SIKÇA SORULAN SORULAR A. Muafiyet. B. Eğitim süresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIKÇA SORULAN SORULAR A. Muafiyet. B. Eğitim süresi"

Transkript

1 SIKÇA SORULAN SORULAR A. Muafiyet 1. Yabancı dil Hazırlık Programından nasıl muaf olabilirim? 1.1 Hazırlık programına yeni kayıt yaptıran zorunlu fakülte öğrencileri (sadece Mühendislik Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Almanca Öğretmenliği Bölümü) öğretim yılı başında yapılan B2 Yeterlik sınavında % 60 ve üstü başarı gösterirlerse muaf olurlar. 1.2 İngilizce Hazırlığın zorunlu olmadığı diğer bölümlerdeki öğrenciler de B1 sınavına girme hakkına sahiptirler ve başarılı oldukları takdirde bu durum transkriptlerine yansır. 1.3 Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslar arası dil sınavlarından, senatonun belirlediği puanı alarak başarılı olduğunu belgeleyenler de Yabancı Dil hazırlık programından muaf olurlar. Söz konusu sınavlar ve alınması gereken puanlar Senato tarafından ilan edilir. Bu sınavlar şunlardır: Cambridge Üniversitesi PET, FCE, CAE ya da CPE sınavları; IELTS sınavı, TOEFL, KPDS ve ÜDS SKYDYO İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için geçerli kabul edilir. Uluslararası ya da ulusal sınav sonuçları, girildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. B. Eğitim süresi 1.Yabancı dil hazırlık programında eğitim süresi ne kadardır? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan ve hazırlık programı alan tüm öğrenciler için Hazırlık eğitimi süresi 1 yıldır. 2.İngilizce Hazırlık Programına devam eden ve bu programı bir akademik yılsonunda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir? 1.1 Hazırlığın zorunlu olmadığı bölümlerdeki öğrenciler, başarısız olmaları durumunda gelecek akademik yıl bölümlerine devam edebilme hakkına sahiptirler. 1.2 Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri kendilerine verilen yasal süre içinde hazırlığı tamamlayamazlarsa talepleri üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (www.osym.gov.tr) başvuruda bulunabilirler. 1.3 Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri hazırlığı tamamlayamazlarsa yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen, geçerliği olan ulusal ya da uluslararası sınavlardan aldıkları notları ibraz ederek hazırlığı tamamlayabilirler. 1.4 Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri başarısız oldukları durumda her akademik yılda 3 kez olmak üzere Hazırlık muafiyet sınavına sonsuz defa girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler. 1

2 C. Not Bilgileri ve Sınav Sonuçları 1. Yabancı dil hazırlık eğitimi devam ederken sınav sonuçları nasıl, nerede ve ne zaman ilan edilir? Yabancı dil hazırlık eğitimi devam ederken yapılan sınavların sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulunda zemin kattaki öğrenci ilan panosunda duyurulur. 2. Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi? Bu sınavların sonuçlarına itirazlar sonuçların ilanından sonra bir hafta içinde öğrenci işlerine verilecek bir itiraz dilekçesi ile yapılabilir. Sınavlar tekrar değerlendirildikten sonra, sonuç öğrencilere Öğrenci İşleri aracılığıyla duyurulur. D. Devamsızlık 1. Bir yılda ne kadar devamsızlık hakkı var? Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin %15 ine devam etmeyebilirler. Devamsızlık hakkının sadece hastalık, önemli olaylar vb. gibi durumlar icin kullanılması önemlidir. 2. Devamsızlığımı nasıl hesaplayabilirim? yıllık toplam ders saati X 15 = devamsızlık hakkı 100 Örnek: Haftada 24 saat X 31 hafta = 744 saat 744 saat X %15 = 112 saat devamsızlık hakkı 3. Ek kontenjan öğrencilerinin devamsızlık hakkı da aynı mı? Ek kontenjan öğrencileri ek kontenjan son kayıt tarihi nden itibaren girecekleri toplam ders saatinin %15 ine devam etmeyebilirler. 4. Bu devamsızlık bir dönemlik mi? Eylül de başlayıp Haziran da biten bir eğitim-öğretim yılını kapsar. Ancak Pre- Intermediate grupta öğretim gören öğrencilerin Şubat ayındaki yeterlik sınavına girme hakları olduğundan (gerekli ön koşulu yerine getirirlerse; bkz-pre-ıntermediate düzey) yarım dönemlik devamsızlık alınır. dönemlik toplam ders saati X 15 = devamsızlık hakkı 100 Örnek: Haftada 24 saat X 16 hafta = 384 saat 384 saat X %15 = 58 saat devamsızlık 5. Birinci dönem tüm devamsızlık hakkımı kullansam, ikinci dönem derslere devam edebilir miyim? Evet. Fakat devamsızlık hakkını doldurmuş olacağından, hiç devamsızlık yapılmamalıdır. 6. Normal öğretim öğrencisi ikinci öğretimde, ikinci öğretim öğrencisi normal öğretimde derse girebilir mi? II. Öğretim öğrencileri Yönetim Kurulu kararıyla normal öğretimde ders alabilirler. 2

3 7. Kaç saat devamsızlık yaptığımı dönem içinde öğrenebilir miyim? Evet. Öğrencilerin devamsızlıkları internet sayfamızda 1 aylık aralıklarla düzenli olarak ilan edilir. 8. Devamsızlıktan kalanlar ne zaman ve nerede ilan ediliyor? Eğitim-Öğretime başlanan tarih itibariyle zemin, 1., 2. ve 3. kattaki öğrenci panolarında her ay ilan edilir. Öğrencilerin devamsızlıktan kaldığı Yüksekokul tarafından bölümlerine bildirilir. 9. Devamsızlıktan kalırsam misafir / dinleyici olarak derslere katılabilir miyim? 10. Devamsızlıktan kalırsam gelecek yıl Hazırlık Programına devam edebilir miyim? 11. Notlarım yüksek olsa da devamsızlıktan kalır mıyım? Evet. 12. Devamsızlıktan kalırsam sınavlara girebilir miyim? Devamsızlıktan kaldığınız ilan edildikten sonra o eğitim-öğretim yılı içinde ve sonunda yapılacak olan hiçbir sınava giremezsiniz. Ancak takip eden dönemlerdeki yeterlik sınavları hakkınız, sınavlara, akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıt yaptırmanız kaydıyla saklı kalır. 13. Devamsızlıktan kalırsam ilk ne zaman sınava girebilirim? Takip eden yılın Eylül ayında yapılacak olan B1 / B2 Yeterlik Sınavına girebilirsiniz. 14. Devamsızlıktan kaldığım aileme bildirilir mi? 15. Devamsızlıktan kaldığım ilan edildiğinde herhangi bir işlem yapmalı mıyım? E. Bilgisayar Laboratuarı 1. Okulda bilgisayar laboratuarı var mı? Evet. 2. Her istediğimiz zaman laboratuarı kullanabilir miyiz? Okul idaresinin belirleyip ilan ettiği sınıfınızın ders saatinde öğretmeninizin gözetiminde kullanabilirsiniz. 4. Ders saatinde özel işlerim için kullanabilir miyim? Laboratuar sadece İngilizce öğretimi amacıyla (aktiviteler, okuma, gramer vb) kullanılabilir. 3

4 F-Hazırlık Programı Süreci 1. Hazırlık Programının süreci nasıl başlar? Öğrenciler öncelikle üniversiteye kayda geldiklerinde danışmanlarına kayıt yaptırırken zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık kaydını yaptırırlar. Düzey belirleme sınavının yerini ve tarihini belirten sınav giriş belgesini mutlaka danışmanlarından alırlar. Hazırlığa kayıt yaptıran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunun (YDYO) ilan ettiği tarihte öncelikle Düzey Belirleme Sınavına girerler. Bu sınavdan 70 ve üzeri not alanlar kendi bölümlerine/programlarına göre Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler Hazırlık Programından muaf olurlar. 2. Düzey Belirleme Sınavından 69 ve altında not alanların durumu ne olur? Düzey Belirleme Sınavından aldıkları notlara göre Beginner (Başlangıç Düzey) ve Elementary (Orta Başlangıç Düzey) olmak üzere oluşturulacak sınıflara yerleştirilirler. 3. B1 Yeterlik Sınavından 59 ve altında not alanların durumu ne olur? Bu sınavdan 59 ve altında not alanlar düzey belirleme sınavlarında aldıkları notlar da göz önünde bulundurularak Elementary veya Pre-Intermediate (Orta Düzey) grubu sınıflarına yerleştirilir. G- Düzeyler 1. Hazırlık Programında başlangıçta kaç düzey vardır? Üç düzey vardır: 1. Beginner (Başlangıç Düzeyi) 2. Elementary (Orta Başlangıç Düzeyi) 3. Pre-Intermediate (Orta Düzey) 2. Beginner Düzey neyi kapsar? Bu düzeyden başlayan öğrenciler haftada en az 24 saat İngilizce eğitimi alırlar. Yıl boyunca 30 ila 33 hafta eğitim görürler. Bu süre içinde girmeleri gereken sınavların isimleri, ağırlıkları ve içerikleri sene başında sınıf panolarında ilan edilir. 3. Elementary Düzey neyi kapsar? Bu düzeyden başlayan öğrenciler haftada en az 20 saat İngilizce eğitimi alırlar. Yıl boyunca 30 ila 33 hafta eğitim görürler. Bu süre içinde girmeleri gereken sınavların isimleri, ağırlıkları ve içerikleri sene başında sınıf panolarında ilan edilir. 4. Pre-Intermediate düzeyi neyi kapsar? Bu düzeyden başlayan öğrenciler haftada en az 20 saat İngilizce eğitimi alırlar. Bu öğrenciler sınava girebilme şartlarını yerine getirdikleri takdirde Şubat Yeterlik sınavına girebilirler. 1. dönem boyunca 15 ila 17 hafta eğitim görürler. Bu süre içinde girmeleri gereken sınavların isimleri, ağırlıkları ve içerikleri sene başında sınıf panolarında ilan edilir. 5. Şubat Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri not alan öğrencilerin durumu nedir? Hazırlığı başarıyla tamamlamış olurlar. Bu öğrenciler isterlerse bölümlerine giderler. 4

5 6. Şubat Yeterlik Sınavına girme ön koşulunu sağlayamayan veya Yeterlik sınavına girip 59 ve altında not alan öğrencilerin durumu nedir? Bu öğrenciler eğitimlerine devam ederler. Eğitim dönemi sonuna kadar 15 ila 17 hafta Intermediate düzeyde öğrenim görürler. Haftalık ders saatleri yine 20 dir. Tüm önkoşulları yerine getirenler Haziran Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. 7. Yeterlik Sınavı ön koşulunu yerine getiremeyen ya da yeterlik sınavına girip sınavdan 59 ve altı not alan öğrenciler ne yapar? Eylül ayında yapılacak olan Yeterlik sınavına tekrar girebilme hakkına sahiptirler. Bu hak, öğrenim gördükleri Fakülte ya da Yüksekokulu bitirene kadar senede 3 kez Eylül, Şubat ve Haziran aylarında yapılan Yeterlik Sınavına girmeyi kapsar. 8. Yeterlik sınavlarına kimler girebilir? 8.1 Eylül Yeterlik Sınavına yeni kayıtlı olup hazırlık okumak isteyen ya da hazırlık başarı belgesi almak isteyen öğrenciler ile eski kayıtlı olup hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler girebilir. 8.2 Şubat Yeterlik Sınavına o yıl okumakta olan ve önkoşulları yerine getirmiş Pre-Int düzeyi öğrencileriyle eski kayıtlı olup hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler girebilir. 8.3 Haziran Yeterlik Sınavına o yıl okumakta olan ve önkoşulları yerine getirmiş hazırlık öğrencileriyle eski kayıtlı olup hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler girebilir. 9. Yeterlik Sınavına eski öğrenciler nasıl kayıt yaptırabilir? Akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşlerine şahsen isimlerini yazdırarak veya web sitemizden yayınlanan Yeterlik Sınav formunu doldurup e- mail yoluyla göndererek kayıt yaptırabilirler. KAYIT YAPTIRMAYAN ESKİ ÖĞRENCİLER KESİNLİKLE SINAVA GİREMEZLER. 10. Yeterlik sınavlarına öğrenciler nasıl çalışabilir? Web sitemizde yayınlanan sınav örneklerinden yararlanabilirler. Ayrıca YDYO öğretmenlerinden bilgi alabilirler. 11. Yeterlik sınavlarının mazeret sınavı var mıdır? 12. B1/B2 Yeterlik sınavlarının sonuçlarını öğrenciler nasıl öğrenebilirler? Sınav sonuçları YDYO websitesinden ve YDYO binasından ilan edilir. 5

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

KURALLAR VE İŞLEYİŞ GRUPLANDIRMA

KURALLAR VE İŞLEYİŞ GRUPLANDIRMA ODTÜ YDYO TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2014-2015 KURALLAR VE İŞLEYİŞ TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde her seviyede eğitim-öğretim İngilizce yapılır. Öğrencilerin İngilizce bilgisi bakımından

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Senato Esasları; Yalova Üniversitesi Enstitülerince yürütülen Lisansüstü Eğitim

Detaylı

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İstanbul Kültür Üniversitesi nde okumaya hak kazandım. İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI http://sfl.bou.edu.tr/ 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 3 2. İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI... 4 9 2.1 Modüller..5 2.2 Devamsızlık...7 2.3 Akademik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı