DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS:"

Transkript

1

2 KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ SÜRES : 23 Temmuz 2013 den itibaren 24 ay BÜTÇES : Avro KAYNA I: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin eş finansmanı ile yürütülmektedir. KONTRAT MAKAMI: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi YARARLANICISI: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı PROJENİN ORTAKLARI: ECORYS Türkiye, ECORYS UK, BİLGİ Üniversitesi, BOLT International DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN PROJECT BENFICIARY: PARTNERS: 24 months as of July 23, Euros Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. T.R. Prime Ministry Undersecretariat of Treasury Central Finance and Contracts Unit Ministry of Interior Gendarmerie General Command ECORYS Turkey, ECORYS UK, BİLGİ University, BOLT International 1993 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet, ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma şeklinde tanımlanmaktadır.

3 ŞİDDETTEN UZAK BİR YAŞAM HER KADININ HAKKIDIR KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR? Kadına yönelik şiddet, eşit olmayan güç ilişkilerinin bir yansıması, bir insan hakları ihlali ve ciddi bir toplumsal sorundur. Bu sorun kültürel, ekonomik ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Kadına yönelik şiddet; kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen; cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik açıdan zarar görmeleri, acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması olası her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet bir suç tur. Hiçbir töre, inanç, gelenek veya anlayış kadına şiddet uygulanmasına gerekçe olamaz. ŞİDDET HAYATIN BİR PARÇASI DEĞİLDİR Kadına yönelik her türlü şiddet, kadının yaşamına korku ve güvensizliği sokmakta, kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve toplumsal yaşama katılımını engellemektedir. Bu çerçevede, kadına yönelik şiddet kadının maddi ve manevi bütünlüğüne ağır zarar vermesi nedeniyle bir halk sağlığı sorunudur. Ayrıca kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken katılımının önüne geçerek A LIFE WITH NO VIOLENCE IS THE RIGHT OF EVERY WOMAN WHAT IS VIOLENCE AGAINST WOMEN? Violence against women is a reflection of relationships where there is unequal power, it is a violation of human rights and a crucial social problem. This problem continues its existence worldwide cutting across any cultural, economic or geographical boundaries. Violence against women is any gender-based act and/or conduct that results in, or is likely to result in, physical, sexual, psychological, verbal or economic harm or suffering to women. Violence against women is a crime. Any moral code, belief, tradition or understanding cannot be a justification for committing violence against women. VIOLENCE IS NOT A PART OF LIFE All kinds of violence against women cause fear and insecurity in the lives of women, affect their physical and mental health negatively and prevent their participation in social life. Within this framework, violence against women is a public health problem since it severely damages the physical and moral integrity of women. Moreover, it constitutes an obstacle for social and economic development by preventing In the 1993 United Nations (UN) Declaration on the Elimination of Violence Against Women, violence against women is defined as any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.

4 sosyal ve ekonomik kalkınma önünde de bir engel oluşturmakta, kadın-erkek eşitsizliğinin devamına neden olmaktadır. Özetle, kadına yönelik şiddet ile mücadele sağlıklı bir toplum yapısı için önemlidir. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler yapılmış; bu düzenlemeler ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Hiç şüphe yok ki kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, mağdura yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ NEDİR? Sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün büyük bir bölümünü kapsayan Jandarma Genel Komutanlığı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede, bugüne kadar attığı pek çok öncü adıma bir yenisini daha ekleyerek, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi projesini başlatıyor. Ocak-Ekim 2013 döneminde yanı başımızdaki kadına yardım elini uzatan, aynı dönemde şiddet mağduru kadın için koruma tedbir kararı çıkarttıran Jandarma, şiddeti önleme, mağduru koruma görevini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla kendi içinden çıkan bu projeyi hayata geçiriyor. Daha önce, kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetini Jandarma Okullar Komutanlığı active and productive participation of women in social life and it causes the inequality between women and men to continue. Briefly, combating violence against women is one of the cornerstones for a healthy social structure. Significant legal regulations were developed in our country for ensuring equality between women and men and strengthening the human rights of women, and with these regulations important steps were taken for combating violence against women. There is no doubt that efficient implementation of legal regulations, provision of protection, treatment and rehabilitation services for the victim and raising social awareness and sensitivity are as important in combating violence against women as legal regulations. WHAT IS THE PROJECT ON PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE against WOMEN? The Gendarmerie General Command, responsibility area of which covers the major surface area of Turkey, is initiating Prevention of Domestic Violence against Women Project adding to many leading steps it has taken so far regarding combating domestic violence. The Gendarmerie, which extended a helping hand to women next door in the period of January-October 2013 and ensured protective cautionary decisions for women who are victims of violence, realizes this project to raise its duty of preventing violence and protecting victims to a higher level. The Gendarmerie, which demonstrated its sensitivity for violence against women by providing human rights courses at Gendarmerie Schools Command, highlighted violence against women in the scope of this lesson. JANDARMA ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YANINDA, ŞİDDET UYGULAYANLARIN KARŞISINDADIR!

5 müfredatına insan hakları dersi koyarak gösteren Jandarma, bu ders kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna özellikle yer ayırdı. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, 14 ilde Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri, 14 ilde Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubaylığı, 5 ilde Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Elemanı kadrosu teşkil edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Karakol Komutanlıklarında ikiz görevlendirme ile Çocuk ve Kadın İşlem Astsubayları görev yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği kadrosunun tüm illere yayılması planlanmaktadır. Yine proje kapsamında, her rütbeden personelin kadına yönelik aile içi şiddet konusunda bilgisinin artırılması, farkındalık seviyelerinin yükseltilmesinin yanı sıra, vatandaşlarda bu konuya yönelik bilinç oluşturulması ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesinin de önemi vurgulanıyor. Jandarma bu projenin en önemli hedeflerinden birini de gerek devlet kurum ve kuruluşları gerekse bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile şiddet konusunda işbirliğinin artırılması, yeni modeller ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması olarak belirtiyor. In the Gendarmerie General Command Combating Domestic Violence and Child Section ; in 14 provinces Women and Child Sections ; in 14 provinces Women and Child Crimes Proceeding NCO ; in 5 provinces Women and Child Crimes Proceeding Staff ; and in District Gendarmerie Commands and Gendarmerie Station Commands Women and Child Proceedings NCO as twinned posts were activated. The Gendermarie plans to extend Women and Child Sections to all provinces in the upcoming years. Moreover in the scope of the project, importance of developing the knowledge of each staff member of any rank on domestic violence against women, raising their awareness, also creating public awareness and supporting advocacy activities are emphasized. The Gendarmerie sets an important target of this project to be improving cooperation with both other public institutions and organizations such as non-governmental organizations and universities working on violence, and to develop new models and coordination mechanisms. In other words, with this project, the Gendarmerie accentuates its works towards more effective implementation of the laws that have been enacted on violence against women. Diğer bir deyişle Jandarma kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan kanunun daha etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarını bu proje ile vurguluyor. GENDARMERIE IS WITH WOMEN WHO ARE VICTIMS OF VIOLENCE, AND FIGHT AGAINST THEIR PERPETRATORS!

6 JANDARMA GÜVENİNİZDİR PROJENİN GENEL AMAÇLARI İnsan hakları temelinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması Jandarmanın şiddetin önlenmesi kapsamında kadınlara sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması Jandarma personelinin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığının ve bilgi seviyesinin yükseltilmesi Uzman eğitimciler yetiştirerek kurum içi eğitimlerle kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratılması temelinde Jandarmanın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi Yurtdışı çalışma ziyaretleri ile Avrupa da bu alandaki iyi örnek ve uygulamaların görülmesi Kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının en aza indirilmesi OVERALL OBJECTIVES OF THE PROJECT Contributing to ensuring gender equality based on human rights Increasing the quality and diversity of services provided by the Gendarmerie for women within the scope of prevention of violence Raising awareness and level of knowledge of the Gendarmerie staff on prevention of violence against women Ensuring sustainability of trainings on prevention of domestic violence against women through in-service trainings, by training of specialized trainers Strengthening institutional capacity of the Gendarmerie by raising awareness on gender equality and prevention of violence against women Observing good examples and best practices in Europe in this area through international study visits Diminishing cases of domestic violence against women Organizing training of trainers for Gendarmerie staff and developing training programmes on how to take statements Strengthening mutual cooperation between

7 Jandarma personeline yönelik eğitici eğitimi ve ifade alma konularında eğitim programları geliştirilmesi Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun un etkili bir şekilde uygulanması için Jandarma ve diğer Ulusal Kurumlar arasındaki karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi ve koordinasyon mekanizmalarını geliştirilmesi Her düzeyde, Jandarma personelinin ve halkın kadına yönelik aile içi şiddet konusundaki bilgi seviyesi ve farkındalığının artırılması PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER Bileşen 1 - Kapasite Geliştirme Jandarmanın aile içi şiddet ile mücadele için gereken eğitim ihtiyaç analizinin yapılması Jandarmanın aile içi şiddet ile mücadele için gereken kapasite ihtiyaç analizinin yapılması Jandarma hizmet içi eğitim ve Jandarma Okullar Komutanlığı müfredatının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi ve bu çerçevede yeniden düzenlenmesi Jandarma Okullar Komutanlığında İnsan Hakları dersi içerisinde yer alan Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ünitelerinin incelenmesi, öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde bu ünitelerin geliştirilmesi Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin incelenmesi, ihtiyaçların saptanması ve bu doğrultuda destek hizmetleri verilmesi GENDARMERIE IS THE TRUST YOU FEEL the Gendarmerie and other National Institutions to effectively implement the Law on the Protection of Family and Prevention of Violence against Women and developing coordination mechanisms Raising awareness at all levels of the Gendarmerie staff and the public on domestic violence against women ACTIVITIES TO BE CARRIED OUT WITHIN THE SCOPE OF THE PROJECT Component 1 Capacity building Performing training needs analysis of the Gendarmerie on Combating Domestic Violence Performing capacity needs analysis of the Gendarmerie on Combating Domestic Violence Revision and reformation of the curriculum of the in-service trainings and the Gendarmerie Command Schools in terms of gender equality Reviewing Gender and Combating Violence against Women chapters in Human Rights lessons of the Gendarmerie Schools Command and improving these chapters within the framework of envisaged needs Reviewing Women and Child Sections; identifying the needs and providing support services Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri personeli arasında 6 aylık sürelerle deneyim paylaşımı, sorunlara ortak

8 çözüm haritaları oluşturmak üzere atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele için gerekli veri tabanı sağlayacak bir yazılım hazırlanması Jandarma Genel Komutanlığı verileri çerçevesinde Aile İçi Şiddet raporu hazırlanması Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim temelinde iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi için 4 AB ülkesine çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi AB iyi uygulama çalışma ziyaretlerinin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılacağı dokümanların hazırlanması Aile İçi Şiddetle Mücadele için gerekli savunuculuk dokümanlarının hazırlanması Bileşen 2 Eğitimler 20 si uzman eğitici olmak üzere kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konusunda toplam 250 eğiticinin yetiştirilmesi subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşa; toplumsal cinsiyet, kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde Jandarmanın rolü, görevi, sorumlulukları ve Carrying out workshops for the staff of Women and Child Sections in 6-month periods to share experiences and to develop common roadmaps for solving problems Developing a software that will provide the database necessary for Combating Domestic Violence against Women Producing a Domestic Violence report based on Gendarmerie General Command data Study visits to 4 EU countries to observe the best practices on the basis of training in the European Union countries Preparing documents to share information and best practices obtained in the study visits to the EU Preparing advocacy documents necessary for Combating Domestic Violence Component 2 Trainings Training a total of 250 Trainers on combating domestic violence against women, 20 of whom will be Expert Trainers Providing training for Officers, Non-Commissioned Officers, Specialist Gendermarie Sergeants on gender, combating Domestic Violence against Women, role and responsibilities of the Gendarmerie in preventing Violence against Women and the procedures to be followed, and Law No and its implementation Providing training for enlisted conscripts especially on Gender, combating Domestic Violence against Women, types of violence and prevention of Violence against Women Study visits to 4 EU countries to observe best practices on the basis of capacity building in the European Union countries

9 uygulanacak prosedürler, 6284 sayılı yasa ve işleyişi konusunda eğitimler verilmesi erbaş ve ere; başta toplumsal cinsiyet, kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadele, şiddetin çeşitleri ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitimler verilmesi Eğitim materyallerinin geliştirilmesine temel oluşturacak bilgi, tutum ve uygulama araştırmasının yapılması Avrupa Birliği ülkelerindeki kapasite geliştirme temelinde iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi için 4 AB ülkesine çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi 250 eğitici eğitimine katılan personelin içinden seçilecek 5 kişinin iyi uygulama örneği olan ülkelerdeki denk bir teşkilatta iki hafta süresince staj yapması Aile içi Şiddetle Mücadele Uzaktan Eğitim Modülü nün hazırlanması Bileşen 3 Koordinasyon / Bilinç Oluşturma Jandarma nın kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele için savunuculuk ve iletişim stratejisi geliştirilmesi Proje illerinde kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele için bilinç oluşturma seminerleri düzenlenmesi Savunuculuk dokümanlarının hazırlanması Two-week internship for 5 people chosen among 250 staff members who participated in the training of trainers, in an equivalent organization in the best practice countries Preparing a Distance Training Module for Combating Domestic Violence Component 3 Coordination / Awareness Raising Developing an advocacy and communication strategy for the Gendarmerie on Combating Domestic Violence against Women Conducting research on knowledge, attitudes and practices that will form the basis for developing training materials

10 Jandarma Genel Komutanlığı koruyucu hizmetlerin sunumu, farkındalık yaratma ve kurum/ kuruluşlar arası işbirliği alanlarında kanunun kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getirmek için her türlü tedbiri almaktadır. Düzenlenecek seminerlerde koordinasyon ve işbirliği ortamı yaratılması Jandarmaya ait internet sitesinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yenilenmesi Üç ayda bir tüm paydaşların katılımı ile bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, koordinasyon toplantılarının organize edilmesi Koordinasyon toplantılarında kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının kaydı için ortak bir form oluşturulması çalışmalarının yapılması Yerelde kadına yönelik şiddetle mücadele ortaklık mekanizmasının (koordinasyonunun) kurulması için ihtiyaç analizinin yapılması Pilot illerden Adana ve Zonguldak ta yapılacak çalışmalar sonucunda kadına yönelik şiddet mağdurlarına uygulanacak olan prosedür ve devamında verilecek hizmetler konusunda koordinasyon ve işbirliği modelinin oluşturulması ve sonrasında yaygınlaştırılması Preparing advocacy documents Organizing seminars in project provinces for raising (creating) awareness on Domestic Violence against Women Creating a coordination and cooperation atmosphere in the seminars to be organized Redesigning Gendarmerie web site based on gender equality Holding quarterly coordination meetings with all stakeholders to share information and experiences, In the coordination meetings, working towards creating a common form for recording cases of domestic violence against women Conducting a needs analysis to establish a Combating Violence against Women Local Partnership Mechanism (coordination-networking) Creating a coordination and cooperation model on the procedures to be implemented for victims of violence against women and follow-up services, as a result of the works to be carried out in the pilot provinces of Adana and Zonguldak The Gendarmerie General Command is taking all measures to duly perform its duties given by the law on the provision of protective services, awareness raising and cooperation among institutions / organizations.

11

12 PROJENİN PAYDAŞ KURUMLARI Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Barolar Birliği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları PROJENİN HEDEF GRUPLARI Jandarma Genel Komutanlığı personeli Askerlik görevini Jandarma Genel Komutanlığı nda yapan erbaş ve erler Kadına karşı şiddetle mücadele eden kurum ve kuruluşlar Aile içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali bulunan kadınlar Yerel liderler Ulusal ve 30 pilot proje ilindeki yerel medya Halk PROJECT STAKEHOLDERS Ministry of Justice Ministry of Family and Social Policies and its affiliated organizations (General Directorate of Women s Status) Ministry of Interior (General Directorate of Local Authorities) Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) The Union of Turkish Bar Associations Women NGO s PROJECT TARGET GROUPS Staff of the Gendarmerie General Command Conscripts performing their military service in the Gendarmerie General Command Institutions and Organizations combating violence against women Women who have been subject to or have the potential to being subject to domestic violence Local leaders National media and local media in the 30 pilot project provinces Public

13

14

15 Başvurun! JANDARMA KARAKOLLARI POLİS KARAKOLLARI ŞİDDETİ ÖNLEME ve İZLEME MERKEZLERİ ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARI CUMHURİYET SAVCILIĞI BARO KADIN HUKUKU KOMİSYONU / MERKEZİ ADLİYELERDEKİ ADLİ YARDIM veya C.M.K. BİRİMİ BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BELEDİYELERİN KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ Apply! GENDARMERIE STATIONS POLICE STATIONS VIOLENCE PREVENTION & MONITORING CENTERS CHILD PROTECTION AGENCY HEALTH INSTITUTIONS PUBLIC PROSECUTOR S OFFICE BAR ASSOCIATION WOMEN S LAW COMMISSION/ CENTER LEGAL AID or CPC UNIT IN COURTHOUSES WOMEN S NGO s IN YOUR LOCALITY WOMEN S COUNSELLING CENTERS OF MUNICIPALITIES

16

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE 1 2 AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Sivil Toplum Müzeler Hibe Programı (ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE - EuropeAid/130081/D/ACT/TR) Sözleşme No: TR0803.02-02/23 EU-Turkey Intercultural Dialogue:

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5

Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5 Marmara Bölgesi Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5 1 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories EKİM ZAMANI SOWING SEASON Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Giriş... 5 Avrupa Birliği Müktesebatında Engelli Personel... 6 Portekiz de

Detaylı

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK Sayfa 6 da. Sayfa 2 de. İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi. Directorate General of Migration Management held a meeting with provincial directorates. Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcıları

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ CEZA HUKUKU AÇISINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ZİBA AKKURT 20021544 LEFKOŞA, HAZİRAN 2014

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı