T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay ŞAHİN DENETLENEN: KURUM : Trabzon Belediyesi İŞLER : Gelir ve Giderler YIL : DENETLEME TARİHİ: Denetime Başlama : Denetime Son Verme : Toplantı Gün Sayısı : 30

2 İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ 2- DAYANAK 3- YÖNTEM 4- İNCELEME-ARAŞTIRMA A- GELİRLER Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Bağış Ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri B- GİDERLER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 5-SONUÇ

3 1- AMAÇ 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde Trabzon Belediyesinin yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimini yapmak üzere Belediye Meclisinin tarih ve 5 sayılı kararı ile gizli oyla seçilen ve üç kişiden oluşan Denetim Komisyonu tarihinde ilk toplantısını yapmış ve aldığı 1 no.lu kararla (Ek:1); Denetim Komisyonu Başkanlığına Başkan Vekilliğine : Sezgin YILMAZ : Nejdet ALBAYRAK Üyeliğe : Turgay ŞAHİN getirilmiş olup, ayrıca Belediye Personeli Yaşar Durmuş dan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23. maddesi (a) fıkrası gereği Uzman olarak yararlanılması uygun görülmüştür.

4 2- DAYANAK Komisyonumuz yaptığı çalışma ile belediyenin yılı gelir ve Giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu, 3194 sayılı, İmar Kanununu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanununu, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununu, 4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu, 4811 sayılı Vergi Barış Kanunu, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6111 sayılı Kanun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık genelgeleri esas alınarak Belediyenin kuruluş şemasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi, ayrıca kurumun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıştır.

5 3- YÖNTEM Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için, yılı ile ilgili mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması ve bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu ile ödenek listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde birim müdürlükleri ile gerekli yazışmalar yapılmış olup istenilen bilgi ve belgelere ait cevabi yazılar alınmıştır. Ayrıca; yılında yapım işlerine ait ihale dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygunluğu kontrol edilmiştir. yılında mal ve hizmet alım işlerine ait muhtelif ihale dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygunluğu kontrol edilmiştir. yılında kiralanan ve satılan gayrimenkul işleri incelenerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve ilgili mevzuatlara uygunluğu kontrol edilmiştir. yılı tahsilat işlemleri incelenerek kanun ve ilgili mevzuatlara göre uygun yapılıp yapılmadığı, ayrıca gelirlerin belediye banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilmiştir. Bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediye gelir ve giderleri, borç ve alacakları ile bilanço hesapları incelenerek stratejik plan ve performans programına uygunluğu kontrol edilmiştir. Sonuç bölümünde denetim komisyonu kanaat ve kararına yer verilmiştir.

6 4- İNCELEME-ARAŞTIRMA (Ek:2) A- BELEDİYENİN GELİRLERİ ,06 TL 1-Vergi Gelirleri ,02TL 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yılına Devir 1 Vergi Gelirleri ,37 TL ,00TL ,37TL ,02TL ,35TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,37 TL olup bu miktar ~ % 11,64 artış ile ,35TL olarak 2013 yılına devir etmiştir 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yılına Devir Bina Vergisi , , , , ,29 Arsa Vergisi , , , , ,26 Arazi Vergisi 3.307, , ,68 199, ,38 Çevre Temizlik Vergisi , , , , ,32 Haberleşme Vergisi 0, , , ,21 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , , , ,91 Eğlence Vergisi , , , , ,01 Yangın Sigortası Vergisi 1.338, , , , ,19 İlan ve Reklam Vergisi , , , , ,73 Bina İnşaat Harcı , , , ,50 Hayvan kesimi muayene harcı 0, , , ,00 İşgal Harcı , , , , ,76 İşyeri Açma izni Harcı 251, , , ,50 404,00 Ölçü ve tartı aletleri 0, , , ,40 65,50 Tatil günlerinde çal. harcı , , , ,00 225,00 Tellallık harcı 0, , , ,32 Toptancı halı Resmi 0, , , , ,00 Yapı Kullanma izni harcı , , , ,50 874,00 Diğer Harçlar 0, , , ,00 35,00

7 Bina vergisi Arsa vergisi Arazi vergisi Çevre Temizlik vergisi Haberleşme vergisi Elektrik ve Havagazı Vergisi Eğlence vergisi Yangın Sigorta vergisi İlan Reklam vergisi Bina İnşaat Harcı Hayvan Kesimi Muayene Harcı İşgal Harcı İşyeri açma İzin harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı Tatil Günlerinde Çalıma Tellallık Harcı Toptancı Hali Resmi Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar 2011 yılından ,64 TL alacak devretmiş, yılında ,40 TL tahsilât yapılarak 2013 yılına ,29 TL alacak devretmiştir yılından 1.463,325,77 TL devretmiş, yılında ,80TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,26TL devretmiştir yılından 3.307,34 TL devretmiş, yılında 199,30 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 1.710,38TL devretmiştir yılından ,59 TL devretmiş, yılında ,95 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,32 TL devretmiştir. yılında ,21 TL tahsilât yapılmıştır yılından ,53TL devretmiş, yılında ,23 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,91 TL devretmiştir yılından ,12 TL devretmiş, yılında ,34 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise TL devretmiştir yılından 1.338,81 TL devretmiş, yılında ,49 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 3.449,19 TL devretmiştir yılından TL devretmiş, yılında ,78TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,73TL devretmiştir yılından TL devretmiş, yılında ,50TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,00 TL tahsilât yapılmıştır yılından TL devretmiş, yılında ,63TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,76 TL devretmiştir yılından TL devretmiş, yılında ,50TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 404,00 TL devretmiştir. yılında ,40 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise 65,50TL devretmiştir yılından 1.510,00TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 225,00TL devretmiştir. yılında ,67 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise devir olmamıştır.. yılında ,67 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise 4.590,00TL devretmiştir yılından 1.998TL devretmiş, yılında ,50 TL tahsilât yapılmış olup 2013 yılına ise 874,00TL devretmiştir. yılında ,00 TL tahsilât yapılmıştır.

8 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,75 TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2011 Devri Tahsilâtı 2013 Yılına Devir ,15 TL ,23TL ,38TL ,75TL ,63TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,15 TL olup bu miktar ~ % 02,23 azalış ile ,63TL olarak 2013 yılına devir etmiştir. Şartname Basımı. Evrak ve form satış bedeli 2011 Devri Tahsilâtı 2013 Yılına Devir 397, , , ,00 225,21 Diğer Değerli Kâğıt bedeli 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00 Muayene denetim ve kont , , , ,00 150,00 İlan ve Reklam Gelirleri , , , , ,00 Sosyal tesis İşletme Gelir , , , ,59 Otopark İşletmesi Gelirleri 1.249, , , , ,72 Çevre ve Esenlik hiz.ilişk. g , , ,04 99, ,04 Ekonomik Hiz. İlişkin gelir , , , , ,12 Kültür Hizmetlerine ilişkin 0, , , ,58 Sağlık Hizmetlerine İlişkin , , , ,00 35,00 Su hizmetlerine ilişkin gelir , , , , ,47 Ulaştırma Hiz. ilişkin gelir , , , ,26 752,54 Tarımsal Hizmetlere İlişkin 0, , , ,00 Diğer Hizmet Gelirleri , , , , ,26 Lojman Kira Gelirleri 0, , , ,12 Ecrimisil Gelirleri , , , , ,62 Sosyal tesis kira gelirleri , ,00 Diğer Taşınmaz Kira Gel , , , , ,65 Diğer çeş.teşeb.ve mülk. g , , , , ,00

9 Şartname Basılı evrak form bedeli Diğer Değerli Kâğıt Bedelleri Muayene denetim ve kontrol İlan ve Reklam gelirleri Sosyal Tesis işletme gelirleri Otopark İşletme Geliri Çevre ve esenlik Geliri Ekonomik Hizmetlere ilişkin Geliri Kültürel hizmetlere ilişkin Geliri Sağlık hizmetlere ilişkin Geliri Su hizmetlere ilişkin Geliri Ulaştırma hizmetlerine ilişkin gelir Tarımsal hizmetlere ilişkin gelir Diğer hizmetlere ilişkin gelir Lojman kira gelirleri Ecri misil gelirleri Sosyal tesis kira gelirleri Diğer taşınmaz kira gelirleri Diğer çeşitli teşebbüs ve mülkiyet geliri 2011 yılında 397,20 TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 225,21 TL devretmiştir. yılında 720,00 TL tahsilât yapılmıştır yılında 1.020,00 TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00 TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş, yılında ,65 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00 TL devretmiştir yılında 1.118,16 TL devretmiş, yılında ,59 TL tahsilât yapılmıştır, 2011 yılında 1.249,58 TL devretmiş, yılında ,20 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 2.873,72 TL devretmiştir yılında ,76 TL devretmiş, yılında 99,00 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,04 TL devretmiştir yılında ,07 TL devretmiş, yılında ,10 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,12 TL devretmiştir. yılında ,58 TL tahsilât yapılmıştır yılında ,00TL devretmiş, yılında ,00 TL tahsilât yapılmış,2013 yılına ise 35,00TL devretmiştir yılında ,29 TL devretmiş, yılında ,96 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,47 TL devretmiştir yılında ,78 TL devretmiş, yılında ,26 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 752,54 TL devretmiştir. yılında ,00 TL tahsilât yapılmıştır yılında ,19 TL devretmiş, yılında ,74 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,26 TL devretmiştir. yılında ,12 TL tahsilât yapılmıştır yılında ,00TL devretmiş, yılında ,48TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,62.TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş olup yılında terkin edilmiştir yılında ,32 TL devretmiş, yılında ,07 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,65 TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş, yılında 1.570,00 tahsilât yapılmış olup 2013 yılına 1.104,00TL devretmiştir.

10 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler ,74 TL 2011 Devri Tahsilâtı ,74TL ,74TL ,74TL 2013 Yılına Devir 2011 Devri Tahsilat Cari nitelik. diğer işler için , ,75 - Kurumlardan alınan bağış (Cari) , ,74 - Kişilerden alınan bağış (Cari) , ,00 - Kurumlardan alınan şartlı (Cari) , ,25 - Kurumlardan alınan bağış Sermaye) Kişilerden alınan bağış (Sermaye) 2013 Yılına Devir , , , ,00 5- Diğer Gelirler ,31 TL 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yıllık Devir Diğer Gelirler ,21 TL ,30TL ,51TL ,31TL ,20TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,21 TL olup bu miktar ~%5,40 azalarak ,20 TL olarak 2013 yılına devir etmiştir Devri TL TL TL Tahsilatı TL 2013 Yılına Devir TL Vergi, Resim ve harçlar 1.378,83 0, ,83 0, ,83 Mevduat Faizleri 0,00 473,26 473,26 473,26 Merkezi idare vergi g. 0, , , ,25 Su Tesisleri harc.. k.p , , , , ,00 Yol harcamalarına k.p , ,25 614, ,75 Diğer harcamalara katılıp p , , , , ,00 Maden işletmelerinden 50,00 50,00 50,00 Müze giriş ücretle. al. p. 0, , , ,79 Diğer Paylar , , , , ,85 Diğer idari para cezaları 2.213, , , , ,96 Vergi ve diğer amme , , , , ,82 Vergi barışı tefe tutarı , , , , ,06 Vergi barışı geç ödeme , , , , ,91

11 Diğer Vergi cezaları , , , , ,15 Zamanında ödenemeyen ,00 304, ,24 304, ,00 Yukarıda Tanımlanamayan , , , , ,80 İrat kaydedilecek nakdi 0, , , ,00 Kişilerden alacaklar 480, , , ,05 Otopark Yönet. Uyarınca al. Yukarıda Tanımlanamayan 0, , , , , , , , ,07 Vergi resim ve Harçlar Mevduat Faizleri Merkezi idare vergi gelirleri Su Tesisleri harcamalarına katılım payı Yol harcamalarına katılım payı Diğer harcamalara katılım payı Maden İşletmelerinden a. p. Müze giriş ücretlerinden alınan payı Diğer Paylar Diğer idari Para cezaları Vergi ve diğer amme Vergi barışı tefe tutarı Vergi barışı Geç ödeme Diğer Vergi Cezaları Zamanında ödenmeyen Yukarıda Tanımlanamayan diğer para cezaları İrad kaydedilecek nakdi Kişilerden alacaklar Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan 2011 yılında 1.378,83 TL devretmiş, yılında tahsilât yapılmamış, 2013 yılına ise 1.378,83TL devretmiştir yılında 473,26 TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,25 TL tahsilât yapılmıştır yılında 1.910,00TL devretmiş, yılında ,00TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 2.536,00 TL devretmiştir 2011 yılında ,25 TL devretmiş, yılında 614,50TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,75TL devretmiştir 2011 yılında TL devretmiş, yılında ,15TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00TL devretmiştir yılında TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,79 TL tahsilât yapılmıştır yılında TL devretmiş, yılında ,98TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,85TL devretmiştir 2011 yılında TL devretmiş, yılında 3.813,95TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 3.361,96TL devretmiştir 2011 yılında ,13 TL devretmiş, yılında ,44TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,82TL devretmiştir 2011 yılında ,59 TL devretmiş, yılında ,01 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,06TL devretmiştir 2011 yılında ,08 TL devretmiş, yılında ,52 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,91TL devretmiştir yılında ,55 TL devretmiş, yılında ,47TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,15TL devretmiştir yılında ,00 TL devretmiş, yılında 304,24TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00 TL devretmiştir yılında ,80 TL devretmiş, yılında ,24TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,80TL devretmiştir. yılında 9.240,00 TL tahsilât yapılmıştır 2011 yılında 480,12TL devretmiş, yılında ,05 TL tahsilât yapılmıştır. yılında ,10 TL tahsilât yapılmıştır.

12 Yukarıda Tanımlanamayan diğer çeşitli gelirler 2011 yılında 7.241,98 TL devretmiş, yılında ,36TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,07 TL devretmiştir. 6- Sermaye Gelirleri ,24 TL 2011 Devri Tahsilatı 2013 Yılına Devir Sermaye Gelirleri ,00TL ,08TL ,08TL TL ,84TL 2011 yılından tahsil edilemeyerek yılına devreden miktar ,00 TL olup bu miktar ~84,24 azalarak ,84 TL olarak 2013 yılına devir etmiştir Devri Tahsilatı Arsa satışı 2.743, , , , Yılına Devir Diğer çeşit taşınmaz satışı , , , , ,00 Taşıt satış geliri 6.550, , , , ,84 Arsa satışı Diğer çeşitli taşınmaz satışı Taşıt satış geliri Gelir Türü 2011 yılından TL devretmiş, yılında ,50TL tahsilât yapılmıştır yılından ,00 TL devretmiş, yılında TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise ,00TL devretmiştir yılından 6.550,00 TL devretmiş, yılında ,95 TL tahsilât yapılmış, 2013 yılına ise 5.413,84TL devretmiştir Devri TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ Net Tahsilat 2013 Yılına Devir Eden Vergi Gelirleri , , , , ,35 Teşebbüs ve Mülkiyet gelir , , , , ,63 Alınan. Bağış ve Yard. ile özel g , , ,74 Diğer Gelirler , , , , ,20 Sermaye Gelirleri , , , , ,84 TOPLAM , , , , , TL alacak 2011 yılından tahsil edilemeyerek devretmiş, yılında ,35 TL yapılmış olup un ,08 TL olduğu, bunun ,06 TL si tahsil edilerek 2013 yılına ,02 TL devrettiği görülmüş olup a oranı ~15,91 TL dir. B) BELEDİYENİN GİDERLERİ ,31 TL 1- PERSONEL GİDERLERİ ,97 TL (Ek:3) (Ek:4) 2011 yılında personel giderleri toplamı ,86 TL iken yılında ~% lik azalışla ,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel Durumu

13 Memur Kadrolu İşçi Belediye Personel TOPLAMI Hizmet alım personeli ÇALIŞAN YILI SONU İTİBARİYLE Norm kadro (Memur) 606 İşe alınan Memur 9 Çalışan Memur ı 337 Norm kadro eksiği memur 269 Emekli olan Memur 3 Nakil yoluyla ayrılan Memur 3 Kurumdan ayrılan Memur sayısı ı 6 Norm kadro (İşçi) 301 İşe alınan İşçi - Çalışan İşçi ı 316 Norm kadro Fazlası işçi sayılı yasa gereği ayrılan işçi 1 Emekli olan işçi 3 İstifa ederek işten ayrılan işçi 1 Kıdem tazminatı alarak işten ayrılan işçi 6 Emeklilik nedeniyle kıdem iş akti fesih edilen işçi 5 Kurumdan ayrılan İşçi sayısı ı 16 yılında itfaiye ve zabıta müdürlüğü personeli harici fazla mesai ödemesi yapılmadığı tespit edilmiştir sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu geçemez Yasanın bu hükmüne göre yaptığımız hesaplama şöyledir: PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRE ORANI yılı bütçe geliri ,06 TL Yeniden değerleme oranı 10, ,70 TL TOPLAM ,76 TL % 30 oranı ,93 TL Gerçekleşen Personel gideri % ( net gelirine göre) 18, ,67 TL Sonuç olarak bu hesaplamaya göre personel giderleri % 30 un altında ~ % 18,27 tespit edilmiştir. Ek:3 1- Personel Giderleri ,67 TL a) 1 1- Memurlar: 2011 yılında memur personel için yapılan gider 8.704,260,24 TL iken yılında ,16 TL ye yükselerek ~% 32,86 artmıştır. Temel maaşlar ,81 TL Zamlar ve Tazminatlar ,63 TL Ödenekler ,00 TL Sosyal Haklar ,12 TL Ek Çalışma Karşılıkları ,73 TL Ödül ve İkramiyeler ,04 TL

14 b) 1 2- Sözleşmeli personel: yılında sözleşmeli personel için yapılan gider ,31TL dir. Zamlar ve Tazminatlar. Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri ,03 TL Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zamlar ve Tazminatlar ,70 TL Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri 45,00 TL Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Haklar 8.148,58 TL c) 1 3- İşçiler: yılında işçi personel için yapılan gider ,70 TL dir. Sürekli İşçilerin Ücretleri ,36 TL Sürekli İşçilerin İhbar ve kıdem Tazminatları ,16 TL Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları ,23 TL Sürekli İşçilerin fazla mesaileri ,85 TL Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ,10 TL d) 1 4 Geçici Personel: yılında geçici personel için yapılan gider ,95 TL dir. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci ücretleri ,95 TL e) 1 5- Diğer Personel: yılında sözleşmeli personel için yapılan gider ,55 TL dir Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler ,81 TL Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler ,74 TL 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,56 TL a) 2 1- Memurlar: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına memurlar için tahakkuk eden prim ,82 TL iken yılında ,37 TL ye yükselerek ~% 15,15 artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,43 TL Sağlık primi ödemeleri ,94 TL b) 2 2- Sözleşmeli Personel: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına sözleşmeli işçiler için tahakkuk eden Prim 6.870,84 TL iken yılında 8.954,53 TL ye yükselerek ~% 30,33 artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 8.954,53 TL c) 2 3- İşçiler: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına işçiler için tahakkuk eden Prim ,97TL iken yılında ,66 TL ye düşerek ~% azalmıştır. İşsizlik sigorta fonu giderleri ,63TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet prim Giderleri ,03TL

15 3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,07 TL a) 3 1- Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları: 2011 yılında ,27 TL iken Yılında ,60 TL ye yükselerek ~% 40,96 artmıştır. Hammadde alımları ,12 TL Tekstil-deri ürün alımları ,24 TL Kereste ve ürünleri ,40 TL Kimyevi ürün alımlar ,85 TL Kauçuk ve Plastik Alımları 9.440,00 TL Metal ürün alımları ,79 TL Diğer mal ve malzeme alımları ,20 TL b) 3 2- Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları: 2011 yılında ,62TL iken Yılında ,36 TL ye yükselerek % artmıştır. Kırtasiye alımları ,33 Büro malzeme alımları ,65 Periyodik Yayın Alımları 8.251,40 Diğer Yayın Alımları 345,60 Baskı ve Cilt Giderleri ,68 Diğer Kırtasiye ve Büro malzeme Alımları 4.373,10 Su alımları 1.578,53 Temizlik malzemesi alımları ,72 Yakacak Alımları ,74 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,49 Elektrik Alımları ,40 Yiyecek Alımları ,82 İçecek Alımları ,20 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları ,19 Giyecek Alımları ,95 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 539,71 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ,26 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,86 Diğer Özel Malzeme Alımları ,58 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ,06 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve bakım ,80 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,29 c) 3 3- Yolluklar: 2011 yılında ,31 TL iken yılında ,95TL ye yükselerek % 07 artmıştır. Yurtiçi geçici görev yolluğu ,70 TL Yurtiçi sürekli görev yolluğu ,84 TL Yurtdışı geçici görev yolluğu ,41 TL d)3 4- Görev giderleri: 2011 yılında ,80 TL iken yılında ,35 TL ye yükselerek % 161,08 artmıştır. Mahkeme harç ve giderleri ,80 TL Ödül ikramiye ve benzeri giderler ,00 TL Diğer Yasal giderler ,52 TL Vergi ödemeleri ve Benzeri giderler ,89 TL

16 İşletme ruhsatı ödemeleri ve Benzeri gideler ,53 TL Diğer Vergi resim ve harçlar ve benzerleri 6.851,61 TL e) 3 5- Hizmet alımları: 2011 yılında TL iken yılında TL ye yükselerek ~% 23,29 artmıştır Etüt Proje Bilirkişi ekspertiz giderleri Bilgisayar hizmet alımları Müteahhitlik hizmetleri Harita Alım ve Yapım Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Özel güvenlik hizmeti alım giderleri Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler Posta ve telgraf giderleri Telefon abonelik ve kullanım ücretleri Bilgiye abonelik giderleri Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım Uydu haberleşme giderleri Yük taşıma giderleri İlan giderleri Sigorta giderleri Komisyon giderleri Taşıt kiralama giderleri İş makinesi kiralama giderleri Arsa ve arazi kiralaması giderleri Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri yazılımları Kurslara katılma ve eğitim giderleri Diğer binaların işletme maliyetlerine katılım giderleri Diğer hizmet alımları ,46 TL 708,00 TL ,91 TL ,45 TL ,00 TL ,70 TL 4.524,40 TL ,00 TL ,07 TL ,64 TL 9.310,20 TL ,40 TL ,25 TL ,25 TL ,09 TL ,28 TL ,94 TL ,76 TL ,91 TL 532,35 TL 2.488,40 TL 2.700,00 TL ,22 TL f) 3 6- Temsil ve Tanıtma Giderleri: 2011 yılında ,76 TL iken yılında ,14TL ye düşerek ~% azalmıştır Temsil, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri ,14TL Tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri ,00TL g)3 7- Menkul Mal Gayri maddi Hak alım bakım ve onarım giderleri: 2011 yılında ,54 TL iken yılında ,14 TL ye yükselerek ~% 39,92 artmıştır. Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları ,17 TL Büro ve işyeri makine teçhizat alımları ,37 TL Avadanlık ve yedek parça alımları ,86 TL Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ,02 TL Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ,86 TL Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları ,26 TL Fikri hak alımları 418,00 TL Tefrişat bakım ve onarım giderleri 480,53 TL

17 Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ,78 TL Taşıt bakım ve onarım giderleri ,31 TL İş makinesi onarım giderleri ,45 TL Diğer bakım ve onarım ,53 TL h) 3 8- Gayrimenkul Mal bakım ve onarım giderleri: 2011 yılında ,41 TL iken yılında ,85TL yükselerek ~ % 12,88 artmıştır. Büro bakım ve onarımı ,16 TL Atölye ve tesis binaları bakım ve onarımı ,85 TL Diğer hizmet binası bakım ve onarım giderleri ,32 TL Sosyal tesis bakım ve onarım giderleri ,80 TL Yol bakım ve onarım giderleri ,10 TL Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri ,62 TL 4-FAİZ GİDERLERİ ,36TL i) 4 2- Diğer iç borç faiz giderleri: 2011 yılında TL iken yılında ,36TL yükselerek ~% 84,18 artmıştır. TL cinsinden Diğer iç borç faiz giderleri 1.708,506,36 TL 5- CARİ TRANSFERLER ,62 TL j) 5 1- Görev zararları: 2011 yılında ,09 TL iken yılında ,74 TL yükselerek ~%09,52 artmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına ,74TL k) 5 2- Hazine yardımları (mahalli İdare Yardımları): 2011 yılında ,88 TL iken yılında ,24 TL ye yükselerek ~5,7 kat artmıştır. Diğer yönetim giderlerine katılım payları ,24 TL l) 5 3- Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler: 2011 yılında ,00 TL iken yılında ,46 TL ye yükselerek ~ % 69,19 artmıştır. Memurların öğle yemeğine yardım ,46TL m) 5 4- Hane halkına yapılan transferler: 2011 yılında TL iken yılında ,24TL ye yükselerek % 11,29 artmıştır. Yurt içi burslar ve harçlıklar 160,00 TL Sağlık amaçlı transferler 340,00 TL Muhtaç asker ailelerine yardım ,00 TL Diğer sosyal amaç ,24TL n) 5 8- Gelirlerden ayrılan paylar: 2011 yılında ,68 TL iken yılında ,94 TL ye yükselerek 2,11 kat artmıştır. İller Bankasına verilen paylar ,94 TL

18 6- SERMAYE GİDERLERİ ,03 TL o) 6 1- Mamul mal alımları: 2011 yılında ,10 TL iken yılında ,85TL ye düşerek ~% 15,35 azalmıştır. Büro ve işyeri mefruşatı İşyeri makine teçhizat alımları Diğer makine techizat alımları Kara taşıt alımları Diğer taşıt alımları Sabit İş makinesi alımları ,56 TL ,72 TL ,00 TL ,57 TL ,00 TL ,00 TL Hareketli iş makinesi alımları ,00 TL p) 6 3- Gayri maddi hak alımları: 2011 yılında ,64 TL iken yılında ,17 TL ye düşerek 6,5 kat azalmıştır. Bilgisayar yazılım alımları ,17 TL r) 6 4- Gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması: 2011 yılında ,81 TL iken yılında ,14 TL ye düşerek ~% 21,87 azalmıştır. Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri ,97 TL Diğer bina alım ve kamulaştırma giderleri ,17 TL s) 6 5- Gayrimenkul sermaye üretim giderleri: 2011 yılında TL iken yılında ,18TL yükselerek ~ % artmıştır. İnşaat malzemesi giderleri Hizmet binası Diğerleri ,19 TL ,12 TL ,87 TL t) 6 7- Gayrimenkul büyük onarım giderleri: 2011 yılında ,29 TL iken yılında ,69TL ye yükselerek ~ 2,68 kat artmıştır. Sıhhi tesisat giderleri ,58 TL Diğer giderler ,50TL Diğerleri ,61TL 8- BORÇ VERME ,00 TL ü) 8 1- Yurt içi borç verme: 2011 yılında ,00 TL iken yılında ,00 TL ye yükselerek ~ %08,75 artmıştır. Diğer yurt içi borç verme ,00 TL TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 1- Personel Giderleri ,97 TL 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,56 TL 3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri TL 4- Faiz Giderleri ,36 TL 5- Cari Transferler 8.065,328,62 TL 6- Sermaye Giderleri ,03 TL 8- Borç Verme ,00 TL TOPLAM ,31TL

19 tarihi itibariyle TOPLAM BORÇLAR (EK:5) Maliye ,50 TL Sosyal Güvenlik Kurumları ,76 TL Trab-ri-kap ,04 TL İller Bankasına ,43 TL Kamu hastaneleri ,11 TL KAMU KURUMLARINA OLAN BORÇLAR TOPLAMI ,84 TL Kişilere Borçlar ,29 TL Nakit İhale Teminatları ,03 TL Depozitolar ,33 TL Adi Emanet Borçlar ,60 TL EMANET BORÇLARI TOPLAMI ,25 TL Kıdem Tazminatı Karşılıkları ,00 TL KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI TOPLAMI ,00TL 2013 YILINA DEVREDEN BORÇ TOPLAMI ,09TL tarihi itibari ile ,237 TL olan borç tarihinde ~% 19,92 artışla TL olmuştur. BÜTÇE İÇİ İŞLETMELER Trabzon Belediye Meclisi kararı ile kurulan Bütçe İçi İşletmeler aşağıdaki konularda yılında faaliyet yürütmüşlerdir. 1) Otopark 2) Çay Ocağı 3) Asfalt Şantiyesi yılı faaliyetleri sonucu ,54 TL vergi öncesi ,02 TL net zarar oluşmuştur. BİLANÇO ( ) (TL.) (Ek: 6) I- Dönen Varlıklar ,14 II- Duran Varlıklar ,17 AKTİF TOPLAMI ,31 III- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ,51 IV- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ,58 V- Öz Kaynaklar ,22 PASİF TOPLAMI ,31 Dönemi Olumsuz Faaliyet Sonucu ,58

20 5- SONUÇ 1- esaslı muhasebe sistemi uygulamasına devam edilmesi, 2- yılı Banka hesabında bulunan ,10 TL otopark gelirinin otopark yönetmeliğinin 11. maddesine aykırı bir şekilde kullanılmaması, 3- Ödeme emri belgelerini düzenleyenlerin kesinlikle memur statüsünde personel olmalarına dikkat edilmesi, 4- Geçici ve Kesin kabul heyetlerinin işin uzmanları dışındaki unvanlardan oluşturulmaması (örn tarihli Yavuz Selim Bulvarı Viyadük altı Kanalizasyonu inşaatındaki Kimyager, Elektrik Tek. gibi.), 5- Yapım işlerinin geçici ve kesin kabulleri yapılmadan Kesin hakediş raporunun tanzim edilmemesi (örn tarih ve 7400 sayılı ödeme emrindeki gibi.), 6- Tüm ihale işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi için acilen bir ihale biriminin oluşturulması, 7- Mal ve hizmet alımlarında rekabeti arttırıcı ortam oluşabilmesi için Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda 3 fiyat teklifinden daha fazla teklifin alınmasına özen gösterilmesi, 8- Yedek parça, demirbaş, kırtasiye, temizlik maddesi vs. gibi malzemelerin her müdürlük tarafından ayrı ayrı doğrudan temin yolu ile değil de toplu olarak ihale marifetiyle alınması, 9- Cadde, sokak, park, bahçe, bina vs. gibi yapım ve onarım ihalelerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yolu ile yaptırılmaması, 10- Destek hizmetleri atölyelerinde imal edilebilecek bazı malzemelerin piyasadan temin yolu ile satın alınmaması (Örn tarih ve sayılı ödeme emri belgesindeki 52 Adet oturma bankı satın alınması gibi.), 11- Hizmet alımı yolu ile çalıştırılan personel sayısında daha fazla artış yapılmaması, 12- Elektrik, haberleşme, akaryakıt vb. gibi gider kalemlerinde azami tasarrufa riayet edilmesi, 13- Yeşil alanların her ne amaçla olursa olsun (Trafo, baz istasyonu, doğalgaz dönüşüm istasyonu gibi) başka amaçlarla kullandırılmaması veya kiraya verilmemesi, 14- Tüm birimlerin hizmet alımı ihaleleri İnsan Kaynakları ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri tarafından yapılıp alınan personelin büyük bir bölümü diğer müdürlüklerde ihtiyaç ölçüsünde görevlendirilmesi İş riski açısından sakınca arz etmekte ve Müdürlüklerin etkin ve verimlilik yönünden mukayesesini zorlaştırmaktadır, ayrıca KDV tevkifatına tabii işlemlerde (Otobüs, su, soğuk hava, mezbaha, otogar, yol kaplama işleri, otopark işletmeciliği gibi) hesaplanan KDV tutarının mahsup edilecek şekilde ihale dosyalarında ayrıntılı olarak gösterilmesine engel olduğundan ihalelerin her birim tarafından ayrı ayrı yapılmasına özen gösterilmesi, 15- yılında bazı vergi gelirleri ve diğer gelir kalemlerinde tahsilatın tahakkuka oranının düşük olduğu, Örneğin: Bina vergisi ~% 63,59, Arsa vergisi ~% 48,37, Çevre Temizlik vergisi ~% 36, İlan reklam vergisi ~% 47, Diğer har. katılım Payı ~% 59,53, Yukarıda tanımlanmayan ~% 26, Diğer paylar ~% 16,53 oranında olup bu oranın arttırılması için mükelleflere ve borçlulara tebliğlerin zamanında yapılması, tahsilat için yeteri kadar personel ve mobil pos cihazının temin edilmesi gerekmektedir.

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 Kod 1Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 630 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,520,342.71

Detaylı

YILI FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü 20 20 Gelirin Türü 20 20 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR ÖDENEKLER ÖDENEKLER SOSYAL HAKLAR SOSYAL HAKLAR EK ÇALISMA KARSILIKLARI

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : ÖZCAN ATAK MECLİS ÜYESİ : RECEP GÜZEL MECLİS ÜYES : ZELİHA TOKATLI

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85 Yılı : GİDERLER HESABI 80.275.627,85 GELİRLER HESABI 2.675.464,59 PERSONEL GİDERLERİ 48.8.0,32 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.276.369,82 MEMURLAR 47.1.485,24 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.4.2,39 Temel

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı