Böbrek Kanserinde Prognostik Sınıflamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Böbrek Kanserinde Prognostik Sınıflamalar"

Transkript

1 Böbrek Kanserinde Prognostik Sınıflamalar Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroonkoloji Derneği Antakya Toplantısı, 8 Mart 2008

2 Giriş Böbrek hücreli karsinom (BHK) hastalarının ~%25-30 tanı anında metastatik Radikal nefrektomi sonrası nüks ~ %30 Hastaların ~ % ında metastaz (+)

3 Giriş Cerrahi tedavi sonrası nüks olacak hastaların önceden belirlenmesi (öngörülmesi) Metastatik hastalıkta tedaviye cevap prognoz öngörüsü Etkin tedavi yöntemleri hedefe yönelik tedaviler

4 Giriş Karmaşık doğal seyir Birçok prognostik değişken Prognostik değişkenler arasında etkileşim

5 Prognozun Öngörüsü Hekimim kanaati önyargılı, subjektif Genel ortalama objektif ancak kişisel değerlendirmede yararsız Öngörü modelleri Algoritmalar ile risk grupları oluşturulması grup içi homojen olmayabilir Nomogramlar her hastaya ait riskin belirlenmesini sağlar Kattan MW, Curr Op Urol, 2003

6 Öngörü Modelleri (Prognostik Modeller) Prognostik değişkenler arasındaki ilişkinin matematik denklem halinde tanımlanması Çoklu regresyon denklemi (Cox multivaryant modeli, lojistik regresyon) kullanılması karmaşık Nomogram: Öngörü modelinin grafik haline dönüştürülmüş şekli kullanımı kolay ve pratik

7 Böbrek Kanserinde Prognostik Faktörler Tümör ile İlgili Faktörler Anatomik, Histolojik Hasta ile İlgili Faktörler Klinik, Laboratuar Moleküler Faktörler HIF (CAIX, VEGF, IGF-1) Proliferasyon (Ki-67) Hücre döngüsü (p53, Bcl-2, PTEN, Siklin A, p27) Hücre adhezyonu (E-Cadherin, α-catenin, Cadherin-6) Diğer (Vimetin, CD44, CA 125)

8 Tümör ile İlgili Prognostik Faktörler Lokal Evre Boyut Venöz invazyon Adrenal invazyon Perirenal invazyon Sistemik Evre Lenf nodu tutulumu Metastaz (sayı, boyut ve yer)

9 Tümör ile İlgili Prognostik Faktörler kt1 pt1 / kt1 pt3a prognoz benzer Roberts ve ark, J Urol 2005 T3a 7cm / T3a>7cm (perinefrik invazyon) farklı prognoz Lam ve ark, Eur Urol 2007 Hastalıksız sağkalım T2 de T3a dan (perinefrik invazyon) daha kötü Murphy ve ark, BJU Int 2005 Toplayıcı sistem invazyonu pt1/t2 de nadir ancak kötü prognoz Uzzo ve ark, J Urol 2002 Terrone ve ark, Eur Urol 2004

10 Tümör ile İlgili Prognostik Faktörler Adrenal invazyon T4 olarak sınıflanmalı Thompson ve ark, J Urol 2005 Siemer ve ark, J Urol 2005 T3a da sinüs / perinefrik yağ invazyonu sinüs daha kötü Thompson ve ark, J Urol 2005 T3a da sinüs / perinefrik yağ invazyonu benzer prognoz Margulis ve ark, J Urol 2007

11 Tümör ile İlgili Prognostik Faktörler Histolojik Tip Berrak hücreli, Papiller, Kromofob, Toplayıcı kanal, Medüller Histolojik Derece Fuhrman sistemi

12 Tümör ile İlgili Prognostik Faktörler Histolojik Tip ve Histolojik Derece Sarkomatoid Elemanlar Nükleer Morfometri Mikrovasküler İnvazyon, Nekroz

13 Hasta ile İlgili Prognostik Faktörler Semptomlar insidental / lokal / sistemik Patard ve ark, Eur Urol 2004 Lee ve ark, Urol Oncol 2002 Laboratuar bulguları hiperkalsemi, anemi, trombositoz, ESR, AlP, LDH Genel Sağlık Durumu ECOG, Karnofsky Göğüş ve ark, Urology 2004 Sengupta ve ark, Cancer 2005 Lee ve ark, BJU Int 2006 Magera JS ve ark, Urology 2007

14 ECOG Performans Statüsü 0: Tamamen aktif, hastalık öncesi performansına kısıtlamasız sahip 1: Yorucu fizik aktivitesi kısıtlı ancak hareketli, hafif ev ve ofis işi görebilir 2: Kendine bakabilir ancak iş/aktivite yapamaz, zamanının %50 sinde fazlasında ayakta 3: Kendine bakabilme kabiliyeti kısıtlı, zamanının %50 sinden fazlasında yatağa bağımlı 4: Kendine bakamaz, tamamen yatağa bağımlı 5: Ölü

15 KARNOFSKY PERFORMANS STATÜSÜ 100 Normal no complaints; no evidence of disease. Able to carry on normal activity and to work; no special care needed. 90 Able to carry on normal activity; minor signs or symptoms of disease. 80 Normal activity with effort; some signs or symptoms of disease.

16 Unable to work; able to live at home and care for most personal needs; varying amount of assistance needed Cares for self; unable to carry on normal activity or to do active work. Requires occasional assistance, but is able to care for most of his personal needs. 50 Requires considerable assistance and frequent medical care.

17 Unable to care for self; requires equivalent of institutional or hospital care; disease may be progressing rapidly Disabled; requires special care and assistance. Severely disabled; hospital admission is indicated although death not imminent. Very sick; hospital admission necessary; active supportive treatment necessary. Moribund; fatal processes progressing rapidly. 0 Dead

18 Moleküler Prognostik Faktörler HIF (CAIX, VEGF, IGF-1) Proliferasyon (Ki-67) Hücre döngüsü (p53, Bcl-2, PTEN, Siklin A, p27) Hücre adhezyonu (E-Cadherin, α-catenin) Diğer (Vimetin, CD44, CA 125)

19

20 BHK da Prognostik Modeller Lokalize BHK Nefrektomi Öncesi Modeller (Klinik Değişkenler) Nefrektomi Sonrası Modeller (Klinik + Patolojik Değişkenler) Metastatik BHK

21 BHK da Prognostik Modeller Nefrektomi yapılmadan önce prognozun öngörüsü Neoadjuvan tedavi kararı Tedavi şekli (radikal veya minimal invazif) Patolojik evre ve derecenin belirlenemediği olgular Klinik çalışmalarda hasta seçimi Cerrahi sonrası prognozun öngörüsü Hastanın bilgilendirilmesi Takip sıklığının planlanması Adjuvan tedavi kararı Klinik çalışmalarda hasta seçimi

22 Lokal BHK da Prognoz Öngörü Modelleri Nefrektomi Öncesi Modeller (Klinik) Johns Hopkins (Yaycıoğlu ve ark. 2001) Avrupa (çok merkezli) (Cindolo ve ark 2003) Nefrektomi Sonrası Modeller (Klinik + Patolojik) MSKCC (Kattan ve ark 2001, Sorbellini ve ark 2005) UCLA UISS (Zisman ve ark 2002) Mayo SSIGN (Frank ve ark 2002) Montreal (Karakiewicz ve ark 2007)

23 Johns Hopkins (Yaycıoğlu ve ark. 2001) BHK, nüks riski, algoritma Semptomlar (insidental/semptomatik) Radyolojik tümör boyutu Rrec=1.55 x başvuru (0-1) x radyolojik boyut (cm) Rrec 3.0 düşük risk Rrec >3.0 yüksek risk

24 Avrupa çok merkezli (Cindolo ve ark. 2003) BHK, nüks riski, algoritma Semptomlar (insidental/semptomatik) Radyolojik tümör boyutu RRF=1.28 x başvuru (0-1) x radyolojik boyut (cm) RRF 1.2 düşük risk, RRF >1.2 yüksek risk

25 MSKCC (Kattan ve ark. 2001) BHK, nükssüz sağkalım, nomogram T Evresi (patolojik-tnm 1997) Tümör boyutu Histoloji (kromofob/papiller/berrak hücreli) Semptomlar (insidental/lokal/sistemik)

26

27 MSKCC (Sorbellini ve ark. 2005) Berrak hücreli BHK, nükssüz sağkalım, nomogram T Evresi (patolojik-tnm 2002) Tümör boyutu Derece (Fuhrman) Nekroz Mikrovasküler invazyon Semptomlar (insidental/lokal/sistemik)

28

29 UCLA Integrated Staging System (UISS) (Zisman ve ark. 2002) BHK, sağkalım, algoritma (karar kutuları) T Evresi (patolojik-tnm 1997) Derece (Fuhrman) ECOG PS

30

31 Mayo Clinic Stage, Size, Grade and Necrosis Score (SSIGN), (Frank ve ark. 2002) Berrak hücreli BHK, sağkalım, algoritma T, N, M Evresi (patolojik-tnm 1997) Tümör boyutu (patolojik) Derece Nekroz (+ veya -)

32

33

34 D-SSIGN, Thompson ve ark. 2007

35 Montreal (Karakiewicz ve ark. 2007) BHK, kansere özgü sağkalım, nomogram T Evresi N Evresi M Evresi Tümör boyutu Derece (Fuhrman) Semptom (Asemptomatik, Lokal, Sistemik)

36

37 Metastatik BHK da Prognoz Öngörü Modelleri Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Modeli Motzer ve ark. J Clin Oncol 1999 Motzer ve ark. J Clin Oncol 2002 University of California Los Angeles Modeli (SANI) Mayo Clinic Modeli Leibovich ve ark. Cancer 2003 Leibovich ve ark J urol 2005 UCLA Integrated Staging System + Moleküler Belirteçler Kim ve ark, J Urol 2005

38 MSKCC (Motzer ve ark. 1999) Metastatik BHK, sağkalım, algoritma, risk grupları Karnofsky PS <%80 Laktat dehidrojenaz > 1.5 kat normal Hb < normalin alt sınırı Düzeltilmiş serum kalsiyumu > 10 mg/dl Nefrektomi yapılmamış olması

39

40

41 MSKCC (Motzer ve ark. 2002) Metastatik BHK, sağkalım, algoritma, risk grupları Karnofsky PS <%80 Laktat dehidrojenaz > 1.5 kat normal Hb < normalin alt sınırı Düzeltilmiş serum kalsiyumu > 10 mg/dl Tanı ile tedavi (IFNα) arasında geçen süre < 1 yıl

42

43

44 Survival After Nephrectomy and Immunotherapy (SANI Score) (Leibovich ve ark. 2003) Metastatik BHK, nefrektomi + IL-2, sağkalım, algoritma, risk grupları Lenf nodu tutulumu Kostitüsyonel semptomlar Metastazların yeri (tek kemik/akciğer vs tüm diğer) Sarkomatoid gelişim olması TSH > 2 mlu/l (immünolojik disfonksiyon?)

45

46

47

48 Mayo Clinic (Leibovich ve ark. 2005) Metastatik, Berrak hücreli BHK, sist. tedavi + nefrektomi, sağkalım, algoritma Kostitüsyonel semptomlar Kemik metastazı Karaciğer metastazı Multipl metastaz Nefrektomi-metastaz arası süre Tam rezeksiyon Tümör tronbüs seviyesi Nükleer derece Koagülatif tümör nekrozu

49 UCLA Integrated Staging System (UISS + Moleküler Belirteçler) (Kim ve ark. 2005) Metastatik BHK, sağkalım, nomogram T Evresi (patolojik-tnm 1997) ECOG PS CA9 Vimetin P53 PTEN

50

51 Sonuç BHK için çok sayıda prognostik öngörü modeli mevcut BHK da etkin sistemik tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi prognostik öngörü modellerinin önemini arttırmaktadır Klinik çalışmalarda hasta seçimi

52 Sonuç Lokal hastalık neoadjuvan / adjuvan tedavi kararı takip protokolünün belirlenmesi Metastatik hastalık sistemik tedavinin belirlenmesi Mevcut prognostik modellerin geliştirilmesi (hedefe yönelik ajanlar) moleküler belirteçlerin eklenmesi

53

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS INTERNATIONAL OPERATING WITH THEEXPERTS Uluslar arası düzeydeki deneyimli laparoskopik cerrahlar ve ulusal seviyedeki deneyimli hocalarımızın katılımıyla organize edilecek bir bilimsel aktivitedir. 8 şehirde

Detaylı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011 Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Sistemik Tedavi RHK

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA ÜROONKOLOJİ/Urooncology BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA Fikret ERDEMİR*, Bekir Süha PARLAKTAŞ*, Nihat ULUOCAK*, Faruk

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları 208 JCEI / Küçüköner ve ark. Kolorektal kanserler 2013; 4 (2): 208-212 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0267 RESEARCH ARTICLE Kolorektal kanserler: Tek

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 17-23 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Evaluation of The Response to Treatment and

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

Prostat Kanseri Olgu Sunusu. Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref

Prostat Kanseri Olgu Sunusu. Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref Prostat Kanseri Olgu Sunusu Dr. Çağatay atay Göğüş Dr. Bülent B Günlüsoy Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref Başal al Olgu 65 y erkek hasta PSA: 11.21.2 ng/ml Gleason Skoru: 3+4=7 3/12 odakta,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

2006 2011 Uzmanlik egitimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD., Kocaeli. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli

2006 2011 Uzmanlik egitimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD., Kocaeli. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Ad Soyad: Op. Dr. Tayyar Alp ÖZKAN Adres: Ibni Sina Blv Derince Kocaeli 41900 +90-262- 317-8000 // 1665 +90-262- 317-8070 e- posta: alp.ozkan@kdeah.gov.tr 1- Eğitim: 1998 2004 Lisans egitimi İstanbul Tıp

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU G. Aus, C.C. Abbou, M. Bolla, A. Heidenreich, H. van Poppel, H-P. Schmid, J.M. Wolff, F. Zattoni İÇİNDEKİLER SAYFA 1 GENEL BİLGİ 6 1.1 Kaynaklar 6 2 SINIFLAMA

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 6 Sayı / Number 3 Ekim / October 2011 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı