UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MUSIC RESEARCHES Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi Ocak - Şubat - Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar January - February - March - April 2015 Issue: 03 Volume: 02 Winter Spring PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (MARKA PATENT - TRADEMARK) (2015/04090) I

2 DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu yayınlanabilir yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan Etik Kurul Raporu bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar) a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri yetkilileri Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında www. uhmadergisi.com adresinden edinilebilir. 3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın Nisan Ağustos Aralık aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser makale ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO Belge No: & ISO Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04090) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: / Online: numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 6. Dergimizde apa 5 sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Tahtacı Alevi Kültürel Belleğin Aktarımında Müziğin Rolü, UHMAD Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. II

3 7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı makale formatında olmak zorundadır türünde yayınlara yer verilmektedir. 10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. III

4 GENERAL INFORMATION ABOUT ACED JOURNAL 1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two referees who are field experts. The articles not reported as issuable positively by two field referees aren t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 2. Author(s) cannot make a demand for the journal s procedure concerning the academicians in journal s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren t given any information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can be obtained from the website of the journal www. uhmadergisi.com 3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months April / August and December All readers can download the articles from the journal s web system and the relevant paper article can be used on condition that our journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO Doc. No: & ISO Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04090). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: / Online: APA 5 system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). The Role Of The Music In The Transferring Tahtacı / Alevi Cultural Memory, UHMAD International Refereed Journal of Music Researches, Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. IV

5 7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the journal should be taken into account by all authors. 8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our journal are sent to relevant indices via by the publication date of the journal. 9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction have to be in an article format and these publications are also included. 10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn t be previously published, not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line with the T.R. Law. V

6 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MAKALELER ARAŞTIRMA VE DERLEME MAKALELER MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGISI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) 1-11 Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU MÜZİK KAYITLARINDA YÖNTEMLER MÜZİK KAYITLARINDA YÖNTEMLER Mustafa KABATAŞ KÜLTÜREL KİMLİĞİN İNŞASI VE KÜLTÜREL ARACILIK ÖZELİNDE HASAN RODOPLU ÖRNEK OLAYI Behiye YALTIRIK, Bora KUMPASOĞLU TÜRK HALK MÜZİĞİNDE YENİDEN YARATMA SÜRECİNİN AKTÖRLERİ OLARAK KAYNAK KİŞİLER/MAHALLİ SANATÇILAR: MİLASLI NAZMİ YÜKSELEN ÖRNEĞİ F. Reyhan ALTINAY ÜSLUP VE REPERTUAR DERSİNDEKİ FRUSTRASYONLARA (ENGELLEMELERE) YÖNELİK ÖĞRENCİ, EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRMELER Yıldırım AKTAŞ MÜZİK OLİGARŞİSİNİN SONU: KÜRESEL SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI VE MÜZİK ENDÜSTRİSİ Mihalis (Michael) KUYUCU, Murat KORKMAZ VI

7 BAŞ EDİTÖR Mustafa ÖNER UZUN BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI Dilek GÖKTÜRK CARY GENEL YAYIN YÖNETMENİ Murat KORKMAZ DERGİ İLETİŞİMİ VE SEKRETERYASI Ali Serdar YÜCEL İLETİŞİM VE MEDYA ALAN EDİTÖRLERİ Ali Murat KIRIK Michael KUYUCU İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ Gökşen ARAS TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ Gülsemin HAZER BATI MÜZİĞİ ALAN EDİTÖRÜ Dilek GÖKTÜRK CARY SAHNE SANATLARI ALAN EDİTÖRÜ Tuğçe TUNA TÜRK HALK MÜZİĞİ ALAN EDİTÖRÜ Mustafa ÖNER UZUN TÜRK SANAT MÜZİĞİ ALAN EDİTÖRÜ Hülya UZUN MÜZİKOLOJİ / MÜZİK TARİHİ Ganire HÜSEYNOVA ETNOMÜZİKOLOJİ ALAN EDİTÖRÜ Hüseyin YALTIRIK MÜZİK EĞİTİMİ ALAN EDİTÖRÜ Dilek GÖKTÜRK CARY HALK BİLİMİ ALAN EDİTÖRÜ Reyhan ALTINAY HALK DANSLARI ALAN EDİTÖRÜ Kürşad GÜLBEYAZ TEORİ VE KOMPOZİSYON ALAN EDİTÖRÜ Nuriye Esra KINIKLI MÜZİK PSİKOMETRİ ALAN EDİTÖRÜ Ozan Evrim TUNCA TEKNİK EDİTÖR Burhan MADEN KAPAK TASARIM Ozan KARABAŞ YAYIN KURULU Mustafa USLU Dilek GÖKTÜRK CARY Murat KORKMAZ Gökşen ARAS Gülsemin HAZER Kürşad GÜLBEYAZ Tuğçe TUNA Mustafa ÖNER UZUN Ali Serdar YÜCEL Gülten HERGÜNER Çetin YAMAN Yavuz TAŞKIRAN Hülya UZUN Ganire HÜSEYNOVA Hüseyin YALTIRIK Nuriye Esra KINIKLI Ozan Evrim TUNCA Reyhan ALTINAY YÖNETİM KURULU Murat KORKMAZ Mustafa USLU Dilek GÖKTÜRK CARY Mustafa ÖNER UZUN Fatma TEZEL ŞAHİN Adalet KANDIR Gökşen ARAS Gülsemin HAZER Çetin YAMAN Gülten HERGÜNER Hülya UZUN Michael KUYUCU Mustafa TALAS Nurhayat ÇELEBİ Kürşad GÜLBEYAZ Ali Serdar YÜCEL Ali Murat KIRIK Bülent KILIÇ Emine DEMİRAY Arzu ÖZYÜREK Av. Onur BAYKAN Av. Bülent YILMAZ VII

8 YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ ALAN VE DİSİPLİNLER Bando Şefliği Batı Müziği Diğer Müzik Alanları Etnomüzikoloji ve Ses Eğitimi Halk Dansları Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Korrepetisyon Müzik Eğitimi Müzik Psikometri Müzik Tarihi Müzikoloji Oda Müziği Opera Sahne Sanatları Teori ve Kompozisyon Türk Halk Müziği Türk Müziği Türk Sanat Müziği DISCIPLINES Band Conducting Western Music Other Musical Areas Ethnomusicology and Voice Training Folk Dances Composition and Conducting Accompaniment Music Education Music Psychometrics Music History Musicology Chamber Music Opera Performing Arts Theory and Composition Turkish Folk Music Turkish Art Music VIII

9 DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER IX

10 DİĞER DERGİLERİMİZ BESLENME KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ PAZARLAMA VE PAZAR MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ EDEBİYAT VE İLETİŞİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HEMŞİRELİK MİMARLIK VE TASARIM PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ EKONOMİ YÖNETİMİ VE X

11 Değerli Bilim İnsanları., Mustafa ÖNER UZUN Dergimizin bu sayısında toplam 7 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Her sayımızda olduğu gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış ve emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası alanda ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. Bir sonraki sayımız Mayıs Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı sunarım. (Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). Basın Yayın Kanunun 5187 gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü kümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur. XI

12 Distinguished Scientists., We have published 7 articles in this volume of our journal. This issue is composed of scholarly articles prepared in different fields and disciplines. As in every volume, our specialist referees worked hard and contributed to the preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the whole team who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s), we have started to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from the web page where the relevant article s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our next volume that includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope this new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal. (In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication to the editorship and journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. Allliability in this issue belongs to author(s)). As per the 5187 of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are accepted and published in ourjournal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/ are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal s management and other boards don t accept any responsibility regarding the second, third and other person s and institutions under any condition. In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication. XII

13 ACED MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGISI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)(1) A STUDY of SPEAKING ANXIETY LEVEL of PROSPECTIVE MUSIC TACHERS (KONYA SAMPLE) Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konya / Türkiye Abstract: The purpose of this study is to determine the level of music teacher candidates speaking anxiety and determine the the relationship between gender, class and age with speech anxiety levels. In the research, Speaking Anxiety Scale For Prospective Teachers, which had been developed as a data collection tool Sevim in 2012, has been used. The sample group of the research is composed of 104 students of the Department of Music Education in N.E.U. A.K.E.F. In the result of the research, students speaking anxiety, speaker-oriented speaking anxiety and psychology of speech level is moderate, environment-oriented speaking anxiety level is high. Older than 21 years old and 4th grade students speaking ancxiety, speaker-oriented speaking anxiety and environmentoriented speaking anxiety level is lower than 20 years old and undergraduate 2nd and 3th grade students. Öz: Araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenleri ile konuşma kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sevim (2012) tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılarak geliştirilen Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.E.F. Müzik Eğimi Anabilim Dalı nda öğrenimine devam eden 104 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı, konuşmacı odaklı konuşma kaygısı ve konuşma psikolojisi düzeylerinin orta derecede, çevre odaklı konuşma kaygısı düzeylerinin yüksek olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin 20 yaş ve altındaki öğrencilere, Lisans 4 öğrencilerinin diğer sınıf öğrencilerine göre konuşma kaygısı, konuşmacı odaklı ve çevre odaklı konuşma kaygısı düzeylerinin daha düşük olduğu, sonucuna ulaşılmıştır. Key Words: Music Education, Speaking Anxiety, Music, Music Teacher Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Konuşma Kaygısı, Müzik Öğretmenliği Doi: /UHMAD (1) Sorumlu Yazar: Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konya / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type of article (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee 1

14 GİRİŞ UHMAD EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter January-February - March - April 2015Issue: 03 Volume:02 Winter Spring ID:13 K:02 (Ekonomi) ID:14 & K:29 (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO (ISO Belge No: & ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) Dil, bir toplumda insanların birbirlerini anlaması, kendileri anlatmaları bakımından en önemli unsurdur. Bir düşünme ve iletişim aracı olan dilin çeşitli beceri alanları yer almaktadır. Dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi dilin beceri alanlarıdır. Günlük hayatta ve resmi iş hayatında en çok kullandığımız dil becerisi ise konuşmadır (Yaman ve Sofu, 2013: 42). İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biri de dili kullanarak iletişim kurma becerisidir. Bu becerinin etkili bir şekilde kullanıp kullanılmaması, insanın başarılı olmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Özellikle mesleği gereği konuşma becerisini sık kullanan bireyler için bu durum daha fazla önem kazanmaktadır. Bu mesleklerden biri de öğretmenliktir. Öğretmenin hem mesleğinde başarılı olması hem de öğrencilerine iyi bir rol model olabilmesi için dili doğru ve güzel bir şekilde konuşması oldukça önemlidir (Katrancı, 2014: 175). Etkili ve güzel konuşmanın gerçekleşmesi, bunun bir alışkanlığa dönüşebilmesi, örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliği ve bu eğitimi veren öğretmenlerin konuşma becerisindeki yeterliliği ile yakından ilişkilidir (Katrancı ve Melanlıoğlu, 2013: 653). Konuşma becerisi, öğretmenlerin sahip olması gereken önemli bir beceridir. Bu bağlamda öğretmenlerin konuşmaya yönelik olarak kendilerine olan güvenleri ve kendilerini yeterli hissetmeleri, öğretme-öğrenme sürecinin hedefine ulaşması bakımından oldukça önemlidir (Katrancı, 2014: 178) Öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencileriyle öğretme-öğrenme sürecini yürütebilmek için en sık kullandıkları iletişim kanalı konuşmadır. Sınıf ortamında doğru ve etkili konuşmanın tüm gereklerini yerine getirebilen öğretmen dersin verimli geçmesi için önemli bir yükümlülüğü de yerine getirmiş olur. Çünkü öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmekle birlikte sınıfta rehberliği sağlayan kişi öğretmendir. Öğretmenin Türkçeyi güzel ve doğru konuşması, dersin daha iyi anlaşılmasının yanı sıra öğrencilerin konuşmalarındaki hataların düzeltilmesinde en etkili yollardan biridir. Çünkü öğretmenler, öğrencileri için bir çok konuda olduğu gibi konuşma becerisinde de en etkili modellerden biridir (Katrancı,2014: 176). Üniversite yıllarında öğretmen adaylarının konuşma becerisinde yetkin hâle gelmeleri sağlanmalı; konuşma becerisinde öz yeterlik algıları yükseltilmeli ve kendilerine bu beceride güven duymaları sağlanmalıdır (Katrancı ve Melanlıoğlu, 2013: 654). Literatür taraması sonucunda ülkemizde eğitim alanında konuşma kaygısı konusuna ilişkin çalışmalara ulaşılmıştır. (Arslan (2012) Üniversite Öğrencilerinin Topluluk Karşısında Konuşma İle İlgili Çeşitli Görüşleri, Sevim (2012) Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Yaman ve Sofu (2013) Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Katrancı (2014) 2

15 EKONOMİ EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ YÖNETİMİ International International Refereed Refereed Journal Journal of of Researches Researches on on Economy Economy Management Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim Ekim / Kasım Kasım / Aralık Aralık Sayı: Sayı: Cilt: Cilt: Sonbahar Sonbahar Kış Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October October January-February / November November - / March December December - April Issue: Issue: Volume: Volume: Autumn Autumn Winter Winter Winter Spring ID:14 ID:13 ID:13 K:29 K:02 K:02 (Ekonomi) (Ekonomi) & (Economy) (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO Belge No: 12880) (ISO (ISO Belge Belge No: No: & ISO ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algıları, Kinay ve Özkan (2014) Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği (ÖAKKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Katrancı ve Kuşdemir (2015) Öğremen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Bir Uygulama, Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, ölçebileceği Sanayi, Konut, Anova, saptanmıştır. TUİK, Fiyat Müzik öğretmeni, örgün müzik eğitimi sürecinin temel bir öğesi olarak, öğrencide, müzik eğitiminin hedefleri doğrultusunda belirli davranış değişiklikleri oluşturmakla görevlidir ve bu görevinin üstesinden gelebilmesi için belli niteliklere sahip olmak zorundadır (Uçan, 1997: 177). Bu niteliklerden birisi de hiç kuşkusuz ki konuşma becerisidir. Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenleri ile konuşma kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. VERİ TOPLAMA ARACI Araştırmada müzik öğretmen adayı öğrencilerinin konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek için veri aracı olarak Sevim (2012) tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılarak geliştirilen Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin KMO katsayısı.92 ve Barlett testi değeri dir. Faktör analizi sonuçlarına göre ölçek üç faktörde toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı.91 dir. %27 alt ve %27 üst grupların madde puan ortalamaları arasındaki fark bağımsız örneklemlerde t-testi ile sınanmış ve elde edilen değerlerden yola çıkılarak gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmıştır. Bu değerler ise ölçeğin aynı zamanda iç tutarlık yönünden de güvenilir olduğunu ifade eder. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100 en düşük puan ise 20 dir. Ölçekten alınan puanlar ile konuşma kaygı düzeyi arasında ters orantı vardır. Puanlar yükseldikçe konuşma kaygı düzeyi düşmektedir. Elde edilen değerlerden yola çıkılarak geliştirilen ölçeğin, öğretmen adaylarının konuşma kaygılarını güvenle VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda gruplar arasında farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi kullanılmıştır. T testi ve varyans analizi için dağılımın normal olup olmadığına bakılmış, dağılımın normal olduğu durumlarda t testi ve varyans analizi yapılmış, normal olmadığı durumlarda varyans analizi yerine Kruskal Wallis H, bağımsız gruplar t testi yerine de Mann Whitney U testi kullanılmıştır. BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı düzeylerinin cinsiyet, sınıf, yaş ve bireysel çalgı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini gösteren bulgulara yer verilmiştir. 3

16 EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter January-February - March - April 2015Issue: 03 Volume:02 Winter Spring ID:13 K:02 (Ekonomi) ID:14 & K:29 (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO (ISO Belge No: & ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) Tablo 1. Kişisel Bilgiler (Değişkenler) F % Cinsiyet Kadın 48 46,2 Erkek 56 53,8 Toplam Özet : Yılları 1. arasındaki Sınıf TUİK verileri kullanılarak 21 hazırlanan bu çalışma, sanayi 20,2 Sınıf 2. Sınıf 31 29,8 uygulanmıştır. Ayrıca hipotez 3. Sınıf testleri uygulanarak araştırma 25 daha kapsamlı hale getirilmiştir. 24,0 yönünde hareket edilmiş 4. olup, Sınıfyapılan istatistik bulgulara 27 göre de sonuca gidilmiştir. Elde 26,0 Toplam Yaş aralığı Kw cinsinden 20 yükseldikçe, Yaş ve Altı fiyatlarda da azalma meydana 50 gelmektedir. 48,1 Anahtar Kelimeler 21 : Elektrik, Yaş ve Üzeri Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, 54 Anova, TUİK, Fiyat 51,9 Toplam 104 ECONOMETRIC ANALYSIS Keman OF ELECTRICITY AND 24 NATURAL GAS PRICES 23,1 Flüt 18 17,3 Viyolonsel 10 9,6 the consumption of electricity Viyolaand natural gas used in industry 8 and houses is statistically 7,7 Bireysel Çalgı techniques for analysis. Gitar Moreover, tests of hypothesis were 8 applied and the research was 7,7 Bağlama 13 12,5 Ud 14 13,5 Kanun 6 5,8 Şan 3 2,9 Toplam Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının % 46.2 si kadın (n:48), %53.8 i erkektir. Adayların %20.2 si birinci sınıf (n:21), %29.8 i ikinci sınıf (n:31), %24 ü üçüncü sınıf (n:25) ve %26 sı dördüncü sınıf (n: 27) öğrencisidir. Adayların %48.1 i 20 yaş ve altına iken (n:50), %51.9 u 21 Yaş ve üzerindedir (n:54). Adayların %23.1 inin bireysel çalgısı keman (n:24), %17.3 ünün bireysel çalgısı flüt (n:18), %9.6 sının bireysel çalgısı viyolonsel (n: 10), %7.7 sinin bireysel çalgısı viyola (n:8), %7.7 sinin bireysel çalgısı gitar (n: 8), %12.5 inin bireysel çalgısı bağlama (n: 13), %13.5 inin bireysel çalgısı ud (n:14), %5.8 inin bireysel çalgısı kanun (n:6) ve % 2.9 unun bireysel çalgısı şandır (n: 3). 4

17 EKONOMİ EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ YÖNETİMİ International International Refereed Refereed Journal Journal of of Researches Researches on on Economy Economy Management Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim Ekim / Kasım Kasım / Aralık Aralık Sayı: Sayı: Cilt: Cilt: Sonbahar Sonbahar Kış Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October October January-February / November November - / March December December - April Issue: Issue: Volume: Volume: Autumn Autumn Winter Winter Winter Spring ID:14 ID:13 ID:13 K:29 K:02 K:02 (Ekonomi) (Ekonomi) & (Economy) (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO Belge No: 12880) (ISO (ISO Belge Belge No: No: & ISO ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) Tablo 2. Cinsiyet, Yaş, Sınıf ve Bireysel Çalgı Değişkenlerine Göre Öğrencilerin Konuşma Kaygısı Düzeylerine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi ile Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Genel Konuşma Kaygısı Düzeyi Puan Ortalaması n Ort. ss Levene Değişkenler Özet : n Yılları Ort arasındaki TUİK ss verileri kullanılarak f hazırlanan p bu çalışma, t sanayi df p Erkek şeklindedir. Farklı 48 analiz teknikleri 6.48 kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli Cinsiyet uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma 0.74 daha 0.39 kapsamlı hale -66 getirilmiştir Kadın Yaş yönünde ve hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde edilen bulgular 50 sonucunda; sanayi sektörü 5.10 A için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz Yaş fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna 5.45 varılmaktadır Sonuç olarak tüketim Yaş aralığı ve Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir Ü Değişkenler n Ort ss df f p Tukey Sınıf Bireysel Çalgı Lisans Lisans ACCORDING 2 31 TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND Lisans Lisans Keman analyzed. ANOVA 24 model was applied 5.42 to the study prepared with the use of different Flüt made more comprehensive The purpose 7.29 was to determine electricity and natural gas prices Viyolonsel Viyola Gitar Bağlama Ud Kanun Şan _ Tablo 2 incelendiğinde veri toplama aracından öğrencilerin aldığı genel puan ortalaması dir. Bu değer öğrencilerin konuşma kaygısı düzeylerinin orta derece olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin konuşma kaygı düzeyleri arasında yaş (p=.00) ve sınıf (P=.00) değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin (ort=70.44) 20 yaş ve altındaki öğrencilere (ort=64.90) ve Lisans 4 5

18 EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter January-February - March - April 2015Issue: 03 Volume:02 Winter Spring ID:13 K:02 (Ekonomi) ID:14 & K:29 (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO (ISO Belge No: & ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) öğrencilerinin (ort= 73.92) Lisans 1 (ort= 64.04), Lisans 2 (ort= 65.00), ve Lisans 3 (ort= 67.72) öğrencilerine göre konuşma kaygısı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Cinsiyet (p=.50) ve bireysel çalgı (p=.26) değişkenine göre öğrencilerin konuşma kaygısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Tablo 3. Cinsiyet, Yaş, Sınıf 1 Kilis ve Bireysel 7 Aralık Üniversitesi, Çalgı Değişkenlerine Elektrik-Enerji Bölümü Göre Konuşmacı Odaklı Konuşma Kaygısı Düzeyine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve ve konutlarda kullanılan Kruskal doğalgaz ile Wallis elektrik tüketiminin Testi Sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmesi Konuşmacı Odaklı uygulanmıştır. Ayrıca hipotez ntestleri uygulanarak araştırma Ort. daha kapsamlı hale getirilmiştir. ss Konuşma Kaygısı Düzeyi Puan Ortalaması aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana Levene gelmektedir. Değişkenler Anahtar Kelimeler n: Elektrik, Ort Doğalgaz, Tüketim, ss Sanayi, f Konut, Anova, p TUİK, Fiyat t df p Cinsiyet Erkek Kadın Yaş 20 Yaş ve ACCORDING TO 50 CONSUMPTION RANGES 3.93 IN TERMS OF INDUSTRY AND A Yaş ve Abstract: Ü In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of , 0.00 Değişkenler analyzed. ANOVA nmodel was Ort applied to ss the study prepared df with f the use of p different Tukey techniques Lisans 1for analysis. 21 Moreover, 35.14tests of 3.73 hypothesis were applied and the research was Lisans Sınıf Lisans Lisans Değişkenler n Sıra Ort. df χ 2 p Keman Flüt Viyolonsel Viyola Bireysel Gitar Çalgı Bağlama Ud Kanun Şan

19 EKONOMİ EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ YÖNETİMİ International International Refereed Refereed Journal Journal of of Researches Researches on on Economy Economy Management Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim Ekim / Kasım Kasım / Aralık Aralık Sayı: Sayı: Cilt: Cilt: Sonbahar Sonbahar Kış Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October October January-February / November November - / March December December - April Issue: Issue: Volume: Volume: Autumn Autumn Winter Winter Winter Spring ID:14 ID:13 ID:13 K:29 K:02 K:02 (Ekonomi) (Ekonomi) & (Economy) (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO Belge No: 12880) (ISO (ISO Belge Belge No: No: & ISO ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma kaygısı puan ortalamaları dir. Bu değer öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma kaygısı düzeylerinin orta derece olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma kaygı düzeyleri arasında yaş (p=.00) ve sınıf (.00) değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin (ort=38.70) 20 yaş ve altındaki öğrencilere (ort=35.74) ve Lisans 4 öğrencilerinin (ort= 40.81) Lisans 1 (ort= 35.14), Lisans 2 (ort= 36.38), ve Lisans 3 (ort= 36.36) öğrencilerine göre konuşma kaygısı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Cinsiyet (p=.67) ve bireysel çalgı (p=.72) değişkenine göre öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma kaygısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 7

20 EKONOMİ MÜZİK YÖNETİMİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management International Refereed Journal of Music Researches Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış Ocak Şubat Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter January-February - March - April 2015Issue: 03 Volume:02 Winter Spring ID:13 K:02 (Ekonomi) ID:14 & K:29 (Economy) PRINT ISSN: ONLINE ISSN: (ISO (ISO Belge No: & ISO Belge Belge No: No: 12880) 12880) Tablo 4. Cinsiyet, Yaş, Sınıf ve Bireysel Çalgı Değişkenlerine Göre Çevre Odaklı Konuşma Kaygısı Düzeyine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi ile Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Çevre Odaklı Konuşma Kaygısı Düzeyi Puan Ortalaması n Ort. ss 1 Kilis Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji 19.82Bölümü 3.19 Levene Değişkenler ve konutlarda kullanılan n doğalgaz Ort ile elektrik ss tüketiminin f istatistiksel p olarak analiz t edilmesi df p Cinsiyet Yaş Erkek uygulanmıştır. 48 Ayrıca hipotez 19.81testleri uygulanarak 3.17 araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik 0.01 ve doğalgaz 0.91 fiyatlarının tespit edilmesi 102 Kadın yönünde hareket 56 edilmiş olup, yapılan 3.24 istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 20 Yaş edilen ve bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının genel 50seviyesinde düşüş gözlendiği 2.62 sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim A aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma 2.51 meydana gelmektedir Yaş ve Anahtar Kelimeler 54 : Elektrik, 20.94Doğalgaz, 3.29 Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat Ü Değişkenler n Ort ss df f p Tukey Lisans ACCORDING 1 21 TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND Lisans Sınıf Lisans Abstract: 3 In this 25 study prepared by using 2.67data of TSI belonging to the years of , 2-4 Lisans analyzed. 4 ANOVA 27 model was applied 3.18 to the study prepared with the use of different Keman made more comprehensive The purpose 3.22 was to determine electricity and natural gas prices Flüt Bireysel Çalgı Viyolonsel Viyola Gitar Bağlama Ud Kanun Şan _ Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin çevre odaklı konuşma kaygısı puan ortalamaları dir. Bu değer öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma kaygısı düzeylerinin yüksek derecede olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin çevre odaklı konuşma kaygı düzeyleri arasında yaş (p=.00) ve sınıf (.00) değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin (ort=20.94) 20 yaş ve altındaki öğrencilere (ort= 8

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT Ocak / Şubat / Mart 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış January / February /

Detaylı

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Haziran Temmuz 5 Yıl: 2015 May June July August - Summer Number: 5

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart - Nisan Kış İlkbahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2015

Detaylı

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi BESLENME DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi www. dbhadergisi.com Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer (ISO 9001-2008 Belge

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research www.khsdergisi.com PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468 (MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Ocak Şubat Mart 3 Yıl:25 January February MarchApril Spring Semester Volume: 2

Detaylı

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi BESLENME DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi 25 January-February - March - April 25 Spring ISSN PRINT: 2148-4791 (ISO 90-2008 Belge No: 12879 & ISO 140-2004 Belge No: 12880) (MARKA

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD www. hmfdergisi.com ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ TRAUMATOLOGY AND Volume: SPORTS 01 Summer MEDICINE Winter (ISO

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ISSN: 2148-8215 I İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Print: 2148-4764 Online: 2148-5666 I İÇİNDEKİLER SAĞLIK PAZARLAMASI 1-13

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ID:19 K:21 JEL KOD: L8-83 ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1-22 Murat KORKMAZ, Ali Serdar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİR GRUP İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ 1-12 Aydan ERCAN, Selen YILMAZ, Necmettin ALTUNDAĞ

İÇİNDEKİLER. BİR GRUP İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ 1-12 Aydan ERCAN, Selen YILMAZ, Necmettin ALTUNDAĞ BESLENME DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2014 Sayı:02 Cilt:01 Kış Dönemi September-October-November-December 2014 Issue:02 Volume:01 Winter Term İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN: 2148-4783 İÇİNDEKİLER PD-BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ VE PD DENETLEYİCİ KULLANARAK TERS SARKAÇ SİSTEMİNİN DİNAMİK PERFORMANS ANALİZİ 1-13 Ahmet

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ID:02 K:04

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ID:02 K:04 ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ID:02 K:04 ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin

Detaylı