NABUCCO ORTADOĞU YA GENİŞLEYEBİLİR Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NABUCCO ORTADOĞU YA GENİŞLEYEBİLİR Mİ?"

Transkript

1 > 101 Nabucco nun Ortadoğu ya olası uzantıları Türkiye nin Doğu ve Batı arasındaki köprü rolünü güçlendirecektir. > Ali Oğuz DİRİÖZ Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktara Öğrencisi NABUCCO ORTADOĞU YA GENİŞLEYEBİLİR Mİ? Can Nabucco Extend to the Middle East? Abstract The signing of the Nabucco Project was an important step in the diversification of secure energy supply source and route to Europe. It could be argued, was a milestone for the realization of one of the most important geo-strategic objectives of Turkey since the completion of the Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) petroleum pipeline project. One should not forget however that diversifying supplies of energy as a commercial commodity rather than a strategic raw material were some of the key objectives in both the BTC petroleum and Nabucco natural gas pipelines. Thus it would be desirable that the Nabucco project were to be extended towards new supplies from the Middle East. However, there are many factors from the conjuncture and instable environment in the Middle East to the rise of Liquefied Natural Gas (LNG).

2 102 > Türkiye nin Ortadoğu ile yakınlaşması Avrupa ile ilişkilerine rağmen değil, birbiri ile uyum içinde, yapıcı ve pozitif bir yaklaşıma dayanarak gelişmiştir. Bu açıdan, Nabucco projesinin Ortadoğu ya uzanmasının Türkiye nin hem Avrupa Birliği, hem de Ortadoğu ülkeleri ile devam eden çok yönlü ilişkilerini geliştirmesi açısından yararları olacaktır. Giriş Ağustos ayında, büyük bir tören ile imzalanan Nabucco projesi doğalgaz tedariki konusunda hem Türkiye ye önemli getiriler sağlaması, hem de Türkiye nin Avrupa nın enerji tedarikinde önemli bir arter, transit ve dağıtım noktası olarak jeo-stratejik önemini arttırması açılarından tarihi bir dönüm noktasıdır. Stratejik öneme sahip olmanın ötesinde, Ortadoğu dan ve Kafkaslar dan gelecek doğalgazın Avrupa pazarına iletilmesi ticari açıdan geniş imkânlar sağlayacaktır. Eleştirilerde her ne kadar Nabucco nun çeşitliliği daha fazla arttırması gereği ya da Türkiye nin sadece transit değil kontrol eden bir aktör olması dile getirilse de, projenin yapılmış olması dahi Türkiye nin uluslararası etkinliğini arttırmaktadır. Nabucco projesinin serbest piyasa mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflediği ve herhangi bir tarafa karşı olmadığı Türk Resmi makamlarınca vurgulanmaktadır. 1 Bu açıdan Nabucco nun yakın gelecekte Ortadoğu ya olası uzantıları Türkiye nin Doğu ve Batı arasındaki köprü rolünü güçlendirip, istikrara katkı sağlayarak ekonomik açıdan etkinliği ve yumuşak gücünü arttıracaktır. Nabucco projesinin özünde Avrupa piyasasına ulaşan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi olduğundan Ortadoğu ya uzanmanın ötesinde Ortadoğu dan kaynak sağlamak amacıyla da yola çıkılmıştır. 1. Türkiye nin Enerji Politikası ve Nabucco Türkiye nin 1980 lerde Ortadoğu ile ticarete büyük önem verdiği dönemin ardından bölge ile ilişkilerin yeniden canlandığını söylemek mümkündür. Türkiye bölgenin barışı, refahı ve istikrarına katkıda bulunmaya çabalamakta ve ihtilaflarda taraf olmamaya özen göstermektedir. Türkiye nin dış ticaret hacmi 1990 yılında 35 milyar dolar iken, yılında yıllık dış ticaret hacmi nerdeyse 10 misli artarak 334 milyar dolara ulaşmıştır. 3 Ortadoğu ile ticaretin (enerji de bu ticaretin önemli bir unsurudur) artmasından dolayı bölge istikrarı ve refahından fayda sağlamaya başlamıştır. Bütün bunlara ilaveten, Türkiye nin Ortadoğu ile yakınlaşması Avrupa ile ilişkilerine rağmen değil, birbiri ile uyum içinde, yapıcı ve pozitif bir yaklaşıma dayanarak gelişmiştir. Yani Ortadoğu ile güçlü ilişkilerin Avrupa Birliği için de katma değer olacağı düşünülmektedir. Bu açıdan, Nabucco projesinin Ortadoğu ya uzanmasının Türkiye nin hem Avrupa Birliği, hem de Ortadoğu ülkeleri ile devam eden çok yönlü ilişkilerini geliştirmesi açısından yararları olacaktır. Nabucco doğalgaz boru hattı projesi, Azerbaycan ın Hazar kıyılarındaki Şahdeniz sahasından çıkmakta olan ve 2007 den bu yana Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı ile Türkiye ye tedarik edilen doğalgazın, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan aracılığıyla Avusturya ya ulaştırılması projesi olarak düşünülmüştür. Ancak daha sonra kavramsal düzeyde, Ortadoğu kaynaklarının da Batı pazarlarına taşınma vasıtası olarak geliştirilmiştir. Bu bağlamda Avrupa Birliği, Türkiye ve Kafkasya arasında çok yönlü işbirliğini gerektiren bir uluslararası proje olması ve çok sayıda ülkeden geçecek olması projenin önemini anlatmak için yeterlidir. Türk yetkililer, Nabucco yu 21. yüzyılın projesi olarak gördüklerini ve sadece enerji değil, onun ötesinde Orta Asya yı, Kafkasları, Ortadoğu yu bir havza olarak Avrupa ya bağlayan bir vizyonun gerçekleşmesi olarak görmektedir. Nabucco nun hiçbir ülkeye karşı olarak düşünülmediğini, Türkiye yi Avrupa Birliği nin vazgeçilmez bir parçası kılacak unsurlardan biri olan stratejik boyutunun değerlendirilmesi gerektiğinin özellikle altı çizilmiştir. 4 Yeni sanayileşmiş bir ülke olan Türkiye, enerji konusunda nispeten fakir sayılabilir. Sanayi için

3 >103 İstikrar sorunu Irak ın zengin yataklarının Nabucco ya kısa zaman içinde dâhil olmasını güçleştirmektedir. artan enerji açığıyla yüzleşmek durumunda olan Türkiye, sürekli olarak hem enerji kaynaklarını, hem de tedarikçi ülkeleri çeşitlendirme olanakları aramaktadır. Geçen yüzyılın önemli bir projesi olan Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi de bu kapsamda Türkiye nin enerji kaynağı çeşitlendirilmesi açısından mihenk taşıdır. Ancak bu çabalara karşın Türkiye nin enerji çeşitliliği yaratma hedefine ulaşabildiğini söylemek zordur. Doğalgaza ve en büyük ithalatçısı Rusya ya alternatif geliştirmek bakımından Nabucco önemli bir projedir. Ancak Nabucco nun gerçekleşmesi Rusya ile var olan ve yapılması planlanan projelere mani değildir. Nabucco ya ek olarak Türkiye nin Rusya dan doğalgaz alımı uzun süre devam edecek olmasına rağmen Nabucco projesi, çeşitlendirilme konusunda hem Avrupa, hem de Türkiye için önemli bir girişimdir. 2. Enerji Çeşitliliği Bağlamında Ortadoğu Arap dünyası ile Avrupa arasında enerji işbirliği olanakları, bilhassa yenilenebilir enerji alanında son yıllarda yeniden gündeme gelmiştir. Bu çerçevede kurulan Akdeniz çapında yenilenebilir enerji işbirliği olan Trans Akdeniz Yenilenebilir Enerji İşbirliği (TREC) projesi 2003 yılında başlatılmıştır. 5 Proje kapsamında hazırlanan temel planlara göre Akdeniz bölgesinde bir yenilenebilinir enerji ağı oluşturulup bölgenin rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve benzeri yenilenebilir enerji sistemleri geliştirilmesinde işbirliği yapılması gündemdedir. Bu bağlamda geniş bir bölgeye etkin, güvenli ve kesintisiz dağıtım yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin yüksek güneş enerji potansiyelinden dolayı projeye katılmaları öngörülmüştür.

4 104 > Mısır ve Ürdün ün istikrarlı oluşu ve son yıllarda olağanüstü biçimde ilerleme kaydeden Türkiye-Suriye ilişkileri göz önüne alınırsa, Nabucco nun Ortadoğu ya yönelik genişlemesindeki ilk adım Arap Gazı ile olacakmış gibi gözükmektedir. Türkiye açısından, yenilenebilinir enerji projesi sayesinde hedeflenen enerji koridoru olma konumunun önemli ölçüde sağlanacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, TREC de olduğu gibi, Nabucco nun da ileriki hedefleri arasında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi arzu edilen bir gelişimdir. Bu genişlemenin en önemli hedefi doğal olarak Ortadoğu dur. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan Türkiye nin Enerji Stratejisi 6 belgesinde de bu hedef açıkça belirtilmektedir. Bu bağlamda, doğalgaz konusunda Türkiye nin Avrupa nın enerji güvenliğine katkıda bulunması mümkün olabilecektir yılında tamamlanmış olan Şahdeniz sahasından Bakü-Tiflis- Erzurum doğalgaz hattının yanı sıra, Nabucco ile Hazar havzasındaki doğalgazın Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avusturya ya kadar ulaştırılması planlamaktadır. İleriki aşamalarda, Azeri gazına ilaveten Ortadoğu dan İran, Irak, ve Mısır daki gaz kaynaklarının da projeye dahil edilmesi düşünülmektedir. Ancak bu genişlemenin her aşamasında farklı zorluklar söz konusudur. İran da yaşanan olaylı başkanlık seçimlerinden sonra, zaten ABD ile gergin olan ilişkilere ilaveten AB-İran ilişkileri de gerilmiştir. Orta vadede ilişkilerin düzelmesi halinde İran gazının Nabucco ya dâhil edilmesi ciddi bir olasılıktır. Türkiye ile İran arasında halihazırda doğalgaz boru hattı mevcut olup doğalgaz tedariki konusunda iki ülkenin ilişkileri önemli bir işbirliği mertebesine ulaşmış ve geliştirilmesi çabaları sürmektedir. Nabucco projesine dahil olma olasılığı İran ın Batı yla ilişkilerini düzeltme yönünde önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Irak ile Türkiye arasında Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına paralel bir doğalgaz boru hattı döşenmesi mümkündür. Nabucco nun imzalanmasıyla birlikte Irak gazının da Nabucco ya dâhil edilmesine yönelik niyetler Türk yetkililerce açıkça dile getirilmiştir. 7 Ancak, Irak gazına ilişkin Türkiye ile Kuzey Irak yerel yönetimi arasında PKK ve Kerkük gibi konular bağlamında yaşanan sorunlar engel teşkil etmektedir. Irak taki iç etnik meselelerin yansıması olarak halen bir hidrokarbon yasası ve gelir paylaşım yasasının gerçekleştirilememiş olması da Irak ın zengin yataklarının Nabucco ya kısa zaman içinde dâhil olmasını güçleştiren etkenler arasındadır. Kuzey Irak taki rezervlerin net olarak bilinmemesi, yerel yönetim ile yaşanan güven sorunu gibi nedenlerden dolayı Güney Irak taki kaynakların da katılımıyla, Irak ın yakın gelecekte Nabucco ya dahil edilmesi öngörülmemektedir. Arap Gazı konusunda, 2009 yılı başında Mısır dan Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek doğalgaz boru hattının yıl sonuna kadar tamamlanabileceğine dair görüşler belirtilmişti. 8 Ortadoğu da belirsizliğin devam etmesine karşın, Mısır ve Ürdün ün istikrarlı oluşu ve son yıllarda olağanüstü biçimde ilerleme kaydeden Türkiye- Suriye ilişkileri göz önüne alınırsa, Nabucco nun Ortadoğu ya yönelik genişlemesindeki ilk adım Arap Gazı ile olacakmış gibi gözükmektedir. Bu konuda çalışmalar devam etmekle beraber, Mısır ve Suriye den gelecek gazın İran ve Irak gazlarının yanında daha az bir miktarda olması öngörülmektedir. Dolayısıyla, hacim olarak daha önemli miktarlarda olan İran veya Irak gazlarının gelmesi veya Körfez bölgesindeki Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de Arap gazına katılması gerekmektedir ki Türkiye, Nabucco ile Avrupa ya yapılan doğalgaz ihracatında bir ana arter olabilsin. 3. LNG nin Artan Önemi Doğalgaz tabiatı itibariyle, alıcı ve tedarik eden ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi yaratmaktadır. Petrolün aksine doğalgaz doğada sıvı olarak bulunmadığından LNG olarak sıvılaş-

5 >105 tırılması ve özel tankerler ya da boru hatları ile taşınması gerekmektedir. Lojistik olarak, doğalgazın bütün taşıma çeşitleri petrolden farklıdır. Doğalgazın kullanımı da petrolden farklıdır ve yine, petrolün aksine, ulaşım araçlarında fazla kullanılmamaktadır. Daha ziyade elektrik üretimi ve konutlarda ısınma ihtiyacı için kullanılmaktadır. Gerek LNG, gerekse boru hatları ile taşınma yöntemi son derece pahalı olduğundan uzun dönemli yatırımlara ihtiyaç vardır ve bu da satın alma garantisi ile çalışılmasını gerektirmektedir. Satın alma garantili bir anlaşma, ihraç eden ile satın alan ülke arasında uzun dönemli taahhütler gerektirmektedir. Böyle uzun dönemli yatırımlar ve satın alma garantileri bir anlamda karşılıklı bağımlılığın kuvvetli olması gerektiğine işaret eder ve hem tedarikçi ülke hem de alıcı ülke arasında uzun dönemli iyi ilişkiler gerektirir. Bu bağlamda Sovyetler Birliği nin gelir kaynağı olarak 1980 lerde % 15 ile % 20 oranında doğalgaza bağımlı olduğu göz önünde bulundurulursa, bir süper gücün bile milli gelirinin büyük ölçüde enerji ihracatına bağımlı olduğu ve ekonomisini o şekilde biçimlendirildiğinden alıcı ülkelere ihracat yapması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 9 Hal böyle iken, LNG nin teknolojik ilerlemeler ile daha yaygın olma ve bilinen doğalgaz ticaretindeki tedarikçi ile tüketici ülke arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisini yeniden şekillendirip şekillendiremeyeceği sorgulanabilir. Kaldı ki, kimilerine göre, doğalgaz karşılıklı bağımlılıktan ziyade tüketici ülkeyi doğalgaza tek taraflı olarak ve dolayısıyla tedarikçi ülkeye bağımlı kılmaktadır. Bu konuda, Ronald Reagan nın başkanlığı dönemindeki Amerikan yönetimi, Avrupalı müttefiklerinin Sovyetler Birliği nden doğalgaz alımına hazırlanmasını eleştiriyordu. Dönemin Savunma Bakan Yardımcısı Richard N. Perle ye göre enerji ticareti ile Sovyetler Birliği daha ılımlı olmayıp, aksine askeri gücünü arttıracak ve bu bağlamda Batı Avrupalı müttefiklerinin Sibirya doğalgazı için anlaşmalar yapması sonucunda Sovyetler Birliği ne karşı ekonomik savunma politikalarının sekteye uğrayabileceğini düşünüyordu. 10 Benzer endişeler İngiliz Başbakanı Gordon Brown tarafından 2008 yazında dile getirilmiştir. 11 Bu görüşü savunanlara göre, enerji ilişkilerinde karşılıklı bağımlılıktan ziyade tüketici ülkenin tehlikeli biçimde tedarikçi ülkeye bağımlı olup o ülke lehine bir güvenlik avantajı doğacağı düşünülmektedir. Serbest piyasayı desteleyen görüşlere göre ise doğalgazın özel yapısından dolayı karşılıklı bir bağımlılığın ve ülke politikalarından ziyade piyasaların fiyat belirlemede etkin olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda Forbes dergisi 1980 li yıllarda, Sovyetler Birliği nden Sibirya doğalgaz alımının azalmasında Amerikalı diplomatlardan ziyade piyasa koşullarının etkili olduğunu öne sürmüştü lerdeki bu olay doğalgazın stratejik bir hammadde olma özelliği kadar serbest piyasanın talep ettiği ticari bir hammadde olmasının önemini de gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla, LNG deki gidişat ve yaygınlaşma Ortadoğu ülkelerinin Nabucco projesine girme konusunda belirleyici bir rol oynayabilir. LNG nin doğalgazın daha verimli ihraç edilmesi bakımından yeni bir teknoloji olduğu düşünülmekte ve bu Rusya dahil olmak üzere doğalgaz ihraç eden ülkeler için önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Rusya da 1993 ile 2003 yılları arasında LNG pazarı yıllık ortalama % 7.3 lük bir büyüme göstermiş ve doğalgaz boru hattına alternatif olarak görülmeye başlanmıştır. 13 Türkiye de aynı doğrultuda LNG ye önem vermekte ve Ceyhan ın önemli bir LNG limanına dönüştürülme olasılığı resmi makamlarca değerlendirilmektedir. 14 Bu da zaman içinde LNG nin daha yaygın duruma gelmesi halinde, doğalgazın petrole ve LPG ye benzer şekilde taşınması ve boru hatlarının ikinci plana düşebileceği anlamına gelebilir. Bu da Ortadoğu nun Nabucco ya katılımının önemini dolaylı olarak azaltır. Sonuç Sonuç olarak Nabucco nun Ortadoğu ya yönelik genişlemesi, gerek Türkiye nin ulusal enerji politikası, gerekse Nabucco projesinin amacı doğrultusunda arzu edilen bir hedeftir. Unutulmamalıdır ki Verdi nin Operası olan Nabucco, Babil kralı Nebukadnezar dır ve isim itibariyle de Doğu ya yönelimin sembolüdür. Kaldı ki Avrupa Birliği nin Ortadoğu ya yönelik enerji işbirliği projeleri doğalgaz ile sınırlı değildir. TREC projesinde olduğu gibi yenilenebilinir enerji konusuna da ilgi vardır. Ancak, projelerin ilgi aşa-

6 106 > masını aşıp gerçeğe dönüşmeleri için öncelikle Ortadoğu daki istikrarın sağlanması, Irak taki dengelerin adil biçimde gözetilmesi, İran ile uluslararası toplum arasındaki gerginliğin yumuşaması gerekmektedir. Arap Gazının katılması daha gerçekçi gözükmekle beraber çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan LNG nin yaygınlaşıp yeni boru hatlarına ihtiyaç kalmadan piyasalara ulaşma durumu da bu konuda yeni boru hattı projelerinin kaderini etkileyebilir. DİPNOTLAR 1 T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin in Olağan Basın Toplantısı, 5 Ağustos 2009, Son Erişim: 17 Ağustos Ankara Ticaret Odası İnternet Sitesi: Erişim: 15 Mayıs Dış Ticaret Müsteşarlığı Resmi İnternet Sitesi, Dış Ticaret İstatistikleri dtmadmin/upload/ead/istatistikdb/eko01.xls Son Erişim: 13 Mayıs T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitsi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin in Olağan Basın Toplantısı, 5 Ağustos 2009, Son Erişim: 17 Ağustos TREC ( Trans- Mediterranean Renewable Energy Co-operation), Son Erişim: 1 Ağustos T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi, Türkiye nin Enerji Stratejisi (Ocak 2009) gov.tr/data/dispolitika/enerjipolitikasi/türkiye nin%20enerji%20stratejisi%20(ocak%202009). pdf Son Erişim: 16 Ağustos T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitsi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin in Olağan Basın Toplantısı, 5 Ağustos 2009, Son Erişim: 17 Ağustos T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi, Türkiye nin Enerji Stratejisi (Ocak 2009) gov.tr/data/dispolitika/enerjipolitikasi/türkiye nin%20enerji%20stratejisi%20(ocak%202009). pdf Son Erişim: 16 Ağustos Grace, J.D., Russian Oil Supply: Performance and Prospects, Oxford University Press-Oxford Institute for Energy Studies, UK, Jentleson, B.W., Pipeline Politics, Cornell University Pres, Ithaca and London, Gordon Brown, The Observer, 31 Ağustos 2008, This is how we will stand up to Russia s naked aggression; As European leaders meet, the Prime Minister says security is linked to the politics of energy. 12 Forbes, 11 Nisan, 1983, sayfa American diplomacy couldn t cut Russian export earnings from natural gas, but it looks like the market can. Jentleson, B.W., Pipeline Politics, (1986) kitabından sayfa Russia s Energy Policy, V. Milov, L. L. Coburn, and I. Danchenko Eurasian Geography and Economics, 2006, 47, No. 3, pp T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi, Türkiye nin Enerji Stratejisi (Ocak 2009) gov.tr/data/dispolitika/enerjipolitikasi/türkiye nin%20enerji%20stratejisi%20(ocak%202009). pdf Son Erişim: 16 Ağustos 2009

ORTADOĞU DA ve BASRA KÖRFEZİ NDE YENİ BİR UFUK: GÜNEŞ ENERJİSİ

ORTADOĞU DA ve BASRA KÖRFEZİ NDE YENİ BİR UFUK: GÜNEŞ ENERJİSİ 86 > Arap dünyasında son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına, özellikle de güneş enerjisine artan bir ilgi söz konusu. > Ali Oğuz DİRİÖZ Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme IS THE QATAR IRAQ - TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE PROJECT

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

TANAP Raporu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

TANAP Raporu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TANAP Raporu Yazarlar: Gulmira Rzayeva Dr. Burcu Gültekin Punsmann M. Mete Göknel HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TANAP Raporu

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE AVRASYA DOSYASI 231 HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE Dr. Cenk PALA* In this article, a historical overview of the developments that have lead to the launch

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

AZERBAYCAN-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER ÖZET ABSTRACT

AZERBAYCAN-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER ÖZET ABSTRACT OAKA Cilt:7, Sayı: 13, ss. 137-162, 2012 AZERBAYCAN-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER ECONOMIC AFFAIRS OF AZERBAIJAN AND GERMANY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES Elman MURADOV* ÖZET Azerbaycan

Detaylı

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım Fiyatı: 10 $/15 TL OCAK - MART 2013 / SAYI:2 Obama nın Ekonomiyle İmtihanı Dr.Fatih Macit Türk Dış Politikası Prof.Dr.Fuat Keyman Gürcistan Seçimleri ve Sonrası Dr.Kornely Kakachia Rosneft BP Anlaşması

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Türkiye ve Avrupa Birliği nde enerji güvenliği Nükleer enerji - Türkiye için seçenek mi?

Avrupa da Türkiye. Türkiye ve Avrupa Birliği nde enerji güvenliği Nükleer enerji - Türkiye için seçenek mi? Avrupa da Türkiye Türkiye ve Avrupa Birliği nde enerji güvenliği Nükleer enerji - Türkiye için seçenek mi? avrupa da türkiye türkiye ve avrupa birliği nde enerji güvenliği NÜKLEER ENERJİ - TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

ÇİN İN KUZEY KUTBU NA YÖNELİK ARTAN İLGİSİ

ÇİN İN KUZEY KUTBU NA YÖNELİK ARTAN İLGİSİ ÇİN İN KUZEY KUTBU NA YÖNELİK ARTAN İLGİSİ 1. Giriş: Kuzey Kutup bölgesindeki iklim değişikliğinden kaynaklanan gelişmeler, hem sekiz bölge ülkesinin (Rusya Federasyonu-RF, ABD, Kanada, Danimarka ve Norveç,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmalar Merkezi ŞUBAT 2014 İSTANBUL 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Konuşmacılar Sefa Sadık

Detaylı

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ 38 EMRE ENGÜR DO U-BATI ENERJ KOR DORU DO AL GAZ... DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ Emre ENGÜR* Especially with the increasing demand of the European

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

Adem ÜZÜMCÜ. Samet TOPAL. Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, Irak, Azerbaycan, Dış Ticaret, Enerji Jel Kodu: F14, O53, Q40

Adem ÜZÜMCÜ. Samet TOPAL. Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, Irak, Azerbaycan, Dış Ticaret, Enerji Jel Kodu: F14, O53, Q40 ABD-İRAN YAKINLAŞMASI VE KIRIM GERGİNLİĞİ ORTAMINDA TÜRKİYE NİN ENERJİ TEDARİKİNDE AZERBAYCAN, İRAN VE IRAK IN ARTAN ÖNEMİ: DIŞ TİCARET VE ENERJİ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YENİ FIRSATLAR (MI?)* Makale Sunum

Detaylı

SERHAT LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT LOJİSTİK VADİSİ İMKANI TRA2 Bölgesinde T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİNDE Dr. Hüseyin TUTAR Burak AYDOĞDU İbrahim TAŞDEMİR Musa ERDAL ARALIK 2011 TRA2 Bölgesinde COPYRIGHT 2012 SERKA T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.125-142 Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Global Geoeconomic Rivalry in Central Asia and Turkey Türkan

Detaylı