T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU : SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BŞK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU : SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BŞK."

Transkript

1 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 1 KARAR ÖZETİ: Su satışı ve kullanılması, suların TOPLANTI : TEMMUZ OLAĞANÜSTÜ boşaltılmasına ilişkin tarifenin yeniden görüşülmesi BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BŞK. TARİHİ : NUMARASI : / 112 MUSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı kanunun 9.maddesinin (n) fıkrası gereğince Salı günü saat 14:00 de Olağanüstü toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman GÜRÜN Başkanlığında; MECLİS ÜYELERİ BEHÇET SAATÇİ, HÜSEYİN NEBİOĞLU, ATABEY AKGÜN, RECEP ŞATIR, MEHMET HALİL DOĞAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR (mazeretli), MEHMET KOCADON, DURSUN GÖKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PAŞALI, BİROL AYDIN, MUHAMMET TOKAT, ŞAKİR ÖZDEMİR, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ASLANGİRAY, ENVER TUNA (mazeretli), HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, HURŞİT ÖZTÜRK, GÜLTEKİN AKÇA, MUHAMMET ALİ ACAR, HAKKI ŞEVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, İSMET KAMİL ÖNER, ALİ FUAT FİDAN, UYSAL AVCI (mazeretli), YAKUP OTGÖZ, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN ÜNAL (mazeretli), MUSTAFA KARAKUŞ, HÜSEYİN TURHAN, HASAN HAŞMET IŞIK, YAŞAR GENCEL, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, HASAN KARAÇELİK (mazeretli), MEMET ALİ AVCI, SÜLEYMAN DAĞDELEN, SALİH GÜZEL, MUHAMMET ŞAŞMAZ, RAMAZAN ONTAŞ, İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, KAMİL CEYLAN, BESİM ÖZBEK, TURGUT ERSOY, ABDÜL CEMİL CEM, ÜMİT KARAARSLAN, SELAMİ KARAKAYA, İBRAHİM TELCİ, İSMAİL AKKAYA, MUSTAFA ŞENER TOKCAN (mazeretli), CAN CANBEY, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL ve MESUT KARATAŞ Genel Kurulu toplantı salonunda toplandı. K A R A R Genel Kurul Gündeminin 1. maddesi; 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ( k ) bendi gereğince; MUSKİ Yönetim Kurulunca görüşülerek Genel Kurul a sunulan Su satışı ve kullanılması, suların boşaltılmasına ilişkin tarife değişikliğinin 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin ( f ) bendi uyarınca görüşülerek Karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü. Yönetim Kurulunun tarih ve 2 sayılı kararı ile 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ( k ) fıkrası gereğince Su satış ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak. denildiğinden Ekli listede sunulan MUSKİ 2014 mali yılı Ücret Tarifeleri Yönetim Kurulumuzca incelenmiş olup Karara bağlanmak üzere Genel Kurul a sunulduğu, Genel Kurulunun tarih ve 3 sayılı kararı ile 2014 yılı Ücret Tarifesi kabul edilmiştir. 1/2

2 Sayfa-2- (Karar No 11) 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ( k ) bendi gereğince; Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisince incelenmesi ve yeni tarife oluşturulması istenmiş olup, Yönetim Kurulunca yapılan incelemede; tarife oluşturulması için gerekli olan personel, işletme, bakım, onarım ve tevzi masrafları ile amortisman ve yönetim giderlerinin netleşmediği ayrıca belirlenecek tarifenin Genel Kurulumuzca onaylanan Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği nin 7.maddesinde belirlenen tarifenin tespit esasları hükümlerindeki verilerinin bulunmadığı ve sağlıklı bir tarife yapılamayacağı düşünüldüğünden, konunun tekrar tetkiki için 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinin ( f ) fıkrası gereğince Genel Kurul a havalesi Yönetim Kurulunun tarih ve 23 sayılı kararıyla uygun görüldüğü anlaşılmıştır Sayılı Kanunun 6. maddesinin ( f ) bendi uyarınca Su satışı ve kullanılması, suların boşaltılmasına ilişkin tarife değişikliğinin hakkındaki Plan Bütçe Komisyonunun tarihli raporunda; Plan Bütçe Komisyon Raporu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisine 10 Haziran 2014 günlü toplantısında Komisyonumuza havale edilen Su Tarife çalışmasının ayrıntılı incelenmesi talep edilmiştir. Bilindiği üzere; 2560 Sayılı Kanununun MUSKİ Yönetim Kurulu görevlerini belirleyen 9'uncu maddesinin (k) fıkrasında "Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve 'kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak," ile Genel Kurulun görevlerini belirleyen 6'ıncı maddesinin (f) fıkrasında "su atışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak' hükümleri içerdiğinden bu komisyon kararı sadece tavsiye ve ön çalışma kararı olarak komisyonumuzca sunulmaktadır. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce Meclisimizin akabinde tüm ilçe belediyelerinden 2013 yılı bütçesi, su tahakkuk, tahsilat ve sarfiyat verileri istenmiş 13 İlçemizden 5 adedi tam olarak veri sunmuş, l adedi tam sunmasına rağmen 2014 verilerini teslim etmiş diğer 7 belediyemizden bu komisyon toplantımızın yapıldığı günü saat 10:00'a kadar sunu1mamıştır. Komisyonumuz da elindeki eksik veriler ile yine daha önce idarece alınmış toplanmış veriler ışığında bir çalışma yürüterek tarife oluşturmuştur. Ekteki tarifede yapılan düzenlemelerin bundan sonraki okuma dönemleriyle birlikte başlatıl ması yerinde olacaktır. Oluşturulan tarife oy birliğiyle karara bağlandığı anlaşılmıştır. 2/3

3 Sayfa-3-

4 Sayfa-4-

5 Sayfa YILI ÜCRET TARİFESİ HİZMET TARİFESİ Sıra No: Sunulan Hizmetin Adı: Bedeli (KDV Hariçtir) 1 Abone Tesisi Tetkik ve Keşif Bedeli 60,00 TL Revize Edilecek Tesisat Keşif ve Tetkik Bedeli Her türlü Açma ve Kapama İşlem Bedeli Sayaç Ekipmanlarında Tamirat Yapılması Yeni Sayaç ve Montajı Ücreti (Damgası geçen sayaçlar dâhil) 20,00 TL 12,00 TL 24,00 TL 155,00 TL 6,00 TL 24,00 TL 40,00 TL 6 Sayaç Sökme ve Takma Ücreti 14,80 TL 7 Tesisat Düzenleme, Revizyon Ücreti 80,00 TL 8 Su Harcamalarına Katılım Bedeli 145,00 TL 9 Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Bedeli 165,00 TL Açıklaması İlk tesis abonelik müracaatlarında her abone için alınır. Bu tarifenin 1. maddesindeki her işlemin tekrarında alınır. Abone Feshi, Borçtan açma ve kesme, isteğe bağlı açmakapamalarda her işlem için (açma 6.00 TL, Kapama 6.00 TL.) uygulanır. Sayaç sökülmek suretiyle yapılan kesmelerde abonenin suyu şebeke borusu üzerinden kesilirse uygulanır Kapatma işlemi için gidilmesine rağmen sayaça müdahale engelli ise veya kesilmesine engel olunmuş ise alınır. Vana, musluk vb. tamir ve değişimi için işçilik Bedelidir, Malzeme fiyatı ayrıca aboneye tahakkuk edilir. Arızalanan sayacın yerine idarece temin edilmiş sayacın bedelidir. (Eski sayaç Aboneye bırakılır) Arzalanan patlayan değiştirilmesi gereken veya damga süresi geçen sayaçların değişim ücretidir. Resen veya talep üzerine sayaç tesisatı veya yeri uygun olmayan mevcut bir abonenin tesisat revizyonu yapım bedelidir. Malzeme bedelleri ayrıca ilave edilip, abonelik sayısına göre eşit olarak paylaştırılarak tahakkuk edilir sayılı Kanun gereği... (Bağımsız birim sayısı kadar alınır) 2464 sayılı Kanun gereği... (Bağımsız birim sayısı kadar alınır)

6 10 Abone İçme Suyu Şube Yolu Yapım Bedeli 420,00 TL 11 Abone Kanal Şube Yolu Yapım Bedeli 450,00 TL 12 Vidanjör Kiralama Bedeli 0-5 tonluk vidanjörler 6-10 tonluk vidanjörler tonluk vidanjörler 60 TL 100 TL 140 TL Abone yolu, branşman hattı yapımının idarece yapılması durumunda (Malzeme hariç) alınır Parsel bacası ile abone çıkışı arası bağlantılın idarece yapılması durumunda alınır, aynı parsel bacasına kaç bağlantı yapımış ise o oranda paylaştırılır. (Malzeme hariç) Bir seferlik çekim bedelidir, bertaraf bedeli dâhildir. 13 Kanal Açma Aracı Kiralama Bedeli 150,00 TL 14 Gemi Vasıtası İle Veya Başkaca Yöntemlerle Denizden Evsel Nitelikli Atıksu Toplama Bedeli 15 Güvence Bedeli (Su Depozitosu) 16 İş Makinası Kiralama Bedeli (kazıcıyükleyici) 120,00 TL 40 m³ Saatlik bedelidir, bertaraf bedeli dâhildir. Açık denizde ana karadan 10 km mesafeyi geçmeyen yatlardan alınacak atık miktarına bakılmaksızın sunulan hizmet bedelidir. Mesken, geçici ve indirimli mesken, karma, köyler ve işyerlerinde bağımsız birim başına bağlı olduğu tarifenin ilk kademesi tutarı ile 40 m3 çarpımı kadar depozito bedeli alınır.(otellerde oda sayısı kadar) ayrıca emaneten alınır. Yapı ruhsatında 3 veya daha az bağımsız birim bulunan inşaat abonesi için toplam 40 m³ karşılığı, yapı ruhsatında 4 veya daha fazla bağımsız bölüm bulunan inşaatlarda ise her bağımsız birim için 40 m³ depozito alınır TL/saat Saatlik bedelidir. 17 İş Makinası Kiralama Bedeli (kanal görüntüleme) TL/saat Saatlik bedelidir.

7 18 Proje Onay, İnceleme Ücreti 23,00 TL Kanalizasyon, İçme suyu ve Yağmur suyu projelerinin her biri için inceleme ve onay ücreti : 1 mühendis/saat toplamına en az % 10 kar ilave edile-rek hesaplanır. Bu ücret; a) Konutlarda : Daire sayısı/2 x İnceleme Ücreti b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat Alanı (m²)/100 x İnceleme Ücreti c) Otellerde : Oda Sayısı/5 x İnceleme Ücreti olarak uygulanır. 19 Numune Alma ve Analizleri Bedeli 30,00 TL Akredite laboratuar bedeline ilaveten idarece harcanan personel ve amortisman giderleri karşılığı tahsil edilir. 15,00 TL İdare dışında özel vidanjörlerin AAT teslim ettikleri atıksuların bertaraf bedelidir. Kapasitesi ve doluluğuna bakılmaksızın sefer başına alınır. 20 Atıksu Bertaraf Bedeli 20,00 TL 21 Şube Yolu Tamiratı TL/saat Yat limanı ve marinalar ile deniz kıyısında tekne, yat vb. atıksu üreticilerinin kıyı şeridinde oluşturulan atık toplama ünitelerine bıraktıkları evsel nitelikli atıksuların bertaraf bedelidir. Bırakılan miktara bakılmaksızın sefer başına tahsil edilir. Abonenin şebeke ayrımından sonra su ve atıksu hattı üzerinde oluşan arızaların giderilmesi için saatlik ücretidir. (Malzeme hariç) 7/8

8 Sayfa-8- TARİFE AÇIKLAMALARI: 1-. Bundan önce kullanılan tarife tüm abonelerin ilk okumasında kullanılmaya devam edilecek ve bu tarife sonraki okuma döneminde yürürlüğe girecektir. Kademe uygulaması ise 2. okuma dönemi ile başlayacaktır. 2- Vade tarihi 31 Mart 2014 ile tarifenin yürürlüğe girdiği tarih arası alacakların tahsilinde yönetim kurulu kararı ile 1 ay vade ötelemesi yapabilecektir. 3- Bu tarifedeki kademeler bağımsız birim üzerinden aylık okuma limitleri olup, 2 ayda bir okuma olarak günlük kademe hesabı uygulanacaktır. Okuma sıklığına Yön. Krl. karar verir. 4- Bu tarifedeki tanımlanmamış her kullanım tipi İŞYERİ tarifesi uygulanacaktır Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak. Kanun hükümlerinde belirlenen gecikme zammı ve usulleri uygulanır. 6- Şebeke suyu kullanmayıp atıksuyunu şebekeye veren abonelerden dâhil olduğu ilçedeki tarifenin atıksu bedeli tahsil edilir. 7-Belirlenen su ve hizmet tarifesi vergi, resim ve harçlardan hariç belirlenmiştir. 8-Kademe limitleri tek bir bağımsız birim olarak hesaplanır, ilave teminat bedeli ile bağımsız birim sayısı eklenir ve kademede bu oranda arttırılır. 9-Belediyelerin sundukları hizmetlerde kullandıkları suların hepsi mesken tarifesinin 1. kademesidir. 10-Ortak kullanım alanlarında kullanılan sular (Bahçe, otopark, temizlik, kapıcı dairesi vb.) mesken tarife tipi ile faturalandırılır. 11-Tekne ve yatların teslim ettikleri evsel nit. atık suların bertaraf bedeli m³ne bakılmaksızın adedi 20 TL dir. 12-Kaçaksu, usulsüz su, kanal bağlantıları ile ilgili bedel tahsili ve işlemleri Yönetim Kurulu belirlemeye yetkilidir. 13-İhbarname, fatura, ödeme emri gibi tebliği gereken belgeler; abone yoksa sayacın bulunduğu yere, posta kutusuna bırakılması tebliğ niteliğindedir. 14-Fiili kanalizasyon hizmeti olmayan yerlerde atıksu bedeli alınmaz. 15-Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde vidanjör kiralama tarifesi %50 indirimli uygulanır. 16-Yapılan tarifelerden doğacak kamu zararı oluşması halinde, abonelerden kullanım oranlarına göre ek ücret olarak tahsil edilmesi. 8/9

9 Sayfa-9- Yapılan müzakere sonucunda; 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinin ( f ) fıkrası gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2014 yılı Su satışı ve kullanılması, suların boşaltılmasına ilişkin tarife değişikliği, Plan Bütçe Komisyon raporunda yapılan değişiklikle kabul edilmesi Genel Kurulunun Salı günü yaptığı Temmuz ayı olağanüstü toplantısında OY BİRLİĞİ İLE KABUL edildiğine dair karardır Gereği için Genel Kurul Karar örneğinini Genel Müdürlüğümüze bağlı Özel Kalem Müdürlüğü ile Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığına gönderilmesine birlikte karar verildi. Genel Kurul Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Can CANBEY Mehmet Murat YAZAR Büyükşehir Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye (imza) (imza) (imza)

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 13 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Hizmetleri Yönetmeliğinde

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Denetçi raporu ile Yönetim TOPLANTI : MAYIS Kurulunun bir yıllık Faaliyet raporu. BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 2 KARAR TARİHİ : 14.05.2015

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI...

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi:03.02.2012 Toplantı No:3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı