YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 2

3 3

4 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961 yılında kurulmuştur. Geçen 46 yıllık dönemde yüksek öğrenim gençliğinin barınma ihtiyaçları, kredi ve burs hizmetlerini karşılayan Kurumun, bunun yanında öğrencilerin beslenmelerine katkıda bulunması ile sosyal, fiziksel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerine destek olmak amacıyla çeşitli faaliyetleri başarıyla sürdürmesi takdire değer bir durumdur. Görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışan, her gün değişen ve yenilenen günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak kendini sürekli yenilemesini bilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite gençliğine en iyi hizmeti vermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yeniden yapılanma süreci içerisinde bulunan Kurum, öğrencilere çağdaş ortamlar sağlayacak çalışmaları da başlatmıştır. Öğrencilerin çağın gereği modern ortamlarda barınmalarını sağlamak amacıyla odalardaki ranza sayısı azaltılarak karyolalı yatak sistemine geçilmesi çalışmaları devam etmekte olup, yurtlardaki hamam sisteminin kabin-duş sistemine dönüştürme çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Kurum yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için her öğrenciye Kurum tarafından akşam yemeği ile 2006 yılında ilk defa sabah kahvaltısı olmak üzere beslenme yardımı yapılmaktadır. Öğrencilere ödenen aylık kredi miktarı her yıl artırılmış 2006 yılında YTL na, 2007 yılında 150.-YTL na yükseltilmiştir yılında öğrenci burs ve öğrenim kredisi imkânından faydalanmış, 2007 yılında ise yaklaşık öğrenci burs ve öğrenim kredisi imkânından faydalanacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının genel esasları belirlenmiş, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu idarelerinde stratejik plan hazırlamaları ve stratejik planlarına dayalı olarak performans esaslı bütçe yapmaları öngörülmüştür. Böylece kamu idareleri, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve faaliyet sonuçlarını yıllık faaliyet raporlarıyla kamu oyunun bilgisine sunmakla yükümlü tutulmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun amacı ve getirmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2006 yılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Faaliyet Raporu nun kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni ederim. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Milli Eğitim Bakanı 4

5 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; ülkemizde yüksek öğrenim gören öğrencilere kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak, Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu ile 4 Ekim 1961 tarihinde kurulmuştur. 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince 1962 yılından itibaren yüksek öğrenim öğrencilerine öğrenim kredisi verilmesi yanında; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun, 2880 sayılı Kanun ile değişik 46 ncı maddesi uyarınca, 1985 yılından itibaren katkı kredisi (harç), 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince 2004 yılından itibaren de bursların, Kurumca verilmesi hüküm altına alınmıştır. Kurumun hedefi, yükseköğrenim gençlerinin aylık kredi ve burs miktarını asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye çıkarmak, ihtiyaç bulunan il ve ilçelerde yurt açmak ve başvuruda bulunan tüm yükseköğrenim gençliğinin barınma sorunlarını çağın gereklerine uygun şekilde inşa edilmiş ve donatılmış yurtlar vasıtasıyla çözüme kavuşturmaktır. Katkı kredisi uygulamalarında, 01 Ocak 1998 tarihinden itibaren değişikliğe gidilerek, öğrenim kredisi uygulamaları ile paralel hale getirilmiştir. Daha önce 3 er aylık dönemlerde ödenen öğrenim kredileri, tarihinden itibaren her ayın 7 sinde olmak üzere aylık olarak ödenmeye başlanılmıştır. Ayrıca tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5505 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca borçluların emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa ilişkilendirildiklerinin tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borç ödeme süresinin, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle uzatılması uygulamasına geçilmiştir. Öğrenim kredisi için; 2002 Yılında 230,8 Milyon YTL ödeme yapılmış iken; 2006 Yılında 844,5 Milyon YTL ödenmiş, 2007 Yılında ise 983,7 Milyon YTL ödeme yapılacaktır yılında öğrenci öğrenim kredisinden faydalanmakta iken; 2006 yılında öğrenci burs ve öğrenim kredisi imkânından faydalanmış, 2007 yılında ise yaklaşık öğrenci burs ve öğrenim kredisi imkânından faydalanacaktır yılında öğrencilere ödenen aylık kredi miktarı 45.- YTL iken, 2006 yılında YTL na, 2007 yılında 150.-YTL na yükseltilmiştir. Böylece son beş yılda öğrencilere ödenen 5

6 burs ve kredi miktarlarında, düşük enflasyona rağmen, % 233 lük artış sağlanmıştır. Yüksek lisans öğrencilerine aylık burs-kredi miktarının 2 katı (300.- YTL), doktora öğrencilerine ise 3 katı (450.- YTL) ödenmektedir öğretim yılında, yüksek öğrenim öğrencilerinden milli olmuş 1.135, öğretim yılında ise 520 olmak üzere toplam amatör sporcuya normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlularının tamamı ve borç tutarla rı internet adresimizden kamuoyuna duyurulmuştur yılından 2002 yılı sonuna kadar toplam 27,4 milyon YTL tahsilât yapılmış iken; etkin çalışmalar sonucunda, bütün borçluların borç kayıtları bilgisayar ortamına alınmış ve 30 Nisan 2004 tarihi itibariyle internet adresimiz ile görsel ve yazılı basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu tarihten sonra yapılan tahsilatlarda çok hızlı bir artış olmuştur yılında yapılan 238,2 milyon YTL tahsilat ile beraber 2006 yılı sonu itibari ile tahsilat tutarı 540,2 milyon YTL na ulaşılmıştır. Kurum, 2002 Yılında 77 il, 59 ilçede toplam 193 Kurum yurdunda kız, erkek olmak üzere toplam yatak kapasitesi ile hizmet vermekte iken; 2006 Yılı sonu itibarı ile 78 il, 78 ilçede 218 yurtta kız, erkek olmak üzere toplam yatak kapasitesi, Nisan/2007 Ayı itibariyle 78 il, 79 ilçede toplam 219 yurtta kız, erkek olmak üzere toplam yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurtlarımızda, öğrencilerin çağın gereği modern ortamlarda barınmalarını sağlamak amacıyla imkânlar ölçüsünde ranzadan karyola sistemine geçilmiş, 8 ve 10 kişilik odalarda kapasite düşümü yapılmakta olup, hamam sisteminden vazgeçilerek duşların katlara çıkarılması çalışmaları sürdürülmektedir. İnşaatı tamamlanarak son üç yılda öğrenci hizmetine sunulan yurtlarda odalar, kişilik duş ve wc içinde olarak düzenlenmiş, odalar ahşap karyolalı, komodini, dolabı ve çalışma masası, televizyon, buzdolabı mevcut mobilyalı olarak donatılmıştır. Yeni hizmete açılacak yurtların donatımının da aynı şekilde yapılması hedeflendiğinden çalışmalar bu yönde sürdürülmektedir. Ayrıca özürlü öğrencilerin ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayabilecekleri odalar oluşturulmaktadır. Yeni hizmete açılacak yurtların donatımının da aynı şekilde yapılması hedeflendiğinden çalışmalar bu yönde sürdürülmektedir. Bu çalışmalarla öğrencilere verilen hizmetlerin kalitesi arttırılmış, 7 yurdumuz için ISO 9001 kalite belgesi alma çalışmaları da başlatılmıştır. Ayrıca, öğretim yılından itibaren Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarından eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen öğrenciler yurtlarımızda ücretsiz olarak barındırılmaktadır. Şehit ve gazi çocukları, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan gelen Devletin koruması altındaki öğrenciler ile yurtlarımızda barınan ve maddi yetersizlik içerisinde bulunan 6

7 öğrencilerden yurt ücreti alınmamaktadır yılında öğrenciden yurt ücreti alınmamıştır. Diğer taraftan, Kurum yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için her öğrenciye Kurum tarafından sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere beslenme yardımı yapılmaktadır yılında ilk defa sabah kahvaltısı uygulaması başlatılmıştır Yılı Ocak ayından itibaren 1.- YTL sabah kahvaltısı, 1,50 YTL akşam yemeği yardımı olmak üzere toplam 2,50 YTL günlük yemek yardımı yapılmıştır. Bu yardım 2007 Yılı Ocak ayından itibaren 1,20 YTL sabah kahvaltısı, 1,80 YTL akşam yemeği yardımı olmak üzere 3.-YTL na çıkarılmıştır. Devletin koruması altındaki öğrencilere 2006 yılında 6.- YTL olarak yapılan günlük beslenme yardımı 2007 yılında da 7.- YTL na çıkartılmıştır. Ayrıca diğer öğrencilere uygulanan 3.- YTL beslenme yardımından da yararlanan bu öğrencilere yapılan yardım 10.-YTL na ulaşmıştır. Yurtlar; çeşitli dernek, vakıf, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının tüm etkinliklerine açık olup, her türlü spor müsabakası, festival, seminer vb. faaliyetler için hizmet verdiği gibi turizm amaçlı gelen vatandaşlar için de açık tutulmaktadır. Yurtkur olarak, hizmet anlayışımız; teknoloji ve çağın ereklerine uygun, bütün yeniliklere açık, toplam kalite anlayışı içinde ve öğrenci memnuniyetini birinci olanda tutarak hizmet sunmaktır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında; bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, hesap verilebilirliğin sağlanması, beyana güven ilkesinin kabul edilerek yerleştirilmesi, teknolojik imkânlardan daha fazla faydalanılması ve vatandaş odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesi benimsenmiştir. Bu amaçla 2006 yılında; yurt, burs ve kredi müracaatında bulunan öğrencilerden istenilen belgelerin diğer kuruluşlardan elektronik ortamda alınması sağlanarak istenilen belgeler 12 den yurt için 4 e, burs ve kredi için 3 e indirilmiştir. Bu suretle; Kurumca sunulan hizmetler mümkün olan en kısa sürede, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmış, öğrenci ve vatandaş memnuniyeti arttırılmıştır. Kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (başta üniversiteler olmak üzere mülki idare amirlikleri, muhtarlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında) oluşan iş yükü büyük oranda azaltılarak işgücü, zaman ve maliyet açısından büyük tasarruf sağlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde stratejik planlama ve çok yıllı bütçeleme sistemi öngörülmüştür. Söz konusu Kanun örgütsel analiz yapmak, kurum içinde bilgi üretmek ve bu bilgileri yeni kararlar için kullanmak amacıyla faaliyet raporları hazırlamayı zorunlu kılmıştır. Faaliyet raporlarının hazırlanması, kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın temel ilkelerinden olan saydamlığın, denetlenebilir olmanın ve hesap verebilirliğin bir aracı olarak görülmesidir. Böylece, kamu idareleri tarafından 7

8 kurumların temel strateji ve politikaları, amaç ve hedefleri ile bunlara ulaşmak için planlanan faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili bilgiler düzenli ve güvenilir bir biçimde kamuoyuna sunulacaktır. Yöneticiler ilgili taraflara kamu hizmetlerinin sunumu için kendilerine emanet edilen kaynakları nasıl kullandıklarına dair hesap vermiş olacaktır. Faaliyet raporları, kamu idareleri karşısında halkın bilgi edinme hakkı ve denetleme fonksiyonunu yerine getirme vasıtası olacaktır yılında Kuruma tahsis edilen kaynakların kullanımına ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin hazırlanan bu faaliyet raporunun kamu yönetiminde daha rasyonel kararların alınmasına, saydamlık ve hesap verilebilirliğin güçlenmesine ve yeni kamu yönetimi anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu anlayışla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hazırlanan ve ilk faaliyet raporu olan 2006 Yılı Faaliyet Raporumuzun Genel Müdürlüğümüz teşkilatına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve yüce Türk halkına faydalı olmasını diliyorum. Hasan ALBAYRAK Genel Müdür 8

9 BAKAN SUNUŞU...4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...5 I- GENEL BİLGİLER...10 A- Misyon ve Vizyon...11 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...11 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Kredi Dairesi başkanlığı Yurt İdare İşletme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Danışma ve Denetim birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Srateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Büro Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...28 II- AMAÇ ve HEDEFLER...29 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...29 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...30 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...32 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları...37 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yütütülen Faaliyet Ve Projeler Kredi Dairesi başkanlığı Yurt İdare İşletme Dairesi Başkanlığı-Bölge Müdürlükleri Danışma ve Denetim birimleri Tarafından Yütütülen Faaliyet Ve Projeler Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Srateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Büro Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi1mesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi1mesi...74 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler...75 B- Zayıflıklar...75 B- Değerlendirme...75 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER...76 VI- EKLER

10 I- GENEL BİLGİLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 16 Ağustos 1961 de kabul edilerek 22 Ağustos 1961 de yürürlüğe giren 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. Kuruluş işlemleri 4 Ekim 1961 de tamamlanarak Ankara da hizmete girmiştir. Kurum tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine tabi ve özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. Kurum; 1970 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı na, 1970 yılından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı na bağlanmış ve Aralık 1983 tarihinden itibaren de 3046 sayılı Kanun, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bilahare 3797 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı nın bağlı kuruluşu haline gelmiştir. Kurumun hesap ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 2005 yılı sonuna kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetiminde iken, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yerine Sayıştay Başkanlığınca denetlenmektedir. 351 sayılı Kanun ile kurulan Kurum, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Söz konusu Kanunla verilen görevlerin yanında; 1985 yılından itibaren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun, 2880 sayılı Kanun ile değişik 46 ncı maddesi uyarınca yüksek öğrenim öğrencilerine katkı kredisi (harç), 2004 yılından itibaren de 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun ile yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi, kurum görevlerine eklenmiştir. A - Misyon ve Vizyon Kurumun ilk stratejik planı hazırlanmadığından yer verilmemiştir. 10

11 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kurumun Görevleri: Yüksek öğrenim öğrencilerine nakdi destek te bulunmak, Yüksek öğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek, Kuruma ait yurt ve tesislerin donatım ve onarımlarını yapmak, Kurum yurtlarında barınan öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirleri almak, Kanunlarla Kuruma verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Kurumun nakdi destek hizmetleri; burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi olmak üzere üç dalda yürütülmektedir. BURS: Ülke içerisinde yüksek öğrenim gören Türk gençlerinin, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmak amacı ile devam ettikleri yüksek öğrenim kurumlarının normal öğretimleri süresin ce başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Kurum tarafından karşılıksız olarak verilen maddi destektir. ÖĞRENİM KREDİSİ: Ülke içerisinde yüksek öğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmak amacı ile devam ettikleri yüksek öğrenim kurumlarının normal öğretimleri süresince verilen zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. KATKI KREDİSİ: Yüksek öğrenim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır. Katkı kredisi; katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç para kaydedilip, yüksek öğrenim kurumlarına ödenen paradır. Katkı kredisi Kurumca istenen şartları taşıyan her öğrenciye verilmektedir. Kurum; Memleketimizin ayrı bölgelerinden gelen yüksek öğrenim gençliğinin, barınma, sosyal ve kültürel gelişmelerini ön planda tutarak, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, anarşi ve terör gibi kargaşa ortamına girmelerini engellemek ve Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda öğrenimlerine yardımcı olmak maksadıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 11

12 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2006 yılında Kurum, Genel Müdürlük merkez ve 4 adet ek binada m² alanda, taşra teşkilatında 20 Bölge Müdürlüğü ve 218 Yurt Müdürlüğünde m² alanda olmak üzere toplam m² alanda hizmet verilmiştir. Kurumumuzun kullandığı binanın 4 adeti Genel Müdürlük hizmet binası, 21 adedi bölge müdürlüğü hizmet binası, 663 adedi (blok) yurt binası ( 1 adedi hem yurt, hem bölge müdürlüğü hizmet binası), 740 adedi diğer hizmet binası olarak kullanılmıştır. Kurum yurdu bulunmayan veya yetersiz kalan personelinin kullanımına verilmiş olup, adedi dolu, 194 adedi boş durumdadır. yerlerde acil yurt ihtiyacını karşılamak için 85 adet kiralama yapılmıştır. Kullanılan binalardan 93 blok kiralıktır yılında Kurum personelinin kullanımına tahsis edilen adet lojman bulunmaktadır. Lojmanlardan 37 adedi Genel Müdürlük, adedi bölge müdürlüğü Bölge müdürlüklerimiz ve bağlı yurtlarımızda toplam 487 adet sosyal tesislerimiz bulunmaktadır. Öğrencilere çağdaş hizmet verilebilmesi için fiziki yapısı uygun yurtlarda ve yurt kampüslerin de, futbol, basketbol, voleybol, mini futbol sahaları, tenis kortu, koşu parkuru, kapalı spor salonu, sinema-tiyatro salonu gibi tesisler bulunmaktadır. Bölge Adı BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI YURTLARDA BULUNAN TESİSLER Futbol sahası Basketbol Sahası Voleybol Sahası Tenis Kortu Mini Futbol Sahası Koşu Parkuru Kapalı Spor Salonu Jimnastik salonu Anfi Salonu Kur.Tarafın. İşletilen Ç.hane Sinema Tiyatro Salonu P.T.T Adana Ankara Sauna Antalya Bolu Bursa Denizli Yüzme (2 Diyarbakır Edirne Erzurum Eskişehir Gaziantep İstanbul A.T.M Diğer Havuzu Adet) İzmir Kondüs. Salonu Kayseri Konya Malatya Samsun Trabzon Van Zonguldak Genel Toplam Yüzme Havuzu 12

13 2- Örgüt Yapısı Kurumun organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. GENEL KURUL Kurumun en üst karar organıdır. Milli Eğitim Bakanı Genel Kurulun tabii başkanıdır. Genel Kurul her yıl Başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki maddeleri görüşüp kararlar alır. YÖNETİM KURULU Genel Kurulca 2 yıl süre için seçilen 7 üyeden oluşur ve ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı icra, Genel Müdürlüğe karşı karar organıdır. GENEL MÜDÜRLÜK Genel Müdür ile iki Genel Müdür Yardımcısından oluşur. Genel Müdür, Kurumun yürütme organı ve üst yöneticisidir. Başlıca görevleri, Kurumu temsil etmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Kuruluş Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmektir yılında Kurumun ana hizmet birimleri Kredi Daire Başkanlığı ile Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı, danışma ve denetim birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yardımcı hizmet birimleri olarak da İdari İşler Daire Başkanlığı, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Müdürlüğü, Büro Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı (APK) kaldırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurum teşkilatına dahil edilmiştir. Söz konusu Kanun gereğince Başkanlığın alt birimlerinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Kurumun günün gelişen ve değişen şartları uyarınca daha etkin ve daha verimli hizmet sunabilmesi maksadıyla Yüksek Öğrenim Burs, Kredi ve Yurtlar Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir. Merkez birimleri, bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimlerdir. Birim amirleri harcama yetkilisidir. Taşra teşkilatında Genel Müdüre bağlı 20 Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı 218 Yurt Müdürlüğü bulunmaktadır. 13

14 Kurum teşkilatının örgüt yapısı şemada gösterildiği gibidir. MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL KURUL YÖNETİM KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YURT MD. BÖL. MD. (20) KURUL VE KOMİSYONLAR GENEL MÜDÜR PER. ve EĞT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANI ATAMA VE KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR YRD. TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURT İDARE VE İŞL. DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK. İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜ ĞÜ ÖĞRENCİ EĞİTSEL F.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T. CUM.TOPL.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MUH. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PLAN. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DONATIM VE AMB. ŞUB E MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL HİZMET. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE TABİPLİĞİ 14

15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kurumumuzun 1999 yılında başlattığı KYKSİS (Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilişim Sistemi) projesi ile 2003 ve 2004 yılında merkez birimler, 2005 yılında KYKSİS-G Projesi ile bölge ve bağlı yurtlarımız, 2006 yılında KYKSİS-G2 projesi ile yurt ve bloklarımıza kadar 474 noktada teknolojik alt yapı kurulmuş, bilgi teknolojilerini kullanan ve uygulayan bir Kurum durumuna gelinmiştir. Ayrıca yurtlarımızda, öğrencilere büyük kolaylık sağlayan e-yurt projesi ile, yurda giriş ve çıkışların elektronik ortamda denetlenmesi yapılmaktadır. Bu uygulama ile halen 14 yurtta öğrenciye hizmet verilmektedir. Projenin tüm yurtlarımıza yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir. Kurumun tüm iş ve işlemleri ile kurumlar arası bilgi ve veri alışverişi elektronik ortamda yapılmakta, kredi, burs, yurt başvuruları internet ortamında alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Öğrencilerin kredi/ burs durumları ile öğrenim ve katkı kredisi almak suretiyle Kuruma borçlu duruma gelenlerin borçları ve durumları hakkında güncel bilgiler Kurumumuz internet sayfası üzerinden sağlanmaktadır. Öğrenci beyanlarının kontrolüne yönelik olarak yurt, burs, kredi müracaatında bulunan öğrencilerden istenilen belgelerin diğer kuruluşlardan elektronik ortamda alınması sağlanarak, istenilen belgeler azaltılmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre Kurum Merkez Teşkilatı ve Bölge Müdürlüklerimizde SAY2000i saymanlık otomasyon sistemine geçiş çalışmaları tamamlanmıştır. Kurumumuzun bütçe işlemleri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sitesindeki e-bütçe programı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tüm bu yapılanlarla kapsamlı bir e-devlete dönüşüm projesi yürütülerek bilgi teknolojisine dayanan sağlam bir temel oluşturulmuştur. Kurum; yurtlarda barınan öğrencilerin, bilgi ve kültür seviyelerini artırmaları bakımından ön emli bir yer teşkil eden kütüphane hizmetleri de vermektedir. Abone olunan kitap ve dergiler, kütüphanelere periyodik dönemlerde gönderilmiştir. Mevcut olan kütüphane sayısı 40 tır. 15

16 Kurumumuzda bulunan bilgi teknolojileri malzeme dağılımına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir Kişisel Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Faks Fotokopi Toplam Ayrıca Bilgi İşlem Merkezinde ise; 1 adet Hp Compaq veri tabanı sunucusu, 2 adet IBM Kurumsal sunucu sistemi, 2 adet uygulama sunucusu, 2 adet internet sunucusu, 3 adet güvenlik duvarı, 16 mbps ve 2 mbps hızlarında iki ayrı internet erişimi, 1 adet atak tespit ve önleme sistemi, 4 adet omurga anahtar, 1 adet STM-4 SDH cihazı, 2 adet yönlendirici, 10 adet sunumcu PC, 1 adet e-posta sunucusu, 4 adet yerel ağ sunucusu, 2 adet tarayıcı, 3 adet projeksiyon cihazı, 2 adet yük dengeleme cihazı bulunmaktadır. Ayrıca Kurumumuzun Olağanüstü Durum Merkezinde (ODM) kullanılan 1 adet IBM Kurumsal sunucu,1 adet güvenlik duvarı, 1 adet internet sunucu, 1 adet 2mbps hızında internet erişimi cihazları da mevcuttur. 16

17 4- İnsan Kaynakları Kurumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memur, 4857 sayılı İş Kanunu na tabi işçi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilmektedir tarihi itibarı ile merkez ve taşra teşkilatına tahsis edilmiş olan toplam kadrodan adedi dolu, adedi ise boş durumda olup tahsis edilen kadronun % 82.4 ü kullanılmıştır KURUMUN KADRO DAĞILIMI yılar Personel Sa Memur İşçi Sözleşmeli Dolu Kadro Toplam Kadro Kadrolar PERSONELİN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI PERSONEL SAYILARI Kadın Erkek Toplam CİNSİYET Mevcut kadromuzun % 31 i kadın, % 69 u erkek personelden oluşmaktadır. 17

18 PERSONEL SAYILARI PERSONEL HİZMET YILI TABLOSU yıl üstü HİZMET SÜRELERİ Çalışan personelin % 47,2 sinin yıl, % 26,8 inin 0-10 yıl, % 24,7 sinin yıl, % 1,3 ünün ise 30 yıl ve üzeri hizmeti bulunmaktadır. Personelin % 73 ünün 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARI PERSONEL SAYISI İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Üniversite Yüksek Lisans ÖĞRENİM DURUMLARI Personelin % 52,6 sı yüksek okul veya fakülte, % 27,9 u lise, % 18,4 ü ilkokul veya ortaokul, % 1,13 ü ise yüksek lisans eğitimi yapmıştır. Lise düzeyinin altında personel bulunmakta olup, bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. Kuruma yeni alınan personelin genel olarak üniversite eğitimine sahip olanlar arasından temini yoluna gidilmektedir. 18

19 PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI PERSONEL SAYISI yaş üstü YAŞ GRUPLARI Personelin % 51 i yaş grubuna, % 35 i yaş grubuna, % 8 i yaş grubuna, % 6 sı diğer yaş gruplarına girmektedir YILLLARI PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ Dönem Başı Adet Dönem Sonu Adet Ortalama Adet Dönem Başı Adet Dönem Sonu Adet Ortalama Adet Program Kadro A.MEMURLAR Genel İd.Hiz.Sınıfı 2.Teknik Hiz.Sınıfı 3.Sağlık Hiz.Sınıfı 4.Yardımcı Hiz.Sınıfı 5.Sözleşmeli Personel 6.Avukat Hiz.Sınıfı B.İŞÇİLER GENEL TOPLAM Kurumun hizmet alanı ve iş yoğunluğunda meydana gelen gelişme ve büyüme karşısında hizmetlerin ifası mevcut kadro ile mümkün görülmemekte, özellikle yardımcı hizmetler sınıfında personel yetersizliği sebebiyle hizmet alımı uygulamasına 2006 yılında da devam edilmiştir yılı sonu itibarıyla merkez ve taşra teşkilatında kişi temizlik, kişi güvenlik hizmet alımı yoluyla olmak üzere toplam kişi hizmet alımı yoluyla çalıştırılmıştır. 19

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2011 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2011 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Performans Programı Ekim 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...5 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...9 B. Teşkilat

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. M. Kemal ATATÜRK II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı