ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288

2 tmmob makina mühendisleri odası K { tf i Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ISBN : Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak göstermek şartıyla kitaptan alıntı yapılabilir. Basım Yeri: Ceren Ofset Tel: (0212) PENTaMED Basım Yayın Org. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0216)

3 MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU -1-

4 TÜRKİYE'DE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından eğitim politikalarına pek çok sorunla birlikte gelişmiş, şekillenmiştir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen bu sempozyumla geleceğe yönelik bir takım sonuç ve hedefler çıkarmadan önce, bugünün bir fotoğrafını çekmek istedik. Bu rapor, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tarihsel gelişimiyle birlikte makina mühendisliği eğitimini ele aldık, ikinci bölümde makine mühendisliği mevcut durumunu ele almaya çalıştık. Üçüncü bölümde ise eğitim sürecinin önemli bir kesitini, lise son sınıftan mezuniyet sonrasına uzanan bölümünü ele alacak biçimde; eğitim sürecine başlayacaklar, öğretimini sürdürenler ve "eğitilmiş" mühendislerimizden bu kesite yönelik bilgileri toparlamaya çalıştık. Üniversitelerin makina mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin öğrencileri, lise son sınıf öğrencileri ve makina mühendislerine yönelik olmak üzere üç farklı anket ve çeşitli yayınlardan derlenen bilgiler üzerinden bu çalışma yürütüldü. Tüm anketler Makina Mühendisleri Odası'nın Şube olarak örgütlendiği bölgelerde gerçekleştirildi. Bu konuda hem üniversite idaresinin, hem de şubelerimizin önemli katkıları oldu. Bu değerlendirmelerde, sadece bugüne bakmak değil, ikinci sempozyumdan bu yana geçen sekiz sene içinde tabloda ne gibi değişikler olduğunu da saptamaya çalıştık. Bu nedenle çalışmanın kapsamını 93 yılında yapılan anketlerle benzer tutmaya çalıştık. Örnekleme konusunda ciddi bir çalışmanın yapıldığı II. Sempozyumda kullanılan modelin aynen alınması, gelişmenin takibi açısından bize önemli bir olanak sunmuştur. -3-

5 BÖLÜM 1 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Türkiye'de mühendislik ve eğitimine ilişkin bilgiler bilindiği üzere İ.T.Ü.' nin nüvesini oluşturan ve askeri mühendis yetiştirmeyi hedefleyen ve 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Fenlerine İlişkin Mühendislik Okulu) ile başlamaktadır yılında bayındırlık hizmetlerini yürütmek üzere Nafıa Nezareti kuruldu. Bu nezaretin devletin bayındırlık işleriyle ilgilenmeye başlamasıyla ortaya çıkan mühendis ihtiyacını karşılayabilmek için 1867 yılında Mülkiye Mühendisi ve Islah-i Sanayi Mektebi adıyla yılda otuz mühendis yetiştiren bir okul açılmıştır. Bu okulun kaç yıl öğretim yaptığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu okulun devamı ayılan ve 1874 yılında açılan Mühendis-i Mülkiye Mektebi açılmış, okulun adı 1875 yılında Tudruk ve Maabir Mektebi olarak değiştirilmiştir. Dört yıl olan okulun eğitim süresi sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara "doktor" ve bu sınavı başaramayanlara "kondüktör" diploması verilmiştir. Sivil hizmetler için mühendis ihtiyacını karşılamak üzere 1883 Hendese-i Mülkiye Mektebi açılmıştır. Başlangıçta Fransızların "Ponts et Chaussees" okulu örnek alınarak eğitimini sürdüren okul, daha sonra Alman ekolünü örnek alarak eğitimine devam etmiştir. Sivil bir okulun askeri yönetimden ayrılması gerekliliği görüşü üzerine 1909 yılında Narla Nezaretine bağlı olarak Mühendis Mekteb-i Alisi adı alan okul eğitminine Yüksek Mühendis Mektebi açılıncaya kadar devam etmiştir. Okul hendese-i Mülkiye Döneminde ( ) 239, Mühendis Mekteb-i Alisi döneminde ( ) toplam 237 mezun vermiştir. "Çeşitli kaynaklar 19. yy' in ikinci çeyreğinde buhar makinalarının yavaş yavaş Türkiye'ye girdiğini göstermektedir. Bu dönemden itibaren buharlı gemilere "vapur" buhar gücüyle çalışan kuruluşlara veya bunlarin buhar dairelerine "vapurhane" adı verilmiştir. 183O'lu yıllarda buhar makinaları çeşitli askeri kuruluşlarda kullanılmaya başlamıştır. Buhar makinaları genellikle İngiltere'den ve makinaları kullanacak veya öğretecek teknik elemanlarla birlikte getirilmiştir. 19. yy'nın ortalarından sonra Mekteb-i Bahriye'de güverte ve inşaiye sınıfları yanında bir de "buhar" sınıfı açılmış ve burada makina mühendisleri yetiştirilmeye çalışılmıştır. Buhar makinalarını temel alan bu programda "fenn-i makina", "cerr-i eşkal", "ecsam-i seyyale", "resm-i makina" gibi dersler okutulmuş ve İngilizce öğretimine önem verilmiştir. Cumhuriyet öncesi makina mühendisi yetiştiren tek kaynak bu okul olmuştur." 1 Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ülkenin mühendis ihtiyacını karşılayabilmek için çeşitli çalışmalar başlatılmış 1926 yılında başlayan çalışmalar 24 Mayıs 1928 tarihinde kabul edilen 1275 Sayılı 8 maddelik bir Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu ile mühendis Mekteb-i Alisi Yüksek Mühendis Mektebine dönüştürülmüştür. Nafıa Nezaretine bağlı tüzel kişiliğe haiz ve katma bütçeli bir yapı kurulmuştur. DÖLEN Emre. Türkiye Ansiklopedisi Cilt. 8, Sy

6 Cumhuriyet sonrası, İstanbul Darülfünunu Fizik Enstitüsü, Makina Şubesinde başlayan makina mühendisliği eğitimi sadece bu yerde devam etmiştir tarihinde çıkarılan 2252 sayılı kanun ile Darülfünun tüm kadro ve kurumları ile lağvedilmiştir. Aynı kanun Maarif Vekaletini İstanbul Üniversitesi adı ile bir yüksek öğretim kurması konusunda yetkilendirmiş, Yüksek Mühendis Mektebini bu üniversitenin bünyesine alınması meselesi konusunda Bakanlar Kurulunu yetkilendirmiştir. Yüksek Mühendis Mektebi'nin İstanbul Universitesi'nin bir fakültesi haline getirilmesi düşünülmüş ve hatta Fen Fakültesi'ne bağlı Makina ve Elektrik Enstitüsü "Elektro Mekanik Şubesi" adıyla Yüksek Mühendis Mektebi'ne alınmıştır. Fakat Yüksek Mühendis Mektebi'nin İstanbul Üniversitesine bağlanması uygulanmamıştır. Daha önceleri kendi öğretim elemanları tarafından saçilen müdürlerle idare edilen Yüksek Mühendis Mektebinin, 1936 yılında çıkarılan "Konya Ovası Sulama İdaresi ile Yüksek Mühendis Mektebi ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitisü'nün Muvazene-i Umimiye Alınmasına Dair" Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılmıştır yılında çıkarılan 4121 sayılı kanun ile adı Yüksek Mühendis Okulu olarak değiştirilen Yüksek Mühendis Mektebi Nafıa Bakanlığından alınarak, Maarif Bakanlığına bağlanmıştır Öğretim yılında var olan Elektro Mekanik Şubesi, Elektrik ve Makina Şubeleri olarak örgütlenen okulda, ayrıca "Uçak Mühendisliği" ve " Deniz İnşaat Mühendisliği" Şubeleri de açılmıştır yılında çıkarılan 4619 sayılı kanunla Yüksek Mühendis Okulu, tüm hak ve vecibeleriyle birlikte "İstanbul Teknik Üniversitesi" olarak teşkilatlandırılmıştır. Üniversite üç fakülte olarak kurulmuş, Makina Fakültesi ilk kurulan fakültelerden biri olmuştur. Benzer bir gelişmede, 1911 yılında "Fen Memuru" (Kondüktör) gereksinmesini karşılamak amacıyla Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla bir okul kurulmuştur. Eğitim Fransız Ecole de Conductor'ün programını örnek alan okul 1922 yılında adı Nafıa Fen Mektebi olarak değiştirilmiştir yılında eğitim süresi iki yıldan ikibuçuk yıla çıkarılan okul 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak tekrar yapılandırılmış, Teknik Okul ismi verilmiş ve İnşaat, makina şubeleri açılmıştır Yılında Yıldız Teknik Okulu olarak tekrar yapılandırılan okul, dört yıllık eğitim veren bir yüksek öğretim kurumu haline getirilmiştir Yılında Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, 1982 yılında Yıldız Üniversitesi, 1992 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi adını alan kurum özellikle 1943 yılından sonra makina mühendisi yetiştiren öğretim kurumlarının bir diğer öncüsü olmuştur. Bunların dışında mühendislik eğitim alanında bir diğer gelişme 1863 yılında Amerikalı bir misyoner tarafından kurulan Robert Koleji aracılığıyla gerçekleşmiştir. New York eyaletinin kabul ettiği statüye göre önce bir "liberal art college" olarak kurulan kuruma 1912 yılında mühendislik bölümlerinin eklenmesi için çalışmalar başlatılmış, makina mühendisliği bölümünü de içeren mühendislik okulu ancak 1931 yılında kurulabilmiştir. Robert Koleji 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesine dönüşmüştür. -5-

7 1950 yılı ve sonrasında ortaya çıkan teknokrat kadro yetiştirebilmek için, seçilen Amerikan üniversite modeli ile bölge üniversitelerinin kurulması hedeflenmiştir yılında çıkarılan kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 1963 yılında öğretime başlamıştır tarihinde kurulan Ege Üniversitesi'nde ise makina mühendisliği eğitimi ise ancak 1968 yılında eğitime başlayailmiştir. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü ile yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ise makina mühendisliği eğitimi 1963 yılında başlamıştır. 1960'h yılların ortalarından itibaren özel yüksek öğretim kurumlarının kurulması ile artan makina mühendisliği veren kurum sayısı bunların 1971 yılında çeşitli akademilere bağlanması ile kalıcılaşmıştır döneminde açılan 10 yeni üniversite ile yaygınlaşan makina mühendisliği eğitimi 1982 yılında akademilerin birleştirilerek çeşitli üniversitelerin açılmasıyla Tablo 1' de gösterilen durumu almıştır TABLO YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ VEREN VE KONTENJANLARI ÜNİVERSİTE YILDIZ AKDENİZ ANADOLU BOĞAZİÇİ ÇUKUROVA DOKUZEYLUL DOKUZEYLÜL EROİYES FIRAT GAZİ HACETTEPE İSTANBUL TEKNİK İSTANBUL TEKNİK KARADENİZ TEKNİK ORTADOĞU TEKNİK ORTADOĞU TEKNİK SELÇUK TRAKYA ULUDAĞ ULUDAĞ YILDIZ YILDIZ YILDIZ FAKÜLTE İSPARTA MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK DENİZLİ MÜH. FAK MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK ZONGULDAK. MAKİNA FAK. SAKARYA MÜH-MİM. FAK GAZİANTEP MÜH. FAK MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK BALIKESİR MÜH. FAK KOCAELİ MÜH. FAK ÖĞ. SÜR GENEL FAKÜLTELER KONTENJANLAR OKUL 1.Sİ YAB. UYR TOPLAM

8 BOLUM 2 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM 1983 yılında 16 üniversitede 21 fakültede, 23 bölümde verilen makina mühendisliği eğitimi 2001 yılında ise 40 Üniversitede 43 Fakültede 66 farklı statüde verilmektedir. Tablo 3'de yıllar itibariyle makina mühendisliği eğitimi verilen bölüm sayıları görülmektedir. TABLO 2. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN SAYILARININ DEĞİŞİMİ YIL ÜNİVERSİTE SAYISI FAKÜLTE SAYISI STATÜ FARKLILIĞI Yılından itibaren makina mühendisliği eğitimi veren kurumların toplam kontenjanlarının değişimi Tablo 3.'de görülmektedir yılında bir gecede kurulan 24 üniversite ile makina mühendisliği eğitimi veren ünivresite sayısı 33'e fakülte sayılı ise 36 yükselmiştir yılında toplam 2338 olan makina mühendisliği eğitimi veren bölümlerin kontenjanları, bir yılda %43 artırılarak 3330'a çıkmıştır Yılında ise toplam kontenjanlar 1992 yılına göre % 62 artırılarak 3770'e çıkarılmıştır MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM VEREN KURUMLARIN KONTENJANLARININ DEĞİŞİM -7-

9 TABLO 3. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ KONTENJAN VE YERLEŞTİRİLENLERİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ YILLAR GENEL KONTENJANLAR OKUL YAB. 1.Sİ UYR. TOPLAM GENEL YERLEŞTİRİLENLER OZURLU AD. OKUL 1.Sİ YAB. UYR TOPLAM Kontenjanların artmasıyla birlikte, artırılan kontenjanların meyvelerini vermesi uzun sürmemiş, mezun olan öğrenci sayısı 1983'de 1290 iken 2000 yılında 3280'e ulaşmıştır(bkz. Tablo 4.). Bu sayılar DPT'nın yapmış olduğu teknik personel arz ve talep projeksiyonuyla ve mevcut mühendis sayısı ile birlikte değerlendirildiğinde, yorum bile yapmaya gerek kalmıyor. YENİ KAYIT VE MEZUN OLAN ÖĞ R E NC İ S AYILARIN İN DEĞİŞİMİ

10 TABLO 4. YILLARA GÖRE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENİMİ GÖREN VE KAYIT/ MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETİM YILLI YENİ KAYIT KADIN ERKEK TOPLAM TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM MEZUN KADIN ERKEK TOPLAM

11 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Teknik Personel Arzı ve İhtiyacı Projeksiyonu (Bin Kişi) Meslek Türü Mimar inş- ît Mühendisi Makina Mühendisi Endüstri Mühendisi Elektrik-Elektronik Müh. Bilgisayar Mühendisi Kimya Mühendisi Maden ve Petrol Müh. Metalürji Mühendisi Jeoloji ve Jeofizik Müh. Jeodezi Mühendisi Çevre Mühendisi Diğer Mühendisler Ziraat ve Orman Müh. Arz 25,0 38,9 37,3 8,7 25,7 4,1 17,3 6,8 3,5 9,7 5,4 2,1 11,4 46, İhtiyaç 19,4 30,0 35,5 8,2 22,2 5,1 14,1 5,6 2,2 7,5 4,6 3,2 10,6 29,5 Arz 29,5 43,6 45,7 11,9 32,2 5,9 18,8 8,9 4,4 12,8 6,6 3,9 13,5 64, İhtiyaç 25,9 37,1 45,9 12,4 30,9 7,3 17,8 7,4 2,9 10,0 6,2 5,5 15,2 39,3 <i Kaynak: DPT. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Teknik Personel Arzı ve İhtiyacı Projeksiyonu (Bin Kişi) Meslek Türü Mimar Arz 28, İhtiyaç 25,1 Arz 33, İhtiyaç 32,4 İnşaat Mühendisi 43,9 37,1 50,2 45,9 Makina Mühendisi 44,3 44,7 52,1 56,3 Endüstri Mühendisi 12,4 12,4 17,6 18,8 Elektrik-Elektronik Müh. 32,4 30,9 39,7 43,0 Bilgisayar Mühendisi 6,8 9,2 12,6 16,6 Kimya Mühendisi Maden ve Petrol Müh. Metalürji Mühendisi 19,1 8,7 4,6 17,4 7,4 2,9 20,5 10,6 5,9 21,5 9,8 3,8 Jeoloji ve Jeofizik Müh. 14,0 10,0 17,5 13,3 Jeodezi Mühendisi 6,7 6,2 8,3 8,4 Çevre Mühendisi Diğer Mühendisler 5,5 18,6 5,5 15,2 9,1 26,5 9,5 21,8 Ziraat ve Orman Müh. 62,2 38,1 73,0 49,1 Kaynak: DPT. -10-

12 TABLO 5. LİSANS ÜSTÜ EĞİTİMİNİ SÜRDÜREN, KAYIT VE MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENİM YILI YENİ KAYIT YUK. LİSANS DOKTORA TOPLAM TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI YUK. LİSANS DOKTORA TOPLAM MEZUN YÜK. LİSANSj DOKTORA TOPLAM

13 Kontenjanlarda ve öğrenim gören öğrenci sayılarında yirmi yılda %100'leri aşan artışlar meydana gelmesine rağmen, aynı artış oranlarını öğretim elemanları sayısında görmek mümkün olmamaktadır. Öğretim elemanlarının başına düşen öğrenci sayıları itibariyle durum aşağıya çıkarılmıştır ve Öğretim elemanlarının sayısal değişimi Tablo 7.'da verilmiştir. i f * ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA ÖĞRE DEĞİŞİMİ NCİ SAYILARININ o -I 1986-'987 s»*- oo cn cn cn «MUM 990»w»* m mmmmmmmttüt * < cn cn O) ^^S^, <- o o cn d cn en o *- CM 1990 Yılında itibaren düşme eğilimine giren "öğretim üyesi başına öğrenci oranı" 1992 sonrası açılan yeni bölümlerle, tekrar yükselme sürecine girmiştir. Teknik Bilimler alanında yılı için 31 olan bu oran, makina mühendisliği alanında aynı öğretim yılı için 34 olarak tespit edilmiştir. Bu oran Türkiye ortalamasının da üzerindedir. TABLO 6. ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA ÖĞRENCİ SAYILARI ALAN Makina Mühendisliği Teknik Bilimler Türkiye ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ÖYESİ ORANI

14 TABLO 7. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ YILLAR İTİBARİYLE SAYILARI PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKUTM. UZMAN ARŞ. GÖR. TOPLAM Tablo 8'de Türkiye'de makina mühendisliği eğitimi veren kurumlar ve kontenjanları 1985 yılından itibaren gösterilmiştir. Tablo 9'da ise 2001 yılı itibariyle makina mühendisliği eğitimi veren kurumlar gerek örgütlenme biçimleri açısından, gerekse verdiği eğitim biçimleri açısından sınıflandırılmaya çalışılmış ve tablo olarak verilmiştir. Tablo 10'da da YÖK tarafından açılmasına karar verilan ve önümüzdeki yıllarda açılması hedeflenen makine mühendisliği bölümleri ve üniversiteler gösterilmiştir. -13-

15 İt I * g TABLO 8. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN KONTENJANLARI KONTENJANLAR ÜNİVERSİTE FAKÜLTE AFYON KOCATEPE AKDENİZ ATATÜRK ATATÜRK BALIKESİR BALIKESİR BOĞAZİÇİ CELAL BAYAR CELAL BAYAR CUMHURİYET CUMHURİYET ÇUKUROVA ÇUKUROVA DİCLE DOKUZEYLÜL DOKUZEYLUL DUMLUPINAR DUMLUPINAR EGE ERCİYES ERCİYES ERCİYES FIRAT FIRAT GAZİ GAZİ GAZİ GAZİANTEP HARRAN İNÖNÜ İSTANBUL İSTANBUL TEKNİK MAKİNA FAK. İZMİR YÜK. TEK. ENST. KARADENİZ TEKNİK KIRIKKALE KIRIKKALE UŞAK MÜH. FAK MÜH. FAK. (lö) MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (IÖ) MÜH. FAK. (iö) MÜH. FAK. (iö) MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (lö) MÜH-MİM. FAK MÜH. FAK. (lö) MÜH. FAK. (lö) MÜH. FAK. (lö) YOZGAT MÜH-MİM. FAK MÜH. FAK. (lö) MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (lö) ÇORUM. MÜH. FAK MÜH-MİM. FAK MÜH. FAK MÜH. FAK. (İÖ) NOT: Kontenjanları ÖSYM İstatistiklerinden, 2001 Yılı ÖSYM ÖSS Kiavuzundan alınmıştır. (1) Uludağ Üniversitesi Balıkesir Müh. Fak. İken 1992 tarihinde kurulan Balıkesir Ünivresitesine bağlanmıştır. (2) ODTÜ'ye Bağlı Gaziantep Mühendislik Fakültesi iken 1987 tarihinde Kurulan Gaziantep Üniversitesine bağlanmıştır. (D (2)

16 TABLO 8(devam)MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM KONTENJANLARI [ VEREN KURUMLARIN ÜNİVERSİTE FAKÜLTE 1985 KONTENJANLAR KOCAELİ 38 KOCAELİ 39 KOÇ 40 KOÇ 41 MARMARA 42 MERSİN 43 MUSTAFA KEMAL 44 MUSTAFA KEMAL 45 NİĞDE 46 NİĞDE 47 NİĞDE 48 ORTADOĞU TEKNİK 49 OSMANGAZİ 50 OSMANGAZİ 51 PAMUKKALE 52 PAMUKKALE 53 SAKARYA 54 SAKARYA 55 SELÇUK 56 SELÇUK MÜH. FAK MÜH. FAK. (IO) (BURSLU) MÜH. FAK MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (lö) MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (lö) AKSARAY MÜH. FAK. MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (iö) MÜH. FAK MÜH. FAK. (IO) MÜH. FAK. (lö) MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (lö) (3) (4) (5) SÜLEYMAN DEMİREL SÜLEYMAN DEMİREL TRAKYA MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (iö) MÜH-MİM. FAK (6) ULUDAĞ ULUDAĞ YEDİTEPE YEDİTEPE YILDIZ TEKNİK YILDIZ TEKNİK YILDIZ TEKNİK ZONGULDAK ZONGULDAK MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK. (İÖ) MÜH-MİM. FAK MÜH-MİM. FAK (BURSLU) MAKİNA FAK. MAKİNA FAK.(İÖ) KİM.-MET. FAK. (lö) MÜH. FAK. (İÖ) (7) (3) Anadolu Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. iken 1993 tarihinde kurulan Osmangazi Univresitesine bağlanmıştır.. (4) Dokuzeylül Üniversitesi Denizli Müh. Fak. İken 1992 tarihinde kurulan Pamukkale Univresitesine bağlanmıştır. (5) İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Müh. Fak. İken 1992 tarihinde kurulan Sakarya Univresitesine bağlanmıştır. (6) Akdeniz Üniversitesi İsparta Müh. Fak. İken 1992 tarihinde kurulan Süleyman Demirei Univresitesine bağlanmıştır. (7) Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Müh. Fak. iken 1992 tarihinde kurulan Zonguldak Karaelmas Univresitesine bağlanmıştır. -15-

17 TABLO 9. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN STATÜLERİNİ GÖRE SINIFLANDIRMASI A 1 2 FAKÜLTE OLARAK ÖRGÜTLENMİŞLER İSTANBUL TEKNİK YILDIZ TEKNİK MAKİNA FAK. MAKİNA FAK. B MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OLARAK ÖRGÜTLENMİŞLER AFYON KOCATEPE AKDENİZ ATATÜRK BOĞAZİÇİ CELAL BAYAR CUMHURİYET DOKUZEYLUL DUMLUPINAR EGE ERCİYES FIRAT GAZİ GAZİANTEP HARRAN İNÖNÜ İSTANBUL İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. KIRIKKALE KOCAELİ KOÇ MARMARA MERSİN NİĞDE ORTADOĞU TEKNİK PAMUKKALE SAKARYA ZONGULDAK UŞAK MÜH. FAK ÇORUM.. MÜH. FAK AKSARAY. -16-

18 c MÜHENOİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ OLARAK ÖRGÜTLENMİŞLER BALIKESİR ÇUKUROVA DİCLE ERCİYES GAZİ KARADENİZ TEKNİK MUSTAFA KEMAL NİĞDE OSMANGAZİ SELÇUK SÜLEYMAN DEMİREL TRAKYA ULUDAĞ YEDİTEPE MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK YOZGAT MÜH-MİM. FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK. D İKİNCİ ÖĞRETİMİ VEREN PROGRAMLAR ATATÜRK BALIKESİR CELAL BAYAR CUMHURİYET ÇUKUROVA DOKUZEYLUL DUMLUPINAR ERCİYES FIRAT GAZİ KOCAELİ MUSTAFA KEMAL OSMANGAZİ PAMUKKALE SAKARYA SELÇUK SÜLEYMAN DEMİREL ULUDAĞ YILDIZ TEKNİK MÜH. FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH. FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH. FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MÜH-MİMARLIK FAK MAKİNA FAK. -17-

19 E ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU İLİN DIŞINDA ÖRGÜTLENMİŞ OLANLAR AFYON KOCATEPE ERCİYES GAZİ NİĞDE UŞAK MÜH. FAK YOZGAT MÜH-MİM. FAK ÇORUM. AKSARAY MÜH. FAK. YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTİSÜ İÇİNDE ÖRGÜTLENMİŞ OLANLAR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. G 1 2 VAKIF ÜNİVERSİTESİ İÇİNDE ÖRGÜTLENMİŞ OLANLAR KOÇ MÜH. FAK YEDİTEPE MÜH-MİMARLIK FAK. H EĞİTİMİ İNGİLİZCE VERENLER BOĞAZİÇİ ÇUKUROVA ÇUKUROVA GAZİANTEP MARMARA ORTADOĞU TEKNİK MÜH. FAK MÜH-MİMARLIK FAK. (İ.Ö) MÜH-MİMARLIK FAK. (İ.Ö) MÜH. FAK MÜH. FAK TABLO 10. AÇILMA KARARI ALINAN M AKİN A MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ ÜNİVERSİTE ABANT İZZET BAYSAL ÇANAKKALE 18 MART HACETTEPE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM KARADENİZ TEKNİK 19 MAYIS TRAKYA FAKÜLTE MÜH.-MİM. FAK MÜH.-MİM. FAK MÜH. FAK MÜH.-MİM. FAK GÜMÜŞHANE MÜH. FAK. MÜH. FAK. ÇORLU MÜH. FAK. -18-

20 BÖLÜM 3 YAPILAN ANKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anket çalışması, lise son sınıflar, makina mühendisliği eğitimini sürdüren öğrenciler ve makina mühendisleri olmak üzere üç grup olarak, ve Makina Mühendisleri Odası'nın Şube olarak örgütlendiği 18 bölgede gerçekleştirilmesi hedeflenmiş, büyük oranda hedeflenen çalışma gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerine yönelik anket, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, ve Konya illerinde gerçekleştirilmiştir. Ve ankete 567 lise öğrencisi yanıt vermiş tüm yanıtlar değerlendirmeye alınmıştır. Makina Mühendisliği öğrencilerine yönelik anket, Ankara, Adana, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Trabzon bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Ve ankete 22 farklı eğitim kurumundan 1065 öğrencisi yanıt vermiş tüm yanıtlar değerlendirmeye alınmıştır. Makina mühendislerine yönelik anket, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun ve Trabzon bölgelerinde gerçekleştirilmiş 537 makina mühendisi anketi cevaplandırmış ve tüm anketler değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerin kapsamı geniş olması nedeniyle bu çalışmada, makina mühendisliği eğitimiyle ilgili tercihler, ve makina mühendisliği eğitimine ilişkin yaklaşımlar öncelikli ele alınmaya çalışılmış, sadece makina mühendisliği öğrencileri için çalışma biraz geniş tutulmuştur. A- MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TERCİHLER 1993 ve 1997 yıllarında yapılan araştırmayla büyük benzerlikler taşıyan bu yılın sonuçlarında da makina mühendisliği tercihlerinin özellikle 6. ve sonrası tercih olduğu ilk üç tercihinden birine giren öğrenci oranında ise bir artış olduğu görülmektedir. -19-

21 / O-l?,6 yanıtsız ^ ^ 1. Tercih BU BÖLÜM KAÇINCI TERCİHİ 5,5 5!Ka2t ıssı 6,1 *> \m+mm 1 pl Tercih Tercih Tercih Tercih lıl ^5,7 I 1 I 6. Ve daha sonraki Şekil 1 Makina Mühendisliği Öğrencilerinin Bulunduğu Bölümü Tercih Sırası Makina mühendisliği öğrenimini sürdüren öğrencilerin üniversiteden bağımsız olarak tercih ettikleri bölümlerde, makina mühendisliği bölümü tercihi önemli bir oranda (% 75'den, % 23'e doğru) düşmüştür. / /I ' 0,9 7< 0 8 S> 1,1 = :,,,,ı ^, 11,3 ' ,6 v / / / / 7

22 Makina mühendisliği öğrenimini sürdüren öğrencilerin sınavsız bölüm tercihleri sıralamalarında önemli bir düşme gözlemlenmektedir. III. Sempozyumda %43 olan bu oran bugün için %35,6'de kalmaktadır. Sosyal bilimlerin tercihi edilme oranı düşerken, özellikle bilgisayar, işletme ve endüstri mühendisliklerinin oranı yükselmiştir. Öğrencilerin sınavda yapmış olduğu tercihte makina mühendisliğini tercih etme oranı %22'de kalırken, bu oran 3. sıradaki tercihlerde %28'e kadar yükselmektedir. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVI 1. TERCİHLERİNDE BELİRTTİKLERİ İLK 4 BÖLÜM makina endüstri bilgisayar elektronik diğer mühendisliğrnühendisliğrnühendjsliğmühendisliği Şekil 2a Makina Mühendisliği Öğrencilerinin 1. Sıradaki Tercihleri I MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVI 3. TERCİHLERİNDE BELİRTTİKLERİ İLK 4 BÖLÜM makina bilgisayar endüstri elektronik diğer mühendisliğrnühendisliğmühendisliğinühendisliği Şekil 2b Makina Mühendisliği Öğrencilerinin 3. Sıradaki Tercihleri -21-

23 MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN ENÇOK TERCİH ETTİKLERİ BÖLÜMLER yanıtsız diğer sağlık bilimleri sosyal bilimler eğitim bilimleri diğer mühendislikler mimarlık bilgisayar müh. elektrik elektronik müh. uçak müh. işletme müh. endüstri müh. makina müh. 35, Şekil 3 Makina Mühendisliği Öğrencilerinin Sınavsız Bölüm Tercihleri Lise son sınıf öğrencilerinin tercihlerinde, geçen sempozyumdan bu yana, sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine, özellikle de bilgisayar ve endüstri bölümlerine bir kayma göze çarpmaktadır. Bu tercihlerde, mühendislik meslek grubu ilk sırada yer alırken, bu oran sınavsız girilebilmesi durumunda yapılan tercihlerde daha da artmaktadır. -22-

24 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN ENÇOK TERCİH ETTİKLERİ BÖLÜMLER yanıtsız diğer diğer müh. işletme iktisat eğitim bilimleri temel bilimler sosyal bilimler sağlık bilimleri mimarlık genetik müh. bilgisayar müh. elektrik elektronik müh. endüstri müh. makina müh.. 9 fi 7,0 s» , Şekil 4 Lise Son Öğrencilerinin Sınavsız Bölüm Tercihleri LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVINDA YAZMAYI DÜŞÜNDÜKLERİ BÖLÜMLER yanıtsız diğer diğer müh. işletme iktisat eğitim bilimleri temel bilimler sosyal bilimler sağlık bilimleri mimarlık bilgisayar müh. elektrik elektronik müh. endüstri müh. makina müh. Şekil 5 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin ilk üç Bölüm Tercihi -23-

25 Lise öğrencilerine göre, en saygın meslek olarak mühendislik ilk sıradaki yerini sağlık bilimleri alanındaki mesleklere kaptırırken, en çok gelir getiren meslek grubu sıralamasında ise mühendislik mesleğini önemli oranda öne çıkarmaktadır. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İLE KAZANILAN VE TOPLUMDA SAYGINLIĞI OLAN MESLEK SEÇİMLERİ A\ 35 A 30,0 ~ \ / \ /m / 33>s 1 7* mühendislik sağlık bilimleri 11,8 iî n 12,3 İL Wh m *7 my Z eğitim sosyal mimarlık diğer yanıtsız bilimleri bilimler Şekil 6 Lise Son Öğrencilerinin En Saygın Meslek sıralaması LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İLE KAZANILAN VE YÜKSEK GELİRİ OLAN MESLEK SEÇİMLERİ 50 T A 45,4 ^1 vl 30 22,0 25 vl '/ mi 20 a ,6 1,9 5 II 0 P/s?/ rrlühendislik sağlık eğitim sosyal mimarlık diğer yanıtsız bilimleri bilimleri bilimler 16,6 1 1,9 1,' Ai Şekil 7 Lise Son Öğrencilerinin En Çok Gelir Getiren Meslek Sıralaması -24-

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSUĞİ EĞİTİM! RAPORU SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul İstanbul Teknik Üni. Orta Doğu Teknik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN KESİNLEŞEN SAYIŞTAY İLAMLARI UYGULAMA SONUÇLARI CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN KESİNLEŞEN SAYIŞTAY İLAMLARI UYGULAMA SONUÇLARI CETVELİ İNLEŞEN SAYIŞTAY LARI UYGULAMA SONUÇLARI CETVELİ : 1 NO DEN ORANLARI Yüksek Öğretim Kurulu 8 8-937 11 1.78,48, 1.78,48 41,3 817,18 4 Gazi Üniversitesi 4 8 19.35,55 1.93,93 17.31, 4.931,8 1.,8 8 9 İstanbul

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon

2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon EMO ve YÜKSEK ÖĞRENİM Banu SALMAN-Fatma B. BENTLİ 1- GİRİŞ 2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon 510 bin 312 kişinin sınavı geçerli sayılmış, bunlardan yalnızca 156 bin 120 öğrenci örgün öğretim kapsamında

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı GEBZE ANADOLU LİSESİ 04 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı Sıra No Toplam Kazanan Program Adı Kazanan 8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 5 Makine Mühendisliği (İÖ) 7

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 257,71 306,92 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 375,82 407,41 288,62 301,11 ABANT İZZET

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI 2013-BAŞARI SIRASI

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

ÖSYM 2013 Yerleştirme Kılavuzuna Göre Kontenjanlar Dolmayan Alanlar

ÖSYM 2013 Yerleştirme Kılavuzuna Göre Kontenjanlar Dolmayan Alanlar ÖSYM 2013 Yerleştirme Kılavuzuna Göre Kontenjanlar Dolmayan Alanlar FİZİK BÖLÜMLERİ Abant İzzet Baysal 100110124 Fizik (İngilizce) MF-2 21 4 215,72372 233,12178 Akdeniz 100710084 Fizik MF-2 21 7 206,36298

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI TANIM Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir. GÖREVLER Muhasebe ile ilgili

Detaylı

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL)

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) Üniversite Adi / Fakülte Adi / Bölüm Adi Üniversite Fakülte Bölüm Akdeniz Ü. / Müh.Fak. / Çevre Müh. 177.000 7.000

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Önemli Duyuru: T.C. Kimlik,Ad Soyad vb kişisel bilgilerin açık liste halinde yayınlanması "Kişisel Verilerin Korunması" Kanununa göre yasak olduğundan öğrencilerimizin kimlik bilgileri yayınlanmamıştır.

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı