları yoluyla Karadeniz den Akdeniz e ve diğer denizlere ulaşan yoğun bir uluslararası deniz trafiğine sahne olan Türkiye bu deniz trafiğinin gerçekleştiği deniz alanlarında üst seviyede bir can, mal ve seyir emniyeti, deniz güvenliği tehlikesi ve tehdidine maruz kalmaktadır. Buna rağmen, denizde emniyetin sağlanması için öngörülen uygulamalar olan zorunlu deniz trafiği rotaları, trafik ayırım şeritleri, gemi trafik hizmetleri, özel duyarlı deniz alanları, seyir yardımcıları belirlenmesi gibi önlemlere temel olacak bir ulusal düzenleme mevcut değildir. AB eşleşme projesi kapsamında hazırlanan Taslak Deniz Emniyeti ve Güvenliği Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile ihtiyaçlar karşılanacaktır

15 Uygulamada, Türk Boğazlarında Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile belirlenen trafik düzeni ve Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri dışında, Türk deniz alanlarında deniz trafiğinin analizi ve buna bağlı olarak can, mal ve seyir emniyeti tehlikelerinin tespiti amacıyla bilimsel çalışmalar yapıldığı söylenemez. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri ile Türk Boğazları Bölgesi nde seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik önemli bir atılım sağlanmıştır. AB eşleşme projesi tarafından uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uygun olarak hazırlanan Taslak Deniz Emniyeti ve Güvenliği Kanunu nu ve uygulama yönetmeliklerinin uygulanması bunun için fırsat olarak kullanılmalı, bu mevzuatta yer alan yetki ve prensiplere göre Türk deniz yetki alanlarında can, mal ve seyir emniyeti sağlanmalıdır. Türk Boğazlarında, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ve bunun uygulama talimatı ile Montreux Sözleşmesi ve uluslararası hukukun izin verdiği oranda emniyet sağlanmış görünmekle birlikte hiçbir önlem ve hiçbir uygulama riski tamamen ortadan kaldıramaz. Deniz trafiğindeki artış ve özellikle Türk Boğazlarından geçirilen petrol miktarındaki artışa paralel olarak Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü yeniden yorumlanmalı ve buna bağlı olarak Uygulama Talimatı güncelleştirilmelidir. Ekim 2002 uygulamaları bu maksatla ve bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Türk Boğazlarında ve diğer deniz yetki alanlarında gerçekleşen altstandart gemi trafiği Türkiye nin deniz emniyeti açısından en önemli sorunudur. Zararsız geçiş yapan altstandart gemilere kıyı devleti olarak müdahale ve denetim yetkileri çok sınırlı ve büyük oranda zararsız geçişin bozulmasına bağlıdır. AB eşleşme projesi tarafından hazırlanan Taslak Deniz Emniyeti ve Güvenliği Kanunu nda yer alan sigorta ve tazmin hükümleri titizlikle uygulanarak AB üyesi ülkeler ve ABD nin kendi denizlerinde faaliyete izin vermemesi sonucu bölgemize kayan altstandart gemi trafiğinin azaltılması veya risklerin en aza indirilmesi sağlanabilir. Türk Boğazlarında ve diğer Türk deniz yetki alanlarında denizden can, mal ve seyir emniyetinin sağlanması deniz ulaştırmasının geliştirilmesi ile yakından ilgili bir konudur. Ulaştırma taleplerinde denizin tercih edilmesi, emniyetin sağlanmasına ve buna bağlı olarak sigorta primleri ve tazminat yükümlülükleri gibi girdiler azaltılarak ulaştırmanın ucuzlatılmasına bağlıdır Deniz Güvenliği Deniz güvenliği 11 Eylül 2001 olaylarını müteakip tüm dünya denizcilik camiasının yoğun ilgi gösterdiği bir konudur. Son dönemde deniz güvenliğinin sağlanması yönündeki gayretleri; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS- International Ship and Port Facilities Security Code) Kodunun hazırlanması, Uluslararası Denizde Gemilere Kanundışı Eylemleri Bastırılması Sözleşmesi (SUA- International Convention on Suppression of Unlawfull Acts at Sea) nin değiştirilmesi ve ulusal gayretler olarak üç kategoride incelemek gerekir. 11 Eylül olaylarının hemen sonrasında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO- International Maritime Organization) nun gemilerin ve liman tesislerinin muhtemel terör olaylarına karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı çalışmalar SOLAS ın XI nci Bölümüne ISPS Kodun eklenmesi ve bunun 1 Temmuz 2004 tarihinde uygulanmaya başlaması ile sonuçlanmıştır. ISPS Kod, gemilere bayrak devletleri veya

16 yetkilendirdikleri güvenlik kuruluşları (genellikle klas kuruluşları) tarafından ISPS Kodda öngörülen güvenlik kriterlerini taşıdıklarına ilişkin sertifika verilmesi, liman tesislerinin güvenliği için uzman güvenlik kuruluşlarınca değerlendirmeler yapılması ve buna bağlı olarak uygun önlemlerin alınması ve denizcilik idarelerine onaylatılması, güvenlik seviyeleri uygulanması ve limanlarda koordinasyon esasına dayanmaktadır. Ülkemizde ISPS Kodu nun uygulamasından sorumlu olan Denizcilik Müsteşarlığı tarafından (Genelkurmay Başkanlığının da desteği ile) ISPS Kod zamanında uygulanmaya başlatılmıştır. Uygulama başlamış olmakla birlikte özellikle liman faaliyetlerinde ISPS Kodda öngörülen liman tesisleri güvenliği değerlendirmelerinin ve liman faaliyetlerinde ISPS uygulamalarının sürdürülmesi ve idarenin bunu kontrol ve yönlendirmesi önem taşımaktadır. AB üyesi ülkeler ve ABD gelecekte güvenlik açısından uygun olmadığını değerlendirdikleri limanlardan gelen gemileri kendi limanlarına kabul etmeyeceklerini ima etmekte olup, ABD tarafından buna yönelik bir kara liste çalışması başlatılmıştır. Ülkemiz limanları ABD tarafından ziyaret edlmekte ve ISPS Kod çalışmalarında iyi olduğu belirtilmektedir. Türk limanlarının kara liste katagorisine girmeleri deniz ulaştırmasının geliştirilmesine vurulacak en büyük darbe olacaktır. Açık denizde gemilere kanundışı eylemlerin bastırılması konusunda uluslararası işbirliğini düzenleyen SUA sözleşmesinin güncelleştirilmesi 11 Eylül olayları sonrası IMO nun ele aldığı önemli güvenlik konularından biridir. Türkiye bu çalışmalarda aktif rol almış ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları yönlendirmiştir. Değişiklik taslakları hazırlanmakla birlikte henüz onaylanmamış ve imzaya açılmamıştır. Değişikliklerin en önemli özelliği işbirliği kapsamına yeni bazı suçların da dahil edilmesi ve terör konusunda şüphelenilen gemiye çıkış ve denetim için bayrak devletinin izninin öngörülmesidir. Terörü destekleyen ülkelerin olduğu ve şüpheli gemilerin bu ülke sicillerine geçmeye başladığı dikkate alındığında SUA değişikliklerinin caydırıcılığın ötesinde etkin bir önleme yaratmayacağı şimdiden görülmektedir. Türkiye özellikle kendi deniz yetki alanlarında SUA sözleşmesinin olumlu yansımalarını beklemeden etkin önlemleri ulusal olarak almalıdır. 11 Eylül olaylarından hemen sonra alınan sabotaj ihbarlarının Türk Boğazlarına yoğunlaşması üzerine Türk Boğazlarında muhtemel terör eylemlerini önlemek amacıyla belirlenen önlemler Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanmış ve uygulamaya başlamıştır. Türk Boğazlarından geçen petrol yüklü bir tankere yapılacak sabotajın yaratacağı zarar ve sansasyon Türk Boğazlarını teröre hedef hale getirmektedir. Bu aşamada yapılması gereken; önlemlerin titizlikle uygulanmasıdır. Emniyeti ve güvenliği sağlamakla görevli kuruluşların yetkilerinin değerlendirilmesi ve kendilerine bu yetkileri veren mevzuatın geliştirilmesi, bu kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması ile görevli daimi bir koordinasyon merkezi oluşturulması, istihbarat sistemlerinin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında işbirliği sağlanmasına yönelik Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar yeni taslak Deniz Emniyeti ve Güvenliği Kanunu nda belirtilmiştir. Türk Boğazlarında önemli güvenlik tehditlerinden biri de, geçen gemilerin boğazlar bölgesindeki hassas tesislere ve diğer gemilere yönelik sabotaj ihtimalidir. Türkiye nin zararsız geçiş yapan gemileri durdurup, gemiye çıkarak kontrol etmesinin hukuki temelinin bazı istisnalar dışında bulunmaması bu konudaki hassasiyeti artırmaktadır. Hukuki temel olmasa da dünyada güvenlik kültürünün artık yerleşmiş olması hiç değilse şüpheli gemilerin kontrolü yönünde bir uygulama için Türkiye yi cesaretlendirmelidir. Terörün veya terör tehdidinin deniz ulaştırmasına verebileceği olağanüstü zararları ve

17 deniz ulaştırmasının geliştirilmesi önündeki engellik vasfını daha fazla açıklamaya gerek yoktur Arama ve Kurtarma ve Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS) Türkiye, 1979 Hamburg Arama ve Kurtarma Sözleşmesine taraftır. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış olan Ulusal Arama ve Kurtarma Planı Türkiye nin denizde arama ve kurtarma sorumluluk sahalarını, arama ve kurtarmanın temel esaslarını, yetki ve sorumlulukları ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini belirleyen hukuki bir belgedir. Yönetmelikte belirlenen deniz arama ve kurtarma sorumluluk sahasında ve üzerindeki hava sahasında ülke adına arama ve kurtarmadan sorumlu kuruluş Denizcilik Müsteşarlığıdır. Deniz alanlarında sorumlu kuruluş Sahil Güvenlik Komutanlığı, hava sahasında sorumlu kuruluş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Bu sorumluluklara bağlı olarak Denizcilik Müsteşarlığında Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MSRCC- Main Search and Rescue Coordination Center), Sahil Güvenlik Komutanlığında Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Hava Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tesis edilmiştir. Yönetmelikte ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı ve bağlısı birimlerin kendi görevlerini aksatmadan arama ve kurtarma faaliyetlerine iştirakleri öngörülmüş ve ilgili diğer ulusal kurumların görevleri belirtilmiştir. Bu görev ve sorumluluklar ulusal arama ve kurtarma planı ile detaylandırılmıştır. Planda Türkiye nin deniz ve hava arama ve kurtarma sorumluluk sahaları alt bölgelere ayrılmış, her bölge için kurtarma koordinasyon merkezleri oluşturulmuştur. Görevli birimler arasında koordinasyon, arama ve kurtarma operasyonlarının icrası için bölgesel teşkilatlanma, kurtarma operasyonlarında yetkiler ve komuta ilişkileri ulusal ve bölgesel aram ve kurtarma planlarında yer alan diğer önemli hususlardır. Türkiye, yüzölçümünün yarısından fazla deniz arama ve kurtarma sorumluluk sahasına sahiptir. Bu geniş alanda tehlike altındaki gemilerin personelini ve yolcularını aramak ve kurtarmak yeterli imkan ve kabiliyet bulundurmayı gerektirmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kıyı Emniyeti) diğer asli görevlerinin yanı sıra mevcut imkan ve kabiliyetlerini arama ve kurtarma hizmetlerine tahsis etmekte, TSK bağlısı birimler ise talep edildiğinde durumun özelliğine göre bu hizmetlere iştirak etmektedirler. Bu konuda temel sorunlar olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyetinin arama ve kurtarmaya tahsis edilecek yeterli imkan ve kabiliyetlerinin bulunmayışı, bu kuruluşların diğer asli görevlerini icra edecek şekilde konuşlanmaları, iki kuruluş arasında koordinasyon ve işbirliğinin yeterli seviyede yapılmaması, TSK unsurlarının münhasıran arama ve kurtarma hizmetlerine tahsis edilemeyiş sayılabilir. Türkiye nin geniş arama ve kurtarma sorumluluk sahasında etkin bir arama ve kurtarma hizmeti tesis edilebilmesi için öncelikle risk analizleri yapılmalı ve bunun ışığında olması gereken imkan ve kabiliyetler ve konuşlanma yerleri belirlenmeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti arasında TSK imkan ve kabiliyetleri de dikkate alınarak işbölümü yapılmalı, gerekiyorsa belli deniz alanlarındaki sorumlulukları paylaşılmalı ve buna temel oluşturacak mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır

18 Türkiye arama ve kurtarma alanlarının belirlenmesi konusunda uluslararası sorunlarla karşı karşıyadır Hamburg Uluslararası Arama ve Kurtarma Sözleşmesi deniz arama ve kurtarma alanlarının komşu ülkeler arasında anlaşmalarla belirlenmesini öngörmektedir. Karadeniz de bölgesel anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma gereği taraf ülkeler arasında ikili protokollerle arama ve kurtarma alanı sınırlarının belirlenmesi büyük oranda tamamlanmıştır. Doğu Akdeniz de arama ve kurtarma alanlarının belirlenmesine ilişkin bölgesel veya ikili bir çalışma henüz mevcut değildir. Ülkeler arasındaki deniz sınırı sorunları yakın gelecekte böyle bir anlaşmanın yapılmasını mümkün kılmamaktadır. Ege Denizi nde ise Yunanistan ın arama ve kurtarma sorumluluk alanlarını bir egemenlik konusu olarak görmesi ve havadaki FIR hatlarını deniz arama ve kurtarma alanı sınırı olarak kabul etmesi nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında derin görüş ayrılıkları mevcuttur ve bu nedenle anlaşma yapılarak arama ve kurtarma sorumluluk sahalarının belirlenmesi ihtimali oldukça uzaktır. IMO ise Hamburg Sözleşmesinin imzalandığı uluslararası konferansta kendisine verilen, Küresel Arama ve Kurtarma Planının hazırlanması görevini tamamlamak amacıyla arama ve kurtarma sınırları belirlenmemiş deniz alanlarında anlaşma yapmaları için ülkelere baskı yapmaktadır. Müteakip dönemde bu baskıların artacağı beklentisiyle bu konuya öncelik ve önem verilmeli, bölgesel inisiyatifler alınarak avantaj elde edilmelidir. Denizde tehlikelerin azaltılması ve etkin bir arama ve kurtarma hizmeti sağlanması büyük oranda altstandart gemiciliğin önlenmesi ve bir tehlike ve ikaz sistemi olan GMDSS in gereklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Gemilerin GMDSS gereklerini yerine getirmeleri titiz bir bayrak devleti denetimi ve liman devleti kontrolü ile sağlanabilir. Ülke sorumlulukları konusunda, deniz yetki alanları büyük oranda A1 alanı olan Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmekle birlikte, MRCC ve RCC lerin tehlike ikazlarını almaları için gerekli uydu haberleşme sistemlerine ve bu sistemlere uyumlu alıcı cihazlara sahip olmaları konusundaki mevcut sorunların çözümü için Denizcilik Müsteşarlığının gerekli çabaları sarf ettiği bilinmektedir. Direkt arama ve kurtarma amaçlı olmamakla birlikte IMO platformunda geliştirilme çalışmaları devam eden otomatik gemi izleme sistemleri için gerekli yer istasyonlarının kurulması ve kullanılması tehlike ikazlarının alınmasını kolaylaştıracak ve arama ve kurtarma hizmetlerinin etkinliğini artıracaktır Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Bilindiği üzere; Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğimiz ve Ulusal Arama Kurtarma Planımız gereği, ülkemizin arama ve kurtarma sorumluluk sahasında tehlikede bulunan kişilerin hayatlarının kurtarılmasına yönelik tüm Arama ve Kurtarma faaliyetlerini hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine etmekle görevlendirilmiştir. Bu merkez tarafından deniz kaza ve olaylarının sayısal değerleri yılları için Tablo de, 2004 yılının bölgelere göre değerleri Tablo de verilmiştir. Bu görevleri uluslararası standartlarda icra etmek ve üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin Arama ve Kurtarma konusunda örnek ve önde giden bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla, aşağıdaki projeler hazırlanmıştır. Hazırlanan bu

19 projelerin büyük bir kısmı 2004 yılı içerisinde tamamlanacak olup kısa vadede ki projelerimizde nihai aşamaya gelmek üzeredir. COSPAS-SARSAT Sistemi COSPAS-SARSAT bir uydu sistemi olup, 406 Megahertz (MHz) veya MHz de çalışan imdat cihazlarının (EPIRB-ELT-PLB) sinyallerini tespit etmek için uyduların ve yer tesislerinin kullanılması sureti ile tehlikede bulunan deniz taşıtı, hava taşıtı veya kara kullanıcılarına ait mevki ve kimlik (sadece 406 MHz) bilgilerinin arama ve kurtarma (SAR) faaliyetlerine yardımcı olmak maksadı ile temin edilmesi amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Hedefi, dünyanın neresinde olursa olsun denizde, havada veya karada Arama ve Kurtarma faaliyetlerinden sorumlu kuruluşları desteklemektir. Ülkemiz COSPAS-SARSAT Sistemine Yer Kesimi Servis Sağlayıcı Ülke (Ground Segment Provider) olarak üyelik çalışmalarına başlamış, sistemin ülkemize kurulması amacıyla teknik şartname tamamlanmış olup, Temmuz 2004 itibariyle ihale süreci devam etmektedir. Tablo Deniz kaza ve olaylarının sayısal değerleri Bölgeler İtibarıyla Yıllarına ait A.A.K.K. Merkezi Tarafından Hazırlanan Deniz Kaza ve Olaylarının İcmal Tablosu Olay Yılı Olay Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Kayıp Kurtarılan Sayısı Sayısı İnsan Toplam Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı AAKKM Verileri Kurulacak olan bu sistem ile ülkemiz; başta Türk Arama Kurtarma Sahası olmak üzere yaklaşık 22 o batı boylamından 80 o doğu boylamına, 18 o kuzey enleminden 65 o kuzey enlemini kapsayan alandan sinyal alabilecektir

20 Tablo Yılındaki deniz kaza ve olaylarının bölgelere göre değerleri Olay Yeri Bölgeler İtibariyle 2004 Yılı Deniz Kaza ve Olaylarının İcmal Tablosu Olay Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı Kayıp Sayısı Kurtarılan İnsan İstanbul Bölge Müdürlüğü Çanakkale Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü Mersin Bölge Müdürlüğü Olay Nedeni Karaya oturma, Makine arızası, Çatışma, Sürtünme, Batma; Yangın, Demir taraması, Akıntıya kapılma, Geminin hareketsiz kalması, Elektrik kesilmesi, Denize adam düşme Parçalanma, Karaya oturma, Çatışma Parçalanma, Batma, Karaya oturma, Yangın, Hava muhalefeti, İnsan kaçakçılığı, Makine arızası, Jeneratör arızası Karaya oturma, Batma, Makine arızası Samsun Bölge Müdürlüğü Karaya oturma Antalya Bölge Müdürlüğü Batma, Aborda, Karaya oturma, Çatışma, Yangın Trabzon Bölge Müdürlüğü Denize adam düşme Uluslararası Sular GENEL TOPLAM Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı AAKKM Verileri Uluslararası sularda Türk balıkçı teknelerine ateş açılarak POTİ limanına götürülmüştür COSPAS-SARSAT sisteminde 406 MHz cihaz kullanıcıları, kullandıkları cihazları Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ne tescil etmek zorundadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler internet adresinde verilmektedir. INMARSAT Sistemi Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi nde bulunan ve Gölbaşı ATA Uydu Yer İstasyonu üzerinden INMARSAT uyduları aracılığıyla tehlike ve rutin haberleşmesini sağlayan sistemlerde tek yönlü alıcılar olarak hizmet etmesi, gemilerin gerek ticari gerekse tehlike haberleşmesinde ATA yı kullanmaması ve özellikle merkezde bulunan INMARSAT sistemlerinin gemilere yazılı ve sesli olarak gerekli iletişim ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle, Türk Arama Kurtarma Sahasında INMARSAT uyduları üzerinden gönderilen tehlike sinyallerinin alınmasında

4.3.7. Personel ve Eğitimi

4.3.7. Personel ve Eğitimi 4.3.7. Personel ve Eğitimi Denizcilik uluslararası bir uğraş alanı olduğundan, denizcilik eğitimini de bu ölçekte düşünmek gerekir. Bir gemi adamının yetersizliğinden kaynaklanan kusurun bedelini, dünya

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İstanbul Liman Başkanlığı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İstanbul Liman Başkanlığı Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24832 İKİNCİ BÖLÜM Yeterlik Şartları Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları MADDE 8 (Değişik:RG-23/8/2012-28390) Güverte sınıfı gemiadamlarının

Detaylı

IMO Uygulamaları & Denet

IMO Uygulamaları & Denet IMO Uygulamaları & Denet IMO Ne Kadar Önemli? Gemilerin denetim ve belgelendirilmesi, PSC, (SOLAS, MARPOL, LL, T69, COLREG, (kabotaj/küçük gemiler için rehberler) Gemiadamları eğitim ve belgelendirilmesi(stcw,

Detaylı

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ KALİTE EL KİTABI ARALIK 2012 İSTANBUL

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ KALİTE EL KİTABI ARALIK 2012 İSTANBUL BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ ARALIK 2012 İSTANBUL İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 GİRİŞ, KURUMUMUZUN FAALİYET ALANI, KALİTE POLİTİKASI, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 3 1.1 Giriş.. 3

Detaylı

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI TANIM Limanlara giren ve çıkan yüklerin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Denizcilik Fakültesi; 1988 yılında Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, Türkiye de deniz işletmeciliği konusunda eğitim

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) ndan: GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gemiadamları

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME TEKNİKERİ (GÜVERTE TEKNİKERİ/UZAKYOL GÜVERTE ZABİTİ)

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME TEKNİKERİ (GÜVERTE TEKNİKERİ/UZAKYOL GÜVERTE ZABİTİ) TANIM Uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapan kişidir. A- GÖREVLER - Deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması ve gemiden boşaltılması işlerini yapar, - Alınan

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İstanbul Liman Başkanlığı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İstanbul Liman Başkanlığı Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24832 İKİNCİ BÖLÜM Yeterlik Şartları Makine Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları MADDE 9 (Değişik:RG-23/8/2012-28390) Makine sınıfı gemiadamlarının

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Eğitim Referanslarımız

Eğitim Referanslarımız Proje Adı Şehri Anadolu Üniversitesi Eskişehir STANDALONE/EY3600 3 100 Anadolu Üniversitesi Eskişehir KONVANSİYONEL 30 300 Anadolu Üniversitesi AKM Eskişehir SWMP/EY3600 8 250 Anadolu Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI TANIM Limanlara giren ve çıkan gemi yüklerinin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmeciliği

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI (2014)

BRİFİNG DOSYASI (2014) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü GEMİADAMLARI SINAV MERKEZİ BAŞKANLIĞI (GASM) BRİFİNG DOSYASI (2014) 1 1- GİRİŞ: Gemiadamları Sınavları Merkezimiz

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Dairesi Başkanlığı LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI

Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Dairesi Başkanlığı LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Dairesi Başkanlığı LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI II. MERKEZ TEŞKİLATI LİMAN BAŞKANLIKLARI HİZMETİÇİ EĞİTİM VE

Detaylı

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı)

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı) TANIM Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü MLC SÖZLEŞMESİ MLC Sözleşmesi detaylı olarak incelenmiş olup taraf olunması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Liman Tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

6331 SAYILI YASA BİLGİLENDİRME VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI. Öğr. Gör. Metin BAYRAM, Sakarya Üniversitesi İsg Koordinatörü

6331 SAYILI YASA BİLGİLENDİRME VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI. Öğr. Gör. Metin BAYRAM, Sakarya Üniversitesi İsg Koordinatörü 6331 SAYILI YASA BİLGİLENDİRME VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI Öğr. Gör. Metin BAYRAM, Sakarya Üniversitesi İsg Koordinatörü Sunu planı 1. 6331 Sayılı Yasa Kapsamı ve Uygulanma Aşamaları 2. İSG Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE Sayı :21558579-010.06.02 Konu :Limanlarda Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamasına İlişkin Genelge GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Yürürlüğe giriş tarihi ve Sayısı: 30.09.2014 tarih ve 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan: GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ EK 1-Staj Defteri STAJ DEFTERİ Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşl.ve Yön.Y.O 67300 Ereğli,Tel:

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ILO-MLC 2006 UYGULAMALARI 2011-2014 FAALĠYETLERĠ. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Deniz ve Ġçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

ILO-MLC 2006 UYGULAMALARI 2011-2014 FAALĠYETLERĠ. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Deniz ve Ġçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ILO-MLC 2006 UYGULAMALARI 2011-2014 FAALĠYETLERĠ UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Deniz ve Ġçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü GİRİŞ Denizcilik Çalışma Sözleşmesi nin (MLC 2006) ILO tarafından

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı II.MERKEZ TEŞKİLATI - LİMAN BAŞKANLIKLARI HİZMETİÇİ EĞİTİM ve DEĞERLENDİRME SEMİNERİ Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI / GEMİ SÜRVEY

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI 1-KURUMUN ADI : 2-KURUMUN ADRESİ : 3-KURUCUNUN ADI : 4-PROGRAMIN DAYANAĞI 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemi Adamları

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ SINAV

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ SINAV GEMİADAMLIĞI GÖREVE BAŞLAMA VE GÖREVDE YÜKSELME KLAVUZU 2016 1 LİMAN KAPTANI Yakın Kıyısal Sefer bölgesinde 500 GT den küçük gemilerde Sınırlı vardiya Zabiti olmak için, SINIRLI VARDİYA ZABİTİ Deniz Kuv.

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı