Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu"

Transkript

1 Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013

2 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6 Porter ın Elmas Modeli...7 Dünya Genelinde Kümelenme Örnekleri...9 Silikon Vadisi Dünya Medya Şehri Londra Bankacılık Sektörü Hollywood Kümelenme Çalışmalarının Türkiye de Uygulanması Türkiye de Kümelenme Stratejisi ve Aşamaları Türkiye den Kümelenme Örnekleri İzmir Organik Gıda Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim İnegöl Mobilya Sektörü Marmara Otomotiv Şanlıurfa Organik Tarım Mardin Gıda Ürünleri İzmir Lojistik İzmir Teknokent

3 Kümelenme: İş kümeleri, kendi aralarında bazı benzerlikler, bağlar veya çeşitli ticari ve üretimsel ilişkiler bulunan işletme ve şirketlerin aynı coğrafi alanda faaliyetlerini gerçekleştirmesi yoluyla oluşurlar. Bahsi geçen şirket, firma ve kuruluşların birbirini tamamlamaları ve kendi aralarında rekabet halinde olmaları önemlidir. İş kümeleri sadece küme içinde yer alan şirketlere indirgenemez. Bu şirketlerin yanında, kümenin tamamının ortaya çıkardığı ekonomik değerin oluşmasında katkıları bulunun diğer sektör, kurum ve kuruluşlar da küme içerisinde yer alırlar. Örneğin, bir beyaz eşya kümesi ele alındığında, küme sadece bu eşyaları üreten şirketleri değil, tedarikçiler, yan sanayiler, makine üreticileri ve gerekli altyapı imkânlarını sağlayan kurumları da kapsar. Diğer bir deyişle kümelenme, bir sektörün bütün aktörlerinin aynı bölgede yer almasına verilen ad olarak da kabul edilebilir. İş kümeleri müşterileri, dağıtım kanallarını ve birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerini de içine alan geniş bir yelpazeye sahiptir. Düşünce kuruluşları, mesleki eğitim sağlayan kurumlar, gerekli teknik bilgi ve desteği sağlayan kamu kurumları, yüksek öğretim birimleri, standardizasyon kurumları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin oyuncuları arasında yer alır. Bu yüzden kümeler, bir proje veya organizasyon gibi dış müdahale yolu ile oluşturulacak bir oluşumun ötesindedir. Yani kümeler müdahalelerden bağımsız var olan sistemlerdir. Önemli olan aynı coğrafyada yoğunlaşmış, üstte sıralanan şartları sağlayan ve rekabet avantajına sahip olan birbirlerinden bağımsız şekilde hareket eden firmaların oluşturduğu sektörleri ortaya çıkarıp onları kümelenme ile en verimli hale getirerek, dış piyasaya karşı daha güçlü hale getirmek ve devamlılıklarını sağlamaktır. Buradan şu tanım çıkarılabilir: kümelenme, iş kümesinin gelişimini mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir çabadır. Kümelenme girişimleri kümelerin vizyon ve stratejilerini belirleyerek, küme gelişimini sağlayacak faaliyet veya faaliyet gruplarını ortaya çıkaran küme yol haritalarına ihtiyaç 3

4 duyarlar. Kümelenme organizasyonları bu yol haritasının çizdiği sınırlar dahilinde varlıklarını sürdürürler. Bu yolda kendilerine küme kolaylaştırıcıları yardımcı olurlar. Kümeyi geliştirme sürecinde, küme aktörlerini bir araya getirmeye ve onların işbirliği yapmasını sağlayacak çalışmalar yürütmesine yardımcı olan küme kolaylaştırıcıları, küme oluşturma ve bunun devamını sağlamada kilit rol oynarlar. Devlet, küme kolaylaştırıcılarına verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Kümelenme çalışmalarının nedenleri ve kümelerin ekonomiye etkisi: Devlet destek ve teşvikini arkasına alan, gelişi güzel belirlenmiş bir coğrafyada tek başına çalışmaya başlayan bir firmanın kısa vadede büyük kazanç elde edebildiği gözlemlenebilir. Fakat uzun vadede, bu firma kendisini kısıtlanmış hissedecek ve kendisini daha çok geliştirmek istiyorsa, kendi rakiplerinin bir arada bulunduğu bölgelere kaymak isteyecektir. Bunun sebebi iş kümelerinin bulunduğu coğrafyada, ilgili sektörle ilgili uzmanlaşmış ve yetkin tedarikçilere, eğitimli iş gücüne, sektör hakkında gerekli teknik bilgi ve desteği sağlayacak kuruluşlara ulaşmak daha kolaydır ve bu da verimliliği arttırır. Bunların yanında birbirlerine rakip firmaların bir arada olması, müşterilerin o bölgede kendi ihtiyaçlarına göre en karlı firmayı seçmesini kolaylaştırır. Bu durumda firmalar arasındaki rekabet müşteriyi çekmek adına artar ve inovasyona verilen önem büyür. Bu sebeple firmalar, küresel markette rekabet edebilir hale gelirler. Üstte sıralanan nedenlerin yanında kümeler, firmalar arasındaki bilgi alışverişi ve işbirliği ağının oluşumunda da önemli rol oynarlar. Böylece firmaların deneyimleri sonucu oluşmuş ortak bir bilgi havuzu ortaya çıkar ve firmalar bu havuzdan yararlanabilir. Ayrıca firmalar, kümeler içinde sektörün tüm alanlarına odaklanmak yerine, belli alanlarına odaklanma kolaylığına erişirler. Bir nevi firmalar arası iş bölümü, kümelerin firmalar arasında sağladığı işbirliği sayesinde gerçekleşmiş olur. 4

5 Kümelenmenin bir diğer avantajı ise firmaların gelişimleri ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmeleri yolunda, gerekli gördükleri temel istekleri veya çözülmesini bekledikleri ortak sorunları belirlemenin kolaylaşmasıdır. Ortak istek, problem ve eksikliklerin belirlenmesi, firmalara destek sağlayacak devlet vb. aktörlerin de daha sağlıklı hareket etmelerini sağlayıp, daha efektif kararlar almalarına yardımcı olur. Böylelikle firmaların gelişim hızı daha da artmış olur. Son olarak kümelenmenin, üniversiteler gibi eğitim kurumları ile firmaların daha yakın ilişkiler içerisinde çalışmalarını sağlama gibi bir faydası olacaktır. Aynı sektör için çalışan, aynı coğrafyada toplanmış birbirleri ile iş birliği içinde olan, rekabetçi ve gelişime açık şirket ve firmalar, bu sektörlere yoğunlaşacak üniversitelerin o bölgelerde oluşturulmasına imkan sağlarlar. Örneğin Stanford Üniversitesi Silikon Vadisi nin hemen yanında yer alır. Yine Amerika da ileri teknoloji alanında çalışmalar yapan kümeler MIT yakınlarında yer alırlar, tıpkı İngiltere de Cambridge in çevresinde olduğu gibi. Kısaca özetlemek gerekirse, birbirinden bağımsız firmalar yığın halinde bulunan tek hücreli canlılara benzetilebilir. Kümeler ise beraber çalışan ve birçok hücreyi içinde barındıran kompleks organizmalardır. Tek başına bir hücrenin alabileceği yol da doğal olarak, büyük bir organizmanın alabileceği yola oranla daha küçüktür. Yani kümelenme sayesinde firmalar, bireysel hareket ettikleri zamana göre daha karlı, yenilikçi ve efektif hale gelirler. Küresel anlamda rekabet edebilir düzeye ulaşırlar, bu da ihracatı arttırmış olur. Yani kümelenmeye giderek her firma kazanmış olur. 5

6 Birbirinden bağımsız hareket eden firmalardan başarılı bir kümeye giden kümelenme süreci: Bu bölümde bağımsız firmaların kümelenme organizasyonları ile nasıl efektik kümelere dönüştüğü yığın, yeni oluşan, gelişen ve olgunlaşmış olmak üzere dört ana başlık altında incelenecek. -Yığın: Yığından kasıt birbirinden bağımsız fakat aynı bölgede yer alan firmalar bütünüdür. Örnek verilecek olursa: bir bölgede 100 adet şeker fabrikası faaliyet gösteriyor. Bölgede üniversite var ama şeker fabrikalarının hiçbirinin üniversite ile bir ilişkisi yok. Bölgede bir borsa var; ancak borsa ile ilişkiler de sadece kanuni yükümlülükleri (kayıt) yerine getirme düzeyinde. Şeker fabrikaları ürettikleri şekeri hazır gıda fabrikalarına satıyorlar, ancak bölgede sadece iki tane hazır gıda fabrikası var, bu fabrikalar da bölge dışındaki yerlerden şeker temin ediyorlar. Bölgede üretilen şekerin analiz edilmesi ciddi bir ihtiyaç olmakla beraber, firmalar bugüne kadar bir araya gelip bu konuda faaliyet gösterecek bir laboratuarın kurulması konusunda bir girişimde bulunmamıştır. -Yeni oluşan: Bir bölgede, 50 tane kalıp enjeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Atölyelerin büyük kısmı sadece taşeron olarak çalışmaktadır. Atölyeler arasında işbirliği kültürü olduğuna dair işaretler bulunmaktadır. Bir atölye belirli bir sürede üretmesi gereken bir sipariş aldığında, eğer kendi üretim kapasitesi bu siparişin tamamını karşılayacak düzeyde değilse, komşu atölyelerden birisinin boş kapasitesini kullanmaktadır. Ancak, bu işbirliği yapısal değildir, örneğin, bölgenin üretim kapasitesini toplu olarak pazarlayarak, sipariş toplama yönünde bir işbirliği bulunmamaktadır. Nitelikli eleman çok ciddi bir sıkıntı olmasına ve bölgede bir meslek lisesi bulunmasına rağmen, firmalar ile bu meslek lisesi arasında nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak bir işbirliği tesis edilmemiştir. -Gelişen: Bir bölgede, 5 iplik, 15 kumaş ve 25 konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Bu üreticilerin yaklaşık %80 inin üye olduğu bir tekstil ve konfeksiyon üreticileri derneği 6

7 kurulmuştur. Bölgedeki üniversitede ise hem tekstil mühendisliği hem de meslek yüksek okulu eğitim vermektedir. Dernek, özellikle konfeksiyon atölyelerinin üretim kapasitesini güçlendirmek için bir hibe projesi hazırlanmasını temin etmiş ve bu proje hibeye almaya hak kazandıktan sonra bölgedeki üniversitenin meslek yüksek okulundaki eğitim laboratuarlarının makine ve teçhizatı yenilenmiş ve öğrencilerin sanayide kullanılan makine ve teçhizat ile eğitim almaları temin edilmiştir. -Olgunlaşmış: Gelişen küme için verilmiş örnekten devamla; üreticiler tarafından kurulmuş derneğe, eğitim ve araştırma kurumlarından üyeler katılmıştır. Dernek, üniversite ve oda ile işbirliği içerisinde kümenin geleceği ile ilgili bir arama toplantısı yapmış, toplantı sonucunda da kümenin daha rekabetçi olabilmesi için bir yol haritası hazırlanmıştır. Küme geleceğini teknik tekstil uygulamalarında görmektedir. Bu çalışmanın çıktıları çerçevesinde dernek genel sekretaryası güçlendirilmiş, küme yol haritasının uygulanmasına yönelik projeler üretilmiştir. Bu projelerden birisi kapsamında üniversitedeki tekstil mühendisliği bölümünde uygulamalı ar-ge birimi oluşturulmuştur. Ar-ge biriminde çalışan doktora öğrencilerinin masrafları dernek tarafından karşılanmaktadır. Porter ın Elmas Modeli: Amerikalı ünlü ekonomist Michael Porter, bir kümenin rekabet avantajına sahip olup olmadığını belirlemek için dört değişkenden oluşan bir elmas analojisi oluşturmuştur. Eğer bir küme, bu dört değişken tarafından sağlanır ve elmas oluşturulursa küme küresel alanda rekabet edebilir hale gelmiş demektir. Ayrıca bu yolla bir kümenin rekabet avantajına sahip olup olmadığının ortaya çıkarılması da kümeleşme çalışmalarına destek verilip, verilmeyeceğinin belirlenmesi için önemlidir. Zira rekabet potansiyeli yüksek sektörlere yatırım yapmak önemlidir. Ayrıca bu dört değişkeni incelemeden önce belirtilmelidir ki Porter klasik iktisatçılardan farklı olarak rekabet avantajını sadece nüfus, doğal kaynaklar ve ülke toprağından oluşan faktör havuzları ile 7

8 sınırlamaz. Porter a göre uluslar; kalifiye iş gücü, ileri teknoloji ve bilgi birikimi ile de kendi faktör havuzlarını oluşturabilirler. Porter ın elmas modelini oluşturan dört element şunlardır: -Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı -Girdi Koşulları -Talep Koşulları -İlgili ve Destekleyici Endüstriler 1- Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı: Elmasın bu elementi, küme içinde yer alan firmaların kümelenme organizasyonunu yöneten koşulları ve aynı küme içinde yer alan firmalar arasındaki rekabetin niteliğini kapsar. Eğer kümelenen firmalar sürekli devam eden yatırım ve gelişim yolunu seçerlerse, bu firmalar rekabetçi durumlarını sürdürürler. Buna ek olarak, eğer firmalar aynı iş kümesindeki diğer firmalar ile rekabet ederse, her biri kendisini bir diğerinden farklı kılabilmek için yenilikçi olmaya motive olacaktır. Bu nedenle hem strateji, hem de rekabet uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmek için önemlidir. Sektörde düşük rekabet normal şartlarda o sektörü çekici kılar. Bu açıdan bakıldığında firmalar düşük rekabeti tercih ederler fakat bölgesel rekabet firmaları yeniliğe ve gelişmeye zorlar. Sonuç olarak yüksek bölgesel rekabet, küresel rekabet edebilme gücünü doğurur. Bölgesel rekabet, firmaların temel avantajlardan öteye gitmeye zorlar. 2-Girdi Koşulları: Girdi koşulları nitelikli iş gücü, teknolojik birikim, sektör için gerekli alt yapı ve eğitim kurumları gibi küme içindeki tüm firmaların yararlanabileceği üretim faktörlerini (vasıtalarını) kapsar. Porter a göre verimi arttırabilmek için, etkinlik, kalite ve uzmanlaşma gibi kriterler baz alınarak üretim faktörleri geliştirilmelidir. Bu tür uzmanlaşma çalışmaları üretimi olumlu yönde etkiler. Eğer uzmanlaşmış faktör koşulları sadece bir 8

9 bölgede bulunuyorsa, o zaman büyük ihtimalle bu koşullar başka hiçbir bölgede sağlanamayacak anlamına gelir. Bu yüzden bu küme içindeki firmaların sağladığı ürün ve/veya hizmetlere olan talep artacaktır. Zira başka herhangi bir yerden temin söz konusu değildir. 3-Talep Koşulları: Bir ürüne iç pazardaki talep, dışarıdaki pazarlardaki talepten daha yüksek olduğu zamanlarda, yerel müşteriler iş kümesinde yer alan firmalara, kendilerini geliştirme ve yenileştirme gibi konu konularda baskı yaparlar. Küme içindeki firmalar, müşterileri ile onların taleplerini karşılayabilmek için işbirliği yapmak zorundadırlar. Buna ek olarak, yerel müşterilerin taleplerine cevap verebilmek için çalışmak ve bu yönde gelişmek, küme içindeki firmaların küresel pazarda daha başarılı şekilde rekabet edebilmelerine yardım eder. Zira güçlü ve değişimleri takip eden iç Pazar, bölgesel firmaları küresel değişimleri takibe zorlar. 4- İlgili ve Destekleyici Endüstriler: Porter ın elmasının bu son elementi, bölgede yer alan yetkin destekçi endüstrileri işaret eder. Bu destekleyici endüstriler kümedeki firmaların yararlanabileceği gerekli tedarikçileri içinde bulunduran bir ağ oluşturur. Firmalar ve onların bahsi geçen destekleyicileri arasında oluşacak işbirliği ise yenilikçiliği tetikler. Çünkü bu firmalar arasında yeni süreçler ve ürünler hakkında bilgi alışverişini sağlayabilmek, büyümek ve gelişmek adına büyük öneme sahiptir. Dünya Genelinde Başarılı Kümelenme Örnekleri: Bu bölümde dünya genelinde başarılı sonuçlara ulaşmış dört kümelenme örneği incelenecek. Bunlar Silikon Vadisi, Güney Kore nin Seul kentinde bulunan Dijital Medya Şehri, Londra Bankacılık Sektörü ve Hollywood örnekleridir. 9

10 Silikon Vadisi: 1990 ların sonlarına doğru, bazı başarılı bilgisayar teknolojisi üzerine çalışan şirketler Kaliforniya nın Silikon Vadisi adı verilen bölgesinde ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, bu sektörde yeni şirketler kurmak isteyen yatırımcıların da Silikon Vadisi ne kaymasına yol açtı. Bu sektöre yeni başlayacak firmaların sayısı Silikon Vadisi nde artmaya başlayınca bunu fırsat bilen finans kuruluşları da Silikon Vadisi nde kendilerine ofisler açmaya başladılar veya var olan ofislerini büyüttüler. Böylece sektöre yeni başlayacak daha çok girişimci Silikon Vadisi nde yerini almış oldu. Bir başka deyişle, hem kredi sağlayıcılar hem de kredi alıcılar Silikon Vadisi nin etrafında kümelenmiş oldu. Sermaye pazarındaki bu kümelenme çok geçmeden iş gücü pazarına da yansıdı. Yeni firmaların sayısı arttıkça, Silikon Vadisi nde daha büyük iş olanakları bulabileceklerini düşünen yazılımcılar, programcılar, mühendisler ilgilerini bu bölgeye doğru çevirdiler. Bu ilgi sayesinde nitelikli iş gücü, iş bulmak için Silikon Vadisi ni tercih etmeye başladı. Zira onlar Silikon Vadisi nin nitelikli işgücüne ihtiyacı olduğunu biliyorlardı. Böylece ileri teknoloji konusunda gerekli eğitime sahip olan iş gücü de kümelenmedeki yerini aldı. Bugün bu kümelenme Silikon Vadisi ni, alanında küresel piyasalarda da rekabet edebilecek çok güçlü şirketleri içinde bulunduran bir bölge haline getirdi. Dijital Medya Şehri: 1990 ların sonlarında Seul şehrinde kurulan Digital Media City (DMC) Seul un hızla büyüyen multi-medya, bilgi teknolojisi ve eğlence endüstrilerinde faaliyet gösteren firmalara büyümeleri konularında yardımda bulundu. Zira bu endüstrilerin ve firmaların varlıklarını sürdürmek için bilgi, iletişim ve medya teknolojisi büyük önem taşıyordu. DMC küresel iş dünyasında Seul un önemli bir ticari gücü olarak büyüdü. Kendi bünyesinde yer alan dijital medya ile alakalı ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar ortaklıklar oluşturmaya başladılar. Bu da bölgedeki insani ve sosyal sermayeyi arttırdı. Böylece DMC Seul şehrinde bulunan sektörle ilgili (küçük ölçekli internet, oyun ve telekomünikasyon bazlı) firmanın yenilenme çalışmasına destek oldu. Bunların 10

11 yanında hükümetten gelen bazı vergi teşvikleri DMC ye olan ilgiyi arttırdı ve daha çok firma ve yatırımcı ilgisini bu bölgeye çevirdi. Bu nedenlerle DMC birçok firmayı, yatırımcıyı ve nitelikli iş gücünü bünyesinde barındıran bir küme haline geldi. Sonuç olarak DMC, dünyada ileri teknoloji ve dijital medya alanındaki ana merkezlerden biri haline geldi. Londra Bankacılık Sektörü: New York şehri gibi Londra da birçok bankanın ve sigorta şirketinin ana merkezini bünyesinde barındırdığı için dünya finans merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor. London Stock Exchange, Lloyd s of London ve Bank of England gibi büyük kuruluşların tümü Londra da konuşlanmışlardır. 500 den fazla bankanın ofisi şehir içinde yer almaktadır. Bu da finans dünyasının merkezi haline gelmesini sağlamaktadır. Bu durum finansal alanda daha çok şirketin Londra da ofisler açmasına sebep olmak da ve küme daha da büyümektedir. Bugün kendisi o kadar büyük bir hale gelmiştir ki dünya döviz piyasasının lideri haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı İngiltere para birimi olan Sterlin dünyanın dördünce en çok kullanılan dövizi haline gelmiştir. Londra daki finans piyasasının bu büyüklüğü ve getirdiği avantajları kaybetmemek için İngiltere nin Euro Bölgesi ne girmeyi reddettiği söylenmektedir. Hollywood: Hollywood Amerika nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinin bir bölgesidir. Daha önce tek bir büyük şirketin kontrolü altında bulunan Hollywood, bu şirketin iflasından sonra küçük film yapımcılarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 50 lerden sonra altın çağını yaşayan Hollywood bugün birçok sinema stüdyosunun, film yapımcısının ve aktörün içinde bulunduğu dünyanın sinema sektöründe gösterilebilecek en büyük kümesi haline geldi. Sadece film stüdyoları ve aktörler değil; kostümcüler, senaristler ve diğer sinema ile ilgili yan dalları oluşturan firmalarda Hollywood çatısı altında bulunuyor. 11

12 Birbirleri içerisinde rekabet halinde olan film şirketleri bu rekabetleri ile kaliteyi arttırıp küresel markette rakipsiz hale geldiler. Kümelenme Türkiye de Nasıl Uygulanabilir? Türkiye de hali hazırda Uluslararası Rekabetçiliği geliştirmek adına kümelenme çalışmaları yapılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı ihracatı arttırmak amacı ile kümelenme organizasyonlarına destek vermektedir. Bu amaçlar doğrultusunda firmaların, Ekonomi Bakanlığı nın ve işbirliği kuruluşlarının (ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri vb.) beraber hareket ettiği bir sistem oluşturmuştur. Bu bağlamda, ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim ve danışmanlık programları, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti ve son olarak bireysel danışmanlık alt başlıklarından oluşan firmalara kümelenme yolunda verilecek destek kapsamı ve süreci belirlenmiştir. İhtiyaç analizi şu adımları kapsamaktadır: Eğitim ve danışmanlık ihtiyacının analizi, iş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi ve ihracat potansiyelinin belirlenmesi. Eğitim ve danışmanlık programları ise dış ticaret, satış-pazarlama-insan kaynakları, süreç iyileştirme ve yönetimi, stratejik yönetim, bilgi ve iletişim teknolojileri, kalite ve verimlilik, sektöre özgün konular ve bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren konuları kapsar. Yurt dışı pazarlama; ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme faaliyetleri ve küme tanıtım faaliyetlerini içerir. Bu sıralanan çalışmalar için proje başına belli ödenekler ve teşvikler devlet tarafından sağlanmaktadır. Fakat tüm bu çalışmaların yanında belirtilmelidir ki bazı kültürel ve anlayış farklılıklarından dolayı yurtdışındaki bir sistemi olduğu gibi Türkiye ye getirip uygulamaya sokmak doğru bir davranış değildir. Zira beklenen sonuç bu yolla elde edilemeyebilir. Örneğin, Almanya da yaşayan insanlar belirlenen kurallara uyma ve disiplin konusunda Türkiye deki insanlara göre daha başarılıdır. Hatta bazı durumlarda kuralların tam tersine 12

13 hareket edildiği bile gözlemlenebilir. Ayrıca Türkiye de insanlar grup/takım halinde hareket etmekten de hoşlanmazlar ve bu tür çalışmalara karşı çekince ile yaklaşırlar. Toplum içinde bir güven eksikliği söz konusudur. Bu yüzden kümelenme gibi bir çalışma için sosyologlar ve antropologlarla Türkiye ye uygun iyileştirmeler saptanıp, bu yönde gerekli çalışmalar yapıp sonra işe başlamak en doğrusudur. Örneğin Türkiye de firmalar bireysel hareket etmeyi tercih eder ve bu yüzden kümelenmeye sıcak bakmayabilirler, bu doğrudur. Fakat aynı zamanda Türk insanı başarılı olanı takip etmeyi de sever. Bu yüzden kümelenme çalışması için önce o bölgede bulunan sektörün ileri gelenleri ikna edilmeli ve geri kalan firmalar için yapılacak reklam çalışması bu firmalar üzerinden uygulanmalıdır. İkna süreci Türkiye de karşılaşılacak en büyük sorundur. Zira ülke insanının kısa vadede somut kazançları hedefleyen bir yapısı var. Kümelenme çalışması ise uzun emek ve büyük bir katılım isteyen türde bir yol. Uzun vadede kazancın daha büyük olacağı bir şekilde anlatılmalı, gerekiyorsa da kısa vadede devlet hibe ve teşvikleri ile firmaların beklentileri karşılanmalıdır. Türkiye de KOBİ lere Yönelik Kümelenme Stratejisi ve Aşamaları Bu bölümde Türkiye nin KOBİ lere yönelik kümelenme projesinin stratejisi ve aşamaları incelenecektir. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi nin küme çalışmaları ve kümelenme faaliyetleri konusunun daha önce denenmemiş olarak kabul edilebilecek yenilikçi yanı, belli kriterler ışığında saptanacak pilot illerde Küme Geliştirme Merkezi oluşturma çalışmaları yapmaktır. Küme geliştirme çalışmalarının kurumsal bir çizgi içerisinde devam ettirilmesinin sağlanması amacıyla pilot illerin (Malatya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas, Gaziantep, Yozgat, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Kars, Mardin, Çorum) her birinde Kümelenme Bilgi Merkezleri faaliyete geçirilmiştir. Bu sayede, bilgi ve beceri düzeyi artırılmış, bünyesinde bulundurduğu tecrübeyi paylaşarak çoğaltan ve hem proje illerinde hem 13

14 de ilgili bölgelerde birçok sanayi ve ticaret kümelenmesinin liderliğini üstlenecek yeni ve dinamik bir yapının ortaya konması amaçlanmıştır. Bahsi geçen merkezler, katı ve statik bir düzene sahip değil; aksine yaratıcı iş gücünün gelişmesini amaçlayan, kendisini devamlı geliştiren, enternasyonal kümelerle yakın bir şekilde çalışacak birimler olarak tasarlandı. Yapılan analizler, incelemeler ve değerlendirmeler ışığı altında tüm iller için ön plana çıkan sektörler belirlenecek ve bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmaları hayata geçirilecektir. Bu noktada kümelenme çalışmalarına destek verecek tedarik zinciri ve değer zinciri çalışmalarıyla kümelerde bulunan şirket ve firmaların mal ve hizmetlerinde farklılık yaratabilmeleri, dikey ve yatay bütünleşmede bulunabilmeleri için de kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eğitim çalışmaları sağlanacaktır. Türkiye nin diğer kentlerinde gerçekleştirilecek kümelenme çalışmalarında kullanılması için Küme Geliştirme Araçları hazırlanacaktır. Küme Geliştirme Araçlarının hem mevcut çalışmada hem de gelecekte yapılması planlanan projelerde bir referans ve kolaylaştırıcı yol olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Geçmiş yıllarda düzenlenen çalışmaların ışığında, kümelerin, bölge içi ve bölgeler arası işbirliği ve bilgi ağlarının arttırılması ve geliştirilebilmesi için önemli elementler olması beklenmektedir. İlk olarak, bölgesel oyuncuların rolleri, sorumlulukları ve konumları ile detaylı bir ihtiyaç değerlendirmesi düzenlenecektir. Bu değerlendirme sayesinde, küme analizi, kümeyi hareketlendirme, küme yönetimi, küme destekleri, izleme ve değerlendirme için araçlar geliştirilecek ve bahsi geçen araçlar bölgesel oyuncuların belirli kabiliyet ve kapasiteler ile donatılmalarının yanında kümelenme ile alakalı politika ve programlarla ilgili güncel bilgileri de sunmaya yönelik olacaktır. KOBİ lerin, kümelerin ve ilgili destek kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgileri toplama, bunları ihtiyaçlara uygun olarak kolay kullanılabilir biçimde ayırma, sunma 14

15 ve devamlı güncellemeye yönelik olarak Bilgi Yönetim Sistemi (KMS-Knowledge Management System) oluşturulacaktır. Bununla beraber, kurulacak olan Ulusal Kıyaslama Sistemi ile Türkiye deki kümelerin performansını takip etme, bölgesel kümelerin rekabetçilik durumuna hız kazandırma ve kümelerin enternasyonal kümeler ile kıyaslanabilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemin Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TUBİTAK vb. kuruluşların geliştirdiği veya geliştirmeyi düşündüğü destek programlarının akışını kolaylaştıracağı tahmin edilmektedir. Bunlara ek olarak, kümelenme projesi içerisinde, küme çalışmaları ve kümelenme aktivitelerine şu katkıların yapılması da beklenmektedir: -Küme gruplarının gelişmesi ve büyüyebilmesi için nitelikli uzmanların yönetiminde önceliğe sahip kümelerin liderlerine destek verilecektir, -Uluslararası Kısa Dönem Uzmanlar, bölgesel performans düzeyinin uluslararası standart performansla karşılaştırmasını yapacaklardır, -Yerel danışma komitesi, il belediyeleri ve eğitim kurumlarının stratejileri birbirleri ile örtüşür hale getirilebilecektir. -Dikkatli yönetimle, kilit öneme sahip uzmanlar proje boyunca ve sonrasında birlikte çalışabilecek bir Doğu Akdeniz Kümelenme Bilgi Merkezleri ve Karadeniz Kümelenme Bilgi Merkezleri ortaklığı kurmayı planlamaktadırlar. Böylece Bilgi Merkezleri açısından daha büyük ve zengin bir havuz oluşturulması hedeflenmektedir. -Uluslararasılaşmaya ve rekabet gücünde genel ilerlemelere önemli destek verilebilecek alt-sektörlerde kilit gruplarla çalışarak katma değer sağlanabilecektir. 15

16 -Kent düzeyinde belirli paydaşlarla yapılacak olan çalışmalar aracılığıyla projenin performansı yerel boyutta ölçülebilecektir, Türkiye den Kümelenme Örnekleri Türkiye de 2000 li yıllarla beraber kümelenme çalışmaları hızlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle yapılan anketler sonucunda Türkiye de çoğunluğu fikir aşamasında olan 356 küme/potansiyel küme tespit edilmiştir. Bunlardan 35 tanesi Fikir aşamasının ötesine geçmeyi başarmış olgunlaşmış kümelerdir. Bugün Ankara Makine Kümesi, Ankara Yazılım Kümesi, Denizli Uşak Ev Tekstili Kümesi, Eskişehir Bilecik-Kütahya Seramik Kümesi, İzmir Organik Gıda Kümesi, Konya Otomotiv Parça ve Aksamları Kümesi, Manisa Elektrik Elektronik Kümesi, Marmara Otomotiv Kümesi, Mersin İşlenmiş Gıda Kümesi ve Muğla Yatçılık Kümesi gibi birçok başarılı iş kümesi varlığını sürdürmektedir. Bu bölümde Türkiye deki dördü başarılı dördü de başarısız olmak üzere toplam sekiz farklı kümelenme çalışması incelenecek ve neden başarılı veya başarısız oldukları hakkında kısaca bilgi verilecektir. Bahsi geçen sekiz kümelenme çalışmaları: İzmir Organik Gıda, Sultanahmet Bölgesi Turizm, Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim, İnegöl Mobilya, Marmara Otomotiv, Şanlıurfa Organik Tarıma Dayalı Sanayi, Mardin Gıda Ürünleri Sanayi ve İzmir Lojistik Kümelenme Çalışmalarıdır. Bu incelemelerin sonunda İzmir Teknokent Projesi hakkında da kısaca bilgi verilecektir. 1) İzmir Organik Gıda Kümelenme Çalışması İzmir Organik Gıda Kümesi, Türkiye nin başarılı olmuş kümelenme projelerinden birisidir Haziran ayında çalışmalarına başlanan projede önce grup toplantılarıyla küme vizyonu, misyonu ve stratejisi belirlenmiş, sonra küme yol haritası oluşturulmuş, 2009 da faaliyet planı netleştirildikten sonra aynı yılın Temmuz ayında proje kamuya sunulmuştur. 16

17 Temel faaliyetlerini koordinasyon birimi faaliyetleri (kümenin kurulması, Pazar araştırmaları, tüketici davranışları araştırmaları, küme üyelerine yönelik eğitim programları, üyelere yönelik danışmanlık vb.), üretim ve tedarik zinciri faaliyetleri (ürünlerin test edilebilmesi için bir laboratuarın oluşturulması, girişimci destekleme programının oluşturulması), dağıtım kanalı faaliyetleri (ürünlerin depolanabileceği, perakende ve toptan satışının yapılabileceği altyapının oluşturulması, sadece ilgili ürünlerin satılabileceği mağazaların oluşturulması, eşleştirme programları düzenlenmesi) ve pazarlama iletişim faaliyetlerinin (bölgesel marka yaratılması, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, ortak tanıtım faaliyetleri vb.) oluşturduğu kümelenme projesinin amacı mikro anlamda; organik gıda sektörünün üretimden imalata, sertifikasyondan ihracata, perakende satışından nihai tüketiciye kadar tüm tarafları kapsayacak bir çalışma ile sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücünü ve yenilikçilik kapasitesini arttırmak, mikro bazlı oluşturulacak modelin orta ve uzun vadede tüm Türkiye de uygulanabilmesini sağlamak, makro anlamda ise; Türkiye kümelenme politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Şu ana kadar yapılmış olan; AB nin ileri gelen tarım ülkelerinin organik tarım temsilcileri ile İzmir de gerçekleştirilen toplantılar, birçok farklı ülkeden çok sayıda firma ve ziyaretçinin katıldığı organik gıda ürünlerinin sergilendiği Ekoloji İzmir etkinliği, Ekopazar İzmir in kurulması, Yarımada da yapılan Organik Tarım Projesi, Buca Karaağaç Organik Köyü nün oluşturulması ve Organik Ürünler İçin Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi nin hazırlanması gibi etkinlikler bu kümelenme çalışmasının başarısını arttıran faktörleri oluşturmuştur. 2) Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Kümelenme Çalışması İstanbul, bünyesinde birçok farklı kültürün miraslarını barındıran ve Osmanlı ile Bizans gibi önemli imparatorluklara başkent olmuş dünyanın nadir şehirlerden biridir. Bu 17

18 nedenlerden dolayı önemli bir kültür başkenti olan İstanbul Türkiye nin Antalya dan sonraki en popüler turizm alanıdır. Osmanlı ve Bizans dönemlerinden birçok önemli tarihi eser ve yerleşim bölgesini içerisinde bulunduran Eminönü, Eski İstanbul olarak anılmakta ve bu yüzden turistlerin yoğun ilgisini üzerine çekmektedir. Bu turistik değerler ışığında Sultanahmet turizm kümelenme geliştirme projesi 2000 senesinde hayata geçmiş ve 2005 yılına kadar devam etmiştir. Çalışma rekabetçilik analizi, kümelenme analizi ve kümelenme geliştirme aşamaları olmak üzere üç ana kısmın tamamlanması ile son bulmuştur. Kümelenme geliştirme çalışmaları bölgesel kuruluşlar tarafından kurulan sistemle sürdürülmektedir. Sultanahmet turizm sektörünün rekabetçilik seviyesinin analizi için üstte detaylıca incelenen Porter ın Elmas Modeli kullanılmıştır. Modeldeki elmasın köşelerini oluşturan dört element (firma stratejisi ve rekabet yapısı, girdi koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici endüstriler) ile Sultanahmet turizm kümelenmesinin ilk olarak rekabetçilik düzeyi analiz edilmiştir. Kümelenme analizi için çeşitli anketler uygulanmıştır. Kümelenme analizi sonucu, merkez oyuncular, çevre oyuncular gibi küme aktörleri belirlenmiş, aynı zamanda kümelenme geliştirmeye öncülük edecek oyunculara da ulaşılmıştır. Anketler sonucunda öncülük yapabilecek yetilere sahip kümelenme aktörlerinden bir Yerel Komite oluşturulmuştur. İlk komite toplantısı 2000 yılında 4 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Komitenin kararlarını görüşüp uygulamak için daha sık bir araya gelme imkânına sahip olan alt komiteler de kurulmuştur. Kümelenme içerisinde yer alan aktörler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve nitelikli işgücü sayısını arttırmak amacıyla yürütülen projelerin yanı sıra Sultanahmet teki tarihi alanların bakım ve onarımı, cadde ve yön işaretlerinin yenilenmesi ve kamusal alanların iyileştirilmesi gibi kümelenmenin fiziki durumunun geliştirilmesi konusunda da birçok gerekli proje, Yerel Komite tarafından yürürlüğe konulmuştur. 18

19 Sultanahmet turizmcileri, 1999 senesinin getirmiş olduğu negatif havayı, Kümelenme Geliştirme Projesi ile ortaya çıkmış birlikte rekabet anlayışı ile dağıtmayı başarmış ve günümüzde Türkiye nin en başarılı turizm kümelenmelerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca diğer turizm alanlarında da kümelenme çalışmalarının başlanmasına öncü olmuştur. 3) Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Adıyaman kümelenme projesi ile Adıyaman merkez olmak üzere bazı çevre illeri de içerisine alan bir bölgede, tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet edebilme gücünün ve dolayısıyla ihracatının arttırılması ve bu yolla, bölgesel refahın yükseltilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Proje genel olarak Adıyaman ilinde yürütülmüştür. İl Valiliği, belediyesi, ticaret ve sanayi odası, sektördeki işadamları ve Adıyaman Üniversitesi Tekstil ve Hazır Giyim Yüksek Okulu kümelenme projesinin katılımcıları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında, öncelikle sektörün güncel durumu belirlenerek küme haritası oluşturulmuş ve gerekli olan eksik aktörler tespit edilmiştir. Bu nedenle 100 ü aşkın firma ile anketler yapılmıştır. Sonrasında Adıyaman Küme Geliştirme Komitesi kurulmuş ve bu komite yoluyla sektörü kalkındırmak için projeler üretilmiş ve projelerden sorumlu olacak paydaşlar belirlenmiştir. Adıyaman da yürürlükte bulunan bu kümelenme çalışmasının en önemli avantajı yerel yönetimin, eğitim biriminin (üniversitenin) ve firmaların sürece desteğinin ve katılımın sağlanmış olmasıdır. Sürecin en zorlu noktalarından olan işbirliği çalışmalarının proje kapsamında herhangi bir mali destek almaması da bu durumun göstergelerinden biridir. GAP bölgesi çıkışlı bir projenin daha sonra yerel oluşumlarla desteklenmesi ve bunların vasıtası ile devam ettirilmesi de sahiplenmenin açık bir göstergesi ve devamlılık adına önemli bir işaret olarak kabul edilebilir. Bu projenin başarılı olmasının bir diğer nedeni ise İstanbul daki benzer sektör ve kümeler ile işbirliği yapması ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasıdır. 19

20 4) İnegöl Mobilya Sektörü Kümelenme Çalışmaları İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) 2010 yılında, İnegöl de varlığını sürdüren mobilya sanayicilerinin işbirliği içerisinde hareket etmenin faydalarından yararlanmaları amacı ile kurulmuştur. Günümüze kadar yaptığı üretim ve çalışmalarla kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinen İnegöl mobilya üreticileri, bundan sonraki faaliyetlerinde İMOS un önderliğinde kümeleşmeye giderek hareket etmektedirler. Kümelenme çalışmaları ile aralarında 25 bin metrekarelik fuar alanı oluşturmak da bulunan birçok projeyi hayata geçiren sanayiciler, İMOS un da katkıları ile dünyanın en önemli akredite mobilya test laboratuarı olan TÜV Rheinland Mobilya Test Laboratuarı nın İnegöl e kazandırılmasını sağlamıştır. Bunların yanında sadece toplu mobilya ürünlerinin sunulacağı bir AVM nin de inşaatı hala devam etmektedir. Bittiğinde ülkenin en büyük kapalı mobilya alışveriş merkezi olacak olan AVM toplam 135 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacaktır. Böylece mobilyasını üreten ve üretilen mobilyanın kalitesini TÜV vasıtası ile garantileyebilen üreticiler artık ürünlerini dünya standartlarında bir mobilya alışveriş merkezinde satışa sunabileceklerdir. Tamamı mobilya üreticisi veya tedarikçilerden oluşan dernek çatısı altında, işbirliği içinde hareket eden 91 üye bulundurmaktadır. Yıllık 245 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapan İnegöl de, derneğin üyelerinin toplam ihracata oranı %65 i bulmaktadır yılında İMOS, Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından Türkiye de sadece 20 iş kümesine verilen bronz kalite etiketini elde ederek başarısını taçlandırmıştır. 5) Marmara Otomotiv Kümelenme Çalışması Türkiye deki Otomotiv sektörü yerleşim olarak Doğu Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Analizlere göre Türkiye deki Doğu Marmara Otomotiv Kümesi civarında kişiyi istihdam etmektedir ve küme genel olarak bazı merkez firmalar etrafında 20

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 9 Ocak - Şubat - Mart 2014 EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ KÜMELER KURULUYOR GÜÇLER BİRLEŞİYOR Kümelenmenin rekabette

Detaylı

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BİLİŞİM... 4 2. BİLİŞİM ve ANKARA... 5 a. AR-GE ve İnovasyonun Başkenti Ankara... 5 b. Nitelikli İnsan Gücüyle Ankara... 7 c. Sürdürülebilir

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler TÜRKİYE ALTIN, TAKI VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ YÖNETİCİ ÖZETİ...9 A. GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı