BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»"

Transkript

1 BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı»

2 İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP IP Modelinin Karşılaştırılması Uygulama Katmanı Uygulama Katmanı Uygulama Katmanı Yazılımları Kullanıcı Uygulamaları, Servisler ve Uygulama Katmanı Protokolleri Uygulama Katmanı Protokollerinin İşlevleri Uygulama Katmanı Ağ Mimarileri istemci /Sunucu Mimarisi Servers (Sunucular) Peer To Peer modeli

3 TCP/IP PROTOKOLÜ(MODELİ) Protokol; belirli bir işi düzenleyen kurallar dizisi demektir. Ağ protokolleri ise bilgisayar arası bağlantıyı ve iletişimi düzenler. TCP/IP protokolü ise ilk defa UNİX te kullanılan bir protokoller grubudur. TCP/IP nin açılımı «Transmission Control Protocol/İnternet Protocol» dür.

4 Neden TCP/IP? 1982 yılında özellikle üniversitelerde oldukça sık rastlanan bir işletim sistemi olan UNIX in ağ standardı olarak TCP/IP yi kabul etmesi, TCP/IP nin açık bir standart olması nedeni ile birçok kişinin katılımıyla geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam ediyor olması Adresleme mekanizmasının oldukça iyi tasarlanması, En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm ağlar üzerinde oldukça verimli bir şekilde çalışabilmesi,

5 TCP/IP PROTOKOLÜ KATMANLARI UYGULAMA KATMANI Görev: Programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar. Bilgisayar uygulaması ile ağ arasındaki arabirim görevini yerine getirmektedir. Örneğin veri tabanı uygulaması ya da uygulaması. Protokoller: FTP, TELNET, SMTP, POP, İMAP, SNMP, HTTP, DNS, DHCP AKTARIM/ TAŞIMA KATMANI Görev:Bu kaynakta kullanılan protokole göre kaynak ve hedef arasındaki hata denetimi ve akış denetimini kullanarak iletişimin güveniliri ve verimli olması sağlanabilmektedir. Protokoller: TCP, UDP İNTERNET KATMANI Görev: Bu katman bir paketin ağ üzerinde yolunu belirleme algoritmalarnın yer aldığı katmandır. Protokoller:IP, ICMP, ARP, RARP AĞ ARA YÜZ KATMANI Görev: Ağ da iletişimin hangi fiziksel ortamda yapılacağına kara vererek ilgili protokolü devreye sokmaktır. Protokoller:ETHERNET,TOKEN RING,TOKEN BUS,FDDI

6 OSI MODELİ Kullanıcıların farklı talepleri ve dolayısıyla network üzerinde kullanılmak zorunda kalınan karmaşık uygulamalar, ağ kurulumlarında bir hiyerarşinin dogmasını kaçınılmaz yapmıştır. Bilgisayar ağları büyüdükçe bu ağları yönetmek ve sorun gidermek, standart bir yapı olmadığı da düşünülürse çok daha zorlaşmaya başladı.

7 OSI MODELİ Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) birçok ağ yapısını inceleyerek 1984 yılında OSI referans modelini geliştirdi. Artık donanım ve yazılım firmaları bu standarda uygun ürünler üretmeye başladılar.

8 NEDEN OSI MODELİ OSI modelinde 7 katmanlı bir yapı kullanılmış ve bu model; Karmaşıklığı azaltmış, İnsanların belli katmanlarda uzmanlaşması için referans olmuş, Katmanların işlevlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaylaşmış,

9 NEDEN OSI MODELİ Farklı donanım ve yazılım ürünlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamış Bir katmanda yapılan değişiklikler diğer katmanları etkilemediği için işbirliği, görev paylaşımı, problem çözümünü gibi konularda kolaylıklar getirmiştir.

10 OSİ MODELİ KATMANLARI UYGULAMA KATMANI Görevi: Uygulama programalarının çalıştığı çerçeveyi (ağ erişmek için kullanacağı protokkolleri) sağlamaktadır. Protokkoller: Http, smtp, https, ftp, tftp, uucp, nntp, snmp, ssl, ssh, ırc SUNUM KATMANI Görevi: En önemli görevi gönderilen verinin alıcı tarafından anlaşılabilir halde olmasını sağlamaktır. Protokkoller: ISO 8822 ISO 8823 ISO8824, ITU-T T.73, OTURUM KATMANI Görevi: Gönderici ve alıcı arasında bir oturum kurulmasını, bu oturumun sürdürülebilmesini ve sonlandırılmasını sağlamaktır. Protokkoller: NFS, SMB, ISO 8326 TAŞIMA (ULAŞIM KATMANI) Görevi: Veriyi parçalara ayırıp segment haline getiir ve daha sonra alıcıya doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. Protokkoller: TCP UDPSCTP AĞ KATMANI VERİ- BAĞLANTI KATMANI FİZİKSEL KATMAN Görevi: iletilecek veri paketini bir noktadan bir noktaya taşımak amacıyla yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. Protokoller: IP, IP v6 IP v4 ICMP ARP Görevi: Bu katmanın temel görevi verinin gönderileceği bilgisayarı tanımlanması kablonun kullanıp kullanılmadığının belirlenemsi ve fiziksel katmandan gelen verinin kontrolü işlemleriini gerçekleştirmektir. Protokoller: Ethernet hdlc fddı wi-fi Görevi: Üst katmandan iletilen sayısal veinin fiziksel iletim ortamına (elektrik radyo dalgası) taşınması ile igili yapıyı tanımlamaktadır. Protokkoller: ISDN rs-232 rs-449

11 OSI & TCP/IP MODELİ OSI modelindeki uygulama, oturum ve sunum katmanları TCP/IP modelinde uygulama katmanına karşılık gelmekte ve o katmanın işlevlerini yerine getirmektedir. Bu katmanda DNS, http, SMTP, POP, DHCP gibi protokoller çalışmaktadır. Bu protokoller ilerleyen bölümde detaylı olarak ele alınacaktır.

12 OSI ve TCP IP Modelinin Karşılaştırılması OSı MODELİ TCP/IP MODELİ UYGULAMA KATMANI SUNUM KATMANI UYGULAMA KATMANI OTURUM KATMANI TAŞIMA (ULAŞIM KATMANI) AĞ KATMANI VERİ- BAĞLANTI KATMANI FİZİKSEL KATMAN AKTARIM(TAŞIMA) KATMANI İNTERNET KATMANI AĞ ARA YÜZ KATMANI

13 UYGULAMA KATMANI Uygulama programlarının çalıştığı çerçeveyi, (ağ erişmek için kullanacağı protokolleri) sağlamaktadır. Programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar. Bilgisayar uygulaması ile ağ arasındaki arabirim görevini yerine getirmektedir. Örneğin veri tabanı uygulaması ya da e- mail uygulaması.

14 UYGULAMA KATMANI YAZILIMLARI Fonksiyonlar, uygulama katmanı protokolleri ile birlikte kullanıcı ve temel veri ağı arasındaki iletişimi sağlar. Biz bir web browser veya anlık mesajlaşma penceresini açtığımızda uygulama başlatılır ve program çalıştırıldığı cihazın belleğine atılır. Her çalıştırılan program bir işlem olarak adlandırılır.

15 UYGULAMA KATMANI YAZILIMLARI Uygulama katmanı içerisinde ağa erişim sağlayan işlemler ve yazılım programlarının iki biçimi vardır. Uygulamalar Servisler

16 UYGULAMA KATMANI YAZILIMLARI Uygulamalar/Network-Aware Applications (Ağ Uyumlu Uygulamalar) Uygulamalar, insanların ağ üzerinde iletişim kurmak için kullandıkları yazılım programlardır. Bazı kullanıcı uygulamaları, ağ iletişimiyle sürekli bağlantı halindedir. Bu uygulama katmanı protokollerini kullanabilecekleri anlamına gelir. E-posta istemcileri ve web tarayıcıları bu tür uygulamalara örnektir

17 UYGULAMA KATMANI YAZILIMLARI Uygulamalar/Network-Aware Applications (Ağ Uyumlu Uygulamalar) Özetle ; Uygulamalar Ağ için bir ara yüz oluşturur. Uygulama katmanı servislerini kullanmak için bir yol sağlar

18 UYGULAMA KATMANI YAZILIMLARI Servisler/Uygulama Katmanı Servisleri Diğer programlar dosya transferi veya ağ yazdırma biriktirme gibi ağ kaynaklarını kullanmak için uygulama katmanı servislerinin yardımına ihtiyaç duyar. Servisler kullanıcılar için bir anlam ifade etmese de verilerin ağ üzerinden iletişimi için hazır hale gelmelerini sağlar. Cisco(3.1.2) Animasyon + Uygulama

19 UYGULAMA KATMANI YAZILIMLARI «Her uygulama veya ağ servisi belli standartlara sahip protokolleri ve veri formatlarını kullanır.» «Protokoller olmasaydı veri ağları, veri iletişimi için ortak bir yola sahip olamazlardı.»

20 KULLANICI UYGULAMALARI, SERVİSLER VE UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ ÇALIŞMA MANTIĞI Cisco(3.1.3) Animasyon Daha önce belirtildiği gibi, uygulamalar ve servisler uygulama katmanındaki protokolleri kullanır. Bir işlem her üç bileşeni bir arada kullanabilir Örn; TELNET, hem uygulama hem servis hem de protokol olarak aynı anda çalıştırılabilir.

21 KULLANICI UYGULAMALARI, SERVİSLER VE UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ ÇALIŞMA MANTIĞI OSI modelinde, insanın doğrudan etkileşime geçtiği uygulamalar, katmanlı yapının en üstünde olduğu kabul edilir. Uygulama katmanı, iletişim sürecini tamamlamak için alt katmanların fonksiyonları dayanır. Uygulama katmanı, kendi içinde alt katman protokollerinde yapılan işlemler için ara yüz sağlar.

22 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Uygulama katmanı protokolleri, iletişim esnasında kaynak ve hedef cihazlarının, her ikisi tarafından da kullanılır. (Örn: Msn programı)

23 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Başarılı bir iletişim için kaynak ve hedef üzerinde kullanılan uygulama katmanı protokolleri eşleşmelidir. (Örn: Hedef TCP/IP protokolünü kullanıyorsa kaynak da bunu kullanmalıdır.) TCP TCP

24 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Protokoller ağa katılan cihazlarda yüklü olan uygulamalar ve servisler için tutarlı kurallar oluşturur. Protokoller kaynak ve hedef arasındaki iletilerin ne tür veriler içerdiğini ve nasıl yapılandırıldığını belirler. ONAY,

25 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Gönderilen ileti için beklenen tepki geldiğinde ve veri transferi sağlandığında mesajın doğru servislere ulaşması protokoller tarafından sağlanır. ONAYLANDI

26 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Bir çok farklı türdeki uygulamalar veri ağları üzerinden iletişim kurar. Bu nedenle uygulama katmanı servisleri istenen genişlikte ve sağlıklı bir iletişim sağlamak için çoklu protokolleri uygulamak zorundadır.

27 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Her protokolün belirli bir amacı vardır ve bu amaca ulaşmak için çeşitli özelliklere sahiptir. Bir alt katmandaki servislerle doğru iletişimin kurulması için her katmanda doğru protokol takip edilmelidir.

28 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Uygulamalar ve servisler tek bir oturum sırasında birden fazla protokol kullanabilir. Bir protokol; ileti bir alt katmana geçtiğinde veri aktarım sürecini ve bağlantının nasıl kurulması gerektiğini belirtmelidir. Cisco 3.1.4

29 UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİNİN İŞLEVLERİ Özetle protokoller; İletişimin iki ucundaki süreci tamamlar. İleti türlerini tanımlar İleti kodlamalarını tanımlar Bilgi niteliğindeki değişkenleri tanımlar İleti ve gelen cevapların nasıl gönderileceğini tanımlar Bir sonraki katmanla etkileşimi tanımlar

30 UYGULAMA MİMARİLERİ İstemci Sunucu modeli Server/sunucu Uygulama katmanı servisi ve protokoller Peer To Peer model Peer To Peer Ağlar Peer To Peer Uygulamaları

31 UYGULAMA MİMARİLERİ İstemci /Sunucu Modeli İstemci / sunucu modelinde, bilgi talep eden cihaz bir istemci olarak adlandırılır ve isteğe cevap veren cihaz ise bir sunucu olarak adlandırılır.

32 UYGULAMA MİMARİLERİ İstemci /Sunucu Modeli «İstemci ve Sunucu» işlemleri uygulama katmanı içerisinde yer aldığı kabul edilir. Uygulama katmanı protokolleri, istemciler ve sunucular arasında istek ve yanıt biçimini tanımlar. İstemci bilgisayar bir veriye ihtiyaç duyduğunda bunu sunucu bilgisayara bildirir. Sunucu bilgisayar veriyi hazırlar ve istemci bilgisayara iletir.

33 İstemci /Sunucu Modeli Örneğin; UYGULAMA MİMARİLERİ Bir istemci sunucu ağı, bir şirket de çalışanların e posta göndermeleri, almaları ve depolamaları için kullanılır. İstemci bilgisayar cevaplandırması için soruları sunucuya gönderir, sunucu bilgisayarda cevap verir. Veri

34 UYGULAMA MİMARİLERİ İstemci /Sunucu Modeli Veriler iki yönde de gönderilebilir. Örneğin, bir istemci depolama amaçlı sunucuya dosya transfer edebilir. Sunucuda bir istemciye indirme amaçlı dosya transfer edebilir. «Cisco Animasyon»

35 UYGULAMA MİMARİLERİ Server/Sunucu Sunucu genellikle birçok istemci sistemleri ile paylaşılması gereken bilgileri içeren bir bilgisayardır ve tüm ağı yönetir. Örneğin, web sayfaları, dokümanlar, veri tabanları, resimler, video ve ses dosyaları her bir sunucuda saklanabilir ve istekte bulunan istemcilere teslim edilir.

36 UYGULAMA MİMARİLERİ Server/Sunucu Ağda ana bilgisayar olarak adlandırılır, ağı oluşturacak her birim bu bilgisayar tarafından tanımlanır ve yönetilir. Ağa bağlı tüm bilgisayarların güvenliğini sağlar. Bağlı olduğu bilgisayarların ihtiyacı olan hizmeti vermekle görevlidir. Ağı yönettikleri ve diğer bilgisayarlara hizmet verdikleri için daha güçlü donanım özelliklerine sahip olmaları gereklidir

37 UYGULAMA MİMARİLERİ Server/Sunucu Server de kaynak olarak bulunan yazılım veya donanımlar ağa bağlı istemciler tarafından kullanılabilir

38 UYGULAMA MİMARİLERİ Peki Server/ sunucu, sadece veri transferimi yapar?

39 UYGULAMA MİMARİLERİ Server/Sunucu Sunucu uygulamalarında, farklı türde istemci erişim gereksinimi olabilir. Bu erişim gereksinimleri, bilgiye erişmek veya belirli bir çalışmada kullanım izni olup olmadığını öğrenmektir. Bu bilgilere ulaşmak için kullanıcı hesabını açıp bilgileri doğru girmesi gerekir. Bu kullanıcı hesaplarının bulunduğu listede kullanıcı yetkileri veya izinleri bulunmaktadır.

40 UYGULAMA MİMARİLERİ Örneğin bir ftp sunucusunda veri okuma izni olabilir ama başka verileri ekleme, veri değiştirme başka verilere erişme izni olmayabilir. ( Opensim ortamında server sahibi ve diğer kişiler )

41 UYGULAMA MİMARİLERİ Uygulama Katmanı Servisi ve Protokoller Uygulama katmanında gerektiğinde tek bir uygulama için birden fazla destek sağlanabilir. Bir web sayfasından birden fazla kullanıcı aynı bilgilere ulaşmak isteyebilir ve her istek için birden çok işlem yürütülmesi gerekir.

42 UYGULAMA MİMARİLERİ Uygulama Katmanı Servisi ve Protokoller Bu gibi durumlarda uygulama katmanı, işlemleri başarıyla gerçekleştirmek için alt katman işlevlerinin desteğini alır. Örneğin, bir Telnet sunucusunda pek çok müşteri aynı bağlantı talebine sahip olabilir. Bu durumda, ağ içinde verilerin aynı anda ve ayrı ayrı ele alınması gerekir. ve işte burada uygulama katmanı, süreç ve hizmetleri, başarıyla yürütmek ve yönetmek için alt katman işlevlerinin desteğini alır.

43 UYGULAMA MİMARİLERİ Uygulama Katmanı Servisi ve Protokoller Uygulama Cisco

44 UYGULAMA MİMARİLERİ Peer To Peer Modeli Bu mimaride ağda herhangi bir hiyerarşi yoktur. Her bilgisayar hem veri isteyen hem de veri sunan bilgisayardır.

45 UYGULAMA MİMARİLERİ Peer To Peer Modeli Ağ içerisindeki her bilgisayar, başka bilgisayarlarda paylaşıma açılmış kaynakları kullanabilmekte ve dilediği kaynağı paylaşıma açarak diğer bilgisayarların ulaşmasını sağlayabilmektedir. Bir laboratuvar ağı gibi küçük ölçekli ağların kurulumunda bu mimari rahatlıkla kullanılabilir.

46 UYGULAMA MİMARİLERİ Peer To Peer Modeli Bu mimariye sahip ağdaki bilgisayar özel ağ işletim sistemi programlarına ihtiyaç duymamaktadırlar. Herhangi bir işletim sistemi, ek bir yazılıma gerek kalmadan kullanılabilir. Türdeş mimariye sahip ağlar, daha kolay, ucuz ve hızlı kurulabilmektedir. Ancak ağın yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması, yedekleme yapılması gibi işlemler belirli bir merkezden gerçekleştirilemez.

47 UYGULAMA MİMARİLERİ Peer To Peer Modeli Peer To Peer ağın iki farklı biçimi vardır: Peer To Peer ağ modeli ve Peer To Peer ağ uygulamaları. Her iki biçimde benzer özellikler varken pratikte çok farklıdırlar. Peer To Peer ağ modeli Peer To Peer ağ uygulamaları.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net OSI farklı üreticiler tarafından geliştirilen network bileşenlerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan kurallar bütünüdür Network bileşenlerinin

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG...

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... 9 ATM... 9 FDDI... 10 FRAME RELAY... 10 ETHERNET

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ PROTOKOLLERİ ve AĞ GÜVENLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ Mart

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ 481BB0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

Konular. Veri iletimi. Đletim Ortamları. Haberleşme modeli protokoller, standartlar, standardizasyon kuruluşları Ağ gerekliliği OSI referans modeli

Konular. Veri iletimi. Đletim Ortamları. Haberleşme modeli protokoller, standartlar, standardizasyon kuruluşları Ağ gerekliliği OSI referans modeli Veri Haberleşmesi Konular Giriş Haberleşme modeli protokoller, standartlar, standardizasyon kuruluşları Ağ gerekliliği OSI referans modeli Veri iletimi Temel Kavramlar Analog ve sayısal veri iletimi Đletim

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS )

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) Veri Transfer ( Iletim ) Hızı: Bir ağın iletim kapasitesini ölçmek için geliştirilmiş matematiksel bir modeldir. Birim olarak "bps" (bit per second - birim zamanda

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 I UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI Yüksek Lisans Tezi Mesut AKTOGAN Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 II TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UNIX SİSTEMLERDE

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Burak KARTAL Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı

GİRİŞ INTERNET İN TARİHİ INTERNET İN TANIMI

GİRİŞ INTERNET İN TARİHİ INTERNET İN TANIMI GİRİŞ Ünlü bilim kurgu yazarı William GIBSON romanlarında çok ileri teknolojiye sahip bir dünya tablosu çizmekte, tüm dünyayı saran matrix isimli bir bilgisayar ağından bahsetmekte ve bu ağın oluşturduğu

Detaylı

Katmanlar - OSI Referans Modeli

Katmanlar - OSI Referans Modeli Katmanlar - OSI Referans Modeli Neden 7 Katman??? Ağlar ile ilgili bir çok dökümanda OSI modeline atıf yapıldığını görürsünüz. OSI modeli sayesinde bir cihazın veya protokolün ağ içinde ne görev üstlendiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı