TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI Asil KAYA Danışman Yard. Doç. Dr. Oktay Gökdemir 2010

2 Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum Türk Siyasi Tarihi nde CHP nin Gençlik Kolları adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.././2010 Asil KAYA i

3 YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI Öğrencinin Adı ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Konusu Sınav Tarihi ve Saati : Asil KAYA : Tarih : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi : Türk Siyasi Tarihi nde CHP nin Gençlik Kolları :././. Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.. tarih ve. sayılı toplantısında oluşturulan jürimiz tarafından Lisansüstü Yönetmeliği nin 18.maddesi gereğince yüksek lisans tez/proje sınavına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini. dakikalık süre içinde savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayanağı olan Anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin, BAŞARILI OLDUĞUNA Ο OY BİRLİĞİ Ο DÜZELTİLMESİNE Ο* OY ÇOKLUĞU Ο REDDİNE Ο** ile karar verilmiştir. Jüri teşkil edilmediği için sınav yapılamamıştır. Öğrenci sınava gelmemiştir. Ο*** Ο** * Bu halde adaya 3 ay süre verilir. ** Bu halde adayın kaydı silinir. *** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir. Evet Tez burs, ödül veya teşvik programlarına (Tüba, Fullbrightht vb.) aday olabilir. Ο Tez mevcut hali ile basılabilir. Ο Tez gözden geçirildikten sonra basılabilir. Ο Tezin basımı gerekliliği yoktur. Ο JÜRİ ÜYELERİ İMZA Başarılı Düzeltme Red.. Başarılı Düzeltme Red... Başarılı Düzeltme Red. ii

4 ÖNSÖZ Gençlik Kolları, esasında Türk siyasal sisteminin önemli parçalarından bir tanesidir. Öyle ki; günümüzde siyasi partilerin beslendiği değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Türkiye nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi nin, ilklerinden birisi olan Gençlik Kolları, 1951 yılında Halkevleri nin ve Halkodaları nın kapatılmasından sonra gençliğin örgütlenme gereksiniminden doğmuştur yılında, CHP bünyesinde başlayan gençlik örgütlenmesi, 1954 yılı başlarında CHP Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetimi nin oluşturulmasıyla önemli bir noktaya gelmiştir. O günden bu yana, Türkiye de Başbakanlık yapmış, CHP de Genel Başkanlık yapmış kişilerin yanısıra gerek devlet kadrolarında, gerekse CHP içerisinde önemli isimlerin yetişmesini sağlayan bir ocak olmuştur. Bu çalışmada Türk siyasetine damgasını vurmuş olan, hatta Türk siyasetinde etkinliğini devam ettiren birçok ismin yetiştiği yer olan Cumhuriyet Halk Partisi nin Gençlik Kolları nın tarihsel süreç içerisindeki seyrini, gelişimini ve Türk siyasetinde meydana gelen birtakım gelişmelerdeki rolünü aktarmaya çalıştım. Çalışmamın giriş bölümünde gençliğin ve siyasetin tanımlarını yaparak, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi anlatmakla birlikte, gençlik hareketleri hakkında yüzeysel bilgiler verdim. Birinci bölümde, dünyada ve Türkiye de meydana gelen gençlik hareketlerinin tarihsel kökenleri hakkında bilgi verdim. İkinci bölümde, Türkiye de meydana gelen gençlik hareketlerinin özellikle II. Meşrutiyet, Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Çok Partili Yaşama Geçiş dönemlerindeki yansımalarını aktarmaya çalıştım. Üçüncü bölümde, CHP Gençlik Kolları nın kuruluş ve gelişim sürecini ve 27 Mayıs öncesi yaşanan gelişmelerdeki rolü ile ilgili bilgi aktardım. Dördüncü bölümde, 27 Mayıs sonrasında CHP Gençlik Kolları nın yeniden kuruluşunu ve kongre süreçlerini, kurultaylarını, ana kademeyle ilişkilerini ve yan örgütlenmesini inceledim. Son bölümde de 12 Mart sonrası partide yaşanan değişimde gençlik kollarının rolünü, gençlik kolları içerisinde meydana gelen düşünsel hareketleri, bu dönemde gerçekleştirilen kurultayları ve de gençlik iii

5 kollarının parti içindeki etkinliğini irdeledikten sonra 12 Eylül sürecinin yansımalarına da değinerek çalışmamı neticelendirdim. Bu çalışmayı hazırlarken, gençlik hareketleri ve önemli tarihsel gelişmelerle ilgili makale ve kitapların yanısıra, CHP Gençlik Kolları yla ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı gazetelerden ve dergilerden olabildiğince yararlanmaya çalıştım. Ayrıca yine bu ocaktan yetişmiş olan kişilerle yapmış olduğum görüşmelerin çalışmama özgün bir nitelik kazandırdığı kanaatindeyim. Böyle bir konu seçmemde ve tezi hazırlamamda büyük pay sahibi olan değerli hocam Yard. Doç. Dr. Oktay GÖKDEMİR başta olmak üzere, doküman toplamamda yardımını esirgemeyen CHP Genel Merkezi Kütüphane Sorumlusu Necla Sönmez e, yine doküman toplamama yardımcı olan ve yapıcı eleştirileriyle bana yol gösteren kadim dostum Erhan Vural a; ayrıca anlattıkları anılarıyla ve fikirleriyle büyük katkı sağlayan CHP Parti Meclisi Üyesi Abdullah Emre İleri ye, CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen e, CHP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Suphi Baykam ın oğlu Bedri Baykam a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Saymanı Erol Baysal a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Erol Ünal a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Sekreteri Hamdi Fidan a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Hasan Belovacıklı ya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Eski Başkanı İlhan Keser e, CHP Gençlik Kolları Eski Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Atabaş a, CHP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Suphi Baykam ın eşi Muhattar Baykam a, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Eski Başkanı Nurettin Sözen e, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Akbulut a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Sekreteri Oya Araslı ya, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Sabri Ergül e, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Semih Eryıldız a, CHP Gençlik Kolları Eski Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Tözün e, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Süleyman Genç e, CHP Eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem e, CHP Ankara Eski İl Başkanı Yaşar Çatak a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Sekreteri Yekdil Yasun a ve CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Zeki Alçın a, minnet ve şükranlarımı sunarken, bana sürekli moral ve güç veren aileme ve de arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Asil Kaya Mayıs 2010 İZMİR iv

6 ÖZET Yüksek Lisans Tezi Türk Siyasi Tarihi nde CHP nin Gençlik Kolları Asil KAYA Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Programı Çalışmamızın temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk partisi olan CHP nin Gençlik Kolları nın tarihsel gelişimini ve CHP li gençlerin Türk siyasetindeki önemini ortaya koymaktır yılında Halkevleri nin kapatılmasıyla birlikte, 26 Kasım 1951 tarihinde gerçekleştirilen CHP 9. Olağan Kurultayı nda tüzük değişikliği yapılmak suretiyle CHP Gençlik Kolları nın kurulması için ilk adım atılmıştır. Bu dönemde ocak teşkilatlarında örgütlenmeye başlayan gençler, 2 Mart 1953 tarihli CHP Genel İdare Kurulu toplantısında kabul edilen yönetmelikle ilk defa Gençlik Kolları adıyla örgütlenme sürecine girmiştir. 17 Şubat 1954 tarihli CHP Genel İdare Kurulu toplantısında Suphi Baykam ın başkanlığında Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu nun atanmasıyla, CHP li gençler bir anlamda örgütlenme sürecini tamamlamış oluyorlardı. Aynı dönemde Demokrat Parti Genç Demokratlar Teşkilatı kurulmuşsa da CHP Gençlik Kolları kadar etkin olmamıştır. Türk Siyasi Tarihi nde önemli gelişmelerde aktif rol oynayan CHP Gençlik Kolları, ilk kurultayını 1 2 Ağustos 1961 tarihlerinde toplamış ve 12 Eylül 1980 Darbesi ne kadar da toplam 10 Kurultay gerçekleştirmiştir. v

7 12 Eylül öncesinde CHP nin özgücü olan CHP Gençlik Kolları, zaman zaman parti politikalarına da yön verir konumda olmuştur. Ortanın Solu felsefesinin gelişmesinde, CHP de lider değişikliğinin gerçekleşmesinde ve Demokratik Sol felsefenin bilimsel temele oturtulmasında CHP Gençlik Kolları nın büyük payı vardır. Çalışmamızda CHP Gençlik Kolları nı incelemeden önce tarihsel süreç içerisinde dünyada ve Türkiye de meydana gelen gençlik hareketlerine de göz attıktan sonra, CHP Gençlik Kolları nın kuruluş ve gelişim süreçleri işlenerek, Türk siyasetinde CHP Gençlik Kolları profili ortaya konulmuştur. Çalışmamızın sonunda günümüzde CHP Gençlik Kolları nın sahip olduğu koşullar da göz önüne alınarak, 12 Eylül öncesindeki kadar aktif olmadığı sonucuna varılmış, bunda 12 Eylül öncesinde CHP de aktif siyaset yapan, bugünkü CHP yöneticilerinin de rolü olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler; CHP, CHP Gençlik Kolları, Ortanın Solu, Demokratik Sol, 12 Eylül vi

8 ABSTRACT Master Degree Thesis Youth Organization Of CHP Within The Turkish Political History Asil KAYA Dokuz Eylul University Institude of Social Sciences Departmant of History Turkish Republic History Program The main purpose of our study, analysing the CHP which ise the first party of the Republic of Turkey, the historical development of CHP s Youth organization and specifiying the importance of this organization for Turkish politics. After the termination of community centers some regulations about CHP s Youth were changed in the 9. General meeting of CHP and first step was realized for founding the youth organization of CHP in November 26, 1951 March 2, 1953 CHP s Youth named as Youth Organization of CHP with the specific regulation and organising process was started. February 14, 1954 organising process of Youth Organization of CHP was completed with the apointing the administration board of CHP s youth organization by the Suphi Baykam who head of CHP s youth organization. In the same period youth of Democrat Party were also organised as Young Democrats but they were not active as the CHP s youth organization. Youth organization of CHP has realised their first general meeting August 1 2, 1961 and they have realized 10 general meeting until the September 12, 1980 military coup process. vii

9 Before the September 12, 1980 military coup process, the youth organization of CHP have also helped for shaping the policies of party. Youth organization of CHP played important role in the development of Centerist Left ideology and DemocraticLeft ideology. In our studies, before analysing the youth organization of CHP, we should anaylse the other youth movements in the Turkey and in the World. Then we can analyse the foundation and development process of CHP s youth organization which can be shown as an important profile in the Turkish politics. As a conclusion before the September 12 process CHP s youth organization was more active. Nowadays the youth organization pf CHP is less active and many people from the former youth administration partially played role in becoming less active. Keywords: CHP, Youth Organization of CHP, Centerist Left, Democratic Left, September 12. viii

10 İÇİNDEKİLER TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI YEMİN METNİ i YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI ii ÖNSÖZ iii ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR xvi EKLER LİSTESİ xvii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENÇLİK HAREKETLERİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ 1. 1 DÜNYADA GENÇLİK HAREKETLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI TÜRKİYE DE GENÇLİK HAREKETLERİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ Suhte İsyanları Kuleli Vakası Yeni Osmanlılar Hareketi Talebe-i Umum Hareketi ve Arası Gençlik Hareketleri İttihad-ı Osmani (İttihat Terakki Cemiyeti nin) Kuruluşu (1889) Diğer Gençlik Örgütleri İhtilalcı Askerler Cemiyeti Cemiyet i İnkılabiye Selamet i Umumiye Kulübü Askeriye Tıbbiye Mektebi nde Gizli Örgüt 25 ix

11 İKİNCİ BÖLÜM 1908 DEN 1950 YE TÜRKİYE DE GENÇLİK 2. 1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ NDE GENÇLİK Meşrutiyet in İlan Edildiği Dönemde Gençlik ve Gazeteci Cinayetleri Talebe i Hukuk Cemiyeti Türk Ocağı nın Kuruluşu Türk Gücü Cemiyeti Osmanlı Güç Dernekleri Osmanlı Genç Dernekleri Milli Türk Talebe Birliği MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ NDE GENÇLİK İzmir in İşgali nin Gençlik Üzerindeki Etkisi Gençlerin Ulusal Kurtuluş Savaşı ndaki Yeri TEK PARTİ DÖNEMİ NDE GENÇLİK OLGUSU VE GENÇLİĞE BAKIŞ Tek Parti Dönemi nde Gençliğe Verilen Önemin Eğitime Yansımaları Tek Parti Dönemi nde Gençliğin Yetiştirilmesinde Sporun Etkisi Tek Parti Dönemi nde Sağlıklı Gençlik Yetiştirme Hedefi Tek Parti Dönemi nde Gençlik Örgütlenmesi Milli Türk Talebe Birliği nin Faaliyetleri Türkiye Komünist Gençler Birliği 50 x

12 Gençlik Örgütlenmesi Tartışmaları ve Halkevleri nin Kuruluşu ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GENÇLİK ÖRGÜTLENMELERİ Türkiye de Irkçılık ve Turancılık Olayları İlerici Gençlik Birliği Çok Partili Sisteme Geçiş Sürecinde Kurulan Gençlik Örgütleri Sağcı Gençlik Örgütleri Solcu Gençlik Örgütleri Öğrenci Örgütleri: MTTB ve TMTF Örneği 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CHP GENÇLİK KOLLARI NIN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 3. 1 CHP GENÇLİK KOLLARI NIN KURULUŞU Halkevleri nin Kapatılması ve CHP de Gençlik Örgütlenmesinin Başlaması CHP ve DP Gençlik Kolları nın Kurulması Genç Demokratlar Teşkilatı Kuruluyor CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Oluşturuluyor Siyasi Partilerde Gençlik Kolları nın Kurulmasının Yankıları 74 xi

13 3. 2 CHP GENÇLİK KOLLARI NIN GELİŞİM SÜRECİ Türk Siyasi Tarihi nde Bir İlk: CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Kongresi CHP Gençlik Kolları nın Silivri Mitingi CHP Gençlik Kolları nda Suphi Baykam Dönemi Yükseköğrenim Gençliğini Siyasetten El Çektirme Girişimleri CHP Gençlik Kolları nda İlk Bayrak Değişimi BASKI DÖNEMİNDE CHP GENÇLİK KOLLARI ( ) İstanbul İl Gençlik Kolu Kongresi ve Yeni Yönetmelik Çalışmaları İktidar Baskısının CHP Gençlik Kolları na Yansıması Gençlik Kolları nın Siyaset Okulu na Dönüşmesi Seçimleri Sonrası CHP Gençlik Kolları CHP Gençlik Kolları nın Gençlik Kuruluşları İle İlişkileri CHP Gençlik Kolları MTTB İlişkileri CHP Gençlik Kolları TMTF İlişkileri CHP Gençlik Kolları TMGT İlişkileri Mayıs Öncesi Gençlik Hareketleri ve CHP Gençlik Kolları nın Rolü /29 Nisan 1960 Öğrenci Hareketleri K Eylemi Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Siyasi Faaliyetlerin Durdurulması 117 xii

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 27 MAYIS TAN 12 MART A CHP NİN GENÇLİK KOLLARI MAYIS SONRASI TÜRK SİYASETİNE GENEL BİR BAKIŞ CHP GENÇLİK KOLLARI NIN YENİDEN KURULUŞU VE KONGRE SÜRECİ Mayıs Sonrası İlk Kongre: Mihalıççık İlçe Gençlik Kolu Kongresi CHP Gençlik Kolları nın Diğer Kongreleri CHP İnegöl İlçe Gençlik Kolu Kongresi Mayıs Sonrasında İstanbul da İlk CHP Kongresi CHP İstanbul, Ankara ve İzmir İl Gençlik Kolu Kongreleri Gençlik Kolları nın Seçilmişlerine Birkaç Örnek Daha Türk Siyasi Tarihi nin İlk Gençlik Kurultayı Gençlik Kolları nın Kurultay Sonrası Faaliyetleri CHP GENÇLİK KOLLARI 2. KURULTAYI CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Hazırlıkları CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Toplanıyor CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Sonrasında Gençlerden Beklentiler CHP Gençlik Kolları nın 2. Kurultay Sonrası Faaliyetleri 158 xiii

15 4. 4 CHP GENÇLİK KOLLARI 3. KURULTAYI CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı nın Hazırlık Çalışmaları CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı Toplanıyor ORTANIN SOLU NUN GENÇLİK KOLLARI NA YANSIMASI GENÇLİK KOLLARI 4. KURULTAYI VE SONRASINDAKİ ÇALIŞMALAR KUŞAĞI VE CHP GENÇLİK KOLLARI CHP GENÇLİK KOLLARI 5. KURULTAYI CHP GENÇLİK KOLLARI NIN YAN ÖRGÜTLENMESİ: SDDF SDDF nin Kuruluş Nedenleri SDDF nin Gelişme Dönemi ve Faaliyetleri SDDF yi Bilimselleştiren Gelişme: 3. Olağan Genel Kurul SDDF nin Son Kurultayı ve Kapatılışı ARASI GENÇLİK KOLLARI ANA KADEME İLİŞKİSİ CHP GENÇLİK KOLLARI SOSYALİZM E KAYIYOR Sosyalizm e Kayan CHP Gençlik Kolları nın 6. Kurultayı Süleyman Genç Dönemi nde CHP Gençlik Kolları 228 BEŞİNCİ BÖLÜM 12 MART TAN 12 EYLÜL E CHP GENÇLİK KOLLARI MART MUHTIRASI NIN CHP GENÇLİK KOLLARI NA ETKİSİ CHP GENÇLİK KOLLARI NIN GİZLİ KURULTAYI CHP Gençlik Kolları nda Sabri Ergül Dönemi Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Görevden Alınıyor 243 xiv

16 5. 3 SOSYALİZM DEN SOSYAL DEMOKRASİ YE GEÇİŞ CHP Gençlik Kolları 8. Kurultayı Kurultay Sonrası Tartışmalar CHP Gençlik Kolları nda Zeki Alçın Dönemi Zeki Alçın Dönemi nin I. Bölümü ( ) CHP Gençlik Kolları 9. Kurultayı Kurultay Sonrası Tartışmalar ve Gençlerin Haklarının Kısıtlanması Zeki Alçın Dönemi nin II. Bölümü ( ) Gençlik Kolları nda Zeki Alçın Dönemi Kapanıyor GENÇLİK KOLLARI NDA ATAMA BAŞKANLAR DÖNEMİ Onur Abaan Dönemi Süha Akıncı Dönemi Emin Koç Dönemi CHP GENÇLİK KOLLARI NIN DARBE ÖNCESİ SON KURULTAYI VE 12 EYLÜL CHP Gençlik Kolları 10. Kurultayı Eylül e Giderken CHP Gençlik Kolları Eylül Darbesi ve Darbenin Gençlik Kolları na Yansımaları 305 SONUÇ 308 EKLER 314 KAYNAKLAR 439 xv

17 KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale AP Adalet Partisi Bkz. Bakınız B.C.A. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi BP Birlik Partisi CHP Cumhuriyet Halk Partisi CKMP Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CMP Cumhuriyetçi Millet Partisi CP Cumhuriyetçi Parti Dev Genç / Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu TDGF DP Demokrat Parti DSGF Demokratik Sol Gençlik Federasyonu DTCF Dil Tarih Coğrafya Fakültesi FKF Fikir Kulüpleri Federasyonu GP Güven Partisi IUSY The International Union of Socialist Youth Organizations (Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği Örgütü) KDF Kraft Druch Freude (Neşeden Kuvvet Teşkilatı) MBK Milli Birlik Komitesi MHP Milliyetçi Hareket Partisi MSP Milli Selamet Partisi MTTB Milli Türk Talebe Birliği OND Opera Nazionale Dopolavoro (Milli Boş Zaman Teşkilatı) MGP Milli Güven Partisi MHP Milliyetçi Hareket Partisi s. Sayfa SA Sturmabteilungen SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi SDD Sosyal Demokrasi Derneği SDDF Sosyal Demokrasi Derneği Federasyonu TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TEKSİF Türkiye Tekstil İşçileri Federasyonu TİP Türkiye İşçi Partisi TKP Türkiye Komünist Partisi TMGT Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı TMTF Türkiye Milli Talebe Federasyonu WAY Dünya Gençlik Örgütü YTP Yeni Türkiye Partisi xvi

18 EKLER LİSTESİ EK 1 : Türkiye Milli Talebe Federasyonu na mensup gençlerin mektubu s. 315 EK 2 : Tokat Milletvekili Zihni Betil in mektubu s. 317 EK 3 : CHP Üniversiteliler Ocağı nın açılışında yapılan konuşmaların özeti s. 319 EK 4 : Genç Demokratlar Teşkilatı nın açılışında yapılan konuşmaların özeti s. 325 EK 5 : Suphi Baykam ın 21 Şubat 1954 tarihli basın açıklaması s. 328 EK 6 : 1954 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 331 EK 7 : CHP li gençlerin andı s. 333 EK 8 : CHP Gençlik Kolları nın Yeni Yıl Beyannamesi s. 334 EK 9 : 1957 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 336 EK 10 : 1961 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 340 EK 11 : İsmet İnönü nün Gençlik Kolları 1. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 344 EK 12 : İ. Rüştü Aksal ın Gençlik Kolları 1. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 346 EK 13 : İsmet İnönü nün Gençlik Kolları 2. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 349 EK 14 : CHP Adana İl Gençlik Kolu nun Bildirisi s. 354 EK 15 : CHP Genel Başkanı İsmet İnönü nün mesajı s. 360 EK 16 : İsmet İnönü nün Gençlik Kolları 5. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 362 EK 17 : SDDF 4. Olağan Genel Kurultayı nın kamuoyuna duyurusu s. 366 EK 18 : Bülent Ecevit in Gençlik Kolları 6. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 369 EK 19 : CHP Gençlik Kolları 6. Kurultayı Merkez Yönetim Kurulu Listesi s. 376 EK 20 : 1. Demokratik Sol Düşünce Forumu nda katılımcıların konuşmaları s. 377 EK 21 : Bülent Ecevit in 2. Demokratik Sol Düşünce Forumu nda konuşması s. 381 EK 22 : 1974 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 395 EK 23 : Muhalif Gençlerin Bildirisine imza atan İl Gençlik Kolu Başkanları s. 400 EK 24 : Zeki Alçın ın 3. Demokratik Sol Düşünce Forumu ndaki konuşması s. 402 EK 25 : Bülent Ecevit in Gençlik Kolları 9. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 407 EK 26 : Süha Akıncı nın Veda Mektubu s. 430 xvii

19 GİRİŞ Gençlik; hem somut hem de soyut tanımı yapılabilen bir kavramdır. Buna göre somut olarak Unesco nun tanımına göre gençlik, yaşlar arasını kapsayan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir gelişme, olgunlaşma çağıdır, 1 soyut olarak ise gençliği, kendini genç hissetme, fikirsel olarak yeniliğe açık, kendini geliştirebilme ve üretken olma durumu olarak tanımlayabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk ün 1933 yılında gençliği, Benim nazarımda 20 yaşındaki bir yobaz ihtiyardır, 70 yaşındaki bir idealist de ter ü taze gençtir şeklinde tanımlaması da gençliğin soyut olarak tanımlanmasına en güzel örnektir. Ancak en doğru tanımıyla; Genç, toplumsal konumu, rolü ve statüsü henüz kesinlik ve kalıcılık kazanmamış bir kişidir, 2 diyebiliriz. Siyaset ise insanoğlunun var olduğu günden bugüne evrimleşerek varlığını sürdüren bir olgudur. Özellikle siyasetin en önemli evrimini yaşadığı modernleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri dikkatle izlemek gerekmektedir. Modernleşme sürecinde siyasetin kapsamının genişlemesindeki ve insan yaşamıyla iç içe gelmesindeki en önemli olay, gençliğin siyasi süreçlere dahil olmasıdır. Sürekli gelişen dünyada özellikle aydınlanma sürecinin etkilerinin Avrupa da çok daha derinden hissedilmeye başlandığı yıllarda gençlik de bu aydınlanma sürecinden üzerine düşen payı alarak sorgulama, eleştirme vb. yöntemleri kullanmak suretiyle yaşadığı dünyayı, kendisini yöneten idarecileri ve onların icraatlarını gözlemleyerek irdelemeye başlamış, karşılaştığı sorunlara göre çeşitli çözümler üreterek bunların uygulanması için mücadele içerisine girmiştir. Bu mücadelelerin çeşitli dönemlerde metazorik bir mahiyet kazandığını da belirtmekte fayda vardır. Özellikle 20. Yüzyılda dünyada meydana gelen hareketler söz konusu tarzda mücadelelerin en bariz örnekleridir. Kaldı ki; bu mücadeleler daha sonra zaman zaman şiddet hareketleri halini de almıştır. Bu nedenledir ki; İsmail Cem, bu hareketleri, incelerken, Gelişmeyi Önlemek Amacındaki Şiddet Hareketleri ve 1 Nesrin Kale, Türkiye de Gençlik Sorunlarının Kaynakları ve Bu Sorunların Çözüm Yolları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Ankara 1990, s Toplumcu Düşün Dergisi, Sayı: 5, Ankara 1978, s

20 Gelişmeyi Hızlandırmak Amacındaki Şiddet Hareketleri 3 olarak ikiye ayırmak zorunda kalmıştır. 1814/1815 Viyana Kongresi nden sonra Alman şehirlerinde başlayan gençlik ayaklanmaları, kısa sürede İtalya ve İspanya ya da sıçradı. Özellikle bu hareketlenmeler içerisinde Avrupa daki birçok ayaklanmaya örnek teşkil eden Mazzi nin Genç İtalya hareketi, Osmanlı daki Genç Osmanlılar ve Genç Türkler 4 hareketinin ilham kaynağı olmuştur. 5 Dünyada gençlik içerisinde baş gösteren siyasi hareketlenmelerin arka planına bakacak olursak; 19. Yüzyılın ikinci yarısında Belçika da, Belçika İşçi Partisi yle sıkı bir ilişki içerisine girmiş olan gençlik örgütüne rastlamaktayız. 6 Bu örgüt, ilerleyen süreçlerde Rusya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine de örnek teşkil ederek, siyasi özelliği olan gençlik örgütlenmelerine yol açacaktır. Büyük ihtimalle bu nedenden dolayı özellikle 20. Yüzyıldan itibaren genel olarak dünyada gençlik hareketleri siyasi partilerle bağımlılık ilişkisi içinde oluşmuştur. 7 Ayrıca yine 20. Yüzyılın başlarından itibaren Rusya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde siyasi partiler iktidara gelmek veya iktidarda kalabilmek için gençlik örgütlenmelerine ihtiyaç duymuşlar ve bu örgütlenmelere büyük önem vermişlerdir. Örneğin; Rusya da Bolşevikler, Çarlık rejiminin baskısından dolayı iktidara geldikten sonra, 3 İsmail Cem, Öğrenci Çatışması Başlarken, Milliyet, 28 Temmuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu Genç Türkler kelimesinin kaynağıyla ilgili olarak; Hürriyet mücadelesi tarihimize bir göz attığımız zaman zulme karşı girişilen bütün hareketlerin başında hep gençleri görmez miyiz? Ve bizdeki demokrasi cereyanın adına, bütün Batı alemi bundan ötürü değil midir ki, Genç Türk manasına gelen Jeun Turc hareketi demişti. Bu tabir Batının siyasi edebiyatında hala ileri fikirliliğe, hürriyetseverliğe alem olarak kullanılmaktadır demektedir Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk Gençliği, Ulus, 2 Ağustos Ahmet Şükrü Esmer, Tarihte Gençlik Hareketleri, Ulus, 11 Haziran Victor Privalov, Avrupa da gençlik örgütlerinin ortaya çıkışını incelerken, bu örgütlerin kuruluşunu şöyle açıklamaktadır: Gençliğin eğitim sisteminin tümünü elinde bulunduran burjuvazi, gençleri politikadan uzaklaştırmaya ve sınıflar arasındaki barış ve genel çıkarlar hakkındaki öğütlerle onların gözlerini kör etmeye çalışıyordu. Çocukların ve gençlerin çalıştırılmaları ve acımasızca sömürülmeleri, onları, ekonomik durumlarını iyileştirmek için savaşmaya zorladı. Yetişkin işçilerin kendi mücadelelerinde kazandıkları deneyimleri inceledikten sonra, genç işçiler, güçlerini birleştirmeleri ve kendi örgütlerini kurmaları gerektiği sonucuna vardılar. Bu konuda, dünya devrimci hareketinin Karl Liebknecht, Rosa Lüxemburg, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck gibi önemli liderleri gençlere çok yardım ettiler Buradan hareketle Privalov, ilk siyasal gençlik örgütlenmesinin bugünkü deyimle solcu gençler tarafından gerçekleştirildiğini dolaylı olarak açıklamıştır, diyebiliriz Victor Privalov, Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Kısa Tarihi, Çev. Yusuf Kerim, Tarihsel Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 1992, s. 5 7 Gencay Saylan, Gençlik Hareketinin Siyasal Boyutları, 19 Mayıs ın 60. Yılında Gençlik Sorunları Eki, Cumhuriyet, 19 Mayıs

21 hiç olmazsa iktidarını kalıcı kılabilmek adına gençleri örgütlerken, İtalyan Faşistleri ve Alman Nazileri iktidara gelmeden önce örgütledikleri gençlerin de katkısıyla ülkelerinde iktidarı ellerine geçirmişlerdir. 8 Türkiye açısından düşünecek olursak; Türkiye de ilk gençlik hareketleri 16. Yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan Celali İsyanları nın bir parçası olarak kabul edilen, Medrese Ayaklanmaları olarak da adlandırılan Suhte İsyanları dır. Buna karşın bazı yazarlar, 19. Yüzyılın ikinci yarısında yeniden başlayan gençlik hareketlerinden dolayı, Türkiye de gençlik hareketlerinin miladı olarak 19. Yüzyılı kabul etmektedirler. Fakat bu noktada hangi olayın milat olarak kabul edildiği konusunda bir mutabakat mevcut değildir. Muammer Taylak a göre; Türkiye deki gençlik hareketleri 1859 yılında meydana gelen Kuleli Vak ası ile başlamıştır. Hasan Ali Yücel ise bu konuda 1876 yılındaki Talebe i Ulum Hareketleri ni esas almaktadır. Her iki olayı da çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde inceleyeceğiz. 19. Yüzyılın son çeyreğine doğru özellikle gençler arasında hızlanan siyasi hareketlenmeler, bilimsel öğretilerin yanı sıra Mithat Paşa Namık Kemal geleneğinin de tesiriyle 9 hürriyet fikri etrafında toplanmaya başlamıştır. Abdülhamid in baskıcı anlayışına karşı duran gençlik, 2 Haziran 1889 da İttihad ı Osmani Cemiyeti ni kurmuştur. Gençlerin siyasi mahiyette kurdukları ilk kurum olması bakımından bu cemiyet oldukça önemlidir. Ohrili İbrahim Temo, Arapkirli, Abdullah Cevdet, Diyarbekirli İshak Sükûti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Bakû lü Hüseyinzade Ali Bey tarafından kurulan cemiyet, ilk olarak Tıbbiye, Harbiye ve Mülkiye Mekteplerinde kökleşirken, bu okullarda gizli kollar ve komiteler kurarak büyümüş, zamanla İttihat ve Terakki Cemiyeti nin temelini teşkil etmiştir da Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Selameti Umumiye Kulübü nden sonra 1907 de Askeri Tıbbiye Mektebi nde gizli bir örgüt daha kurularak gençlerin siyasi faaliyetleri devam etmiştir. 7 Ekim 1908 de Avusturya Macaristan ın Bosna Hersek i ilhak ettiğini açıklaması, Türk gençliğinin yeniden hareketlenmesine neden olmuş, 8 Hüseyin Aliyar Demirci, Tek Parti Döneminde Siyaset Gençlik İlişkilerine Bir Örnek: Gençlik Teşkilatı Tasarıları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, Ankara Mayıs 2003, s Hasan Ali Yücel, Gençlikte Siyaset, Cumhuriyet, 31 Ocak

22 II. Meşrutiyet in ilanının getirdiği fikirsel hareketliliğin ve buna bağlı olarak gelişen örgütlülüğün de etkisiyle 1912 yılında Türk Ocağı kurulmuştur. Bu arada imparatorluk gençliğinin ülkenin içerisinde bulunduğu kötü duruma tepkilerini örgütlü ve bilinçli bir şekilde yürütmek, üniversite gençliğinin ülkenin politik ve askeri geleceği hakkında karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak ve özellikle Balkanlar da meydana gelen toprak kayıplarına tepki gösterebilmek amacıyla 1916 yılında Dar ül Fünun öğrencileri tarafından Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) kurulmuştur. Görüldüğü gibi bu zor dönemlerde gençler, ülke sorunlarını ve geleceğini sorumlulukla sahiplenmiş ve mücadele etmiştir. İşte bu nedenden olsa gerek; Mustafa Kemal 1918 sonlarında Muhakkak bir nura doğru gitmekteyiz. Bana bu inancı veren, bütün hayhuyların ve tezatların dışında, vatansever bir gençlik gördüğümdür 10 demiştir. Nitekim 4 11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi nde Askeri Tıbbiye Öğrencisi Hikmet Bey in (Boran) yaptığı şu konuşma Mustafa Kemal in bu inancında ne kadar haklı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir: Paşam murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklâl davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecekler varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle red ve takbih ederiz. Farzı mahal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal i Vatan kurtarıcısı 11 değil, Vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel in ederiz Meşrutiyet sonrasında öne çıkan iki büyük parti İttihat Terakki ile Osmanlı Ahrar ve daha sonra kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkaları, tıpkı 18. ve 19. Yüzyıl İngiltere sinde olduğu gibi gençliği ikiye bölmüştür. Bu da gençlerin siyasi mahiyette varlık mücadelesi olduğunu göstermektedir. Neyse ki; bu ikilik Milli Mücadele döneminde yok olmuştur. Sivas Kongresi ne Denizli Delegesi olarak katılan bir başka genç, Hukuk Öğrencisi Küçükağazade Necip Ali Bey in şu konuşması bu ikiliğin Türk gençliğinin büyük kısmı arasında artık bir kenara bırakıldığını göstermiştir: Biz ne ittihatçıyız, ne ihtilafçıyız. Ne şu, ne öteki fırkanın elemanlarıyız. Böyle dahi olsak bu sekaf altında yalnız Vatanı kurtarma 10 Sertaç Tözün, CHP Gençlik Kurultayı ve Anlamı, Ulus, 2 Ağustos Muammer Taylak, Saltanat, 2. Meşrutiyet ve 1. Cumhuriyet te Öğrenci Hareketleri, Başnur Matbaası, Ankara 1969, s. 98 4

28 ŞUBAT 1997 ASKERİ DARBESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ İsmail GÜLMEZ Yüksek Lisans Tezi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr.

28 ŞUBAT 1997 ASKERİ DARBESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ İsmail GÜLMEZ Yüksek Lisans Tezi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 28 ŞUBAT 1997 ASKERİ DARBESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ İsmail GÜLMEZ Yüksek Lisans Tezi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÖZDEMİR 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ **

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 235-262 HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** ÖZ Bu araştırmanın amacı

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ Hazırlayan: Kaan GAYTANCIOĞLU Danışman: Prof. Dr. Hasan Berke DİLAN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.85-111 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.85-111 Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Eray GÖÇ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu eraygoc@karatekin.edu.tr

Detaylı

MİLLÎ ŞEF DÖNEMİ İÇ GÜVENLİK ANLAYIŞI VE TÜRK POLİSİ Ali DİKİCİ*

MİLLÎ ŞEF DÖNEMİ İÇ GÜVENLİK ANLAYIŞI VE TÜRK POLİSİ Ali DİKİCİ* MİLLÎ ŞEF DÖNEMİ İÇ GÜVENLİK ANLAYIŞI VE TÜRK POLİSİ Ali DİKİCİ* ÖZET Türkiye de Millî Şef dönemi, özellikle İkinci Dünya Savaşı nın etkisiyle sıkıntılı günlerin yaşandığı bir süreçtir. Türkiye savaşa

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yıl 8. Sayı 15. Bahar 2012 Hacettepe University The Atatürk Institute for Modern Turkish History

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945)

TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945) Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI

TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Ankara-2012

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Emergence of Multiparty Competitive Politics in Turkey: Internal and

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ AKBARSHAH AHMADİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

Ö z Bu çalışmada Türkiye de muhafazakâr sağ

Ö z Bu çalışmada Türkiye de muhafazakâr sağ TÜRKİYE DE MUHAFAZAKÂR SAĞ PENCEREDEN KADINA BAKIŞ Makale Sunum Tarihi : 22.11.2014 Yayına Kabul Tarihi : 31.05.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi Cilt 6, Sayı

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 150 mart 2006 odtülüler bülteni içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı:150 Mart 2006 Dernek

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962)

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962) 2951 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962) * Başkent Üniversitesi, Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi. e-posta: dsimsek@baskent.edu.tr ŞİMŞEK,

Detaylı

II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK*

II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK* II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK* Özet: Türkiye nin Tek Partili hayattan çok partili hayata geçişi sorunlu ve sancılı olmuştur. Özellikle Cumhuriyetin

Detaylı