FERHENGA. Nivîsar. Nêzîkî peyvan. Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERHENGA. Nivîsar. Nêzîkî 1 1 000 peyvan. Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai"

Transkript

1

2

3 FERHENGA KHURDÎ TlRKÎ Nivîsar MUSA ANTER Nêzîkî peyvan Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai ferhengê bi kurti hatiye çapkirin.

4 . Ez vê Ferhengê, hevalê min î go par li ruhayê hat şehîdkirin, FAÎK BUCAK, ra çîyarî dikim. Bu sözlüğü, geçen sene Urfa'da şehid olan. aziz arkadaşım FAÎK BUCAK'a armağan ediyorum. MUSA ANTER TEN t MATBAA istanbul

5 fcf- \L<~'?"«I2C»J KÜRDÇE - TÜRKÇE SÖZLÜK Yazan: MUSA ANTER YAKLAŞIK OLARAK KELİME Kürdçe alfabe ile sözlüğün okunması için gerekli bilgi, sözlüğün sonuna alınmıştır. S&IlOTHÎQ^ İstanbul 1967

6 PEŞGOTİN Min ev ferheng di sala 1963 yanda, li Enqarê, di bendexana mamakê î leşkeri da, di khunca «İ» da nivîsî. Di rézkirna ferhengê da, hevalê mini bendexanê xorte hêja xwendevarê avairaza bilind ji hevlêrê (Erbilê) Cemal Alemdar, pir arîkarya min kir. Ez aşikare spazî wî dikim. Gelekî di zorî, ne xweşî û tuneye da min ev ferheng nivîsî. Li ber ça va ferhengek kevn nînbû û bi serda jî ez de bendexanê, qui û qulêra da bûm. Ji ber vê yekê, wê kêmaî û ne li rêyê min hebin. Ji xwe ferheng, bi jînêra dighin û distewin. Ev ferh^ngcd xelkê î pêsda, caran hatine çapkirin û de her carê da kêm;û û ne li rêzî û ne li rêyên wan, rast kirine. Go ez mam sax, yan xwedyêddin, hey bi caran ji nûda emè vé ferhengê çap bikin. Wekîdin jî ez bahwer dikim ku ev ferheng, ji wslatyên min î Tirkiyê ra sûde (fêdeye). Ji nêzîk va zanim go bi milyona velatî ji ber go ji zimanêhev nizamn, bir kulin. Bi vê ferhengê û bi pey vê da a go ezê çap bikim (Ferhenga Tirkî Khurdî) go piçkokî kulêd wan sivik bibin, ezê pir baxtiyar bibim. Zanînekî vekirîye go mirov bi zarê hev nizanibin, hînî hev nabin Stambol Sûadîyé MÛSA ANTER

7 ÖNSÖZ Bu sözlüğü, 1963 senesinde, Ankara Mamak Askerî Hapishanesinin «İ» hücresinde mevkufken yazdım. Eserin hazırlanmasında bana yar dım eden genç hapishane arkadaşım Hevlerli «Erbilli» yüksek mimar lık talebesi Cemal Alemdar'a teşekkür etmeyi borç bilirim. Çok zor ve kıt imkânlarla bu sözlük hazırlandı. Elimde bir mehaz yoktu, üstelik hapishane ve hücrelerde. Bu bakımdan hata ve eksiklerim olacaktır. Zaten sözlük, hayatla birlikte tekâmül eden bir sorundur. Bugün başka dillerdeki ileri söz lükler, inci baskılariyle bu duruma ulaşmışlardır. Sağ kalırsam ben veya diğer ilgililer elbette yeni yeni ve daha mütekâmil baskılarını yapacağız. Ayrıca bu sözlüğün, yurdum olan Türkiye halklarına faydalı ola cağına da inanıyorum. Milyonlarca yekdiğerinin dilinden anlamayan vatandaşların ıstırabım yakından biliyorum. Bu sözlük ve bundan son ra çıkaracağım «Türkçe Kürtçe» sözlükle vatandaşların bu ihtiyaç* larını kısmen de olsa, önleyebilirsek, mutlu olurum. Yekdiğerini anlayamayan insanlar, anlaşamazlar kanısındayım İstanbul - Suadiye MUSA ANTER

8 A Latin, Kürd alfabesinin ilk harlı. A Şaşkınlık ifadesi, Olan. Abe Kaim kumaş, Maşlah. Abor Geçim, idare, dayanma, tehamül. Aborbûn İdare olmak. Aborî İdarî, ekonomik, iktisadî. Aborkirin İdare etmek, geçin mek. Aciz Sıkılma. Acizbûn Sıkılmak. Acizkirin Sıkmak. Aciztî Rahatsızlık, sıkılganlık. Acur Acur, kelek. Adar Mart. Adet Huy, tıynet, usul. Adetî Usulen, bayağı. Adetkirin Alışmak. Adin Diğeri. Arîilcevvaz Adilcevaz (Bitlis'te bir kaza). Adiyan Siirt (Peıvare'de bir Kürd aşireti). Adîyeman Adıyaman vilâyeti. Aferê Nusaybin'de Koçekan aşi ret merkezi. Aferin Aferin. Afir Hayvanların su içme yeri. Afirandin Kabaca içmek, hay vanca içmek. Afrîqa Afrika. Aga Haber, malûmat. Ağadan Haber vermek. Agadar Haberci, muhbir. Agadarî Dikkatlilik. Agir Ateş. Agirberdan Ateşlemek. Agirdadan Ateş yakmak. Agırgurkirin Ateş yakmak. Agirê Ağrı vilâyeti. AgrêDocehê Cehennem ateşi. Agirc Cina Uçuk. Agirê Dila Kalp ateşi. Agirê Evînê Aşk ateşi. Agrê Nava İç Ateşi. Agrê Sot Yangın ateşi. Agrê Şeve Gece ateşi, Uçuk. Agirî Ateşten. Agirkir Ateşçi. Agirkirin Ateş yakmak. Agirkuj Ateş söndüren, barışçı. Agir -Peres Ateş perest. Agir Peresi Ateşperestlik. Agirpêxistin Ateşi yakmak, alev lendirmek. Agirpêketen Yangın. AgirPêvedan Kundaklamak, ateş dokundurmak. Agirvemirandin Ateş söndürmek. Ah Taaccüp edatı. Aha Aha.

9 7 Ahenk Beste. Ahenkdar Bestekâr. Ahû Amma da ha. Ahıi Ceylân. Ahûra Ateş. Ahura mazda Ateş İlâhı. Ajik Yabanî badem. Ajo Sürücü. Ajotber Önüne sürdü. Ajotbin Altına sürdü. A'jotderva Dışarıya sürdü. Ajotdû Arkasını kovaladı. Ajotgeh Sürülebilen yer. Ajothindirû İçeriye hücum et mek. Ajotin Sürmek. Ajctî Sürülmüş. Ajotkar Sürücü. Ajotkarî Sürücülük. Ajotnav İçine girme. Ajotpey Arkasını takip. Ajotrex Yanına sürme. Ajotser Üzerine hücum. Al Taş, kaya. Al Bayrak. Aîadar Bayraktar, sancaklar. Alal Güzel kokulu bir ot. Alastin Yalamak. Aiban Arnavut. A'banya Arnavutluk. Aibanyayî Arnavutça, Arnavutvarî. Aiif Hayvan yemliği. Alifandin Hayvan yemini tüket mek. Alifkirin Hayvanı yemlemek. Alik Daima Zayıf bir kuş. Alikan Aslen Bohtanlı, Hizàn'da yaşıyan bir aşiret. Aîiyan Nusaybin Cizre arasında aslen Bohti aşireti. Alî Yan, parça, taraf. Alîalî Yer, yer. Aiîdeçûn Yaklaşmak. Aük Bir yan. Alîkar Yardımcı, ensari. Alikirin Yardım etmek. Aükîbûn Bir yanlı olmak. A\îkîva Bir yana. Alîkîvabûn Bertaraf olmak. Alikivekirin Bertaraf etmek. Alîsor Bir cins armut. AlŞyedin Diğer yan. Alman Muş'ta bir Kürd aşireti (Alman). Alo Telefonda hitap, Kürtçede Ali. AIoz Dolaşık. Alozbûn Dolaşmak. Alozî Dolaşma. Alozkırın Dolaştırmak. Altax Muhbir. AUaxi İhbar. Altaxîkirin İhbar etmek. A'.ııca Mardin'de bir köy. Arûce Bir cins erik. Alûle Sokak. Am Amca. Amade Hazır. Amadebûn Hazır olmak. Amadekirln Hazırlamak. Amadetî Hazırlık. Amane Gaye, ideal. Amanedar İdealist. Amasya Amasya vilâyeti. Amazon Amerika'da dünyanın en uzun nehri. Ambar Ambar, Mardin'de bir köy. Amber Amber. Ambor Kara sapan. Amîn Amin, olsun.

10 8 Amoza Amcazade. Amojin Amca karısı. Amonyaq Amonyak. Amraz Edat, ek. Amrazî aşyanî Tarif edatı. Anırazî naşnayî Nefi edatı. Amtîtik Çerez, lüks yiyecek. An Yahut, ya. Analiz Analiz, tahlil. Analizkirin Analiz etmek. Ancax Ancak. Andiîwer Suriye Elcezire'sinde biı nahiye. Aııaka Şimdi. Aniha Şimdi. Ani Alın. Aııîbîr Muhtıra, nota. Anîcîn İnfaz etmek, yerine getir mek. Anîn Getirmek. Anînber Önüne getirmek. Aııîncîh Yerine getirmek. Anîndest Ele geçirmek. Anînxware Aşağıya getirmek, indiı mek. Anîşk Dirsek. ANKARA Ankara. Ai'.tabê Gaziantep. Antalya Antalya. Antika Antika. Ap Amca. Apansid Kör bağırsak. Apenîn Fransa, İspanya arasın da bir dağ. Apo Amcaya hitap, Amca. Aqasî Akasya. Aqçekale Akçekale. Aqil Akıl, us. Aqilî Akıllılık. Aqilmend Akıllı. Aoilsivik Manyak kimse. Aqilsivikî Manyaklık. Aqit Tavan, kemer. Aqres Mardin'in Surgıçi aşireti nin bir köyü. Ar Ateş, un. Aram Sakin, sükûnet. Aramîdar Müsekkin, uyuşturucu. Araq Rakı. Araqxur Ayyaş. Arav Çamaşır suyu, bulaşık su yu- Aıavî Bulanık. Avavkirin Bulandırmak. Aravtin Sıkmak, süzmek. Ard Un. Ardik İrmik. Ardikê birxur Bulgur unu. Ardikêdara Ağaç talaşı. Ardikê nîska Mercimek unu. Ardû Yakacak, yakıt. Aıî Kül. Arî Kürdlerin de mensup oldu ğu ırk. Arî Yardım. Arîkar Muavin, yardımcı. Arfkarî Yardım. Arîkarya peşî İlkyardım. Arikarya zû Acil yardım. Arîkirin Yardım etmek. Aristo Yunan filozofu, Aristo. Aristoqrat Soylu, asil. Aristoqratî Soyluluk, asalet. Arîtî Küllüce, iane, bağış. Arjantin Arjantin. Armanç Hedef, gaye. Armanc girtin Hedef tutmak. Axnawid Arnavud. Arnawidistan Arnavutluk. Armûş Üzüm çöpleri. Arrim Bir nevi hayvan nezlesi.

11 Arsim Yasemin, bir koyun has talığı. Artiwin Artvin. Arû Hıyar, salatalık. Arvan Unluk, un çuvalı. Arvas Mukus mıntıkasında bir köy. Arzan Ucuz. Arzanbûn Ucuzlamak. Arzankirin Ucuzlatmak. Arzani Ucuzluk. Arzantî Ucuzluk, ucuzluk vakti. Arzu İstek. Asan Kolay. Asanbûn Kolaylaşmak. Asankirin Kolaylaştırmak. Asanî Kolaylık. Asansör Asansör. Asavv Vücutta şişkinlik, ur. Asawbûn Şişmek. Asawkirin Şişirmek. Asavvî Şişkinlik. Asê Motke'de bir köy. Asê Sarp, mazbut. Asêbûn Mukavemet etmek, is yan etmek. Asêgeh Hisarkale. Asêkirin Tahkim etmek. Asik Ceylân, Gazal. Asin Demir. AMnker Demirci. Asinkerî Demircilik. A;;kinc Beze şişkinliği. Asman Gök, Sema. Asmanı : Göksel. Aspanax Ispanak. Astêronomi Yıldız bilgisi. Asude Tenha, yalnız. Asûdebûn Yalnızlaşmak. Asûdekirin Tenhalaştırmak. Asûdeyî Yalnızlık. Asûr Asur. Asûr banîpal Asur Kralı. Asuan Mısır'da bir bölge ve ba raj. Asya Hazreti Musa'nın annesi ve Asya kıt'ası. Asyayî Asya'ya ait, Asyavarî. Aş Yemek. As Değirmen. Aşav Su değirmeni. Aşbûn Barışmak. Asê bê Yel değirmeni. Aşev Ekindeki yabanî otlar. Aşevkirin Yabanî otlarla müca dele. Aşevvanî Yabanî otlarla mücale işçisi. Aşîkar Açık. Aşîkarbûn Açık olmak. Aşikaıkirin Açıklamak. Aşikarı Açıklık. Aşîta Suriye'de bir kurt aşireti. Açît' Aşitalı. Askere Açık. Aşkirin Barıştırmak. Aşna Alışkın. Aşnabûn Alışmak, anlaşmak. Aşnakirin Alıştırmak. Aşnayî Alışkanlık. Aşpej Aşçı. Aspêjxane Mutfak, lokanta. Aştî Barış, sulh. Aştbûn Barışmak. Aştker Barıştıran, aracı. Aştkirin Barıştırmak. Aşvan Değirmene un götüren. A, talî Netice. Atina Eski kürdlerde erkek adı, Atina. Atom Atom. Atûn Kireç ocağı.

12 10 Av Su. Ava Ay, güneş, yıldız batması. Ava Mamur. Ava bacana Salça. Ava baranê Yağmuv suyu. Avabûn Kendi kendine meydana gelmek. Ava ceh Arpa suyu, bira. Ava devv Ayran suyu. Ava germ Sıcak su. Ava giravî Bulanık su. Ava goşt Et suyu. Avaker Mimar, inşaatçı. Avakirin İnşa etmek. Avani Bina. Avareş Kara su. Av berdan Su bırakmak. Av berdan bin Altma su salmak. Av berdan ser Suyu üstüne bı rakmak. Avbir Su kesen. Avkirin Su serpmek, sulamak. Avkirî Su serpilmiş. Avlêkirin Sulamak. Av li xwe kirin Duş almak, gusül abdesti almak. Avdan Sulamak. Avdankirin Arazi sulamak. Avdayî Su verilmiş arazi. Avdest Abdest. Avdestxane Abdestane. Avdir Haliç. Ave Mamur. Avene Ayna. Avêtin Atmak. Avêtin Atmak. Avêtin ser Öğmek veya yermek suretiyle türkü düzmek. Avêtî Atılmış, metruk. Avger Girdab. Avgerm Kaplıca. Avgermi Ilık, normal sıcaklık. Avgermkirin Su ısıtmak. Avgil Necis, pis. Avik Meni. Avilke Sulu adam. Aving Havan. Avis Gebe. Avisbûn Gebe olmak. Aviskirin Gebe etmek. Avî Sulu. Avî Şebnem. Avor Dağ keçisi. Avpaş Su kabı. Avkeş Su çeken, saka. Avraz Sel yolu. Avrê Su yolu. Avrêjin Sath-ı mail. Avrîşim İpek. Avru Haya, utanma. Avsark Su soğutucu. Avsîrk Sarmısaklı papara. Avşele Bulanık su. Avtavê İbrik. Avtîsk Bir Hayvan hastalığı. Avzê Su kaynağı, sızıntı. Avzêm Yazın kuruyan çeşme. Avzêr Altın suyu, yaldız. Avzêrkirin Yaldızlamak. Avzêrkirî Yaldızlı. Avzîv Gümüş suyu. Avzûn Kayış tokası. Awa Makam, adet. Awal Bohtan'da bir köy Avvare Başıboş, işsiz. Awat İstek, temenni. Awaz Beste. Avvazsaz Bestekâr. Awiq Gecikme. Awiqandin Geciktirmek. Awir Dik bakış. Awirtêvedan Dik, sert bakmak.

13 11 Awqas O kadar. Avqas Bu kadar. Awrûpa Avrupa. Avvrûpayî Avrupalı. Ax Toprak. Axa Ağa, Bay. Axavtin Konuşmak. Axçîk Ermenilerde kız adı Axiv Söz, konuşmak. Axiv Yaranın azması. Axivandin Konuşturmak, azdır mak. Axtirman Van gölünün içinde bir adacık ve manastır. Axtirme Yığın, devrilme. Axînî Topraktan, seramik Axkolk Toprağın ka.'ildığı yer. Axor Ahır. Axpîn Antre, giriş. Axtî Meşhur bir Kürt şairi. Axûeman Yalvarma, Axûemankirin Yalvarmak. Aya Acaba, meğer. Ayar Deri. Ayarklrin Kaplamak, derilemek. Ayarî Deriden, maroken. Ayarşîrk Oğlak derisinden tu lum. Ayarxav Dabaksız deri. Ayil Haksız. Ayiltî Haksızlık. Ayîn Din. Ayinde Fütur. Az Sağlam, sarp. Azad Hür. Azadbûn Hür olmak. Azadkirin Serbest bırakmak. Azadî Hürriyet. Azar Ağrı, acı. Azer Azerbaycanlı. Azerbaycan Azerbaycan. Azib Bekâr, evlenmemiş. Azibî Bekârlık. Azman Gök. Azmanê Bilind Yüksek gök. Azmanı Göksel, semavî. Azmanê şîn Mavi gök. Azmanê hefta Yedi kat gök. B B Kürt alfabesinin ikinci harfi. Ba Hava, yel, şehvet. Bab Baba. Baban Kuzey Irak'ta eski bir devlet ve devletin kurucu ailesi nin adı. Babelisk Hava hortumu. Babet Lâyık, göre, denk. Bablisok Kuvvetli rüzgâr. Babir Rüzgâr kesen. Bac Vergi, haraç, rüsum. Bacguzar Vergi mükellefi. Bacanê reş Patlıcan. Bacaııc sor Domates. Bacdar Mükellef. Baçik Koyu. kahverengi makbul olmayan bir cins darı. Bad Farkin'de ilk Kürd devleti nin kurucusu (Marvan oğulların dedeleri). Badan Bükmek, çevirmek. Badek Matkap.

14 12 Badîhewa Boşu boşuna, heba. Badok Döndürmeye mahsus ucu çatal bir alet, matkap. Baêjêr Meltem, cenup, lodos rüzgârı. Baêkur Poyraz, şimal rüzgârı. Baereş Doğudan esen sert kara rüzgârı. Baêsor Bir nevi kanser. Bafon Alüminyum. Bafîk Bahane, sebep. Bager Poyraz, bora, fırtına Bagirdan Loğ taşı, silindir. Bahar Bahar, (Baharat). Bahoz Kasırga. Bajar Şehir, pazar. Bajarî Şehirli, burjuvazi. Bajartî Şehirvarî. Bajarvanî Şehirciler, şehre gi dip gelenler. Bajîri Bir cins ekşi nar. Baken Gevaş'ta bir köy. Bakirin Çağırma. Bakıır Şimal, kuzey. Bakurî Şimalli kimse. Bal Nezd, yan. Bal Hatıra, vicdan. Bal Kanal. Bal Dikkat. Bala Dağınık, yüksek. Balabûn Dağılmak. Balakirin Dağıtmak. Balçermek Yarasa. Balafir Uçak. Balafirge Uçak meydanı. Balafir.şken Uçaksavar. Balafirvan Pilot. Baldar Kanatlı hayvanlar. Bale Aptal. Balê Öyle ise. Balgeh Yastık. Balîf Yastık. Balore Misal. Bamerd Rojkan'da bir nahiye. Bamidê Nuseybin'de bir köy. Ban Dam. Banandin Alıştırmak, Barıştır mak. Baneyî Muvakkat ikametgâh. Banê ezîza» Bohtan'da bir yayla. Baneşan Nida, çağın. Baneji Yabancılık, sıla, gurbet. Banemer Nisan. Bani Yukarı. Banîn Alışmak, barışmak. Bang Ezan, çağın. Bangbêj Müezzin. Bangdan Ezan okumak. Bangkirin Çağırmak. Bangor Silindir, log taşı. Banz Koşu. Banzdan Koşmak. Banzdanber Önüne koşmak. Banzdanser Üzerine koşmak. Baperest Seks, şehvetperest. Bapeşk Serpinti. Bapêvan Rasathane. Bapîr Dede. Baq Demet, Buket. Baqal Bakkal. Baqkirin Demetlemek. Baqil Bakla, kuyruk. Baqlawe Baklava. Bar Yük. Bar Yağış. Baran Yağmur, Kürtlerde erkek adı. Barandin Yağdırmak. Baranı Yağmurluk. Barbir Nakil, taşıyan. Barbirin Yük götürmek, taşı mak.

15 13 Bardar ' Taşıyabilen. Barger Hamal. Bargir Beygir. Bargiran Ağır mesuliyetli, yüklü. Barisil Bışeri'de bir köy. Barik Narin. Barîn Yağmak, melemek. Barkeş Yüklük, marşandiz. Barkeşî Nakliyecilik. Barkirin Yüklemek. Barûd Barut. Barûdpij Barutçu, barut yapan. Barsewala Donsuz. Barxane Yol hazırlığı, ambar, kiler. Barzan Kuzey Irak'ta bir bölge ve aşiretin adı. Barzanî Bu bölge ve aşirete mensup kimse. Barzanî Kürtlerde erkek adı. Basan Bohtan'da bir köy. Bask Kanat, taraf, yan, cihet. Baskokkirin Yolmak. Bastêq Pestil. Basyatê Değirmen taşlarıyla meşhur Raman'da bir köy. Baş İyi. Başbûn İyi olmak. Başkirin İyileştirmek. Başitî İyilik. Başqe Ayrı Basqebûn Ayrılmak. Basqekirin Ayırmak. Basqe Başqe Ayrı ayrı. Basqetî Ayrılık. Başûr Kızıl. Batik, Tahtacı, Yörük. Batik Çukur tahta kaşık. Batman Batman. Bav Baba. Bavûbapîr Ecdat. Bavêxûnt Gelinin bir hafta son ra babasının evini ziyareti. Bavik Aile, soy. Bavı Babadan kalma. Bavkuj Düşman, baba katili. Bavo Adam sen de. Bavobavo Yalvarmak, telâşlan mak. Bavpîr Dede. Bawer İnanç, güven, iman. Bavverandin İnandırmak. Bavveranî İnanma, güvenme, iman etme. Bawername Diploma. Bavverî Güvenlik, emniyet. Baerkirin İnanmak, güvenmek. Bavveş İnanmamak, emin olma mak, güvenmemek. Baeşîn Yelpaze. Bavveşkandin Esnetmek. Baweskîn Esnemek. Bawirnê Nusaybin'e yakın bir~ köy. Bavvişik Esneme. Bavvişkandin Esnetmek. Bawî Romatizmalı, yel hastalığı na müptelâ. Bavvîbûn Romatizmaya yakalan mak. Bawîkirin Romatizmaya yakalat mak. Bavik Baba. Baxçe Bahçe. Baxçevan Bahçivan. Baxems Raman'da bir bölge. Baxşîş Bahşiş. Baxusuk Beşiri'de bir köy. Bayloz Elçi, sefir. Baylozxane Sefarethane. Baz Koşu, şahîn. Bazar Pazarlık.

16 14 Bazarî Çarşı işi. Bazbend Kola bağlanan muska. Bazdan Koşmak, atlamak. Bazin Bilezik, inşaatta kemer. Bazinê Avanya İnşaat kemeri. Bazinê Devê bîra Kuyu ağzı bi leziği. Bazinê Devê çala Sarnıç ağzı bi leziği. Bazinê pira Köprüler kemeri. Bazinê stû Boyun köprücük ke miği. Bazinê zaroka Çocuk bileziği. Bazinê zêr Allın bilezik. Bazinê zîv Gümüş bilezik Bazirgan Bezirgan. Bebele Göz bebeği. Bed Fena. Bedaxewe Maatteessüf. Bedbext Bedbaht. Bedbextî Betbahtlık. Bedbin Fena görme, karamsar. Beden Boy bos, gövde. Beden Sur, hisar. Bedew Şuh. Bedevv Kadın ismi. Bedewbûn Güzelleşmek. Bedevvkirin Güzelleştirmek. Bedevvtî Güzellik. Bedirxan Kürdlerde erkek ismi. Bedgeh Çıkıntı. Bedgehaguh Kulak çıkıntısı. Bednav Fena şöhret, kötü ad. Beg Bey. Begayetî Beylik. Behane Bahane. Bchdilandm Perişan etmek. Behdilî Perişan, berbat. Behdîna Şimalî Irak'da bir böl ge adı. Bene Ayva. Beheşt Cennet. Behîf Badem. Behîfterk Çağla. Behr Hisse. Behr Şirvan'da bir nahiye. Béhrêz Pehriz. Behrhencê Bohtan'da bir köy. Behrkirin Taksim etmek. Bej Susuz arazi. Bejî Kıymetsiz, zayıf arazi. Bejn Boy, pos. Bejnbal Boy, bos, kamet. Bejn bilind Uzun boylu. Bejin dirêj Uzun boylu. Bejin kin Kısa boylu. Bejin Nizm Alçak boy. Bejn Zirav İnce boy. Bejna Bilind Yüksek boy. Bejna Direj Uzun boy. Bejna Kin Kısa boy. Bejna Kurt Bodur boy. Bejna Nizm Alçak boy. Bejna Zirav İnce, uzun boy. Bekçî Bekçi. Bckçitî Bekçilik. Beko Kürdlerde erkek adı. Belagêr Sadaka, kurban. Belagêrkirin Sadaka vermek. Belalûk Yabanî kiraz. Belalûk Sivil, bir nevi cilt has talığı. Belaş Bedava. Belav Dağınık. Belawbûn Dağılmak. Belawela Darmadağınık. Beîàvker Dağıtıcı. Belavkirin Güzelleştirmek. Belbelîtanîk Kelebek. Belçika Belçika. Beleban Afacan. Belek Alaca.

17 15 Belekan Sason'da bir Kürd aşi reti. Belekanik Bir kuş ismi. Belekbirdîn Karışık renkte elbi se, kuş, v..s Belekbûn Alaca olmak. Belekî Bir çeşit battaniye. Belekmer Bamert'te bir köy. Belekotik Alacalı. Belem Sandal, kayık. Belengaz Zavallı. Belengazbûn Zavalhlaşmak. Belengazî Zavallılık. Belengazkirin Zavallılaştırmak. Belg Yaprak. Belge Çixara Sigara kâğıdı. Belgêdara Ağaç yaprağı. Belge tûtinê Tütün yaprağı. Belge ketin Yaprak dökümü. Belgirad Belgrad. Belik Mardin Omervan'da bir köy. Beliqbûn Sıyrılmak. Belikkirin Sıyırmak, göstermek. Beliq Fışkırma. Beliqandin Fışkırtmak. Beliqîn Fışkırmak. Bell Kabarık. Bellik Aykırı, usulsüz. Belloq Fırapan, göze çarpan. Belqit Geberme. Belqitandin Gebertmek. Belqitbûn Gebermek. Beltîtk Ağaç güvesi. Ben Sur, hisar. Ben Örgü, kemer. Benav Dişbudak ağacı. Benareş Kara sur (Hind'de bir şehir). Benarez Bağ çiti, bag duvarı. Bene Yabanî haşhaş. Bend Parti, bağ. Bendeke Denge. Bendege Su değirmeninin mili. Bender Liman. Bendik İpten bağ, fermuar. Bendi Partizanlık, tutuk, mev kuf. Bendî Bekleyen. Bendîtî Partizanca. Bendkirin Bağlamak. Bendewar Bekliyen. Bendewarî Bekleyiş. Bendexanê Hapishane. Benefşe Menekşe. Beng Kevvn, durum. Bengî Formunda. Benk Sakız ağacı. Benî Dizi, bandırma. Benîşt Sakız. Benîştî Elestikî. Benîştok Zamk, kola. Bennîr Boyunduruk ipi. Benq Banka. Benzin Benzin. Beq Kurbağa. Beqal Bakkal. Beqalî Bakkaliye. Beqalîkirin Bakkallık etmek. Baqaltî Bakkallık. Beqbeqok Kabarık. Beqlawe Baklava. Ber Parti, fırka. Ber Mermi. Ber En, ön. Ber Taş. Ber Meyve, döl, mahsul. Bera Olsun. Beradan Bırakmak, boşamak. Beradayî Bırakılmış. Berade Perde.

18 16 Beradûdan Arkasını kovalamak. Beramber Deng, karşılık. Berambera Beraber. Beramberbûn Eşit olmak. Beramberkirin Denkleştirmek. Berambertî Eşitlik. Beran Koç. Beraştin Isgara olarak pişirmek. Berate Nişan, işaret. Berav Su önü. Beravî Çaylı, nehir kenarlı. Beravêtî Yavru düşürmek. Beragî İlk, turfanda. Beraz Domuz. Berazan Suriye - Türkiye'de bir Kürd aşireti. Beraze Manivela. Berba Rüzgâr ünü. Berbabûn Cereyana kapılmak. Berbaketî Cereyana kapılmış. Berbakirin Cereyana kaptırmak, savurmak. Berbarî Hayvanın yük taşıma çağına gelişi. Berbarbûn Yük kaldırabilmeye gelmek (hayvanlarda) Berbarkirin Yük altına vermek. Berbat Çok kötü, berbat. Berbatbûn Berbat olmak. Berbatkirin Berbat etmek. Berbatın Berbat olma. Berbatî Berbat olan. Berbayî Havai. Berbejin Muska. Berber Berber, rakip, karşı. Berbekanî Sapan ipi. Berberi Mücadele. Berberoşk Güneşleme yeri. Berberûk Araba atlarının kor kuluğu. Berbiçav Alımlı, gösterişli. Berbiro Çınar'da bir köy, ayçi çeği. Berbisk Saç tokası. Berbor Geçit. Berborbûn Geçmek. Berborkirin Geçirmek Berbortî Geçiş. Berbû Gelin alayı. Berça Kahvealtı. Berçav Nezaret, gözönü. tahay yül etmek. Berçavk Gözlük. Berçeq Kabza. Berçîçekq Kuyruk allı. Berçiçeq Balon, kursak. Berçem Yarasa. Berdolabî Kürtçedj bir şarkı makamı. Berdan Boşamak. Berdan Salıvermek. Berdan Bırakmak. Berder Kapı önü, basamak. Berder Gelip götürülürken ka pıda alınan hediye. Berder Eşik. Berderî Ayakbastı bahşişi Berdest Hazır. Berdeslk Kol manşeti, bilezik! kilidi. Berdestî Öksüzlük, kimsesiz ka lıp el altında kalma. Berdevk (Müşavir) el altındaki harçlık. Berdilk Gümüşten mamul bir ne vi gerdanlık, kolye, önlük Berdîlîk İki kardeşin evlenmek için, yek diğeriyle kız kardeş de ğiştirmeleri. Berdîvvar Öksüz, kimsesiz.

19 17 Berdùv Koyun kuyruğunun iç de risi. Beredayî Serseri. Bereh Büyük tabiî mağara, Mer'a. Berela Serbest, kontrolsuz. Berelakirin Serbest bırakmak. Berete Vaktinden önce yetişen mcyva, ilk turfanda. Berevaj Apaş yan, yan sakat. Berê (Önce eskiden) yersiz, za mansız. Bêreweber Müdür. Berêvveberi Müdiriyet. Berêpésî İlk doğan. Berf Kar. Bcrfapuk İlk kar, gevşek kar. Berfasor Kırmızı kar (Doğuda adeta bir tarih başlangıcı olan 1327 deki kar). Berfavej Kar küreği. Berfbar Kar yağışı. Berfbavandîn Kar yağdırmak. Berfbarîn Kar yağması. Serdimsk Kar helvası. Berfgirtî Kar tutan yer. Berfmal Kar temizlerr.-. Bcrg Cild, libas, elbise, yaprak. Bergdirû Terzi. Bergdirûn Dikiş dikmek, elbise dikmek. Bergdırûtî Terzilik. Bergeh Ön, manzara. Bergeh Meydan. Bergehî Açıklık, düzlük. Bergekaxez Mektup zarfı. Berger Yalvarma. Bergerandin Yalvartmak. Bergir Meyve tutan ağaç. Bergirtin Meyve tutmak, döl tut mak. Bergirtin Önünü almak, tutmak. Bergîl Beygir. Berhemîn Sujerlâtif. Berhev Toplu, yanyana. Berhevda Comperatif. Berhevdan Toplatmak. Berhevkirin Toplamak. Berhevrabûn Rekabet etmek. Berhingev Karşılaşma. Bergûhk Kulaklık. Berkêr Kesime gelen hayvanlar. Berkêrkirin Bıçak önüne vermek. Berizandin Azıtmak. Berizî Azgın. Berizı Azmak. Beri Yabanî, önce. Beri Çöl. Beri Eski, atik. Berîş Sakallı. Berjer Aşağı. Berjerinin Aşağı inmek. Berjêrkirin Aşağıya indirmek. Berjor Yukarı. Berjorbûn Yukarı çıkmak yük selmek. Beıjorkirin Yükseltmek. Berjortî Yukarısı. Berkanî Taş alan sapan. Berka.ş Rampa, yokuş. Berkaşbûn Şaşırmak. Berkaşkirin Delirtmek. Berkoz Süt kuzusu. Berpaş Ters yüz. Berpaşbûn Geri dönmek. Berpaşkirin Yüz üstü çevirmek. Bermal Sofa, salon. Bermalî Ev hanımı. Bermalk Peştemal, önlük. Bermilk Omuzluk. Berok Yaka. Berstêrik Ateş böceği. F.: 2

20 Berpeş İleri gelen. Berpeşbûn İleri gelmek. Berpeşkirin İleri getirmek. Ber Kilim. Berradan Sipariş vermek. Berîberdan Yağma. Berroj Güneş gören yamaç. Berrû Bahane, vesile. Berrûk Yüz peçesi. Berûk Kara sapanda bir tahta parçası. Berséng Kucak. Bersengkiriıı Kucaklamak Bersiv Cevap. Bersivdan Cevap vermek. Bersivî Cevabî. Berstuk Yaka. Berşir Emzikli. Berşîvk Aperatif yiyecek. Berşo Çamaşırhane. Barşoşkî Miğde ekşimesi. Berû Palamut. Berteng Hayvan kolanı. Bervanek Deride elek kısımları. Bervvar Yamaç. Berwarê Pcrvare ilçesi. Berwarkirin Yokuşa koşma. Berqef Tabiî mağara. Berx Kuzu. Berxbir Kuzunun sütten kesil mesi. Berxê Kürtlerde kız ismi. Bcrxèberên Koçluk kuzu. Berxéçc İyi kuzu. Berxêmer Erkek kuzu. Berxêeserkoz En iyi kuzu. Berxik Kuzucuk. Berxo Kürtlerde erkek adı. Bcrxxistin Koyunun kuzu düşür- 18 Berxwedar Bağışlanmış. Berxwes Doluya yakın. Berz Yüksek. Berzayî Yükseklik. Berzevvaç Evlenme çağında. Berzîn Binek çağına gelen tay. Bes Yeter. Besaî Yeterlik. Besîre Koruk. Beseyî Yeterlik. Besê Kürdlerde kız adı. Best Dere. Beş Sakar, pay, hisse. Beşan Bohtan'da bir köy. Beşbûn Parça parça olmak. Beşdar Ortak. Beşdari Ortaklık, şirket. Beşek Bir pay. Beşer Yüz, çehre. Beşerxweş İyi çehreli. Beşişandin Tebessüm ettirmek. Beşisin Tebessüm etmek Beşîş Mütebessim. Best Kalın direk. Bet Yabanî kaz. Betal İşsiz. Betan Astar. Betarseta Kaybolma. Betlane Tatil. Betkirin Kötüleştirmek. Bevşik Hayvanlarda süt dişle rinden sonra gelen dişler. Bexçe -^ Dokuma tezgâhında kullanhan ağaç. Bexşî Kıskanç. Bexsï Müsamahalı. Bexsîn Müsamaha etmek. Bexsan Kürtçe kız ismi. Bexşîş Bahşiş. Bexsker Müs,amahakâr, af eden. I

21 19 Bexskirin Bağışlamak. Bext Söz, eman, aht, vicdan. Bextiyarî Saadet. Bextiyarî İran'da bir Kürt aşi reti. Beyanî Sabah. Beyar Ekilmeyen arazi. Beybûn Zerin çiçeği. Beydar Baytar. Bez İç yağı. Bez Koşu. Beza Koşucu. Bezan Koşmak. Bextres Talihsiz. Bextresbûn Talihsiz olmak. Bextreskirin Bedbaht etmek. Bextresî Talihsizlik. Bezanî İç yağından yapılma. Bezekê Nusaybin'de bir köy. Bezayî Koşmak. Bezî Mağlûp olmuş, kaçmış kim se. Bezin Mağlûp olmak. Bezm Eğlence. Bezmijk Kene. Bezeyi Acımak. Bezrik Sivilce. Bê Siz, olmayan, ayva. Bêar Utanmaz. Bêav Susuz. Bêavbûn Susuzluk, susamak. Bâavkirin Susuz bırakmak. Bêavtî Susamış. Bêavrû Hayasız, utanmaz. Bêayin Dinsiz. Bêba Şehvetsiz. Bêbav Soysuz, nankör. Bébawerî İmansız, itikatsız, inançsız. Bêbazar Pazarlıksız. Bêbês Hissesiz. Bêbêhn Kokusuz. Bêcge Maada, müstesna. Bêcgeyetî İstisna. Bêcirman Gercüş'te bir köy (Tütünü ile meşhur). Bêcûdayî Farksız. Bêcûda Farksızlık. Bê cûle Hareketsiz. Bê çav Basiretsiz. Bê çavî Gözlüksüz. Bê cavdêrî Kontrolsuz. Bê co Yolsuz, mecrasız. Bê deng Sessiz. Bê dengi Sükûtî, sessizlik. Bê dengkirin Sükût ettirmek, susturmak. Bê derew Yalansız, hakikat. Bê deselat Nüfuzsuz, sözü geç mez. Bê destûpê Cılız, çelimsiz, elsiz, ayaksız (mecazî). Bê destûpêbûn Çelimsiz. Bê destpêkirin Başlatmamak. Bê destûpêtî Mecalsizlik. Bê dewbûn Ayransizhk. Bê riewkirin Başlatmamak. Bê dew Mecalsizlik. Bê dil Aşık olmıyan, gönülsüz. Bê dili İsteksizlik. Bê dûmayî Muvakkat, geçici. Bê dûm Devamsız, muvakkat. Bê dûnde Evlâtsiz. Bê fedî Utanmaz. Bê fedîtî Utanmazlık Bêfesal Biçimsiz. Befesalî Biçimsizlik. Bêgane Yabancı. Bêgane Garip, ayni cinsten ol mayan. Bê gana Bê ganeyî Yabancılar. Yabancılık.

22 20 Bê cîyan Cansız, ruhsuz, yersiz. Bê gûman Şüphesiz. Bê gûmanî Şüphe edilemeyen hal. Bê günah Günahsız. Bê handan Tahriksiz. Bê hêz Kuvvetsiz. Bê hendan Kıyafetsiz. Bê hemberî Rakipsizlik. Bêhêzbûn Kuvvetsiz olmak. Bê hêzkirin Kuvvetten düşür mek. Bê hèztî Kuvvetsizlik. Bê hiş Hafızasız. Bê hişbûn Kendinden geçmek, bayılmak. Bê hışî Baygınlık. Bê hişkirin Bayıltmak. Bê hım Temelsiz. Bêhn Koku. Bêhn Nefes. Behııok îtriyat ve kokulu bazı otlar. Bêhntengî Asabiyet. Bêj Söyleyen, tavanda iki direk arası. Bêjehr Zehirsiz. Bêjink Elek. Bêjî Piç. Bêjik Bazı hayvanlarda yele. Bê kar İşsiz. Bê kari İşsizlik. Bêkat Vakitsiz, Bê kêr Yaramaz, değersiz. Bê kelk Faydasız. Bê kes Kimsesiz, öksüz. Bêkesbûn Kimsesiz olmak. Bêkeskirin Kimsesiz bulunmak. Bêkesman Kimsesiz kalmak. Bêkestî Yalnızlık, kimsesizlik. Bêkêmî Kusursuzluk. Bêkâmanî Tam olarak. Bêkotayî Nihayetsizlik. Bêkul Gamsız. Bêkulbûn Gamsız olmak. Bêkulkirin Gamsız bırakmak. Bêkulî Yarasızlık, gamsızlık. Belan İki dere arasındaki yük sek arazi. Bêleq Hareketsiz. Bêlêv Dudaksız. Bêlewt Lekesiz. Bêlewtî Lekesizlik. Bêmafî Haksız. Bêmirov Haksızlık. Bêmirovî İnsaniyetsizlik. Bêmirwet İnsafsız. Bênanûwê Nankör. Bênat Bir nevi iyi incir. Bênatî Bohtan'da inci ileriyle meşhur bir köy. Bênder Harman. Bênerx Fiatsız. Bê pere Parasız. Bêpej Issız. Bêpejî Issızlık. Bêjikan Hizan'da bir köy. Bênext Başlıksız, drahomasız peşinatsız. Bênûk Uçsuz, bucaksız. Bêoxir Uğursuz. Bêpek Uğursuzluk. Bêpekbûn Önemsiz olmak. Bêpekirin Önemsiz hale getir mek. Bêpekî Umursamamak, önem vermemek. Bêpês Önsüz. Bêr Kürek. Bêrastî Hileli, doğru olmıyarak. Bêreq Bayrak. Bêrex Kenarsız.

23 21 Bêreng Renksiz: Bêrê Yolsuz. Bêrêz Sırasız, saygısız. Bêrî Özleyiş, muayyen zaman larda sağım. Bêpeywendî Bağımsız. Bêpît Mahsulsüz. Bêpîvan Ölçüsüz. Bêrîkirin Özlemek. Bêrivan Sağım yapan kadın. Bêrîvan Kürdlerde kız adı. Berîş Sakalsız. Bêrm Göl. Bêrtî Bertan kurt aşiretine mensup kimse. Bêrû Yüzsüz. Bêrûdê Beyrut. Bê rûyî Yüzsüzlük. Bêsemax Dayanıksız. Beser Başsız. Bêserinç Mülahazasız. Beşerî Başsız, kafasız. Bêsînor Hudutsuz. Beş Bergi, hisse, kısım. Beş Eteklere konan verev. Beşerm Hayasız. Beşermbûn Hayasız olmak. Beşermî Hayasızca. Beşermkirin -* Hayasızlaşmak. Bêtalî Sonsuz. Betam Tatsız. Bêtaqî Tecrübesiz. Bêtaqetî Kuvvetsizlik. Bêtêl Telsiz. Bêterz Şekilsiz. Bêtir Daha çok. Bêtirs Korkusuz. Bêtore Terbiyesiz. Bêtorebûn Terbiyesiz olmak. Bêtorekirin Terbiyesizleştirmek. Bêtoretî Terbiyesizlik. Bêtuwane Takatsiz. Bêtuwaneyî Takatsizlik. Bêvil Burun. Bêwe Dul, yalnız. Bêwejin Dul kadın. Bêwemêr Dul erkek. Bêwêne Suretsiz. Bêxevv Uykusuz. Bêxewî Uykusuzluk. Bêxwestin İstemiyerek. Bêxweyî Sahipsiz. Bêxwê Tussuz. Bêxwînî Kansızlık. Bêzanayî Bilgisizlik. Bêzar Dilsiz. Bêzar Bıkan (bıkmaktan). Bêzarbùn Bıkmak. Bêzarê Kürtlerde kadın ismi. Bêzarî Adi bez, bıkmak. Bêzarkirin Bıktırmak. Bêzê Kürtlerde kadın ismi. Biabrû Hayali. Biabrûyî Hayalilik. Biaşnayî Anlaşma ile. Biav Sulu. Bibaran Yağmurlu. Bibask Kanatl. Bibazar Pazarlıklı, çarşılı, mua meleli. Bibejn Boylu. Biberf Karlı. Biberan Koçlu, koyunun istekli zamanı. Bibeniştok Bibuğur Bibelalûk Bibîranîn Bibirindarî Reçineli. Molozlu. Siyilli, Nasırlı. Hatırlatmak. Yaralı olarak.

24 - 22 Bibizmik Sütten kesilmek iste nen oğlak ve kuzuların ağızna konulan gem. Bicarekê Toptan, hepsi. Bicarkê Bir defa ile. Bicevvher Cevherli. Biceftî Palamutun Dabağat için kullanılan olmamış hali. Bici Sahi, yerinde, doğru. Bicîbûn Yerleşmek. Bicîkirin Yerleştirmek. Bicîtî Sahice. Biçek Silâhlı, elbiseli. Biçevvtî Eğrilikle, doğru olma yarak. Biçêl Kırklı (loğsalık hali). Biçêlbûn Loğsalık olmak. Biçiçik Memeli. Biçilm Sümüklü, kirli. Biçîk Becerikli. Biçûk Küçük. Biçûkbûn Küçülmek. Biçûcik Küçücük. Biçûkkirin Küçültmek. Biçkûtî Küçüklük. Bidax Üzüntülü, kederli. Bidek Hileli, desiseli, kurnaz. Biderbaskirin İdare etmekle, ge çinmekle. Biderew Yalanla. Bidestik Kollu, gövdeli. Bidest bihavtî Nazı geçecek, desturlu. Bidestxwe Müstakil. Bidev Şifahi, ağızla. Bidevv Ayranlı. Bidil Aşık, gönüllü. Bidirêjayî Uzunlukla, tafsilâtlı. Bidirûn Dikişli, biçkili. Bidox Saplı. Bidû Dumanlı. Bidûm Devamlı. Bîdûv Kuyruklu. Biencam Neticeli. Bierîş Hücumla. Bifis Fesadlıkla. Bifîno Fesli. Biga İneğin fala isteğe gel mesi hali. Bigotin Lafla. Bigazin Sitemle. Bigeft Hınçla. Bigilî Şikâyetle. Bi girink Ehemmiyetli. Biginvekirin Ağlatarak. Bigiştî Tamamiyle, genel ola rak. Bixur Moloz. Bih Ayva. Bihok Ayva. Bilhatin Gelirli, akarlı. Bihele Yanlışlıkla. Bihejmar Sayı ile. Bihendan Kıyafetli. Biherî Çamurlu. Bihesp Atlı. Bihevçûn Kavga etmek. Bihevdan Toplamak. Bihevre Beraber. Bihêwan Eyvanlı. Bihingiv Ballı. Bihiş Hafızalı. Bihim Taşlı. Bihîstin Duymak. Bihener Hünerli, kuvvetli, sa natkâr. Bihuşt Cennet. Bijahr Zehirli. Bijank Kirpik. Bijar Pişme. Bijarkâr Pişiren. Bijartin Pişirmek.

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.74 0.76 0.7500 58,780.00 KG 44,086.80 5 ARPA MTS 0.58 0.8 0.7363 3,922,622.00 KG 2,888,040.40 57 ARPA OFİS-S 0.68 0.75 0.7499 253,720.00 KG 90,27.00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-21 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6214 1,242,840.00 KG 772,335.66 24 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.89 0.7118 602,405.00 KG 428,814.22 29 ARPA YEMLİK ı: 1,201,149.88 53 ARPA

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 9/06/207-23/06/207 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK TTS 0.90 0.90 0.9000 03,440.00 KG 93,096.00 2 ARPA YEMLİK ı: 93,096.00 2 ARPA ı 93,096.00 2 MISIR MISIR MISIR YEMLİK TTS 0.72 0.72

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203 T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.58 0.5750 9,600.00 KG,270.00 ARPA MTS 0.49 0.73 0.5836,207,733.00 KG 6,540,880.60 3258 ARPA TTS 0.55 0.77 0.6230 4,694,597.00 KG

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı: Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/01/20-31//20 T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 11,420.00 KG 6,281.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.51 0.63 0.5588 1,477,243.00 KG 825,411.14 21 ARPA MTS 0.45 0.73

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 7/0/206-2/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.78 0.7308 284,450.00 KG 207,864.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.82 0.806 34,830.00 KG 08,085.00 8 ARPA YEMLİK ı: 35,949.00 6 ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 18/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 22/09/2017.

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 18/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 22/09/2017. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.89 0.8568 685,295.00 KG 587,132.03 12 ARPA YEMLİK MTS- 0.82 0.82 0.8200 58,980.00 KG 48,363.60 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.90 0.8252 189,660.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.69 0.6203 1,541,550.00 KG 956,251.81 20 ARPA YEMLİK TTS-V 0.6 0.6 0.600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.5 0.6389 1,143,640.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.74 0.7388 21,560.00 KG 15,928.40 2 ARPA MTS 0.47 0.75 0.5951 11,301,552.00 KG 6,725,850.62 1252 ARPA OFİS-A 0.61 0.62 0.6164 952,720.00

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.76 0.6957 335,70.00 KG 233,55.70 4 ARPA YEMLİK TTS 0.73 0.82 0.7820,280,356.00 KG,00,82.07 24 ARPA YEMLİK ı:,234,733.77 28 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.67 0.80 0.7444 408,080.00 KG 303,791.58 13 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.89 0.8049 81,090.00 KG 65,271.40 5 ARPA YEMLİK ı: 369,062.98 18 ARPA ı 369,062.98

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 38,520.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 38,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.72 0.7200 53,500.00 KG 38,520.00 ARPA MTS 0.57 0.77 0.683 6,364,272.00 KG 4,347,252.58 839 ARPA TTS 0.60 0.90 0.685 2,655,743.00 KG,809,986.97

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 111,342.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 111,342. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1 - ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5754,91,553.74 KG 1,318,453.19 3607 ARPA YEMLİK TTS 0.6 0.8 0.7043 653,750.00 KG 460,444.90 6 ARPA YEMLİK ı: 1,778,898.09 3633 ARPA

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 6,390.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 6,390. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-23 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.74 0.6641 911,590.00 KG 605,363.61 30 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.80 0.7451 459,175.00 KG 342,5.65 37 ARPA YEMLİK ı: 947,489.26 67 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 26/05/207 T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK TTS 0.99 0.99 0.9900 6,000.00 KG 5,940.00 ARPA YEMLİK ı: 5,940.00 ARPA ı 5,940.00 ÇAVDAR ÇAVDAR ÇAVDAR TTS 0.94 0.94 0.9429 2,00.00 KG,980.00

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/204 T.C. Sayfa: - 8 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.6745,509,655.00 KG,08,24.67 66 ARPA YEMLİK TTS 0.55 0.76 0.6992 6,209.00 KG 427,356.23 9 ARPA YEMLİK ı:,445,597.90 85 ARPA BEYAZ

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 2//206 T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.80 0.7500 489,730.00 KG 367,32.09 6 ARPA YEMLİK TTS 0.85 0.85 0.8500 2,50.00 KG 2,33.50 ARPA YEMLİK ı: 369,445.59 7 ARPA ı 369,445.59

Detaylı

MISIR (RUTUBETLİ) 267 0,18 0,24 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 23 0,24 0,29 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 15 0,25

MISIR (RUTUBETLİ) 267 0,18 0,24 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 23 0,24 0,29 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 15 0,25 HUBUBATLAR Muamele ARPA YEMLİK 327 0,17 0,21 0,32 6.738.090 Kğ 1.382.550,00 ARPA YEMLİK 164 0,19 0,22 0,30 2.799.860 Kğ 602.787,00 ARPA YEMLİK 47 0,21 0,24 0,26 2.586.700 Kğ 576.105,00 ARPA YEMLİK 1 0,29

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2009 Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.28 0.39 0.3380 516,154.00 KG 174,469.41 189 ARPA YEMLİK TTS-V 0.40 0.60 0.4057 563,760.00 KG 228,742.23 53 ARPA YEMLİK TTS 0.33 0.41 0.3731

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.84 0.89 0.8720 237,540.00 KG 207,45.76 5 ARPA YEMLİK TTS 0.87.00 0.969 325,690.00 KG 298,64.30 3 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.90 0.90 0.9000 33,500.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200-31/12/2008. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-17 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200-31/12/2008. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-17 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-17 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.52 0.4715 4,499,193.00 KG 2,121,154.80 844 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.59 0.4876 4,357,661.00 KG 2,124,886.97 320 ARPA YEMLİK ı: 4,246,041.77 1164

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK İHR 0.87 0.87 0.8700 6,950.00 KG 6,046.50 1 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5841 375,020.60 KG 219,066.40 50 ARPA YEMLİK MS 0.56 0.57 0.5600 500,119.80

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : KASIM 00 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,4 0,60 0, 7.664.877 KG 9.09.7,9 HMS BUĞDAY 0,47 0,90 0, 6.97.797 KG.87.7,6 HTS BUĞDAY 0,4 0,8 0,.00.808 KG.060.06,08

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6704 118,190.00 KG 79,236.60 6 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.70 0.6984 54,360.00 KG 37,964.40 6 ARPA YEMLİK ı: 117,201.00 12 ARPA ı 117,201.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-22 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.70 0.6171 75,085.00 KG 293,176.85 3531 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.80 0.732 31,615.00 KG 250,190.9 7 ARPA YEMLİK ı: 53,367.79 3578 ARPA ı 53,367.79

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 397.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 397. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: - 9 ARPA MTS 0.29 0.49 0.3809,988,003.00 KG 757,220.66 306 ARPA OFİS-A 0.40 0.40 0.40 36,400.00 KG 4,599.5 2 ARPA SST-B 0.40 0.48 0.449 33,020.00 KG 4,830.80 ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.74 0.6568 439,140.00 KG 288,429.91 10 ARPA YEMLİK TTS-V 0.68 0.68 0.6800 27,950.00 KG 19,006.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.80 0.6790 1,407,910.00

Detaylı

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,22 0,34 0,24 976.740,00 KG 236.755,15 HMSGT 88 ARPA 0,20 0,39 0,24 6.109.131,00 KG 1.436.768,75 HMS 583 ARPA 0,20 0,36 0,24 4.495.056,00 KG 1.072.584,84 HTS 55

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 35,748.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 35,748. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.60 0.5748 179,930.00 KG 103,415.18 6 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.80 0.6337 117,560.00 KG 74,500.05 12 ARPA YEMLİK ı: 177,915.23 18 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2008 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.44 0.52 0.492 468,64.00 KG 230,406.30 87 ARPA TTS 0.47 0.49 0.4764 277,80.00 KG 32,059.60 8 ARPA BİRALIK ı: 362,465.90 95 ARPA YEMLİK ARPA

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS , KG 80,241.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS , KG 80,241. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.6 0.7 0.6967 41,420.00 KG 377,192.60 22 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.84 0.7681 446,290.00 KG 342,807.71 26 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.60 0.60 0.6000 2,00.00

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-10 ARPA MTS 0.68 0.74 0.7207 296,960.00 KG 214,005.90 21 ARPA TTS 0.71 0.75 0.769 95,492.00 KG 70,72.71 7 ARPA YEMLİK ı: 284,78.61 28 ARPA ı 284,78.61 28 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 16/12/2016. Tarih: Sayı: 442 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 16/12/2016. Tarih: Sayı: 442 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.77 0.7391 103,450.00 KG 76,462.50 5 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.84 0.7602 75,180.00 KG 57,151.20 7 ARPA YEMLİK ı: 133,613.70 12 ARPA ı 133,613.70

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0,..7 KG.0.00, HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,8.. KG.8.88,8 HTS BUĞDAY 0, 0, 0,.8 KG.78,7 KOOP.A BUĞDAY 0, 0, 0,.0 KG.7, KOOP.S

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 8 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 8 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,4 0,6 0,.44. KG.0.6, HMS BUĞDAY 0,46 0,6 0,4.0. KG.6.4, HTS BUĞDAY 0,6 0,6 0,6 4.0 KG 4.46, KOOP.A BUĞDAY 0,4 0, 0,

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-30/0/2017 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA MTS 0.75 0.90 0.866 117,60.00 KG 101,770.30 11 ARPA YEMLİK ı: 101,770.30 11 ARPA ı 101,770.30 11 MISIR MISIR MISIR CİN TTS 3.60 3.60 3.6000

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 9,720.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 9,720. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.63 0.70 0.6799 229,970.00 KG 156,357.20 8 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.73 0.7239 213,200.00 KG 154,346.00 5 ARPA YEMLİK ı: 310,703.20 13 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 28/0/206 T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.75 0.77 0.768 08,000.00 KG 82,950.00 3 ARPA YEMLİK ı: 82,950.00 3 ARPA ı 82,950.00 3 ÇAVDAR ÇAVDAR ÇAVDAR MTS 0.80 0.80 0.8000 6,700.00

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 30 ARPA YEMLİK MTS 0.25.38 0.365 6,206,99.00 KG 2,265,855.46 8 ARPA YEMLİK OFİS-A 0.40 0.40 0.4028 866,00.00 KG 348,828.7 ARPA YEMLİK TTS 0.24 0.53 0.3778 4,85,53.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 30/0/207 T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.78 0.85 0.82 65,990.00 KG 53,592.50 2 ARPA YEMLİK TTS 0.85 0.90 0.8925 306,00.00 KG 273,09.00 3 ARPA YEMLİK ı: 326,70.50 5 ARPA ı 326,70.50

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ÇAVDAR , KG 4,736.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ÇAVDAR , KG 4,736. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8//206 T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.80 0.7486 207,600.00 KG 55,40.50 9 ARPA YEMLİK TTS 0.82 0.85 0.830 53,00.00 KG 44,27.00 3 ARPA YEMLİK ı: 99,528.50 2 ARPA ı 99,528.50

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/200. Tarih: Sayı: - 28/02/2009 Satış Şekli. Sayfa: 1-18 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/200. Tarih: Sayı: - 28/02/2009 Satış Şekli. Sayfa: 1-18 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı 01/0/00 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.45 0.4095 718,550.00 KG 94,0.87 49 ARPA YEMLİK MTS- 0.35 0.35 0.3500 3,870.00 KG 8,354.50 ARPA YEMLİK MVS 0.51 0.51 0.5100 60,569.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2015 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,56 1,00 0,81 11.846.072,00 Kg 9.595.663,45 TGT 162 Buğday 0,75 0,82 0,77 18.512.140,00 Kg 14.272.294,87

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 25/03/2016. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 25/03/2016. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 36,000.00 KG 21,600.00 2 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.70 0.6889 816,970.00 KG 562,785.92 6 ARPA YEMLİK ı: 651,873.92 9 ARPA ı 651,873.92

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,70 0,6 0.65.56 KG 6.59.07,78 HMS BUĞDAY 0,5 0,7 0,65 6.8.995 KG.0.9,06 HTS BUĞDAY 0,5 0,69 0,6.968.77 KG..57,7

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/06/2008. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/06/2008. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2008-30/0/2008 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.49 2.10 0.510 224,180.00 KG 114,45.50 32 ARPA YEMLİK TTS 0.45 0.5 0.4981 213,530.00 KG 10,358.70 17 ARPA YEMLİK ı: 220,824.20

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//2016 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.73 0.6902 1,099,550.00 KG 758,864.20 79 ARPA YEMLİK ı: 758,864.20 79 ARPA ı 758,864.20 79 YULAF YULAF YULAF (1.GRUP) MTS 0.70 0.70

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/08/2015 Şube Adı: KARAMAN TİCARET BORSASI Enaz Fiyat

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/08/2015 Şube Adı: KARAMAN TİCARET BORSASI Enaz Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.74 0.6370 22,34,431.00 KG 14,545,51.97 239 ARPA YEMLİK MTS- 0.51 0.51 0.5100 12,720.00 KG 6,47.20 1 GT ARPA YEMLİK MTS- 0.65 0.70 0.6612

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.65 0.5902 403,770.00 KG 238,290.20 73 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.66 0.6013 1,560,960.00 KG 938,580.41 24 ARPA YEMLİK ı: 1,176,870.61 97 ARPA

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR ,430, KG 1,441,694.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR ,430, KG 1,441,694. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.80 0.7661 94,540.00 KG 72,424.20 4 ARPA YEMLİK TTS 0.77 0.80 0.7798 69,220.00 KG 53,977.20 11 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.72 0.73 0.7222 12,150.00

Detaylı

HUBUBAT. Toplam HUBUBAT BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2007 Satış Şekli

HUBUBAT. Toplam HUBUBAT BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2007 Satış Şekli 0/0/200 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK MTS 0.2 0.5 0.395 32,70 KG 2,920.90 4 ARPA YEMLİK TTS 0.42 0.49 0.4377 37,70 KG 60,264.50 7 ARPA YEMLİK ı: 73,85.40 ARPA ı 73,85.40 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2016. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2016. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.31 0.75 0.6576 1,494,620.00 KG 982,827.50 16 ARPA YEMLİK MTS- 0.70 0.70 0.7000 18,000.00 KG 12,600.00 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.78 0.7186 9,509,750.00

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 0 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,0 8.0 KG 8,0 FİY.FAR. BUĞDAY 0,5 0,85 0,7 5.88.05 KG.8.95,8 HMS BUĞDAY 0,,00 0,79.95.77 KG.7.89,80 HTS BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.75 1.12 0.7601 82,230.00 KG 62,506.32 2 ARPA YEMLİK ı: 62,506.32 2 ARPA ı 62,506.32 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.19 0.24 0.2007 1,077,149.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 6/0/207 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.830 95,450.00 KG 77,604.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.90 0.893 30,020.00 KG 06,53.60 2 ARPA YEMLİK ı: 84,35.60 6 ARPA ı 84,35.60

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 18/01/ /01/2016. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 18/01/ /01/2016. Tarih: Sayı: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.66 0.6418 49,240.00 KG 31,600.80 5 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.82 0.7544 70,070.00 KG 52,862.50 7 ARPA YEMLİK ı: 84,463.30 12 ARPA ı 84,463.30

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.73 0.6574 379,250.00 KG 249,327.50 9 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.75 0.7500 103,990.00 KG 77,992.50 9 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.67 0.67 0.6700 850.00

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2009-3/2/2009 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.26 0.50 0.396,008,2 KG 322,50.23 205 ARPA OFİS-A 0.37 0.37 0.3680,802,60 KG 663,386.06 2 ARPA TTS 0.30 0.47 0.3223 777,4 KG

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR KG 1

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.67 0.6280 431,860.00 KG 271,218.87 2816 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.71 0.6318 205,960.00 KG 130,116.31 13 ARPA YEMLİK ı: 401,335.18 2829 ARPA

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.7952 03,700.00 KG 82,465.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.90 0.8585 60,300.00 KG 5,767.20 3 ARPA YEMLİK ı: 34,232.20 7 ARPA ı 34,232.20 7

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2009 Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.33 0.36 0.3307 675,340.00 KG 223,323.60 3 ARPA MTS 0.25 0.52 0.3580 3,47,978.45 KG 4,822,689.29 94 ARPA TTS 0.33 0.53 0.3872 774,00.00 KG

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 496,166.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 496,166. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.80 0.7966 622,860.00 KG 496,166.90 2 ARPA YEMLİK ı: 496,166.90 2 ARPA ı 496,166.90 2 TTS 0.85 0.86 0.8525 4,168,840.00 KG 3,553,936.10 2 ( İTHAL)

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.82 0.85 0.8402 76,640.00 KG 64,394.00 3 ARPA YEMLİK ı: 64,394.00 3 ARPA ı 64,394.00 3 MISIR MISIR MISIR CİN İHR 350.50 KG 2 MISIR CİN TTS 2.85

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA BİRALIK MTS 0.34 0.42 0.377 673,660.00 KG 267,82.84 71 ARPA BİRALIK ı: 267,82.84 71 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.36 0.48 0.4056 2,560,40.00 KG 1,038,381.05

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 20,885.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 20,885. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 8/07/206 T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.75 0.702 353,760.00 KG 25,253.50 5 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.89 0.783 302,950.00 KG 236,698.55 9 ARPA YEMLİK ı: 487,952.05 24

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/05/2015. Tarih: Sayı: 5 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/05/2015. Tarih: Sayı: 5 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA TTS 0.77 0.77 0.7702 40,820.00 KG 31,438.00 1 ARPA BİRALIK ı: 31,438.00 1 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.71 0.71 0.700 19,800.00 KG 13,99.00 1 ARPA YEMLİK

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2016 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.0 0.619,01,951.00 KG 5,15,026.96 25 ARPA YEMLİK TTS 0.6 0.84 0.038 12,48,08.00 KG 8,81,515.52 45 ARPA YEMLİK ı: 13,956,542.48

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2007-3/0/2007 Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.24 0.36 0.293 906,00.00 KG 265,69.76 7 ARPA YEMLİK MTS- 0.26 0.26 0.2600 53,800.00 KG 3,988.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.26 0.35 0.2893

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,652.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,652. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK - 30//2007 T.C. Sayfa: 1 - ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.41 0.4020 14,060.00 KG 5,652.60 2 ARPA BİRALIK ı: 5,652.60 2 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.55 0.4523 1,386,525.00 KG 627,099.79

Detaylı

T.C. ÇUBUK TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. ÇUBUK TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/206 Sayfa: - 0 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA MTS 0.56 0.78 0.6695 5,79,679.00 KG 3,467,602.87 580 ARPA TTS 0.65 0.78 0.73,83,483.00 KG,325,760.43 24 ARPA YEMLİK ı: 4,793,363.30 604 ARPA ı 4,793,363.30

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.37 0.88 0.59 29.425.656 KG 16.837.257.8 HMA 1988 BUĞDAY 0.46 0.84 0.60 15.138.551 KG 4 8.939.062.27 HTS 175 BUĞDAY 0.45 0.48 0.47 684.153 KG 317.993.85

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 18/08/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 18/08/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 4/08/207-8/08/207 T.C. Sayfa: - ARPA YEMLİK MTS 0.78 0.94 0.8600 43,320.00 KG 370,99.28 9 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.9 0.852 70,620.00 KG 45,377.68 0 ARPA YEMLİK ı: 56,296.96

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2008. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2008. Tarih: Sayı: HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-10 MISIR SARI MTS 0.34 0.37 0.3462 110,000.00 KG 38,080.00 3 MISIR ı: 38,080.00 3 MISIR ı 38,080.00 3 PİRİNÇ PİRİNÇ PİRİNÇ OFİS-S 1.39 1.39 1.3889 2,500.00 KG 3,472.22

Detaylı

YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN CİNS VE NEVİLERİ. Arpa Buğday Ezmesi 0,556 0,556 0,556 1.

YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN CİNS VE NEVİLERİ. Arpa Buğday Ezmesi 0,556 0,556 0,556 1. BÜLTEN NO : SAYFA NO : HUBUBAT ARPA Arpa 0,390 0,63 0,48 343.550,00 KG 43.528,88 HTSGT 24 Arpa 40 Kg Çvl 9,900 26,670 9,875 2.648,00 AD 52.627,88 HTSGT 60 Arpa Buğday Ezmesi 0,556 0,556 0,556.600,00 KG

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.75 0.7456 43,000.00 KG 32,060.00 3 ARPA YEMLİK ı: 32,060.00 3 ARPA ı 32,060.00 3 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.7 0.7 0.730 2,450.00 KG 2,53.85 MISIR

Detaylı