nasıl engellenir? Doç.Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesitesi Tıp T p Fak. Nefroloji B.D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nasıl engellenir? Doç.Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesitesi Tıp T p Fak. Nefroloji B.D"

Transkript

1 Böbrek taş hastalığı nasıl engellenir? Doç.Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesitesi Tıp T p Fak. Nefroloji B.D

2 Yaşam am boyu böbrek b brek taş hastalığı riski; Erkeklerde %15 Kadınlarda %6 Ortadoğuda % Lancet 2001

3

4 Böbrek taşı bir tanı değildir; altta yatan metabolik bozukluğun un sonucudur Taş analizi çok önemli, tedavi taş tipine göre farklılık k gösterirg

5 Ann Intern Med 1989

6 Böbrek taş hastalığı ığının n tekrarlama riski Genç yaş Birden fazla taş Aile öyküsü olan erkekler Aktif taş hastalığı Kronik diyare/malabsorbsiyon sendromu Osteoporoz, kemiklerde kırıklark klar Gut Ca taşı dışında taş yapısı

7

8 Sınırlı metabolik değerlendirme erlendirme Kan biyokimyası; BUN, kreatinin, Na,, K, Cl,, bikarbonat, ürik asid,, P, Ca (PTH eğer e er Ca ) İdrar drar analizi; Tam idrar tetkiki İdrar drar kültk ltürü Taş analizi

9 Tam metabolik değerlendirme erlendirme Sınırlı değerlendirmeye erlendirmeye ek olarak 24 saatlik idrarda; Ca (erkek<300 mg, kadın<250 mg) Oxalat <40 mg Ürik asid (erkek<800 mg, kadın n 750 mg/gün) Sitrat >320mg/gün Na <3000 mg/gün Fosfor<1100 mg CaOx<5, CaP<0.5 <0.5-2, Ürik asid<0 <0-1

10 P Nephrol Dial Transplant 1997

11 Tedavi; Konservatif tedavi Medikal tedavi

12 Tedavi başland landıktan hafta sonra 24 saatlik idrarda litojenik risk faktörleri değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir.

13 Ca-Ox taşı risk faktörleri Hiperkalsüri ri %61 Hiperürikoz rikozüri %36 Hipositratüri ri %28 Hiperokzalüri ri %8 Düşük k idrar volümü %15 Am J Med 1995;98:50

14 Konservatif tedavi Sıvı alımının n arttırılmas lması (2.5L idrar/gün) Hayvansal proteinlerin kısıtlanmask tlanması (0,8-1g/kg) Diyette Na kısıtlanması ( meq/g /gün) Karbonhidrat alımının n kısıtlanmask tlanması Diyetle Ca alımının n arttırılmas lması ( mg/gün) Yüksek doz vitamin C alınımından ndan kaçınılmas lması Kilo verilmesi Fiber alımının n arttırılmas lması?

15 Sıvı alımı 2,5-3 3 L gün g n sıvıs alımı ile günlg nlük k idrar miktarı L olmalıdır. Tekrarlayan Ca taşı olan olgular 5 yıl y l süre s ile takip edildiğinde; inde; Taş tekrarı Günlük k idrar miktarı ortalama 2.6 L % L %27 (p=0.008) J Urology 1996;155;839

16 Sıvı tipi Taş riski Taş riski Greyfurt suyu Çay oxalat içeriği i fazla Kola Kahve Soda Limonata, portakal suyu Bira Süt

17

18 SU!

19 J Clin Endocrinol Metab 1990;71:861

20 Oxalat Ispanak Patetes Fındık Çay Çikolata Kereviz Yeşil fasulya Baklagiller Badem

21 Diyetle Ca alımı Hiperkalsürisi risi olan olguların n günlg nlük Ca alımı 1000 mg geçmemelidir

22 Sodyum Günlük Na tüketimi 200 meq yerine 80 meq olduğunda unda idrarla Ca atılımı 100 mg/gün n azalmış Kidney Int 1982;22:292

23 Tıbbi Tedavi Konservatif tedaviden hafta sonra idrar litojenik risk faktörleri açısından a incelenmeli Risk faktörleri devam eden olgularda medikal tedaviye geçilmelidir Uptodate2007

24 Tiyazid-klortalidon klortalidon-indapamidndapamid Distal tübülde NaCl ko-transportunu inhibe ederek hücre h içi i hiperpolarizasyona yol açar. a ar. Voltaj bağı ğımlı Ca kanalları aracılığı ığı ile Ca geri emilimini arttırarak rarak hipokalsüriye neden olur. İdrar drar Ca %50 Na kısıtlanmalı

25 Tiyazid Olumlu etki ancak 3 yıly sonra fark edilebiliyor, uzun süreli s tedavi Yeni taş oluşumu umu %90 (plasebo %60) Hipokalemi, sitrat (K-sitrat veya amilorid)

26 AJKD 2006;48:546

27 Hipositratüri ri Ca taşlar ları için in düzeltilebilen d bir risk faktörü Ca taşı olanların n %20-60 hipositratüri ri saptanır AJKD;2006;48:546

28 Hipositratüri ri nedenleri Proksimal tübülde hücre içi i asidoz Metabolik asidoz (distal renal tübüler asidoz, ileostomi,, kronik diyare, inflamatuar barsak hastalıklar kları) Hipokalemi Asetozolamid Tiyazid Hayvansal proteinler (sülf lfür)

29 K-sitrat (30-60 meq/g /gün) Na-sitrat K-Mg-sitrat Sitrat Tekrarlayan Ca taşı olan olgulara K-sitratK ve plasebo verilerek 3. yıl y l taş tekrarı değerlendirilmi erlendirilmiş; K-sitrat %27.8 plasebo %80 Journal of Urology 1993;150;1761

30 Bifosfanat 10 mg alendronat 1.yılda kemik dansitesinde artmaya ve hiperkalsüri ri Taş tekrarı?

31 Hiperoxalüri ri Oxalat çeşitli metabolik yolların n son rünüdür (serin, glisin, hidroksiprolin ve askorbat) 1000 mg askorbat,, idrarda mg oxalat Vücut kitle indeksi ile orantılıdır Diyetle alınan okzalatın %50 bakteriler için i in substrat %25 feçesle esle atılır Ca-oxalat süpersatürasyonundarasyonunda idrardaki oxalat artışı Ca ile karşı şılaştırıldığında 23 kat daha etkilidir. CAMJ 2002;166;213

32 Enterik hiperoxalüri ri İnflamatuar barsak hastalıklar kları Kronik pankreatit Celiac sprue Barsak rezeksiyonları Yağ Safra asidleri

33 Enterik hiperoxaluri Diyetle oxalat ve yağ kısıtlanmalı Ca (Ca sitrat) Magnezyum (diyare( diyare?) Ox-Absorb Ca içeren organik kolloid yeterli veri yok Kolestiramin Oxalobacter formingenes kolonizasyonu Bikarbonat kaybı için in K-sitratK Sıvı replasmanı

34 Primer hiperoxaluri PH1; otozomal ressesif, hepatik alanine glyoxalat aminotranseraz (AGT)eksik. Glyoxalat glisine dönüşemez oxalata metabolize edilir PH2; hepatik glyoxalat reductase, hydroxypruvat, glycerate dehydrogenase eksikliği i var. L-glycerateL birikir.

35 Primer hiperoxaluri İdrar miktarı arttırılmal lmalıdır Sitrat verilmesi faydalı olabilir Renal yetersizliği i olmayan olgularda nötral fosfor kullanımı böbrek brek yetersizliğini ini geciktirebilir. AGT için i in pyridoxine ko-fakt faktör r (5-10 mg/kg/gün) KC-Böbrek transplantasyonu

36 Hyper-ürikozuri rikozuri Ca-ox taşı olan olguların n %15-20 sinde ürikozüri vardır Purin kısıtlı diyet Allopurinol Tiyazidler faydalı olabilir

37 N Eng J MED 1986

38 Ca fosfat taşlar ları Ca-oxalat taşlar larına oranla nadir (%16) Journal of Urol 2000;164:302 Ca-oxalat taşı ile risk faktörleri benzerdir

39 Ca taşı şında ca-fosfat içerii eriği i > %50 ise Distal renal tübüler asidoz Primer hiperparatroidizm

40 Hipokalemik Distal Renal Tübüler Asidoz (Tip-1) Distal asidifikasyon bozulmuştur (H/ATP ase, AE-1) Asidoz hiperkalsuri Hipokalemi hipositratüriri İdrar drar ph ( ) 6.5) Ca-fosfat presipitasyonu

41 Hipokalemik Distal Renal Tübüler Asidoz (Tip-1) İdrar miktarının n arttırılmas lması Tiyazid K-sitrat Bifosfanat

42 Primer Hiperparatroidizm PTH ve Vit D3 Gençlerde vitamin D 3 daha fazla Yaşlılarda larda PTH daha yükseky

43 Primer Hiperparatroidizm Cerrahi Medikal tedavi Hidrasyon Na kısıtlanması Oral Ca kısıtlanması (kemik dansitesinde azalma?) Tiyazid (hiperkalsemi?) Bifosfonat (yeterli veri yok) Kalsimimetik ajanlar (kısa dönem d faydalı uzun dönem?) d

44 Ürat Taşlar ları Gut Purinden zengin diyet Myeloproliferatif ve lenfoproliferatif hastalıklar GIS hastalıklar kları (diyare malabsorbsiyon hastalıklar kları) Diyabetes mellitus ve metabolik sendrom

45 Hiperürikoz rikozüri Ürat Taşlar ları Asidik idrar (<ph 5.5) H+Urat Urat Ürik rik asid Ürik asid çözünürl rlüğü ph 7 200mg/ 200mg/dl ph5 15mg/ 15mg/dl Kidney Int 1983;24:392

46 Ürat Taşlar ları Tedavi İdrar miktarının n arttırılmas lması (2.5-3L/g 3L/gün) Hiperürikoz rikozürininrinin düzeltilmesi (allopurinol( allopurinol- r-urikaz ) İdrarın n alkalileştirilmesi (idrar ph 6-7) K-sitrat Na-sitrat (monosodyum ürat taşı şı) NaHCO 3 (monosodyum ürat taşı şı) Asetezolamid (metabolik asidoz, hipokalemi)

47 Enfeksiyon Taşlar ları Staghorn yapısındaki taşlar ların n en sık s k nedenidir Urease pozitif organizmalar sonucu gelişir ir (proteus( proteus, klebsiella, psödomonas domonas, üreaplazma, staf saprophyticus ) Üre karbondioksid ve amonyağa metabolize edilir, idrar ph artar Magnezyum, amonyum, fosfat ve carbonate apatite presipite olur

48 Enfeksiyon taşlar ları Tedavi Antibiyoterapi (Acetohydroxamic acid, nitrofurantoin, methenamine, sulfamethozoxazole) Düşük k fosforlu diyet, fosfor bağlay layıcılarlar Girişimsel imsel yöntemlery ESWL Endoskopik lithotripsy Percutaneous nephrostolithotomy

49 Sistin Taşlar ları Sistinüri proksimal tübülde dibazik aminoasit transportunda ressesif mutasyon sonucu gelişir. ir. Sistin, ornitin, lizin arginin idrarla kaybedilir Sistin idrarda çözünürl rlüğü düşüktür Sıklıkla kla idrarda 1000 mg sistin vardır

50 Sistin Taşlar ları İdrar drar volümü 4 L/gün n (250 mg sistin/1l) Hayvansal protein, Na kısıtlanmalı İdrar drar ph (K sitrat, Na-sitrat sitrat?? ) Thiol (sülfüdril)) grubu içeren i ilaçlar lar (Tiopronin, Penicillamine, captopril)

51 Gözden Geçirme Metabolik değerlendirme erlendirme ve taş analizi Yeterli idrar Protein kısıtlk tlı Na kısıtlanmalı Diyetle Ca,, K ve sitrat alınmal nmalı Alkali idrar (ürik( asit ve sistin taşlar ları)

52 Non-farmakolojik tedavi 5 yıl y l için i in taş rekkürrensini rrensini %60 Medikal tedavi ile beraber %90 azaltır US Kidney & Urological disease 2005

53 Teşekkür ederim..

Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme

Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme Kitap Bölümü DERMAN Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme Tümay İpekçi, Erhan Ateş, Yiğit Akın Üriner sistem taş hastalığı tekrarlama oranı yüksek olan, sıklıkla altta yatan kazanılmış

Detaylı

Üriner sistem taş hastalığı çocuklarda özellikle de infantil

Üriner sistem taş hastalığı çocuklarda özellikle de infantil Endoüroloji Bülteni 2013;6:143-151 DOI: 10.5350/ENDO2013060302 DERLEME İnfantlarda Üriner Sistem Taş Hastalığı: Etyoloji ve Tedavi Funda Baştuğ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji, Kayseri

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat HİPOFOSFATEMİ Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dl den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU GUT TA GÜNCEL BİLGİLER Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU Gut Tüm dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu ABD

Detaylı

BÖBREK TAŞI NEDİR VE NASIL TANINIR?

BÖBREK TAŞI NEDİR VE NASIL TANINIR? BÖBREK TAŞI NEDİR VE NASIL TANINIR? Prof. Dr. Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji B.D. ANTALYA 21 MAYIS 2010 46.TÜRK PEDĠATRĠ KONGRESĠ ÇEġME-ĠZMĠR ÜROLİTYAZİS -Tanımlama

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

KALSİYUM OKSALAT TAŞ HASTALARINDA SAPTANAN PARATİROİD ADENOMUNUN ÖNEMİ

KALSİYUM OKSALAT TAŞ HASTALARINDA SAPTANAN PARATİROİD ADENOMUNUN ÖNEMİ GENEL ÜROLOJİ/General Urology TEKRARLAYAN KALSİYUM OKSALAT TAŞ HASTALARINDA SAPTANAN PARATİROİD ADENOMUNUN ÖNEMİ IMPORTANCE OF PARATYROID ADENOMA THAT WAS DETECTED IN THE PATIENTS WITH RECURRENT CALCIUM

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BİYOKİMYASAL TESTLERİN KULLANILMA AMAÇLARI Akut dönemde malnütrisyonun saptanması Spesifik klinik

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM

RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM Dr. Özlem Aydoğ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A.H. Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Kliniği RENAL TÜBÜLER ASİDOZ Renal tübüler asidoz (RTA),

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMEC LETMECĐLĐĞĐĐĞĐ PROGRAMI MENÜ PLANLAMA DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR.AFĐTAP BULUT 2012 Đçerik/Konular 1. hafta: Gastronomi, Beslenme Đlkeleri 2. hafta: Beslenme

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi HİPOMAGNEZEMİ Magnezyum vücuttaki en çok bulunan dördüncü., hücre içindeki (K'dan sonraki) ikinci katyondur. Hücrenin birçok temel fonksiyonlarında rol oynar: Enerji transferinde ve depolanmasında, protein,

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi Osteoporoz Osteoporoz önemli bir toplum sağlığı problemi olup, düşük kemik kitlesi ile karakterize sistemik bir hastalıktır.

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER Giriş Doğada en yaygın olarak bulunan elementlerin çoğu organizmada da bulunurlar. Canlı organizmada organik yapıya katılan C, H, O, N ile birlikte Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Cu,

Detaylı

OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME. Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014

OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME. Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014 OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014 İçerik Osteoporoz tanımı Nasıl değerlendiriyoruz DXA Kimleri

Detaylı

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır.

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır. TİROİD HASTALIKLARI TİROİD 20 gr ağırlığında 2 lobdan oluşan bir organdır. Tiroid bezinden T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) hormonları salglanır. Tiroid hormonları metabolizmanın belirli bir düzende

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum Metabolizması Bozuklukları Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum insan vücudunda en fazla bulunan intraselluler katyon olup intraselluler enzim fonksiyonunu, nöromuskuler ve kardiyovasküler

Detaylı