REVİZYON GEÇMİŞİ. Sayfa No. Rev. Tarihi. Rev. No. Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REVİZYON GEÇMİŞİ. Sayfa No. Rev. Tarihi. Rev. No. Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ"

Transkript

1 Sayfa No 1/14 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ Onaylanmış kuruluş numarasının kullanımı ve CE işaretleme ve kullanım ile ilgili kurallar revize edildi. Yeni yönetmeliğe atıf yapıldı. Szutest markasının izinsiz ve yanlış kullanım durumundaki yaptırımlar tanımlandı. Referans standartlar güncellendi ISO/IEC referans olarak eklendi ISO 14001, ISO 22000, ISO standartları ile ilgili logolar revize edildi Kişilerin marka kullanım ile ilgili durumları tanımlandı. ADI SOYADI İMZA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN BURCU TANRIVERMİŞ ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR

2 Sayfa No 2/14 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı SZUTEST in kuruluşlara vermiş olduğu marka ve sertifikaların ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC ve EN ve TURKAK Rehberi R gereksinimlerine uygun olarak kullanımı esaslarını belirlemektir. 2.TANIMLAR: Logo: SZUTEST in kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol. Marka: SZUTEST in belgelendirdiği firmaların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Marka, logonun altına belgelendirme alanı ve ilgili standart numarası yazılarak oluşturulur. 3.PROSEDÜR 3.1. Bu Rehberde belirtilen şartlar, SZUTEST tarafından belgelendirilmiş olan bütün firmalar / kişiler tarafından yerine getirilmelidir SZUTEST ön bilgilendirme yapmaksızın bu prosedürde belirtilen şartları değiştirme hakkına sahiptir SZUTEST tarafından belgelendirilen firmalar / kişiler, SZUTEST markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleyecek tedbirleri almalı ve bu hakkını devretmemelidir SZUTEST Markasını kullandırma hakkı sadece SZUTEST e aittir SZUTEST, belgelendirdiği firmaların / kişilerin marka ve sertifikaları nerelerde kullandıklarını öğrenmek istediğinde firma / kişi; kullanım yerlerini göstermek durumundadır 3.6. Yönetim Temsilcisi, müşterilerin marka ve sertifikaları bu prosedüre aykırı şekilde kullanmaları halinde, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak, sertifika ve markayı askıya almak, geri çekmek, ihlalini kamuoyuna açıklamak ve diğer yasal işlemleri başlatmakla yükümlüdür. 3.7.Üçüncü şahısların SZUTEST markası izinsiz kullanması durumunda SZUTEST hukuki işlemlem başlatır SZUTEST, belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanmasının ardından firma adına düzenlenmiş kalite yönetim sistemi sertifikası ve SZUTEST markasını müşterinin

3 Sayfa No 3/14 kullanımına sunar ve internet, doküman, broşür veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken adresinde de yayınlanan aşağıdaki kurallara uymasını ister SZUTEST Markası, belgelendirme statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. Bu durum firmanın / kişinin belgesinin askıya alınmasını gerektirir SZUTEST markası ve sertifikası sadece firmanın / kişinin belgelendirme kapsamı ve adresin için geçerli olacak şekilde kullanılmalıdır Firma / kişi sertifikayı ve markayı, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığını ima etmemeli ve belgelendirme kapsamı daraltıldığında tüm reklam faaliyetlerini kapsama uygun şekilde değiştirmelidir Bu prosedürdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, SZUTEST ten belgeli firmalar / kişiler ilgili tanıtım/reklam materyallerinde SZUTEST markasını kullanma hakkına sahiptir Antetli kağıtlarda kullanılan SZUTEST Markası, bu prosedürde belirtilen ve elektronik ortamda belgelendirilen kuruluşa iletilen formatla uyuşmalıdır SZUTEST markası belgelendirilen firmanın logosundan daha ön planda olmamalıdır Belgelendirme kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde SZUTEST markası kullanılamaz SZUTEST markası belgelendirilen firmanın personeli için yada belgelendiririlen kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz SZUTEST markası taşıtların üzerinde kullanılmaz SZUTEST markası binaların veya firma bayraklarının üzerinde kullanılmaz SZUTEST markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım standlarında kullanılabilir SZUTEST yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485) markası SZUTEST in herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz

4 Sayfa No 4/ SZUTEST markası laboratuar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ve ürüne ait diğer belgelerin üzerine konulmamalı ayrıca eğer bu amaçla verilmediyse ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır SZUTEST markası, belgelendirilen müşterinin faaliyetlerindeki (muayene, üretim, kontrol vb) sorumluluğu SZUTEST in aldığı izlenimini verecek şekilde kullanılmamalıdır SZUTEST tarafından belgesi askıya alınan, belge geçerlilik süresi dolan ve belgesi iptal edilen firmalar / kişiler SZUTEST markasını içeren muhtelif sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vs. kullanılmasını ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. Belgesi iptal edilen firma / kişi, belgesini SZUTEST e göndermelidir Firma / kişi, belgesini SZUTEST in veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazıları belgelendirilmiş ise, SZUTEST Markası sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılmalıdır. Bütün şubelerde ortak bir form kullanılıyorsa, ilgili dokümanda SZUTEST markası kullanılabilir fakat markanın hemen yanında hangi şubelerin belgelendirildiği açıkça yer almalıdır SZUTEST markası ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır SZUTEST markasının kullanım şekli aşağıdaki tabloda belirtilen kurallara uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması için SZUTEST MARKA KULLANIMI Ürün(*a) üzerinde kullanılan büyük kutular vb. üzerinde(*d) Reklam Amaçlı Broşür vb. Üzerinde Açıklama Olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir(*d) Açıklama Ile (*c) Kullanılamaz Kullanılabilir(*d) Kullanılabilir(*d) *a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

5 Sayfa No 5/14 *b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir. *c. "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve/veya Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi ISO standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. *d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir SZUTEST markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır SZUTEST markasında herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır SZUTEST markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir Markalar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez Szutest markasının akreditasyon markası ile birlikte kullanımı Turkak Rehberi R da belirtilen kurallara göre yapılır SZUTEST markasının akreditasyon markası ile birlikte ya da tek başına kullanımı aşağıda belirlenen örneklerle mümkündür.

6 Sayfa No 6/14 Genel Amaçlı Logo Onaylanmış Kuruluş Statüsünü Gösterir Marka

7 Sayfa No 7/14 BELGELENDİRME STATÜSÜNÜ GÖSTERİR MARKA ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Markası ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Markası

8 Sayfa No 8/14 ISO :2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Markası ISO 13485: 2012 Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi

9 Sayfa No 9/14 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonlu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Markası TÜRKAK Akreditasyonlu

10 Sayfa No 10/14 ISO :2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Markası TÜRKAK Akreditasyonlu ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonlu

11 Sayfa No 11/14 EN Ürün Belgelendirme Türkak Akreditasyonlu Muayene Türkak Akreditasyonlu

12 Sayfa No 12/14 4. CE Işaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması MADDE 9 (1) CE işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır: a) İmalatçı, CE işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır. b) Bir ürünün CE işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki CE işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir. c) CE işareti; 1) Ek-1 de belirtilen şekle uygun olarak CE harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, 2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, 3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur, ç) CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. d) CE işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. e) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, CE işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. f) Ürünün üzerinde CE işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

13 Sayfa No 13/14 g) Ürüne CE işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak CE işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. ğ) CE işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz. EK-1 CE İŞARETİ 1. CE işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak CE harflerinden oluşur: 2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur. 3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, CE işareti asgarî 5 mm ebadında olur. Not: 4. CE Işaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması başlığı altında verilen bilgiler, 23 Şubat 2012 PERŞEMBE tarihli Resmî Gazete, Sayı : CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ' nden alınmıştır. İmalatçı ürüne hangi modül kapsamında CE işaretini ve onaylanmış kimlik numarasını iliştirmesine yönelik kurallar aynı yönetmelikte tanımlanmıştır ve SZUTEST tarafından uygulanmaktadır. 5.SORUMLULUK Bu prosedürün uygulanmasından, müşteriler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Temsilcisi, ve Bölüm Sorumluları mesuldür.

14 Sayfa No 14/14 6.REFERANSLAR ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC TURKAK Rehberi R /1/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.5 1/8 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI 1. KAPSAM Bu talimat, logo kullanımına ilişkin kuralları belirleyerek, logo kullanımını ve TÜRKAK ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının logo kullanım kurallarını kapsar. R10 06 TÜRKAK Akreditasyon

Detaylı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı T-22, Revizyon 01, 06.01.2012 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

1. Logonun Boyutu ve Şekli. Logonun boyutu 20 mm den küçük olamaz. 2. Belge ve Logoların Kullanılması. 2.1 EKOİNSPEKT ve İTU Logosunun Kullanımı

1. Logonun Boyutu ve Şekli. Logonun boyutu 20 mm den küçük olamaz. 2. Belge ve Logoların Kullanılması. 2.1 EKOİNSPEKT ve İTU Logosunun Kullanımı Sayfa No : 1 / 4 1. Logonun Boyutu ve Şekli Logonun boyutu 20 mm den küçük olamaz. 2. Belge ve Logoların Kullanılması 2.1 EKOİNSPEKT ve İTU Logosunun Kullanımı EKOİNSPEKT logosunun kullanım hakkının alınması

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

Logo Kullanma Talimatı

Logo Kullanma Talimatı Logo Kullanma Talimatı T-01, Revizyon 09, 06.07.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI SAĞIK, GÜVENİK VE HEA DERNEĞİ OGO KUANIM TAİMATI İÇİNDEKİER 1.AMAÇ......3 2.KAPSAM...3 3.TANIM...3 4.GENE...4 5.OGO FORMATI...5 6.OGO KUANIM TAİMATI...5 6.1.OGONUN SERTİFİKA ÜZERİNDE KUANIMI...6 6.2.OGONUN

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

NİSSERT SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM TALİMATI

NİSSERT SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM TALİMATI AMAÇ Bu talimat, NİSSERT tarafından Yönetim Sistemleri konusunda sertifikalandırılmış kuruluşların SERTİFİKA ve marka kullanımına ilişkin kuralları belirler: UYGULAMA: 1) NİSSERT aşağıdaki NİSSERT markalarını,

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı