FERHENGA. Nivîsar. Nêzîkî peyvan. Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERHENGA. Nivîsar. Nêzîkî 1 1 000 peyvan. Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai"

Transkript

1

2

3 FERHENGA KHURDÎ TlRKÎ Nivîsar MUSA ANTER Nêzîkî peyvan Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai ferhengê bi kurti hatiye çapkirin.

4 . Ez vê Ferhengê, hevalê min î go par li ruhayê hat şehîdkirin, FAÎK BUCAK, ra çîyarî dikim. Bu sözlüğü, geçen sene Urfa'da şehid olan. aziz arkadaşım FAÎK BUCAK'a armağan ediyorum. MUSA ANTER TEN t MATBAA istanbul

5 fcf- \L<~'?"«I2C»J KÜRDÇE - TÜRKÇE SÖZLÜK Yazan: MUSA ANTER YAKLAŞIK OLARAK KELİME Kürdçe alfabe ile sözlüğün okunması için gerekli bilgi, sözlüğün sonuna alınmıştır. S&IlOTHÎQ^ İstanbul 1967

6 PEŞGOTİN Min ev ferheng di sala 1963 yanda, li Enqarê, di bendexana mamakê î leşkeri da, di khunca «İ» da nivîsî. Di rézkirna ferhengê da, hevalê mini bendexanê xorte hêja xwendevarê avairaza bilind ji hevlêrê (Erbilê) Cemal Alemdar, pir arîkarya min kir. Ez aşikare spazî wî dikim. Gelekî di zorî, ne xweşî û tuneye da min ev ferheng nivîsî. Li ber ça va ferhengek kevn nînbû û bi serda jî ez de bendexanê, qui û qulêra da bûm. Ji ber vê yekê, wê kêmaî û ne li rêyê min hebin. Ji xwe ferheng, bi jînêra dighin û distewin. Ev ferh^ngcd xelkê î pêsda, caran hatine çapkirin û de her carê da kêm;û û ne li rêzî û ne li rêyên wan, rast kirine. Go ez mam sax, yan xwedyêddin, hey bi caran ji nûda emè vé ferhengê çap bikin. Wekîdin jî ez bahwer dikim ku ev ferheng, ji wslatyên min î Tirkiyê ra sûde (fêdeye). Ji nêzîk va zanim go bi milyona velatî ji ber go ji zimanêhev nizamn, bir kulin. Bi vê ferhengê û bi pey vê da a go ezê çap bikim (Ferhenga Tirkî Khurdî) go piçkokî kulêd wan sivik bibin, ezê pir baxtiyar bibim. Zanînekî vekirîye go mirov bi zarê hev nizanibin, hînî hev nabin Stambol Sûadîyé MÛSA ANTER

7 ÖNSÖZ Bu sözlüğü, 1963 senesinde, Ankara Mamak Askerî Hapishanesinin «İ» hücresinde mevkufken yazdım. Eserin hazırlanmasında bana yar dım eden genç hapishane arkadaşım Hevlerli «Erbilli» yüksek mimar lık talebesi Cemal Alemdar'a teşekkür etmeyi borç bilirim. Çok zor ve kıt imkânlarla bu sözlük hazırlandı. Elimde bir mehaz yoktu, üstelik hapishane ve hücrelerde. Bu bakımdan hata ve eksiklerim olacaktır. Zaten sözlük, hayatla birlikte tekâmül eden bir sorundur. Bugün başka dillerdeki ileri söz lükler, inci baskılariyle bu duruma ulaşmışlardır. Sağ kalırsam ben veya diğer ilgililer elbette yeni yeni ve daha mütekâmil baskılarını yapacağız. Ayrıca bu sözlüğün, yurdum olan Türkiye halklarına faydalı ola cağına da inanıyorum. Milyonlarca yekdiğerinin dilinden anlamayan vatandaşların ıstırabım yakından biliyorum. Bu sözlük ve bundan son ra çıkaracağım «Türkçe Kürtçe» sözlükle vatandaşların bu ihtiyaç* larını kısmen de olsa, önleyebilirsek, mutlu olurum. Yekdiğerini anlayamayan insanlar, anlaşamazlar kanısındayım İstanbul - Suadiye MUSA ANTER

8 A Latin, Kürd alfabesinin ilk harlı. A Şaşkınlık ifadesi, Olan. Abe Kaim kumaş, Maşlah. Abor Geçim, idare, dayanma, tehamül. Aborbûn İdare olmak. Aborî İdarî, ekonomik, iktisadî. Aborkirin İdare etmek, geçin mek. Aciz Sıkılma. Acizbûn Sıkılmak. Acizkirin Sıkmak. Aciztî Rahatsızlık, sıkılganlık. Acur Acur, kelek. Adar Mart. Adet Huy, tıynet, usul. Adetî Usulen, bayağı. Adetkirin Alışmak. Adin Diğeri. Arîilcevvaz Adilcevaz (Bitlis'te bir kaza). Adiyan Siirt (Peıvare'de bir Kürd aşireti). Adîyeman Adıyaman vilâyeti. Aferê Nusaybin'de Koçekan aşi ret merkezi. Aferin Aferin. Afir Hayvanların su içme yeri. Afirandin Kabaca içmek, hay vanca içmek. Afrîqa Afrika. Aga Haber, malûmat. Ağadan Haber vermek. Agadar Haberci, muhbir. Agadarî Dikkatlilik. Agir Ateş. Agirberdan Ateşlemek. Agirdadan Ateş yakmak. Agırgurkirin Ateş yakmak. Agirê Ağrı vilâyeti. AgrêDocehê Cehennem ateşi. Agirc Cina Uçuk. Agirê Dila Kalp ateşi. Agirê Evînê Aşk ateşi. Agrê Nava İç Ateşi. Agrê Sot Yangın ateşi. Agrê Şeve Gece ateşi, Uçuk. Agirî Ateşten. Agirkir Ateşçi. Agirkirin Ateş yakmak. Agirkuj Ateş söndüren, barışçı. Agir -Peres Ateş perest. Agir Peresi Ateşperestlik. Agirpêxistin Ateşi yakmak, alev lendirmek. Agirpêketen Yangın. AgirPêvedan Kundaklamak, ateş dokundurmak. Agirvemirandin Ateş söndürmek. Ah Taaccüp edatı. Aha Aha.

9 7 Ahenk Beste. Ahenkdar Bestekâr. Ahû Amma da ha. Ahıi Ceylân. Ahûra Ateş. Ahura mazda Ateş İlâhı. Ajik Yabanî badem. Ajo Sürücü. Ajotber Önüne sürdü. Ajotbin Altına sürdü. A'jotderva Dışarıya sürdü. Ajotdû Arkasını kovaladı. Ajotgeh Sürülebilen yer. Ajothindirû İçeriye hücum et mek. Ajotin Sürmek. Ajctî Sürülmüş. Ajotkar Sürücü. Ajotkarî Sürücülük. Ajotnav İçine girme. Ajotpey Arkasını takip. Ajotrex Yanına sürme. Ajotser Üzerine hücum. Al Taş, kaya. Al Bayrak. Aîadar Bayraktar, sancaklar. Alal Güzel kokulu bir ot. Alastin Yalamak. Aiban Arnavut. A'banya Arnavutluk. Aibanyayî Arnavutça, Arnavutvarî. Aiif Hayvan yemliği. Alifandin Hayvan yemini tüket mek. Alifkirin Hayvanı yemlemek. Alik Daima Zayıf bir kuş. Alikan Aslen Bohtanlı, Hizàn'da yaşıyan bir aşiret. Aîiyan Nusaybin Cizre arasında aslen Bohti aşireti. Alî Yan, parça, taraf. Alîalî Yer, yer. Aiîdeçûn Yaklaşmak. Aük Bir yan. Alîkar Yardımcı, ensari. Alikirin Yardım etmek. Aükîbûn Bir yanlı olmak. A\îkîva Bir yana. Alîkîvabûn Bertaraf olmak. Alikivekirin Bertaraf etmek. Alîsor Bir cins armut. AlŞyedin Diğer yan. Alman Muş'ta bir Kürd aşireti (Alman). Alo Telefonda hitap, Kürtçede Ali. AIoz Dolaşık. Alozbûn Dolaşmak. Alozî Dolaşma. Alozkırın Dolaştırmak. Altax Muhbir. AUaxi İhbar. Altaxîkirin İhbar etmek. A'.ııca Mardin'de bir köy. Arûce Bir cins erik. Alûle Sokak. Am Amca. Amade Hazır. Amadebûn Hazır olmak. Amadekirln Hazırlamak. Amadetî Hazırlık. Amane Gaye, ideal. Amanedar İdealist. Amasya Amasya vilâyeti. Amazon Amerika'da dünyanın en uzun nehri. Ambar Ambar, Mardin'de bir köy. Amber Amber. Ambor Kara sapan. Amîn Amin, olsun.

10 8 Amoza Amcazade. Amojin Amca karısı. Amonyaq Amonyak. Amraz Edat, ek. Amrazî aşyanî Tarif edatı. Anırazî naşnayî Nefi edatı. Amtîtik Çerez, lüks yiyecek. An Yahut, ya. Analiz Analiz, tahlil. Analizkirin Analiz etmek. Ancax Ancak. Andiîwer Suriye Elcezire'sinde biı nahiye. Aııaka Şimdi. Aniha Şimdi. Ani Alın. Aııîbîr Muhtıra, nota. Anîcîn İnfaz etmek, yerine getir mek. Anîn Getirmek. Anînber Önüne getirmek. Aııîncîh Yerine getirmek. Anîndest Ele geçirmek. Anînxware Aşağıya getirmek, indiı mek. Anîşk Dirsek. ANKARA Ankara. Ai'.tabê Gaziantep. Antalya Antalya. Antika Antika. Ap Amca. Apansid Kör bağırsak. Apenîn Fransa, İspanya arasın da bir dağ. Apo Amcaya hitap, Amca. Aqasî Akasya. Aqçekale Akçekale. Aqil Akıl, us. Aqilî Akıllılık. Aqilmend Akıllı. Aoilsivik Manyak kimse. Aqilsivikî Manyaklık. Aqit Tavan, kemer. Aqres Mardin'in Surgıçi aşireti nin bir köyü. Ar Ateş, un. Aram Sakin, sükûnet. Aramîdar Müsekkin, uyuşturucu. Araq Rakı. Araqxur Ayyaş. Arav Çamaşır suyu, bulaşık su yu- Aıavî Bulanık. Avavkirin Bulandırmak. Aravtin Sıkmak, süzmek. Ard Un. Ardik İrmik. Ardikê birxur Bulgur unu. Ardikêdara Ağaç talaşı. Ardikê nîska Mercimek unu. Ardû Yakacak, yakıt. Aıî Kül. Arî Kürdlerin de mensup oldu ğu ırk. Arî Yardım. Arîkar Muavin, yardımcı. Arfkarî Yardım. Arîkarya peşî İlkyardım. Arikarya zû Acil yardım. Arîkirin Yardım etmek. Aristo Yunan filozofu, Aristo. Aristoqrat Soylu, asil. Aristoqratî Soyluluk, asalet. Arîtî Küllüce, iane, bağış. Arjantin Arjantin. Armanç Hedef, gaye. Armanc girtin Hedef tutmak. Axnawid Arnavud. Arnawidistan Arnavutluk. Armûş Üzüm çöpleri. Arrim Bir nevi hayvan nezlesi.

11 Arsim Yasemin, bir koyun has talığı. Artiwin Artvin. Arû Hıyar, salatalık. Arvan Unluk, un çuvalı. Arvas Mukus mıntıkasında bir köy. Arzan Ucuz. Arzanbûn Ucuzlamak. Arzankirin Ucuzlatmak. Arzani Ucuzluk. Arzantî Ucuzluk, ucuzluk vakti. Arzu İstek. Asan Kolay. Asanbûn Kolaylaşmak. Asankirin Kolaylaştırmak. Asanî Kolaylık. Asansör Asansör. Asavv Vücutta şişkinlik, ur. Asawbûn Şişmek. Asawkirin Şişirmek. Asavvî Şişkinlik. Asê Motke'de bir köy. Asê Sarp, mazbut. Asêbûn Mukavemet etmek, is yan etmek. Asêgeh Hisarkale. Asêkirin Tahkim etmek. Asik Ceylân, Gazal. Asin Demir. AMnker Demirci. Asinkerî Demircilik. A;;kinc Beze şişkinliği. Asman Gök, Sema. Asmanı : Göksel. Aspanax Ispanak. Astêronomi Yıldız bilgisi. Asude Tenha, yalnız. Asûdebûn Yalnızlaşmak. Asûdekirin Tenhalaştırmak. Asûdeyî Yalnızlık. Asûr Asur. Asûr banîpal Asur Kralı. Asuan Mısır'da bir bölge ve ba raj. Asya Hazreti Musa'nın annesi ve Asya kıt'ası. Asyayî Asya'ya ait, Asyavarî. Aş Yemek. As Değirmen. Aşav Su değirmeni. Aşbûn Barışmak. Asê bê Yel değirmeni. Aşev Ekindeki yabanî otlar. Aşevkirin Yabanî otlarla müca dele. Aşevvanî Yabanî otlarla mücale işçisi. Aşîkar Açık. Aşîkarbûn Açık olmak. Aşikaıkirin Açıklamak. Aşikarı Açıklık. Aşîta Suriye'de bir kurt aşireti. Açît' Aşitalı. Askere Açık. Aşkirin Barıştırmak. Aşna Alışkın. Aşnabûn Alışmak, anlaşmak. Aşnakirin Alıştırmak. Aşnayî Alışkanlık. Aşpej Aşçı. Aspêjxane Mutfak, lokanta. Aştî Barış, sulh. Aştbûn Barışmak. Aştker Barıştıran, aracı. Aştkirin Barıştırmak. Aşvan Değirmene un götüren. A, talî Netice. Atina Eski kürdlerde erkek adı, Atina. Atom Atom. Atûn Kireç ocağı.

12 10 Av Su. Ava Ay, güneş, yıldız batması. Ava Mamur. Ava bacana Salça. Ava baranê Yağmuv suyu. Avabûn Kendi kendine meydana gelmek. Ava ceh Arpa suyu, bira. Ava devv Ayran suyu. Ava germ Sıcak su. Ava giravî Bulanık su. Ava goşt Et suyu. Avaker Mimar, inşaatçı. Avakirin İnşa etmek. Avani Bina. Avareş Kara su. Av berdan Su bırakmak. Av berdan bin Altma su salmak. Av berdan ser Suyu üstüne bı rakmak. Avbir Su kesen. Avkirin Su serpmek, sulamak. Avkirî Su serpilmiş. Avlêkirin Sulamak. Av li xwe kirin Duş almak, gusül abdesti almak. Avdan Sulamak. Avdankirin Arazi sulamak. Avdayî Su verilmiş arazi. Avdest Abdest. Avdestxane Abdestane. Avdir Haliç. Ave Mamur. Avene Ayna. Avêtin Atmak. Avêtin Atmak. Avêtin ser Öğmek veya yermek suretiyle türkü düzmek. Avêtî Atılmış, metruk. Avger Girdab. Avgerm Kaplıca. Avgermi Ilık, normal sıcaklık. Avgermkirin Su ısıtmak. Avgil Necis, pis. Avik Meni. Avilke Sulu adam. Aving Havan. Avis Gebe. Avisbûn Gebe olmak. Aviskirin Gebe etmek. Avî Sulu. Avî Şebnem. Avor Dağ keçisi. Avpaş Su kabı. Avkeş Su çeken, saka. Avraz Sel yolu. Avrê Su yolu. Avrêjin Sath-ı mail. Avrîşim İpek. Avru Haya, utanma. Avsark Su soğutucu. Avsîrk Sarmısaklı papara. Avşele Bulanık su. Avtavê İbrik. Avtîsk Bir Hayvan hastalığı. Avzê Su kaynağı, sızıntı. Avzêm Yazın kuruyan çeşme. Avzêr Altın suyu, yaldız. Avzêrkirin Yaldızlamak. Avzêrkirî Yaldızlı. Avzîv Gümüş suyu. Avzûn Kayış tokası. Awa Makam, adet. Awal Bohtan'da bir köy Avvare Başıboş, işsiz. Awat İstek, temenni. Awaz Beste. Avvazsaz Bestekâr. Awiq Gecikme. Awiqandin Geciktirmek. Awir Dik bakış. Awirtêvedan Dik, sert bakmak.

13 11 Awqas O kadar. Avqas Bu kadar. Awrûpa Avrupa. Avvrûpayî Avrupalı. Ax Toprak. Axa Ağa, Bay. Axavtin Konuşmak. Axçîk Ermenilerde kız adı Axiv Söz, konuşmak. Axiv Yaranın azması. Axivandin Konuşturmak, azdır mak. Axtirman Van gölünün içinde bir adacık ve manastır. Axtirme Yığın, devrilme. Axînî Topraktan, seramik Axkolk Toprağın ka.'ildığı yer. Axor Ahır. Axpîn Antre, giriş. Axtî Meşhur bir Kürt şairi. Axûeman Yalvarma, Axûemankirin Yalvarmak. Aya Acaba, meğer. Ayar Deri. Ayarklrin Kaplamak, derilemek. Ayarî Deriden, maroken. Ayarşîrk Oğlak derisinden tu lum. Ayarxav Dabaksız deri. Ayil Haksız. Ayiltî Haksızlık. Ayîn Din. Ayinde Fütur. Az Sağlam, sarp. Azad Hür. Azadbûn Hür olmak. Azadkirin Serbest bırakmak. Azadî Hürriyet. Azar Ağrı, acı. Azer Azerbaycanlı. Azerbaycan Azerbaycan. Azib Bekâr, evlenmemiş. Azibî Bekârlık. Azman Gök. Azmanê Bilind Yüksek gök. Azmanı Göksel, semavî. Azmanê şîn Mavi gök. Azmanê hefta Yedi kat gök. B B Kürt alfabesinin ikinci harfi. Ba Hava, yel, şehvet. Bab Baba. Baban Kuzey Irak'ta eski bir devlet ve devletin kurucu ailesi nin adı. Babelisk Hava hortumu. Babet Lâyık, göre, denk. Bablisok Kuvvetli rüzgâr. Babir Rüzgâr kesen. Bac Vergi, haraç, rüsum. Bacguzar Vergi mükellefi. Bacanê reş Patlıcan. Bacaııc sor Domates. Bacdar Mükellef. Baçik Koyu. kahverengi makbul olmayan bir cins darı. Bad Farkin'de ilk Kürd devleti nin kurucusu (Marvan oğulların dedeleri). Badan Bükmek, çevirmek. Badek Matkap.

14 12 Badîhewa Boşu boşuna, heba. Badok Döndürmeye mahsus ucu çatal bir alet, matkap. Baêjêr Meltem, cenup, lodos rüzgârı. Baêkur Poyraz, şimal rüzgârı. Baereş Doğudan esen sert kara rüzgârı. Baêsor Bir nevi kanser. Bafon Alüminyum. Bafîk Bahane, sebep. Bager Poyraz, bora, fırtına Bagirdan Loğ taşı, silindir. Bahar Bahar, (Baharat). Bahoz Kasırga. Bajar Şehir, pazar. Bajarî Şehirli, burjuvazi. Bajartî Şehirvarî. Bajarvanî Şehirciler, şehre gi dip gelenler. Bajîri Bir cins ekşi nar. Baken Gevaş'ta bir köy. Bakirin Çağırma. Bakıır Şimal, kuzey. Bakurî Şimalli kimse. Bal Nezd, yan. Bal Hatıra, vicdan. Bal Kanal. Bal Dikkat. Bala Dağınık, yüksek. Balabûn Dağılmak. Balakirin Dağıtmak. Balçermek Yarasa. Balafir Uçak. Balafirge Uçak meydanı. Balafir.şken Uçaksavar. Balafirvan Pilot. Baldar Kanatlı hayvanlar. Bale Aptal. Balê Öyle ise. Balgeh Yastık. Balîf Yastık. Balore Misal. Bamerd Rojkan'da bir nahiye. Bamidê Nuseybin'de bir köy. Ban Dam. Banandin Alıştırmak, Barıştır mak. Baneyî Muvakkat ikametgâh. Banê ezîza» Bohtan'da bir yayla. Baneşan Nida, çağın. Baneji Yabancılık, sıla, gurbet. Banemer Nisan. Bani Yukarı. Banîn Alışmak, barışmak. Bang Ezan, çağın. Bangbêj Müezzin. Bangdan Ezan okumak. Bangkirin Çağırmak. Bangor Silindir, log taşı. Banz Koşu. Banzdan Koşmak. Banzdanber Önüne koşmak. Banzdanser Üzerine koşmak. Baperest Seks, şehvetperest. Bapeşk Serpinti. Bapêvan Rasathane. Bapîr Dede. Baq Demet, Buket. Baqal Bakkal. Baqkirin Demetlemek. Baqil Bakla, kuyruk. Baqlawe Baklava. Bar Yük. Bar Yağış. Baran Yağmur, Kürtlerde erkek adı. Barandin Yağdırmak. Baranı Yağmurluk. Barbir Nakil, taşıyan. Barbirin Yük götürmek, taşı mak.

15 13 Bardar ' Taşıyabilen. Barger Hamal. Bargir Beygir. Bargiran Ağır mesuliyetli, yüklü. Barisil Bışeri'de bir köy. Barik Narin. Barîn Yağmak, melemek. Barkeş Yüklük, marşandiz. Barkeşî Nakliyecilik. Barkirin Yüklemek. Barûd Barut. Barûdpij Barutçu, barut yapan. Barsewala Donsuz. Barxane Yol hazırlığı, ambar, kiler. Barzan Kuzey Irak'ta bir bölge ve aşiretin adı. Barzanî Bu bölge ve aşirete mensup kimse. Barzanî Kürtlerde erkek adı. Basan Bohtan'da bir köy. Bask Kanat, taraf, yan, cihet. Baskokkirin Yolmak. Bastêq Pestil. Basyatê Değirmen taşlarıyla meşhur Raman'da bir köy. Baş İyi. Başbûn İyi olmak. Başkirin İyileştirmek. Başitî İyilik. Başqe Ayrı Basqebûn Ayrılmak. Basqekirin Ayırmak. Basqe Başqe Ayrı ayrı. Basqetî Ayrılık. Başûr Kızıl. Batik, Tahtacı, Yörük. Batik Çukur tahta kaşık. Batman Batman. Bav Baba. Bavûbapîr Ecdat. Bavêxûnt Gelinin bir hafta son ra babasının evini ziyareti. Bavik Aile, soy. Bavı Babadan kalma. Bavkuj Düşman, baba katili. Bavo Adam sen de. Bavobavo Yalvarmak, telâşlan mak. Bavpîr Dede. Bawer İnanç, güven, iman. Bavverandin İnandırmak. Bavveranî İnanma, güvenme, iman etme. Bawername Diploma. Bavverî Güvenlik, emniyet. Baerkirin İnanmak, güvenmek. Bavveş İnanmamak, emin olma mak, güvenmemek. Baeşîn Yelpaze. Bavveşkandin Esnetmek. Baweskîn Esnemek. Bawirnê Nusaybin'e yakın bir~ köy. Bavvişik Esneme. Bavvişkandin Esnetmek. Bawî Romatizmalı, yel hastalığı na müptelâ. Bavvîbûn Romatizmaya yakalan mak. Bawîkirin Romatizmaya yakalat mak. Bavik Baba. Baxçe Bahçe. Baxçevan Bahçivan. Baxems Raman'da bir bölge. Baxşîş Bahşiş. Baxusuk Beşiri'de bir köy. Bayloz Elçi, sefir. Baylozxane Sefarethane. Baz Koşu, şahîn. Bazar Pazarlık.

16 14 Bazarî Çarşı işi. Bazbend Kola bağlanan muska. Bazdan Koşmak, atlamak. Bazin Bilezik, inşaatta kemer. Bazinê Avanya İnşaat kemeri. Bazinê Devê bîra Kuyu ağzı bi leziği. Bazinê Devê çala Sarnıç ağzı bi leziği. Bazinê pira Köprüler kemeri. Bazinê stû Boyun köprücük ke miği. Bazinê zaroka Çocuk bileziği. Bazinê zêr Allın bilezik. Bazinê zîv Gümüş bilezik Bazirgan Bezirgan. Bebele Göz bebeği. Bed Fena. Bedaxewe Maatteessüf. Bedbext Bedbaht. Bedbextî Betbahtlık. Bedbin Fena görme, karamsar. Beden Boy bos, gövde. Beden Sur, hisar. Bedew Şuh. Bedevv Kadın ismi. Bedewbûn Güzelleşmek. Bedevvkirin Güzelleştirmek. Bedevvtî Güzellik. Bedirxan Kürdlerde erkek ismi. Bedgeh Çıkıntı. Bedgehaguh Kulak çıkıntısı. Bednav Fena şöhret, kötü ad. Beg Bey. Begayetî Beylik. Behane Bahane. Bchdilandm Perişan etmek. Behdilî Perişan, berbat. Behdîna Şimalî Irak'da bir böl ge adı. Bene Ayva. Beheşt Cennet. Behîf Badem. Behîfterk Çağla. Behr Hisse. Behr Şirvan'da bir nahiye. Béhrêz Pehriz. Behrhencê Bohtan'da bir köy. Behrkirin Taksim etmek. Bej Susuz arazi. Bejî Kıymetsiz, zayıf arazi. Bejn Boy, pos. Bejnbal Boy, bos, kamet. Bejn bilind Uzun boylu. Bejin dirêj Uzun boylu. Bejin kin Kısa boylu. Bejin Nizm Alçak boy. Bejn Zirav İnce boy. Bejna Bilind Yüksek boy. Bejna Direj Uzun boy. Bejna Kin Kısa boy. Bejna Kurt Bodur boy. Bejna Nizm Alçak boy. Bejna Zirav İnce, uzun boy. Bekçî Bekçi. Bckçitî Bekçilik. Beko Kürdlerde erkek adı. Belagêr Sadaka, kurban. Belagêrkirin Sadaka vermek. Belalûk Yabanî kiraz. Belalûk Sivil, bir nevi cilt has talığı. Belaş Bedava. Belav Dağınık. Belawbûn Dağılmak. Belawela Darmadağınık. Beîàvker Dağıtıcı. Belavkirin Güzelleştirmek. Belbelîtanîk Kelebek. Belçika Belçika. Beleban Afacan. Belek Alaca.

17 15 Belekan Sason'da bir Kürd aşi reti. Belekanik Bir kuş ismi. Belekbirdîn Karışık renkte elbi se, kuş, v..s Belekbûn Alaca olmak. Belekî Bir çeşit battaniye. Belekmer Bamert'te bir köy. Belekotik Alacalı. Belem Sandal, kayık. Belengaz Zavallı. Belengazbûn Zavalhlaşmak. Belengazî Zavallılık. Belengazkirin Zavallılaştırmak. Belg Yaprak. Belge Çixara Sigara kâğıdı. Belgêdara Ağaç yaprağı. Belge tûtinê Tütün yaprağı. Belge ketin Yaprak dökümü. Belgirad Belgrad. Belik Mardin Omervan'da bir köy. Beliqbûn Sıyrılmak. Belikkirin Sıyırmak, göstermek. Beliq Fışkırma. Beliqandin Fışkırtmak. Beliqîn Fışkırmak. Bell Kabarık. Bellik Aykırı, usulsüz. Belloq Fırapan, göze çarpan. Belqit Geberme. Belqitandin Gebertmek. Belqitbûn Gebermek. Beltîtk Ağaç güvesi. Ben Sur, hisar. Ben Örgü, kemer. Benav Dişbudak ağacı. Benareş Kara sur (Hind'de bir şehir). Benarez Bağ çiti, bag duvarı. Bene Yabanî haşhaş. Bend Parti, bağ. Bendeke Denge. Bendege Su değirmeninin mili. Bender Liman. Bendik İpten bağ, fermuar. Bendi Partizanlık, tutuk, mev kuf. Bendî Bekleyen. Bendîtî Partizanca. Bendkirin Bağlamak. Bendewar Bekliyen. Bendewarî Bekleyiş. Bendexanê Hapishane. Benefşe Menekşe. Beng Kevvn, durum. Bengî Formunda. Benk Sakız ağacı. Benî Dizi, bandırma. Benîşt Sakız. Benîştî Elestikî. Benîştok Zamk, kola. Bennîr Boyunduruk ipi. Benq Banka. Benzin Benzin. Beq Kurbağa. Beqal Bakkal. Beqalî Bakkaliye. Beqalîkirin Bakkallık etmek. Baqaltî Bakkallık. Beqbeqok Kabarık. Beqlawe Baklava. Ber Parti, fırka. Ber Mermi. Ber En, ön. Ber Taş. Ber Meyve, döl, mahsul. Bera Olsun. Beradan Bırakmak, boşamak. Beradayî Bırakılmış. Berade Perde.

18 16 Beradûdan Arkasını kovalamak. Beramber Deng, karşılık. Berambera Beraber. Beramberbûn Eşit olmak. Beramberkirin Denkleştirmek. Berambertî Eşitlik. Beran Koç. Beraştin Isgara olarak pişirmek. Berate Nişan, işaret. Berav Su önü. Beravî Çaylı, nehir kenarlı. Beravêtî Yavru düşürmek. Beragî İlk, turfanda. Beraz Domuz. Berazan Suriye - Türkiye'de bir Kürd aşireti. Beraze Manivela. Berba Rüzgâr ünü. Berbabûn Cereyana kapılmak. Berbaketî Cereyana kapılmış. Berbakirin Cereyana kaptırmak, savurmak. Berbarî Hayvanın yük taşıma çağına gelişi. Berbarbûn Yük kaldırabilmeye gelmek (hayvanlarda) Berbarkirin Yük altına vermek. Berbat Çok kötü, berbat. Berbatbûn Berbat olmak. Berbatkirin Berbat etmek. Berbatın Berbat olma. Berbatî Berbat olan. Berbayî Havai. Berbejin Muska. Berber Berber, rakip, karşı. Berbekanî Sapan ipi. Berberi Mücadele. Berberoşk Güneşleme yeri. Berberûk Araba atlarının kor kuluğu. Berbiçav Alımlı, gösterişli. Berbiro Çınar'da bir köy, ayçi çeği. Berbisk Saç tokası. Berbor Geçit. Berborbûn Geçmek. Berborkirin Geçirmek Berbortî Geçiş. Berbû Gelin alayı. Berça Kahvealtı. Berçav Nezaret, gözönü. tahay yül etmek. Berçavk Gözlük. Berçeq Kabza. Berçîçekq Kuyruk allı. Berçiçeq Balon, kursak. Berçem Yarasa. Berdolabî Kürtçedj bir şarkı makamı. Berdan Boşamak. Berdan Salıvermek. Berdan Bırakmak. Berder Kapı önü, basamak. Berder Gelip götürülürken ka pıda alınan hediye. Berder Eşik. Berderî Ayakbastı bahşişi Berdest Hazır. Berdeslk Kol manşeti, bilezik! kilidi. Berdestî Öksüzlük, kimsesiz ka lıp el altında kalma. Berdevk (Müşavir) el altındaki harçlık. Berdilk Gümüşten mamul bir ne vi gerdanlık, kolye, önlük Berdîlîk İki kardeşin evlenmek için, yek diğeriyle kız kardeş de ğiştirmeleri. Berdîvvar Öksüz, kimsesiz.

19 17 Berdùv Koyun kuyruğunun iç de risi. Beredayî Serseri. Bereh Büyük tabiî mağara, Mer'a. Berela Serbest, kontrolsuz. Berelakirin Serbest bırakmak. Berete Vaktinden önce yetişen mcyva, ilk turfanda. Berevaj Apaş yan, yan sakat. Berê (Önce eskiden) yersiz, za mansız. Bêreweber Müdür. Berêvveberi Müdiriyet. Berêpésî İlk doğan. Berf Kar. Bcrfapuk İlk kar, gevşek kar. Berfasor Kırmızı kar (Doğuda adeta bir tarih başlangıcı olan 1327 deki kar). Berfavej Kar küreği. Berfbar Kar yağışı. Berfbavandîn Kar yağdırmak. Berfbarîn Kar yağması. Serdimsk Kar helvası. Berfgirtî Kar tutan yer. Berfmal Kar temizlerr.-. Bcrg Cild, libas, elbise, yaprak. Bergdirû Terzi. Bergdirûn Dikiş dikmek, elbise dikmek. Bergdırûtî Terzilik. Bergeh Ön, manzara. Bergeh Meydan. Bergehî Açıklık, düzlük. Bergekaxez Mektup zarfı. Berger Yalvarma. Bergerandin Yalvartmak. Bergir Meyve tutan ağaç. Bergirtin Meyve tutmak, döl tut mak. Bergirtin Önünü almak, tutmak. Bergîl Beygir. Berhemîn Sujerlâtif. Berhev Toplu, yanyana. Berhevda Comperatif. Berhevdan Toplatmak. Berhevkirin Toplamak. Berhevrabûn Rekabet etmek. Berhingev Karşılaşma. Bergûhk Kulaklık. Berkêr Kesime gelen hayvanlar. Berkêrkirin Bıçak önüne vermek. Berizandin Azıtmak. Berizî Azgın. Berizı Azmak. Beri Yabanî, önce. Beri Çöl. Beri Eski, atik. Berîş Sakallı. Berjer Aşağı. Berjerinin Aşağı inmek. Berjêrkirin Aşağıya indirmek. Berjor Yukarı. Berjorbûn Yukarı çıkmak yük selmek. Beıjorkirin Yükseltmek. Berjortî Yukarısı. Berkanî Taş alan sapan. Berka.ş Rampa, yokuş. Berkaşbûn Şaşırmak. Berkaşkirin Delirtmek. Berkoz Süt kuzusu. Berpaş Ters yüz. Berpaşbûn Geri dönmek. Berpaşkirin Yüz üstü çevirmek. Bermal Sofa, salon. Bermalî Ev hanımı. Bermalk Peştemal, önlük. Bermilk Omuzluk. Berok Yaka. Berstêrik Ateş böceği. F.: 2

20 Berpeş İleri gelen. Berpeşbûn İleri gelmek. Berpeşkirin İleri getirmek. Ber Kilim. Berradan Sipariş vermek. Berîberdan Yağma. Berroj Güneş gören yamaç. Berrû Bahane, vesile. Berrûk Yüz peçesi. Berûk Kara sapanda bir tahta parçası. Berséng Kucak. Bersengkiriıı Kucaklamak Bersiv Cevap. Bersivdan Cevap vermek. Bersivî Cevabî. Berstuk Yaka. Berşir Emzikli. Berşîvk Aperatif yiyecek. Berşo Çamaşırhane. Barşoşkî Miğde ekşimesi. Berû Palamut. Berteng Hayvan kolanı. Bervanek Deride elek kısımları. Bervvar Yamaç. Berwarê Pcrvare ilçesi. Berwarkirin Yokuşa koşma. Berqef Tabiî mağara. Berx Kuzu. Berxbir Kuzunun sütten kesil mesi. Berxê Kürtlerde kız ismi. Bcrxèberên Koçluk kuzu. Berxéçc İyi kuzu. Berxêmer Erkek kuzu. Berxêeserkoz En iyi kuzu. Berxik Kuzucuk. Berxo Kürtlerde erkek adı. Bcrxxistin Koyunun kuzu düşür- 18 Berxwedar Bağışlanmış. Berxwes Doluya yakın. Berz Yüksek. Berzayî Yükseklik. Berzevvaç Evlenme çağında. Berzîn Binek çağına gelen tay. Bes Yeter. Besaî Yeterlik. Besîre Koruk. Beseyî Yeterlik. Besê Kürdlerde kız adı. Best Dere. Beş Sakar, pay, hisse. Beşan Bohtan'da bir köy. Beşbûn Parça parça olmak. Beşdar Ortak. Beşdari Ortaklık, şirket. Beşek Bir pay. Beşer Yüz, çehre. Beşerxweş İyi çehreli. Beşişandin Tebessüm ettirmek. Beşisin Tebessüm etmek Beşîş Mütebessim. Best Kalın direk. Bet Yabanî kaz. Betal İşsiz. Betan Astar. Betarseta Kaybolma. Betlane Tatil. Betkirin Kötüleştirmek. Bevşik Hayvanlarda süt dişle rinden sonra gelen dişler. Bexçe -^ Dokuma tezgâhında kullanhan ağaç. Bexşî Kıskanç. Bexsï Müsamahalı. Bexsîn Müsamaha etmek. Bexsan Kürtçe kız ismi. Bexşîş Bahşiş. Bexsker Müs,amahakâr, af eden. I

21 19 Bexskirin Bağışlamak. Bext Söz, eman, aht, vicdan. Bextiyarî Saadet. Bextiyarî İran'da bir Kürt aşi reti. Beyanî Sabah. Beyar Ekilmeyen arazi. Beybûn Zerin çiçeği. Beydar Baytar. Bez İç yağı. Bez Koşu. Beza Koşucu. Bezan Koşmak. Bextres Talihsiz. Bextresbûn Talihsiz olmak. Bextreskirin Bedbaht etmek. Bextresî Talihsizlik. Bezanî İç yağından yapılma. Bezekê Nusaybin'de bir köy. Bezayî Koşmak. Bezî Mağlûp olmuş, kaçmış kim se. Bezin Mağlûp olmak. Bezm Eğlence. Bezmijk Kene. Bezeyi Acımak. Bezrik Sivilce. Bê Siz, olmayan, ayva. Bêar Utanmaz. Bêav Susuz. Bêavbûn Susuzluk, susamak. Bâavkirin Susuz bırakmak. Bêavtî Susamış. Bêavrû Hayasız, utanmaz. Bêayin Dinsiz. Bêba Şehvetsiz. Bêbav Soysuz, nankör. Bébawerî İmansız, itikatsız, inançsız. Bêbazar Pazarlıksız. Bêbês Hissesiz. Bêbêhn Kokusuz. Bêcge Maada, müstesna. Bêcgeyetî İstisna. Bêcirman Gercüş'te bir köy (Tütünü ile meşhur). Bêcûdayî Farksız. Bêcûda Farksızlık. Bê cûle Hareketsiz. Bê çav Basiretsiz. Bê çavî Gözlüksüz. Bê cavdêrî Kontrolsuz. Bê co Yolsuz, mecrasız. Bê deng Sessiz. Bê dengi Sükûtî, sessizlik. Bê dengkirin Sükût ettirmek, susturmak. Bê derew Yalansız, hakikat. Bê deselat Nüfuzsuz, sözü geç mez. Bê destûpê Cılız, çelimsiz, elsiz, ayaksız (mecazî). Bê destûpêbûn Çelimsiz. Bê destpêkirin Başlatmamak. Bê destûpêtî Mecalsizlik. Bê dewbûn Ayransizhk. Bê riewkirin Başlatmamak. Bê dew Mecalsizlik. Bê dil Aşık olmıyan, gönülsüz. Bê dili İsteksizlik. Bê dûmayî Muvakkat, geçici. Bê dûm Devamsız, muvakkat. Bê dûnde Evlâtsiz. Bê fedî Utanmaz. Bê fedîtî Utanmazlık Bêfesal Biçimsiz. Befesalî Biçimsizlik. Bêgane Yabancı. Bêgane Garip, ayni cinsten ol mayan. Bê gana Bê ganeyî Yabancılar. Yabancılık.

22 20 Bê cîyan Cansız, ruhsuz, yersiz. Bê gûman Şüphesiz. Bê gûmanî Şüphe edilemeyen hal. Bê günah Günahsız. Bê handan Tahriksiz. Bê hêz Kuvvetsiz. Bê hendan Kıyafetsiz. Bê hemberî Rakipsizlik. Bêhêzbûn Kuvvetsiz olmak. Bê hêzkirin Kuvvetten düşür mek. Bê hèztî Kuvvetsizlik. Bê hiş Hafızasız. Bê hişbûn Kendinden geçmek, bayılmak. Bê hışî Baygınlık. Bê hişkirin Bayıltmak. Bê hım Temelsiz. Bêhn Koku. Bêhn Nefes. Behııok îtriyat ve kokulu bazı otlar. Bêhntengî Asabiyet. Bêj Söyleyen, tavanda iki direk arası. Bêjehr Zehirsiz. Bêjink Elek. Bêjî Piç. Bêjik Bazı hayvanlarda yele. Bê kar İşsiz. Bê kari İşsizlik. Bêkat Vakitsiz, Bê kêr Yaramaz, değersiz. Bê kelk Faydasız. Bê kes Kimsesiz, öksüz. Bêkesbûn Kimsesiz olmak. Bêkeskirin Kimsesiz bulunmak. Bêkesman Kimsesiz kalmak. Bêkestî Yalnızlık, kimsesizlik. Bêkêmî Kusursuzluk. Bêkâmanî Tam olarak. Bêkotayî Nihayetsizlik. Bêkul Gamsız. Bêkulbûn Gamsız olmak. Bêkulkirin Gamsız bırakmak. Bêkulî Yarasızlık, gamsızlık. Belan İki dere arasındaki yük sek arazi. Bêleq Hareketsiz. Bêlêv Dudaksız. Bêlewt Lekesiz. Bêlewtî Lekesizlik. Bêmafî Haksız. Bêmirov Haksızlık. Bêmirovî İnsaniyetsizlik. Bêmirwet İnsafsız. Bênanûwê Nankör. Bênat Bir nevi iyi incir. Bênatî Bohtan'da inci ileriyle meşhur bir köy. Bênder Harman. Bênerx Fiatsız. Bê pere Parasız. Bêpej Issız. Bêpejî Issızlık. Bêjikan Hizan'da bir köy. Bênext Başlıksız, drahomasız peşinatsız. Bênûk Uçsuz, bucaksız. Bêoxir Uğursuz. Bêpek Uğursuzluk. Bêpekbûn Önemsiz olmak. Bêpekirin Önemsiz hale getir mek. Bêpekî Umursamamak, önem vermemek. Bêpês Önsüz. Bêr Kürek. Bêrastî Hileli, doğru olmıyarak. Bêreq Bayrak. Bêrex Kenarsız.

23 21 Bêreng Renksiz: Bêrê Yolsuz. Bêrêz Sırasız, saygısız. Bêrî Özleyiş, muayyen zaman larda sağım. Bêpeywendî Bağımsız. Bêpît Mahsulsüz. Bêpîvan Ölçüsüz. Bêrîkirin Özlemek. Bêrivan Sağım yapan kadın. Bêrîvan Kürdlerde kız adı. Berîş Sakalsız. Bêrm Göl. Bêrtî Bertan kurt aşiretine mensup kimse. Bêrû Yüzsüz. Bêrûdê Beyrut. Bê rûyî Yüzsüzlük. Bêsemax Dayanıksız. Beser Başsız. Bêserinç Mülahazasız. Beşerî Başsız, kafasız. Bêsînor Hudutsuz. Beş Bergi, hisse, kısım. Beş Eteklere konan verev. Beşerm Hayasız. Beşermbûn Hayasız olmak. Beşermî Hayasızca. Beşermkirin -* Hayasızlaşmak. Bêtalî Sonsuz. Betam Tatsız. Bêtaqî Tecrübesiz. Bêtaqetî Kuvvetsizlik. Bêtêl Telsiz. Bêterz Şekilsiz. Bêtir Daha çok. Bêtirs Korkusuz. Bêtore Terbiyesiz. Bêtorebûn Terbiyesiz olmak. Bêtorekirin Terbiyesizleştirmek. Bêtoretî Terbiyesizlik. Bêtuwane Takatsiz. Bêtuwaneyî Takatsizlik. Bêvil Burun. Bêwe Dul, yalnız. Bêwejin Dul kadın. Bêwemêr Dul erkek. Bêwêne Suretsiz. Bêxevv Uykusuz. Bêxewî Uykusuzluk. Bêxwestin İstemiyerek. Bêxweyî Sahipsiz. Bêxwê Tussuz. Bêxwînî Kansızlık. Bêzanayî Bilgisizlik. Bêzar Dilsiz. Bêzar Bıkan (bıkmaktan). Bêzarbùn Bıkmak. Bêzarê Kürtlerde kadın ismi. Bêzarî Adi bez, bıkmak. Bêzarkirin Bıktırmak. Bêzê Kürtlerde kadın ismi. Biabrû Hayali. Biabrûyî Hayalilik. Biaşnayî Anlaşma ile. Biav Sulu. Bibaran Yağmurlu. Bibask Kanatl. Bibazar Pazarlıklı, çarşılı, mua meleli. Bibejn Boylu. Biberf Karlı. Biberan Koçlu, koyunun istekli zamanı. Bibeniştok Bibuğur Bibelalûk Bibîranîn Bibirindarî Reçineli. Molozlu. Siyilli, Nasırlı. Hatırlatmak. Yaralı olarak.

24 - 22 Bibizmik Sütten kesilmek iste nen oğlak ve kuzuların ağızna konulan gem. Bicarekê Toptan, hepsi. Bicarkê Bir defa ile. Bicevvher Cevherli. Biceftî Palamutun Dabağat için kullanılan olmamış hali. Bici Sahi, yerinde, doğru. Bicîbûn Yerleşmek. Bicîkirin Yerleştirmek. Bicîtî Sahice. Biçek Silâhlı, elbiseli. Biçevvtî Eğrilikle, doğru olma yarak. Biçêl Kırklı (loğsalık hali). Biçêlbûn Loğsalık olmak. Biçiçik Memeli. Biçilm Sümüklü, kirli. Biçîk Becerikli. Biçûk Küçük. Biçûkbûn Küçülmek. Biçûcik Küçücük. Biçûkkirin Küçültmek. Biçkûtî Küçüklük. Bidax Üzüntülü, kederli. Bidek Hileli, desiseli, kurnaz. Biderbaskirin İdare etmekle, ge çinmekle. Biderew Yalanla. Bidestik Kollu, gövdeli. Bidest bihavtî Nazı geçecek, desturlu. Bidestxwe Müstakil. Bidev Şifahi, ağızla. Bidevv Ayranlı. Bidil Aşık, gönüllü. Bidirêjayî Uzunlukla, tafsilâtlı. Bidirûn Dikişli, biçkili. Bidox Saplı. Bidû Dumanlı. Bidûm Devamlı. Bîdûv Kuyruklu. Biencam Neticeli. Bierîş Hücumla. Bifis Fesadlıkla. Bifîno Fesli. Biga İneğin fala isteğe gel mesi hali. Bigotin Lafla. Bigazin Sitemle. Bigeft Hınçla. Bigilî Şikâyetle. Bi girink Ehemmiyetli. Biginvekirin Ağlatarak. Bigiştî Tamamiyle, genel ola rak. Bixur Moloz. Bih Ayva. Bihok Ayva. Bilhatin Gelirli, akarlı. Bihele Yanlışlıkla. Bihejmar Sayı ile. Bihendan Kıyafetli. Biherî Çamurlu. Bihesp Atlı. Bihevçûn Kavga etmek. Bihevdan Toplamak. Bihevre Beraber. Bihêwan Eyvanlı. Bihingiv Ballı. Bihiş Hafızalı. Bihim Taşlı. Bihîstin Duymak. Bihener Hünerli, kuvvetli, sa natkâr. Bihuşt Cennet. Bijahr Zehirli. Bijank Kirpik. Bijar Pişme. Bijarkâr Pişiren. Bijartin Pişirmek.

Mustafa GAZI. msom. Enstîtuya Kurdî ya Amedê. Kurdî-Tirkî

Mustafa GAZI. msom. Enstîtuya Kurdî ya Amedê. Kurdî-Tirkî Mustafa GAZI FE * ENG Kurdî-Tirkî msom I Enstîtuya Kurdî ya Amedê Mustafa GAZI FERHENG Kurdî - Tirkî Enstttuya Kurdî ya Amedê Wesanên Enstîtuya Kurdî ya Amedê: 5 Ferheng: 1 FERHENG Mustafa GAZÎ Sererastkirin:

Detaylı

BEYPAZARI AĞZINDAN SÖZCÜKLER

BEYPAZARI AĞZINDAN SÖZCÜKLER BEYPAZARI AĞZINDAN SÖZCÜKLER. A GET YAVU ABA ABA ABABA ABARİ ABARİN ABDES ALMAK ABDESTLİK ABDILLAH ABİ ABICA ABILDAMAK ABİLTİ GABİLTİ ABOO : Bir işi veya olayı anlatan kişiye karşı, öyle olmadığıı anlatmak

Detaylı

FELAHİYE İLÇESİ (KAYSERİ)

FELAHİYE İLÇESİ (KAYSERİ) FELAHİYE İLÇESİ (KAYSERİ) YÖRESEL KELİMELER VE DEYİMLER DERLEYEN İsrafil KAYABALI OCAK / 2011 Kıymetli ağabeyim İSMAİL KAYABALI nın aziz hatırasına ÖNSÖZ MİLLİ HİS İLE DİL ARASINDAKİ BAĞ ÇOK KUVVETLİDİR.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. ZAZACA-TÜRKÇE SÖZLÜK (Genç-Bingöl Yöresi) ZAZAKİ-TIRKİ QISÊBEND (Luekê Darêyêni-Çolig)

YÜKSEK LİSANS TEZİ. ZAZACA-TÜRKÇE SÖZLÜK (Genç-Bingöl Yöresi) ZAZAKİ-TIRKİ QISÊBEND (Luekê Darêyêni-Çolig) T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ ZAZACA-TÜRKÇE SÖZLÜK (Genç-Bingöl Yöresi) ZAZAKİ-TIRKİ QISÊBEND (Luekê Darêyêni-Çolig)

Detaylı

Tatarça-Törekçä süzlek. GƏCİL www.gajil.20m.com email:webmaster@gajil.20m.com

Tatarça-Törekçä süzlek. GƏCİL www.gajil.20m.com email:webmaster@gajil.20m.com Tatarça-Törekçä süzlek GƏCİL www.gajil.20m.com email:webmaster@gajil.20m.com abağa abağa çäçäk açkaç abağasımannar abajur abaw abaylamastan abaylamíça abaylaw abaylaw abelxayat äber-çeber abí äbi abına-yığıla

Detaylı

HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP

HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP HALK BİLMECELERİ Birinci Baskı : Mart 2015 KİTABIN ADI : HALK BİLMECELERİ YAZAR : Abdülhakim ALTUNTOP Yazar ile İrtibat E-MAIL : altuntopnet@hotmail.com

Detaylı

Tatarça Törekçä süzlek

Tatarça Törekçä süzlek ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Tatarça Törekçä süzlek Süzlek çığanağın «vasqo» cibärde. ABACADAFAGAHAJAKALAMANAPAQARASATAUAVAWAXAYAZ abağa eğrelti, eğreltiotu abağa çäçäk açkaç abağasımannar abajur abaw abaylamastan

Detaylı

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color Lexicarry Turkish Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3 Pro Lingua s Color Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2007 Patrick R. Moran

Detaylı

Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR

Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR I. Baskı: 2011 Baskı yeri: Ankara ISBN: 978-605-88751-3-5 Kapak Tasarımı: Yayınevi Sahibi: Erol MAHİROĞULLARI AdreS. Paşa Camii Altı Nu:

Detaylı

Divan-i Luqat-i it-türk Dizini

Divan-i Luqat-i it-türk Dizini Divan-i Luqat-i it-türk Dizini دیوان لغات الترك دیزینى Hazırlayan: Türk Dil Kurumu PDFləşdirən: Mehran Bahari 2003 حاضیرلایان: تورك دیل قورومو پي دي في لھ شدیره ن: مي ھران باھارى ٢٠٠٣ سو زوموز وي بلاگى

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler. www.cepsitesi.net

Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler. www.cepsitesi.net Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler www.cepsitesi.net DEYİM Deyimler, çoğunlukla gerçek anlamlarından farklı, kalıplaşmış sözcük grubudur. DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ * Deyimler kısa ve özlü sözlerdir. * Deyimler

Detaylı

ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI *

ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI * 1 ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI * Dr. Doğan KAYA Ortaköy, Aksaray a bağlı olup onunu kuzey batısına düşer. Aksaray a 60 km., Kırşehir e 50 km. mesafededir. Denizden 1140 m. yüksekliktedir. Yüzölçümü

Detaylı

SOĞAN EKMEK KONGRESİ. Halk Çocukları Kutsal Şehitlerimiz : Şimendüfer işçisinin oğlu : Mehmet Turan, Şimendüfer işçisinin oğlu : Nedim Özpulat,

SOĞAN EKMEK KONGRESİ. Halk Çocukları Kutsal Şehitlerimiz : Şimendüfer işçisinin oğlu : Mehmet Turan, Şimendüfer işçisinin oğlu : Nedim Özpulat, SOĞAN EKMEK KONGRESİ Halk Çocukları Kutsal Şehitlerimiz : Şimendüfer işçisinin oğlu : Mehmet Turan, Şimendüfer işçisinin oğlu : Nedim Özpulat, Ayakkabıcının oğlu : Ali İhsan Kalmaz ın Ölmezliklerine saygı

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

l I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI YAYINLARI: 891

l I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI YAYINLARI: 891 l I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI YAYINLARI: 891 CELAL BERGÜŞAT KAÇAK NEBİ Çeviren Oktay ALTUNBAY GENÇLİK VE HALK KİTAPLARI DİZİSİ : 35 Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINA\' ISBN 975-17 - 0101-5 Kültür ve Turizm

Detaylı

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 212 Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi Türkiye Barolar Birliği Birinci Baskı: Nisan 2012, Ankara Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU

Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU KAPAKTAKİ RESİM Kapakta genel görünüşünü, ve inşaat durumlarını gördüğünüz, «Sivas Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu» inşaatına başlanmıştır. Arsa...

Detaylı

Bu Çalışmamı Büyük Himmet Sâhibi Muhterem Mehmet KANBUR Beyefendi Đle Büyük Usta Yaşar ALPARSLAN Hocama Đthaf Ediyorum. UKDE.

Bu Çalışmamı Büyük Himmet Sâhibi Muhterem Mehmet KANBUR Beyefendi Đle Büyük Usta Yaşar ALPARSLAN Hocama Đthaf Ediyorum. UKDE. Bu Çalışmamı Büyük Himmet Sâhibi Muhterem Mehmet KANBUR Beyefendi Đle Büyük Usta Yaşar ALPARSLAN Hocama Đthaf Ediyorum. UKDE. Bu kitap MADO Şirketler Grubu nun bir kültür hizmetidir 1 UKDE KĐTAPLIĞI: 73

Detaylı

BERGAMA DA KÖYLER BÖLCEKKÖY

BERGAMA DA KÖYLER BÖLCEKKÖY BERGAMA DA KÖYLER BÖLCEKKÖY 1 C. H. P. BERGAMA HALKEVĐ Y A Y I N I S a y ı 18 Bergama'da Köyler BÖLCEK KÖY IV. KĐTAP 1945 Nefaset Matbaası Đzmir 2 Nefaset Matbaası - Đzmir 1945 3 Bir kaç şöz Bölcekköy,

Detaylı

I. Evlenme ve gelin ile ilgili inanışlar

I. Evlenme ve gelin ile ilgili inanışlar KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 997 KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN HALK İNANIŞLARI Yrd.Doç.Dr. Hamza Karaoğlan* Akdeniz Bölgesi'nde 37-38 kuzey paralelleri ve 36-37 doğu meridyenleri arasında yer alan Kahramanmaraş,

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 5 Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin, beşinci cildin başlamasını istiyor... Ey Allah ışığı cömert Hüsameddin, beşeri bulantılardan durulanların üstatlarına üstatsın sen! Halk perde

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

TÜRK NİNNİLERİNİN DİLİ

TÜRK NİNNİLERİNİN DİLİ TÜRK NİNNİLERİNİN DİLİ Prof. Dr. Necati DEMİR Ninninin hemen her milletin edebiyatı içinde bulunduğu ve değişik adlarla bilindiği anlaşılmaktadır 1. Fakat ninni söyleme ve yerli yerinde kullanma bakımından

Detaylı

MUSTAFA OĞLU MUSTAFA

MUSTAFA OĞLU MUSTAFA MUSTAFA OĞLU MUSTAFA ISBN 9944-5487-0-7 Grafik Tasarım: Şeyda Ermiş. Bahar Giray Baskı ve Cilt : özkaracan Matbaacılık Basıldığı Yer ve Tarih : İstanbul 2006 MUSTAFA OĞLU MUSTAFA BİR DİŞHEKİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

Nazım Hikmet. Tüm Eserleri. Şiirler II

Nazım Hikmet. Tüm Eserleri. Şiirler II Nazım Hikmet Tüm Eserleri Şiirler II Tarayan ve Düzenleyen Yaşar Mutlu www.kitapsevenler.com TÜM ESERLERİ ŞİİRLER 2 JOKOND İLE Sİ-YA-U VARAN 3 1 + 1 = BİR GECE GELEN TELGRAF PORTRELER TÜRK SANATÇİLARİ

Detaylı

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya 9. Bölüm Meşhur Şahsiyetler 507 508 D O K U Z U N C U B Ö L Ü M IX. ANTALYA KENTİNİN YETİŞTİRDİ- Ğİ/ ANTALYA DA YAŞAMIŞ OLAN/ YAŞA- YAN BAZI MEŞHUR ŞAHSİYETLER A. EDEBİ ŞAHSİYETLER (Doğum Sırasına Göre)

Detaylı

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Baskı Tarihi : Ağustos 2011 : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri

Baskı Tarihi : Ağustos 2011 : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri 1 I. Şiirini Al da Gel toplantılarına katılan dostlar Ayhan ÇIKIN, Hakan TARTAN, Yılmaz SUNUCU, Sadun KOŞAY Baskı Tarihi : Ağustos 2011 Dizgi : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri Kapak ve İç Düzenleme

Detaylı

Ozan Bindebir. - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ozan Bindebir. - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı