ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı"

Transkript

1

2 Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak 2010 senesinden beri Türkiye nin ensest gerçeği üzerine çalışıyoruz. Çocukluk çağında en çok karşılaşılan şiddet türünün çocuk istismarı, istismar türleri içinde ise en zor fark edilenin aile içi cinsel istismar olduğu gerçeğinden yola çıkarak kurguladığımız Türkiye Ensest Atlası Projesi, ensestin Türkiye deki izini sürerek tartışmaya açıyor. Ensest vakalarının belirlenmesi, yardım süreçleri ve sonrasında yürütülecek ileri çalışmaların sistematik biçimde tanımlanması gerekmektedir. Türkiye de tanı konulan ensest vaka sayısının bildirilmesi gereken vaka sayısından daha az olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur. Zira çocuğun cinsel istismarı ve ensest arasındaki temel fark failin bakım sorumlusu ve otorite olmasıdır; bu yüzden de yaşanan ensestin açığa çıkması zaman almaktadır. Ensest konusunun tartışmaya açılması ve yapılacak benzeri bilimsel çalışmalar, Türkiye de yaşanan ensest vakalarına ilişkin yardım süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu proje, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu nun önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak ensest konusunda yapacağı daha geniş ölçekli çalışmalara anlamlı bir zemin oluşturmuştur Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Uzmanlar Yuvarlak Masa Toplantısı neticesinde hazırlanan ve bu kitapçıkta paylaşılan raporun, Türkiye de ensest sorununun kamuoyu gündeminde gerek devlet kurumları ve gerekse sivil toplum tarafından sağlıklı bir bakış açısı ile tartışılabilmesine yönelik bir çıkış noktası ve referans oluşturmasını temenni ediyoruz. Türkiye Ensest Atlası Projesi Finlandiya Büyükelçiliği nin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Finlandiya Büyükelçiliği ne sadece finansal destekleri için değil, bu çalışmanın planlanmasında, yürütülmesinde ve raporlanmasında verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyor, Türkiye Ensest Atlası Projesi nin, esasen bu çok bileşenli tartışmaya ufak da olsa katkı sağlamasını umuyoruz.

3 22-23 Kasım 2014 Türkiye Ensest Atlası Projesi Yuvarlak Masa Uzmanlar Toplantısı Özet Rapor Raportör: Elçin Cavlan

4 YÖNETİCİ ÖZETİ Ensest fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçları en ağır şiddet türlerinden biridir ve mağdur üzerindeki etkileri bir ömür devam etmektedir. Ensestin temeline inebilmek ve önleyici çalışmalarla mağduriyeti ortadan kaldırmak esastır. Bu konuda sağlık ve sosyal hizmet sistemi ile kolluk kuvvetlerinin ve adalet sisteminin güçlü işbirliği yanında görsel ve yazılı basının sorumlu ve duyarlı bir yaklaşımla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapması gerekmektedir. Ancak özellikle çocuğa yönelik cinsel istismarın çoğunlukla aile içinde gizli kalması, kolluk kuvvetleri ve yargıya yansımaması nedeniyle, çocuğa yönelik cinsel istismarın ortaya çıkmasına ve sürmesine neden olan toplumsal cinsiyet kalıpları başta olmak üzere, toplumsal etkenlere yönelik toplum ve devlet düzeyindeki müdahalelerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. GİRİŞ Türkiye Ensest Atlası Projesi, Türkiye de hemen hemen hiç konuşulmayan ve birkaç akademik çalışma dışında çok az araştırılmış ensest konusunu aralamak ve konuşulur kılmak amacıyla Finlandiya Büyükelçiliği tarafından sağlanan fon ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından Nisan-Aralık 2014 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Aile, birçok bakımdan toplumsal yapının en dokunulmaz alanını oluşturmaktadır. Yalnızca Türkiye de değil, dünyanın birçok modern toplumunda aile içinde yaşanılanlar toplumsal düzenin birliği ve aile kurumunun muhafazası için kapalı kapılar ardında kalma tehlikesi barındırmaktadır; dolayısıyla ensest kutsal aile mitini korumak için toplumsal bir konsensüs içinde çok sıklıkla görmezden gelinmektedir. Bu nedenle cinsel istismarın aile içinde yaşanması, toplum tarafından kabul edilmezliği ve ailenin parçalanma korkusu gibi etkenler, ensestin açığa çıkarılmasını zorlaştırmakta ve ensest genellikle yıllarca gizli kalarak 4 Türkiye Ensest Atlası

5 sürmektedir. Yapılan literatür çalışması, ensest mağdurlarının yaşamları boyunca bu istismarın etkilerinden kurtulamadığını ve uzun vadede de yaşamlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Türkiye deki ataerkil toplumsal yapı dolayısıyla pek çok mağdur istismarı gizlemek zorunda kalmakta ve süreğen bir travma durumu yaşamaktadır. Proje kapsamında Kasım 2014 tarihleri arasında konunun uzmanlarının bir araya geldiği bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Türkiye de ensest vakalarında işler ve bütüncül bir müdahale ve yardım süreci oluşturulmasına ilişkin uzman görüşlerinin belirlenmesi, ensestin görünürlüğünün ve konuşulabilirliğinin arttırılmasına yönelik stratejiler oluşturulması ve farklı uzman gruplarının varolan uygulamaların aksayan yönlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları temel amaçlarını taşımıştır. Bu rapor, toplantı çıktılarının özetini kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. A. ENSESTİN TANIMLANMA SORUNU Ensestin bütüncül bir tanımlamasının yapılmasına gerek vardır. Hukuk terminolojisinde sıkça yanlış bir anlam verilerek tanımlanan ensest evlenmeleri yasak olan reşit kişiler (rıza ehliyeti olan) arasındaki rızaya dayalı cinsel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji ve ilgili diğer bilimlerde ise ensest tanımı hem taraflar, hem de fiiller bakımından genişletilerek; kan bağından bağımsız olarak güven ilişkisini ve sadece cinsel birleşmeyi değil, her türlü cinsel eylemi kapsama sokmaktadır. O halde karışıklığı önlemek için en azından rızaya dayanmayan ensest ve rızaya dayanan ensest şeklinde bir ayrım yapılmalıdır, ki bununla beraber rıza nın nerde başlayıp nerede bittiği de toplantıda tartışılan temel konulardan biri olmuştur. Türkiye Ensest Atlası 5

6 Ensestin hangi hukuksal değer ya da değerleri ihlal ettiği noktasında farklı argümanlar ortaya atılmıştır, zira ensest cevaplanması zor birçok soruyu ve çelişkiyi beraberinde getiren bir kavramdır. Dolayısıyla ensest kavramı, nedenleri, sonuçları, bu ilişkiyi yaşayanlar üzerindeki etkileri ile tarihsel gelişimi, psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla incelenmeli ve yeniden tanımlanmalıdır. Kavramsal Yanılgı Güncel çalışmalarda üzerinde mutabakata varılan tanıma göre, birbiriyle evli olanlar dışındaki aile üyeleri arasındaki sözlü, sözsüz, fiziksel, görsel her türlü cinsel davranış ensest olarak tanımlanmaktadır. Hukuk terminolojisinde ise sıkça yanlış bir anlam verilerek tanımlanan ensest evlenmeleri yasak olan reşit kişiler (rıza ehliyeti olan) arasındaki rızaya dayalı cinsel ilişkidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan farklı olarak ensestte, taraflardan biri mağdur değildir. Ensest, suç olarak kabul edildiğinde tıpkı zina gibi çok failli suç olarak nitelendirilir. Ensest, bu kavram yanılgısı çerçevesinde, aralarında kan bağı bulunan, evlilikleri kanunlarla engellenen ( anne- oğul, baba- kız, dede-torun, kayınpeder-gelin, kardeşler gibi) akrabalar arasındaki cinsel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Oysa psikolojik açıdan da daha geniş çerçevede yapılan tanımlarda, resmi ya da gayrı resmi akrabalık bağı bulunan kişiler arasındaki cinsel ilişki de ensest kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Bazı hukukçular, güven ilişkisi içerisindeki her türlü cinsel eylemi ensest olarak kabul ettiklerinden TCK da ensest in zaten suç olduğunu ifade ederler ve toplumda da böyle bilinmektedir. Oysa burada dile getirilen ve ensest olduğu söylenen suçlar; cinsel saldırı (TCK m. 102/3-c) ve çocukların cinsel istismarı (TCK m. 103/3) kapsamında olan, cezayı ağırlaştıran bir neden olarak ortaya çıkan ve rızaya dayanmayan ya da geçerli rızaya dayanmayan cinsel suçlardır. 6 Türkiye Ensest Atlası

7 TCK da Ensest Başlığı Altında Düzenlenen Bir Suçun Yokluğu Ensest, TCK da bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Bu ilişkinin suç olarak kabul edilmemiş olması, kabul edilebilirliğine değil, asla gerçekleşmeyeceğine dair bir söyleme dayanmaktadır. Ensestin suç olarak cezalandırılıp cezalandırılmaması konusunda kesin bir yargıya varılamamaktadır. Bir fiilin ceza hukukunda yer almasında fiilin yasak olmanın ötesinde toplum yönünden zararlı ve insanların yaşam düzenleri için çekilmez hale gelmesi önemli rol oynamaktadır. Ensest, ensest nedeniyle zarara uğramış bireylerin kendilerinin belirleyebilecekleri onurlu yaşam haklarını ihlal etmektedir. Ceza hukuku vasıtaları, ailenin cinsel davranışlardan kaçınmasını sağlamak ve böylece zararlı etkilerini engellemek veya önemli derecede azaltmak için uygun araçlar olup olmadığı da ayrıca tartışmalıdır. Ancak TCK da yapılacak bir düzenlemeyle rızai olmayan ensest kavramına mutlaka yer verilmelidir. Çocuğun cinsel istismarı suçunun nitelikli halleri içerisinde bu hususun düzenlenmesi, durumun hassasiyetinin görmezden gelinmesine neden olmaktadır. Bu kavrama yer verilerek ve ceza ağırlaştırılarak boşluğun doldurulması gerekmektedir. B. BÜTÜNCÜL BİR MÜCADELE / İYİLEŞTİRME SİSTEMİNİN EKSİKLİĞİ Cinsel şiddet çoğunlukla bireye, en yakın ve güvenebileceği baba, kayınpeder, büyükbaba, erkek kardeş, ağabey, amca, üvey baba, üvey erkek kardeş, teyze, hala gibi birinci dereceden yakın akrabalar tarafından uygulanmaktadır. 23 Haziran 2009 da Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Türkiye deki ensest sorunuyla karşılaşan profesyonellerle yapılan görüşmelere dayalı olarak gerçekleştirilen Türkiye de Ensest Sorununu Anlamak araştırmasına göre, Türkiye Ensest Atlası 7

8 ensest vakalarında mağdurlar genellikle kız çocukları ve saldırgansa vakaların çoğunda aile içinden bir erkektir. Aynı evde birden fazla çocuk istismar edilebilmekte ve mağdur çocuklar büyüdükçe saldırıyı küçük olan çocuğa yöneltip durumu uzun yıllar saklayabilmektedir. Uzun bir zaman ensest, çeşitli raporlarda yalnızca anormal, çoğu zaman alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere ilişkin bir sorun olarak görülmüş ve bu tip olaylara üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailede nadir rastlanıldığı vurgulanmıştır. Ancak, zamanla görülmüştür ki ensest her çeşit sosyo-ekonomik ve kültürel çevrede yaşanmaktadır. Şu bilinmelidir ki, ensest faili olarak sayılan kişiler sosyolojik olarak belirli kategorilere ait kişiler değildir. Gündelik hayatlarına devam etmelerini engelleyen psikolojik problemleri olmayan, doğru ve yanlışı ayırt edebilen, alkolik ya da devamlı işsiz olmayan, eğitim seviyesi yüksek kişiler de ensest faili olabilmektedir. Bununla birlikte zannedilenin aksine Türkiye de ensest, herhangi bir coğrafi bölgede yoğunluklu değildir. Dolayısıyla ensestte kalıp bir tacizci profilinin olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla erkek figürü, herhangi bir etnik/kültürel gruba mensup, herhangi bir şehirde olacak şekilde, toplum dışı, tehlikeli bir suçlu veya psikopatik biri değil, tam tersine kanunlara saygılı, işlerini yürütebilen günlük hayatta normal bir insan da olabilir. Yapılan çalışmalar ensestin hemen her çevrede yaşandığını/ yaşanabileceğini ortaya koymaktadır. Üst sosyokültürel çevrede daha nadirmiş gibi görünmesinin sebebiyse sadece bu çevrede durumun daha iyi saklanması olarak belirlenmiştir. Ensest vakalarının belirlenmesi, yardım ve destek süreçleri ile sonrasında yürütülecek ileri çalışmaların sistematik biçimde tanımlanması gerekmektedir. Türkiye de ensestin boyutu, nitelikleri ve yaygınlığının ortaya konabilmesi için bilinen denenmiş yöntem ve gereçler kullanarak nüfus temelli epidemiyolojik araştırmalar yapılmalı ve bu çalışmalar periyodik olarak sürdürülmelidir. Vaka temelli kayıtlar ve ölümle sonuçlananların ölüm kayıtlarında uluslararası kayıt sistemlerinin kullanılması sağlanmalıdır. Nüfus temelli epidemiyolojik araştırmalar kesin rakamı göstermez, ancak yaklaşık sonucu yansıtan bilgi sağlar. Dolayısıyla 8 Türkiye Ensest Atlası

9 Türkiye de ensest olgusunun görülme sıklığını değil, görülebilir olma olasılığını ortaya koyar. Risk etmenleri belirlenirken bu araştırmaların dikkate alınması gerekir, zira unutulmamalıdır ki Türkiye de ensest vakalarının çoğunlukla saklanması ve resmi kayıtların olmaması nedeniyle sayısal verilere ulaşmak veya kesin bir oran vermek oldukça zordur. Ensest, değişik disiplinler içerisinde değerlendirilen ve üzerinde mültidisipliner çalışılan bir konudur ve enseste en uygun tedavi ve yaklaşım çok merkezli bir ekip çalışması ile sağlanabilir. İstismarın hem tıbbi, hem sosyal, hem de hukuksal yönleri bu birimlerde bulunacak hukukçu ve sosyal hizmetler uzmanının da katkılarıyla irdelenmelidir. Ensest karşısında işler bir sistemin oluşturulmasına ilişkin karşılaşılan sıkıntıların başında sosyal hizmetler, hukuk ve tıp alanlarında insan gücü, donanım ve kaynakların yetersiz olması, işbirliği ve eşgüdüm eksikliği gelmektedir. Ensest mağdurlarına yönelik koruma sistemi iyi çalışmadığında ensest mağduruna tanı konulması, mağdurun korunması, tetkik ve tedavilerinin uygulanması ve takibi konusunda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Mağdurlar ikincil olarak tekrar mağdur edilmekte ve bazen süreç, mağdur için olayın kendisinden daha yıpratıcı olabilmektedir. Sistemin iyi işleyebilmesi için tıp-hukuk-sosyal hizmetler sacayağının hem kendi içinde, hem de birbiri ile iletişiminin iyi olması gerekmektedir. İstismara uğrayan kişiye ailesi, sosyal çevresi ve tıbbi yardım ile birlikte bütüncül yaklaşım gerekmektedir. Özellikle fiziksel ve cinsel istismara uğramış çocuklara yönelik adli süreç ise hem çocuk hem de aile bireyleri için son derece yıpratıcı olmaktadır. Çocuğun enseste maruz kaldığı ailelerde kadın çoğu zaman konuya pasif kalmakla suçlanmakla birlikte, toplumda suçun ensestin farkında olmasına rağmen sessiz kalması nedeniyle kadına yüklenir bir tavrın sergilenmesi son derece tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur. Zira Türkiye de sosyal devlet güvencesinden yoksun kadınların bizzat şahit oldukları ve/veya maruz kaldıkları ensest neticesi sessiz kalması öngörülebilir bir sonuçtur. Geleneksel kadın rollerine göre biçimlenmiş Türkiye Ensest Atlası 9

10 anneler bir çaresizlik, kişisel, ekonomik ve sosyal kaynaklardan yoksunluk durumunda olabilir, bu durum da çocuklarını koruyabilecekleri bir rolden uzak kalmalarına neden olur. C. NE YAPILMALI? Birincil Önleme Çalışmaları: Birincil önleme çalışmaları, ensestin gerçekleşmeden durdurulması amacıyla topluma yönelik koruma programlarını kapsayan, tüm çocukların ve ailelerin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesine, ailelerin eğitimleri ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına ve olası risklerin ortadan kaldırılmasına dayalı çalışmalardır: Hukuksal reformlar yapılması, Şiddet ve istismar ile ilgili risk gruplarının tanımlanması, Risk altındaki kişilere danışmanlık ve koruyucu hizmetlerin sağlanması, Ebeveyn becerileri hizmetleri ve ev ziyaretleri ile eğitimsel faaliyetler düzenlenmesi, Çocuk haklarının ulusal mevzuatta eksiksiz uygulanması, Sağlık hizmetleri çalışanları ile okul öğretmenlerinin; yani çocukla ilgili birimlerin profesyonel eğitim almalarının sağlanması, Çocukların bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmesi gibi çok geniş bir yelpaze söz konusudur. Görüldüğü gibi birincil önleme çalışmaları, bireylere yönelik değil, topluluklara yöneliktir. Ensestin önlenmesine yönelik her türlü tanıtım ve eğitim çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu çalışmaların genel çerçevesi üç başlıkta özetlenebilir: 10 Türkiye Ensest Atlası

11 1. Toplumu ensestle ilgili bilinçlendirme çalışmaları, 2. Hekimler ve öğretmenler gibi profesyonellere yönelik eğitim faaliyetleri, 3. Özellikle çocukların bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmaları. İkincil Önleme Çalışmaları: Ensestin gerçekleşmesinden sonraki süreçte yapılacak programları içerir. Bireyin korunması ve oluşan travmanın en az zararla atlatılması için uygulanacak yöntem ve tedbirlerdir. Ruhsal ve fiziksel ve hukuksal olarak zor bir süreçtir. Bu tedbirler içinde bireyin rehabilitasyonu, ailenin ve çocuğun mahremiyetinin korunması, istismarcı ile bireyin ilişkisinin kesilmesi ön planda ele alınmalıdır. Hukuksal süreç ise oldukça yıpratıcıdır ve istismar bulguları kesin kanıtlanacak yeterlilikte değilse maalesef istismarcıya radikal bir yaptırım uygulanamayacaktır. Ensest söz konusu olduğunda planlı ve bilinçli hareket etmek çok önemlidir. Burada en önemli husus bireyin en az hasar göreceği yolu izlemek olmalıdır, ki bu da ailenin yapısına, bireyin yaşına ve alınacak tedbirlerin bireyi nasıl etkileyeceğine bağlı olarak her vaka için farklı uygulamalar getirecektir. İstismarın içeriği ne olursa olsun profesyonel yardım alınması, danışılması, ani ve yanlış kararlar verilmeden sakin ve güçlü yaklaşımla mağduru koruyacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bireylerin aile içi istismara uğramadan önce istismarın oluşmasını önleyici tedbirlerin her düzeyde alınması, istismar faillerinin eylemlerinin önlenmesi için çalışmalar yapılması, caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanması, yakalanan failin rehabilitasyonu ve tedavisinin zorunlu kılınarak cezasının sonlanmasından sonra emniyet içinde kurulacak bir ekip ve sosyal hizmet uzmanları tarafından takibinin sağlanması gerekmektedir. Failin gerektiği takdirde telefonlarının dinlenmesi, internet sitelerine girişleri, iş ve ev değişiklikleri, çocukları, eşleri, çevresindeki kişilerle ilişkileri vb. kontrol edilmelidir. İstismar faillerinin ailelerinin, Türkiye Ensest Atlası 11

12 çocuklarının ve yakın çevresinin de konu ile ilgili eğitim almaları ve korunmaları sağlanmalıdır. Adli olgu bildirimi ile sürecin başlatılması bazen tek kurtuluş yolu olup, tartışmasız koruyucu bir yaklaşımdır. Halkın konu ile ilgili farkındalığının sağlanması önleme ve tanıma açısından çok önemlidir. Mağdur durumdaki anne ve çocukların başvuracakları ve barınabilecekleri güvenli, sağlam koşullar yaratılmalı ve istismarcının eylemlerini tekrarlaması engellenmelidir. D. ENSESTİN BİLİNİRLİĞİNİN VE TOPLUMSAL HASSASİYETİN ARTIRILMASI Geleneksel aile kavramının içini dolduran bütün öğeleri yıkan ensestin toplumda çözülmesi gereken bir problem olarak algılanması nın sağlanması gerekmektedir. Ensest fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçları en ağır sorunlardan biridir ve etkileri ömür boyu devam etmektedir. Ensestin önlenmesi ağırlıklı olarak çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesine bağlıdır. Bu konuda sağlık ve sosyal hizmet sistemi ile kolluk güçlerinin ve adalet sisteminin işbirliği yanında yazılı ve görsel basının sorumlu ve duyarlı bir yaklaşımla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapması gerekmektedir. Ancak çocuklara yönelik cinsel istismar olgularının büyük kısmının kolluk güçleri ve yargıya yansımaması nedeniyle çocuklara yönelik cinsel istismarın ortaya çıkmasına ve sürmesine neden olan toplumsal cinsiyet normları ve şiddet başta olmak üzere toplumsal etkenlere yönelik toplum ve devlet düzeyindeki müdahalelerin yaşama geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ensest konusunda topluma sunulacak her türlü bilgi / belge aşağıdaki mesajları içermelidir; * Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas almalıdır. * Tek amacın cezalandırmak olmadığı mesajı sunulmalıdır. 12 Türkiye Ensest Atlası

13 * Ahlakçı bir yaklaşım içermemelidir. * Ensesti önlemenin ensestin ortaya çıkmasını takiben gerçekleştirilecek tedaviden daha düşük maliyeti olduğu bilgisini içermelidir. * Çocuğun aile içi cinsel istismarı önlenmezse ne olur? bilgisini içermelidir. * Konunun bireysel, sosyolojik ve ekonomik sonuçları paylaşılmalıdır. Türkiye Ensest Atlası 13

14 22-23 Kasım 2014, Yuvarlak Masa Uzmanlar Toplantısı November 2014 The Incest Atlas of Turkey Round Table Meeting of Specialists

15

16

17

18

19

20 PREFACE We, the Federation of Women Associations of Turkey, have been working on the incest reality of Turkey since We established the The Incest Atlas of Turkey Project on the facts that child abuse is the most frequent violence type during childhood and that domestic sexual abuse is the most hardly noticed type of abuse. The project looks for the traces of incest in Turkey and brings it up for discussion. It is necessary to determine incest cases and to systematically define the assistance processes and further works to be done thereafter. There are evidences that the number of diagnosed incest cases in Turkey is less than those that have to be reported. The basic difference between sexual abuse of child and incest is the fact that the perpetrator is the caretaker and authority of child, and therefore some time is required for the incest to be revealed. Bringing the incest issue up for discussion and similar scientific studies to be done will have positive impact on the assistance processes related to the incest cases in Turkey. This project provided a significant basis for larger studies on the incest issue to be done by the Federation of Women Associations of Turkey. We shared in this booklet the report drafted after the Round Table Meeting of Specialists on November 2014 in Ankara and hope it will form a starting point and a reference for the discussion of the incest issue in Turkey by both public agencies and non-governmental society from a sound point of view. The Turkey Incest Atlas Project has been realized by the financial support of the Embassy of Finland. We extend our thanks to the Embassy of Finland not only for their financial assistance, but also for their support during the planning, execution and reporting of this work. We hope that the Turkey Incest Atlas Project will provide even a little contribution to this essentially multifactorial discussion. Sincerely, Canan Güllü, The President of the Women Associations of Turkey 20 The Incest Atlas of Turkey

21 22 23 November 2014 The Incest Atlas of Turkey Round Table Meeting of Specialists Special Report Rapporteur: Elçin Cavlan The Incest Atlas of Turkey 21

22 EXECUTIVE SUMMARY Incest is one of the violence types with the greatest physical, mental and social consequences and its impacts on victims continue for a life time. It is essential to get to the root of the problem and to prevent victimhood by preventive measures. In addition to strong cooperation of health and social service system with law enforcers and justice system, informative and educative publications by visual and printed media is needed through a responsible and sensitive approach. However, it is very important to realize community and state level interventions on social factors including social sexual patterns that cause emergence and continuance of sexual abuse of children as it is kept hidden within the family and not referred to law enforcement and jurisdiction. INTRODUCTION The Project of The Incest Atlas of Turkey was implemented between April-December 2014 by The Federation of Women s Associations of Turkey (TKDF) through a fund provided by the Embassy of Finland in order to unveil and talk about the incest reality in Turkey which is almost not spoken and rarely studied except a limited number of academic studies. Family constitutes the most untouchable sphere of social structure in many aspects. Not only in Turkey but in many modern societies of the world, what is lived in a family embodies the risk of being kept behind closed doors for the sake of protecting the family institution and unity of social order. Therefore, incest is frequently ignored by a social consensus in order to protect the myth of sacred family. Unveiling incest becomes difficult and it usually remains hidden for years by factors like sexual abuse takes place within family, it is unacceptable by society and there is fear of breaking the family up. The literature studies show that incest victims can never recover from the impacts of this abuse throughout their lives and their lives are negatively affected in the long term. Due to the patriarchal social structure in Turkey, many victims are obliged to hide the abuse and face a continuous trauma. 22 The Incest Atlas of Turkey

23 Within the scope of the project, a Round Table Meeting was held between November 2014 gathering specialists of the issue. The basic objectives of the meeting were to determine expert opinions on the creation of a functional and integrated process of intervention and assistance for incest cases in Turkey, to create strategies for increasing the visibility and expressibility of incest and to share the knowledge and experiences of different specialist groups on the defective aspects of the existing practices. This report aims to share the summary of the outcomes of the meeting with the public. A. THE PROBLEM IN THE DEFINITION OF INCEST There is need to have a holistic definition of incest. In legal terminology, incest is usually defined mistakenly as consensual sexual relation between majors (with capacity to consent) who cannot be legally married. In psychology and other relevant sciences, the definition of incest is expanded with respect to both parties and acts and includes trust relationship independent from blood relation and all kinds of sexual acts. There should at least be a distinction like non-consensual incest and consensual incest to avoid ambiguity and where consent starts and ends was one of the basic issues discussed in the meeting. There are different arguments on which legal values are violated by incest as it is a concept bringing many difficult questions and contradictions. Therefore, the concept of incest needs to be studied and redefined with respect to its historical development, psychological, sociologic and legal aspects as well as its effects on those who have such relation. Conceptual Mistake According to definition agreed by current studies, incest covers all kinds of verbal, nonverbal, physical and visual sexual acts between family members other than those who are married. In legal terminology, incest is usually The Incest Atlas of Turkey 23

24 defined mistakenly as consensual sexual relation between majors (with capacity to consent) who cannot be legally married. As the definition implies, no party is victim in incest which is different from the crimes committed against sexual immunity. When regarded as a crime, incest is described as multi-perpetrator crime like adultery. Within the framework of this conceptual mistake, incest is defined as the sexual relation between relatives (mother-son, father-daughter, grandfather-granddaughter, father-in-law-bride, siblings) who cannot be legally married. However, broader psychological definitions include sexual relation between persons with formal or informal kinship within the concept of incest. Some legists regard all kinds of sexual acts within trust relationship as incest and claim that incest is already a crime in the Turkish Penal Code (TCK). This also known this way by the society. However, the crimes mentioned here as incest are the non-consensual crimes or those not based on a valid consent regarded as an aggravating factor which are covered by sexual assault (TCK article no 102/3-c) and sexual abuse of children (TCK article no 103/3). TCK s lack of a crime definition under the topic of incest Incest is not included in TCK as an independent type of crime. The fact that this relation is not considered as a crime is not based on it acceptability but on a discourse that it will never occur. There is no definite judgement whether incest should be punished as a crime. Inclusion of an act in the penal law is significantly affected by the fact that the act is, beyond being illegal, harmful to society and intolerable for the living orders of people. Incest violates the rights for a life with dignity of individuals who suffer damages due to incest. The instruments of penal law are also controversial with regard to being suitable tools in order to ensure avoidance of family from sexual behaviour and thus to prevent or significantly reduce harmful effects. Non-consensual incest concept should definitely be included in the TCK. Incorporation of this matter within the qualified cases of sexual abuse of child leads to the ignorance of the sensitiv- 24 The Incest Atlas of Turkey

25 ity of the issue. This concept should be included and the penalties should be aggravated to fill in this gap. B. LACK OF AN INTEGRATED FIGHT / IMPROVEMENT SYSTEM Sexual violence is usually applied to an individual by the closest and trustworthy immediate relatives like father, father-in-law, grandfather, brother, elder brother, uncle, step father, step brother and aunt. According to a study called Understanding the Incest Problem in Turkey in 23 June 2009 by the Demography Association and United Nations Population Fund (UNFPA) which was conducted through interviews with professionals who work on the incest reality in Turkey, incest victims are usually girls and the assailant is usually a male person in the family in most of the cases. More than one child can be abused in the same house and assailant children turn towards a younger child as they grow up which keeps the issue hidden for years. Incest has been regarded for long time in various reports only as a problem related to abnormal families mainly from lower socio-economic level and it has been emphasized that is rare in families from upper socio-economic level. However, it has been shown during the course of time that it occurs every type of socio-economic and cultural environments. It should be known that incest perpetrators do not belong to certain sociological categories. Perpetrators might be persons with no psychological problems preventing their daily lives, who can distinguish right from wrong, who are not alcoholic or permanently unemployed and who have high education levels. Moreover, contrary to common assumption, incest in Turkey is not intensified in any certain geographical region. Therefore, it can be said that there is no certain profile of incest perpetrators. The male figure can be a law-abiding normal person doing his daily works rather than an outcast, a dangerous criminal or a psychopathic person belonging to any ethnical/cultural group in any city. Studies reveal that incest does/may occur in almost every circle. The reason why it appears to be rare in upper socio-cultural circle is the fact that it is better hidden in this circle. It is necessary to determine incest cases and to systematically define fur- The Incest Atlas of Turkey 25

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz Kardam Altan Sungur Haziran 2009, ANKARA

Detaylı

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education *

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 2014, 91-110 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 2014, 91-110 www.pegegog.net Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Fatma BAŞARIR

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi. Eylül 2014

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi. Eylül 2014 Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi Eylül 2014 kadın İstİhdamında eğretileşme eğilimleri ve atipik İstİhdam gündemi Eylül 2014 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's

Detaylı

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories EKİM ZAMANI SOWING SEASON Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Detaylı

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler 86 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1907 Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler An important female child and woman problem: Child marriages Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, vol: 41, no: 1, 1-28 The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of

Detaylı

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1 Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Editör/ Editor: Aykut Polatoğlu Yardımcı Editör/Assistant Editor: Ali Dayıoğlu Yazı Kurulu/Editorial Board Ali Dayıoğlu Fehiman Eminer Ahmet Ertugan

Detaylı

Research on Students' Quality of Life and Risky Living Conditions

Research on Students' Quality of Life and Risky Living Conditions Eurasian Journal of Educational Research, Issue 37, Winter 2010, 55-70 Research on Students' Quality of Life and Risky Living Conditions İbrahim Cılga * Suggested Citation: Cılga, İ. (2010). Research on

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Year: 6, Vol:6, Issue: 19

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Year: 6, Vol:6, Issue: 19 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞTIKLARI YERİN KÜLTÜRÜ İLE ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Ali MEYDAN Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, alimeydan01@gmail.com

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmamızın temel amacı medyada insan haklarına ve farklı kimliklere saygının güçlendirilmesine ve bu konuda hem medyanın hem de sivil toplumun aktif rol almasını teşvik

Detaylı