Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD"

Transkript

1 Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

2 Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik patolojileri ile ortaya çıkan, kompleks kemik hastalıklarının tanımıdır Gonzalez EA, Martin KJ. Comprehensive Clinical Nephrology. 2007,

3 Terminoloji Karmaşası! Renal Osteodistrofi mi? Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)-Kemik Mineral Bozukluğu (KMB) mu? ROD nin klasik tanımı, KBH ile ilişkili farklı klinik tabloları ve kemik anormalliklerini kapsamaz ISN-KDIGO çalışma grubunun 2005 de İspanya da yapılan toplantısında, KBH nın bir komplikasyonu olarak gelişen kemik, mineral bozukluklarını ve kalsifik kardiyovasküler anormallikleri kapsayan daha geniş bir klinik sendromu tarifleyen KBH-KMB teriminin kullanılması tavsiye edildi KDIGO CKD MBD Work Group. Kidney International 2009; 76 (Suppl 113): S1 S130

4 Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT (2009) 18 yaş üzerinde kişi üzerinde; 23 ilde yürütülmüştür. TÜRKİYE DE KBH SORUNU: %15,7 KBH (Evre 1-5) Hasta Sayısı:

5 Soru-1: Son 3 ayda kaç ROD vakası ile karşılaştınız? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4 ve daha fazla

6 COSMOS : Avrupa KBH- KMB Güncel Tedavi Sonuçları K/DOQI Hedefleri içinde bulunan Hasta Oranları 21 AVRUPA Ülkesi Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma 4500 Hemodiyaliz Hastası Cannata-Andia. NDT Pus 2008 İzlem Süresi: 3yıl

7 Böbrek=Nefrolog ROD KBH-KMB patogenezini daha kesin belirlemek ve efektif tedavi oluşturmak için nefrolog olmayan uzmanların da işbirliği ve ilgisi istenmelidir Endokrinolog, nefrolog, kardiyolog, patolog ve ortopedistten oluşan bir ekip tarafından tedavi edilmelidir j Bone Miner Metab 2008;24:434

8 VAKA 60 y K Şikayeti: Yaygın kemik ağrısı Hikayesi: Bir kaç yıldır gittikçe artan kemik ağrısı yakınması var. Bu nedenle fizik aktivitesi yetersiz, çoğu kez evde istirahat etmeyi tercih ediyor. Son 1 aydır artan, özellikle bacak kemiklerindeki ağrı nedeniyle ftr plk ne başvurmuş. Burada bakılan AKŞ ve Ca olması nedeniyle endokrinoloji plk ne yönlendirilmiş.

9 Özgeçmiş: 20 yıldır DM ve HT 10 yıldır Diyabetik retinopati 5 yıldır HD (Haftada 3 kez) Kullandığı ilaçlar: Humulin N 1x15 ü, Cozaar 1x100 mg, Phosex 3x2 tb, Rocaltrol 2x0.5 µg Hasta son zamanlarda iştahının azaldığını, yemekleri her zamankinden az yediğini, bu nedenle insülini azaltmasına rağmen kan şekerinin geceleri daha fazla olmak üzere sık sık düştüğünü söylüyor Hastaneye gelmeden önceki gece sabaha karşı şekeri düşmüş ve şeker almış

10 FM: TA: 125/60, Sistem muayenesinde belirgin patoloji yok

11 Laboratuvar-Ocak 2011 AKŞ (mg/dl) 190 Ca (mg/dl) 10.2 TKŞ (mg/dl) 198 Düzeltilmiş Ca HbA 1 c (%) 8.2 P (mg/dl) 6.2 BUN (mg/dl) 112 Parathormon (pg/ml) 68 Kreatinin (mg/dl) (OH) vit D (ng/ml) 33 Na (meq/l) 141 Hb 12.5 K (meq/l) 4.1 Htc 36.5 T. Protein (g/dl) 6.4 BK 8800 Albumin (g/dl) 3.2 Plt AST (U/L) 23 TG/T. Kolesterol (mg/dl) 187/154 ALT (U/L) 27 HDL/LDL (mg/dl) 43/107 ALP (U/L) 100

12 Temmuz 2010 Ekim 2010 Ocak 2011 Kalsiyum Düzeltilmiş Kalsiyum Fosfor Albumin Alkalenfosfataz HbA1c Parathormon (OH)vitD 27-33

13 Soru-2: Hangi tip ROD? A. Hiperparatiroid kemik hastalığı (Osteitis fibrosa) B. Osteomalazi C. Adinamik kemik hastalığı

14 Renal Oteodistrofi Yüksek Döngülü ROD (Osteitis Fibroza) Düşük Döngülü ROD Mikst Tip ROD Adinamik Kemik Hastalığı (AKH) Osteomalazi Al ile ilişkili Al ile ilişkisiz

15 ROD için önerilen Kemik histomorfometrisine göre TMV sınıflaması Turnover Mineralizasyon Volüm Hiperparatiroid Yüksek N Yüksek Adinamik Düşük N/AN Düşük Osteomalazi Düşük AN N Mikst Yüksek AN N Moe SM ve ark. Kidney Int 2006

16 Diyaliz Hastalarında Histomorfometri ile Belirlenmiş Değişik ROD Formlarının Yüzdeleri 1993 ABD HD (n=117) 1993 ABD PD (n=142) 2000 İspanya PD (n=57) 2000 Tayland %30 PD (n=56) 2002 İsrail HD (n=96) OF Mikst Adinamik Osteomalazi Moe MS. PDI 24: 2004

17 (%) Ülkemizde ROD tipleri (İzmir) 224 HD hastası %75 inde PTH <150 pg/ml 30 Kemik biyopsisi Normal histoloji yok; Al depozisyonu yok 0 AKH HKH OM MKH %70 den fazlası adinamik kemik hastalığı G. Aşçı, EDTA Kongresi 2007

18 Prediyalitik Dönemde ROD Spektrumu SHPT 9 % Mikst 18 % Normal 38 % OM 12 % AKH 23 % Spasovski GB, et al. NDT, 2003

19 sıklık (%) AKH: %10-50, Son 15 yılda artış 60 Dünyadaki değişim HPK Miks OM AKH Malluche HH ve ark. NDT 2003

20 Adinamik Kemik Hastalığındaki Artışın Olası Nedenleri PTH nın aşırı baskılanması Yüksek Ca içeren diyalizat kullanımı Ca içeren P-bağlayıcı kullanımı Uygunsuz D vitamini kullanımı Diyaliz popülasyonundaki değişim Daha yaşlı popülasyon Artan diyabetik hasta

21 Adinamik Kemik Hastalığı Tanım Histopatolojik olarak, kemikte tüm hücresel aktivitelerde azalma ile karakterize düşük döngülü bir renal osteodistrofi formudur

22 Aluminyum nedenli AKH Aluminyum lerde sık - Rölatif PTH eksikliği (Al): Kemikte mineralizasyonu bozar, osteoblast proliferasyonunu ve kollojen üretimini azaltır Paratiroid hücrelerinin proliferasyonunu ve aktifleşmesini engeller Kemik hücrelerine Ca giriş-çıkışını engeller Hiperkalsemi yaparak PTH nın salınımını azaltır

23 AKH Fizyopatolojisi (hipotez) Mg ++ Vit.D Rx VDR polimorfizm İyi P kontrolü Diyabet Rölatif Hipoparatiroidizm Osteoblastik PTH reseptör downregülasyonu Diyabet İleri yaş Yaş Malnutrisyon Üremik toksinler SAPD Kemik Yapım Hızı Growth faktörler Serum Ca Vit.D Rx Ca alımının artması (Ca içeren P bağlayıcılar) (Diyalizattaki Ca fazlalığı) Couttenye MM et al. Kidney International, 1999;56 (Suppl 73)

24 AKH Sonuçları Kırık riskinde artış Hiperkalsemiye eğilim Morbidite ve mortalitede artış Vasküler kalsifikasyon

25 Soru-3: Bu vakada kesin tanı için ne yapalım? A. Serum kemik alkalen fosfatazı B. DXA ile KMD C. Kemik biyopsi D. Direkt lomber grafi

26 AKH-Laboratuvar PTH düşük-normal Ca hiperkalsemi eğilimi Ca içeren fosfor bağlayıcılar D vitamini tedavisi Kemik ALP ALP normal düşük-normal

27 Hemodiyaliz Hastalarında Düşük Döngülü ROD Tanısında Kullanılan Biyokimyasal Belirteçler Parametre Cut-off Sensitivite Spesifite ALP 82.5 U/l % 75 % 100 Kemik ALP 12.9 ng/ml % 100 % 93.7 Coen G, et al. NDT,1998:13

28 Kemik markerları ve kemik histolojisi Bu konudaki bulgular çelişkili, yeni çalışmalar gerekli KBH evre 3-5D hastalarında kemik döngüsü markerlarının rutin olarak ölçümünü önermiyoruz (yapım: b-alp, osteokalsin, prokollojen tip I, terminal polipeptit; yıkım:tartarat rezistan asit fosfataz, tip I kollejen crosslinked telopeptit, cross-laps, pridolin, deoksipridolin) KDIGO kılavuzu 2009

29 Hemodiyaliz Hastalarında Düşük Döngülü ROD Tanısında Kullanılan Biyokimyasal Belirteçler Parametre Cut-off Sensitivite Spesifite PTH 79.7 pg/ml % 88.9 % 90.6 Coen G, et al. NDT,1998:13

30 AKH ve PTH PTH (pg/ml) Parametre Serum Kalsiyum (mg/dl) PTH (pg/ml) Serum Kalsiyum (mg/dl) Değer < 200 > 10 < 150 > 10 AKH için pozitif prediktif değer (%) Salusky IB, et al. JASN, 2001;12

31 PTH nın kemik histolojisiyle ilişkisi PTH ve kemik oluşum hızı arasındaki ilişki çalışmalarda çelişkilidir: eski çalışmalar PTH ve kemik oluşum hızı arasında korelasyon gösterirken; yeni çalışmalarda bu bulgu yok KDIGO kılavuzu 2009

32 Kemik histolojisini göstermede PTH ve diğer biyokimyasal göstergeler Hiç bir çalışmada PTH nın başka bir biyomarker ile kombinasyonunun ek yarar getirdiği gösterilememiştir KDIGO kılavuzu 2009

33 Değişik PTH testleri diğer problemdir Biyopsi pratik olmadığından, PTH ölçümlerinin hedef değerlerin dışında olması tanısal değerlendirmede kullanılabilir KDIGO kılavuzu 2009

34 Kronik Böbrek Hastalığında DEXA Kemik mineral dansitesini ölçer, ancak kemik kalitesi (kemik mimarisi, remodelling oranı, yapısı, mineralizasyonu) hakkında bilgi vermez ROD tipi ile DEXA bulguları ilişkisi bilinmemektedir KBH evre 3-5D olan ve KMB bulguları bulunan hastalarda DEXA ile KMD ölçümü rutin olarak önerilmez. Çünkü bu tetkik genel popülasyondaki gibi kırık riskini göstermez ve ayrıca renal osteodistrofinin tipinin ayırımı konusunda yararı yoktur KDIGO kılavuzu 2009

35 AKH-TANI VE AYIRICI TANI Dinamik kemik biyopsisi (çift tetrasiklin işaretleme ile) ve histomorfometrik inceleme Altın standarttır. Çünkü renal osteodistrofi kompleks bir bozukluktur ve biyokimyasal tetkikler altta yatan histolojiyi çok iyi yansıtmamaktadır Normal kemik dokusu Mineralize kemik Aktif kemik oluşumu Osteoid Mineralize lameller kemik Sellüler bölge TS işaretleme Salusky IB, et al. JASN, 2001;12

36 Adinamik Kemik Hastalığı Histolojik Bulguları Kemik döngüsünde azalma Osteoblast sayısında ve aktivitesinde azalma Osteoklast sayısında ve aktivitesinde azalma Kemik yapım oranında azalma Normal veya azalmış osteoidler Hruska KA et al., NEJM,1995; 333(3) Salusky IB, et al. JASN, 2001;12

37 KBH evre 3-5D hastalarında aşağıdaki durumlarda kemik biyopsisi düşünülmelidir: Açıklanamayan kırık Süregen kemik ağrısı Açıklanamayan hiperkalsemi Açıklanamayan hipofosfatemi Olası aluminyum intoksikasyonu Bisfosfanatlarla tedavi öncesi Şiddetli ilerleyici vasküler kalsifikasyon Paratiroidektomi öncesi KDIGO kılavuzu 2009

38 Lateral vertebra gr. Radyolojik Bulgular Vasküler Kalsifikasyon Femoral arter kalsifikasyonu Pelvik arter kalsifikasyonu

39 Soru-4: Vakada en uygun tedavi yaklaşımı nedir? A. Aktif D vitamini ve kalsiyum asetatı keserim B. Kalsiyum asetat yerine kalsiyum karbonat veririm C. Tedavi değişikliği yapmam

40 ADİNAMİK KEMİK HASTALIĞI Korunma SAPD tedavisi gören İleri yaşlı Diyabetik Malnutrisyonu olan Öyküsünde steroid kullanımı olan Vitamin D ve Al veya Ca içeren fosfor bağlayıcı tedaviler esnasında AKH gelişebileceği akılda tutulmalıdır

41 ADİNAMİK KEMİK HASTALIĞININ TEDAVİSİ AKH plazma PTH düzeyi yükseltilerek ve kemik döngüsü hızlandırılarak tedavi edilebilir

42 AKH da Tedavi PTH sekresyonunu uyarmak için Hiperkalsemiden sakınmak Aktif vitamin D 3 kullanırken dikkatli olmak Düşük Ca içeren (1.25 mmol/l) diyalizat kullanmak Ca içeren fosfor bağlayıcılardan sakınmak Al ve Ca içermeyen fosfor bağlayıcıları tercih etmek Hipofosfatemi varlığında Diyalizata fosfor eklemek Vücuda Al girişini önlemek

43 Vitamin D Analogları 1.Kuşak Vit D - Kalsitriol ( 1,25 (OH)2 D3 ) hiperkalsemi, hiperfosfatemi riski 2. Kuşak Vit D - Alfakalsidol ( 1-alfa (OH) D3), Doxercalciferol (1-alfa(OH)D2) hiperkalsemi, hiperfosfatemi riski 3. Kuşak Vit D (Selektif Vitamin D reseptör aktivatörleri) - Paricalcitol (19-nor-1-alfa-25(OH)2 D2) - Maxicalcitol (22-oxa-1a,25-dihydroxyvitamin D3) Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi riski daha az PTH baskılama etkinliği daha fazla Palmer SC, et al. Ann Intern Med 2007;147:840-53

44 D Vitamini Tedavisi ne zaman kesilmeli? Ca >10.2 mg/dl P> 6 mg/dl PTH < 150 pg/ml Ca X P > 55 KDIGO kılavuzu 2009

45 Diyalizat kalsiyum miktarını düşürmek 23 PD hastası, 16 ay süresince Diyalizat Ca 1.0 ve 1.62 mm, 2 kemik bx; 1.0 mm diyalizat kalsiyum gr: Daha düşük serum Ca, daha az hiperkalsemi PTH düzeyinde % 300 artış Kemik yapım hızında anlamlı artış, 14/9 u hala adinamik Haris A, Kidney Int 2006

46 Fosfor bağlayıcı ilaç kullanımında sorunlar Aluminyum İçeren Fosfor bağlayıcılar Alumiyum Toksisitesi Riski!!! Al ensefalopatisi Adinamik kemik hastalığı Eritropoetine dirençli mikrositik anemi Ca tuzları hiperkalsemi!!! metastatik kalsifikasyon riskinde artış!!! Adinamik kemik hastalığı riski

47 Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar Hiperkalsemi Arterial kalsifikasyon Azalmış PTH düzeyi (150 pg/dl altında) Adinamik kemik hastalığı varlığında kullanılmamalıdır. KDIGO kılavuzu 2009

48 Sevelamer - Ca ve Al içermeyen bir fosfor bağlayıcıdır - Hiperfosfatemi kontrolünde benzer etkinliktedir Qunibi WY, et al. Kidney Int 65; Kemik volümü, osteoblast yüzeyi ve kemik döngüsünü arttırıyor Mathew S, J Am Soc Nephrol Kemik yapım hızında artış, AKH sıklığında % 66 dan % 55 e düşüş Ferreira A, J Am Soc Nephrol 2008

49 Sevalemer ile Ca içeren fosfor bağlayıcıların karşılaştırılması Tüm nedenli mortalite Kardiyovasküler mortalite [ ] [ ] Hospitalizasyon Kalsifikasyon skoru Ciddi yan etki Ciddi olmayan yan etki Ciddi GIS yan etki Ciddi olmayan GIS yan etki Hiperkalsemi Anlamlı fark yok Sevelamer ile hafifçe daha az Anlamlı fark yok Anlamlı fark yok Sevelamer ile % 33 daha sık Anlamlı fark yok Sevelamer ile % 21 daha az Tonelli M, et al. Nephrol Dial Transplant 22; 2007

50 Soru 5: Hastayı ne zaman kontrole çağıralım? A. On beş gün sonra B. Bir ay sonra C. Üç ay sonra D. Kontrole gerek yok

51 Tedavi değişikliğinden sonra parametrelerin takip sıklığı Serum Ca ve P düzeyleri ilk 1 ay her 2 haftada bir, sonra ayda bir Plazma PTH düzeyleri en az 3 ay boyunca aylık, hedef değerlere ulaşınca 3 ayda bir ölçülmelidir K/DOQI kılavuzu 2003

52 Hedef KBH evre GFR (ml/dk) PTH (pg/ml) Kalsiyum (mg/dl) Fosfor (mg/dl) CaXP (mg 2 /dl 2 ) < < 55 5 <15-diyaliz < 55 K/DOQI kılavuzu 2003

53 VAKA Bir ay sonraki değerler Ocak 2011 Şubat 2011 Kalsiyum Düzeltilmiş Kalsiyum Fosfor Albumin Alkalenfosfataz Parathormon (OH)vitD 33 32

54 Adinamik Kemik Hastalığı-Çıkarımlar Adinamik kemik hastalığı masum değil Kardiyovasküler hastalık ve mortalite riski KBH da muhtemel en sık kemik lezyonu Bozulmuş kalsiyum metabolizmasıyla ve baskılanmış PTH ile ilişkili Bir kısmı iyatrojenik! Kalsiyum yükünü azaltmak ve PTH sekresyonunu uyarmak en önemli koruyucu ve tedavi edici yaklaşım

55 Yanıtlanması gereken sorular Yapılan yeni çalışmalar ışığında kalsiyum, fosfor ve PTH düzeyleri ve Ca x P için yeni hedeflerin belirlenmesi gerekir mi? Prognozu iyileştirmek açısından kalsiyum, fosfor ve PTH kontrolü eşit derecede mi önemlidir; değilse hangisi daha öncelikli hedef olmalıdır? Kemik döngüsü ve mortalite açısından düşük PTH mı, yoksa yüksek PTH mı daha tehlikelidir? D vitamini kullanımının sağkalım avantajı olduğunu gösteren çalışmalar nedeniyle, bu ajanların kullanımını biraz daha liberalleştirelim mi?

56 Sabrınız için teşekkürler

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU ÖZET Taslak Yayın Versiyonu 25 Haziran 2009 UYARI KISIM 1: KLİNİK

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

Poster Bildiriler / Poster Presentations

Poster Bildiriler / Poster Presentations Poster Bildiriler PP-01 PP-02 ENTEROPATIK ARTRITE EŞLIK EDEN OSTEOMALAZI OLGUSU Meryem Dedeoğlu, Yeşim Garip, Hatice Bodur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Giriş: Osteomalazi; kemik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT. Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT. Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR Ürik asit, pürin metabolizması ürünüdür Hiperürisemi: Tanım Yaş ve cinsiyet ayırtetmeden

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi Osteoporoz Osteoporoz önemli bir toplum sağlığı problemi olup, düşük kemik kitlesi ile karakterize sistemik bir hastalıktır.

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI SEMPOZYUM ÖZET KİTABI Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, İzmir'de, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Çocuk ve Erişkin Endokrin Bilim Dalları tarafından, Ege Üniversitesinin 60. Kuruluş Yılı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

ISBN: 978-605-63275-0-6

ISBN: 978-605-63275-0-6 ISBN: 978-605-63275-0-6 Osteoporozda Tanı ve Tedavi 2012 Editörler Prof. Dr. Jale Meray Prof. Dr. Özlen Peker Editör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem El Doç. Dr. Zafer Günendi ISBN: 978-605-63275-0-6 Adres

Detaylı