> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN"

Transkript

1 > > > > > > > > 1. HAFTA 1 Parayı, fonksiyonlarını da içerecek şekilde tanımlayabilecek. 5 Finansal sistemin temel unsurlarıyla birlikte işleyişini açıklayabilecek. PARA BANKA DERSİ 2 İnsanların niçin para talep ettiklerini, paranın ekonomideki rolünü ve fonksiyonlarını açıklayabilecek. 6 Finansal kurumların çeşitlerini ve nasıl aracılık yaptıklarını açıklayabilecek, Finansal piyasaları sınıflandırabilecek. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN Para otoritelerinin toplam para arzını nasıl ve hangi araçlarla kontrol edebildiklerini açıklayabilecek. Parasal aktarım mekanizmasının kanallarını ve bu kanalların para politikası aracılığıyla ekonomi üzerindeki reel etkilerini değerlendirebilecek. 7 Merkez bankacılığının ve bankacılık sisteminin gelişimini ve sektörün işleyişini açıklayabilecek, Merkez bankası bilançosunun büyüklüğü ile parasal taban arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek. Para politikası uygulamalarının makro 8 2 ekonomik etkilerini değerlendirebilecek.. Derse devamlılık ve derse katılım önemlidir, Başarıda belirleyici unsur çalışmaktır, Öğrencilerin ilk iki kritere göre bir strateji belirlemesi gerekir, Not dilenme ve mazeret beyanı bu stratejinin bir parçası olmamalıdır, Amaç kişisel gelişim ve sürekli öğrenme olmalıdır (?) 3 1. Anadolu Üniversitesi PARA BANKA Kitabı 2. Mehmet GÜNAL-Para Banka ve Finansal Sistem 3. F.S. Mishkin, Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı 4. Nur KEYDER, Para Teori ve Uygulama 5. Merih PAYA, Para Teorisi ve Politikası 6. Muhammet AKDİŞ, Para Teorisi ve Politikası 7. İlker PARASIZ, Para Politikası 8. Ömer Faruk ÇOLAK, Tezer ÖCAL, Para Teorisi ve Politikası 9. Hanifi Aslan, Para Teorisi ve Politikası 10. Ömer Faruk ÇOLAK, Finansal Piyasalar ve Para Politikası 11. Stephen F. LeRoy Jan Werner, Principles of Financial Economics 12. R. E. Bailey, The Economics of Financial Markets 13. David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 14. Ömer Faruk ÇOLAK, Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumu 4 1

2 > > > > > > > > 2. Hafta Finansal Sistem - Finansal Sistemin Temel İşlevleri - Finansal Kurumlar - Finansal Piyasaların İşleyişi - Finansal Piyasa Araçları 5 Sistem; farklı görevler veya fonksiyonlar üstlenen çeşitli birimlerin bir araya gelmesi ile oluşan ve bir sonuç üretmeye yarayan bütünü ifade eder. Finansal Sistem; bir ekonominin işlemesi için gereken para akışını sağlayan piyasaların ve kurumların oluşturduğu bütüne finansal sistem denir. Finansal sistem, finansal fonların fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara akışını sağlar. Finansal fonların el değiştirmesi sırasında birileri borç verirken birileri de borç almaktadır. Doğal olarak bu borç verme işlemi karşılıksız olmaz, borç veren bunun karşılığında borç alan tarafından borcun hangi koşullarda ve ne zaman ödeneceğini belirten bir borç senedi alır. Yani finansal fonlar (para) el değiştirirken karşılığında finansal varlıklar (tahvil, bono, hisse senedi vb.) değişilmektedir Fon Fazlası Olan Ekonomik Birimler (Tasarruf Sahipleri) 2. Fon Açığı Olan Ekonomik Birimler (Fon talep eden Yatırımcılar-Tüketiciler) 3. Aracı Kurumlar (Finansal Aracılar) Bankalar Sigorta ve Emeklilik şirketleri Fonlar Sosyal Güvenlik Kuruluşları Diğer 4. Kamu Merkez bankası Hazine 5. Uluslararası Kuruluşlar Finansal İlişki; bir ekonomide fon fazlası olan ekonomik birimlerden fon gereksinimi olan ekonomik birimlere doğru olan, hukuki açıdan borçluluk ya da ortaklık (mülkiyet) hakkı doğuran ve belgelerle sağlanan her türlü ilişkidir. 7 Kaynak: Anadolu Üniversitesi Para Banka, s

3 Finansal sistemde fon akışı iki kanaldan gerçekleşebilir. Bu kanallardan ilkinde fon akışı aracı kullanılmadan finansal piyasalar üzerinden gerçekleşir, buna doğrudan finansman adı verilir. İkinci kanal ise fon akışının finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirildiği dolaylı finansman kanalıdır. Örneğin tasarruflarını değerlendirmeye çalışan bir kişi parasıyla bir bankadan hazine bonosu alıyorsa, bu işlem dolaylı finansman kanalından gerçekleşmiştir. Ancak aynı kişi yetkili bir borsa satıcısı (dealer) aracılığı ile hisse senedi alıyorsa bu durumda işlem doğrudan finansman kanalından gerçekleşmiştir. 9 Finansal sistemin; 1.Fon Aktarımı, 2.Riskin paylaşılması, 3.Likidite sağlanması ve 4.Bilgi aktarımı işlevlerini yerine getirir. 10 Finansal piyasalar, elinde bir miktar fon fazlası bulunduğu halde verimli bir yatırım olanağı bulunmayanlardan, elinde yeterli miktarda fon olmadığı için verimli bir yatırım fırsatını hayata geçiremeyenlere doğru fon aktarımına olanak sağlamaktadır. Finansal piyasalar bu sayede hem daha yüksek bir üretimin gerçekleşmesine ve tüm ekonomide etkinliğin artmasına katkıda bulunmakta, hem de bu işlemin taraflarının her birinin artan geliri dolayısıyla refah düzeyini yükseltmektedir. Buna göre, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiren finansal piyasaların toplumun ekonomik refahının arttırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söylemek olanaklıdır. 11 Risk; bir varlığın gelecekteki değeri konusunda mevcut olan belirsizliktir. Bütün yatırımcılar gelecekteki belirsizlik karşısında riski azaltmak üzere bazı önlemler alırlar. Bu önlemlerin özünde «yumurtaları aynı sepete koymamak» ilkesi vardır. Yumurtalarınızı farklı sepetlere dağıtmak tüm yumurtaların birlikte kırılması riskini azaltır. Tasarruf sahiplerinin riskten korunmak üzere çeşitli varlıklardan oluşturdukları sepete Portföy denir. Portföyün çeşitli varlıklar arasında dağıtılmasına ise Çeşitlendirme denir. Benzer bir biçimde, yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırımlarını alternatif finansal varlıklar arasında pay ederler. Getirileri birbirlerine göre farklı yönde hareket eden varlıklardan oluşan bir portföyde, bir varlığın getirisi düşerken diğerininki artabilir. Böylece varlık fiyatları değişirken toplamda portföyün getirisininçok değişmemesi sağlanabilir. Mesela küresel finansal kriz sırasında Türk şirketlerinin önemli bir kısmının hisse fiyatları düştü. Zira Türkiye de ekonomi küçüldü ve şirketlerin kârlılığı azaldı. Oysa aynı dönemde Hazine tahvillerinin fiyatları yükseldi. Tasarruf sahipleri şirket hisseleri yerine daha güvenli olduğunu düşündükleri Hazine tahvilleri satın aldılar. Portföyünde sadece hisse senedi tutan tasarruf sahiplerinin, böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla, portföylerinde hem hisse senedi hem de hazine tahvili tutanlara kıyasla daha zararlı çıkacakları açıktır. 12 3

4 Likidite; bir varlığın ödeme aracına dönüşme hızı ve kolaylığıdır. Finansal sistem; içinde yer alan alternatif finansal varlıklar kanalıyla daha likit yatırım olanakları sunmaktadır. Paraya çevirirken herhangi bir işlem maliyeti ödemiyor ve her istediğinizde bu değişim işlemini gerçekleştirebiliyorsanız; bu durumda tasarruflarınızı likiditesi yüksek varlıklara yapmışsınız demektir. Likit varlıklara sahip olmak, yatırımcının anında değerlendirmesi gereken önemli ve kârlı yatırım olanaklarının kaçırılmaması açısından önem taşımaktadır. Hisse senedi, bono, çek, tahvil gibi finansal varlıklar, finansal olmayan varlıklara kıyasla (araba, iş makinesi, taşınmaz mallar gibi) daha likittir. Finansal sistem, yatırımcılarına işte bu likit seçeneklere yatırım 13 yapma fırsatını tanır. Finansal sistemde fon fazlalarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, finansal varlıkların gelecek değerleri hakkında öngörüde bulunabilmek için finansal varlıklar hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar. Finansal sistem, borçlanmak isteyenler hakkında ve finansal varlıkların getirileri ile ilgili beklentiler hakkında bilgi toplanmasını ve bunun dağıtılmasını olanaklı kılar. Borç almak isteyenler hakkındaki bilgiler: Finansal geçmişleri, kredibiliteleri, borçlandıkları fonlarla ne yapacakları hakkındaki bilgileri kapsar. Ancak, borç vermek isteyenlerin tüm bu bilgileri bireysel olarak elde edebilmeleri oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu süreçte ortaya çıkan bir diğer önemli sorun Asimetrik Bilgi (Eksik Bilgilenme veya Bilgi Eşitsizliği) sorunudur. Asimetrik Bilgi; borç almak isteyen tarafın borç verecek tarafın sahip olmadığı bazı bilgilere sahip olması ve gerçekleştirilecek finansal işlemde bunun avantajını kullanmasıdır. 14 Bilgi akışı konusundaki ikinci görev, toplanan bilgilerin duyurulmasıdır. Finansal piyasalar, mevcut bilgileri finansal varlıkların fiyatlarına yansıtarak bu görevi yerine getirmektedirler. Dolayısıyla tasarruf sahipleri ve borçlanmak isteyenler, finansal sistem tarafından sağlanan bu bilgileri, varlıkların getirilerine bakarak elde edebilirler. Örneğin bir şirketin kârlılığındaki artış, bu şirketin hisse senetlerinin değerine yansır ve bu bilgi borsa aracılığıyla tüm piyasa katılımcılarına duyurulur

5 Finansal kurumlar finansal sistemde finansal fonların aktarılmasına aracılık eden kurumlardır, bu özellikleri nedeniyle bu kurumlara finansal aracılar" adı da verilmektedir. Finansal Kurumların Ekonomiye Katkıları 1. Gömüleme Eğilimini Azaltıcı Etki 2. Riski Azaltıcı ve Dağıtıcı Etki (farklı alanlara yatırım) 3. Vadeleri Ayarlayıcı Etki (fonları vade açısından uyumlaştırma) 4. Miktar Ayarlama Etkisi (küçük tasarrufları bir araya getirme) 5. Fon Maliyetlerini Azaltıcı Etki (yurtdışı kaynaklara başvurulmaz) 6. Potansiyel Faiz Oranlarını Düşürücü Etki (fon fazlaysa Faiz Oranı (i) düşer) 7. Yatırımların Kalitesini ve Miktarını Artırıcı Etki 8. Para Arzı Artış Oranını Azaltıcı Etki 17 Finansal kurumların Türleri; 1. Mevduat toplayan kuruluşlar, Ticari Bankalar Katılım Bankaları 2. Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Kurumları Sigorta Şirketleri Özel ve Kamu Emeklilik Fonları 3. Yatırım Aracıları Finansman Şirketleri Yatırım Fonları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Yatırım Ortaklıkları Aracı Kurumlar 4. Diğer Yatırım Aracıları 18 Para arzının belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar. Ticari Bankalar: Temel fon kaynakları tasarruf sahiplerinden topladıkları vadeli ve vadesiz mevduatlar ile alınan krediler (yurtiçi ve yurtdışı) iken, topladıkları fonları kurumsal ve bireysel krediler vererek ya da devlet iç borçlanma senetleri alarak kullanan kurumlardır. (Mevduat + Alınan Krediler) (Verilen Krediler + Kamu Finansmanı) Türkiye de finansal sistemde temelde mevduatlar ticari bankalar aracılığıyla toplanır. Bankalar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da finansal sistemin en önemli aracı kurumlarıdır. Türkiye'de 2013 yılında ticari bankalar, finansal sektörün % 78 ni oluşturmuştur. Katılım Bankaları: Faizsiz bankacılık yapan kurumlardır. Temel fon kaynakları katılım hesabı satışı olan bu kurumlar, müşterilerine kâr payı dağıtmaktadır. Fon satışında ise, müşteriye doğrudan ödeme yapmak yerine, ilgili malı satın alarak müşteriye devretmektedirler. 19 Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Kurumları: Bir sözleşmeye dayanarak belirli aralıklarla fon toplayan finansal aracılardır. Gelecek yıllarda ne kadar ödeme yapacaklarını yeterince doğru belirleyebildiklerinden dolayı fon kaybına uğrama konusunda diğer kurumlar kadar sıkıntılı değildirler. Sigorta Şirketleri: Hayat, sağlık, doğal afetler, kaza sigortası gibi konularda hizmet sunmaktadırlar. Sigorta poliçeleri bir tür finansal varlıktır. Sigorta temelde poliçe sahibinin belirli bir prim karşılığında olası ve belirsiz bir kaybın gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketin-den para almak üzere yaptığı iki taraflı bir anlaşmadır. Örneğin trafik sigortası gibi. Sigorta şirketlerinin finansal sistem içerisindeki büyüklüğü % 3 civarındadır. Özel ve Kamu Emeklilik Fonları: Katılımcılara periyodik olarak emeklilik geliri sağlayan kuruluşlardır. İşverenlerin veya çalışanların katkı payları aracılığı ile fon toplamaktadırlar. Çalışanların katılımının zorunlu olduğu kamu emeklilik fonları Türkiye de 2006 yılına kadar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak üç grupta toplanırken bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Son yıllarda sosyal güvenlik kuruluşları yanında, bireysel (özel) emeklilik fonları da oluşturularak vergi avantajları aracılığıyla teşvik edilmektedir. 20 5

6 Finansman Şirketleri: Finansman bonosu satarak, hisse senedi ve tahvil ihraç ederek fon toplamaktadırlar. Topladıkları bu fonları mobilya, otomobil, ev eşyası gibi özellikle dayanıklı tüketim malları satın alan tüketicilere ve küçük işletmelere kredi olarak vermektedirler. Yatırım Fonları: Katılma belgesi karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan kaynakların, borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri ile özel ve kamu kesimi borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak değerlendiren kurumlardır. Yatırım fonları, A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak, Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlar A Tipi olarak adlandırılır. B Tipi fonlarda bu şartlar aranmaz. 21 Kalkınma ve Yatırım Bankaları: Gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliklerini gidermek amacıyla kurulmuşlardır. Sermaye piyasası araçları kullanılarak sağlanan kaynaklarla yatırım yapmak, işletmelerin etkin bir yönetime ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmaları amacıyla devir ve birleşme konuları dahil danışmanlık hizmeti vermek, mevduat kabulü hariç bankacılık işlemleri yapmak üzere kurulurlar. Yatırım bankası bu hizmetleri karşılığında aracılık (underwriting) geliri elde eder. Yatırım Ortaklıkları: Temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Diğer ortaklıklardan (Örneğin GYO) farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır. Aracı Kurumlar: Sermaye piyasası araçlarının aracılık yapmak amacıyla başkasının nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına ya da kendi 22 nam ve hesabına alım satımını yapan kuruluşlardır. Bu aracı kurumlar; Finansal kiralama, Tüketici finansman, Faktöring ve Varlık yönetim şirketleri olarak sıralanabilir. Bunlardan leasing ve tüketici finansman şirketleri kredilendirerek mal ve hizmet alimini kolaylaştıran aracılar olarak düşünülebilir. Faktöring ve varlık yönetim şirketleri ise borçların tahsilatına yardımcı olan aracılardır. Türkiye de 1990 lardan itibaren faaliyet göstermeye başlayan bu tür alternatif aracı şirketler finansal sistem içerisinde büyük bir paya erişememiştir, bu tür aracıların varlıklarının toplamdaki payı son on yılda ortalama olarak yaklaşık %3 civarında kalmıştır. 23 Kaynak: BDDK 24 6

7 A) Para Piyasası (kısa vadeli tahvil, repo vs) Kısa süreli fon arz ve talebinin bir araya geldiği ortam olarak tanımlanmaktadır. Para piyasalarında daha çok bireysel yatırımcılar, firmalar ve hükümet; likidite ihtiyaçlarını ayarlamak için bir yıldan az vadeli aktiflerin ticaretini yaparlar. Bu piyasaların, geri ödenmeme riskinin çok az olması, vadenin kısa olması ve paraya dönüştürme maliyetinin düşük olması olmak üzere üç temel özelliği bulunmaktadır. Para piyasası araçları için kredi riski ve fiyat riski söz konusudur. İşlemleri dealer denilen, yani piyasadaki menkul değerler üzerinde iş yapan, alım satım yapan kişi ve broker yani komisyoncular yerine getirir. Dealer değerli kağıtları kendi pozisyonu için alır ve bu değerli kağıtları daha sonra uygun bir ortam oluştuğunda satar. Bu işlemler genellikle ikincil piyasalarda yapılır. Para piyasalarını kendi içerisinde üçe ayırmak mümkündür Ulusal Para Piyasası: Hem bankalar hem de merkez bankası yer alır. Döviz Piyasası: Bu piyasada, bankalar kısa süreli döviz ihtiyaçlarını karşılarlar. İnterbank Piyasası: Bu piyasaya Bankalararası Para Piyasası da denir. Burada 25 bankalar birbirleriyle fon alışverişi yaparlar ve kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılarlar. B) Sermaye Piyasası (uzun vadeli tahvil, hisse senedi) Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan modern finansman sisteminin adıdır. Sermaye piyasası enstrümanlarının genelde yatırımcılara yıllık getiriler kazandırması beklenir. Bu yüzden sermaye piyasası araçlarının likiditesi düşüktür Organizasyona Göre Organize (Örgütlenmiş) piyasalar işlemlerin belirli kurallara göre yapıldığı, işlemler için belli bir fiziksel mekanın bulunduğu ve işlemlerin buradan yürütüldüğü ve piyasayı yöneten belirli yöneticilerin görev yaptığı piyasalardır. Örgütlenmiş sermaye piyasalarına en iyi örnek, menkul kıymet borsalarıdır. Organize Olmamış (Örgütlenmemiş) piyasalar ise tezgah üstü piyasa olarak da adlandırılır. Burada örgütlenmiş piyasadakinin tam tersine belirli bir fiziksel mekan olmaksızın ve belli kurallara bağlı kalmadan tarafların kendi aralarında yaptıkları pazarlıklar sonucu, vardıkları mutabakata göre alım satım işlerini yürüttükleri 28 piyasalardır. Serbest döviz ve altın piyasaları, tefeciler ve bankerlik kuruluşları gibi. 7

8 2. Menkul Kıymet İhracına Göre Birincil piyasa yeni çıkarılmış tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetlerin şirketler ya da hazine tarafından ilk olarak alıcılara satıldığı finansal piyasadır. İkincil piyasalar ise daha önce birincil piyasada satılan menkul kıymetlerin tekrar alınıp satıldığı yani ikinci el finansal varlıkların değişildiği finansal piyasalardır. Birincil piyasalar genel olarak kamuoyu tarafından çok fazla bilinmez. Bu piyasalarda menkul kıymetlerin ilk kez satışı aracı kuruluşlar ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilir. Medyada haberlerini gördüğümüz piyasaların çoğu ikincil piyasalardır; İMKB, Vadeli Opsiyon Borsası (VOB), Tahvil Borsası, Döviz Piyasası bunlar arasında sayılabilir. İkincil piyasaların en önemli görevlerinden biri finansal varlıkların satışını kolaylaştırmaları, yani likiditeyi arttırmalarıdır. Üçüncül piyasalar, menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp satıldığı piyasalardır. Üçüncül piyasalarda aracılar, organize olmuş borsadaki acentaların rakibi olur. Dördüncül sermaye piyasasında ise daha çok büyük kurum ve kişiler, büyük miktarda işlem hacimleriyle alıp satarlar. Komisyon ödenmeden dördüncül piyasada işlemler gerçekleştirilir. Bu piyasadaki işlemlere kayıt tutulmaz. İşlemleri yapanların 29 adları gizli tutulur. 3. Finansal İlişkiye Göre Borçlanma (Tahvil) piyasası fon ihtiyacı olan özel firma ya da kamu kuruluşunun, öncelikle piyasanın ve kendi mali durumuna göre bir yıl, isterse bir - on yıl arası ve yine on yıldan daha uzun vadeli olarak borçlanabileceği bir piyasadır. Özel sektör menkul kıymetlerinden tahvil, finansman bonusu vb., kamu sektörü menkul kıymetlerinden devlet tahvili, hazine bonusu vb. menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasalardır. Bu piyasadaki finansal ilişki borçalacak ilişkisidir. Özsermaye (Hisse senedi) Piyasası, anonim ortaklıklar tarafından çıkartılan ve yatırımcıya aldığı hisse oranında ortaklık ve mali hak veren bir tür kıymetli evraktır. Firma çıkardığı hisse senetlerinin her birinin nominal değeri kadar fon elde eder. Bu piyasadaki finansal ilişki ortaklık ilişkisidir Teslim Zamanına Göre Spot piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde teslim genellikle aynı gün veya en geç birkaç işgünü sonra gerçekleştirilmektedir. değişimi yapılan finansal aracın hemen teslim edildiği ve ödemenin hemen yapıldığı piyasalardır. Vadeli Piyasa: Menkul kıymetlerin gelecekteki alış veya satış bedelinin bugünden belirlendiği ve bugün anlaşılan fiyat üzerinden gelecekte değişiminin gerçekleştiği piyasa türüdür. Türkiye de bulunan tek vadeli piyasa 2005 yılında İzmir de kurulan VOB dur. VOB un işlem hacmi kurulduğundan bu yana hızla artarak 2011 yılında 1,9 milyar liraya ulaşmış olmakla beraber bu işlem hacminin Türkiye deki finansal sektörün 31 büyüklüğü ile kıyaslandığında hala çok düşük olduğu söylenebilir. Para Piyasası Araçları Hazine Bonosu Döviz ve Döviz Tevdiat Hesapları Finansman Bonosu Mevduat Sertifikaları Banka Kabulleri Altın ve Altın Sertifikaları Banka Garantili Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılım Payları Repo/Ters Repo Sermaye Piyasası Araçları Hisse Senetleri Varantlar Özel Sektör Tahvilleri Devlet Tahvilleri Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Gelir Ortaklığı Senedi Eurobond Mortgage Finansal varlıklar, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların düzenlediği ortaklık ya da alacaklılık hakkı sağlayan menkul kıymetlerdir. Finansal varlıkların en önemli özellikleri yatırım aracı olmalarıdır. Finansal sistemlerde piyasaların gelişmişliğine bağlı olarak farklı türlerde finansal varlıklar bulunabilir. 32 8

9 Bazıları şöyle açıklanabilir; 1.Banka Kabulleri: İmalatçılar, tüccarlar veya az tanınan firmalar tarafından bankalara dayanılarak çıkartılan, banka tarafından garanti edilen, belli bir tarihte ödenmesi gereken, kısa vadeli bir kambiyo senedidir. Genellikle dış ticaret işlemlerinde ve ithalatın finansmanında kullanılır. 2.Yatırım fonları: Güvenilir kişi veya kuruluşlarca katılma bedeli karşılığında halktan toplanan kaynaklarla riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esasına göre; hisse senetleri, kamu borçlanma senetleri, yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı işlem gören enstrümanlar ve forward sözleşmeleri gibi varlıklardan oluşan portföye denir. Yatırım fonları iki tipte kurulabilir. A Tipi fonların portföyleri en az aylık ortalama bazda %25 I Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur. B Tipi fonlarda böyle bir sınırlama yoktur. 3.Gelir Ortaklığı Senetleri: Gelir ortaklığı senetleri tasarrufların teşviki ve kamu tarafından yaptırılan yol, demiryolu, köprü, santral, baraj, hava ve deniz limanları gibi kamu mallarının gelirlerine özel veya tüzel kişilerin de ortak olması için çıkarılan senetlerdir. Senet sahipleri, bu belirtilen kamu mallarına mülkiyeti veya işletilmesi ile ilgili olarak ortak değildirler. Senet sahipleri sadece bu projelerden elde edilen gelire ortaktırlar. Gelir ortaklığı senetlerinde minimum bir getiri oranı garanti edilmektedir Döviz ve Döviz Tevdiat Hesapları Yatırımcının döviz hesabından elde edeceği dönem kazancı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. fd=(1+f)x(1+k)-1 fd=dönem Kazancı f=dönem İçi Faiz k=dönem içinde Kur Artış Yüzdesi Olarak İfade Edilmiştir. Unutulmaması gereken husus,dövizden oluşan bir portföyün, kur riski yanında Çapraz Kur Riski de mevcuttur. 5. Altın ve Altın Sertifikaları(Altına yapılan yatırımlarda genellikle beklenti fiyat artışlarıdır.) Altın yatırımları için önerilen vade genellikle uzun vadedir.çünkü kısa vade de genellikle fiyat dalgalanmaları nedeniyle istikrarlı bir kazanç elde edilmez Repo (Geri alım vaadiyle satış): Repolar, Hazine bonolarının teminat olarak gösterildiği esas olarak kısa vadeli borçlardır (genelde iki haftadan daha kısa vadeli). Türkiye de repo işlemlerinin yaklaşık üçte ikisi bir aya kadar vadeli işlemlerden oluşmakla birlikte, özellikle İngiltere merkezli bankalarla 10 yıla kadar vadeli repo işlemleri yapılabilmektedir. Bu Hazine bonoları, borç alan borcunu ödemediği takdirde, borç veren tarafından geri alınır. Repo şöyle yapılır: Farz edelim ki, Sabancı gibi büyük bir şirket banka hesabında 1 milyon TL atıl fona sahip olsun ve bu parayı, bir haftalığına borç olarak vermek istesin. Sabancı, bu fazla 1 milyontl yi bir bankadan Hazine bonosu satın alarak kullanır. Banka ise söz konusu bonoları bir sonraki hafta Sabancı nın alış fiyatının biraz üzerinde bir fiyata geri satın almayı taahhüt eder. Bu anlaşmanın sonucu, Sabancı nın bankaya 1 milyon TL borç vermesi ve bankanın geri satın alımına kadar 1 milyon $ değerindeki hazine bonolarını elinde tutmasıdır. Repo anlaşmaları günümüzde bankaların önemli bir fon kaynağıdır. Büyük firmalar bu 35 piyasanın en önemli borç verenleri konumundadır. 6. Repo (Geri alım vaadiyle satış): Yatırımcı vade sonunda repo işleminden elde edeceği kazancı aşağıdaki formülle hesaplanır. R k ( fxn ) / 365 ) 1 xa Rk= Elde Edilecek Repo Kazancı, F=Faiz Oranı, A=Anapara, n=gün Sayısı Örnek:200 TL,7 günlüğüne %55 faiz oranıyla repoya verildiğini varsayalım. Bu durumda repo kazancı ne olacaktır.? Çözüm: R k ( 0.55x7) / 365) 1 x 200 Rk=202.1 TL olacaktır. 36 9

10 7. Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB): Anonim şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kar ve zarar ortaklığı esasına göre çıkarılan bir menkul kıymet türüdür. KOB lar kendilerine özgü finansal varlıklardır. Hisse senedi ve tahvillerin bazı özelliklerini taşısalar da ne hisse senedi ne de tahvil olarak değerlendirilirler. Bu belgeler sahiplerine kar ve zarara katılma hakkı verirken,şirket yönetimine katılma ya da şirket yönetiminde oy hakkı sağlamamaktadırlar. 8. Mortgage: Hanehalkına veya firmalara konut, arazi veya diğer gayrimenkulleri satın almaları için verilen ve bu gayrimenkullerin teminat görevini gördüğü kredilerdir. Konut mortgage (konut alımında kullanılan) en yaygın olanıdır Hisse senedi: Anonim ortaklıklar (şirketler) tarafından çıkarılan, Şirket sermayesine katılımı temsil eden Yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır. Hisse Senedi Sahibi Olmanın Sağladığı Haklar Ortaklık hakkı, Yönetime katılma (oy) hakkı, Kar payı (temettü) alma hakkı, Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı), Bedelsiz pay alma hakkı, Tasfiyeden pay alma hakkı, Bilgi edinme hakkı sağlar. Hisse Senedi Sahibi Olmanın Yükümlülükleri Sır saklama borcu Sermaye borcu HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ Kar Payı (Temettü) Geliri: Anonim ortaklıkların yıl sonunda elde ettikleri karın ortaklara dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Anonim ortaklıklar karını, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan oran ve esaslar çerçevesinde nakden veya temettüen sermayeye ilavesi suretiyle hisse ihraç ederek dağıtabilir. Sermaye Kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir

11 Hisse Senetlerine Yapılan Yatırımın Getirisini Aşağıdaki Formül Yardımıyla Gösterebiliriz. R ( F1 F0 ) T / F0 R=Hisse Senetlerinin Bir Dönemdeki Getirisini F0=Dönem Başındaki Hisse Senedi Fiyatını F1=Dönem Sonundaki Hisse Senedi Fiyatını T=Dönem İçinde Tahsil Edilen Temettüyü Göstermektedir. 41 Varantlar bir dayanak varlığı belirli bir vadede belirli bir fiyattan ALMA ya da SATMA hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye aracıdır. Varantlar yatırımcısına bir yükümlülük getirmez. Yatırımcı varanta yatırdığı paradan daha fazlasını kaybedemez. Varantlar açığa satılmaz. Varantlar çoğu yönden sigorta poliçeleri gibidir. Sigortada rizikonun gerçekleşmesi durumunda zararınız tazmin edilir. Varantlarda ise dayanak varlığın vade sonundaki fiyatı kullanımı gerektiriyorsa ödeme yapılır. Sigorta, poliçe primi ödenerek satın alınır, bir vadesi vardır ve vade sonunda riziko gerçekleşmezse sigorta sona erer. Varantlar da bir fiyat karşılığında satın alınır (Banka-Aracı Kurumlardan)ve vade sonunda kullanım gerçekleşmezse bir ödeme olmadan sona erer. Varantlarda vade sonunda ödeme yapılmasına kullanım denir. Her varantın ihraçta belirlenen bir kullanım fiyatı vardır. Vade sonunda kullanım fiyatı ve dayanak varlığın fiyatı karşılaştırılarak uzlaşı ödemesi belirlenir. 42 Varantların iki türü vardır: Alım Varantı ve Satım Varantı. Dayanak varlık: Varantın bağlı (ya da endeksli) olduğu varlığı ifade eder. Çoğunlukla hisse senetleri ya da endeksleridir. Piyasada Hangi Varantlar Var? : Ağustos 2011 itibarıyla BIST da Endeks-30, AKBNK, EKGYO, EREGL, GARAN, ISCTR, KCHOL, TCELL, THYAO, YKBNK endeks ve hisselerine dayalı ALIM ve SATIM varantlarının yanısıra döviz varantları da (USDTRY) var. Vade: Varantın sağladığı hakkın son bulma tarihidir. Vade sonu tarihinden sonra varantlarda işlem son bulur. Kullanım fiyatı: Varantın ALIM ya da SATIM hakkı verdiği fiyat seviyesidir. ALIM varantı: Dayanak varlık üzerine ALMA hakkını temsil eder. ALIM varantlarının değeri dayanak varlık değer kazandıkça artabilir. SATIM varantı: SATMA hakkıdır. Dayanak varlık değer kaybettikçe fiyatının artması beklenir. Varantları Ayırt Etmek Kısa kod: Varantın BIST kodudur. 5 basamaktan oluşur. GADAC: GA-D-AC GA: Dayanak varlığı gösterir. Dayanak varlık ilk iki harfiyle aynı 43 D: İhraççı kurum Deutsche Bank, AC: ALIM ya da SATIM varantı olduğu gösteren kod. AA- OO arası ALIM, PP ZZ arası SATIM varantları için. Varant ve Dayanak Varlık ilişkisi ALIM varantları dayanak varlıkla aynı yönde hareket eder. SATIM varantları ters yönde hareket eder. Örneğin endeks yükselirken endeks ALIM varantlarının değerinin artması SATIM varantlarının da değerinin azalması beklenir. Garanti Bankası düşerken Garanti ALIM varantlarının değer kaybetmesi, SATIM varantlarının değer kazanması beklenir. Delta: Dayanak fiyatı 1 TL değiştiğinde, varant fiyatının kaç TL tepki vereceğini gösterir. 30 kuruşluk bir GARAN ALIM varantının deltası 0,40 olsun. Garanti Bankası 10 kuruş değer kazandığında bu varantın 4 kuruş değer kazanması beklenir. Değeri 34 kuruş olur. Aynı şekilde, Garanti 10 kuruş değer kaybettiğinde bu varantın değerinin 26 kuruşa inmesi beklenir. Etkin Kaldıraç: Dayanak varlıktaki %1 lik değişime varantın % kaç cevap vereceğini gösterir. Etkin kaldıracı 8 olan bir varantın değerinin dayanak varlık %2 değiştiğinde %16 artması ya da azalması beklenir

12 Varantları, endeks varantı olan BİST 30 varantı üzerinden örnekleyelim. 1. CALL/alım varantı: BİST 30 yükseldikçe alım varantının değeri yükselir. BİST 30 da alım varantı, anlaşılan seviyeden BİST 30 endeksini almayı sağlar. Diyelim ki ben 2 ay vadeli, işlem fiyatı 75 bin olan Ağustos 31 vadeli alım varantınını 0,87TL den satın aldım. BİST 30, Ağustos sonunda 90 bin oldu varsayalım. Varantım sayesinde endeksi piyasa fiyatı olan 90 binden değil, kullanım hakkı olan 75 binden alabiliyorum. Aradaki 15 bin puan da benim karım olur. Şu anki varantların fiyatları 1/5000 oranı ile çarpıldığı için karım olan 15 bin endeks puanı varant fiyatına 3 TL olarak yansır. (15000*1/5000 = 3 TL ) Özetle 0,87 TL ödediğim 75 bin kullanım fiyatlı 31 Ağustos vadeli varantım, vade sonunda BİST 30 un 90 bin puana çıkması ile 3 TL oldu. Eğer vade sonunda BİST 30 endeksi 75 bin puanın altında kalırsa varantımın değeri 0 olur ve ben varant için ödediğim tüm parayı (primi) kaybederim PUT/satım varantı: BİST 30 düştükçe satım varantının değeri yükselir. BİST 30 da satım varantı, anlaşılan seviyeden karşı tarafa BİST 30 endeksini satmayı sağlar. Aynı alım varantında olduğu gibi eğer BİST 30 un fiyatı aynı karlırsa gün geçtikçe varantın fiyatı düşer Diyelim ki ben 2 ay vadeli, işlem fiyatı 65 bin olan Ağustos 31 vadeli alım varantınını 0,42TL den satın aldım. BİST 30, Ağustos sonunda 55 bin oldu varsayalım. Varantım sayesinde endeksi piyasa fiyatı olan 55 binden değil, kullanım hakkı olan 65 binden satma hakkım var. Aradaki 10 bin puan benim karım olur. Şu anki varantların fiyatları 1/5000 oranı ile çarpıldığı için karım olan 10 bin endeks puanı varant fiyatına 2 TL olarak yansır. (10000*1/5000 = 2 TL ) Özetle 0,42 TL ödediğim 65 bin kullanım fiyatlı 31 Ağustos vadeli varantım, vade sonunda BİST 30 un 55 bin puana düşmesi ile 2 TL oldu. Eğer vade sonunda BİST 30 endeksi 65 bin puanın üstünde kalırsa varantımın değeri 0 olur ve ben varant için ödediğim tüm parayı kaybederim. Varantlar vade sonuna kadar tutulmak zorunda değildir. Vadesinden önce aracı 46 kuruma geri satılabilir

13 Varantlar Arasından Seçim Yapmak Yatırım Nasıl Yapılır? Önce dayanak varlıktaki beklentinin yönü belirlenir. Yükseliş beklentisine ALIM, düşüş beklentisine SATIM varantlarıyla yatırım yapılır. Bu beklentinin vadesi tahmin edilir. Bu vadeyi de içine alacak şekilde yeterince uzun vadeli bir varant seçilir ve yatırım yapılır. Vadesi üç aydan uzun, Deltası 0,50 ye yakın Kullanım fiyatı spot fiyata yakın varantlar tercih edilmelidir. 49 Vade içinde beklenti gerçekleşmezse yatırılan tüm para kaybedilebilir. Devlet tahvili ve hazine bonosu risksiz varlıklar olarak değerlendirilir. 11. Tahvil: Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu na kaydettirilmesi gereklidir. Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadece ihraççıya karşı alacaklılık hakkı sağlar. TAHVİLLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Nominal Değer: Tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan para miktarıdır. Kupon Oranı: Nominal değer üzerinden, yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin alacağı faiz miktarıdır. Tahvil ve bonolarda ayrıca faizin ne zaman ödeneceği de belirtilmektedir. Vade: Ana paranın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir. 50 > > > > > > > > TAHVİLİN DEZAVANTAJLARI Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde alacağından başka herhangi bir hakka sahip değildir. Tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade bitiminde sona erer. Tahvil sahibi şirketin yönetimine katılamaz. Tahviller çoğu zaman sabit getirili menkul kıymetlerdir. Dolayısıyla enflasyon halinde tahvilden elde edilecek getiri enflasyon oranında azalacaktır. TAHVİLİN AVANTAJLARI Şirketin brüt karından önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Şirketin iflası ya da tasfiyesi durumunda da önce borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri, şirket ortaklarından (hisse senedi sahipleri) önce alacaklarını alırlar

14 Tahvillerin değerlemesi aşağıdaki formülle hesaplanır: Birim Fiyat P= 100 / ( (İ*n / 365) +1 ) P: Birim Fiyat n: Vadeye Kalan Gün Sayısı İ: Faiz Oranı Örnek: Yatırımcı 03/09/2012 tarihinde vadesine 257 gün kalmış olan 17/05/2013 DT tanımlı bir devlet tahviline yatırım yapmayı planlıyor. 9 Bin TL.si olan bir yatırımcı % 96 faiz ile 17/05/2013 DT den ne kadar kazanç elde edebilir? P= 100,000 / (0.96*257/365)+1)= 59,667 TL (Bu rakam, 100 TL lik kupürün (kupon) fiyatıdır / 59,667= yani yatırımcı bu kadar adet kupür alabilir. TL olarak ise * 100 = Bu rakam nominal değerdir Yatırımcı vade sonunda toplam TL lık nominal DT alır ( kupon bedellerinin vade 53 sonunda oluşturduğu nominal değer). Önceki sayfadaki örnekte hesaplanmış nominal değer için yatırımcı tam olarak ne kadar öder? yatırımcı bu sayıda kupür alacaktır. Her kupürün fiyatı 59,667 TL. olduğuna göre bu durumda yatırımcı net olarak; *59,667=8.999 TL öder. Yatırımcı 257 gün için net kaç TL faiz alır? = TL net faiz alır Bono: Devletin ya da özel şirketlerin kısa vadeli borçlanarak fon kullanmalarını sağlayan borç senetleridir. Vadesi en çok 364 gündür ve hamiline yazılıdır. NOT: Hazine tarafından çıkartılan ve devletin borçlanmasını sağlayan devlet tahvilleri ve Hazine bonolarına genel olarak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) adı verilir. Ayrıca yabancı para cinsinde çıkartılan tahvil ve bonolar da bulunmaktadır. Bir şirketin ya da ülkenin kendi para birimi dışında dolar veya euro gibi yabancı bir para cinsinden çıkarttığı tahvillere eurobond adı verilir. Bunların dışında banka kredileri, sigorta poliçeleri, sosyal güvenlik fonları, vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmeleri de finansal varlıklar arasında sayılabilir

15 Kişi başına düşük gelir / tasarruf Yetersiz sermaye birikimi Ekonomik krizler ve belirsizlik Yüksek kamu açıkları - Yüksek kamu sektörü borçlanma gereği Yüksek reel faizler Yüksek enflasyon Kayıtdışı ekonomi Geleneksel aile şirketleri Yetersiz vergi teşvikleri Yatırımcı güveni Muhafazakar yatırım alışkanlığı (altın, döviz ve gayrimenkul) Eğitim eksikliği Özelleştirmede halka arz yönteminin istenilen düzeyde olmaması Siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik Kanunlarda geriye dönük düzenlemeler Ekonomide tasarruf düzeyinin yüksek olması Özel ya da kamu işletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaç duyması Menkul değerlere yatırım yapılmasına uygun ortamın olması Çok sayıda halka açık anonim ortaklıkların olması Sermaye piyasasında aracılık yapacak aracı kurumların gelişmiş olması, Halka açıklanacak bilgileri izleyecek onaylayacak yatırım analizleri yapabilecek kişi ve kurumların olması Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin olması Piyasada riski yüksek olan menkul değerlerin getirisi yüksek riski düşük olanların getirisi düşük olmalıdır. Piyasada bilgi akışı hızlı ve kesintisiz olmalıdır. Yatırımcılar doğru bilgiye kısa sürede ve düşük maliyetle ulaşabilmelidir. Piyasada işlem maliyetleri düşük olmadır. Piyasada yatırımcılar rasyonel hareket etmelidirler Varlığının değeri aşağıdakilerin bir fonksiyonudur : Gelecekteki nakit akımları Nakit akımlarının elde edilme tarihi Nakit akımlarının taşıdığı risk Nakit akımlarının bugünkü değeri piyasadaki gerekli getiri oranı ile hesaplanır. Değer arz ve talep tarafından belirlenir. Değer yeni bilgilerle değişir. 15

16 Hisse Senetleri bütün bilgiler yansıtır. İktisadi koşullar Endüstri koşulları Gelecekteki nakit akımlarına etkisi Varlığın değerinin belirlenmesi Yatırımcının alım satıma karar vermesi Yeni bilgi çok hızlı bir şekilde fiyatlara yansır. Yatırımcı likitide, risk ve getiri arasında bir denge kurar. Firmaya özgü bilgiler Neden Hükümet Düzenlemesi? Etkinliği teşvik için Yüksek düzey rekabet Etkin ödemeler mekanizması Risk yönetimi sözleşmelerinin düşük maliyeti. Finansal piyasalarda istikrarı sağlamak Piyasalarda oluşacak krizi önlemek Enflasyonu önlemek Para politikası Finansal kurumların aşırı risk almasını önlemek Tüketiciyi korumak için Yeterli bilginin sağlanması Ticari hayata kurallar koymak. Sosyal politikalar oluşturmak için Gelir ve servet transferi Tasarrufları sosyal olarak istenilen alanlara kanalize etmek Ev Öğrenci kredileri Finansal Yatırım Milyar TL Araçları İçindeki Payı (%) TL Mevduat DTH Kıym.Mad. Hs Kat.Bank.Fon DİBS Eurobond Hisse Senedi Yatırım Fonları Tahvil&Bono Türevler Repo Sigorta Primi Toplam Kaynak: BDDK 16

17 65 66 > > > > > > > >. HAFTA PARA VE PARANIN FONKSİYONLARI Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN Kaynak: BDDK

18 Toplum paraya neden ihtiyaç duyar? Para nasıl ortaya çıkmıştır? Hükümetler para arzını neden değiştirirler? Parayla faiz oranı arasındaki ilişki nedir? Ekonomide paranın rolü nedir? 69 Para, ihtiyaçlarımızı karşılayan mal ve hizmetlerin alım ve satımını (değişimini) kolaylaştıran ve herkes tarafından kabul edilen ortak bir değişim aracı olarak tanımlanabilir. Farklı bir ifadeyle para, mal ve hizmet alımında ve borçların ödenmesinde genel kabul görmüş bir nesne olarak tanımlanır. Paraya, para olma gücünü ve özelliğini veren; 1.Paranın halk tarafından kabul edilmesi ve benimsenmesi, 2.Yasalar tarafından zorunlu değişim aracı olarak kabul edilmesi gerekir Para ortak bir değer ölçüsüdür, 2. Para ortak bir değişim aracıdır, 3. Para bir tasarruf aracıdır, 4. Para bir borç ödeme aracıdır, 5. Para bir ekonomi politikası aracıdır. 71 Bütün ekonomik faaliyetler ortak bir ölçüye göre yürütülür. Bu ölçü ise para veya para birimidir. Paranın iyi bir ortak değer ölçüsü olması, bizzat kendi değerinin mümkün olduğu kadar değişmez olmasına bağlıdır. Değer saklama aracı olarak başka finansal varlıklar da kullanılabilir; mesela tahvil. Paranın değer biriktirme aracı olarak kullanılan diğer varlıklardan en önemli farkı, diğer varlıkları tuttuğumuzda (nominal, yani enflasyondan arındırılmamış) bir getiri elde ederken paranın nominal getirisinin olmamasıdır. Bu durumda cevap verilmesi gereken soru nominal bir getirisi olmamasına rağmen insanların parayı neden bir değer saklama aracı olarak tercih ettikleridir? Sorunun iki yanıtı var; Birincisi, para likittir. Likidite: Herhangi bir varlığın değişim aracına dönüşebilmehızı olarak tanımlanır. İkinci neden, alternatif finansal varlıkların getirileri hakkındaki belirsizlik ile ilgilidir. Risk ve faiz arasında ilişki söz konusudur. Ekonomik ortam riskliyse özellikle bazı tip finansal varlıkların risklerinin yüksek olabilecek ve ekonomik birimler risk almaktan hoşlanmamalarıhâlinde, para da talep edeceklerdir

19 Para kullanılmadan malların ve hizmetlerin yine mallar ve hizmetler ile değiştirilmesine takas adı verilir. Takas ekonomisinde her şeyden önce ihtiyacınız olan mal ve hizmetleri elde etmek için sizin de sunacağınız bir mal ya da hizmet olmalıdır. Ayrıca, n tane mal olduğunda n(n-1)/ )/2 adet göreli fiyatın bilinmesi gerekecekti. Örneğin, adet mal ya da hizmet varsa bu durumda ( )/2 = göreli fiyatın bilinmesine ihtiyaç olacaktı. Paranın bu fonksiyonu, Ödemeler sistemi içerisinde tüm işlemlerde kullanılabilir olma özelliğidir. Paranın ortak bir değişim aracı olma işlevini gereği gibi yerine getirebilmesi için, miktarının ekonomideki mal ve hizmet değişiminin aksamadan yapılabilmesine yetecek kadar olmalıdır. Ekonomik yaşam geliştikçe, üretim arttıkça daha çok alış veriş olacak ve bu nedenle daha çok paraya ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda, eğer para kıt bir madenden yapılıyor ve bu nedenle miktarı arttırılamıyorsa, para ortak bir değişim aracı olma işlevini yerine getiremeyecektir. Aksine para miktarı kolayca arttırılabilen bir maldan yapılıyor ve bu nedenle miktarı gereğinden fazla çoğalıyorsa, para değer kaybedecek ve belki 73de herkes tarafından kabul edilebilir olma niteliğini yitirme söz konusu olabilecektir. Bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken belli özellikler vardır: Standart olmalıdır, Genel kabul görüyor olmalıdır Bölünebilir olmalıdır Taşıması kolay olmalıdır Dayanıklı olmalıdır, Kolay taklit edilememelidir. 74 Paranın iyi bir tasarruf aracı olabilmesi, onun değerini koruyabilmesine bağlıdır. Değeri sık sık değişen, daha açık bir ifadeyle sık sık satın alma gücü kaybına uğrayan para, iyi bir tasarruf aracı olma niteliğini yavaş yavaş yitirir. Paranın ortak bir borç ödeme aracı olma özelliğini devam ettirebilmesi, değerini koruyabilmesine bağlıdır. Eğer paranın değeri sık sık düşüyorsa, bu işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi beklenemez

20 Günümüzde modern iktisadi düşüncenin etkisiyle para, ekonomik olayların oluşumunda önemli bir rol oynamakta, üretime ve gelirlerin bölüşümüne önemli katkılar sağlayarak ekonomi politikasının amaçları doğrultusunda kullanılabilmektedir Mal Para Temsili veya İtibari Para Kaydi para Elektronik Para Mal para: Değişim aracı olarak kullanılan altın, gümüş, bakır, tuz, biber, büyük taşlar, deniz kabukları gibi mallardır. İlk çağlardan başlayarak birkaç yüzyıl öncesine kadar, mal para bir değişim aracı olarak işlev görmüştür. Mal para olarak en yaygın olarak kullanılan iki maden, altın ve gümüş olarak belirtilebilir. Bu paraların değerleri yapıldıkları maddenin piyasa değerine dayanmaktadır ve reel ve nominal değerleri birbirine eşit olmuştur. Paranın nominal değeri üzerinde yazıldığı değeridir. Mal paralara ilişkin olarak karşılaşılan en büyük sorun, mal paraların bir yerden başka bir yere taşınması konusunda karşılaşılan güçlüklerdir. İkinci sorun ise paranın değerli maden içeriği ile nominal değerinin zamanla farklılaşması olmuştur. İlk başlarda kıymetli madenler doğrudan kullanılırken zaman içerisinde değeri düşük madeni paralar kullanılmıştır. 79 Bu durumda, başlangıçta, mal paranın değerli maden içeriği ile nominal değeri aynıydı. Oysa zamanla, mesela savaşları finanse etmek amacıyla, mal paranın değerli maden içeriğinin azaltılması sorunlar doğurmaya başladı. Piyasada maden içeriği yüksek olan ve düşük olan aynı nominal birimde mal para bulunuyorsa tüketiciler değerli olanı tutarak düşük değerli olanı harcamayı tercih edeceklerdir. Böylece piyasada kötü para iyi parayı kovacaktır. Buna Gresham Yasası adı verilmektedir. Madeni Para (Ufaklık Para): Tarihte ilk madeni paranın M.Ö. 100 li yıllarda Çin de ve M.Ö. 700 li yıllarda Yunanistan da kullanıldığı bilinmektedir. Eski zamanlarda devletler bastıkları madeni paraların tanınabilmesi için kendi özel mühürlerini paralarda kullanmaktaydı. Örneğin Atina şehir devletinde piyasa-ya sürülen gümüş madeni paraların ön yüzü tanrıça Athena nin silueti, arka yüzü ise bir baykuş portresi ile mühürlenmekteydi. Makedonya Kralı Büyük İskender (M.Ö ) imparatorluğunun piyasaya sürdüğü bütün paraların üzerinde kendi portresinin olmasını istemiştir. Politik liderlerin resimlerinin yer aldığı paraların basımı geleneği böylece başlamıştır. Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

> > > > > > > > Hoşgeldiniz FİNANSAL İKTİSAT. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

> > > > > > > > Hoşgeldiniz FİNANSAL İKTİSAT. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN > > > > > > > > FİNANSAL İKTİSAT Hoşgeldiniz Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN 1 1 2 3 4 Finansal kurumların çeşitlerini ve nasıl aracılık yaptıklarını açıklayabilecek, Finansal piyasaları sınıflandırabilecek.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

USD/TL Aracı KuruluşVarantları

USD/TL Aracı KuruluşVarantları 1 USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe

Detaylı

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile Zaman Yolu Kalkınma ile Dolu USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi)

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Paranın Fonksiyonları İktisadi analizde para, malların ve hizmetlerin satın alınmasında ve borçların geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen şey olarak tanımlanmaktadır. Para

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD*

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD* OCAK 2015 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Aybaşında açıklanan yurtiçi enflasyon verisinin beklentilerden iyi -%0,44 olarak açıklanması ile 2014 yıllık enflasyonu %8,17 seviyesine gerilemiş oldu. TCMB

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

> > > > > > > > Hoşgeldiniz FİNANSAL İKTİSAT. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

> > > > > > > > Hoşgeldiniz FİNANSAL İKTİSAT. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN > > > > > > > > FİNANSAL İKTİSAT Hoşgeldiniz Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN 1 1 2 3 4 Finansal kurumların çeşitlerini ve nasıl aracılık yaptıklarını açıklayabilecek, Finansal piyasaları sınıflandırabilecek.

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Ağustos 2014 Aylık Rapor

Ağustos 2014 Aylık Rapor Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100, Aralık ta %10,5 değer kaybederek 67.801 den kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,4, Sanayi endeksi

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

ÜNİTE 1:FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI FİNANSAL SİSTEM VE ÖNEMİ

ÜNİTE 1:FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI FİNANSAL SİSTEM VE ÖNEMİ ÜNİTE 1:FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI FİNANSAL SİSTEM VE ÖNEMİ Günümüz ekonomilerinde yatırım ve tasarruf farklı ekonomik birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu iki birimi bir araya getirip, tasarrufların

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY

Detaylı

Vadeli Piyasalarda Yatırım

Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli Piyasalarda Yatırım VADELİ PİYASALARDA YATIRIM 1 2 3 4 5 6 8 İÇİNDEKİLER Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Gelecek İçin Daha Güvenli Yatırım Fırsatları Organize piyasa,

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Varant Nedir? Eğitimin Amacı: Varantın tanımı, ana konsept ve günlük hayattan varanta örnekler

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Varant Nedir? Eğitimin Amacı: Varantın tanımı, ana konsept ve günlük hayattan varanta örnekler Varanta Giriş Eğitimin Konusu: Varant Nedir? Eğitimin Amacı: Varantın tanımı, ana konsept ve günlük hayattan varanta örnekler Kimler İçin Uygundur: Varant hakkında bilgisi bulunmayan, daha önce varant

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı