TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI"

Transkript

1 TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın kapsamına giren teknik adamların, modern futbolu uygulayabilecekleri bir ortam yaratmak için gerekli olan idari, mali, hukuki ve teknik esaslar ile teknik adamların eğitimlerine, sınıflandırılmalarına ve denetimlerine ilişkin esasları belirlemektir. MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR Bu talimattaki; a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu nu, b) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü nü, c) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri, ç) Profesyonel Takım: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere katılan takımlarını, d) Amatör Takım: TFF tarafından tescil edilmiş kulüplerin, amatör faaliyetlere katılan takımlarını, e) Amatör Teknik Adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan ve kulübü ile arasında yazılı bir sözleşme bulunan teknik sorumluları ve antrenörleri, f) Profesyonel Teknik Adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan teknik sorumluları ve antrenörleri, g) Antrenör: TFF tarafından düzenlenen kurslardan mezun olarak, lisans almış veya TFF tarafından denkliği kabul edilmiş olan kişileri, ğ) Teknik Sorumlu: Kulüpler ile imzaladıkları Teknik Sorumlu Sözleşmesi ne dayanarak görev yapan teknik adamları, h) Gençlik GeliĢtirme Programı Teknik Sorumlusu: Profesyonel ve amatör takımları olan kulüpler ile imzalamış oldukları sözleşme uyarınca Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan kişileri, ı) Kurs: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarını, i) Lisans Kursu: Teknik adamların eğitimi için esasları işbu talimatla belirlenmiş çalışma alanlarına göre TFF tarafından açılan kursları, 2

2 j) Güncelleme Kursu: Katılımcıların "TFF" Antrenör Lisanslarının, UEFA normlarına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla TFF tarafından açılan kursları, k) Sertifika Programı: TFF tarafından düzenlenen sertifika programlarını, l) Aday: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmak için başvuruda bulunmuş kişileri, m) Kursiyer: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmaya hak kazanmış olan kişileri, n) Güncelleme Programı: TFF tarafından 2008 yılından önce açılmış olan TFF Teknik Direktör, TFF A ve TFF B Antrenör Lisansı kurslarından mezun olmuş antrenörlere yönelik eğitim programını, o) Zorunlu GeliĢim Semineri: TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından ortaklaşa olarak, antrenörlerin sahip oldukları bilgileri, çalışma alanlarındaki bilimsel gelişmelere uygun olarak yenilemek amacıyla düzenlenen seminerleri, ö) SYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulları, Spor Fakülteleri ve bu denkliğe sahip Spor Yüksekokullarını ifade eder. p) Antrenör Eğitimcisi (Tutor): Antrenör Eğitimcisi kurslarını başarı ile bitirip, staj çalışmalarını tamamlayarak TFF tarafından eğitim etkinliklerinde görevlendirilen kişileri, r) Asistan Antrenör Eğitimcisi: Asistan Antrenör Eğitimcisi kurslarını başarı ile bitirip TFF tarafından açılan kurslarda yardımcılık yapan Eğitimci olmaya aday kişileri, ifade eder. MADDE 3 TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI Teknik adamların, mezun oldukları kurs veya güncelleme kurslarına göre sınıflandırılmaları aşağıdaki gibidir: UEFA PRO Lisanslı Antrenör UEFA A Lisanslı Antrenör UEFA B Lisanslı Antrenör Teknik Direktör TFF A Lisanslı Antrenör UEFA A Kaleci Antrenörü (profesyonel) TFF B Lisanslı Antrenör TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör Grassroots Liderlik Lisanslı Antrenör B Kaleci Antrenörü (amatör) Fitness (Atletik Performans) Antrenörü 3

3 Futsal Antrenörü Plaj Futbolu Antrenörü Çocuk Futbolu Antrenörü Engelli Futbolu Antrenörü Maç ve Performans Analizi Uzmanı Scouting Grassroots Gönüllü Lideri Oyun Kuralları Eğitimcisi MADDE 4 KURSLARA BAġVURANLARDA ARANACAK GENEL KOġULLAR TFF tarafından düzenlenecek olan tüm kurs ve sertifika programlarına katılacak olan kişilerin; a) 18 yaşını doldurmuş olmaları, b) Futbol Disiplin Talimatı nın Hükümlülük kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları, c) Disiplin Kurulları tarafından, müsabaka sonucunu etkileme veya bahis eylemleri nedeniyle kesinleşmiş ceza almamış olmaları, ç) Kursa daveti takiben ilgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair, tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almaları, d) TFF tarafından düzenlenen bir antrenör kursuna katılacak kişiler için, Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlükleri nden onaylı bir kurumdan İlkyardım Sertifikası almış olmaları (İlkyardım Sertifikası olmayan veya bu sertifikası güncel olmayan adaylar, antrenör kursları çerçevesinde ilkyardım kursu verilmesi halinde bunlara katılmak zorundadırlar), e) Kurs ücretinin yatırıldığını belgelemeleri, f) İlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son zorunlu gelişim ve yenileme seminerlerine katılmış, istenen vizeleri tamamlamış ve o kursun ön koşullarını yerine getirmiş olmaları, zorunludur. MADDE 5 KURS, SEMĠNER VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠ (1) Bu Talimat ın 3. maddesinde yer alan teknik adamlara yönelik kurslar, seminerler ve sertifika programları münhasıran TFF tarafından düzenlenir. (2) TFF resmi internet sitesi olan aracılığıyla kurs ve seminerlerin başvuru tarihleri, kurs ve seminer tarihleri ve yeri kamuoyuna duyurur. (3) TFF tarafından düzenlenen her türlü antrenör lisansı kursu kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavların içeriği ile kursların yürütülmesine ilişkin bütün kurallar FGD tarafından UEFA JIRA Konvansiyonu na uygun olarak belirlenir. 4

4 (4) TFF, açılacak olan kurs, seminer ve sertifika programları için gerekli gördüğü zamanlarda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile işbirliği yapar. Amatör çalıştırıcı kursları ve seminerleri, TFF kursu ve seminerinin açıldığı ilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilir. (5) TFF, kurs, seminer ve sertifika programlarındaki teorik dersleri ve bunların sınavlarını e- öğrenme portalı yoluyla da düzenleyebilir. (6) Bölgesel bir lisans kursunda, başvurusu kabul edilen aday sayısı 18 e ulaştığında, FGD o bölgede ilgili kurs ya da güncellemenin açılmasına karar verebilir. MADDE 6 KURS, SEMĠNER VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ BAġVURU ESASLARI (1) TFF tarafından düzenlenen tüm kurs, seminer ve sertifika programları kural olarak ücretlidir. TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ni, hesabına yatırılacak miktar her yıl yeniden belirlenerek ilan edilir. TFF, gerekli gördüğü hallerde kursları ücretsiz düzenleyebilir. (2) Başvurusu üzerine kursa davet edildiği halde açılan kursa katılmayan adaylar, ikinci kez davet edildikleri halde kursa katılmadıkları takdirde bir sonraki kursa çağrılmazlar. Bu kursa üçüncü kez başvurmalarına karşın geçerli bir sebep göstermeksizin kurslara katılmayan adaylar, kurslara başvuru haklarını kaybederler. (3) Düzenlenen zorunlu gelişim seminerlerine katılmayan kişilere, bir sonraki zorunlu gelişim seminerine kadar çalışma izni verilmez. MADDE 7 BAġVURU USULÜ ve GĠRĠġ SINAVLARI (1) Adaylar, internet sitesinde yeralan katılım formlarını doldurarak başvuruda bulunurlar. (2) Adaylar, istenen belgeleri başvuru esnasında tarayarak sisteme yüklemek zorundadırlar. Bu işlemi yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmaz. (3) Adaylar bu talimatın eklerinde yer alan kriterler doğrultusunda sıralanırlar. Bu sıralama çerçevesinde adayların kurslara kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Türkiye Futbol Direktörü başvuru koşullarını yerine getiren antrenör adayları için her kategoride açılacak olan kurslarda en fazla 2 (iki) kursiyer için ek kontenjan açma yetkisine sahiptir. (4) Kadın futbolcular ile ilgili kriter tespitinde, adaylar en üst Kadınlar Futbol Ligi'nde oynadıkları süreler için profesyonel liglerdeki katsayılardan faydalanırlar. (5) En üst Kadınlar Futbol Ligi nde teknik sorumlu olarak görev yapan kişiler, UEFA B Lisans tan UEFA A Lisans a geçişte profesyonel liglerde görev yapmış gibi değerlendirilirler ve ilgili kriterler çerçevesinde elde edilebilecek maksimum puanın en fazla yarısını alırlar. (6) Düzenlenecek olan kursun veya giriş sınavının tarihi ve yeri FGD tarafından başvurusu kabul edilen adaylara veya SMS aracılığıyla bildirilir. 5

5 (7) Bu Talimat ın 8. maddesinde belirtilen başvuru koşullarını yerine getirdiğini bildirmiş olmasına rağmen, sisteme girişi yapılmış belgelerin asıllarını teslim etmeyen adaylar, kursa ve/veya giriş sınavına kabul edilmezler. (8) Katılım koşullarını yerine getirenlere bir ön sınav öngörülmüşse, bu TFF tarafından belirlenecek sınavda geçer puan alan adaylar kursa kabul edilirler. Sınavda başarılı olamayan adaylar başvurularını tekrarlayabilirler. (9) Güncelleme kursları planlandığı takdirde TFF güncelleme kurslarına katılacak adaylarla ilgili kursa kabul kriterlerini ayrıca ilan eder. (10) Ön başvuru sırasında yatırılmış olan kurs ücretleri, adayın kursa kabul edilmemesi halinde TFF'nin maddi bir kaybına neden olunmamışsa iade edilir. MADDE 8 ANTRENÖR LĠSANS KURSLARI Antrenör Lisans Kursları aşağıdaki gibidir: UEFA PRO ANTRENÖR LĠSANSI KURSU a) "UEFA A" Lisansı ile fiilen 3 sezon boyunca çalışmış olmak. ÖN KOġUL b) EK-1 de yer alan "UEFA Pro Kursu" sıralama kriterlerine gore yapılan sıralamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. KAYIT GEREKLĠ BELGELER ĠÇĠN a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, ç) UEFA A Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı, ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. e) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 360 saatlik eğitim programı SINAVLAR MEZUNĠYET ve Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara UEFA Pro Antrenör Lisansı verilir. 6

6 ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI UEFA ELĠT A ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON PROGRAMI a) En az UEFA A lisansına sahip olmak, b)ek-2 te yer alan UEFA Elit A sertifikasyon programı başvuru puanlama sistemi çerçevesinde sertifika programı katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) UEFA A belge fotokopisi ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. e) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. UEFA Elit A kurs programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan 80 saatlik bir eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Tüm kulüplerde Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak çalışabilirler. UEFA A ANTRENÖR LĠSANSI KURSU a) UEFA B Antrenör Lisansı ile en az 3 yıl süreyle çalışmış olmak, b) EK-3 te yer alan UEFA A Kursu sıralama kriterlerine gore yapılan sıralama sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) UEFA B Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı, veya profesyonel lisansla futbol oynadığını belirten TFF yazısı, ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kurs ücretinin yatırılmış olduğunaa ilişkin banka dekontu.lduğuna tırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 180 saatlik eğitim programı. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara UEFA A Antrenör Lisansı verilir. U19 ve altındaki Milli Takımlar ile kulüplerin U21 ve altındaki yaş kategorilerinde teknik sorumlu olarak; Tüm Milli Takımlarda ve tüm profesyonel takımlarda antrenör olarak görev yapabilirler. 7

7 ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER UEFA A KALECĠ ANTRENÖRÜ KURSU (Profesyonel) UEFA A Kaleci Antrenörü Kursu na a) En az UEFA B Antrenör lisansına sahip olmak, b) EK-4 de yer alan UEFA A Kaleci Antrenörü Kursu sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak.başvuru puanlama sistemi çerçevesinde kurs katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) UEFA B Lisansı nın aslı veya örneği, d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e) Program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. UEFA B ANTRENÖR LĠSANSI KURSU TFF Grassroots C Antrenör Lisansı ile fiilen en az 3 yıl boyunca çalışmış olmak veya profesyonel futbolcu olarak tescil edilmiş olmak veya SYO ların Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Öğrenimi veren Kurumların Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık Dalı mezunu olmak. Adaylardan profesyonel futbol oynamış olanlar, TFF C, amatör çalıştırıcı lisansı veya TFF C (Grassroots) lisansına sahip olanlar, beden eğitimi ve spor öğrenimi veren kurumların antrenörlük bölümü futbol uzmanlık dalı mezunları olanlar, olmak üzere kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilirler. EK-:5 d de yer alan UEFA B Kursu başvuru sıralama kriterlerine göre yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. Puanlama sistemi çerçevesinde kurs katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı veya profesyonel lisansla futbol oynadığını belirten TFF yazısı, d) Cumhuriyet Savcılığı ndan alınmış arşivli aadli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden 8

8 KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve UEFA A Kaleci Antrenörlüğü kursu kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan, en az 120 saatlik eğitim programı. b) Amatör kaleci antrenörlüğü kursu kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan, en az 30 saatlik eğitim programı. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili kursun lisansı verilir. alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 120 saatlik eğitim programı Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara UEFA B Antrenör Lisansı verilir. SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI UEFA A Kaleci antrenörlüğü lisansına sahip antrenörler, her ligdeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında kaleci antrenörü olarak görev yapabilirler. TFF ile akreditasyon sistemi kapsamında anlaşması olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Öğrenimi veren Kurumların Futbol Antrenörlük Bölümünden başarı ile mezun olan kişilere "UEFA B" Antrenör Lisansı verilir. Profesyonel kulüplerin U15 takımlarında veya amatör kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında teknik sorumlu olarak, tüm kadınlar ligi takımlarında teknik sorumlu olarak, TFF 2. Ligen alt iki profesyonel ligdeki ve altındaki liglerdeki takımlarda antrenör olarak görev yapabilirler. 12 yaş altı çocuklara yönelik görev yapacak antrenörler için özel sertifikasyon programlarına katılma şartı aranabilir. 9

9 ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI ATLETĠK PERFORMANS (FITNESS) UZMANLIĞI KURSU a) EK-6 da yer alan Atletik Performans (fitness) Uzmanlığı kurs proramı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. b) Teorik ve Pratik kursa kabul sınavlarında 10 üzerinden 6 alan kişiler kursa kabul edilirler. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e)program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Atletik Performans (fitness) Uzmanlığı kurs programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan 50 saatlik bir eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 7 puan alanlara ilgili kursun lisansı verilir. Maç ve Performans Analiz Uzmanları Sertifika programından mezun olan antrenörler her lig seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Maç ve Performans Analiz Uzmanı olarak görev yapabilirler. MAÇ VE PERFORMANS ANALĠZ UZMANLIĞI SERTĠFĠKASYON PROGRAMI EK-7 de yer alan Maç ve Performans Analiz Uzmanlığı Sertifikasyon Programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e) Program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Maç ve Performans Analiz Uzmanlığı Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Maç ve Performans Analiz Uzmanları Sertifika programından mezun olan antrenörler her lig seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Maç ve Performans Analiz Uzmanı olarak görev yapabilirler. 10

10 B KALECĠ ANTRENÖRLÜK KURSU (AMATÖR) ÖN KOġUL a)b Kaleci Antrenörü Kursuna katılabilmek için en az TFF Grassroots C Antrenör Lisansına sahip olmak, b) EK-8 da yer alan B Kaleci Antrenörü Kursu başvuru puanlama sistemi çerçevesinde kurs katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Kursa katılımının uygun olduğuna dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, d) Kamu personeli için çalıştıkları kurumdan görevlerini ifade eden resmi yazı, e) Üniversite öğrencileri için ise güncel öğrenci kimlik belgelerinin fotokopisi, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve Teorik derslerden oluşan, en az 30 saatlik eğitim programı. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara B Kaleci Antrenör Lisansı verilir. a) B Kaleci Antrenörlüğü lisansına sahip antrenörler, Kadın Ligleri takımları ile amatör kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında kaleci antrenörü olarak çalışabilirler. TFF GRASSROOTS C ANTRENÖR LĠSANSI KURSU EK-9 de yer alan sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Grassroots Gönüllü Lider Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı veya Amatör veya profesyonel lisansla futbol oynadığını belirten TFF yazısı, ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak, e) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 60 saatlik eğitim. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara TFF Grassroots C verilir. SYO Futbol Antrenörlük Bölümü nden mezun olan kişilere TFF Grassroots C Antrenör Lisansı verilir. Amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabilirler. 11

11 ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI SCOUTING PROGRAMI SERTĠFĠKASYON EK-10 de yer alan Scouting Sertifikasyon Programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e) Program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Scouting Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Scouting Sertifika programından mezun olan antrenörler her lig seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Scout olarak görev yapabilirler. ÇOCUK FUTBOLU SERTĠFĠKASYON PROGRAMI a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b) EK-11 de yer alan Çocuk Futbolu sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d) Adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Çocuk Futbolu Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Profesyonel kulüplerin, futbol okulları ile U12 ve altındaki yarışma kategorileri dışında kalan takımlarında Çocuk Futbolu antrenörü olarak çalışabilirler. 12

12 ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI FUTSAL ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON PROGRAMI a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b)ek-12 de yer alan Futsal Antrenörlüğü sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d)adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon programından mezun olan antrenörler futsal ligi seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında futsal antrenörü olarak çalışabilirler. PLAJ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b) EK-13 de yer alan Plaj Futbolu Antrenörlüğü sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d) Adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Plaj Futbolu Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Plaj Futbolu Antrenörlüğü Sertifikasyon programından mezun olan antrenörler plaj futbolu ligi seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında plaj futbolu antrenörü olarak çalışabilirler. 13

13 ÖN KOġUL ENGELLĠ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b)ek-14 de yer alan Engelli Futbolu sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. - GRASSROOTS LĠDERLĠK KURSU KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d) Adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Engelli Futbolu Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş kategorisindeki engelli futbolu takımlarında Engelli Futbolu antrenörü olarak çalışabilirler. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) adli sicil sabıka kaydı, ç) Kursa katılımının uygun olduğuna dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, d) Kamu personeli için çalıştıkları kurumdan görevlerini ifade eden resmi yazı, e) Üniversite öğrencileri için ise güncel öğrenci kimlik belgelerinin fotokopisi, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 12 saatlik eğitim. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara Grassroots Gönüllü Lider Lisansı verilir. Profesyonel ve Amatör kulüplerin resmi futbol faaliyetleri dışında kalan tüm gönüllü futbol organizasyonlarında görev yapabilirler. 14

14 ÖN KOġUL ANTRENÖR EĞĠTĠMCĠLERĠNĠN GÖREVLENDĠRĠLM ELERĠ ve ÇALIġMA ALANLARI ANTRENÖR EĞĠTĠMCĠSĠ KURSU (TUTOR) a)uefa A Lisansına sahip olmak. b)kursa katılmalarını engelleyecek fiziksel veya psikolojik rahatsızlıkları olmadığına ilişkin, herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor almış olmak; c) Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kursa davet edilmiş olmak. a)antrenör Eğitimcileri, TFF tarafından düzenlenen kurslar, güncelleme seminerleri ve benzeri tüm antrenör eğitim etkinliklerinde FGD tarafından görevlendirilmeleri halinde görev yaparlar. b) Antrenör Eğitimcileri, bir takvim yılında kendilerine teklif edilen görevleri mazeretsiz olarak 2 defa reddederler ise; Antrenör Eğitimcisi unvanlarını kaybederler. a) Asistan Antrenör Eğitimcileri, Antrenör Eğitimcileri ile birlikte, kursa katılarak yardımcılık görevi yaparlar. ASĠSTAN ANTRENÖR EĞĠTĠMCĠLERĠNĠN GÖREV ALANLARI ve GELĠġĠM SÜREÇLERĠ YENĠLEME KURSLARI Kurslarla ilgili eğitim çalışmalarını, Eğitim Müdürlüğü'ne sunarak rapor ederler. TFF FGD Eğitimcilerinin yapacağı sınavda başarılı oldukları takdirde Antrenör Eğitimcisi olmaya hak kazanırlar. Asistan Antrenör Eğitimcilerinin açılan kurslara katılmış olmaları, Antrenör Eğitimcisi olmaları için yeterli değildir. Konuya ilişkin takdir hakkı TFF FGD ye aittir. a) Antrenör eğitimcileri, 3 yılda bir Eğitimciler Özel Yenileme Kursu na katılırlar. Antrenör Eğitimcileri, görevlerine devam edebilmeleri için bu kursta başarılı olmak zorundadırlar. b) Antrenör Eğitimcileri, yenileme kursuna katılmadıkları takdirde eğitimci unvanlarını kaybederler. MADDE 9 BÜTÜNLEME SINAVLARI (1) Bir antrenör lisansı kursu kapsamında verilen belirli bir dersin bitirme sınavlarında başarısız olmuş kursiyerler için ilgili ders için bir bütünleme sınavı düzenlenir. (2) Bütünleme sınavının yeri, tarihi, içeriği ve sınavda uygulanacak kurallar, ilgili kursiyerlere veya SMS aracılığıyla bildirilir. (3) Bütünleme sınavına, bir mazereti olmaksızın 2 defa katılmayan veya bütünleme sınavında 2 defa başarısız olan kursiyerler, kurs ücretini tekrar yatırmak şartıyla kursu en baştan tekrar ederler. 15

15 MADDE 10 HIZLI GEÇĠġ SĠSTEMĠ 10 yıl en üst ligde futbol oynamış veya en az 10 defa A Milli Takımda yer almış futbolcular için UEFA A ve UEFA B kursu ile ilgili çalışma süresi kriterlerinden 2 yıl muaf tutulur. MADDE 11 YURT DIġINDA AÇILAN ANTRENÖRLÜK KURSLARINA KATILANLARLA ĠLGĠLĠ GENEL ESASLAR (1) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerin lisans kurslarına katılmak isteyen kişiler, bu Talimat ın 4. maddesinde yer alan koşulları sağlamaları şartıyla, UEFA Antrenörlük Eğitimi Programı ve UEFA Antrenör Anlaşması'nın Yürütülmesine İlişkin UEFA Düzenlemesi'nin 34. maddesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (2) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerdeki bir kurstan mezun olmuş kişiler, bu Talimat hükümleri çerçevesinde kulüplerde görev yapabilirler. Bununla birlikte 1. fıkrada yer alan koşul ve usulleri yerine getirmeyen kişiler tescil edilmez. (3) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerin dışında bir ülkede düzenlenmiş olan bir kurstan mezun adaylar ile ilgili olarak karar vermeye TFF yetkilidir. MADDE 12 VĠZE ĠġLEMLERĠ (1) Bir üst kursa katılmak isteyen teknik adamlar, bir kulüpte çalışmakta olduklarını gösteren belgeyi, her yıl, çalıştıkları kulübün bağlı bulunduğu TFF Bölge Müdürlüğü ne onaylatarak vize alırlar. (2) Teknik adamların, aralıklarla veya aralıksız olarak fiilen çalışmış oldukları her 8 ay, tamamlanmış bir vize dönemi, yıl veya sezon olarak sayılır. (3) Beş yıl boyunca sözleşmeye dayanarak bir kulüpte aktif olarak görev almayan veya gerekli vize işlemlerini yaptırmayan teknik adamlar, geçmiş yıllara ait vize ücretlerini ödemedikçe veya TFF tarafından belirlenecek kurs veya seminerlere katılmadıkça, tekrar bir kulüp ile sözleşme imzalayamazlar ve aktif olarak çalışamazlar. MADDE 13 REFERANS ve VĠZE ÜCRETLERĠ (1) Bu Talimat kapsamında yer alan tüm teknik adamlardan alınacak vize ve referans ücretleri her yıl TFF tarafından tespit ve ilan edilir. İlgili kişinin, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği nden referans getirmesi halinde, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen vize ücretleri uygulanır. (2) Vize ve referans ücretleri TFF tarafından belirtilen banka hesabına yatırılmadan lisans ve tescil işlemi yapılmaz. MADDE 14 PROFESYONEL ve AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNĠK KADROLAR (1) Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardaki teknik adam ve destek elemanlarını, futbol sezonu başından itibaren kadrolarında bulundurmak zorundadırlar. 16

16 Kulüp/ Takım Teknik Sorumlu Gençlik GeliĢtirme Programı Teknik Sorumlusu Antrenör Kaleci Antrenörü Fitness (Atletik Performans) Antrenörü Oyun Kuralları Eğitimcisi Süperlig TFF 1. Lig TFF 2. Lig TFF 3. Lig Bölgesel Amatör Lig Yerel Amatör Ligler * 1 ** 1 *** * 1 ** 1 *** * Sezonundan itibaren zorunludur. ** Sezonundan itibaren zorunludur. *** Sezonundan itibaren zorunludur. (2) Profesyonel takımları bulunan kulüpler, tabloda yer alan zorunlu kadrolardan herhangi birinin daimi hastalık, ölüm, sözleşme feshi ile boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 15 - ÖZEL ÇALIġMA ĠZNĠ (1) UEFA PRO veya UEFA A kurslarının ilk aşamasını tamamlayan ve diğer aşamalarına katılmayı taahhüt eden teknik adamlar, TFF FGD tarafından bir defaya mahsus olmak üzere verilen izin ile ilgili kurslar için belirtilen çalışma alanlarında görev yapabilirler. (2) TFF "Grassroots C" lisansı sahibi teknik adamlar, Kadın Futbolu Ligleri Statüsü'ne uygun olmak kaydıyla profesyonel kulüplerin sadece kadın futbol takımlarında görev alabilirler. MADDE 16 SYO MEZUNLARI SYO mezunlarının, sahip olacakları antrenör lisansları, mezun oldukları bölümlere göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Antrenörlük Bölümü Futbol Uzm. Dalı Antrenörlük Bölümü Diğer Rekreasyon Bölümü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Spor Yönetimi Bölümü TFF Grassroots C Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı 17

17 MADDE 17 MĠLLĠ TAKIMLARDA ve TFF DE GÖREV YAPAN TEKNĠK ADAMLAR (1) Milli Takımlarda görev alacak tüm teknik adamların, UEFA PRO Lisansı veya UEFA A Lisansı na sahip olmaları zorunludur. (2) Milli Takımlarda görev alacak yabancı uyruklu teknik adamların, vatandaşı oldukları ülkelerdeki en üst düzey antrenörlük belgesine sahip olmaları zorunludur. (3) TFF, gerekli gördüğü hallerde A Milli Takım, A2 Milli Takımı ve U21 Milli Takımı dışındaki kadrolarda görev alacak teknik adamları UEFA A Lisansına sahip olan antrenörler arasından istihdam edebilir. (4) TFF'de görev yapan kişilerin sahip oldukları antrenörlük lisansı, çalıştırabilecekleri en üst düzey lig takımı ile imzalanmış bir sözleşmeye eş değer kabul edilir ve çalıştıkları süreler bu şekilde vizelere esas teşkil eder. MADDE 18 TALĠMATLARA AYKIRI TUTUM ve DAVRANIġLAR (1) Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüp veya kuruluşta bir teknik adamın görevlerini üstlenemez. Teknik adamlar, ilgili kulübün statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF nin izni ve taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme mevcut olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez. (2) Teknik adamların isimleri, değişik unvanlarla (yönetici, profesyonel futbol yöneticisi, genel kaptan, genel sekreter v.b.) müsabaka isim listesine yazılamaz. (3) Teknik adamlar aynı sezon içinde TFF ye tescil ettirdikleri sözleşmeyle kararlaştırılmış görevden başkaca bir görevi fiilen icra edemezler ve başkaca bir sıfatla müsabaka isim listesine yazılamazlar. (4) Sözleşmenin imzalandığı tarihte FIFA Dünya Sıralaması nda 1 ila 25. sıralarda yer alan bir ülkenin A Milli Takımı nın en az 75 müsabakasında oynamış olmak kaydıyla, Türkiye de bir kulüpte toplam en az 2 sezon futbolcu olarak tescil edilmiş yabancı kişiler ile ilgili olarak işbu maddenin 1., 2. ve 3. fıkraları ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı nın 5. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin aktif futbol hayatını sona erdirmiş olmaları ve en üst profesyonel ligde mücadele eden kulüplerle sözleşme imzalamış olmaları zorunludur. (5) En az 5 yıl FIFA üyesi bir ülkenin en üst profesyonel liginde yer alan bir kulüpte tescil edilmiş, en az 25 kere A Milli takımda forma giymiş ve aktif futbol hayatını sona erdirmiş olmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak işbu maddenin 1., 2. ve 3. fıkraları hükümleri uygulanmaz. (6) 1., 2., ve 3. fıkra hükümlerinin ihlali halinde, ilgili teknik adamlara takip eden futbol sezonunda çalışma izni verilmez. İhlalin devamı veya tekrarı halinde, çalışma izni süresiz olarak geri alınır. 18

18 (7) İşbu talimat ve liglere ilişkin statü hükümleri gereğince müsabakalarda sahada bulunması gereken teknik sorumlulardan birinin, herhangi bir nedenle bu görevini yerine getirememesi halinde, aynı kulüpte tescilli bulunan antrenörlerden biri teknik sorumlu görevini en fazla iki hafta üstlenebilir ve bu durum temsilci raporunda belirtilir. (8) Amatör takımlar, iki haftalık süre içinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri, bu kulüplere ihtar yazısı gönderir. Kulüpler, ihtar yazısının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise kulübe bu sürenin sona ermesinden sonraki teknik sorumlu görevlendirilmeyen tüm müsabakalarda hükmen mağlubiyet cezası verilir. (9) Bu maddenin 8. fıkrasındaki hükümler, kulübün bulunduğu ildeki lisanslı teknik adam sayısı o ildeki TFF'ye tescilli amatör kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygulanır. (10) Bir kulüp veya kuruluş ile sözleşme imzalamış, ancak ilgili kulüp veya kuruluşta fiilen görev almayarak lisansını kiraya veren (paravan antrenörlük yapan) kişilerin sözleşmeleri derhal iptal edilir ve bu kişilere 3 sezon boyunca çalışma izni verilmez. Durumun devamı veya tekrarı halinde, ilgili kişinin çalışma izni süresiz olarak geri alınır. MADDE 19 TALĠMAT TA HÜKÜM BULUNMAMASI Bu talimatta hüküm bulunmayan durumlarda, TFF Yönetim Kurulu nihai olarak karar vermeye yetkilidir. MADDE 20 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte Antrenör Lisansı Kursları Talimatı, Antrenör Eğitimcileri Talimatı ile tarihinde yürürlüğe giren Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı yürürlükten kalkar. MADDE 21 YÜRÜRLÜK. Bu talimat, TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 49 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve tarihinde TFF nin resmi web sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GEÇĠCĠ MADDELER (1) "UEFA A" Antrenör Lisansı'na sahip olan teknik adamlar, Sezonundan itibaren TFF 2. Lig'de teknik sorumlu olarak görev yapamazlar. (2) "UEFA A" Antrenör Lisansı'na sahip olan teknik adamlar, Sezonundan itibaren TFF 3. Lig'de teknik sorumlu olarak görev yapamazlar. (3) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İstanbul Şubesi'ne kayıtlı tüm teknik adamların katılacağı ve İstanbul ili dışında kalan UEFA Pro, TFF Teknik Direktör, UEFA A ve UEFA Pro Kaleci Lisansı'na sahip tüm teknik adamlar, 2015 yılında yapılacak olan eğitim organizasyonuna katılmaları halinde vize yapmış sayılacaklardır. Anılan teknik adamlar için bu organizasyona kadar seminere katılma şartı aranmayacaktır. 19

19 (4) Yürürlükten kaldıran Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'nın 13. maddesinin 4 ve 5. fıkralarına yapılan atıflar bu talimatın 18. maddesinin 4 ve 5. fıkralarına yapılmış sayılır. 20

20 EK.1. PRO LĠSANS KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU TOPLAM PUAN = (Görev Süresi (Gün) / Görev Aldığı Ligin Düzeyi)*Görev Katsayısı + (A Milli Oynama Sayısı * 20) + (TFF Görev Süresi (Gün) * TFF Görev Katsayısı) Antrenörün çalıştığı tüm kulüplerde çalışma günü, ilgili takımın lig seviyesine ve antrenörün yaptığı göreve göre ayrı ayrı hesaplanarak, toplam puan alınır. Görev Aldığı Ligin Düzeyi Süper Lig 1 1.Lig 2 2.Lig 3 3.Lig 4 Amatör 5 Görev Katsayısı Teknik Sorumlu 4 Antrenör 3 Gençlik Geliştirme Sorumlusu 2 Gençlik Geliştirme Antrenörü 1 TFF Görev Katsayısı 4 Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu & A Milli Takım Antrenörü Genç Milli Takımlar Antrenörü 3 TFF Personeli 1 21

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI MAYIS

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporcularını yetiştirecek

Detaylı

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı