TÜRKİYE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ ÖZET... 1 ABSTRACT... 1 GİRİŞ... 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ ÖZET... 1 ABSTRACT... 1 GİRİŞ... 2"

Transkript

1 TÜRKİYE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ ÖZET... 1 ABSTRACT... 1 GİRİŞ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME GENEL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM Türkiye de Lisansüstü Öğretimin Dayanağını Oluşturan Yasal Düzenleme ve Lisansüstü Öğretimin Kapsamı Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Türkiye de Yüksek Lisans Düzeyinde Öğretim Türkiye de Doktora Düzeyinde Öğretim Türkiye de Sanatta Yeterlik Çalışması Düzeyinde Öğretim KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün Kısa Tarihçesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Lisansüstü Programlara Kabul İçin Genel Koşullar Programlara Kabul Edilen Öğrenciler İçin Öğrenim Süreci Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Yüksek Lisans Programları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Doktora Programları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Sanatta Yeterlik Çalışması Programları SONUÇ KAYNAKÇA... 13

2 Türkiye de Lisansüstü Öğretim ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği Graduate Study in Turkey and The Example of Kocaeli University Institute of Social Sciences ÖZET Sürekli değişen ve gelişen dinamik bir yapı içerisinde bilgi toplumuna doğru hızlı bir geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde, lisansüstü öğretim de bu gelişim sürecindeki kritik noktalardan birini oluşturmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu gelişim süreci içerisinde kendine düşen görevi yerine getirirken bilimsel ve teknolojik değişmeler, toplumsal gelişmeler ve beklentiler, öğrenci gereksinimleri gibi çeşitli etkenleri dikkate almakta, Atatürk İlkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen çağdaş ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bildirinin amacı, Türkiye de sosyal bilimler alanında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü örneği ile lisansüstü öğretimin genel koşulları ve nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirme yapmaktır. Bu amaçla bildiride önce Türkiye de lisansüstü öğretimin genel koşulları hakkında bilgi verilmiş daha sonra da konu Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü örneği ile desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Lisansüstü öğretim, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik. ABSTRACT In today s world which is experiencing a rapid transition period towards an information society in a constantly changing and developing dynamic structure, the graduate study, too, forms one of the critical points in this development process. While Kocaeli University Institute of Social Sciences, fulfils the proportion of duties that it has to do in this development process, it, at the same time, considers various factors such as the scientific and technological changes, social changes and expectations, and students demands and it intends to cultivate modern and innovative individuals who knows their duties and responsibilites towards the Turkish Republic for the purposes set out by Atatürk s Principles. The aim of this paper is to give information about the general conditions of graduate study in the social science field in Turkey with the example of Kocaeli University Institute of Social Sciences. For this purpose, first of all, information about the general conditions of Turkish graduate study is given, then this topic is supported with the example of Kocaeli University, Institute of Social Sciences. Key Words: Graduate Study, Masters Degree, Doctoral Degree (Ph.D.), Proficiency in Fine Arts. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 1/13

3 TÜRKİYE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ Vasfi Haftacı * Sami Karacan ** GİRİŞ İletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerin baş döndürücü boyutlara ulaştığı, küreselleşmenin hızlandığı bugünün bilgi toplumu dünyasında araştırma yapan, bilgi üreten, üretilen bilgiyi yorumlayıp öğreterek geniş kitlelere yayan üniversitelerin önemli görevlerinden birisi, kişilerin çeşitli konulara bilimsel açıdan bakmalarını sağlayacak lisansüstü öğretim programlarını geliştirmek ve uygulamaya geçirmektir. Diğer görevleriyle birlikte bu önemli görevi de yerine getiren Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün de örnek alınarak Türkiye de lisansüstü öğretimin genel koşulları ve nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirme yapmanın amaç edinildiği bu bildiride önce lisansüstü öğretimin genel koşulları ve nasıl yapıldığı ele alınmış, daha sonra da konu Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü örneği ile desteklenmiştir. 1. LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME GENEL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM 1.1.Türkiye de Lisansüstü Öğretimin Dayanağını Oluşturan Yasal Düzenleme ve Lisansüstü Öğretimin Kapsamı Türkiye de lisansüstü öğretim 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılır. Lisansüstü eğitim, yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Türkiye de yukarıda belirtilen programlarda ilgili öğretim enstitüler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu amaçla kurulan enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Enstitü Müdürü, fakültelerde üç yıl için ilgili dekanın önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Enstitü Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları başkanlarından oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Türkiye de lisansüstü öğretim görevini üstlenmiş olan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere üç enstitü mevcuttur. Fen Bilimleri Enstitüsü nün enstitü anabilim dalları, o üniversitede mevcut olan Fen, Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik-Mimarlık, Gemi inşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya-Metalürji, Uçak ve Uzay Bilimleri, Ziraat, Orman, Su ürünleri, Denizcilik Fakültelerinin bölümleri; Fen-Edebiyat, Endüstriyel Sanatlar, Eğitim ile Eğitim Fakültelerinin Fen alanındaki bölümleri, Meslek Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Eğitimi bölümü ile aynı adları taşırlar. Fakültenin bölüm başkanları aynı zamanda enstitü anabilim dalının da başkanıdırlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün enstitü anabilim dalları, o üniversitede mevcut olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinin eğitim yapılan anabilim dalları ile Eğitim Fakültelerinin beden eğitimi ve spor bölümleridir. Bu anabilim dallarının başkanları ile beden eğitimi ve spor bölüm başkanları aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsünün anabilim dallarının da başkanlarıdır. Sosyal Bilimler Enstitüsü nün enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları, o üniversitede mevcut olan Edebiyat, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İlahiyat, Dil ve Tarih Coğrafya, Güzel Sanatlar, İletişim, Mesleki Yaygın Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitimi, * Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ** Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 2/13

4 Eğitim Bilimleri Fakülteleri, Konservatuvarların bölümleri, Fen-Edebiyat, İnsani Bilimler ve Edebiyat, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin Fen alanı dışındaki bölümleri ile aynı adları taşırlar. Fakültelerin, Konservatuvarların bölüm başkanları, aynı zamanda enstitü anabilim veya enstitü ana sanat dalının da başkanıdırlar Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Genel Koşullar Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (LES), başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nın (LES) Sözel kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb. gibi diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. LES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Genel koşullara göre yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen adaylar içinde, Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara, Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına, Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adaylarına, Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylara, yukarıda belirtilen eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel Hazırlık Programı nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Özel Öğrenci Kabulü Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 3/13

5 Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir Türkiye de Yüksek Lisans Düzeyinde Öğretim Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç, Kapsam ve Süre Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanının Atanması Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya ilgili senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması ve Yüksek Lisans Diploması Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez jürisi önünde tezini başarı ile savunan ve başarılı olan aday ilgili evrakları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Evraklarını teslim eden öğrenciye yönetim kurulu kararı ile üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvanın yer aldığı yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç, Kapsam ve Süre Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 4/13

6 Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Tez Danışmanının Atanması Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Yüksek Lisans Diploması Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunduğu yüksek lisans diploması verilir Türkiye de Doktora Düzeyinde Öğretim Amaç, Kapsam ve Süre Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanının Atanması Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Yeterlik Sınavı Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nda (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 5/13

7 öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları ilgili senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Tez İzleme Komitesi Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez İzleme Komitesi nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez Önerisi Savunması Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi son savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması ve Doktora Diploması Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 6/13

8 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olan ve ilgili evrakları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye üzerinde izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adının bulunduğu Doktora Diploması verilir Türkiye de Sanatta Yeterlik Çalışması Düzeyinde Öğretim Amaç, Kapsam ve Süre Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Danışmanın Atanması Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur. Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri ilgili senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması ve Sanatta Yeterlik Diploması Sanatta Yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nda (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan Sanatta Yeterlik öğrencileri, esasları ilgili senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 7/13

9 enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir. 2. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM 2.1. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün Kısa Tarihçesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı yasada kısaca ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yüksek öğretim kurumu olarak tanımlanan enstitü kavramı çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve Ekim 1993 te faaliyete başlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Merkez Yerleşkesi nde bir yüksek lisans programı ve sınırlı sayıda öğretim üyesi ile faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü Eylül 1998 de Arslanbey Yerleşkesi ne taşındıktan sonra 17 Ağustos 1999 depreminde büyük maddi hasar görmesine rağmen, eğitim-öğretim yılından itibaren Hereke Yerleşkesi ne taşınarak çok kısa bir zaman dilimi içinde kendini toparlamış, kısa bir sürede nitelik ve nicelik olarak gelişerek eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerine başlamıştır. Ekim 2004 te Umuttepe Yerleşkesi ne taşınarak gelişme ve büyümesini büyük bir kararlılıkla sürdüren Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim yılı itibariyle 28 yüksek lisans, 7 doktora ve 1 sanatta yeterlik programıyla hizmet veren bir kurum haline gelmiştir Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Lisansüstü Programlara Kabul İçin Genel Koşullar Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde lisansüstü programlara kabul eiçin genel koşullar, lisansüstü programlara başvuru esasları, yabancı dil koşulu, programlara kabul koşulları ve programlara kabul edilen adaylardan kesin kayıtta istenen belgeler olmak üzere dört alt başlıkta ele alınabilir. Lisansüstü Programlara Başvuru Esasları Lisansüstü programlara lisans/yüksek lisans başarı düzeyi, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES), yabancı dil ve mülakat ya da sanatta yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans öğrenimi yapmak isteyenlerin, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 55) standart puan almaları gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) sözel kısmından 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 55) standart puan almaları gerekir. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 8/13

10 Yabancı Dil Koşulu Kocaeli Üniversitesi nde doktora / sanatta yeterlik programları için yabancı dil sınavı yapılmaz. Doktora veya sanatta yeterlik programları için yabancı dil başarı belgesi olanlar (ÜDS veya KPDS :50, TOEFL Eski: Yeni:153, IELTS: 5,5) başvurabilirler. Yüksek lisans programları için yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Belgesi olmayan adaylar Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavına girerler. Kocaeli Üniversitesi nde yapılan bu yabancı dil sınavında 100 tam not üzerinden 50 ve üstünde not alan adaylar yabancı dilden başarılı sayılır. Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazandığı halde yabancı dil sınavında başarısız olanlar, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı öğrencisi olarak kabul edilebilirler. Yüksek lisansa giriş için yapılan yabancı dil sınavında başarısız olanlar, bu sınav dönemini izleyen bir yıl içinde Kocaeli Üniversitesi nde yapılan yabancı dil sınavlarında 100 tam not üzerinden 50 ve üstünde not almaları veya diğer muafiyet koşullarını yerine getirmeleri halinde yabancı dilden başarılı sayılırlar. Bu süre sonunda yabancı dil sınavından başarılı olamayan öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi ile ilişkileri kesilir. Yabancı dil barajını aşıncaya kadar geçirilen ve en fazla 1 yıl olan bu süre, yüksek lisans programı süresine dahil edilmez. II.Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz. Programlara Kabul Koşulları Önkoşulları yerine getirip müracaat eden adaylar mülakat sınavına alınırlar. Adayların girdikleri mülakat sınavlarından sonra giriş başarı puanları hesaplanır ve hesaplanan bu giriş başarı puanına göre programa kabul edilip edilmeyecekleri belirlenir. Adayların giriş başarı puanları, lisans / yüksek lisans başarı notunun % 20 si, ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) sonucunun, 100 tam nota dönüştürüldükten sonra hesaplanan, % 50 si ile mülakat sonucunun % 30 u toplanarak hesaplanır. Kocaeli Üniversitesi nde yapılan mülakat sonucunun doktora / sanatta yeterlik programları için 100 tam not üzerinden en az 70 olması, yüksek lisans programları için 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Giriş başarı puanı olarak geçer puan alan adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlanarak başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilirler ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciliğe kabul edilirler. Giriş başarı puanı eşit olanlarda, mülakat sonucu yüksek olana öncelik verilir. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Diplomanın aslı ve noter onaylı sureti. Transkript aslı ve noter onaylı sureti. LES belgesinin aslı ve noter onaylı sureti. Varsa yabancı dil muafiyet belgesinin aslı (KPDS,ÜDS,TOEFL,IELTS). 4 adet fotoğraf. Nüfus cüzdan sureti. İkametgah. Erkek adaylar için son üç ayda alınmış askerlik durum belgesi. Sabıka kaydı Programlara Kabul Edilen Öğrenciler İçin Öğrenim Süreci Derslere Kayıt Programlara kabul edilip kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kendilerine verilen süre içerisinde ilgili belgeleri tamamlayıp kayıt hakkı kazanmış oldukları programlara kayıt olurlar. Kayıt sırasında yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programı özelliklerine uygun olarak ilgili bilim dalına ilişkin ders seçiminde bulunurlar. Adaylar ders seçimi yaparken, alınması zorunlu dersler yanında kendi bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek istediği ve uzmanlık alanıyla ilgili olarak açılmış olan seçimlik derslerden de seçim yaparak lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen krediyi esas alarak ders seçimini tamamlar. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 9/13

11 Ders seçimini tamamlayan ve ilgili belgeleri Enstitü Müdürlüğü ne teslim eden öğrenci, her yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere sınav haftaları da dahil on beş haftalık bir eğitim-öğretim sürecine tabi tutulur. Ders Sınavları ve Değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde bir ara sınav ve bir de dönem sonu sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Öğrenciler Enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde bu sınavlara girerler ve bu sınavlar sonucunda başarı durumları ölçülür. Bu iki sınavda başarılı olan adaylar dersi tamamlamış sayılırlar, başarılı olamayanlar ise bir sonraki akademik takvimde ilgili dersi tekrar ederler. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde bütünleme sınavı uygulaması bulunmamaktadır. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde öğrenci başarılarının ölçülmesinde harf sistemi kabul edilmiştir. Öğrencinin başarı notu ara sınav notunun % 40 ı ile dönem sonu sınav notunun % 60 ı toplanılarak elde edilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için A, B, C, D ve E notlarından en az C alması gerekir. C notu, 100 lük sistemde yüksek lisans için 65, doktora/sanatta yeterlik için ise 75 notuna karşılık gelir. Kredili dersler dışındaki seminer derslerinde öğrencinin başarı durumu için not verilmez. Seminer dersleri başarılı (S) ya da başarısız (F) şeklinde belirtilerek öğrencinin başarı durumu ölçülür. Kocaeli Üniversitesi, Avrupa Birliği Kredi Transfer Sistemini (ECTS) kabul ettiğinden, derslerin normal haftalık kredileri ile birlikte ECTS kredileri de derslerin haftalık kredileri yanında belirtilir. Mezuniyet Bir öğrenci dahil olduğu program çerçevesinde sorumlu olduğu kredili ve kredisiz derslerini başarı ile tamamladıktan sonra tez/proje aşamasına geçer. Yasal süresi içinde bu çalışmasını da tamamlayıp, jüri önünde savunarak tez/proje çalışmasında jüri tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır ve gerek Enstitü tarafından ve gerekse de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından istenen ilgili belgeleri tamamladıktan sonra kendisine üzerinde bilim uzmanı olduğu programın adının yazılı olduğu bir mezuniyet belgesi verilir Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Yüksek Lisans Programları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisans öğretimi tezli ve tezsiz programlar şeklinde yürütülmektedir eğitim-öğretim yılı itibariyle birinci öğretimde 14 anabilim dalı, 3 anasanat dalı olmak üzere toplam 17, ikinci öğretimde de 2 anabilim dalında olmak üzere birinci ve ikinci öğretimde toplam 16 anabilim dalı ve 3 anasanat dalında öğretim yapılmaktadır. Bu anabilim dalları ile anasanat dallarına bağlı programlar aşağıda gösterilmiştir. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 10/13

12 Anabilim Dallarına Göre Tezli Yüksek Lisans Programları (I.Öğretim) İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat İktisat Teorisi ve Tarihi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Siyasi Tarih Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Yönetim Bilimleri Kentleşme ve Çevre Sorunları Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Kamu Hukuku İletişim Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Gazetecilik Anabilim Dalı Gazetecilik Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo-Televizyon ve Sinema Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 11/13

13 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Anasanat Dalları Programları (I.Öğretim) Plastik Sanatlar Anasanat Dalı Resim Müzik Anasanat Dalı Müzikoloji İç Mimarlık Anasanat Dalı İç Mimarlık Anabilim Dallarına Göre Tezsiz Yüksek Lisans Programları (II. Öğretim) İşletme Anabilim Dalı İşletme Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 2.5. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Doktora Programları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktora öğretimi eğitim-öğretim yılı itibariyle işletme, iktisat, eğitim bilimleri, felsefe ve Türk dili ve edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalında yürütülmektedir. Bu anabilim dallarındaki mevcut programlar aşağıda gösterilmiştir. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 12/13

14 Anabilim Dallarına Göre Doktora Programları İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon İktisat Anabilim Dalı İktisat Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı 2.6. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Sanatta Yeterlik Çalışması Programları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde sanatta yeterlik çalışması öğretimi eğitim-öğretim yılı itibariyle yalnızca plastik sanatlar anasanat dalına bağlı olarak resim sanat dalında yürütülmektedir. SONUÇ Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüzde bilgi, stratejik bir rekabet unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu önemli ve köklü değişim çerçevesinde eğitim-öğretim çalışmalarının da teknolojiye uyum içinde geliştirilmesi ve yenilenmesi gözardı edilemeyecek bir zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti nin 80 yılı aşkın edindiği tecrübe ve beraberinde sağladığı gelişmeler, diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermiş ve bir bilgi hazinesi haline gelmiştir. Bu bilgi hazinesinden gerek Türkiye Cumhuriyeti nin kendisi, gerekse de diğer ülkeler, özellikle de Türk Cumhuriyetleri en üst düzeyde faydalanmalıdır. Eğitim-öğretim alanında yaşanan değişme ve gelişmeler, uygulamadaki benzer ve farklı yönler ülkeler bazında değerlendirilmeli ve herkesin ülkesine ve kültürüne uygun, en iyi sonuca ulaştıracak olan çözümler için birlikte hareket kabiliyeti oluşturulmalıdır. Türkiye de lisansüstü öğretim ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği başlıklı bu bildiri ile Türkiye de sosyal bilimler alanında lisansüstü öğretimin genel koşulları ve lisansüstü öğretimin nasıl yapıldığı konusunda katılımcıları bilgilendirme amacı güdülmüştür. Bu tür bir bilgilendirme özellikle Türk Cumhuriyetlerinden SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim adlı bu kongreye katılacak olanlara bundan sonraki kongrelerde ele alınmak üzere kendi ülkelerinde lisansüstü öğretimin nasıl yapıldığı konusundaki çalışmaları ortaya koymaları açısından örnek teşkil edecek ve böylece Türk Cumhuriyetlerindeki lisansüstü öğretimin benzer ve farklı yönleri ortaya konarak Türk Cumhuriyetleri için örnek oluşturacak bir model geliştirilebilecektir. KAYNAKÇA Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Prof.Dr.Vasfi Haftacı & Yrd.Doç.Dr.Sami Karacan 13/13

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 YÖNETMELİK Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi ne bağlı

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı