SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Mehmet Salih AĞSAKALLI. Yüksek Lisans Tezi. Resim Anasanat Dalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Mehmet Salih AĞSAKALLI. Yüksek Lisans Tezi. Resim Anasanat Dalı"

Transkript

1 SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Mehmet Salih AĞSAKALLI Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER 2014 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mehmet Salih AĞSAKALLI SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER ERZURUM-2014

3 I İÇİNDEKİLER ÖZET... III ABSTRACT... IV KISALTMALAR DİZİNİ... V RESİMLER LİSTESİ... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM AFİŞ TASARIMI 1.1. TASARIMIN TANIMI Tasarım Süreci GRAFİK TASARIM AFİŞİN TANIMI AFİŞ ÇEŞİTLERİ Reklam (Ticari) Afişler Kültürel Afişler Sosyal Afişler AFİŞİN TARİHSEL GELİŞİMİ Dünyada Afiş Sanatı Türkiye de Afiş Sanatı İKİNCİ BÖLÜM SÜRREALİZM 2.1 SÜRREALİZMİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ SÜRREALİZM VE RESİM SÜRREALİZMİN ÖNCÜ RESSAMLARI Hans Arp ( ) Max Ernst ( ) Joan Miró Ferra ( )... 39

4 II Andre Masson ( ) Rene Magritte ( ) Yves Tanguy ( ) Salvador Dalí ( ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SÜRREALİZM VE AFİŞ İLİŞKİSİ 3.1. SÜRREALİZM VE GRAFİK TASARIM SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİNİN ÖRNEK AFİŞLERLE YORUMLANMASI Siyasal Konulu Sosyal Afiş Restaurant Reklam Afişi Diş Macunu Reklam Afişi I Sebze Suyu Reklam Afişi Motosiklet Reklam Afişi Havayolu Reklam Afişi Ağrı Kesici İlaç Reklam Afişi Cep Telefonu Reklam Afişi Diş Macunu Reklam Afişi II Saç Şekillendirici Reklam Afişi İnternet Reklam Afişi Çorap Reklam Afişi SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ... 79

5 III ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Mehmet Salih AĞSAKALLI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER 2014, 88 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER Prof. Dr. Mustafa BULAT Yrd. Doç. Dr. Cemile Didem ÖZIŞIK KAKHIA Afis tasarlamak, bir fikri, bir u ru nu ya da hizmeti hedef kitleye aktarılmasını sağlayarak, insanları u ru ne, hizmete ya da fikre yönlendirmeye çalıs maktadır. Afis tasarımları, zihinde kurgulanan du s u ncelerin görsel hale getirilmesinde uygun ortam sunmaktadır. Bu tez çalıs mamızda grafik tasarımın vazgeçilmez u ru nlerinden biri olan afis in tarihçesi ve olus um su reci incelenerek, afis sanatının gelis imi, çes itliliği ve gu nu mu zdeki kullanım alanlarına ait bilgi aktarılmaya çalıs ılmıs tır. Bu su reç çes itli konu bas lıkları altında bir araya getirilmis, afis in tarihi gelis imi, afis in çes itleri ve farklılıkları uygulama örnekleriyle ele alınarak incelenmis tir. Birinci bölu mde, afis in tanımı, genel özellikleri, Tu rkiye de ve du nyada afis in gelis imi ve afis çes itleri anlatılmıs ve afis tasarımının çes itliğine ıs ık tutulmaya çalıs ılmıs tır. İkinci bölu mu nde, Su rrealist resmin tanımını yaparak gelis iminden bahsettik. Su rrealist sanatçıların önde gelenlerini ele alarak çalıs malarından örnekler verdik. Gerçek ötesi göru ntu lerin resme dönu s tu ğu, estetik biçim kazandığı bu akımın afis tasarımcılarını da etkilemesi kaçınılmaz olmus tur. U çu ncu bölu mde de Su rrealizm ve afis tasarımı arasındaki ilis kiyi inceleyerek, Su rrealist afis örneklerine yer verip analizlerini yapmaya çalıs tık. Anahtar Kelimeler: Tasarım, Afis, Grafik, İletis im, Su rrealizm.

6 IV ABSTRACT MASTER THESIS THE EFFECT OF THE MOVEMENT OF SURREALISM ON POSTER DESIGNING AND PRACTICE EXAMPLES Mehmet Salih AĞSAKALLI Advisor: Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER 2014, Page: 88 Jury: Assoc. Professor. Mustafa KÜÇÜKÖNER Assoc. Professor. Mustafa BULAT Asst. Assoc. Cemile Didem ÖZIŞIK KAKHIA By transferring an idea, a product or a service to the target group, the aim of poster design is orienting people to that product, that service or that idea. Poster designs make up appropriate conditions as ideas constructed in the mind become visually noticeable. In this thesis, we study the history and the formation of poster design, an indispensable element of graphic design and try to give information about the development in the art of poster, the variety in it and the use of it in the present. This process is covered under various headlines and the history, the types and the varieties of the poster have analyzed with sample applications. In the first part, after covering the definiton of the poster, its general chasteristics and its development in Turkey and in the World, the variety in the poster design is tried to be shed light on. In the second part, by defining Surrealist paintings, we discussed the development of it. By arguing out the pioneers of Surrealist artists, we gave examples from their works. It became indispensible that this movement in which images beyond reality transform into paintings and obtain an aesthetic shape have an impact on poster designers. In the third part, by analyzing the connection between Surrealism and poster design, we have covered some poster examples and tried to analyze them. Keywords: Design, Poster, Graphic, Communication, Surrealism.

7 V KISALTMALAR DİZİNİ Bkz. Çev. GSED : Bakınız : Çeviri : Gu zel Sanatlar Enstitu su Dergisi

8 VI RESİMLER LİSTESİ Resim 1.1. Motosiklet Afis i Resim 1.2. Makarna Sosu Afis i Resim 1.3. Tasarruflu Ampul Afis i Resim 1.4. Parfu m Afis i Resim 1.5. Sağlık Afis i Resim 1.6. Fıstık Ezmesi Afis i Resim 1.7. Henri de Toulouse-Lautrec: Troupe de Mlle Églantine Resim 1.8. Sinema Afis i Resim 1.9. Tiyatro Afis i Resim Henri de Toulouse-Lautrec: La Chaine Simpson Cycling Resim Kayak Festivali Afis i Resim Caz Festivali Afis i Resim Sinema Afis i Resim Savas Afis i Resim Eğitim Afis i Resim Sağlık Afis i Resim Çevre Sağlığı Afis i Resim Trafik Kuralları Afis i Resim Ku rtaj Afis i Resim 2.1. Tristan Tzara nın Portresi, Resim 2.2. Torso, Resim 2.3. Fil Celebes, Resim 2.4. Pieta, yada Gece Dönu s Resim 2.4. Oturan Kadın, Resim 2.4. Kis iler ve Önu nde Köpek, Resim 2.5. Amfora, Resim 2.6. As ıkların Metamorfozu, Resim 2.7. Şifacı, Resim 2.8. Bu yu k Aile, Resim 2.9. Gökmavisi Deniz, Resim Kayalıklı Saray,

9 VII Resim Yanan Zu rafa, Resim Çu ru yen Es ek, Resim 3.1. DogCat (Kedi Köpek) Resim 3.2. Plate (Tabak) Resim 3.3. Mighty Mouth (En Gu çlu Ağız Koruması) Resim 3.4. Beets (Pancar) Resim 3.5. The right honda for you (Sizin için doğru Honda) Resim 3.6. Oneworld (Tek Du nya) Resim 3.7. Loader (Yu kleyici) Resim 3.8. Incredibly Tough (İnanılmaz Zor) Resim 3.9. Civilization, Egypt (Mısır Uygarlığı) Resim Gecko (Kertenkele) Resim Granny (Bu yu kanne) Resim Blue (Mavi)

10 VIII ÖNSÖZ Su rrealizm akımı, 40 yıllık bir su re içerisinde gösterdiği sanatsal faaliyetlerle, du nyayı etkileyerek, du nya sanat tarihinde önemli bir yere gelmis tir. Akımın sanat alanında yapmıs olduğu çalıs malar ve vermis olduğu eserler, tasarımcılar tarafından benimsenerek gu nu mu ze kadar varlığını korumus tur. Şimdi devam eden ve gelecekte de etkisini su rdu recek olan Su rrealizm, kendine has sanatsal yaklas ımları ile hayal gu cu nu zenginles tirmek isteyen sanatçılara esin kaynağı olmus tur. Bu aras tırmanın konusu Su rrealizm Akımının Afis Tasarımına Etkisi ve Uygulama Örnekleri olarak belirlendi ve bölu mler ve alt bölu mler birçok bas lık altında sıralanarak konunun bu tu nlu ğu sağlanmıs oldu. Bu kapsamda, aras tırmanın bas lığına uygun örnek afis tasarımları analiz edilerek, incelendi. Sanat konulu kitaplar, su reli yayınlar, lisansu stu tezler ve internet sitelerindeki kaynaklar tarandı ve konuyu destekleyici yorum ve açıklamalara yer verildi. Bu aras tırmanın gerçekles mesinde yardımlarını esirgemeyen tez danıs manım Sayın Prof. Dr. Mustafa KU ÇU KÖNER e, tez izleme ju risinde yer alarak katkı sağlayan hocalarım Sayın Prof. Dr.Mustafa BULAT ve Yrd. Doç. Dr. Cemile Didem ÖZIŞIK KAKHIA ya tes ekku rlerimi sunarım. Ayrıca çalıs malarımın bas langıç su recinde emeğini esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Tu lay KAYABEKİR e ve tu m hocalarıma tes ekku r ederim. Erzurum 2014 Mehmet Salih AĞSAKALLI

11 1 GİRİŞ İletis im su reci, her geçen gu n gelis en teknolojinin de yardımıyla inanılmaz boyutlara ulas mıs tır. İnsan yas antısının önemli bir faaliyeti olan iletis im faaliyeti, çoğunlukla görsel yollarla gerçekles tirilmektedir. Bu görsel iletis imlerden biri olan afis, hedef kitlenin iletis im ihtiyaçlarını kars ılamak amacıyla ortaya çıkmıs tır. Bu iletis im aracı sayesinde hedef kitle insan yas amının her anında tu kettiği u ru nu ve aldığı hizmeti tanımayı ve onlardan nasıl yararlanacağını öğrenmektedir. Afis ler genel olarak sınıflandırıldığında; ku ltu rel, sosyal ve reklam afis leri olarak gruplanmaktadır. Ku ltu rel afis ler; seminer, festival, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi ve spor gibi ku ltu rel etkinliklerin tanıtımı ve duyurusunu yaparlar. Reklam afis leri; bir u ru n ya da hizmeti tanıtan afis lerdir. Moda, endu stri, kurumsal reklamcılık, basın-yayın, gıda ve turizm sektörlerinde kullanılırlar. Sosyal afis ler ise; sağlık, sivil savunma, trafik, ulas ım, çevre gibi toplumsal ve sosyal konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afis lerdir. Ayrıca politik bir du s u nceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan afis ler, ulusal ve evrensel çağrıları is leyen afis ler de sosyal afis ler grubunda yer alır 1 Afis ler tasarlandıkları dönemin ekonomik, sosyal ve ku ltu rel yapısını da yansıttığı için aynı zamanda birer belge niteliğindedir. Geçmis te olduğu gibi gu nu mu zde de afis ler, farklı akımların etkisinde kalarak, değerini kaybetmeden önemli bir iletis im aracı olarak kullanılmaktadır. Su rrealizm akımının afis tasarımında bir iletis im aracı olarak kullanılır olması, afis sanatının diğer akımlardan çok daha genis kitlelere sesini duyurmasına neden olmus tur. Grafik tasarımcıların kendilerini ifade etmesi ve özgu r hayal gu cu nu gelis tirmesi bu akım tarzıyla çok daha kolay olmus tur. Su rrealizm, kurallara kars ı olan bir akımdır. Su rrealizm akımıyla tasarlanan afis ler daha özgu r ve hayal gu cu nu n daha fazla olduğu afis lerdir. Su rrealizm akımın ortaya çıkıs ıyla tasarımcılar; iletis im kurarken görsel imgeyi ve imgenin is levini tanımlamanın ötesine geçmeyi amaçlamıs lardır. 1 Adnan Tepecik, Grafik Sanatlar, Sistem Ofset, Ankara 2002, s. 202.

12 2 BİRİNCİ BÖLÜM AFİŞ TASARIMI 1.1. TASARIMIN TANIMI Tasarım/Design kelimesi Latince hem göstermek/belirtmek hem de çizmek olarak tercu me edilen designare nin bir tu revidir. Kelime kullanıldığı ortama bağlı olarak, bir plan, proje, su reç ya da bir eskiz, model, motif, görsel kompozisyon ve stil anlamına gelir. Amaç anlamında dizayn/tasarım, bir hedef ve su reç anlamına gelirken, çizim/grafik anlamında ise bir planın bir eskiz, desen ya da görsel kompozisyon yoluyla tasvirini anlatır. 2 Tasarım sözcu ğu bir u ru nu ortaya koymaya yönelik du s u nsel ya da maddi çalıs malar su reci olarak da tanımlanmakta, bunu u ru nu n gerçekles tirilmesi as aması izlemektedir. 3 Emre Becer tasarımın tanımını; Bu tu n sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, olus turulacak yapının organizasyonu ile ilgili her tu rlu faaliyeti içine almaktadır sözleriyle yapmaktadır. Yale U niversitesi Tasarım Bölu mu nden Scott tasarımı; Ne zaman tanımlanmıs bir amaç için bir s ey yapıyorsak, o zaman tasarlıyoruz. demektir. Bas ka bir deyimle; tasarım belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir 4 ifadesiyle açıklamaktadır. Tepecik konuya; Tasarlama, zihinde hazırlanan bir du s u nceyi ve bir eylemi gerçekles tirmektir. Tasarım ise, zihinde tasarlanan bir du s u ncenin bir eserin ilk biçimi sayılabilmektedir. Tasarımın tam olarak ifade edilmesi için zihinde tasarı halindeyken olgunlas ıp gelis tirilmesi gerekmektedir 5 göru s leriyle açıklık getirmektedir. Ketenci ve Bilgili; Tasarım asıl anlamını yaratıcılıkla özdes les tiği zaman kazanır. Tasarım sözcu ğu en genel anlamda gerekli olanın aras tırılması ve biçimlendirecek 2 Brigitte Borja de Mozota, Tasarım Yo netimi, Kapital Medya A.Ş., İstanbul 2005, s Şakir Eczacıbas ı, Eczacıbas ı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, Yapı-Endu stri Merkezi (YEM) Yayınları, İstanbul 1997, s Emre Becer, İletis im ve Grafik Tasarım, Dost Kitapevi, Ankara 1997, s Tepecik, s. 75.

13 3 kis inin yaratıcı özelliklerini de katarak ortaya çıkardığı bir biçim, s ekil veya model olarak tanımlanabilir 6 sözleriyle açıklamaktadır. Hatice Aslan Odabas ı, Grafikte Temel Tasarım adlı kitabında tasarım; tanımı, Zihinde kurmak, niyet etmek, kastetmek, çizmek, plan-proje yapmak, du zenlemek, icat etmek, yaratmak gibi kelimelerle ifade edilmektedir 7 ifadesiyle tanımlamaktadır. Teknolojik, endu striyel ve sanatsal faaliyetlerin hızla gelis tiği gu nu mu zde, tasarım kelimesi ve is levi, ilis kiye girdiği ve ihtiyaç duyulduğu tu m alanlarda oldukça çok sık kullanılarak anlamı daha da genis ve kapsamlı hale getirilmis tir. Tasarlama is levi ile tasarlanan u ru n değer kazanır ve daha çok tercih edilir hale gelir. Bu yönu yle birçok özel ve kamusal alanda tasarım birimleri kurularak, tasarımcılarla, tasarım is levi gerçekles tirilmektedir. Becer; Tasarımcı; gu ncel bir bilgiyi, çağdas bir beğeni anlayıs ı içinde ve yine çağdas araç ve malzemelerle sunmak zorundadır. Bu nedenle de yeni eğilimleri, teknolojik bulus ları ve yas adığı dönem içinde tartıs ılan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunları yakından izlemelidir 8 sözleriyle tasarımcının sorumluluklarına gönderme yapmaktadır. Mozota konuyu; Tasarım, bir meslek olarak ilk defa 1929 daki borsa çöku s u nu n dolaylı bir sonucu olarak, 1930 da Amerika Birles ik Devletleri nde göru lmu s tu r. U ru n tasarımının bir ekonomik kriz ortamında, ticari bas arıyı etkilemede oynadığı rol, u reticiler tarafından çok çabuk fark edilmis tir. Bu yeni biçimlenme, endu striyel tasarımcıların ortaya çıkıs ını cesaretlendirmis tir. Endu striyel kurulus larda, u ru nlerin tasarlanmasında danıs manlık yapan ilk endu striyel tasarımcılar, bu yu k s irketler için serbest çalıs mıs lardır. Bu ilk tasarımcılar çes itli geçmis e sahip olmus lardır. Walter Darwin Teaque grafikten, Raymond Loewy dekorasyondan, diğerleri tiyatro ya da rekla mcılıktan gelmis lerdir. Ekip çalıs masına alıs ık ve yaratıcılıklarını ticari kısıtlamalara uyarlama gerekliliğinin bilincindeki bu kis iler, endu stri ve sanat ile is levsellik ve pratiklik arasında bir bulus ma gerçekles tirmis lerdir. Bu sayede tasarım bağımsız bir meslek haline gelmis, ilk ajanslar ve estetik danıs manlar ortaya çıkmıs tır 9 göru s leriyle açıklamaktadır. 6 Hasan Fehmi Ketenci, Can Bilgili, Go rsel İletis im-grafik Tasarım, Beta Yayın, İstanbul 2006, s Hatice Aslan Odabas ı, Grafikte Temel Tasarım, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2002, s Becer, s Mozota, s. 35.

14 4 Yukarıda yapılan tanımlamalar doğrultusunda tasarım, saptanan ya da var olan bir problemi sistemli, yaratıcı ve is levsel bir biçimde zihinde çözerek, hedef kitleye ulas tırma ve sunma çabasıdır. Tu m bu is lemler bir tasarım su recinde gerçekles mektedir Tasarım Süreci Tasarım su reci, belirli bir program doğrultusunda gerçekles mekte ve tasarımcının bir is i u zerine almasıyla su reç bas lamaktadır. Tasarlama su recinin ilk as aması tasarım amacının net bir s ekilde belirlenmesidir. Amaç, ne tu r bir tasarıma ihtiyaç duyulduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Tasarımın hedef aldığı kullanıcı grubu iyi etu t edilmeli ve ihtiyaç tam olarak belirlenmelidir. Böyle bir yaklas ım tasarımın bas arısını artıracaktır. Tasarım içerisinde kullanılan her tu rlu kavram, görsel, yazılı ya da is itsel öğeler, hedef kitlenin sahip olduğu özelliklere uygun ve onların beklentilerine yanıt verir nitelikte olmalıdır. Tasarım Su recinde izlenen yol ve dönemler s öyledir; Problemin Tanımı, Bilgi Toplama, Yaratıcılık ve Bulus Su reci, Çözu m Bulma ve Uygulama. Problemin Tanımlanması: Bir tasarım problemini çözu mu ndeki ilk as ama, problemi tanımlamaktır. Verilen konunun ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alıs ılmıs du s u nce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir 10 Bilgi Toplama: Bilgi toplama konusunu Becer; Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mu mku n oldukça çok bilgi toplayabilmektir. Bilgi toplama su reci içinde; mu s terinin ihtiyaçlarını ve faaliyet alanlarını öğrenme, bas ka tasarımcıların benzer problemleri nasıl çözdu klerini aras tırma 10

15 5 ve tasarımın mesajına ileteceği ortamı denetleme gibi evreler bulunur 11 ifadesiyle açıklamaktadır. Yaratıcılık ve Buluş: Yaratıcı Yönetmen Lois Ernst, yaratıcılığını daha önce hiç biraraya gelmemis iki kavram ya da nesneyi orjinal bir biles im olus turan u çu ncu bir kavram ya da nesneye dönu s tu rme becerisi olduğunu belirtmis tir. Yaratıcı kis i; problemi olus turan değis ik unsur ve verileri bir araya getiren bunların arasında bir seçme yapıp, ne söylenmesi gerektiğini saptayan ve daha sonra da bunu sahneye koyan kis idir. 12 Yaratıcılıkta iki as ama olduğu söylenebilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında dıs avurumcu yaratıcılık as amasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise u retken yaratıcılık as amasına geçilmis olur 13 Çözüm Bulma: Çözu m bulma konusunda da Becer; Yaratıcılık ve bulus su reci, problemin ortaya konması ve olasılıkların aras tırılmasına yönelik çalıs maları içerir. Çözu m bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, aras tırmanın sona erdirilmesidir. Çözu m olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır 14 ifadesini kullanır. Uygulama: Tasarımcı, mu s teriye sunduğu çözu mu salt görsel nitelikleri ile değil, aynı zamanda konuya uygunluk ve istenen mesajı etkili bir biçimde aktarabilme özellikleri açısından da savunabilmelidir. 15 Albert Einstein ın dediği gibi, Yaratıcılıkta hayal gu cu çok önemlidir. Yaratıcılığın özu nde özgu rlu k vardır, fakat ortaya çıkarılması disiplinli bir çalıs ma gerektirir. Disiplin; çalıs manın göstergesidir, özgu rlu k; bu çalıs manın içeriğinin, tavrının, tarzının belirleyicisidir 16 Tasarım su reci ile ilgili yapılan tu m bu açıklamalar doğrultusunda uygulamalı tasarım dalı olan grafik tasarım konusunu ele almakta fayda var. 11 Becer, s Becer, s Becer, s Becer, s

16 GRAFİK TASARIM Britannica Grafik kelimesini; Grafik sözcu ğu, Yunanca da, yazmak, resim çizmek, is aret, desen anlamına gelen grafikos ya da graphein sözcu ğu nden tu retilmis tir 17 ifadesiyle açıklamaktadır. Odabas ı ise; Grafik kelimesi, resim veya yazıya ait, tam tasvir olunmus canlı, yazıya uygun s ekillere ait, s ekli çizgili olarak tarif edilmektedir. Grafik kelimesi genel anlamı ile tu m sanatsal teknik ve endu striyel resim yazı ve çizimleri, çoğaltma tekniklerini, baskı için boyama ve çizim teknikleriyle yapılan resimleri kapsayabilmektedir. Bu nedenle grafik sanatlar denince yazılmıs, çizilmis baskı amacıyla resmedilmis özgu n resimlerle bunların u retilmis leri anlas ılmaktadır 18 sözleriyle ele almaktadır. Grafik tasarım, görsel bir iletis im sanatıdır. Birinci is levi de, bir mesaj iletmek ya da bir u ru n ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk kez 20. Yu zyılın ilk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sora da çoğaltılmak u zere basılan görsel malzemeler için kullanılmıs tır 19 ifadesiyle yer verir. Sanat Ansiklopedisi Grafik tasarımı konusuna; Grafik tasarıma, Görsel iletis im tasarımı da denir. Grafik tasarım bir mesajı görsel iletis im yoluyla hedef kitleye duyurma is levini, gu zel sanatların estetik nitellikleriyle birlikte, resim ve yazıyı birbirini tamamlayan bir du zenleme içinde kullanarak yerine getirir. 20 Gu nu mu zde artık insanlar arası iletis im aracı olarak grafik tasarımının önemi bilinmektedir. Grafik u ru nlerinin anlatım gu cu, söze dayalı anlatım gu cu nu as mıs tır. Aynı dili konus mayan, yazmayan hatta okuma-yazma bilmeyen insanlara, grafik simgelerle aynı s eyleri anlatma olanağı vardır. İs te bu olanak, grafik tasarımını çes itli uzmanlık dallarını kapsayan bir meslek durumuna getirmis tir. 21 Grafik tasarım ve u ru nleri, gönderici ve alıcı arasında su regelen iletis im ya da alıs veris te, iletilen kavram hakkında alıcının du s u nce, duygu, tutum ve bilgisini 17 Temel Britannica, Temel Eğitim ve Ku ltu r Ansiklopedisi 7. Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopoedia Britannica Inc, İstanbul 1992, s Odabas ı, s Becer, s Eczacıbas ı, s

17 7 değis tirmeyi ya da yeniden olus turmayı hedefler. Herhangi bir u ru nu n satıs ına, du s u ncenin yaygınlas masına, hizmet ya da aktivitelerin talep edilmesine yönelik olan bir tanıtım su recini içerir. Alıcının bu tu n bu kavramlara daha ilgili ve olumlu bakmasını, bilgi sahibi olmasını ve edinmek istemesini sağlar. 22 Grafik tasarım tanımlaması ve kullanıldığı -etkin olduğu- alan olabildiğince genis lemis tir. Bugu nu n grafik sanatçısı, tasarımcısı, yıllarca bu görevi u stlenen kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini devam ettiren bir meslek adamıdır. Genel olarak bu tu n görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan göru ntu sanatları hemen hemen tu mu nde aynı dili kullanırlar. Fotoğrafçılar, heykeltıras lar, ressamlar, seramikçi ve diğer meslek kurulus larının olus turduğu profesyonel sanatçılar grubunun yeni u yesi olan grafik tasarımcılar da birçok tasarım problemini çözerken bu ortak dilden yararlanır. Grafik tasarımın en önemli problemi iletis imle ilgilidir. Tasarımcı uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel yanılsamanın rolu nu ve sözel ile görsel iletis im arasındaki ilis kileri de bilmek göz ardı etmemek zorundadır. İletis im, grafik tasarımının hayati unsurudur. Aslında grafik tasarımı bu denli ilginç, önemli, dinamik ve çağdas kılan da iletis ime yönelik en etkin öğelerden biri olmasındandır. 23 Odabas ı ise; Grafik tasarımda bir amaç vardır. Bu amaç sunulan mal ve hizmetin en iyi s ekilde tanıtılması veya satıs ıdır. Aynı zamanda bir gerekliliktir, bir ihtiyaçtan doğmus altında yatan bir bilinç vardır. Tasarımda ne için tasarım yapıyoruz sorusu hareketlerimize yön veren bir çıkıs noktasıdır. Yapılan çalıs manın tasarım olabilmesi için is levsellik yu ku mlu lu ğu nu tas ıması gerekmektedir 24 göru s leriyle yaklas maktadır. Grafik tasarım, iletis im kurma kaygısı duyarak, estetik kaliteyi en u st du zeye çıkarmaya çalıs maktadır. Grafik tasarımcı ise afis tasarımında var olan görsel öğelerin, göru ntu lerin tasarımından sorumlu kis idir. Afis ler tasarımı, grafik tasarımın etki alanı içerisinde yer alır. 22 Tepecik, s Ketenci, Bilgili, s Odabas ı, s. 18.

18 AFİŞİN TANIMI Fransızca affiche köku nden Tu rkçe ye geçmis olan afis sözcu ğu Gu ncel Tu rkçe Sözlu k te s öyle tanımlanmaktadır: Bir s eyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmıs, genellikle resimli duvar ilanı sözleriyle tanımlanmaktadır. 25 Bu tanımdan yola çıkarak, afis in kamuyu ilgilendiren her tu rlu konuda, belli bir görsel nitelik içeren, reklam amaçlı bir grafiksel u ru n olduğu söylenebilir. Bu genel tanımın yanında, afis i kavramsal olarak kus atmamızı sağlayacak çes itli tanım denemelerine de rastlamaktayız. Öyle ki, Yas antımızın bu yu k bir bölu mu sokak ve caddelerde geçer. Cadde ve sokak duvarlarına ya da ilan panolarına yapıs tırılarak kullanılan afis ler en etkili iletis im araçları, en gu çlu silahlardır. Grafik sanatlar du nyasında tu m iletilenler içinde farklı ve ayrıcalıklı bir yeri olan afis ler, yas adıkları duvarlara, panolara, u retildikleri u lkelerin kis iliklerini verirler. Ticari veya ku ltu rel olsun, tu m afis ler, toplumun yapısıyla ilgili mesajları haykıran grafik objelerdir. 26 Afis in, İngilizce kars ılığı poster, Almanca kars ılığı ise plakat tır. Bu yu k Larousse Ansiklopedisi ne göre Afis, reklam ya da propaganda yapmak, bir duyuruyu iletmek amacı ile halka açık yerlere asılan, genellikle resimli, basılı kağıt; duvar ilanı dır. 27 ifadesiyle tanımlanmaktadır. Tu rk Dil Kurumu, afis in tanımını Bir s eyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmıs, genellikle resimli duvar ilanı. 28 olarak tarif ediyor. Afis ler, sanat ve estetik kaygının es it ağırlıkta olduğu, konusunu toplumsal yapı içinde bulan, gereksinimlere uygun, sosyal, politik, ticari, ku ltu rel alanları konu edinen, tasarlandığı u lkenin ku ltu rel, ticari ve politik özelliklerini yansıtan genis topluluklara seslenen çoğu resimli duvar ilanlarıdır. İnsanlar her gu n cadde ve sokaklarda, duvar ya da ilan panolarına asılan yu zlerce afis le kars ılas ırlar. 25 Tu rkçe Sözlu k, Tu rk Dil Kurumu, Ankara 2011, s Yu ksel Çetin, Grafik Sanatı, ABC Yayınları, İstanbul 1989, s Meydan Larousse, Bu yu k Lugat ve Ansiklopedi, 1992, s

19 9 Afis ler, belirli ölçu lerde tasarlanarak köy, kasaba ve s ehirlerin çes itli yerlerinde sergilenerek, ekonomik, sosyal ve ku ltu rel içerikli haberlerin topluma duyrulmasını sağlarlar. Bilgilendirmek, ideolojileri benimsetebilmek amacı ile propaganda yapmak, ticari ve ku ltu rel faaliyetleri duyurmak gibi is levlere sahip olan afis ; resim (imaj), metin, renk gibi öğelerden olus ur. Çes itli boyutlarda ve özelliklerde ka ğıtlara basılabilir, kentin her kös esinde sergilenebilir. Bu yu k boyutlu dıs meka n afis leri, duvar yu zeylerine ve ilan panolarına asılır. İç meka n afis leri ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak u zere tasarlanan daha ku çu k boyutlu afis lerdir. Dıs meka n afis lerinin izlenme su resi kısadır. 29 Grafik Sanatı içinde geçmis ten gu nu mu ze ulas an ve devamlılığını su rdu ren afis tasarımı, basit bir bilgilendirme aracı olmanın ötesinde konusu ve içeriğiyle, insanlara gu ncel ve farklı s eyler söyleyen, onları aydınlatan, yönlendiren ve ikna eden, kendine özgu bir dili olan iletis im aracıdır. Afis ler sergilendikleri meka na göre farklılık gösterirler. Dıs meka n afis ler bu yu k boyutlarda, iç meka n afis ler ku çu k boyutlarda, kendilerine ayrılan meka nlara asılırlar. Bu yu k boyutlu dıs meka n afis ler, Billboard, Raket ve Megalight gibi bu yu k görsel sistemlerde, ku çu k boyuttaki iç meka n afis ler ise lobi, salon ve koridorlarda sergilenirler. Dıs meka n afis lerin izlenme su resi, iç meka n afis lere göre daha kısa olduğundan, dıs meka n afis tasarımları, iç meka n afis tasarımlarına göre daha sade, çarpıcı ve çabuk algılanabilir olmalıdır. Zaman kaybını önlemek için afis lerin boyutları ve tasarımları yoldan geçenlerin görme ve okuma algısına göre ölçu lendirilip, tasarlanmalıdır AFİŞ ÇEŞİTLERİ Afis ler, insanların iletis im arzularıyla birlikte, ku ltu rel hizmetlere ticari mal ve markaya ilgiyi artırmak, dikkat çekmek amacıyla kullanılmakta ve bu özellikleriyle topluma yön vermektedirler. Afis in ilgi çekmesini sağlayan önemli özellikler s unlardır: Afiş boyutu: Bu yu k afis ler, ku çu k afis lere göre daha etkili ve belirgin olmaları nedeniyle çabuk algılınlar. Afis lerin boyutu bu yu du kçe hareket artar. 29 Becer, s. 201.

20 10 Yer: Afis ler, hedef kitlenin daha çok yoğun olduğu ve ilgisini çekebileceği ve daha iyi görebileceği meka nlarda sergilenince ancak etkili olabilirler. Tasarım: Afis tasarımında, okunan ve izlenen imgeler amacına uygun, sade, çarpıcı, farklı ve ilgi çekici olmalıdır. Amacına hizmet etmeyen afis tasarımları, hedef kitleyle iletis im kuramazlar ve bas arısız olurlar. Fotoğraf, resim ve renklerin kullanımı: Afis in konusuna ve içeriğine göre uygun kullanılan fotoğraf, resim ve renkler afis in mesajını daha sağlıklı s ekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Renkler, tasarımda hem hareketliliği hem de etkiyi artırırlar. Farklılık ve zıtlık: Tasarımda kullanılan nesnelerin farklı renk ve boyutlarda olus u, kompozisyonda denge olus turur, hareketlilik sağlar ve tasarımı çekici hale getirir. Dolayısıyla bir afis in bas arılı olması için afis in ilgi çekici, ikna edici ve hedef kitle için olumlu sonuçlar olus turucu bir yapıya sahip olması gerekir. Plastik sanatların bir dalı olarak kullanılan afis, gu nu mu zde artık asıldığı yerde kalmayarak, sergi salonları, sanat dergileri, bianellerde de yer almaya bas lamıs tır. Afis ler, gu ndelik yas amımızla bu tu nles erek ev ve ofis dekorlarımızı tamamlayıcı unsur olarak sergilenmektedir. Afis tasarımını içerik olarak incelediğimizde u ç gruba ayırabiliriz: Ku ltu rel Afis ler, Sosyal Afis ler ve Reklam Afis leridir Reklam (Ticari) Afişler Reklam afis leri duygularımızı, bireysel fikirlerimizi ve tu ketim alıs kanlıklarımızı olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Ne tu r giysiler alacağımızı, hangi arabaya bineceğimizi, hangi partiye oy vereceğimizi iletis im kurarak, bizlere söyler. Reklam afis leri, bir u ru n ya da hizmetin tanıtımının yapılması için tasarlanan afis tu ru du r. U ru n ya da hizmeti pazarlamak, reklam afis lerinin en temel amacıdır. Bu yönu yle afis ler gu nu mu zu n ekonomik sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmis tir. Her ne kadar cadde ve sokaklarda ıs ıklı ve hareketli panolar gu n geçtikçe artmaya bas lasa da mesajı doğrudan ve tek bir kare ile hedef kitleye ulas tırabilen afis ve billboardlar her zaman insanın yas am alanlarında var olacaktır. Ticari afis ler Moda, Endu stri, Kurumsal reklamcılık, Basın-yayın, Gıda ve Turizm alanlarında yaygın olarak kullanılır. Hedef kitleyi alıcı durumuna getirmeyi amaçlayan ticari afis lere endu stri afis leri de denebilir. Asılı olduğu duvar veya panoda, kis iyle

SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Mehmet Salih AĞSAKALLI. Yüksek Lisans Tezi. Resim Anasanat Dalı

SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Mehmet Salih AĞSAKALLI. Yüksek Lisans Tezi. Resim Anasanat Dalı SÜRREALİZM AKIMININ AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Mehmet Salih AĞSAKALLI Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

Henri de Toulouse-Lautrec Frank Brangwyn Andy Warhol

Henri de Toulouse-Lautrec Frank Brangwyn Andy Warhol AFİŞ TASARIMI AFİŞ NEDİR? Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlara asılan, yapıştırılan, sanatsal kaygı taşıyan resimli yazı ve ilanlara afiş

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 2. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI NİSAN 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 3. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu ven Endeksi & REIDIN Tu rkiye

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - II GRT 202 Bahar 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI 2017 1. CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ T. C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ 1. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu nda beyan edilen etkinliklere ait kanıtlayıcı belgeler başvuru

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Kişisel Bilgiler Adı-Soyadı: Gültekin ERDAL Unvan: Öğretim Görevlisi E-posta: gultekinerdal@uludag.edu.tr Telefon: 2942364 Göreve Başlama Tarihi : 31.12. 1992 Uzmanlık Alanları: Grafik Tasarım, Ambalaj

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR tasarımı yarışması SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL www.turgutozal.edu.tr TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları

Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi GTM 053 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN Kişisel Bilgi Medeni Hali :Bekar Milliyeti :TC Doğum Tarihi :20.08.1977 Eğitimi 2010 : Londra da İngilizce Dil Eğitimine katıldı (Avalon School) 2003-2007 :Hacettepe Üniversitesi Güzel

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

Organizasyonumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti destek programı kapsamında,

Organizasyonumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti destek programı kapsamında, Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri Selen Kongre Organizasyon ve Turizm Şti. tarafından düzenlenen Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması 2017 nin proje başlangıcından itibaren 30 un üzerinde ilaç ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 TASARIM 1 Tasarım Nedir? 1 Gerçek Hayatımızdaki Tasarım Ürünleri 2 Teknoloji Ortamındaki Tasarım Ürünleri 3 Tasarım Yeteneğinin Keşfedilmesi 4 Tasarım Ürününün Meydana Gelmesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 07 Kasım-08 Aralık SERGİ Renklerin Hikayesi Resim Sergisi Necla Coşkun Sergi Açılışı: 07 Kasım, Salı, 17:30 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Necla Çoşkun

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - I (GRT 201) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - I (GRT 201) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - I (GRT 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - I GRT 201 Güz 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Kampanya Tasarım Projesİ

Kampanya Tasarım Projesİ 10. Giresun Tanıtım Günleri Kampanya Tasarım Projesİ 20-21 - 22-23 Ekim 2016 Yenikapı Künye Proje Danışmanı Mehmet Kuğu Proje Genel Koordinatörü Zafer Tahmaz Proje Editörü Esra M. Kahya - Tuğba DİLEK Grafik

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR.

T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR. T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR. Spor Bilimleri Faku ltesine 2017 2018 o g retim yılı ic in as ag

Detaylı

05-21 ARALIK DECEMBER 2015 AÇILIŞ / OPENING: 05 ARALIK DECEMBER SAAT TIME

05-21 ARALIK DECEMBER 2015 AÇILIŞ / OPENING: 05 ARALIK DECEMBER SAAT TIME Doğu Gündoğdu BİR RULO Atölye / Workshop: Özgün Fotoğraf Baskısı / 12 Aralık 2015 / Saat: 14:00 3, Van Dyke Brown, 05-21 ARALIK DECEMBER 2015 AÇILIŞ / OPENING: 05 ARALIK DECEMBER SAAT TIME 18:00 Doğu Gündoğdu

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ-1 Günümüzde halkla ilişkiler işletmenin önemli fonksiyonlarından biri olma niteliği kazanmıştır. Belirli boyutlara gelmiş her işletmenin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak.

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak. İÇİNDEKİLER Festival Hakkında... 3 Festival Programı... 4 Line Up (1.Gün)... 5 Line Up (2. Gün)... 6 Festival'in Tanıtımı... 7 Rakamlarla MagicalFest... 8 Festival Alanı... 9 Festivalin Mobil Uygulaması...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUNCULUK VE KARAKTER OLUŞTURMA OYU 421 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelaj ve Maket SGT 222 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

STREET ART/SOKAK SANATI

STREET ART/SOKAK SANATI STREET ART/SOKAK SANATI Sokak sanatı, halka açık yerlerde yapılan her türlü sanatsal aktiviteye deniyor. Yalnız klasik sokak sanatı tanımına, devlet destekli, sponsorlu çalışmalar girmiyor. Mesela Şehir

Detaylı

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarım III GRT301 Güz 2 4 0 4 10 Ön Koşul Ders(ler)i GRT202 Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı