T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.Dönem Ders İçerikleri 1. TÜRK DİLİ - I Dilin tanımı, dilin nitelikleri, dilin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller, dil sınıflandırmaları, yapı bakımından diller, kaynak bakımından diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Yapım ve çekim ekleri uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Sözcük türleri, Cümle bilgisi, Cümlenin öğeleri, cümle çözümlemeleri. 2. YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE - I) Greetings, introducing oneself, jobs, adjectives, numbers, Possesive form of pronuouns, my, your, his, her etc., Family members, seasons/months/days., When, what time, what color, what like?, Place prepositions:in, on, at., Have got-has got, Abilities, obligations, suggestion, offering, permission, The simple present tense, Present continuous tense, The simple past tense, The simple future tense, The past continuous tense, The present perfect simple. 3. BİLGİSAYAR - I MS Word Grafik, üst bilgi, alt bilgi, sayfa numarası, başvuru ve nesneler eklemek, Değişiklikleri izlemek, denklem oluşturma, denetim eklemek, MS Word Stiller, İçindekiler tablosu ve kaynakça oluşturma, Adres Mektup Birleştirme, MS Excel-Hücre aralığı tanımlama, İşlev Eklemek, İç içe işlevler kullanmak, diğer sayfa ve kitaplara formül başvuruları, MS Excel-Veriler ile çalışmak (sıralama, filtreleme ve form oluşturma), Özel listeler oluşturmak, Sayfa koruma işlemleri, MS Excel-Bölümlere özel ileri işlev uygulamaları (istatistik, matematik ve trigonometri ), MS Access ve veritabanı temel kavramları, MS Access Tablo Oluşturma, MS Access Anahtarlar, ilişkiler, MS Access Veri Görünüm Sayfası, MS Access Form Oluşturma, MS Access Sorgu Oluşturma, Virüs, Solucan, SPAM, Trojenlerden koruma yöntemleri. 4. MATEMATİK - I Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri 5. TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Malzeme Özellikleri (Yanma, Paslanma, Paslanmayı önleme yöntemleri, Malzemenin esnekliği Hook kanunu, Malzemenin çekme, basma ve kesme gerilmeleri); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri); Kinematik(Doğrusal hareket, Bağıl hareket); Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket, Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç(enerji ve türleri, dönüşümler, İş, güç, verim); Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi(örnek ve tanımlar, Günlük hayatta dalgaların kullanımı: 1. Ses dalgaları, 2. Ses üstü dalgaları, Elektromanyetik dalgaların yayılma ve yansıması ( Uydu bağlantılı TV veya Cep Telefonu çalışma sistemi ), Işığın yansıması ve kırılması); Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi); Elektrik ve Manyetizma(Standart elektrik sembolleri ve elektrik elemanları, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve paralel bağlama, Ohm kanunu, Elektrik devresinde açığa çıkan enerji ve güç ( Gerilim farkı ve gücü

2 2 kullanarak sigorta değeri hesaplama ), Tek ve üç fazlı güç kaynakları ve kullanılan prizler, Lambaların parlaklığı ve paralel bağlama kuralının nedeni, Elektromanyetik indüksiyon kanunları ( Galvanometre, Jeneratör çalışma kuralları ), Motor tipleri ve çalışma sistemleri: 1. Alt akım motorları, 2. Doğru akım motorları, 3. Adım motorları, Transformatörler ve enerji dağıtımı, İletken ve yalıtkanlar). 6. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim.grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları. Etik ve mesleki etik. 7. ATÖLYE İŞLEMLERİ İş Güvenliği, Yangınlar ve söndürme yöntemleri, İlk Yardım, İklimlendirme ve Soğutma alet ve ekipmanları, Genel ve özel aletlerin tanıtımı, İklimlendirme ve Soğutma sektöründe kullanılan borular ve özellikleri, Borularla çeşitli uygulamalar, Kesme ve bükme, Ağız genişletme ve havşa açma işlemleri, Borularla mekanik birleştirme uygulamaları, Kaynak ve sert lehimleme, Kaynak ekipmanının tanıtımı, çalıştırılması ve sert lehimleme uygulamalar, Sert lehimleme uygulamaları. 8. İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI İklimlendirme ve Soğutmanın tarihi gelişimi, Çevre, Birim sistemleri ve dönüşümleri, Isı ve sıcaklık kavramları, ölçümleri ve dönüşümleri, Isının İletim şekilleri, Saf maddenin özellikleri, Termodinamik ve Enerji, Termodinamik ve Termodinamik dönüşümler, Basınç ve Gaz kanunları, Isı Geçişi, Akışkanlar mekaniği, Temel soğutma çevrimleri. 9. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp kavramı ve Atatürk, Osmanlı Devleti nin yıkılmasındaki iç ve dış sebepler, Osmanlı Yenilik Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanı, Yenileşme Hareketleri, Anayasal Düzene Geçiş, I. Ve II. Meşrutiyetin İlanı, Osmanlı Devletinin Yıkılma sürecine girmesi, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Sonuçları, Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgallerin başlaması, İşgallere karşı ilk tepkiler, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti ni Teşkilâtlandırması; Mustafa Kemal Atatürk ün kişilik özellikleri; Mustafa Kemal Atatürk ün görevleri; Mustafa Kemal Atatürk ün Samsun a çıkışı; Amasya Genelgesi; Kongreler, Misâk-ı Millî, Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî Mücâdele ye karşı hareketler, Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri, Sevr dayatması: Sevr e karşı Türk Milleti nin varlık mücâdelesi, Düzenli, Ordunun Kurulması, İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları, Tekalli-fi Milliye Emirleri, Başkomutanlık Yasası,, Sakarya Muharebesi; Büyük Taarruz, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası, Antlaşmalar Dönemi: Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması. B-2. Dönem Ders İçerikleri 1. TÜRK DİLİ - II Yazım kuralları ve uygulamaları, Noktalama işaretleri ve uygulamaları, Anlatım bozuklukları ve hata yapılmış örnek cümlelerin düzeltilmesi, Kompozisyon bilgisi, Yazılı kompozisyon türleri(sanat değeri olan yazılar.), Yazılı kompozisyon türleri(düşünce değeri olan yazılar), Yazışmalar(özel ve resmî yazışmalar), Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması, Güzel ve etkili konuşma kuralları ve konuşma yanlışları, İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar, İlmi yazı örnekleri inceleme, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. 2. YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE - II) The past perfect tense, Past modals, If clause type , Passive voice in tenses, Indirect speech, Indirect speech questions, Relative clause, Readinggeneral knowledge.

3 3 3. BİLGİSAYAR II Sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, Resim ve çizim programları, bu tür programları kullanma, Veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, Bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, İnternet in altyapısı, bilgisayarlar arası iletişim, temel kavramlar, İnternet in kullanımı, temel kavramlar, WWW,Browser lar, FTP, Arama Motorları, ve diğerleri, Bilgisayar yardımı ile problem çözme, algoritma ve akış şemaları, sistem analizi ve tasarımı, bilgi sistemleri. 4. MATEMATİK II Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, Entegral ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler, İstatistik 5. MESLEK RESMİ Soğutma devresi elemanlarının sembolik gösterimleri, Ev tipi soğutucu devre çizimleri, Vana kontrol ve emniyet elemanlarının gösterimi, Su ve soğutucu akışkan boru devrelerinin çizimi, Ticari soğutma sistemlerinin devre çizimleri, Soğutma sistemlerine ilişkin temel elektrik devresi çizimleri, Aspiratör, filtre, menfez, damper vb elemanların çizimi, Havalandırma ve iklimlendirme sistemi simgeleri, Klima santrali devre şemaları, Soğutma serpantini devre şeması, Soğutma kulesi devresi, Değişik soğutma tesisatı şemalarının yorumlanması, Değişik kanal projelerinin okunması ve yorumlanması. 6. İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA ELEKTRİĞİ Elektriğin Temelleri, Elektrik Test Cihazları, Elektrik Enerjisi, Termostatlar, Röleler ve Kontaktörler, Devre Koruma Cihazları, Kapasitörler, Elektrik Motorları, Elektronik Elemanlar 7. SOĞUTMA İLKELERİ Fiziksel ve kimyasal soğutma yöntemleri, Adsorbsiyonlu ve absorbsiyonlu soğutma Yöntemleri, Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma, Termoelektrik soğutma, Paramanyetik soğutma, Vorteks tüpü soğutma, Sterling çevrimli soğutma, Hava-soğutma çevrimini, Buhar-jet soğutma, Temel mekanik soğutma çevrimi, Kompresörlerin sınıflandırılması, Hava soğutmalı kondenserler, Kondenserlerin işlev ve tipleri, Evaporatif kondenserler, Su soğutmalı kondenserler, Evaporatörlerin işlev ve tipleri, Levha tipi statik havalı evaporatörleri, Lamelli tip evaporatörleri, Genleşme elemanlarının işlev ve tipleri, Yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkan ve yağlar. 8. İKLİMLENDİRME ESASLARI İklimlendirmenin tanımı, soğutma ile ilişkisi ve uygulama alanları, Hacimlerin ısı yükünü oluşturan kaynaklar ve sistem seçiminde etkili faktörler, İklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılması, Isıl konfor ve iç hava kalitesini etkileyen faktörler, Psikrometri ve nemli havanın Termodinamik özellikleri, Psikrometrik diyagram, Nemli havanın duyulur ısıtılması, Nemli havanın çiğ noktası sıcaklığının altındaki bir sıcaklığa kadar soğutulması, İki nemli hava akımının karıştırılması, Su ve buhar ile adyabatik nemlendirme, nem alıcı maddeler ile nem alma, Bir hacimdeki ısı ve nem kazancının nemli hava ile dengelenmesi, Yaz ve kış konfor iklimlendirmesi. 9. SOĞUTMA SERVİS İŞLEMLERİ Soğutucu akışkanların genel özellikleri, yönetmelikler, Soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışma yöntemleri, Azot ile sızdırmazlık testi, Basınç ve sızdırmazlık testi uygulamaları, Vakum işleminde kullanılan aletler ve vakumun önemi, Vakuma alma uygulamaları, Soğutucu akışkan şarjına ilişkin temel bilgiler, Şarj öncesi ön kontroller, Şarj işlemi ve son kontroller, Şarj silindiri ve kullanım teknikleri, Soğutucu akışkan geri kazanım işlemleri, Soğutucu akışkan geri kullanım işlemleri, Soğutucu akışkan iyileştirme işlemleri.

4 4 10. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II CUMHURİYET DÖNEMİ: Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; Saltanatın kaldırılması; Cumhuriyetin ilânı, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş denemeleri, Cumhuriyete Yönelik Tehditler, Milliyetçilik: Atatürk ün tarih ve dil anlayışı; Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları; Atatürk ün millet ve kültür anlayışı, Laiklik: Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; Atatürk ve din; Laiklik, Halkçılık: Sosyal alandaki inkılâplar; Halkçılık, Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve kararları), İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık, İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık, Dış politika: Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları; Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü, Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu; Balkan antantı; Sadabat paktı, Hatay' ın Anavatana Katılması, II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri, II. Dünya savaşı sonrası Türkiye, Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri, Türkiye ye yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; Üniter devlet yapısına yönelik tehditler. C-3.Dönem Ders İçerikleri 1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - I Doğru, daire ve yay çizimi komutlarını (LINE, CIRCLE, ARC, VIEWRES) uygulayarak çizim yapma. Koordinat sistemlerini (Mutlak, artımsal ve açısal) açıklama, Görüntüleme komutlarını (ZOOM, PAN, REDRAW, REGEN) kullanma, Köşe yuvarlatma ve pah kırma komutlarını (FILLET, CHAMFER) kullanma, Kısmi silme komutlarını (BREAK, TRIM) ve Oluşturma komutlarını kullanarak uygulama yapma, Ayna görüntüsü ve döndürme komutlarını (MIRROR, MIRRTEXT, ROTATE) çizimde kullanma, Diğer çizim komutlarını (ELLIPSE, POLYGON, RECTANGLE, TRACE, FILL, SOLID, DONUT, POLYLINE, SKETCH) uygulama, Eşit bölme ve düzenleme komutlarını (DIVIDE, MEASURE, CHANGE, COLOR, LINETYPE, LTSCALE, SCALE, EXPLODE) kullanarak uygulama yapma, Uzatma ve gerdirme komutlarını (EXTEND, STRETCH) uygulama, Blok oluşturma (BLOCK, WBLOCK, INSERT, MINSERT) ve katmanlara (LAYER) ayırma işlemi yapma, Ayarlar ile ilgili OSNAP komutu seçenekleri ile APERTURE ve POINT komutlarını kullanarak uygulama yapma, Tarama işlemleri için HATCH komutunu kullanır ve menüden gerekli düzenlemeleri yapma, Yardım komutlarını (HELP, LIST, AREA, DBLIST, DIST, ID, STATUS) uygulama, Ölçülendirme işlemlerini yapma, Uygulama örnekleri. 2. ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ Elektriğe Giriş ve Temel Kavramlar, Kumanda elemanları ve sembolleri, Röleler, kontaktörler, termikler, solenoid valfler, termostatlar, Kumanda yöntemleri, Otomatik Kontrole Giriş, İki konumlu ve oransal kontrol, Soğutma sistemlerinin kontrolü, yağ basınç otomatiği, Alçak/yüksek basınç otomatikleri, kondenser yoğuşma basıncının kontrolü, Kompresörlerde kapasite kontrolü, İklimlendirme sistemlerinin kontrolü, Akış kontrolleri; üç yollu vana, dış hava kontrolü, Soğutma serpantini ve nem kontrolü, PLC Uygulamaları ve Bina Yönetim Sistemleri. 3. TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Ticari soğutma sistemlerinde kullanılan kompresörlere giriş, Kompresörlerin genel sınıflandırılması ve kullanım alanları, Evaporatörlerin yapısı, çeşitleri ve uygulama alanları, Kondansörlerin yapısı, çeşitleri ve uygulama alanları, Soğutma kuleleri temel tipleri ve yapıları, Evaporatörlerde kullanılan buz eritme yöntemlerini, Genleşme cihazlarının yapısını, çeşitlerini, Genleşme cihazlarının çalışma ilkelerini, Ticari soğutma cihazlarının yapısını, Ticari Soğutucuların Özellikleri ve uygulama alanları, Soğuk hava depolarına giriş, Soğuk hava depolarının yapı malzemeleri, Hızlı Soğutma teknikleri.

5 5 4. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Merkezi sistemler Havalı sistemler, Merkezi sistemler Sulu sistemler, Merkezi sistemler Hava-Su sistemleri, Tekil cihazlar, Isı pompaları Havadan-Havaya, Havadan-Suya, Topraktan-Havaya, Sudan-Suya, Isı geri kazanım sistemleri, Bileşik ısı güç sistemleri, İklimlendirme Donanımları, İklimlendirme sistemlerinde kullanılan kumanda ve kontrol elemanları, Taşıt iklimlendirmesi. 5. OTOMATİK KONTROL Elektriğe Giriş ve Temel Kavramlar, Kumanda elemanları ve sembolleri, Röleler, kontaktörler, termikler, solenoid valfler, termostatlar, Kumanda yöntemleri, Otomatik Kontrole Giriş, İki konumlu ve oransal kontrol, Soğutma sistemlerinin kontrolü, yağ basınç otomatiği, Alçak/yüksek basınç otomatikleri, kondenser yoğuşma basıncının kontrolü, Kompresörlerde kapasite kontrolü, İklimlendirme sistemlerinin kontrolü, Akış kontrolleri; üç yollu vana, dış hava kontrolü, Soğutma serpantini ve nem kontrolü, PLC Uygulamaları ve Bina Yönetim Sistemleri. 6. ISITMA SİSTEMLERİ Isıtmanın tarihçesi ve konfor Şartları, Isıtma sistemleri, Bölgesel ısıtma sistemleri, Merkezi ısıtma sistemleri, Döşemeden ısıtma sistemleri, Isıl direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının, hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması, Isı direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması, Isıtma istemleri Elemanları (Katı, sıvı ve gazla çalışan cihazlar, Kazan, Brülör, vs.), Isıtma istemlerinde Otomatik kontrol, Isıtma sistemlerinde, montaj, bakım ve onarım, Isıtma sistemlerinde Yakacaklar ve Depolanması, Kazan dairesi emniyet kuralları, Binalarda yalıtım ve enerji tasarrufu. 7. LABORATUVAR - I Temel soğutma deney cihazı ile yapılan uygulamalarla soğutma işlemi deneyleri, Temel ve yardımcı elemanların görevlerini ve çalışma ilkelerini, Ticari soğutma deney cihazı ile yapılan uygulamalarla, Mekanik ısı pompası deney cihazı ile yapılan uygulamalar, Isı pompasının çalışma ilkesi, Performans katsayısını hesaplama, Bilgisayar destekli iklimlendirme cihazı ile yapılan uygulamalar, Bilgisayar ortamında psikrometrik diyagramı çizebilmesi, Arıza bulma cihazı (5 arıza) ile yapılan uygulamalar, Soğutma sisteminde meydana gelen temel arızalar, Evapartörde ve kondansörde meydana gelecek arızalar, Kompresör ve Yardımcı elemanlarda meydana gelecek arızalar, Soğutucu Akışkan Miktarını Belirlenmesi. 8. ENERJİ YÖNETİMİ (Seçmeli) Enerji Tasarrufu ve önemi, Türkiye nin enerji kaynakları, Güneş enerjisinin özellikleri ve kullanım alanları, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin sınıflandırılması, Açık devreli doğal dolaşımlı sistemler, Kapalı devreli zorlanmış dolaşımlı sistemler, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerini boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; bağıntılar ve tablolar, Güneş enerjisinin kullanıldığı uygulamalar; elektrik üretimi, soğutma kurutma, saf su üretimi vb., Rüzgâr enerjisinin özellikleri ve kullanım alanları, Jeotermal enerjinin özellikleri ve kullanım alanları, Termik santraller, Doğal gaz santralleri, Hidroelektrik santralleri, Nükleer enerji santralleri. 9. DOĞALGAZ TESİSATI (Seçmeli) Tesisat ile ilgili tanımlar ve kavramlar, Doğalgaz teslim noktası, Servis kutusu ve regülatör tipleri, Doğalgaz boruları ve bağlantı elemanları, Boruların birleştirilmesi, Sayaçlar ve sayaçların montaj kuralları, Bireysel doğalgaz tüketim cihazları, Toplu doğalgaz tüketim cihazları, Endüstriyel doğalgaz tüketim cihazları, Konutlarda ve ısı merkezlerinde bacalar, Boru çapı hesap yöntemi ve uygulaması, Doğalgaz tesisat projesi çizim kuralları, Kontroller, testler ve işletmeye alma, Doğal gaz tesislerinde işletme ve güvenlik önlemleri.

6 6 10. GÜNEŞ ENERJİSİ (Seçmeli) Güneş enerjisinin özellikleri ve kullanım alanları, Düzlemsel toplayıcılar; sınıflandırılması ve özellikleri, Düzlemsel toplayıcılar; saydam örtü ve yutucu yüzeyler, Düzlemsel toplayıcılar; ısı taşıyıcı borular ve yalıtım, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin sınıflandırılması, Açık devreli doğal dolaşımlı sistemler, Kapalı devreli zorlanmış dolaşımlı sistemler, Kendinden depolu sistemler. Toplayıcıların paralel ve seri bağlanması, Toplayıcıların yerleştirilmesi; eğim açısı ve gölgeleme, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerini boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; bağıntılar ve tablolar, Güneş enerjili su ısıtma sistemi boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; örnek hesaplamalar, Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımı; paralel ve tercihli çalışan sistemler, Güneş enerjisinin kullanıldığı diğer uygulamalar; elektrik üretimi, soğutma kurutma, saf su üretimi vb. 11. GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli) Girişimci ve Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Temel Nitelikleri, İşlevleri ve Geçmişten Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi., Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Günümüz Şirketlerin Yaratıcılık ve Yenilik Stratejileri, Türkiye de İş Kurma Süreci, İş Planı ve İş Planının Hazırlanması: Örnek Bir İş Planı, Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme İkileminde, Girişimcilikte Rekabet Ortamı ve Haksız Rekabeti Doğuran Sebepler ve Önlemler, Uluslar Arası Girişimciliğin Geçmişten Günümüze Gelişimi ve Çokuluslu Şirketlerin Genel Örgüt Yapısı ve Dünya Ekonomi İçindeki Rolü, Girişimcilikte Markalaşma, Markalaşmanın Önemi ve Korunmasına Yönelik Hukuksal ve İşletme Bazındaki Önlemler, Girişimcilikte Yeni İş Fikirleri, Bayilik, Franchising ve Örnek Firma Uygulamaları ve Girişimcilikte Örnek Başarı Hikayeleri, Girişimciliğin Gelişim Aşamaları ve Bu Aşamalar İçerisinde Finansal Kaynak Bulma, Değerlendirme ve Kriz Dönemlerinde Şirketlerin Yaşadığı Finansal Krizler ve Değer Kayıpları, Kobiler ve Kobilerin Ortak Özellikleri, Kobilerin Ekonomi ve Sosyal Sisteme Katkıları, Avantajları ve Dezevantajları, Küreselleşme Çerçevesinde Türk Girişimciliğinin Yaşadığı Darboğazlar Ve Çözüm Önerileri: Örnek Bir Sektör, KOSGEB Destekleri - AB Hibe Projeleri vb., Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları, Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. 12. MESLEKİ YABANCI DİL - I (Seçmeli) Mesleki Terminoloji, Mesleki Terminoloji içeren yazıların okunması ve tercümesi, Katalog Okuma, Meslekle ilgili katalogların okunması ve tercümesi, Klima Kullanma Kılavuzu Okuma ve tercüme çalışması. 13. SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK (Seçmeli) Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir derstir. Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Ders Kapsamında Valilik ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi tüm birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve koordineli bir şekilde sosyal dayanışma, çevre ve kültürel miraslar gibi konuları içeren projeler hazırlanarak bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanırken diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıkları arttırılmaktadır. D-4.Dönem Ders İçerikleri 1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - II Mimari projenin okunması, Havalandırma tesisatı projesinin temel unsurları, Temel havalandırma tesisat sembollerinin çizimi, Havalandırma tesisatı kat planının çizimi, Havalandırma tesisatı kolon hattının çizimi, Havalandırma tesisatı uç elemanlarının detay çizimleri, Klima santrali/soğutma

7 7 serpantini detay çizimleri, Soğutma grubu/su kulesi detay çizimleri, Makine dairesi tesisatı detay çizimleri, Soğutma tesisatı eleman sembolleri ile akış şemalarının okunması ve çizimi, Soğutma cihazları tesisatı izometrik şemasının çizimi, Soğuk oda izometrik şemalarının çizimi, Soğuk hava depoları izometrik şemalarının çizimi. 2. SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin analizi, Soğutucu akışkan miktarı, STK ve ITK nın P-h diyagramı üzerinden hesaplanması, Kademeli (kaskat) soğutma sistemleri, Soğuk hava depolarında ısı yükü hesabı, Soğuk hava depolarında ısı yükü hesabı, Kompresör seçimi, Seçim için gerekli parametreler, Yazılım vasıtasıyla uygun kompresörün seçilmesi, Yoğuşturucu seçim parametreleri ve seçimi, Buharlaştırıcı seçim parametreleri ve seçimi, Genleşme valfinin seçim parametreleri, Boru çaplarının tayini, Uygulama ve genel değerlendirme. 3. HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Havalandırma sistemi türleri ve elemanları, pratik ısı yükü hesabı, sistem montajı ve işletilmesi. Temiz hava ihtiyacı, havalandırma sistemleri, sistem elemanları, temel hesaplamalar, kanal boyutlandırma, eleman seçimi, ses ve titreşime karşı önlemler, farklı havalandırma uygulamaları. 4. KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TEŞHİSİ Arıza Giderme Basamakları, Kompresörlerde Arıza Teşhisi, Evaporatörler ve Kondenserlerde Arıza Teşhisi, Soğutma Kontrol Devrelerinde Arıza Teşhisi, Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Arıza Teşhisi, Koruyucu bakımın önemi. 5. KALİTE GÜVENCE ve STANDARDLAR Kalitenin tanımları ve kalitenin evrimi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Toplam Kalite Kontrol, Kalite Güvence Sistemi, ISO 9001:2000 versiyon standardı, Toplam Kalite Yönetimi, Problem çözme teknikleri: Sebep-Sonuç Diagramları, Problem çözme teknikleri: Kayıt Formları, Histogram, Problem çözme teknikleri: Serpme Diyagramı, Kutu Gösterimi, Standardizasyon, Mesleki standartlar. 6. İŞLETME YÖNETİMİ İşletme ve İşletme Yönetimi Kavramları ve İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi, İşletmenin Kuruluş Nedenleri, Amaç ve Sorumlulukları, İşletmelerin Kuruluş Süreci, İşletmelerde Kapasite ve Kapasite Kullanımı, İşletme Türleri ve İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Hukuksal Yapısı, Temel İşletme Fonksiyonları, Yönetim ve Fonksiyonları, İşletmelerde Pazarlama Fonksiyonu, İşletmenin Muhasebe ve Finans Fonksiyonu, İşletmelerin İnsan Kaynakları Fonksiyonu, Çağdaş Finansal Teknikler, İşletmelerde Verimlilik ve Performans Yönetimi, İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler Fonksiyonu, İşletme Yönetiminde AR-GE Fonksiyonu. 7. SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Öğrencinin mesleği ile ilgili örnek bir projeyi araştırması, uygulamalı ise uygulama yapabilmesi. Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması. 8. LABORATUVAR - II Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde soğutma yükünün ve kondenser basıncının belirlenmesi, Isıtma İşlemi Hesaplamaları, Havanın Nemlenme ve Isıtılması, Soğutma Kulesi işlemleri, Yaş termometre sıcaklığının soğutma yükü üzerine etkisini, Girişteki havanın kulenin verimine etkisini, Hava hızı ve kule yüksekliği boyunca meydana gelen basınç kaybı, Hermetik bir kompresörde bulunan elemanları, Kompresör valf arızası. Yağ ayırıcı arızasını. Eksik yükleme arızası. Çek valf arızası. Evaporatör basınç regülatörünün yanlış ayarlanması, Dondurucu evaporatörde soğutucu

8 8 akışkan olmaması, Soğutucu evaporatörde kısmi akışkan olması, Kurutucu filtre tıkanması, Çıkış basıncı arızası, Sıcak gaz defrost arızası, Bobin arızası, Kompresör karter arızası, Tek faz devresinin sigortasının atması, Motor aşırı yük koruyucusunun kontaklarından ikisinin açması, Elektrik panosunda termik korumalı aşırı yük şalteri arızası, Dondurucu evaporatör termostat arzası. 9. TESİSAT TEKNOLOJİSİ (Seçmeli) Sıhhi Tesisat Alanlarının Planlanması ve Özel Konular, Kullanma ve İçme Sularının Arıtılması, Temiz Soğuk Su Tesisatı, Temiz Sıcak Su Tesisatı, Temiz Su Boruları ve Parçaları, Pis Su ve Yağmur Suyu Tesisatı, Yangın Tesisatı, Sıhhi Tesisat Seramik Gereçleri. 10. İÇ HAVA KALİTESİ (Seçmeli) Giriş, Tanımlar ve Standartlar, İç Hava Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Kirletici Maddeler, İç Hava Kalitesi Ölçüm Setleri, Filtre Malzemeleri ve Filtre Seçimi, İç Hava Kalitesini İyileştirme Yöntemleri, Mevcut binalarda iç hava kalitesini artırıcı önlemler, Özel ortamlarda alınabilecek önlemler, Yeni kurulan sistemlerde alınabilecek önlemler, İç hava kalitesi açısından sistem bakımı ve koruyucu bakımın önemi. 11. İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA YAZILIMLARI (Seçmeli) Birim Çevirme Yazılımları, Soğutucu Akışkan ve Su Buharı Yazılımları, Basınç Kaybı ve Boru Çapı Hesaplama Yazılımları (CoolPack), Kanal Hesaplama ve Çizim Yazılımları, Yalıtım ve Isı Yükü Hesaplama Programları, Ekipman Seçim Programları, Sistem Analizi ve Tasarım Yazılımları, Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi analizi (CoolPack), P-h diyagramı üzerinde değişik soğutucu akışkanlarla analiz, Değişik kapasitelerdeki DX evaporatör seçimi (Friterm), Değişik kapasitelerde sulu evaporatör serpantini seçimi (Friterm), Hava soğutmalı kondenser seçimi (Friterm), Soğuk hava deposu için ısı kazancı hesabı (Coolpack), İklimlendirme uygulamalarında ısı kazancı hesabı (Coolpack), Kompresör seçimi (Bocks), Termostatik genleşme valfi seçimi. 12. TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ (Seçmeli) Taşıt iklimlendirme sistemlerine giriş, Taşıt iklimlendirme sistemlerinin elemanları ve çalışma prensibi, Soğutma devresi elemanları, Kompresör, kondenser, Genleşme valfi, evaporatör ve yardımcı elemanlar, Kontrol devresi elemanları, Sıcaklık ve fan kontrol devresi, Basınç kontrolü ve hava dağıtım sistemi kontrolleri, Dağıtıcı ve toplayıcı menfezler, Taşıt iklimlendirme uygulamaları Trenler, otobüsler, soğutulmuş konteynırlar, Servis islemleri ve arıza bulma. 13. MESLEKİ YABANCI DİL - II (Seçmeli) İklimlendirme ve soğutmayla ilgili İngilizce meslek terimleri, İklimlendirme ve soğutmayla ilgili İngilizce dokümanlarda yaygın kullanılan cümle yapıları, İngilizce katalog okuma, sözlü ve yazılı açıklama, İngilizce kullanım kılavuzu okuma, sözlü ve yazılı açıklama, Firmaların İngilizce internet sitelerinde araştırma yapma, Mesleki Konuda Ödev sunumu ve uygulama.

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 3 14 42 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr BÖLÜM: Elektrik ve Enerji Bölümü PROGRAM: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı I.Yarıyıl 101 Matematik (2+1) Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı