"Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar"

Transkript

1 HKAAO B ü l t e n i H a z ir an 2002 Sn. ÜLKÜ ayrıca; Türkiye'de söylenenin aksine hazineye ait arazilerin %65 değil, %8,5 gibi bir paya sahip olduğunu, aradaki farkın, devletin hüküm ve tasarrufunda olan dereler, kıyılar, kumsallar, yaylalar, ormanlar vb. yerlerden kaynaklandığını, bu nedenle Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ile ilgili Yasasının üçüncü maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin sağlanması nedeniyle Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini belirterek, gelecekte aydınlık, sömürüşüz bir Türkiye dileğiyle sözlerini bitirdi. Açılış konuşmaları bölümünde TMMOB adına, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Münir ATAGÜN, Celal BEŞİKTEPE birer konuşmayapmışlardır. Konuşmaların sürdüğü anda; Genel Kurulun belki de en anlamlı ve önemli olduğuna inandığımız anı, birçoğumuzun hocası, aydın insan Dr. Haldun ÖZEN'in hasta yatağından binbir güçlükle sadece aramızda olmak adına, genel kurul salonuna gelmesi idi. Sağlık problemlerinden dolayı, çok kısıtlı bir süre için aramızda bulunmasına izin verilen Haldun ÖZEN, Genel Başkanımız Hüseyin ÜLKÜ'nün kendisine bir şükran plaketi vermesinden sonra, Genel Kurul'a seslenerek, "Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar idi." derken salonda kopan alkış sesleriyle birlikte, tüm insanların yüz ifadelerini sanılanın aksine tanımlamakta hiç de güçlük çekmedik. Çünkü bu ifadeler; onurlu ve aydın bir insanın, yaklaşık 70 yıllık yaşamı boyunca verdiği demokrasi ve "Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar idi." insan haklan mücadelesine karşı duyulan saygının ve gururun, insanların yüzlerinde anlam bulmasından başka bir şey değildi. Tekerlekli iskemlesinde ama hepimizden daha üretken bir bilim insanına karşı gösterilen anlamlı tepki gerçekten görülmeye değerdi. Genel Kurul; bu güzel insanın hayatını,, mücadelelerini, üretimlerini konu alan; Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK tarafından iki yıllık bir çaba sonucu hazırlanan, Odamızca da kitaplaştırman "Haldun ÖZEN'e Armağan" adlı çalışmanın Sn.KÖKTÜRK tarafından, hocamız Haldun ÖZEN'e sunulmasıyla da ayrı bir anlam kazandı. Gündemin Komisyonların seçimi olan 5.madde-sindeise; Tüzük ve yönetmelikler komisyonuna, Eyüp S.KART, Levent ÖZMÜŞ, Zülfü Yaşar HAZIR, Gürsel GÜCÜYETER, Haydar YILMAZ, Hüseyin ÖZTÜRK, Salih YAPICI, Mali İşler ve Bütçe Uygulama Komisyonuna; Muslu YILMAZ, M.Kubilay YILDIRIM, Ali ULUKÖY, Orhan BULGUROĞLU, Atila KARAÇELE- Bİ, Sonuç Bildirgesi Komisyonuna ise; Tevfik YÜKSEL, Pertev AKDOĞAR, Murat Selim ÇEPNİ, Haluk KO- NAK, Hüseyin KANBOLAT oybirliği ile seçilmişlerdir. Daha önce Genel Kurulumuza katılacağı bildirilen CHP Genel Başkanı Sn. Deniz BAYKAL, programının yoğunluğu nedeniyle Genel Kurulumuzun açılışına gecikmeli olarak öğlen arasında katılarak, başarı dileklerini sunmuştur. Verilen öğle yemeği arasından sonra Genel Kurul 'de çalışmalarına TMMOB Başkanı Sn. Kaya GÜVENÇ'in, bir konuşma yapmasıyla devam etmiştir.

2 HKMO Bülteni H a z i r a n 2002 Odamızın 38.Olağan Genel Kurulu, 13 Nisan 2002 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi - Ankara'da, seçimler ise 14 Nisan 2002 tarihinde Oda Merkezinde yapıldı. 285 delegenin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na; A.Bülent ONAT, Başkan Yardımcılıklarına; M.Nevzat DÜZAĞAÇ ve Z.Ertuğrul ÖZKALAYCI, Yazman üyeliklerine; Tamer FİDAN, Ömer AKTAŞ, Kadir Can ÖNCÜL ve Adem ARINÇ oybirliği ile seçildiler. İlan edilen gündem üzerinde verilen önergeler sonucunda Genel Kurul Gündemi, 1. Gün 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu 3. Açılış Konuşmaları 4. Haldun ÖZEN'e plakettöreni 5. Komisyonların Seçimi 5.1. Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu 5.2. Mali İşler ve Bütçe Uygulama Komisyonu 5.3. Sonuç Bildirgesi Komisyonu 5. Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi 6. Yönetim ve Denetim Kurulunun Aklanması 7. Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi 8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi, Karara Bağlanması lo.adaylarm Saptanması ve Duyurulması 11. Dilek ve Öneriler 2.Gün Seçimler şeklinde değiştirilerek kabul edildi. Saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasından sonra gündemin 3.maddesinde, Oda Genel Başkanı Sn. Hüseyin ÜLKÜ açılış konuşması yaptı. Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Sn. ÜLKÜ; Küreselleşme ve buna bağlı ekonomi politikalarının dünyanın önünü açacağı, sorunlara çözüm olacağının sık sık söylendiği günümüzde, emeği ile geçinenlerin yeni dünya düzeninin sadece müşterisi olmaya zorlandığını, günlük kazancı 1.5 $ olan "öteki Türkiye"nin insanlarını ise yoksulluğun beklediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. "Dünya ölçeğinde maddi gücü ellerinde bulunduranlar aynı zamanda ülkeleri de yönetmektedirler. Aynı durum ülkemizde de benzerdir. Susurluk olayı ile bunlar ortaya çıkmıştır.".. "Ülkemize yardım olarak gelen paraların karşılığı ülkemiz insanından fazlasıyla geri alınacaktır. Tahkim bunun için vardır. Bu ağır bedelin ödenmemesi durumunda askeri ve hukuki anlamda ciddi bedeller ödeneceği açıktır." Ülkemiz bütçesinin sadece faiz ödeme bütçesi olduğunun da altını çizen Sn.ÜLKÜ, yeni yatırımlara, ihalelere, Mühendis ve Mimarlara genel bütçeden sadece %1 gibi bir oranın ayrıldığını belirterek, sorunları çözmenin sosyal devletin görevi olduğunu, ancak ticarete aktarılan kaynaklarla, ne sorunların çözülebildiğini ne de bilgi toplumu olunabileceğini böylelikle de bilimselliğin yakalanamayacağını vurguladı.

3

4 7 38. Olağan Genel Kurul Yapıldı 12 Bütçe ( ) 15 Yönetim Kurulları 30 Mera İhaleleri Teknik Şartnamesi 34 Mera İhaleleri Tip İhale Şartnamesi 38 Üç Nesil Haritacı 40 Mesleğimizde Yeni Bir Dönüm Noktası: Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği Yenileniyor Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK 42 Örgütlenme ve Üyenin Sorumluluğu... Cengiz DAĞDELEN Yılı Kutlarken Geçmişe Bir Bakış Prof. Dr. Mehmet YERCİ Sayılı Gecekondu Yasası İhsan AÇIKGÖZ 53 Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi Kuralları 58 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Yazı 57 Şubelerimizden Haberler 84 Acı Kayıplarımız 85 Sektörümüzün İsimsiz Emekçileri-1: Ali Kemal SEYHAN 51 Atananlar - Evlenenler I? Doğanlar Sevgili dostlar merhaba. Oldukça uzun sayılabilecek kış ile bol yağışlı bir baharı geride bırakıp, yaz sıcağına merhaba dediğimiz şu günlerde bültenimizin yeni sayısıyla yine birlikteyiz. Bu sayımızın gecikmiş olduğu söylenebilir. Ancak Ocak 2002'den bu yana Şube Genel Kurulları, Odamızın 38.01ağan Genel Kumlu ve TMMOB'nin 37.01ağan Genel Kumlu'nun yapıldığı yoğun bir sürecin yaşanmasının etken olduğunu belirtmemiz gerekir. Odamız ve TMMOB de gerçekleştirilen Genel Kurullar sürecinde; Mühendis ve Mimarları da olumsuz şekilde etkileyen ve halen yaşanmakta olan ağır ekonomik koşulların temelinde; Dünya kapitalizmin 1970'li yılların sonundan başlayarak izlediği yeni liberal politikalar ile devletin küçültülmesi, kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi; sosyal devletin tasfiyesi, üretim ve emek piyasaların kııralsızlaştırılması, devletin ekonomiye olan müdahalesinin minimize edilmesiyle, ekonominin Liberalizasyonu ve serbest piyasa ekonomisinin tesisinin yer aldığı vurgulandı. IMF ve Dünya Bankası eksenli liberal politikalar sonucu güzelim yurdumuzun yok olma noktasına taşındığı ifade edilirken, bu süreçte Mühendis ve Mimarların yurtsever, aydın olma kimliği ile kamuoyunu bilgilendirmelerinin gerekliliği belirtilirken, Mühendis ve Mimarların üretim sürecinden kopartılarak yok sayılma çizgisine getirilmeye çalışıldıklarının altı çizildi. Bültenimizin yayım çalışmaları sonlanmak üzereyken sevgili hocamız Haldun ÖZEN'in ölüm haberini aldık. Gerek Mühendislik - Mimarlık çevresi ile bilimsel kuram ve kuruluşlar gerekse birçok vakıf, demokratik kitle ve sivil toplum kuruluşlarının bu yıkıcı haber ile nasıl sarsıldıklarını gördük. Bir sonraki bültenimizi değerli bilim insanımızın anısına yayınlayacağımızdan dolayı bu sayımızda sadece duyum ile yetindik. Tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. İlk sayfalarımızdan itibaren 37.01ağan Genel Kurulumuza yönelik bilgiler ile ardından her zaman olduğu gibi bu sayıda da yeni dönem Oda organlarında görev alan üyelerimiz ile birlikte Şube Yönetim Kurullarında görev alan üyelerimizi sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlar, "Sektörümüzün İsimsiz Emekçileri" başlıklı bir yazı dizisi başlatıyoruz. Sektörümüzde emeği geçen bir çok isimsiz yurtseveri ve yaşam süreçlerinden kesitleri sizlere sunmayı amaçladık ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nin TÜGEM, Teftiş Kumlu Başkanlığı ve diğer birimlerinin katılımı ile yapılan ortak toplantılarımızda karara bağlanan mera alanları ile ilgili Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin ihalelerine yönelik ihale şartnamesi ve teknik şartname; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nce 775 sayılı Gecekondu Yasası'na göre kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen arsalar ile ilgili olarak İstanbul Valiliği'nin yazısı, sekreterya görevi Odamızca sürdürülen ve iki yıla yakın bir zamandır üzerinde çalışılan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) ile ilgili son gelişmeler, çeşitli duyum ve üyelerimizden gelen makaleler, yayın hayatını bundan böyle hakemli olarak sürdürecek olan "HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi" Dergisi Genel Yayım ve Yazım Kuralları diğer konu başlıkları olarak bültenimizde yer aldı. Şube haberleri bölümümüzde yine tüm Şube Başkanlıklarımızca gerçekleştirilen etkinlikler ve üyelerimizden kısa haberleri bulacaksınız. Ve son olarak ısrarla yineliyoruz Bültenimiz sizlerin katkılarıyla daha etkin bir iletişim süreci yakalayabilecektir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi lütfen bizimle paylaşın!. Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, Hoşça ve dostça kalın. Yayın Kumlu

5

6

7

8

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

Toprak Bayramı Kutlandı

Toprak Bayramı Kutlandı Türkiye nin Tarım Gazetesi TEMMUZ 2014 Yıl:3 Sayı:32 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Köy-Koop 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı»» Köy-Koop 2013

Detaylı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası neler getiriyor? BAŞBAKAN ERDOĞAN A ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ RAPOR SUNDUK

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası neler getiriyor? BAŞBAKAN ERDOĞAN A ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ RAPOR SUNDUK Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası neler getiriyor? SAYI 2/OCAK KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI www.hakis.org.tr twitter.com/hakiskonf facebook.com/hakiskonfederasyonu BAŞBAKAN ERDOĞAN A ÇALIŞMA HAYATI

Detaylı

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması, üzerinden bu tür ödemelerin yapılabildiği, dolayısıyla benim yaşamımı kolaylaştıran sistemlerin kullanılabilmesi gerekiyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bu tür bütün bilgilerin entegre edilmesini sağlayan

Detaylı

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR?

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? Yıl: 3 Saye 12 EYLÜL 1992 İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? > 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesinin uygulanması bu konudaki "İmar Yasasının 18 nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Detaylı

Hop Hipokrat, nerde ruhsat?

Hop Hipokrat, nerde ruhsat? Kafa aynı kafa! Nusaybin'de sınıra duvar örüyorlar, kızamık ve polio geçmez artık! Suriye deki savaş gün geçtikçe artan bulaşıcı hastalıklarla da acı yüzünü gösteriyor. Kızamık, şark çıbanı, sıtma, kuduz,

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor ARALIK 2013 SAYI: 31 Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor Bursagaz Çalışanları Geleneksel Bowling Turnuvası nda Stres Attı Bursagaz Doğalgazcıları Buluşturdu Bursagaz Basın Dostluk

Detaylı

hedeflerimiz Sistemi'nin Coğrafi kültürünü disiplinlerinin belirtmiştir

hedeflerimiz Sistemi'nin Coğrafi kültürünü disiplinlerinin belirtmiştir hedefleniyor. Ancak, hedeflerimiz arşiv ve dokümantasyon çalışması ile sınırlı değil, Gündemimizde Şube Silgi Sistemi'nin oluşturulması çalışması da var. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) toplum yaşamı

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 18-19-20 Mayıs 2007-Ankara

Detaylı

Yeni Hal Yasası na doğru

Yeni Hal Yasası na doğru Temmuz Ağustos 2009 Sayı: 23 SEKTÖREL FORUM Yeni Hal Yasası na doğru ATB'den 300 bin TL'lik Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Hisarcıklıoğlu: Türkiye birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. Tescil

Detaylı

BUNLARDAN ANCAK PARAŞÜTÇÜ OLUR

BUNLARDAN ANCAK PARAŞÜTÇÜ OLUR AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2014 SAYI : 245 16 HAZİRAN-23 HAZİRAN 2014 BUNLARDAN ANCAK PARAŞÜTÇÜ OLUR Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 AK PARTİ TÜZÜĞÜ... 9 TEŞKİLAT İÇ YÖNETMELİĞİ... 95 YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ... 183 DEFTERLER YÖNETMELİĞİ... 219 ARŞİV YÖNETMELİĞİ... 233 KONGRE YÖNETMELİĞİ...

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

EĞİTİM-BİR MEHMET AKİF İNAN

EĞİTİM-BİR MEHMET AKİF İNAN Tanıklığımla EĞİTİM-BİR ve MEHMET AKİF İNAN (1992-2000) Nurettin SEZEN EĞİTİM-BİR-SEN YAYINLARI Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 54 Edebiyat Dizisi : 12 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

15.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ

15.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ Duyuru 15.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ 15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 11-13 Kasım 2010 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü İstanbul da gerçekleşmiştir. TMMOB

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı