Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu"

Transkript

1 Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013

2 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6 Porter ın Elmas Modeli...7 Dünya Genelinde Kümelenme Örnekleri...9 Silikon Vadisi Dünya Medya Şehri Londra Bankacılık Sektörü Hollywood Kümelenme Çalışmalarının Türkiye de Uygulanması Türkiye de Kümelenme Stratejisi ve Aşamaları Türkiye den Kümelenme Örnekleri İzmir Organik Gıda Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim İnegöl Mobilya Sektörü Marmara Otomotiv Şanlıurfa Organik Tarım Mardin Gıda Ürünleri İzmir Lojistik İzmir Teknokent

3 Kümelenme: İş kümeleri, kendi aralarında bazı benzerlikler, bağlar veya çeşitli ticari ve üretimsel ilişkiler bulunan işletme ve şirketlerin aynı coğrafi alanda faaliyetlerini gerçekleştirmesi yoluyla oluşurlar. Bahsi geçen şirket, firma ve kuruluşların birbirini tamamlamaları ve kendi aralarında rekabet halinde olmaları önemlidir. İş kümeleri sadece küme içinde yer alan şirketlere indirgenemez. Bu şirketlerin yanında, kümenin tamamının ortaya çıkardığı ekonomik değerin oluşmasında katkıları bulunun diğer sektör, kurum ve kuruluşlar da küme içerisinde yer alırlar. Örneğin, bir beyaz eşya kümesi ele alındığında, küme sadece bu eşyaları üreten şirketleri değil, tedarikçiler, yan sanayiler, makine üreticileri ve gerekli altyapı imkânlarını sağlayan kurumları da kapsar. Diğer bir deyişle kümelenme, bir sektörün bütün aktörlerinin aynı bölgede yer almasına verilen ad olarak da kabul edilebilir. İş kümeleri müşterileri, dağıtım kanallarını ve birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerini de içine alan geniş bir yelpazeye sahiptir. Düşünce kuruluşları, mesleki eğitim sağlayan kurumlar, gerekli teknik bilgi ve desteği sağlayan kamu kurumları, yüksek öğretim birimleri, standardizasyon kurumları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin oyuncuları arasında yer alır. Bu yüzden kümeler, bir proje veya organizasyon gibi dış müdahale yolu ile oluşturulacak bir oluşumun ötesindedir. Yani kümeler müdahalelerden bağımsız var olan sistemlerdir. Önemli olan aynı coğrafyada yoğunlaşmış, üstte sıralanan şartları sağlayan ve rekabet avantajına sahip olan birbirlerinden bağımsız şekilde hareket eden firmaların oluşturduğu sektörleri ortaya çıkarıp onları kümelenme ile en verimli hale getirerek, dış piyasaya karşı daha güçlü hale getirmek ve devamlılıklarını sağlamaktır. Buradan şu tanım çıkarılabilir: kümelenme, iş kümesinin gelişimini mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir çabadır. Kümelenme girişimleri kümelerin vizyon ve stratejilerini belirleyerek, küme gelişimini sağlayacak faaliyet veya faaliyet gruplarını ortaya çıkaran küme yol haritalarına ihtiyaç 3

4 duyarlar. Kümelenme organizasyonları bu yol haritasının çizdiği sınırlar dahilinde varlıklarını sürdürürler. Bu yolda kendilerine küme kolaylaştırıcıları yardımcı olurlar. Kümeyi geliştirme sürecinde, küme aktörlerini bir araya getirmeye ve onların işbirliği yapmasını sağlayacak çalışmalar yürütmesine yardımcı olan küme kolaylaştırıcıları, küme oluşturma ve bunun devamını sağlamada kilit rol oynarlar. Devlet, küme kolaylaştırıcılarına verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Kümelenme çalışmalarının nedenleri ve kümelerin ekonomiye etkisi: Devlet destek ve teşvikini arkasına alan, gelişi güzel belirlenmiş bir coğrafyada tek başına çalışmaya başlayan bir firmanın kısa vadede büyük kazanç elde edebildiği gözlemlenebilir. Fakat uzun vadede, bu firma kendisini kısıtlanmış hissedecek ve kendisini daha çok geliştirmek istiyorsa, kendi rakiplerinin bir arada bulunduğu bölgelere kaymak isteyecektir. Bunun sebebi iş kümelerinin bulunduğu coğrafyada, ilgili sektörle ilgili uzmanlaşmış ve yetkin tedarikçilere, eğitimli iş gücüne, sektör hakkında gerekli teknik bilgi ve desteği sağlayacak kuruluşlara ulaşmak daha kolaydır ve bu da verimliliği arttırır. Bunların yanında birbirlerine rakip firmaların bir arada olması, müşterilerin o bölgede kendi ihtiyaçlarına göre en karlı firmayı seçmesini kolaylaştırır. Bu durumda firmalar arasındaki rekabet müşteriyi çekmek adına artar ve inovasyona verilen önem büyür. Bu sebeple firmalar, küresel markette rekabet edebilir hale gelirler. Üstte sıralanan nedenlerin yanında kümeler, firmalar arasındaki bilgi alışverişi ve işbirliği ağının oluşumunda da önemli rol oynarlar. Böylece firmaların deneyimleri sonucu oluşmuş ortak bir bilgi havuzu ortaya çıkar ve firmalar bu havuzdan yararlanabilir. Ayrıca firmalar, kümeler içinde sektörün tüm alanlarına odaklanmak yerine, belli alanlarına odaklanma kolaylığına erişirler. Bir nevi firmalar arası iş bölümü, kümelerin firmalar arasında sağladığı işbirliği sayesinde gerçekleşmiş olur. 4

5 Kümelenmenin bir diğer avantajı ise firmaların gelişimleri ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmeleri yolunda, gerekli gördükleri temel istekleri veya çözülmesini bekledikleri ortak sorunları belirlemenin kolaylaşmasıdır. Ortak istek, problem ve eksikliklerin belirlenmesi, firmalara destek sağlayacak devlet vb. aktörlerin de daha sağlıklı hareket etmelerini sağlayıp, daha efektif kararlar almalarına yardımcı olur. Böylelikle firmaların gelişim hızı daha da artmış olur. Son olarak kümelenmenin, üniversiteler gibi eğitim kurumları ile firmaların daha yakın ilişkiler içerisinde çalışmalarını sağlama gibi bir faydası olacaktır. Aynı sektör için çalışan, aynı coğrafyada toplanmış birbirleri ile iş birliği içinde olan, rekabetçi ve gelişime açık şirket ve firmalar, bu sektörlere yoğunlaşacak üniversitelerin o bölgelerde oluşturulmasına imkan sağlarlar. Örneğin Stanford Üniversitesi Silikon Vadisi nin hemen yanında yer alır. Yine Amerika da ileri teknoloji alanında çalışmalar yapan kümeler MIT yakınlarında yer alırlar, tıpkı İngiltere de Cambridge in çevresinde olduğu gibi. Kısaca özetlemek gerekirse, birbirinden bağımsız firmalar yığın halinde bulunan tek hücreli canlılara benzetilebilir. Kümeler ise beraber çalışan ve birçok hücreyi içinde barındıran kompleks organizmalardır. Tek başına bir hücrenin alabileceği yol da doğal olarak, büyük bir organizmanın alabileceği yola oranla daha küçüktür. Yani kümelenme sayesinde firmalar, bireysel hareket ettikleri zamana göre daha karlı, yenilikçi ve efektif hale gelirler. Küresel anlamda rekabet edebilir düzeye ulaşırlar, bu da ihracatı arttırmış olur. Yani kümelenmeye giderek her firma kazanmış olur. 5

6 Birbirinden bağımsız hareket eden firmalardan başarılı bir kümeye giden kümelenme süreci: Bu bölümde bağımsız firmaların kümelenme organizasyonları ile nasıl efektik kümelere dönüştüğü yığın, yeni oluşan, gelişen ve olgunlaşmış olmak üzere dört ana başlık altında incelenecek. -Yığın: Yığından kasıt birbirinden bağımsız fakat aynı bölgede yer alan firmalar bütünüdür. Örnek verilecek olursa: bir bölgede 100 adet şeker fabrikası faaliyet gösteriyor. Bölgede üniversite var ama şeker fabrikalarının hiçbirinin üniversite ile bir ilişkisi yok. Bölgede bir borsa var; ancak borsa ile ilişkiler de sadece kanuni yükümlülükleri (kayıt) yerine getirme düzeyinde. Şeker fabrikaları ürettikleri şekeri hazır gıda fabrikalarına satıyorlar, ancak bölgede sadece iki tane hazır gıda fabrikası var, bu fabrikalar da bölge dışındaki yerlerden şeker temin ediyorlar. Bölgede üretilen şekerin analiz edilmesi ciddi bir ihtiyaç olmakla beraber, firmalar bugüne kadar bir araya gelip bu konuda faaliyet gösterecek bir laboratuarın kurulması konusunda bir girişimde bulunmamıştır. -Yeni oluşan: Bir bölgede, 50 tane kalıp enjeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Atölyelerin büyük kısmı sadece taşeron olarak çalışmaktadır. Atölyeler arasında işbirliği kültürü olduğuna dair işaretler bulunmaktadır. Bir atölye belirli bir sürede üretmesi gereken bir sipariş aldığında, eğer kendi üretim kapasitesi bu siparişin tamamını karşılayacak düzeyde değilse, komşu atölyelerden birisinin boş kapasitesini kullanmaktadır. Ancak, bu işbirliği yapısal değildir, örneğin, bölgenin üretim kapasitesini toplu olarak pazarlayarak, sipariş toplama yönünde bir işbirliği bulunmamaktadır. Nitelikli eleman çok ciddi bir sıkıntı olmasına ve bölgede bir meslek lisesi bulunmasına rağmen, firmalar ile bu meslek lisesi arasında nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak bir işbirliği tesis edilmemiştir. -Gelişen: Bir bölgede, 5 iplik, 15 kumaş ve 25 konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Bu üreticilerin yaklaşık %80 inin üye olduğu bir tekstil ve konfeksiyon üreticileri derneği 6

7 kurulmuştur. Bölgedeki üniversitede ise hem tekstil mühendisliği hem de meslek yüksek okulu eğitim vermektedir. Dernek, özellikle konfeksiyon atölyelerinin üretim kapasitesini güçlendirmek için bir hibe projesi hazırlanmasını temin etmiş ve bu proje hibeye almaya hak kazandıktan sonra bölgedeki üniversitenin meslek yüksek okulundaki eğitim laboratuarlarının makine ve teçhizatı yenilenmiş ve öğrencilerin sanayide kullanılan makine ve teçhizat ile eğitim almaları temin edilmiştir. -Olgunlaşmış: Gelişen küme için verilmiş örnekten devamla; üreticiler tarafından kurulmuş derneğe, eğitim ve araştırma kurumlarından üyeler katılmıştır. Dernek, üniversite ve oda ile işbirliği içerisinde kümenin geleceği ile ilgili bir arama toplantısı yapmış, toplantı sonucunda da kümenin daha rekabetçi olabilmesi için bir yol haritası hazırlanmıştır. Küme geleceğini teknik tekstil uygulamalarında görmektedir. Bu çalışmanın çıktıları çerçevesinde dernek genel sekretaryası güçlendirilmiş, küme yol haritasının uygulanmasına yönelik projeler üretilmiştir. Bu projelerden birisi kapsamında üniversitedeki tekstil mühendisliği bölümünde uygulamalı ar-ge birimi oluşturulmuştur. Ar-ge biriminde çalışan doktora öğrencilerinin masrafları dernek tarafından karşılanmaktadır. Porter ın Elmas Modeli: Amerikalı ünlü ekonomist Michael Porter, bir kümenin rekabet avantajına sahip olup olmadığını belirlemek için dört değişkenden oluşan bir elmas analojisi oluşturmuştur. Eğer bir küme, bu dört değişken tarafından sağlanır ve elmas oluşturulursa küme küresel alanda rekabet edebilir hale gelmiş demektir. Ayrıca bu yolla bir kümenin rekabet avantajına sahip olup olmadığının ortaya çıkarılması da kümeleşme çalışmalarına destek verilip, verilmeyeceğinin belirlenmesi için önemlidir. Zira rekabet potansiyeli yüksek sektörlere yatırım yapmak önemlidir. Ayrıca bu dört değişkeni incelemeden önce belirtilmelidir ki Porter klasik iktisatçılardan farklı olarak rekabet avantajını sadece nüfus, doğal kaynaklar ve ülke toprağından oluşan faktör havuzları ile 7

8 sınırlamaz. Porter a göre uluslar; kalifiye iş gücü, ileri teknoloji ve bilgi birikimi ile de kendi faktör havuzlarını oluşturabilirler. Porter ın elmas modelini oluşturan dört element şunlardır: -Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı -Girdi Koşulları -Talep Koşulları -İlgili ve Destekleyici Endüstriler 1- Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı: Elmasın bu elementi, küme içinde yer alan firmaların kümelenme organizasyonunu yöneten koşulları ve aynı küme içinde yer alan firmalar arasındaki rekabetin niteliğini kapsar. Eğer kümelenen firmalar sürekli devam eden yatırım ve gelişim yolunu seçerlerse, bu firmalar rekabetçi durumlarını sürdürürler. Buna ek olarak, eğer firmalar aynı iş kümesindeki diğer firmalar ile rekabet ederse, her biri kendisini bir diğerinden farklı kılabilmek için yenilikçi olmaya motive olacaktır. Bu nedenle hem strateji, hem de rekabet uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmek için önemlidir. Sektörde düşük rekabet normal şartlarda o sektörü çekici kılar. Bu açıdan bakıldığında firmalar düşük rekabeti tercih ederler fakat bölgesel rekabet firmaları yeniliğe ve gelişmeye zorlar. Sonuç olarak yüksek bölgesel rekabet, küresel rekabet edebilme gücünü doğurur. Bölgesel rekabet, firmaların temel avantajlardan öteye gitmeye zorlar. 2-Girdi Koşulları: Girdi koşulları nitelikli iş gücü, teknolojik birikim, sektör için gerekli alt yapı ve eğitim kurumları gibi küme içindeki tüm firmaların yararlanabileceği üretim faktörlerini (vasıtalarını) kapsar. Porter a göre verimi arttırabilmek için, etkinlik, kalite ve uzmanlaşma gibi kriterler baz alınarak üretim faktörleri geliştirilmelidir. Bu tür uzmanlaşma çalışmaları üretimi olumlu yönde etkiler. Eğer uzmanlaşmış faktör koşulları sadece bir 8

9 bölgede bulunuyorsa, o zaman büyük ihtimalle bu koşullar başka hiçbir bölgede sağlanamayacak anlamına gelir. Bu yüzden bu küme içindeki firmaların sağladığı ürün ve/veya hizmetlere olan talep artacaktır. Zira başka herhangi bir yerden temin söz konusu değildir. 3-Talep Koşulları: Bir ürüne iç pazardaki talep, dışarıdaki pazarlardaki talepten daha yüksek olduğu zamanlarda, yerel müşteriler iş kümesinde yer alan firmalara, kendilerini geliştirme ve yenileştirme gibi konu konularda baskı yaparlar. Küme içindeki firmalar, müşterileri ile onların taleplerini karşılayabilmek için işbirliği yapmak zorundadırlar. Buna ek olarak, yerel müşterilerin taleplerine cevap verebilmek için çalışmak ve bu yönde gelişmek, küme içindeki firmaların küresel pazarda daha başarılı şekilde rekabet edebilmelerine yardım eder. Zira güçlü ve değişimleri takip eden iç Pazar, bölgesel firmaları küresel değişimleri takibe zorlar. 4- İlgili ve Destekleyici Endüstriler: Porter ın elmasının bu son elementi, bölgede yer alan yetkin destekçi endüstrileri işaret eder. Bu destekleyici endüstriler kümedeki firmaların yararlanabileceği gerekli tedarikçileri içinde bulunduran bir ağ oluşturur. Firmalar ve onların bahsi geçen destekleyicileri arasında oluşacak işbirliği ise yenilikçiliği tetikler. Çünkü bu firmalar arasında yeni süreçler ve ürünler hakkında bilgi alışverişini sağlayabilmek, büyümek ve gelişmek adına büyük öneme sahiptir. Dünya Genelinde Başarılı Kümelenme Örnekleri: Bu bölümde dünya genelinde başarılı sonuçlara ulaşmış dört kümelenme örneği incelenecek. Bunlar Silikon Vadisi, Güney Kore nin Seul kentinde bulunan Dijital Medya Şehri, Londra Bankacılık Sektörü ve Hollywood örnekleridir. 9

10 Silikon Vadisi: 1990 ların sonlarına doğru, bazı başarılı bilgisayar teknolojisi üzerine çalışan şirketler Kaliforniya nın Silikon Vadisi adı verilen bölgesinde ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, bu sektörde yeni şirketler kurmak isteyen yatırımcıların da Silikon Vadisi ne kaymasına yol açtı. Bu sektöre yeni başlayacak firmaların sayısı Silikon Vadisi nde artmaya başlayınca bunu fırsat bilen finans kuruluşları da Silikon Vadisi nde kendilerine ofisler açmaya başladılar veya var olan ofislerini büyüttüler. Böylece sektöre yeni başlayacak daha çok girişimci Silikon Vadisi nde yerini almış oldu. Bir başka deyişle, hem kredi sağlayıcılar hem de kredi alıcılar Silikon Vadisi nin etrafında kümelenmiş oldu. Sermaye pazarındaki bu kümelenme çok geçmeden iş gücü pazarına da yansıdı. Yeni firmaların sayısı arttıkça, Silikon Vadisi nde daha büyük iş olanakları bulabileceklerini düşünen yazılımcılar, programcılar, mühendisler ilgilerini bu bölgeye doğru çevirdiler. Bu ilgi sayesinde nitelikli iş gücü, iş bulmak için Silikon Vadisi ni tercih etmeye başladı. Zira onlar Silikon Vadisi nin nitelikli işgücüne ihtiyacı olduğunu biliyorlardı. Böylece ileri teknoloji konusunda gerekli eğitime sahip olan iş gücü de kümelenmedeki yerini aldı. Bugün bu kümelenme Silikon Vadisi ni, alanında küresel piyasalarda da rekabet edebilecek çok güçlü şirketleri içinde bulunduran bir bölge haline getirdi. Dijital Medya Şehri: 1990 ların sonlarında Seul şehrinde kurulan Digital Media City (DMC) Seul un hızla büyüyen multi-medya, bilgi teknolojisi ve eğlence endüstrilerinde faaliyet gösteren firmalara büyümeleri konularında yardımda bulundu. Zira bu endüstrilerin ve firmaların varlıklarını sürdürmek için bilgi, iletişim ve medya teknolojisi büyük önem taşıyordu. DMC küresel iş dünyasında Seul un önemli bir ticari gücü olarak büyüdü. Kendi bünyesinde yer alan dijital medya ile alakalı ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar ortaklıklar oluşturmaya başladılar. Bu da bölgedeki insani ve sosyal sermayeyi arttırdı. Böylece DMC Seul şehrinde bulunan sektörle ilgili (küçük ölçekli internet, oyun ve telekomünikasyon bazlı) firmanın yenilenme çalışmasına destek oldu. Bunların 10

11 yanında hükümetten gelen bazı vergi teşvikleri DMC ye olan ilgiyi arttırdı ve daha çok firma ve yatırımcı ilgisini bu bölgeye çevirdi. Bu nedenlerle DMC birçok firmayı, yatırımcıyı ve nitelikli iş gücünü bünyesinde barındıran bir küme haline geldi. Sonuç olarak DMC, dünyada ileri teknoloji ve dijital medya alanındaki ana merkezlerden biri haline geldi. Londra Bankacılık Sektörü: New York şehri gibi Londra da birçok bankanın ve sigorta şirketinin ana merkezini bünyesinde barındırdığı için dünya finans merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor. London Stock Exchange, Lloyd s of London ve Bank of England gibi büyük kuruluşların tümü Londra da konuşlanmışlardır. 500 den fazla bankanın ofisi şehir içinde yer almaktadır. Bu da finans dünyasının merkezi haline gelmesini sağlamaktadır. Bu durum finansal alanda daha çok şirketin Londra da ofisler açmasına sebep olmak da ve küme daha da büyümektedir. Bugün kendisi o kadar büyük bir hale gelmiştir ki dünya döviz piyasasının lideri haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı İngiltere para birimi olan Sterlin dünyanın dördünce en çok kullanılan dövizi haline gelmiştir. Londra daki finans piyasasının bu büyüklüğü ve getirdiği avantajları kaybetmemek için İngiltere nin Euro Bölgesi ne girmeyi reddettiği söylenmektedir. Hollywood: Hollywood Amerika nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinin bir bölgesidir. Daha önce tek bir büyük şirketin kontrolü altında bulunan Hollywood, bu şirketin iflasından sonra küçük film yapımcılarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 50 lerden sonra altın çağını yaşayan Hollywood bugün birçok sinema stüdyosunun, film yapımcısının ve aktörün içinde bulunduğu dünyanın sinema sektöründe gösterilebilecek en büyük kümesi haline geldi. Sadece film stüdyoları ve aktörler değil; kostümcüler, senaristler ve diğer sinema ile ilgili yan dalları oluşturan firmalarda Hollywood çatısı altında bulunuyor. 11

12 Birbirleri içerisinde rekabet halinde olan film şirketleri bu rekabetleri ile kaliteyi arttırıp küresel markette rakipsiz hale geldiler. Kümelenme Türkiye de Nasıl Uygulanabilir? Türkiye de hali hazırda Uluslararası Rekabetçiliği geliştirmek adına kümelenme çalışmaları yapılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı ihracatı arttırmak amacı ile kümelenme organizasyonlarına destek vermektedir. Bu amaçlar doğrultusunda firmaların, Ekonomi Bakanlığı nın ve işbirliği kuruluşlarının (ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri vb.) beraber hareket ettiği bir sistem oluşturmuştur. Bu bağlamda, ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim ve danışmanlık programları, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti ve son olarak bireysel danışmanlık alt başlıklarından oluşan firmalara kümelenme yolunda verilecek destek kapsamı ve süreci belirlenmiştir. İhtiyaç analizi şu adımları kapsamaktadır: Eğitim ve danışmanlık ihtiyacının analizi, iş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi ve ihracat potansiyelinin belirlenmesi. Eğitim ve danışmanlık programları ise dış ticaret, satış-pazarlama-insan kaynakları, süreç iyileştirme ve yönetimi, stratejik yönetim, bilgi ve iletişim teknolojileri, kalite ve verimlilik, sektöre özgün konular ve bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren konuları kapsar. Yurt dışı pazarlama; ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme faaliyetleri ve küme tanıtım faaliyetlerini içerir. Bu sıralanan çalışmalar için proje başına belli ödenekler ve teşvikler devlet tarafından sağlanmaktadır. Fakat tüm bu çalışmaların yanında belirtilmelidir ki bazı kültürel ve anlayış farklılıklarından dolayı yurtdışındaki bir sistemi olduğu gibi Türkiye ye getirip uygulamaya sokmak doğru bir davranış değildir. Zira beklenen sonuç bu yolla elde edilemeyebilir. Örneğin, Almanya da yaşayan insanlar belirlenen kurallara uyma ve disiplin konusunda Türkiye deki insanlara göre daha başarılıdır. Hatta bazı durumlarda kuralların tam tersine 12

13 hareket edildiği bile gözlemlenebilir. Ayrıca Türkiye de insanlar grup/takım halinde hareket etmekten de hoşlanmazlar ve bu tür çalışmalara karşı çekince ile yaklaşırlar. Toplum içinde bir güven eksikliği söz konusudur. Bu yüzden kümelenme gibi bir çalışma için sosyologlar ve antropologlarla Türkiye ye uygun iyileştirmeler saptanıp, bu yönde gerekli çalışmalar yapıp sonra işe başlamak en doğrusudur. Örneğin Türkiye de firmalar bireysel hareket etmeyi tercih eder ve bu yüzden kümelenmeye sıcak bakmayabilirler, bu doğrudur. Fakat aynı zamanda Türk insanı başarılı olanı takip etmeyi de sever. Bu yüzden kümelenme çalışması için önce o bölgede bulunan sektörün ileri gelenleri ikna edilmeli ve geri kalan firmalar için yapılacak reklam çalışması bu firmalar üzerinden uygulanmalıdır. İkna süreci Türkiye de karşılaşılacak en büyük sorundur. Zira ülke insanının kısa vadede somut kazançları hedefleyen bir yapısı var. Kümelenme çalışması ise uzun emek ve büyük bir katılım isteyen türde bir yol. Uzun vadede kazancın daha büyük olacağı bir şekilde anlatılmalı, gerekiyorsa da kısa vadede devlet hibe ve teşvikleri ile firmaların beklentileri karşılanmalıdır. Türkiye de KOBİ lere Yönelik Kümelenme Stratejisi ve Aşamaları Bu bölümde Türkiye nin KOBİ lere yönelik kümelenme projesinin stratejisi ve aşamaları incelenecektir. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi nin küme çalışmaları ve kümelenme faaliyetleri konusunun daha önce denenmemiş olarak kabul edilebilecek yenilikçi yanı, belli kriterler ışığında saptanacak pilot illerde Küme Geliştirme Merkezi oluşturma çalışmaları yapmaktır. Küme geliştirme çalışmalarının kurumsal bir çizgi içerisinde devam ettirilmesinin sağlanması amacıyla pilot illerin (Malatya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas, Gaziantep, Yozgat, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Kars, Mardin, Çorum) her birinde Kümelenme Bilgi Merkezleri faaliyete geçirilmiştir. Bu sayede, bilgi ve beceri düzeyi artırılmış, bünyesinde bulundurduğu tecrübeyi paylaşarak çoğaltan ve hem proje illerinde hem 13

14 de ilgili bölgelerde birçok sanayi ve ticaret kümelenmesinin liderliğini üstlenecek yeni ve dinamik bir yapının ortaya konması amaçlanmıştır. Bahsi geçen merkezler, katı ve statik bir düzene sahip değil; aksine yaratıcı iş gücünün gelişmesini amaçlayan, kendisini devamlı geliştiren, enternasyonal kümelerle yakın bir şekilde çalışacak birimler olarak tasarlandı. Yapılan analizler, incelemeler ve değerlendirmeler ışığı altında tüm iller için ön plana çıkan sektörler belirlenecek ve bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmaları hayata geçirilecektir. Bu noktada kümelenme çalışmalarına destek verecek tedarik zinciri ve değer zinciri çalışmalarıyla kümelerde bulunan şirket ve firmaların mal ve hizmetlerinde farklılık yaratabilmeleri, dikey ve yatay bütünleşmede bulunabilmeleri için de kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eğitim çalışmaları sağlanacaktır. Türkiye nin diğer kentlerinde gerçekleştirilecek kümelenme çalışmalarında kullanılması için Küme Geliştirme Araçları hazırlanacaktır. Küme Geliştirme Araçlarının hem mevcut çalışmada hem de gelecekte yapılması planlanan projelerde bir referans ve kolaylaştırıcı yol olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Geçmiş yıllarda düzenlenen çalışmaların ışığında, kümelerin, bölge içi ve bölgeler arası işbirliği ve bilgi ağlarının arttırılması ve geliştirilebilmesi için önemli elementler olması beklenmektedir. İlk olarak, bölgesel oyuncuların rolleri, sorumlulukları ve konumları ile detaylı bir ihtiyaç değerlendirmesi düzenlenecektir. Bu değerlendirme sayesinde, küme analizi, kümeyi hareketlendirme, küme yönetimi, küme destekleri, izleme ve değerlendirme için araçlar geliştirilecek ve bahsi geçen araçlar bölgesel oyuncuların belirli kabiliyet ve kapasiteler ile donatılmalarının yanında kümelenme ile alakalı politika ve programlarla ilgili güncel bilgileri de sunmaya yönelik olacaktır. KOBİ lerin, kümelerin ve ilgili destek kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgileri toplama, bunları ihtiyaçlara uygun olarak kolay kullanılabilir biçimde ayırma, sunma 14

15 ve devamlı güncellemeye yönelik olarak Bilgi Yönetim Sistemi (KMS-Knowledge Management System) oluşturulacaktır. Bununla beraber, kurulacak olan Ulusal Kıyaslama Sistemi ile Türkiye deki kümelerin performansını takip etme, bölgesel kümelerin rekabetçilik durumuna hız kazandırma ve kümelerin enternasyonal kümeler ile kıyaslanabilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemin Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TUBİTAK vb. kuruluşların geliştirdiği veya geliştirmeyi düşündüğü destek programlarının akışını kolaylaştıracağı tahmin edilmektedir. Bunlara ek olarak, kümelenme projesi içerisinde, küme çalışmaları ve kümelenme aktivitelerine şu katkıların yapılması da beklenmektedir: -Küme gruplarının gelişmesi ve büyüyebilmesi için nitelikli uzmanların yönetiminde önceliğe sahip kümelerin liderlerine destek verilecektir, -Uluslararası Kısa Dönem Uzmanlar, bölgesel performans düzeyinin uluslararası standart performansla karşılaştırmasını yapacaklardır, -Yerel danışma komitesi, il belediyeleri ve eğitim kurumlarının stratejileri birbirleri ile örtüşür hale getirilebilecektir. -Dikkatli yönetimle, kilit öneme sahip uzmanlar proje boyunca ve sonrasında birlikte çalışabilecek bir Doğu Akdeniz Kümelenme Bilgi Merkezleri ve Karadeniz Kümelenme Bilgi Merkezleri ortaklığı kurmayı planlamaktadırlar. Böylece Bilgi Merkezleri açısından daha büyük ve zengin bir havuz oluşturulması hedeflenmektedir. -Uluslararasılaşmaya ve rekabet gücünde genel ilerlemelere önemli destek verilebilecek alt-sektörlerde kilit gruplarla çalışarak katma değer sağlanabilecektir. 15

16 -Kent düzeyinde belirli paydaşlarla yapılacak olan çalışmalar aracılığıyla projenin performansı yerel boyutta ölçülebilecektir, Türkiye den Kümelenme Örnekleri Türkiye de 2000 li yıllarla beraber kümelenme çalışmaları hızlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle yapılan anketler sonucunda Türkiye de çoğunluğu fikir aşamasında olan 356 küme/potansiyel küme tespit edilmiştir. Bunlardan 35 tanesi Fikir aşamasının ötesine geçmeyi başarmış olgunlaşmış kümelerdir. Bugün Ankara Makine Kümesi, Ankara Yazılım Kümesi, Denizli Uşak Ev Tekstili Kümesi, Eskişehir Bilecik-Kütahya Seramik Kümesi, İzmir Organik Gıda Kümesi, Konya Otomotiv Parça ve Aksamları Kümesi, Manisa Elektrik Elektronik Kümesi, Marmara Otomotiv Kümesi, Mersin İşlenmiş Gıda Kümesi ve Muğla Yatçılık Kümesi gibi birçok başarılı iş kümesi varlığını sürdürmektedir. Bu bölümde Türkiye deki dördü başarılı dördü de başarısız olmak üzere toplam sekiz farklı kümelenme çalışması incelenecek ve neden başarılı veya başarısız oldukları hakkında kısaca bilgi verilecektir. Bahsi geçen sekiz kümelenme çalışmaları: İzmir Organik Gıda, Sultanahmet Bölgesi Turizm, Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim, İnegöl Mobilya, Marmara Otomotiv, Şanlıurfa Organik Tarıma Dayalı Sanayi, Mardin Gıda Ürünleri Sanayi ve İzmir Lojistik Kümelenme Çalışmalarıdır. Bu incelemelerin sonunda İzmir Teknokent Projesi hakkında da kısaca bilgi verilecektir. 1) İzmir Organik Gıda Kümelenme Çalışması İzmir Organik Gıda Kümesi, Türkiye nin başarılı olmuş kümelenme projelerinden birisidir Haziran ayında çalışmalarına başlanan projede önce grup toplantılarıyla küme vizyonu, misyonu ve stratejisi belirlenmiş, sonra küme yol haritası oluşturulmuş, 2009 da faaliyet planı netleştirildikten sonra aynı yılın Temmuz ayında proje kamuya sunulmuştur. 16

17 Temel faaliyetlerini koordinasyon birimi faaliyetleri (kümenin kurulması, Pazar araştırmaları, tüketici davranışları araştırmaları, küme üyelerine yönelik eğitim programları, üyelere yönelik danışmanlık vb.), üretim ve tedarik zinciri faaliyetleri (ürünlerin test edilebilmesi için bir laboratuarın oluşturulması, girişimci destekleme programının oluşturulması), dağıtım kanalı faaliyetleri (ürünlerin depolanabileceği, perakende ve toptan satışının yapılabileceği altyapının oluşturulması, sadece ilgili ürünlerin satılabileceği mağazaların oluşturulması, eşleştirme programları düzenlenmesi) ve pazarlama iletişim faaliyetlerinin (bölgesel marka yaratılması, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, ortak tanıtım faaliyetleri vb.) oluşturduğu kümelenme projesinin amacı mikro anlamda; organik gıda sektörünün üretimden imalata, sertifikasyondan ihracata, perakende satışından nihai tüketiciye kadar tüm tarafları kapsayacak bir çalışma ile sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücünü ve yenilikçilik kapasitesini arttırmak, mikro bazlı oluşturulacak modelin orta ve uzun vadede tüm Türkiye de uygulanabilmesini sağlamak, makro anlamda ise; Türkiye kümelenme politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Şu ana kadar yapılmış olan; AB nin ileri gelen tarım ülkelerinin organik tarım temsilcileri ile İzmir de gerçekleştirilen toplantılar, birçok farklı ülkeden çok sayıda firma ve ziyaretçinin katıldığı organik gıda ürünlerinin sergilendiği Ekoloji İzmir etkinliği, Ekopazar İzmir in kurulması, Yarımada da yapılan Organik Tarım Projesi, Buca Karaağaç Organik Köyü nün oluşturulması ve Organik Ürünler İçin Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi nin hazırlanması gibi etkinlikler bu kümelenme çalışmasının başarısını arttıran faktörleri oluşturmuştur. 2) Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Kümelenme Çalışması İstanbul, bünyesinde birçok farklı kültürün miraslarını barındıran ve Osmanlı ile Bizans gibi önemli imparatorluklara başkent olmuş dünyanın nadir şehirlerden biridir. Bu 17

18 nedenlerden dolayı önemli bir kültür başkenti olan İstanbul Türkiye nin Antalya dan sonraki en popüler turizm alanıdır. Osmanlı ve Bizans dönemlerinden birçok önemli tarihi eser ve yerleşim bölgesini içerisinde bulunduran Eminönü, Eski İstanbul olarak anılmakta ve bu yüzden turistlerin yoğun ilgisini üzerine çekmektedir. Bu turistik değerler ışığında Sultanahmet turizm kümelenme geliştirme projesi 2000 senesinde hayata geçmiş ve 2005 yılına kadar devam etmiştir. Çalışma rekabetçilik analizi, kümelenme analizi ve kümelenme geliştirme aşamaları olmak üzere üç ana kısmın tamamlanması ile son bulmuştur. Kümelenme geliştirme çalışmaları bölgesel kuruluşlar tarafından kurulan sistemle sürdürülmektedir. Sultanahmet turizm sektörünün rekabetçilik seviyesinin analizi için üstte detaylıca incelenen Porter ın Elmas Modeli kullanılmıştır. Modeldeki elmasın köşelerini oluşturan dört element (firma stratejisi ve rekabet yapısı, girdi koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici endüstriler) ile Sultanahmet turizm kümelenmesinin ilk olarak rekabetçilik düzeyi analiz edilmiştir. Kümelenme analizi için çeşitli anketler uygulanmıştır. Kümelenme analizi sonucu, merkez oyuncular, çevre oyuncular gibi küme aktörleri belirlenmiş, aynı zamanda kümelenme geliştirmeye öncülük edecek oyunculara da ulaşılmıştır. Anketler sonucunda öncülük yapabilecek yetilere sahip kümelenme aktörlerinden bir Yerel Komite oluşturulmuştur. İlk komite toplantısı 2000 yılında 4 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Komitenin kararlarını görüşüp uygulamak için daha sık bir araya gelme imkânına sahip olan alt komiteler de kurulmuştur. Kümelenme içerisinde yer alan aktörler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve nitelikli işgücü sayısını arttırmak amacıyla yürütülen projelerin yanı sıra Sultanahmet teki tarihi alanların bakım ve onarımı, cadde ve yön işaretlerinin yenilenmesi ve kamusal alanların iyileştirilmesi gibi kümelenmenin fiziki durumunun geliştirilmesi konusunda da birçok gerekli proje, Yerel Komite tarafından yürürlüğe konulmuştur. 18

19 Sultanahmet turizmcileri, 1999 senesinin getirmiş olduğu negatif havayı, Kümelenme Geliştirme Projesi ile ortaya çıkmış birlikte rekabet anlayışı ile dağıtmayı başarmış ve günümüzde Türkiye nin en başarılı turizm kümelenmelerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca diğer turizm alanlarında da kümelenme çalışmalarının başlanmasına öncü olmuştur. 3) Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Adıyaman kümelenme projesi ile Adıyaman merkez olmak üzere bazı çevre illeri de içerisine alan bir bölgede, tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet edebilme gücünün ve dolayısıyla ihracatının arttırılması ve bu yolla, bölgesel refahın yükseltilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Proje genel olarak Adıyaman ilinde yürütülmüştür. İl Valiliği, belediyesi, ticaret ve sanayi odası, sektördeki işadamları ve Adıyaman Üniversitesi Tekstil ve Hazır Giyim Yüksek Okulu kümelenme projesinin katılımcıları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında, öncelikle sektörün güncel durumu belirlenerek küme haritası oluşturulmuş ve gerekli olan eksik aktörler tespit edilmiştir. Bu nedenle 100 ü aşkın firma ile anketler yapılmıştır. Sonrasında Adıyaman Küme Geliştirme Komitesi kurulmuş ve bu komite yoluyla sektörü kalkındırmak için projeler üretilmiş ve projelerden sorumlu olacak paydaşlar belirlenmiştir. Adıyaman da yürürlükte bulunan bu kümelenme çalışmasının en önemli avantajı yerel yönetimin, eğitim biriminin (üniversitenin) ve firmaların sürece desteğinin ve katılımın sağlanmış olmasıdır. Sürecin en zorlu noktalarından olan işbirliği çalışmalarının proje kapsamında herhangi bir mali destek almaması da bu durumun göstergelerinden biridir. GAP bölgesi çıkışlı bir projenin daha sonra yerel oluşumlarla desteklenmesi ve bunların vasıtası ile devam ettirilmesi de sahiplenmenin açık bir göstergesi ve devamlılık adına önemli bir işaret olarak kabul edilebilir. Bu projenin başarılı olmasının bir diğer nedeni ise İstanbul daki benzer sektör ve kümeler ile işbirliği yapması ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasıdır. 19

20 4) İnegöl Mobilya Sektörü Kümelenme Çalışmaları İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) 2010 yılında, İnegöl de varlığını sürdüren mobilya sanayicilerinin işbirliği içerisinde hareket etmenin faydalarından yararlanmaları amacı ile kurulmuştur. Günümüze kadar yaptığı üretim ve çalışmalarla kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinen İnegöl mobilya üreticileri, bundan sonraki faaliyetlerinde İMOS un önderliğinde kümeleşmeye giderek hareket etmektedirler. Kümelenme çalışmaları ile aralarında 25 bin metrekarelik fuar alanı oluşturmak da bulunan birçok projeyi hayata geçiren sanayiciler, İMOS un da katkıları ile dünyanın en önemli akredite mobilya test laboratuarı olan TÜV Rheinland Mobilya Test Laboratuarı nın İnegöl e kazandırılmasını sağlamıştır. Bunların yanında sadece toplu mobilya ürünlerinin sunulacağı bir AVM nin de inşaatı hala devam etmektedir. Bittiğinde ülkenin en büyük kapalı mobilya alışveriş merkezi olacak olan AVM toplam 135 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacaktır. Böylece mobilyasını üreten ve üretilen mobilyanın kalitesini TÜV vasıtası ile garantileyebilen üreticiler artık ürünlerini dünya standartlarında bir mobilya alışveriş merkezinde satışa sunabileceklerdir. Tamamı mobilya üreticisi veya tedarikçilerden oluşan dernek çatısı altında, işbirliği içinde hareket eden 91 üye bulundurmaktadır. Yıllık 245 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapan İnegöl de, derneğin üyelerinin toplam ihracata oranı %65 i bulmaktadır yılında İMOS, Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından Türkiye de sadece 20 iş kümesine verilen bronz kalite etiketini elde ederek başarısını taçlandırmıştır. 5) Marmara Otomotiv Kümelenme Çalışması Türkiye deki Otomotiv sektörü yerleşim olarak Doğu Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Analizlere göre Türkiye deki Doğu Marmara Otomotiv Kümesi civarında kişiyi istihdam etmektedir ve küme genel olarak bazı merkez firmalar etrafında 20

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti Temmuz 2011 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Yönetici Özeti 1. Giriş: Ekonomi Bakanlığı (EB) nın faydalanıcı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) Her iki yarıkürede 30-50 o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi DENIZ BAYHAN 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ Hazırlayan: Zeynep HAS İZMİR KASIM 2013 PORTER ELMAS MODELİ Giriş Günümüz ekonomi dünyasında, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Selami BABACAN Kümelenme Koordinatörü 26 Şubat 2015 1 26 Kasım 2013 26 Şubat

Detaylı

İSTANBUL, OCAK 2013

İSTANBUL, OCAK 2013 İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI II İSTANBUL, 24-25 OCAK 2013 AMACIMIZ İşbirliği kuruluşlarımızın

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1 DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 HÜRRİYET Tarih : 20.11.2013 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 10 İSTANBUL Tiraj : 393936 SİYASİ StxCm : 42

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M.Emrah SAZAK Daire Başkanı Ekim 2012 Ankara Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALIMI İş Tanımı

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

SELÇUK TTO GÖREVLENDİRME ETKİNLİK RAPOR FORMU ETKİNLİK DETAYLARI

SELÇUK TTO GÖREVLENDİRME ETKİNLİK RAPOR FORMU ETKİNLİK DETAYLARI Doküman No Sayfa No 1/1 Etkinlik Yer Tarih 12.12.2013 ETKİNLİK DETAYLARI KOSGEB-GİZ ANADOLU DA EKONOMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Konya Teknokent Ardıçlı Toplantı Salonu Saat 10.00 16.00 Katılımcı/ları TTO

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı