TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI Asil KAYA Danışman Yard. Doç. Dr. Oktay Gökdemir 2010

2 Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum Türk Siyasi Tarihi nde CHP nin Gençlik Kolları adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.././2010 Asil KAYA i

3 YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI Öğrencinin Adı ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Konusu Sınav Tarihi ve Saati : Asil KAYA : Tarih : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi : Türk Siyasi Tarihi nde CHP nin Gençlik Kolları :././. Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.. tarih ve. sayılı toplantısında oluşturulan jürimiz tarafından Lisansüstü Yönetmeliği nin 18.maddesi gereğince yüksek lisans tez/proje sınavına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini. dakikalık süre içinde savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayanağı olan Anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin, BAŞARILI OLDUĞUNA Ο OY BİRLİĞİ Ο DÜZELTİLMESİNE Ο* OY ÇOKLUĞU Ο REDDİNE Ο** ile karar verilmiştir. Jüri teşkil edilmediği için sınav yapılamamıştır. Öğrenci sınava gelmemiştir. Ο*** Ο** * Bu halde adaya 3 ay süre verilir. ** Bu halde adayın kaydı silinir. *** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir. Evet Tez burs, ödül veya teşvik programlarına (Tüba, Fullbrightht vb.) aday olabilir. Ο Tez mevcut hali ile basılabilir. Ο Tez gözden geçirildikten sonra basılabilir. Ο Tezin basımı gerekliliği yoktur. Ο JÜRİ ÜYELERİ İMZA Başarılı Düzeltme Red.. Başarılı Düzeltme Red... Başarılı Düzeltme Red. ii

4 ÖNSÖZ Gençlik Kolları, esasında Türk siyasal sisteminin önemli parçalarından bir tanesidir. Öyle ki; günümüzde siyasi partilerin beslendiği değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Türkiye nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi nin, ilklerinden birisi olan Gençlik Kolları, 1951 yılında Halkevleri nin ve Halkodaları nın kapatılmasından sonra gençliğin örgütlenme gereksiniminden doğmuştur yılında, CHP bünyesinde başlayan gençlik örgütlenmesi, 1954 yılı başlarında CHP Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetimi nin oluşturulmasıyla önemli bir noktaya gelmiştir. O günden bu yana, Türkiye de Başbakanlık yapmış, CHP de Genel Başkanlık yapmış kişilerin yanısıra gerek devlet kadrolarında, gerekse CHP içerisinde önemli isimlerin yetişmesini sağlayan bir ocak olmuştur. Bu çalışmada Türk siyasetine damgasını vurmuş olan, hatta Türk siyasetinde etkinliğini devam ettiren birçok ismin yetiştiği yer olan Cumhuriyet Halk Partisi nin Gençlik Kolları nın tarihsel süreç içerisindeki seyrini, gelişimini ve Türk siyasetinde meydana gelen birtakım gelişmelerdeki rolünü aktarmaya çalıştım. Çalışmamın giriş bölümünde gençliğin ve siyasetin tanımlarını yaparak, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi anlatmakla birlikte, gençlik hareketleri hakkında yüzeysel bilgiler verdim. Birinci bölümde, dünyada ve Türkiye de meydana gelen gençlik hareketlerinin tarihsel kökenleri hakkında bilgi verdim. İkinci bölümde, Türkiye de meydana gelen gençlik hareketlerinin özellikle II. Meşrutiyet, Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Çok Partili Yaşama Geçiş dönemlerindeki yansımalarını aktarmaya çalıştım. Üçüncü bölümde, CHP Gençlik Kolları nın kuruluş ve gelişim sürecini ve 27 Mayıs öncesi yaşanan gelişmelerdeki rolü ile ilgili bilgi aktardım. Dördüncü bölümde, 27 Mayıs sonrasında CHP Gençlik Kolları nın yeniden kuruluşunu ve kongre süreçlerini, kurultaylarını, ana kademeyle ilişkilerini ve yan örgütlenmesini inceledim. Son bölümde de 12 Mart sonrası partide yaşanan değişimde gençlik kollarının rolünü, gençlik kolları içerisinde meydana gelen düşünsel hareketleri, bu dönemde gerçekleştirilen kurultayları ve de gençlik iii

5 kollarının parti içindeki etkinliğini irdeledikten sonra 12 Eylül sürecinin yansımalarına da değinerek çalışmamı neticelendirdim. Bu çalışmayı hazırlarken, gençlik hareketleri ve önemli tarihsel gelişmelerle ilgili makale ve kitapların yanısıra, CHP Gençlik Kolları yla ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı gazetelerden ve dergilerden olabildiğince yararlanmaya çalıştım. Ayrıca yine bu ocaktan yetişmiş olan kişilerle yapmış olduğum görüşmelerin çalışmama özgün bir nitelik kazandırdığı kanaatindeyim. Böyle bir konu seçmemde ve tezi hazırlamamda büyük pay sahibi olan değerli hocam Yard. Doç. Dr. Oktay GÖKDEMİR başta olmak üzere, doküman toplamamda yardımını esirgemeyen CHP Genel Merkezi Kütüphane Sorumlusu Necla Sönmez e, yine doküman toplamama yardımcı olan ve yapıcı eleştirileriyle bana yol gösteren kadim dostum Erhan Vural a; ayrıca anlattıkları anılarıyla ve fikirleriyle büyük katkı sağlayan CHP Parti Meclisi Üyesi Abdullah Emre İleri ye, CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen e, CHP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Suphi Baykam ın oğlu Bedri Baykam a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Saymanı Erol Baysal a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Erol Ünal a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Sekreteri Hamdi Fidan a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Hasan Belovacıklı ya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Eski Başkanı İlhan Keser e, CHP Gençlik Kolları Eski Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Atabaş a, CHP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Suphi Baykam ın eşi Muhattar Baykam a, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Eski Başkanı Nurettin Sözen e, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Akbulut a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Sekreteri Oya Araslı ya, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Sabri Ergül e, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Semih Eryıldız a, CHP Gençlik Kolları Eski Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Tözün e, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Süleyman Genç e, CHP Eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem e, CHP Ankara Eski İl Başkanı Yaşar Çatak a, CHP Gençlik Kolları Eski Genel Sekreteri Yekdil Yasun a ve CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı Zeki Alçın a, minnet ve şükranlarımı sunarken, bana sürekli moral ve güç veren aileme ve de arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Asil Kaya Mayıs 2010 İZMİR iv

6 ÖZET Yüksek Lisans Tezi Türk Siyasi Tarihi nde CHP nin Gençlik Kolları Asil KAYA Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Programı Çalışmamızın temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk partisi olan CHP nin Gençlik Kolları nın tarihsel gelişimini ve CHP li gençlerin Türk siyasetindeki önemini ortaya koymaktır yılında Halkevleri nin kapatılmasıyla birlikte, 26 Kasım 1951 tarihinde gerçekleştirilen CHP 9. Olağan Kurultayı nda tüzük değişikliği yapılmak suretiyle CHP Gençlik Kolları nın kurulması için ilk adım atılmıştır. Bu dönemde ocak teşkilatlarında örgütlenmeye başlayan gençler, 2 Mart 1953 tarihli CHP Genel İdare Kurulu toplantısında kabul edilen yönetmelikle ilk defa Gençlik Kolları adıyla örgütlenme sürecine girmiştir. 17 Şubat 1954 tarihli CHP Genel İdare Kurulu toplantısında Suphi Baykam ın başkanlığında Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu nun atanmasıyla, CHP li gençler bir anlamda örgütlenme sürecini tamamlamış oluyorlardı. Aynı dönemde Demokrat Parti Genç Demokratlar Teşkilatı kurulmuşsa da CHP Gençlik Kolları kadar etkin olmamıştır. Türk Siyasi Tarihi nde önemli gelişmelerde aktif rol oynayan CHP Gençlik Kolları, ilk kurultayını 1 2 Ağustos 1961 tarihlerinde toplamış ve 12 Eylül 1980 Darbesi ne kadar da toplam 10 Kurultay gerçekleştirmiştir. v

7 12 Eylül öncesinde CHP nin özgücü olan CHP Gençlik Kolları, zaman zaman parti politikalarına da yön verir konumda olmuştur. Ortanın Solu felsefesinin gelişmesinde, CHP de lider değişikliğinin gerçekleşmesinde ve Demokratik Sol felsefenin bilimsel temele oturtulmasında CHP Gençlik Kolları nın büyük payı vardır. Çalışmamızda CHP Gençlik Kolları nı incelemeden önce tarihsel süreç içerisinde dünyada ve Türkiye de meydana gelen gençlik hareketlerine de göz attıktan sonra, CHP Gençlik Kolları nın kuruluş ve gelişim süreçleri işlenerek, Türk siyasetinde CHP Gençlik Kolları profili ortaya konulmuştur. Çalışmamızın sonunda günümüzde CHP Gençlik Kolları nın sahip olduğu koşullar da göz önüne alınarak, 12 Eylül öncesindeki kadar aktif olmadığı sonucuna varılmış, bunda 12 Eylül öncesinde CHP de aktif siyaset yapan, bugünkü CHP yöneticilerinin de rolü olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler; CHP, CHP Gençlik Kolları, Ortanın Solu, Demokratik Sol, 12 Eylül vi

8 ABSTRACT Master Degree Thesis Youth Organization Of CHP Within The Turkish Political History Asil KAYA Dokuz Eylul University Institude of Social Sciences Departmant of History Turkish Republic History Program The main purpose of our study, analysing the CHP which ise the first party of the Republic of Turkey, the historical development of CHP s Youth organization and specifiying the importance of this organization for Turkish politics. After the termination of community centers some regulations about CHP s Youth were changed in the 9. General meeting of CHP and first step was realized for founding the youth organization of CHP in November 26, 1951 March 2, 1953 CHP s Youth named as Youth Organization of CHP with the specific regulation and organising process was started. February 14, 1954 organising process of Youth Organization of CHP was completed with the apointing the administration board of CHP s youth organization by the Suphi Baykam who head of CHP s youth organization. In the same period youth of Democrat Party were also organised as Young Democrats but they were not active as the CHP s youth organization. Youth organization of CHP has realised their first general meeting August 1 2, 1961 and they have realized 10 general meeting until the September 12, 1980 military coup process. vii

9 Before the September 12, 1980 military coup process, the youth organization of CHP have also helped for shaping the policies of party. Youth organization of CHP played important role in the development of Centerist Left ideology and DemocraticLeft ideology. In our studies, before analysing the youth organization of CHP, we should anaylse the other youth movements in the Turkey and in the World. Then we can analyse the foundation and development process of CHP s youth organization which can be shown as an important profile in the Turkish politics. As a conclusion before the September 12 process CHP s youth organization was more active. Nowadays the youth organization pf CHP is less active and many people from the former youth administration partially played role in becoming less active. Keywords: CHP, Youth Organization of CHP, Centerist Left, Democratic Left, September 12. viii

10 İÇİNDEKİLER TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI YEMİN METNİ i YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI ii ÖNSÖZ iii ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR xvi EKLER LİSTESİ xvii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENÇLİK HAREKETLERİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ 1. 1 DÜNYADA GENÇLİK HAREKETLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI TÜRKİYE DE GENÇLİK HAREKETLERİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ Suhte İsyanları Kuleli Vakası Yeni Osmanlılar Hareketi Talebe-i Umum Hareketi ve Arası Gençlik Hareketleri İttihad-ı Osmani (İttihat Terakki Cemiyeti nin) Kuruluşu (1889) Diğer Gençlik Örgütleri İhtilalcı Askerler Cemiyeti Cemiyet i İnkılabiye Selamet i Umumiye Kulübü Askeriye Tıbbiye Mektebi nde Gizli Örgüt 25 ix

11 İKİNCİ BÖLÜM 1908 DEN 1950 YE TÜRKİYE DE GENÇLİK 2. 1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ NDE GENÇLİK Meşrutiyet in İlan Edildiği Dönemde Gençlik ve Gazeteci Cinayetleri Talebe i Hukuk Cemiyeti Türk Ocağı nın Kuruluşu Türk Gücü Cemiyeti Osmanlı Güç Dernekleri Osmanlı Genç Dernekleri Milli Türk Talebe Birliği MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ NDE GENÇLİK İzmir in İşgali nin Gençlik Üzerindeki Etkisi Gençlerin Ulusal Kurtuluş Savaşı ndaki Yeri TEK PARTİ DÖNEMİ NDE GENÇLİK OLGUSU VE GENÇLİĞE BAKIŞ Tek Parti Dönemi nde Gençliğe Verilen Önemin Eğitime Yansımaları Tek Parti Dönemi nde Gençliğin Yetiştirilmesinde Sporun Etkisi Tek Parti Dönemi nde Sağlıklı Gençlik Yetiştirme Hedefi Tek Parti Dönemi nde Gençlik Örgütlenmesi Milli Türk Talebe Birliği nin Faaliyetleri Türkiye Komünist Gençler Birliği 50 x

12 Gençlik Örgütlenmesi Tartışmaları ve Halkevleri nin Kuruluşu ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GENÇLİK ÖRGÜTLENMELERİ Türkiye de Irkçılık ve Turancılık Olayları İlerici Gençlik Birliği Çok Partili Sisteme Geçiş Sürecinde Kurulan Gençlik Örgütleri Sağcı Gençlik Örgütleri Solcu Gençlik Örgütleri Öğrenci Örgütleri: MTTB ve TMTF Örneği 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CHP GENÇLİK KOLLARI NIN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 3. 1 CHP GENÇLİK KOLLARI NIN KURULUŞU Halkevleri nin Kapatılması ve CHP de Gençlik Örgütlenmesinin Başlaması CHP ve DP Gençlik Kolları nın Kurulması Genç Demokratlar Teşkilatı Kuruluyor CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Oluşturuluyor Siyasi Partilerde Gençlik Kolları nın Kurulmasının Yankıları 74 xi

13 3. 2 CHP GENÇLİK KOLLARI NIN GELİŞİM SÜRECİ Türk Siyasi Tarihi nde Bir İlk: CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Kongresi CHP Gençlik Kolları nın Silivri Mitingi CHP Gençlik Kolları nda Suphi Baykam Dönemi Yükseköğrenim Gençliğini Siyasetten El Çektirme Girişimleri CHP Gençlik Kolları nda İlk Bayrak Değişimi BASKI DÖNEMİNDE CHP GENÇLİK KOLLARI ( ) İstanbul İl Gençlik Kolu Kongresi ve Yeni Yönetmelik Çalışmaları İktidar Baskısının CHP Gençlik Kolları na Yansıması Gençlik Kolları nın Siyaset Okulu na Dönüşmesi Seçimleri Sonrası CHP Gençlik Kolları CHP Gençlik Kolları nın Gençlik Kuruluşları İle İlişkileri CHP Gençlik Kolları MTTB İlişkileri CHP Gençlik Kolları TMTF İlişkileri CHP Gençlik Kolları TMGT İlişkileri Mayıs Öncesi Gençlik Hareketleri ve CHP Gençlik Kolları nın Rolü /29 Nisan 1960 Öğrenci Hareketleri K Eylemi Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Siyasi Faaliyetlerin Durdurulması 117 xii

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 27 MAYIS TAN 12 MART A CHP NİN GENÇLİK KOLLARI MAYIS SONRASI TÜRK SİYASETİNE GENEL BİR BAKIŞ CHP GENÇLİK KOLLARI NIN YENİDEN KURULUŞU VE KONGRE SÜRECİ Mayıs Sonrası İlk Kongre: Mihalıççık İlçe Gençlik Kolu Kongresi CHP Gençlik Kolları nın Diğer Kongreleri CHP İnegöl İlçe Gençlik Kolu Kongresi Mayıs Sonrasında İstanbul da İlk CHP Kongresi CHP İstanbul, Ankara ve İzmir İl Gençlik Kolu Kongreleri Gençlik Kolları nın Seçilmişlerine Birkaç Örnek Daha Türk Siyasi Tarihi nin İlk Gençlik Kurultayı Gençlik Kolları nın Kurultay Sonrası Faaliyetleri CHP GENÇLİK KOLLARI 2. KURULTAYI CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Hazırlıkları CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Toplanıyor CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Sonrasında Gençlerden Beklentiler CHP Gençlik Kolları nın 2. Kurultay Sonrası Faaliyetleri 158 xiii

15 4. 4 CHP GENÇLİK KOLLARI 3. KURULTAYI CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı nın Hazırlık Çalışmaları CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı Toplanıyor ORTANIN SOLU NUN GENÇLİK KOLLARI NA YANSIMASI GENÇLİK KOLLARI 4. KURULTAYI VE SONRASINDAKİ ÇALIŞMALAR KUŞAĞI VE CHP GENÇLİK KOLLARI CHP GENÇLİK KOLLARI 5. KURULTAYI CHP GENÇLİK KOLLARI NIN YAN ÖRGÜTLENMESİ: SDDF SDDF nin Kuruluş Nedenleri SDDF nin Gelişme Dönemi ve Faaliyetleri SDDF yi Bilimselleştiren Gelişme: 3. Olağan Genel Kurul SDDF nin Son Kurultayı ve Kapatılışı ARASI GENÇLİK KOLLARI ANA KADEME İLİŞKİSİ CHP GENÇLİK KOLLARI SOSYALİZM E KAYIYOR Sosyalizm e Kayan CHP Gençlik Kolları nın 6. Kurultayı Süleyman Genç Dönemi nde CHP Gençlik Kolları 228 BEŞİNCİ BÖLÜM 12 MART TAN 12 EYLÜL E CHP GENÇLİK KOLLARI MART MUHTIRASI NIN CHP GENÇLİK KOLLARI NA ETKİSİ CHP GENÇLİK KOLLARI NIN GİZLİ KURULTAYI CHP Gençlik Kolları nda Sabri Ergül Dönemi Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Görevden Alınıyor 243 xiv

16 5. 3 SOSYALİZM DEN SOSYAL DEMOKRASİ YE GEÇİŞ CHP Gençlik Kolları 8. Kurultayı Kurultay Sonrası Tartışmalar CHP Gençlik Kolları nda Zeki Alçın Dönemi Zeki Alçın Dönemi nin I. Bölümü ( ) CHP Gençlik Kolları 9. Kurultayı Kurultay Sonrası Tartışmalar ve Gençlerin Haklarının Kısıtlanması Zeki Alçın Dönemi nin II. Bölümü ( ) Gençlik Kolları nda Zeki Alçın Dönemi Kapanıyor GENÇLİK KOLLARI NDA ATAMA BAŞKANLAR DÖNEMİ Onur Abaan Dönemi Süha Akıncı Dönemi Emin Koç Dönemi CHP GENÇLİK KOLLARI NIN DARBE ÖNCESİ SON KURULTAYI VE 12 EYLÜL CHP Gençlik Kolları 10. Kurultayı Eylül e Giderken CHP Gençlik Kolları Eylül Darbesi ve Darbenin Gençlik Kolları na Yansımaları 305 SONUÇ 308 EKLER 314 KAYNAKLAR 439 xv

17 KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale AP Adalet Partisi Bkz. Bakınız B.C.A. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi BP Birlik Partisi CHP Cumhuriyet Halk Partisi CKMP Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CMP Cumhuriyetçi Millet Partisi CP Cumhuriyetçi Parti Dev Genç / Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu TDGF DP Demokrat Parti DSGF Demokratik Sol Gençlik Federasyonu DTCF Dil Tarih Coğrafya Fakültesi FKF Fikir Kulüpleri Federasyonu GP Güven Partisi IUSY The International Union of Socialist Youth Organizations (Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği Örgütü) KDF Kraft Druch Freude (Neşeden Kuvvet Teşkilatı) MBK Milli Birlik Komitesi MHP Milliyetçi Hareket Partisi MSP Milli Selamet Partisi MTTB Milli Türk Talebe Birliği OND Opera Nazionale Dopolavoro (Milli Boş Zaman Teşkilatı) MGP Milli Güven Partisi MHP Milliyetçi Hareket Partisi s. Sayfa SA Sturmabteilungen SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi SDD Sosyal Demokrasi Derneği SDDF Sosyal Demokrasi Derneği Federasyonu TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TEKSİF Türkiye Tekstil İşçileri Federasyonu TİP Türkiye İşçi Partisi TKP Türkiye Komünist Partisi TMGT Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı TMTF Türkiye Milli Talebe Federasyonu WAY Dünya Gençlik Örgütü YTP Yeni Türkiye Partisi xvi

18 EKLER LİSTESİ EK 1 : Türkiye Milli Talebe Federasyonu na mensup gençlerin mektubu s. 315 EK 2 : Tokat Milletvekili Zihni Betil in mektubu s. 317 EK 3 : CHP Üniversiteliler Ocağı nın açılışında yapılan konuşmaların özeti s. 319 EK 4 : Genç Demokratlar Teşkilatı nın açılışında yapılan konuşmaların özeti s. 325 EK 5 : Suphi Baykam ın 21 Şubat 1954 tarihli basın açıklaması s. 328 EK 6 : 1954 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 331 EK 7 : CHP li gençlerin andı s. 333 EK 8 : CHP Gençlik Kolları nın Yeni Yıl Beyannamesi s. 334 EK 9 : 1957 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 336 EK 10 : 1961 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 340 EK 11 : İsmet İnönü nün Gençlik Kolları 1. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 344 EK 12 : İ. Rüştü Aksal ın Gençlik Kolları 1. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 346 EK 13 : İsmet İnönü nün Gençlik Kolları 2. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 349 EK 14 : CHP Adana İl Gençlik Kolu nun Bildirisi s. 354 EK 15 : CHP Genel Başkanı İsmet İnönü nün mesajı s. 360 EK 16 : İsmet İnönü nün Gençlik Kolları 5. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 362 EK 17 : SDDF 4. Olağan Genel Kurultayı nın kamuoyuna duyurusu s. 366 EK 18 : Bülent Ecevit in Gençlik Kolları 6. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 369 EK 19 : CHP Gençlik Kolları 6. Kurultayı Merkez Yönetim Kurulu Listesi s. 376 EK 20 : 1. Demokratik Sol Düşünce Forumu nda katılımcıların konuşmaları s. 377 EK 21 : Bülent Ecevit in 2. Demokratik Sol Düşünce Forumu nda konuşması s. 381 EK 22 : 1974 tarihli CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği s. 395 EK 23 : Muhalif Gençlerin Bildirisine imza atan İl Gençlik Kolu Başkanları s. 400 EK 24 : Zeki Alçın ın 3. Demokratik Sol Düşünce Forumu ndaki konuşması s. 402 EK 25 : Bülent Ecevit in Gençlik Kolları 9. Kurultayı nda yaptığı konuşma s. 407 EK 26 : Süha Akıncı nın Veda Mektubu s. 430 xvii

19 GİRİŞ Gençlik; hem somut hem de soyut tanımı yapılabilen bir kavramdır. Buna göre somut olarak Unesco nun tanımına göre gençlik, yaşlar arasını kapsayan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir gelişme, olgunlaşma çağıdır, 1 soyut olarak ise gençliği, kendini genç hissetme, fikirsel olarak yeniliğe açık, kendini geliştirebilme ve üretken olma durumu olarak tanımlayabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk ün 1933 yılında gençliği, Benim nazarımda 20 yaşındaki bir yobaz ihtiyardır, 70 yaşındaki bir idealist de ter ü taze gençtir şeklinde tanımlaması da gençliğin soyut olarak tanımlanmasına en güzel örnektir. Ancak en doğru tanımıyla; Genç, toplumsal konumu, rolü ve statüsü henüz kesinlik ve kalıcılık kazanmamış bir kişidir, 2 diyebiliriz. Siyaset ise insanoğlunun var olduğu günden bugüne evrimleşerek varlığını sürdüren bir olgudur. Özellikle siyasetin en önemli evrimini yaşadığı modernleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri dikkatle izlemek gerekmektedir. Modernleşme sürecinde siyasetin kapsamının genişlemesindeki ve insan yaşamıyla iç içe gelmesindeki en önemli olay, gençliğin siyasi süreçlere dahil olmasıdır. Sürekli gelişen dünyada özellikle aydınlanma sürecinin etkilerinin Avrupa da çok daha derinden hissedilmeye başlandığı yıllarda gençlik de bu aydınlanma sürecinden üzerine düşen payı alarak sorgulama, eleştirme vb. yöntemleri kullanmak suretiyle yaşadığı dünyayı, kendisini yöneten idarecileri ve onların icraatlarını gözlemleyerek irdelemeye başlamış, karşılaştığı sorunlara göre çeşitli çözümler üreterek bunların uygulanması için mücadele içerisine girmiştir. Bu mücadelelerin çeşitli dönemlerde metazorik bir mahiyet kazandığını da belirtmekte fayda vardır. Özellikle 20. Yüzyılda dünyada meydana gelen hareketler söz konusu tarzda mücadelelerin en bariz örnekleridir. Kaldı ki; bu mücadeleler daha sonra zaman zaman şiddet hareketleri halini de almıştır. Bu nedenledir ki; İsmail Cem, bu hareketleri, incelerken, Gelişmeyi Önlemek Amacındaki Şiddet Hareketleri ve 1 Nesrin Kale, Türkiye de Gençlik Sorunlarının Kaynakları ve Bu Sorunların Çözüm Yolları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Ankara 1990, s Toplumcu Düşün Dergisi, Sayı: 5, Ankara 1978, s

20 Gelişmeyi Hızlandırmak Amacındaki Şiddet Hareketleri 3 olarak ikiye ayırmak zorunda kalmıştır. 1814/1815 Viyana Kongresi nden sonra Alman şehirlerinde başlayan gençlik ayaklanmaları, kısa sürede İtalya ve İspanya ya da sıçradı. Özellikle bu hareketlenmeler içerisinde Avrupa daki birçok ayaklanmaya örnek teşkil eden Mazzi nin Genç İtalya hareketi, Osmanlı daki Genç Osmanlılar ve Genç Türkler 4 hareketinin ilham kaynağı olmuştur. 5 Dünyada gençlik içerisinde baş gösteren siyasi hareketlenmelerin arka planına bakacak olursak; 19. Yüzyılın ikinci yarısında Belçika da, Belçika İşçi Partisi yle sıkı bir ilişki içerisine girmiş olan gençlik örgütüne rastlamaktayız. 6 Bu örgüt, ilerleyen süreçlerde Rusya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine de örnek teşkil ederek, siyasi özelliği olan gençlik örgütlenmelerine yol açacaktır. Büyük ihtimalle bu nedenden dolayı özellikle 20. Yüzyıldan itibaren genel olarak dünyada gençlik hareketleri siyasi partilerle bağımlılık ilişkisi içinde oluşmuştur. 7 Ayrıca yine 20. Yüzyılın başlarından itibaren Rusya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde siyasi partiler iktidara gelmek veya iktidarda kalabilmek için gençlik örgütlenmelerine ihtiyaç duymuşlar ve bu örgütlenmelere büyük önem vermişlerdir. Örneğin; Rusya da Bolşevikler, Çarlık rejiminin baskısından dolayı iktidara geldikten sonra, 3 İsmail Cem, Öğrenci Çatışması Başlarken, Milliyet, 28 Temmuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu Genç Türkler kelimesinin kaynağıyla ilgili olarak; Hürriyet mücadelesi tarihimize bir göz attığımız zaman zulme karşı girişilen bütün hareketlerin başında hep gençleri görmez miyiz? Ve bizdeki demokrasi cereyanın adına, bütün Batı alemi bundan ötürü değil midir ki, Genç Türk manasına gelen Jeun Turc hareketi demişti. Bu tabir Batının siyasi edebiyatında hala ileri fikirliliğe, hürriyetseverliğe alem olarak kullanılmaktadır demektedir Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk Gençliği, Ulus, 2 Ağustos Ahmet Şükrü Esmer, Tarihte Gençlik Hareketleri, Ulus, 11 Haziran Victor Privalov, Avrupa da gençlik örgütlerinin ortaya çıkışını incelerken, bu örgütlerin kuruluşunu şöyle açıklamaktadır: Gençliğin eğitim sisteminin tümünü elinde bulunduran burjuvazi, gençleri politikadan uzaklaştırmaya ve sınıflar arasındaki barış ve genel çıkarlar hakkındaki öğütlerle onların gözlerini kör etmeye çalışıyordu. Çocukların ve gençlerin çalıştırılmaları ve acımasızca sömürülmeleri, onları, ekonomik durumlarını iyileştirmek için savaşmaya zorladı. Yetişkin işçilerin kendi mücadelelerinde kazandıkları deneyimleri inceledikten sonra, genç işçiler, güçlerini birleştirmeleri ve kendi örgütlerini kurmaları gerektiği sonucuna vardılar. Bu konuda, dünya devrimci hareketinin Karl Liebknecht, Rosa Lüxemburg, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck gibi önemli liderleri gençlere çok yardım ettiler Buradan hareketle Privalov, ilk siyasal gençlik örgütlenmesinin bugünkü deyimle solcu gençler tarafından gerçekleştirildiğini dolaylı olarak açıklamıştır, diyebiliriz Victor Privalov, Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Kısa Tarihi, Çev. Yusuf Kerim, Tarihsel Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 1992, s. 5 7 Gencay Saylan, Gençlik Hareketinin Siyasal Boyutları, 19 Mayıs ın 60. Yılında Gençlik Sorunları Eki, Cumhuriyet, 19 Mayıs

21 hiç olmazsa iktidarını kalıcı kılabilmek adına gençleri örgütlerken, İtalyan Faşistleri ve Alman Nazileri iktidara gelmeden önce örgütledikleri gençlerin de katkısıyla ülkelerinde iktidarı ellerine geçirmişlerdir. 8 Türkiye açısından düşünecek olursak; Türkiye de ilk gençlik hareketleri 16. Yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan Celali İsyanları nın bir parçası olarak kabul edilen, Medrese Ayaklanmaları olarak da adlandırılan Suhte İsyanları dır. Buna karşın bazı yazarlar, 19. Yüzyılın ikinci yarısında yeniden başlayan gençlik hareketlerinden dolayı, Türkiye de gençlik hareketlerinin miladı olarak 19. Yüzyılı kabul etmektedirler. Fakat bu noktada hangi olayın milat olarak kabul edildiği konusunda bir mutabakat mevcut değildir. Muammer Taylak a göre; Türkiye deki gençlik hareketleri 1859 yılında meydana gelen Kuleli Vak ası ile başlamıştır. Hasan Ali Yücel ise bu konuda 1876 yılındaki Talebe i Ulum Hareketleri ni esas almaktadır. Her iki olayı da çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde inceleyeceğiz. 19. Yüzyılın son çeyreğine doğru özellikle gençler arasında hızlanan siyasi hareketlenmeler, bilimsel öğretilerin yanı sıra Mithat Paşa Namık Kemal geleneğinin de tesiriyle 9 hürriyet fikri etrafında toplanmaya başlamıştır. Abdülhamid in baskıcı anlayışına karşı duran gençlik, 2 Haziran 1889 da İttihad ı Osmani Cemiyeti ni kurmuştur. Gençlerin siyasi mahiyette kurdukları ilk kurum olması bakımından bu cemiyet oldukça önemlidir. Ohrili İbrahim Temo, Arapkirli, Abdullah Cevdet, Diyarbekirli İshak Sükûti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Bakû lü Hüseyinzade Ali Bey tarafından kurulan cemiyet, ilk olarak Tıbbiye, Harbiye ve Mülkiye Mekteplerinde kökleşirken, bu okullarda gizli kollar ve komiteler kurarak büyümüş, zamanla İttihat ve Terakki Cemiyeti nin temelini teşkil etmiştir da Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Selameti Umumiye Kulübü nden sonra 1907 de Askeri Tıbbiye Mektebi nde gizli bir örgüt daha kurularak gençlerin siyasi faaliyetleri devam etmiştir. 7 Ekim 1908 de Avusturya Macaristan ın Bosna Hersek i ilhak ettiğini açıklaması, Türk gençliğinin yeniden hareketlenmesine neden olmuş, 8 Hüseyin Aliyar Demirci, Tek Parti Döneminde Siyaset Gençlik İlişkilerine Bir Örnek: Gençlik Teşkilatı Tasarıları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, Ankara Mayıs 2003, s Hasan Ali Yücel, Gençlikte Siyaset, Cumhuriyet, 31 Ocak

22 II. Meşrutiyet in ilanının getirdiği fikirsel hareketliliğin ve buna bağlı olarak gelişen örgütlülüğün de etkisiyle 1912 yılında Türk Ocağı kurulmuştur. Bu arada imparatorluk gençliğinin ülkenin içerisinde bulunduğu kötü duruma tepkilerini örgütlü ve bilinçli bir şekilde yürütmek, üniversite gençliğinin ülkenin politik ve askeri geleceği hakkında karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak ve özellikle Balkanlar da meydana gelen toprak kayıplarına tepki gösterebilmek amacıyla 1916 yılında Dar ül Fünun öğrencileri tarafından Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) kurulmuştur. Görüldüğü gibi bu zor dönemlerde gençler, ülke sorunlarını ve geleceğini sorumlulukla sahiplenmiş ve mücadele etmiştir. İşte bu nedenden olsa gerek; Mustafa Kemal 1918 sonlarında Muhakkak bir nura doğru gitmekteyiz. Bana bu inancı veren, bütün hayhuyların ve tezatların dışında, vatansever bir gençlik gördüğümdür 10 demiştir. Nitekim 4 11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi nde Askeri Tıbbiye Öğrencisi Hikmet Bey in (Boran) yaptığı şu konuşma Mustafa Kemal in bu inancında ne kadar haklı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir: Paşam murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklâl davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecekler varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle red ve takbih ederiz. Farzı mahal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal i Vatan kurtarıcısı 11 değil, Vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel in ederiz Meşrutiyet sonrasında öne çıkan iki büyük parti İttihat Terakki ile Osmanlı Ahrar ve daha sonra kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkaları, tıpkı 18. ve 19. Yüzyıl İngiltere sinde olduğu gibi gençliği ikiye bölmüştür. Bu da gençlerin siyasi mahiyette varlık mücadelesi olduğunu göstermektedir. Neyse ki; bu ikilik Milli Mücadele döneminde yok olmuştur. Sivas Kongresi ne Denizli Delegesi olarak katılan bir başka genç, Hukuk Öğrencisi Küçükağazade Necip Ali Bey in şu konuşması bu ikiliğin Türk gençliğinin büyük kısmı arasında artık bir kenara bırakıldığını göstermiştir: Biz ne ittihatçıyız, ne ihtilafçıyız. Ne şu, ne öteki fırkanın elemanlarıyız. Böyle dahi olsak bu sekaf altında yalnız Vatanı kurtarma 10 Sertaç Tözün, CHP Gençlik Kurultayı ve Anlamı, Ulus, 2 Ağustos Muammer Taylak, Saltanat, 2. Meşrutiyet ve 1. Cumhuriyet te Öğrenci Hareketleri, Başnur Matbaası, Ankara 1969, s. 98 4

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ANATOLIA GLOBAL YOUTH-BUSINESS SUMMIT

ANATOLIA GLOBAL YOUTH-BUSINESS SUMMIT ANATOLIA GLOBAL YOUTH-BUSINESS SUMMIT 23 27 TEMMUZ 2010 GELECEĞĠN LĠDERLERĠ ĠSTANBUL DA BULUġUYOR. AIESEC İstanbul Tomtom mah. İstiklal Cad. Nuru Ziya sok. NO:32/5 Beyoğlu İstanbul Tel: +90 212 293 8836,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ NİN GENÇLİK POLİTİKALARI VE GENÇLİK TEŞKİLATI (1946-1960)

DEMOKRAT PARTİ NİN GENÇLİK POLİTİKALARI VE GENÇLİK TEŞKİLATI (1946-1960) T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMOKRAT PARTİ NİN GENÇLİK POLİTİKALARI VE GENÇLİK TEŞKİLATI (1946-1960) İSMAİL ÖZ 120121012

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Ocak 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Ocak 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Ocak 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Ocak 2014 2 1 Ocak 2014 Kamuoyu Duyurusu UETD Köln de teşkilat bölge başkanlarıyla 17 Aralık soruşturmalarıyla ilgili bir bilgilendirme

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU A. 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması... 4 Bağımsız

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ SİYASETİN FİNANSMANI Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ İstanbul, 2015 Yayın No : 3188 İşletme-Ekonomi Dizisi : 692 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-215 - 2 Copyright

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Karabük Kent Konseyi Başkanı KİŞİSEL BİLGİLER Medeni durum: Evli ve 2 çocuk babası Doğum Tarihi ve Yeri: 18.04.1975 Karabük Nüfusa

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA 1-Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı