SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013

2 Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 6 ncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Ancak halka arza ilişkin izahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. SPKn 10 uncu maddesi uyarınca izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde kusuruna ve durumun gereklerine göre zararlar kendisine yükletilebildiği ölçüde halka arzda lider aracı kurum olarak yer alan Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izahnamenin tamamından, ENGİN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of GRANT THORNTON International) izahname ekinde yer alan ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı , ve tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı : Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ 11/06/2013 tarihinde Piyasa Danışmanlığı Anlaşması imzaladığımız Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir: Şirket sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla BİAŞ bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve BİAŞ ne başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülükleri sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Kurum olarak; Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda ve Şirket in tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğu ve Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı noktasında olumlu görüşümüzü bilgilerinize sunarız. Piyasa danışmanı raporu izahname ekinde ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 3

4 II. BORSA GÖRÜŞÜ:

5 III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Söz konusu risk bildirim formu izahname ekinde verilmiştir. Ayrıca risk bildirim formunun bir örneğine ve adreslerinden de ulaşılabilir. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET RİSK FAKTÖRLERİ ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİLER YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSALTABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM APORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER...109

7 KISALTMA VE TANIMLAR Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Avrupa Birliği Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alçak Yoğunluklu Polietilen Bakanlar Kurulu Kararı Di-izononil Fitalat Di-oktil Fitalat Di-oktil Terafitalat Emisyon Polivinil Klorür Esas Sözleşme Etil Vinil Asetat Gelir Vergisi Kanunu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. İskonto Edilmiş Nakit Akımları Analizi Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Orta Vadeli Program Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Polietilen Polietilen Teref Talat Polipropilen Polistren Polivinil Klorür Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Şirket, Ortaklık, Plaspak AB NetaYatırım, Aracı Kurum AYPE BKK DINP DOP DOTP E-PVC Ana Sözleşme EVA GVK Takasbank İENA BİST, Borsa KAP LAYPE MKK OVP PİGM PE PET PP PS PVC SPKn SPK, Kurul 7

8 Süspansiyon Polivinil Klorür S-PVC Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yüksek Yoğunluklu Polietilen TTK TTSG TCK TÜİK UFRS YYPE 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir Ortaklık Tarihçesi Gelişimi ve Faaliyetleri: Plastik ve petrokimyasal ürünlerin ithalat, ihracat ve transit ticareti ile iştigal eden Ortaklık 2003 yılında limited şirket statüsünde kurulmuştur. Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle 2012 yılı Ağustos ayında Anonim Şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Kurulduğu ilk yıllarda plastik ambalaj sanayi için BOPP (bi-oriented polipropilen) film ithalatı yapan Şirket, ilerleyen dönemde faaliyet alanlarını plastik hammadde ve çeşitli kimyasal hammaddeler üzerine yoğunlaştırmıştır. Ayrıca Şirketin faaliyet konusuna 2010 yılından itibaren ihracat ve transit ticaret de eklenmiştir. Şirket, hammadde tedarikinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine alternatif finansman seçenekleri ve lojistik hizmetleri de sunmaktadır. Şirketin ihracat pazarları arasında ise Hong Kong, Sudan, Bulgaristan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan önemli yer tutmaktadır.. Öte yandan, transit ticaret kapsamında alım yapılan ülkeler Tayvan ve Çin, satış yapılan ülkeler ise Vietnam, Kanada, ABD, Rusya, İngiltere ve İtalya dır. Türkiye de plastik hammadde tedariki alanında faaliyet gösteren 100 ü aşkın firma arasında Plaspak Kimya uluslararası ticaretin her alanında (ithalat, ihracat ve transit ticaret) faaliyet göstererek sektör içerisinde kendini farklı bir noktada konumlandırmıştır. Ayrıca Şirket cirosal anlamda da sektörün önde gelen firmaları arasındadır Risk Faktörleri Risk faktörleri, Ortaklığın içinde bulunduğu sektöre, ortaklığın kendisine ve ihraç edilen paylara ilişkindir. Ortaklığın esas faaliyet konusu; başta PP, PE, PVC ve Plastifiyen olmak üzere çeşitli plastik hammaddelerinin ithalat, ihracat ve transit ticareti üzerinedir. Risk faktörleri takip eden bölümde dört ana grup altında özetlenmiştir.

9 1.2.1 Sektöre İlişkin Risk Faktörleri Şirket in satışlarına konu olan ürünlerin dış pazara bağımlılığı Petrokimyasalların ana girdisi olan petrol ve doğalgaz rezervlerinin azalması veya bu girdilerin alternatif kullanımının artması Petrol fiyatlarındaki oynamaların hammadde fiyatlarına etkisi Mevzuat değişikliklerinin olası etkileri Küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek dalgalanmaların etkisi Ortaklığın Faaliyetlerine İlişkin Riskler Plaspak ın müşterilerinin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi durumunda bazı tahsilatların yapılamaması ihtimali Gerek Türkiye ekonomisinde gerek küresel ekonomide tahmin edilemeyen olası gelişmelerin Şirket üzerindeki yansımaları Tedarikçiler tarafında yaşanabilecek sıkıntılar TL nin diğer yabancı para birimleri karşısındaki değerinde meydana gelebilecek oynamalar Petrol fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler Pay sahipleri malik oldukları hisse senetlerinden iki türlü kazanç elde ederler. Bunlar kar payı (temettü) geliri ve değer artış (sermaye) kazancıdır. Kar payı (Temettü) gelirine ilişkin risk etkenleri: Şirketlerin mali yılları sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasıyla pay sahiplerinin elde ettiği gelire kar payı (temettü) geliri denmektedir. Ortakların elde ettiği toplam temettü geliri sahip oldukları pay adedine, paylarının kar payı dağıtımında imtiyaza sahip olup olmadığına, pay başına dağıtılacak temettü tutarına, brüt temettü üzerinden kesilen vergi oranına göre değişebilir. Bazı hisseler diğer hisselere göre imtiyazları nedeniyle daha fazla temettü hakkına sahip olabilirler. Ancak Plaspak Kimya nın ödenmiş sermayesinde kar payı imtiyazına sahip hisse bulunmamaktadır. Şirket yönetimi dağıtılabilir karın oluştuğu dönemlerde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile kar dağıtabilir. Söz konusu kar dağıtımı nakden olabildiği gibi yine Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile temettünün sermayeye ilavesi suretiyle yeni pay ihraç edilerek de gerçekleştirilebilir. Öte yandan şirket ilgili mali yılda zarar edebilir ve bu durumda temettü geliri dağıtılamaz. Buna ek olarak, Şirket yeterli kar elde edemediğinden temettü dağıtılmayabilir. Kar yeterli olsa bile Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı ile söz konusu karın ortaklara dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulmasına da karar verilebilir. Sermaye kazancına (Değer artış kazancı) ilişkin risk etkenleri: Plaspak Kimya San ve Tic A.Ş nin payları halen herhangi bir örgütlü pazar ve piyasada işlem görmemektedir ve ilk defa BİAŞ de halka arz edilecektir. BİAŞ de satılması öngörülen payların 9

10 halka arz fiyatı fiyat tespit raporu ile sabit fiyat şeklinde belirlenecektir. Söz konusu fiyat, halka arz ertesinde BİAŞ de oluşacak fiyattan farklı olabilecektir. Payların ihracı ertesinde payların işlem gördüğü fiyat seviyesi Türkiye ve dünyadaki genel ekonomik duruma ve gelişmelere, sektörel gelişmelere, kamu otoritelerinin kararlarına, organize sermaye piyasalarının kendine has koşullarına Şirketin faaliyetlerine ve mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak piyasada arz talep dengesi içinde belirlenecek ve değişebilecektir. Sermaye artırımı ve temettü ödemesi nedeniyle geçmişe yönelik fiyat ayarlaması yapılması kaydıyla, payların piyasa fiyatlarının satın alındıkları fiyatın üzerinde olması durumunda değer artış kazancı elde edilmektedir. Payların piyasada fiyat değişimleri ile işlem görmesi sonucu pay sahipleri, tutarı iktisap maliyetlerine ve sahip oldukları pay adedine bağlı olmak üzere değer artış kazancı elde edebilecekleri gibi, zarar da edebileceklerdir. Yurtiçi ve yurtdışında genel ekonomiye veya sektöre ilişkin olumsuz gelişmeler olması, Şirket in ciro, faaliyet karlılığı gibi finansal performans parametrelerinin piyasa öngörülerinin altında kalması gibi durumlarda Şirket paylarının değeri düşebilir veya sert dalgalanmalar gösterebilir. Şirket paylarında işlem yapmayı düşünen yatırımcılar bu tür risklerin farkında olarak kararlarını vermelidirler. Ortaklığın tasfiyesi durumunda, Şirket ten alacaklı olan tüm taraflara ödemeler yapıldıktan sonra bakiye değer kalıyorsa, pay sahiplerinin de bu değerde payları oranında hakları mevcuttur Finansal Riskler Sermaye Riski Plaspak, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket in sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sermaye, sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Şirketin sermaye yeterliliğini gösteren toplam net borç/özkaynak oranı 2011 ve 2012 yılsonu denetime tabi tutulmuş mali tablolarda sırasıyla 3,90 ve 1,47 olarak bulunmuştur. Şirketin borçluluğuna ilişkin bir diğer hesaplama yöntemi ise net finansal borçların özkaynak toplamına olan oranıdır ve 2012 yılsonu denetime tabi tutulmuş mali tablolarda bu oran sırasıyla 1,87 ve 0,85 olarak bulunmuştur. Bağımsız Denetimden Geçmiş TL Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplam Borçlar Nakit ve Benzerleri Toplam Özkaynaklar Net Borç

11 Net Borç /Özkaynak Oranı 1,47 3,90 0,93 Net Finansal Borç/(Nakit) Net Finansal Borç/Özkaynak Oranı 0,85 1,87-1,37 Kredi Riski Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Plaspak ın 31 Aralık 2012 mali tablolarında, TL si ilişkili taraflara olmak üzere toplam TL Ticari Alacak, TL Nakit ve benzerleri olmak üzere toplam TL azami kredi riskine maruz kalmaktadır. Likidite Riski Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirketin toplam borçlarının TL si 3 aydan kısa vadelidir TL lik bölümünün vadesi 3 ila 12 ay arasındadır. 1 ila 5 yıl uzun vadeli borçları bulunmamakla beraber vadesiz olarak nitelendirilebilecek borçları TL dir. Piyasa Riski Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Yabancı Para (Kur) Riski: Kur riski, Ortaklığın ABD Doları cinsinden yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve dövizli çalışılan cari hesaplardan kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/ çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır Aralık sonu itibariyle net yabancı para varlığı TL dir. Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket, sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini yönetmektedir. Şirket, ayrıca 11

12 gerektiğinde teminat almaktadır. Şirket in maksimum kredi risk tutarı finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal araçların taşınan değeri kadardır Aralık sonu itibariyle finansal borçların yaklaşık %88 i ABD Doları cinsindendir. Gelişen İşletmeler Piyasası na İlişkin Özel Riskler Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin, sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulmuştur. GİP, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit piyasa olarak organize edilmiştir. GİP in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri HSP ile benzerlik gösterebileceği gibi farklılıklar gösterebilir. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunmaktadır. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü, BİAŞ GİP Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. Fiyat Riski Şirket, stoklarında bulunan plastik hammaddelerin fiyat değişimlerinin yol açacağı piyasa riskine maruz kalmaktadır Ortaklığın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Hakkında Temel Bilgiler Ortaklığın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Hakkında Temel Bilgiler Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesine göre Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Esas sözleşmenin 6. maddesine göre A Grubu paylara Şirket esas sözleşmesinin 11 inci ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve sadece yönetim kurulu seçimi ile sınırlı olmak kaydıyla genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. Aşağıda Ortaklığın güncel Yönetim Kurulu nu gösteren bilgiler yer almaktadır.

13 Adı Soyadı Görevi Mesleği / Uzmanlık Alanı Adresi Ortaklıkta Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Sermaye TL % Gökhan Şıkrak Nurhan Şıkrak YK Başkanı /Genel Müdür YK Başkan Yard. M. Gökben Şıkrak Satış Direktörü/ YK Üyesi İşletmeci İdari İşler Pazarlama & Satış Bağdat Cad. Rıza Urçun Paşa Apt. No:184/3 Bostancı/İSTANBUL Baraj Yolu Cad. Olgun Sok. Kuğu Evleri Ataşehir/İSTANBUL Bağdat Cad. Rıza Urçun Paşa Apt. No:184/3 Bostancı/İSTANBUL YK Başkanı /Genel Müdür İdari İşler Direktörü/ YK Başkan Yard. Genel Müdür/Satış Direktörü YK Üyesi , ,37 Hasan Türk YK Üyesi İşletmeci Mimar Sinan Mah. Kiptaş 2. etap C4 Blok Tuzla/İSTANBUL YK Üyesi Mustafa Levent Kalpakcı Bilgütay Maldar Bağımsız Üye Bağımsız üye Endüstri Mühendisi İnşaat Mühendisi Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi Kristal Park Sitesi No:25 H Blok Daire:5 Kurtköy- İstanbul Bayramoğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Ova Sokak No:15 Darıca- Kocaeli Bağımsız YK Üyesi Bağımsız YK Üyesi Yönetim kurulu üyeleri tarihli Genel Kurul da 3 yıl süre ile seçilmiştir Denetim Kurulu Şirket'in denetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır: Denetim Komitesi Başkanı : Mustafa Levent Kalpakcı Denetim Komitesi Üyesi : Bilgütay Maldar Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetim kurulu seçmemiş ancak bağımız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi oluşturulmuştur. 13

14 Ortaklığın bağımsız denetim kuruluşu, , ve mali yılları için ENGİN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of GRANT THORNTON International) olup, sorumlu ortak başdenetçi Aykut Halit dir mali dönemi için Ortaklığın seçilmiş bağımsız denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (AC Denetim) olup, sorumlu ortak başdenetçi Atilla Zaimoğlu dur Üst Düzey Yöneticiler Adı Soyadı Görevi Mesleği / Uzmanlık Alanı Adresi Ortaklıkta Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Sermaye TL % Gökhan Şıkrak YK Başkanı /Genel Müdür İşletmeci Bağdat Cad. Rıza Urçun Paşa Apt. No:184/3 Bostancı/İSTANBUL YK Başkanı /Genel Müdür ,63 M. Gökben Şıkrak Satış Direktörü/ YK Üyesi Pazarlama & Satış Bağdat Cad. Rıza Urçun Paşa Apt. No:184/3 Bostancı/İSTANBUL Genel Müdür/Satış Direktörü YK Üyesi ,37 Murat Başyazıcıoğlu Genel Koordinatör İşletmeci Bağdat Cad. Rıza Urçun Paşa Apt. No:184/3 Bostancı/İSTANBUL Genel Koordinatör Zeynep Ergin Mali İşler Sorumlusu Finans Bağdat Cad. Rıza Urçun Paşa Apt. No:184/3 Bostancı/İSTANBUL Mali İşler Sorumlusu İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak artırılması ile nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecektir. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır; Pay Grubu Nama / Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (TL) Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%) B Hamiline 1 (Bir) ,43 TOPLAM ,43

15 Satış, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile Borsa İstanbul da Birincil Piyasa da sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Halka arz süresi 2 (iki) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ve wwwaraci kurum.com adresinde ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. SPK ve BİST e Başvuru Tarihi : Haziran 2013 SPK Halka Arz İzin Tarihi : Temmuz 2013 Halka Arz Tarihi : Temmuz 2013 BİST Kotasyonu : Temmuz 2013 BİST te İşlem Görme : Temmuz 2013 hedeflenmektedir Seçilmiş Finansal Bilgiler, Finansal Tablolara İlişkin Özet Veriler ve Bunlara İlişkin Önemli Değişiklikler ile Sermaye Yapısı ve Borçluluk Durumu Seçilmiş finansal bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Bağımsız Denetimden Geçmiş TL Yurtiçi Satış Gelirleri Yurtdışı Satış Gelirleri Diğer Gelirler Satışlardan İadeler & İndirimler ( ) ( ) (2.308) Satış Gelirleri (Net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) ( ) Kıdem Tazminatı Karşılığı (24.179) (5.184) (8.284) Ticari Faal. Brüt Karı Faaliyet Karı Net Dönem Karı/Zararı yılında 13,4 milyon TL seviyesinde olan ve yurtiçi satışlara bağımlı net satış gelirleri 2011 yılında transit ticarete konu olan DINP satışları ve Şirketin en istikrarlı satış ürünü olan PP sayesinde %158 büyüyerek 34,6 milyon TL düzeyine ulaşmıştır yılının tamamında PP ve PE satışlarında yaşanan büyüme ve istikrarlı yurtdışı satışları sayesinde hızlı büyüme devam etmiştir. Aynı dönemde Şirketin net karı 100 bin TL seviyesinden 546 bin TL seviyesine yükselmiştir. 15

16 Bağımsız Denetimden Geçmiş TL Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar (net) Stoklar (net) Verilen Sipariş Avansları Diğer Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar Alınan Avanslar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Özsermaye Sermaye Yasal Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) Net Dönem Karı/(Zararı) Toplam Yükümlülükler & Özsermaye

17 Şirketin aktifleri incelendiğinde dönen varlıkların yaklaşık %99 paya sahip olduğu görülmektedir. Bu gelişmede Plaspak ın iş modeli nedeniyle maddi duran varlıklarının sadece demirbaş ve taşıtlardan oluşması ve başlıca aktif kalemlerinin ticari alacaklar, ticari mal stokları ve verilen sipariş avanslarından oluşması etkindir. Diğer dönen varlıklar, ayrı bir kalem olarak gösterilen verilen sipariş kalemleri hariç tutulduğunda, gelecek aylara ait giderler ve devreden kdv hesaplarından oluşmaktadır. Şirketin pasif tarafında da finansal borçlar, ticari borçlar ve özsermaye ağırlığı teşkil etmektedir. Bu kapsamda 31 Aralık 2012 itibariyle kısa vadeli yükümlülükler toplam bilançonun %61,3 ünü teşkil etmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri ile çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı karşılıklarından oluşan uzun vadeli yükümlülükler ise aynı tarih itibariyle toplam bilançonun %0,6 sını oluşturmaktadır. 31 Aralık 2012 itibariyle Şirketin 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artışı sayesinde toplam yabancı kaynaklar / özsermaye oranı 1,62 seviyesine gerilemiştir ( :4,18; : 2,42). Şirket işletme sermayesi ihtiyacını kısa vadeli banka kredileri (döviz cinsi krediler başta olmak üzere) ve ticari borçlar ile finanse etmeye çalışmaktadır. İlişkili taraflara olan borçlar Şirketin hakim ortağı Gökhan Şıkrak ın alacaklarını göstermekte olup, söz konusu tutar 31 Aralık 2012 itibariyle TL dir. Alınan avanslar kalemi ağırlıklı olarak DINP ticaretinde alınan avanslardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2012 itibariyle Şirketin ödenmiş sermayesi TL dir İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri İhracın Gerekçeleri Şirket büyümesinin sağlıklı olarak devam ettirilmesi Kurumsallaşma Şirket bilinirliliğinin ve tanınırlığının artırılması Sermaye yeterliliğinin yükseltilmesiyle finans piyasalarındaki saygınlığının artırılması Rekabet gücünün artırılması İş ortakları ve hedef müşteri kitlesi üzerindeki güvenirliliğinin artarak devam ettirilmesi Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri Şirket, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan elde edilecek geliri, yeni pazarlar ve müşteriler kanalıyla büyümenin gerektireceği işletme sermayesi ihtiyacı ve ithalat finansmanında, teknoloji yenilemesinde, plastik compound üretimine dönük olarak makine yatırımı ve araç filosunun artması beklenen iş hacmine uygun şekilde güçlendirilmesinde kullanmayı hedeflemektedir. Ayrıca halka arz geliri ile özsermaye (özkaynak) rakamının yükseltilmesiyle borçluluk oranının halka arz sonrası düşürülmesi planlanmaktadır Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler Son 3 yılın 12 aylık finansal tabloları üzerinden yapılan oran analizinin sonuçları aşağıda sunulmuştur. 17

18 Bağımsız Denetimden Geçmiş % Nakit ve Benzerleri/ Dönen Varlıklar 0,06 0,05 0,44 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,38 0,19 0,29 Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler / Toplam Aktifler 1,62 1,24 1,40 0,62 0,81 0,71 Net Kar / Özkaynaklar 0,12 0,10 0,14 Şirketin 2010 yılında gerçekleştirdiği nakit sermaye artışı, ticari faaliyetlerinin takip eden dönemlere göre sınırlı olması ve dolayısıyla işletme sermayesi ihtiyacının düşük olması, ticari borç vadelerinin uzun olması gibi sebeplere bağlı olarak nakit ve benzerleri bu tarihte 1,1 milyon TL seviyesinde oluşmuş ve nakdi değerlerin toplam dönen varlıklara oranı 0,44 olarak gerçekleşmiştir. Takip eden dönemlerde artan işletme sermayesi ihtiyacı, 2011 tarihinde gerçekleştirilen nakit sermaye artışına rağmen, söz konusu oranın 0,05 seviyesine kadar gerilemesine yol açmıştır yılında nakit sermaye artışının ve artan faaliyet karlılığının etkisiyle bu oranda 2011 yılına göre bir iyileşme kaydedilmiştir. Özkaynakların toplam aktiflere oranı 31 Aralık 2012 itibariyle 0,38 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın 2010 yılındaki 0,29 seviyesine göre yükselmesindeki en önemli nedenlerden biri, finansal borçların 95 bin TL seviyesinden 4,4 milyon TL seviyesine yükselmesine rağmen, 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen 3 milyon TL civarında nakit sermaye artışlarıdır. Cari oran olarak da adlandırılan dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere olan oranı, geçmiş mali dönemlerde 1 in üzerinde kalarak Şirketin likiditesinin kabul edilebilir seviyede olduğunu göstermiştir. Toplam yükümlülüklerin toplam aktiflere oranı geçmiş dönemlerde 0,62 0,81 bandında gerçekleşmiştir. Son olarak, 2012 yılında net karlılıkta görülen iyileşmeye rağmen gerçekleştirilen nakit sermaye artışının etkisiyle özkaynak karlılığı geçmiş yıllara göre önemli bir değişiklik arz etmeyerek 0,12 düzeyinde kalmıştır. Bağımsız Denetimden Geçmiş TL Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri

19 Faiz Giderleri Karşılığı Diğer Finansal Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemleri Diğer Finansal Borçlar Nakit ve Benzerleri Net Finansal Borç/(Nakit) ( ) 1.8. Personel Hakkında Bilgi Personel sayısı aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Kişi Sayısı Bordrolu Ortaklık Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler 31 Aralık 2012 ve izahname tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Grup Sermaye Sermaye Oranı - % Gökhan Şıkrak A Nama ,75 Gökhan Şıkrak B Nama ,88 Mihriban Gökben Şıkrak B Nama Toplam Şirket, tarihinde gerçekleştirilen sermaye artışında limited şirket hesap dönemi karının sermaye ilavesinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul kararı ile sermayesini TL azaltma ve 2012 yılı anonim şirket karından karşılanmak üzere aynı tutarda artırıma gitmiştir. Bu nedenle tarihli bilançoda ödenmiş sermaye tutarı TL olarak gösterilmiş olup, 2012 yılı karından karşılanacak olan tutar ise sermaye taahhüdü olarak dikkate alınmıştır. Şirket in ilişkili taraflarla ticari alacak, ticari borç ve diğer alacak türünde işlemleri bağımsız denetimden geçmiş mali dönemler itibariyle aşağıda listelenmiştir: 19

20 Bağımsız Denetimden Geçmiş TL İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Ortaklara Borçlar İlişkili taraflardan diğer alacaklar Şirketin hakim ortağı olan Gökhan Şıkrak ın ana ortak olduğu Ecoplast Geri Dönüşüm Sanayi Limited Şirketi ile ilintilidir. İlişkili taraflardan ticari alacaklar ise Net Değerli Maden ve Plastik San. Ltd. ve Ecoplast Geri Dönüşüm Sanayi Limited şirketleri ile ilintilidir. Söz konusu firmalara ilişkin bilgiler işbu izahnamenin 6.4 bölümünde açıklanmıştır. Ortaklara olan borç ise Gökhan Şıkrak a olan borcu içermektedir İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Satışı yapılacak tamamı hamiline yazılı TL nominal değerli payların Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde Borsa İstanbul da işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Borsa da işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi BİST aylık bültenlerinde yer almaktadır. BİST Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30-12:00 dir. Halka arz sonuçları, Seri: VIII, No:66 Tebliği nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur. Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Dağıtım zaman önceliği kuralına göre ve BİST in tarih ve 366 sayılı Borsa Birincil Piyasada İlk Halka Arzlarda Uygulanacak Yeni İşlem Yöntemleri Genelgesinde belirlenen esaslara uygun olarak yapılacaktır. Talep toplama süresinin sonu beklenmeden birinci gün birincil piyasa seansının sonunda dağıtım yapılabilir. Halka arzda yeterli talep gelmemesi durumunda satılan kısım kadar tescil edilerek halka arz tamamlanacaktır. Konsorsiyum Lideri Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Öncesi Sermaye TL Halka Arz Sonrası Sermaye TL Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri TL - Sermaye Artırımı TL - Ortak Satışı 0.00 TL Halka Arz Oranı % 30,43 Bir Payın Satış Fiyatı TL Satış Yöntemi BİST Birincil Piyasa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2013 1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/10/2013

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL den 36.000.000

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU 1 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK)

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2015 1 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 14/02/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 13.940.421,90

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden

Detaylı