FERHENGA. Nivîsar. Nêzîkî peyvan. Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERHENGA. Nivîsar. Nêzîkî 1 1 000 peyvan. Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai"

Transkript

1

2

3 FERHENGA KHURDÎ TlRKÎ Nivîsar MUSA ANTER Nêzîkî peyvan Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai ferhengê bi kurti hatiye çapkirin.

4 . Ez vê Ferhengê, hevalê min î go par li ruhayê hat şehîdkirin, FAÎK BUCAK, ra çîyarî dikim. Bu sözlüğü, geçen sene Urfa'da şehid olan. aziz arkadaşım FAÎK BUCAK'a armağan ediyorum. MUSA ANTER TEN t MATBAA istanbul

5 fcf- \L<~'?"«I2C»J KÜRDÇE - TÜRKÇE SÖZLÜK Yazan: MUSA ANTER YAKLAŞIK OLARAK KELİME Kürdçe alfabe ile sözlüğün okunması için gerekli bilgi, sözlüğün sonuna alınmıştır. S&IlOTHÎQ^ İstanbul 1967

6 PEŞGOTİN Min ev ferheng di sala 1963 yanda, li Enqarê, di bendexana mamakê î leşkeri da, di khunca «İ» da nivîsî. Di rézkirna ferhengê da, hevalê mini bendexanê xorte hêja xwendevarê avairaza bilind ji hevlêrê (Erbilê) Cemal Alemdar, pir arîkarya min kir. Ez aşikare spazî wî dikim. Gelekî di zorî, ne xweşî û tuneye da min ev ferheng nivîsî. Li ber ça va ferhengek kevn nînbû û bi serda jî ez de bendexanê, qui û qulêra da bûm. Ji ber vê yekê, wê kêmaî û ne li rêyê min hebin. Ji xwe ferheng, bi jînêra dighin û distewin. Ev ferh^ngcd xelkê î pêsda, caran hatine çapkirin û de her carê da kêm;û û ne li rêzî û ne li rêyên wan, rast kirine. Go ez mam sax, yan xwedyêddin, hey bi caran ji nûda emè vé ferhengê çap bikin. Wekîdin jî ez bahwer dikim ku ev ferheng, ji wslatyên min î Tirkiyê ra sûde (fêdeye). Ji nêzîk va zanim go bi milyona velatî ji ber go ji zimanêhev nizamn, bir kulin. Bi vê ferhengê û bi pey vê da a go ezê çap bikim (Ferhenga Tirkî Khurdî) go piçkokî kulêd wan sivik bibin, ezê pir baxtiyar bibim. Zanînekî vekirîye go mirov bi zarê hev nizanibin, hînî hev nabin Stambol Sûadîyé MÛSA ANTER

7 ÖNSÖZ Bu sözlüğü, 1963 senesinde, Ankara Mamak Askerî Hapishanesinin «İ» hücresinde mevkufken yazdım. Eserin hazırlanmasında bana yar dım eden genç hapishane arkadaşım Hevlerli «Erbilli» yüksek mimar lık talebesi Cemal Alemdar'a teşekkür etmeyi borç bilirim. Çok zor ve kıt imkânlarla bu sözlük hazırlandı. Elimde bir mehaz yoktu, üstelik hapishane ve hücrelerde. Bu bakımdan hata ve eksiklerim olacaktır. Zaten sözlük, hayatla birlikte tekâmül eden bir sorundur. Bugün başka dillerdeki ileri söz lükler, inci baskılariyle bu duruma ulaşmışlardır. Sağ kalırsam ben veya diğer ilgililer elbette yeni yeni ve daha mütekâmil baskılarını yapacağız. Ayrıca bu sözlüğün, yurdum olan Türkiye halklarına faydalı ola cağına da inanıyorum. Milyonlarca yekdiğerinin dilinden anlamayan vatandaşların ıstırabım yakından biliyorum. Bu sözlük ve bundan son ra çıkaracağım «Türkçe Kürtçe» sözlükle vatandaşların bu ihtiyaç* larını kısmen de olsa, önleyebilirsek, mutlu olurum. Yekdiğerini anlayamayan insanlar, anlaşamazlar kanısındayım İstanbul - Suadiye MUSA ANTER

8 A Latin, Kürd alfabesinin ilk harlı. A Şaşkınlık ifadesi, Olan. Abe Kaim kumaş, Maşlah. Abor Geçim, idare, dayanma, tehamül. Aborbûn İdare olmak. Aborî İdarî, ekonomik, iktisadî. Aborkirin İdare etmek, geçin mek. Aciz Sıkılma. Acizbûn Sıkılmak. Acizkirin Sıkmak. Aciztî Rahatsızlık, sıkılganlık. Acur Acur, kelek. Adar Mart. Adet Huy, tıynet, usul. Adetî Usulen, bayağı. Adetkirin Alışmak. Adin Diğeri. Arîilcevvaz Adilcevaz (Bitlis'te bir kaza). Adiyan Siirt (Peıvare'de bir Kürd aşireti). Adîyeman Adıyaman vilâyeti. Aferê Nusaybin'de Koçekan aşi ret merkezi. Aferin Aferin. Afir Hayvanların su içme yeri. Afirandin Kabaca içmek, hay vanca içmek. Afrîqa Afrika. Aga Haber, malûmat. Ağadan Haber vermek. Agadar Haberci, muhbir. Agadarî Dikkatlilik. Agir Ateş. Agirberdan Ateşlemek. Agirdadan Ateş yakmak. Agırgurkirin Ateş yakmak. Agirê Ağrı vilâyeti. AgrêDocehê Cehennem ateşi. Agirc Cina Uçuk. Agirê Dila Kalp ateşi. Agirê Evînê Aşk ateşi. Agrê Nava İç Ateşi. Agrê Sot Yangın ateşi. Agrê Şeve Gece ateşi, Uçuk. Agirî Ateşten. Agirkir Ateşçi. Agirkirin Ateş yakmak. Agirkuj Ateş söndüren, barışçı. Agir -Peres Ateş perest. Agir Peresi Ateşperestlik. Agirpêxistin Ateşi yakmak, alev lendirmek. Agirpêketen Yangın. AgirPêvedan Kundaklamak, ateş dokundurmak. Agirvemirandin Ateş söndürmek. Ah Taaccüp edatı. Aha Aha.

9 7 Ahenk Beste. Ahenkdar Bestekâr. Ahû Amma da ha. Ahıi Ceylân. Ahûra Ateş. Ahura mazda Ateş İlâhı. Ajik Yabanî badem. Ajo Sürücü. Ajotber Önüne sürdü. Ajotbin Altına sürdü. A'jotderva Dışarıya sürdü. Ajotdû Arkasını kovaladı. Ajotgeh Sürülebilen yer. Ajothindirû İçeriye hücum et mek. Ajotin Sürmek. Ajctî Sürülmüş. Ajotkar Sürücü. Ajotkarî Sürücülük. Ajotnav İçine girme. Ajotpey Arkasını takip. Ajotrex Yanına sürme. Ajotser Üzerine hücum. Al Taş, kaya. Al Bayrak. Aîadar Bayraktar, sancaklar. Alal Güzel kokulu bir ot. Alastin Yalamak. Aiban Arnavut. A'banya Arnavutluk. Aibanyayî Arnavutça, Arnavutvarî. Aiif Hayvan yemliği. Alifandin Hayvan yemini tüket mek. Alifkirin Hayvanı yemlemek. Alik Daima Zayıf bir kuş. Alikan Aslen Bohtanlı, Hizàn'da yaşıyan bir aşiret. Aîiyan Nusaybin Cizre arasında aslen Bohti aşireti. Alî Yan, parça, taraf. Alîalî Yer, yer. Aiîdeçûn Yaklaşmak. Aük Bir yan. Alîkar Yardımcı, ensari. Alikirin Yardım etmek. Aükîbûn Bir yanlı olmak. A\îkîva Bir yana. Alîkîvabûn Bertaraf olmak. Alikivekirin Bertaraf etmek. Alîsor Bir cins armut. AlŞyedin Diğer yan. Alman Muş'ta bir Kürd aşireti (Alman). Alo Telefonda hitap, Kürtçede Ali. AIoz Dolaşık. Alozbûn Dolaşmak. Alozî Dolaşma. Alozkırın Dolaştırmak. Altax Muhbir. AUaxi İhbar. Altaxîkirin İhbar etmek. A'.ııca Mardin'de bir köy. Arûce Bir cins erik. Alûle Sokak. Am Amca. Amade Hazır. Amadebûn Hazır olmak. Amadekirln Hazırlamak. Amadetî Hazırlık. Amane Gaye, ideal. Amanedar İdealist. Amasya Amasya vilâyeti. Amazon Amerika'da dünyanın en uzun nehri. Ambar Ambar, Mardin'de bir köy. Amber Amber. Ambor Kara sapan. Amîn Amin, olsun.

10 8 Amoza Amcazade. Amojin Amca karısı. Amonyaq Amonyak. Amraz Edat, ek. Amrazî aşyanî Tarif edatı. Anırazî naşnayî Nefi edatı. Amtîtik Çerez, lüks yiyecek. An Yahut, ya. Analiz Analiz, tahlil. Analizkirin Analiz etmek. Ancax Ancak. Andiîwer Suriye Elcezire'sinde biı nahiye. Aııaka Şimdi. Aniha Şimdi. Ani Alın. Aııîbîr Muhtıra, nota. Anîcîn İnfaz etmek, yerine getir mek. Anîn Getirmek. Anînber Önüne getirmek. Aııîncîh Yerine getirmek. Anîndest Ele geçirmek. Anînxware Aşağıya getirmek, indiı mek. Anîşk Dirsek. ANKARA Ankara. Ai'.tabê Gaziantep. Antalya Antalya. Antika Antika. Ap Amca. Apansid Kör bağırsak. Apenîn Fransa, İspanya arasın da bir dağ. Apo Amcaya hitap, Amca. Aqasî Akasya. Aqçekale Akçekale. Aqil Akıl, us. Aqilî Akıllılık. Aqilmend Akıllı. Aoilsivik Manyak kimse. Aqilsivikî Manyaklık. Aqit Tavan, kemer. Aqres Mardin'in Surgıçi aşireti nin bir köyü. Ar Ateş, un. Aram Sakin, sükûnet. Aramîdar Müsekkin, uyuşturucu. Araq Rakı. Araqxur Ayyaş. Arav Çamaşır suyu, bulaşık su yu- Aıavî Bulanık. Avavkirin Bulandırmak. Aravtin Sıkmak, süzmek. Ard Un. Ardik İrmik. Ardikê birxur Bulgur unu. Ardikêdara Ağaç talaşı. Ardikê nîska Mercimek unu. Ardû Yakacak, yakıt. Aıî Kül. Arî Kürdlerin de mensup oldu ğu ırk. Arî Yardım. Arîkar Muavin, yardımcı. Arfkarî Yardım. Arîkarya peşî İlkyardım. Arikarya zû Acil yardım. Arîkirin Yardım etmek. Aristo Yunan filozofu, Aristo. Aristoqrat Soylu, asil. Aristoqratî Soyluluk, asalet. Arîtî Küllüce, iane, bağış. Arjantin Arjantin. Armanç Hedef, gaye. Armanc girtin Hedef tutmak. Axnawid Arnavud. Arnawidistan Arnavutluk. Armûş Üzüm çöpleri. Arrim Bir nevi hayvan nezlesi.

11 Arsim Yasemin, bir koyun has talığı. Artiwin Artvin. Arû Hıyar, salatalık. Arvan Unluk, un çuvalı. Arvas Mukus mıntıkasında bir köy. Arzan Ucuz. Arzanbûn Ucuzlamak. Arzankirin Ucuzlatmak. Arzani Ucuzluk. Arzantî Ucuzluk, ucuzluk vakti. Arzu İstek. Asan Kolay. Asanbûn Kolaylaşmak. Asankirin Kolaylaştırmak. Asanî Kolaylık. Asansör Asansör. Asavv Vücutta şişkinlik, ur. Asawbûn Şişmek. Asawkirin Şişirmek. Asavvî Şişkinlik. Asê Motke'de bir köy. Asê Sarp, mazbut. Asêbûn Mukavemet etmek, is yan etmek. Asêgeh Hisarkale. Asêkirin Tahkim etmek. Asik Ceylân, Gazal. Asin Demir. AMnker Demirci. Asinkerî Demircilik. A;;kinc Beze şişkinliği. Asman Gök, Sema. Asmanı : Göksel. Aspanax Ispanak. Astêronomi Yıldız bilgisi. Asude Tenha, yalnız. Asûdebûn Yalnızlaşmak. Asûdekirin Tenhalaştırmak. Asûdeyî Yalnızlık. Asûr Asur. Asûr banîpal Asur Kralı. Asuan Mısır'da bir bölge ve ba raj. Asya Hazreti Musa'nın annesi ve Asya kıt'ası. Asyayî Asya'ya ait, Asyavarî. Aş Yemek. As Değirmen. Aşav Su değirmeni. Aşbûn Barışmak. Asê bê Yel değirmeni. Aşev Ekindeki yabanî otlar. Aşevkirin Yabanî otlarla müca dele. Aşevvanî Yabanî otlarla mücale işçisi. Aşîkar Açık. Aşîkarbûn Açık olmak. Aşikaıkirin Açıklamak. Aşikarı Açıklık. Aşîta Suriye'de bir kurt aşireti. Açît' Aşitalı. Askere Açık. Aşkirin Barıştırmak. Aşna Alışkın. Aşnabûn Alışmak, anlaşmak. Aşnakirin Alıştırmak. Aşnayî Alışkanlık. Aşpej Aşçı. Aspêjxane Mutfak, lokanta. Aştî Barış, sulh. Aştbûn Barışmak. Aştker Barıştıran, aracı. Aştkirin Barıştırmak. Aşvan Değirmene un götüren. A, talî Netice. Atina Eski kürdlerde erkek adı, Atina. Atom Atom. Atûn Kireç ocağı.

12 10 Av Su. Ava Ay, güneş, yıldız batması. Ava Mamur. Ava bacana Salça. Ava baranê Yağmuv suyu. Avabûn Kendi kendine meydana gelmek. Ava ceh Arpa suyu, bira. Ava devv Ayran suyu. Ava germ Sıcak su. Ava giravî Bulanık su. Ava goşt Et suyu. Avaker Mimar, inşaatçı. Avakirin İnşa etmek. Avani Bina. Avareş Kara su. Av berdan Su bırakmak. Av berdan bin Altma su salmak. Av berdan ser Suyu üstüne bı rakmak. Avbir Su kesen. Avkirin Su serpmek, sulamak. Avkirî Su serpilmiş. Avlêkirin Sulamak. Av li xwe kirin Duş almak, gusül abdesti almak. Avdan Sulamak. Avdankirin Arazi sulamak. Avdayî Su verilmiş arazi. Avdest Abdest. Avdestxane Abdestane. Avdir Haliç. Ave Mamur. Avene Ayna. Avêtin Atmak. Avêtin Atmak. Avêtin ser Öğmek veya yermek suretiyle türkü düzmek. Avêtî Atılmış, metruk. Avger Girdab. Avgerm Kaplıca. Avgermi Ilık, normal sıcaklık. Avgermkirin Su ısıtmak. Avgil Necis, pis. Avik Meni. Avilke Sulu adam. Aving Havan. Avis Gebe. Avisbûn Gebe olmak. Aviskirin Gebe etmek. Avî Sulu. Avî Şebnem. Avor Dağ keçisi. Avpaş Su kabı. Avkeş Su çeken, saka. Avraz Sel yolu. Avrê Su yolu. Avrêjin Sath-ı mail. Avrîşim İpek. Avru Haya, utanma. Avsark Su soğutucu. Avsîrk Sarmısaklı papara. Avşele Bulanık su. Avtavê İbrik. Avtîsk Bir Hayvan hastalığı. Avzê Su kaynağı, sızıntı. Avzêm Yazın kuruyan çeşme. Avzêr Altın suyu, yaldız. Avzêrkirin Yaldızlamak. Avzêrkirî Yaldızlı. Avzîv Gümüş suyu. Avzûn Kayış tokası. Awa Makam, adet. Awal Bohtan'da bir köy Avvare Başıboş, işsiz. Awat İstek, temenni. Awaz Beste. Avvazsaz Bestekâr. Awiq Gecikme. Awiqandin Geciktirmek. Awir Dik bakış. Awirtêvedan Dik, sert bakmak.

13 11 Awqas O kadar. Avqas Bu kadar. Awrûpa Avrupa. Avvrûpayî Avrupalı. Ax Toprak. Axa Ağa, Bay. Axavtin Konuşmak. Axçîk Ermenilerde kız adı Axiv Söz, konuşmak. Axiv Yaranın azması. Axivandin Konuşturmak, azdır mak. Axtirman Van gölünün içinde bir adacık ve manastır. Axtirme Yığın, devrilme. Axînî Topraktan, seramik Axkolk Toprağın ka.'ildığı yer. Axor Ahır. Axpîn Antre, giriş. Axtî Meşhur bir Kürt şairi. Axûeman Yalvarma, Axûemankirin Yalvarmak. Aya Acaba, meğer. Ayar Deri. Ayarklrin Kaplamak, derilemek. Ayarî Deriden, maroken. Ayarşîrk Oğlak derisinden tu lum. Ayarxav Dabaksız deri. Ayil Haksız. Ayiltî Haksızlık. Ayîn Din. Ayinde Fütur. Az Sağlam, sarp. Azad Hür. Azadbûn Hür olmak. Azadkirin Serbest bırakmak. Azadî Hürriyet. Azar Ağrı, acı. Azer Azerbaycanlı. Azerbaycan Azerbaycan. Azib Bekâr, evlenmemiş. Azibî Bekârlık. Azman Gök. Azmanê Bilind Yüksek gök. Azmanı Göksel, semavî. Azmanê şîn Mavi gök. Azmanê hefta Yedi kat gök. B B Kürt alfabesinin ikinci harfi. Ba Hava, yel, şehvet. Bab Baba. Baban Kuzey Irak'ta eski bir devlet ve devletin kurucu ailesi nin adı. Babelisk Hava hortumu. Babet Lâyık, göre, denk. Bablisok Kuvvetli rüzgâr. Babir Rüzgâr kesen. Bac Vergi, haraç, rüsum. Bacguzar Vergi mükellefi. Bacanê reş Patlıcan. Bacaııc sor Domates. Bacdar Mükellef. Baçik Koyu. kahverengi makbul olmayan bir cins darı. Bad Farkin'de ilk Kürd devleti nin kurucusu (Marvan oğulların dedeleri). Badan Bükmek, çevirmek. Badek Matkap.

14 12 Badîhewa Boşu boşuna, heba. Badok Döndürmeye mahsus ucu çatal bir alet, matkap. Baêjêr Meltem, cenup, lodos rüzgârı. Baêkur Poyraz, şimal rüzgârı. Baereş Doğudan esen sert kara rüzgârı. Baêsor Bir nevi kanser. Bafon Alüminyum. Bafîk Bahane, sebep. Bager Poyraz, bora, fırtına Bagirdan Loğ taşı, silindir. Bahar Bahar, (Baharat). Bahoz Kasırga. Bajar Şehir, pazar. Bajarî Şehirli, burjuvazi. Bajartî Şehirvarî. Bajarvanî Şehirciler, şehre gi dip gelenler. Bajîri Bir cins ekşi nar. Baken Gevaş'ta bir köy. Bakirin Çağırma. Bakıır Şimal, kuzey. Bakurî Şimalli kimse. Bal Nezd, yan. Bal Hatıra, vicdan. Bal Kanal. Bal Dikkat. Bala Dağınık, yüksek. Balabûn Dağılmak. Balakirin Dağıtmak. Balçermek Yarasa. Balafir Uçak. Balafirge Uçak meydanı. Balafir.şken Uçaksavar. Balafirvan Pilot. Baldar Kanatlı hayvanlar. Bale Aptal. Balê Öyle ise. Balgeh Yastık. Balîf Yastık. Balore Misal. Bamerd Rojkan'da bir nahiye. Bamidê Nuseybin'de bir köy. Ban Dam. Banandin Alıştırmak, Barıştır mak. Baneyî Muvakkat ikametgâh. Banê ezîza» Bohtan'da bir yayla. Baneşan Nida, çağın. Baneji Yabancılık, sıla, gurbet. Banemer Nisan. Bani Yukarı. Banîn Alışmak, barışmak. Bang Ezan, çağın. Bangbêj Müezzin. Bangdan Ezan okumak. Bangkirin Çağırmak. Bangor Silindir, log taşı. Banz Koşu. Banzdan Koşmak. Banzdanber Önüne koşmak. Banzdanser Üzerine koşmak. Baperest Seks, şehvetperest. Bapeşk Serpinti. Bapêvan Rasathane. Bapîr Dede. Baq Demet, Buket. Baqal Bakkal. Baqkirin Demetlemek. Baqil Bakla, kuyruk. Baqlawe Baklava. Bar Yük. Bar Yağış. Baran Yağmur, Kürtlerde erkek adı. Barandin Yağdırmak. Baranı Yağmurluk. Barbir Nakil, taşıyan. Barbirin Yük götürmek, taşı mak.

15 13 Bardar ' Taşıyabilen. Barger Hamal. Bargir Beygir. Bargiran Ağır mesuliyetli, yüklü. Barisil Bışeri'de bir köy. Barik Narin. Barîn Yağmak, melemek. Barkeş Yüklük, marşandiz. Barkeşî Nakliyecilik. Barkirin Yüklemek. Barûd Barut. Barûdpij Barutçu, barut yapan. Barsewala Donsuz. Barxane Yol hazırlığı, ambar, kiler. Barzan Kuzey Irak'ta bir bölge ve aşiretin adı. Barzanî Bu bölge ve aşirete mensup kimse. Barzanî Kürtlerde erkek adı. Basan Bohtan'da bir köy. Bask Kanat, taraf, yan, cihet. Baskokkirin Yolmak. Bastêq Pestil. Basyatê Değirmen taşlarıyla meşhur Raman'da bir köy. Baş İyi. Başbûn İyi olmak. Başkirin İyileştirmek. Başitî İyilik. Başqe Ayrı Basqebûn Ayrılmak. Basqekirin Ayırmak. Basqe Başqe Ayrı ayrı. Basqetî Ayrılık. Başûr Kızıl. Batik, Tahtacı, Yörük. Batik Çukur tahta kaşık. Batman Batman. Bav Baba. Bavûbapîr Ecdat. Bavêxûnt Gelinin bir hafta son ra babasının evini ziyareti. Bavik Aile, soy. Bavı Babadan kalma. Bavkuj Düşman, baba katili. Bavo Adam sen de. Bavobavo Yalvarmak, telâşlan mak. Bavpîr Dede. Bawer İnanç, güven, iman. Bavverandin İnandırmak. Bavveranî İnanma, güvenme, iman etme. Bawername Diploma. Bavverî Güvenlik, emniyet. Baerkirin İnanmak, güvenmek. Bavveş İnanmamak, emin olma mak, güvenmemek. Baeşîn Yelpaze. Bavveşkandin Esnetmek. Baweskîn Esnemek. Bawirnê Nusaybin'e yakın bir~ köy. Bavvişik Esneme. Bavvişkandin Esnetmek. Bawî Romatizmalı, yel hastalığı na müptelâ. Bavvîbûn Romatizmaya yakalan mak. Bawîkirin Romatizmaya yakalat mak. Bavik Baba. Baxçe Bahçe. Baxçevan Bahçivan. Baxems Raman'da bir bölge. Baxşîş Bahşiş. Baxusuk Beşiri'de bir köy. Bayloz Elçi, sefir. Baylozxane Sefarethane. Baz Koşu, şahîn. Bazar Pazarlık.

16 14 Bazarî Çarşı işi. Bazbend Kola bağlanan muska. Bazdan Koşmak, atlamak. Bazin Bilezik, inşaatta kemer. Bazinê Avanya İnşaat kemeri. Bazinê Devê bîra Kuyu ağzı bi leziği. Bazinê Devê çala Sarnıç ağzı bi leziği. Bazinê pira Köprüler kemeri. Bazinê stû Boyun köprücük ke miği. Bazinê zaroka Çocuk bileziği. Bazinê zêr Allın bilezik. Bazinê zîv Gümüş bilezik Bazirgan Bezirgan. Bebele Göz bebeği. Bed Fena. Bedaxewe Maatteessüf. Bedbext Bedbaht. Bedbextî Betbahtlık. Bedbin Fena görme, karamsar. Beden Boy bos, gövde. Beden Sur, hisar. Bedew Şuh. Bedevv Kadın ismi. Bedewbûn Güzelleşmek. Bedevvkirin Güzelleştirmek. Bedevvtî Güzellik. Bedirxan Kürdlerde erkek ismi. Bedgeh Çıkıntı. Bedgehaguh Kulak çıkıntısı. Bednav Fena şöhret, kötü ad. Beg Bey. Begayetî Beylik. Behane Bahane. Bchdilandm Perişan etmek. Behdilî Perişan, berbat. Behdîna Şimalî Irak'da bir böl ge adı. Bene Ayva. Beheşt Cennet. Behîf Badem. Behîfterk Çağla. Behr Hisse. Behr Şirvan'da bir nahiye. Béhrêz Pehriz. Behrhencê Bohtan'da bir köy. Behrkirin Taksim etmek. Bej Susuz arazi. Bejî Kıymetsiz, zayıf arazi. Bejn Boy, pos. Bejnbal Boy, bos, kamet. Bejn bilind Uzun boylu. Bejin dirêj Uzun boylu. Bejin kin Kısa boylu. Bejin Nizm Alçak boy. Bejn Zirav İnce boy. Bejna Bilind Yüksek boy. Bejna Direj Uzun boy. Bejna Kin Kısa boy. Bejna Kurt Bodur boy. Bejna Nizm Alçak boy. Bejna Zirav İnce, uzun boy. Bekçî Bekçi. Bckçitî Bekçilik. Beko Kürdlerde erkek adı. Belagêr Sadaka, kurban. Belagêrkirin Sadaka vermek. Belalûk Yabanî kiraz. Belalûk Sivil, bir nevi cilt has talığı. Belaş Bedava. Belav Dağınık. Belawbûn Dağılmak. Belawela Darmadağınık. Beîàvker Dağıtıcı. Belavkirin Güzelleştirmek. Belbelîtanîk Kelebek. Belçika Belçika. Beleban Afacan. Belek Alaca.

17 15 Belekan Sason'da bir Kürd aşi reti. Belekanik Bir kuş ismi. Belekbirdîn Karışık renkte elbi se, kuş, v..s Belekbûn Alaca olmak. Belekî Bir çeşit battaniye. Belekmer Bamert'te bir köy. Belekotik Alacalı. Belem Sandal, kayık. Belengaz Zavallı. Belengazbûn Zavalhlaşmak. Belengazî Zavallılık. Belengazkirin Zavallılaştırmak. Belg Yaprak. Belge Çixara Sigara kâğıdı. Belgêdara Ağaç yaprağı. Belge tûtinê Tütün yaprağı. Belge ketin Yaprak dökümü. Belgirad Belgrad. Belik Mardin Omervan'da bir köy. Beliqbûn Sıyrılmak. Belikkirin Sıyırmak, göstermek. Beliq Fışkırma. Beliqandin Fışkırtmak. Beliqîn Fışkırmak. Bell Kabarık. Bellik Aykırı, usulsüz. Belloq Fırapan, göze çarpan. Belqit Geberme. Belqitandin Gebertmek. Belqitbûn Gebermek. Beltîtk Ağaç güvesi. Ben Sur, hisar. Ben Örgü, kemer. Benav Dişbudak ağacı. Benareş Kara sur (Hind'de bir şehir). Benarez Bağ çiti, bag duvarı. Bene Yabanî haşhaş. Bend Parti, bağ. Bendeke Denge. Bendege Su değirmeninin mili. Bender Liman. Bendik İpten bağ, fermuar. Bendi Partizanlık, tutuk, mev kuf. Bendî Bekleyen. Bendîtî Partizanca. Bendkirin Bağlamak. Bendewar Bekliyen. Bendewarî Bekleyiş. Bendexanê Hapishane. Benefşe Menekşe. Beng Kevvn, durum. Bengî Formunda. Benk Sakız ağacı. Benî Dizi, bandırma. Benîşt Sakız. Benîştî Elestikî. Benîştok Zamk, kola. Bennîr Boyunduruk ipi. Benq Banka. Benzin Benzin. Beq Kurbağa. Beqal Bakkal. Beqalî Bakkaliye. Beqalîkirin Bakkallık etmek. Baqaltî Bakkallık. Beqbeqok Kabarık. Beqlawe Baklava. Ber Parti, fırka. Ber Mermi. Ber En, ön. Ber Taş. Ber Meyve, döl, mahsul. Bera Olsun. Beradan Bırakmak, boşamak. Beradayî Bırakılmış. Berade Perde.

18 16 Beradûdan Arkasını kovalamak. Beramber Deng, karşılık. Berambera Beraber. Beramberbûn Eşit olmak. Beramberkirin Denkleştirmek. Berambertî Eşitlik. Beran Koç. Beraştin Isgara olarak pişirmek. Berate Nişan, işaret. Berav Su önü. Beravî Çaylı, nehir kenarlı. Beravêtî Yavru düşürmek. Beragî İlk, turfanda. Beraz Domuz. Berazan Suriye - Türkiye'de bir Kürd aşireti. Beraze Manivela. Berba Rüzgâr ünü. Berbabûn Cereyana kapılmak. Berbaketî Cereyana kapılmış. Berbakirin Cereyana kaptırmak, savurmak. Berbarî Hayvanın yük taşıma çağına gelişi. Berbarbûn Yük kaldırabilmeye gelmek (hayvanlarda) Berbarkirin Yük altına vermek. Berbat Çok kötü, berbat. Berbatbûn Berbat olmak. Berbatkirin Berbat etmek. Berbatın Berbat olma. Berbatî Berbat olan. Berbayî Havai. Berbejin Muska. Berber Berber, rakip, karşı. Berbekanî Sapan ipi. Berberi Mücadele. Berberoşk Güneşleme yeri. Berberûk Araba atlarının kor kuluğu. Berbiçav Alımlı, gösterişli. Berbiro Çınar'da bir köy, ayçi çeği. Berbisk Saç tokası. Berbor Geçit. Berborbûn Geçmek. Berborkirin Geçirmek Berbortî Geçiş. Berbû Gelin alayı. Berça Kahvealtı. Berçav Nezaret, gözönü. tahay yül etmek. Berçavk Gözlük. Berçeq Kabza. Berçîçekq Kuyruk allı. Berçiçeq Balon, kursak. Berçem Yarasa. Berdolabî Kürtçedj bir şarkı makamı. Berdan Boşamak. Berdan Salıvermek. Berdan Bırakmak. Berder Kapı önü, basamak. Berder Gelip götürülürken ka pıda alınan hediye. Berder Eşik. Berderî Ayakbastı bahşişi Berdest Hazır. Berdeslk Kol manşeti, bilezik! kilidi. Berdestî Öksüzlük, kimsesiz ka lıp el altında kalma. Berdevk (Müşavir) el altındaki harçlık. Berdilk Gümüşten mamul bir ne vi gerdanlık, kolye, önlük Berdîlîk İki kardeşin evlenmek için, yek diğeriyle kız kardeş de ğiştirmeleri. Berdîvvar Öksüz, kimsesiz.

19 17 Berdùv Koyun kuyruğunun iç de risi. Beredayî Serseri. Bereh Büyük tabiî mağara, Mer'a. Berela Serbest, kontrolsuz. Berelakirin Serbest bırakmak. Berete Vaktinden önce yetişen mcyva, ilk turfanda. Berevaj Apaş yan, yan sakat. Berê (Önce eskiden) yersiz, za mansız. Bêreweber Müdür. Berêvveberi Müdiriyet. Berêpésî İlk doğan. Berf Kar. Bcrfapuk İlk kar, gevşek kar. Berfasor Kırmızı kar (Doğuda adeta bir tarih başlangıcı olan 1327 deki kar). Berfavej Kar küreği. Berfbar Kar yağışı. Berfbavandîn Kar yağdırmak. Berfbarîn Kar yağması. Serdimsk Kar helvası. Berfgirtî Kar tutan yer. Berfmal Kar temizlerr.-. Bcrg Cild, libas, elbise, yaprak. Bergdirû Terzi. Bergdirûn Dikiş dikmek, elbise dikmek. Bergdırûtî Terzilik. Bergeh Ön, manzara. Bergeh Meydan. Bergehî Açıklık, düzlük. Bergekaxez Mektup zarfı. Berger Yalvarma. Bergerandin Yalvartmak. Bergir Meyve tutan ağaç. Bergirtin Meyve tutmak, döl tut mak. Bergirtin Önünü almak, tutmak. Bergîl Beygir. Berhemîn Sujerlâtif. Berhev Toplu, yanyana. Berhevda Comperatif. Berhevdan Toplatmak. Berhevkirin Toplamak. Berhevrabûn Rekabet etmek. Berhingev Karşılaşma. Bergûhk Kulaklık. Berkêr Kesime gelen hayvanlar. Berkêrkirin Bıçak önüne vermek. Berizandin Azıtmak. Berizî Azgın. Berizı Azmak. Beri Yabanî, önce. Beri Çöl. Beri Eski, atik. Berîş Sakallı. Berjer Aşağı. Berjerinin Aşağı inmek. Berjêrkirin Aşağıya indirmek. Berjor Yukarı. Berjorbûn Yukarı çıkmak yük selmek. Beıjorkirin Yükseltmek. Berjortî Yukarısı. Berkanî Taş alan sapan. Berka.ş Rampa, yokuş. Berkaşbûn Şaşırmak. Berkaşkirin Delirtmek. Berkoz Süt kuzusu. Berpaş Ters yüz. Berpaşbûn Geri dönmek. Berpaşkirin Yüz üstü çevirmek. Bermal Sofa, salon. Bermalî Ev hanımı. Bermalk Peştemal, önlük. Bermilk Omuzluk. Berok Yaka. Berstêrik Ateş böceği. F.: 2

20 Berpeş İleri gelen. Berpeşbûn İleri gelmek. Berpeşkirin İleri getirmek. Ber Kilim. Berradan Sipariş vermek. Berîberdan Yağma. Berroj Güneş gören yamaç. Berrû Bahane, vesile. Berrûk Yüz peçesi. Berûk Kara sapanda bir tahta parçası. Berséng Kucak. Bersengkiriıı Kucaklamak Bersiv Cevap. Bersivdan Cevap vermek. Bersivî Cevabî. Berstuk Yaka. Berşir Emzikli. Berşîvk Aperatif yiyecek. Berşo Çamaşırhane. Barşoşkî Miğde ekşimesi. Berû Palamut. Berteng Hayvan kolanı. Bervanek Deride elek kısımları. Bervvar Yamaç. Berwarê Pcrvare ilçesi. Berwarkirin Yokuşa koşma. Berqef Tabiî mağara. Berx Kuzu. Berxbir Kuzunun sütten kesil mesi. Berxê Kürtlerde kız ismi. Bcrxèberên Koçluk kuzu. Berxéçc İyi kuzu. Berxêmer Erkek kuzu. Berxêeserkoz En iyi kuzu. Berxik Kuzucuk. Berxo Kürtlerde erkek adı. Bcrxxistin Koyunun kuzu düşür- 18 Berxwedar Bağışlanmış. Berxwes Doluya yakın. Berz Yüksek. Berzayî Yükseklik. Berzevvaç Evlenme çağında. Berzîn Binek çağına gelen tay. Bes Yeter. Besaî Yeterlik. Besîre Koruk. Beseyî Yeterlik. Besê Kürdlerde kız adı. Best Dere. Beş Sakar, pay, hisse. Beşan Bohtan'da bir köy. Beşbûn Parça parça olmak. Beşdar Ortak. Beşdari Ortaklık, şirket. Beşek Bir pay. Beşer Yüz, çehre. Beşerxweş İyi çehreli. Beşişandin Tebessüm ettirmek. Beşisin Tebessüm etmek Beşîş Mütebessim. Best Kalın direk. Bet Yabanî kaz. Betal İşsiz. Betan Astar. Betarseta Kaybolma. Betlane Tatil. Betkirin Kötüleştirmek. Bevşik Hayvanlarda süt dişle rinden sonra gelen dişler. Bexçe -^ Dokuma tezgâhında kullanhan ağaç. Bexşî Kıskanç. Bexsï Müsamahalı. Bexsîn Müsamaha etmek. Bexsan Kürtçe kız ismi. Bexşîş Bahşiş. Bexsker Müs,amahakâr, af eden. I

21 19 Bexskirin Bağışlamak. Bext Söz, eman, aht, vicdan. Bextiyarî Saadet. Bextiyarî İran'da bir Kürt aşi reti. Beyanî Sabah. Beyar Ekilmeyen arazi. Beybûn Zerin çiçeği. Beydar Baytar. Bez İç yağı. Bez Koşu. Beza Koşucu. Bezan Koşmak. Bextres Talihsiz. Bextresbûn Talihsiz olmak. Bextreskirin Bedbaht etmek. Bextresî Talihsizlik. Bezanî İç yağından yapılma. Bezekê Nusaybin'de bir köy. Bezayî Koşmak. Bezî Mağlûp olmuş, kaçmış kim se. Bezin Mağlûp olmak. Bezm Eğlence. Bezmijk Kene. Bezeyi Acımak. Bezrik Sivilce. Bê Siz, olmayan, ayva. Bêar Utanmaz. Bêav Susuz. Bêavbûn Susuzluk, susamak. Bâavkirin Susuz bırakmak. Bêavtî Susamış. Bêavrû Hayasız, utanmaz. Bêayin Dinsiz. Bêba Şehvetsiz. Bêbav Soysuz, nankör. Bébawerî İmansız, itikatsız, inançsız. Bêbazar Pazarlıksız. Bêbês Hissesiz. Bêbêhn Kokusuz. Bêcge Maada, müstesna. Bêcgeyetî İstisna. Bêcirman Gercüş'te bir köy (Tütünü ile meşhur). Bêcûdayî Farksız. Bêcûda Farksızlık. Bê cûle Hareketsiz. Bê çav Basiretsiz. Bê çavî Gözlüksüz. Bê cavdêrî Kontrolsuz. Bê co Yolsuz, mecrasız. Bê deng Sessiz. Bê dengi Sükûtî, sessizlik. Bê dengkirin Sükût ettirmek, susturmak. Bê derew Yalansız, hakikat. Bê deselat Nüfuzsuz, sözü geç mez. Bê destûpê Cılız, çelimsiz, elsiz, ayaksız (mecazî). Bê destûpêbûn Çelimsiz. Bê destpêkirin Başlatmamak. Bê destûpêtî Mecalsizlik. Bê dewbûn Ayransizhk. Bê riewkirin Başlatmamak. Bê dew Mecalsizlik. Bê dil Aşık olmıyan, gönülsüz. Bê dili İsteksizlik. Bê dûmayî Muvakkat, geçici. Bê dûm Devamsız, muvakkat. Bê dûnde Evlâtsiz. Bê fedî Utanmaz. Bê fedîtî Utanmazlık Bêfesal Biçimsiz. Befesalî Biçimsizlik. Bêgane Yabancı. Bêgane Garip, ayni cinsten ol mayan. Bê gana Bê ganeyî Yabancılar. Yabancılık.

22 20 Bê cîyan Cansız, ruhsuz, yersiz. Bê gûman Şüphesiz. Bê gûmanî Şüphe edilemeyen hal. Bê günah Günahsız. Bê handan Tahriksiz. Bê hêz Kuvvetsiz. Bê hendan Kıyafetsiz. Bê hemberî Rakipsizlik. Bêhêzbûn Kuvvetsiz olmak. Bê hêzkirin Kuvvetten düşür mek. Bê hèztî Kuvvetsizlik. Bê hiş Hafızasız. Bê hişbûn Kendinden geçmek, bayılmak. Bê hışî Baygınlık. Bê hişkirin Bayıltmak. Bê hım Temelsiz. Bêhn Koku. Bêhn Nefes. Behııok îtriyat ve kokulu bazı otlar. Bêhntengî Asabiyet. Bêj Söyleyen, tavanda iki direk arası. Bêjehr Zehirsiz. Bêjink Elek. Bêjî Piç. Bêjik Bazı hayvanlarda yele. Bê kar İşsiz. Bê kari İşsizlik. Bêkat Vakitsiz, Bê kêr Yaramaz, değersiz. Bê kelk Faydasız. Bê kes Kimsesiz, öksüz. Bêkesbûn Kimsesiz olmak. Bêkeskirin Kimsesiz bulunmak. Bêkesman Kimsesiz kalmak. Bêkestî Yalnızlık, kimsesizlik. Bêkêmî Kusursuzluk. Bêkâmanî Tam olarak. Bêkotayî Nihayetsizlik. Bêkul Gamsız. Bêkulbûn Gamsız olmak. Bêkulkirin Gamsız bırakmak. Bêkulî Yarasızlık, gamsızlık. Belan İki dere arasındaki yük sek arazi. Bêleq Hareketsiz. Bêlêv Dudaksız. Bêlewt Lekesiz. Bêlewtî Lekesizlik. Bêmafî Haksız. Bêmirov Haksızlık. Bêmirovî İnsaniyetsizlik. Bêmirwet İnsafsız. Bênanûwê Nankör. Bênat Bir nevi iyi incir. Bênatî Bohtan'da inci ileriyle meşhur bir köy. Bênder Harman. Bênerx Fiatsız. Bê pere Parasız. Bêpej Issız. Bêpejî Issızlık. Bêjikan Hizan'da bir köy. Bênext Başlıksız, drahomasız peşinatsız. Bênûk Uçsuz, bucaksız. Bêoxir Uğursuz. Bêpek Uğursuzluk. Bêpekbûn Önemsiz olmak. Bêpekirin Önemsiz hale getir mek. Bêpekî Umursamamak, önem vermemek. Bêpês Önsüz. Bêr Kürek. Bêrastî Hileli, doğru olmıyarak. Bêreq Bayrak. Bêrex Kenarsız.

23 21 Bêreng Renksiz: Bêrê Yolsuz. Bêrêz Sırasız, saygısız. Bêrî Özleyiş, muayyen zaman larda sağım. Bêpeywendî Bağımsız. Bêpît Mahsulsüz. Bêpîvan Ölçüsüz. Bêrîkirin Özlemek. Bêrivan Sağım yapan kadın. Bêrîvan Kürdlerde kız adı. Berîş Sakalsız. Bêrm Göl. Bêrtî Bertan kurt aşiretine mensup kimse. Bêrû Yüzsüz. Bêrûdê Beyrut. Bê rûyî Yüzsüzlük. Bêsemax Dayanıksız. Beser Başsız. Bêserinç Mülahazasız. Beşerî Başsız, kafasız. Bêsînor Hudutsuz. Beş Bergi, hisse, kısım. Beş Eteklere konan verev. Beşerm Hayasız. Beşermbûn Hayasız olmak. Beşermî Hayasızca. Beşermkirin -* Hayasızlaşmak. Bêtalî Sonsuz. Betam Tatsız. Bêtaqî Tecrübesiz. Bêtaqetî Kuvvetsizlik. Bêtêl Telsiz. Bêterz Şekilsiz. Bêtir Daha çok. Bêtirs Korkusuz. Bêtore Terbiyesiz. Bêtorebûn Terbiyesiz olmak. Bêtorekirin Terbiyesizleştirmek. Bêtoretî Terbiyesizlik. Bêtuwane Takatsiz. Bêtuwaneyî Takatsizlik. Bêvil Burun. Bêwe Dul, yalnız. Bêwejin Dul kadın. Bêwemêr Dul erkek. Bêwêne Suretsiz. Bêxevv Uykusuz. Bêxewî Uykusuzluk. Bêxwestin İstemiyerek. Bêxweyî Sahipsiz. Bêxwê Tussuz. Bêxwînî Kansızlık. Bêzanayî Bilgisizlik. Bêzar Dilsiz. Bêzar Bıkan (bıkmaktan). Bêzarbùn Bıkmak. Bêzarê Kürtlerde kadın ismi. Bêzarî Adi bez, bıkmak. Bêzarkirin Bıktırmak. Bêzê Kürtlerde kadın ismi. Biabrû Hayali. Biabrûyî Hayalilik. Biaşnayî Anlaşma ile. Biav Sulu. Bibaran Yağmurlu. Bibask Kanatl. Bibazar Pazarlıklı, çarşılı, mua meleli. Bibejn Boylu. Biberf Karlı. Biberan Koçlu, koyunun istekli zamanı. Bibeniştok Bibuğur Bibelalûk Bibîranîn Bibirindarî Reçineli. Molozlu. Siyilli, Nasırlı. Hatırlatmak. Yaralı olarak.

24 - 22 Bibizmik Sütten kesilmek iste nen oğlak ve kuzuların ağızna konulan gem. Bicarekê Toptan, hepsi. Bicarkê Bir defa ile. Bicevvher Cevherli. Biceftî Palamutun Dabağat için kullanılan olmamış hali. Bici Sahi, yerinde, doğru. Bicîbûn Yerleşmek. Bicîkirin Yerleştirmek. Bicîtî Sahice. Biçek Silâhlı, elbiseli. Biçevvtî Eğrilikle, doğru olma yarak. Biçêl Kırklı (loğsalık hali). Biçêlbûn Loğsalık olmak. Biçiçik Memeli. Biçilm Sümüklü, kirli. Biçîk Becerikli. Biçûk Küçük. Biçûkbûn Küçülmek. Biçûcik Küçücük. Biçûkkirin Küçültmek. Biçkûtî Küçüklük. Bidax Üzüntülü, kederli. Bidek Hileli, desiseli, kurnaz. Biderbaskirin İdare etmekle, ge çinmekle. Biderew Yalanla. Bidestik Kollu, gövdeli. Bidest bihavtî Nazı geçecek, desturlu. Bidestxwe Müstakil. Bidev Şifahi, ağızla. Bidevv Ayranlı. Bidil Aşık, gönüllü. Bidirêjayî Uzunlukla, tafsilâtlı. Bidirûn Dikişli, biçkili. Bidox Saplı. Bidû Dumanlı. Bidûm Devamlı. Bîdûv Kuyruklu. Biencam Neticeli. Bierîş Hücumla. Bifis Fesadlıkla. Bifîno Fesli. Biga İneğin fala isteğe gel mesi hali. Bigotin Lafla. Bigazin Sitemle. Bigeft Hınçla. Bigilî Şikâyetle. Bi girink Ehemmiyetli. Biginvekirin Ağlatarak. Bigiştî Tamamiyle, genel ola rak. Bixur Moloz. Bih Ayva. Bihok Ayva. Bilhatin Gelirli, akarlı. Bihele Yanlışlıkla. Bihejmar Sayı ile. Bihendan Kıyafetli. Biherî Çamurlu. Bihesp Atlı. Bihevçûn Kavga etmek. Bihevdan Toplamak. Bihevre Beraber. Bihêwan Eyvanlı. Bihingiv Ballı. Bihiş Hafızalı. Bihim Taşlı. Bihîstin Duymak. Bihener Hünerli, kuvvetli, sa natkâr. Bihuşt Cennet. Bijahr Zehirli. Bijank Kirpik. Bijar Pişme. Bijarkâr Pişiren. Bijartin Pişirmek.

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.74 0.6568 439,140.00 KG 288,429.91 10 ARPA YEMLİK TTS-V 0.68 0.68 0.6800 27,950.00 KG 19,006.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.80 0.6790 1,407,910.00

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 9,720.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 9,720. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.63 0.70 0.6799 229,970.00 KG 156,357.20 8 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.73 0.7239 213,200.00 KG 154,346.00 5 ARPA YEMLİK ı: 310,703.20 13 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

HUBUBAT. Toplam HUBUBAT BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2007 Satış Şekli

HUBUBAT. Toplam HUBUBAT BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2007 Satış Şekli 0/0/200 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK MTS 0.2 0.5 0.395 32,70 KG 2,920.90 4 ARPA YEMLİK TTS 0.42 0.49 0.4377 37,70 KG 60,264.50 7 ARPA YEMLİK ı: 73,85.40 ARPA ı 73,85.40 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.65 0.5902 403,770.00 KG 238,290.20 73 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.66 0.6013 1,560,960.00 KG 938,580.41 24 ARPA YEMLİK ı: 1,176,870.61 97 ARPA

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.69 0.6513 262,320.00 KG 170,860.06 9 ARPA YEMLİK MTS- 0.59 0.59 0.5900 31,180.00 KG 18,396.20 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.67 0.6561

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2006-3/2/2006 Sayfa: - 7 ARPA MTS 0.22 0.29 0.2484 73,450.00 KG 8,727.72 250 ARPA TTS 0.23 0.28 0.2446 7,50.00 KG 28,743.00 5 ARPA BİRALIK ı: 20,470.72 255 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI HUBUBAT ARPA 10 0,40000 0,50000 0,44277 118.232,00 KĞ 52.349,44 HMS MISIR 2 0,34339 0,40000 0,34482 197.440,00 KĞ 68.081,87 HMS MISIR 6 0,42000 1,63000 0,47591 278.430,00 KĞ 132.508,76 HTS MISIR 1 1,63000

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.70 0.6874 185,910.00 KG 127,788.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.80 0.7574 110,250.00 KG 83,505.10 10 ARPA YEMLİK ı: 211,293.10 18 ARPA

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.6528 7,55.00 KG 46,450.75 2 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.85 0.7577 46,704.00 KG 35,386.20 ARPA YEMLİK ı: 8,836.95 3 ARPA ı 8,836.95 3 MISIR

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.70 0.6668 544,160.00 KG 362,820.40 7 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.75 0.7275 49,760.00 KG 36,202.60 3 ARPA YEMLİK ı: 399,023.00 10 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.41 0.4100 157,300.00 KG 64,493.00 1 ARPA MTS 0.48 580.00 0.6217 26,919,608.50 KG 16,735,569.95 237 ARPA TTS 0.52 0.77 0.6423 1,055,860.00

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/204 Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.78 0.6683 4,298,458.00 KG 2,872,623.90 335 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.72 0.6607,323,270.00 KG 874,332.44 42 ARPA YEMLİK ı: 3,746,956.34

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 6/02/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-11 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 6/02/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-11 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.6941 34,510.00 KG 23,955.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.73 0.74 0.7359 30,200.00 KG 22,224.49 3 ARPA YEMLİK ı: 46,179.49 6 ARPA ı 46,179.49

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.6 0.37 0.3061 438,700.00 KG 134,306. 38 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.38 0.3049 305,40.00 KG 93,130.00 8 ARPA YEMLİK ı: 7,646. 67 ARPA ı 7,646. 67 MISIR

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

4 YAŞ AYIN TEMASI. Tavşanları tanıyor ve ilginç bilgiler öğreniyoruz. Robotların insanlara faydalarını öğreniyoruz.

4 YAŞ AYIN TEMASI. Tavşanları tanıyor ve ilginç bilgiler öğreniyoruz. Robotların insanlara faydalarını öğreniyoruz. 4 YAŞ AYIN TEMASI Tavşanları tanıyor ve ilginç bilgiler öğreniyoruz. Robotları tanıyoruz. Robotların insanlara faydalarını öğreniyoruz. Evcil hayvanlar nelerdir? Evcil hayvanları beslerken nelere dikkat

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.)

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.) İBRELİLER (BOY CM.) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ardıç Altuni (50-75 cm) - 8,00 Çam Fıstık (50-100 cm) 3,00 5,00 Çam Fıstık (100-150 cm) 5,00 8,00 Çam Fıstık (150-200 cm) - 10,00 Çam Fıstık

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 23,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 23, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 8.17 8.17 8.1739 120.00 AD 980.87 1 ARPA YEMLİK ı: 980.87 1 ARPA ı 980.87 1 DARI NATÜREL DARI NATÜREL DARI NATÜREL MTS 2.35 2.35 2.3492 488.00

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı: HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK T.C. Sayfa: 1-6 BUĞDAY EKMEKLİK MTS 0.73 0.79 0.7787 205,840.00 KG 160,286.36 5 BUĞDAY EKMEKLİK TTS 0.78 0.80 0.7932 102,400.00 KG 81,219.20 2 BUĞDAY EKMEKLİK ı: 241,505.56

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2014 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,51 0,93 0,75 11.440.862,00 Kg 8.551.846,57 TÜC.GT 258 Buğday 0,50 1,03 0,82 128.848.950,80 Kg 106.091.223,18

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.7 0.751 4,900.00 KG 3,704.82 2 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.1 0.5090 0,900.00 KG 31,000.00 5 ARPA YEMLİK ı: 34,704.82 7 ARPA ı 34,704.82 7 MISIR

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. - 31//2015 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.77 0.6200 1,401,500.00 KG 868,895.62 16 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.87 0.6855 190,067.00 KG 130,298.12 ARPA YEMLİK ı: 999,193.74 26 ARPA

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.64 0.6212 834,400.00 KG 518,335.32 6 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.70 0.6547 303,030.00 KG 198,399.20 16 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.77 0.79 0.7783 36,270.00

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.80 0.8000 9,850.00 KG 7,880.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.80 0.8000 9,850.00 KG 7,880. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.57 0.73 0.6827 88,540.00 KG 60,447.90 6 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.76 0.7128 323,480.00 KG 230,584.32 9 ARPA YEMLİK ı: 291,032.22 15 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ŞUBAT 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,0 8.080 KG 0,0 FİY.FAR. BUĞDAY 0, 0,80 0,8.88.88 KG.800.09,8 HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,.08. KG..90,9 HTS BUĞDAY 0,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS 0.58 0.5677 11,180.00 KG 6,346.

T.C. ÇANKIRI TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS 0.58 0.5677 11,180.00 KG 6,346. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/205-3/2/205 T.C. Sayfa: - 3 ARPA BİRALIK MTS 0.55 0.58 0.5677,80.00 KG 6,346.40 2 ARPA BİRALIK ı: 6,346.40 2 ARPA YEMLİK ı: 2,506,794.6 727 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.4

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı