İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları"

Transkript

1 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ OCAK- ŞUBAT 2015 SAYI: 190 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin açıklamalar, ödeme miktarları, banka hesap numaraları Lisansüstü programlara yeni kabul edilen öğrenci kayıtları 18 Yatay geçişi kabul edilen öğrenci kayıtları /6353 sayılı kanun kapsamında kayıt hakkı elde eden öğrenciler 23 Özel Öğrenci başvuruları 24 Tarih, Türk Dili, IS 100, zorunlu İngilizce ve seçmeli dil dersleri 27 Derslikler ve binaları 28 Öğrencilerden bazı hizmetler karşılığı alınan ücretler ve banka hesap numaları Öğrenci Belgesi ve Transkript nasıl alınır?

2 AKADEMİK TAKVİM 28 Ocak 1 Şubat Ocak - 1 Şubat Ocak - 1 Şubat Şubat Ocak - 2 Şubat Şubat 2015 Akademik Takvim Bütünleme Sınavları not girişleri (saat:24:00) Öğretim elemanları için Sonbahar Dönemine ait maddi hata not girişleri (saat:24:00) Sonbahar Dönemine ait Incomplete (I) not girişleri (saat:24:00) Bütünleme notlarının ilanı Sonbahar Dönemine ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (saa t:24:00) Incomplete (I) notlarının ilanı Yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvurularının ÖİDB tarafından 6 Şubat 2015 Dekanlıklara ve Meslek Yüksek Okulu na iletilmesi Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün. Sonbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son 6 Şubat 2015 gün. Tez danışman atamaları için son gün BAHAR DÖNEMİ ve YAZ OKULU Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim 9 10 Şubat 2015 işlemleri 9-10 Şubat 2015 IS 100 Muafiyet Sınavı 11 Şubat 2015 Derslerin Başlaması (Temel İngilizce Bölümü) Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (önlisans, lisans ve Şubat 2015 lisansüstü programlar) 13 Şubat 2015 Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün Yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve Meslek Yüksek Okulu tarafından ÖİDB ye 13 Şubat 2015 iletilmesi Derslerin Başlaması (önlisans, lisans ve lisansüstü 16 Şubat 2015 programlar) Şubat 2015 Özel öğrenci başvuruları ve kayıtları Şubat 2015 Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları Sonbahar Dönemi için ilgili Yönetim Kurulu nca değişikliği 27 Şubat 2015 onaylanan maddi hata notlarının verilmesi için son gün 20 Mart 2015 Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün 2

3 ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR VE DANIŞMAN ONAYLARI E-İleti: KAYIT YENİLEME SÜRECİ Tüm öğrenciler her dönem, Akademik Takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını bizzat yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme süreci aşağıdaki işlemlerden oluşur: Katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi (Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olan öğrenciler için) Etkileşimli ders kaydının yapılması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç) Danışman onayının alınması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç) Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci kayıtsız duruma düşer. KAYITSIZ KALAN ÖĞRENCİLER Kayıt döneminde kayıt s ürecini tamamlamayan öğrenciler (programda ilk dönemi olanlar ile intibak kapsamındaki öğrenciler hariç) Ders Ekleme -Bırakma döneminde kayıt yapamaz. Bu durumda olanlar gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili birimin Yönetim Kuruluna en geç Ders Ekleme-Bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrencinin aynı dönem için kaydı yenilenebilir. Mazereti ilgili birimin Yönetim Kurulu nca uygun görülmeyen öğrenci kayıtsız duruma düşer, öğrencilik statüsünü kaybeder. Kayıt sürecini tamamlamadığı için öğrencilik statüsünü kaybeden öğrenciler, daha sonraki dönemler için ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybetti ği süre öğrenim süresinden sayılır. DERS EKLEME-BIRAKMA SÜRECİ Etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerin herhangi bir değişiklik yapmak istememeleri durumunda ders ekleme, bırakma süresi içinde yeniden kayıt programına girmelerine gerek yoktur. Etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerden ders ekleme bırakma döneminde herhangi bir değişiklik (ders ekleme, bırakma veya grup değişikliği) yapan öğrencilerin tekrar danışman onayı almaları gerekir. KAYIT PROGRAMI VE DANIŞMAN ONAY PROGRAMI Etkileşimli kayıt işlemleri adresinden yapılacaktır. Kayıt programı kayıtların ilk günü saat 9.00 dan itibaren kampus içinde, den itibaren VPN servisinden kampus dışında erişime açılacaktır. 3

4 Etkileşimli kayıtların ilk günü danışman onay programı saat da açılır. Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile görüşmeleri gerekir. Danışman onayı işlemi iki şifre (öğrenci+danışman) kullanılarak yapılacaktır. Öğrenci kayıt işlemini tamamladıktan sonra danışmanı ile bir araya gelecek ve onay işlemini birlikte gerçekleştirecektir. Danışmanın bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanları da danışman onayı vermeye yetkilidir. Kayıt veya ders ekleme bırakma süreci içinde danışman onayı alındıktan sonra, bir değişiklik yapılması gerektiğinde danışmana giderek danışman onayının kaldırılması, kayıt programında değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden danışman onayı alınması gerekir. Etkileşimli kayıtların ilk günü öğrencilerimiz aşamalı olarak kayda gireceklerdir. Sınıflar itibariyle kayıt programının açılacağı saatler aşağıda belirtilmiştir dan itibaren: 4. sınıf öğrencileri dan itibaren: 4., ve 3. sınıf öğrencileri den itibaren: 4., 3., 2. sınıf öğrenc ileri den itibaren: 4., 3., 2., 1. sınıf öğrencileri den itibaren: Lisansüstü, 4., 3., 2., 1. sınıf öğrencileri Kayıt ve danışman onay programı kayıtların son günü Saat de kapatılacaktır. ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ Kayıt sistemine girebilmek için kullanıcı kodu (user code)ve şifreye (password) gereksiniminiz vardır. Kullanıcı kodu ve şifre size Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ilk kaydınız sırasında verilmiştir. Kullanıcı kodu, öğrenci numaranızın son rakamı kaldırılmış ve önüne e konulmuş halidir. Kayıtlar başlamadan önce şifre kontrolunun yapılması önerilir. Kayıtlar süresince yapılan şifre değişikliklerinde kayıt programına erişim 30 dakika sonra sağlanabilir. KAYIT PC SALONLARI Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programın kullanımı konusunda öğrencilere yardımcı olacak görevliler bulunacaktır. Kayıtlar için açık olacak PC Salonları: (Türkçe) (İngilizce) adresinde ilan edilecektir. KAYIT PROGRAMINA GİRİŞ 4 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan adresine ulaşılır. Kullanıcı kodu, şifre ve öğrenci numarası girilir. Kayıt sırasında bölümlerin sayısal kodlarının bilinmesi gereklidir. Bu bilgiye ÖİBS programları içinden View_Program_Course_Details başlığı seçilerek ulaşılır.

5 Açılan kayıt sayfasında öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler üzerlerine işlenmiş olarak görünür. Eklenmesi gereken dersler için ilgili dersin sayısal kodu (course code), grup numarası (section) girilir ve ekle (add) işlemi yapılır. Bırakılması gereken dersler için ilgili dersin önündeki kutucuk işaretlenir ve bırak (drop) işlemi yapılır. Grup değişikliği yapılması gereken dersler için ilgili dersin önündeki kutucuk işaretlenir ve grup değiştir (section) işlemi yapılır. Kayıt işlemi bitiminde danışmandan kayıt onayı alınır. Aksi takdirde kayıt işlemi gerçekleşmemiş sayılır. KAYIT SORUNLARI İÇİN BAŞVURULACAK BİRİMLER KONU BAŞLIKLARI Öğrenci şifresi Katkı payı/öğrenim ücreti Kütüphane borcu Derslerin kayıt kriterleri Dersin veri leceği bölüm, dersi alabilecek öğrencilerin sınıf, soyadı, kapasite kriterleri, seçmeli derslerin kategori tanımları vb. Zorunlu dersler, önkoşul dersleri Seçmeli dersler Seçmeli dersler katalogda t anımlandığı kategoride; Technical Elective / Nontechnical Elective, Departmental Elective- Nondepartmental Elective, Restricted Elective, Elective ya da Free Elective olarak alınabilir. İLGİLİ BİRİM Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenci kimliği ile birlikte aşağıdaki adrese ( saatleri arasında) başvurulması gerekir. 1. Kat/ 114 No'lu oda Öğrenci Katkı Payı Ofisi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dersi veren bölüm başkanlığında Sekreterlik/ ÖİBS kullanıcıları Bölüm başkanlığında Sekreterlik/ ÖİBS kullanıcıları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Müfredatta yer alan zorunlu dersler ve önkoşul dersleri ilgili akademik birimler tarafından ÖİDB ye iletilerek ÖİBS ye ÖİDB tarafından işlenmektedir. Bölüm başkanlığında Sekreterlik/ ÖİBS kullanıcıları Bölümler bazında kullanılan kategori tanımlarına https://catalog.metu.edu.tr/ adresinden (undergraduate curriculum) ve ders kategorileri ile ilgili bilgilere View Student Course Categories programından ulaşılabilir. ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Kayıt ile ilgili soru ve sorunlar için aşağıda belirtilen e-posta listesi kullanılacaktır. 5

6 KAYIT PROGRAMININ OTOMATİK İŞLEMLERİ VE KONTROLLERİ Kayıt programı aşağıda belirtilen işlemleri otomatik olarak yapar. Önlisans ve lisans programlarında, müfredatta belirtilen zorunlu derslerin, bölüm ÖİBS kullanıcıları tarafından sisteme işlenen ölçütlere göre (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb.) öğrencilerin programlarına işlenmesi Önlisans ve lisans programlarında, başarısız olunan zorunlu derslerin öğrencilerin programlarına işlenmesi ve ders sayımı işlemleri Tezli yüksek lisans öğrencilerinin programlarına, 3. dönemden itibaren Seminer, tez danışmanı atandıktan sonra Tez ve Tez Çalışmaları nın işlenmesi Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin programlarına, 5. dönem ve sonraki dönemlerde Dönem Projesi/Term Project işlenmesi Doktora öğrencilerinin programlarına tez danışmanı atandıktan sonra Tez ve Tez Çalışmaları nın işlenmesi Kayıt programı aşağıda belirtilen durumlarda uyarı mesajı verir. Önlisans ve lisans programlarında: Haftalık ders programının çakışması Müfredatın ilk döneminde ders yükünün değiştirilmesi 3 ten az ders alınması Öğrencilerin programına otomatik olarak işlenen dersler için, kapasite doluluğu vb. nedenle işlenemeyen dersler Lisansüstü programlarda: Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora programı öğrencileri, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok 2 tanesi programın ders yüküne sayılabilir. Doktora öğrencileri, statüsü NI olmadıkça lisans dersi alamazlar. Tez aş amasında olan yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri kredili dersleri beşinci ve üzeri dönemlerde, lisans sonrası doktora öğrencileri yedinci ve yukarı dönemlerde sadece NI statüsünde alabilirler. Kayıt programı aşağıda belirtilen durumlarda ders kaydına izin vermez. Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olan öğrenciler için ödeme koşulunun sağlanmamış olması Önlisans ve lisans programlarında ders yükünün aşılması Önlisans ve lisans programlarında sınamalı durumlarda ders kaydına ilişkin olarak, yönetmelik koşullarının sağlanmamış olması Derse ait önkoşulun sağlanamaması (dersin önkoşulu kayıtlı olunan bölüm bazında değil katalogda tanımlandığı şekilde ders bazındadır) NI statüsünde alınan derslerde yönetmelik koşull arının sağlanmamış olması Yüksek lisans ve d oktora öğrencilerinden aktif dönem itibariyle üçüncü döneminde olup akademik takvimde belirtilen tarihe kadar tez danışmanı atanmamış olanlar 6

7 FARKLI STATÜDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Temel Ingilizce Bölümü Öğrencileri Temel İngilizce Bölümüne devam hakkı bulunan öğrenciler sadece katkı payı/öğrenim ücreti ödeyecekler, PC başında etkileşimli kayıt işlemi yapmayacaklardır. Programlara Halen Devam Etmekte Olan Öğrenciler Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara halen devam etmekte olan öğrenciler etkileşimli kayıt işlemlerini yapacaktır. Öğrencilerin kayda girmeden önce programın müfredatında yer alan derslerden hangilerinin tamamlandığı, hangilerinin alınması gerektiği konusunda ÖİBS nin 61 numaralı Student Semester Details programından müfredat/curriculum başlığı altından bilgilerini kontrol etmeleri önerilir. Bu tabloda yerleşmeyen dersler başlığı altında dersler var ise ÖİDB deki program danışmanına başvurulması gerekir. Programda üçüncü dönemine kayıt yaptıracak olan lisansüstü öğrencilerin, etkileşimli kayda girmeden önce, tez konusu, tez danışmanı vb. bilgilerinin belirlenip,öibs ye işlenmesi gerekir. Lisansüstü programlarda tez aşamasında olup, jüriye girdikten sonra tezde düzeltme yapmak üzere ek süre (uzatma) alan öğrencilerin ek süre aldıkları son tarih, aktif dönemin ders ekleme bırakma dönemi bitiminden sonra ise, bu öğrencilerin yeni dönem için katkı payı/öğrenim ücreti ödeyerek kayıt yaptırmaları ve danışman onayı almaları gerekir. Çift Ana Dal/Yan Dal Programı Öğrencileri Programa yeni kabul edilenler danışmanlarını ve almaları gereken dersleri kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarından öğrenecekler ve etkileşimli kayıt işlemlerini yapacaklardır. Öğrenciler kayıt sırasında hem ana dal programlarının kaydını, hem de çift ana dal/ yan dal program kaydını ayrı ayrı yapmalı, her iki programı için ayrı onay almalıdır. Bu gruptaki öğrenciler, bir dersi hem ana dalı, hem de çift ana dal/ yan dal programı için alıyorsa, sözkonusu derse her iki programda da kayıt yapmalı; aynı şekilde ders saydırma işlemi de varsa her iki program için de ayrı ders saydırma işlemi yapmalıdır. Ana dal ve çift ana dal/yan dal programı ortak zorunlu dersleri her iki programda da aynı dönemde alınmak zorundadır. Bu nedenle her iki programdan birine kayıt edilen ve kayıt onayı alınan ortak zorunlu dersin diğer programdan dersin bırakılmasına (drop ) program izin vermeyecektir. Kayıt onayı alınmamış ise, bu ders bir programdan bırakıldığında diğer programdan da otomatik olarak bırakılmış olacaktır. Uluslararası Öğrenciler ODTÜ ye yeni kabul edilen ve henüz kayıt yaptırmamış uluslararası öğrenciler Rektörlük girişinde Uluslararası Öğrenciler Ofisindeki öğrenci danışmanına kayıt için gerekli belgelerini teslim ettikten sonra danışmanlarını Bölüm Başkanlıklarından, almaları gereken dersleri ise danışmanlarından öğrenecekler ve etkileşimli kayıt işlemlerini yapacaklardır. 7

8 Özel/ Değişim/ Erasmus Programı Öğrencileri Bu kapsamdaki öğrenciler kayıt döneminden önce başvurularını yapmış ve kabul almış olmalıdırlar. Kayıt sürecinde bu öğrenciler etkileşimli kayıt yapmazlar. Kayıt için gereken belgelerini, Özel Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Ofisine, Değişim/ Erasmus programı öğrencileri ise Kütüphane Binası/ Solmaz İzdemir Salonu girişindeki ofise teslim ederler. ODTÜ-SUNY Öğrencileri Burs, askerlik vb. işlemlerde sorunla karşılaşmamak için, ODTÜ - SUNY öğrencilerinden ilgili akademik yılda öğrenimini partner üniversitede yapacak olanların, gitmeden önce program koordinatörlüklerini bilgilendirmeleri ve kayıt durumlarını netleştirmeleri gerekir. ENG TOEFL IBT PREPARATION dersleri SUNY programlarının zorunlu dersleridir. Kayıt süreci bitmeden gerekli İngilizce yeterlik skorunu (TEOFL: 79 veya IELTS: 6.5) sağlayan öğrencilerin sınav sonuç belgeleriyle ÖİDB program danışmanlarına gelerek Muaf (EX) notunu sisteme işletmeleri gerekir Eğitim Öğretim yılından sonra lisans eğitimine başlamış olup gerekli İngilizce yeterlik skorunu sağlamış olmasına rağmen ENG dersleri için Muaf (EX) notu sisteme işletmemiş veya dersten başarısız olmasına rağmen dersi tekrarlamamış olan öğrencilerin Program Koordinatörlüklerine başvurarak geriye dönük olarak ders ekleme/not düzeltme sürecini başlatmaları gerekir. Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrencileri MYO öğrencilerinin etkileşimli kayıtlar öncesinde MYO web sayfalarında yer alan duyuruları incelemeleri ve gerekli işlemleri yapmaları gerekir. 8

9 KATKI PAYI ÖDEMELERİ ( Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi) Öğrenci Katkı Payı Ofisi (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/2. Kat) Tel: , Faks: 0 (312) E-İleti: ÖDEME TARİHLERİ 13 Şubat Mart Mart 2015 Ödemekle yükümlü olan öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme son tarih Program süresini aşan öğrenciler için ders kredisi başına ek ödeme tarihleri Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iade başvurusu için son gün Genel Bilgiler 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna adresinden ulaşılabilir. Öğrenci katkı payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, öğrenim ücreti tanımı ise ikinci öğretim programları öğrencileri, uluslararası öğrenciler ve ortak diploma programı öğrencileri için kullanılır. Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez Ödemelerde fiili dönem dikkate alınır. İntibak dönemi dikkate alınmaz. Program süresini aşan öğrenciler, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yanı sıra ders kredisi başına ücret öder. İlgili mevzuatta ders kredisi başına ücret, Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak hesaplanır şeklinde tanımlanmıştır. Öğrenci katkı payı/ öğrenim ücretinin yanı sıra ödenecek ders k redisi başına ücret konusu, birinci öğretim öğrencileri ile ikinci öğretim (MYO) öğrencilerini kapsamaktadır. Uluslararası ortak lis ans programı (SUNY) öğrencileri, uluslararası (yabancı) öğrenciler ile lisansüstü öğrenciler bu uygulamanın kapsamı dışındadır. Kredi başına ücret ödemelerinde kredisiz dersler için 2 kredi üzerinden işlem yapılır. Kayıt programı öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti kontrolunu yaparak ö ğrenciyi kayda alacaktır. Kayıt süreçleri (etkileşimli kayıtlar, ders ekleme -bırakma) 9

10 bittikten sonra BİDB tarafından sorgulama yapılacak ve ders kredisi başına ödeme yapması gereken öğrenciler ve ek ödeme miktarları tespit edilecek ve öğrencilere duyurulacaktır. Ek ödeme miktarları da ilan edilen tarihe kadar tahsil edilecektir. Katkı payı/öğrenim ücretinden muaf olan öğrenciler Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payından muaftır. Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren burslu öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır. Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler katkı payından muaftır. Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden, uyruklarından biri TC/KKTC uyruklu olan öğrenciler ile TC vatandaşlığından çıkan öğrenciler program süresi içinde katkı payından muaftır. Yurtdışından yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden, uyruklarından biri TC/KKTC uyruklu olan öğrenciler ile TC vatandaşlığından çıkan öğrenciler program süresi içinde katkı payından muaftır. Katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti kapsamında olanlar belgelerini ilgili dönem için etkileşimli ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci Katkı Payı Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) sunarlar. Katkı payı/ öğrenim ücreti yükümlüsü öğrenciler 10 Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder. İzledikleri çift ana dal/ yan dal programını program süresinde bitiremeyen çift ana dal/yan dal öğrencileri, izledikleri çift ana dal/ yan dal programı için katkı payı öder. Kayıt oldukları iki farklı lisansüstü programdan program süresinde mezun olamayanlar mezun olamadıkları program/lar için katkı payı/öğrenim ücreti öder. İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder. İkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öder. Yurt dışından öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler öğrenim ücreti öder (uluslararası öğrencilerden 2010 yılı öncesi girişli olup Türk asıllı statüsünde ödeme yapan öğrencilerin kazanılmış hakları geçerlidir). Uluslararası ortak lisans programları öğrencileri öğrenim ücreti öder.

11 Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri süresince) ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır. Uluslararası öğrencilerden öğrenim ücreti indirimine hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretini indirimli öder. Meslek Yüksekokulu nda bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla ya pılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti kadar öğrenim ücreti öder. Lisans çift ana dal (ÇAD) öğrencileri Anadal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. Anadal programının 9. ve 10. dönemlerinde; ana dal ve ÇAD kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, ayrıca ana dal dersleri için kredi başına ücret ödenir. Sadece ÇAD kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez. Yüksek lisans kaydı (program süresi içinde olduğu için) ve ÇAD kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez. Anadal programının 11 ve yukarı. dönemlerinde ana dal ve ÇAD kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, ayrıca ana dal ve ÇAD dersleri için kredi başına ücret ödenir. Sadece ÇAD kaydı var ise ÇAD katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, ayrıca ÇAD dersleri için kredi başına ücret ödenir. Yüksek lisans kaydı (program süresi içinde) ve ÇAD kaydı var ise sadece ÇAD katkı payı/öğrenim ücreti ödenir ; ayrıca ÇAD dersleri için kredi başına ücret ödenir. Değişim programlarına katılan öğrenciler Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Öğrenim süreleri DİPLOMA PROGRAMI PROGRAM SÜRESİ Temel İngilizce Bölümü Önlisans programları Lisans programları (dört yıllık) Lisans programları (beş yıllık) Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (bir dönemlik) Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki dönemlik) Yüksek lisans programları Doktora programları Lisans sonrası doktora programları 1 yıl/ 2 dönem 2 yıl/ 4 dönem 4 yıl/ 8 dönem 5 yıl/ 10 dönem 1 dönem 2 dönem 2 yıl/ 4 dönem 4 yıl/ 8 dönem 5 yıl/10 dönem 11

12 ÖSS veya eşdeğeri sınavlarla kayıt olan öğrenciler önceki programlarında almış oldukları bazı dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde de gözönüne alınır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır. BANKA DEKONTLARI Katkı payı/öğrenim ücreti Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları başlığı altında belirtilen bankaların On - Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları na ödenecektir. Öğrenciler bankaya katkı payı/öğrenim ücretinı öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidirler. Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları na yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinın iadesi işlemlerinde banka dekontunun sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir. KAYIT PROGRAMININ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri kayıt programına yansımaktadır. Kayıt programı katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödeme bilgilerini kontrol etmektedir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ödemeler kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış oldukları her bir kredili dersiçin öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi bazında toplam katkı payı/öğrenim ücreti kontrolü yapılır. Kredisiz dersler (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2) kredi üzerinden ödeme yapılır. Öğrencilerimiz aşağıda adresi verilen programdan ödeme bilgilerini kontrol edebilirler. 12

13 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı/öğrenim ücreti iadesi Üniversitece ilan edilen katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir. Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi için izlenecek yol Katkı payı/öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen internet adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun aslının forma eklenmesi ve ilan edilen katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi ne kadar Öğrenci Katkı payı Ofisine teslim edilmesi gerekir. https://oibs2.metu.edu.tr/student_payback_application_233/ YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ VE BURSLARI Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen katkı payı kredisi, öğrenim kredisi ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir. ODTÜ DE İLGİLİ BİRİM Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler, katkı payı kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler. 13

14 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI 9,70 TL 8,43 TL 7,89 TL 8,72 TL 7,47 TL 194 TL 194 TL 142 TL 157 TL 142 TL Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi (4 yıllık program) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLAN ÖĞRENCİLER KREDİ BAŞINA KATKI PAYI TUTAR 142 TL 157 TL 142 TL 194 TL 194 TL KATKI PAYI ,47 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 8,72 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 7,89 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 8,43 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 9,70 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 ARTIRIMLI TUTAR (**) PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER TL TL TL TL TL TL TL TL 962 TL TL TL Mimarlık Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Prog.) Fen Edebiyat Fakültesi (Sos. Prog.) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi (4 yıllık program) TL TL Eğitim Fakültesi (5 yıllık program) *Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) öğrencileri progra m süresi içerisinde (1. yılda) programları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini öderler. Ancak bu öğrenciler, hazırlık sınıfını birinci yılda tamaml ayamamaları halinde (2. yılda) programları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin iki katını ödemekle yükümlüdürler. YARIYIL KATKI PAYI TUTARI TL PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER YARIYIL KATKI PAYI TUTARI FAKÜLTE PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLAN ÖĞRENCİLER Mühendislik Fakültesi ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 142 TL 7,89 TL Muaf Muaf 142 TL + 7,89 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 Eğitim Fakültesi (5 yıllık program) (*)Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) öğrencileri program süresi içerisinde (1. yılda) katkı payı/ öğrenim ücretinden muaftır. Anca k bu öğrenciler, hazırlık sınıfını birinci yılda tamaml ayamamaları halinde (2. yılda) programları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücre tini öderler. (**) Kredisiz dersler için 2 kredi üzerinden ödeme yapılır. FAKÜLTE KREDİ BAŞINA TUTAR YARIYIL KATKI PAYI TUTARI TC/KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde katkı payı/öğrenim ücreti ve ders kredisi başına katkı payı ödemekle yükümlü olan öğrenciler tarafından ödenecek miktarlardır EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİNDE ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

15 TL Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY Binghamton University) İşletme (SUNY Binghamton University) İngilizce Öğretmenliği (SUNY New Paltz University) Lisans programları III. ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR 12,83 TL YARIYIL KATKI PAYI KREDİ BAŞINA TUTARI TUTAR (***) Kredisiz dersler için 2 kredi üzerinden ödeme yapılır. Elektronik Teknolojisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI Muaf KATKI PAYI 385 TL 3781 TL (dönemlik) 4250 TL (dönemlik) 4250 TL (dönemlik) Muaf ,83 x İlgili dönemde alınan toplam kredi x 1,5 ARTTIRIMLI TUTAR (***) PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER KREDİ BAŞINA KATKI PAYI TUTAR PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLAN ÖĞRENCİLER

16 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDEN TAHSİL EDİLECEK KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olan öğrenciler tarafından ödenecek katkı payı miktarlarıdır. I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI TC/KKTC uyruklu öğrenciler Uluslararası öğrenciler 129 TL (dönemlik) 768 TL (dönemlik) II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (yüksek lisans programları) Avrupa Bütünleşmesi Bilgisayar Mühendisliği Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme İnternet Üzerinden Bilişim Makina Tasarım ve İmalat Medya ve Kültürel Çalışmalar Mühendislik Yönetimi Uluslararası İlişkiler Yazılım Mühendisliği Yazılım Yönetimi Yöneticiler İçin İşletmecilik 275 TL (kredi başına) 430 TL (kredi başına) 240 TL (kredi başına) 400 TL (kredi başına) 450 TL (kredi başına) 250 TL (kredi başına) 400 TL (kredi başına) 275 TL (kredi başına) 430 TL (kredi başına) 300 TL (kredi başına) 700 TL (kredi başına) III. ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR ( yüksek lisans programları) Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi (Rose School, Univ. of Patras, The Univ. of Joseph Fourier) Endüstri Mühendisliği (Eindhoven University of Technology) Etkileşim için Tasarım (Technical University of Delft) İşyaşamı Temelli Öğrenme (Middlesex University) Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri (Technical University of Delft) Sosyal Bilimler (Türk-Alman) (Humboldt University) TL (dönemlik) Uluslararası lisansüstü öğrencilerin ödeme esasları geçerlidir. Endüstri Mühendisliği bölümü lisansüstü öğrencilerinin ödeme esasları geçerlidir. ODTÜ de TC uyruklu öğrenciler 550 Euro, AB ülkeleri öğrencileri ile diğer öğrenciler 1100 Euro (yıllık) 400 TL (kredi başına) ODTÜ de TC uyruklu öğrenciler 550 Euro, AB ülkeleri öğrencileri ile diğer öğrenciler 1100 Euro (yıllık) ODTÜ de birinci yıl TL (yıllık) üçüncü yıl 500 TL (dönemlik)

17 17 Hesabı Hesabı PROGRAMI HESABI ÖĞRENME/WBLS ORTAK İŞ YAŞAMI TEMELLİ OKULU İKİNCİ ÖĞRETİM MESLEK YÜKSEK TR Hesabı ARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ) SUNY UOLP On-Line Katkı Payı ÖĞRENİM ÜCRETİ (SUNY/ ULUSLAR tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil) lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim On-Line Katkı Payı KATKI PAYI (DOLAR) (*) TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil) On-Line Katkı Payı lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim KATKI PAYI (TL) TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, yapılabilir. ve internet üzerinden ödeme Vakıflar Bankası Banka şubelerinden, internet On-Line Katkı Payı Hesabı On-Line Katkı Payı Hesabı SUNY UOLP On-Line Katkı Payı Hesabı On-Line Katkı Payı Hesabı yapılabilir. On-Line Katkı Payı Hesabı SUNY UOLP On-Line Katkı Payı Hesabı On-Line Katkı Payı Hesabı yapılabilir. üzerinden ve bankamatik ile ödeme üzerinden ve bankamatik ile ödeme İş Bankası Banka şubelerinden, internet Akbank Banka şubelerinden ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI On-Line Katkı Payı Hesabı SUNY UOLP On-Line Katkı Payı Hesabı On-Line Katkı Payı Hesabı yapılabilir. Banka şubelerinden ödeme Yapı Kredi Bankası KATKI PAYI /ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARI

18 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İLE 6111/6353 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖNEMLİ TARİHLER 9-10 Şubat Şubat Şubat Şubat 2015 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1. Kat/ Lisansüstü Birimi Tel : 0 (312) , 0 (312) , 0 (312) (312) , 0 (312) (312) , 0 (312) Faks : 0 (312) E-İleti : Evrak Teslimi Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları Öğrenci Katkı Paylarının Ödenmesi İçin Son Gün Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları KAYIT YERİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Üst Kat ENSTİTÜLER BAZINDA EVRAK TESLİM TARİHLERİ TARİH 9 Şubat 2015 Pazartesi SAAT Şubat 2015 Salı PROGRAMLAR Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Bilimleri Enstitüsü Enformatik Enstitüsü Uygulamalı Matematik Enstitüsü LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLENLER İÇİN KAYIT BELGELERİ (6111/ 6353 Sayılı Af Kanunu kapsamında ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen belgelere ek olarak Cumhuriyet Savcılığı ndan İyi Hal Kağıdı getireceklerdir). Aşağıda belirtilen belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi, kayıtların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile tekrar verilecektir. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından yapılması gerektiğinden evraklar posta ile kabul edilmeyecektir. ODTÜ mezunları: 18 Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren adaylar sonuç belgesini ilgili internet adresinden çekebilir (http://www.dbe.metu.edu.tr/prf) Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi aslı v e fotokopisi (*) Kimlik Başvuru Formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.

19 4 adet 4.5x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli, şu andaki görünümü yansıtacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır. Dönem arası vermeden aynı programa kayıt yaptıracak ODTÜ mezunları: Daha önce ODTÜ de aynı lisansüstü programa kayıtlı iken, dönem arası vermeden, yeniden başvuru yapıp lisans üstü programa kabul edilen adayların sadece aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir. Kayıt sırasında dosya doldurulmayacaktır. Önceki programa ait kayıt sildirme formu Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (*) Dönem arası vermeden farklı programa kayıt yaptıracak ODTÜ mezunları: Daha önce ODTÜ de herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı iken, dönem arası vermeden, yeniden başvuru yapıp farklı bir lisansüstü programa kabul edilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir. Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren adaylar sonuç belgesini ilgili internet adresinden çekebilir (http://www.dbe.metu.edu.tr/prf) Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (*) Kimlik Başvuru Formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. 4 adet 4.5x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli, şu andaki görünümü yansıtacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır. ODTÜ dışından mezunlar: Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt Formu. (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. Yeni öğrenci kayıt formu ile birlikte dosya doldurulacaktır. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi Not çizelgesi (transkript) aslı ve fotokopisi ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren adaylar sonuç belgesini ilgili internet adresinden çekebilir (http://www.dbe.metu.edu.tr/prf) Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (*) Kimlik Başvuru Formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. 4 adet 4.5x6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli, şu andaki görünümü yansıtacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır. 19

20 (*) Askerlik Durum Belgesi nde aşağıda kimliği yazılı yükümlünün. tarihine kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur ifadesi yer alır. Kayıt sırasında verilen Askerlik Durum Belgesi, sevk tehirinin yapılması için başvuru olarak kabul edilmez. Terhis olanların terhis belgelerini sunmaları gerekir. Askerlik sevk tehiri yaptırmak isteyenler, etkileşimli kayıtlardan sonra Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin (ÖİBS) 190 No.lu programından çekecekleri Askerlik Sevk Tehiri Başvuru Formu, Askerlik Durum Belgesi ve Diploma fotokopisi ile Lisansüstü Programlar Ofisi ne başvuracaklardır. KAYIT SİLDİRME Dönem arası verilmese dahi, Lisansüstü programlarda kayıtlı iken; yeniden aynı anabilim dalına (opsiyon değişikliği vb.) kabul edilen öğrencilerin, Yüksek lisans programından mezun olup doktora programına kabul edilen öğrencilerin önceki programları için kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekir. KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ, BANKA HESAP NUMARALARI Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti,banka hesap numaraları vb. bilgilere internet adresinden ulaşılabilir. Araştırma görevlisi kadrosuna yeni atananların evrak teslimi esnasında ÖİDB de b ulunan görevliye akademik kimlik kartının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir. Bu belgelerin bir kopyasının da öğrenci tarafından Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ofisi görevlisine verilmesi ve sisteme işletilmesi gerekir. Aksi takdirde etkileşimli kayıtlar sırasında kayıt programı, katkı payı/öğrenim ücretinın ödenmediğine dair uyarı verecek ve kayıt izni vermeyecektir. ALES/GRE ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. GRE/ GMAT belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. Ancak YÖK kararı çerçevesinde, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ayrılan öğrencilerden (kendi isteği ile ayrılan, akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen, programı tamamlayan) en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul alanlardan yeni tarihli ALES sınavı istenmez (Anabilim Dalı ölçütlerini sağlamayanların yeni geçerli belge sunmaları gerekir). İNGİLİZCE YETERLİK Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (ana dili İngilizce olan yabancı uyruklular dahil) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadır. Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarının geçerlik süresi iki yıldır. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır. Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ de lisansüstü öğrencisi olup aynı veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce Yeterlik belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır. 20

ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde yürütülen lisans programlarına öğrenci

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI A-) YENİ KAYIT İŞLEMLERİ (LİSANS VE ÖNLİSANS) 1- ÖSYM Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri Nasıl yapılır? Üniversitemiz

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 A- KAYIT... 5 A-1 Üniversiteye Kayıt... 5 A-2 Kayıt Merkezi... 5 A-3 Kesin Kayıt Tarihleri... 5 A-4 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler... 6 Önemli

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

İçindekiler. ODTÜ dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk 60 ta.*

İçindekiler. ODTÜ dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk 60 ta.* İçindekiler Rektörün Mesajı Kampus Rektörünün Mesajı Akademik Takvim 1 Kayıt ve Sınav Tarihleri 2 İngilizce Sınavları 3 İngilizce Yeterlik, Seviye Tespit 5 ve Yerleştirme Sınavı, Zorunlu İngilizce Dersinden

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Senato Esasları; Yalova Üniversitesi Enstitülerince yürütülen Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Üniversite Hakkında Genel Bilgilendime Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Bu Yönetmelik; (K.B.V.) Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 18 (8), 25 (3), 26 (5), 29 (1),

Detaylı

LĠSANS ve ÖN LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANS ve ÖN LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ LĠSANS ve ÖN LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ KAPSAM, GĠRĠġ, KABUL, KAYIT, ÜCRET ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR Madde 1.1- Bu Yönetmelik, Bilkent Üniversitesi'nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının lisans

Detaylı