VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Gök-Er Taş. San. Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İl Özel İdaresi, Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri KARS BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9372 İhale Kayıt Numaralı Kars İl Özel İdaresi İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve 12 Adet Kamyon (Şoförlü) Araç Kiralama İşi İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Kars İl Özel İdaresi tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Kars İl Özel İdaresi İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve 12 Adet Kamyon (Şoförlü) Araç Kiralama İşi ihalesine ilişkin olarak Gök-Er Taş. San. Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2014/1248 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, bazı maliyet unsurlarının yaklaşık maliyet hesabına katılmadığı, örneğin ihale masraflarının, amortismanların, zorunlu trafik sigortasının, zorunlu koltuk sigortasının, motorlu taşıtlar vergisinin, yüklenici kârının doğru hesaplanmadığı, yaklaşık maliyetin 2013 yılı fiyatları ile hazırlandığı ve 2014 yılı için güncelleme yapılmadığı, 2) İhale üzerinde bırakılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. 1

2 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname nin 2.1 inci maddesinde İhale konusu hizmetin; a) Adı: Kars İl Özel İdaresi İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 4 adet paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve 12 adet Kamyon (şoförlü) araç Kiralama İşi b) Miktarı ve türü: 4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) 12 Adet Kamyon (şoförlü) araç kiralama Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. c) Yapılacağı yer: Kars İl Özel İdaresi Merkez ve Şantiyeleri düzenlemesi, Aynı Şartname nin Kısmi teklif verilmesi başlıklı 20 nci maddesinde Bu ihalede kısmi teklif verilebilir Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir. düzenlemesi, Aynı Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde İlgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: Kiralanacak araçların her türlü masrafları, (Ekskavatörler için akaryakıt ve nakiller idaremize ait olup, kamyonların akaryakıt giderleri yükleniciye aittir) kiralanacak araçların, her türlü yağ, yedek parça, vergi, trafik ve kasko sigortası, bakım, tamir, revizyon giderleri operatör ile şoför ücretleri, operatör ile şoför SGK giderleri, operatör ile şoför yol ve yemek giderleri, özlük hakları gibi giderler teklif fiyata dahil olup, kaza veya hasarlardan gelen zarar, ziyan, çalıştırılacak şoförlerden kaynaklanan trafik cezaları vb. giderler yüklenici firmaya aittir Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir Bu madde boş bırakılmıştır. düzenlemesi yer almaktadır. Anılan Şartname nin ekinde yer alan kısmi teklif verilebilecek kısımların listesinde her biri bir iş kaleminden oluşan iki kısma yer verilmiştir. Birinci kısımda yer alan iş kaleminin adı 4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) (Akaryakıt İdareye ait olup,diğer Giderler Yükleniciye Aittir) ve miktarı 4368 saat olarak belirlenirken, ikinci kısımda yer alan iş kaleminin adı 12 Adet Kamyon (şoförlü) (Akaryakıt Dâhil Tüm Giderler Yükleniciye ait) ve miktarı m 3 olarak belirlenmiştir. Teknik Şartname de 3. Konu ve kapsam : Bu ihale Kars Özel İdaresi ihtiyacı olan, niteliği, çeşidi ve miktarı bu teknik 2

3 şartnamede belirtilen en az 2009 ve yukarı model; 4 adet paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve 12 adet Kamyon (şoförlü) araç kiralanması işidir. İş Makinasının Adı Adedi Günde ortalama çalışılacak saat Toplam çalışılacak İş Günü İhale süresince Ortalama çalışma süresi (1 Araç İçin) Ekskavatör 4 Adet 7 saat Genel Şartlar ve İşin Niteliği : 4.1. Kars İl Özel İdaresi / Kars bütün İlçe sınırları içerisindeki Köy yolları ve ihtiyaç duyulacak diğer iş ve ilçelerde çalıştırılacaktır. İstekli, ihale konusu iş için günlük kiralama bedelini kısmi fiyat belirtmek suretiyle teklif edebilir. Kısmî teklif verebilirler. Verilen teklif Katma Değer Vergisini ihtiva etmeyecektir Aracın günlük kira bedeli ekskavatörün 7 saat çalışacağı, kamyonun bir seferde 1 m 3 malzemenin ortalama 5 km boyunca taşınacağı varsayılarak hazırlanmıştır. 180 Takvim günü süre zarfında toplam taşınan malzeme (Üç Yüz Bin Metreküp) olacaktır Kamyonlar için ocak değişimden dolayı oluşacak km farkları M>10 km'ye kadar için F=1,25*K*A*Y*(0,0007*M+0,01) formülünden, M<10 için F=0,00017*K*A*(M*1000) 1/2 formülünden hesaplanarak yüklenici tenzilatı uygulandıktan sonra fark olarak eklenip yada çıkarılacaktır.hakediş tutarı buna göre belirlenecektir. F=Nakliye Birim Fiyatı K=183 (Taşıma Katsayısı) A=1 (Taşıma Güçlüğü Katsayısı) Y=Malzeme Yoğunluğu M=Mesafe Ekskavatörler için: 4.4. Günlük çalışma saati ekskavatörlerde 7 saati geçtiği takdirde aracın yaptığı toplam çalışma saati dikkate alınarak şu şekilde hesaplanacaktır 4.5. Eksik saat bedeli= Çalışılan eksik saat x (Bir Saatlik bedel x 1,00 ) 5.Özel şartlar: 5.1. Ekskavatörler için : 1- Kiralanacak iş makinelerinin modeli en az 2009 model olacak, 2- Ekskavatörün kova hacmi 1 m 3 üzerinde olacaktır. 3- Ekskavatör minimum125 Hp'lik güçte olacaktır. 4- Aracın çalışma saati esas alınarak ücretlendirilecektir. 5- İhalede kiralanacak araç ilgili ilçedeki şantiye şefinin emrinde olacaktır. 3

4 6- İdare kiralanan makineyi gerek gördüğünde başka ilçelerde değerlendirmekte serbesttir. 7- Aracın dış görünüşü temiz ve karayolları kanununa uygun olacaktır. 8- Aracın sevk ve idaresi idare görevlilerince yapılacaktır. 9- Motorin ve nakiller idaremize ait olup, aracın ve personellerinin her türlü giderleri yükleniciye aittir. 10- Arıza yapan aracın arızası en kısa sürede giderilerek arıza süresi iki günü geçmesi halinde arızalı aracı bir başka araçla değiştirmesi zorunludur. 11- Ekskavatörün ağırlığı en az 20 ton olacaktır. Kırıcısı KG arası olacaktır.yüklenici taahhüt ettiği ekskavatörün kırıcısını araç teslimiyle birlikte idareye teslim etmek zorundadır. 12- Araçların akaryakıt depoları dolu olarak gelecek iş bitiminde dolu depoyla kurumdan ayrılacaklardır. 13- Yüklenici araç arızasını iki takvim günü içerisinde gidermediği veya arızalı aracı başka bir araçla değiştirmediğinde hak edişinden aracın günlük çalışma bedelinin iki katı tutarında cezai kesinti yapılacaktır. 14- Yüklenici kiraladığı her ekskavatör için operatörün yanında bir adet yağcı bulunduracaktır. 15- Ekskavatörlerin akaryakıtı idaremize ait olacaktır Kamyonlar için : 1- Kiralanacak iş kamyonların modeli en az 2009 model damperli olacak. 2- Kamyonların damper hacimleri en az 18 m 3 olacaktır. 3-Kamyonlar her seferde en az 16 m 3 malzeme taşıyacaklardır. 4- İhalede kiralanacak araç ilgili olduğu şantiye şefinin emrinde olacaktır. 5- İdare kiralanan makineyi gerek gördüğünde başka ilçelerde değerlendirmekte serbesttir. 6- Araçların lastikleri yeni olacak araçlar bakımlı ve karayolları kanununa uygun muayene,sigorta eksiksiz olacaktır. 7- Aracın sevk ve idaresi idare görevlilerince yapılacaktır. 8- Aracın ve personellerinin her türlü giderleri yükleniciye aittir. 9- Kamyonların akaryakıt giderleri yükleniciye aittir.yüklenici her gün işe başlamadan önce araçların yakıt ihtiyacını gidermekle hükümlüdür.araçların yakıt sebebiyle işe geç başlaması halinde yüklenici idareden herhangi bir talepte bulunamaz.geç kalınan her saat için teklif edilen çalışma saati fiyatının iki katı tutarında cezai işlem uygulanır. 10- Arıza yapan aracın arızası en kısa sürede giderilerek arıza süresi iki günü geçmesi halinde arızalı aracı bir başka araçla değiştirmesi zorunludur. 11- Yüklenici araç arızasını iki takvim günü içerisinde gidermediği veya arızalı aracı başka bir araçla değiştirmediğinde hak edişinden teklif ettiği günlük çalışma bedelinin iki katı tutarında cezai kesinti yapılacaktır. 11- Kamyonlar 6X2 çekişli ve 10 tekerli olacaktır. 12- Her kamyona attığı her sefer için taşıdığı malzemenin kaç m 3 olduğu ve taşınan malzemenin kaç km'den taşındığını belirtmiş halde günlük çizelge düzenlenecektir.bu çizelge karşılıklı imza altına alınacaktır..hakediş hesapları bu çizelgeye göre yapılacaktır. 4

5 8. Genel Hükümler : 8.1. Aracın her türlü bakım, tamir, revizyon giderleri ile opertörün özlük hakları, yağ, lastik vb. giderleri müteahhide aittir.(kamyonlar hariç akaryakıt idareye ait olacaktır.) Yol şartları veya herhangi bir sebepten dolayı yüklenici tarafından ek bedel ödenmesi talep edilemez Müteahhit araçta çalıştıracağı personelleri için işyerlerinde, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmeti yerine getirmekle yükümlüdür Kamyonlar ve Ekskavatörler 180 gün içerisinde cumartesi günleri dahil olmak üzere toplam 156 İş Günü süreyle çalıştırılacaktır.pazar günleri ise idarenin insiyatifinde olup gerek duyulduğunda çalışma yapılacaktır. düzenlemesi yer almaktadır sayılı Kamu İhale Kanunu nun Yaklaşık maliyet başlıklı 9 uncu maddesinde Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler başlıklı 7 nci maddesinde (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. (2) Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir. (3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. (5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. (6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir. hükmü, Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti başlıklı 8 inci maddesinde (1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir. 5

6 (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar, d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, Esas alınır. (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir. (5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir. hükmü, Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi başlıklı 9 uncu maddesinde (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir. b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. (2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir. (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak 6

7 ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/ R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. (5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir. hükmü yer almaktadır. a) İhalenin birinci kısmına ilişkin: İdarenin ihalenin birinci kısmına ait yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; yaklaşık maliyet hesap cetvelinin hazırlanma tarihinin tarihi olduğu, söz konusu hesap cetvelinde yer alan /1 poz numaralı Ekskavatör Beko nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 saatlik ücreti iş kaleminin birim fiyatının 59,39 TL olarak belirlenerek yaklaşık maliyetin ,52 TL olarak hesaplandığı, Hesap cetvelinin ekinde yer alan anılan iş kalemine ait birim fiyat analizi incelendiğinde ise; söz konusu analizin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın /1 poz numaralı birim fiyat analizinin esas alındığı, ancak analizdeki mazot girdilerine yer verilmediği, analizde yer alan girdilerin tutarlarının hesaplanmasında 2013 yılına ait rayiçlerin kullanıldığı, kâr ve genel giderler hariç toplam tutar üzerinden %20 oranında yüklenici kârı ve %5 oranında genel giderler hesaplandığı tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyetin tespitinde, başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği amortisman, zorunlu trafik sigortası, zorunlu koltuk sigortası, motorlu taşıtlar vergisi gibi giderlerin genel giderler içerisinde değerlendirilebileceği, İdari Şartname nin 25 inci maddesinde akaryakıt giderlerinin idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, ayrıca yukarıda aktarılan Uygulama Yönetmeliği hükmüne uygun olarak %20 oranında yüklenici kârı hesaplandığı dikkate alındığında, bazı maliyet unsurlarının hesaba katılmadığına dair iddianın yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. İdare tarafından yaklaşık maliyetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 2013 yılına ait rayiçler kullanılarak tarihinde hazırlandığı, yaklaşık maliyetin tespitinde kullanılan söz konusu rayiçlerin ilan tarihi itibarı ile güncel ve geçerli olduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin güncelliğine ilişkin iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. b) İhalenin ikinci kısmına ilişkin: İdarenin ihalenin ikinci kısmına ait yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; yaklaşık maliyet hesap cetvelinin hazırlanma tarihinin tarihi olduğu, söz konusu hesap cetvelinde yer alan N.YF.27 poz numaralı Stabilize ve kırmataş nakli iş kaleminin birim fiyatının 4,40 TL olarak belirlenerek yaklaşık maliyetin ,00 TL olarak hesaplandığı, 7

8 Hesap cetvelinin ekinde yer alan nakliye analizi incelendiğinde ise; söz konusu analizde F=0,00017xKxAx(Mx1000) 1/2 formülünün kullanıldığı, K katsayısının 183 olarak belirlendiği, bu değerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılı için belirlenen poz numaralı rayice eşit olduğu, Yoğunluğun 1,6 olarak belirlendiği, ancak yoğunluk ile ilgili Teknik Şartname de bir düzenleme yapılmadığı, Yolun cinsine ve eğimine bağlı olarak değişen bir katsayı olan A değerinin 1 olarak alındığı, ancak Teknik Şartname nin 4.3 üncü maddesi dışında bu değişken ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı, Mesafenin 5 olarak alındığı, ancak Teknik Şartname nin 4.2 nci maddesi dışında bu değişken ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı, Bu veriler ile birim maliyetin 3,52 TL olarak hesaplandığı, daha sonra birim maliyet üzerinden %20 oranında yüklenici kârı ve %5 oranında genel giderler hesaplanarak birim fiyatın 4,40 TL olarak belirlendiği görülmüştür. 1- İhale konusu işin esas itibarı ile şoför dahil olmak üzere araç kiralama işi olduğu, bu durumda işin maliyetinin taşıma mesafesi ve işin süresi gibi parametrelere göre değişkenlik göstereceği, bu şartlar altında ihalede m 3 üzerinden teklif alınması nedeni ile idare tarafından yaklaşık maliyetin, istekliler tarafından ise teklif bedellerinin sağlıklı olarak belirlenemeyeceği, dolayısı ile de ihalenin iptali gerektiği anlaşılmıştır. Nitekim idarece yaklaşık maliyet hesabı tek bir mesafe üzerinden yapılmış ve mesafeye bağlı maliyet değişimleri yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayarak Teknik Şartname nin 4.3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile hakedişlerin ödenmesi aşamasına ötelenmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu madde incelendiğinde bu maddede 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde kullanılmayan ve uygulanma kabiliyeti olmayan bir kavram olan tenzilat kavramının kullanıldığı görülmektedir. 2- Yapım işlerinde taşıma hesabı 10 km den küçük mesafelerde F=0,00017.K.M 1/2.Y.A.1,25 TL/m 3 formülü ile yapılırken daha uzun mesafelerde F=K.(0,0007.M+0,01).Y.A.1,25 TL/m 3 formülü ile yapılmaktadır. Söz konusu daha ziyade yapım işlerinde kullanılan taşıma formülleri incelendiğinde kiralanan araç sayısı, çalışılan süre gibi parametreleri girdi olarak kullanmadığı görülmektedir. Bu durumda ihale konusu işin esas itibarı ile araç kiralama işi olması nedeni ile söz konusu formüllerin yaklaşık maliyetin tespitinde kullanılmasının yerinde olmadığı ve sağlıklı sonuç vermeyeceği ortadadır. İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, idarece mesafenin 5 km olduğu kabul edilerek yalnız ilk formülün kullanıldığı, ayrıca idarece kullanılan yoğunluk değerinin Teknik Şartname de yer almadığı görülmektedir. İdarenin söz konusu formülleri kullanmasının yerinde olduğu kabul edilse dahi, yaklaşık maliyetin bir mesafe ve yoğunluk kabulüne dayalı olarak hazırlandığı ve idarece 8

9 yapılan kabule dayalı olarak kullanılacak formülün dahi değiştiği göz önünde alındığında yaklaşık maliyetin gerçekçiliğinden ve mevzuata uygun olarak tespitinden bahsedilemeyeceği anlaşılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun Aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. hükmü yer almaktadır. a) İhalenin birinci kısmına ilişkin: İstikrar kazanmış Kurul kararlarına göre kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemektedir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeni ile başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. b) İhalenin ikinci kısmına ilişkin: Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda isteklilerce sağlıklı teklif verilemeyeceği ve yaklaşık maliyetin idarece sağlıklı olarak hesaplanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinin de sağlıklı ve mevzuata uygun olarak yapılamayacak olması nedeni ile ihalenin ilgili kısmının iptali gerekmektedir. 9

10 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin ikinci kısmının iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1) Anılan Kanun un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin ikinci kısmının iptaline, 2) Anılan Kanun un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin birinci kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ Erkan DEMİRTAŞ Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hasan KOCAGÖZ Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 10

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Mehmet Tekin- İnşaat Taahhüt, Sakarya Mah. Yıldız Sk.

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı : TRT

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÇADIR KENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇA KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 -

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı