GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI"

Transkript

1 Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğt. Böl., Ankara. Özet Bireysel uyum, üniversite ve özelliklede Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenler eğitimin temel öğesi ve toplumlar üzerinde en etkin rol oynayan gruptur. Bir toplumun gücü öğretmenlerin yeterliliği ve başarısına bağlıdır. Bireysel uyum öğretmenlerin yeterliliği ve başarısında önemli ve vazgeçilmez bir öğedir. Bu araştırma, bireysel uyumun üniversite ve özelliklede Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına bireysel uyum durumlarını tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesine bağlı 7 Eğitim Fakültesinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden random yoluyla seçilen toplam 295 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Veri toplama işleminde araştırmacılar bizzat anketleri dağıtmış, doldurma işlemi tamamlatılarak toplanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin Üniversiteyi/Fakülteyi beklentilerinin altında buldukları ve hiç memnun olmadıkları, ekonomik nedenlerden sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamama konusunda sorun yaşadıkları, sosyal açıdan toplumun öğrenciye bakış açısı ve arkadaşlık ilişkilerinde, kültürel açıdan ise; çevredeki insanların değer yargıları ve arkadaşlarının olaylar karşısındaki tutum ve davranışları konularında uyum sorunu yaşadıkları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Uyum, Eğitim Fakültesi öğrencileri, Üniversite yaşamı ADAPTATION STATUS OF GAZİ UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS TO UNIVERSITY LIFE Abstract Individual adaptation holds a significant situs within university and especially education faculty students experience. Educationists are the essential element and the most effectual group on society. Communities potential is dependent on the sufficiency and proficiency of educationists. Individual adaptation is an essential and indispensable element in teachers sufficiency and proficiency. This research is planned to mark the adaptation status of Gazi University Education Faculty students to university life with the conception that individual adaptation to university plays an important role in life, particularly among the education faculty students. Data is collected from randomly selected 295 education faculty first and second grade students of Education Faculties subordinated to Gazi University. Data collection is done by researchers representing and filling out the questionnaire in person. As a result, neither university nor faculties fulfill the expectations of students and please them because they could not participate in social and cultural activities, provide their stationery needs due to financial cause. Students have adaptation problems in friendship and community due to different social perspectives, attitudes of people about them, and the cultural behavior of friends. Key Words: Adaptation, Education Faculty Students, University Life October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

2 480 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR 1. Giriş Uyum, organizmayı çevre ile etkileşimi açısından ele alan biyolojik kökenli bir kavramdır. Darwin in evrim kavramının özünü oluşturan bu kavram, bir anlamda insanın doğal çevreye uymasını ifade eder ve doğal çevreye uymayan organizmalar canlılığını yitirir. Buna göre yaşamak bir uyum sürecidir. Psikolojik açıdan ele alındığında ise, her organizmanın çevre ile etkileşim yoluyla doyurulması gereken birtakım gereksinimleri olduğu düşünülürse, uyum süreci organizmanın bir gereksinmesinin doyurulması sırasında ortaya çıkan engellemelerin üstesinden gelme çabalarını kapsar (1;2;3). İnsan yaşamındaki her değişiklik uyum sürecini beraberinde getirir. Değişikliğin yaşantıya getirdiği farklılıklar, iyi tanımak, uyum süresini kolaylaştıran unsurlardan biridir. Uyum sürecini başarıyla tamamlayanlar sosyal ilişkilerinde açık, içten, dürüst, güvenilir ve yüzeysel olmayan ilişkiler kurabilen, kendi yaşamı üstünde kontrol sahibi olabilen, üretken ve belli bir işe kendini verebilen, hedeflere ulaşmanın verdiği doyumu yaşayan, ayrıca hedeflere ulaşmaya çalışırken haz duyabilen, yaşanan duyguların farkında olan ve olumsuz da olsalar bunları açık ama ilişkileri bozmayacak şekilde ifade edebilen kişilerdir. Kişilik, bireyin çevresiyle sürekli etkileşim ve uyum çabası sonucu oluşur. İnsanı başkalarından ayıran özelliklerin tümü ve çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimleri onun kişiliğini oluşturmaktadır. Var olan özellikleriyle kendi kişiliğini tanıyan birey, kendi dünyasını daha gerçekçi bir gözle anlayabilir ve çevresi ile daha sağlıklı ve dengeli bir uyum içinde olabilir (4;5;6). Toplumlar çatışmasız ve ahenkli davranışların sürekliliğini sağlamak amacıyla çeşitli kurallar geliştirmişlerdir. Bu kurallar ise insanlara değişik kurumlar aracılığıyla öğretilirler. Bu kurumların başında aile ve okul gelmektedir (7;8). Bireyin kendisine en yakın çevre olan aile, okul ve arkadaş çevresindeki yaşantıları olumlu-olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olmakta, sosyal ve duygusal yönden gelişerek uyumlu bir kişiliğe sahip olmaya yardımcı olmaktadır. Olumlu davranışlar kişinin kendisini güçlü hissetmesine neden olmakta ve uyum gücünü arttırmaktadır. Olumsuz davranışlar ise uyum gücünü azaltmakta ve çevreye karşı olumsuz tavır ve davranışlar geliştirilmesine neden olmaktadır. Üniversite yaşamı gençler için yeni bir başlangıç dönemidir. Üniversite yaşantısının akademik, kişisel ve sosyal açılardan getireceği değişiklikler ve bu değişikliklerle baş edebilme yeteneğini kazanmak bu sürecin rahat geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Üniversite yaşantısı bir geçiş dönemidir. Bu dönemde değişecek özellikleri fark etmek uyum sürecinin ilk adımıdır. Bu araştırma; uyumun Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumlarını tespit etmek, öğrencilere yönelik hizmetler konusunda daha gerçekçi yaklaşımlar ortaya koyarak sorunların çözümünde katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

3 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları Yöntem Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi ne bağlı Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, her fakültenin 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden random yoluyla seçilen toplam 295 öğrenci oluşturmuştur. Bilgi sağlama yöntemi olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış 24 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama işleminde araştırmacılar bizzat anketleri dağıtmış ve doldurulma işlemi tamamlatılarak toplanmıştır. Toplam verilerin istatistiksel analizi için SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır. Örneklem grubunun sayıları Çizelge 1 de verilmiştir. Tablo 1. Anketlerin Uygulandığı Fakültelerin Cinsiyete Göre Dağılımı Fakülteler Kız Erkek Toplam Gazi Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Ticaret-Turizm Eğitim Fakültesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Toplam Bulgular Bu bölümde örneklemi oluşturan öğrencilere uygulanan ankete verilen yanıtlara göre öğrencilerin demografik özellikleri ve devam ettikleri fakülteye uyum durumları değerlendirmeleri tablolaştırılarak verilmiştir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

4 482 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı Kız Cinsiyet Erkek ve altı Yaş ve üstü Klasik Lise Lise türü Meslek Lisesi Anadolu Lisesi Köy Kasaba Yerleşim birimi Şehir Okuduğu şehir Evet Ailede başka üniversite öğrenimi görenler Hayır Tablo 2 de görüldüğü gibi öğrencilerin %50.2 sini kız, %49.8 ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %44.7 si yaş, %39.3 ü yaş, mezun oldukları lise türü ise %45.1 meslek lisesi, %37.6 klasik lisedir. Öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları yerleşim birimi; %65.8 şehir, %9.5 köy şeklindedir. Öğrencilerin %64.7 sinin ailesinde kendinden başka üniversite öğrenim gören bulunmamaktadır. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 483 Tablo 3. Öğrencilerin Eğitim Fakültelerini Tercih Etme Nedenlerinin Dağılımı Öğretmenlik idealimdeki meslek Ailem istediği için Dershane öğretmenim yönlendirdiği için Yakınım, arkadaşım tavsiye ettiği için Puanım fakülteye uyduğu için Üniversite diplomasına sahip olmak için Sistem istediğim fakültede eğitim almama izin vermediği için Öğretmenlikte istihdam sorunu olmadığı için Fakülte/bölüme ilgi duyduğum için Tablo 3 de öğrenciler okudukları, Fakülte/Bölümü tercih etme sebeplerini sırasıyla, %42.0 öğretmenlik idealimdeki meslek, %18.3 sistemin istediği fakültede eğitim almasına izin vermemesi, %17.3 puanlarının fakülteye uymas ı, %6.1 dershane öğretmeninin yönlendirmesi, %3.7 ailelerinin istemesi, %3.7 öğretmenlikte istihdam sorununun olmaması, %3.7 fakülte/bölüme ilgi duyması, %3.1 aynı fakülte/bölümde okuyan yakınının/arkadaşının tavsiye etmesi, %2.0 si bir üniversite diplomas ına sahip olmak olarak belirtmişlerdir. Tablo 4. Öğrencilerin Okudukları Üniversiteden/Fakülteden Tatmin Olma Düzeylerinin Dağılımı İyi Orta düzeyde Beklentimin altında- hiç memnun değilim Tablo 4 de öğrencilerin %40.3 ü okudukları üniversiteden/fakülteden tatmin düzeylerini beklentimin altında-hiç memnun değilim, %19.7 si ise iyi olarak belirtmişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

6 484 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 5. Öğrencilerin Üniversite/Fakülte Yaşamına İlişkin Düşünceleri Üniversite yaşamını sevme Üniversitede kendini yalnız hissetme Üniversite yaşamına uyum sağlamada güçlük çekme Üniversitenin sosyal yönden geliştirmesi Üniversitenin kültürel yönden geliştirmesi Üniversite aktivitelerinin öğrencileri birbirine kaynaştırması Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Tablo 5 te öğrencilerin %82.4 ü üniversite yaşamını sevdiklerini, %63.4 ü üniversitenin kendini kültürel yönden geliştirdiğini, %55.6 sı üniversite aktivitelerinin öğrencileri birbirine kaynaştırdığını, %53.6 sı üniversitenin kendini sosyal yönden geliştirdiğini belirtmişlerdir. Tablo 6. Öğrencilerin Üniversitedeki/Fakültedeki Eğitime İlişkin Düşünceleri Uygulama atölyelerinin fiziki şartları Uygulama atölyelerinin araç gereç donanımı Ders ve sınav programlarının uygunluğu Öğretim üyelerinin öğrencilerle olan iletişimi Öğretim üyelerinin mesleki bilgileri Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 485 Tablo 6 da öğrenciler öğretim üyelerinin mesleki bilgilerini %56.3 oranında yeterli bulurken, uygulama atölyelerinin fiziki şartları (%78.6), uygulama atölyelerinin araçgereç donanımı (%75.6), öğretim üyelerinin öğrencilerle olan iletişimi (%69.2), ders ve sınav programlarının uygunluğunu (%58.3) yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Tablo 7. Öğrencilerin Üniversite/Fakültenin Sunmuş Olduğu Hizmetlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Bahçe yeşil alan Kantin, kafeterya hizmetleri Sosyal aktivite alanları Kütüphane hizmetleri İnternet hizmetleri Folklor, bilim toplulukları vb. sosyal ve kültürel etkinlikler Kantin kafeterya hizmetleri Temizlik Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Tablo 7 de öğrencilerin, %98.0 i üniversitenin/fakültenin sunmuş olduğu hizmetlerden temizliği, %50.2 si sosyal ve kültürel etkinlikleri yeterli bulurken, %86.1 i sosyal aktivite alanlarını, %72.2 si kantin, kafeterya hizmetlerini, %71.5 i internet hizmetlerini, %53.2 si bahçe yeşil alanı, %53.2 si kütüphane hizmetlerini yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

8 486 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 8. Öğrencilerin Üniversite Akademik ve İdari Personel ile İlişkilerin Yürütülmesine İlişkin Görüşleri Objektif Duygusal Toplam Esnek, toleranslı Katı, sert Toplam Tarafsız Yanlı Toplam İstikrarlı, her zaman ilkeli İstikrarsız, ilkesiz Toplam Cinsiyete ilişkin fark gözetmeyen Karşı cinse karşı toleranslı Toplam Tablo 8 de öğrencilerin %89.2 si üniversite akademik ve idari personel ile ilişkilerine ilişkin görüşlerini cinsiyete ilişkin fark gözetmeyen, %75.9 u objektif, %65.0 i istikrarlı, her zaman ilkeli, %56.6 sı esnek, toleranslı, %54.1 i tarafsız olarak nitelemişlerdir. Tablo 9. Öğrencilerin Öğrenci/Bölüm İşlerinin Yürütülmesinde Zorluklarla Karşılaşma Durumları Öğrenci kayıt işlemleri Ders kayıt işlemleri Sorunların çözümü Ders programları, derslere devam etme Sınav programları sınavlara katılma Öğretim elemanları ile iletişim Asistanlar ile iletişim Diğer Görevliler ile iletişim (Memur, teknisyen vb.) Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 487 Tablo 9 da öğrencilerin %68.5 i sorunların çözümünde, %59.3 ü görevlilerle iletişimde, %55.3 ü öğretim elemanları ile iletişimde, %50.2 si asistanlarla iletişimde zorluklarla karşılaştıklarını belirtirken, sınav programları-sınavlara katılma (%71.2), ders programları-derslere devam etme (%67.1), ders kayıt işlemleri (%58.0) ve öğrenci kayıt işlemlerinde (%53.6) herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 10. Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumlarını Güçleştiren Ekonomik Nedenlere İlişkin Yaşanılan Sorunlar Ev kirasının ödenmesi Yurt ücretinin ödenmesi Günlük besin ihtiyacının karşılanması Giyim ihtiyacının karşılanması Ulaşım ücretinin ödenmesi Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma Kırtasiye, ders araç gereç, fotokopi vb. ihtiyaçların karşılanması Öğrenim kredisinin ödenmesi Harç kredisinin ödenmesi Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Tablo 10 da öğrencilerin %55.3 ü sosyal ve kültürel etkinliklere katılmada, %47.5 i kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomik nedenlere ilişkin sorun yaşadıklarını belirmişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarıya yakını ise ev kirası, yurt ücretinin ödenmesi ve günlük besin ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşamaktadırlar. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

10 488 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 11. Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumunu Güçleştiren Sosyal Nedenlere İlişkin Yaşanılan Sorunlar Ev arkadaşlarıyla ilişkiler Yurt arkadaşlarıyla ilişkiler Fakülte arkadaşlarıyla ilişkiler Yeni arkadaş grubu kurmada ve bu gruba girmede zorluk çekme Ev sahibiyle ilişkiler Komşularıyla ilişkiler Yakın çevredeki esnafla ilişkiler Karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkileri Öğrencilere toplumun bakış açısı Çok iyi anlaşılan ve birçok şeyi paylaşan arkadaşın olmaması Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Tablo 11 de öğrencilerin %39.3 ü öğrencilere toplumun bakış açısı, %26.4 ü fakülte arkadaşlarıyla ilişkiler ve yeni arkadaş grubu kurmada ve bu gruba girmede zorluk çekme, %21.0 i karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkileri, %18.3 ü ise çok iyi anlaşılan ve birçok şeyi paylaşan arkadaşın olmaması maddelerinde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 489 Tablo 12. Öğrencilerin Kültürel Konulardaki Uyum Durumları Okunulan şehrin kültürel yapısı Çevredeki insanların değer yargıları Arkadaşların değer yargıları Arkadaşların beslenme tarzları Arkadaşların amaçları Arkadaşların giyim tarzları Arkadaşların dini inanışları Arkadaşların olaylar karşısındaki tutum ve davranışları Çevredeki insanların yardımlaşma konusundaki yaklaşımları Çevredeki insanların insan ilişkilerindeki yaklaşımları Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Tablo 12 de öğrencilerin %42.0 si çevredeki insanların değer yargıları, %41.7 si arkadaşlarının olaylar karşısındaki tutum ve davranışları, %33.9 u çevredeki insanların insan ilişkilerindeki yaklaşımları, %32.2 si arkadaşlarının amaçları, %29.5 i çevredeki insanların yardımlaşma konusundaki yaklaşımları, %26.8 i okunulan şehrin kültürel yapısı ve arkadaşların değer yargıları konularında kültürel uyumsuzluk yaşadıklarını belirtmektedirler. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

12 490 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 13. Öğrencilere Göre Toplumun Üniversite Öğrencisine Bakış Açısı Öğrenci gelir getiren tüketici olarak görülüyor İnsanlar öğrencilere karşı duyarsız, ilgisiz Üniversite öğrencisine güvensizlik duyuluyor, kuşku ile yaklaşılıyor Üniversite öğrencisi toplumun ahlaki değerlerini bozuyor Öğrenci bulunduğu bölgeyi bilgi ve görgüsüyle geliştiriyor Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Tablo 13 de öğrenciler, toplumun üniversite öğrencisine bakış açısını; öğrencinin gelir getiren tüketici olarak görülmesi (%40.3), üniversite öğrencisine güvensizlik duyulması, kuşku ile yaklaşılması (%31.9), insanların öğrencilere karşı duyarsız, ilgisiz olması (%22.0), üniversite öğrencisinin toplumun ahlaki değerlerini bozması (%22.0), öğrencinin bulunduğu bölgeyi bilgi ve görgüsüyle geliştirmesi (%19.3) olarak belirtmişlerdir. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 491 Tablo 14. Öğrencilerin Üniversite Yaşamında Çevresinde Bulunan İnsanlara İlişkin Görüşleri Güvenilir. dürüst Güvenilmez, ikiyüzlü Toplam Sevgi dolu, sıcak Soğuk, monoton Toplam Yardımsever Duyarsız, ilgisiz Toplam Saygılı Saygısız Toplam Fedakâr Bencil Toplam Sorumluluklarının bilincinde Sorumsuz Toplam Kurallara uyar Kurallara uymaz Toplam Birleştirici, bütünleştirici Bölücü Toplam Olumlu, yapıcı Kötümser, yıkıcı Toplam Tablo 14 de öğrenciler, üniversite yaşamında çevrelerinde bulunan insanları %71.0 olumlu, yapıcı, %67.2 saygılı, %64.4 kurallara uyar, %62.1 güvenilir, dürüst, %59.0 bencil olarak nitelemişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

14 492 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 15. Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Dağılımı Spor yapma Sanat etkinliklerine katılma Kahveye gitme Arkadaşlarını ziyaret, gezmeye gitme Televizyon izleme Okul dışı çalışma Kitap, gazete, dergi vb. okuma Hiçbir şey yapmama Toplam Tablo 15 de görüldüğü gibi öğrencilerin boş zamanlarında %32.9 u kitap, gazete ve dergi okuduğunu, %26.1 i arkadaşlarını ziyaret ettiğini, %12.8 i spor yaptığını, %11.5 i sanat etkinliklerine (sinema, tiyatro vb.) katıldığını, %6.4 ü hiçbir şey yapmadığını, %6.0 sı kahveye gittiğini, %3.0 ü televizyon izlediğini, %1.3 ü okul dışı çalıştığını belirtmişlerdir. Tablo 16. Üniversite/Fakülte İmkân Yaratsa Öğrencilerin Yapmak İstediklerinin Dağılımı Spor çalışmalarına katılma Kültürel etkinliklere ve gezilere katılma İnternet ünitelerinde çalışma Part-time çalışma Yararlanmayı düşünmeme Tablo 16 da öğrencilerin %43.1 i imkan yaratılırsa kültürel etkinliklere ve gezilere katılmayı, %25.8 i part time çalışmayı, %19.0 u spor çalışmalarına katılmayı istediklerini belirtmişlerdir. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

15 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları Tartışma ve Sonuç Bu araştırma; bireysel uyumun üniversite ve özelliklede Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına bireysel uyum durumlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50.2 sini kız, %49.8 ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş dağılımı en fazla yaş arasında yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin yarıya yakınını meslek lisesi mezunu öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin yarıdan fazlası üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları yerleşim birimini şehir olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının ailesinde kendilerinden başka üniversite öğrenimi gören bulunmamaktadır. Öğrenciler okulu tercih etme nedeni olarak en çok öğretmenliğin ideallerindeki meslek olduğunu belirtmişlerdir. Sistemin istediği fakültede eğitim almasına izin vermediğini düşünen öğrencilerin oranı ise %18.3 tür. Üniversite çağına gelmiş gençlerde doğru mesleki seçimler yapılmış olması büyük önem taşımaktadır. Ancak ülkemizdeki gençlerin çoğunluğunun doğru mesleki seçim yapamadığı görülmektedir. Bu durumun yaratacağı uyum sorunlarını biraz olsun azaltabilmek için istediği bölümde okumayan veya mesleki seçimini yanlış yaptığını düşünen öğrencilere üniversiteler tarafından yeni yönelmelere imkân tanınmalıdır. Mesleki rehberlik çalışmalarına erken yaşlardan başlanması için gerekli çalışmalar yapılmalı, öğrencilerin istediği mesleği seçmesi için gerekli yasal düzenlemeler acil olarak yapılmalıdır. Öğrencilerin %40.3 ü okudukları üniversiteden/fakülteden tatmin olmadıklarını ve beklentilerinin altında bulduklarını belirtmişlerdir. Yeşilyaprak, Öztürk ve Kısaç ın araştırmasında öğrenciler fakültelerine ve bölümlerine statü yönünden orta ya da düşük düzeyde bir değer takdir etmişlerdir (9). Bu bulgu araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Öğrencilerin okudukları üniversiteyi/fakülteyi beklentilerinin altında bulmaları programa motivasyonlarını engellemekte ve uyum sorunlarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Öğrencilerin tatmin düzeyini artırmak amacıyla fakültelerin niteliklerinin arttırılarak, daha doyurucu duruma ulaştırılması sağlanmalıdır. Öğrenciler üniversite/fakülte yaşamına ilişkin düşüncelerini en çok üniversite yaşamını seviyorum ve üniversitenin kültürel yönden geliştirdiği olarak belirtmişlerdir. Öğrenciler üniversitedeki/fakültedeki eğitime ilişkin düşüncelerinde; en çok öğretim üyelerinin mesleki bilgilerini yeterli bulduklarını, yetersiz olarak ise en çok uygulama atölyelerinin fiziki şartlarını bulduklarını belirtmişlerdir. Yeşilyaprak, Öztürk ve Kısaç ın yaptıkları çalışmada öğrenciler fiziki koşullar açısından derslik, atölye, laboratuar, koridorlar, bahçe, kantin, gibi birimlerin temizlik, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, düzen ve diğer nitelikler yönünden oldukça olumsuz bir değerlendirme ortaya koymuşlardır. Bu bulgu araştırma bulgularını destekler niteliktedir (9 ). October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

16 494 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Buna göre eğitim fakültelerinde bulunan atölyelerin araç-gereç donanımının yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin üniversitenin/fakültenin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin görüşlerinde; büyük çoğunluk temizlik hizmetlerini yeterli bulurken, yine büyük çoğunluk sosyal aktivite alanlarını yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç üniversite öğrencileri üzerinde yapılan diğer çalışmalarla da tutarlıdır (9,10,11). Bunun için üniversiteler; öğrenciler için çeşitli sosyal aktivite alanlarını çoğaltmalı, sosyal aktiviteler için kaynak yaratarak bu alanların öğrenciler tarafından kullanıma açılmasını sağlamalıdır. Öğrenciler üniversite akademik ve idari personel ile ilişkilerin yürütülmesine ilişkin görüşlerini en çok cinsiyete ilişkin fark gözetmeyen ve objektif olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler, öğrenci/bölüm işlerinin yürütülmesinde en çok sorunların çözümü, diğer görevliler, öğretim elemanları ve asistanlarla iletişimde zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç benzer araştırma sonuçlarıyla destekler nitelikte görünmektedir (12, 13, 14). Öğrencilerin öğrenci/bölüm işlerinin yürütülmesinde zorluklarla karşılaşmalarında bu konularda bilgi sahibi olmamalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Üniversitelerde daha etkin düzenlemelerle öğrencilerin üniversitelerin eğitimöğretim çalışmalarından ve işleyişinden haberdar olmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler ekonomik olarak en çok sosyal ve kültürel etkinliklere katılma ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere burs ve kredi gibi ekonomik kaynak imkânları yaratmanın yanında bu öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere ücretsiz katılımı sağlanabilir. Öğrenciler üniversite yaşamına uyumlarını güçleştiren sosyal nedenlere ilişkin en çok toplumun öğrenciye bakış açısı ve arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler. Öğrenciler en çok çevredeki insanların değer yargıları ve arkadaşlarının olaylar karşısındaki tutum ve davranışları konularda kültürel uyum sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sivrikaya nın K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin uyum düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı araştırmasında öğrencilerin %29.58 inin kişisel uyum düzeyinin, %28.17 sinin sosyal uyum, %28.76 sının ise genel uyum düzeyinin düşük olduğu bulunmuştur (15). Öğrencilerin başarılı olmaları, çevre ile daha yapıcı ve anlamlı ilişkiler kurmaları onlara sağlanan olanaklarla orantılıdır. Öğrencilerin çevre ve arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar ve nedenleri araştırılmalı ve buna göre çözüm yolları bulunmalıdır. Üniversitelerde ders dışı etkinliklere çok sayıda öğrencinin katılımı sağlanmalı ve bu sayede öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması sağlanmalıdır. Öğrenciler toplumun üniversite öğrencisine bakış açısını; en çok öğrencinin gelir getiren tüketici olarak görülmesi ve üniversite öğrencisine güvensizlik duyulması, kuşku ile yaklaşılması olarak ifade etmektedirler. Üniversite öğrencilerinin okudukları Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

17 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 495 şehre uyum sağlayabilmeleri için toplumun üniversite ve üniversite öğrencisine karşı tutumu olumlu yönde olmalıdır. Bir şehre üniversitenin kurulması ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Durum böyle olunca o bölgenin insanı bu zamana kadar alıştıklarının dışında birtakım şeylerle karşılaşabilmekte ve buna da tepki göstermektedir. Buda bölge halkı ve üniversite arasında sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Toplumun üniversiteye ve üniversite öğrencisine bakış açısını değiştirmek için üniversitelerin toplum ve üniversite işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmaları, düzenlenecek etkinlikler ile toplum ve üniversite öğrencisinin kaynaşması sağlanmalıdır. Öğrenciler çevrelerinde bulunan insanları en çok olumlu, yapıcı ve saygılı olarak nitelemektedirler. Öğrenciler boş zamanlarını en çok kitap, gazete, dergi vb. okuyarak ve arkadaşlarını ziyaret ederek değerlendirmektedirler. Üniversite öğrencilerinin başarılı olmaları yanında uyum sorunlarının azaltılması için insan ilişkileri ve sosyal yönden gelişimleri de önemlidir. Üniversitelerde boş zamanları değerlendirme etkinliklerinin mevcut programlar içinde desteklenmesi gerekmektedir. Bu etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurt dışında öğrenci değişimi ve teknik gezi düzenlenmelidir. Öğrenciler Üniversite/ Fakülte imkân yarattığı takdirde en çok kültürel etkinliklere ve gezilere katılmak ve part-time çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç ekonomik durumları fazla iyi olmayan öğrencilerin kültürel etkinliklere ve gezilere katılamadıkları, bundan dolayı da part-time çalışmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle öğrencilere gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışından part-time çalışma imkânları yaratılabilir. Bunu yaparken de fakülte ya da bölüm bazında iş ofisleri kurularak part-time iş taleplerinin öğrenciler tarafından karşılanması sağlanarak öğrenciler ekonomik açıdan desteklenebilir. Kaynaklar 1. BİLAL, G. (1984). Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Çocukların Uyum Düzeylerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 2. ALPAN, A. (1992). Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinde Çevreye ve Üniversiteye Uyum Sorunları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 3. KIZILTAN, G. (1984). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini Etkileyen Etmenler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 4. YÖRÜKOĞLU, A. (1988). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Sorunları, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, s.71. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

18 496 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR 5. YILMAZ, F. (1990). Lise ve Dengi Okullara Devam Eden Öğrencilerin Uyum Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 6. YAVUZER, H. (2001). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitap evi, 21. Basım, İstanbul. 7. MORGAN, C.T. (1984). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Çeviren: H. Arıcı ve diğerleri, Ankara Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, s AYDIN, G. (1988). Çocuğun kişilik gelişiminde öğretmenin rolü, Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara: Rehber Yayınevi, Sayı:129, s YEŞİLYAPRAK, B., ÖZTÜRK,B., KISAÇ, İ. (2001). Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencilerinin fakülteye ilişkin algı ve değerlendirmeleri, Mesleki Eğitim Dergisi,Cilt:3, Sayı:6, s: YEŞİLYAPRAK,B. (1989). Üniversitelerde Mediko-Sosyal Dairelerince Verilen PDR Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları, Bilkent Üniversitesi,Ankara. 11. İMAMOĞLU, O. ve GÜLTEKİN Y.Y. (1993). Önerilen dengelenmiş toplumsal birey modeli ışığında üniversite gençliğinin sorunları. Psikoloji Dergisi,Cilt:8,Sayı: 30,s: GÖMLEKSİZ, M. (1988). Demokratik Bir Sınıf Ortamı Açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Davranışlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 13. SENEMOĞLU, N. (1987). Sınıf-içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma Eğitim ve Bilim, 11 (64): BOLAT, S. (1990). Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Hacettepe Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 15. SİVRİKAYA, K. (1992). Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Uyum Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların Araştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s.1-13

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s.1-13 1 2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s.1-13 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL UYUM SORUNLARINI ETKİLEYEN BAZI ETMENLER

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN YENİ MEZUN GÖRÜŞLERİ ANKETİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN YENİ MEZUN GÖRÜŞLERİ ANKETİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN YENİ MEZUN GÖRÜŞLERİ ANKETİ FİZİKSEL KOŞULLAR, ARAÇ-GEREÇ VE DONANIM 1. Sınıfların temizliği sağlık koşullarına uygun olarak yapılmaktaydı. Gerekli

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ FİZİKSEL KOŞULLAR, ARAÇ-GEREÇ VE DONANIM 1. Sınıfların temizliği sağlık koşullarına uygun olarak yapılmaktadır. Katılmıyorum

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017)

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) AMAÇ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında 1.Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Projesi Uzm. Dilek EROL Projenin Amacı Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

Galatasaraylılar Yurdu Değerlendirme Raporu 2012 Haziran

Galatasaraylılar Yurdu Değerlendirme Raporu 2012 Haziran Galatasaraylılar Yurdu Değerlendirme Raporu 2012 Haziran 1 İçindekiler Giriş..Sayfa 3 Kapsam....Sayfa 4 Profil.Sayfa 5 Özet...Sayfa 6 Galatasaray Yardımlaşma Vakfı İle ilişkiler...sayfa 9 Galatasaray Yurdu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı