BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM"

Transkript

1 Slide 1 BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

2 Slide 2 Öğrenim hedefleri Renal hücreli karsinom ve diğer böbrek kitlelerinin radyolojik bulgularını öğrenmek Böbrek kistlerine radyolojik yaklaşımı ve Bosniak sınıflamasını öğrenmek Transizyonel hücreli karsinomun ve mesane tümörlerinin radyolojik bulgularını ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek

3 Slide 3 Sunu akışı BT ve MR inceleme tekniği Malign böbrek kitlelerinde tanı kriterleri ve tanıda yardımcı ipuçları Kistik RCC ve kistik kitleler TCC ve mesane tümörü Benign böbrek kitleleri Böbreğin yalancı kitleleri ve tümörü taklit eden lezyonlar Böbrek kitlelerinde biyopsinin yeri

4 Slide 4 ÇKBT ve MR Böbreğin görüntülenmesinde ÇKBT ve teknolojisindeki gelişmeler sayesinde MR birçok durumda problem çözücü veya tanıya yardımcı yöntemlerdir En sık kullanılan ve temel kesitsel görüntüleme yöntemi BT dir MR alternatif Kocakoc E, et al. Radiol Clin North Am 2005 Bassignani MJ. Urol Clin North Am 2006 Zhang J, et al. Radiol Clin North Am 2003

5 Slide 5 BT Teknik Prekontrast kesitler bazal dansite ölçümü için mutlaka elde edilmeli Anjiyonefrografik faz (40.sn) Nefrografik faz (100. sn) *(Mutlaka olmalı) Geç (pyelogram) faz (5-15 dk.; toplayıcı sistem kökenli kitleler veya kitlenin toplayıcı sisteme uzanımını saptamak için)

6 Slide 6 Böbrek MR Teknik T1 aksiyal (yağ baskısız veya yağ baskılı ) T1 aksiyal (dual eko: faz içi faz dışı) T2 aksiyal (yağ baskılı olabilir) T2 koronal (HASTE, SSFSE, FIESTA gibi) Dinamik kontrastlı T1 (FAME, VIBE, LAVA v.s) Geç kontrastlı T1 (aksiyal ve/veya koronal): Özellikle renal ven ve İVC değerlendirilmesi için

7 Slide 7 Böbrek lezyonları Böbrek kitle değerlendirilmesinde BT ve MR, basit kistler ve anjiyomyolipom (AML) hariç tutulacak olursa kesin tanı koydurucu yöntemler değil Ana hedef cerrahi gerektiren ve gerektirmeyen lezyonları ayırt etmektir Benign ve malign ayırımında en önemli parametre kitlenin kontrastlanması veya kontrastlanmamasıdır Nikken JJ, Krestin GP. Eur Radiol 2007

8 Slide 8

9 Slide 9 Kontrastlanan bir lezyon vasküler bir kitleyi ve dolayısıyla neoplazmı düşündürür Ancak kontrastlanma her zaman malignite demek değildir Onkositoma ve AML gibi benign solid böbrek kitleleri İnflamatuar lezyonlar da kontrastlanabilir Israel GM, Krinsky GA. Radiol Clin North Am 2003 Ho VB, Choyke PL. Magn Reson Imaging Clin N Am 2004

10 Slide 10 İlaveten komplike ve multiloküle kistler de kontrastlanabilirler ve tümöral bir lezyondan ayırt etmek zor olabilir Eğer bir lezyon benign veya malign olarak kesin karakterize edilemezse malignite lehine düşünülmeli ve malignitenin dışlanmasına çalışılmalıdır

11 Slide 11 Malign böbrek lezyonları Renal hücreli karsinom (RCC) RCC tüm kanserlerin yaklaşık % 2 sini oluşturur En sık böbrek tümörü olup tüm malign böbrek tümörlerinin % ini oluşturur Kesitsel görüntülemenin yaygın kullanımı ile saptanan asemptomatik RCC lere bağlı olarak insidansı artmıştır Günümüzde neredeyse yarısı insidental yakalanır Şüpheli böbrek lezyonlarının % 85 kadarı maligndir Ho VB, Choyke PL. Magn Reson Imaging Clin N Am 2004 Motzer RJ, et al. N Engl J Med 1996 Duchene DA, et al. Urology 2003

12 Slide 12 RCC ler kontrastsız BT de; solid non-kalsifiye 20 HÜ ve üzeri dansitede lezyonlar Büyük boyutlu lezyonlar kanama ve nekroz nedeniyle daha heterojen Küçük lezyonlar daha homojendirler Kocakoc E, et al. Radiol Clin North Am 2005 Silverman SG, et al. AJR Am J Roentgenol 1994 A Free sample background Sheth S, et from al. Radiographics 2001

13 Slide 13 RCC ler heterojen belirgin kontrastlanma gösterir Kontrastlanma daima böbrek parankiminden daha az 20 HÜ ve üzerinde kontrastlanma: Anlamlı 10 ile 20 HÜ arası kontrastlanma: Daha az vasküler RCC ler ve kistik RCC ler; komplike kistler 10 HÜ nün altında kontrastlanma: Kitlenin kontrastlanmadığını gösterir Kocakoc E, et al. Radiol Clin North Am 2005 Silverman SG, et al. AJR Am J Roentgenol 1994 Israel GM, Bosniak MA. Radiology 2005

14 Slide 14

15 Slide 15 RCC ler MR da böbrek parankimine göre; T1A imajlarda hafif hipointens T2A imajlarda izointens veya hafif hiperintens Tipik bir RCC en azından parsiyel olarak soliddir ve kontrast sonrası hem BT de hem de MR da kontrastlanma gösterir

16 Slide 16 RCC nin en sık saptanan subtipleri; Klasik veya berrak hücreli karsinom (tüm RCC lerin %88 i) Papiller karsinom (%10) Kromofob karsinom (%2) Toplayıcı duktus karsinomu çok nadirdir Bu subtipleri ayırımda MR yararlı olabilir

17 Slide 17 Berrak hücreli RCC tipik olarak T2A hiperintenstir Papiller RCC tipik olarak T2A imajlarda hipointenstir (tümörün sitoplazmasındaki hemosiderine bağlı) Kromofob RCC; berrak hücreli RCC ve papiller RCC arasında bir kontrastlanma gösterir Tüm tiplerde DAG da kısıtlanmış difüzyon görülür Silverman SG, et al. Radiology 2006 Kocakoç E. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2008 Shinmoto H, et al. J Magn Reson Imaging 1998 Sussman SK, et al. Radiology 1990

18 Slide 18

19 Slide 19 DAG: Sol klasik RCC Sağ korteks 1.72x10-³ Sol korteks 1.89x10 -³ Sol lezyon 1.03x10 -³ Kocakoç E. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2008

20 Slide 20 Evreleme RCC nin evrelemesinde Robson klasifikasyonu veya TNM evrelemesi kullanılır TNM prognozla ve hastalıksız periyotla daha iyi koreledir Evrelemede BT ve MR ın doğruluğu benzerdir Yamashita Y, et al. AJR Am J Roentgenol 1996.

21 Slide 21 İVK ya venöz invazyon, renal ven trombusundan daha fazla cerrahi alan gerektirir Tümörün sağ atriyuma doğru intratorasik uzanımı cerrahi eksizyonu komplike hale getirerek kür olasılığını azaltabilir Bu tip hastalar trombusun çıkarılması esnasında kardiyopulmoner bypassa alınırlar Sweeney P, et al. Urol Oncol A Free sample background Ho from VB, Choyke PL. Magn Reson Imaging Clin N Am 2004.

22 Slide 22 Evreleme (Robson) Evre I: Tm böbrek kapsülü ile sınırlı Evre II: Tm perinefrik yağ dokuya veya aynı taraf adrenal glanda yayılmış (ancak renal fasya-gerotaiçerisinde sınırlı) Evre IIIA: Tm renal ven, İVK veya her ikisine yayılmış Evre IIIB:Tm lokal lenf nodlarına yayılmış Evre IIIC:Tm lokal damarlar ve lenf nodlarına yayılmış Evre IVA: Tm Gerota fasyasının ötesine komşu organlara yayılmış (aynı taraf adrenal gland hariç) Evre IVB: Uzak metastaz Leibovich BC, et al. Urol Clin North Am 2003

23 Slide 23 Evreleme TNM T T0: Primer tm bulgusu yok T1: Tm böbrekle sınırlı (7 cm den küçük) T2: Tm böbrekle sınırlı (7 cm den büyük) T3a: Tm perinefrik yağ dokuya veya aynı taraf adrenal glanda yayılmış T3b:Tm renal ven veya infra diyafragmatik İVK ya yayılmış T3c: Tm supradiyafragmatik İVK ya yayılmış T4: Tm Gerota fasyasının ötesine uzanmış N N0: Bölgesel lenf nodu metastazı yok N1: 1 cm nin üzerinde bir nodal bölgede lenf nodu N2: 1 cm nin üzerinde birden fazla nodal bölgede lenf nodu M M0: Uzak metastaz yok M1: Uzak metastaz Guinan P, et al. Cancer 1997

24 Slide 24 Evreleme TNM Evre I: T1, N0, M0 Evre II: T2, N0, M0 Evre III: T1, N1, M0 T2, N1, M0 T3, N0 veya N1, M0 Evre IV: T4, N0 veya N1, M0 Herhangi bir T, N2, M0 Herhangi bir T, herhangi bir N, M1 5 Yıllık Sağ Kalım % % % % 16 32

25 Slide 25 Evre I: T1, N0, M0

26 Slide 26 Evre II: T2, N0, M0

27 Slide 27 Evre III: T3a, N1, M0

28 Slide 28 Evre III: T3b, N0, M0

29 Slide 29 Evre IV: T1, N1, M1

30 Slide 30 Lenfoma Lenfoma böbrekleri hematojen yayılımla tutabilir veya retroperitoneal lenfomanın direkt yayılımı da izlenebilir BT ve MR görünümü non-spesifik olup sıklıkla iyi sınırlı çok sayıda solid kitleler şeklinde izlenirler

31 Slide 31

32 Slide 32 Metastaz Böbrek metastazları bilateral ve multipl kitle şeklinde prezente olurlar ve sıklıkla diğer organlara da metastaz eşlik eder Böbreğe en sık metastaz yapan tm akciğer Ca Primer tümörü olan ve başka organa metastazı olmayan bir olguda tek olarak izlenen bir kitle metastazdan çok RCC yi düşündürür

33 Slide 33

34 Slide 34 Kistik RCC ve kistik kitleler RCC lerin yaklaşık % 5 i kistiktir Kistik kitlelerin karakterizasyonu için duvar kalınlığı; septa varlığı, sayısı ve kalınlığı; kalsifikasyon varlığı ve miktarı; kontrastlanan yumuşak doku komponentinin varlığı veya yokluğu önemli Kistik renal lezyonların sınıflandırılması için Bosniak sınıflandırılması (US, BT ve MR) kullanılabilir Israel GM, et al. Radiology 2004 El-Galley R. Radiol Clin North Am 2003 Israel GM, Bosniak MA. Magn Reson Imaging Clin N Am 2004

35 Slide 35 Kategori I lezyonlar Basit benign kistlerdir, kontrastlanmazlar, T2A homojen hiperintenstir Saç teli gibi ince bir duvarları olabilir; ancak septa, kalsifikasyon veya solid komponent içermezler

36 Slide 36 Kategori II lezyonlar Benign minimal komplike kistik lezyonlardır; ince çizgi şeklinde septalar içerebilir, bu septalar kontrastlanmazlar BT de yüksek dansiteli 3 cm den küçük kontrastlanmayan kistler de bu kategori içerisindedir Bu lezyonlar MR da T1A ve T2A imajlarda heterojen sinyalde veya T1A hiperintens izlenebilirler

37 Slide 37 Kategori IIF lezyonlar Takip gerektiren (6 ay) benign komplike kistlerdir Birden fazla ince septa içerebilir, septalarda veya duvarda minimal düzenli kalınlaşma izlenebilir Septa veya duvarları kontrastlanabilir, ancak kontrastlanan solid bir komponent içermezler BT de tamamen intrarenal, kontrastlanmayan yüksek dansiteli 3 cm ve üzeri kistler de bu kategoride sınıflandırılırlar

38 Slide 38

39 Slide 39 Kategori III lezyonlar Belirgin kontrastlanma gösteren kalın düzensiz duvar veya septa içeren komplike kistler Bu kuşkulu lezyonların yaklaşık yarısı benign natürdedir, yarısı kistik tümördür Kronik abse veya kronik enfekte kistler, hemorajik kistler, benign kompleks multiloküler kistler, benign multiloküler kistik nefroma ve multiloküle kistik RCC bu kategoriye girer Eksizyon?

40 Slide 40

41 Slide 41 Kategori IV lezyonlar Malign kistik kitleler olup kontrastlanan yumuşak doku komponentleri mevcuttur Eksizyon

42 Slide 42

43 Slide 43

44 Slide 44 Transizyonel hücreli karsinom (TCC) TCC en sık mesanede görülür; renal pelvis ve üreter tutulumu daha nadir (%5) Renal pelvis tutulumu üreter tutulumundan daha yüksek oranda olup genellikle lümene sınırlıdır TCC ler genellikle intravenöz pyelografi, BT veya BT ürografi ve endoskopi ile değerlendirilir Renal pelvisde TCC tipik olarak lümene projekte olan irregüler kitleler olarak izlenir Wong-You-Cheong JJ, et al. Radiographics 1998

45 Slide 45

46 Slide 46

47 Slide 47 Mesane tm İntraluminal yumuşak doku kitlesi veya duvar kalınlaşması ve duvar invazyonu Lenf nodu : 1 cm üzeri Mesane tm lerinin %95 i maligndir T1 ile T2 ayrımı görüntüleme ile yapılamayabilir

48 Slide 48 TNM Evrelemesi T0: Tümör yok Tis: Ca insitu Ta: Mukoza ile sınırlı papiller tümör T1: Lamina propria invazyonu T2: İç ½ kas tabakası invazyonu (detrüsor) T2b: Dış ½ kas tabakası invazyonu T3a: Perivezikal yağ dokuya mikroskopik invazyon T3b: Perivezikal yağ dokuya makroskopik invazyon T4a: Çevre organlara invazyon T4b: Pelvik veya abdominal duvarlara invazyon N1-3: Pelvik lenf nodu metastazı N4: Bifurkasyonun üzerinde lenf nodu metastazı M1: Uzak metastaz

49 Slide 49

50 Slide 50

51 Slide 51

52 Slide 52 Benign renal lezyonlar Anjiyomyolipom (AML) Görüntüleme ile karakterize edilebilen tek solid renal tümör TS li olguların %80 inde bilateral çok sayıda AML AML hem mikroskopik hem de makroskopik yağ içerebilir; makroskopik yağ varlığı tanısal Makroskopik yağ, T1A yağ baskısız imajlarda hiperintens izlenir ve selektif yağ baskılı sekanslarda baskılanır MR da tümör ile böbrek arasında Hint mürekkebi artefaktı görülmesi de AML yi destekler Israel GM, Krinsky GA. Eur Radiol 2007

53 Slide 53

54 Slide 54 Herhangi bir renal kitlede az miktarda yağ varlığından şüphe ediliyorsa ince kesitle kontrastsız BT ve piksel analizinin yapılması en hassas yöntemdir Kontrastsız BT de dansiteleri renal parankimden daha yüksektir veya kontrastlı BT de homojen ve uzamış kontrastlanma paterni gösterirler Israel GM, Bosniak MA. Radiology 2005 Silverman SG, et al. Radiology 2006

55 Slide 55 BT de tek kesitte -30 HÜ nin altı bir dansite 3 6 ardışık pikselde 0 HÜ nün altında dansite Yeni bir çalışmada kontrastsız BT de 10 HÜ nün altında ROI ölçümü (% 73 duyarlılık, % 100 özgüllük) Piksel haritası (BT histogram): Dağınık yağ kümelerini saptamada daha duyarlı Aynı sırada 10 HÜ nün altında ardışık 4 piksel veya kare şeklinde 4 piksel olması: AML için % 86 duyarlı ve %97 özgül Israel GM, Bosniak MA. Radiology 2005 Kurosaki Y, et al. J Comput Assist Tomogr 1993 Takahashi K, et al. J Comput Assist Tomogr 1993 Simpson E, Patel U. Clin Radiol 2006

56 Slide 56

57 Slide 57 Onkositoma İyi huylu ve sıklıkla asemptomatik kitlelerdir T1A imajlarda hipointens, T2A imajlarda heterojen hiperintens izlenirler Olguların yaklaşık yarısında T1A ve T2A hipointens santral skar mevcuttur BT ve MR da kontrast sonrası araba tekerleği tarzında kontrastlanma gözlenebilir, ancak bu kontrastlanma paterni ve santral skar RCC de de görülebilir ve spesifik değildir Bundan dolayı tedavi yaklaşımı cerrahidir Roy C Sr, et al. AJR Am J Roentgenol 2005

58 Slide 58

59 Slide 59 Yalancı kitle ve tümörü taklit eden kitleler Konjenital anomaliler Bertini kolumnası hipertrofisi Dromedary hump Fetal lobülasyon Vasküler yapılar ve kitleler İnflamatuar kitleler (Fokal PN, Abse) Postoperatif yabancı cisimler İnflamatuar yalancı tümör Israel GM, Bosniak MA. Radiology 2005.

60 Slide 60

61 Slide 61

62 Slide 62

63 Slide 63

64 Slide 64

65 Slide 65 Perkütan biyopsinin yeri Görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler daha fazla renal kitle saptanmasını sağlamıştır Enfeksiyonlar ve AML ler hariç tutulursa erişkindeki solid renal kitlelerin çoğu RCC dir Benzer şekilde insidental saptanan benign renal kitlelerin sayısı da artmıştır 2770 solid renal kitle: %12.8 benign lezyon 1cm den küçük kitlelerin %44 ü benign kitleler Kitle boyutu ile malignensi riski direkt ilişkili Silverman SG, et al. Radiology 2006 Rodríguez-Rubio FI, et al. Br J Urol 1996 Li G, et al. Int J Urol 2004 A Free sample Frank background I, et al. from J Urol 2003

66 Slide 66 Perkütan biyopsi için kabul gören kesin endikasyonlar Bilinen ekstrarenal malignensisi olan renal kitleli olgular Görüntüleme bulgularına göre unrezektable renal kanser olduğu düşünülen olgular Cerrahi riski yüksek renal kitleli olgular (Kalp ve akciğer hastalığı olan olgular, tek böbrekli olgular ve renal yetmezlikli olgular) Enfeksiyöz etyolojili bir renal kitle varlığından şüphelenilen olgular Rybicki FJ, et al. AJR Am J Roentgenol 2003 McKinstry CS. Br J Radiol 1985

67 Slide 67 Kabul görmeye başlayan (tartışmalı) endikasyonlar Küçük (3 cm den küçük) yüksek dansiteli ve homojen kontrastlanan kitleli olgular Perkütan ablasyon düşünülen renal kitleli olgular Malignite açısından şüpheli kistik renal kitleli olgular (Bosniak kategori III olgular) Silverman SG, et al. Radiology 2006

68 Slide 68 Özet ve Sonuç Solid kitle Prekontrast dansite yüksek mi? (Az yağ içeren veya yağ içermeyen AML) Makroskopik yağ var mı? (AML) Kontrastlanıyor mu? (Cerrahi lezyon) (10 HÜ altı önemsiz, 20 HÜ üzeri anlamlı) Kitle boyutu (3 cm altı benign; 7 cm üzeri malign)

69 Slide 69 Özet ve Sonuç Kistik kitle Septalar ince (1 mm altı; önemli değil) Kalın septa ve kontrastlanma (%50 malign) Multiloküler ise eksizyon (enfeksiyon hariç) Kist içi solid kontrastlanan komponent (kistik RCC) Çevresel kalsifikasyon (ihmal edilebilir) Kaba düzensiz kalsifikasyon (takip)

70 Slide 70 Teşekkür ederim

71 Slide 71 Soru 1. Tanınız nedir? a) Hemorajik kist b) Onkositoma c) Metastaz d) RCC e) Anjiyomyolipom

72 Slide 72

73 Slide 73 e- Anjiyomyolipom

74 Slide Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A- Böbrek kitlelerinde 20 HÜ ve üzerinde kontrastlanma tümör lehinedir B- Makroskopik yağ varlığı AML için tipiktir C- Kategori II kistler 6 ayda bir US ile takip edilmelidir D- Kist içerisinde solit komponent varsa kategori IV kisttir E- BT de yüksek dansiteli 3 cm ve üzeri kistler kategori IIF de sınıflandırılırlar

75 Slide 75

76 Slide 76 C- Kategori II kistler 6 ayda bir US ile takip edilmelidir

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri İntestinal obstrüksiyonunun radyolojik bulgularını öğrenmek İntestinal

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme doi 10.5578/tt.8317 Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014 Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme DERLEME REVIEW Adem KARAMAN 1 Mustafa KAHRAMAN 2 Erol BOZDOĞAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

Prostat Görüntüleme TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Hakan Gençhellaç, Erdem Yılmaz

Prostat Görüntüleme TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Hakan Gençhellaç, Erdem Yılmaz 138 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Prostat Görüntüleme Hakan Gençhellaç, Erdem Yılmaz TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 138-148 ÖĞRENME HEDEFLERİ Benign Prostat Bulguları Prostat Kanserinde Tanı ve

Detaylı

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Öğrenme hedefi KC fokal lezyonlarının MRG ile saptanması, karekterizasyonu ve AT sının ögrenilmesi. Basit Kist Hemanjiom FNH

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANA BİLİM DALI TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ UZMANLIK TEZİ DR. ULAŞ ÖZGÜLER TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AHMET BAKİ YAĞCI DENİZLİ

Detaylı

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS INTERNATIONAL OPERATING WITH THEEXPERTS Uluslar arası düzeydeki deneyimli laparoskopik cerrahlar ve ulusal seviyedeki deneyimli hocalarımızın katılımıyla organize edilecek bir bilimsel aktivitedir. 8 şehirde

Detaylı

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:227-233 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri

Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.330 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:136-143 Bulletin of Urooncology 2015;14:136-143 Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri Multiparametric

Detaylı

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım Ş. Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, A. Said Çil Giriş Soliter pulmoner nodül (SPN), 3cm çaplı, kenarlarının en az üçte ikisi akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde lenf nodu, atelektazi ve postobstrüktif

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

GENEL BİLGİLER PROSTAT BEZİ

GENEL BİLGİLER PROSTAT BEZİ GİRİŞ Prostat kanseri ileri yaş erkek popülasyonunda en önemli sağlık problemlerinden biri olup günümüzde en sık görülen solid organ tümörüdür (1). Prostat kanseri erkeklerde kanserden ölümlerin akciğer

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF: DOÇ.DR. EROL RÜŞTÜ BOZKURT MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı