AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÖĞRENCİ El Kitabı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklalden İstikbale

2

3 Sevgili Öğrencilerimiz, Uzun ve yorucu çalışma yıllarının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ni kazandınız. Bu başarınızdan dolayı ailenizi ve sizi candan kutlarım. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak sizin en iyi şekilde yetişmenizi sağlamak için; rahat, huzurlu ve güvenli eğitim alanları hazırladık. Eğitim gördüğünüz programlarda; araştıran, rekabet eden, kendine güvenen ve ülkemize faydalı olan bireyler mezun etmeyi hedefledik. Üniversitemizde yoğun ve heyecan dolu yıllar sizi bekliyor. Eğitim hayatınız boyunca bilimsel, sosyal, sanatsal faaliyet ve etkinliklere aktif olarak katılımınız kişisel gelişiminize büyük katkılar sağlayacaktır. Üniversitemizin size sunduğu eğitim-öğretim ve sosyal mekânları bir an önce tanımanız amacıyla hazırlanan bu el kitabında çeşitli birimlerle ilgili özet bilgiler yer almaktadır. Ancak size sunulan akademik, sosyal, kültürel ve spor imkânları hakkındaki ayrıntılı bilgilere birimlerimizden ulaşabilirsiniz. Sevgili Arkadaşlar, Birlikte olacağımız dönemler çok çabuk geçecektir. Bu dönemleri en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyor ve hoş geldiniz diyorum. Sevgilerimle; Prof. Dr. Mustafa SAATCI Rektör

4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle Eğitim Öğretim yapmanız gereken işlemler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin ilk kayıt kabul iş ve işlemleri kayıt yaptırdığı ilgili akademik birimin öğrenci işleri servislerinden yürütülmektedir. Öğrenci Kimlik Kartları Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenim yaşamınız boyunca, eğitimöğretim ile ilgili koordinasyonun sağlayacak ve mevzuatlar hakkında size rehberlik yapacak bir birimdir. Başkanlık; üniversiteye kayıt için geldiğiniz ilk günden itibaren mezun oluncaya kadar öğrencilikle ilgili iş ve işlemlerde size hizmet verecektir. Ayrıca, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi, enstitülerden gelen yüksek lisans ve doktora ilanlarının duyurulması, bir sonraki eğitim-öğretim yılı akademik takviminin hazırlanması, diploma, diploma eki, onur ve yüksek onur belgelerinin hazırlanması, öğrenci bilgi derleme formlarının hazırlanarak ÖSYM ye gönderilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın internet sayfasında eğitim-öğretimle ilgili yönetmelikler ve yönergeler konusunda her türlü bilgiyi edinebilir, güncel olan akademik konularda Disiplin İşlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır. Askerlik İşlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu na göre yapılır. Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, disiplin cezası nedeniyle yükseköğretim kurumundan çıkarma, önlisans/ lisans/yüksek lisans programında azami öğrenim süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde, öğrencilere ait bilgiler askerlik şubelerine bildirilir. Çift Ana Dal ve Yan Dal Aynı Lisans Diploma Programları arasında Çift Ana Dal ve Yan Dal Yapılmasına İlişkin Yönerge esaslarına göre yapılır. Yatay Geçiş Yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, kurumlararası ve kurum

5 2 3 içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Başvuru koşulları ve kontenjanlar her dönem başında duyurulur. Eğitim Öğretim Yılı Bir eğitim-öğretim yılı her biri 15 haftalık iki dönemden oluşur. Dönemlere ara sınav süreleri dahildir. Final ve bütünleme sınav süreleri dahil değildir. Öğretim Dili Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğretim dili Türkçedir. Eğitim-Öğretim Süresi Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Ön lisans programlarını başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması verilir, Fakültelerde/yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Veteriner Fakültesi nde eğitim süresi beş yıldır. Lisans programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir. Bir yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan söz konusu kişilerin öğrencilik statüleri devam eder. Derslerle İlgili Muafiyet ve İntibak Üniversitemize kayıt yaptıran veya yatay geçiş yapanlar, kayıt yaptırdığı yarıyılın ilk haftası içinde birimine başvurarak daha önce okuduğu yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri kayıt yaptırdığı yarıyılın ikinci haftası içinde, ilgili birim yönetim kurulunca Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilir ve sonuç öğrenciye bildirilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Zorunlu Dersler ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Zorunlu dersler; öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; her bölüm/anabilim dalı öğretim planında belirlenmiş dersler içinden seçilebileceği gibi, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile danışmanın uygun göreceği

6 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle başka bölümden/programlardan da seçilebilir. Fakülte ve yüksekokullar bazı dersler için ön koşul koyabilirler. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde seviye belirleme sınavları yapılır. Yapılan bu sınavlardan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar sonucunda başarılı olunan ders ikinci kez alınamaz. Yabancı dil eğitimi; isteğe bağlı olup, dersler Yabancı Diller Yüksekokulunda 2 yarıyıl olarak verilmektedir. Ders Ekleme, Bırakma Ara sınıfta okuyan öğrenciler ders ekleme-bırakma yapabilirler. Ders ekleme, öğrencilerin yarıyıl başında aldıkları derslere ek olarak, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, yeni dersler almasıdır. Ders ekleme işleminde ders yükü göz önünde bulundurulur. Benzer şekilde öğrenciler, ders yükünün ağır gelmesi veya ders programının çakışması durumunda daha sonra dersleri verildikleri ilk yarıyılda almak kaydıyla, ilan edilen süre içinde bırakabilirler. Ders ekleme-bırakma işlemleri sonrasında danışman onayı alınmalıdır. Stajlar ve Bitirme Tezleri Stajlar; birimler tarafından hazırlanıp ilgili birim kurulundan geçirilen ve senatonun onayından sonra belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir. Fakülte ve yüksekokullar, ilgili birim kurulunun belirleyeceği ilkeler doğrultusunda bitirme tezi hazırlanmasını isteyebilirler. Ders yükü, üst sınıftan veya yarıyıldan ders alma koşulları 1. Öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini kayıtlı olduğu bölümde/programda almak koşuluyla akademik danışmanın onayı ile 40 AKTS yi geçmeyecek şekilde bulunduğu yarıyılın derslerini alabilir. Daha önceden başarısızlık nedeniyle tekrarı yapılan dersler ile not yükseltmek amacıyla yeniden alınan dersler, devamsızlıktan başarısız dersler hariç ders yüküne dahil edilmez. 2. Kayıtlı olduğu programda okutulan ve bulunduğu yarıyıla kadar alt ve üst yarıyıllardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan alınması gereken ancak herhangi bir nedenle alınmayan dersler de başarısızlık olarak değerlendirilir ve o yarıyıla kadar ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler, öngörülen kredi aralığında akademik danışmanın önerisi ile üçüncü yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün, staj dersi hariç, 40 AKTS ye kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler. 3. Üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde

7 4 5 öğrenci, birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini öncelikle birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden birini öncelikle ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla alabilir. Devam Zorunluluğu ve Ders Tekrarı Öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70 ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az %80 ine devamları zorunludur. Devam koşulu yerine getirilmiş derslerin tekrarı durumunda, derse devam koşulu aranmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya üniversite adına görevli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz. Tek Ders Sınavları Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Ve Yükseltilmesi Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO); öğrencinin biriminde öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin en son başarı notunun kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer. AGNO sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları zorunludur. Tekrar alınan derste, önceki sınavlardan alınan notlar geçersiz olup son not geçerlidir. AGNO değerlendirilirken sınava girilmeyen ders FF sayılır. Mazeret Sınavları Ara sınavlar dışında final, bütünleme ve tek ders sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Sınavların Değerlendirilmesi Başarı veya başarısızlık ile ilgili esaslar şunlardır: Ara sınav ve/veya ara sınav yerine

8 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu/ yılsonu ve bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 tır. Uzaktan eğitim programlarında, sınavları değerlendirmede; ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 20, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarından alınan notun başarı notuna katkısı %80 dir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yarıyıl sonu veya yıliçi/yılsonu sınavlarından hesaplanan başarı notlarını dikkate alır. Başarı notu hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. AGNO su en az 2.00 olan öğrenciler herhangi bir dersi (FD), (FF) veya (DZ) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. AGNO su 2.00 ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler; öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden (FD), (FF) ve (DZ) olan derslerini almak zorundadır. Uzaktan Eğitim Programları dışında AGNO su 1.80 den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz. Diploma Eki Diploma eki; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model temel alınarak Öğrenci İşleri Daire MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI Başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Bilgi İşletim Sistemine göre elektronik ortamda hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı nın imzası bulunur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca mühürlenir ve güvenlik hologramı yapıştırılır. Üniversitemiz 07 Ekim 2011 tarihinde Diploma Eki Etiketini almaya hak kazanmıştır. Tüm mezunlarımıza otomatik ve ücretsiz olarak verilen Diploma Eki yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde (İngilizce) düzenlenmektedir. Onur Belgeleri Tüm dersleri başarıyla bitiren ve disiplin cezası almayan bir öğrenciye; bitirme notu arasında ise onur belgesi, arasında ise yüksek onur belgesi verilir.

9 6 7 Burslar Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize Türk Eğitim Vakfı ile çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından özel burs sağlanmaktadır. Yemek Bursu Her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda maddi durumu yetersiz öğrenciye öğle yemeğinden ücretsiz yararlanma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca aşağıdaki nitelikleri taşıyan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir. a) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler, b) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler, c) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler

10 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle Barınma

11 8 9 Yurtlar İlimizde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2 kız ve 2 erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız, 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca Bucak ilçemizde Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde 500 kişilik yurt hizmete sunulmuş olup, Gölhisar ilçemizde ise 500 yatak kapasitesine sahip yurt inşaatı devam etmektedir. Bunlarını yanı sıra İstiklal Yerleşkesi nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir. Ayrıca merkez ve ilçelerde bulunan öğrenci pansiyonları ile barınma hizmeti sağlamaktadır. Üniversitemize Erasmus Değişim Programı ndan gelen öğrencilerin konaklamalarını sağlamak üzere Öğrenci Evi hizmete sunulmuştur. Yurtlarda ülkemiz öğrencileri dışında uluslararası öğrenciler olarak da adlandırdığımız yabancı uyruklu öğrencilerde barındırılmaktadır. Yurtlarda Sağlanan İmkânlar Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için işletmeciler aracılığı ile işletilen lokanta, kantin, kafeterya gibi hizmet yerleri bulunmaktadır. Öğrencilere, hafta sonu ve resmi tatil günleri dâhil sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerine katkı sağlamak amacıyla, beslenme yardımı yapılmaktadır. Bu yardım, aylık olarak öğrencilere kupon olarak verilmekte, her gün için ancak bir kupon kullanılmaktadır. Bütün yurtlarda çalışma salonları, fiziki yapısı müsait olan yerlerde ise spor salonları, bilgisayar donanımlı internet bağlantılı kütüphane, müzik, resim, çizim, bilgisayar, televizyon, ütü, valiz odaları, çamaşır kurutma yerleri, çamaşırhane, internet kafe işletmeleri, satranç vb. odaları bulunmaktadır. İletişim Adres: Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Nedim Caddesi No:2 BURDUR Tel : Fax:

12 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle Bilgi İşlem Hizmetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB), üniversitemizdeki eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini sağlar. Üniversitemizin, dünyadaki bilişim alanındaki gelişmelerden üst seviyede faydalanması için gerekli çalışmaları yapar. Bunun için Türkiye ve dünya ölçeğinde TÜBİTAK-ULAKNET ile birlikte çalışır, gerekli donanım ve altyapıyı kurar ve işletir. Başkanlığımız; özellikle akademik ve öğrenci çalışmalarına her koşulda destek olmayı ilke edinmiştir. Altyapı Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içinde, Merkez Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odası olmak üzere, tüm binalara yedekli çekilen singlemode fiberoptik kablo üzerinden verilen 1Gbit Ethernet omurga bağlantısı, omurga anahtarlar üzerinden tüm kenar anahtarlara da fiberoptik kablo üzerinden dağıtılmaktadır. Kampüs dışı internet erişimleri, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) bağlantısı ile merkez üzerinden kablolu ve kablosuz (eduroam) olarak sağlanmaktadır.

13 10 11 Üniversitemiz ve tüm birimlerimizin internet erişim hızları; kullanıcı sayısı ve kullanım yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Üniversitemiz genelinde internet kullanımı, kablosuz ağımızın da yaygın olması sebebiyle oldukça yüksektir. Toplam internet erişimi hızımız 200 Mbps dir. Kurumumuz sistem altyapısı, x86 tabanlı fiziksek ve sanal sunucular üzerindeki xbsd işletim sistemlerinden oluşan bir sunucu parkından oluşmaktadır. Etkileşimli kullanım, web ve e-posta sistemi, alanadı Servisi (DNS), FTP Servisi, bilimsel yazımlar ve üniversitenin ihtiyaç duyduğu merkezi uygulamalar bu sunucular üzerinde çalışmaktadır. Altyapısını merkezi yapıda tutmayı sürdürmeyi hedefleyen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; tüm öğrencilerine, kendilerine verilen kullanıcı kodu ve parolaları ile e-posta gönderip alabilir, elektronik haberleşme listelerine üye olabilir, merkezi sistemler üzerinde çalışan yazılımlara ulaşabilir, kütüphane kaynaklarına kampüs dışından erişim sağlayabilir, eduroam ağı üzerinden güvenli kablosuz internet erişimi sağlayabilirler. Üniversitemiz, öğrencilerine kablosuz internet erişimi hizmetini ücretsiz olarak sunmaktadır. eduroam adı verilen kablosuz internet erişimi; eduroam üyesi kurum kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca internet erişimine ulaşması amacıyla oluşturulmuştur. Üniversitemiz bu oluşuma Türkiye de katılan ilk üniversitelerdendir. eduroam ile kullanıcılarımız, üye olan diğer üniversitelerde de problemsiz olarak internet erişimi imkanına sahiptirler. Üniversitemiz birimlerinde, öğrencilerimizin faydalanması amacıyla bilgisayar salonları oluşturulmuştur. Her birimde farklı sayıdaki bu salonlardan öğrencilerimiz sorunsuz olarak faydalanabilmektedir. Üniversitemiz TÜBİTAK-ULAKNET tarafından planlanan IPv6 altyapı çalışmalarını tamamlayan ilk üniversitelerdendir. IPv6 çalışmalarının tamamlanmasıyla web, eposta, alanadı gibi servisleri IPv6 üzerinden sağlamaya başlamıştır. Sosyal Ağlar Üniversitemiz, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Akademik ve Blog Sistemi (http://abs. mehmetakif.edu.tr), tüm akademik ve idari personel tarafından kişisel bilgilerin paylaşıldığı bir sayfa olarak kullanılmaktadır. Akademik ve Blog Sistemi, aynı zamanda öğrenci ile iletişime uygun olarak tasarlanmıştır. /mehmetakifedutr /mehmetakifedutr

14 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle Kütüphanemiz

15 12 13 Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi; İstiklal Yerleşkesi Avşar Han B Blok zemin katında bulunan çalışma ve araştırma bölümü olarak iki salonda hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz için rahat ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri bir noktada bulunmaktadır. Kütüphanemiz; geleneksel kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile destekleyen, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının altyapısını oluşturmayı amaçlamıştır. Merkez Kütüphanemizin öğrencilerimize yönelik temel görevleri şunlardır. -Kullanıcısı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinden dolayı ihtiyaç duydukları çeşitli bilgi kaynaklarını sağlamak, -Bilgi kaynaklarından daha etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak ödünç verme, danışma, enformasyon ve benzeri hizmetlerin yanı sıra çeşitli bibliyografik kaynak ve araçlarını hizmete sunmak, -Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine yardımcı olmak, -Koleksiyonu öğrencilerimizin isteklerine göre şekillendirmek. KOLEKSİYON SAYISI Yayınlar, satın alma yoluyla temin edilmektedir. Kitap sayısı toplam 40 bine ulaşmıştır. Kütüphanemizde yer alan kitaplar; danışma kaynakları ve süreli yayınlar okuma salonunda açık raf sistemine göre kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Aynı zamanda elektronik kitap ve dergiler mevcuttur. ELEKTRONİK VERİ TABANLARI Veri tabanları; araştırma kütüphanelerinin teknolojik olanaklarını kullanarak, günceli takip edebilen materyal türlerinden biridir ve toplam 23 adet veri tabanı kullanıma sunulmuştur. KÜTÜPHANE OTOMASYONU Kütüphanemize kurulan Yordam Kütüphane Otomasyon Programı ile birlikte internet üzerinden kitapların tarama, uzatma, ayırtma ve ödünç verme hizmeti yapılmaktadır. ÖDÜNÇ VERME Teknik işlemleri tamamlanan yayınlardan faydalanmak isteyen okuyucuların ödünç kitap alması ve diğer materyallerden faydalanması Kütüphaneden Yararlanma Yönergesi ne göre yapılmaktadır. Öğrencilerimize 15 gün süre ile 1 kitap ödünç alabilmektedir. ORYANTASYON EĞİTİMİ Her eğitim öğretim yılının güz dönemi başında ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerimize oryantasyon eğitimi verilmektedir.

16 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle Değişim Programları

17 14 15 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalanabildiği Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı dır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlanan Farabi Değişim Programı ndan ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler yararlanamaz. ERASMUS PROGRAMI Erasmus Programı, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Verilen mali destek ile öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekmektedir. Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemezler. Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilir. Üniversitemizde 16 ülke, 55 üniversite ve 26 program ile 2013 yılı içerisinde 90 öğrencimiz yurtdışına gidecektir. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün

18 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle

19 16 17 dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

20 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle İmkanlarımız SAĞLIK HİZMETLERİ Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi nde bulunan Aile Hekimliği Birimi tüm öğrencilerimiz ile çalışanlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan 5 hemşire ile hizmetler verilmekte olup gerekli durumlarda 112 den sağlık hizmeti talep edilmektedir. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ Üniversitemiz öğrencilerinin, ruh sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik hizmetler verilmektedir. Bu şubede yapılan ön görüşmeden sonra öğrenciye durumuna göre kendisini anlaması, tanıması, yeteneklerini fark etmesi, uygun kararlar alması, duygusal sorunlarına çözüm bulması, sosyal beceri düzeyini artırması, arkadaşlık ilişkilerinde beceri kazanması, sınav kaygısı ile başa çıkması, derslerdeki başarı düzeyini artırması, okula uyum sağlaması gibi konularda ayrıca meslek seçimi ve iş bulmada yardımcı olabilecek çalışmalar yürütülmektedir. BESLENME İMKÂNLARI Üniversitemiz, herkesin eşit şartlarda öncelik sahibi olduğu ferah mekânlarda, temiz ve kaliteli yemek olanağı sunar. İstiklal Yerleşkemizde aynı anda 3 binden fazla kişiye hizmet veren yemekhanemizde çay salonu, alakart restaurant ve konuklar için ayrılmış bölümler yer almaktadır. Burada öğrencilerin kalori ihtiyaçları hesaplanarak hijyenik koşullarda, kaliteli ve gıda güvenliğine uygun ürünler kullanılarak dört çeşitten oluşan yemekler sunulmaktadır. Öğrenciler, tüm bu hizmetlerden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yemekhane Kartı ile yararlanabilirler. Üniversitemizde ayrıca tüm fakül-

21 18 19 teler ve yüksekokullarda kantinler bulunmaktadır. KISMİ ZAMANLI (PART-TİME) ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek ve ekonomik katkı sağlamak amacıyla, kısmi çalışma imkânları sunulmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma kontenjan ve şartlar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından eğitim öğretim yılı başında yayınlanır. Öğrenciler, birimlerdeki iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla, görevlendirildikleri yerlerde çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına yardımcı olarak hem boş zamanları değerlendirmiş hem de aile bütçelerine ekonomik katkı sağlamış olurlar. GÜVENLİ EĞİTİM Üniversitemizde güvenlik; uzman güvenlik ekipleri ile sağlanmaktadır. Yerleşkelerimizde kesintisiz güvenlik hizmeti anlayışı ile hizmet verilmektedir. Güvenlik giriş çıkışlarında birey ve araç denetimi / kontrolü yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, öğrenci kimlikleri ile yerleşkelerimize giriş yapabilmektedir. Yerleşkelerimizde içinde belli noktalara yerleştirilen kameralarla, sürekli kontrolü sağlanmaktadır. ULAŞIM Üniversitemizin en önemli avantajlarından biri de kolay ulaşımı olan bir şehirde bulunmasıdır. Şehir içinde ve İstiklal Yerleşkesi ne ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ulaşım özel halk otobüsleri ile sağlanmakta olup hareket saatlerini öğrencilerimizin ders programlarına göre düzenlemektedirler. ÖĞRENCİ KONSEYİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi 6 fakülte, 6 yüksekokul, 4 enstitü ve 10 Meslek Yüksekokulu nda eğitim alan öğrencilerimizi temsil etmekle görevli tek yasal kuruluştur. Öğrenci Konseyi, üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek; üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak, öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacı ile çalışır. Konsey, bu görevlerinin yanında öğrencilerin sosyal kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek etkinlikler düzenler.

22 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklâlden İstikbâle Sağlıklı Yaşam Sportif etkinlikler; öğrencilerimizi boş zamanlarını ilgi duydukları spor dallarında çalışarak beden sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, spor yapmalarını teşvik etmek, uygun ortam ve olanak sağlamak amacıyla SKS Spor Hizmetleri Şubesi tarafından, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile koordineli olarak yürütülür. Spor Hizmetleri Şubesi olarak amacımız, komplekslerinden arınmış, uyumlu, dinamik, sağlıklı ve daha üretken bireylerin yetişmesinde, sporun olumlu katkılarından hareketle üniversitemiz öğrencilerimizin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplin ve çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora karşı ilgilerini artırmak, enerjilerini bu olumlu yöne doğru yöneltmek, ortamda üniversiteye ait spor tesislerinden aktif bir şekilde yararlanmasına olanak tanımaktır.

23 20 21 SPOR TESİSLERİ Spor Salonu: Merkez Yerleşkede bulunan spor salonumuz Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor derslerinin yanı sıra üniversite takımlarımızın antrenmanlarında kullanılmaktadır. Spor salonunda ders dışı zamanlarda voleybol, basketbol ve masa tenisi oynanabilmektedir. Fitnes Salonu: Üniversitemizin personeli, öğrencilerimiz ve halkın faydalandığı tesisimiz merkez yerleşkede 370 m2 kapalı alan kapasitesi ile hizmet vermektedir. Kapalı Çok Yönlü Baraka Spor Salonu: Ders ve ders dışı çalışmalarda hentbol, salon futbolu, badminton ve tenis kortu öğrencilere hizmet vermektedir. Tenis Kortu: Merkez yerleşkede 1 adet tenis kordu faal durumdadır. Halı Saha ve Açık Alanlar: Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde ders, antrenman ve ders dışı faaliyetlerde 1 adet halı saha, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası bulunmaktadır. Dans Salonu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, zemin katında bulunan dans salonunda ders, topluluk ve kurslar için öğrenciye hizmet vermektedir. Jimnastik Salonu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, zemin katında bulunan dans salonunda ders, topluluk ve kurslar için öğrenciye hizmet vermektedir.

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu Tanıtım Kataloğu "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Programı 8 Yönetmelikler & Yönergeler 13 Akademik Takvim 17 Ders Kaydı 17 Derse Devam Zorunluluğu 18 Not Sistemi

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler, umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Rektör den 5 Samsun 6 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 8 OMÜ ye Ulaşım 11 Barınma 12 Omtel Otel-Tepe Otel 13 Burslar 14 Engelli Öğrenci Birimi-Öğrenci Butiği 15 Kütüphane-Bilişim Hizmetleri 16 Sağlık

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal ın adını yaşatmak, ülkemiz

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Tel : (392) 661 20 00 Faks: (392) 661 20 09 E-posta: kkk@metu.edu.tr URL : http://www.kkk.odtu.edu.tr

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ EL KİTABI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 1 Tasarım: Öğr. Gör. Osman ÇAYDERE : Baskı: AB OFSET : LTD. ŞTİ. 0.312 341 78 78 2 2 İÇİNDEKİLER Sevgili Gençler... 4 Kırıkkale İli... 6 Kırıkkale Üniversitesi...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5

İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5 el kitabı İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5 Misyon... 6 Vizyon...6 KAMPÜSLER...8 YABANCI DİLLER OKULU...9 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI...11 Kayıt / Kayıt Yenileme...12 Akademik Danışman...12 Ders Programları,

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Saygılarımla. Prof.Dr. Hasan GÖNEN REKTÖR

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Saygılarımla. Prof.Dr. Hasan GÖNEN REKTÖR ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçilik, şeffaflık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği Lisans Programı 29.07.2013 Sayfa 0 MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Üniversite Hakkında Genel Bilgilendime Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı