KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALSİYOTROPİK İLAÇLAR"

Transkript

1 KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir. Kan pıhtılaşmasında rol oynar. Fosforilasyon-Defosforilasyonda rol oynar. Hücre içi sinyal iletiminde önemlidir. Kas kasılma mekanizmasında görev alır Egzositoz olayında önemlidir. Vücut kalsiyumunun % 90 dan fazlası kemiklerde hidroksiapatit halinde bulunur. Bunun bir bölümü plazmadaki kalsiyum ile denge halinde bulunur. Kalsiyotropik ilaçlar ve hormonlar bu dengeyi sağlamaya çalışırlar. Plazma kalsiyumunun % 50 si iyonize, % 40 ı plazma proteinlerine (CaBP, kalbindin) bağlı halde ve % 10 u da anyonlarla kompleks halinde bulunur. Hormonların Kalsiyum dengesini sağlama yolakları: Kemiklerden Ca +2 toplanması ve salıverilmesini düzenleyerek Barsaktan Ca +2 absorbsiyonunu düzenleyerek Böbreklerden Ca +2 atılımını düzenleyerek sağlamaya çalışırlar Kalsiyum ve Fosfat Homeostazı sağlanmasında önemli bileşikler. Başlıca düzenleyiciler o Paratiroid Hormon (PTH) o D vitamini İkincil düzenleyiciler o Kalsitonin o Östrojenler o Androjenler o Tiroid hormonu o Glukokortikoidler o Büyüme hormonu Hormon olmayan bileşikler o Bifosfanatlar o Pikampisin o Tiazidler o Sodyum florür Kemik Dokusu: Vücudun en dinamik dokularındandır. Kemiğe özgü üç tip hücre vardır: 1. Osteoblastlar: Kemik matriksini oluşturur ve mineralize ederler. Kemik yapımından sorumludurlar 2. Osteositler: Kemiğin beslenmesini sağlarlar 3. Osteoklastlar: Kemiğin yıkımından sorumludurlar. Osteoblastlar ve osteoklastlar denge halinde eşgüdümlü olarak çalışır. 1

2 Ca +2 Homeostazında Önemli Bileşikler: 1. Paratiroid Hormonu (PTH) Preproparatiroid Hormon Proparatiroid Hormon paratiroid hormon yolağından sentezlenir. Plazma Ca +2 düzeyinin artışıyla düzeyi azalırken, Ca +2 düzeyi azaldığında salgılanması uyarılır. Paratiroid bezinden salgılanır ve paratiroid bez hiperkalseminde atrofiye uğrar, hipokalsemide ise hiperplaziye uğrar. Etki Mekanizması: PTH; peptit yapılı bir hormondur. Reseptörleri hücre membranındadır ve rec-ligant kompleksi AdenilatSiklaz-cAMP ikincil ulak sistemini aktive ederek fizyolojik yanıt oluşturur. (PO 4 ) -2 Fizyolojik ve farmakolojik etkileri 1. Kan Ca +2 düzeyini yükseltir, bu etkiyi D vitamini ile sinerjizma içinde yapar. 2. Kemikte Osteoklastların sayı ve aktivitesini artırır. 3. Ufak dozlarda osteoblast aktivitesini de artırır ancak osteoklastlara olan etkisi daha fazla olduğundan net etki kemik yıkımı şeklindedir. 4. Uzun süreli kulanımda kemik turn-over ını hızlandırır. 5. Böbrekten Ca +2 ve Mg +2 reabsorbsiyonunu artırır. (PO 4 ) -2, Na +, Cl - reabsorbsiyonunu azaltır. 6. Böbrekte 1 α-hidroksilaz enzimini indükleyerek D vitamini sentezini artırır. 7. İnce Barsaktan Kalsitriol aracılığıyla ve Ca +2 ve (PO 4 ) -2 absorbsiyonunu artırır. Farmakokinetiği Böbrek ve Karaciğerde metabolzie edilir. T 1/2 = 2-5 dakikadır. Paratiroiad Hormon Fonksiyon Bozuklukları 1. Hipoparatiroidizm 2. Pseudohipoparatiroidizm: Hipokalsemi ve tetani görülür. 3. Hiperparatiroidizm: Kanda ve Ca +2 düzeyi artar, (PO 4 ) -2 düzeyi azalır. Bu exratrasellüer Ca +2 artışı SSS i deprese eder. Paratiroid Hormon Kullanılışı 1. Akut Tetaninin Acil Tedavisinde 2. Pseudohipoparatiroidizm teşhisinde Kullanılır Hipoparatiroidizm tedavisinde rutin olarak kullaımı yoktur. Bu durumda Kalsiyum Tuzları, Yüksek doz D Vitamini ve türevleri kullanılır. Paratiroid Hormon Diğer Bilgiler Alerjik reaksiyonlar oluşturabilir Antikor Oluşması Sonucu Tolerans gelişebilir 2

3 2. D Vitamini D 2 Kalsiferol, D 3 Kolekalsiferol D vitaminleri hormon prekürsörleridir. Aktif halleri 1,25-dihidroksi türevleridir. Yapı ve Özellikleri bakımından steroid hormonlara benzerler. Farmakokinetik Özellikleri İnce barsaktan safra asitleri varlığında absorbe edilir Kanda D Vitamini Bağlayan Protein tarafından taşınır. Lipofilik karakterlidirler (-OH li türevleri hariç) Bu yüzden KC ve yağ dokusunda birikir. KC de 25 numaralı konumdan ve sonrasında da böbrekte 1 α konumundan Hidroksillenerek aktif hale dönüşürler. 1-hidroksilasyon hız sınırlayıcı aşamadır. Bu aktif şeklin t 1/2 si 3 saattir. Safra içine itrah edilerek enterohepatik siklusa girer. Etki Mekanizması Steroid yapılı olması nedeniyle reseptörleri membranda değil hücre içindedir. Böbrek tübül hücreleri, kemik hücreleri ve barsak epitelyum hücrelerinde reseptörleri vardır. Bu hücrelerin stoplazmalarındaki özgül reseptörlerine bağlanarak oluşan reseptör-ligant kompleksi nükleusa giderek m-rnasentezini artırır. Farmakolojik ve Fizyolojik Etkileri Direkt etkisiyle böbrekten Ca +2 ve (PO 4 ) -2 tutulumunu artırarak kan düzeylerini artırır. Ca +2 ve (PO 4 ) -2 in kandan dakemik matriksine geçmesini sağlar. Eskimiş kemik dokusundan Ca +2 in kana geçişine katkıda bulunur. Bu işlemi PTH ile birlikte gerçekleştirir ancak D vitamini eksikliğinde bu işlem gerçekleşemez. Büyüme çağındakilerde epifiz plakta yeni kemik oluşumunu artırır. Erişkinlerde yeni kemik oluşumunu artırır Kemik turn-over hızını artırır. Böbrekten Ca +2 emilimine neden olduğundan hiperkalsemi yapar ve bu nedenle PTH salgısının azalmasına yol açar. Barsaktan Ca +2 ve az da olsa (PO 4 ) -2 absorbsiyonunu artırır. Kalsiyum Bağlayan Protein (CaBP, Kalbinin) sentezini artırır ve Ca +2 nin barsak lümeninden kolaylaştırılmış difüzyonla alımını artırır D Vitamini Eksikliğinde Çocuklarda raşitizm Erişkinlerde Osteomalazi görülür. 3

4 D Vitamini Preparatları I. Kalsitriol: Etki gücü yüksek, Dozlama çok dikkatli yapılmalı. Zehirlenmelere yol açabilir. Renal Osteodistrofi tedavisinde kullanılır. Uzun süreli kullanımı metastik kalsifikasyon a yol açabilir. II. α-kalsidol (1-OH hidroksikolekalsiferol): Etkinliği daha düşük, Renal Osteodistrofi tedavisinde kullanılır III. Kalsifediol: Etkinliği daha da düşük. Osteomalazide kullanılır. Renal Osteodistrofi tedavisinde kullanılmaz. IV. Dihidrotaşisterol: Etkisi D 2 ve D 3 vitaminleri gibi. Kısa ve hızlı etki gösterir. Renal Osteodistrofi tedavisinde kullanılmaz. 3. Kalsitonin Menşei: Memelilerde tiroid hücrelerinde sentezlenir. Tıbbi Balık Yağında bol miktarda bulunur. Kalsitonin salgısı; plazma Ca +2 düzeyi ve gastrin gibi barsak hormonlarınca düzenlenir. Kan kalsiyum düzeyiyle kalsitonin salgısı arasında pozitif yönde ilişki vardır. Yanı şekilde Gastrin ile de kalsitonin salgılanması arasında da pozitif yönde ilişki vardır. Etki Mekanizması: Kalsitonin de peptit yapılı bir hormondur ve hücre yüzeyindeki reseptörlerce aktive edilen ikincil ulak sistemleri (AdenilatSiklaz-cAMP) üzerinden etki gösterir. Fizyolojik Etkileri: PTH nin fizyolojik antagonistidir. Plazma Ca +2 ve (PO 4 ) -2 düzeyini düşürür. Böbrekten Ca +2 ve (PO 4 ) -2 absorbsiyonunu azaltır. Barsaktan bu iyonların emilimleri üzerine etkisi yoktur. Mutad dozda mide asit salgısını azaltır. Fazlalığı ya da eksikliğiyle ilgili bir sendrom bildirilmemiştir. Kullanılışı: Plazma Ca +2 düzeyini azaltıcı etkisi nedeniyle Paget hastalığında Hiperkalsemide Ve kemik rezorbsiyonunu inhibe etmesi nedeniyle de Osteoporoz tedavisinde kullanılır. 4. Glukokortikoidler Kemik rezorbsiyonunu artırır Kalsüriyi artırır D vitamininin barsaktan Ca +2 absorbsiyonunu arttırıcı etkisini antagonize eder. Sekonder hipoparatiroidizme neden olur. Çocuklarda iskelet büyümesini inhibe eder. Belirgin Osteoporoz yapar Hiperkalsemi tedavisinde ve nedenin saptanmasında kullanılır. 4

5 5. Östrojenler Postmenopozal kadınlarda hızlanmış kemik yıkımını yavaşlatır. PTH nin rezorbsiyon yapıcı etkisini antagonize eder. Postmenopozal osteoporozda kullanılır. 6. Ca +2 Homeostazında Hormonal Olmayan Düzenleyiciler I. BİFOSFONATLAR Grubun ilk kullanılan ilacı ETİDRONAT dır. Osteoklast etkinliğini azaltırlar. Yükselmiş kalsemiyi düşürürler Kullanılış: Osteoporoz, Paget hastalığı, Malign tümörlere bağlı hiperkalsemi tedavisi. II. PİKAMİSİN Sitotoksik antibiyotik Kemik rezorbsiyonu nu azaltır. III. TİAZİDLER Ca +2 rezorbsiyonunu artırırlar. İdiopatik hiperkalsiüride kullanılırlar. IV. SODYUM FLORÜR Diş çürüklerinde ve Paget Hastalığında kullanılır. Etkisini; osteoblast sayısını artırarak gösterir OSTEOPOROZ En sık görülen kemik metobalizması bozukluğudur. Senil ve Postmenopozal osteoporoz tedavisinde: Ca +2 alımı. Oral östrojen replasmanı. Oral sodyum florür. Bifosfonatlar. Kalsitonin. D vitamini Kullanılır. 5

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

Giriş. Kalsiyum iyonları bir grup önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları düzenler.

Giriş. Kalsiyum iyonları bir grup önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları düzenler. Ca 2+ Giriş Kalsiyum iyonları bir grup önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları düzenler. Kas-sinir uyarılabilirliği, Kan pıhtılaşması, Salgılama olayları, Zarın bütünlüğü ve plazma zarından taşınma,

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER Giriş Doğada en yaygın olarak bulunan elementlerin çoğu organizmada da bulunurlar. Canlı organizmada organik yapıya katılan C, H, O, N ile birlikte Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Cu,

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

BÖLÜM - 9 HORMONLAR. Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

BÖLÜM - 9 HORMONLAR. Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci BÖLÜM - 9 HRMNLAR 9.1-GENEL BAKI. Hormonlar, özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları doku ve organlarda fonksiyon düzenleyici bir etki meydana getiren ve çok düşük miktarları

Detaylı

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS D vitamini kemik yapımı ile kalsiyum ve fosfor minerallerinin dengesi için gereklidir. D VİTAMİNİ Bitkisel ve hayvansal kaynaklı olarak alınan D vitamini öncülleri deride

Detaylı

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi Osteoporoz Osteoporoz önemli bir toplum sağlığı problemi olup, düşük kemik kitlesi ile karakterize sistemik bir hastalıktır.

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ CALCIJEX 1 mcg/ml, İ.V. Ampul FORMÜLÜ Calcijex 1 mcg Ampul, her ml'de 1 mcg kalsitriol, 4 mg polisorbat 20, 1.5 mg sodyum klorür, 10 mg sodyum askorbat, 7.6 mg dibazik sodyum fosfat anhidr, 1.84 mg monobazik

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

3- MİNERALLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 1 * Prof. Dr. Tanju Ası * İstanbul http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

3- MİNERALLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 1 * Prof. Dr. Tanju Ası * İstanbul http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 3- MİNERALLER Organizmada mevcut minerallerin çoğu doğada da en yaygın olarak bulunan maddelerdir. Özellikle deniz suyu ile stoplazma arasındaki mineral bileşimi yönünden yakınlık, yaşamın denizlerde başlamasının

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KAN HÜCRELERİ eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KANIN GÖREVLERİ solunum beslenme atılım termoregülasyon

Detaylı

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat HİPOFOSFATEMİ Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dl den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA

Detaylı

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler:

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler: VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe Vitaminler, sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalık meydana getiren organik maddelerdir:

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Kas ve İskelet Metabolizması. Uzman Diyetisyen Burcu Aksoy 27.06.2015

Kas ve İskelet Metabolizması. Uzman Diyetisyen Burcu Aksoy 27.06.2015 Kas ve İskelet Metabolizması Uzman Diyetisyen Burcu Aksoy 27.06.2015 Lucy (Australopithecus) 1974 Etiyopya Yaş: 3.2 Milyon Yıl İnsan iskeleti Biyoantropoloji Kemik Bilim OSTEOPOROZ En önemli sonucu kalça

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. GÜLNUR TOKUÇ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

HORMONLAR. Prof. Dr. Ezel Uslu

HORMONLAR. Prof. Dr. Ezel Uslu HORMONLAR Prof. Dr. Ezel Uslu 1 Vücut fonksiyonlarının integrasyonu 3 sistemle sağlanır (haberleşme, etkileşim) Sinir sistemi İmmun sistem Endokrin sistem 2 Endokrin sistem - Endokrin hormon salgılar -

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı