1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar."

Transkript

1 1. AMAÇ Bu dkümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 2. KAPSAM Tüm XXXXX Persnelini kapsar. 3. TANIMLAR Bu dküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 4. KULLANILAN STANDART FORMLAR Frm Adı Rtasyn Talep Frmu Transfer Talep Frmu İstifa Dilekçesi Frmatı Frm N ERP ERP ERP 5. REFERE DOKÜMANLAR 6. UYGULAMA 6.1. Rtasyn Süreci Çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek, farklı görev tanımlarıyla çalışmalarını sağlayarak kariyerlerini zenginleştirmek, belli bir iş ya da prjeye belirli süre ile destek sağlamak, şirket içi kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek gibi sebeplerle, çalışanların fnksiynlar, bölümler ya da birimler arası geçici süre ile başka bir göreve geçme sürecinin tanımlanması amaçlanmaktadır Rtasyn Talebinin Çalışan Tarafından Başlatılması Çalışan, self-servis HR ekranlarından, istediği diğer pzisynlar için rtasyn talebinin girişini yapar veya Accunt Yöneticisi ile paylaşarak süreci başlatabilir Rtasyn Talebinin Accunt Yöneticisi Tarafından İncelenmesi Çalışanın rtasyn talebini self-servis ekranlardan girmesi snrasında başvuru Accunt Yöneticisi ne bildirim larak ulaşır. Bölüm srumlusu, çalışanın başvurusunun, başvurduğu pzisyn için belirlenmiş lan kriterlere uygun lup lmadığını kntrl eder. Başvuru, belirlenen kriterlere uygun değilse; Sistemde başvuru ile ilgili red seçeneğini işaretler. Çalışana başvurunun değerlendirilemeyeceği bilgisi tmatik bilgi mesajı ile iletilir Accunt Yöneticisine sözlü larak da kendisine iletir. Sayfa : 1/9

2 Görüşme Başvuru pzisyn için belirlenen kriterlere uygunsa, Accunt Yöneticisi kişinin başvurusunu sistem üzerinde naylar. Çalışana başvurusunun lumlu larak değerlendirildiğine dair tmatik bilgi mesajı iletilir. Başvurusu naylanan çalışanın özgeçmişi, rtasyna gidilecek pzisynun sahibi lan yöneticiyle paylaşılarak görüşme planlanır Çalışan ile yöneticinin görüşme snucu lumsuz ise kişiye tmatik bilgi mesajı ile bildirim gider. Görüşme lumlu ise, kişiye ve yöneticisine - bilgi verilir Rtasyn Süresinin Belirlenmesi Çalışanın yöneticisi ile uygun lan rtasyn süresi ve başlangıç tarihi knusunda anlaşma sağlanır Rtasyn Talebinin Yönetici Tarafından Yapılması Yönetici çalışan ile ilgili larak, kişisel gelişimi için, ya da ileriye dönük larak belli bir uzmanlığın ya da knw-hw ın kendi ekibine getirilmesi amacıyla rtasyn yapması yönünde talep yapabilir. Çalışan için yöneticisi ya da Accunt Yöneticisi tarafından önerilen pzisynun/ların uygun lmadığı araştırılır. Eğer pzisyn/lar uygunsa, çalışanın özgeçmişi pziynun/ların yöneticisi/leri ile paylaşılır. Özgeçmiş üzerinden yapılan görüşmede, lumlu değerlendirilirse, çalışan ile yönetici/ler karşılıklı görüştürülür. Görüşme snucu lumlu ise, rtasyn başlangıç tarihi ve süresi belirlenir. Sisteme giriş yapıldıktan snra, ilgili tüm partilere (sistem tanımlarının yapılması, taşınma, pstn transferi vs gibi knularla ilgili kişiler) tmatik bilgilendirme mesajı gider Rtasyn Talebinin Accunt Yöneticisi Tarafından Yapılması Accunt Yöneticileri, srumlu ldukları bölümlerde, kişilerle yaptıkları görüşmeler, kişilerin gelişim alanları ya da güçlü ldukları yönleri dikkate alarak, şirket içinde ihtiyaç lduğunu bildikleri pzisynlarda, srumlu ldukları bölümlerden uygun çalışanların rtasyn yapmaları yönünde öneri getirebilirler. Pzisyn için önerilen çalışanın özgeçmişi, pzisynun sahibi lan yönetici ile paylaşılır. Özgeçmiş üzerinde yapılan değerlendirme lumlu ise, çalışan ve yöneticisine bilgi verilerek, açık pzisynun yöneticisi ile görüşme planlanır. Görüşme lumlu ise, rtasyn başlangıç tarihi ve süresi belirlenir. Rtasyn işlemi sistem ekranlarından gerçekleştirilir. Sistemden yapılan bu işlem ile, ilgili tüm partilere (sistem tanımlarının yapılması, taşınma, pstn transferi vs gibi knularla ilgili kişiler) tmatik bilgilendirme mesajı gider. Sayfa : 2/9

3 6.2 Transfer süreci Şirket içindeki açık pzisynların şirket çalışanlarına fırsat larak sunulması, böylece hem çalışanların kendilerini geliştirebilmelerinin sağlanması, hem de şirket içi kaynakların ptimum kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Transfer talebi çalışan tarafından, yönetici tarafından ya da Accunt Yöneticisi tarafından başlatılabilir Transfer Talebinin Çalışan Tarafından Başlatılması Çalışan, self-servis HR ekranlarından, intranette yayınlanan açık pzisynlardan herhangi biri için ya da istediği diğer pzisynlar için transfer talebinin girişini yapar / pzisyna başvurur veya Accunt Yöneticisi ile paylaşarak süreci başlatabilir Transfer Talebinin Accunt Yöneticisi Tarafından İncelenmesi Çalışanın transfer talebini self-servis ekranlardan girmesi snrasında başvuru Accunt Yöneticisine bildirim larak ulaşır. Çalışan ayrıca intracell de açık pzisyn ilanlarından uygun gördüğüne, transferi için, Yöneticisini ve Accunt Yöneticisini bilgilendirerek CV sini iş alım srumlusuna iletir. Başvuru pzisyn için belirlenen kriterlere uygunsa, Tplanan tüm başvurular içerisinden pzisyna uygunluğu, perfrmans ntu ve genel durumuyla ilgili değerlendirmeler snrası Accunt Yöneticisi, İşe Alım Srumlusu ve ilgili Yönetici tarafından lumlu değerlendirilir, görüşme sürecine dahil edilir. Transfer edileceği bölüm Yöneticileri ile görüşmeler rganize edilir. Olumlu snuçlanması halinde Accunt Yöneticisi ERP üzerinden Transferi Sisteme girer. Çalışana başvurusunun lumlu larak değerlendirildiğine dair tmatik bilgi mesajı iletilir. Başvuru, belirlenen kriterlere uygun değilse, Tplanan tüm başvurular içerisinden pzisyna uygunluğu, perfrmans ntu ve genel durumuyla ilgili değerlendirmeler snrası Accunt Yöneticisi ve Yönetici tarafından lumlu değerlendirilmeyen başvuruya İşe Alım üzerinden sürece dahil edilmediğine yönelik geri dönüşte bulunulur Transfer Tarihinin Belirlenmesi Çalışanın yöneticisi ile uygun lan transfer tarihi knusunda anlaşma sağlanır Transfer Mesajı Sayfa : 3/9

4 Sisteme giriş yapıldıktan snra, ilgili tüm partilere (sistem tanımlarının yapılması, taşınma, pstn transferi vs gibi knularla ilgili kişiler) tmatik bilgilendirme mesajı gider Transfer Talebinin Yönetici Tarafından Yapılması Yönetici çalışan ile ilgili larak, kişisel gelişimi için, ya da kendi ekibi içinde perfrmans, uyum, görev tanımı tatminsizliği gibi sebeplerle transfer lması yönünde talep yapabilir. Çalışan için, yöneticisi ya da Accunt Yöneticisi tarafından önerilen pzisynun/ların açık lup lmadığı araştırılır. Çalışan, Yöneticisi ve Accunt yöneticisi tarafından uygun görülen pzisyna transferi için CV si iş alım srumlusuna iletilir. Başvuru pzisyn için belirlenen kriterlere uygunsa, Tplanan tüm başvurular içerisinden pzisyna uygunluğu, perfrmans ntu ve genel durumuyla ilgili değerlendirmeler snrası Accunt Yöneticisi, İşe Alım Srumlusu ve ilgili Yönetici tarafından lumlu değerlendirilir, görüşme sürecine dahil edilir. Transfer edileceği bölüm Yöneticileri ile görüşmeler rganize edilir. Olumlu snuçlanması halinde Accunt Yöneticisi ERP üzerinden Transferi Sisteme girer. Çalışana başvurusunun lumlu larak değerlendirildiğine dair tmatik bilgi mesajı iletilir. Başvuru, belirlenen kriterlere uygun değilse, Tplanan tüm başvurular içerisinden pzisyna uygunluğu, perfrmans ntu ve genel durumuyla ilgili değerlendirmeler snrası Accunt Yöneticisi ve Yönetici tarafından lumlu değerlendirilmeyen başvuruya İşe Alım üzerinden sürece dahil edilmediğine yönelik geri dönüşte bulunulur. 6.3 İç Terfi Süreci XXXXX çalışanlarının, XXXXX deki görevlerinden bir üst pzisyna geçmeleri aşamasındaki değerlendirme ile mevcut durumu hakkında geribildirim ile desteklenmek üzere geliştirme süreçlerinin tanımlanması amaçlanmaktadır. Sayfa : 4/9

5 6.3.1 Adayların Belirlenmesi XXXXX bünyesinde bir yönetici pzisynun çeşitli nedenlerle bşalması durumunda, öncelikle bu pzisynun içeriden dldurulması hedeflenir. Yönetsel pzisyn iç ilan aracılığıyla Intracell de tüm XXXXX e yayınlandıktan snar başvuran aday listeleri incelenir. Accunt Yöneticisi ve İşe Alım tarafından takip edilen bu süreçte; başvuran adaylar arasından yeni yönetici pzisynu için bilgi, tecrübe, perfrmans, davranış ve ptansiyel snuçları açısından uygun labilecek lanlar önceliklendirerek ilgili bölüm/birim yöneticisi ile paylaşılır. Yönetici ve Accunt Yöneticisi aday havuzunu inceleyerek, değerlendirmeye alınacak uygun adayları birlikte belirlerler Ölçme Değerlendirme Sürecinin Tasarımı Accunt Yönetici, İşe Alım ve ilgili yöneticiler aday sayısı, aday özellikleri ve pzisyn özelliklerini göz önünde bulundurarak kullanılacak değerlendirme araçlarını belirlerler Yönetici ve Adayın Bilgilendirilmesi Değerlendirme.merkezi uygulama lkasynu, tarihi ve saati ve hazırlık kapsamı yönetici ve adaylar ile minimum 2 gün önce mail aracılığıyla paylaşılır. İlgili yöneticiye bilgilendirme uygulamanın akışı ve yöneticinin bu uygulamadaki rlü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunulur Sürecin Uygulanması Ölçme-değerlendirme sürecinde faydalanılacak tüm değerlendirme araçları, tüm adaylara aynı gün, aynı lkasynda ve sırayla uygulanır. Accunt yöneticisi, uygulama lkasynuna ilk adayla lan görüşmeden en az yarım saat önce giderek; adayda, yöneticide ve tüm katılımcılarda bulunması gereken tüm araçların eksiksiz lduğunu kntrl eder. Değerlendirme sürecinde ilgili yönetici, ilgili Accunt Yöneticisi ve İşe Alım srumlusunun yanı sıra duruma göre farklı yöneticiler de dahil edilebilir. Accunt Yöneticisi tarafından her adaya sürece başlamadan önce, akış ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Sürecin snunda katılımcılar tarafından rtak değerlendirme yapılır Entegrasyn ve Geri Bildirim Tüm değerlendirmeler knslide edilerek Accunt Yöneticisi tarafından her aday için yetkinlik bazlı Geribildirim Rapru hazırlanır. Hazırlanan raprlar yöneticiye sunulur. Nihai değerlendirme Yönetici, Accunt Yöneticisi ve İşe Alım tarafından yapılarak pzisyna en uygun aday belirlenir. Uygun bulunmayan adaylar için de gelişim alanları net larak adreslenir. Sayfa : 5/9

6 Sürece dahil lmuş lan tüm adaylara güçlü ve gelişime açık alanlarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla, uygulama tarihinden snra en geç 2 hafta içerisinde geribildirim raprundan faydalanılarak Accunt yöneticisi ve yönetici tarafından geribildirim verilir. Tüm geribildirimler tamamlandıktan snra maille atama duyurusu yapılır İstifa Süreci XXXXX çalışanlarının, XXXXX deki görevlerinden ayrılma kararı alması ile başlayan sürecin tanımlanmasını amaçlanmaktadır. İstifa; Evlilik Askerlik Emeklilik Diğer tazminatsız ayrılış nedenleri İstifa Çalışan istifasını Accunt Yöneticisi ne ve yöneticisine iletir. Çalışanın işten ayrılma sürecinde uyması gereken ihbar süreleri vardır; İhbar Süreleri; Çalışanın kıdemi; 0-2 ay arasında ise ihbar süresi uygulanmamaktadır. 2-6 ay arası 2 hafta 6 ay-1.5 yıl arası 4 hafta 1.5 yıl-3 yıl arası 6 hafta 3 yıl üzeri ise 8 haftadır. Çalışan ve yöneticisi zaman planı ve iş devri çerçevesinde karşılıklı mutabık kalarak ihbar süresini kısaltabilir ya da uzatabilirler. Tarih belirlendikten snra çalışan istifa dilekçesini Accunt Yöneticisine verir. (bkz. İstifa Dilekçesi Frmatı) Accunt Yöneticisi çalışanın istifasını nedenleriyle birlikte Persnel Operasynları Birimine bildirir. Persnel Operasynları istifa ile ilgili işten çıkış prtklünü ve kişinin ayrıldığı gün itibariyle alacağı ücret, kalan yıllık izin varsa prim ve yine istifa sebebi kıdem tazminatı almaya imkan veriyrsa, kıdem tazminatını hesaplar ve bu dğrultuda hazırladığı işten çıkış prtklünü İç müşteri yönetimi srumlusuna verir. Accunt Yöneticisi çalışan ile çıkış görüşmesi yapar, işten çıkış prtklünü imzalatır. Accunt Yöneticisi sisteme çıkış bilgilerini girer. Sayfa : 6/9

7 Accunt Yöneticisi çalışana zimmetlerin nereye teslim edileceği hakkında bilgi verir. Çalışan ayrıldığı gün üzerindeki zimmetleri ilgili yerlere teslim eder. Çalışan cep telefnunu ve hattını İdari İşlere, bilgisayarını ÇYM den çağrı açarak ÇYM çalışanlarına teslim etmelidir. Çalışanın üzerinde zimmet kalmaması maaşının tam ve zamanında yatması açısından önemlidir. Ayrılanların Zimmet Kntrlü 1- İşten ayrılma sürecine girildiğinde ilgili accunt managerler tarafından kaynak planlama-zimmet takip mdülünden işten ayrılacak çalışana ait zimmet dkümanı alınır ve ayrılacak çalışan ile paylaşılır. 2- İşten ayrılacak çalışan ayrıldığı gün çym den çağrı açarak ilgili zimmetlerinin alınmasını talep eder. 3- Çym tarafından zimmetler teslim alınır. 4- Ayrıldığı gün akşam saat dan snra zimmet kntrlüne ait mail(telefn,bilgisayar,araç,test cihazı,flex menü,iş avansı için idari işlerde görevli çalışanlara) persnel perasynları tarafından ilgili idari işler çalışanlarına atılır. 5-2 gün içersinde zimmetlere ait dönüş yapmaları beklenir. İlgili birimler tarafından dönüş yapılmamışsa hatırlatma yapılır ve tüm birimlerin zimmet kntrlüne ait dönüşlerinden snra ödeme yapılır. 6- Eğer teslim alınamayan bir zimmet varsa ilgili zimmet srumlusundan Persnel perasynlarına tutar bilgisi verilir ödeme yapılırken alacaklarından düşülerek kalan ödemesi yapılır. Persnel perasynları birimine Enterprise IT&S den, İdari İşler den ve Muhasebe den ayrılan persnelin zimmet kntrlleri gelir. Gelen zimmet kntrlleri tamamsa kişiye ödemesi yapılır. Ancak zimmet kntrllerinde bir prblem varsa kişiye dönülür ve zimmettini teslim etmesi istenir. Eğer edemeyecek durumdaysa ilgili tutar yatacak lan maaş hesabından düşülür. Persnel perasynları eş zamanlı larak ilgili sisteme çıkış bilgilerini girerek IDM ve diğer gruplara gerekli aksiynların alınması için bilgi gönderir. İstifa eden çalışan Akademi Eğitmeni ise Akademi ye bilgi verilir. 7. İŞ AKIŞI. 8. REVİZYON NEDENİ Revizyn Tarihi Revizyn N Revizyn İçeriği 0 9. GÖZDEN GEÇİRME Sayfa : 7/9

8 Bu prsedür, Dküman Yönetim Prsedüründe verilen gözden geçirme süresine uygun larak ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Dkümandan srumlu süreç sahibi, uygulama ile prsedür arasındaki uyumun sağlanmasından srumludur. Bu srumluluk, ilgili diğer süreçlerle krdinasynun sağlanması, gerekli dkümantasyn işlemlerini prsedürlere uygun larak gerçekleştirilmesini de kapsar. Sayfa : 8/9

9 Sayfa : 9/9

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; XXXXXXX de uygulanmakta olan Performans ve Yetenek Yönetim Sisteminin işleyiş esaslarını belirlemektir. İnsan Kaynağımıza performans ve potansiyellerine dair ayna tutarak,

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, tüm... personelini kapsar.. 3. TANIMLAR 4. KULLANILAN

Detaylı

İDARİ KADRO EĞİTİM VE GELİŞİM PROSEDÜRÜ P17-IK-010

İDARİ KADRO EĞİTİM VE GELİŞİM PROSEDÜRÜ P17-IK-010 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Koç Üniversitesi idari çalışanlarının bilgi ve yetkinlik seviyelerinin işin gereklilikleri doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla ihtiyacı belirleme, planlama,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

ZĠMMET YÖNETMELĠĞĠ. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır.

ZĠMMET YÖNETMELĠĞĠ. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır. LOGO No: TC-YN-021 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanlara sabit kıymetlerin zimmetlenme esaslarını aktarmak, şirket tarafından zimmetlenen tüm cihaz ve ekipmanlarda kullanıcıdan kaynaklanan arıza,

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı,

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER Ertuğrul AKBAŞ 2011 A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L Birleşik Tehdit Yönetimi Ağ Güvenlik Cihazları (UTM Firewall) Değerlendirme Hizmetleri...3 Firewall Kural

Detaylı

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Seri: IV, No: 56) (30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı