T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay ŞAHİN DENETLENEN: KURUM : Trabzon Belediyesi İŞLER : Gelir ve Giderler YIL : DENETLEME TARİHİ: Denetime Başlama : Denetime Son Verme : Toplantı Gün Sayısı : 30

2 İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ 2- DAYANAK 3- YÖNTEM 4- İNCELEME-ARAŞTIRMA A- GELİRLER Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Bağış Ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri B- GİDERLER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 5-SONUÇ

3 1- AMAÇ 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde Trabzon Belediyesinin yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimini yapmak üzere Belediye Meclisinin tarih ve 5 sayılı kararı ile gizli oyla seçilen ve üç kişiden oluşan Denetim Komisyonu tarihinde ilk toplantısını yapmış ve aldığı 1 no.lu kararla (Ek:1); Denetim Komisyonu Başkanlığına Başkan Vekilliğine : Sezgin YILMAZ : Nejdet ALBAYRAK Üyeliğe : Turgay ŞAHİN getirilmiş olup, ayrıca Belediye Personeli Yaşar Durmuş dan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23. maddesi (a) fıkrası gereği Uzman olarak yararlanılması uygun görülmüştür.

4 2- DAYANAK Komisyonumuz yaptığı çalışma ile belediyenin yılı gelir ve Giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu, 3194 sayılı, İmar Kanununu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanununu, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununu, 4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu, 4811 sayılı Vergi Barış Kanunu, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6111 sayılı Kanun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık genelgeleri esas alınarak Belediyenin kuruluş şemasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi, ayrıca kurumun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıştır.

5 3- YÖNTEM Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için, yılı ile ilgili mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması ve bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu ile ödenek listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde birim müdürlükleri ile gerekli yazışmalar yapılmış olup istenilen bilgi ve belgelere ait cevabi yazılar alınmıştır. Ayrıca; yılında yapım işlerine ait ihale dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygunluğu kontrol edilmiştir. yılında mal ve hizmet alım işlerine ait muhtelif ihale dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygunluğu kontrol edilmiştir. yılında kiralanan ve satılan gayrimenkul işleri incelenerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve ilgili mevzuatlara uygunluğu kontrol edilmiştir. yılı tahsilat işlemleri incelenerek kanun ve ilgili mevzuatlara göre uygun yapılıp yapılmadığı, ayrıca gelirlerin belediye banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilmiştir. Bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediye gelir ve giderleri, borç ve alacakları ile bilanço hesapları incelenerek stratejik plan ve performans programına uygunluğu kontrol edilmiştir. Sonuç bölümünde denetim komisyonu kanaat ve kararına yer verilmiştir.

6 4- İNCELEME-ARAŞTIRMA (Ek:2) A- BELEDİYENİN GELİRLERİ ,06 TL 1-Vergi Gelirleri ,02TL 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yılına Devir 1 Vergi Gelirleri ,37 TL ,00TL ,37TL ,02TL ,35TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,37 TL olup bu miktar ~ % 11,64 artış ile ,35TL olarak 2013 yılına devir etmiştir 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yılına Devir Bina Vergisi , , , , ,29 Arsa Vergisi , , , , ,26 Arazi Vergisi 3.307, , ,68 199, ,38 Çevre Temizlik Vergisi , , , , ,32 Haberleşme Vergisi 0, , , ,21 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , , , ,91 Eğlence Vergisi , , , , ,01 Yangın Sigortası Vergisi 1.338, , , , ,19 İlan ve Reklam Vergisi , , , , ,73 Bina İnşaat Harcı , , , ,50 Hayvan kesimi muayene harcı 0, , , ,00 İşgal Harcı , , , , ,76 İşyeri Açma izni Harcı 251, , , ,50 404,00 Ölçü ve tartı aletleri 0, , , ,40 65,50 Tatil günlerinde çal. harcı , , , ,00 225,00 Tellallık harcı 0, , , ,32 Toptancı halı Resmi 0, , , , ,00 Yapı Kullanma izni harcı , , , ,50 874,00 Diğer Harçlar 0, , , ,00 35,00

7 Bina vergisi Arsa vergisi Arazi vergisi Çevre Temizlik vergisi Haberleşme vergisi Elektrik ve Havagazı Vergisi Eğlence vergisi Yangın Sigorta vergisi İlan Reklam vergisi Bina İnşaat Harcı Hayvan Kesimi Muayene Harcı İşgal Harcı İşyeri açma İzin harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı Tatil Günlerinde Çalıma Tellallık Harcı Toptancı Hali Resmi Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar 2011 yılından ,64 TL alacak devretmiş, yılında ,40 TL tahsilât yapılarak 2013 yılına ,29 TL alacak devretmiştir yılından 1.463,325,77 TL devretmiş, yılında ,80TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,26TL devretmiştir yılından 3.307,34 TL devretmiş, yılında 199,30 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 1.710,38TL devretmiştir yılından ,59 TL devretmiş, yılında ,95 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,32 TL devretmiştir. yılında ,21 TL tahsilât yapılmıştır yılından ,53TL devretmiş, yılında ,23 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,91 TL devretmiştir yılından ,12 TL devretmiş, yılında ,34 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise TL devretmiştir yılından 1.338,81 TL devretmiş, yılında ,49 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 3.449,19 TL devretmiştir yılından TL devretmiş, yılında ,78TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,73TL devretmiştir yılından TL devretmiş, yılında ,50TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,00 TL tahsilât yapılmıştır yılından TL devretmiş, yılında ,63TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,76 TL devretmiştir yılından TL devretmiş, yılında ,50TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 404,00 TL devretmiştir. yılında ,40 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise 65,50TL devretmiştir yılından 1.510,00TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 225,00TL devretmiştir. yılında ,67 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise devir olmamıştır.. yılında ,67 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise 4.590,00TL devretmiştir yılından 1.998TL devretmiş, yılında ,50 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise 874,00TL devretmiştir. yılında ,00 TL tahsilât yapılmıştır.

8 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,75 TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2011 Devri Tahsilâtı 2013 Yılına Devir ,15 TL ,23TL ,38TL ,75TL ,63TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,15 TL olup bu miktar ~ % 02,23 azalış ile ,63TL olarak 2013 yılına devir etmiştir. Şartname Basımı. Evrak ve form satış bedeli 2011 Devri Tahsilâtı 2013 Yılına Devir 397, , , ,00 225,21 Diğer Değerli Kâğıt bedeli 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00 Muayene denetim ve kont , , , ,00 150,00 İlan ve Reklam Gelirleri , , , , ,00 Sosyal tesis İşletme Gelir , , , ,59 Otopark İşletmesi Gelirleri 1.249, , , , ,72 Çevre ve Esenlik hiz.ilişk. g , , ,04 99, ,04 Ekonomik Hiz. İlişkin gelir , , , , ,12 Kültür Hizmetlerine ilişkin 0, , , ,58 Sağlık Hizmetlerine İlişkin , , , ,00 35,00 Su hizmetlerine ilişkin gelir , , , , ,47 Ulaştırma Hiz. ilişkin gelir , , , ,26 752,54 Tarımsal Hizmetlere İlişkin 0, , , ,00 Diğer Hizmet Gelirleri , , , , ,26 Lojman Kira Gelirleri 0, , , ,12 Ecrimisil Gelirleri , , , , ,62 Sosyal tesis kira gelirleri , ,00 Diğer Taşınmaz Kira Gel , , , , ,65 Diğer çeş.teşeb.ve mülk. g , , , , ,00

9 Şartname Basılı evrak form bedeli Diğer Değerli Kâğıt Bedelleri Muayene denetim ve kontrol İlan ve Reklam gelirleri Sosyal Tesis işletme gelirleri Otopark İşletme Geliri Çevre ve esenlik Geliri Ekonomik Hizmetlere ilişkin Geliri Kültürel hizmetlere ilişkin Geliri Sağlık hizmetlere ilişkin Geliri Su hizmetlere ilişkin Geliri Ulaştırma hizmetlerine ilişkin gelir Tarımsal hizmetlere ilişkin gelir Diğer hizmetlere ilişkin gelir Lojman kira gelirleri Ecri misil gelirleri Sosyal tesis kira gelirleri Diğer taşınmaz kira gelirleri Diğer çeşitli teşebbüs ve mülkiyet geliri 2011 yılında 397,20 TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 225,21 TL devretmiştir. yılında 720,00 TL tahsilât yapılmıştır yılında 1.020,00 TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00 TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş, yılında ,65 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00 TL devretmiştir yılında 1.118,16 TL devretmiş, yılında ,59 TL tahsilât yapılmıştır, 2011 yılında 1.249,58 TL devretmiş, yılında ,20 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 2.873,72 TL devretmiştir yılında ,76 TL devretmiş, yılında 99,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,04 TL devretmiştir yılında ,07 TL devretmiş, yılında ,10 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,12 TL devretmiştir. yılında ,58 TL tahsilât yapılmıştır yılında ,00TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış,2013 yılına ise 35,00TL devretmiştir yılında ,29 TL devretmiş, yılında ,96 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,47 TL devretmiştir yılında ,78 TL devretmiş, yılında ,26 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 752,54 TL devretmiştir. yılında ,00 TL tahsilât yapılmıştır yılında ,19 TL devretmiş, yılında ,74 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,26 TL devretmiştir. yılında ,12 TL tahsilât yapılmıştır yılında ,00TL devretmiş, yılında ,48TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,62.TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş olup yılında terkin edilmiştir yılında ,32 TL devretmiş, yılında ,07 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,65 TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş, yılında 1.570,00 tahsilât yapılmış olup 2013 yılına 1.104,00TL devretmiştir.

10 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler ,74 TL 2011 Devri Tahsilâtı ,74TL ,74TL ,74TL 2013 Yılına Devir 2011 Devri Tahsilat Cari nitelik. diğer işler için , ,75 - Kurumlardan alınan bağış (Cari) , ,74 - Kişilerden alınan bağış (Cari) , ,00 - Kurumlardan alınan şartlı (Cari) , ,25 - Kurumlardan alınan bağış Sermaye) Kişilerden alınan bağış (Sermaye) 2013 Yılına Devir , , , ,00 5- Diğer Gelirler ,31 TL 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yıllık Devir Diğer Gelirler ,21 TL ,30TL ,51TL ,31TL ,20TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,21 TL olup bu miktar ~%5,40 azalarak ,20 TL olarak 2013 yılına devir etmiştir Devri TL TL TL Tahsilatı TL 2013 Yılına Devir TL Vergi, Resim ve harçlar 1.378,83 0, ,83 0, ,83 Mevduat Faizleri 0,00 473,26 473,26 473,26 Merkezi idare vergi g. 0, , , ,25 Su Tesisleri harc.. k.p , , , , ,00 Yol harcamalarına k.p , ,25 614, ,75 Diğer harcamalara katılıp p , , , , ,00 Maden işletmelerinden 50,00 50,00 50,00 Müze giriş ücretle. al. p. 0, , , ,79 Diğer Paylar , , , , ,85 Diğer idari para cezaları 2.213, , , , ,96 Vergi ve diğer amme , , , , ,82 Vergi barışı tefe tutarı , , , , ,06 Vergi barışı geç ödeme , , , , ,91

11 Diğer Vergi cezaları , , , , ,15 Zamanında ödenemeyen ,00 304, ,24 304, ,00 Yukarıda Tanımlanamayan , , , , ,80 İrat kaydedilecek nakdi 0, , , ,00 Kişilerden alacaklar 480, , , ,05 Otopark Yönet. Uyarınca al. Yukarıda Tanımlanamayan 0, , , , , , , , ,07 Vergi resim ve Harçlar Mevduat Faizleri Merkezi idare vergi gelirleri Su Tesisleri harcamalarına katılım payı Yol harcamalarına katılım payı Diğer harcamalara katılım payı Maden İşletmelerinden a. p. Müze giriş ücretlerinden alınan payı Diğer Paylar Diğer idari Para cezaları Vergi ve diğer amme Vergi barışı tefe tutarı Vergi barışı Geç ödeme Diğer Vergi Cezaları Zamanında ödenmeyen Yukarıda Tanımlanamayan diğer para cezaları İrad kaydedilecek nakdi Kişilerden alacaklar Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan 2011 yılında 1.378,83 TL devretmiş, yılında tahsilât yapılmamış, 2013 yılına ise 1.378,83TL devretmiştir yılında 473,26 TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,25 TL tahsilât yapılmıştır yılında 1.910,00TL devretmiş, yılında ,00TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 2.536,00 TL devretmiştir 2011 yılında ,25 TL devretmiş, yılında 614,50TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,75TL devretmiştir 2011 yılında TL devretmiş, yılında ,15TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00TL devretmiştir yılında TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,79 TL tahsilât yapılmıştır yılında TL devretmiş, yılında ,98TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,85TL devretmiştir 2011 yılında TL devretmiş, yılında 3.813,95TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 3.361,96TL devretmiştir 2011 yılında ,13 TL devretmiş, yılında ,44TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,82TL devretmiştir 2011 yılında ,59 TL devretmiş, yılında ,01 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,06TL devretmiştir 2011 yılında ,08 TL devretmiş, yılında ,52 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,91TL devretmiştir yılında ,55 TL devretmiş, yılında ,47TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,15TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş, yılında 304,24TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00 TL devretmiştir yılında ,80 TL devretmiş, yılında ,24TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,80TL devretmiştir. yılında 9.240,00 TL tahsilât yapılmıştır 2011 yılında 480,12TL devretmiş, yılında ,05 TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,10 TL tahsilât yapılmıştır.

12 Yukarıda Tanımlanamayan diğer çeşitli gelirler 2011 yılında 7.241,98 TL devretmiş, yılında ,36TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,07 TL devretmiştir. 6- Sermaye Gelirleri ,24 TL 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yılına Devir Sermaye Gelirleri ,00TL ,08TL ,08TL TL ,84TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,00 TL olup bu miktar ~84,24 azalarak ,84 TL olarak 2013 yılına devir etmiştir Devri Tahsilatı Arsa satışı 2.743, , , , Yılına Devir Diğer çeşit taşınmaz satışı , , , , ,00 Taşıt satış geliri 6.550, , , , ,84 Arsa satışı Diğer çeşitli taşınmaz satışı Taşıt satış geliri Gelir Türü 2011 yılından TL devretmiş, yılında ,50TL tahsilât yapılmıştır yılından ,00 TL devretmiş, yılında TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00TL devretmiştir yılından 6.550,00 TL devretmiş, yılında ,95 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 5.413,84TL devretmiştir Devri TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ Net Tahsilat 2013 Yılına Devir Eden Vergi Gelirleri , , , , ,35 Teşebbüs ve Mülkiyet gelir , , , , ,63 Alınan. Bağış ve Yard. ile özel g , , ,74 Diğer Gelirler , , , , ,20 Sermaye Gelirleri , , , , ,84 TOPLAM , , , , , TL alacak 2011 yılından tahsil edilemeyerek devretmiş, yılında ,35 TL yapılmış olup un ,08 TL olduğu, bunun ,06 TL si tahsil edilerek 2013 yılına ,02 TL devrettiği görülmüş olup a oranı ~15,91 TL dir. B) BELEDİYENİN GİDERLERİ ,31 TL 1- PERSONEL GİDERLERİ ,97 TL (Ek:3) (Ek:4) 2011 yılında personel giderleri toplamı ,86 TL iken yılında ~% lik azalışla ,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel Durumu

13 Memur Kadrolu İşçi Belediye Personel TOPLAMI Hizmet alım personeli ÇALIŞAN YILI SONU İTİBARİYLE Norm kadro (Memur) 606 İşe alınan Memur 9 Çalışan Memur ı 337 Norm kadro eksiği memur 269 Emekli olan Memur 3 Nakil yoluyla ayrılan Memur 3 Kurumdan ayrılan Memur sayısı ı 6 Norm kadro (İşçi) 301 İşe alınan İşçi - Çalışan İşçi ı 316 Norm kadro Fazlası işçi sayılı yasa gereği ayrılan işçi 1 Emekli olan işçi 3 İstifa ederek işten ayrılan işçi 1 Kıdem tazminatı alarak işten ayrılan işçi 6 Emeklilik nedeniyle kıdem iş akti fesih edilen işçi 5 Kurumdan ayrılan İşçi sayısı ı 16 yılında itfaiye ve zabıta müdürlüğü personeli harici fazla mesai ödemesi yapılmadığı tespit edilmiştir sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu geçemez Yasanın bu hükmüne göre yaptığımız hesaplama şöyledir: PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRE ORANI yılı bütçe geliri ,06 TL Yeniden değerleme oranı 10, ,70 TL TOPLAM ,76 TL % 30 oranı ,93 TL Gerçekleşen Personel gideri % ( net gelirine göre) 18, ,67 TL Sonuç olarak bu hesaplamaya göre personel giderleri % 30 un altında ~ % 18,27 tespit edilmiştir. Ek:3 1- Personel Giderleri ,67 TL a) 1 1- Memurlar: 2011 yılında memur personel için yapılan gider 8.704,260,24 TL iken yılında ,16 TL ye yükselerek ~% 32,86 artmıştır. Temel maaşlar ,81 TL Zamlar ve Tazminatlar ,63 TL Ödenekler ,00 TL Sosyal Haklar ,12 TL Ek Çalışma Karşılıkları ,73 TL Ödül ve İkramiyeler ,04 TL

14 b) 1 2- Sözleşmeli personel: yılında sözleşmeli personel için yapılan gider ,31TL dir. Zamlar ve Tazminatlar. Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri ,03 TL Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zamlar ve Tazminatlar ,70 TL Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri 45,00 TL Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Haklar 8.148,58 TL c) 1 3- İşçiler: yılında işçi personel için yapılan gider ,70 TL dir. Sürekli İşçilerin Ücretleri ,36 TL Sürekli İşçilerin İhbar ve kıdem Tazminatları ,16 TL Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları ,23 TL Sürekli İşçilerin fazla mesaileri ,85 TL Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ,10 TL d) 1 4 Geçici Personel: yılında geçici personel için yapılan gider ,95 TL dir. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci ücretleri ,95 TL e) 1 5- Diğer Personel: yılında sözleşmeli personel için yapılan gider ,55 TL dir Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler ,81 TL Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler ,74 TL 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,56 TL a) 2 1- Memurlar: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına memurlar için tahakkuk eden prim ,82 TL iken yılında ,37 TL ye yükselerek ~% 15,15 artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,43 TL Sağlık primi ödemeleri ,94 TL b) 2 2- Sözleşmeli Personel: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına sözleşmeli işçiler için tahakkuk eden Prim 6.870,84 TL iken yılında 8.954,53 TL ye yükselerek ~% 30,33 artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 8.954,53 TL c) 2 3- İşçiler: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına işçiler için tahakkuk eden Prim ,97TL iken yılında ,66 TL ye düşerek ~% azalmıştır. İşsizlik sigorta fonu giderleri ,63TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet prim Giderleri ,03TL

15 3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,07 TL a) 3 1- Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları: 2011 yılında ,27 TL iken Yılında ,60 TL ye yükselerek ~% 40,96 artmıştır. Hammadde alımları ,12 TL Tekstil-deri ürün alımları ,24 TL Kereste ve ürünleri ,40 TL Kimyevi ürün alımlar ,85 TL Kauçuk ve Plastik Alımları 9.440,00 TL Metal ürün alımları ,79 TL Diğer mal ve malzeme alımları ,20 TL b) 3 2- Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları: 2011 yılında ,62TL iken Yılında ,36 TL ye yükselerek % artmıştır. Kırtasiye alımları ,33 Büro malzeme alımları ,65 Periyodik Yayın Alımları 8.251,40 Diğer Yayın Alımları 345,60 Baskı ve Cilt Giderleri ,68 Diğer Kırtasiye ve Büro malzeme Alımları 4.373,10 Su alımları 1.578,53 Temizlik malzemesi alımları ,72 Yakacak Alımları ,74 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,49 Elektrik Alımları ,40 Yiyecek Alımları ,82 İçecek Alımları ,20 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları ,19 Giyecek Alımları ,95 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 539,71 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ,26 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,86 Diğer Özel Malzeme Alımları ,58 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ,06 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve bakım ,80 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,29 c) 3 3- Yolluklar: 2011 yılında ,31 TL iken yılında ,95TL ye yükselerek % 07 artmıştır. Yurtiçi geçici görev yolluğu ,70 TL Yurtiçi sürekli görev yolluğu ,84 TL Yurtdışı geçici görev yolluğu ,41 TL d)3 4- Görev giderleri: 2011 yılında ,80 TL iken yılında ,35 TL ye yükselerek % 161,08 artmıştır. Mahkeme harç ve giderleri ,80 TL Ödül ikramiye ve benzeri giderler ,00 TL Diğer Yasal giderler ,52 TL Vergi ödemeleri ve Benzeri giderler ,89 TL

16 İşletme ruhsatı ödemeleri ve Benzeri gideler ,53 TL Diğer Vergi resim ve harçlar ve benzerleri 6.851,61 TL e) 3 5- Hizmet alımları: 2011 yılında TL iken yılında TL ye yükselerek ~% 23,29 artmıştır Etüt Proje Bilirkişi ekspertiz giderleri Bilgisayar hizmet alımları Müteahhitlik hizmetleri Harita Alım ve Yapım Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Özel güvenlik hizmeti alım giderleri Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler Posta ve telgraf giderleri Telefon abonelik ve kullanım ücretleri Bilgiye abonelik giderleri Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım Uydu haberleşme giderleri Yük taşıma giderleri İlan giderleri Sigorta giderleri Komisyon giderleri Taşıt kiralama giderleri İş makinesi kiralama giderleri Arsa ve arazi kiralaması giderleri Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri yazılımları Kurslara katılma ve eğitim giderleri Diğer binaların işletme maliyetlerine katılım giderleri Diğer hizmet alımları ,46 TL 708,00 TL ,91 TL ,45 TL ,00 TL ,70 TL 4.524,40 TL ,00 TL ,07 TL ,64 TL 9.310,20 TL ,40 TL ,25 TL ,25 TL ,09 TL ,28 TL ,94 TL ,76 TL ,91 TL 532,35 TL 2.488,40 TL 2.700,00 TL ,22 TL f) 3 6- Temsil ve Tanıtma Giderleri: 2011 yılında ,76 TL iken yılında ,14TL ye düşerek ~% azalmıştır Temsil, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri ,14TL Tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri ,00TL g)3 7- Menkul Mal Gayri maddi Hak alım bakım ve onarım giderleri: 2011 yılında ,54 TL iken yılında ,14 TL ye yükselerek ~% 39,92 artmıştır. Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları ,17 TL Büro ve işyeri makine teçhizat alımları ,37 TL Avadanlık ve yedek parça alımları ,86 TL Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ,02 TL Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ,86 TL Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları ,26 TL Fikri hak alımları 418,00 TL Tefrişat bakım ve onarım giderleri 480,53 TL

17 Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ,78 TL Taşıt bakım ve onarım giderleri ,31 TL İş makinesi onarım giderleri ,45 TL Diğer bakım ve onarım ,53 TL h) 3 8- Gayrimenkul Mal bakım ve onarım giderleri: 2011 yılında ,41 TL iken yılında ,85TL yükselerek ~ % 12,88 artmıştır. Büro bakım ve onarımı ,16 TL Atölye ve tesis binaları bakım ve onarımı ,85 TL Diğer hizmet binası bakım ve onarım giderleri ,32 TL Sosyal tesis bakım ve onarım giderleri ,80 TL Yol bakım ve onarım giderleri ,10 TL Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri ,62 TL 4-FAİZ GİDERLERİ ,36TL i) 4 2- Diğer iç borç faiz giderleri: 2011 yılında TL iken yılında ,36TL yükselerek ~% 84,18 artmıştır. TL cinsinden Diğer iç borç faiz giderleri 1.708,506,36 TL 5- CARİ TRANSFERLER ,62 TL j) 5 1- Görev zararları: 2011 yılında ,09 TL iken yılında ,74 TL yükselerek ~%09,52 artmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına ,74TL k) 5 2- Hazine yardımları (mahalli İdare Yardımları): 2011 yılında ,88 TL iken yılında ,24 TL ye yükselerek ~5,7 kat artmıştır. Diğer yönetim giderlerine katılım payları ,24 TL l) 5 3- Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler: 2011 yılında ,00 TL iken yılında ,46 TL ye yükselerek ~ % 69,19 artmıştır. Memurların öğle yemeğine yardım ,46TL m) 5 4- Hane halkına yapılan transferler: 2011 yılında TL iken yılında ,24TL ye yükselerek % 11,29 artmıştır. Yurt içi burslar ve harçlıklar 160,00 TL Sağlık amaçlı transferler 340,00 TL Muhtaç asker ailelerine yardım ,00 TL Diğer sosyal amaç ,24TL n) 5 8- Gelirlerden ayrılan paylar: 2011 yılında ,68 TL iken yılında ,94 TL ye yükselerek 2,11 kat artmıştır. İller Bankasına verilen paylar ,94 TL

18 6- SERMAYE GİDERLERİ ,03 TL o) 6 1- Mamul mal alımları: 2011 yılında ,10 TL iken yılında ,85TL ye düşerek ~% 15,35 azalmıştır. Büro ve işyeri mefruşatı İşyeri makine teçhizat alımları Diğer makine techizat alımları Kara taşıt alımları Diğer taşıt alımları Sabit İş makinesi alımları ,56 TL ,72 TL ,00 TL ,57 TL ,00 TL ,00 TL Hareketli iş makinesi alımları ,00 TL p) 6 3- Gayri maddi hak alımları: 2011 yılında ,64 TL iken yılında ,17 TL ye düşerek 6,5 kat azalmıştır. Bilgisayar yazılım alımları ,17 TL r) 6 4- Gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması: 2011 yılında ,81 TL iken yılında ,14 TL ye düşerek ~% 21,87 azalmıştır. Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri ,97 TL Diğer bina alım ve kamulaştırma giderleri ,17 TL s) 6 5- Gayrimenkul sermaye üretim giderleri: 2011 yılında TL iken yılında ,18TL yükselerek ~ % artmıştır. İnşaat malzemesi giderleri Hizmet binası Diğerleri ,19 TL ,12 TL ,87 TL t) 6 7- Gayrimenkul büyük onarım giderleri: 2011 yılında ,29 TL iken yılında ,69TL ye yükselerek ~ 2,68 kat artmıştır. Sıhhi tesisat giderleri ,58 TL Diğer giderler ,50TL Diğerleri ,61TL 8- BORÇ VERME ,00 TL ü) 8 1- Yurt içi borç verme: 2011 yılında ,00 TL iken yılında ,00 TL ye yükselerek ~ %08,75 artmıştır. Diğer yurt içi borç verme ,00 TL TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 1- Personel Giderleri ,97 TL 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,56 TL 3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri TL 4- Faiz Giderleri ,36 TL 5- Cari Transferler 8.065,328,62 TL 6- Sermaye Giderleri ,03 TL 8- Borç Verme ,00 TL TOPLAM ,31TL

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR 135 - PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 135.01 - Personel Ücretlerinden

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 2016 2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Planlama

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DİNLENMEMEK ÜZERE YÜRÜMEYE KARAR VERENLER, ASLA VE ASLA YORULMAZLAR. HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın teveccüh

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP NO Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 01

Detaylı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 BAŞKAN DAN Esenyurt Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planı uyarınca hazırlanan 2014 yılı yıllık performans programı ve bütçesinin hedef ve kaynakları doğrultusunda

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan iç denetim programı 2012-2014 yıllarına ilişkin üç yıllık iç denetim planı hazırlanmıştır. İç denetim

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2009-2011 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı